Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre"

Átírás

1 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkatervet készítette: Vargáné Szabadka Tünde igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: szeptember 25.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Jogszabályi változások A pedagógusok kapcsolatos jogszabályi változások... 4 Az eseti helyettesítés szabályozása A tanulókat érintő jogszabályi változások Az intézmény jogszabályi kötelezettségei Az iskolai tankönyvellátás és annak szabályozásában történt változások Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet Szakképző iskolákkal, szakképzési feladatokkal kapcsolatos információk Helyzetelemzés Az iskolai tanulólétszám Személyi feltételek A pedagógusok alkalmazása és továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony Tárgyi feltételek Nevelési feladataink a 2013/2014-es tanévre Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Egyéni foglalkozások: Tehetséggondozó programok diákok számára Kompetencia fejlesztés Tanulmányi és egyéb versenyek Országos mérés A személyiségfejlesztés feladatai, programjai A közösségfejlesztés Művészetek befogadására nevelés Hagyományaink, honismeret Kós Károly napok programjai: Szalagavató várható ideje: november Advent, magyar karácsony Farsang Jelmezes felvonulás, maszkpályázat Táncház, népdalkör Ballagás Nemzeti ünnepeink Közéleti nevelés Az egészséges életmódra nevelés Környezeti nevelés Pályaválasztással kapcsolatos feladataink Nemzetközi kapcsolatok Tanítási órákon kívüli tevékenységek: Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Nevelőtestület Szakmai közösségek Az iskolaszék, szülők Diákönkormányzat... 43

3 6. Ellenőrzési tevékenység Hatósági ellenőrzés a tanév során Szakmai ellenőrzés A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje A 2012/2013. tanévre történő beiratkozás A felvételi eljárás lebonyolítása a ös tanévre A vizsgák rendje Érettségi vizsga Szakközépiskolai szakmai vizsga sz. melléklet - Közismereti munkaközösség munkaterve a 2013/14-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.sz. melléklet Az osztályfőnökök munkaközösségének terve a 2013/2014-es tanévre. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. sz. melléklet - A művészeti munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. sz. melléklet - A művészeti munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5. sz. melléklet - Szórakoztató tanulásmódszertan...hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.sz. melléklet - Botanikus kert vezetőjének 2013/2014-es tanév munkatervi feladatai Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7.sz. melléklet - Vezetőségi ülések terve 2013/ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.sz. melléklet - Az igazgató ellenőrzés terve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9.sz. melléklet - Az igazgató helyettes ellenőrzési terve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 10.sz. melléklet Szakmai igazgatóhelyettes ellenőrzési terve a 2013/2014-es tanévre Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11.sz. melléklet A 2013/2014-es tanév ütemterve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 12.sz. melléklet - A 2013/2014-es tanév helyi terve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 13. sz. melléklet - A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 14. sz. melléklet Könyvtárhasználati szakkör...hiba! A könyvjelző nem létezik.

4 1. Bevezetés A szeptember 1-én hatályba lépő új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény fokozatosan váltja fel a jelenleg hatályos évi LXXIX. törvényt. Ez kétség kívül jelentős változásokat eredményez a közoktatási intézmények közösségeinek életében, így érthető, hogy a es tanév tervezése nagyobb odafigyelést igényel a köznevelési rendszer valamennyi vezetőjétől, résztvevőjétől. A munkaterv tervezésekor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.), 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.), évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.), 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20./2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 202/2012.(VII.27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központokról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az OKJ módosításának eljárásrendjéről 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2. Jogszabályi változások 2.1. A pedagógusok kapcsolatos jogszabályi változások szeptember 1-jétől lép hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg a nevelési intézmények vezetőinek a munkaidő beosztásával kapcsolatos lényeges feladatait szeptember 1-jén lép hatályba a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról, amely fenntartótól függetlenül a köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet.

5 2013. szeptember 1-jétől alapvetően átalakul a pedagógusok munkaidejének beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma, és helyére a nevelésseloktatással lekötött munkaidő kerül, amelynek mértéke a munkáltató döntésétől függően heti óra között lehet. Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, amelynek mértékét teljes státusban történő alkalmazás esetében heti 32 órában határozza meg a köznevelési törvény. A neveléssel oktatással lekötött munkaidő A köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. (6) bekezdése szeptember 1-jétől hatályosan rendeli el a következők alkalmazását: A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő meghatározása tehát az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Munkaszervezési és tantárgyfelosztási okok miatt akik munkaidejét a szokásos tantárgyfelosztásban elrendelt tanítási órák (órarendi órák) nem teszik ki, ott egyéb foglalkozások megtartását jelöltük ki, törekedve a nevelőtestületben az egyenletes munkaterhelés kialakítására. Az e célból tervezett egyéb foglalkozások köre, melyet a tantárgyfelosztás is tartalmaz: a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, f) pályaválasztást segítő foglalkozás, g) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, h) diákönkormányzati-foglalkozás, i) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, j) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, k) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás Feladat: nevelés- oktatással lekötött munkaidő rögzítése, nyilvántartási rendszer kidolgozása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 4. A pedagógusok kötött munkaideje A Nkt. 62. (5) bekezdése definiálja a kötött munkaidő fogalmát az alábbiak szerint: A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg.

6 A kötött munkaidő a teljes álláshelyen alkalmazott pedagógusok számára heti 32 óra, kivéve a közalkalmazotti tanács elnökét és tagjait, akik számára a Munka törvénykönyve munkaidő-kedvezményt biztosít. A kötött munkaidő döntő többségében olyan feladatokat kell elvégezniük a pedagógusoknak, amelyek kizárólag az intézményben teljesíthetők. A tanítási órák, egyéb foglalkozások megtartása természetesen kitölti ennek a munkaidőnek a többségét, ezt a feladatcsoportot a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek nevezzük. A Nkt. 62. (6) bekezdése szeptember 1-jétől a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részére vonatkozóan rendeli el a következőt: A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat az alábbiak lehetnek: a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése, b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, h) eseti helyettesítés, i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, o) munkaközösség-vezetés, p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, s) különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, t) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátás. Feladat: kötött munkaidő rögzítése, nyilvántartás kidolgozása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 4. Az eseti helyettesítés szabályozása január 1 -jétől a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetője az állami intézményfenntartó központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

7 A helyettesítő pedagógussal a munkáltató határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít, vagy az Nkt. szerinti óraadó pedagógusként foglalkoztatja. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és nem áll megfelelő szakember rendelkezésre a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem, c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túli elrendelés, a pedagógusonként változó heti órán felül elrendelhető helyettesítés mértéke az alábbi: A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a fenti feltételek valamelyikének fennállása rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. Feladat: helyettesítési rendszer működtetése Felelős: igazgató H.i.: szeptember 2., illetve folyamatos Az igazgatóhelyettesek száma: A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. sz. melléklete meghatározza a kötelezően alkalmazandó intézményvezető-helyettesek számát az alábbiak szerint: tanuló esetén: 1 intézményvezető-helyettes tanuló esetén: 2 intézményvezető-helyettes Az intézményvezető-helyettesi megbízás időtartama: A Kjt. hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben a Kjt. 23. (5) bekezdésének előírása az alábbi tartalommal hatályos: (3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól (hatályos től). Az intézményvezető-helyettesi megbízás végzettségi feltételei: Az intézményvezető-helyettesi megbízás feltétele (ld. Kjt. 23. (1) bek.) az, hogy a magasabb vezetői feladat ellátásával megbízandó személy felsőfokú végzettséggel rendelkezzék A magasabb vezetői feladatokkal így az intézményvezető-helyettesi, igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával történő megbízás a munkáltató jogköre. A pedagógusok kötelességei és jogai: A Nktv. a pedagógusok kötelességeit új elemekkel egészíti ki. Pl. a tanuló munkájának értékelése, minősítése (eddig joga volt) pedagógus-továbbképzések teljesítése

8 a pedagógus- hivatás etikai normáinak betartását beemeli a kötelességek közé. A törvény megfogalmazza azokat az értékeket, melyek átadását minden pedagógustól elvár, többek közt: egymás szeretetére, tiszteletére nevelés a családi élet értékeinek megismerése és megbecsülése környezettudatosságra hazaszeretetre nevelés. Feladat: munkaköri leírások aktualizálása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30. A pedagógus életpálya modell részleges bevezetése Az életpálya-modell bevezetése jelenleg 60%-os, úgy történik meg, hogy a köznevelési törvényben meghatározott illetményalapot a tervezetthez képest csak 60%-ban emelik meg. A korábbiakban az alapfokozatra (főiskolai diploma) meghatározott 180%, illetve a mesterfokozatra (egyetemi diploma meghatározott 200%-os szorzó helyett az alábbiakban közölt adatokkal számolhatunk. A Köznevelési törvény 97. -a a a következő (20a) bekezdéssel egészül ki: (20a) szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének a) 118,5százaléka középfokú végzettség esetén, b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, c) 172,9százaléka mesterfokozat esetén. Feladat: átsorolások, munkaügyi iratok készítéséhez adatszolgáltatás Felelős: igazgató H.i.: szeptember Átkerülés a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatokba Korm. r. 36. (3) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a rendelet 8. -a határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi. (3) A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-ig a 3. szerinti minősítési eljárásban vesz részt. (5) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. (6) A (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával,

9 b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. (5), (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. (7) A (5) bekezdés szerinti felhívás alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolása azonnali hatállyal visszavonható, amennyiben nem tesz eleget a (6) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott feladatoknak. A besorolás visszavonását követően a pedagógust a Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. A (5) bekezdés alapján lebonyolítandó pályázati eljárást az OH szervezi. F.: munkavállalók tájékoztatása a jogszabályok értelmezéséről F.: igazgató 2.2. A tanulókat érintő jogszabályi változások Az osztály-, csoportlétszámokat érintő változások szeptember 1-jén lép hatályba a köznevelési törvény 4. sz. melléklete, amely az óvodai csoportok, iskolai osztályok és kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagos létszámát határozza meg szeptember 1-jétől hatályosak azok a módosító szabályok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanév indításakor a maximális létszámot az intézmény 20%-kal átléphesse. A maximális létszám túllépésére akkor van lehetőség, ha azt a fenntartó engedélyezi. A maximális osztály, illetőleg csoportlétszám 20%-kal a tanév folyamán is átléphető, ha a létszámnövelés új tanuló átvétele miatt válik szükségessé. A maximális létszám túllépését lehetővé tevő módosult szabályokat a köznevelési törvény 25. (7) bekezdése tartalmazza. A mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos változások szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelés a középiskolák évfolyamán folyik. A évi LV. törvény több lényeges pontban módosította a köznevelési törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó előírásait, amelyek az alábbiak: Nkt. 27. (11a): ahol az úszásoktatás infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, ott heti egy alkalommal két testnevelési óra egy tanítási napon összevont formában is megtartható. Nkt. 98. (16): a mindennapos testnevelés feladatainak megoldása érdekében határozott szeptember 1-jéig lehetővé tette felsőfokú végzettségű sportoktatók, sportedzők alkalmazását A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása BTM-s tanulók felmentési kérelmeinek elbírálása, nyilvántartása, egyéni foglalkozások megszervezése F.: igazgató, Baloghné Juhász Margit Hi.: szeptember 15.

10 Adatszolgáltatás a BTM-s tanulóktól a Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálatának. F.: igazgató Hi.: szeptember 20. Felülvizsgálatok kezdeményezése F.: igazgató, Baloghné Juhász Margit Hi.: folyamatos A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető köznevelési szolgáltatások Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított a köznevelési feladat igénybevétele mind a tanköteles tanuló, mind a felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára. Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Ingyenes továbbra is az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga. A tanulmányok alatti vizsgák közül a független vizsga a tanuló számára már nem ingyenes, a 2012/2013-as tanévtől térítési díjat kell a tanulónak fizetnie. A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az intézménynek a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmaznia. A díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelően módosítani, egyúttal a fizetési kötelezettségről az érintetteket értesíteni. Feladat: tanulók tájékoztatása Felelős: igazgatóhelyettes H.i.: folyamatos 2.3. Az intézmény jogszabályi kötelezettségei Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmény közzétételi listája A köznevelési intézmény minden év október 31 -ig (a köznevelési intézmény október 1 -jei állapotának megfelelően) a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megváltozott adatokat ezen időpontig köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületén kell rögzíteni. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

11 Feladat: közzétételi lista frissítése, hivatalos adatszolgáltatás biztosítása Felelős: igazgató H.i.: folyamatos Feladat: KIR rendszer aktualizálása, adatmódosítás Felelős: igazgató, iskolatitkár H.i.: folyamatos Feladat: honlap frissítése Felelős: igazgató H.i.: folyamatos A nevelési-tanítási idő felosztása A tanítási órák (kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható) megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket, a tanuló tantárgyválasztásának szabályait, az ezzel kapcsolatos szülői feladatokat, a tantárgyválasztáshoz kapcsolódó határidőket. Feladat: írásos tájékoztatás, nyilatkozat beszerzése Felelős: igazgató H.i.: folyamatos A gyermekek, tanulók jogviszonyának létrejötte és megszűnése A középfokú iskolákba történő jelentkezés és a felvételi eljárás, a felvételi rangsorok készítésének részletes szabályai, a felvételi írásbeli vizsga dolgozat megtekintéséhez és az azokra vonatkozó észrevétel megtételéhez kapcsolódó jogok, és határidők. Feladat: intézményi felvételi szabályzat áttekintése Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30. Feladat: felvételi tájékoztató készítése, nyilvánossá tétele Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30., ill. folyamatos A tanuló mulasztása A tanuló hiányzásait a házirendben foglaltak szerint köteles igazolni. Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztása igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az estben is, ha igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 30 órát eléri, az iskola az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 50 órát eléri, az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot (Kormányhivatal) és a területileg illetékes jegyzőt. Feladat: tájékoztatás, jogszabályok betartatása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 15., folyamatos

12 A tanulók munkájának értékelése és az országos mérés A rendelet szabályozza az osztályozás, értékelés és a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat. Új elem, a különbözeti és beszámoltató vizsgák során a tanuló egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból kötelezhető vizsgára. Az évfolyam megismétlése a tanuló alanyi joga. A miniszteri rendelet tartalmazza az országos pedagógiai mérések lefolytatásának részletes szabályait, tartalmi elemeit, valamint annak eredményétől függően szükséges intézkedési terv készítéséhez kapcsolódó szabályokat. Feladat: kompetenciaméréssel kapcsolatos adatközlés Felelős: igazgató H.i.: november 22. Feladat: kompetenciaméréssel eredményeinek feldolgozása Felelős: közismereti munkaközösség-vezető H.i.: március 10. Intézményi stratégia a szövegértési szövegalkotási kompetencia fejlesztésére Miért van szükség a szövegértési kompetencia fejlesztésére? Mert enélkül nem lehetséges: - az információk közötti eligazodás - a felnőtt lét szerepeinek való megfelelés - a társadalmi beilleszkedés - A TANULÁS Miért fontos a szövegértési kompetencia? - mert színvonala a tanulás egészére kihat - a szövegértés bizonyos szempontból azonos a tanulási képességgel - a szövegértési technikák tanításával a tanulási képességet fejlesztjük, hiszen a tanulás és a szövegértés hasonló stratégiákat kíván Ezért a közismereti munkaközösség éves feladatai között kiemelten kezelendő, hogy a tanárok 1. Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, beépítése a helyi nevelésoktatási folyamatba. Örvendetes, hogy intézményünk átlaga a korábbi évek eredményéhez képest növekedést mutat, tanulóink az országos átlag felett teljesítettek. A diákok 69,2 %-ának a képességek szerinti eloszlást mutató táblázat alapján a 4.és 5. szinten van a teljesítménye. 2-es szintet csak 2 diák teljesített, ennél gyengébb eredményt senki nem ért el. Intézményi szinten az egyéni teljesítményekben nem mutatkozik nagy szóródás az átlaghoz képest. A fenti eredmények azt támasztják alá, hogy iskolánkban a minőségi oktatásnak köszönhetően az utóbbi években az átlageredmény változása folyamatosan javuló tendenciát mutat.

13 2. A 9.-es osztályok bemeneti mérése, s eredményeinek elemzése. A felmérés az általános iskola ismeretanyagának számonkérése mellett azt is vizsgálja, hogy a diákok az addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. A bemeneti mérés célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés eredménye határozza meg a fejlesztendő területek kijelölését. 3. Intézkedési stratégia kialakítása- intézkedési terv megfogalmazása: - erősségek meghatározása - fejlesztendő területek kijelölése - korrekciós intézkedések feladatlista összeállítása - fejlesztési feladatok megvalósítása, majd ellenőrzése-, értékelése. 4. A pedagógusok ismerjék és alkalmazzák az együttműködésre épülő aktív, interaktív, reflektív tanulást elősegítő módszereket. A szövegértést fejlesztő legfontosabb módszerek: Az olvasás technikai alapjainak a megerősítése az elsőrendű feladat, természetesen az olvasás motivációjának kiépítése mellett. Miért? A szövegértés alapja a szilárd olvasástechnika, a gyors és pontos dekódolás. Amennyiben a technikai alapok hiányosak, illetve elégtelenek, túl nagy figyelmet, erőfeszítést kíván a diáktól a kiolvasás, így kevéssé tud a szövegre jelentésére figyelni. Kognitív kapacitását elsősorban a bizonytalan dekódolás kompenzálására használja, azaz megpróbálja a kontextusból kikövetkeztetni, amit nem tud elolvasni.. Iskolánkban is jócskán találkozunk olyan tanulókkal, akik lassan és nagyon hibásan olvasnak Az olvasás gyakorlása különböző célokkal. Miért? A szövegértés fontos feltétele a megfelelő háttértudás, világismeret. Az olvasó szociokulturális háttere is erősen befolyásolja az interpretációt (értelmezést). Ugyanakkor vannak rossz interpretációk, amelyek a szöveg túl kevés elemére támaszkodnak, vagy amelyekben a diák irreleváns vagy érintőleges tudást kapcsol a szöveg tartalmához. Arra kell ösztönözni, bátorítani a tanítványainkat, hogy sokat olvassanak Jó olvasóvá nevelés. Miért? Mert a jó olvasó kapcsolatot teremt meglevő tudása és a szöveg új információi között; meghatározza, hogy melyek a szöveg legfontosabb témái,gondolatai, hatáselemei; figyelmet szentel a szöveg szerkezeti sémájának; kérdéseket tesz fel önmagának, a szerzőnek, s a szövegnek, s meg is válaszolja őket; érzékletes belső képeket alkot, grafikus szervezőket használ; következtetéseket von le, ítéletetek, jóslatokat, új gondolatokat fogalmaz meg;

14 összefoglalja, újraalkotja az olvasottakat (pl. történettérkép segítségével) eredeti értelmezést hoz létre; javító stratégiákat használ. Ezzel a stratégiarepertoárral kell felruházni a diákokat, amelyek elősegítik a jó olvasóvá válásukat. E technikákat, explicite, azaz nyíltan kell tanítani. Az olvasási stratégiák megtanítása, alkalmazása magasabb szintű megértéshez vezet. Elsajátításuk időigényes, így tanításuk több éven át napirenden tartandó A szövegértés-tanítás, - fejlesztés eredményességét meghatározó tényező a stratégiák tantárgyi kontextusba ágyazott tanítása: az ismeretnyújtás és képesség helyes arányainak kialakítása. Miért? Az ismeretek tanítása elengedhetetlen, mert ezekre támaszkodva lehet csak a képességeket fejleszteni Szöveg szerkezetének vizsgálata. Miért? Kutatások igazolják, hogy a szöveg szerkezetének vizsgálata, tudatosítása mélyebb ismeretekhez vezet. Érdemes tehát feltárni, tisztázni vagy éppen megvitatni, hogy melyek az olvasott szöveg struktúraképző elemei: a résztémák egymásutánja, ok-okozati kapcsolatok, az időbeli vagy térbeli viszonyok, a lényeges és lényegtelen kapcsolata Változatos szövegfeldolgozó módszerek használata. Miért? Mert jó hatással van a szövegértés színvonalára a változatos, érdekes szövegfeldolgozó módszerek, technikák átgondolt használata. Ennek érdekében meg kell szüntetni a frontális tanári kérdésekkel irányított szövegértelmezés dominanciáját, s többet kell használni a szöveg-diák, diák-diák interakcióra épülő aktív és reflektív tanulást lehetővé tevő módszereket Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. Miért? Mert mélyebb megismeréshez vezethet a különböző együttműködésen alapuló munkaformák rendszeres alkalmazása. A kooperatív tanulás keretei között a diákok megoszthatják egymással egy-egy szöveggel kapcsolatban saját élményeiket, reflexióikat, problémáikat; tisztázhatják a homályos pontokat, megvitathatják az egymásnak ellentmondó gondolatokat, értelmezéseket; új és újabb jelentéseket fedezhetnek, illetve teremthetnek közösen. A tanulók fizikai állapotának felmérésével kapcsolatos feladatok A tanulók fizikai állapotának felmérésével kapcsolatos új részletszabályok is megjelennek, amelyek azt is meghatározzák, hogy a mérést az iskoláknak tanévenként csak egyszer kell majd elvégezni. A mérést az iskola testnevelést tanító pedagógusa végzi el. A mérés részletes tervét a munkatervünk 13.sz. melléklete tartalmazza.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév

DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév A 2014/2015 tanév rendje:/35/2014.(iv.30)6 EMMI rendelet alapján. A tanítási év: - Első tanítási nap 2014.szeptember 1: hétfő - Utolsó tanítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 2013 Pedagógiai program Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 Tartalom 1 Bevezetés... 8 1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat... 9 1.1.1 Pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben