MUNKATERVE 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE 2014/2015."

Átírás

1 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné szeptember 4.

2 Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési év: Első napja: szeptember 1. Záró napja: augusztus 31. Lenkey utcai óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: November Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Hajnal utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. Jázmin utcai Óvodában nevelés nélküli munkanapok terve: Október Február Április Június 05. Nevelési év zárása. ÉRTEKEZLETEK Munkatársi és nevelőtestületi: szeptember 05. Beszámoló az előző nevelési évről. Éves munkaterv ismertetése Június 05. Nevelési év zárása. Munkaértekezletek: A működés, a nevelés feladatainak megoldásáról Heti rendszerességgel: vezetéssel, Havi rendszerességgel: csoportokkal, 3 havi rendszerességgel: reszortok felelőseivel, munkatársi körökkel, 2

3 Szükség szerint a munkaértekezletek sűrűsége módosulhat Nevelőtestületi értekezletek: Témák: Éves beszámoló, az éves munkaterv ismertetése A nevelő munka aktualitásainak megbeszélése Pedagógus életpálya modell, portfolió Szülői értekezletek : Hajnal utcai Óvodában: szeptember január április16. Lenkey utcai Óvodában: szeptember február május 14. Jázmin utcai Óvodában: szeptember február április16. Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni - a család és az óvoda együttműködésének fontossága - az óvodai szokásrendszer gyors elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése) - a szülőket érintő minőségügyi feladatok - óvodai hagyományok - helyi hagyományok ápolása - környezeti nevelés feladatai - aktuális témák - az adott csoportra vonatkozó speciális témák - az étkezéssel kapcsolatos teendők /különös tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkezőkre, határidők betartása/ - a szülőket érintő jogok és kötelezettségek megbeszélése 3

4 Szülői értekezletek szervezése: Közös és csoportonkénti, a nevelési év kezdetén. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: szeptember hónap. Féléves. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői. Határidő: február hónap. Évzáró. Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői Határidő: április hónap. A szülői értekezletekről jegyzőkönyv készül. A munkaterv elkészítésének főbb szempontjai A 2014/2015-es nevelési évre, az óvodai munkatervet a nevelőtestület, az alábbi dokumentumokat figyelembe véve állította össze: - az érvényben lévő köznevelési törvény és az hozzá kapcsolódó hatályos rendelkezések - a Helyi Pedagógiai Program - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja A pedagógiai munka hangsúlyos területei Nevelőmunkánk alapvető feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél-feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a minden napokban valósulnak meg: nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése, életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre épülő nevelés - tanulás megvalósulása, komplex környezeti nevelésre épülő nevelési tanulási folyamat megvalósulása. esélyegyenlőség feltételeinek megvalósítására törekvés. a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, integrálását mindenki számára a leghatékonyabban és legoptimálisabban törekszünk megvalósítani. a társadalmi változások, igények alakulására figyelve alkalmazkodunk az elvárásokhoz, képezzük magunkat. minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük a befogadás személyes, egyéniséghez igazodó, differenciált a családdal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják a helyüket az óvodában. Az óvoda és család hasonlóságainak és különbségeinek átélése közben a félelmet és szorongást csökkentsük, érzelmi biztonságot alakítsunk ki. a játék elsődlegességének hangsúlyozása, élményszerűség, egyéni különbségek, másság elfogadására való törekvés viselkedészavarok, lelki sérülések kiszűrése, okok feltárása, segítségadás módjának meghatározása, lelki egyensúly, harmónia megteremtésére törekvés a hozzáadott pedagógiai értékek differenciálása, a gyermeki fejlődésbeli különbségek, mérések alapján gyermektorna, gyermektánc eszközeinek beépítése az óvodai gyakorlatban /Lenkey, Jázmin utcai óvodák /, mozgáskultúra megalapozása, hagyományápolás, prevenció 4

5 az eltérő szociokulturájú családból érkező gyermekek differenciált, szükség szerinti segítése azonos elvárások követelmények támasztása a családokkal való együttműködésre, együttnevelésre való törekvés a továbbképzések számbavétele, pedagógiai felkészültség, ill. szakmai színvonal emelése Kiemelt feladataink: Írásbeli dokumentáció - az írásbeli munka a pontos, naprakész dokumentáció szem előtt tartása Érzelmi nevelés és szocializáció - a befogadó óvoda szemléletének alakítása a mindennapokban - külsővilág tevékeny megismerése- környezet tartalmú tapasztalatok - helyi sajátosságok, lehetőségek feltárása, alkalmazása - az SNI-s gyermekek magas létszáma miatt az óvodapedagógusok ismereteinek bővítése, önképzéssel és szakirányú továbbképzések igénybevételével /Hajnal/ Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napi tevékenységek sorába. Önálló arculattal a speciális szolgáltatások biztosítása az egészséges életmód jegyében - mozgás prevenció, Zsóka-torna (Lenkey ovi) - néphagyományok ápolása, népi játékok, szokások felelevenítése OVIS-NÉPTÁNC Ildikó nénivel (Lenkey ovi) - néptánc oktatás Vaszkó János vezetésével (Jázmin ovi) - Ayres terápia SNI-s gyermekek külön fejlesztése (Hajnal ovi) Óvodai nevelési időben folytatott szakszolgálati tevékenységek - logopédia - SNI-s gyerekek ellátása - Fejlesztő foglalkozások (Ani néni) 5

6 Nevelési időn túli szervezett programok: Kirándulások szervezése tágabb-szűkebb környezetünk megismerése A fakultatív hit és vallásoktatás megszervezése az előző évek gyakorlatának megfelelően történik. A szolgáltatást igénybevevő gyermekek szülei írásban kérik a szolgáltatás megszervezését az óvodavezetőtől. Heti egy alkalommal, a délutáni időszakban kerül sor ennek megszervezésére. Színház látogatás, szervezett városi programokon való részvétel A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása: Az óvoda minden dolgozója számára egyértelmű feladat a ránk bízott gyermekek adottságainak, képességeinek figyelembe vétele, megfelelő fejlesztése, hogy az intézményből kikerülve lehetőség szerint hasonló esélyekkel induljanak iskolába. Tudjuk, hogy különböző családi, szociális feltételek veszik körül óvodásainkat, s ezeket, a különbségeket szükséges kezelnünk. Az alábbi lehetőségekkel élünk: - egyéni adottságok felmérése, egyéni fejlesztési terv a csoportokban - külső szakemberek bevonása - lehetőség szerint tehetséggondozás, csoportban, óvodai szakemberek bevonásával - a családok helyzetét a nevelési év első hónapjában minden csoportban feltérképezzük, ha szükséges kapcsolatba lépünk a családgondozókkal. - A szülőkkel való kapcsolattartást erősítjük, igény szerint segítjük beilleszkedésüket, problémamegoldásukat, problémakezelésüket. A Lenkey óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba,Lenkey u. 12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Beírt gyermekek száma: 67 fő+ 2fő SNI-s gyermek. Számított létszám: 70 fő. Óvodánkban homogén korcsoportokkal, felmenő rendszerben folyik a nevelőmunka. Kiscsoport: 21 fő + fő SNI = számított fő Középső csoport: 21 fő + 1 fő SNI = 23 számított fő 6

7 Nagycsoport: 25 fő + 1 fő SNI = 26 számított fő Összesen: 67 fő + 2 fő = 70 számított fő Hátrányos helyzetű: 14 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 3 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs ilyen az intézményben Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Óvodatitkár Pedagógiai asszisztens Szakképzett dajka, gondozónő: Udvaros, gondnok: 12 fő 7 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő Csoportelosztás: Kiscsoport: Vágvölgyiné Frank Ilona Szikszainé Farkas Katalin - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Nyistár Judit gondozónő - 2 heti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Középső csoport: Madarászné Bak Ida Pócsikné Laurinyecz Ildikó - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Franyó Jánosné gondozónő kétheti váltásban dolgozik 1. hét: ig 2. hét: ig Nagycsoport: Demcsák Jánosné Chleniczki Ágnes - óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Dávid Éva pedagógiai asszisztens ig 7

8 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Vágvölgyiné Frank Ilona Intézményvezető-helyettes, órakedvezménye heti 8 óra. Madarászné Bak Ida a Közalkalmazotti Tanács vezetője, órakedvezménye heti 6 óra. Demcsák Jánosné a Szakszervezet vezetője, órakedvezménye heti 2 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőket az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Fejlesztő óvodapedagógus: Kovácsné Mikoly Anna Munkaideje: ig. Óvodatitkár: Nagy Anikó Munkaideje: ig. Franyó János udvaros karbantartó munkaideje ig tart, szükség esetén rugalmasan kezeljük. Feladatunk a zökkenőmentes napirend megszervezése a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a mindenkori óvodapedagógusi munkaerő biztosítása valamennyi csoportban. Tárgyi feltételek Az idén nyáron megtörtént az épület karbantartása és felújítása. Lebontásra került az udvar végében lévő, már évtizedek óta használaton kívüli árnyékszék. A kiszáradt fákat kivágattuk. További feladataink Az eszköznorma által előírt eszközök folyamatos beszerzése, pótlása. Fából készült székek beszerzése kiscsoportba. Pályázati kiírások folyamatos figyelése, pályázatok írása. A tornaszoba és egy nevelői szoba kialakítása, szükségszerű lenne. Miután az intézményünk székhelye a Lenkey utcai épület, a jelenlegi iroda mérete miatt igen nagy a zsúfoltság az irodabútorok és eszközök tekintetében is. A Hajnal u. óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba Hajnal u.12. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 75 fő Kiscsoport: 19 fő + 2 SNI fő számított létszám: 21 fő. Középső csoport: 18 fő + 3 SNI fő, számított létszám: 23 fő 8

9 Nagycsoport : 22 fő + 5 SNI fő, számított létszám: 29 fő. Összesen: 59 fő + = számított létszám: 73 fő Hátrányos helyzetű: 45 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 18 fő Veszélyeztetett: 2 fő Személyi feltételek: Alkalmazotti közösség létszáma: Óvodapedagógus: Szakképzett dajka, gondozónő: Pedagógiai asszisztens: 10fő 6 fő 3fő 1fő (félállásban) Csoportbeosztások: Kiscsoport : Csütörtöki Judit Sebestyén Adrienn - az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig vagy ig Farkas Ilona - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig 3. hét: i Középső csoport: Andirkóné Kovács Katalin Szegfű Tiborné- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Alberti Erzsébet - gondozónő 3 heti váltásban dolgozik. Munkarend, mint fent. Nagycsoport: Csizmadia Dánielné Cserenyecz Szilvia- az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Antalné Marozsán Ilona - gondozónő 3heti váltásban dolgozik, munkarend, mint fent. 9

10 Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Sebestyén Adrienn Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Pedagógiai asszisztens: Hajnal Viktor- munkaideje: ig tart. Tárgyi feltételek: A nyár folyamán két öltözőben kicserélésre került a meleg burkolat, az udvari játszóeszközök lefestése megtörtént. Egy új Baba ház készült a gyermekek nagy örömére. A trambulin megrongálódott védőhálóját és burkolatát megjavítattuk. További feladataink: Az utcai homlokzat állagmegóvása, valamint a balesetveszély elhárítása. Az óvoda eszközállományának fejlesztése az eszköznormának megfelelően. Az udvari fajátékok cseréje. Gyermekvédelmi felelős: Szikszainé Farkas Katalin Lenkey óvoda Andirkóné Kovács Katalin Hajnal óvoda Pribojszki Edit Jázmin óvoda Szakszervezeti bizalmi: Demcsák Jánosné Közalkalmazotti tanács vezetője: Madarászné Bak Ida Plakátfelelősök: Pócsikné Laurinyecz Ildikó Csütörtöki Judit Chlebniczki Ágnes Demcsák Jánosné Étkezés térítési díj szedése, ebédrendelés a számítógépes rendszer gondozója stb.: Nagy Anikó / Lenkey ovi, Hajnal ovi / Sztanek Józsefné / Jázmin ovi/ Könyvtárfejlesztésért és szinten tartásért felelős: Vágvölgyiné Frank Ilona 10

11 Dekorációfelelősök: Andirkóné Kovács Katalin Sebestyén Adrienn Pályázatfigyelő, szakmai továbbképzések felelőse, önképzésre alkalmas könyvek, cikkek ajánlója: Vágvölgyiné Frank Ilona Jázmin utcai óvoda adatai: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3. Szegfű Ferencné intézményvezető Vágvölgyiné Frank Ilona intézményvezető-helyettes Férőhely: 60 fő Kis - Középső csoport: 22 fő + 1 SNI fő számított: 24 fő Nagycsoport: 20 fő + 1 SNI fő számított: 21 fő Összesen: 42 fő + 3 = számított létszám: 45 fő Hátrányos helyzetű: 5 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő Veszélyeztetett: jelenleg nincs Személyi feltételek Alkalmazotti közösség létszáma: 10 fő Óvodapedagógus: 4 fő Dajka, gondozó: 3 fő Dajka, gondozó: 1 fő félállásban Pedagógiai asszisztens: 1 fő félállásban Udvaros - karbantartó: 1 fő 11

12 Csoportbeosztások Kis-középső csoport: Kisné Provosinszki Zsuzsanna Jeneiné Lipcsei Andrea az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Lukucz Istvánné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik 1.hét : ig 2.hét : ig Nagycsoport: Pribojszki Edit Szombathelyiné Cselovszki Mária az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Reggel: ig vagy ig Délután: ig vagy ig Asztalos Csabáné gondozónő 2 heti váltásban dolgozik. 1. hét: ig 2. hét: ig Az óvodapedagógusok átfedési ideje / kb.2-3,5 óra / alatt egyéni fejlesztést végeznek. Pribojszki Edit a Közalkalmazotti Tanács tagja, órakedvezménye heti 4 óra. Órakedvezmény igénybevétel alatt a kolléganőt az elrendelhető heti 4 órában helyettesítik. Takarító-konyhás: Szabó Lászlóné Reggel: ig Takarító: Bodzás Istvánné Reggel: A Faluház takarítása is feladatkörébe tartozik. Pedagógiai asszisztens: Sztanek Józsefné Reggel: ig Udvaros-karbantartó: Szabó Imre Reggel: A gyakornok óvodapedagógusok: Kisné Provosinszki Zsuzsanna mentora: Jeneiné Lipcsei Andrea 12

13 Tárgyi feltételek: A nyár folyamán a rovarhálók felújításra kerültek. Megtörtént az épület karbantartása, festése. Az udvaron lévő kiszáradt fa kivágásra került. A szülők és Zelenyánszki Péter képviselő Úr segítségével a két udvart elválasztó kerítés elkészült. Gerlai Faluház A Faluházi munkaterv 2014.december 31-ig érvényes. A feladatokat Veres András közművelődési munkatárs látja el. Munkaideje: rugalmas, heti 20 óra. A Faluház funkciója a lakosságot szolgálja. Évente több rendezvény valósul meg. A gyermekek és a szülők részére szervezett programok vannak: Gerlai húsvét Játéknapok a tavaszi, őszi, téli szünetben Szünidőre hangoló Gerlai faluszintű gyermeknap Gerlai falunap Gerlai karácsony-advent A nemzeti ünnepekről való megemlékezés Az Kulturális Közfoglalkoztatás keretében továbbra is igénybe vesszük a közfoglalkoztatás lehetőségét. A nyár folyamán megvalósult a korábban igényelt térkő szakszerű lerakása, így kb. 70 négyzetméternyi szilárd burkolatú térrel gazdagodott az épület udvara. Gerlai Könyvtár A könyvtár a diákok és a kerület lakossága számára közösen használható. A könyvtár vezető Nagyné Falucskai Anna, aki 0,25 státuszban alkalmazott. A könyvtár fejlesztése folyamatos. Minden évben Érdekeltségnövelő támogatásban részesül, amit új könyvek beszerzésére, és az elavult technikai eszközök cseréjére fordítunk. Az idei évben kerül sor a Könyvtár által elnyert informatikai eszközök bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat megvalósítása. Felelős: Nagyné Falucskai Anna 13

14 Belső ellenőrzési terv Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzési terve 2014/2015. nevelési évben A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napon stb. Ezek az alkalmak betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a pedagógusok munkájáról. A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje, az ellenőrzéscélja: Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, hatékonyságáról a vezető tervező munkájának segítése. Az ellenőrzés területei és módszerei: A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, felvételimulasztási napló, egyéni fejlettségi lapok). Módszer: dokumentumok vizsgálata. A nevelési terv, napirend, heti rend, fejlesztés tartalma, éves terv, értékelése (megbeszélés, beszámoló). Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 3 alkalom (szept., febr., jún.) Felelős óvodavezető Folyamatos ellenőrzés: Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés). Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés). Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi részvétel csoportlátogatás). Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer visszajelzés gyűjtése). Felelősök: óvodapedagógusok, óvodavezető Ellenőrzési megfigyelési szempontok: Dokumentum ellenőrzés: Az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum (fejődési lapok) az egységes értékelési szabályzat szerint történik-e a vezetése? 14

15 Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések iskolába menők esetében megtörténtek-e? Mozgásfejlesztés kötött és kötetlen szervezeti formában Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységhez a tárgyi feltétel (eszközök hely)? Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságait, differenciált feladatadást a foglalkozásokon? A foglalkozások szervezése tudatos jól átgondolt, a feladatok végzéséhez elegendő hely áll-e a gyermekek rendelkezésére? A szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket a gyermekek részére? Az udvaron az udvari játékok mellett az óvodapedagógus irányításával szervezett mozgásos játékok játszására van-e kezdeményezés? Egyéb megfigyelési szempontok: Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása (délelőtt) A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele Megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével (logopédia, fejlesztőpedagógia,- nevelési tanácsadóba küldendő), megtette-e az óvónő a szükséges intézkedéseket a problémákkal kapcsolatban? Hogyan integrálja a súlyos magatartási és egyéb problémákkal küszködő gyermeket? Mit tesz szakmai felkészültségének javítása érdekében? A gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése hogyan érvényesül az óvodapedagógus napi munkájában? Megfelelően működik-e az óvodapedagógusok szakmai együttműködése? Azonos elvárásokat támasztanak-e a gyermekekkel, szülőkkel szemben? Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente több alkalommal október közepétől folyamatosan. Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Felelős: óvodavezető Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez: Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (udvarrendezés, locsolás, tornaszoba, fejlesztő szoba folyamatos rendbetétele, eseti feladatok). A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása, a rendelkezésre álló konyhai edények állandó, rendeltetésszerű használata. (tányérok, poharak kímélése mosogatáskor csöpögtetőre, mosogatóban ütésfelfogó alkalmazása. 15

16 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. Az óvoda jó hírének megőrzése, minden alkalmazott kötelessége! Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos. Felelős: óvodavezető Az óvoda szakmai vezetőjének szervezési feladatai munkavédelmi-egészségügyi szabályok betartása, betartatása munkafegyelem betartása mindenki saját érdekében pontosan érkezzen és távozzon munkaidő-védelem a nevelési év aktuális eseményeinek zökkenőmentes lebonyolítása a feladatok elosztása, felelősök kijelölése a szülői értekezletek, munkatársi-nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok színvonalas levezetése az óvoda dolgozóinak napi problémáinak megoldása szem előtt a legfontosabbal: a gyermekek biztonságának, érdekeinek figyelembe vételével a dokumentációk naprakész, folyamatos vezetése, ellenőrzése a munkaköri leírásban szereplő feladatok elvégzésének segítése, szervezése, a feltételek megteremtése az integrált intézmény naprakész információ átadásának, együttműködésének érdekében, heti - kétheti gyakorisággal összeülnek az intézmény vezetője és a szakmai vezető Az óvoda kapcsolatrendszere Kapcsolatrendszerünk alapelvei: egyenrangú partnerkapcsolat kialakítása és megtartása a folyamatos kapcsolattartás, korrekt tájékoztatás a kölcsönös tisztelet, a másság tisztelete és elfogadása Folyamatos kapcsolatban állunk Békéscsaba MJV Oktatási Közművelődési és Sport Osztályával Békéscsaba MJV Szociális Osztályával, Gyermek és Ifjúságvédelmi Csoportjával Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat Védőnővel, aki negyedévente, illetve szükség szerint látogatja intézményünket. Az intézményünk gyermek orvosaival: Dr. Fekete Gréta, Dr. Hunya Katalin Az Esély Pedagógiai Központtal. Közművelődési Intézményekkel Békési Úti Közösségi Házak - Meseház Vasutas Művelődési Ház 16

17 Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Csabagyöngye Kulturális Központ ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet - Csoportalakítás - Felvételi- mulasztási napló, fejlődési napló felfektetése, folyamatos vezetése - Teremrendezés, környezetalakítás, vásárlás (játékok, könyvek, periodikák) - Új gyermekek fogadása, beszoktatás - Logopédiai szűrés - Szülői értekezletek megtartása - OVI-MOZI - Mérések beindítása - Gyermek balesetbiztosítás megkötése - SZMK választás - Gyermekvédelmi térkép OKTÓBER - Nevelés nélküli munkanap megszervezése lebonyolítása - OVI MOZI szervezése - Színházlátogatás megszervezése - Csoportnapló írása /alaphelyzet megállapítása, nevelési terv írása / - Fejlődési napló vezetése - Mérések befejezése - Egyéni foglalkozások, fejlesztések szükségességének feltérképezése - Fejlesztési terv elkészítése - Őszi séták, kirándulások / gyűjtőmunkák / - Statisztika /KIR/ - Gyermekvédelmi feladatok - Gyermektánc, gyermektorna beindítása - Logopédia - Sindelar- vizsgálatok, mérések - fejlesztéshez - Családlátogatások szükség szerint - Október 29-én Játszóház szervezése az őszi szünet idejére az óvodákban NOVEMBER - Nevelés nélküli munkanap - Egyéni fejlesztések 17

18 - Dislexia vizsgálat NT. - OVI MOZI szervezése - Kezdeményezések megkezdése kiscsoportban - Színházlátogatás - Írásbeli munkák ellenőrzése - Egyéni fejlődési mutatók kitöltése DECEMBER - Télapó ünnepély megszervezése - Egyéni fejlesztések fejlesztési terv ellenőrzése - Karácsonyi ünnepség - Dekoráció - Leltározás - Adventi készülődés mézeskalács sütés december 22-én az óvodákban JANUÁR - Dislexia vizsgálat - Egyéni fejlesztések feladatlapok - Logopédia - Nevelési terv értékelése, következő félév megírása - OVI-MOZI szervezés FEBRUÁR - Téli örömök - Szülői értekezlet (beiskolázás, iskolaválasztás) - Farsangi előkészületek báb műsor vagy dramatikus játék - Dekoráció - Folyamatos egyéni fejlesztések - Logopédia - Farsangi előkészületek nevelés nélküli munkanap - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása MÁRCIUS - Március Orvosi vizsgálat - Egyéni fejlesztések - Logopédia 18

19 ÁPRILIS - Húsvét - Egyéni fejlesztések, esetek eredményeinek megbeszélése - Logopédia - Nevelés nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása - Április 18-án Tavaszi szél vizet áraszt Játszóház az óvodákban - Nyílt napok az óvodákban MÁJUS - Majális - Anyák napja - Logopédia - Fejlesztések lezárása újramérés szükség szerint - Szabadságolási terv - Óvodai jelentkeztetés - Tanévzáró szülői értekezlet - Évzáró ünnepélyek lebonyolítása JÚNIUS - Gyermeknap (ugráló vár), majális vagy játszóház - Nyári élet megszervezése - Óvodai beíratás - Tanévértékelés - Nevelőtestületi értekezlet évzárás Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 19

20 Szegfű Ferencné intézményvezető munkarend beosztása: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Lenkey utcai Óvoda Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: óráig Hajnal utcai Óvoda Szerda : óráig Jázmin utcai Óvoda Heti 8 kötelező órát Vágvölgyiné Frank Ilona csoportjában töltöm, míg az intézményvezető-helyettesi feladatokat ellátja. Heti 2 kötelező órámban közművelődési teendőket látok el. Békéscsaba, szeptember 04. Szegfű Ferencné intézményvezető 20

21 21

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 2014/2015-es tanév ÉVÉRTÉKELÉSE 1 Hajnal- Lenkey- Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Évértékelése 2014/ 2015-es nevelési évre Intézményünk,

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év 1 vezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év Készítette: Szegfű Ferencné intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás... 3 1.1.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető MUNKATERV 2013/2014-es nevelési év Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető A munkaterv a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda működésének 2013/2014-es

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv Mesevár Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Pedagógiai munkaterv OM azonosító: 201 932 Készítette: PH. Legitimációs eljárás: A 2013/2014 nevelési év munkaterve a nevelőtestület

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás (Pestalossi) Intézmény OM azonosítója: 202064 Intézmény vezető: Varga Jánosné Legitimációs eljárás

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre 1 Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2012/2013-as nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2012/2013-as év

Részletesebben