Értsetek meg! SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értsetek meg! SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ"

Átírás

1 Értsetek meg! v e z é r f o nal SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ

2 Csendes társaink a társadalomban A BILINGVÁLIS MÓDSZER A mondanivalónkat egyszerre mondjuk (hangzó beszéd) és mutatjuk is kézjelekkel. A magyar jelnyelv nem igazi magyar, de önálló nyelvi rendszer, valamint; magyaros is (szavak, jelek gyökérjelentése). Nyelvi kisebbség használja - a kommunikációs elérhetőséget és akadálymentességet szolgálja, de a siketek kultúrája is így terjed. 2

3 A BILINGVÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI Két információs csatornát használ: jelet + a beszédmozgást (artikuláció) A szájról olvasás, vagy nagyothallók esetén, a hallási maradvány beszédértése mellett a jelelés segíti a megértést! Hallássérültek használják, az ő kultúrájukhoz tarozik, vizuális jelekből áll, Magyarországon kialakult, jogilag is elismert, önálló, természetes nyelv. 3

4 A Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet önálló, természetes nyelvnek ismeri el évi CXXV. Törvény / ÉVI CXXV. TÖRVÉNY, 11 / 3-4 A magyar jelnyelv oktatását a jövőbenkizárólag jelnyelv szakos pedagógus végezheti. A speciális kommunikációs rendszerek oktatását: látássérültek pedagógiája, vagy hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti. 4

5 Kiknek szól a jelnyelv? Hogyan adható át? Hallássérült kiskorúaknak a szülők (gyám) kérésére, olyan, (még) hallóknak, akik előrehaladó halláskárosulásban szenvednek, Gyógypedagógusoknak is!, Siketeknek, Halló, laikus segítőknek, hozzátartozóknak, egészségügyi szakápolóknak. A jelnyelv oktatás-képzés, tanfolyamok során sajátítható el, aminek ugyanolyan módszere van, mint bármely más nyelvnek (tantárgy-pedagógia) 5

6 Szemléletváltás társadalmi integráció Korábban (2007!) még arra neveltek a gyógypedagógusok, hogy ragaszkodjunk az orális (szájbeli) kommunikációhoz. E szemlélet már tíz évvel ezelőtt is tarthatatlan volt mert akinek soha nem volt hallási élménye, az a személy nem képes a magyar nyelv elsajátítására, sem nyelvtani összefüggések gyakorlására, megértésére. A siketek egy társadalmi, nyelvi, kulturális kisebbség, a társadalomba való illeszkedés (integráció) akadálya a beszédértés és a kifejezés nehezített volna. A jelnyelv az integrációt is segíti. 6

7 A tanítás módszertana (didaktika) A tanítás során két alapvető dologra kell figyelni: A) mit tanítok?, ezzel milyen képességeket (motiváció, vizuális figyelem, osztott figyelem kialakítása, jelkészlet bővítése) akarok fejleszteni?, milyen módszerekkel teszem ezt? Építhetek-e már valamire, vagy alapozni kell? B) kiket tanítok (gyermek, felnőtt, siket, halló, stb. sajátos szükségletei), és mennyi időre mennyi anyagot lehet felosztani? 7

8 a TANTERV, A tanterv nagyjából tanfolyami órával számol, ez egy nagyobb doboz, amibe belezsúfolunk kisebb dobozokat (havi fejlesztési célok, az egyes órák vázlatai) Kommunikációs stílusváltás (hangról képire) Szó/ jel készletek tanítását, (gesztussal való előkészítést) Memória fejlesztést Hosszabb mondatalkotást Kifejezetten siketes, ún. proform használatot 8

9 Kurrikulum (életút, = az egész tanítási folyamatot leíró) típusú tanterv Nagyvonalú, az EGÉSZ (pl. 50 órás) anyagra figyel, célokat jelöl ki, módszereket nevez meg, és a folyamat végén elvárható és mérhető, ún. kompetenciákat, képességeket. 1. nevelési (elfogadás, társadalmi integráció) célok megjelölése, 2. a tanítási feladatok (gátlásoldás, jelkészlet, folyamatos beszéd, gyakorlat) terve, a 3. tanítás szervezése, 4. a tanulók (gyermek, fiatalkorú, felnőttoktatás, hallók, hallássérültek, már diplomás tanárok posztgraduális képzése) sajátosságai, 5. az értékelés terve, 6. célszerű tanulási módszerek, stratégiák, 7. a tanítási folyamatok megszervezése 9

10 Miért kell a tanítás technikája, módszere? A megtanítandó anyag jellege megszabja az anyag feldolgozásának: lehetőségeit, módjait, mit?, mikorkinek?, hogyan tanítok? Hogyan készítem elő, hogyan gyakoroltatom az anyag kisebb részeit? A tanári hatékonyság nem önmagától jön: Különböző ügyességekkel, módszerekkel nagyban növelhető a tanítás hatékonysága. 10

11 A taxonomikus tanterv felsorolja (taxonómia) az elérni kívánt célokat, pl. értse, tudja, képes legyen arra, hogy Ez a jelnyelvi tanítás alapja (pl. a szakértői tantervvel szemben) Az egyes tudnivalókat hónapos lebontásban tárgyalni és gyakorolni (pl. új jelek, ismétlések, szövegértés, gyakorlások) A tantervet célszerű kb. 2 tanórás, kisebb egységekre bontani, A legkisebb egység az ún. óravázlat, ami az egyes tanóra menetét és anyagát tárgyalja vázlatosan ez segít a célok világos átlátásában 11

12 Fejlesztendő kompetenciák Szájról olvasás (magyar nyelvű tv adások) Önvizsgálat artikulált beszéd tükör előtt! 3-6 egyszerű jel megjegyzése (egyszeri, lassú, tagolt jelelés után, előkészítése: 2-3 -szori jelelésről csökkentjük a bemutatást egyszeri alkalomra.) Cél: a rövid idejű emlékezet és a vizuális figyelem fejlesztése. A jelek bemutatása oldalról is, szemből is, sőt, tükörből kitalálás alapján is történjen, -a térlátás és mozdulatok téri megfigyelése, fejlesztés Az első 3 óra után azonnal kezdjük el a rövid, egyszerű párbeszédeket, egyből beszédhelyzetet teremtve csoportmunka. (szemben a hazai, passzív, padban tanulni az angolt gyakorlattal) Átfogalmazások. Siketek által nem ismert szavak, idegen kifejezések, bonyolult, összetett szavak azonnali, egyszerűre fordítása, - közép fokú tanfolyamon az első óráktól. Kb. 15perc / óra. 12

13 jelesítve Az első lépés az artikulációnk és a szájról olvasás fejlesztése -tükörbe történő beszéd, némán is, tanulók egymásról való szájról olvasása, [2-4 óra/ 20 perc!] jel, hangos szó nélkül! A testünk tájékainak megkülönböztetése, tudatosítása: arc, nyaki-mellkasi régió, a mellbimbókon áthaladó, ún. meridián, a középvonal. Tükörrel és utánzások (a tanulók egymás tükörképei) nélkül ez nem megy. A cél: a testtudatosság kialakítása. Játék: activity, rajzzal és levegőbe rajzolással, mutogatással való játékos helyzetekben szavak nélkül kell megértetni magunkat! Ez jó csoportmunkában is! 13

14 A jelelés előkészítése Bár a cél a jelelés, mégis, a jelek felismerését először még nem jelelős, ám ügyes gyakorlatokkal készíthetjük elő : jel megjegyzése, jelek kézbe írása (taktilis jel), levegőbe írt betűk Körök, háromszögek stb. lassú rajzolása a levegőbe, sötétben lézermutatóval, csillagszóróval -jegyezd meg, rajzold le, vagy mutasd meg te is! (a rövid idejű memória fejlesztése, térlátás, irányok és az összetett mozgások megfigyelni tudása, közös leutánzás!, etc.) Gesztusokból levezetett jelek; pl. mozgásos játék, a verbálisról a vizuálisra való áttérés, köszönés úr, nő, gyerek, evés, öltözködés, járás, mászás, úszás, pingpongozás, kalapálás, gyalulás, főzés, öröm, fájdalom, meglepetés (érzelmek, mimika!) stb. Osztott figyelem: mondok némán valamit, egy időben gyorsan (1 mp) de nem azonos jelentésű kártyát mutatok fel, pl. száj + eper, ház +esernyő, stb. Mindkettőre figyelni kell! 14

15 Módszerek Ugyan azt és másképp Ujj abc (daktil) Türelem és figyelmet fejlesztő játék: Nevek, események dolgok Daktillal való jelelése, ÉS Jelelt beszéd beszélő jelek UGYANezen dolgokat jelekkel IS elmondani 2. ujj-abc vel, 3. jelekkel,de: Cselekvéseket csak proformokkal: pl., Elesik, hány, biciklizik, autóvezetés, megijed, leesett, parkol, mászik, stb. 15

16 Szinonimák rokon értelmű szavak 3-4 soros újságcikkek, Átfogalmazása, és: legalább kétféleképpen DVD részlet megtekintése, A tanár MINTASZERŰ, többszöri Rugalmas sokféleség A beszédben átfogalmazottakat eljelelni többféleképpen (minta-adás) sikettel, de az első 10 alkalommal lassan, lehetőleg részekre tagolva a megfigyelés fejlesztése bemutatása (2-4x), majd lassú, közös jelelés 16

17 17

18 4 3,5 3 Adott témakör szavait mihamarabb keverjük más témakör szavaival lépésről lépésre - kontextusok - asszociációk képzése Fordítási gyakorlatok példa szövegekkel 2,5 2 1,5 1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 18

19 Tér sík mozdulat -ív Hasznos, ha a jeleket oldalról is megtekintjük, A test különböző síkjait tudatosan használjuk, Jel tanulásakor rögzítjük, a jelet melyik testtájon mutatjuk? Hogyan, mikor viszünk testtáji jelet csak az arc elé? 19

20 A hallók nyelvi képességeinek oldalai 20

21 A nyelvhasználat egyaránt fejleszti az érzelmi életet és a gondolkodást A hallók nem csak közvetlen tapasztalattal, hanem a nyelvvel is birtokba veszik a valóságot, A hallók: kérdezhetnek-, és hallomásból is tudhatnak dolgokról. A szavak birodalma óriási. A tanuláshoz, információk eléréséhez, másokkal való kapcsolatfenntartáshoz is: beszélni kell. A hallássérülteknek ugyanezeket/ hasonló a lehetőségeket meg kell adni. Az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes. Az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény, 15 /hc 21

22 A jó szülő gondos, gyanakvó - a hallás és beszéd korai észlelése Fontos tudni, figyel-e a csecsemő hangokra, fordítja e a fejét hangingerekre? Gőgicsél-e a kisgyermek, később; Van-e spontán beszéde, majd, alkalmaz-e nyelvtani szerkezeteket? A beszéd = kifejezőmozgás, utánozza-e a gyermek anyját (gondozóját)? Siketek, nagyothallók gyermekeinek beszédgondozását az észlelés pillanatától kell megkezdeni náluk nincs (vagy nem jó a) beszédmodell. Van-e, milyen a fejlődő gyermek fogalomalkotása, van a beszédhiba, a nehéz, idegen szavak utánzása?, a dallamra való emlékezet és a ritmus utánozása? 22

23 Az ép, normális beszédfejlődés szakaszai: Újszülöttkor: a kiáltozások időszakasza, Kisgyermekkorban a gagyogás szakasza következik, Ezután jelenik meg az utánzás időszaka, a beszéd megértésének periódusa, majd a kisgyermekkori beszéd önálló fejlődési állomásai. Magyarországon későn észlelik a hallássérült csecsemőket és az autista kisgyermeket, ezért korai ellátásuk jelentős hátrányt szenved! 23

24 Siketek beszédfejlődéséről nem beszélhetünk Nem a beszédfejlődés elmaradása a baj, hanem a beszéddel járó gondolkodás és megértési folyamatok (belső beszéd) fejődésének nehézsége Siketek jelelése még a jeltolmács számára is igen nehéz; nemcsak külön nyelvről van szó, sajátos gondolkodásról is! Ezért fontos a több módon való kommunikáció, jel, jelelt magyar és siketes (proformos) jelelés. A többféle beszédmód segít a gondolkodási folyamatokban is. 24

25 Nagyothalló kisgyermeknél erősítsük a beszédet (szájról olvasást) is a jelelés mellett. A MEGERŐSÍTETT TEVÉKENYSÉG, SZOKÁS, ISMÉTLŐDNI FOG. DE ÁLTALÁBAN DICSÉRNI (MEGERŐSÍTÉS) HATÁSTALAN, LEGYÜNK KONKRÉTAK, PL. MONDJUK, HOGY ÖRÜLÖK, HOGY MONDANI, SZÓTAGOLNI, STB. IS TUDOD! A BESZÉD, DE LEGALÁBB AZ ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ (JELELÉS, ÍRÁS) SEGÍTI A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT, ELFOGADÁST. ÉS ÖNBIZALMAT AD! UGYANAKKOR NE SZIDJUK A GYERMEKET, HA CSAK JELEL, ERRŐL NE VEGYÜNK TUDOMÁST, (NEM ADUNK MEGERŐSÍTÉST) A BESZÉDNEK VISZONT ÖRÜLJÜNK! 25

26 Beszédfejlődés és önvezérlés, önmegfigyelés 1. A két, agyi félteke nem érik teljesen egyformán, a jobb félteke előbb érik, A gyerekek, kb. 3-4 éves korukban magukat kommentálják, pl. Gabika babázik (mondja magának), Zolika szerel. A bal félteke kívülről (önmagát hallva) tudja meg, mit gondol és csinál a gyerek, mert a féltekéket összekötő rész (korpusz kallózum) még nem érett. (A jobb félteke hamarabb érik, mint a bal.) Nem tudom mit gondolok, amíg nem hallom, mit mondok korszak. Hallássérülteknél különösen fontos a szülők, tanárok kommentáló figyelme: látom, kiszínezed tudom, le szeretnéd venni a polcról 26

27 Beszéd mintaadás (modell) Beszéljünk a siket/ nagyothalló gyermek előtt is, Kezdetben, kicsit tagoltabb szájmozgással (artikuláció) és lassabb beszédritmusban! A túlartikulálás viszont nem érthető! Hagyjunk a gyermeknek/ partnernek szünetet gondolkodni, párbeszédhelyzetben Elfogadás; sehogy ne minősítsük a másikat ( olyan kis butus vagy, tökéletesen tudod ), fogadjuk el olyannak, amilyen. Rákérdezés-tisztázás: arra gondoltál jól értettem?... Partnerként kezelni a másikat: - Egyetértesz azzal? Mi a véleményed hogyan lehet?... A gyermek így fog fejlődni! Nem pedig szorongani a beszédtől 27

28 beszéd = kifejezőmozgás Az arc, a mimika, a beszéd szerves része! A kisgyermek azonosul a gondozójával, később a beszélő partnerrel, -utánzás, Őszintén azonosul a saját szövegével kifejezés, Tény: a legügyesebb jelelő sem érthető eléggé, ha a mimikája merev, szegényes. Amíg meg nem tanulunk hazudni, vagy takarni érzéseinket: A szemkontaktus fontosabb a szónál, Még jeleléskor is fontos a tekintet, figyeljünk gyakran arra, akinek beszélünk, jelelünk, Bár a bal agyféltekében van a mozgásos és megértéses beszédközpont, de a világ megértéséhez mindkét agyfélteke kell! (Hughlings-Jackson, 1987) 28

29 A tanári tükröző funkció A fizikai tükör: Megmutatja a fizikai valód, Arcod, mimikád, ruhád, A testtartásod Gesztusaid vagy ezek hiányát A tanári visszajelzés: A tanár értékel, mert a tükör nem tud tanácsot adni, Ám a kritika legyen mindig konkrét, Mindig türelemmel történjen, és elfogadással, jóindulattal, mert nem kisebbségi komplexus a cél, hanem a javítás-fejlesztés 29

30 A tanári értékelés fő oszlopai Az értékelés nem büntetés, nem is dicséret, hanem a fejlődéshez, az önértékeléshez szükséges aktus: A a pontos visszajelzés nélkül még az izmok sem, a csontok nem fejlődnek. A visszajelzés MUTATja meg, mely területen vagyunk jók, mely területen kell még, és főleg: hogyan kell még fejlődnünk? Az értékelés szempontjai: 1. A tanuló önmagához (év elejéhez) mért fejlődése 2. A tanuló a csoport átlagához mért, a többiek tudásához viszonyított teljesítménye 3. A tanuló részképességeinek fejlettsége, pl. fordításbeli ügyesség, jelemlékezet, kivitelezés, megértés, stb. 30

31 Hogyan értékeljünk? Nem elég azt mondai 3-as, azt kell mondani, azért, meg mér ezért nem jobb/ rosszabb, mint E g y é r t e l m ű e n Legyünk jóindulatúak, udvariasak, Legyen mindig többféle javaslatunk, hogyan javíthatsz ezen, vagy azon? Az elfogadás mellet, a munkát de ne az embert kritizáljuk (kivéve lustaság, lógás, a társak zavarása ) K ö v e t k e z e t e s e n Fokozatosan növeljük az elvárásokat Próbáljunk igazságosak lenni, a többiekhez is, a tanulót régebbi önmagához is mérni, pl. ez 4-es a csoporthoz képest, de csak 3-as régebbi önmagadhoz képest 31

32 A részletes visszajelzés fejleszt Sose vegyük el a motivációt (hajlandóságot), ne törjünk le senkit! A fejlesztés tanári feladat (funkció), de a visszajelzés is az! A visszajelzés orvosi diagnózis (kórisme), amiből még a tanár is tanul, (tükör!) mire nem jutott figyelem, módszer, idő, Mi a csoport fő problémája, vagy sikere? Épp ezért, mit kell a tanárnak másként csinálni? (időbeosztás, gyakorlás, bemutatás ) Mindig több szóval, inkább bőbeszédűen értékeljünk! Visszajelzés nélkül senki nem tanulja meg; ki is, mi is ő valójában?? Magyaroknál kevés a sokoldalú visszajelzés, ami, miként a tananyag és a gyakorlás, a személyiség fejlesztésének szerves része! Akkor is dicsérjünk, ha kevés okunk van rá, értékeljünk több oldalúan: mi megy, mi nem megy még, mi a jó oldalad, mi a kevésbé ügyes, legyen rendszeres értékelés a fontos vagy nekem!, éreztetése a tanár részéről! 32

33 A jelnyelv nagy része gesztus. Hat-hét, olyan alapgesztusunk = kifejező testtartásunk van, ami kultúrától függetlenül, ugyanazt jelenti. Orlic asszony a francia Szorbon (Sorbonne) egyetemen dolgozott (1975) az alapgesztusokkal lelki beteg emberek önkifejezését segítendő! 33

34 Beszélő testtartás a gesztus Legfontosabb jellege, hogy megerősíti (ritkábban gyengíti) a kommunikációt, Ezek tanult mozgások, de örökített alapjai vannak, Segítik az ember önkifejezését, A gesztusok átvihetők (jelelés!) a kezekre, Érzékenytik előkészítik a tanulót 1) mások gesztusainak értésére, 2) jelelési ügyességre 1. felfelé törekvés, 2. kitárulkozás, 3. félelem, 4. meglepődés, 5. bezárás-visszavonulás, 6. erő/ agresszivitás/ támadás, 7. az ajándékozás alapgesztusai 34

35 Beszédfejlesztés Bátran kezdjük (alapfokon, középfokon, bemelegítő órák) beszéddel az órákat (a szorongás csökkentése, spontán megnyilatkozások, elfogadjuk azt, amit éppen a tanuló kitalál, hülyéskedik, fantáziál! mert sokan nem mernek beszélni) Kezdetben próbáljunk személyesek lenni, -már ha a politika megengedi az emberi méretű csoportlétszámot, (elfogadás, bátorítás, a segítő légkör sugalmazása; új dolog lesz, de ne félj!) Dia, vagy lehetőleg nagyobb képről való spontán beszéd, történet, majd ugyanezekről való activity, mozgással, gesztussal való beszéd (még nincsenek jelek). A CÉL: önmagunk, már vizuális megértetése 35

36 Gesztus mozdulat, tanári minták Megfigyelni a tanári mintákat (minden órán, minimum 5-10 perc!), sőt, kitalálni, amelyiket csak lehetséges, pl. kávé kavarása, teafilter mozgatása, cigarettázás, gyufa gyújtás, óra megnézése, ajtónyitás, csodálkozás, sírás, nevetés, vágás-szúrás, állj, gyere és mennyi minden még Szabadon kitalálni és bemutatni ilyeneket, úgy, hogy a tanulók értsék egymást. Ez a jeltanulás kezdete. Tanuljunk tanulni 1.figyelni, befogadni, 2. utánozni, újraalkotni! Gesztus-jelelés: kinyitom a sört, megiszom a kávét, táncolok Katival, utána lefekszem, reggel felkelek, eszem egy tojást és kenyeret. 36

37 Utánozzunk hülyeségeket! Utánozzunk értelmetlen, vagy külföldi jelet, gesztust, tánclépést, kitalált jelet, saját nevet, mint összetett jelet (nem daktil és nem fonomimika), tanuljuk meg megjegyezni. Név-lánc: kb. tíz fő, bemutatkozunk és megjegyezzük egymás jelét-gesztusát-mimikáját is! Utánozzuk a személyek mozgásait, körbemegyünk, míg mindenki 2-3x sorra nem kerül! (jel megjegyzése, emlékezet) 37

38 Játékok ki a padból! 6-9 fő, mindenki adjon magának jelet, egyetkettőt (a tanfolyam későbbi szakaszában majd hármat is). Valaki a kör közepére áll, s akinek a jelét (jeleit) jeleli, annak gyorsan másvalaki jelét kell jelelnie, különben ha elkésik, (megérintik) akkor ő áll a körbe és így tovább. Lényege, minél hamarabb felismerni a jelet, és nevetve tanulni! 38

39 Szólánc és közös mese Egy tanuló kezdi, kitalál egy szót, jeleli, a jel (szó) utolsó betűjével kell a következőnek jelelni, de az előző jeleket megjegyezni, az első 3-4- alkalommal ne legyünk gyorsak, mert ez nem lehet pedagógiai cél. (reggel-leves-segély-lyuk-kovács-csalás-suba ) A pedagógiai cél: közösségi aktusra nevelés, beszédhelyzet - kommunikálni csak másokkal lehet (interaktivitás) humor, játék, és persze a komplex fejlesztés (jelfelismerés, memória, sőt, kreativitás) 39

40 közös mese Egyik tanuló középen ül, jobbra jelel valaki neki, amit, aki középen van magyarra fordít, balra viszont hangzó beszéddel olvasnak (min. 2 3 mondatot), amit jelre kell fordítani, de a tanár a tanuló mögött int; mikor fordul meg a fordítandó forrása, ekkor már bal oldalt mondás, jobbról lesz jelelés, ez igen fejlesztő! Mindezt célszerű 3-4 szer váltogatni (középfokú képzés első harmada) 40

41 Tanterv (az egész útiterv ) óravázlat (pillanatfelvétel) Innen kezdjük. ide érkezünk. Mindez havi lebontásban, pl. januárban ezt és ezt és ezt, ilyen és olyan módszerekkel fogom megtanítani (ünnepkörök, hónapok, + tíz 3 soros újságkivágás 2 állatmese maximum sor) Az óravázlat 60-2x 60 perces programot, afféle vázlatot tartalmaz amit máskor már nem kell megcsinálni, bár két egyforma óra, csoport, tanári feladat nem létezik. Pl. gyakorlatok, 5 perc, szó és jelismétlés 10 perc, párbeszédes játék újságcikk alapján kb. húsz perc. Tíz új jel, kb. tizenöt perc, stb. 41

42 Tanterv szempontok: 1 Mennyi a heti óraszám? Meddig tart a képzés? 2 Kiknek tanítok (korosztály, létszám, alap/ közép/ felső fok) HÓNAPOK: előkészítés új anyagrész /1. ismétlés-gyakorlás új anyagrész/2. ism. gyak. kiértékelés vagy előzmények óra óra ismétlése 5 10 óra A visszajelzés érvényesítése az előkészítésben (nehézség, óraszám, stb.) Tapasztalatok alapján: mit kellene megváltoztatni? 42

43 Óravázlat minta, 60 perc, közép fok (I.) A) Hangulatteremtés ki, hogy van, mi történt vele? -Mi volt nehéz, mire szánjunk több időt? (12-16 év körüli csoportnál közös szervezés és közösséggé szervezés fontos, különben soha nem lesznek önállóak) javaslatok, perc (attól függ ) B) Rövid ismétlések, az agy bekapcsolása. Mai témakör: a család -kb. 10 perc. Kiegészítő jelek, amiket még nem tárgyaktunk, de ide tartozik: keresztelő, temetés, válóper, lakásfenntartási támogatás (ezzel előkészítem a következő hivatal- témakört). + 2 perc azokra, akik esetlenül jelelnek, + 2 perc 3-4, hosszabb mondatra is! 43

44 Óravázlat (folytatás II.) C)Mozaik módszeres új jeltanítás, nem önmagában mutatjuk felsorolásszerűen a jeleket, hanem a régi szókincs (jelkincs) közé csempészem (lassan) az új jelet, majd mondatonként meg beszéljük. Pl.: Nagymama elment keresztapához, mert a fia válik. A gyermekelhelyezés rendben, de mindkettőnknek el kell menni a válóperre. A bírósági határozat kimondja, hogy a válás utáni első három hónapban a gyermek az anyánál kerül elhelyezésre. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs perc. D) Új jeleink bemutatása, előbb lassan, majd normál tempóban, tanár: 3-5 perc, (később ez 2-3 perc lesz csupán) E) Közös jeleléses ismétlés, 2-3x, 5-7 perc 44

45 Óravázlat (folytatás III.) F) az új óra új anyagának előkészítése Hogyan játsszák? (Sport, hobby) -próbálj jelet találni a: sakkra, hokira, pingpongra, futásra, úszásra, 10 perc A jelek szakszerű bemutatása 10 perc Példamondatok a jelekkel, minimum 15 db. 20 perc G)Házi feladat nem adása, hanem megbeszélése, hogyan csináld otthon? Új jelek, példamondatok, vagy játékhelyzet, pl. 2 csoport sportolók, a 3. csoport sportriporter. Az órai munka közös- kiértékelése, nehézséget okozó jelek (2-3 perc) Elköszönés. 45

46 Alapvető és minimális pedagógiai Láthatatlan tanterv ismeretek Ide tartozik minden, ami megírt tanterv mögött van, vagy lennie is kell, A siketek jelnyelvének tanítása mögött egy kisebbség elfogadása, a társadalom felé nyitottá tétele, a kisebbségi csoportok felkarolása áll! Nem csak jel, hanem szív is, értékközvetítés is! 46

47 47

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 16. TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

A csecsemő és kisgyermek beszédfejlődése. Budapest, 2008. november 22. Sümeginé Hamvas Enikő

A csecsemő és kisgyermek beszédfejlődése. Budapest, 2008. november 22. Sümeginé Hamvas Enikő A csecsemő és kisgyermek beszédfejlődése Budapest, 2008. november 22. Sümeginé Hamvas Enikő Kommunikáció A kommunikáció alapelemei: - adó: az információt kibocsátó - vevő: aki vagy ami az információt veszi

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail. Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.com Vázlat Számolás és olvasás Szöveges feladatok Az olvasási

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 52 223 01 Jelnyelvi tolmács Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Játékok oktatása. Módszertan

Játékok oktatása. Módszertan Játékok oktatása Módszertan Képzési filozófia A képzési filozófia alapja az, hogy a labdarúgás 2, 3, esetleg 4 játékos együttműködéséből áll a pálya különböző részein. A csapat sikerét a játékosok egyéni

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben