MUNKATERVE 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015."

Átírás

1 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné szeptember 4.

2 Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési év: Első napja: szeptember 1. Záró napja: augusztus 31. Lenkey utcai óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: November Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Hajnal utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Jázmin utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. ÉRTEKEZLETEK Munkatársi és nevelőtestületi: szeptember 05. Beszámoló az előző nevelési évről. Éves munkaterv ismertetése Június 05. Nevelési év zárása. Munkaértekezletek: A működés, a nevelés feladatainak megoldásáról Heti rendszerességgel: vezetéssel, Havi rendszerességgel: csoportokkal, 3 havi rendszerességgel: reszortok felelőseivel, munkatársi körökkel, 2

3 Szükség szerint a munkaértekezletek sűrűsége módosulhat Nevelőtestületi értekezletek: Témák: Éves beszámoló, az éves munkaterv ismertetése A nevelő munka aktualitásainak megbeszélése Pedagógus életpálya modell, portfolió Szülői értekezletek : Hajnal utcai Óvodában: szeptember január április16. Lenkey utcai Óvodában: szeptember február május 14. Jázmin utcai Óvodában: szeptember február április16. Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni - a család és az óvoda együttműködésének fontossága - az óvodai szokásrendszer gyors elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése) - a szülőket érintő minőségügyi feladatok - óvodai hagyományok - helyi hagyományok ápolása - környezeti nevelés feladatai - aktuális témák - az adott csoportra vonatkozó speciális témák - az étkezéssel kapcsolatos teendők /különös tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkezőkre, határidők betartása/ - a szülőket érintő jogok és kötelezettségek megbeszélése 3

4 Szülői értekezletek szervezése: Közös és csoportonkénti, a nevelési év kezdetén. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: szeptember hónap. Féléves. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: február hónap. Évzáró. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői Határidő: április hónap. A szülői értekezletekről jegyzőkönyv készül. A munkaterv elkészítésének főbb szempontjai A 2014/2015-es nevelési évre, az óvodai munkatervet a nevelőtestület, az alábbi dokumentumokat figyelembe véve állította össze: - az érvényben lévő köznevelési törvény és az hozzá kapcsolódó hatályos rendelkezések - a Helyi Pedagógiai Program - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja A pedagógiai munka hangsúlyos területei Nevelőmunkánk alapvető feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél-feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a minden napokban valósulnak meg: nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósulása, komplex környezeti nevelésre épülő nevelési tanulási folyamat megvalósulása. esélyegyenlőség feltételeinek megvalósítására törekvés. a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, integrálását mindenki számára a leghatékonyabban és legoptimálisabban törekszünk megvalósítani. a társadalmi változások, igények alakulására figyelve alkalmazkodunk az elvárásokhoz, képezzük magunkat. minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük a befogadás személyes, egyéniséghez igazodó, differenciált a családdal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják a helyüket az óvodában. Az óvoda és család hasonlóságainak és különbségeinek átélése közben a félelmet és szorongást csökkentsük, érzelmi biztonságot alakítsunk ki. a játék elsődlegességének hangsúlyozása, élményszerűség, egyéni különbségek, másság elfogadására való törekvés viselkedészavarok, lelki sérülések kiszűrése, okok feltárása, segítségadás módjának meghatározása, lelki egyensúly, harmónia megteremtésére törekvés a hozzáadott pedagógiai értékek differenciálása, a gyermeki fejlődésbeli különbségek, mérések alapján gyermektorna, gyermektánc eszközeinek beépítése az óvodai gyakorlatban /Lenkey, Jázmin utcai óvodák /, mozgáskultúra megalapozása, hagyományápolás, prevenció 4

5 az eltérő szociokulturájú családból érkező gyermekek differenciált, szükség szerinti segítése azonos elvárások követelmények támasztása a családokkal való együttműködésre, együttnevelésre való törekvés a továbbképzések számbavétele, pedagógiai felkészültség, ill. szakmai színvonal emelése Kiemelt feladataink: Írásbeli dokumentáció - az írásbeli munka a pontos, naprakész dokumentáció szem előtt tartása Érzelmi nevelés és szocializáció - a befogadó óvoda szemléletének alakítása a mindennapokban - külsővilág tevékeny megismerése- környezet tartalmú tapasztalatok - helyi sajátosságok, lehetőségek feltárása, alkalmazása - az SNI-s gyermekek magas létszáma miatt az óvodapedagógusok ismereteinek bővítése, önképzéssel és szakirányú továbbképzések igénybevételével /Hajnal/ Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napi tevékenységek sorába. Önálló arculattal a speciális szolgáltatások biztosítása az egészséges életmód jegyében - mozgás prevenció, Zsóka-torna (Lenkey ovi) - néphagyományok ápolása, népi játékok, szokások felelevenítése OVIS-NÉPTÁNC Ildikó nénivel (Lenkey ovi) - néptánc oktatás Vaszkó János vezetésével (Jázmin ovi) - Ayres terápia SNI-s gyermekek külön fejlesztése (Hajnal ovi) Óvodai nevelési időben folytatott szakszolgálati tevékenységek - logopédia - SNI-s gyerekek ellátása - Fejlesztő foglalkozások (Ani néni) 5

6 Nevelési időn túli szervezett programok: Kirándulások szervezése tágabb-szűkebb környezetünk megismerése A fakultatív hit és vallásoktatás megszervezése az előző évek gyakorlatának megfelelően történik. A szolgáltatást igénybevevő gyermekek szülei írásban kérik a szolgáltatás megszervezését az óvodavezetőtől. Heti egy alkalommal, a délutáni időszakban kerül sor ennek megszervezésére. Színház látogatás, szervezett városi programokon való részvétel A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása: Az óvoda minden dolgozója számára egyértelmű feladat a ránk bízott gyermekek adottságainak, képességeinek figyelembe vétele, megfelelő fejlesztése, hogy az intézményből kikerülve lehetőség szerint hasonló esélyekkel induljanak iskolába. Tudjuk, hogy különböző családi, szociális feltételek veszik körül óvodásainkat, s ezeket, a különbségeket szükséges kezelnünk. Az alábbi lehetőségekkel élünk: - egyéni adottságok felmérése, egyéni fejlesztési terv a csoportokban - külső szakemberek bevonása - lehetőség szerint tehetséggondozás, csoportban, óvodai szakemberek bevonásával - a családok helyzetét a nevelési év első hónapjában minden csoportban feltérképezzük, ha szükséges kapcsolatba lépünk a családgondozókkal. - A szülőkkel való kapcsolattartást erősítjük, igény szerint segítjük beilleszkedésüket, problémamegoldásukat, problémakezelésüket. A Lenkey óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba,Lenkey u. 12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Beírt gyermekek száma: 67 fő+ 2fő SNI-s gyermek. Számított létszám: 70 fő. Óvodánkban homogén korcsoportokkal, felmenő rendszerben folyik a nevelőmunka. Kiscsoport: 21 fő + fő SNI = számított fő Középső csoport: 21 fő + 1 fő SNI = 23 számított fő 6

7 Nagycsoport: 25 fő + 1 fő SNI = 26 számított fő Összesen: 67 fő + 2 fő = 70 számított fő Hátrányos helyzetű: 14 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 3 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs ilyen az intézményben Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Szakképzett dajka, gondozónő: Udvaros, gondnok: 12 fő 7 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő Csoportelosztás: Kiscsoport: Vágvölgyiné Frank Ilona Szikszainé Farkas Katalin - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Nyistár Judit gondozónő - 2 heti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Középső csoport: Madarászné Bak Ida Pócsikné Laurinyecz Ildikó - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Franyó Jánosné gondozónő kétheti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Nagycsoport: Demcsák Jánosné Chleniczki Ágnes - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Dávid Éva pedagógiai asszisztens ig 7

8 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Vágvölgyiné Frank Ilona Intézményvezető-helyettes, órakedvezménye heti 8 óra. Madarászné Bak Ida a Közalkalmazotti Tanács vezetője, órakedvezménye heti 6 óra. Demcsák Jánosné a Szakszervezet vezetője, órakedvezménye heti 2 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőket az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Fejlesztő óvodapedagógus: Kovácsné Mikoly Anna Munkaideje: ig. Óvodatitkár: Nagy Anikó Munkaideje: ig. Franyó János udvaros karbantartó munkaideje ig tart, szükség esetén rugalmasan kezeljük. Feladatunk a zökkenőmentes napirend megszervezése a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a mindenkori óvodapedagógusi munkaerő biztosítása valamennyi csoportban. Tárgyi feltételek Az idén nyáron megtörtént az épület karbantartása és felújítása. Lebontásra került az udvar végében lévő, már évtizedek óta használaton kívüli árnyékszék. A kiszáradt fákat kivágattuk. További feladataink Az eszköznorma által előírt eszközök folyamatos beszerzése, pótlása. Fából készült székek beszerzése kiscsoportba. Pályázati kiírások folyamatos figyelése, pályázatok írása. A tornaszoba és egy nevelői szoba kialakítása, szükségszerű lenne. Miután az intézményünk székhelye a Lenkey utcai épület, a jelenlegi iroda mérete miatt igen nagy a zsúfoltság az irodabútorok és eszközök tekintetében is. A Hajnal u. óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba Hajnal u.12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Kiscsoport: 19 fő + 2 SNI fő számított létszám: 21 fő. Középső csoport: 18 fő + 3 SNI fő, számított létszám: 23 fő 8

9 Nagycsoport : 22 fő + 5 SNI fő, számított létszám: 29 fő. Összesen: 59 fő + = számított létszám: 73 fő Hátrányos helyzetű: 45 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 18 fő Veszélyeztetett: 2 fő Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Szakképzett dajka, gondozónő: Pedagógiai asszisztens: 10fő 6 fő 3fő 1fő (félállásban) Csoportbeosztások: Kiscsoport : Csütörtöki Judit Sebestyén Adrienn - az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig vagy ig Farkas Ilona - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig 3. hét: i Középső csoport: Andirkóné Kovács Katalin Szegfű Tiborné- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Alberti Erzsébet - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. Munkarend, mint fent. Nagycsoport: Csizmadia Dánielné Cserenyecz Szilvia- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Antalné Marozsán Ilona - gondozónő 3heti váltásban dolgozik, munkarend, mint fent. 9

10 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Sebestyén Adrienn Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Pedagógiai asszisztens: Hajnal Viktor- munkaideje: ig tart. Tárgyi feltételek: A nyár folyamán két öltözőben kicserélésre került a meleg burkolat, az udvari játszóeszközök lefestése megtörtént. Egy új Baba ház készült a gyermekek nagy örömére. A trambulin megrongálódott védőhálóját és burkolatát megjavítattuk. További feladataink: Az utcai homlokzat állagmegóvása, valamint a balesetveszély elhárítása. Az óvoda eszközállományának fejlesztése az eszköznormának megfelelően. Az udvari fajátékok cseréje. Gyermekvédelmi felelős: Szikszainé Farkas Katalin Lenkey óvoda Andirkóné Kovács Katalin Hajnal óvoda Pribojszki Edit Jázmin óvoda Szakszervezeti bizalmi: Demcsák Jánosné Közalkalmazotti tanács vezetője: Madarászné Bak Ida Plakátfelelősök: Pócsikné Laurinyecz Ildikó Csütörtöki Judit Chlebniczki Ágnes Demcsák Jánosné Étkezés térítési díj szedése, ebédrendelés a számítógépes rendszer gondozója stb.: Nagy Anikó / Lenkey ovi, Hajnal ovi / Sztanek Józsefné / Jázmin ovi/ Könyvtárfejlesztésért és szinten tartásért felelős: Vágvölgyiné Frank Ilona 10

11 Dekorációfelelősök: Andirkóné Kovács Katalin Sebestyén Adrienn Pályázatfigyelő, szakmai továbbképzések felelőse, önképzésre alkalmas könyvek, cikkek ajánlója: Vágvölgyiné Frank Ilona Jázmin utcai óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 60 fő Kis - Középső csoport: 22 fő + 1 SNI fő számított: 24 fő Nagycsoport: 20 fő + 1 SNI fő számított: 21 fő Összesen: 42 fő + 3 = számított létszám: 45 fő Hátrányos helyzetű: 5 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs Személyi feltételek Alkalmazotti közösség létszáma: 10 fő Óvodapedagógus: 4 fő Dajka, gondozó: 3 fő Dajka, gondozó: 1 fő félállásban Pedagógiai asszisztens: 1 fő félállásban Udvaros - karbantartó: 1 fő 11

12 Csoportbeosztások Kis-középső csoport: Kisné Provosinszki Zsuzsanna Jeneiné Lipcsei Andrea az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Lukucz Istvánné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik 1.hét : ig 2.hét : ig Nagycsoport: Pribojszki Edit Szombathelyiné Cselovszki Mária az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Asztalos Csabáné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Pribojszki Edit a Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Takarító-konyhás: Szabó Lászlóné Reggel: ig Takarító: Bodzás Istvánné Reggel: A Faluház takarítása is feladatkörébe tartozik. Pedagógiai asszisztens: Sztanek Józsefné Reggel: ig Udvaros-karbantartó: Szabó Imre Reggel: A gyakornok óvodapedagógusok: Kisné Provosinszki Zsuzsanna mentora: Jeneiné Lipcsei Andrea 12

13 Tárgyi feltételek: A nyár folyamán a rovarhálók felújításra kerültek. Megtörtént az épület karbantartása, festése. Az udvaron lévő kiszáradt fa kivágásra került. A szülők és Zelenyánszki Péter képviselő Úr segítségével a két udvart elválasztó kerítés elkészült. Gerlai Faluház A Faluházi munkaterv 2014.december 31-ig érvényes. A feladatokat Veres András közművelődési munkatárs látja el. Munkaideje: rugalmas, heti 20 óra. A Faluház funkciója a lakosságot szolgálja. Évente több rendezvény valósul meg. A gyermekek és a szülők részére szervezett programok vannak: Gerlai húsvét Játéknapok a tavaszi, őszi, téli szünetben Szünidőre hangoló Gerlai faluszintű gyermeknap Gerlai falunap Gerlai karácsony-advent A nemzeti ünnepekről való megemlékezés Az Kulturális Közfoglalkoztatás keretében továbbra is igénybe vesszük a közfoglalkoztatás lehetőségét. A nyár folyamán megvalósult a korábban igényelt térkő szakszerű lerakása, így kb. 70 négyzetméternyi szilárd burkolatú térrel gazdagodott az épület udvara. Gerlai Könyvtár A könyvtár a diákok és a kerület lakossága számára közösen használható. A könyvtár vezető Nagyné Falucskai Anna, aki 0,25 státuszban alkalmazott. A könyvtár fejlesztése folyamatos. Minden évben Érdekeltségnövelő támogatásban részesül, amit új könyvek beszerzésére, és az elavult technikai eszközök cseréjére fordítunk. Az idei évben kerül sor a Könyvtár által elnyert informatikai eszközök bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat megvalósítása. Felelős: Nagyné Falucskai Anna 13

14 Belső ellenőrzési terv Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzési terve 2014/2015. nevelési évben A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napon stb. Ezek az alkalmak betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a pedagógusok munkájáról. A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje, az ellenőrzéscélja: Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, hatékonyságáról a vezető tervező munkájának segítése. Az ellenőrzés területei és módszerei: A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, felvételimulasztási napló, egyéni fejlettségi lapok). Módszer: dokumentumok vizsgálata. A nevelési terv, napirend, heti rend, fejlesztés tartalma, éves terv, értékelése (megbeszélés, beszámoló). Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 3 alkalom (szept., febr., jún.) Felelős óvodavezető Folyamatos ellenőrzés: Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés). Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés). Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi részvétel csoportlátogatás). Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer visszajelzés gyűjtése). Felelősök: óvodapedagógusok, óvodavezető Ellenőrzési megfigyelési szempontok: Dokumentum ellenőrzés: Az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum (fejődési lapok) az egységes értékelési szabályzat szerint történik-e a vezetése? 14

15 Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések iskolába menők esetében megtörténtek-e? Mozgásfejlesztés kötött és kötetlen szervezeti formában Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységhez a tárgyi feltétel (eszközök hely)? Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságait, differenciált feladatadást a foglalkozásokon? A foglalkozások szervezése tudatos jól átgondolt, a feladatok végzéséhez elegendő hely áll-e a gyermekek rendelkezésére? A szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket a gyermekek részére? Az udvaron az udvari játékok mellett az óvodapedagógus irányításával szervezett mozgásos játékok játszására van-e kezdeményezés? Egyéb megfigyelési szempontok: Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása (délelőtt) A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele Megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével (logopédia, fejlesztőpedagógia,- nevelési tanácsadóba küldendő), megtette-e az óvónő a szükséges intézkedéseket a problémákkal kapcsolatban? Hogyan integrálja a súlyos magatartási és egyéb problémákkal küszködő gyermeket? Mit tesz szakmai felkészültségének javítása érdekében? A gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése hogyan érvényesül az óvodapedagógus napi munkájában? Megfelelően működik-e az óvodapedagógusok szakmai együttműködése? Azonos elvárásokat támasztanak-e a gyermekekkel, szülőkkel szemben? Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente több alkalommal október közepétől folyamatosan. Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Felelős: óvodavezető Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez: Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (udvarrendezés, locsolás, tornaszoba, fejlesztő szoba folyamatos rendbetétele, eseti feladatok). A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása, a rendelkezésre álló konyhai edények állandó, rendeltetésszerű használata. (tányérok, poharak kímélése mosogatáskor csöpögtetőre, mosogatóban ütésfelfogó alkalmazása. 15

16 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos. Felelős: óvodavezető Az óvoda szakmai vezetőjének szervezési feladatai munkavédelmi-egészségügyi szabályok betartása, betartatása munkafegyelem betartása mindenki saját érdekében pontosan érkezzen és távozzon munkaidő-védelem a nevelési év aktuális eseményeinek zökkenőmentes lebonyolítása a feladatok elosztása, felelősök kijelölése a szülői értekezletek, munkatársi-nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok színvonalas levezetése az óvoda dolgozóinak napi problémáinak megoldása szem előtt a legfontosabbal: a gyermekek biztonságának, érdekeinek figyelembe vételével a dokumentációk naprakész, folyamatos vezetése, ellenőrzése a munkaköri leírásban szereplő feladatok elvégzésének segítése, szervezése, a feltételek megteremtése az integrált intézmény naprakész információ átadásának, együttműködésének érdekében, heti - kétheti gyakorisággal összeülnek az intézmény vezetője és a szakmai vezető Az óvoda kapcsolatrendszere Kapcsolatrendszerünk alapelvei: egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása a folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás a kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása Folyamatos kapcsolatban állunk Békéscsaba MJV Oktatási Közművelődési és Sport Osztályával Békéscsaba MJV Szociális Osztályával, Gyermek és Ifjúságvédelmi Csoportjával Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat Védőnővel, aki negyedévente, illetve szükség szerint látogatja intézményünket. Az intézményünk gyermek orvosaival: Dr. Fekete Gréta, Dr. Hunya Katalin Az Esély Pedagógiai Központtal. Közművelődési Intézményekkel Békési Úti Közösségi Házak - Meseház Vasutas Művelődési Ház 16

17 Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Csabagyöngye Kulturális Központ ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet - Csoportalakítás - Felvételi- mulasztási napló, fejlődési napló felfektetése, folyamatos vezetése - Teremrendezés, környezetalakítás, vásárlás (játékok, könyvek, periodikák) - Új gyermekek fogadása, beszoktatás - Logopédiai szűrés - Szülői értekezletek megtartása - OVI-MOZI - Mérések beindítása - Gyermek balesetbiztosítás megkötése - SZMK választás - Gyermekvédelmi térkép OKTÓBER - Nevelés nélküli munkanap megszervezése lebonyolítása - OVI MOZI szervezése - Színházlátogatás megszervezése - Csoportnapló írása /alaphelyzet megállapítása, nevelési terv írása / - Fejlődési napló vezetése - Mérések befejezése - Egyéni foglalkozások, fejlesztések szükségességének feltérképezése - Fejlesztési terv elkészítése - Őszi séták, kirándulások / gyűjtőmunkák / - Statisztika /KIR/ - Gyermekvédelmi feladatok - Gyermektánc, gyermektorna beindítása - Logopédia - Sindelar- vizsgálatok, mérések - fejlesztéshez - Családlátogatások szükség szerint - Október 29-én Játszóház szervezése az őszi szünet idejére az óvodákban NOVEMBER - Nevelés nélküli munkanap - Egyéni fejlesztések 17

18 - Dislexia vizsgálat NT. - OVI MOZI szervezése - Kezdeményezések megkezdése kiscsoportban - Színházlátogatás - Írásbeli munkák ellenőrzése - Egyéni fejlődési mutatók kitöltése DECEMBER - Télapó ünnepély megszervezése - Egyéni fejlesztések fejlesztési terv ellenőrzése - Karácsonyi ünnepség - Dekoráció - Leltározás - Adventi készülődés mézeskalács sütés december 22-én az óvodákban JANUÁR - Dislexia vizsgálat - Egyéni fejlesztések feladatlapok - Logopédia - Nevelési terv értékelése, következő félév megírása - OVI-MOZI szervezés FEBRUÁR - Téli örömök - Szülői értekezlet (beiskolázás, iskolaválasztás) - Farsangi előkészületek báb műsor vagy dramatikus játék - Dekoráció - Folyamatos egyéni fejlesztések - Logopédia - Farsangi előkészületek nevelés nélküli munkanap - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása MÁRCIUS - Március Orvosi vizsgálat - Egyéni fejlesztések - Logopédia 18

19 ÁPRILIS - Húsvét - Egyéni fejlesztések, esetek eredményeinek megbeszélése - Logopédia - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása - Április 18-án Tavaszi szél vizet áraszt Játszóház az óvodákban - Nyílt napok az óvodákban MÁJUS - Majális - Anyák napja - Logopédia - Fejlesztések lezárása újramérés szükség szerint - Szabadságolási terv - Óvodai jelentkeztetés - Tanévzáró szülői értekezlet - Évzáró ünnepélyek lebonyolítása JÚNIUS - Gyermeknap (ugráló vár), majális vagy játszóház - Nyári élet megszervezése - Óvodai beíratás - Tanévértékelés - Nevelőtestületi értekezlet évzárás Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 19

20 Szegfű Ferencné intézményvezető munkarend beosztása: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Lenkey utcai Óvoda Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Hajnal utcai Óvoda Szerda : óráig Jázmin utcai Óvoda Heti 8 kötelező órát Vágvölgyiné Frank Ilona csoportjában töltöm, míg az intézményvezető-helyettesi feladatokat ellátja. Heti 2 kötelező órámban közművelődési teendőket látok el. Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 20

21 21

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év 1 vezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év Készítette: Szegfű Ferencné intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás... 3 1.1.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE 1 Hajnal- Lenkey- Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Évértékelése 2014/ 2015-es nevelési évre Intézményünk,

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND Általános információk I. Alapvető követelmény valamennyi dolgozó számára Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2016/2017 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2016/2017 nevelési év 1 vezetői munkaterv 2016/2017 nevelési év Készítette: Szegfű Ferencné intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 2 1.A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás... 3 1.1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának Éves munkaterve Feladatok Felelősök Dokumentumok Ideje Ért.ideje Tanmenetek, fejlesztési tanítók, tanár tervek elkészítése

Részletesebben

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető MUNKATERV 2013/2014-es nevelési év Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető A munkaterv a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda működésének 2013/2014-es

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben