PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017."

Átírás

1 PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Kapja: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes Szitka Péter igazgató polgármester 3642 Bánhorváti, Lázbérc út 15. Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika, Fő tér 4. Kazincbarcika, május 21.

2 Tisztelt Polgármester Úr! Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes a Pollack Mihály Általános Iskola igazgatója megpályázom a Kazincbarcika Város Önkormányzata 87/2012.(IV.06.) sz. Ökt. határozat által meghirdetett, a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján április 23-án nyilvánosságra hozott Pollack Mihály Általános Iskola (3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29.) július 1-jétől betöltendő igazgatói állását. Kazincbarcika, május 21. Tisztelettel: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Prioritások Helyzetelemzés Személyi feltételek Tanulólétszám, osztályok Pedagóguslétszám, összetétel A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak Tárgyi feltételek Intézményi innováció Az iskolai nevelő-oktató munka Az intézményben folyó pedagógiai munka kiemelt területei, profilok, hagyományok Az alapképzést kiegészítő, választható képzések Hagyományok Változások sodrában Prevenciós programok Szabadidő-szervezés Hírnév Minőség Vezetési program, fejlesztési elképzeléseim Vezetőként céljaim A célok megvalósulását szolgáló feladatok, eszközök Fejlesztési elképzeléseim Szervezés terén Az oktatás terén Az egészséges életmódra nevelés terén Pedagógus attitűd, szemléletváltás terén Kapcsolat és párbeszéd a szülői közösséggel Az intézmény irányítása és működési szerkezete Az intézményen kívüli kapcsolatrendszerek Záró gondolat

4 1. Bevezetés Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják. (Csíkszentmihályi Mihály) 30 éve foglalkozom általános iskolai tanulók nevelésével, oktatásával a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában augusztus 1-jétől feladatokat. látok el intézményvezetői Vezetői tevékenységem két időszakra tagolódik, melyeknek külön-külön megvoltak az eredményei, szépségei, s természetesen a nehézségei is. Változások, melyek feladatokat jelentettek, válaszokat igényeltek a 2004-ben és a 2007-ben kezdődő vezetői ciklusban: a XXI. századra jellemző erőteljes gazdasági, társadalmi, demográfiai változások, melyek leképeződnek Kazincbarcika életében is, az utóbbi két évtizedben az oktatást jellemző permanens változás, reform, mely nehezen tervezhetővé teszi a folyamatokat, mellőzve a hatásvizsgálatokat, az újítások, változtatások beválását, mindkettőnek a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghozott, a város iskoláinak racionalizálását célzó döntés végrehajtása képezte a gerincét. Első ízben a Pollack Mihály Úti Általános Iskola és az eltérő tantervű Éltes Mátyás Általános Iskola, majd ezt követően az Árpád Fejedelem-Újvárosi Általános Iskola, a Kazinczy-Kertvárosi Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola összevonása jelentette az intézményvezetői feladataim fő irányvonalát ben benyújtott pályázatom megírásakor Karácsony Sándor gondolatai vezéreltek: A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa. 4

5 Mindkét vezetői ciklusomban ez a jövőbe vetett hit segített az összevont intézmény igazgatói feladatainak körültekintő, előremutató, színvonalas ellátásában. Vezetői munkám intézményi eredményei: az az alkotó-teremtő tevékenység, melynek következtében a több feladatellátási helyen dolgozó pedagógusok közössége csapattá kovácsolódott, a feladat-ellátási helyek tekintetében megvalósult infrastrukturális felújítások, melynek eredményeképpen diákjaink esztétikus, modern, jól felszerelt környezetben tanulhatnak nap mint nap, az a szakmai-módszertani műhelymunka, mely a tagiskolák és a székhelyiskola együttműködése során kialakult, és az egymástól való tanulás kultúráját megteremtette, az összevonásból eredő létszámleépítés lehető leghumánusabb, a feladatellátási helyeket egyenlő arányban érintő lebonyolítási formájának alkalmazása, a szakmai színvonal megtartása mellett, a szakosellátottság teljes körű figyelembevételével, a feladatellátási helyek mikroközösségeiben a stabilitás, a kiszámíthatóság és a biztonságérzet fenntartása, az intézmény jó hírnevének, elismertségének megőrzése, keresettségének fenntartása a feladat-ellátási helyek egyéni arculatának, hagyományainak megőrzésével, egészséges versenyszellem eredményeképpen az intézményi innováció iránti igény belsővé válása, egymás jó gyakorlatainak intézményesülése, az esélyegyenlőség megteremtése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megvalósítása a gyógypedagógus szakemberek magas színvonalú szakmai munkájára építve, pedagógus továbbképzés támogatásával a foglalkoztatás javítása, a tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek biztosításával az intézmény egészét jellemző színvonalas nevelő-oktató munka, mely az iskola közvetlen és közvetett partnereinek elismerését is elnyerte novemberében intézményi beszámolómban részletesen számot adtam a Tisztelt Képviselő-testületnek az eltelt időszakról, melyből kiderült, hogy a rám bízott feladatot teljesítettem. 5

6 Köszönetemet fejezem ki: a fenntartó önkormányzat vezetőinek, a képviselő testületnek, hogy az elmúlt években lehetővé vált és megvalósulhatott az országos szinten is egyedülálló, példaértékű intézményi felújítás, melynek következtében tanulóink és pedagógus kollégáink kiváló körülmények között folytathatják a mindennapos munkát, vezetőtársaimnak, kollégáimnak, iskolánk szülői közösségének, hogy mellettem álltak, s az elmúlt 5 évben segítették vezetői céljaim megvalósulását. Az átalakuló társadalmi körülményekre való tekintettel az iskola megváltozott helyzetében felismertük, hogy az intézmény tervszerű, professzionális PR tevékenysége fontos eszköze annak, hogy a szülők megismerjék az intézmény mindennapi életét, programjait, gazdálkodását, járatosak legyenek a gyermekeiket érintő kérdésekben. Véleményüket folyamatosan beépítjük az intézményünkben folyó nevelő-oktató tevékenységbe. A szülők részéről érkező folyamatos segítség, tolerancia, együttműködés nélkül intézményünk mindhárom feladatellátási helyét érintő felújítás nem lehetett volna eredményes. Megértésük, támogatásuk, pozitív hozzáállásuk, érdeklődésük példaértékű volt. Vezetői munkám során a környezetünkkel való pozitív viszony kialakítását szorgalmaztam és jó magam is erre törekedtem. Tapasztalataim szerint a körülöttünk élők nemcsak támogattak, hanem megbíztak bennem, folyamatosan együttműködtek az általam vezetett intézménnyel, melyért hálás vagyok. A mögöttem lévő szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat alapján - felmérve és tudatában léve a rám váró feladatoknak- vállalkozom Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 87/2012(IV.06.) számú Önkormányzati határozat alapján megvalósuló intézményösszevonásból adódó pedagógiai, szervezési, menedzseri, vezetői feladatok ellátására július 1-jei hatállyal a Pollack Mihály Általános Iskolában. Ehhez kérem kollégáim, pedagógus társaim, a szülői közösség és a képviselőtestület támogatását. 6

7 2. Prioritások Az összevonás következtében két magas szakmai színvonalon működő intézmény kerül egy igazgatás alá. Vezetői elképzeléseim szerint a székhelyintézmény és az öt tagintézmény mindenképpen megőrizné identitását, eredeti arculatát, hiszen eddig is arra törekedett minden iskola, hogy egyéni, mással össze nem téveszthető profilra tegyen szert. Úgy igyekezett ezt kialakítani, hogy az az intézmény kitűzött céljain túl környezete igényeinek is megfeleljen. Ebbe beletartozott az intézmény struktúrája, kultúrája, stílusa és magatartása. Úgy gondolom, nagy hiba lenne uniformizálni, a sajátos arculattól, specifikumától megfosztani az intézményeket. Az elmúlt öt évben is szem előtt tartottam ezt, s az elkövetkező ciklusban is erre fogok törekedni. Előtérbe helyezném a jól működő, eredményes szakmai munka mellett a minőségi fejlesztést. Kiegyensúlyozott, harmonikus légkör megteremtése a célom, mert meggyőződésem, hogy a nevelő-oktató munka hatékonysága csak így növelhető. Minden iskola alaptevékenysége a nevelés és az oktatás. Ahhoz, hogy ezt a lehető legmagasabb szinten műveljük, olyan munkamódszerek kialakítása és megvalósítása szükséges, melyekkel az iskolai testületi, tanulói és szülői közösségek a lehető legközelebb kerülhetnek egymáshoz, s köztük olyan kapcsolat alakulhat ki, mely az összevont intézmény legeredményesebb működését teszi lehetővé. Legfontosabb pedagógiai feladat a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek kialakítása és bővítése. Mindezen célok elérését biztosítva látom, ismerve az intézmények hatékony és eredményes működését, mindkét alkalmazotti közösség, a tantestületek magas színvonalú szakmai munkáját, pedagógiai elhivatottságát. 7

8 3. Helyzetelemzés Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 6-án döntött a nevelési-oktatási intézmények racionalizálásáról. Az előző években lezajló intézmény racionalizáláshoz viszonyítva a jelenlegi a leghumánusabb, a pedagógus közösségek számára a legkisebb sérelemmel járó. Örömteli tény, hogy: iskolaépület nem kerül bezárásra, kivonásra, nincs előirányozva létszámleépítés, nem lesz tanulócsoport - összevonás, valamennyi diákközösség tanulmányait az előző tanévben megszokott helyen folytathatja, a közalkalmazottak foglalkoztatására túlnyomó részt eredeti munkavégzésük helyén lesz lehetőség. Mindezek tudatában az összevonás előnyének azt tekintem, hogy lehetőséget ad: a humán erőforrás hatékony foglalkoztatására, a tanulólétszám arányos elosztására, az iskolaépületek maximális kihasználtságának biztosítására, a feladatellátási helyek egyenletes leterhelésére /16 osztályos modell, SNI, HH, HHH/, a beiskolázás körültekintő tervezésével az intézmény iskoláinak versenyképességére a tanköteles tanulók körében, az intézményi innováció széles körű megvalósulására. 8

9 3.1. Személyi feltételek Tanulólétszám, osztályok Sajnos az elmúlt években a tanulók számának csökkenése maga után vonta az osztályok számának csökkenését is. Tanulólétszám változása Év Tanulók száma (fő) Osztályok száma Tanulócsoport/ 21, ,4 25,8 tanuló (fő) A tanulók száma az elmúlt 15 év alatt 1529-cel (37%-kal) csökkent, 95 osztállyal (48%-kal) kevesebb működik ma a kazincbarcikai oktatási rendszerben. Statisztikai adatok 2011/2012 Inzézmény Ádám Jenő Ált. Isk Pollack Mihály Ált. Isk. Tanulók száma (fő) Osztályok száma 45 Osztályok száma 1-4. évf. 22 Osztályok száma 5-8. évf (49+5*+1**) 27 (24+3) 27 (25+2) Napközis csoportok száma 9 15 Iskolaotthon 10 6 Álláshelyek száma (fő) 129, 116*** 159, 142**** *Tagozat ** fejlesztő iskolai csoport *** jan. 1-től, **** május 1-től A július 1-jével megalakuló intézmény kazincbarcikai feladatellátási helyei tekintetében a fenntató önkormányzat elképzelése az építészeti adottságokat is figyelembe véve- 16 osztállyal működő oktatási egységek kialakítása, mely évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztály működésével valósítható meg. 9

10 Pollack Mihály Általános Iskola 2012 szeptember Tanulók száma (fő) 2467 Osztályok száma 99 (93+5*+1**) Osztályok száma 1-4. évf. 49 (46+3*) Osztályok száma 5-8. évf. 49 (47+2*) Napközis csoportok száma 23 Iskolaotthon 19 Álláshelyek száma (fő) 258 *Tagozat ** fejlesztő iskolai csoport Az új intézménynek közel 2500 tanulója lesz. Ez a létszám a város közigazgatási területén működő öt feladatellátási helyen egyenlő arányban oszlik el. Várhatóan az egy osztályra jutó tanulók átlaglétszáma fő. A Gárdonyi Géza Tagiskolában évfolyamonként egy - egy osztályban, iskolai szinten közel 160 tanulóval folyik majd a nevelő-oktató munka. A Pollack Mihály Általános Iskola tagozatán szegregáltan foglalkoztatott SNI gyerekek száma az integrált nevelési elvek miatt jelentősen csökkent, de az utóbbi 3-4 évben létszámuk fő közé stabilizálódott a 6 tanulócsoportra. Új feladatként megjelent az intézmény profiljában a 2010/11-es tanévtől a fejlesztő iskolai oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók száma (fő) 2011/2012 Inzézmény/SNI Pollack Mihály Ádám Jenő Általános Iskola Általános Iskola Integrált 31(2,2%) 16 (1,4%) Szegregált 50 (3,5%) 0 Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséről a törvényi előírásoknak megfelelően gyógypedagógus végzettségű kollégák gondoskodnak. Az intézményösszevonással az ő szaktudásuk még hatékonyabban kihasználhatóvá válik, jól működő intézményen belüli hálózati rendszer építhető ki. Tapasztalatok mutatják, hogy fejlesztő tevékenységük révén az integráltan oktatott SNI tanulók fejleszthetők, képesek megfelelni az általános tantervi követelményeknek. A gyógypedagógusok munkája eredményesen egészíti ki a tanítási órákon folyó oktató-nevelő munkát. 10

11 A szakértői vélemény alapján szegregáltan oktatható SNI tanulókkal foglalkozó tagozat léte a városban és a környező településeken élő családok számára nagy segítséget jelent azáltal, hogy tankötelezettségüknek ezek a tanulók úgy tehetnek eleget, hogy nem kell elválniuk a családjuktól, távolabb lévő bentlakásos intézetbe menniük. Legfontosabb célkitűzésünk az integrált nevelés és oktatás erősítése anélkül, hogy az elkülönített oktatás és nevelés lehetősége megszűnne. A feladat megoldásához a személyi feltételek teljes mértékben biztosítottak intézményünkben. Főállású gyógypedagógusaink képzettsége összesen (fő) 11 ebből oligofrén pedagógus 3 logopédus 1 pszichopedagógus 4 konduktor 1 tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos 2 Egy kolléga képzése folyamatban van, aki az idei tanévben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán felvételt nyert szurdopedagógiai szakra (hallássérültek pedagógiája). Ezáltal a városban hiányszakmaként nyilvántartott hallássérültekkel foglalkozó pedagógus állás is betölthető majd, s az ilyen fogyatékkal élő gyerekek is helyben fejleszthetők lesznek. Bejáró tanulók 2011/2012 (fő) Ádám Jenő Általános Pollack Mihály Összesen Iskola Általános Iskola Bejáró tanulók * * ebből társult településről bejáró *Gárdonyi Géza Tagiskola Tanulóink 20%-a bejáró, akiknek 9 %-a iskolabusszal utazik nap mint nap. Az iskolai munkarend, a tanulók órarendjének elkészítésekor, a tanórán kívüli programok szervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy probléma nélkül részt tudjanak venni ezeken. Ügyelni kell, hogy a vidéki tanulóink bejárás miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Az elmúlt években zökkenőmentes volt az együttműködés Tardona, Sajóivánka, Sajógalgóc, Szuhakálló, Sajókaza, Bánhorváti, Nagybarca települések önkormányzatával, melyre a jövőben is számítok. Köszönetet mondok a települések polgármestereinek, szülői közösségének a konstruktív együttműködésért. 11

12 0-6 éves korú gyerekek száma Kazincbarcikán Tanév 2013/ / / / /2018 gyereklétszám (fő) osztály* *átlag 23 fő/osztály A Védőnői Szolgálat és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák adatszolgáltatásából kiindulva, figyelembe véve a A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. mellékletében meghatározott osztálylétszámok átlagértékeit, tudatos tervezéssel biztosított a kazincbarcikai feladatellátási helyek tekintetében két - két első osztály beindítása. A jelenleg működő rendszer és törvényi szabályozás alapján a Gárdonyi Géza Tagiskolában a jövőben fenntartható a 8 osztályos modell. Feladatellátási hely/ évfolyam Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) 2012/2013-as tanévben indítható osztályok száma fejlesztő iskolai csoport összesen Összesen Pollack Mihály Általános Iskola (tagozat) Gárdonyi Géza Tagiskola (Szuhakálló) Összesen

13 Pedagóguslétszám, összetétel Pedagógus álláshely Év Fő * 186,5+7** *6 fő függetlenített könyvtáros, 1 fő iskolapszichológus **5 fő függetlenített könyvtáros, 2 fő iskolapszichológus A város lakosságának, a születések számának a csökkenése, a hatosztályos ginnáziumi képzés beindulása eredményeképpen a tanulók számában mutatkozó fogyást követte az osztályok számának csökkenése. Ennek a folyamatnak természetes velejárója volt a pedagógus álláshelyek csökkenése. Az elmúlt 6 évben 56,5 pedagógus álláshellyel (22%-kal) lett kevesebb. Iskola/életkor A tantestület megoszlása életkor szerint Ádám Jenő Általános Iskola Pollack Mihály Általános Iskola Összesen kevesebb mint 25 éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen /2011. október 1-jei statisztika alapján/ A pedagógusok 46%-a év közötti, 40%-a 50 év feletti. A kollégák 86%-a nem első ízben éli át az intézményösszevonás különböző formáit, melyek elkerülhetetlenül kisebb - nagyobb érdeksérelmekkel, a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással jártak, emberi mivoltunkból adódóan sok energiát elvonva az oktató- nevelő munkától. Külön feladatot jelent majd az alkalmazottak (nők) szolgálati idejének áttekintése, szándékuk számbavétele a foglalkoztatás tervezése során, annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy bárki kollégáink közül munkanélkülivé váljon. 13

14 A tantestület összetétele képzettség, nemek szerint Iskola/képesítés Ádám Jenő Pollack Mihály Összesen Általános Iskola Általános Iskola középiskolai tanár ált. isk. tanár tanító, spec tanító gyógypedagógus pszichológus Összesen ebből szakvizsgázott összesenből nő okt. 1-jei statisztika alapján Mivel a 87/2012.(IV.06.) sz. Ökt.határozat létszámleépítést nem irányoz elő, változás az összlétszámban nem várható, csupán az összetételben (pl. tanító speciális végzettséggel javára). A tantestületet 89 %-ban nők alkotják, 11% férfi, 21 fő, közülük 19-en tanári képesítéssel, ketten tanítói végzettséggel rendelkeznek. A as tanévben indítható tanulócsoportok számából, illetve a gyermekek születési adataiból, a pedagógusok életkorából látható, hogy a jövőre nézve alaposan meg kell tervezni a humán erőforrás felhasználást. Osztályok számának változása Tanév Alsó tagozat Felső tagozat összesen /Tagozat nélkül/ + Gárdonyi Géza Tagiskola A fenti táblázat azt mutatja, hogy 8 év alatt áll be valamennyi kazincbarcikai feladat-ellátási hely a 16 osztállyal működő modellre. Ez a folyamat alsó tagozaton 2 fő, felső tagozaton 3-4 fő pedagógus létszámcsökkenést mutat. 14

15 Természetesen ezt a prognosztizált helyzetet nagyban befolyásolja majd a jövőben: A nemzeti köznevelésről szóló törvény, és annak végrehajtási rendeleteiben az oktatás szabályozására vonatkozó előírások, Kazincbarcika és vonzáskörzetének népességmegtartó ereje, a hatosztályos gimnázium miatt távozó tanulók száma, be tudunk-e iskolázni feladatellátási helyenként 2-2 osztályt, a tagozaton foglalkoztatott tanulók számában, a feladat finanszírozásában történik-e változás, egésznapos iskola napközi otthon dilemmája, gyakorlati megvalósítás, a fenntartóváltás iskolafinanszírozás jövőbeni tendenciái, az új NAT tartalma, a kistelepülési iskolák (Gárdonyi Géza Tagiskola) jövője, az alapfokú oktatás piaci szereplőinek többpólusúvá válása Kazincbarcikán (egyháziállami- önkormányzati iskolák versenyhelyzete), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. A fent felsoroltak is tükrözik, hogy nehezen kiszámítható és csak körültekintő tervezéssel, szervezéssel kezelhető időszak előtt áll az oktatási rendszer, szűkebben a kazincbarcikai alapfokú oktatás. Ebben a helyzetben közös érdekünk, hogy megőrizzük az oktatás színvonalát városunkban és előrelátó tervezéssel megelőzzük, elodázzuk, késleltessük további álláshelyek megszűnését, iskolaépület(ek) bezárását. A feladat-ellátási helyek közti áttanítás elrendelésének elsődleges szempontja -az előző öt év gyakorlatának megfelelően a szaktárgyi órák szakszerű ellátása, a teljes munkaidőben való foglalkoztatás biztosítása. Áttanításra csak nagyon indokolt esetben, a földrajzilag egymáshoz közel eső oktatási egységek között, az áttanítás tömbösítésével kerülhet sor. Nem célom, hogy a feladatellátási helyek közötti ingázás elrendelésével nehezítsem a kollégák szakmai munkáját, a pedagógus közösségbe való beilleszkedését, az iskolai élet szervezhetőségét, a tanulóközösségekkel való kapcsolatépítést. Kiemelt feladatomnak tekintem a tagiskolák, a székhelyiskola mikroközösségeiben és között az emberi, szakmai kapcsolatok pozitív irányú fejlesztését, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését. Elsődlegesnek tartom az iskolák önálló arculatának meghagyása mellett közös értékrend kialakításával párhuzamosan a nevelőközösség stabilizálását. 15

16 A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak Egyéb alkalmazottak Munkakör/ létszám május szept.1. (fő) Ádám Jenő Pollack Mihály Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai asszisztens gyógyped.asszisztens 0 1,5 1,5 gyermekfelügyelő ápoló 0 0,5 0,5 gondozó 0 0,5 0,5 ügyviteli alkalmazott takarító karbantartó összesen 27 37,5 64,5 Megnyugtató, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számában nem történik változás az összevonást illetően. Miután két székhelyintézmény helyett szeptembertől egy működik, ezért indokolt az ügyviteli dolgozók feladat-, felelősségi, és hatáskörének felülvizsgálata, az intézményben jelentkező feladatok számbavétele, a munkamegosztás ésszerű átgondolása. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát segítők szakmai ismeretei, precíz munkavégzése, pontossága, gyerekszeretete, toleranciája, munkabírása kiemelendő, melyre az elkövetkező időszakban is építek, számítok az intézmény színvonalas működtetése érdekében. 16

17 3.2. Tárgyi feltételek A július 1-jével létrejővő 5 kazincbarcikai és egy szuhakállói feladatellátási hellyel működő összevont általános iskola egy székhelyiskolából (Pollack Mihály Általános Iskola) és öt tagiskolából áll (Ádám Jenő Tagiskola, Árpád Fejedelem Tagiskola, Dózsa György Tagiskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola). A Pollack Mihály Általános Iskola önállóan működő költségvetési intézmény lesz, melynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az iskolák fizikai jellemzői, az épület, annak állapota, felszereltsége, a kert, az udvar, a sportolási lehetőségek mind-mind az arculat lényeges tartalmi elemei, amit őrizni, megóvni és fejleszteni kell! Az összevont intézmény valamennyi oktatási helyszíne jelentős infrastrukturális, energetikai felújítás részese volt, melynek következtében a közeljövőben jelentős energiamegtakarításra, gazdaságosabb működésre számíthatunk. Tárgyi feltételek október 1-jei statisztika tükrében Feladatellátási helyek Osztályok száma Tantermek száma Tornatermek száma Tornaszobák száma Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc * 1+1* 0 Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Pollack tagozat 6 6** 0 1 Összesen ** 7 2 *a volt B épületben **csoportszoba + tagozat A táblázatból látható, hogy az osztályok a rendelkezésre álló tantermekben elférnek, tehát szeptember 1-jétől valamennyi osztály elhelyezésére lehetőség lesz, a tanév zavartalanul megkezdődhet. 17

18 A jövőben fontosnak tartom valamennyi tanterem állagának, esztétikai megjelenésének szinten tartását, esetleges javítását. A tantermek bútorzatának cseréjét folyamatosan kell megoldani, hogy tanulóink a lehető legideálisabb körülmények között tanulhassanak. Mai világunkban igen fontos a számítógéppark fejlesztése, hogy megvalósuljon az egy tanuló egy gép oktatásszervezési forma. Bízom benne, hogy 2012 szeptemberére eredményesen lezárul a TIOP azonosító számú, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló pályázat megvalósítása, és az intézmény valamennyi feladatellátási helyére megérkeznek a modern számítógépek, az interaktív táblát, laptopot, projektort tartalmazó tantermi csomagok. Ezáltal biztosítva látom, hogy nemcsak az informatika oktatásban, hanem más órákon is előtérbe kerüljön a számítógép, IKT eszközök használata, a korszerű digitális tudásbázis, interaktív tananyagok alkalmazása. Valamennyi oktatási egység nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére, mely a tartós könyvek kölcsönzésén túl hangsúlyosan kezeli a tanulók szépirodalommal, és ismeretterjesztő könyvekkel, szótárakkal, lexikonokkal való ellátását. A Gárdonyi Géza Tagiskola könyvtára települési könyvtári feladatot is ellát. Az elmúlt évek során az iskolai könyvtárak az oktató-nevelő munka szerves részévé váltak. Szeretném, ha ezt a szerepüket megőriznék A nemzeti köznevelési törvényben rajzolódó, a függetlenített könyvtárosok számát illető változások ellenére is. (A es tanévtől 1 iskola 2 könyvtáros.) A játszóterek, játszóudvarok, sportpályák fejlesztése, korszerűsítése folyamatos feladat. Források erre a célra alapítványi, diákönkormányzati, diáksportköri támogatások, szponzori felajánlások, a társasági és osztalék adó törvény (TAO) sportfinanszírozásra (öt látványcsapatsportág: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) való fordítása, pályázati lehetőségek felkutatása, összehangolása. Kazincbarcikán a tanulók szabadidőben történő játékos foglalkoztatását kiegészíthetjük a feladatellátási helyek közelében felújításra került köztéri játszóterek használatával. Örvendetes, hogy az elmúlt időszakban egy-egy műfüves pályával is gazdagodott az Ádám Jenő és a Kazinczy Ferenc Tagiskola és az ÉMOP es infrastukturális pályázatnak köszönhetően egy tornaszoba is kialakításra került (Árpád Fejedelem Tagiskola), továbbá folyamatban van a Kazinczy Ferenc Tagiskolában a TAO törvény kínálta sportfinanszírozás segítségével a tornaterem padlózatának sportpadlóra cserélése. Az összevont iskola az iskolai közétkeztetési feladatot valamennyi épületében melegítő konyha segítségével látja majd el a as tanévben, ahová az élelmet a Barcika 18

19 Príma Kft. szállítja. Ez az ellátási forma kiemelt figyelmet igényel, annál is inkább, mert ezt megelőzően a jól felszerelt, higiénikus saját főzőkonyhák minden igényt kielégítettek. Várakozással tekintünk az étkeztetés ilyen formában való biztosítása elé Intézményi innováció A rendelkezésünkre álló anyagi feltételeket pályázati lehetőségek felkutatásával igyekszünk kiegészíteni, melyek minden esetben az intézményben folyó szakmai munka színvonalának emelését szolgálják. Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása érdekében bekapcsolódtunk az Útravaló ösztöndíj pályázatba. A sportolás, a nemzeti könevelési típusú sportiskolai működéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek kiegészítését a Nemzeti Sportintézet és a Wesselényi Miklós Közalapítvány támogatása biztosítja. Az informatikai eszközpark minőségi javulását az informatikai normatíva mellett a már említett TIOP Informatikai infrastruktúra fejlesztését tartalmazó pályázat szolgálja, ami valószínűleg 2012 szeptemberére a megvalósítás szakaszába lép. Az OKM, Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös pályázatán elnyert összegből egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenységet folytattunk. A pedagógus továbbképzésre fordítható összeget a Wekerle Sándor Alapkezelő és a TÁMOP pályázat segítségével egészítettük ki. A tehetséggondozást az Oktatásért Közalapítvány pályázati lehetőségével működő négy tehetséggondozó műhely, továbbá a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás hozzájárulása segítette. Az intézményben működő példaértékű műhelymunka elismerését szolgálja az Árpád, Kazinczy, Pollack esetében a TÁMOP Referencia intézmények országos hálózatának kilakítása és felkészítése című pályázat. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázatának támogatásával a 7. évfolyamos tanulók az Ádám Jenő Általános Iskolából Ukrajna magyarok lakta területére, a Dózsa György Tagiskolából Erdélybe kirándulhatnak. Hat jó gyakorlatot töltöttünk fel az Educatio Kht. Szolgáltatói kosarába az IKT eszközök alkalmazása, befogadó iskola, tehetséggondozás területén. A Kazinczy Ferenc Tagiskola kiváló tehetségpont lett. 19

20 Számos gazdasági társaság által meghirdetett pályázatba is eredményesen kapcsolódtunk be, melyek tárgyi feltételeink javítását szolgálták (Generali Biztosító, E-ON). 4. Az iskolai nevelő-oktató munka december 31-ig valamennyi iskolának felül kell vizsgálnia pedagógiai programját A nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és végrehajtási rendeleteinek tükrében. A Pollack Mihály Általános Iskola és az Ádám Jenő Általános Iskola jelenlegi programja alapjául szolgálhat közös pedagógiai elképzeléseinknek, melyben a részprogramok feltétlenül tartalmazzák majd a tagintézmények arculatát. Olyan közös pedagógiai program kialakítására törekszem, amelyben tükröződik a tervszerű nevelő és oktató munka, amely figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, fejleszti alapképességeit, és számukra korszerű, a mindennapi életben használható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. Fontos, hogy a gyermek meglévő pozitív tulajdonságaira építve formáljuk személyiségét harmonikussá. Szeretném elérni, hogy tanulóink körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának becsülete legyen. Az intézményben folyó pedagógiai munka kiemelt területeinek tekintem: az anyanyelvi nevelés erősítését, az idegennyelvi kommunikációra való képességet, a problémamegoldó gondolkodás előtérbe helyezését, a tanulás tanítását, a tanulók motiváltságának növelését, szükség esetén egyénre szabott fejlesztést, igazságos, ösztönző értékelési módszerek alkalmazását, korszerű ismeretszerzést, digitális írástudást, a testi lelki egészség építését, a környezettudatos magatartás formálását, a kulturált viselkedési normák belsővé válását, a nemzeti kultúra megismerését, a művészeti nevelést, 20

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény 2012/2013. évi munkaterve

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény 2012/2013. évi munkaterve Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény 2012/2013. évi munkaterve Orosháza, 2012. augusztus 31. Verasztó József tagintézmény-vezető igazgató Az éves munkaterv részletes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben