MUNKATERVE 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015."

Átírás

1 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné szeptember 4.

2 Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési év: Első napja: szeptember 1. Záró napja: augusztus 31. Lenkey utcai óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: November Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Hajnal utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Jázmin utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. ÉRTEKEZLETEK Munkatársi és nevelőtestületi: szeptember 05. Beszámoló az előző nevelési évről. Éves munkaterv ismertetése Június 05. Nevelési év zárása. Munkaértekezletek: A működés, a nevelés feladatainak megoldásáról Heti rendszerességgel: vezetéssel, Havi rendszerességgel: csoportokkal, 3 havi rendszerességgel: reszortok felelőseivel, munkatársi körökkel, 2

3 Szükség szerint a munkaértekezletek sűrűsége módosulhat Nevelőtestületi értekezletek: Témák: Éves beszámoló, az éves munkaterv ismertetése A nevelő munka aktualitásainak megbeszélése Pedagógus életpálya modell, portfolió Szülői értekezletek : Hajnal utcai Óvodában: szeptember január április16. Lenkey utcai Óvodában: szeptember február május 14. Jázmin utcai Óvodában: szeptember február április16. Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni - a család és az óvoda együttműködésének fontossága - az óvodai szokásrendszer gyors elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése) - a szülőket érintő minőségügyi feladatok - óvodai hagyományok - helyi hagyományok ápolása - környezeti nevelés feladatai - aktuális témák - az adott csoportra vonatkozó speciális témák - az étkezéssel kapcsolatos teendők /különös tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkezőkre, határidők betartása/ - a szülőket érintő jogok és kötelezettségek megbeszélése 3

4 Szülői értekezletek szervezése: Közös és csoportonkénti, a nevelési év kezdetén. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: szeptember hónap. Féléves. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: február hónap. Évzáró. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői Határidő: április hónap. A szülői értekezletekről jegyzőkönyv készül. A munkaterv elkészítésének főbb szempontjai A 2014/2015-es nevelési évre, az óvodai munkatervet a nevelőtestület, az alábbi dokumentumokat figyelembe véve állította össze: - az érvényben lévő köznevelési törvény és az hozzá kapcsolódó hatályos rendelkezések - a Helyi Pedagógiai Program - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja A pedagógiai munka hangsúlyos területei Nevelőmunkánk alapvető feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél-feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a minden napokban valósulnak meg: nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósulása, komplex környezeti nevelésre épülő nevelési tanulási folyamat megvalósulása. esélyegyenlőség feltételeinek megvalósítására törekvés. a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, integrálását mindenki számára a leghatékonyabban és legoptimálisabban törekszünk megvalósítani. a társadalmi változások, igények alakulására figyelve alkalmazkodunk az elvárásokhoz, képezzük magunkat. minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük a befogadás személyes, egyéniséghez igazodó, differenciált a családdal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják a helyüket az óvodában. Az óvoda és család hasonlóságainak és különbségeinek átélése közben a félelmet és szorongást csökkentsük, érzelmi biztonságot alakítsunk ki. a játék elsődlegességének hangsúlyozása, élményszerűség, egyéni különbségek, másság elfogadására való törekvés viselkedészavarok, lelki sérülések kiszűrése, okok feltárása, segítségadás módjának meghatározása, lelki egyensúly, harmónia megteremtésére törekvés a hozzáadott pedagógiai értékek differenciálása, a gyermeki fejlődésbeli különbségek, mérések alapján gyermektorna, gyermektánc eszközeinek beépítése az óvodai gyakorlatban /Lenkey, Jázmin utcai óvodák /, mozgáskultúra megalapozása, hagyományápolás, prevenció 4

5 az eltérő szociokulturájú családból érkező gyermekek differenciált, szükség szerinti segítése azonos elvárások követelmények támasztása a családokkal való együttműködésre, együttnevelésre való törekvés a továbbképzések számbavétele, pedagógiai felkészültség, ill. szakmai színvonal emelése Kiemelt feladataink: Írásbeli dokumentáció - az írásbeli munka a pontos, naprakész dokumentáció szem előtt tartása Érzelmi nevelés és szocializáció - a befogadó óvoda szemléletének alakítása a mindennapokban - külsővilág tevékeny megismerése- környezet tartalmú tapasztalatok - helyi sajátosságok, lehetőségek feltárása, alkalmazása - az SNI-s gyermekek magas létszáma miatt az óvodapedagógusok ismereteinek bővítése, önképzéssel és szakirányú továbbképzések igénybevételével /Hajnal/ Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napi tevékenységek sorába. Önálló arculattal a speciális szolgáltatások biztosítása az egészséges életmód jegyében - mozgás prevenció, Zsóka-torna (Lenkey ovi) - néphagyományok ápolása, népi játékok, szokások felelevenítése OVIS-NÉPTÁNC Ildikó nénivel (Lenkey ovi) - néptánc oktatás Vaszkó János vezetésével (Jázmin ovi) - Ayres terápia SNI-s gyermekek külön fejlesztése (Hajnal ovi) Óvodai nevelési időben folytatott szakszolgálati tevékenységek - logopédia - SNI-s gyerekek ellátása - Fejlesztő foglalkozások (Ani néni) 5

6 Nevelési időn túli szervezett programok: Kirándulások szervezése tágabb-szűkebb környezetünk megismerése A fakultatív hit és vallásoktatás megszervezése az előző évek gyakorlatának megfelelően történik. A szolgáltatást igénybevevő gyermekek szülei írásban kérik a szolgáltatás megszervezését az óvodavezetőtől. Heti egy alkalommal, a délutáni időszakban kerül sor ennek megszervezésére. Színház látogatás, szervezett városi programokon való részvétel A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása: Az óvoda minden dolgozója számára egyértelmű feladat a ránk bízott gyermekek adottságainak, képességeinek figyelembe vétele, megfelelő fejlesztése, hogy az intézményből kikerülve lehetőség szerint hasonló esélyekkel induljanak iskolába. Tudjuk, hogy különböző családi, szociális feltételek veszik körül óvodásainkat, s ezeket, a különbségeket szükséges kezelnünk. Az alábbi lehetőségekkel élünk: - egyéni adottságok felmérése, egyéni fejlesztési terv a csoportokban - külső szakemberek bevonása - lehetőség szerint tehetséggondozás, csoportban, óvodai szakemberek bevonásával - a családok helyzetét a nevelési év első hónapjában minden csoportban feltérképezzük, ha szükséges kapcsolatba lépünk a családgondozókkal. - A szülőkkel való kapcsolattartást erősítjük, igény szerint segítjük beilleszkedésüket, problémamegoldásukat, problémakezelésüket. A Lenkey óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba,Lenkey u. 12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Beírt gyermekek száma: 67 fő+ 2fő SNI-s gyermek. Számított létszám: 70 fő. Óvodánkban homogén korcsoportokkal, felmenő rendszerben folyik a nevelőmunka. Kiscsoport: 21 fő + fő SNI = számított fő Középső csoport: 21 fő + 1 fő SNI = 23 számított fő 6

7 Nagycsoport: 25 fő + 1 fő SNI = 26 számított fő Összesen: 67 fő + 2 fő = 70 számított fő Hátrányos helyzetű: 14 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 3 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs ilyen az intézményben Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Szakképzett dajka, gondozónő: Udvaros, gondnok: 12 fő 7 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő Csoportelosztás: Kiscsoport: Vágvölgyiné Frank Ilona Szikszainé Farkas Katalin - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Nyistár Judit gondozónő - 2 heti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Középső csoport: Madarászné Bak Ida Pócsikné Laurinyecz Ildikó - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Franyó Jánosné gondozónő kétheti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Nagycsoport: Demcsák Jánosné Chleniczki Ágnes - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Dávid Éva pedagógiai asszisztens ig 7

8 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Vágvölgyiné Frank Ilona Intézményvezető-helyettes, órakedvezménye heti 8 óra. Madarászné Bak Ida a Közalkalmazotti Tanács vezetője, órakedvezménye heti 6 óra. Demcsák Jánosné a Szakszervezet vezetője, órakedvezménye heti 2 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőket az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Fejlesztő óvodapedagógus: Kovácsné Mikoly Anna Munkaideje: ig. Óvodatitkár: Nagy Anikó Munkaideje: ig. Franyó János udvaros karbantartó munkaideje ig tart, szükség esetén rugalmasan kezeljük. Feladatunk a zökkenőmentes napirend megszervezése a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a mindenkori óvodapedagógusi munkaerő biztosítása valamennyi csoportban. Tárgyi feltételek Az idén nyáron megtörtént az épület karbantartása és felújítása. Lebontásra került az udvar végében lévő, már évtizedek óta használaton kívüli árnyékszék. A kiszáradt fákat kivágattuk. További feladataink Az eszköznorma által előírt eszközök folyamatos beszerzése, pótlása. Fából készült székek beszerzése kiscsoportba. Pályázati kiírások folyamatos figyelése, pályázatok írása. A tornaszoba és egy nevelői szoba kialakítása, szükségszerű lenne. Miután az intézményünk székhelye a Lenkey utcai épület, a jelenlegi iroda mérete miatt igen nagy a zsúfoltság az irodabútorok és eszközök tekintetében is. A Hajnal u. óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba Hajnal u.12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Kiscsoport: 19 fő + 2 SNI fő számított létszám: 21 fő. Középső csoport: 18 fő + 3 SNI fő, számított létszám: 23 fő 8

9 Nagycsoport : 22 fő + 5 SNI fő, számított létszám: 29 fő. Összesen: 59 fő + = számított létszám: 73 fő Hátrányos helyzetű: 45 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 18 fő Veszélyeztetett: 2 fő Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Szakképzett dajka, gondozónő: Pedagógiai asszisztens: 10fő 6 fő 3fő 1fő (félállásban) Csoportbeosztások: Kiscsoport : Csütörtöki Judit Sebestyén Adrienn - az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig vagy ig Farkas Ilona - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig 3. hét: i Középső csoport: Andirkóné Kovács Katalin Szegfű Tiborné- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Alberti Erzsébet - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. Munkarend, mint fent. Nagycsoport: Csizmadia Dánielné Cserenyecz Szilvia- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Antalné Marozsán Ilona - gondozónő 3heti váltásban dolgozik, munkarend, mint fent. 9

10 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Sebestyén Adrienn Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Pedagógiai asszisztens: Hajnal Viktor- munkaideje: ig tart. Tárgyi feltételek: A nyár folyamán két öltözőben kicserélésre került a meleg burkolat, az udvari játszóeszközök lefestése megtörtént. Egy új Baba ház készült a gyermekek nagy örömére. A trambulin megrongálódott védőhálóját és burkolatát megjavítattuk. További feladataink: Az utcai homlokzat állagmegóvása, valamint a balesetveszély elhárítása. Az óvoda eszközállományának fejlesztése az eszköznormának megfelelően. Az udvari fajátékok cseréje. Gyermekvédelmi felelős: Szikszainé Farkas Katalin Lenkey óvoda Andirkóné Kovács Katalin Hajnal óvoda Pribojszki Edit Jázmin óvoda Szakszervezeti bizalmi: Demcsák Jánosné Közalkalmazotti tanács vezetője: Madarászné Bak Ida Plakátfelelősök: Pócsikné Laurinyecz Ildikó Csütörtöki Judit Chlebniczki Ágnes Demcsák Jánosné Étkezés térítési díj szedése, ebédrendelés a számítógépes rendszer gondozója stb.: Nagy Anikó / Lenkey ovi, Hajnal ovi / Sztanek Józsefné / Jázmin ovi/ Könyvtárfejlesztésért és szinten tartásért felelős: Vágvölgyiné Frank Ilona 10

11 Dekorációfelelősök: Andirkóné Kovács Katalin Sebestyén Adrienn Pályázatfigyelő, szakmai továbbképzések felelőse, önképzésre alkalmas könyvek, cikkek ajánlója: Vágvölgyiné Frank Ilona Jázmin utcai óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 60 fő Kis - Középső csoport: 22 fő + 1 SNI fő számított: 24 fő Nagycsoport: 20 fő + 1 SNI fő számított: 21 fő Összesen: 42 fő + 3 = számított létszám: 45 fő Hátrányos helyzetű: 5 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs Személyi feltételek Alkalmazotti közösség létszáma: 10 fő Óvodapedagógus: 4 fő Dajka, gondozó: 3 fő Dajka, gondozó: 1 fő félállásban Pedagógiai asszisztens: 1 fő félállásban Udvaros - karbantartó: 1 fő 11

12 Csoportbeosztások Kis-középső csoport: Kisné Provosinszki Zsuzsanna Jeneiné Lipcsei Andrea az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Lukucz Istvánné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik 1.hét : ig 2.hét : ig Nagycsoport: Pribojszki Edit Szombathelyiné Cselovszki Mária az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Asztalos Csabáné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Pribojszki Edit a Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Takarító-konyhás: Szabó Lászlóné Reggel: ig Takarító: Bodzás Istvánné Reggel: A Faluház takarítása is feladatkörébe tartozik. Pedagógiai asszisztens: Sztanek Józsefné Reggel: ig Udvaros-karbantartó: Szabó Imre Reggel: A gyakornok óvodapedagógusok: Kisné Provosinszki Zsuzsanna mentora: Jeneiné Lipcsei Andrea 12

13 Tárgyi feltételek: A nyár folyamán a rovarhálók felújításra kerültek. Megtörtént az épület karbantartása, festése. Az udvaron lévő kiszáradt fa kivágásra került. A szülők és Zelenyánszki Péter képviselő Úr segítségével a két udvart elválasztó kerítés elkészült. Gerlai Faluház A Faluházi munkaterv 2014.december 31-ig érvényes. A feladatokat Veres András közművelődési munkatárs látja el. Munkaideje: rugalmas, heti 20 óra. A Faluház funkciója a lakosságot szolgálja. Évente több rendezvény valósul meg. A gyermekek és a szülők részére szervezett programok vannak: Gerlai húsvét Játéknapok a tavaszi, őszi, téli szünetben Szünidőre hangoló Gerlai faluszintű gyermeknap Gerlai falunap Gerlai karácsony-advent A nemzeti ünnepekről való megemlékezés Az Kulturális Közfoglalkoztatás keretében továbbra is igénybe vesszük a közfoglalkoztatás lehetőségét. A nyár folyamán megvalósult a korábban igényelt térkő szakszerű lerakása, így kb. 70 négyzetméternyi szilárd burkolatú térrel gazdagodott az épület udvara. Gerlai Könyvtár A könyvtár a diákok és a kerület lakossága számára közösen használható. A könyvtár vezető Nagyné Falucskai Anna, aki 0,25 státuszban alkalmazott. A könyvtár fejlesztése folyamatos. Minden évben Érdekeltségnövelő támogatásban részesül, amit új könyvek beszerzésére, és az elavult technikai eszközök cseréjére fordítunk. Az idei évben kerül sor a Könyvtár által elnyert informatikai eszközök bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat megvalósítása. Felelős: Nagyné Falucskai Anna 13

14 Belső ellenőrzési terv Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzési terve 2014/2015. nevelési évben A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napon stb. Ezek az alkalmak betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a pedagógusok munkájáról. A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje, az ellenőrzéscélja: Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, hatékonyságáról a vezető tervező munkájának segítése. Az ellenőrzés területei és módszerei: A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, felvételimulasztási napló, egyéni fejlettségi lapok). Módszer: dokumentumok vizsgálata. A nevelési terv, napirend, heti rend, fejlesztés tartalma, éves terv, értékelése (megbeszélés, beszámoló). Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 3 alkalom (szept., febr., jún.) Felelős óvodavezető Folyamatos ellenőrzés: Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés). Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés). Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi részvétel csoportlátogatás). Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer visszajelzés gyűjtése). Felelősök: óvodapedagógusok, óvodavezető Ellenőrzési megfigyelési szempontok: Dokumentum ellenőrzés: Az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum (fejődési lapok) az egységes értékelési szabályzat szerint történik-e a vezetése? 14

15 Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések iskolába menők esetében megtörténtek-e? Mozgásfejlesztés kötött és kötetlen szervezeti formában Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységhez a tárgyi feltétel (eszközök hely)? Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságait, differenciált feladatadást a foglalkozásokon? A foglalkozások szervezése tudatos jól átgondolt, a feladatok végzéséhez elegendő hely áll-e a gyermekek rendelkezésére? A szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket a gyermekek részére? Az udvaron az udvari játékok mellett az óvodapedagógus irányításával szervezett mozgásos játékok játszására van-e kezdeményezés? Egyéb megfigyelési szempontok: Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása (délelőtt) A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele Megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével (logopédia, fejlesztőpedagógia,- nevelési tanácsadóba küldendő), megtette-e az óvónő a szükséges intézkedéseket a problémákkal kapcsolatban? Hogyan integrálja a súlyos magatartási és egyéb problémákkal küszködő gyermeket? Mit tesz szakmai felkészültségének javítása érdekében? A gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése hogyan érvényesül az óvodapedagógus napi munkájában? Megfelelően működik-e az óvodapedagógusok szakmai együttműködése? Azonos elvárásokat támasztanak-e a gyermekekkel, szülőkkel szemben? Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente több alkalommal október közepétől folyamatosan. Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Felelős: óvodavezető Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez: Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (udvarrendezés, locsolás, tornaszoba, fejlesztő szoba folyamatos rendbetétele, eseti feladatok). A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása, a rendelkezésre álló konyhai edények állandó, rendeltetésszerű használata. (tányérok, poharak kímélése mosogatáskor csöpögtetőre, mosogatóban ütésfelfogó alkalmazása. 15

16 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos. Felelős: óvodavezető Az óvoda szakmai vezetőjének szervezési feladatai munkavédelmi-egészségügyi szabályok betartása, betartatása munkafegyelem betartása mindenki saját érdekében pontosan érkezzen és távozzon munkaidő-védelem a nevelési év aktuális eseményeinek zökkenőmentes lebonyolítása a feladatok elosztása, felelősök kijelölése a szülői értekezletek, munkatársi-nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok színvonalas levezetése az óvoda dolgozóinak napi problémáinak megoldása szem előtt a legfontosabbal: a gyermekek biztonságának, érdekeinek figyelembe vételével a dokumentációk naprakész, folyamatos vezetése, ellenőrzése a munkaköri leírásban szereplő feladatok elvégzésének segítése, szervezése, a feltételek megteremtése az integrált intézmény naprakész információ átadásának, együttműködésének érdekében, heti - kétheti gyakorisággal összeülnek az intézmény vezetője és a szakmai vezető Az óvoda kapcsolatrendszere Kapcsolatrendszerünk alapelvei: egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása a folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás a kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása Folyamatos kapcsolatban állunk Békéscsaba MJV Oktatási Közművelődési és Sport Osztályával Békéscsaba MJV Szociális Osztályával, Gyermek és Ifjúságvédelmi Csoportjával Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat Védőnővel, aki negyedévente, illetve szükség szerint látogatja intézményünket. Az intézményünk gyermek orvosaival: Dr. Fekete Gréta, Dr. Hunya Katalin Az Esély Pedagógiai Központtal. Közművelődési Intézményekkel Békési Úti Közösségi Házak - Meseház Vasutas Művelődési Ház 16

17 Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Csabagyöngye Kulturális Központ ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet - Csoportalakítás - Felvételi- mulasztási napló, fejlődési napló felfektetése, folyamatos vezetése - Teremrendezés, környezetalakítás, vásárlás (játékok, könyvek, periodikák) - Új gyermekek fogadása, beszoktatás - Logopédiai szűrés - Szülői értekezletek megtartása - OVI-MOZI - Mérések beindítása - Gyermek balesetbiztosítás megkötése - SZMK választás - Gyermekvédelmi térkép OKTÓBER - Nevelés nélküli munkanap megszervezése lebonyolítása - OVI MOZI szervezése - Színházlátogatás megszervezése - Csoportnapló írása /alaphelyzet megállapítása, nevelési terv írása / - Fejlődési napló vezetése - Mérések befejezése - Egyéni foglalkozások, fejlesztések szükségességének feltérképezése - Fejlesztési terv elkészítése - Őszi séták, kirándulások / gyűjtőmunkák / - Statisztika /KIR/ - Gyermekvédelmi feladatok - Gyermektánc, gyermektorna beindítása - Logopédia - Sindelar- vizsgálatok, mérések - fejlesztéshez - Családlátogatások szükség szerint - Október 29-én Játszóház szervezése az őszi szünet idejére az óvodákban NOVEMBER - Nevelés nélküli munkanap - Egyéni fejlesztések 17

18 - Dislexia vizsgálat NT. - OVI MOZI szervezése - Kezdeményezések megkezdése kiscsoportban - Színházlátogatás - Írásbeli munkák ellenőrzése - Egyéni fejlődési mutatók kitöltése DECEMBER - Télapó ünnepély megszervezése - Egyéni fejlesztések fejlesztési terv ellenőrzése - Karácsonyi ünnepség - Dekoráció - Leltározás - Adventi készülődés mézeskalács sütés december 22-én az óvodákban JANUÁR - Dislexia vizsgálat - Egyéni fejlesztések feladatlapok - Logopédia - Nevelési terv értékelése, következő félév megírása - OVI-MOZI szervezés FEBRUÁR - Téli örömök - Szülői értekezlet (beiskolázás, iskolaválasztás) - Farsangi előkészületek báb műsor vagy dramatikus játék - Dekoráció - Folyamatos egyéni fejlesztések - Logopédia - Farsangi előkészületek nevelés nélküli munkanap - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása MÁRCIUS - Március Orvosi vizsgálat - Egyéni fejlesztések - Logopédia 18

19 ÁPRILIS - Húsvét - Egyéni fejlesztések, esetek eredményeinek megbeszélése - Logopédia - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása - Április 18-án Tavaszi szél vizet áraszt Játszóház az óvodákban - Nyílt napok az óvodákban MÁJUS - Majális - Anyák napja - Logopédia - Fejlesztések lezárása újramérés szükség szerint - Szabadságolási terv - Óvodai jelentkeztetés - Tanévzáró szülői értekezlet - Évzáró ünnepélyek lebonyolítása JÚNIUS - Gyermeknap (ugráló vár), majális vagy játszóház - Nyári élet megszervezése - Óvodai beíratás - Tanévértékelés - Nevelőtestületi értekezlet évzárás Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 19

20 Szegfű Ferencné intézményvezető munkarend beosztása: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Lenkey utcai Óvoda Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Hajnal utcai Óvoda Szerda : óráig Jázmin utcai Óvoda Heti 8 kötelező órát Vágvölgyiné Frank Ilona csoportjában töltöm, míg az intézményvezető-helyettesi feladatokat ellátja. Heti 2 kötelező órámban közművelődési teendőket látok el. Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 20

21 21

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető : 278-21 26 Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1 : 278-21 26 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda MUNKATERV Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda 2012-2013-as tanév Készítette: Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető A 2012-2013. tanév feladatai 1. Pedagógiai programunk: Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu MUNKATERVE 2014/2015-ÖS TANÉV Készítette: Nevelőtestület nevében aláírja:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben