Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre"

Átírás

1 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkatervet készítette: Vargáné Szabadka Tünde igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: szeptember 25.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Jogszabályi változások A pedagógusok kapcsolatos jogszabályi változások... 4 Az eseti helyettesítés szabályozása A tanulókat érintő jogszabályi változások Az intézmény jogszabályi kötelezettségei Az iskolai tankönyvellátás és annak szabályozásában történt változások Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet Szakképző iskolákkal, szakképzési feladatokkal kapcsolatos információk Helyzetelemzés Az iskolai tanulólétszám Személyi feltételek A pedagógusok alkalmazása és továbbképzése Közalkalmazotti jogviszony Tárgyi feltételek Nevelési feladataink a 2013/2014-es tanévre Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Egyéni foglalkozások: Tehetséggondozó programok diákok számára Kompetencia fejlesztés Tanulmányi és egyéb versenyek Országos mérés A személyiségfejlesztés feladatai, programjai A közösségfejlesztés Művészetek befogadására nevelés Hagyományaink, honismeret Kós Károly napok programjai: Szalagavató várható ideje: november Advent, magyar karácsony Farsang Jelmezes felvonulás, maszkpályázat Táncház, népdalkör Ballagás Nemzeti ünnepeink Közéleti nevelés Az egészséges életmódra nevelés Környezeti nevelés Pályaválasztással kapcsolatos feladataink Nemzetközi kapcsolatok Tanítási órákon kívüli tevékenységek: Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Nevelőtestület Szakmai közösségek Az iskolaszék, szülők Diákönkormányzat... 43

3 6. Ellenőrzési tevékenység Hatósági ellenőrzés a tanév során Szakmai ellenőrzés A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje A 2012/2013. tanévre történő beiratkozás A felvételi eljárás lebonyolítása a ös tanévre A vizsgák rendje Érettségi vizsga Szakközépiskolai szakmai vizsga sz. melléklet - Közismereti munkaközösség munkaterve a 2013/14-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2.sz. melléklet Az osztályfőnökök munkaközösségének terve a 2013/2014-es tanévre. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. sz. melléklet - A művészeti munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. sz. melléklet - A művészeti munkaközösség munkaterve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5. sz. melléklet - Szórakoztató tanulásmódszertan...hiba! A könyvjelző nem létezik. 6.sz. melléklet - Botanikus kert vezetőjének 2013/2014-es tanév munkatervi feladatai Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7.sz. melléklet - Vezetőségi ülések terve 2013/ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.sz. melléklet - Az igazgató ellenőrzés terve a 2013/2014-es tanévre... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9.sz. melléklet - Az igazgató helyettes ellenőrzési terve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 10.sz. melléklet Szakmai igazgatóhelyettes ellenőrzési terve a 2013/2014-es tanévre Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11.sz. melléklet A 2013/2014-es tanév ütemterve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 12.sz. melléklet - A 2013/2014-es tanév helyi terve...hiba! A könyvjelző nem létezik. 13. sz. melléklet - A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 14. sz. melléklet Könyvtárhasználati szakkör...hiba! A könyvjelző nem létezik.

4 1. Bevezetés A szeptember 1-én hatályba lépő új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény fokozatosan váltja fel a jelenleg hatályos évi LXXIX. törvényt. Ez kétség kívül jelentős változásokat eredményez a közoktatási intézmények közösségeinek életében, így érthető, hogy a es tanév tervezése nagyobb odafigyelést igényel a köznevelési rendszer valamennyi vezetőjétől, résztvevőjétől. A munkaterv tervezésekor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.), 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.), évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.), 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20./2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 202/2012.(VII.27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központokról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az OKJ módosításának eljárásrendjéről 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2. Jogszabályi változások 2.1. A pedagógusok kapcsolatos jogszabályi változások szeptember 1-jétől lép hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg a nevelési intézmények vezetőinek a munkaidő beosztásával kapcsolatos lényeges feladatait szeptember 1-jén lép hatályba a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról, amely fenntartótól függetlenül a köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet.

5 2013. szeptember 1-jétől alapvetően átalakul a pedagógusok munkaidejének beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma, és helyére a nevelésseloktatással lekötött munkaidő kerül, amelynek mértéke a munkáltató döntésétől függően heti óra között lehet. Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, amelynek mértékét teljes státusban történő alkalmazás esetében heti 32 órában határozza meg a köznevelési törvény. A neveléssel oktatással lekötött munkaidő A köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. (6) bekezdése szeptember 1-jétől hatályosan rendeli el a következők alkalmazását: A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő meghatározása tehát az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Munkaszervezési és tantárgyfelosztási okok miatt akik munkaidejét a szokásos tantárgyfelosztásban elrendelt tanítási órák (órarendi órák) nem teszik ki, ott egyéb foglalkozások megtartását jelöltük ki, törekedve a nevelőtestületben az egyenletes munkaterhelés kialakítására. Az e célból tervezett egyéb foglalkozások köre, melyet a tantárgyfelosztás is tartalmaz: a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, f) pályaválasztást segítő foglalkozás, g) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, h) diákönkormányzati-foglalkozás, i) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, j) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, k) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás Feladat: nevelés- oktatással lekötött munkaidő rögzítése, nyilvántartási rendszer kidolgozása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 4. A pedagógusok kötött munkaideje A Nkt. 62. (5) bekezdése definiálja a kötött munkaidő fogalmát az alábbiak szerint: A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg.

6 A kötött munkaidő a teljes álláshelyen alkalmazott pedagógusok számára heti 32 óra, kivéve a közalkalmazotti tanács elnökét és tagjait, akik számára a Munka törvénykönyve munkaidő-kedvezményt biztosít. A kötött munkaidő döntő többségében olyan feladatokat kell elvégezniük a pedagógusoknak, amelyek kizárólag az intézményben teljesíthetők. A tanítási órák, egyéb foglalkozások megtartása természetesen kitölti ennek a munkaidőnek a többségét, ezt a feladatcsoportot a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek nevezzük. A Nkt. 62. (6) bekezdése szeptember 1-jétől a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részére vonatkozóan rendeli el a következőt: A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat az alábbiak lehetnek: a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése, b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, h) eseti helyettesítés, i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, o) munkaközösség-vezetés, p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, s) különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, t) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátás. Feladat: kötött munkaidő rögzítése, nyilvántartás kidolgozása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 4. Az eseti helyettesítés szabályozása január 1 -jétől a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetője az állami intézményfenntartó központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

7 A helyettesítő pedagógussal a munkáltató határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít, vagy az Nkt. szerinti óraadó pedagógusként foglalkoztatja. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és nem áll megfelelő szakember rendelkezésre a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem, c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túli elrendelés, a pedagógusonként változó heti órán felül elrendelhető helyettesítés mértéke az alábbi: A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a fenti feltételek valamelyikének fennállása rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. Feladat: helyettesítési rendszer működtetése Felelős: igazgató H.i.: szeptember 2., illetve folyamatos Az igazgatóhelyettesek száma: A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. sz. melléklete meghatározza a kötelezően alkalmazandó intézményvezető-helyettesek számát az alábbiak szerint: tanuló esetén: 1 intézményvezető-helyettes tanuló esetén: 2 intézményvezető-helyettes Az intézményvezető-helyettesi megbízás időtartama: A Kjt. hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben a Kjt. 23. (5) bekezdésének előírása az alábbi tartalommal hatályos: (3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól (hatályos től). Az intézményvezető-helyettesi megbízás végzettségi feltételei: Az intézményvezető-helyettesi megbízás feltétele (ld. Kjt. 23. (1) bek.) az, hogy a magasabb vezetői feladat ellátásával megbízandó személy felsőfokú végzettséggel rendelkezzék A magasabb vezetői feladatokkal így az intézményvezető-helyettesi, igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával történő megbízás a munkáltató jogköre. A pedagógusok kötelességei és jogai: A Nktv. a pedagógusok kötelességeit új elemekkel egészíti ki. Pl. a tanuló munkájának értékelése, minősítése (eddig joga volt) pedagógus-továbbképzések teljesítése

8 a pedagógus- hivatás etikai normáinak betartását beemeli a kötelességek közé. A törvény megfogalmazza azokat az értékeket, melyek átadását minden pedagógustól elvár, többek közt: egymás szeretetére, tiszteletére nevelés a családi élet értékeinek megismerése és megbecsülése környezettudatosságra hazaszeretetre nevelés. Feladat: munkaköri leírások aktualizálása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30. A pedagógus életpálya modell részleges bevezetése Az életpálya-modell bevezetése jelenleg 60%-os, úgy történik meg, hogy a köznevelési törvényben meghatározott illetményalapot a tervezetthez képest csak 60%-ban emelik meg. A korábbiakban az alapfokozatra (főiskolai diploma) meghatározott 180%, illetve a mesterfokozatra (egyetemi diploma meghatározott 200%-os szorzó helyett az alábbiakban közölt adatokkal számolhatunk. A Köznevelési törvény 97. -a a a következő (20a) bekezdéssel egészül ki: (20a) szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének a) 118,5százaléka középfokú végzettség esetén, b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, c) 172,9százaléka mesterfokozat esetén. Feladat: átsorolások, munkaügyi iratok készítéséhez adatszolgáltatás Felelős: igazgató H.i.: szeptember Átkerülés a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatokba Korm. r. 36. (3) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a rendelet 8. -a határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi. (3) A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-ig a 3. szerinti minősítési eljárásban vesz részt. (5) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. (6) A (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával,

9 b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. (5), (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. (7) A (5) bekezdés szerinti felhívás alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolása azonnali hatállyal visszavonható, amennyiben nem tesz eleget a (6) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott feladatoknak. A besorolás visszavonását követően a pedagógust a Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. A (5) bekezdés alapján lebonyolítandó pályázati eljárást az OH szervezi. F.: munkavállalók tájékoztatása a jogszabályok értelmezéséről F.: igazgató 2.2. A tanulókat érintő jogszabályi változások Az osztály-, csoportlétszámokat érintő változások szeptember 1-jén lép hatályba a köznevelési törvény 4. sz. melléklete, amely az óvodai csoportok, iskolai osztályok és kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagos létszámát határozza meg szeptember 1-jétől hatályosak azok a módosító szabályok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanév indításakor a maximális létszámot az intézmény 20%-kal átléphesse. A maximális létszám túllépésére akkor van lehetőség, ha azt a fenntartó engedélyezi. A maximális osztály, illetőleg csoportlétszám 20%-kal a tanév folyamán is átléphető, ha a létszámnövelés új tanuló átvétele miatt válik szükségessé. A maximális létszám túllépését lehetővé tevő módosult szabályokat a köznevelési törvény 25. (7) bekezdése tartalmazza. A mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos változások szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelés a középiskolák évfolyamán folyik. A évi LV. törvény több lényeges pontban módosította a köznevelési törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó előírásait, amelyek az alábbiak: Nkt. 27. (11a): ahol az úszásoktatás infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, ott heti egy alkalommal két testnevelési óra egy tanítási napon összevont formában is megtartható. Nkt. 98. (16): a mindennapos testnevelés feladatainak megoldása érdekében határozott szeptember 1-jéig lehetővé tette felsőfokú végzettségű sportoktatók, sportedzők alkalmazását A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása BTM-s tanulók felmentési kérelmeinek elbírálása, nyilvántartása, egyéni foglalkozások megszervezése F.: igazgató, Baloghné Juhász Margit Hi.: szeptember 15.

10 Adatszolgáltatás a BTM-s tanulóktól a Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálatának. F.: igazgató Hi.: szeptember 20. Felülvizsgálatok kezdeményezése F.: igazgató, Baloghné Juhász Margit Hi.: folyamatos A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető köznevelési szolgáltatások Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított a köznevelési feladat igénybevétele mind a tanköteles tanuló, mind a felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára. Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Ingyenes továbbra is az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga. A tanulmányok alatti vizsgák közül a független vizsga a tanuló számára már nem ingyenes, a 2012/2013-as tanévtől térítési díjat kell a tanulónak fizetnie. A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az intézménynek a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmaznia. A díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelően módosítani, egyúttal a fizetési kötelezettségről az érintetteket értesíteni. Feladat: tanulók tájékoztatása Felelős: igazgatóhelyettes H.i.: folyamatos 2.3. Az intézmény jogszabályi kötelezettségei Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmény közzétételi listája A köznevelési intézmény minden év október 31 -ig (a köznevelési intézmény október 1 -jei állapotának megfelelően) a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megváltozott adatokat ezen időpontig köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületén kell rögzíteni. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

11 Feladat: közzétételi lista frissítése, hivatalos adatszolgáltatás biztosítása Felelős: igazgató H.i.: folyamatos Feladat: KIR rendszer aktualizálása, adatmódosítás Felelős: igazgató, iskolatitkár H.i.: folyamatos Feladat: honlap frissítése Felelős: igazgató H.i.: folyamatos A nevelési-tanítási idő felosztása A tanítási órák (kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható) megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket, a tanuló tantárgyválasztásának szabályait, az ezzel kapcsolatos szülői feladatokat, a tantárgyválasztáshoz kapcsolódó határidőket. Feladat: írásos tájékoztatás, nyilatkozat beszerzése Felelős: igazgató H.i.: folyamatos A gyermekek, tanulók jogviszonyának létrejötte és megszűnése A középfokú iskolákba történő jelentkezés és a felvételi eljárás, a felvételi rangsorok készítésének részletes szabályai, a felvételi írásbeli vizsga dolgozat megtekintéséhez és az azokra vonatkozó észrevétel megtételéhez kapcsolódó jogok, és határidők. Feladat: intézményi felvételi szabályzat áttekintése Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30. Feladat: felvételi tájékoztató készítése, nyilvánossá tétele Felelős: igazgató H.i.: szeptember 30., ill. folyamatos A tanuló mulasztása A tanuló hiányzásait a házirendben foglaltak szerint köteles igazolni. Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztása igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az estben is, ha igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 30 órát eléri, az iskola az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 50 órát eléri, az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot (Kormányhivatal) és a területileg illetékes jegyzőt. Feladat: tájékoztatás, jogszabályok betartatása Felelős: igazgató H.i.: szeptember 15., folyamatos

12 A tanulók munkájának értékelése és az országos mérés A rendelet szabályozza az osztályozás, értékelés és a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat. Új elem, a különbözeti és beszámoltató vizsgák során a tanuló egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból kötelezhető vizsgára. Az évfolyam megismétlése a tanuló alanyi joga. A miniszteri rendelet tartalmazza az országos pedagógiai mérések lefolytatásának részletes szabályait, tartalmi elemeit, valamint annak eredményétől függően szükséges intézkedési terv készítéséhez kapcsolódó szabályokat. Feladat: kompetenciaméréssel kapcsolatos adatközlés Felelős: igazgató H.i.: november 22. Feladat: kompetenciaméréssel eredményeinek feldolgozása Felelős: közismereti munkaközösség-vezető H.i.: március 10. Intézményi stratégia a szövegértési szövegalkotási kompetencia fejlesztésére Miért van szükség a szövegértési kompetencia fejlesztésére? Mert enélkül nem lehetséges: - az információk közötti eligazodás - a felnőtt lét szerepeinek való megfelelés - a társadalmi beilleszkedés - A TANULÁS Miért fontos a szövegértési kompetencia? - mert színvonala a tanulás egészére kihat - a szövegértés bizonyos szempontból azonos a tanulási képességgel - a szövegértési technikák tanításával a tanulási képességet fejlesztjük, hiszen a tanulás és a szövegértés hasonló stratégiákat kíván Ezért a közismereti munkaközösség éves feladatai között kiemelten kezelendő, hogy a tanárok 1. Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, beépítése a helyi nevelésoktatási folyamatba. Örvendetes, hogy intézményünk átlaga a korábbi évek eredményéhez képest növekedést mutat, tanulóink az országos átlag felett teljesítettek. A diákok 69,2 %-ának a képességek szerinti eloszlást mutató táblázat alapján a 4.és 5. szinten van a teljesítménye. 2-es szintet csak 2 diák teljesített, ennél gyengébb eredményt senki nem ért el. Intézményi szinten az egyéni teljesítményekben nem mutatkozik nagy szóródás az átlaghoz képest. A fenti eredmények azt támasztják alá, hogy iskolánkban a minőségi oktatásnak köszönhetően az utóbbi években az átlageredmény változása folyamatosan javuló tendenciát mutat.

13 2. A 9.-es osztályok bemeneti mérése, s eredményeinek elemzése. A felmérés az általános iskola ismeretanyagának számonkérése mellett azt is vizsgálja, hogy a diákok az addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. A bemeneti mérés célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés eredménye határozza meg a fejlesztendő területek kijelölését. 3. Intézkedési stratégia kialakítása- intézkedési terv megfogalmazása: - erősségek meghatározása - fejlesztendő területek kijelölése - korrekciós intézkedések feladatlista összeállítása - fejlesztési feladatok megvalósítása, majd ellenőrzése-, értékelése. 4. A pedagógusok ismerjék és alkalmazzák az együttműködésre épülő aktív, interaktív, reflektív tanulást elősegítő módszereket. A szövegértést fejlesztő legfontosabb módszerek: Az olvasás technikai alapjainak a megerősítése az elsőrendű feladat, természetesen az olvasás motivációjának kiépítése mellett. Miért? A szövegértés alapja a szilárd olvasástechnika, a gyors és pontos dekódolás. Amennyiben a technikai alapok hiányosak, illetve elégtelenek, túl nagy figyelmet, erőfeszítést kíván a diáktól a kiolvasás, így kevéssé tud a szövegre jelentésére figyelni. Kognitív kapacitását elsősorban a bizonytalan dekódolás kompenzálására használja, azaz megpróbálja a kontextusból kikövetkeztetni, amit nem tud elolvasni.. Iskolánkban is jócskán találkozunk olyan tanulókkal, akik lassan és nagyon hibásan olvasnak Az olvasás gyakorlása különböző célokkal. Miért? A szövegértés fontos feltétele a megfelelő háttértudás, világismeret. Az olvasó szociokulturális háttere is erősen befolyásolja az interpretációt (értelmezést). Ugyanakkor vannak rossz interpretációk, amelyek a szöveg túl kevés elemére támaszkodnak, vagy amelyekben a diák irreleváns vagy érintőleges tudást kapcsol a szöveg tartalmához. Arra kell ösztönözni, bátorítani a tanítványainkat, hogy sokat olvassanak Jó olvasóvá nevelés. Miért? Mert a jó olvasó kapcsolatot teremt meglevő tudása és a szöveg új információi között; meghatározza, hogy melyek a szöveg legfontosabb témái,gondolatai, hatáselemei; figyelmet szentel a szöveg szerkezeti sémájának; kérdéseket tesz fel önmagának, a szerzőnek, s a szövegnek, s meg is válaszolja őket; érzékletes belső képeket alkot, grafikus szervezőket használ; következtetéseket von le, ítéletetek, jóslatokat, új gondolatokat fogalmaz meg;

14 összefoglalja, újraalkotja az olvasottakat (pl. történettérkép segítségével) eredeti értelmezést hoz létre; javító stratégiákat használ. Ezzel a stratégiarepertoárral kell felruházni a diákokat, amelyek elősegítik a jó olvasóvá válásukat. E technikákat, explicite, azaz nyíltan kell tanítani. Az olvasási stratégiák megtanítása, alkalmazása magasabb szintű megértéshez vezet. Elsajátításuk időigényes, így tanításuk több éven át napirenden tartandó A szövegértés-tanítás, - fejlesztés eredményességét meghatározó tényező a stratégiák tantárgyi kontextusba ágyazott tanítása: az ismeretnyújtás és képesség helyes arányainak kialakítása. Miért? Az ismeretek tanítása elengedhetetlen, mert ezekre támaszkodva lehet csak a képességeket fejleszteni Szöveg szerkezetének vizsgálata. Miért? Kutatások igazolják, hogy a szöveg szerkezetének vizsgálata, tudatosítása mélyebb ismeretekhez vezet. Érdemes tehát feltárni, tisztázni vagy éppen megvitatni, hogy melyek az olvasott szöveg struktúraképző elemei: a résztémák egymásutánja, ok-okozati kapcsolatok, az időbeli vagy térbeli viszonyok, a lényeges és lényegtelen kapcsolata Változatos szövegfeldolgozó módszerek használata. Miért? Mert jó hatással van a szövegértés színvonalára a változatos, érdekes szövegfeldolgozó módszerek, technikák átgondolt használata. Ennek érdekében meg kell szüntetni a frontális tanári kérdésekkel irányított szövegértelmezés dominanciáját, s többet kell használni a szöveg-diák, diák-diák interakcióra épülő aktív és reflektív tanulást lehetővé tevő módszereket Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. Miért? Mert mélyebb megismeréshez vezethet a különböző együttműködésen alapuló munkaformák rendszeres alkalmazása. A kooperatív tanulás keretei között a diákok megoszthatják egymással egy-egy szöveggel kapcsolatban saját élményeiket, reflexióikat, problémáikat; tisztázhatják a homályos pontokat, megvitathatják az egymásnak ellentmondó gondolatokat, értelmezéseket; új és újabb jelentéseket fedezhetnek, illetve teremthetnek közösen. A tanulók fizikai állapotának felmérésével kapcsolatos feladatok A tanulók fizikai állapotának felmérésével kapcsolatos új részletszabályok is megjelennek, amelyek azt is meghatározzák, hogy a mérést az iskoláknak tanévenként csak egyszer kell majd elvégezni. A mérést az iskola testnevelést tanító pedagógusa végzi el. A mérés részletes tervét a munkatervünk 13.sz. melléklete tartalmazza.

15 Feladat: mérési program kidolgozása, megvalósítása Felelős: Kozmáné Kiss Beáta H.i.: szeptember 30., ill. folyamatos Szakmai ellenőrzés, szakértői tevékenység A külső szakmai ellenőrzés több mint negyedszázada hiányzik a magyar köznevelési rendszerből. Európában a XVIII. századtól alakultak ki azok a ma is működő külső pedagógiai, szakmai ellenőrző-értékelő rendszerek, amelyet a legtöbb ország a korszerű, nemzetközi tapasztalatokra épülő oktatási rendszerében is fontosnak tartott megőrizni. A szeptemberben elinduló tanfelügyeleti rendszer alapvető célja a pedagógusok és a nevelésioktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, a minőségi nevelés, oktatás biztosítása. A miniszteri rendelet meghatározza a pedagógiai- szakmai ellenőrzés három fajtájának (pedagógus, intézményvezető és intézmény) országos rendszerét, működési rendjét. A következő tanévre szóló megyei ellenőrzési tervet minden év május 31-éig a kormányhivatalok készítik el. A nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles minden év augusztus 15-éig megküldeni az alkalmazott pedagógusok nevét és oktatási azonosító számát a kormányhivataloknak. A rendelet meghatározza - ellenőrzés fajtánként - az ellenőrzések részletes szabályait és eszközeit, valamint az ellenőrzés eredményeként keletkezett dokumentumokra vonatkozó eljárásokat és szabályokat. Az intézmények eszköz- és felszerelési jegyzéke A rendelet a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékre vonatkozó szabályozás az építési szabályok felülvizsgálatának eljárásában felmerült elvárásokat és az Nkt.-ból eredő változásokat veszi figyelembe. A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest a módosítások egyrészt az Nkt. új fogalomrendszeréből erednek. A jegyzékből törlésre kerültek a gazdasági feladatellátáshoz fűződő helyiségek, eszközök, felszerelések előírásai. Beépült az iskolapszichológus részére biztosítandó helyiség kialakításának előírása. Feladatellátási helyenként legalább egy tornaterem vagy tornaszoba, mint minimális elvárás is megjelenik a jegyzékben. A felszerelésekből kikerült számos már nem korszerű eszköz. Az intézményvezetői iroda, a nevelőtestületi szoba felszereléseként meghatározásra került a számítógép internet kiépítéssel és a perifériák biztosításával, továbbá a fénymásoló berendezés. Csökkenti a miniszteri rendelet a nevelési-oktatási intézményekben a vizesblokkok számát. Balesetekkel kapcsolatos feladatok A rendelkezések meghatározzák az intézmények baleset-megelőzés érdekében ellátandó feladatait, megállapítják a baleset kivizsgálásának szabályait, meghatározzák a súlyos baleset esetköreit és a szakképzésben használt olyan eszközöknek a jegyzékét, amelyeket a tanulók csak szakképzett személy felügyelete mellett használhatnak. Feladat: balesetvédelmi oktatás, baleset megelőzés Felelős: valamennyi pedagógus

16 2.4. Az iskolai tankönyvellátás és annak szabályozásában történt változások Az iskolai tankönyvrendelés és az országos tankönyvellátás október 1-jétől megváltozott, a 2013/2014. tanévi tankönyvellátását a megváltozott jogszabályok alapján kell bonyolítottuk le. A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el. A tankönyvellátás zökkenőmentes szervezése, lebonyolítása Feladat: tankönyvellátás megszervezése Felelős: igazgató, osztályfőnökök, könyvtáros H.i.: 2014.január 15., illetve folyamatos 2.5. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet A 2013/2014. tanévre vonatkozó, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos jogszabályi változások: január 1-jétől lesz hatályos az a rendelkezés, melynek értelmében a 2014/2015. tanév október-novemberi vizsgaidőszakától nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére. a 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától módosításra kerül az előrehozott, valamint a szintemelő érettségi vizsga fogalma, továbbá az érettségi vizsgára jelentkezés feltétele is pontosításra kerül. 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában van lehetőség utoljára az és művészeti geometria vizsgatárgyakból érettségi vizsga letételére. két művészeti vizsgatárgy (népművészet, művészettörténet) január 1 -jétől a választható közismereti vizsgatárgyak közé kerül át. Feladat: tájékoztatás, belső szabályzatok módosítása Felelős: igazgató 2.6. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet Szeptembertől az iskolák kezdő évfolyamain a 9. évfolyamon az új Nemzeti alaptanterv nyomán elkészült kerettantervek szerint kezdődik az oktatás. Az egységes tartalmi szabályozásnak megfelelően elkészített kerettanterv szerint a pedagógusok teljes módszertani szabadságot élveznek, az iskolák pedig szabadon rendelkeznek a tanítási órák tíz százalékával, amit az iskola pedagógiai céljaira használ fel, igazodva a helyi elvárásokhoz. Az új Nemzeti alaptanterv tartalmazza egyrészt a köznevelési törvénnyel összhangban az iskolarendszer küldetésének, értékközvetítő feladatának újrafogalmazását, másrészt az alaptanterv közműveltségi tartalmakkal történő kiegészítését.

17 Az új alaptanterv a köznevelés feladatát a műveltség közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében jelöli meg. Fontos szerepet ad: a nemzeti hagyománynak, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence megismertetését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A lényegesen megújult alaptantervben Fejlesztési feladatok, nevelési célok fogalmazódtak meg, mint az erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat és hazafias nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, a testi és lelki egészségre nevelés, a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség; a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a pályaorientáció, a gazdasági és pénzügyi nevelés és a médiatudatosságra nevelés. 2.7.Szakképző iskolákkal, szakképzési feladatokkal kapcsolatos információk A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján megjelent Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint a megváltozott OKJ vonatkozásában fontosabb hatályba léptető rendelkezések az alábbiak: A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint kiadott OKJ szeptember 1-jén lépett hatályba. A szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzéseket intézményünk ez alapján indítja. Feladat: indítható szakmák felmérése Felelős: igazgató Határidő: folyamatos A 37/2013.(V.28.) EMMI rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények Feladat: felkészülés a moduláris OKJ vizsgára Felelős: szakmai igazgató- helyettes Határidő: folyamatos 3. Helyzetelemzés 3.1. Az iskolai tanulólétszám A 2013/2014-es tanévben intézményünk tanulólétszáma a 2013.augusztus 29-i adatok alapján 309 fő. Kollégiumi létszámunk: 80 fő.

18 Az osztályok és az osztálylétszámok: Osztályok Osztály létszámok Szakképzés 9.A. 29 fő Divat- és stílustervező Grafikus I. Grafikus II. 9.B. 29 fő Ötvös, fémműves I. Ötvös, fémműves II. Mozgókép és animációkészítő 10.A. 34 fő Ötvös-aranyműves, textilrajzoló- és modelltervező Osztályfőnök Makai Éva Of.h.: Kozmáné Lőrincz Margit Tímár Mariann Sitery Zsuzsanna Of.h.: Bordásné Gyuris Katalin Rózsa István Of.h.: Fehér Mariann Vincze Zita Of.h.: Maklaga Jánosné 10.B. 38 fő Alkalmazott grafikus Mozgóképi animációkészítő 11.A. 32 fő Ötvös-aranyműves, zománcműves, textilrajzoló- és modelltervező 11.B. 34 fő Alkalmazott grafikus Barna Tibor Mozgóképi animációkészítő Of.h.: Nagy Edit 12.A. 28 fő Ötvös-aranyműves, Baloghné Juhász Margit textilrajzoló- és modelltervező Of.h.: Kordásné Kunkli Nóra 12.B. 35 fő Alkalmazott grafikus Kovács Krisztina Of.h.: Kohári Tibor 13.A. 24 fő Ötvös-fémműves, textilrajzoló- Szokolai Zsolt és modelltervező 13.B. 26 fő Alkalmazott grafikus Toró József Mozgóképi animációkészítő 3.2.Személyi feltételek Az intézmény főállású alkalmazottainak keretszáma augusztus 26-án 49 fő, melyből 43 fő pedagógus, 5 fő nevelő-oktató munkát segítő, 1 fő technikai feladatot lát el. Ebben a tanévben Kozmáné Lőrincz Margit fizetés nélküli szabadságról visszatért, Makai Gábor pedig fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. Az üres álláshelyeken alkalmazzuk Juhászné Szalay Edit (ötvös) és Kertész Sándor (grafikus mozgókép) tanárokat, akik áthelyezéssel kerültek intézményünkbe. Új kollégaként alkalmazzuk Kányádi Zoltán informatika tanárt, Rabóczky Ferenc grafikus tanárt és Szanyi Ildikó pedagógiai felügyelőt, illetve félállásban Medgyessi Yvett angoltanárt. Óraadókat alkalmazunk Forró Ildikó személyében a kémia, Haramuráné Nagy Mónikát az ének- zene, Baloghné Makláry Mónikát a társadalomismeret tanítására. Ellátatlan feladatunk meg a fejlesztőpedagógiai foglalkozások, magyar és angol tantárgyak oktatása, mely szervezése folyamatban van.

19 A pedagógusok alkalmazása és továbbképzése Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező, mely kötelezettség a Nkt a alapján -55. életévre módosult. Felül kell vizsgálnunk az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a 2008/2013. évre vonatkozó továbbképzési tervet, - a továbbképzési terv alapján beiskolázási terv készítése a 2014/2015. tanévre Feladat: megszerzett kreditek áttekintése Felelős: igazgató Határidő: szept.15., ill. folyamatos A 2013/2014-es tanévben az alábbi témákban tervezünk belső továbbképzéseket: - Változások a tanügyi jogszabályokban, az új jogszabályok gyakorlati megvalósulása - A pedagógus jogai és kötelességei. A pedagógus motivációja. - Pedagógus portfólió készítése - Mérés és értékelés az intézményben - Környezeti nevelés, egészségvédelem feladatai az intézményben Felelős: igazgató Határideje: szeptember 15., illetve folyamatos Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kapcsolódva: - közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata, - a közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, - munkaköri leírások felülvizsgálata Közalkalmazotti tanács választása. Felelős: igazgatóhelyettes, KÖT elnöke Határidő: szept.15., ill. folyamatos 3.3. Tárgyi feltételek Az intézmény tárgyi eszközeinek bővítésére, korszerűsítésére már már alig van forrás. A költségvetés a takarékos gazdálkodás mellett is csak a legszükségesebb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését teszi lehetővé. Sajnos külső forrás igénybevételére szinte egyáltalán nincs lehetőségünk (pályázatok, szakképzési hozzájárulás). Nagy szükség lenne azonban a szakmai gépek, kéziszerszámok korszerűsítésére: egyrészt az egyre nagyobb létszámú tanulócsoportok miatt nagymértékű az elhasználódás, másrészt a technikai fejlődés követése érdekében (pl. számítógépeink 8-11 évesek, működtetésük szinte már- már lehetetlen, fényképezőgépek, kamerák, stb.)

20 A nyár során a vizesblokkokban, az ötvös műhelyben és a közismereti osztálytermekben megtörtént a tisztasági festés. 4. Nevelési feladataink a 2013/2014-es tanévre Nem kisebb célt tűztünk ki maguk elé, mint hogy a magyarság számára művészeteket értő és kedvelő új generációit neveljük föl. Joggal fogalmazható meg a mai gazdasági társadalomban, mely a hasznosságot és a gyakorlati alkalmazhatóságot állítja az előtérbe, hogy Miért foglalkozunk ilyen fölösleges dologgal, mint a művészeti nevelés? Arról azonban kevesen foglalkoznak, hogy a művészetek, a kultúra emberi mivoltunk lényegéhez tartozik, s szükségesek ahhoz, hogy emberek maradjunk. A művészet segít: a gyermekek személyiségének kiteljesítésében minden területen megkönnyíti az életcélok elérését képessé tesz a harmonikus életvitel kialakítására erősíti a nemzeti és helyi közösségi összetartozást a gyerekek önként vállalt kötelezettsége, ezért folyamatos az örömforrás örök érvényű értékeket képvisel, közvetít és hagyományoz hozzásegít, hogy a kultúrát befogadni képes társadalom formálódjon hagyományainkat őrizve jövőbe mutató. Célunk: pozitív értékek fejlesztése, megerősítése. Feladatunk: az egyén szilárd belső értékrendjének kialakulása az egyik alapja az integrált, autonóm személyiség kifejlődésének, s alakítása a pedagógus legfőbb feladatainak egyike. Nevelési tevékenységünk alapvető feladatai: - a társadalmi normáknak és szakmai szokásoknak, elveknek megfelelő viselkedési, magatartási és munkakultúra elsajátíttatása, - a tanuló legyen képes a munkavállalói és felnőtt állampolgári szerepre, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedésre, - oktató-nevelő munka középpontjában az életviteli kompetenciák kialakítása és a tanulói motiváltság fokozása áll, - valamennyi tanuló számára lehetőség biztosítása képességei kibontakoztatásához, esélyt teremtve arra, hogy az eltérő helyzetben lévő fiatalok a tanulási és szociális hátrányokat leküzdjék. - a tanulók szocializációs jellemzőinek, körülményeinek, környezete értékstruktúrájának megismerése, - a személyiségfejlődést eredményező, segítő és megmutató értékelés (értékválasztási, értékelsajátítási, értékmegőrzési és értékteremtő folyamatok fejlesztése, az ezzel összefüggő képességek kibontakoztatása) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Legfőbb célunk az egészséges személyiség kialakítása, a személyiségfejlesztés. Feladataink: - világosan megfogalmazott célok, szabályok - meleg, nyitott iskolai légkör - információáramlás - tanulóközpontú tanuló tanítás

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer. Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

A pedagógus minősítési rendszer. Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65.. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Szontagh Pál pedagógiai szakértő Református Pedagógiai Intézet Irányadó jogszabályok: 2012. évi I. tv. 2012. évi LXXXVI. tv. 2012. évi CCIV. tv. 2012. évi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje

1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje A pedagógusok munkabeosztásának szervezése 2013.08.09 A pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos vezetői feladatok 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója Budapest, 2014. december 4. Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Kelemen Gabriella pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 2014 1. A szabályzat jogszabályi háttere A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től A 20/2012. EMMI rendelet változásai 2016. szeptember 1-től Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben