A siketek és nagyothallók médiabefogadását segítő eszközök hatékonysága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A siketek és nagyothallók médiabefogadását segítő eszközök hatékonysága"

Átírás

1 A siketek és nagyothallók médiabefogadását segítő eszközök hatékonysága Budapest, október 16.

2 A kutatás célja Dolgozatunk elsődlegesen annak vizsgálatával foglalkozik, hogy a hallássérültek számára akadálymentesített műsorszórásban használt eszközök mennyiben jelentenek valóban hatékony segítséget és milyen felhasználói élményt nyújtanak a célcsoport számára. A kutatás során a következő kérdésekre kerestünk választ: okoz-e nehézséget a többsoros (2-3 soros) felirat elolvasása? van-e különbség az égetett felirat és a teletext felirat érzékelése között (más a betűk típusa, a felirat elhelyezése, tempója stb.)? figyelik-e a feliratozásra figyelmeztető felhívást a műsor előtt? mindkét segédlet esetén az egyiket kiválasztja és azt követi, vagy mindkettőt használja felváltva? olyan műsoroknál, ahol van grafikus megjelenítés is, az ábrákat nézik vagy a feliratot (pl. időjárás-jelentés)? a képernyő alján futó csíkban lévő információk és a felirat olvasása egyidejűleg okoz-e nehézséget? beszélgetős műsoroknál, párbeszédeknél segíti-e a diskurzus követését, ha a feliraton monogrammal jelölik a beszélőt? zavarják-e a feliratokban előforduló hibák a szövegértést (betűhibák, ékezethiba, a szöveg rossz tagolása, késése stb.)? Kutatási módszer A kutatást az NMHH megrendelésére a STATEK végezte el, a projekt adatfelvételi fázisa augusztus 18. és szeptember 10. között zajlott. A mintavétel során összesen 181 válaszadót kérdeztünk meg, közülük 80 fő siketet és nagyothallót. A minta kiválasztását a STATEK végezte véletlenszerű módon, úgy, hogy a mintába a lényegesnek tartott csoportok tekintetében (hallás-állapota, iskolai végzettség, életkor) minden szegmensben elemezhető számú alany kerüljön. A szükséges elemszám meghatározásakor abból indultunk ki, hogy minden egyes vizsgált szegmensben legalább fős mintanagyságot kell elérni ahhoz, hogy a szemkamerával gyűjtött információk kvantitatív metodikával értelmezhetőek legyenek. Mivel a feladatok egy része eleve A/B jellegű teszt, így a vizsgálati csoport e szempontból eleve kettéválik, továbbá a megfogalmazott hipotézisek alapján érdemes külön csoportként kezelni az eltérő olvasási, szövegértési kompetenciákkal rendelkezőket, illetve a halláskárosultak esetén a siketek és nagyothallók csoportjait. Az adatfelvétel három fő fázisból állt: Pre-teszt (5 perc) halláskárosodás mértékének megadása (a kérdezett nyilatkozata alapján) alapvető demográfiai adatok összegyűjtése Szemkamerás mérés (20-25 perc) eszköz kalibrálása 5 pontos kalibráció validálással, legfeljebb 1,5 0- os eltéréssel (3-5 perc) körülbelül perces, 1,5-3 perces részletekből álló műsorfolyam megtekintése, az egyes műsor-részletek között a visszaidézést, megértést mérő kérdésekkel (30-35 perc) 2

3 A mérésben az egyes műsorrészletek randomizálva kerültek bemutatásra, egyes kiválasztott műsorrészletek a kutatási tervnek megfelelően A/B változatokban (pl. égetett és teletext feliratok). Poszt-teszt (30 perc) olvasási teszt egyes segítő megoldásokkal kapcsolatos vélemények, attitűdök felmérése Bevezetés - Megértést segítő eszközök A hallássérültek számára akadálymentesített műsorok alapvetően kétféle technikát alkalmaznak a célcsoport segítésére, a jelnyelvi tolmácsok műsorban való megjelenítését és a szövegek feliratozását. Jelnyelvi tolmács A jelnyelvi tolmács, mint a siketek élő és aktív nyelvi kommunikációjának elsődleges eszköze az audiovizuális tartalmak esetében csak nagyon korlátozott mértékben lehet működőképes, hiszen kevéssé alkalmas az élőbeszédben szokásos gyors váltásokra épülő dialógusok, vagy többszereplős helyzetek átadására, és szinte teljesen alkalmatlan nonverbális hanghatások visszaadására. Ilyen módon a jelnyelvi tolmács hasznos eszköz lehet hírolvasás vagy egy beszéd megismertetésénél, de alkalmatlan például egy játékfilmben vagy egy képes riportban foglalt információ átadására. A jelnyelv használatának másik jelentős korlátja, hogy azt a célcsoporton belül sem beszéli mindenki. Míg legalábbis a nyugati világban az olvasni tudók aránya a siketek és nagyothallók körében is közelíti a 100%-ot, addig a jelnyelvet ennél jóval kevesebben értik, illetve tudják aktívan használni. A jelnyelvet beszélők arányáról mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban csak elvétve találni utalásokat. Steward 1 [Steward, 1988] a 80-as évek végén nagyjából félmillióra tette az amerikai jelnyelvet (ASL) aktívan használók arányát, ami hozzávetőlegesen mintegy 50%-os elterjedtséget jelentett. Kutatásunkban ennél lényegesen magasabb arányokkal találkoztunk, az itt megkérdezett siketek mintegy 83%-a aktív használója a jelnyelvnek. Természetesen a két adat több szempontból sem összehasonlítható, lévén más ország, más nyelvi rendszerére vonatkozó információkról van szó, ráadásul mintánkban az intézményesült érdekvédelmi szervekkel és ellátó intézményekkel valamilyen kapcsolatot fenntartó siketek kerültek be, ahol vélhetően magasabb a jelnyelvet beszélők aránya, mint a rendszerből kiesőknél. Mindazonáltal e kutatás eredménye is azt mutatja, hogy a jelnyelv aktív ismerete még a siketek körében sem teljes körű, a nagyothallók körében kifejezetten ritka. A résztvevő siketek mintegy 17%-a, a nagyothallóknak viszont a túlnyomó többsége, 87%-a nem aktív használója a jelelésnek, ilyen módon számukra a tolmács megjelenítése nem jelent igazi akadálymentesítést. 1 David A. Stewart and C. Tane Akamatsu (1988) The Coming of Age of American Sign Language Anthropology & Education Quarterly, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1988), pp

4 Jelnyelvi kompetenciák megoszlása a mintában résztvevő siketek és nagyothallók körében Siket N=42 Nagyothalló N=38 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aktív használó Passzívan érti Néhány jelet ért Egyáltalán nem érti Feliratok A jelnyelvi tolmáccsal ellentétben a feliratok a nyugati világban elvileg a célcsoport majd minden tagja számára elérhetők és befogadhatók, alkalmas a párbeszédek, illetve bizonyos mértékben a nonverbális ingerek valamilyen szinten történő visszaadására (például jelezheti, ha egy filmrészletben csörög a telefon, vagy ha egy robbanás hallatszik). Tekintve, hogy a jelnyelvi tolmács a műsorok akadálymentesítésében csak nagyon korlátozott körben alkalmazható, illetve a hallássérültek egy jelentős jelnyelvet nem ismerő csoportja számára nem is jelent valós segítséget, a műsorok akadálymentesítésének jelenlegi legfontosabb eszköze a műsorok feliratokkal való ellátása. E kérdéskört illetően azonban megkerülhetetlen a szövegértés képességének kérdése, hiszen az olvasási és szövegértési kvalitások alapvetően határozzák meg ezen eszköz használhatóságát, különösen, hogy a célcsoport e területen is komoly kihívásokkal néz szembe. Egyéb eszközök Wehrmeyer 2 [Wehrmeyer 2013] e két fő eszközön kívül megjelöl további néhány megértést segítő csatornát, mint a szájról olvasás, vagy a nem-siketek számára készült szöveges információk, azonban e megértést segítő tényezők legfeljebb kiegészítő információkkal szolgálhatnak a műsorban megjelenő üzenet megértéséhez, és nem kifejezetten segítő eszközök. Steward [Steward, 1988] vizsgálatai alapján például az angol nyelvben csupán a szavak mintegy 30%-át lehet pusztán szájról olvasással azonosítani. Wehrmeyer megemlíti még a hangot szöveggé alakító szoftverek lehetséges szerepét, ezek hatékony működésének technikai feltételei azonban jelenleg még nem adottak, így bár potenciálisan fontos segítséget jelenthetnek, aktuálisan még nem jelennek meg a hallássérülteket segítő eszköztárban. 2 Jennifer Wehrmeyer: Eye-tracking Deaf and hearing viewing of sign language interpreted news broadcasts (2013) Journal of Eye Movement Research 7(1):3,

5 Hallási képességek és a figyelmi struktúra alakulása feliratos segítség és jelnyelvi tolmács megjelenése esetén Feliratos segítség A kutatás során megvizsgáltuk, hogy a három célcsoport tagjainak figyelme hogyan oszlik meg a képi tartalom illetve a segítségek között. A kutatás során egy nagyjából másfél perces részt játszottunk le a válaszadóknak a Büszkeség és balítélet című szinkronizált filmből. Halló Siket A siketek és hallók figyelmi struktúrájában mutatkozó különbség rendkívül látványosan nyilvánult meg. Míg a hallók figyelme megoszlott a szöveges és a képi tartalom között, addig a siket és nagyothalló nézők csak pillanatokig néztek fel a szöveg olvasásából. Képi és szöveges tartalomra irányuló figyelem megoszlása Siketek Nagyothallók Hallók % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Képi tartalom Felirat N=91 5

6 Az adott filmrészlet során mind a siketek, mind a nagyothallók a teljes idő alig negyedét töltötték a képi elemek nézésével, beleértve azt az időt is, amikor egyáltalán nem jelent meg szöveg. Érdekes továbbá, hogy noha a hallók a film nézése közben a hangot is hallhatták, átlagosan a teljes idő 43%-ában mégis a feliratokat nézték. A felirat tehát egy olyan erős ingernek bizonyult, amely adott esetben a képi vizuális üzenethez képest is erősebb jelként funkcionált azok számára is, akiknek ugyanaz az információ hang formájában is megjelent. Ha tehát azt látjuk, hogy a szöveg mindhárom célcsoport számára kifejezetten erős inger, érdemes megnéznünk, hogy a felirat hogyan befolyásolja a jelenet megértését. 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Filmrészletből visszaidézett elemek gyakorisága az átlaghoz viszonyítva 0 Halló Nagyothalló Siket Felirat nélkül Felirattal N=181 Érdekes, hogy bár a hallók is jelentős időt töltöttek a szöveg olvasásával, számukra a felirat semmilyen érdemi előnyt nem jelentett az üzenetek megértésében és visszaidézésében, a felirat nélküli filmrészletet nézőkhöz képest. A helyzet a nagyothallók esetében már jelentősen megváltozott. Bár e csoport a feliratokkal együtt sem tudta a hallókhoz hasonló mértékben megérteni és visszaidézni a jelenetben történteket, azonban így is több mint kétszer annyi információt tudtak visszaidézni, mint a szöveg nélküli verziót látó csoport, ilyen módon már esetükben is a felirat volt a megértést segítő elsődleges inger. A kontraszt a siketek esetében még élesebb, a felirat nélkül lényegében lehetetlen az események megértése. Más kérdés, hogy náluk a szöveggel ellátott filmrészlet befogadása is nehezebbnek bizonyult, mint a másik két csoportnál, azonban e kérdéskör alapvetően az olvasási és szövegértési kompetenciákkal áll összefüggésben, mely kérdéskörre a későbbiekben térünk ki. 6

7 Jelnyelvi tolmács Míg a felirat mind a nagyothallók, mind a siketek számára elsődleges információforrásnak bizonyult, addig a jelnyelvi tolmács hatása lényegesen kevésbé tűnik egyértelműen pozitívnak. A kutatás során a vizsgálati alanyok számára egyszerre jelent meg a jelnyelvi tolmács és a szöveges segítség. Halló Nagyothalló Siket A nagyothallók túlnyomó többsége, illetve a hallók a jelnyelv ismeretének hiányában értelemszerűen nem profitálhattak a jelnyelvi tolmács megjelenéséből, noha a mozgó alak rövid ideig odavonzotta a figyelmüket. Annál inkább érdekes, hogy noha a siketek 83%-a a jelnyelv aktív használója, ennek ellenére alig 21%-uk volt az, aki a másfél perces bejátszás legalább 10%-ában figyelte a jeltolmácsot, tehát valószínűsíthető, hogy a műsor valamely szakaszában információszerzésre használta ezt a lehetőséget. 7

8 Siket és nagyothalló válaszadók véleménye a jeltolmács és szöveges segítség egyszerre történő megjelenítéséről (%) Siket 21% 17% 12% 31% 19% Nagyothalló 16% 21% 34% 16% 13% nagyon zavaró inkább zavaró nem is zavar, de nem is segít inkább segít sokat segít N=80 A fentiekkel összhangban szintén nem egyértelműek a jelnyelvi tolmács megjelenésével kapcsolatos vélemények. Míg a siketek fele úgy nyilatkozott, hogy segítséget jelent számára a jeltolmács megjelenítése, addig 38%-ukat kifejezetten zavarta. Hallássérültek és siketek olvasási és szövegértési képességei Csányi Yvonne 3 [Csányi 2007] hazai kutatásai rámutattak arra, hogy a siket gyermekek olvasási képességeik tekintetében jellemzően 6-7 éves lemaradásban vannak a halló társaikhoz képest, de hasonló, a siketek szövegértési képességek tekintetében mutatkozó jelentős hátrányáról számoltak be más kutatások is, mint például Hernandez 4 [Hernandez 2005] spanyol ajkú, vagy Wauters 5 [Wauters 2006] holland siketek körében folytatott vizsgálatai. Ez utóbbi eredményei szerint a 7 és 20 év közötti siket gyerekek csak mintegy négy százaléka éri el a korosztályának megfelelő halló népesség szövegértési képességeinek átlagát. A gond azonban túlmutat a lemaradás egyszerű problematikáján. Csányi empirikus vizsgálatai is megállapítják, hogy a siketek és nagyothallók nem csak késve jutnak el a szövegértés adott szintjére, de sokak esetében kifejezetten stagnáló állapot következik be, nem jutnak el a strukturális olvasás fokára, s ez a lemaradás tartós, alig vagy nem változik a későbbi években sem [Csányi 2007]. E meglátás összecseng Coppens 6 [Coppens 2013] későbbi kutatásaival is, amely részletesen modellezi a siket és nagyothalló fiatalok szövegértési feladatokban mutatkozó hátrányát, és megállapítja, hogy míg a siketek az írás dekódolását illetően nem teljesítenek jelentősen rosszabbul, mint a halló társaik, addig a szövegértés komplexebb szintjeinél a komplexitás fokával arányosan nő a hátrányuk. 3 Csányi Yvonne: Nagyothalló tanulók szövegértése (2007) Gyógypedagógiai Szemle 35.:(2.) pp Monreal, S.T., Hernandez, R.S. (2005.): Reading Levels of Spanish Deaf Students. American Annals of the Deaf Wauters L. N., van Bon W. H. J., Tellings A. E. J. M (2006). Reading comprehension of Dutch deaf children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 19, Karien M. Coppens, Agnes Tellings, Robert Schreuder and Ludo Verhoeven: Developing a Structural Model of Reading: The Role of Hearing Status in Reading Development Over Time (2013) Journal of deaf Studies and Deaf Education 8

9 Kutatásunk szempontjából e megállapítások azért alapvető fontosságúak, mivel ez azt is jelenti, hogy az audiovizuális műsorok akadálymentesítésére használt legfontosabb eszköz, a szöveg feliratozása egy olyan megoldást jelent, amit a célcsoport tagjai jellemzően sokkal nehezebben tudnak használni, mint a halló társaik. Kutatásunkban nem foglalkozunk a fentiekhez hasonló mélységben a szövegértés struktúrájával. A szövegértést, mint egyes audiovizuális tartalmak és a segítő eszközök által közvetített információk befogadását meghatározó magyarázó változót kezeltük. A szövegértési képességek mérésére egy egyszerűesített szövegértési tesztet végeztettünk a kutatásban résztvevő alanyokkal. Ennek során három, hozzávetőlegesen karakterből álló szöveg elolvasását kértük tőlük. A szöveg elolvasására egy perc állt rendelkezésre, majd az ismételt olvasásra újabb egy perc. Ezt követően szövegenként 4-4, a szövegben található információk alapján megválaszolható kérdést tettünk fel a számukra. 1,50 Válaszadók szövegértési eredményei átlagtól való szórásnyi eltérés 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 8 általános Középfokú Felsőfokú Összesen -1,50 Hallók Nagyothalló Siket N=181 A kutatás során alkalmazott egyszerűsített szövegértési teszt eredményei visszaigazolták azokat az eredményeket, amelyek azt mutatták ki, hogy a halláskárosultak jellemzően rosszabb szövegértési kvalitásokkal rendelkeznek, mint a hallók, és a szövegértési képességek romlása rendre együttállást mutat a hallásromlás mértékével. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez alól a tendencia alól kivételt jelentettek a felsőfokú végzettségűek, ahol a siketek szövegértési képességei rendre nem csak elérték, de meg is haladták a hallók eredményeit. Szövegértési képességek és olvasási struktúra A szövegértés és a szövegolvasás struktúrája közötti kapcsolattal számos korábbi vizsgálat foglalkozott. Az ilyen kutatások egyik iránya kifejezetten klinikai jellegű megközelítés, így például azon elemzések, amelyek részben a szakkadikus szemmozgás kontrolljának defektusaival magyarázzák a diszlexia megjelenését [Ghassemi, Kapoula 2013] 7 [Jones et al.] 8. 7 Elham Ghassemi, Zoï Kapoula (2013): Is poor coordination of saccades in dyslexics a consequence of reading difficulties? A study case Journal of Eye Movement Research 6(1): 5,

10 A szövegértés és szemmozgás kapcsolatának vizsgálata azonban a klinikai alkalmazásnál jóval szélesebb körben használható tapasztalatokat is nyújt. Keith Rayner [Rayner] 9 rámutatott, hogy a szöveg olvasásakor nem kizárólag az éppen fókuszban lévő szöveget észleljük, hanem jellemzően egy mozgó ablakot. Ezen észlelési ablak kiterjedése Rayner szerint vertikálisan nem nyúlik túl az adott szövegsoron, vízszintesen viszont aszimmetrikus, balra jellemzően 4, jobbra pedig 11 karakter terjedelmű. Későbbi kutatások rámutattak, hogy bár Rayner az észlelési ablak jelentését jól írta le - annak terjedelme nem állandó, és szoros összefüggésben áll a vizsgálati alany szövegértési képességeivel. A jobb olvasási és szövegértési képesség jellemzően nagyobb észlelési ablakot jelent, ami alapvetően befolyásolja a szöveg letapogatási struktúráját, hiszen a nagyobb észlelési ablak lehetővé teszi a szöveg észlelését ritkább szakkadikus mozgásokkal. A kutatás során alkalmazott szemkamerás módszerrel igyekeztük megvizsgálni a válaszadók szövegolvasási stratégiáit, letapogatási struktúráit, és kísérletet tettünk e stratégiák tipizálására. A szövegértési képességek jelentős együttállást mutatnak az olvasás jellemző struktúrájával. Bár az egyéni olvasási stratégiák jelentős eltérést mutatnak, általánosságban elmondható, hogy a gyengébb szövegértési eredményeket produkáló vizsgálati alanyok jellemzően más struktúrában olvasnak, mint a hatékonyan olvasó, jó szövegértési képességekkel rendelkezők. Míg a jó szövegértési eredményeket mutató válaszadók egymástól jelentősen eltérő, egyéni olvasási stratégiákat alkalmaztak, a gyengébb olvasási képességekkel rendelkezők esetében a metodika néhány visszatérő, jól azonosítható megoldásra szűkült. Mechanikus olvasási stratégia során a gyengébb szövegértési kvalitásokkal rendelkező olvasó nagyjából azonos ütemben, jellemzően viszonylag gyorsan, folyamatosan olvassa végig a szöveget. E stratégia jellemzője, hogy szinte egyáltalán nem jellemzőek rá a regresszív szakkádok (egyszerűbben a visszaolvasás), az olvasási sebesség állandó. Noha ez a stratégia első ránézésre strukturált módszernek tűnik, paradox módon azonban éppen ez a stratégia az, ami a legrosszabb szövegértési eredményekkel párosult. A jelenség egyszerűen annak köszönhető, hogy az ilyen letapogatás során csak a szöveg mechanikus, morphológiai feldolgozása történik meg, és nem történik dekódolás, a vizsgálati alany igazából kísérletet sem tesz a szöveg értelmezésére. A mechanikus stratégia tehát jobbára csak imitálja az olvasást, és jellemzően igen hamar átalakul egy, a teljes szövegbe bele-belekapó strukturálatlan olvasásba, ami jelentős részben annak jele, hogy a megkérdezett feladja a szöveg befogadására irányuló kísérletet. A harmadik jellemző stratégia amely a gyengébb szövegértési képességűek esetében jellemző, egy viszonylag lassú, a szöveget végig letapogató, egy nehezebb szöveghez többször is visszatérő olvasási forma. Mindazonáltal elmondható, hogy a három megfigyelt viselkedésből kizárólag ez utóbbi az, amely során a gyengébb szövegértési képességűek érdemi információkat tudtak szerezni. Megvizsgáltuk, hogy a célcsoportok különböző szövegértési képességű tagjai milyen gyakran olvasnak vissza a szövegben. Ezek alapján a letapogatási stratégia alakulását a siketek és nagyothallók esetében is leginkább a szövegértési kvalitás határozza meg, azonban általánosságban elmondható, hogy azonos szövegértési képesség mellett is több regresszív 8 Manon W. Jones, Mateo Obregón, M. Louise Kelly, Holly P. Branigan, (2008): Elucidating the component processes involved in dyslexic and non-dyslexic reading fluency: An eye-tracking study, Cognition, Volume 109, Issue 3, Pages Rayner,Keith (193)? Eye Movements in Reading: Recent Developments Current Directions in Psychological Science, Vol. 2, No. 3, pp

11 szakkádot figyelhetünk meg, azaz többször futnak vissza a szövegben, mint a halló vizsgálati alanyok. 1,6 1,5 Regresszív szakkádok előfordulása a szövegolvasás során szakkádok előfordulása (index) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0, Szövegértési score Halló Nagyothalló Siketek N=181 Feliratok minőségének hatása a felhasználói élményre Míg a feliratokban rejlő információ befogadásának egyik jelentős és meghatározó faktora a néző olvasási, szövegértési képessége, a szöveg olvashatósága, érthetősége jelentős részben a felirat minőségén is múlik. E minőségi szempontok alapvetően négy dimenzióba sorolhatók: megjelenő feliratok mennyisége és sebessége, olvashatóság: betűtípus, háttér, tagolás, elhelyezkedés, vizuális és audio tartalom és a szöveg viszonya (esetleges csúszások, elírások, verbatim vagy más jellegű feliratok), esetleges kiegészítő információk. Ezeken belül a felirat háttere, tagolása, illetve betűtípusa általános tipográfiai kérdés, alapvetően nem függ a halláskárosodás mértékétől azon túl, hogy egy olvashatatlan szöveg bár a hallók számára sem olvasható, de a siketek számára sokkal nagyobb hátrányt jelent. Mivel azonban e kérdésben nem lehet a siketekre vonatkozó speciális megállapítást tenni, illetve a lehetséges elrendezések és betűtípusok száma potenciálisan végtelen, jelen munkában e kérdés részletes tárgyalására nem vállalkoznánk. Szintén viszonylag egyszerű kérdés a különböző kiegészítő információk nonverbális audio ingerek jelzése, amelyek egyértelműen segíthetik a megértést. Annál érdekesebb kérdés az egyszerre megjelenő feliratok mennyiségének és sebességének kérdése, ahol látszólag két ellentmondó modell is létezik az optimális feliratozás meghatározására. 11

12 Egyszerre megjelenő feliratok mennyisége és sebessége A feliratok megjelenésének sebességét alapvetően a filmekben elhangzó információ mennyisége adja meg. Noha általánosságban elmondható, hogy a lassabban megjelenő kevesebb tartalom könnyebben olvasható, a gyakorlatban az időegység alatt átadandó információ mennyisége adott. Ebből következően a feliratozás két gyakorlatot követhet. Vagy gyorsabban váltakozó, rövidebb (egysoros) szövegekre bontja a feliratot, vagy több sorban nagyobb egységeket jelenít meg. Elméleti megközelítésben mindkét alternatívának lehet a vizuális percepció működésére vonatkozó alapja. Az egysoros megjelenítés mellett szólhat a gyorsolvasási technikák során hasznosított megfigyelés, miszerint a szemmozgás és különösen a vertikális irányú szemmozgás lassítja az olvasást, ilyen módon az egysoros, vagy még inkább a futószöveges megoldás gyorsabb olvasást tesz lehetővé. Másik oldalról viszont mint azt már korábban kifejtettük, különösen a gyengébb olvasási képességűek esetében nagyon gyakori egy-egy szöveg ismételt elolvasása, ami értelemszerűen csak egy lassabban váltakozó, egyszerre hosszabb szöveget is megjelenítő textusnál lehetséges. Az elemzés egyik fontos célja volt annak meghatározása, hogy e két elméleti megfontolás közül az empirikus tapasztalat melyik megközelítést támasztja alá. Ennek tesztelésére egy rövid hírblokkot két véletlenszerűen kiválasztott tesztcsoport számára különböző feliratozással vetítettünk le, és megmértük, hogy mely változatokra emlékeznek vissza. A vizsgálat egyértelműen megmutatta, hogy míg a hallók és nagyothallók körében a két verzió nagyjából hasonló visszaidézést mutatott, addig a siketek esetében egyértelműen a több soros feliratozás bizonyult hasznosabbnak. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Visszaidézett elemek száma egy és több soros feliratok esetében 0 Halló Nagyothalló Siket Egy soros Több soros A mért eredményt visszaigazolták a feliratokról alkotott vélemények is, a siketek több mint háromnegyede sokkal jobbnak tartotta a több soros feliratozást, mint az egysorosat. 12

13 A 2-3 soros feliratot sokkal könnyebb követni Felirat-típusok összehasonlítása Az 1 soros feliratot sokkal könnyebb követni Halló Nagyothalló Siket Lehetséges tehát, hogy egy amúgy is jól olvasó ember az egysoros vagy éppen a futó feliratok segítségével gyorsabban tud olvasni, azonban a műsor feliratozása során ilyen szintű olvasási sebességre nincsen szükség. A másik oldalon viszont a gyengébb olvasási készségekkel bírók számára egyértelműen a több soros megoldás a kedvezőbb. Szöveg minősége (hibák, elcsúszás) Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy a feliratozásban előforduló egyes hibák milyen hatással vannak a befogadásra. Három értelemzavaró elgépelés visszaidézésére kérdeztünk rá. Ezek alapján, noha a siketek esetében valamivel nagyobb volt az adott információt visszaidézni nem vagy hibásan tudók aránya, ez esetükben sem volt kritikus probléma, a nézők a szövegben előforduló néhány elgépelést egy egyébként megértett szöveg esetében korrigálni tudták. Elgépelt feliratozású elemek visszaidézése - az átlagos visszaidézési arányhoz képest Siket Nagyothalló Halló Helyes visszaidézés Hibás visszaidézés 13

14 Sokkal lényegesebb probléma a feliratok elcsúszása, ami a kutatás eredményeinek tükrében kifejezetten akadályozza a megértést. Rövid, fél-egy perces helyzetkomikumokra épülő vígjátékot vetítettünk le a nézőknek, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az elcsúszott felirat mellett mekkora arányban értik meg a poént. Jelenet megértése elcsúszott szövegek esetén Siket Nagyothalló Halló % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Egyiket sem Egyet Mindkettőt Az eredmények tekintetében elmondható, hogy az elcsúszott feliratok a siketek és a nagyothallók számára gyakorlatilag érthetetlenné tették a jeleneteket, a siketek 93%-a, a nagyothallók 89%-a egyik jelenet esetében sem tudta értelmezni a csattanót. Külön érdekes, hogy a hallók, akik átirat nélkül mintegy 54%-ban mindkét csattanót megértették, az elcsúszott szövegnél csak 11%-ban voltak képesek azonosítani mindkét poént, 57%-uk pedig egyik jelenet értelmezését sem tudta elvégezni. Konklúzió Az eredmények a hibás szövegek befogadást korlátozó hatására mutattak rá. Míg az átiratok tipográfiája, elrendezése vagy az esetleges értelemzavaró elgépelések kimutatható hatást gyakorolnak a befogadására, addig a rossz időzítésű feliratok a többség számára gyakorlatilag lehetetlenné teszik a dekódolást, sok esetben még akkor is, ha halló válaszadók hanggal együtt tekintették meg a részletet. Ilyen módon tehát a rosszul időzített feliratozás kizárttá teszi az üzenetek értelmezését. A párbeszédek megértése is elsődlegesen a szöveg és az audiovizuális inger egyidejűségén múlik. Ilyen módon a monogramoknak, bár jelenthetnek segítséget a szöveg megértésében, nincs döntő szerepük a párbeszéd értelmezésében. A kutatás során egyértelmű választ adtunk arra a kérdésre is, hogy a több soros feliratozás hogyan befolyásolja a befogadást, és szemben a kezdeti feltételezéssel, amely szerint inkább az egysoros, egyszerre kevesebb információt tartalmazó megoldás a célravezető, rámutattunk arra, hogy a jellemzően gyengébb szövegértési és olvasási kompetenciákkal rendelkező siketek esetében jobban működik egyszerre több szöveg megjelenítése lassabb váltásokkal. Ehhez kapcsolódóan megvizsgáltuk az esetleges plusz feliratok hatását is. Tekintve azonban, hogy a nagyothallókat és különösen a siketeket a műsorok vetítése közben eleve túlnyomó részben a szövegek olvasása köti le, míg a képi elemeket jellemzően csak két felirat közti szünetben vagy periférikusan nézik, az itt megjelenő grafikai és szöveges elemek hatása elhanyagolható. Másrészről 14

15 a képernyő alján futó csíkok jellemzően éppen a feliratok helyén futnak, így teletext esetén szinte egyáltalán nem láthatóak, égetett felirat esetén pedig mindkét szöveget olvashatatlanná teszik. Az égetett és teletext felirat közötti különbség a jelen kutatás során nem jelentett mérhető különbséget a szöveg értelmezhetőségében, másrészről viszont vélemények szintjén a siketek alapvetően a fekete hátterű teletextes feliratot preferálták, mivel annak olvashatósága állandó, míg az égetett felirat láthatósága a háttér függvényében változhat. A kutatás megmutatta, hogy a jelnyelvi tolmács és a felirat egyszerre történő megjelenítésekor azok számára is dominánsan az átiratok jelzik az elsődleges tájékozódási pontot, akik értik és aktívan használják is a jelnyelvet. 15

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat A televíziók akadálymentesítéssel kapcsolatos gyakorlatának megítélése, online-linked közvélemény-kutatás, 2014. augusztus NMHH 2014. szeptember

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Nyelv és s kommunikáci ció a magyarországi gi siketek körében: k egy országos felmérés s bemutatása Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport Angol

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2010 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja Kommunikáció-központúság Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei. Budapest, Ostorics László

A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei. Budapest, Ostorics László A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei Budapest, 2009. 04.30 Ostorics László ALAPVETŐ JELLEMZŐK Megrendelő, célok A PISA az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Webdesign és információ építészet a gyakorlatban

Webdesign és információ építészet a gyakorlatban THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that Webdesign és információ építészet a gyakorlatban dis.'~tj port,from BYALBERTU\SZLOBARABASI ANDERICBONABEAU THE INTERNET,mapped on

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez

Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez MIRŐL LESZ SZÓ? Felhasználási területek Kutatási módszertanok Mit látunk és hogyan? A szemkamera Milyen outputokat kapunk? Miért kutassunk és hogyan?

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Tervezés-Kutatás 5/b. MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Nézettségi adatok jellegzetes napi AMR reklám appendix csatorna rivalizálás (AGB-Nielsen) RTL Klub TV 2 csúcs: 2,2 millió néző többi m1 a verseny

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Iskolánkban a 10 évfolyamban mérik a szövegértés és a matematikai logika kompetenciákat. Minden évben azonos korosztályt

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László A redundancia fogalma és mérése Minimális redundanciájú kódok 1. http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 2014 könyvtár Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 2010. október A 2009/2010. tanévi követő mérés eredményeiről egyetlen

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól. A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Képzési igények fejlesztése felhasználói igények alapján elektronikus információbiztonsági szakértő szakirányú továbbképzési szak

Képzési igények fejlesztése felhasználói igények alapján elektronikus információbiztonsági szakértő szakirányú továbbképzési szak Képzési igények fejlesztése felhasználói igények alapján elektronikus információbiztonsági szakértő szakirányú továbbképzési szak Illéssy Miklós Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam)

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam) Elemzés a 26. májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 1. évfolyam) Bevezetés A kompetenciamérés keretei A 26 tavaszi kompetenciamérés eredményeit a nyolcadik évfolyamról teljes körűen, a tizedik

Részletesebben