Értsetek meg! SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értsetek meg! SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ"

Átírás

1 Értsetek meg! v e z é r f o nal SEGÍTSÉG A MAGYAR JELNYELV ALAPVETŐ PEDAGÓGIÁJÁHOZ

2 Csendes társaink a társadalomban A BILINGVÁLIS MÓDSZER A mondanivalónkat egyszerre mondjuk (hangzó beszéd) és mutatjuk is kézjelekkel. A magyar jelnyelv nem igazi magyar, de önálló nyelvi rendszer, valamint; magyaros is (szavak, jelek gyökérjelentése). Nyelvi kisebbség használja - a kommunikációs elérhetőséget és akadálymentességet szolgálja, de a siketek kultúrája is így terjed. 2

3 A BILINGVÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI Két információs csatornát használ: jelet + a beszédmozgást (artikuláció) A szájról olvasás, vagy nagyothallók esetén, a hallási maradvány beszédértése mellett a jelelés segíti a megértést! Hallássérültek használják, az ő kultúrájukhoz tarozik, vizuális jelekből áll, Magyarországon kialakult, jogilag is elismert, önálló, természetes nyelv. 3

4 A Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet önálló, természetes nyelvnek ismeri el évi CXXV. Törvény / ÉVI CXXV. TÖRVÉNY, 11 / 3-4 A magyar jelnyelv oktatását a jövőbenkizárólag jelnyelv szakos pedagógus végezheti. A speciális kommunikációs rendszerek oktatását: látássérültek pedagógiája, vagy hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti. 4

5 Kiknek szól a jelnyelv? Hogyan adható át? Hallássérült kiskorúaknak a szülők (gyám) kérésére, olyan, (még) hallóknak, akik előrehaladó halláskárosulásban szenvednek, Gyógypedagógusoknak is!, Siketeknek, Halló, laikus segítőknek, hozzátartozóknak, egészségügyi szakápolóknak. A jelnyelv oktatás-képzés, tanfolyamok során sajátítható el, aminek ugyanolyan módszere van, mint bármely más nyelvnek (tantárgy-pedagógia) 5

6 Szemléletváltás társadalmi integráció Korábban (2007!) még arra neveltek a gyógypedagógusok, hogy ragaszkodjunk az orális (szájbeli) kommunikációhoz. E szemlélet már tíz évvel ezelőtt is tarthatatlan volt mert akinek soha nem volt hallási élménye, az a személy nem képes a magyar nyelv elsajátítására, sem nyelvtani összefüggések gyakorlására, megértésére. A siketek egy társadalmi, nyelvi, kulturális kisebbség, a társadalomba való illeszkedés (integráció) akadálya a beszédértés és a kifejezés nehezített volna. A jelnyelv az integrációt is segíti. 6

7 A tanítás módszertana (didaktika) A tanítás során két alapvető dologra kell figyelni: A) mit tanítok?, ezzel milyen képességeket (motiváció, vizuális figyelem, osztott figyelem kialakítása, jelkészlet bővítése) akarok fejleszteni?, milyen módszerekkel teszem ezt? Építhetek-e már valamire, vagy alapozni kell? B) kiket tanítok (gyermek, felnőtt, siket, halló, stb. sajátos szükségletei), és mennyi időre mennyi anyagot lehet felosztani? 7

8 a TANTERV, A tanterv nagyjából tanfolyami órával számol, ez egy nagyobb doboz, amibe belezsúfolunk kisebb dobozokat (havi fejlesztési célok, az egyes órák vázlatai) Kommunikációs stílusváltás (hangról képire) Szó/ jel készletek tanítását, (gesztussal való előkészítést) Memória fejlesztést Hosszabb mondatalkotást Kifejezetten siketes, ún. proform használatot 8

9 Kurrikulum (életút, = az egész tanítási folyamatot leíró) típusú tanterv Nagyvonalú, az EGÉSZ (pl. 50 órás) anyagra figyel, célokat jelöl ki, módszereket nevez meg, és a folyamat végén elvárható és mérhető, ún. kompetenciákat, képességeket. 1. nevelési (elfogadás, társadalmi integráció) célok megjelölése, 2. a tanítási feladatok (gátlásoldás, jelkészlet, folyamatos beszéd, gyakorlat) terve, a 3. tanítás szervezése, 4. a tanulók (gyermek, fiatalkorú, felnőttoktatás, hallók, hallássérültek, már diplomás tanárok posztgraduális képzése) sajátosságai, 5. az értékelés terve, 6. célszerű tanulási módszerek, stratégiák, 7. a tanítási folyamatok megszervezése 9

10 Miért kell a tanítás technikája, módszere? A megtanítandó anyag jellege megszabja az anyag feldolgozásának: lehetőségeit, módjait, mit?, mikorkinek?, hogyan tanítok? Hogyan készítem elő, hogyan gyakoroltatom az anyag kisebb részeit? A tanári hatékonyság nem önmagától jön: Különböző ügyességekkel, módszerekkel nagyban növelhető a tanítás hatékonysága. 10

11 A taxonomikus tanterv felsorolja (taxonómia) az elérni kívánt célokat, pl. értse, tudja, képes legyen arra, hogy Ez a jelnyelvi tanítás alapja (pl. a szakértői tantervvel szemben) Az egyes tudnivalókat hónapos lebontásban tárgyalni és gyakorolni (pl. új jelek, ismétlések, szövegértés, gyakorlások) A tantervet célszerű kb. 2 tanórás, kisebb egységekre bontani, A legkisebb egység az ún. óravázlat, ami az egyes tanóra menetét és anyagát tárgyalja vázlatosan ez segít a célok világos átlátásában 11

12 Fejlesztendő kompetenciák Szájról olvasás (magyar nyelvű tv adások) Önvizsgálat artikulált beszéd tükör előtt! 3-6 egyszerű jel megjegyzése (egyszeri, lassú, tagolt jelelés után, előkészítése: 2-3 -szori jelelésről csökkentjük a bemutatást egyszeri alkalomra.) Cél: a rövid idejű emlékezet és a vizuális figyelem fejlesztése. A jelek bemutatása oldalról is, szemből is, sőt, tükörből kitalálás alapján is történjen, -a térlátás és mozdulatok téri megfigyelése, fejlesztés Az első 3 óra után azonnal kezdjük el a rövid, egyszerű párbeszédeket, egyből beszédhelyzetet teremtve csoportmunka. (szemben a hazai, passzív, padban tanulni az angolt gyakorlattal) Átfogalmazások. Siketek által nem ismert szavak, idegen kifejezések, bonyolult, összetett szavak azonnali, egyszerűre fordítása, - közép fokú tanfolyamon az első óráktól. Kb. 15perc / óra. 12

13 jelesítve Az első lépés az artikulációnk és a szájról olvasás fejlesztése -tükörbe történő beszéd, némán is, tanulók egymásról való szájról olvasása, [2-4 óra/ 20 perc!] jel, hangos szó nélkül! A testünk tájékainak megkülönböztetése, tudatosítása: arc, nyaki-mellkasi régió, a mellbimbókon áthaladó, ún. meridián, a középvonal. Tükörrel és utánzások (a tanulók egymás tükörképei) nélkül ez nem megy. A cél: a testtudatosság kialakítása. Játék: activity, rajzzal és levegőbe rajzolással, mutogatással való játékos helyzetekben szavak nélkül kell megértetni magunkat! Ez jó csoportmunkában is! 13

14 A jelelés előkészítése Bár a cél a jelelés, mégis, a jelek felismerését először még nem jelelős, ám ügyes gyakorlatokkal készíthetjük elő : jel megjegyzése, jelek kézbe írása (taktilis jel), levegőbe írt betűk Körök, háromszögek stb. lassú rajzolása a levegőbe, sötétben lézermutatóval, csillagszóróval -jegyezd meg, rajzold le, vagy mutasd meg te is! (a rövid idejű memória fejlesztése, térlátás, irányok és az összetett mozgások megfigyelni tudása, közös leutánzás!, etc.) Gesztusokból levezetett jelek; pl. mozgásos játék, a verbálisról a vizuálisra való áttérés, köszönés úr, nő, gyerek, evés, öltözködés, járás, mászás, úszás, pingpongozás, kalapálás, gyalulás, főzés, öröm, fájdalom, meglepetés (érzelmek, mimika!) stb. Osztott figyelem: mondok némán valamit, egy időben gyorsan (1 mp) de nem azonos jelentésű kártyát mutatok fel, pl. száj + eper, ház +esernyő, stb. Mindkettőre figyelni kell! 14

15 Módszerek Ugyan azt és másképp Ujj abc (daktil) Türelem és figyelmet fejlesztő játék: Nevek, események dolgok Daktillal való jelelése, ÉS Jelelt beszéd beszélő jelek UGYANezen dolgokat jelekkel IS elmondani 2. ujj-abc vel, 3. jelekkel,de: Cselekvéseket csak proformokkal: pl., Elesik, hány, biciklizik, autóvezetés, megijed, leesett, parkol, mászik, stb. 15

16 Szinonimák rokon értelmű szavak 3-4 soros újságcikkek, Átfogalmazása, és: legalább kétféleképpen DVD részlet megtekintése, A tanár MINTASZERŰ, többszöri Rugalmas sokféleség A beszédben átfogalmazottakat eljelelni többféleképpen (minta-adás) sikettel, de az első 10 alkalommal lassan, lehetőleg részekre tagolva a megfigyelés fejlesztése bemutatása (2-4x), majd lassú, közös jelelés 16

17 17

18 4 3,5 3 Adott témakör szavait mihamarabb keverjük más témakör szavaival lépésről lépésre - kontextusok - asszociációk képzése Fordítási gyakorlatok példa szövegekkel 2,5 2 1,5 1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 18

19 Tér sík mozdulat -ív Hasznos, ha a jeleket oldalról is megtekintjük, A test különböző síkjait tudatosan használjuk, Jel tanulásakor rögzítjük, a jelet melyik testtájon mutatjuk? Hogyan, mikor viszünk testtáji jelet csak az arc elé? 19

20 A hallók nyelvi képességeinek oldalai 20

21 A nyelvhasználat egyaránt fejleszti az érzelmi életet és a gondolkodást A hallók nem csak közvetlen tapasztalattal, hanem a nyelvvel is birtokba veszik a valóságot, A hallók: kérdezhetnek-, és hallomásból is tudhatnak dolgokról. A szavak birodalma óriási. A tanuláshoz, információk eléréséhez, másokkal való kapcsolatfenntartáshoz is: beszélni kell. A hallássérülteknek ugyanezeket/ hasonló a lehetőségeket meg kell adni. Az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes. Az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény, 15 /hc 21

22 A jó szülő gondos, gyanakvó - a hallás és beszéd korai észlelése Fontos tudni, figyel-e a csecsemő hangokra, fordítja e a fejét hangingerekre? Gőgicsél-e a kisgyermek, később; Van-e spontán beszéde, majd, alkalmaz-e nyelvtani szerkezeteket? A beszéd = kifejezőmozgás, utánozza-e a gyermek anyját (gondozóját)? Siketek, nagyothallók gyermekeinek beszédgondozását az észlelés pillanatától kell megkezdeni náluk nincs (vagy nem jó a) beszédmodell. Van-e, milyen a fejlődő gyermek fogalomalkotása, van a beszédhiba, a nehéz, idegen szavak utánzása?, a dallamra való emlékezet és a ritmus utánozása? 22

23 Az ép, normális beszédfejlődés szakaszai: Újszülöttkor: a kiáltozások időszakasza, Kisgyermekkorban a gagyogás szakasza következik, Ezután jelenik meg az utánzás időszaka, a beszéd megértésének periódusa, majd a kisgyermekkori beszéd önálló fejlődési állomásai. Magyarországon későn észlelik a hallássérült csecsemőket és az autista kisgyermeket, ezért korai ellátásuk jelentős hátrányt szenved! 23

24 Siketek beszédfejlődéséről nem beszélhetünk Nem a beszédfejlődés elmaradása a baj, hanem a beszéddel járó gondolkodás és megértési folyamatok (belső beszéd) fejődésének nehézsége Siketek jelelése még a jeltolmács számára is igen nehéz; nemcsak külön nyelvről van szó, sajátos gondolkodásról is! Ezért fontos a több módon való kommunikáció, jel, jelelt magyar és siketes (proformos) jelelés. A többféle beszédmód segít a gondolkodási folyamatokban is. 24

25 Nagyothalló kisgyermeknél erősítsük a beszédet (szájról olvasást) is a jelelés mellett. A MEGERŐSÍTETT TEVÉKENYSÉG, SZOKÁS, ISMÉTLŐDNI FOG. DE ÁLTALÁBAN DICSÉRNI (MEGERŐSÍTÉS) HATÁSTALAN, LEGYÜNK KONKRÉTAK, PL. MONDJUK, HOGY ÖRÜLÖK, HOGY MONDANI, SZÓTAGOLNI, STB. IS TUDOD! A BESZÉD, DE LEGALÁBB AZ ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ (JELELÉS, ÍRÁS) SEGÍTI A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT, ELFOGADÁST. ÉS ÖNBIZALMAT AD! UGYANAKKOR NE SZIDJUK A GYERMEKET, HA CSAK JELEL, ERRŐL NE VEGYÜNK TUDOMÁST, (NEM ADUNK MEGERŐSÍTÉST) A BESZÉDNEK VISZONT ÖRÜLJÜNK! 25

26 Beszédfejlődés és önvezérlés, önmegfigyelés 1. A két, agyi félteke nem érik teljesen egyformán, a jobb félteke előbb érik, A gyerekek, kb. 3-4 éves korukban magukat kommentálják, pl. Gabika babázik (mondja magának), Zolika szerel. A bal félteke kívülről (önmagát hallva) tudja meg, mit gondol és csinál a gyerek, mert a féltekéket összekötő rész (korpusz kallózum) még nem érett. (A jobb félteke hamarabb érik, mint a bal.) Nem tudom mit gondolok, amíg nem hallom, mit mondok korszak. Hallássérülteknél különösen fontos a szülők, tanárok kommentáló figyelme: látom, kiszínezed tudom, le szeretnéd venni a polcról 26

27 Beszéd mintaadás (modell) Beszéljünk a siket/ nagyothalló gyermek előtt is, Kezdetben, kicsit tagoltabb szájmozgással (artikuláció) és lassabb beszédritmusban! A túlartikulálás viszont nem érthető! Hagyjunk a gyermeknek/ partnernek szünetet gondolkodni, párbeszédhelyzetben Elfogadás; sehogy ne minősítsük a másikat ( olyan kis butus vagy, tökéletesen tudod ), fogadjuk el olyannak, amilyen. Rákérdezés-tisztázás: arra gondoltál jól értettem?... Partnerként kezelni a másikat: - Egyetértesz azzal? Mi a véleményed hogyan lehet?... A gyermek így fog fejlődni! Nem pedig szorongani a beszédtől 27

28 beszéd = kifejezőmozgás Az arc, a mimika, a beszéd szerves része! A kisgyermek azonosul a gondozójával, később a beszélő partnerrel, -utánzás, Őszintén azonosul a saját szövegével kifejezés, Tény: a legügyesebb jelelő sem érthető eléggé, ha a mimikája merev, szegényes. Amíg meg nem tanulunk hazudni, vagy takarni érzéseinket: A szemkontaktus fontosabb a szónál, Még jeleléskor is fontos a tekintet, figyeljünk gyakran arra, akinek beszélünk, jelelünk, Bár a bal agyféltekében van a mozgásos és megértéses beszédközpont, de a világ megértéséhez mindkét agyfélteke kell! (Hughlings-Jackson, 1987) 28

29 A tanári tükröző funkció A fizikai tükör: Megmutatja a fizikai valód, Arcod, mimikád, ruhád, A testtartásod Gesztusaid vagy ezek hiányát A tanári visszajelzés: A tanár értékel, mert a tükör nem tud tanácsot adni, Ám a kritika legyen mindig konkrét, Mindig türelemmel történjen, és elfogadással, jóindulattal, mert nem kisebbségi komplexus a cél, hanem a javítás-fejlesztés 29

30 A tanári értékelés fő oszlopai Az értékelés nem büntetés, nem is dicséret, hanem a fejlődéshez, az önértékeléshez szükséges aktus: A a pontos visszajelzés nélkül még az izmok sem, a csontok nem fejlődnek. A visszajelzés MUTATja meg, mely területen vagyunk jók, mely területen kell még, és főleg: hogyan kell még fejlődnünk? Az értékelés szempontjai: 1. A tanuló önmagához (év elejéhez) mért fejlődése 2. A tanuló a csoport átlagához mért, a többiek tudásához viszonyított teljesítménye 3. A tanuló részképességeinek fejlettsége, pl. fordításbeli ügyesség, jelemlékezet, kivitelezés, megértés, stb. 30

31 Hogyan értékeljünk? Nem elég azt mondai 3-as, azt kell mondani, azért, meg mér ezért nem jobb/ rosszabb, mint E g y é r t e l m ű e n Legyünk jóindulatúak, udvariasak, Legyen mindig többféle javaslatunk, hogyan javíthatsz ezen, vagy azon? Az elfogadás mellet, a munkát de ne az embert kritizáljuk (kivéve lustaság, lógás, a társak zavarása ) K ö v e t k e z e t e s e n Fokozatosan növeljük az elvárásokat Próbáljunk igazságosak lenni, a többiekhez is, a tanulót régebbi önmagához is mérni, pl. ez 4-es a csoporthoz képest, de csak 3-as régebbi önmagadhoz képest 31

32 A részletes visszajelzés fejleszt Sose vegyük el a motivációt (hajlandóságot), ne törjünk le senkit! A fejlesztés tanári feladat (funkció), de a visszajelzés is az! A visszajelzés orvosi diagnózis (kórisme), amiből még a tanár is tanul, (tükör!) mire nem jutott figyelem, módszer, idő, Mi a csoport fő problémája, vagy sikere? Épp ezért, mit kell a tanárnak másként csinálni? (időbeosztás, gyakorlás, bemutatás ) Mindig több szóval, inkább bőbeszédűen értékeljünk! Visszajelzés nélkül senki nem tanulja meg; ki is, mi is ő valójában?? Magyaroknál kevés a sokoldalú visszajelzés, ami, miként a tananyag és a gyakorlás, a személyiség fejlesztésének szerves része! Akkor is dicsérjünk, ha kevés okunk van rá, értékeljünk több oldalúan: mi megy, mi nem megy még, mi a jó oldalad, mi a kevésbé ügyes, legyen rendszeres értékelés a fontos vagy nekem!, éreztetése a tanár részéről! 32

33 A jelnyelv nagy része gesztus. Hat-hét, olyan alapgesztusunk = kifejező testtartásunk van, ami kultúrától függetlenül, ugyanazt jelenti. Orlic asszony a francia Szorbon (Sorbonne) egyetemen dolgozott (1975) az alapgesztusokkal lelki beteg emberek önkifejezését segítendő! 33

34 Beszélő testtartás a gesztus Legfontosabb jellege, hogy megerősíti (ritkábban gyengíti) a kommunikációt, Ezek tanult mozgások, de örökített alapjai vannak, Segítik az ember önkifejezését, A gesztusok átvihetők (jelelés!) a kezekre, Érzékenytik előkészítik a tanulót 1) mások gesztusainak értésére, 2) jelelési ügyességre 1. felfelé törekvés, 2. kitárulkozás, 3. félelem, 4. meglepődés, 5. bezárás-visszavonulás, 6. erő/ agresszivitás/ támadás, 7. az ajándékozás alapgesztusai 34

35 Beszédfejlesztés Bátran kezdjük (alapfokon, középfokon, bemelegítő órák) beszéddel az órákat (a szorongás csökkentése, spontán megnyilatkozások, elfogadjuk azt, amit éppen a tanuló kitalál, hülyéskedik, fantáziál! mert sokan nem mernek beszélni) Kezdetben próbáljunk személyesek lenni, -már ha a politika megengedi az emberi méretű csoportlétszámot, (elfogadás, bátorítás, a segítő légkör sugalmazása; új dolog lesz, de ne félj!) Dia, vagy lehetőleg nagyobb képről való spontán beszéd, történet, majd ugyanezekről való activity, mozgással, gesztussal való beszéd (még nincsenek jelek). A CÉL: önmagunk, már vizuális megértetése 35

36 Gesztus mozdulat, tanári minták Megfigyelni a tanári mintákat (minden órán, minimum 5-10 perc!), sőt, kitalálni, amelyiket csak lehetséges, pl. kávé kavarása, teafilter mozgatása, cigarettázás, gyufa gyújtás, óra megnézése, ajtónyitás, csodálkozás, sírás, nevetés, vágás-szúrás, állj, gyere és mennyi minden még Szabadon kitalálni és bemutatni ilyeneket, úgy, hogy a tanulók értsék egymást. Ez a jeltanulás kezdete. Tanuljunk tanulni 1.figyelni, befogadni, 2. utánozni, újraalkotni! Gesztus-jelelés: kinyitom a sört, megiszom a kávét, táncolok Katival, utána lefekszem, reggel felkelek, eszem egy tojást és kenyeret. 36

37 Utánozzunk hülyeségeket! Utánozzunk értelmetlen, vagy külföldi jelet, gesztust, tánclépést, kitalált jelet, saját nevet, mint összetett jelet (nem daktil és nem fonomimika), tanuljuk meg megjegyezni. Név-lánc: kb. tíz fő, bemutatkozunk és megjegyezzük egymás jelét-gesztusát-mimikáját is! Utánozzuk a személyek mozgásait, körbemegyünk, míg mindenki 2-3x sorra nem kerül! (jel megjegyzése, emlékezet) 37

38 Játékok ki a padból! 6-9 fő, mindenki adjon magának jelet, egyetkettőt (a tanfolyam későbbi szakaszában majd hármat is). Valaki a kör közepére áll, s akinek a jelét (jeleit) jeleli, annak gyorsan másvalaki jelét kell jelelnie, különben ha elkésik, (megérintik) akkor ő áll a körbe és így tovább. Lényege, minél hamarabb felismerni a jelet, és nevetve tanulni! 38

39 Szólánc és közös mese Egy tanuló kezdi, kitalál egy szót, jeleli, a jel (szó) utolsó betűjével kell a következőnek jelelni, de az előző jeleket megjegyezni, az első 3-4- alkalommal ne legyünk gyorsak, mert ez nem lehet pedagógiai cél. (reggel-leves-segély-lyuk-kovács-csalás-suba ) A pedagógiai cél: közösségi aktusra nevelés, beszédhelyzet - kommunikálni csak másokkal lehet (interaktivitás) humor, játék, és persze a komplex fejlesztés (jelfelismerés, memória, sőt, kreativitás) 39

40 közös mese Egyik tanuló középen ül, jobbra jelel valaki neki, amit, aki középen van magyarra fordít, balra viszont hangzó beszéddel olvasnak (min. 2 3 mondatot), amit jelre kell fordítani, de a tanár a tanuló mögött int; mikor fordul meg a fordítandó forrása, ekkor már bal oldalt mondás, jobbról lesz jelelés, ez igen fejlesztő! Mindezt célszerű 3-4 szer váltogatni (középfokú képzés első harmada) 40

41 Tanterv (az egész útiterv ) óravázlat (pillanatfelvétel) Innen kezdjük. ide érkezünk. Mindez havi lebontásban, pl. januárban ezt és ezt és ezt, ilyen és olyan módszerekkel fogom megtanítani (ünnepkörök, hónapok, + tíz 3 soros újságkivágás 2 állatmese maximum sor) Az óravázlat 60-2x 60 perces programot, afféle vázlatot tartalmaz amit máskor már nem kell megcsinálni, bár két egyforma óra, csoport, tanári feladat nem létezik. Pl. gyakorlatok, 5 perc, szó és jelismétlés 10 perc, párbeszédes játék újságcikk alapján kb. húsz perc. Tíz új jel, kb. tizenöt perc, stb. 41

42 Tanterv szempontok: 1 Mennyi a heti óraszám? Meddig tart a képzés? 2 Kiknek tanítok (korosztály, létszám, alap/ közép/ felső fok) HÓNAPOK: előkészítés új anyagrész /1. ismétlés-gyakorlás új anyagrész/2. ism. gyak. kiértékelés vagy előzmények óra óra ismétlése 5 10 óra A visszajelzés érvényesítése az előkészítésben (nehézség, óraszám, stb.) Tapasztalatok alapján: mit kellene megváltoztatni? 42

43 Óravázlat minta, 60 perc, közép fok (I.) A) Hangulatteremtés ki, hogy van, mi történt vele? -Mi volt nehéz, mire szánjunk több időt? (12-16 év körüli csoportnál közös szervezés és közösséggé szervezés fontos, különben soha nem lesznek önállóak) javaslatok, perc (attól függ ) B) Rövid ismétlések, az agy bekapcsolása. Mai témakör: a család -kb. 10 perc. Kiegészítő jelek, amiket még nem tárgyaktunk, de ide tartozik: keresztelő, temetés, válóper, lakásfenntartási támogatás (ezzel előkészítem a következő hivatal- témakört). + 2 perc azokra, akik esetlenül jelelnek, + 2 perc 3-4, hosszabb mondatra is! 43

44 Óravázlat (folytatás II.) C)Mozaik módszeres új jeltanítás, nem önmagában mutatjuk felsorolásszerűen a jeleket, hanem a régi szókincs (jelkincs) közé csempészem (lassan) az új jelet, majd mondatonként meg beszéljük. Pl.: Nagymama elment keresztapához, mert a fia válik. A gyermekelhelyezés rendben, de mindkettőnknek el kell menni a válóperre. A bírósági határozat kimondja, hogy a válás utáni első három hónapban a gyermek az anyánál kerül elhelyezésre. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs perc. D) Új jeleink bemutatása, előbb lassan, majd normál tempóban, tanár: 3-5 perc, (később ez 2-3 perc lesz csupán) E) Közös jeleléses ismétlés, 2-3x, 5-7 perc 44

45 Óravázlat (folytatás III.) F) az új óra új anyagának előkészítése Hogyan játsszák? (Sport, hobby) -próbálj jelet találni a: sakkra, hokira, pingpongra, futásra, úszásra, 10 perc A jelek szakszerű bemutatása 10 perc Példamondatok a jelekkel, minimum 15 db. 20 perc G)Házi feladat nem adása, hanem megbeszélése, hogyan csináld otthon? Új jelek, példamondatok, vagy játékhelyzet, pl. 2 csoport sportolók, a 3. csoport sportriporter. Az órai munka közös- kiértékelése, nehézséget okozó jelek (2-3 perc) Elköszönés. 45

46 Alapvető és minimális pedagógiai Láthatatlan tanterv ismeretek Ide tartozik minden, ami megírt tanterv mögött van, vagy lennie is kell, A siketek jelnyelvének tanítása mögött egy kisebbség elfogadása, a társadalom felé nyitottá tétele, a kisebbségi csoportok felkarolása áll! Nem csak jel, hanem szív is, értékközvetítés is! 46

47 47

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE

DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE DR. PERLUSZ ANDREA A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁLT OKTATÁSA-NEVELÉSE Útmutató a szakértõi bizottságoknak Míg korábban a hallássérült gyermekek oktatás-nevelésében a szegregált út volt a döntõen jellemzõ,

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

A cselekedtetés szerepe a kisiskoláskori angolnyelv-tanításban

A cselekedtetés szerepe a kisiskoláskori angolnyelv-tanításban Tanulmányok 57 Nagy Katalin Zsuzsa A cselekedtetés szerepe a kisiskoláskori angolnyelv-tanításban Az idegen nyelvek tanulásának növekvő igénye és a már kisiskoláskorban is megjelenő szülők által elvárt

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4 Fejlesztési

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

AUT-PONT Alapítvány 2012.

AUT-PONT Alapítvány 2012. Üdvözöljük a Startcsomag olvasóit! Az önök iskolájában is bizonyára több autizmussal élő tanuló van, illetve várhatóan a következő beiskolázáskor is érkezik legalább egy. Lehet, hogy van az ön osztályában

Részletesebben

Réger Zita. Utak a nyelvhez

Réger Zita. Utak a nyelvhez Réger Zita Utak a nyelvhez 2 Réger Zita Utak a nyelvhez Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány Második kiadás Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, 2002 3 ISBN 963 9074 32 2 Kiadja a Soros

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 3. A kommunikációs és tanulási zavarokról 5. Iskolába indulás előtt. 11. A diszlexiáról 24. A diszgráfiáról..

Tartalomjegyzék. Bevezetés 3. A kommunikációs és tanulási zavarokról 5. Iskolába indulás előtt. 11. A diszlexiáról 24. A diszgráfiáról.. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A kommunikációs és tanulási zavarokról 5 Iskolába indulás előtt. 11 A diszlexiáról 24 A diszgráfiáról.. 30 A diszkalkuliáról.. 34 Gyakori kérdések a diszlexiáról. 39 Ajánlott

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben