Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: Tel: MUNKATERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014"

Átírás

1 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

2 A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége Ph. A NEVELÉSI ÉV RENDJE: A 2013/ 2014 tanév rendjét a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének, valamint a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet értelmében az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete határozza meg. A szorgalmi idő Első nap: 2013 szeptember 2 (hétfő) Utolsó nap: 2014 augusztus 31.) Az iskolai őszi szünet időpontja: tól ig A szünet előtti utolsó nevelési nap: október 25 ( péntek ) a szünet utáni első nevelési nap november 4 ( hétfő ) Az iskolai téli szünet időpontja: 2013 december 23-tól 2014 január 03-ig A szünet előtti utolsó nevelési nap: december 21. (szombat ), a szünet utáni első nevelési nap 2014 január 04 ( hétfő ) Az iskolai tavaszi szünet időpontja: 2014 április 17-től április 22-ig A szünet előtti utolsó nevelési nap 2014 április 16 ( szerda), a szünet utáni első nevelési nap 2014 április 23( szerda) Munkanapok átrendezése 2013 december 24. ( kedd ) pihenőnap 2013 december 7 ( szombat) munkanap 2013 december 27 ( péntek ) pihenőnap 2013 december 21 ( szombat ) munkanap Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése után csoportösszevonásra kerülhet sor. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja

3 2014 július 25-augusztus 25-ig Nyitás: 2014 augusztus 28 ÜNNEPEK Október 4. Október 6. Október 23. November 1. December Január 1. Január 22. Március 15. Március 22. Március 31. április 1 Április 22. Május 1. Május 5. Május 10. Május 26. Május 28. Június 4. Állatok Világnapja Nemzeti ünnep Nemzeti ünnep Mindenszentek Karácsony Újév Magyar Kultúra Napja Nemzeti ünnep Víz világnapja Húsvét Föld Napja Munka ünnepe Anyák Napja Madarak és Fák Napja Gyereknap Pünkösd Nemzeti Összetartozás napja NYÍLT HÉT AZ ÓVODÁBAN: 2014 ÁPRILIS ÁPRILIS 11-IG A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi CXXX. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ( XII. 19.) Kormányrendelet 18/2008. (V. 20.) OKM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

4 17/2009. (VI. 2.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól évi CLII. tv. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről CSOPORTBEOSZTÁSOK Mókus Süni Méhecske Csoport Óvodapedagógusok Dajka Veresné Bagi Zsuzsanna Récsányi Erika Szabó Ágnes Gara Hajnalka G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kóródi Károlyné Pomázi Ferencné Kissné Gazdag Piroska FOGADÓÓRÁK Óvodavezető Pedagógusok Hétfőnként ig A kijelölt szülői értekezletek előtt 1 órával illetve előre megbeszélt időpontokban A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI Feladataink az átfogó intézményi önértékelés tükrében: Rövid távú: Dolgozók bevonásának fokozása szakmai és egyéb területeken, egyenlő feladatmegosztásra való törekvés Közép távú: Rendszerlátás szemléletének kialakítása, fokozása. Minden nevelőtestületi, munkatársai, szakmai és egyéb összejövetelen erősíteni szükséges

5 Hosszú távú: A tehetséggondozó program bevezetése a helyi nevelési program színvonalának megtartása, emelése Kiemelt feladataink: 1. A köznevelési törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 2. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 3. A központi támogatások igénylésére benyújtandó pályázatok figyelemmel kísérése, határidőre történő pontos elkészítése.( IPR, COMENIUS, TÁMOP) 4. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 5. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer további működtetése az erre kidolgozott Cselekvési terv folyamatos megvalósítása 6. Az átdolgozott Katolikus Helyi Pedagógiai Program színvonalas végrehajtása. 7. A minőségirányítási munka átdolgozása, minőségügyi munkacsoport kialakítása az iskolával közösen. 8. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés - tudatos környezetszervezés beszélő tanulási környezet 9. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel 10. A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása Az óvodai prevenciós munka lehetőségeinek bevezetése, a gyermekek fejlesztése a családi nevelés kiegészítéseként. Tudatos legyen a mérés eredményeinek felhasználása minden esetben a gyermekek fejlesztési terveiben A gyermekek fejlődési naplóját a családi beszélgetések során (családlátogatás, fogadó óra) a szülő aláírásával igazolja abban az esetben is, ha nem tud részt venni az óvónő által kezdeményezett beszélgetésen 11. Pályázat útján családok anyagi segítése a különböző programokon való részvételhez 12. Az alkalmazott nevelési, tanulásirányítási/szervezési módszerek mértékének és minőségének beválás vizsgálata csoportonként és egyes pedagógusonként 13. Hatékony együttműködés kialakítása a családsegítő munkatárssal 14. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában különösen az alábbi területeken: Fejlesztendő: Egészségügyi szokások területén 80 % Közösségért végzett megbízatások 80 %

6 Naposi tevékenység 75 % Viselkedési normák területén 70 % Önként vállalt tevékenységek 85 % Gyengeség: A gyermek-gyermek viszony - kapcsolatteremtés 65 % Önkiszolgálás területén 65% Gyermek viszonya a közösséghez 65 % Kötelező jellegű tevékenységek 60 % A fejlesztés irányai: A neveltségi szintmérés pozitív és negatív eredményeinek tükrében intézményi szinten - lehetőleg a szülői szervezet (SZMK) és az érdeklődő szülők bevonásával - valamint egyéni szinten is szükséges a 2013/2014 nevelési év elején, az egyes területeken elért eredmények okainak feltárása, célok kitűzése, és a közösen megvalósítható fejlesztési javaslatok (konkrét feladatok) meghatározása 15. Teljesítményértékelési rendszer folyamatának és indikátorainak újragondolása A fejlesztés irányai: Egyénenként, csoportonként és területenként a 80% alatti eredmények fejlesztése, valamint az indikátorok átdolgozása, mert ebben az értékelési rendszerben nem elérhető a 80 % A tudás és ismeret átadása képességének fejlesztése A feladatok egyenletes elosztásának további javítása A jövőben át kell gondolnunk a tehetséggondozási területeket és azzal együtt, hogy folyamatosan gyűjtjük az információkat és adatokat a nevelési évben időigényes feladat. Az idei mérési eredményekre alapozottan további csiszolást igényel az indikátorok pontosabb megfogalmazása, valamint a vezetői feladatokat ellátók szempontjaihoz rendelt indikátorok kidolgozása. 16. A mérési-értékelési rendszer működtetésénél adódó feladataink: Fejlesztendő területek: Beszédkészség 75% Matematikai készségek 79% Fegyelmezettség, a rend szeretete 79% Testnevelés, sport 80 % Képzelőerő, fantázia 76% Kézügyesség, ábrázolás 80 % Versek és dalok tanulása, tudása 75 %

7 Összpontosítás, figyelem 75% Társas kapcsolatok alakulása 73% Problémák felismerése és megoldása 73% Az igény-elégedettségmérésekből adódó fejlesztési irányok: Iskola A szülők bevonásával, az egyes gyerekek esetében lehetőség szerint velük együtt szükséges a fejlesztendő területek okainak feltárása, ezt követően pedig a fejlesztés egyéni és csoport szintű feladatainak kijelölése és megvalósítása Fenntartó A betöréseknél a vagyoni kárért nem fizet a biztosító, javasolnánk a biztosítási szerződés módosítását Az udvari játékok állapotának javítása szükségszerű ennek érdekében jelzést teszünk GESZ felé Szülők iskolaválasztásának befolyásolása: Lehetőség szerint minden elsős a katolikus iskolánkat válassza és ne vigye gyermekét más iskolába. 17. DIFER mérőeszköz alkalmazása a gyermekek állapotfelmérése céljából Tudatos legyen a mérés célja (egyéni fejlesztési terv). Jobb és érthetőbb fejlődés nyomonkövetési lapot dolgoznánk ki ebben az évben a bemenettől az utánkövetésig. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel Nevelési munkanapok Esemény / téma 1. l k é Nevelőtestületi képzés : Egészséges életmódra s felkészítés lehetőségei az óvodában. z í t Felelős Határidő 2013 október

8 Nevelőtestületi képzés : 2. 2Katolikus nevelés gyakorlati megvalósítása a. tiszafüredi Három királyok katolikus óvodában. Tehetséggondozás bevezetésének lehetőségei G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 november 3. Közös szakmai nap az óvodai nevelőtestület és az iskolai alsós munkaközösséggel közösen : Óvoda Iskola átmenet segítése témában. Gara Hajnalka 2014 március Szakmai napok a kőtelki Szent Kinga Katolikus óvodával Tehetséggondozás bevezetésének tapasztalatai Környezettudatos magatartás kialakítása G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 április május A katolikus, a nemzeti, és az intézményi ünnepek időpontjait a munkaterv további fejezetei tartalmazzák. RÉSZVÉTEL KÜLSŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN Szakirányú és akkreditált képzés Név A továbbképzés tárgya Helye Gyakoriság Finanszírozás Veresné Bagi Zsuzsanna Óvodapedagógus Szent István Egyetem Pedagógiai Bölcsészeti kar Jászberény Fél évente 13 nap 80% int.tám 20 % önerő Gara Hajnalka Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Szent István Egyetem Pedagógiai Bölcsészeti kar Szarvas Fél évente 9 nap 80% int.tám 20 % önerő

9 Szakmai munkacsoportok, munkaközösségek Időpont Elnevezés Résztvevők Havonta Havonta Havonta Havonta Havonta Havonta IPR munkacsoport Be óvodázást segítő, óvodai hiányzást csökkentő munkacsoport Gyermekvédelmi és kapcsolattartó környezeti munkacsoport Fejlesztési, képességfejlesztő munka csoport Minőségfejlesztő team Óvoda- Iskola átmente segítő munkacsoport Hitéletünk munkacsoport G Nagyné R. Zsuzsa Gara Hajnalka Récsányi Erika Veresné Bagi Zsuzsanna Szabó Ágnes G Nagyné R. Zsuzsa Veresné Bagi Zsuzsanna Veresné Bagi Zsuzsanna Gara Hajnalka Récsányi Erika Récsányi Erika Szabó Ágnes Gara Hajnalka Szabó Ágnes G Nagyné R. Zsuzsanna Szabó Ágnes Récsányi Erika Egyéb belső képzések

10 Időpont Téma Felelős szeptember Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és Kiss Piroska 2013 szeptember Tűzvédelmi oktatás minden dolgozó részére munkavédelmi megbízott és Kiss Piroska Szakmai és nyitott napok Időpont Téma Felelős 2013 november Bölcsődés gyermekek meglátogatása 2013 október Az egészségre nevelés fontossága az óvodás korosztály körében G Nagyné R. Zsuzsanna 2013 december 2014 február 2014 április A hitre nevelés fontossága az óvodai nevelésben. A szülők bevonásával fórum Irodalmi nevelés : Mese vers dramatizálás- bábozási tevékenység fontossága. Együtt az iskolába! Látogatás a nagycsoportban ahol együtt tevékenykedik a gyermek a szülő és a leendő elsős tanító néni. Közös nevelőtestületi értekezlet a kőtelki Szent Kinga katolikus Óvoda nevelőtestületével. Veresné Bagi Zsuzsanna Gara Hajnalka Récsányi Erika

11 2014 április Óvónők látogatása a bölcsődébe, a leendő óvodás gyermekek és a gondozók munkájának megismerése Nyilt nap a csoportokban a szülők számára G Nagyné R. Zsuzsa 2014 április Nyitott Nap az óvodaválasztó szülők és gyermekeik részére Külső szakmai programok és rendezvények Egyéb szakmai programok Időpont Téma Résztvevők 2013 október 2014 február Őszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére Tavaszi Pedagógiai Napok egyházi óvodák vezetői részére G Nagyné Récsányi Zsuzsanna G Nagyné Récsányi Zsuzsanna ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK Óvónői értekezleteinket 13,15-15-óráig tartjuk. Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják a szakmai információkat! Tervezett foglalkozások Ssz. 1. Feladat / tevékenység Óvodai munkacsoportok kijelölése az évet érintő kérdések megvitatása. A katolikus óvodai nevelés fontosabb kérdései a munkaterv árgondolása Tehetséggondozás bevezetése és gyakorlati kérdései Felelős G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Határidő

12 Az IPR és a Comenius pályázat folytatása és feltételeinek megteremtése. Szülő értekezletek tapasztalatai Munkatervi feladatok Az egészségre nevelés fontosságának megvalósítása. Új lehetőségek felkutatása a katolikus nevelés megvalósításában. Munkatervi feladatok Csoportadományok könyvelése, pénzbeszedés/kezelés szabályai (egységes nyomtatvány megismerése (új dolgozók) Szülői értekezletek értékelésének visszacsatolása. Munkatervi feladatok Tehetséges gyermekek kiválasztásának folyamata. Gara Hajnalka Récsányi Erika Récsányi Erika A gyermekek fejlődést követő lapjának kitöltése. összehasonlító elemzése visszacsatolás Difer mérések végrehajtása, tapasztalatok, csoporteredmények. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Récsányi Erika Az óvodai nevelés feladatai Érzelmi nevelés a katolikus óvodában - mérés visszacsatolása Egészségre nevelés eddigi tapasztalatai Veresné Bagi Zsuzsanna Korai gondozás, beszoktatási tapasztalatok Méhecske csoport 7. Munkacsoportok munkájának tapasztalatai Értékelések, fejlesztési lehetőségek eredményének visszacsatolása Beszámolók elkészítése G Nagyné Récsányi Zsuzsanna

13 8. A katolikus óvodai napirend átgondolása utáni megvalósítási tapasztalatok Az óvodai csoportok együttműködésének, tapasztalatai vélemények összesítésével Csoportonként a pedagógusok Difer mérés összegzésének, elemzésének eredményei visszacsatolás. Minőségfejlesztési team A katolikus nevelési és tanulás irányítási/szervezési módszerek mértékének és minőségének beválás vizsgálata Helyzetkép a továbbképzési állapotról IPR kidolgozott Cselekvési tervből adódó feladataink megvalósulása Szabadságolási terv előkészítése Év végi beszámolók előkészítése Szabadságolási terv pontosítása Veresné Bagi Zsuzsanna G Nagyné R Zsuzsa G Nagyné R. Zsuzsa G Nagyné R Zsuzsa TISZTASÁGI SZEMLÉK A tisztasági szemlék vezetője Récsányi Erika és alkalmanként egy dajka segíti munkáját Tisztasági szemléket az eddigi gyakorlat szerint havi rendszerességgel, általában pénteki napokon tartunk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során - azonnali visszacsatolásként kerül sor, illetve szükség szerint a közös óvónői és munkatársi értekezleteken is értékelésre kerülnek az intézményi szinten is aktuális tapasztalatok. ( Jegyzőkönyv ) A szemle kiemelt területe Időpont Szemlézők (óvónő, dajka) Átfogó szemle szeptember G Nagyné R Zsuzsa, Kissné Gazdag Piroska A melegítő konyha és helyiségei október Récsányi Erika Kóródi Károlyné Játéktárolók, és szertárak november Récsányi Erika Pomázi Ferencné Csoport bejáratok és folyosók december Récsányi Erika

14 Kissné gazdag Piroska Tornaterem és folyosók január Récsányi Erika Pomázi Ferencné Egészségügyi szoba, logopédiai fejlesztő február Récsányi Erika Kóródi Károlyné A csoportszobák, tornaterem, zöldséges kert március Récsányi Erika Kissné Gazdag Piroska Mosdó és egyéb kiszolgáló helyiségek április Récsányi Erika Pomázi Ferencné Textíliák, öltöző szoba és mosókonyha április Récsányi Erika Kóródi Károlyné Teraszok, játéktárolók és udvar május Récsányi Erika Pomázi Ferencné Iroda helyiségek, Melegítő konyha június Récsányi Erika Kóródi Károlyné mosdóhelyiségek július Récsányi Erika Pomázi Ferencné Udvar és kazánház + Intézményi bejárás augusztus Récsányi Erika Kissné Gazdag Piroska Udvar gondozása kert, kerti növények ápolása a gyermekek, szülők bevonásával. Az udvar füves területeinek védelme! ( Jegyzőkönyv ) Hónap október november március április május június július augusztus Gondozó csoport Süni csoport Mókus csoport Méhecske csoport Süni csoport Méhecske csoport Vegyes csoport Vegyes csoport Vegyes csoport EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS - ORVOSI VIZSGÁLATOK Óvoda orvosa: Dr. Jóó Péter Védőnő: Czikó Józsefné Fogorvos: Dr. Kiss Zsolt ( Jegyzőkönyv és együttműködési megállapodás)

15 GYERMEKEKNEK SZERVEZETT KATOLIKUS ÉS EGYÉB PROGRAMOK Esemény Szeptember eleje: Veni Sancte Felelős G Nagyné Récsányi Zsuzsa Időpont Augusztus 27 Szeptember 12: Szűz Mária névnapja Szeptember 24: Szent Gellért napja a katolikus iskolák és óvodák napja Mókus csoport Süni csoport Szeptember 12 szeptember 24. Szeptember 29: Szent Mihály napja szüreti mulatság óvodánkban Méhecske csoport szeptember Október 1:Szent Teréz ünnepe Mókus csoport október 1. Október 4: Állatok világnapja Süni csoport Október 4 Október 8: Magyarok Nagyasszonya Őszi tájmegismerő kirándulás, határjárás, őszi piac látogatása Október 23 : Nemzeti ünnep Méhecske csoport Méhecske csoport Süni csoport október október október. 23 November 1: Mindenszentek Mókus csoport november 1

16 November 12: Szent Márton napja Süni csoport november 12 November 19. Szent Erzsébet. Óvodánk védőszentje Mókus csoport november 19 November 30 : Advent kezdete December 4: Szent Borbála napja Méhecske csoport Mókus csoport november 29 december 4. December 6: Szent Miklós napja Méhecske csoport december 6. December 13: Luca napja Süni csoport december 13 Karácsony: Urunk születésnapja Karácsony heti események Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport december 20 december Január 6: Vízkereszt Háromkirályok ünnepe Január 7.-én tartjuk Süni csoport január 7 Február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony február 3-án tartjuk Mókus csoport február 3 Február 7 Óvodai farsang Minden óvodai csoport Minden óvodai csoport február 7

17 Február - Március: Nagyböjt Húsvét Méhecske csoport március - április Március 12: Szent Gergely napja iskolába hívogatás Méhecske csoport március 12 Március 15: Nemzeti ünnep március 14.- én tartjuk Süni csoport március 14 Március 19: Szent József napja Április 24: Szent György napja egy gyermek-egy palánta Minden óvodai csoport Méhecske és Süni csoportok március 19 április 24 Május 1: Majális az óvodában Mókus csoport május 1 Anyák Napja Mária Mennyei Édesanyánk Minden óvodai csoport május 2 Tavaszi tájmegismerő kirándulások Minden óvodai csoport május, április Május 17: Pünkösdölő Méhecske csoport május 16 A nagycsoportosok ballagása Június eleje: Te Deum Minden óvodai csoport G Nagyné R. Zsuzsa május 30 G Nagyné R. Zsuzsa június 13 CSALÁDOKKAL KÖZÖSEN SZERVEZETT PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK

18 Esemény Felelős Időpont Szülői értekezlet G Nagyné R Zsuzsa szeptember 13 Szüret szeptember 30. Adventi délután Veresné Bagi Zsuzsanna december 16 Farsang Óvónők február. 7 Kiszebáb égetés Veresné Bagi Zsuzsanna február 7 Nyuszi váró barkácsoló délután Récsányi Erika április 15. Tavaszi sportnap Szabó Ágnes április 28. ÖKO- nap Gara Hajnalka május 14 Ovizsaru május 26 FELNŐTT PROGRAMOK 1. Karácsonyi ünnepség G Nagyné Récsányi Zsuzsa december 20 2 Pedagógus nap G Nagyné Récsányi Zsuzsa Június 13 SZOLGÁLTATÁSAINK Tevékenység Fejlesztő Időpont Logopédiai fejlesztés Tehetséggondozás Fejlesztőpedagógiai foglalkozás Récsányi Erika egyéni és csoportos beosztás szerint csoportos beosztás szerint Gyógypedagógia Baloghné Kollár Judit Hetente 1 alkalommal

19 INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE Az idei nevelési évben a szakmai ellenőrzés feladatai az SZMSZ-ben meghatározottak szerint megoszlanak az óvodavezető, a munkaközösség vezetők és a minőségfejlesztési team vezető között Tartalmát a módosított program határozza meg, valamint a munkatervben szereplő feladatok. Téma Szempont Ellenőrzést végzi Időpont Nyilvánosságra hozatal A terv tartalmazza 2013 szeptember 13 Éves beszámoló a HPP,IMIP- ben helyettes folyamatos megfogalmazott célokat, feladatokat Csoportnaplók megnyitása Pedagógiai terv készítése Felvételi és mulasztási naplók adatainak egyeztetése Logopédiai felmérés tartásjavító torna Egészségre nevelés kiemelt feladatai A csoportok kialakítása, tervezése A csoportok kialakítása, tervezése 2013 szeptember 13 Logopédiai napló Szülők értesítése 2013 szeptember 13 Éves beszámoló A szakmai tehetséggondozó műhely beindítása Egészséges életmód biztosítása Beszoktatás, társas Az éves munkaterv elkészítése, megvalósítása, éves értékelése Az egészséges életmóddal kapcsolatos szokások kialakítása, feltételek megteremtése A gyermekek beilleszkedése, helyettes helyettes helyettes 2013 szeptember 13 folyamatos 2014 május november 29. ill. folyamatos Éves beszámoló Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló 2013 november 29 A szülők tájékoztatása

20 kapcsolatok alakulása a csoportokban Tematikus ellenőrzés Ünnepélyek, rendezvények látogatása társas kapcsolatok alakulása Differenciált nevelés, egyéni fejlesztés Önállóságra nevelés munka Az ünnepek, rendezvények szervezettsége, hangulata helyettes helyettes 2013 október január 2014 február-május Folyamatos Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló Nevelőtestületi értekezlet Éves beszámoló Éves beszámoló Óvodai szakvélemény készítése a tanköteles korú gyermekek részére SNI- s gyermekek ellátása BTMN - s gyermekek ellátása Gyermekvédelmi felelős beszámolója az éves munkáról Beszámoló a munkacsoportok munkájáról A gyermekek fejlettségéhez igazodó szakvélemény kitöltése A fejlesztés megtervezése, figyelemmel kísérése, megvalósítása A fejlesztés megtervezése, figyelemmel kísérése, megvalósítása Beszámoló az éves munkáról Terv, eredmény megvalósulása 2014 február 21 Szakvélemények Jegyzőkönyv Szülők tájékoztatása helyettes helyettes helyettes helyettes 2013 szeptember február 2013 szeptember február Fejlesztőnapló Éves beszámoló Fejlesztőnapló Éves beszámoló 2014 május 29 Jelentések, Gyermek védelmi beszámolók 2014 május 29 Beszámoló Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: - munkafegyelem alakulása, - működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, - szervezési kérdések,

21 - kommunikációs kulturáltság, - az óvoda kapcsolatai, részvétele a község életében,környezetének rendezvényein, - munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi kapcsolatok, új kolléga fogadása beilleszkedésének segítése - az óvoda, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, - gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, - vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése Ellenőrzési - megfigyelési szempontok Dokumentum ellenőrzés - Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? - A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumom (egyéni, mérő, értékelő, fejlesztőlap) vezetése. - SNI és BTMN gyermek egyéni fejlesztő napló vezetése, egyéni fejlesztési tervek figyelembe véve a szakértői és szakvélemények iránymutatását. - Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság. A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása - Katolikus nevelést hogyan valósul meg a csoportokban, az óvónő hitéleti tevékenysége - Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? - Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára. - Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát differenciál-e. - Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? - A csoport szokás és szabályrendjét milyen mértékben és eszközökkel tartja be az óvónő (következetesség, rugalmasság). - Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? - Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a mozgásfejlesztés területén? Kezdeményez-e szervezett mozgásos játékot az udvaron? - Hogyan valósul meg a beszéltető kommunikációs helyzetek keltése? - Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára? Egyéb megfigyelési szempontok

22 - Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, - A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e? - A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. - Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel. - Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e? - Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció színvonala. Intézményi feladatvállalók: G Nagyné Récsányi Zsuzsanna ÖNELLENŐRZÉSI TERV Ssz. Téma / felvételi feladat Felelős Határidő 1. G Nagyné Récsányi 2013 október.

23 Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése: Zsuzsa nevelési év mulasztási és csoportnaplók lezárása Október 15.-től alkalomszerűen 2. Tanügyigazgatási Csoportnaplók dokumentumok ellenőrzése naprakészségének nevelés ellenőrzése év, havi mulasztási rendszerességgel. és a csoportnaplók megnyitása, naprakészségének ellenőrzése. G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 október 01. október 15.-től havi rendszerességgel 3. Dolgozók egészségügyi kiskönyve érvényességének ellenőrzése 2013 november. 4. Az étkezési ívek hó végi ellenőrzése és egyeztetése október április. És folyamatosan is 5. Szabadságok kiírásának naprakészségének ellenőrzése, összevetés a jelenléti ívvel G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2013 december hónap 6. Félévi majd év végi beszámolók készítése az ellenőrzések alatt tapasztalt szabályosságokról illetve szabálytalanságokról G. Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 január május

24 7. Szúrópróbaszerű helyiségleltára k ellenőrzése, összevetése a helyiségleltár ívekkel. Tisztasági szemlék tapasztalatai február. 8. Személyi anyagok ellenőrzése állapota:szakmai önéletrajz, bizonyítványok, kinevezések G Nagyné Récsányi Zsuzsa 2014 március. 9. Év végi beszámolók elkészítése, év végi összegző tapasztalatok G. Nagyné Récsányi Zsuzsa május FELELŐSÖK RESZORT FELADATOK Kapcsolattartók a partneri kommunikációs táblának megfelelően: Bölcsődével G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Iskolával : Gara Hajnalka Szülők Szervezetével Récsányi Erika Társ. Intézményekkel G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Kisebbségi Önkormányzattal Veresné Bagi Zsuzsanna Gyermekjóléti Szolgálattal: Veresné Bagi Zsuzsanna Nevelési Tanácsadó Récsányi Erika Egyéb megbízatások: Külső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Belső képzés G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Munkavédelmi megbízott Videózás, fotózás Gara Hajnalka Könyvtáros Szabó Ágnes Műsoros rendezvényszervező G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Autóbusz szervező Gara Hajnalka Kulcsos Récsányi Erika Pályázati figyelő G Nagyné R Zsuzsa, Gara Hajnalka

25 Tornaszertár Kissné Gazdag Piroska, Pomázi Ferencné Szakmai szertár Szabó Ágnes Írat-tár kezelő Kertész Gabriella, G Nagyné R Zsuzsa Konyha Kóródi Károlyné Születés és névnapok Récsányi Erika Honlap felelős Gara Hajnalka Szórólapok elhelyezése Kóródi Károlyné Számítógépek (óvónői) Veresné Bagi Zsuzsanna SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI Csoport Szülői munkaközösségi tagok Mókus Fekécs Attila Nagy Edit Sós Erika Katona Szilvia SZMK elnök Süni Tóth Annamária Gregorné Nagy Éva Majzik Mónika Méhecske Majzikné Pál Szabó Anikó Szekeres Erzsébet Túró Noémi SZMK ÉRTEKEZLETEK Időpont Tervezett téma / feladat

26 2013 szeptember A 2013/ 2014 nevelési feladatainak véleményezése 2014 január. Átdolgozott HPP felülvizsgálata, aktuális kérdések 2014 május.. Partneri igény elégedettség mérés, év közbeni tapasztalatok ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS A nevelési év munkaterve 2013 szeptember 1-től 2014 augusztus 31-ig érvényes Nagykörű, 2013 szeptember 31. G Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető Melléklet: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának Éves munkaterve Feladatok Felelősök Dokumentumok Ideje Ért.ideje Tanmenetek, fejlesztési tanítók, tanár tervek elkészítése

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Éves munkaterv 2016/2017

Éves munkaterv 2016/2017 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája Éves munkaterv 2016/2017 "Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben