I. A munkakör elemző DACUM műhelymunka célja, helye a pályázati programban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A munkakör elemző DACUM műhelymunka célja, helye a pályázati programban"

Átírás

1 Tartalom I. A munkakör elemző DACUM műhelymunka célja, helye a pályázati programban II. A munkaszakértők kiválasztása III. Az alkalmazott DACUM folyamat részei III.1. A bizottság irányítása a DACUM folyamat irányába III.2. A családi napközi szolgáltató munkakör kapcsolatrendszerét mutató felépítési ábra kidolgozása III.3. A családi napközi szolgáltató munkakör feladatcsoportjainak meghatározása III.4. Az egyes feladatok kitárgyalása a konkrét feladatok meghatározása céljából III.5. A munkakörhöz tartozó feladatok és feladatcsoportok DACUM tábla III.6. A dolgozóktól elvárt ismeretek és készségek III.7. A dolgozói magatartásformák (személyiségjegyek és hozzáállások) III.8. A szükséges eszközök, berendezések, készletek és anyagok III.9. A későbbi tendenciák/kérdések III.10. DACUM tábla validálása IV. A műhelymunka értékelése V. Mellékletek: 1. Módszertani leírás a DACUM eljárásról 2. A műhelymunka munkaterve 3. Feladatelemzések 4. Validáló kérdőív 1

2 I. A munkakör elemző DACUM műhelymunka célja, helye a pályázati programban A TÁMOP /1/C Paradigmaváltás a családi gyermekellátásra való felkészítésben c. projekt egyik fő célkitűzése, hogy a családi napközi szolgáltatásra felkészítő jelenleg érvényben lévő - képzési követelményrendszert átalakítsa, magasabb szakmai színvonalra helyezze. Kidolgozzon több olyan alternatív képzési utat, amelyek különböző bemeneti végzettségre építve (szakképzetlen alapfokú iskolai végzettségű, szakképzetlen középfokú végzettségű, szakképzett középfokú végzettségű, felsőfokú nem pedagógus végzettségű és felsőfokú pedagógus végzettségű) lehetővé teszi, hogy az érdeklődők felkészülhessenek a családi napközi szolgáltatása. A képzésfejlesztési munka célja, hogy: olyan képzési program jöjjön létre, amely beilleszthető a szakképzési rendszerbe (OKJ)- elképzeléseink szerint a Házi időszakos gyermekgondozói szakképesítésre épülve, a képzésben résztvevőknek szakképzettséget és ezzel munkaerő-piaci szempontból jobb elhelyezkedési esélyeket ad, emeli a családi napközi mint gyermekellátási forma szakmaiságát és ezzel szakmai megbecsültségét, védi a területen dolgozókat a szakmaiatlanság folyamatosan felbukkanó vádja ellen, lehetővé teszi, hogy a felkészítő programok és képzők ugyanazon objektív szakmai- és vizsgakövetelmény mentén kerüljenek elbírálásra, a tanulni vágyók korrekt támpontokkal rendelkezzenek a képzésválasztáshoz. Valamint hogy a különböző tanulási utakat kijelölő képzési programokhoz korszerű, a kompetencia alapú felkészítést lehetővé tevő - távoktatási és e-learning elemekkel kombinált - tananyagokat dolgozzon ki. A képzés- és tananyag fejlesztési munka a szisztematikus tananyag- és programfejlesztés (SCID) lépései mentén halad. Ennek a munkának az első lépéseként megtörtént a családi napközi szolgáltató munkakör részletes elemzése, az OKJ korszerűsítése során is alkalmazott DACUM eljárással. A DACUM mozaikszó, egy angol nyelvű kifejezésből származik: Development A CurriculuM, amely a tananyagfejlesztés érdekében végzett csoportmunkán alapuló foglalkozás/munkakörelemzést jelent. A műhelymunka célja a sikeres munkavégzéshez szükséges kompetenciák meghatározása, valamint a hozzá kapcsolódó feladatok meghatározása - 'MIT CSINÁL' az adott munkaterületen sikeresen dolgozó szakember? A DACUM táblázat, amely a DACUM elemzés eredménye, grafikusan és részletesen láttatja azokat a feladatcsoportokat és feladatokat, amelyeket a vizsgált foglalkozás vagy munkakör tartalmaz. II. A munkaszakértők kiválasztása A DACUM eljárás a műhelymunkában részt vevő gyakorló szakemberek kiválasztásával kezdődik. A munkaszakértők kiválasztásánál során, mint az eljárás folyamatában végig szem előtt tartottuk a DACUM folyamat minőségteljesítési kritériumait: A műhelymunkát hét fős szakértői stáb végezte. A munkaszakértők körének összeállításánál törekedtünk arra, hogy a csoportban egyaránt legyenek a családi napközi szolgáltató tevékenység gyakorlásában évek óta eredményesen működő gyakorló szakemberek mellett legyenek a terület fejlődésében hajtóerőt képviselő, irányadó személyek. 2

3 A családi napközi működtetésében aktív, gyakorló szakemberek az ország különböző területeiről érkeztek a műhelymunkára. A munkaszakértői stáb összetétele a következő volt (idézve a műhelymunka elején tett bemutatkozásukat): Vokony Éva módszertani bölcsőde vezető, Budaőrs, OGYSZN szakértő gyermekek napközbeni ellátása szakterületen Éva a kezdetektől fogva részt vesz szakmai tanácsadóként a családi napközi terület fejlesztésében, családi napközi vezetők képzésében és a területükön működő családi napközik szakmai segítésében. A műhelymunka nyitásaként megfogalmazta: A mi feladatunk a szakmai elvárások megfogalmazása. Kiindulópontot jelenthetnek a már elkészült szakmai anyagokban meghatározott kompetenciák. A családi napköziben kétszer olyan felkészültnek kell lenni, a gondozónak itt sokkal nehezebb a feladata, mint aki intézményben dolgozik, ahol specializáltak a szerepek. Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes felnőttképzési szakember, a családi napközi szolgáltatásra felkészítő képzési programok szakmai lektora Bölcsődei területen dolgozom az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi Tanszékén és a Minisztérium módszertani Intézetében. A családi napközi szakmai anyagok többségének kidolgozásában részt vettem. Az NSZFI felkérésére általában én végzem a felkészítő programok szakmai anyagait áttekintését és véleményezését. Azok, akik beadják az engedélyigényüket azt gondolják, hogy automatikusan megkapják az engedélyt. Érzek egy morális felhígulást. Rengeteg olyan tanfolyam van, amely már lezajlik mire dokumentálódik. A már működő képzők is megosztottak ebben a tekintetben. Olyan szabályozás kellene, ami még neki jó és a konkurenciát kiszorítja. Nagy a versengés és a szakmán belül számíthatunk ezzel a változtatással kapcsolatban ellenállásra is. Ki kell dolgoznunk egy jó lobby irányt. Dombóváriné Arthurné családi napközi vezető, Ásotthalom, közoktatási szakértő művészetoktatás, tanügyigazgatás szakterületeken Végzettségem pedagógus szeptemberében, mint egyéni vállalkozó 2 családi napközit hoztam létre Ásotthalmon, melyet egyaránt igénybe vesznek a bölcsődés, óvodás, iskolás korú gyermekek. Jelenleg is az általam létrehozott családi napközikben dolgozom, mindennapi munkám során mindent megteszek, hogy a családi napközibe járó gyerekek az életkoruknak, személyiségüknek mindinkább megfelelő legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek. A családi napközi vezető képzés minőségi megújítását fontosnak tartom, mivel a jelenlegi képzések többsége nem készít fel, sem a működtetői, sem a gondozói illetve pedagógiai feladatokra. Farkas Judit családi napközi vezető,pécs 2007-től vagyok családi napközi vezető. A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítványnál tanultam. Családi napközi koordinátorként végeztem. Ezek után mertem belevágni a családi napközibe és átalakítani a játszóházunkat. A jelenlegi tanfolyam szerintem is kevés ahhoz, hogy valaki felkészülten kerüljön be ebbe a munkába. Ausztriai tapasztalatunk szerint érdemes hosszabb, moduláris alapú képzést kialakítani, amelyben az egymásra épülés úgy van kidolgozva, hogy milyen szerepre készül a tanuló. 3

4 Nagy Sándorné családi napközi hálózat vezető, Lajosmizse, OGYSZN szakértő gyermekek napközbeni ellátása szakterületen 25 évig voltam óvónő és a saját családom mérete indokolta, hogy mással kezdjek foglalkozni. Természetszerűleg adta magát a feladat. A helyzetből fakadóan kezdtünk el hálózatban dolgozni. A hálózat számomra azt jelentette, hogy munkamegosztásban dolgozunk. Én nem szerettem volna a gyerekkel kapcsolatos munkát feláldozni az ügyintézés miatt. Azok, akik felvállalják, hogy gyermekekkel foglalkoznak legalább annyira a szülővel is foglalkozniuk kell. Ehhez értenem kell. Az időbe bele tartozónak érzem, hogy a saját felkészülésemmel is foglalkozni kell. A vállalkozás résszel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy aki alkalmas rá, azt a kényszer rá is viszi és meg tudja tanulni. Grosch Mária a Fehér Kereszt Baráti kör Egyesület munkatársa, OGYSZN szakértő gyermekek napközbeni ellátása szakterületen A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület volt az első Magyarországon, amely családi napközi hálózatot kezdett működtetni. A képzéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy a felkészítésben szakmaiság iránti igény egyrészt külső kényszerként jelentkezik, a minket érő kritika miatt. Másrészt mi magunk is egyre fontosabbnak érezzük a gyermekkel való foglalkozás során a szakértelmet. A külföldi jó gyakorlatokból azokat a hasznos képzési elemeket érdemes adaptálnunk, ami náluk már bevált, mint a minőségi szakmai munka egyik fontos garanciája. Palotai Ildikó családi napközi hálózat vezető, Tata Tatai Háztűzőrző Nők és Anyák Egyesülete. 30 évig voltam óvónő, amikor a családok, kismamák támogatására, segítésére megalapítottuk az egyesületet. Egyik fő tevékenységünk a családi napközi működtetése. A csanáért végzett 4 éves munkatapasztalatom alapján, a szakmaiságot érzem fontosnak, hogy országosan a helyére kerüljön. Nagyon széles életkori spektrumot érint a csana és az adott korosztállyal mindenkor tisztában kell lenni. Modulrendszert támogatom. A szülőknek igen is van elvárása, hogy a pénzéért mit szeretne kapni a gyereke számára. Ma a nagymamák még aktívan dolgoznak, inkább alkalmankénti gyerekfelügyeletet vállalnak. Facilitátor: Murányi Beáta felnőttképzési szakember Több mint 15 éve dolgozom felnőttképzésben. Elsősorban OKJ-s képzésekben szereztem tapasztalatot: oktatásban, képzési programok kidolgozásában, program- és intézményakkreditációban és tananyagfejlesztésben. Többek közt e-learning alapú tananyagok kidolgozásában több képzési program átdolgozásában vettem részt az új OKJ modularizációs projektjében. Itt szereztem tapasztalatot a DACUM műhelymunkában. Ezt a módszert nagyon hatékonynak és célravezetőnek tartom akkor, amikor úgy szeretnénk egy képzési programot felépíteni, hogy az leginkább illeszkedjen az adott munkaterület elvárásainak. A bemutatkozás lehetőséget teremtett a szakmával kapcsolatos legfontosabb nézet ütköztetésekre. Ezek a következő kérdéseket érintették: Farkas Judit felvetésére vita indult a családi napközi pontos definíciójáról. Mit nevezünk családi napközinek? 4

5 Nagyon sokféle formában, helyi adottságok mentén és sokféle szolgáltatás felfogással működő gyermekellátó nevezi magát családi napközinek. Judit szerint egyrészt szigorítani kellene a kereteket a kizárólag saját háztartásban, családi körülmények között működő kis létszámú ellátás irányába. Ugyanakkor viszont pontosabban definiálni és megkülönböztetni azokat a gyermekellátási formákat, amelyek jelenleg családi napköziként működnek, de nem ilyen keretek között. Ez utóbbi ellátási formák számára viszont engedélyezni kellene a nagyobb gyermeklétszámmal való működést. Ezzel elkerülhető lenne, hogy ugyanazon épületben több telephelyként bejegyezve inkább az intézményes ellátás mintáját követve működjenek családi napközik. Grosch Mária szerint: a családi napközi pontosan definiált az évi gyermekvédelmi törvényben. Nincs szükség ezt újradefiniálni. Másrészt a normatívából való kiszorítást jelentené azok számra ez a fajta definíciószűkítés, akik nem ebben a klasszikus saját otthonos módban működtetik a családi napközijüket, és amelyekre vitathatatlanul szüksége van a szolgáltatást igénybe vevőknek. III. Az alkalmazott DACUM folyamat részei III.1. A bizottság irányítása a DACUM folyamat irányába A műhelymunka indításakor a munkaszakértők a kiadott segédanyag (1.sz. melléklet) iránymutatásai mentén megismerkedtek a munka módszertanával. Kialakították az együttműködés informális szabályrendszerét és megvitatták a munka ütemezését. III.2. A családi napközi szolgáltató munkakör kapcsolatrendszerét mutató felépítési ábra kidolgozása A családi napközi szolgáltatást végző munkakör kapcsolatrendszerét a munkaszakértők két szempont szerint rendszerezték. Az egyik szempont szerint elkülönítetten kezelték a hálózati formában a saját otthonban és a bérelt helyen működő családi napköziket. Másrészt a kapcsolatokat külső és belső kapcsolatokra bontották aszerint, hogy közvetlen napi munkakapcsolatot, esetleg kölcsönös viszonyt jelent a kapcsolat, vagy sem. A kapcsolatok erősségét 1-5-ig osztályozták. 1-e a legkevésbé erős kapcsolatot jelölték, amely alkalomszerűen jön létre, 5-el a legerősebb kapcsolatokat, amely szoros, és a működés szempontjából fontos kapcsolatot jelent. 5

6 Ennek megfelelően a családi napközi szolgáltatói munkakör kapcsolatrendszere a következő: A kapcsolat megnevezése Saját otthonban működő családi napközi BELSŐ KAPCSOLATOK Bérelt helyen működő családi napközi Hálózatban működő családi napközi Gyerek Szülő Saját gyermek Család tag 5 3 (ha segít) Segítő Helyettes Szakmai vezető/koordinátor (fenntartótól függően) KÜLSŐ KAPCSOLATOK Fenntartó Támogatók, szponzorok Könyvelő Élelmezésvezető Dietetikus Főbérlő 5 Ügyvéd Munkajogász (ha van alkalmazottja) Városi közterület felügyelet Polgármester Jegyző Beszerzési források Másik családi napköziben dolgozó kolléga Más gyermekellátási forma (alternatív gyermekellátások) Családsegítő központ Volt képző, mint szakmai tanácsadó Védőnő

7 Gyermekorvos Nevelési tanácsadó Szomszédok Társadalmi kapcsolatok (könyvtár, művelődési ház stb.) Települési civil szervezetek ÁNTSZ MÁK Gyermekjóléti szolgálat Egyházak Gyámhivatal Szociális bizottság Másik családi napközi Szaktanácsadó Óvoda Bölcsőde Iskola III.3. A családi napközi szolgáltatói munkakör feladatcsoportjainak meghatározása A feladatcsoportok meghatározásához többféle felvetés után rendezési szempontként a szakértők azt a kronológiát választották, ami mentén leírható a családi napközi működése az előkészítéstől a megvalósításon át a működésig. A következő feladatcsoportok kerültek kialakításra: A feladatcsoport: Megteremti a működés jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelő feltételeit B feladatcsoport: Ellátja a családi napközi működtetési feladatait C feladatcsoport: Ellátja a gondozói, nevelési feladatokat D feladatcsoport: Ellátja a háztartásvezetési feladatokat E feladatcsoport: Biztosítja a gyermekek étkeztetését F feladatcsoport: Marketing tevékenységet végez G feladatcsoport: Minőségbiztosítási tevékenységet végez H feladatcsoport: Elvégzi a dokumentációs feladatokat 7

8 III.4. Az egyes feladatok kitárgyalása a konkrét feladatok meghatározása céljából A DACUM eljárás menetében rendhagyó lépésként a szakérők a Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés két moduljában meghatározott szakmai feladatok áttekintéséve kezdték munkájukat. A Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés két moduljában meghatározott feladatokkal kapcsolatban a szakértők megállapították, hogy minden egyes feladat jelen van a családi napközi szolgáltatásban. Néhány feladat azonban csak kiegészítéssel fedi a családi napköziben megvalósuló tevékenységet. Ezek a kiegészítések a következők: Gyermekellátási alapfeladatok modulban meghatározott szakmai feladatok Alkalmazza az önismeret fejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit. Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a re kreálódás feltételeit. Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását. Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben. Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok modulban meghatározott szakmai feladatok Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz jutást. Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait. A családi napköziben végzett feladatok (kiegészítések) A saját család védelmének módszereit. Ezeken túl biztosítja a gyermek napi étkezését. Mélyíti a már kialakult kultúrhigiénés szokásokat. Mélyíti a már kialakult értékrendet. A családi napköziben végzett feladatok (kiegészítések) Néhány órára ápolja a beteg gyermeket, a szülő megérkezéséig. Csak akkor, ha ezt elvállalta és a szülőt erről nyilatkoztatta. A feladatok meghatározásánál az egyes feladatcsoportokba beintegráltuk a Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés két moduljának feladatait. Ezen feladatok jelentős részét természetszerűleg a C feladatcsoportba kerültek beintegrálásra. Nagyon sok beintegrált feladat esetében a szakértők indokoltnak találták a feladatok összevonását, átstrukturálását. Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes javaslatára, a következő feladatátstrukturálást tették a munkaszakértők: A C2. feladat: Törekszik a gyermek megismerésére magában foglalja a Gyermekellátási alapfeladatok modul következő szakmai feladatait: Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását A C4. feladat: Életkori sajátosságoknak megfelelően segíti a gyermek fejlődését, magában foglalja a Gyermekellátási alapfeladatok modul következő szakmai feladatait: Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört. Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit. A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez. 8

9 Segíti a gyermek tanulását az életkori sajátosságoknak megfelelően. Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a gyermeket a mindennapi tevékenységbe. Gondozza és segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket A C5. feladat: Segíti a gyermek tanulását az életkori sajátosságoknak megfelelően magában, foglalja a Gyermekellátási alapfeladatok modul következő szakmai feladatait: Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben A C7. feladat: Folyamatosan együttműködik a szülővel, magában foglalja a Gyermekellátási alapfeladatok modul következő szakmai feladatait: Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére Non-direktív, segítő beszélgetést folytat Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit A C6. Segíti a szociális kompetencia fejlődését, magában foglalja a Gyermekellátási alapfeladatok modul következő szakmai feladatait: Összehangolja a különböző korcsoportú gyermekek együttműködését Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapdsolatok kialakítását és ápolását Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben Minden más feladat, amely szerepel a Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés két moduljában a családi napközi szolgáltatás feladatainak végiggondolásánál más megfogalmazásban jelent meg. Több olyan szakmai elvárás, amely feladatként fogalmazódik meg a Gyermekellátási alapfeladatok és a Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok modulokban a munkaszakértők szerint sokkal inkább a teljes munkatevékenységre kiterjedő magatartásként, attitűdként határozhatók meg. Ezek ismertetése a III.7. szakaszban található A feladatcsoportok és feladatok meghatározásánál a szakértők a sokféle megközelítés ellenére minden esetben teljes egyetértést alakítottak ki. III.5. A munkakörhöz tartozó feladatok és feladatcsoportok DACUM tábla A szakértők a kidolgozott feladatokat finomították és sorrendbe állították, melynek eredményeként kialakult a végleges DACUM tábla. A feladatok meghatározásánál időnként szükség volt bizonyos fogalmak tartalmának pontos tisztázására, amely a későbbi tananyagfejlesztés szempontjából is fontos. A következő fogalmak kerültek pontosításra a feladat meghatározások során: A tanulás fogalmát annak behaviorista értelmezésében használjuk, tehát minden, gyakorlás következtében létre jövő tartós viselkedésváltozást tanulásnak nevezünk. 9

10 A személyközi szerződés alatt olyan informális, nem írásos megegyezést értünk, amely a szülővel való bizalomépítési munka részeként kerül megfogalmazásra és az elvárások kölcsönös tisztázását jelenti. A családi napközi szolgáltatás nagyon összetett szerepstruktúrát foglal magában. Létezik olyan munkamegosztás, amelyben a szakmai vezető szerepe és a családi napközi szolgáltatói szerep külön válik, és más-más személy tölti be a két funkciót. A szakmai vezető kompetenciáit a szakértők a következő tevékenységekben foglalták össze: Irányítja a családi napközi vezető napi munkáját. Meghatározza a mit, hogyan és mikor kérdésekkel kapcsolatos kereteket. Monitorozza a munkát. Gondozza az összes külső kapcsolatrendszert. Megoldja a családi napközi vezetőt érintő, az ő kompetenciáit meghaladó konfliktusokat. A szakmai irányításban a családi napközi vezetőnek a felettese. Kockázatelemzés alatt a munkavédelmi törvény által meghatározott baleseti kockázatok elemzését értjük. A végleges DACUM tábla összesen 9 feladatcsoportban 67 tevékenységet határoztak meg a munkakör részeként. 10

11 A MEGTER EMTI A MŰKÖDÉ S JOGSZA BÁLYOK NAK ÉS SZAKMAI KÖVETEL MÉNYEK NEK MEGFEL ELŐ FELTÉTE LEIT A1 DÖN T A FEN NTA RTÓ I FOR MÁR ÓL A2 MEG TERE MTI A PÉNZ ÜGYI ÉS SZÁ MVIT ELI MŰK ÖDÉ S FELT ÉTEL EIT A3 ELKÉS ZÍTI, ÉS FOLYA MATO SAN KARBA N TARTJ A A CSALD I NAPK ÖZI SZAKM AI PROG RAMJÁ T A4 ERŐ FOR RÁS TÉR KÉP ET KÉS ZÍT A5 KIALA KÍTJA AZ ALKAL MAS HELY ET A CSAL ÁDI NAPK ÖZI MŰKÖ DTET ÉSÉH EZ A6 KIVÁL ASZT JA A MEGF ELEL Ő SZOL GÁLT ATÓK AT A7 ÜZLET I TERVE T KÉSZÍ T A8 MEGT EREM TI, A MŰKÖ DÉS TÁRG YI FELT ÉTEL EIT ÉS FOLY AMAT OSAN PÓTO LJA AZ ELHA SZNÁ LÓDO TT ESZK ÖZÖK ET A9 HIV AT AL OS LE VE LEZ ÉS T FO LYT AT A10 MEG SZE RZI A SZÜ KSÉ GES HAT ÓSÁ GI ENG EDÉ LYE KET A11 MEG TER EMT I A MŰK ÖDÉ S SZE MÉL YI FEL TÉT ELEI T A12 KIAL AKÍT JA A JELE NTK EZÉS EK REN DJÉT ÉS FOLY AMA TOS AN FOG ADJA A JELE NTK EZŐ KET A13 ELKÉSZÍ TI/ELKÉS ZÍTTETI S MŰKÖDÉ SHEZ SZÜKSÉ GES SZAKMAI DOKUME NTÁCIÓT B ELLÁTJA A CSALDI NAPKÖZI MŰKÖDT ETÉSI FELADAT AIT B1 ÉVE S MUN KAT ERV ET KÉS ZÍT B2 ÉVES KÖLT SÉG VETÉ ST KÉSZ ÍT B3 FELAD ATMUT ATÓT ÁLLAPÍ T MEG B4 MEGHATÁROZZA AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAT/VAGY A FENNTARTÓTÓL BESZERZI AZ INTÉZMÉNYI TRÉÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOT (HATÁROZATOT) MEGHATÁROZZA AZ ÉVES MUTATÓSZÁMOT A NORMATÍVA IGÉNYLÉSHEZ, ILLETVE ADATOT SZOLGÁLTAT A NORMATÍVA IGÉNYLÉSÉHEZ B5 MEGÁ LLAPÍT JA A KEDV EZMÉ NYEK KEL CSÖK KENTE TT SZEM ÉLYI TÉRÍT ÉSI DÍJAT B6 VÉGZI A MUNK ÁLTA TÓI FELA DATO KAT C ELLÁTJA A GONDOZÓ I, NEVELÉSI FELADAT OKAT C1 SZEMÉLYKÖ ZI SZERZŐDÉS T KÖT (NEM ÍRÁSBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉS, BIZALOMÉPÍ TÉS A SZÜLŐVEL) C2 TÖREKSZIK A GYEREK MEGISMERÉ SÉRE C3 A GYERMEK ÉS SZÜLŐ IGÉNYÉNEK MEGFELELŐEN SEGÍTI A GYERMEKET A BEILLESZKEDÉ SBEN C4 ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGO KNAK MEGFELELŐEN SEGÍTI A GYERMEK FEJLŐDÉSÉT C5 SEGÍTI A GYERMEK TANULÁSÁT AZ ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGO KNAK MEGFELELŐEN C6 SEGÍTI A SZOCIÁLI S KOMPETE NCIA FEJLŐDÉ SÉT C7 FOLYAMAT OSAN EGYÜTTMŰ KÖDIK A SZÜLŐVEL C8 FELISMER I A GYERMEK BETEGSÉ GÉT, SZÜKSÉG ESETÉN ELSŐSEG ÉLYT NYÚJT, ELSŐSEG ÉLYT NYÚJT C9 LEBONYOL ÍTJA A CSANÁN KÍVÜLI PROGRAM OKAT D ELLÁTJA A HÁZTARTÁSVEZE TÉSI FELADATOKAT D1 ELLÁTJA A TAKARÍTÁSI FELADATOKAT D2 KARBANTAR TJA A CSALÁDI NAPKÖZIBEN HASZNÁLATO S TEXTÍLIÁKAT D3 KARBANTAR TJA A JÁTÉKOKAT AZ EGÉSZSÉGÜ GYI ÉS BALESETVÉD ELMI ELŐÍRÁSOKN AK MEGFELELŐ EN D4 GONDOSKODIK AZ ÉPÜLET A BERENDEZÉSEK ÉS A KERT KARBANTARTÁSÁRÓL 11

12 E BIZTOSÍTJA A GYERMEK ÉTKEZÉSÉT E1 MEGTERVEZI AZ ÉTKEZTETÉS T E2 ELVÉGZI A BEVÁSÁRLÁ ST E3 AMENNYIBE N SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ ÉTELLEL ÉTKEZTET, ELKÉSZÍTI AZ ÉTELT E4 AMENNYI BEN BESZÁLL ÍTÓN KERESZT ÜL ÉTKEZTE T, KIVÁLAS ZTJA BESZÁLL ÍTÓT E5 AMENNY IBEN BESZÁLL ÍTÓN KERESZ TÜL ÉTKEZTE T, SZERZŐ DÉST KÖT A BESZÁLL ÍTÓVAL E6 AMENNY IBEN BESZÁLL ÍTÓN KERESZ TÜL ÉTKEZT ET, ÁTVESZI A SZÁLLÍT OTT ÉTELT E7 MEGTERÍ T AZ ÉTKEZÉS HEZ E8 KITÁLAL JA AZ ÉTELT E9 MOSOGAT ÁST VÉGEZ F MARKETING ÉS PR TEVÉKENYSÉ GET VÉGEZ F1 TÁJÉKOZÓDIK A TÖBBI GYERMEKELLL ÁTÁSI SZOLGÁLTATÁ SRÓL F2 IGÉNYFELM ÉRSÉT VÉGEZ F3 MEGTERVEZI A CSALÁDI NAPKÖZI ARCULATÁT F4 HIRDETI A SZOLGÁLT ATÁST F5 TÁJÉKOZT ATJA AZ ÉRDEKLŐ DŐKET F6 TÁMOGAT ÓKAT KERES G MINŐSÉGBIZT OSÍTÁSI TEVÉKENYSÉ GET VÉGEZ G1 MEGHATÁROZ ZA A CSALÁDI NAPKÖZI MINŐSÉGPOLI TIKÁJÁT, A MINŐSÉGI MŰKÖDÉS ALAPELVEIT G2 MEGHATÁR OZZA A MINSŐGI SZOLGÁLTA TÁS EREDMÉNY ESSÉGI KRITÉRIUMA IT G3 MEGHATÁROZ ZA A MINŐSÉGFEJL ESZTÉS CÉLJAIT, EZEN BELÜL A TÁRGYÉVI MINSÉGCÉLO KAT, A MINŐSÉGCÉL OK TELJESÜLÉSÉ NEK KRITÉRIUMAIT G4 KIDOLGOZ ZA / ALKALMAZ ZA A MINŐSÉG- ELLENŐRZ ÉS MÓDSZER EIT ÉS ESZKÖZEIT G5 FOLYAMAT ÁBAN ELLENŐRZ I A MŰKÖDÉS MINŐSÉGÉ T, A MINŐSÉGC ÉLOK TELJESÜL ÉSÉT G6 PARTNERI ELÉGEDET TSÉG VIZSGÁLA TOT VÉGEZ G7 ÖNELLENŐ RZÉST ÉS ÖNÉRTÉKE LÉST VÉGEZ G8 ÉRTÉKELI A TÁRGYÉVI MINŐSÉG CÉLOK TELJESÜL ÉSÉT G9 KORRIGÁLJ A A MŰKÖDÉS FOLYAMATA IT AZ ELLENŐRZÉ S ÉS ÉRTÉKELÉS EREDMÉNÉ YEINEK MEGFELELE ŐEN H ELVÉGZI A DOKUM ENTÁCI ÓS FELADA TOKAT H1 ELKÜLÖN ÍTETTEN TÁROLJA MINDEN FELVÉTE LT KÉRŐ ÉS ELLÁTÁS BAN RÉSZESÜ LŐ GYERME K DOKUME NTÁCIÓJ ÁT AZ ADATVÉD ELMI ELŐÍRÁS OK ÉS A SZAKMAI ETIKAI NORMÁK BETARTÁ SA MELLETT H2 FOLYAMAT OSAN VEZETI A FELVETT GYERMEKE K ÉS A SZÜLŐI NYILATKOZ ATOKKAL, DÍJKEDVEZ MÉNYEKKE L KAPCSOLA TOS NYILVÁNTA RTÁSI KÖTELEZE TTSÉGET LEHETŐVÉ TÉVŐ ÖSSZESÍT Ő NYILVÁNTA RTÁST A JOGOSULT SÁGI ADATOKBA N TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS OKRA IS TEKINTETT EL H3 ESEMÉN YNAPLÓT VEZET A GYERME KELLÁTÁ SI TEVÉKEN YSÉGRŐ L, MELY SORÁN RÖGZÍTI A GYERME KEK GONDOZ ÁSA SORÁN ELŐFOR DULÓ RENDKÍV ÜLI ESEMÉN YEKET, FERTŐZ Ő BETEGSÉ GEKET H4 A JOGSZAB ÁLYOKNA K ÉS A SZAKMAI ETIKAI NORMÁK NAK MEGFELE LŐEN KEZELI A CSALÁDO KKAL ÉS A GYERME KKEL KAPCSOL ATOS SZEMÉLY ES ADATOKA T ÉS INFORMÁ CIÓKAT, DOKUME NTÁLJA A SZÜLŐI VISSZAJE LZÉSEKE T ÉS A MEGTETT INTÉZKE DÉSEKET. H5 NYILVÁ NTARTJ A AZ TELJESÍ TETT GONDO ZÁSI NAPOK AT ÉS A TÉRÍTÉ SI DÍJAKA T A JOGSZ ABÁLY OK ÁLTAL ELŐÍRT DOKUM ENTÁCI Ó VEZETÉ SÉVEL H6 SAJÁTO S NEVELÉ SI IGÉNYŰ GYERM EK ELLÁTÁ SA ESETÉN, HA EGYÜTT MŰKÖDI K FEJLES ZTŐ SZAKEM BERREL, DOKUM ENTÁLJ A A KÖZÖS MUNKÁ BAN VALÓ RÉSZVÉ TELÉT H7 GYÓGYSZERN YILVÁNTARTÁ ST VEZET, AZ ELSŐSEGÉLYD OBOZ TARTALMÁRÓL, A LEJÁRATI IDŐKET RENDSZERES EN ELLENŐRZI H8 NYILVÁ NTARTJ A A CSALÁD I NAPKÖ ZIBEN HASZN ÁLATOS ESZKÖZ ÖKET, FOLYA MATOS AN ELLENŐ RZI ÁLLAPO TUKAT, DOKUM ENTÁLJ A A BESZER ZÉSI ÉS SELEJT EZÉSI IGÉNYE KET. H8 DOKUME NTÁLJA A TÉNYLEG ESEN LÉTREJÖ TT HELYETT ESÍTŐI, SEGÍTŐI JOGVISZ ONYOKAT, TÁROLJA AZ E KÖRBEN LÉVŐ DOKUME NTUMOKA T. H9 RÉSZT VESZ AZ ELLÁTÁS RA VONATKO ZÓ STATISZTI KAI JELENTÉS EK, MUTATÓS ZÁM, INTÉZMÉ NYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS ÁHOZ SZÜKSÉG ES ADATOK ÖSSZEÁL LÍTÁSÁBA N, A FEJLESZT ÉSSEL KAPCSOL ATOS DOKUME NTÁCIÓK ELŐKÉSZÍ TÉSÉBEN H10 AMENN YIBEN PÉNZT KEZEL, AZ ÁLTALA VÉGZE TT GAZDÁ LKODÁ SI ESEMÉ NYEKE T DOKUM ENTÁLJ A A VONAT KOZÓ BELSŐ SZABÁL YZAT SZERIN T 12

13 III.6. A dolgozóktól elvárt ismeretek és készségek A munkaszakértők a képzésfejlesztési folyamat megtámogatására a tananyagfejlesztők munkájának megsegítésére részletes feladatelemzést végeztek. A feladatelemzés során az egyes feladatokat a végrehajtás lépéseire bontották és mellé rendelték a végrehajtásukhoz szükséges ismereteket, képességeket, készségeket. az egyes ismeretek és kompetenciák esetében azok típusait, illetve szintjeit is megjelölték az OKJ-ben használt rendszert használva. A szakmai ismeretek szintjei: A típus Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás (a legmagasabb szint). Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. B típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. C típus A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ez a középső szint. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előretervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. D típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. E típus A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. Ez a legalacsonyabb szint. A szakmai készségek szintjei: 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 13

14 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. A szakmai és vizsgakövetelmények az ismeretek alkalmazását és a készségeket az ismertetett rendszer szerint határozzák meg. Feltüntetik az ismeretek alkalmazásának típusát, és az egyes szakmai készségek szintjét is. A feladatelemzéseket a tanulmány melléklete tartalmazza. A munkaszakértők elsősorban a feladatok lépéselemekre bontásában kompetensek. Nem volt elvárás velük szemben, hogy minden egyes feladatlépés esetében pontos, felnőttképzési meghatározását tudják adni a szükséges ismereteknek és képességeknek. III.7. A dolgozói magatartásformák (személyiségjegyek és hozzáállások) A dolgozói magatartásformák, attitűdök tekintetében kiindulópontként szintén a Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés szakmai követelményrendszere jelentette a kiindulópontot. A családi napközi szolgáltatást végző szakembertől elvárt magatartásformák, személyiségjegyek: Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait Munkáját a szociális munka etikai kódexében meghatározott értékrend mentén végzi Attitűdjére az empátia, tolerancia, nyitottság és a gyermekek egészséges fejlődése melletti elkötelezettség jellemző Tudatosság, folyamatos önreflexió és az önismeret és önfejlesztés igénye jellemzi. III.8. A szükséges eszközök, berendezések, készletek és anyagok A szükséges eszközök végiggondolása a képzésfejlesztés szempontjából azért fontos, mert a képzés során ezek használatára, kezelésére a tanulókat fel kell készíteni. A családi napközi esetében a napközi eszközeivel és berendezésével kapcsolatos elvárások meghatározottak lsd. A családi napközi működésének követelményei módszertani útmutató 14

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ Budapest, 2009. - 1 - BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. b)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.

Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4. Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 86 Keszthely, Gagarin u. -. KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT DÍJ 7-8. tanév 8. március 8. Pályázati Jelentkezési lap a KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT DÍJ - 7-8.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben