Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László"

Átírás

1 Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros Abstract Audio-visual speech processing takes into consideration not only the voice but also the lip movements and gestures of the speaker. Software and hardware multimedia tools enable joint processing of voices and images. Human lip-reading experiments can improve the efficiency of speech reading by machines as well. Talking heads can support the speech recognition of hearing impaired people. Bevezetés Ha a beszélőnek nem csak a hangját, hanem a szájmozgását és gesztusait is figyelembe vesszük a beszéd felismerése vagy szintézise során, audiovizuális beszédfeldolgozásról beszélünk. A kép és a hang kezelése kínálja a multimédia eszközök alkalmazását. Az emberi kommunikációban nagy segítségünkre van, ha látjuk a beszélőt. Ez bátorítást ad arra, hogy a jelenséget felhasználjuk a gépi beszédfeldolgozásban is. Egyrészt a vizuális jel javíthatja a beszédfelismerő felismerési arányát, másrészt, ha a gépi beszédet grafikusan szintetizált beszélő fej képével kísérjük, sokat javíthatunk pl. a nagyothallók beszédfelismerésén. Az audiovizuális beszédfelismerés és a videó beszédszintézis szorosan kapcsolódik a képfeldolgozás fejlődéséhez, a modern számítástechnikához. 1. Audiovizuális beszédszintézis A zajos beszédre figyelő ember hasonló helyzetben lehet, mint a beszéd felismerésében korlátozott nagyothalló. Közismert, hogy a siketek képesek szájról olvasni. Nagy jelentősége van az olyan kutatásoknak, amelyek szintetizált képpel próbálják utánozni a természetes beszélő hangképzését, audiovizuális eszközökkel segítve a beszéd megértését. Egyes rendszerek műfejet ábrázolnak. [1] Az arc mimikáját háromdimenziós modell alapján utánozzák. A vizsgálatok szerint a természetes emberi arcot megközelítő mértékben javítja a műfej a beszéd megértését zajos környezetben és hallássérülteknél. A grafikusan szintetizált vizuális beszéd olyan előnyöket is kínál, amelyek a valóságos beszélőnél jobban megkönnyítik a szájról olvasást. Pl. a fogak és a nyelv mozgása láthatóvá tehető félig átlátszó szintetizált arcon keresztül. A szintetizált mozgás kódolása rendkívül tömör, mindössze néhány száz bit másodpercenként. A vizuális szintetizátorok másik része [2, 3] valóságos beszélő adatainak felvételéből alakult ki. Ebben az esetben a beszélő felismerhető, ugyanúgy, mint az emberi hangfoszlányokból építkező akusztikus szintetizátor esetén. Érdekes kutatás eredménye a háromdimenziós modell megalkotása a kétdimenziós képek alapján. Ennek látványos demonstrációja volt, amikor egy mozifilm egyik kockájától kezdve a főhős arcát a kutató a saját arcára cserélte. [4]

2 2. Audiovizuális beszédfelismerés Régóta ismert, hogy ha látjuk is a beszélőt, nem csak a hangját halljuk, jobban felismerjük a beszédet különösen zajos környezetben. [5] Annak vizsgálatához, hogy mit várhatunk az audiovizuális gépi felismerőtől, hasznos, ha ismerjük, hogy az emberi beszédmegértést mennyire támogatja a vizuális jel. A vizsgálatok szerint különösen a hang képzési helyének felismerését segíti. Ebben a kísérletben a természetes beszédhez meghatározott pillanatnyi energiájú zajt adtunk. A képet a vizsgált szó sorszámával feliratoztuk. Csak akusztikus jelnél a sorszám látszott, audio-vizuális vizsgálatnál a beszélő képe is. [6] Benoît és társai azt vizsgálták, hogy az arc mely részei a legfontosabbak a beszéd felismeréséhez. [7] A legtöbb segítséget a száj adja, de szinte az egész test alátámasztja (vagy éppen cáfolja) a mondanivalót. A beszédfelismerő rendszerek tervezésekor a következő kérdések merülnek fel: Hogyan találjuk meg a képen a beszélő arcát, az ajkait vagy más beszédes testrészeit? Hogyan emelhetjük ki a lényeges vizuális információt a videojelből? Melyek a legfontosabb vizuális jellemzők? Hogyan lehet az audio és vizuális csatorna információit integrálni? A vizuális információ kinyerésére olyan algoritmusra van szükség, amely nem érzékeny a megvilágítás változásaira, a bőrszínre, a beszélő távolságára, mozgására, az arcszőrzetre, sminkre stb. Néhány rendszerben a kamera rögzített a beszélő fejéhez képest, pl. speciális sisakkal. Ha a beszélő szabadon mozoghat, első feladat az arc megtalálása. Ez rendszerint a bőrszín alapján történik. A bőr színezete elég érzéketlen a megvilágítás különbségeire és alig függ az emberi rasszoktól. Fekete- fehér képen a mozgás figyelése vezethet eredményre. A beszélő szája és álla végzi a legintenzívebb mozgást.[8] A hang és képi információk egyesítésére két módszer terjedt el: az elején vagy a végén egyesíthetjük a két úton kapott eredményeket. Ha az elején integrálunk, a felismerő bemeneti jeleként használjuk az akusztikus és a vizuális információt, és együtt dolgozzuk fel őket. Ha a végén integrálunk, a külön-külön feldolgozott eredményeket a végén vetjük össze. Létezik közbenső módszer is, amely az egyik jel feldolgozása közben veszi figyelembe a másik jelet. Máig megválaszolatlan kérdés, hogy az ember hogyan integrálja az akusztikus és vizuális jelet. Ennek vizsgálatára használják a McGurk hatást. 3. A McGurk hatás McGurk és MacDonald 1976-ban publikált cikkében adta közre a felfedezést, amely szerint, ha egy hangot hallunk egy másik hang képével párosítva, gyakran egy harmadik hangot érzékelünk. Tipikus példa, hogy b-t hallunk, g-t látunk és d-t érzékelünk. A jelenséget McGurk hatásnak nevezik. Az utóbbi két évtizedben az effektust igen intenzíven kutatják. Egyik oka az érdeklődésnek az, hogy azon kevés lehetőségek egyikéről van szó, amikor tiszta - zaj illetve torzításmentes hanggal végezhetünk kísérletet. Az a jellemző ugyanis, hogy a tiszta beszéd vizuális rásegítés nélkül is tökéletesen érthető, így a beszéd vizuális támogatása nem érzékelhető. A McGurk hatás pedig tiszta beszédnél is fellép. Egyetemi hallgatók bevonásával a McGurk hatás zajfüggését és magánhangzó függését vizsgáltuk. Ismereteim szerint magyar anyanyelvű hallgatósággal Grasseger végzett kísérleteket, de a tesztelt szöveg osztrák akcentusú német nyelvű volt. Az első kísérletben 6, 0, illetve +6 db-es jel-zaj viszonyú beszéd esetén vizsgáltuk a McGurk hatást. A különböző szótagokhoz ugyanazt a hangot szinkronizáltuk. A hallgatók

3 mindig b-t hallottak és b-t, d-t, g-t, vagy gy-t láttak. B válasz esetén hang dominanciát, d-b párnál d válasz esetén kép dominanciát állapítottunk meg. Ha g-t vagy gy-t láttak, b-t hallottak és d-t válaszoltak, McGurk hatást regisztráltunk. Az eredmények (1. ábra) 0 db-nél a Mc Gurk illúzió maximumát mutatják. Rosszabb minőségű beszédnél jobban hagyatkozunk a vizuális jelre, amit kép dominancia formájában is tapasztalhattunk. +6 db-nél a hang ad több támpontot, amit hang dominancia formájában is érzékelhetünk. 0-dB jel-zaj viszony körül alakul ki a McGurk hatás maximuma. A csatolt videón Ön is kipróbálhatja a McGurk hatást. Az anyagon szótagokat hall és lát, mindegyiket kétszer egymás után. Az akusztikus és vizuális jel eltérő. Minden bemondásnál be -t hallunk és mást-mást látunk. (Próbáljuk meghallgatni csukott szemmel.) Az első szótag a be (kétszer), nincs ellentmondás a kép és a hang között. A második szótag a de. Ha de -t hallunk, a vizuális jel dominál. Ezután ge és gye látszik és ahogy már megszoktuk be hallatszik. Ha de -t érzékelünk, érvényesült a McGurk hatás.

4 db 0 db 6 db 1. ábra A McGurk hatás 6, 0 és +6 db jel-zaj viszonynál (%). A következő kísérletben az előbbi mássalhangzókat a, e, illetve i magánhangzók követték. Az eredmények e környezetben jóval több illúziót mutattak, mint a hang előtt és kicsivel többet mint i előtt a e i 2. ábra McGurk hatás különböző magánhangzók környezetében (%). A McGurk hatás eltérő arányának egy lehetséges magyarázata, hogy a három hang közül ez a legnyíltabb, itt látható legjobban a hangképzés. Összefoglalás A rohamléptekben fejlődő számítástechnikai eszközök és szoftverek lehetővé teszik olyan multimédia anyagok előállítását, amelyek az audiovizuális emberi beszédmegértés kutatását segítik. Olyan alkalmazásokat fejlesztenek, amelyek megkönnyíthetik a nagyothallók beszédmegértését és a gépi beszédfelismerés hatékonyságát is javíthatják.

5 Irodalomjegyzék 1. D. W. Massaro: Perceiving Talking Faces MIT Press, T. Kuratate: Kinematics Based Syntesis of Realistic Talking Faces AVSP 98 Sydney, Philip Rubin, Eric Vatikiotis-Bateson: Talking Heads AVSP 98 Sydney, S. Morishima: Real-time Talking Head Driven by Voice and its Application to Communication and entertainment AVSP 98 Sydney, N. M. Brooke: Talking Heads and Speech Recognisers That Can See D.G. Stork, M. E. Hennecke: Speechreading by humans and machines Springer-Verlag L. Czap: Audio and Audio-visual Perception of Consonants Disturbed by White Noise and Cocktail Party ICSLP 98 Sydney 7. C. Benoit, T. G. Marigny, B. Le Goff, A. Adjoudani: Which Components of the Face do Humans and Machines Best Speechread? D.G. Stork, M. E. Hennecke: Speechreading by humans and machines Springer-Verlag M. E. Hennecke, D. G. Stork, K. V. Prasad: Visionary Speech: Looking Ahead to Practical Speechreading Systems D.G. Stork, M. E. Hennecke: Speechreading by humans and machines Springer-Verlag H. McGurk, J. W. MacDonald: Hearing Lips and Seeing Voices. Nature, K. P. Green: The Use of Auditory and Visual Information in Phonetis Perception D.G. Stork, M. E. Hennecke: Speechreading by humans and machines Springer-Verlag 1996.

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás 197 A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN Bőhm Tamás Bevezetés A magánhangzók és zöngés mássalhangzók artikulációjának alapja a zönge (Gósy 2004: 28). A zöngeképzés, a fonáció során

Részletesebben

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Subecz Zoltán 1 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből STOPSZÓ SZŰRÉS, LEMMATIZÁLÁS HATÁSA ÉS OSZTÁLYOZÁS A VEKTORTÉR MODELLEL A természetes

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓ OPTIMALIZÁLÁSA BALKEZES MEGFIGYELŐ SZÁMÁRA

A SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓ OPTIMALIZÁLÁSA BALKEZES MEGFIGYELŐ SZÁMÁRA MAGYAR PEDAGÓGIA 99. évf. 4. szám 413 423. (1999) A SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓ OPTIMALIZÁLÁSA BALKEZES MEGFIGYELŐ SZÁMÁRA Sikné dr. Lányi Cecília Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban * Bevezetés Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kezdetekben a hangsúly

Részletesebben

emagyarul III. (tanártovábbképzés)

emagyarul III. (tanártovábbképzés) emagyarul III. (tanártovábbképzés) I. fejezet: elearning 1. FOGALMAK a. Számítógép-támogatta tanulás i. Számítógép-támogatta tanulás forrás: http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=8948 A számítógép,

Részletesebben

Kovásznai Gergely. Párbeszédes rendszerek

Kovásznai Gergely. Párbeszédes rendszerek Kovásznai Gergely Párbeszédes rendszerek Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Kovásznai Gergely Párbeszédes rendszerek Eger, 2012 Bíráló: Dr. habil. Fazekas Attila egyetemi docens

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations Absztrakt JANKOVICS FERENC Generációk közötti kommunikációs különbségek Differences of communication between generations A motiváció egy embertől induló és egy másik embernél végződő folyamat, aminek a

Részletesebben

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Multimédiás alkalmazási lehetőségek

Részletesebben

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban Język, Komunikacja, Informacja I. Koutny, P. Nowak (red.) Language, Communication, Information I. Koutny, P. Nowak (eds.) 5/2010 2011: 69 77 Szabolcs Németh Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet [Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet 2 16. Multimédia az Oktatásban Konferencia Szervezők: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet Nyíregyháza 2010.

Részletesebben

Hozzáférési szolgáltatások a digitális televízió műsorterjesztési platformokon

Hozzáférési szolgáltatások a digitális televízió műsorterjesztési platformokon Hazay István Hozzáférési szolgáltatások a digitális televízió műsorterjesztési platformokon Budapest, 2010. május, 49. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88774-7-5 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi

Részletesebben

Információfeldolgozási módszer és folyamat vizsgálata egy vállalati példán keresztül

Információfeldolgozási módszer és folyamat vizsgálata egy vállalati példán keresztül Információfeldolgozási módszer és folyamat vizsgálata egy vállalati példán keresztül LATES Viktor Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc lates.viktor@uni-miskolc.hu Számos üzleti szervezetet

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények. a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből

Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények. a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből Szemelvények Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből Szerkesztette: Böhm Gábor és Fedeles Tamás Pécs, 2013

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT BMF-NIK 2005 BODOR LÁSZLÓ NIK-O-NI-02-019 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott szigorló hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye.

Részletesebben

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar www.meta-net.eu office@meta-net.eu Tel: +49 30 3949 1833 Fax: +49 30 3949 1810 META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar Ez a fehér könyv egy sorozat részét képezi,

Részletesebben

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS Józan Nándor 1 Palik Mátyás 2 RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 Mai társadalmunk egyik legfontosabb eleme a multimédia és annak felhasználása. Az ezredfordulót

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Készítette: Cserháti Sebestyén Konzulens neve: Cserey György,

Részletesebben

Vakok tájékozódását segítô eszköz integrált sztereo ultrahangos és rádiós rendszerrel

Vakok tájékozódását segítô eszköz integrált sztereo ultrahangos és rádiós rendszerrel Vakok tájékozódását segítô eszköz integrált sztereo ultrahangos és rádiós rendszerrel Mihajlik Péter, Tatai Péter, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Balog András, AITIA Informatikai Rt. A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

tudományos segédmunkatárs, Eszterházy Károly Főiskola Pszichológiai Tanszék 2

tudományos segédmunkatárs, Eszterházy Károly Főiskola Pszichológiai Tanszék 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.15 Faragó Boglárka 1 Soltész Péter 2 Pléh Csaba 3 1 tudományos segédmunkatárs, Eszterházy Károly Főiskola Pszichológiai Tanszék

Részletesebben

AZ EMBERI MOZGÁS OPTIKAI KÖVETÉSE

AZ EMBERI MOZGÁS OPTIKAI KÖVETÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék Steiner Henriette AZ EMBERI MOZGÁS OPTIKAI KÖVETÉSE Biomechanikai mozgáslabor

Részletesebben

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Dr. Prószéky Gábor egyetemi docens PPKE ITK Orosz György nappali tagozat programtervező matematikus

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

Tanulási stílusok és e-learning a Nyíregyházi Főiskolán

Tanulási stílusok és e-learning a Nyíregyházi Főiskolán Tanulási stílusok és e-learning a Nyíregyházi Főiskolán Torkos Katalin Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza torkosk@yahoo.com A jelenlegi vizsgálat egy nagyobb kutatássorozat része, mely a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd a hazai

Részletesebben

Egy CAE hallásértés-alteszt és két CAE olvasásértési alteszt eredményeinek vizsgálata

Egy CAE hallásértés-alteszt és két CAE olvasásértési alteszt eredményeinek vizsgálata Kovács Gabriella: CAE hallás- és olvasásértési teszt Kovács Gabriella Egy CAE hallásértés-alteszt és két CAE olvasásértési alteszt eredményeinek vizsgálata 1. Bevezetés A vizsgálat célja: egy CAE (Certificate

Részletesebben