Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: Tel: MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014"

Átírás

1 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

2 A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége Ph. A NEVELÉSI ÉV RENDJE: A 2013/ 2014 tanév rendjét a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének, valamint a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet értelmében az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete határozza meg. A szorgalmi idő Első nap: 2013 szeptember 2 (hétfő) Utolsó nap: 2014 augusztus 31.) Az iskolai őszi szünet időpontja: tól ig A szünet előtti utolsó nevelési nap: október 25 ( péntek ) a szünet utáni első nevelési nap november 4 ( hétfő ) Az iskolai téli szünet időpontja: 2013 december 23-tól 2014 január 03-ig A szünet előtti utolsó nevelési nap: december 21. (szombat ), a szünet utáni első nevelési nap 2014 január 04 ( hétfő ) Az iskolai tavaszi szünet időpontja: 2014 április 17-től április 22-ig A szünet előtti utolsó nevelési nap 2014 április 16 ( szerda), a szünet utáni első nevelési nap 2014 április 23( szerda) Munkanapok átrendezése 2013 december 24. ( kedd ) pihenőnap 2013 december 7 ( szombat) munkanap 2013 december 27 ( péntek ) pihenőnap 2013 december 21 ( szombat ) munkanap Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése után csoportösszevonásra kerülhet sor. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja

3 2014 július 25-augusztus 25-ig Nyitás: 2014 augusztus 28 ÜNNEPEK Október 4. Október 6. Október 23. November 1. December Január 1. Január 22. Március 15. Március 22. Március 31. április 1 Április 22. Május 1. Május 5. Május 10. Május 26. Május 28. Június 4. Állatok Világnapja Nemzeti ünnep Nemzeti ünnep Mindenszentek Karácsony Újév Magyar Kultúra Napja Nemzeti ünnep Víz világnapja Húsvét Föld Napja Munka ünnepe Anyák Napja Madarak és Fák Napja Gyereknap Pünkösd Nemzeti Összetartozás napja NYÍLT HÉT AZ ÓVODÁBAN: 2014 ÁPRILIS ÁPRILIS 11-IG A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi CXXX. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ( XII. 19.) Kormányrendelet 18/2008. (V. 20.) OKM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

4 17/2009. (VI. 2.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól évi CLII. tv. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről CSOPORTBEOSZTÁSOK Mókus Süni Méhecske Csoport Óvodapedagógusok Dajka Veresné Bagi Zsuzsanna Récsányi Erika Szabó Ágnes Gara Hajnalka G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kóródi Károlyné Pomázi Ferencné Kissné Gazdag Piroska FOGADÓÓRÁK Óvodavezető Pedagógusok Hétfőnként ig A kijelölt szülői értekezletek előtt 1 órával illetve előre megbeszélt időpontokban A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Feladataink az átfogó intézményi önértékelés tükrében: Rövid távú: Dolgozók bevonásának fokozása szakmai és egyéb területeken, egyenlő feladatmegosztásra való törekvés Közép távú: Rendszerlátás szemléletének kialakítása, fokozása. Minden nevelőtestületi, munkatársai, szakmai és egyéb összejövetelen erősíteni szükséges

5 Hosszú távú: A tehetséggondozó program bevezetése a helyi nevelési program színvonalának megtartása, emelése Kiemelt feladataink: 1. A köznevelési törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 2. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 3. A központi támogatások igénylésére benyújtandó pályázatok figyelemmel kísérése, határidőre történő pontos elkészítése.( IPR, COMENIUS, TÁMOP) 4. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 5. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer további működtetése az erre kidolgozott Cselekvési terv folyamatos megvalósítása 6. Az átdolgozott Katolikus Helyi Pedagógiai Program színvonalas végrehajtása. 7. A minőségirányítási munka átdolgozása, minőségügyi munkacsoport kialakítása az iskolával közösen. 8. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés - tudatos környezetszervezés beszélő tanulási környezet 9. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel 10. A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása Az óvodai prevenciós munka lehetőségeinek bevezetése, a gyermekek fejlesztése a családi nevelés kiegészítéseként. Tudatos legyen a mérés eredményeinek felhasználása minden esetben a gyermekek fejlesztési terveiben A gyermekek fejlődési naplóját a családi beszélgetések során (családlátogatás, fogadó óra) a szülő aláírásával igazolja abban az esetben is, ha nem tud részt venni az óvónő által kezdeményezett beszélgetésen 11. Pályázat útján családok anyagi segítése a különböző programokon való részvételhez 12. Az alkalmazott nevelési, tanulásirányítási/szervezési módszerek mértékének és minőségének beválás vizsgálata csoportonként és egyes pedagógusonként 13. Hatékony együttműködés kialakítása a családsegítő munkatárssal 14. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában különösen az alábbi területeken: Fejlesztendő: Egészségügyi szokások területén 80 % Közösségért végzett megbízatások 80 %

6 Naposi tevékenység 75 % Viselkedési normák területén 70 % Önként vállalt tevékenységek 85 % Gyengeség: A gyermek-gyermek viszony - kapcsolatteremtés 65 % Önkiszolgálás területén 65% Gyermek viszonya a közösséghez 65 % Kötelező jellegű tevékenységek 60 % A fejlesztés irányai: A neveltségi szintmérés pozitív és negatív eredményeinek tükrében intézményi szinten - lehetőleg a szülői szervezet (SZMK) és az érdeklődő szülők bevonásával - valamint egyéni szinten is szükséges a 2013/2014 nevelési év elején, az egyes területeken elért eredmények okainak feltárása, célok kitűzése, és a közösen megvalósítható fejlesztési javaslatok (konkrét feladatok) meghatározása 15. Teljesítményértékelési rendszer folyamatának és indikátorainak újragondolása A fejlesztés irányai: Egyénenként, csoportonként és területenként a 80% alatti eredmények fejlesztése, valamint az indikátorok átdolgozása, mert ebben az értékelési rendszerben nem elérhető a 80 % A tudás és ismeret átadása képességének fejlesztése A feladatok egyenletes elosztásának további javítása A jövőben át kell gondolnunk a tehetséggondozási területeket és azzal együtt, hogy folyamatosan gyűjtjük az információkat és adatokat a nevelési évben időigényes feladat. Az idei mérési eredményekre alapozottan további csiszolást igényel az indikátorok pontosabb megfogalmazása, valamint a vezetői feladatokat ellátók szempontjaihoz rendelt indikátorok kidolgozása. 16. A mérési-értékelési rendszer működtetésénél adódó feladataink: Fejlesztendő területek: Beszédkészség 75% Matematikai készségek 79% Fegyelmezettség, a rend szeretete 79% Testnevelés, sport 80 % Képzelőerő, fantázia 76% Kézügyesség, ábrázolás 80 % Versek és dalok tanulása, tudása 75 %

7 Összpontosítás, figyelem 75% Társas kapcsolatok alakulása 73% Problémák felismerése és megoldása 73% Az igény-elégedettségmérésekből adódó fejlesztési irányok: Iskola A szülők bevonásával, az egyes gyerekek esetében lehetőség szerint velük együtt szükséges a fejlesztendő területek okainak feltárása, ezt követően pedig a fejlesztés egyéni és csoport szintű feladatainak kijelölése és megvalósítása Fenntartó A betöréseknél a vagyoni kárért nem fizet a biztosító, javasolnánk a biztosítási szerződés módosítását Az udvari játékok állapotának javítása szükségszerű ennek érdekében jelzést teszünk GESZ felé Szülők iskolaválasztásának befolyásolása: Lehetőség szerint minden elsős a katolikus iskolánkat válassza és ne vigye gyermekét más iskolába. 17. DIFER mérőeszköz alkalmazása a gyermekek állapotfelmérése céljából Tudatos legyen a mérés célja (egyéni fejlesztési terv). Jobb és érthetőbb fejlődés nyomonkövetési lapot dolgoznánk ki ebben az évben a bemenettől az utánkövetésig. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel Nevelési munkanapok Esemény / téma 1. l k é Nevelőtestületi képzés : Egészséges életmódra s felkészítés lehetőségei az óvodában. z í t Felelős Határidő 2013 október

8 Nevelőtestületi képzés : 2. 2Katolikus nevelés gyakorlati megvalósítása a. tiszafüredi Három királyok katolikus óvodában. Tehetséggondozás bevezetésének lehetőségei G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 november 3. Közös szakmai nap az óvodai nevelőtestület és az iskolai alsós munkaközösséggel közösen : Óvoda Iskola átmenet segítése témában. Gara Hajnalka 2014 március Szakmai napok a kőtelki Szent Kinga Katolikus óvodával Tehetséggondozás bevezetésének tapasztalatai Környezettudatos magatartás kialakítása G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 április május A katolikus, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. RÉSZVÉTEL KÜLSŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN Szakirányú és akkreditált képzés Név A továbbképzés tárgya Helye Gyakoriság Finanszírozás Veresné Bagi Zsuzsanna Óvodapedagógus Szent István Egyetem Pedagógiai Bölcsészeti kar Jászberény Fél évente 13 nap 80% int.tám 20 % önerő Gara Hajnalka Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Szent István Egyetem Pedagógiai Bölcsészeti kar Szarvas Fél évente 9 nap 80% int.tám 20 % önerő

9 Szakmai munkacsoportok, munkaközösségek Időpont Elnevezés Résztvevők Havonta Havonta Havonta Havonta Havonta Havonta IPR munkacsoport Be óvodázást segítő, óvodai hiányzást csökkentő munkacsoport Gyermekvédelmi és kapcsolattartó környezeti munkacsoport Fejlesztési, képességfejlesztő munka csoport Minőségfejlesztő team Óvoda- Iskola átmente segítő munkacsoport Hitéletünk munkacsoport G Nagyné R. Zsuzsa Gara Hajnalka Récsányi Erika Veresné Bagi Zsuzsanna Szabó Ágnes G Nagyné R. Zsuzsa Veresné Bagi Zsuzsanna Veresné Bagi Zsuzsanna Gara Hajnalka Récsányi Erika Récsányi Erika Szabó Ágnes Gara Hajnalka Szabó Ágnes G Nagyné R. Zsuzsanna Szabó Ágnes Récsányi Erika Egyéb belső képzések

10 Időpont Téma Felelős szeptember Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és Kiss Piroska 2013 szeptember Tűzvédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és Kiss Piroska Szakmai és nyitott napok Időpont Téma Felelős 2013 november Bölcsődés gyermekek meglátogatása 2013 október Az egészségre nevelés fontossága az óvodás korosztály körében G Nagyné R. Zsuzsanna 2013 december 2014 február 2014 április A hitre nevelés fontossága az óvodai nevelésben. A szülők bevonásával fórum Irodalmi nevelés : Mese vers dramatizálás- bábozási tevékenység fontossága. Együtt az iskolába! Látogatás a nagycsoportban ahol együtt tevékenykedik a gyermek a szülő és a leendő elsős tanító néni. Közös nevelőtestületi értekezlet a kőtelki Szent Kinga katolikus Óvoda nevelőtestületével. Veresné Bagi Zsuzsanna Gara Hajnalka Récsányi Erika

11 2014 április Óvónők látogatása a bölcsődébe, a leendő óvodás gyermekek és a gondozók munkájának megismerése Nyilt nap a csoportokban a szülők számára G Nagyné R. Zsuzsa 2014 április Nyitott Nap az óvodaválasztó szülők és gyermekeik részére Külső szakmai programok és rendezvények Egyéb szakmai programok Időpont Téma Résztvevők 2013 október 2014 február Őszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére Tavaszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére G Nagyné Récsányi Zsuzsanna G Nagyné Récsányi Zsuzsanna ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket 13,15-15-óráig tartjuk. Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják a szakmai információkat! Tervezett foglalkozások Ssz. 1. Feladat / tevékenység Óvodai munkacsoportok kijelölése az évet érintő kérdések megvitatása. A katolikus óvodai nevelés fontosabb kérdései a munkaterv árgondolása Tehetséggondozás bevezetése és gyakorlati kérdései Felelős G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Határidő

12 Az IPR és a Comenius pályázat folytatása és feltételeinek megteremtése. Szülő értekezletek tapasztalatai Munkatervi feladatok Az egészségre nevelés fontosságának megvalósítása. Új lehetőségek felkutatása a katolikus nevelés megvalósításában. Munkatervi feladatok Csoportadományok könyvelése, pénzbeszedés/kezelés szabályai (egységes nyomtatvány megismerése (új dolgozók) Szülői értekezletek értékelésének visszacsatolása. Munkatervi feladatok Tehetséges gyermekek kiválasztásának folyamata. Gara Hajnalka Récsányi Erika Récsányi Erika A gyermekek fejlődést követő lapjának kitöltése. összehasonlító elemzése visszacsatolás Difer mérések végrehajtása, tapasztalatok, csoporteredmények. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Récsányi Erika Az óvodai nevelés feladatai Érzelmi nevelés a katolikus óvodában - mérés visszacsatolása Egészségre nevelés eddigi tapasztalatai Veresné Bagi Zsuzsanna Korai gondozás, beszoktatási tapasztalatok Méhecske csoport 7. Munkacsoportok munkájának tapasztalatai Értékelések, fejlesztési lehetőségek eredményének visszacsatolása Beszámolók elkészítése G Nagyné Récsányi Zsuzsanna

13 8. A katolikus óvodai napirend átgondolása utáni megvalósítási tapasztalatok Az óvodai csoportok együttműködésének, tapasztalatai vélemények összesítésével Csoportonként a pedagógusok Difer mérés összegzésének, elemzésének eredményei visszacsatolás. Minőségfejlesztési team A katolikus nevelési és tanulás irányítási/szervezési módszerek mértékének és minőségének beválás vizsgálata Helyzetkép a továbbképzési állapotról IPR kidolgozott Cselekvési tervből adódó feladataink megvalósulása Szabadságolási terv előkészítése Év végi beszámolók előkészítése Szabadságolási terv pontosítása Veresné Bagi Zsuzsanna G Nagyné R Zsuzsa G Nagyné R. Zsuzsa G Nagyné R Zsuzsa TISZTASÁGI SZEMLÉK A tisztasági szemlék vezetője Récsányi Erika és alkalmanként egy dajka segíti munkáját Tisztasági szemléket az eddigi gyakorlat szerint havi rendszerességgel, általában pénteki napokon tartunk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során - azonnali visszacsatolásként kerül sor, illetve szükség szerint a közös óvónői és munkatársi értekezleteken is értékelésre kerülnek az intézményi szinten is aktuális tapasztalatok. ( Jegyzőkönyv ) A szemle kiemelt területe Időpont Szemlézők (óvónő, dajka) Átfogó szemle szeptember G Nagyné R Zsuzsa, Kissné Gazdag Piroska A melegítő konyha és helyiségei október Récsányi Erika Kóródi Károlyné Játéktárolók, és szertárak november Récsányi Erika Pomázi Ferencné Csoport bejáratok és folyosók december Récsányi Erika

14 Kissné gazdag Piroska Tornaterem és folyosók január Récsányi Erika Pomázi Ferencné Egészségügyi szoba, logopédiai fejlesztő február Récsányi Erika Kóródi Károlyné A csoportszobák, tornaterem, zöldséges kert március Récsányi Erika Kissné Gazdag Piroska Mosdó és egyéb kiszolgáló helyiségek április Récsányi Erika Pomázi Ferencné Textíliák, öltöző szoba és mosókonyha április Récsányi Erika Kóródi Károlyné Teraszok, játéktárolók és udvar május Récsányi Erika Pomázi Ferencné Iroda helyiségek, Melegítő konyha június Récsányi Erika Kóródi Károlyné mosdóhelyiségek július Récsányi Erika Pomázi Ferencné Udvar és kazánház + Intézményi bejárás augusztus Récsányi Erika Kissné Gazdag Piroska Udvar gondozása kert, kerti növények ápolása a gyermekek, szülők bevonásával. Az udvar füves területeinek védelme! ( Jegyzőkönyv ) Hónap október november március április május június július augusztus Gondozó csoport Süni csoport Mókus csoport Méhecske csoport Süni csoport Méhecske csoport Vegyes csoport Vegyes csoport Vegyes csoport EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS - ORVOSI VIZSGÁLATOK Óvoda orvosa: Dr. Jóó Péter Védőnő: Czikó Józsefné Fogorvos: Dr. Kiss Zsolt ( Jegyzőkönyv és együttműködési megállapodás)

15 GYERMEKEKNEK SZERVEZETT KATOLIKUS ÉS EGYÉB PROGRAMOK Esemény Szeptember eleje: Veni Sancte Felelős G Nagyné Récsányi Zsuzsa Időpont Augusztus 27 Szeptember 12: Szűz Mária névnapja Szeptember 24: Szent Gellért napja a katolikus iskolák és óvodák napja Mókus csoport Süni csoport Szeptember 12 szeptember 24. Szeptember 29: Szent Mihály napja szüreti mulatság óvodánkban Méhecske csoport szeptember Október 1:Szent Teréz ünnepe Mókus csoport október 1. Október 4: Állatok világnapja Süni csoport Október 4 Október 8: Magyarok Nagyasszonya Őszi tájmegismerő kirándulás, határjárás, őszi piac látogatása Október 23 : Nemzeti ünnep Méhecske csoport Méhecske csoport Süni csoport október október október. 23 November 1: Mindenszentek Mókus csoport november 1

16 November 12: Szent Márton napja Süni csoport november 12 November 19. Szent Erzsébet. Óvodánk védőszentje Mókus csoport november 19 November 30 : Advent kezdete December 4: Szent Borbála napja Méhecske csoport Mókus csoport november 29 december 4. December 6: Szent Miklós napja Méhecske csoport december 6. December 13: Luca napja Süni csoport december 13 Karácsony: Urunk születésnapja Karácsony heti események Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport december 20 december Január 6: Vízkereszt Háromkirályok ünnepe Január 7.-én tartjuk Süni csoport január 7 Február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony február 3-án tartjuk Mókus csoport február 3 Február 7 Óvodai farsang Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport február 7

17 Február - Március: Nagyböjt Húsvét Méhecske csoport március - április Március 12: Szent Gergely napja iskolába hívogatás Méhecske csoport március 12 Március 15: Nemzeti ünnep március 14.- én tartjuk Süni csoport március 14 Március 19: Szent József napja Április 24: Szent György napja egy gyermek-egy palánta Minden óvodai csoport Méhecske és Süni csoportok március 19 április 24 Május 1: Majális az óvodában Mókus csoport május 1 Anyák Napja Mária Mennyei Édesanyánk Minden óvodai csoport május 2 Tavaszi tájmegismerő kirándulások Minden óvodai csoport május, április Május 17: Pünkösdölő Méhecske csoport május 16 A nagycsoportosok ballagása Június eleje: Te Deum Minden óvodai csoport G Nagyné R. Zsuzsa május 30 G Nagyné R. Zsuzsa június 13 CSALÁDOKKAL KÖZÖSEN SZERVEZETT PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK

18 Esemény Felelős Időpont Szülői értekezlet G Nagyné R Zsuzsa szeptember 13 Szüret szeptember 30. Adventi délután Veresné Bagi Zsuzsanna december 16 Farsang Óvónők február. 7 Kiszebáb égetés Veresné Bagi Zsuzsanna február 7 Nyuszi váró barkácsoló délután Récsányi Erika április 15. Tavaszi sportnap Szabó Ágnes április 28. ÖKO- nap Gara Hajnalka május 14 Ovizsaru május 26 FELNŐTT PROGRAMOK 1. Karácsonyi ünnepség G Nagyné Récsányi Zsuzsa december 20 2 Pedagógus nap G Nagyné Récsányi Zsuzsa Június 13 SZOLGÁLTATÁSAINK Tevékenység Fejlesztő Időpont Logopédiai fejlesztés Tehetséggondozás Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Récsányi Erika egyéni és csoportos beosztás szerint csoportos beosztás szerint Gyógypedagógia Baloghné Kollár Judit Hetente 1 alkalommal

19 INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE Az idei nevelési évben a szakmai ellenőrzés feladatai az SZMSZ-ben meghatározottak szerint megoszlanak az óvodavezető, a munkaközösség vezetők és a minőségfejlesztési team vezető között Tartalmát a módosított program határozza meg, valamint a munkatervben szereplő feladatok. Téma Szempont Ellenőrzést végzi Időpont Nyilvánosságra hozatal A terv tartalmazza 2013 szeptember 13 Éves beszámoló a HPP,IMIP- ben helyettes folyamatos megfogalmazott célokat, feladatokat Csoportnaplók megnyitása Pedagógiai terv készítése Felvételi és mulasztási naplók adatainak egyeztetése Logopédiai felmérés tartásjavító torna Egészségre nevelés kiemelt feladatai A csoportok kialakítása, tervezése A csoportok kialakítása, tervezése 2013 szeptember 13 Logopédiai napló Szülők értesítése 2013 szeptember 13 Éves beszámoló A szakmai tehetséggondozó műhely beindítása Egészséges életmód biztosítása Beszoktatás, társas Az éves munkaterv elkészítése, megvalósítása, éves értékelése Az egészséges életmóddal kapcsolatos szokások kialakítása, feltételek megteremtése A gyermekek beilleszkedése, helyettes helyettes helyettes 2013 szeptember 13 folyamatos 2014 május november 29. ill. folyamatos Éves beszámoló Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló 2013 november 29 A szülők tájékoztatása

20 kapcsolatok alakulása a csoportokban Tematikus ellenőrzés Ünnepélyek, rendezvények látogatása társas kapcsolatok alakulása Differenciált nevelés, egyéni fejlesztés Önállóságra nevelés munka Az ünnepek, rendezvények szervezettsége, hangulata helyettes helyettes 2013 október január 2014 február-május Folyamatos Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló Éves beszámoló Óvodai szakvélemény készítése a tanköteles korú gyermekek részére SNI- s gyermekek ellátása BTMN - s gyermekek ellátása Gyermekvédelmi felelős beszámolója az éves munkáról Beszámoló a munkacsoportok munkájáról A gyermekek fejlettségéhez igazodó szakvélemény kitöltése A fejlesztés megtervezése, figyelemmel kísérése, megvalósítása A fejlesztés megtervezése, figyelemmel kísérése, megvalósítása Beszámoló az éves munkáról Terv, eredmény megvalósulása 2014 február 21 Szakvélemények Jegyzőkönyv Szülők tájékoztatása helyettes helyettes helyettes helyettes 2013 szeptember február 2013 szeptember február Fejlesztőnapló Éves beszámoló Fejlesztőnapló Éves beszámoló 2014 május 29 Jelentések, Gyermek védelmi beszámolók 2014 május 29 Beszámoló Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: - munkafegyelem alakulása, - működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, - szervezési kérdések,

21 - kommunikációs kulturáltság, - az óvoda kapcsolatai, részvétele a község életében,környezetének rendezvényein, - munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi kapcsolatok, új kolléga fogadása beilleszkedésének segítése - az óvoda, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, - gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, - vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése Ellenőrzési - megfigyelési szempontok Dokumentum ellenőrzés - Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? - A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumom (egyéni, mérő, értékelő, fejlesztőlap) vezetése. - SNI és BTMN gyermek egyéni fejlesztő napló vezetése, egyéni fejlesztési tervek figyelembe véve a szakértői és szakvélemények iránymutatását. - Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság. A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása - Katolikus nevelést hogyan valósul meg a csoportokban, az óvónő hitéleti tevékenysége - Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? - Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára. - Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát differenciál-e. - Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? - A csoport szokás és szabályrendjét milyen mértékben és eszközökkel tartja be az óvónő (következetesség, rugalmasság). - Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? - Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? Kezdeményez-e szervezett mozgásos játékot az udvaron? - Hogyan valósul meg a beszéltető kommunikációs helyzetek keltése? - Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára? Egyéb megfigyelési szempontok

22 - Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, - A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e? - A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. - Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel. - Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e? - Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció színvonala. Intézményi feladatvállalók: G Nagyné Récsányi Zsuzsanna ÖNELLENŐRZÉSI TERV Ssz. Téma / felvételi feladat Felelős Határidő 1. G Nagyné Récsányi 2013 október.

23 Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése: Zsuzsa nevelési év mulasztási és csoportnaplók lezárása Október 15.-től alkalomszerűen 2. Tanügyigazgatási Csoportnaplók dokumentumok ellenőrzése naprakészségének nevelés ellenőrzése év, havi mulasztási rendszerességgel. és a csoportnaplók megnyitása, naprakészségének ellenőrzése. G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 október 01. október 15.-től havi rendszerességgel 3. Dolgozók egészségügyi kiskönyve érvényességének ellenőrzése 2013 november. 4. Az étkezési ívek hó végi ellenőrzése és egyeztetése október április. És folyamatosan is 5. Szabadságok kiírásának naprakészségének ellenőrzése, összevetés a jelenléti ívvel G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 december hónap 6. Félévi majd év végi beszámolók készítése az ellenőrzések alatt tapasztalt szabályosságokról illetve szabálytalanságokról G. Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 január május

24 7. Szúrópróbaszerű helyiségleltára k ellenőrzése, összevetése a helyiségleltár ívekkel. Tisztasági szemlék tapasztalatai február. 8. Személyi anyagok ellenőrzése állapota:szakmai önéletrajz, bizonyítványok, kinevezések G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 március. 9. Év végi beszámolók elkészítése, év végi összegző tapasztalatok G. Nagyné Récsányi Zsuzsa május FELELŐSÖK RESZORT FELADATOK Kapcsolattartók a partneri kommunikációs táblának megfelelően: Bölcsődével G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Iskolával : Gara Hajnalka Szülők Szervezetével Récsányi Erika Társ. Intézményekkel G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kisebbségi Önkormányzattal Veresné Bagi Zsuzsanna Gyermekjóléti Szolgálattal: Veresné Bagi Zsuzsanna Nevelési Tanácsadó Récsányi Erika Egyéb megbízatások: Külső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Belső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Munkavédelmi megbízott Videózás, fotózás Gara Hajnalka Könyvtáros Szabó Ágnes Műsoros rendezvényszervező G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Autóbusz szervező Gara Hajnalka Kulcsos Récsányi Erika Pályázati figyelő G Nagyné R Zsuzsa, Gara Hajnalka

25 Tornaszertár Kissné Gazdag Piroska, Pomázi Ferencné Szakmai szertár Szabó Ágnes Írat-tár kezelő Kertész Gabriella, G Nagyné R Zsuzsa Konyha Kóródi Károlyné Születés és névnapok Récsányi Erika Honlap felelős Gara Hajnalka Szórólapok elhelyezése Kóródi Károlyné Számítógépek (óvónői) Veresné Bagi Zsuzsanna SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI Csoport Szülői munkaközösségi tagok Mókus Fekécs Attila Nagy Edit Sós Erika Katona Szilvia SZMK elnök Süni Tóth Annamária Gregorné Nagy Éva Majzik Mónika Méhecske Majzikné Pál Szabó Anikó Szekeres Erzsébet Túró Noémi SZMK ÉRTEKEZLETEK Időpont Tervezett téma / feladat

26 2013 szeptember A 2013/ 2014 nevelési feladatainak véleményezése 2014 január. Átdolgozott HPP felülvizsgálata, aktuális kérdések 2014 május.. Partneri igény elégedettség mérés, év közbeni tapasztalatok ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS A nevelési év munkaterve 2013 szeptember 1-től 2014 augusztus 31-ig érvényes Nagykörű, 2013 szeptember 31. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető Melléklet: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben