I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete Budapest, Bocskai út PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út Telephelyek: 1. Keveháza Utcai Óvoda (1119 Budapest, Keveháza u. 4.) 2. Újbudai Palánták Óvoda (1119 Budapest, Mérnök u. 42.) 3. Újbudai Napraforgó Óvoda (1119 Budapest, Bikszádi u. 57.)

2 Pályázat tartalma I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés Vezetői pályázat jogszabályi háttere Vezetői pályázat elkészítését befolyásoló egyéb dokumentumok... 8 III. Működési és szakmai helyzetelemzés A székhely és a telephelyek szociokulturális háttere, mikrokörnyezete A székhely és a telephelyek személyi feltételei, humán erőforrás A székhely és a telephelyek tárgyi, anyagi feltételei, gazdálkodás A székhely és a telephelyek szervezeti jellemzői A székhely és a telephelyeken belüli kommunikáció, vezetői szerepek a hatékony kommunikációs kapcsolatok alakításában A székhely és a telephelyek pedagógiai, szakmai munkájának eredményei IV. Pedagógiai Program A székhely és a telephelyek nevelőmunkájának sajátosságai (PP adódóan) Fejlesztési területeink a Pedagógiai Program alapján Fejlesztési célok, feladatok a minőségre törekvés során V. Vezetési Program Szakmai, pedagógiai hitvallás Vezetői célmeghatározás, alapelvek, célok, feladatok Vezetési koncepció, kiemelt feladataink az elkövetkező öt évben Szervezet, és személyzetfejlesztési feladatok Működési feltételek javítása, fejlesztések, felújítások Az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztése

3 VI. Összegzés Mellékletek: Erkölcsi bizonyítvány Hiteles munkáltatói igazolás Oklevél, Tanúsítvány másolatok 3

4 I. Szakmai Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév Tóth Utónév Ildikó Szakmai tapasztalat Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Foglalkozás/beosztás óvodapedagógus/óvodavezető Főbb tevékenységek és feladatkörök szakmai munkaközösség-vezető, gyakorlatvezető óvónő, gyermekvédelmi felelős, másod helyettes, óvodavezető-helyettes, 1999 óvodavezető Tanulmányok 2009 óvodavezetők szakmai munkaközösségének vezetője Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvónői szak - okleveles óvónői végzettség ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar - vezető óvodapedagógusi végzettség (pedagógus szakvizsga) Végzettség/Képesítés Főiskola/ óvodapedagógus Főiskola/vezető óvodapedagógus - szakvizsga 4

5 Továbbképzések 2000 Minőségbiztosítás az Oktatásban 30 órás tanfolyam ECDL START számítógép felhasználói, 120 órás tanfolyam. Európai Számítógép-használói Jogosítvány (HU-HV ) Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben. 30 órás tanfolyam Értékelés, mérés oktatási-nevelési intézményekben 30 órás tanfolyam. Számítástechnikai alapismeretek 30 órás tanfolyam. Közoktatás Vezetők Kommunikációs tréning 60 órás tanfolyam Sikeres kommunikáció Sikeres együttműködés Tervezés, értékelés és szervezeti változások a közoktatásban 30 órás tanfolyam A közoktatási Intézmények ellenőrzése, önellenőrzés 30 órás tanfolyam Differenciált, személyes bánásmód az óvodai nevelésben 30 órás tanfolyam Montessori óvodai nevelés 80 órás tanfolyam Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 órás tanfolyam Szervezetfejlesztés a referencia-intézményi szolgáltatások feltételrendszerének kialakítása érdekében 15 órás tanfolyam 5

6 2012 A projektpedagógia alkalmazása a sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelésében oktatásában 30 órás tanfolyam 2012 PR tevékenységek és célirányos kommunikáció a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítésére 15 órás tanfolyam Egyéni készségek, kompetenciák 2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására - folyamatban Szociális kompetenciák Kreativitás, kezdeményező készség, csapatmunkára való képesség, kommunikációs készség és képesség, konfliktusmegoldó képesség. Egyéb készségek és kompetenciák Microsoft Office eszközök ismerete a feladat ellátásához szükséges gyakorlattal, információ feldolgozási készség. 6

7 II. Bevezetés 1. Vezetői pályázat jogszabályi háttere A pályázat elkészítését befolyásoló jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II.26. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7

8 2. Vezetői pályázat elkészítését befolyásoló egyéb dokumentumok Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepciója (IV.23.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzati Minőségirányítási Programja Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Észak Kelenföldi Óvoda Alapító Okirata Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára A Köznevelési koncepció által létrehozott Észak Kelenföldi Óvodához tartozó óvodák Pedagógiai Programjai Keveháza Utcai Óvoda (2013.) Újbudai Napraforgó Óvoda (2013.) Újbudai Palánták Óvoda (2013.) A Köznevelési koncepció által létrehozott Észak Kelenföldi Óvodához tartozó óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatai Keveháza Utcai Óvoda (2013.) Újbudai Napraforgó Óvoda (2013.) Újbudai Palánták Óvoda (2013.) A Köznevelési koncepció által létrehozott Észak Kelenföldi Óvodához tartozó óvodák Házirendjei Keveháza Utcai Óvoda (2013.) Újbudai Napraforgó Óvoda (2013.) Újbudai Palánták Óvoda (2013.) A Köznevelési koncepció által létrehozott Észak Kelenföldi Óvodához tartozó óvodák Továbbképzési programjai ( ) Keveháza Utcai Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda Újbudai Palánták Óvoda A Köznevelési koncepció által létrehozott Észak Kelenföldi Óvodához tartozó óvodák Minőségirányítási program és Munkaterv értékelése (2013/2014.) Keveháza Utcai Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda Újbudai Palánták Óvoda 8

9 III. Működési és szakmai helyzetelemzés 1. A székhely és a telephelyek szociokulturális háttere, mikrokörnyezete Újbuda Önkormányzata a kerület három óvodájából szervezeti átalakítással kívánja létrehozni az Észak-Kelenföldi Óvodát. Az óvoda 4 épületben, összesen 24 óvodai csoporttal maximum 637 kisgyermek befogadására lesz képes. Minden óvoda az eddig kialakított gyakorlata során rendelkezik fő profillal, melynek megőrzése, tovább vitele, specifikumainak megerősítése az adott telephelyek nevelőközösségei segítségével immár az újonnan szerveződő közösség egyik kiemelt feladata lesz Újbudai Napraforgó Óvoda Tétényi úti székhely (1119 Budapest, Tétényi út ) 1.2. Újbudai Napraforgó Óvoda Bikszádi utcai telephely (1119 Budapest, Bikszádi u. 57.) Az intézmény két egymáshoz közel elhelyezkedő épületben, összevont vezetéssel működik a Kelenföldi Városközpont közelében. A Napraforgó Óvoda Tétényi úti épületében működő óvodát 1973-ban, a Bikszádi utcában működő óvodát pedig 1968-ban adták át. Ez a két intézmény immár több mint 20 éve összevont intézményként látja el nevelési feladatait a kelenföldi régióban. A Tétényi úti épületben 6, a Bikszádi utcai épületben 5 csoport működik, a két épület összesen 11 csoport működtetésére és 282 kisgyermek befogadására alkalmas. Csoportszobáik tágasak, világosak öltözővel és mosdóval ellátottak. Kiszolgáló helyiségeik torna szoba, logopédia szoba, fejlesztő szoba, orvosi szoba, vezetői és óvodatitkári iroda, tálalókonyhák és mosókonyha, felnőtt öltözők és mosdók, raktár csak részben segítik nevelőmunkájuk és egyéb feladataik elvégzését. Felülvizsgálatot igényel ezen a téren az ellátottság a Tétényi úti székhelyen elsősorban, mivel az Észak Kelenföldi Óvoda székhelye is itt lesz, s jelenlegi állapotában nem felel meg, nem tudja biztosítani a székhellyel kapcsolatos minimum elvárásokat. 9

10 Másodsorban pedig a Bikszádi utcai telephelyen is azonnali intézkedés szükséges az internet-, és a telefonos kapcsolat kiépítésében, mivel jelenleg nem rendelkezik ezekkel a feltételekkel az intézmény; nélküle pedig a színvonalas, hatékony és naprakész kapcsolattartás nem valósítható meg a jövőben. Mindkét óvodaépületnek az utóbbi években fokozatosan felújított, jól felszerelt, tágas, sok fával és növénnyel körülvett udvara, kertje van, így szabadban szervezett testnevelés foglalkozásokra, udvari játékra, környezettudatos programok megrendezésére egyaránt kiválóan alkalmas. Minden csoportnak saját játszóterülete és homokozója is van. A gyermekek mozgásának fejlesztésére jól felszerelt tornaterem csak a Bikszádi utcai telephelyen áll rendelkezésre, a Tétényi úti épületben a tornaterem visszaállítására, rövid időn belül szükséges megoldást találni. A gyermekek nevelésével osztatlan, vegyes életkorú csoportokban foglalkoznak az óvodapedagógusok. Intézményük fogadja a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű, ezen belül is az autizmussal élő gyermekeket. Pedagógiai munkájuk során a hagyományőrző pedagógiai programjuknak megfelelően a mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül azok kapnak kiemelt helyet, amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötödést segítik elő, valamint a gyermektársak és a felnőttek megbecsülését helyezik előtérbe. További kiemelt nevelési céljaik: Egészséges életmódra-, életvitelre nevelés, Játékba ágyazott szabad cselekvésben megszerezhető ismeretek, tapasztalatok nyújtása, Környezettudatos nevelés, Zöld Óvoda, valamint a Madárbarát Óvoda programban való részvétel, Anyanyelvi kultúra fejlesztése, valamint Családi nevelés erősítése. Az intézmény átalakítás után a Tétényi úti épület az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyeként, a Bikszádi utcai épület, pedig továbbra is telephelyként működik majd tovább. 10

11 1.3. Keveháza Utcai Óvoda (1119 Budapest, Keveháza u. 4.) Ez az óvoda is a kerület legnagyobb régiójában, Kelenföldön található. Arculatához tartozik az 1967 és 1983 között létesített, legnagyobb és legrégebben épült lakótelep, melynek része Szeptembere óta a Keveháza Utcai Óvoda is. Az intézmény kellemes zöldövezeti környezetben helyezkedik el, kétszintes az épület, hat csoport működik benne, 167 kisgyermek befogadására alkalmas. Az óvoda jelenlegi struktúrája: 6 vegyes életkorú csoport, három hagyományos-, és három montessori jellegű módszerrel nevelő. Csoportszobáik tágasak, világosak öltözővel és mosdóval ellátottak. Kiszolgáló helyiségeik torna szoba, logopédia szoba, orvosi szoba, vezetői és óvodatitkári iroda, tálalókonyhák és mosókonyha, felnőtt öltözők és mosdók, raktár segítik nevelőmunkájuk és egyéb feladataik elvégzését. Az épülethez jelenleg még egy üres gondnoki lakás is tartozik, melynek esetleges további kihasználásáról a jövő dönthet. Nagy udvarán fák, bokrok biztosítják a jó levegőt és a környezetbarát játékok a nyugodt játszási körülményeket. Udvarukat a fenntartó 2011-ben, I. ütemben részben felújította, új játszó-, és pihenőhelyeket alakítottak ki gyermekeik számára. A II. ütem megvalósítása még várat magára. A szülők, az intézmény kiválasztásakor az adottságok mellett figyelembe veszik azt is, hogy az óvoda pedagógiai programja, és a kerületben egyedüliként náluk megtalálható alternatív pedagógiai módszer (montessori jellegű óvodai nevelés) mennyiben segítik, vagy könnyítik meg a család hétköznapjait és a későbbi iskolaválasztást. Intézményük fogadja a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű, ezen belül is az egyéb pszichés fejlődési zavarral élő gyermekeket. További kiemelt nevelési céljaik: Pedagógiai Programjuk alapja a játék, a tapasztalatszerzés és az élménynyújtás, amelyek segítségével egészséges életmódra-, és életvitelre nevelik gyermekeiket változatos tevékenységformák segítségével. 11

12 Az óvodai nevelés keretében a kompetencia alapú óvodai nevelési program alapján szervezik tevékenységeiket, amely közös tevékenykedtetésre és tapasztalatszerzésre épül. Informatikai nevelés, Környezettudatos nevelés, Zöld Óvoda, valamint a Madárbarát Óvoda programban való részvétel, Anyanyelvi kultúra fejlesztése, valamint Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését Újbudai Palánták Óvoda (1119 Budapest, Mérnök u. 42.) Ez az óvoda is a Kelenföldi városközpontban található, jól megközelíthető helyen és 1967 tavasza óta folyamatosan fogadja a gyermekeket. Az intézmény 7 csoportos, a pedagógusi és szülői igények figyelembe vételével szervezik az azonos korú és vegyes csoportjaikat. Tágas, világos csoportszobákkal, valamint tornaszobával is rendelkeznek. Nagy udvarukon bőséges zöld növényzet biztosítja a jó levegőt, a környezetbarát játékok pedig a változatos mozgás lehetőségeket. Az elmúlt években jelentős felújításokkal szépült meg az intézmény udvara, ami színvonalas lehetőséget biztosít a levegőzéshez, a szabadban szervezett játék és egyéb tevékenységekhez. Intézményük fogadja a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű, ezen belül is az egyéb pszichés fejlődési zavarral élő gyermekeket, valamint a kerületi cukorbeteg gyermekeket is ellátják. Pedagógiai programjuk hangsúlyosan foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az egészséges életviteli szokások kialakításának lehetőségeivel, feladataival. 12

13 További kiemelt nevelési céljaik: Önálló életvitelre képes, testileg-, mentálisan harmonikus személyiség fejlesztése, Környezettudatos nevelés, Zöld Óvoda, valamint a Madárbarát Óvoda programban való részvétel, Anyanyelvi kultúra fejlesztése, valamint Az óvodai nevelés keretében a kompetencia alapú óvodai nevelési program alapján szervezik tevékenységeiket, amely közös tevékenykedtetésre és tapasztalatszerzésre épül. Mindhárom intézményben a szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre számítanak és támaszkodnak. Velük közösen keresik a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket. Vallják, hogy a gyermekek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de a gyermek fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt felelősséget vállal. A nevelésben társuk a szülő. A befogadás sikeressége az óvoda valamennyi dolgozójának és a családnak közös sikere. Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat, fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket szerető gondoskodás vegye körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy játszhasson. Ezért alapvető, hogy folyamatos és tartalmas együttműködést alakítsunk ki a szülőkkel. Az intézmények környezeti viszonyai, képzett nevelői, a nevelőmunkát segítő dolgozók továbbra is biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a családi nevelést megerősítve végezhessék. A gyermekek döntő többsége a lakótelepen él, az elmúlt néhány évben egyre több olyan család van, akik több generációs tagjai már az óvodáknak. Ragaszkodnak a megszokott környezethez, a pedagógusokhoz, de általuk örömmel fogadják az újításokat, változásokat is gyermekeik nevelésében. A társadalmi körülmények, követelmények állandó változásai miatt, az óvodákban széles skálán mozgó, állandóan formálódó szociokulturális családi háttérből érkező éves gyermekek nevelését kell megvalósítanunk. 13

14 A kelenföldi régió területén a családok a társadalmi tagozódás szempontjából többségében a középréteghez tartoznak. A szülők nagy részben alkalmazotti munkaviszonyban állnak, de egyre több közöttük a magasan kvalifikált, vezető beosztásban dolgozó is. Az utóbbi néhány évben azonban már megtalálhatók a családok körében a munkanélküli szülők, és a szociális ellátásban részesülők is (segélyek, támogatások). Az intézmények közvetlen környezetének összetétele így igen színes, a hátrányos helyzetű családoktól a középrétegen át, a jól szituált családokig bezárólag. A családok életkörülményeinek változása tükröződik a csoportok, s így az óvodák, az óvoda életében is. Az összetételből adódóan a használói, felhasználói igényekben jelentkeznek leginkább a változások, amelyek a nevelés és a differenciált képességfejlesztést szolgálják. A gyermekek száma családonként átlag 1-2, de egyre több a 3, illetve többgyermekes család is régióban. Az édesanyák közül többen kisebb gyermekük nevelése miatt átmenetileg GYÁS-on, GYED-en vagy GYES-en vannak, amely azért anyagilag erősen befolyásolja a családok életét. A hátrányos helyzetű családok, illetve az innen érkező gyermekek száma az intézményekben az utóbbi években azonos arányokat mutatott, a családok 10-15%-a ebből a rétegből kerül ki. Az elmúlt néhány év tapasztalata az is, hogy egyre több sajátos nevelési igényű gyermek érkezik az óvodákba már a beiratkozás során, illetve számuk tovább emelkedik az óvodai életük során. Ez a szám az utóbbi időben 5%-ot jelent. A fenntartó, az óvodák körzetébe tartozó gyermekek felvétele mellett lehetőséget ad a nem körzetes, de a szabad óvodaválasztás jogával élni kívánóknak is a jelentkezésre és a felvételre. Ez a 2014/2015-ös nevelési évben két intézmény esetében maximális, egy intézmény esetében 80%-os intézményi kihasználtságot mutatott. 14

15 2. A székhely és a telephelyek személyi feltételei, humán erőforrás Jelenlegi engedélyezett alkalmazotti létszámok Óvoda neve Hozzá tartozó intézmények (jelenlegi elnevezéssel) Pedagógus létszámok Nevelőmunkát segítő és egyéb alkalmazottak létszáma Összesen: Teljes Rész Teljes Rész Keveháza Utcai Óvoda ,5 25,5 Újbudai Palánták Óvoda Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda Mindösszesen: ,5 98,5 Intézményi gyermeklétszám adatai Óvoda neve Hozzá tartozó intézmények (jelenlegi elnevezéssel) Csoportok száma Férőhelyszám intézményenként Összes férőhelyszám Keveháza Utcai Óvoda fő Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda fő Újbudai Napraforgó 282 fő Óvoda: Tétényi úti székhely fő Bikszádi utcai telephely fő 637 fő Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik a gyógypedagógiai-, pedagógiai asszisztensek, az óvodapszichológus és a szakképzett dajkák. Szükség és igény szerint további külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését (logopédus, gyógytestnevelő, utazó fejlesztő-, illetve gyógypedagógus). 15

16 A nevelőtestület és a munkájukat segítő kollégák Képzettségi mutatók Képzettség iránya Képzésben részt vett kollégák Pedagógusok Óvónőképző Főiskola 51 fő ELTE Óvodapszichológus szak 1 fő Másoddiplomás képzésben vett részt Tanár, tanító 3 fő Pedagógus szakvizsgával rendelkezők Közoktatás vezető 10 fő Óvodamenedzser 1 fő Mentálhigiénés szakember 1 fő Mesterpedagógus tanfelügyeleti szakértő 1 fő Minősített pedagógus 2 fő Pedagógus szakvizsga megszerzése folyamatban van 6 fő ECDL vizsgát tett Valamennyi modulból 3 fő Szakvégzettséggel rendelkező pedagógiai munkát közvetlen segítők Dajkai végzettséggel rendelkező dajkák 24 fő Gyógypedagógiai-, pedagógiai asszisztensek 7 fő Egyéb foglalkoztatottak Óvodatitkárok (középfokú végzettség) 3 fő Konyhai alkalmazottak 5 fő Takarító: szakmunkás 4 fő Kertészek: szakmunkás 2,5 fő NEVELŐTESTÜLET Az Észak - Kelenföldi Óvoda leendő kollektívája aktív és vidám közösség. Pedagógusaik és a nevelőmunkát közvetlenül segítők nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé. Úgy irányítják nevelőmunkájukat, hogy a régi hagyományainkat követve, az érvényben lévő Alapprogram alapelvei szerint és a meglévő egyedi specifikumok megtartásával, változatos módszerekkel, eszközökkel bővítik nevelési lehetőségeinket. 16

17 A szervezeti átalakulás előtt álló három óvodában minden pedagógus álláshely, megfelelő végzettségű óvodapedagógus által betöltött. Nincs betöltetlen státusz, ami a személyi feltételek biztosítása során tudatos és jól szervezett vezetői feladatellátást mutat. A nevelőtestületek törzs magjai, húzó erői most is megvannak az intézményekben, ha részben át is alakult az az évek folyamán. Az óvodapedagógusok többletfeladatként vállalt formában könyvtárosként, gyermekvédelmi felelősként, szakmai munkaközösség-vezetőként, szakmai team vezetőként, minőségi team vezetőként és tagként is helyt állnak nap, mint nap. A nevelőtestületek létszámában, összetételében az elmúlt két év során pozitív létszámbeli változások történtek szeptemberétől pedagógiai-, illetve gyógypedagógiai asszisztensek, 2014 októberétől pedig óvodapszichológus segíti az óvodapedagógusok nevelő-, és fejlesztő munkáját az óvodákban. Bár a testület tagjai eltérő életkorúak és szemléletűek; más módon, más módszerekkel, eszközökkel és eljárásokkal, és módszertani szabadságukkal élve, de ugyanazon célért tevékenykednek közösségükben - a pedagógiai program megvalósításáért, a kialakított hagyományokért, szakmaiságukért ennek átörökítésében hárul majd több feladat az aktív dolgozókra és az új intézményvezetésre az átszervezés után. A nevelőtestület tagjai eddig is igényt tartottak a szakmai továbbképzésekre. Aktivitásuk évről-évre növekedett, megszerzett ismereteiket alkalmazva neveltek tovább intézményeikben. Ennek további mutatója, hogy szakmai továbbfejlődésünket segítik még a helyben működő szakmai munkaközösségek magas színvonalú munkája, valamint továbbképző programja is. Óvoda neve Hozzá tartozó intézmények (jelenlegi elnevezéssel) Jelenlegi munkaközösségek száma Az Óvoda munkaközösségei összesen Keveháza Utcai Óvoda 2 Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda 1 Újbudai Napraforgó Óvoda: 2 5 ebből Tétényi úti székhely 1 ebből Bikszádi utcai telephely 1 17

18 Így elmondható, hogy a nevelőtestület szakmailag felkészült, innovatív, folyamatosan megújuló csapat. Motiváltak továbbképzéseken való részvételre, melyek segítségével a program fő célkitűzéseinek megvalósítását és hatékony működését kívánják elérni. Újbuda Önkormányzata által (2015. IV.23.) elfogadott, módosított Köznevelési Koncepció is tartalmazza az újonnan létrehozott óvodák esetében is, így az Észak - Kelenföldi Óvoda esetében az intézményi szakmai munkaközösségek finanszírozását. A koncepció öt munkaközösség működését támogatja továbbra is intézményenként. Nyilvánvaló, hogy a jelenleg működő munkaközösségek az új intézmény megalakulása után átszervezésre szorulnak majd, de ez már az új megalakuló nevelőtestület döntési kompetenciája lesz. Lehetőségként megfontolandó a helyi-, valamint az intézményközi munkaközösségek létrehozása is. ÓVODAPEDAGÓGUS Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplői továbbra is a gyermek és az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész folyamatában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus modellt, mintát jelent a gyermekek számára, személyisége az elfogadó és segítő, támogató attitűdön alapszik. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket. Megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek segítségével megismeri a környező világot, és átéli a tanulás örömét. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. Minden gyermek eléri az iskolára alkalmasságot, csak nem egyformán, nem egy időben és nem egy ütemben. Az óvodáskorú gyermekek magatartását érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy a más gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatai során pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusban és az óvodában dolgozókban (dajka) természetes támaszra találjon. 18

19 PEFAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK Az eredményes óvodai neveléshez az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazott (DAJKA) összehangolt együttműködésére van szükség. Szerepváltás volt az elmúlt néhány évben a dajkai munkában. A napi rutin jellegű konyhai, környezetesztétikai és szervezési feladatok mellett, munkájukat egyre inkább a gyermekek napirendjéhez igazodva a gyermekek és az óvodapedagógusok körében töltik, ezáltal a dajkák nevelőpartneri rangra léptek. Átértékelődött a segítő szerepkör, a dajka nemcsak technikai személyzet a gyermek életében, hanem nevelésének egyik segítője, aki mintául is szolgálhat számára. Ezáltal közvetlen, aktív pedagógiai környezet résztvevőié váltak. Magatartásuk, viselkedésük, öltözködésük, a munkához való viszonyuk példamutató a gyermekek, a szülők és a többi alkalmazott számára. Figyelmet, megértést, elfogadást tükröző stílus, hangnem és viselkedés jellemzi őket, valamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban. Az óvodapedagógusok a dajkákkal együtt a pedagógiai környezet hangsúlyos szereplői az óvodában. Közös nevelőmunkájuk során olyan pedagógiai helyzeteket teremthetnek, amelyek a beszélő környezet alakítását is szolgálják. Az óvodában a nevelőmunkát óvodapedagógus végzi, ottléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, ezért amíg gyermek tartózkodik az óvodában, addig biztosítva van az óvodapedagógus jelenléte is. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közül a dajkák szakirányú végzettségi mutatója is kiváló 100%-os, így magas színvonalon, igényességgel látják el, nevelést segítő munkájukat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek közreműködését is igényli az óvodai nevelés során. Az óvodában ezt a fejlesztést az utazó fejlesztő-, illetve gyógypedagógusok, logopédusok végzik, valamint helyben pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A tehetséggondozást az óvodapedagógusok végzik. Ezen a területen a jelenlegi Újbudai Palánták Óvoda, mint Tehetségpont tudja segíteni a megalakuló nevelőtestületet. 19

20 Jelenleg kialakított státuszok Gyógytestnevelő Óvodapszichológus Pedagógiai asszisztens Állományban lévő egyéb végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok Gyógytestnevelő Gyógypedagógus Fejlesztőpedagógus A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához meglévő személyi feltételeken a közel jövőben változtatni szükséges. Tény, hogy a nehézségekkel küzdő gyermekek száma az utóbbi időszakban folyamatosan növekszik, így szakszerű ellátásukat csak emelkedő óraszámban lehet megoldani, s ha lehet helyben, intézményi körülmények között. A jelenleg még Újbudai Napraforgó Óvodaként működő, későbbi tagintézményben igen magas számban nevelnek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket. Az intézményben ennek ellenére nincs gyógypedagógusi, illetve fejlesztőpedagógusi státusz, jelenleg gyógypedagógusi asszisztensként foglalkoztatott kolléga látja el napi nyolc órában a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Hangsúlyos feladat ennek mielőbbi rendezése a zavartalan és szakszerű óvodai ellátás biztosítása érdekében. Kiemelt feladat lesz a közeljövőben a gyógytestnevelési ellátás ismételt biztosítása valamennyi telephelyen és a székhelyen az Észak Kelenföldi Óvodában, mivel szakember hiány miatt ez a jelenlegi nevelési évben nem valósulhatott meg az intézményekben. Az egyéb munkakörben foglalkoztatott óvodatitkárok megfelelő szakképzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Az intézmények összevonását követően létszámuk nem csökken, azonban feladataik és munkaterületeik átszervezésre, újragondolásra szorulnak. Egy óvodatitkár feladatellátása két épületre terjed ki, a további két kollégára egy egy telephely feladatellátása marad. Az egyéb munkakörben foglalkoztatott konyhai alkalmazottak, takarítók, illetve kertészek munkájának átszervezése nem szükséges, az eddig megszokott intézményi módon folytatható lesz a jövőben az új székhelyen, illetve telephelyeken is. 20

21 Összegzés Az új szervezeti formában a humán erőforrás területén kiemelt és megvalósítandó feladataink a következők: Információ áramlás feltételeinek magas szintű biztosítása a székhelyen és valamennyi telephelyen, Értekezletek, megbeszélések, konzultációk, helyi és intézményközi feltételeinek kialakítása, megszervezése, Intézményvezetés felállítása, megszervezése, azon belül is: A függetlenített vezető-helyettes ( ) hatáskörének, feladatainak meghatározása, Vezető-helyettesek, vezető-helyettes II. hatáskörének, feladatainak meghatározása, Szakmai munkaközösség vezetők, fejlesztő csoportvezetők hatáskörének, feladatainak meghatározása. Az újonnan felálló vezetői team feladatai és hatáskörei az intézmény átszervezés után az új intézményi feltételekhez igazodva módosulnak. A hatékony munkavégzés érdekében a Munkatervben előre rögzítettek alapján havi rendszerességgel, vagy akár szükség szerint kerülnek majd megszervezésre az értekezletek, szakmai megbeszélések, melyeken meghatározásra kerülnek az intézményi szintű munkacsoportok is, azok feladatai, melyekbe a telephelyek delegálnak majd munkatársakat. 3. A székhely és a telephelyek tárgyi, anyagi feltételei, gazdálkodás Tárgyi feltételek Mindhárom óvoda rendelkezik a pedagógiai programok megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel. A csoportszobai és udvari tárgyi eszközök minden épületben megfelelnek a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet mellékletét képező kötelező eszköz-, és felszerelési jegyzéknek. Azonban az alkalmazott eszközök és felszerelések szinten tartása érdekében folyamatos karbantartás és pótlás nélkülözhetetlen a gyermekek testi épsége és a korszerű óvodai nevelés érdekében. 21

22 Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezéseit oly módon alakították ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét. Megfelel testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás,- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszik körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és biztonságukra oda figyelve helyezték el. Az óvodákban ugyanakkor csak részben tudták biztosítani a megfelelő munkakörnyezetet munkatársaiknak, illetve a kulturált környezetet, a szülők fogadásához. Az eszközbeszerzésnél alapelveik: Feleljen meg a gyermekek életkorának, fejlettségének. (Méret) A gyermek fejlesztését szolgálja. (Játékeszközök) Feleljen meg a biztonsági előírásoknak. Esztétikum. (Berendezési tárgyak, játékok) Az épületek kora igényli a folyamatos karbantartást, felújítást. A felújítás üteme azonban változó volt a három intézmény esetében. A szervezeti átalakítás után várhatóan szervezettebb formában halad majd az Észak Kelenföldi Óvoda feltételeinek javítása ezen a területen is. Az óvodák belső képe különösen a foglalkoztatók, az előterek és a lépcsőházak - harmóniát, nyugalmat árasztanak, ami elsősorban az óvodapedagógusok igényes, ízléses dekorációinak és a szülők aktív segítő munkájának is köszönhető. A fejlesztésekhez szükséges pénzeszközöket az óvodai költségvetések mellett a fenntartótól kapott eszközbeszerzési keretből, pályázati pénzekből kapták az intézmények. A fenntartó, Újbuda Önkormányzat által biztosított költségvetési kerethez a szülői közösségek is hozzájárulnak az óvodai alapítványok támogatásával: BUDAPEST, XI. KERÜLET TÉTÉNYI-BIKSZÁDI ÓVODA GYERMEKEIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Újbudai Napraforgó Óvoda, KEVEHÁZA ÓVODA ALAPÍTVÁNY Keveháza Utcai Óvoda, MESEKERT ALAPÍTVÁNY Újbudai Palánták Óvoda, A nagyobb beszerzésekről minden esetben a nevelőtestület tagjaival közösen döntöttek az intézményekben. 22

23 Terveink szerint ez a jövőben sem lesz másképp, célunk, hogy a szakmai kérdésekben mindig közösen, nevelőtestületi szinten döntünk majd az Észak Kelenföldi Óvodában is. A bevezetésre kerülő innovációk, újítások, adaptációk tárgyi feltételeinek biztosítása közös döntés eredménye volt. Az óvodákban minden ilyen típusú innovációnál nyomon követhető a klasszikus döntési folyamat, ez reményeink szerint nem változik a jövőben sem. Gazdálkodás Az új szervezeti egység az Észak Kelenföldi Óvoda, mint költségvetési szerv Augusztus 1.-től kezdi meg működését. A jogelőd intézmények költségvetéséből a GAMESZ készíti el majd az új intézmény, gazdálkodási, költségvetési előirányzatát. A változásokból adódó feladatok: Feladatfinanszírozás biztosítása, Közüzemi és szolgáltatási szerződések átírása, KIR rendszer működtetése Személyi nyilvántartó rendszer összehangolása, Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekek adatainak nyilvántartásba vétele. KIR3 rendszer működtetése Személyi nyilvántartó rendszer összehangolása. 4. A székhely és a telephelyek szervezeti jellemzői Az óvoda egy sokrétű emberi kapcsolatokon alapuló szervezet, mely állandóan változik, fejelődik, valamint az állandó és változó tényezők kiegészítik egymást; a köznevelési rendszer része, a bölcsődei nevelés folytatója, családi nevelés kiegészítője, és az iskolai nevelés-oktatás megalapozója. Ahhoz, hogy az óvoda, mint szervezet hatékonyan tudjon működni, rendelkeznie kell összehangolt, minden területre kiterjedő szervezeti kommunikációval, külső-belső kapcsolatrendszerrel. Az elmúlt évek szakmai kapcsolatai, illetve a személyes konzultációk alapján úgy gondolom, hogy az adott intézmények (Keveháza Utcai Óvoda, Újbudai Napraforgó Óvoda, Újbudai Palánták Óvoda) működő közösségei feladatait az óvodavezetéssel együtt oldotta meg. Törekedtek a naprakész informálásra, a feladatok és a munka megosztására is intézményeikben. 23

24 Véleményem szerint ezen a téren vannak eredmények, köszönhetően a közös munkának, amit a pedagógiai program írása, majd felülvizsgálatai, a minőségfejlesztési feladatok végrehajtása (partnerközpontú működés irányított önértékelés - teljesítményértékelés), uniós pályázatok megírása, végrehajtása és fenntartása során éltünk, élünk meg. A közös feladatokat együtt, team munkában készítették elő, majd oldották meg és értékelték a megszerzett tapasztalatokat az eltelt időszakban eddig ugyan külön külön, de valamennyi intézményben. A nevelőtestületi tagokra jellemző a kölcsönös megbecsülés, az emberi és szakmai értékek keresése, az őszinte véleménynyilvánítás. Érdekli őket, hogy milyen óvodájuk megítélése, s általa szakmai kultúrájuk, munkájuk értékelése is. A gyermekekért, az óvodáért folytatott nevelőmunka során kialakult intézményük egységes érték és normarendszere, amely alapja lehet az Észak Kelenföldi Óvoda normarendszerének is. Az intézmények által kidolgozott Pedagógiai Programokkal egy időben változtatták meg nevüket és választottak szimbolikus jelképet is a maguk és közösségeik új tagjai számára: Keveháza Utcai Óvoda, Újbudai Napraforgó Óvoda Újbudai Palándák Óvoda 24

25 Az Észak Kelenföldi Óvoda egységét, harmonikus kapcsolatra törekvő céljait is kifejezheti az új jelkép kialakítása, kiválasztása is: 4.1 Szervezeti kultúra, szakmai szervezetfejlesztés feladatai Egy szervezet akkor tud hatékonyan működni, akkor képes folyamatos minőségi munkára, ha tagjai erős csapatot alkotva tudnak közös célért tevékenykedni. A vezetői munkának ez az egyik legszebb, ugyanakkor legnehezebb része, csapatot alkotni, motiválni, vezetni. Az építést hatékonyabbá teszi az új ideiglenes tag beillesztése (függetlenített vezetőhelyettes ) a szervezeti struktúrába. 25

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére

PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére Pályázó: Halászné Bogdány Zsuzsanna 1222 Budapest, Mézesfehér utca 15. 2015. május 27. Tisztelt Képviselő-Testület! Alulírott Halászné

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program

Helyi Óvodai Nevelési Program Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Helyi Óvodai Nevelési Program 2010. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagóvodák

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben