A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve"

Átírás

1 A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013.

2 Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév értékelő értekezletén elvégzett munka, illetve a tanévnyitó tantestületi értekezleten a tantestület által elfogadott célok alapján állította össze. 1. Személyi, tárgyi feltételek A 2013/2014-as tanév indításához a személyi és tárgyi feltételek adottak. Tárgyi feltételek: Eszközfejlesztés - Decentralizált pályázat - eszközök A tantermek, telephelyek karbantartása, takarítása megtörtént. A gyakorló ápoló és a szociális gondozó és ápoló képzésekhez szükséges demonstrációs terem B épület 002-es tanterméből került kialakításra. A berendezések a Batthyány Gimnáziumból leltározva átkerültek hozzánk. Az eszközök fejlesztése pályázatból folyamatos lesz. Szintén a B épületben a 105-ös teremből művészeti szaktantermet alakítunk ki, ahol a rajz és vizuális kultúra és az énekórák megtartását tervezzük. A terem dekorálásáért és felszereléséért felelős Kovács István. Mivel elindítjuk a HÍD/II-es programot, olyan termet biztosítunk az osztálynak, ahol otthonos légkör kialakítható és tanulói asztalok könnyen átrendezhetővé teszik az osztályt. Ez a 103-as terem. A TÁMOP B pályázat eszközei megérkeztek, a decentralizált pályázat eszközeivel együtt segítik a korszerű pedagógiai munkát. A tantermekben lévő eszközök és a termek állagának megóvása érdekében a Hunyadi utcai épületben továbbra is minden tantermet zárni fogunk a szünetekben. Személyi feltételek: A személyi feltételek adottak, minden területen a törvényben előírtaknak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus vagy oktató tanít az elfogadott tantárgyfelosztás szerint. Az idei tanévben az új kollégák a szakképzésben vállaltak munkát. Király Attila fúrós oktató Somogyvári László fúrós oktató Szabó Szilveszter épületgépész Kelemen Tibor kárpitos oktató Matolcsi István villanyszerelő oktató Két kolléga tovább tanulását tudja az intézmény támogatni: Nyirádi Zsolt olajmérnök, Simon János mérnök tanári képzést kezd. Az ő szakszerű helyettesítésükért Erdődi Tamás gyakorlati oktatás vezető helyettes a felelős.

3 2. Induló osztályok Szakközépiskola: A 9. évfolyamon 2 osztályt tudtunk indítani. Iskolánkban hagyományos bányászat ágazat és informatika ágazat mellett az egészségügyi ágazatban a gyakorló ápoló és a rendészet ágazatban is megindult a képzés. Ismét maximális létszámmal indítjuk az AJKP-ban az előkészítő osztályt. A tavalyi előkészítős osztályból 15 tanuló a Zsigmondy-Széchenyi székhelyintézmény szakközépiskolai osztályában tanul tovább. Nagy várakozással és figyelemmel kísérjük az előkészítő osztály mellett az ő továbbhaladásukat. A program felelőse az iskolában Laukó Emőke intézményvezető-helyettes. Felnőttoktatás keretében szakképzésben végzett fiataloknak nappali rendszerben szerveztük meg az érettségi felkészítést két éves képzésben. Rendészet ágazat 9.A Papp Mónika Informatika ágazat Bányászat ágazat 9.B Partiné Pataki Egészségügyi ágazat Gabriella Szakképzés A 3 éves szakképzésben hat 9-es osztályban képezünk tanulókat 11 szakmában. Az idén először indul a szociális gondozó és ápoló képzés. Az idei tanév egyik fontos feladata a képzésben résztvevő tanulók lemorzsolódásának csökkentése, valamint a szakmai képzés és a közismereti képzés összhangjának megteremtése. Ebben a munkában segítségünkre lesznek azok a munkacsoportokban dolgozó kollégák, akik részt vesznek a Rövidített idejű szakképzés bevezetése a Nagykanizsai Műszaki Szakközép Iskolában című, TÁMOP B-12/ jelű projektünk lebonyolításában. Minden osztályban az osztályfőnök munkáját a szakképzésben a diákokat tanító kolléga segíti. A HÍD/II-es program elindítására külön figyelmet szentelünk. A tanulók hagyományos értékelése mellett 2 havonta az osztályt tanító kollégákkal közösen minden tanulót értékelünk, és szükség esetén egyéni fejlesztési terv kidolgozására kerül sor.

4 A lányok lakástextil készítő, a fiúk faipari gépkezelő rész-szakképesítésben vesznek részt a Petőfi utcai telephelyünkön. A HÍD/I-es program kidolgozása és elindítása a tanév során folyamatos feladat. 9.E Kulcsárné Véghelyi Csilla 9.F Simon Mónika 9.J Gubricza Balázs 9.K Frazon István 9.L Tamás Attila 9.M Marosi Attila női szabó kárpitos szociális gondozó és ápoló asztalos kőműves és hidegburkoló festő számítógép szerelő villanyszerelő karosszérialakatos szerkezetlakatos hegesztő 11. évfolyamon 4 osztályt tudtunk indítani 6 szakmában. 11.K Patonai Katalin Női szabó 11.L Kőműves Németh Gábor Villanyszerelő 11.O Szerkezetlakatos Erdődi Tamás Karosszérialakatos 11.P Varga Károly Hegesztő

5 A 13. technikus évfolyamon 2 osztályba szerveztük a tanulókat. Sikerült a szülők és diákok számára még kevésbé ismert gyakorló fodrászképzést is elindítanunk. 13.A Kertész János 13.B Csermák Tamás Fluidumkitermelő technikus Informatikai rendszergazda Fluidumkitermelő technikus Gyakorló fodrász Esti tagozat Az esti tagozat munkáját munkaközösség vezetőként Szele Imre fogja össze. Az esti tagozat képzési formájának megújítására a TÁMOP B Digitális középiskola programban bevezetett tanulási modell folytatódik 10,11. és 12. évfolyamon. A lemorzsolódás csökkentésére minden évfolyamon kontaktórával segítjük a tanulókat. A pályázat tapasztalatainak elemzése, új koncepció kidolgozása a tanév feladata. A projekt fenntartásáért Szele Imre a felelős. A tagozaton kiemelt feladatként kezeljük az osztályfőnökök szerepét, és a tanulók tájékoztatását az iskolai honlapon és a központi faliújságon. 3. Szakmai munka A köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően a 9. és 10. évfolyamon minden osztályban megszerveztük a mindennapos testnevelést. Ehhez a tárgyi feltételek - tornaterem, tornacsarnok- és a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A közösségi szolgálat elindítása és szervezése Némethné Gecse Orsolya 10.A osztály osztályfőnökének a feladata,bevonva a 9-es osztályfőnököket is. A lemorzsolódás és a bukások számának csökkentése érdekében minden induló 9-es osztályban esetmegbeszéléseket szervezünk 2 havonta. Felelőse Laukó Emőke és a z osztályfőnökök. Az IPR programban tavaly 146 fő támogatására és integrációjára volt lehetőség. Az idei tanévben közel azonos létszámmal tervezzük a program folytatását. Az egyéni fejlesztések mellett taneszközök biztosítását, kulturális és szabadidős rendezvények szervezését tervezzük. Felelős: Hajas Zoltán Folytatni szeretnénk az Esélyegyenlőségi pályázatok közül az Út a szakmához és az Út az érettségihez alprogramokat. A pályázat felelőse: Hajas Zoltán A tavalyi tanévben elindult TÁMOP SáNtIka- pályázat - amelyben konzorciumi tagként veszünk részt - folytatódik az idei tanévben is.

6 A Tehetségpont fenntartásáért és működtetéséért Balogh Diána a felelős. Az iskolában meghirdetett szakkörök, korrepetálások és tehetséggondozás szeptember 15-e után indulnak a diákok igényei és a tantárgyfelosztás figyelembevételével. A foglalkozások időpontjáról és helyszínéről az iskola honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. A 2011/2012-es tanévben bevezetésre került E-naplót használjuk az idei tanévben is. Célunk hogy az e-ellenőrzőt minél több szülővel megismertessük. A fentiek figyelembe vételével a 2013/2014 tanévben nevelő oktató tevékenységünk során az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet: 1. Az új dokumentumok, követelmények felülvizsgálata és elkészítése az új képzési rendszer és a változó jogszabályok tekintetében. 2. A környezeti nevelés hangsúlyozása és az állagmegóvás az iskola mindennapjaiban. 3. A nevelés hangsúlyozása és erősítése a munkaközösségek sajátosságainak alapján Az intézmény munkaközösségei munkájukat az iskola munkaterve és menetrendje alapján végzik a saját munkatervük alapján. 4. Ügyeleti rend: mellékelve telephelyenként 5. A tantestület a szülői közösség, és a diákönkormányzat egyetértésével az alábbi tanulmányi versenyekre nevezünk: Magyar nyelvtan Tantárgy neve Matematika, magyar, történelem Biológia, fizika Gépipari csoport Környezetvédelmi vegyipari technikus Informatikai szakmacsoport Induló szakmákban Verseny megnevezése Implom József helyesírási verseny Szakiskolások közismereti versenye Középiskolások megyei tanulmányi versenye OSZTV OSZTV OSZTV SZKTV

7 6. Vezetők fogadónapjai: Vezető neve Fogadónap Bene Csaba intézményvezető Hétfő 8-9 óra Péntek 8-9 óra Anda Zoltán intézményvezető helyettes Hajas Zoltán intézményvezető helyettes Laukó Emőke intézményvezető helyettes Hétfő 8-9 óra Kedd 8-9 óra Szerda 9-10 óra Csütörtök óra Hétfő 8-9 óra Kedd óra 7. Ellenőrzési terv: Intézményvezető: Tanév során havonta legalább 2 óralátogatása a tanév kiemelt feladatinak figyelembevételével Havonta egy alkalommal telephely vezetők beszámoltatása Iskola titkárság adminisztrációs munkájának ellenőrzése folyamatosan Munkaközösség-vezetők (telephely vezetők) munkájának ellenőrzése havonta egyszer személyesen a telephelyen Intézményvezető helyettesek: A tanórák pontos kezdésének, és befejezésének folyamatos ellenőrzése Ügyeletes tanár tevékenységének folyamatos ellenőrzése Kéthavonta a pedagógusok adminisztrációs munkájának ellenőrzése Havonta kettő óra látogatása A hozzátartozó munkaközösségek munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése Félévente egy alkalommal munkaközösség vezetők beszámoltatása 9. A tanév menetrendje: mellékletben Nagykanizsa, szeptember 15. Bene Csaba Intézményvezető

8 NMSZI Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézmény 2013/2014-as tanév esemény naptára Időpont Megnevezés Megjegyzés AUGUSZTUS 22 9 óra tantestületi alakuló értekezlet 23 8 óra javítóvizsgák Of. Szaktanárok óra javítóvizsgák Pótbeíratás Tanévnyitó tantestületi értekezlet SZEPTEMBER Tanévnyitó ünnepély 2-4. óra of. óra 2 14 óra Esti tagozat tanévnyitó Szele Imre 5 Őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezési határidő Szülői értekezlet Laukó Emőke, Hajas Zoltán óra Szülői közösség megbeszélés Laukó Emőke Fizikai felmérések (testnevelés) Testnev.mk OKTÓBER 1 Kollmann Pál városi atlétika verseny Testnev.mk 3 osztályozó vizsgák Laukó Emőke, szaktanárok 4 Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben, történelem mk. 8 szakmai írásbeli vizsgák kezdete Anda Zoltán Őszi érettségi írásbeli Bene Csaba,Laukó Emőke 15 Felvételi tagozatkódok megadása Bene Csaba 17 Gárdonyi emlékére rendezett számítógépes játék indítása humán mk 17 Gárdonyi emlékére rendezett novella felolvasó verseny humán mk ' kiállítás az iskolában és a kollégiumban humán mk óra Nemzeti ünnep megemlékezés humán mk 28- Őszi szünet NOVEMBER 3 Őszi szünet 4 szünet utáni első tanítási nap 7 ER Elsősegélynyújtó verseny 7-8.osztályosoknak reál mk Winkler Lajos kémia verseny középiskolásoknak Vécsei úti telephely De. és 15 Beiskolázási Nyílt Nap 14 óra iskola vezetés érettségi szóbeli vizsgák iskola vezetés DECEMBER JANUÁR 2 AIDS elleni világnap Novák Endréné 3 V. Fekete Szabolcs emléktorna testnevelés mk. 5 De. és 15 óra Beiskolázási Nyílt Nap iskola vezetés Fogadónap Laukó Emőke 7 tanítási nap Adventi hét humán mk óra Karácsonyi ünnepély humán mk óra Nyugdíjas találkozó,év végi köszöntés iskola vezetés 21 szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet 6 szünet utáni első tanítási nap óra Osztályozó vizsga Laukó Emőke, Hajas Zoltán 13 Zsigmondy kupa általános iskolásoknak testnevelés mk óra Félévi osztályozó értekezlet I. félév vége 22 Magyar Kultúra Napja Weöres Sándor szavalóverseny Magyar mk

9 17 Általános felvételi eljárás kezdete Bene Csaba Szülői értekezlet Laukó Emőke, Hajas Zoltán 30 Félév értékelő tantestületi értekezlet iskola vezetés FEBRUÁR MÁRCIUS 3 Röplabda városi bajnokság testnevelés mk 7 Szalagavató végzős of. Tudod- e ki? Tudod-e mikor? vetélkedő Szegletes Gáborné 15 Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgákra Laukó E. Anda Z. 25 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztály keret,történelem mk országismereti verseny indítása szakköz.osztályoknak humán mk országismereti verseny indítása általános iskolásoknak humán mk 11 Forradalom és szabadságharc, kiállítás humán mk 13 Huszárbemutató 14 Nemzeti ünnep megemlékezés humán mk 21 német nyelvi verseny szakiskolásoknak idegen nyelvi mk 21 Víz világnapja városi vetélkedő Vécsey úti telephely 28 szóbeli német nyelvi verseny szakiskolásoknak idegen nyelvi mk Fogadónap Laukó Emőke Hajas Zoltán Húsvétváró programsorozat 27 szünet előtti utolsó tanítási nap ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Megjegyzés: 11 "Ékes édes anyanyelvünk" vetélkedő szakiskolásoknak humán mk 15 Széchenyi Kupa kispályás labdarúgó torna testnevelés mk 15 "Emlékezés menete" megemlékezés 16 DIÁKNAP tanítás nélküli munkanap tavaszi szünet megyei kémia verseny általános iskolásoknak környezetvéd. mk Kemény János informatika verseny általános isk. inf. Mk Széchenyi Kupa testnevelés mk óra Osztályozó vizsga ( végzősök ) Laukó E. Anda Z. 24 Winkler Lajos emléknap 30 osztályozó értekezlet végzősöknek Bene Csaba 1 9 óra Ballagás végzős of írásbeli érettségi vizsgák tanítás nélküli munkanap 3 nap 10 vizsgafelkészülés tanítás nélküli munkanap 12 OKJ írásbeli vizsgák kezdete Anda Zoltán szakmai vezetők évfolyam kompetenciamérés Hajas Zoltán Fizikai felmérések (testnevelés) testnevelés mk 1 -- Szakmai vizsgák Anda Zoltán 5-6 Osztályozó vizsga Laukó Emőke 4 Nemzeti emléknap osztályfőnökök óra Osztályozó értekezlet utolsó tanítási nap 18 9 óra Tanévzáró ünnepély Hajósné Bujtor T Szóbeli érettségi vizsgák Laukó Emőke, Szele Imre 16 Nyári gyakorlat kezdete Anda zoltán Beiratkozás titkárság, of 27 9 óra Tanévzáró tantestületi értekezlet iskolavezetés Nevelőtestületi értekezleteket, igazgatói megbeszéléseket alkalomszerűen csütörtöki napokon tartunk. Az értekezletek időpontját a hétfői hirdetéseken adjuk meg. A 6. tanítás nélküli munkanap időpontjáról a szakmai vizsgaidőszakban a jelentkezések függvényében fogunk dönteni.

10 TANÁRI ÜGYELET 2013/2014 Hunyadi u.18. Fő épület HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Földszint Hajasné H. Miksó Horváthné L. Tamás Attila Czuk Rita Andrea Ágnes Marianna Udvar Belák Péter Hóbor József Fenyvesi János Szécsi András Belák Péter Szele Imre Marosi Frazon István Bognárné R. Hóbor József Attila Rita I. emelet Jánoki Kovács Jandó Katalin Berke Ulrike Vörös Katalin Katalin Anna II. emelet Farkas Mária Gubricza Balázs Király Beatrix Németh Dóra Jellasics N. Edina Ocskó Tibor Pergerné R. Szilvia Popellárné V. Mária Papp Mónika Kulcsárné V. Csilla B épület HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Borosné L. Simon Partiné P. Zakó Szilvia Jánoki Földszint Györgyi Mónika Gabriella K./Farkas M. I. emelet Fenyvesi Kovács Némethné G. Kovács István Bohár Tünde II. emelet János István Orsolya Tornacsarnok HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Wittmann Károlyné Marton Géza Simonka Ferenc Váradi Gábor Marton Géza

11 Erdész úti ügyelet A hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogh Zoltán Balogh Diána Csermák Tamás Nyirádi Zsolt Nyirádi Zsolt Balogh Zoltán Balogh Diána Csermák Tamás Nyirádi Zsolt Nyirádi Zsolt Szabó Szilveszter Balogh Diána Csermák Tamás Simon János Kertész János Szabó Szilveszter Varga Károly Csermák Tamás Sándor Zoltán Kertész János Benczik Ferenc Varga Károly Csermák Tamás Sándor Zoltán Kertész János Benczik Ferenc Varga Károly Poszovecz László Sándor Zoltán Poszovecz László Szabó Poszovecz Poszovecz Simon János Szilveszter László Nováczki Gyula László Simon János Szabó Szilveszter Poszovecz László Poszovecz Nováczki Gyula László B hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogh Zoltán Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Nyirádi Zsolt Balogh Zoltán Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Nyirádi Zsolt Szabó Szilveszter Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Kertész János Szabó Szilveszter Szabó Szilveszter Simon János Gerencsér Attila Kertész János Benczik Ferenc Szabó Szilveszter Simon János Gerencsér Attila Kertész János Szabó Poszovecz Benczik Ferenc Szilveszter László Nováczki Gyula Sándor Zoltán Benczik Ferenc Sándor Zoltán Poszovecz László Nováczki Gyula Sándor Zoltán Benczik Ferenc Sándor Zoltán Poszovecz László Nováczki Gyula Sándor Zoltán

12 T ANÁRI ÜGYELET 2013/2014. VÉCSEY U.

13 N A G Y K A N I Z S A I M Ű S Z A K I S Z A K K É P Z Ő I SKOLA ÉS K OLLÉGIUM C SERHÁTI T A G I N T É Z M É N Y Személyi feltételek 1. Tagintézmény-vezető: Marton László 2. Tagintézmény-vezető helyettes: Fullér-Kovács Krisztina Munkaközösség-vezetők: - reál Tóthné Piriti Zsuzsanna - humán Farkas Tünde - gépész György Gyula - elektronika Tukacs Attila Távozó kolléga: Mezriczkyné Kele Éva Érkező kollégák: Gyes-en lévők: Endes Ildikó Fónagy László Dara István Kondákor Attila Szmodics László Godena Ildikó Benczesné Markó Eszter OSZTÁLYFŐNÖKÖK AZ INDULÓ ÉVFOLYAMOKON: 9/A Nagy László 9/B Mártonné Szalai Katalin 9/C Belső Tibor 9/D Tóthné Piriti Zsuzsanna 9/GI (gépi forgácsoló, ipari gépész) Kanász Ferenc 11. L/G (gépi forgácsoló, ipari gépész) Milei László 13.A gépgyártástechnológiai technikus György Gyula 13.B autószerelő Ring Balázs 13.C elektronikai technikus 15/AT autótechnikus Kovács Attila

14 A tanév rendje Első tanítási nap: szeptember 2. /hétfő/n Utolsó tanítási nap: június 13. /péntek/ Első félév vége: január 17. Szünetek: - Őszi szünet: okt. 28 okt. 31. a tanítás utolsó napja: október 25. /péntek/ a tanítás első napja: november 4. /hétfő/ - Téli szünet: december január 03. a tanítás utolsó napja: december 21. /szombat/ a tanítás első napja: január 06. /hétfő/ - Tavaszi szünet: április 17. április 22. a tanítás utolsó napja: április 16. /szerda/ a tanítás első napja: április 23. /szerda/ Iskolai megemlékezések napjai: - Aradi vértanúkról: október 6. - Kommunista diktatúrák áldozatairól február Nemzeti ünnepek október 23. és március Holokauszt áldozatairól: április Nemzeti összetartozás napja: június 4.

15 tanév Munkánkat meghatározó tényezők Folyamatosan hatályba lépő törvények Nemzeti Köznevelési Törvény módosítása, végrehajtására vonatkozó rendelet(ek) és a évi LV. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet Gazdasági szemlélet az oktatásban, intézményfenntartásban Szakképzés átalakítása - Gyakorlati órák arányának növelése - Vizsgarendszer, egyszerűsítése - Több különböző rendszerű képzés - Felügyeleti rendszer kiépítése Kiemelt feladataink a es tanévben 1. A tanulók teljesítményének növelése Motiváció különböző eszközei (volt diákok, szakemberek meghívása szakmai és osztályfőnöki órákra, életpályák bemutatása, üzemlátogatások, stb.) Munkafegyelem kialakítása Módszertani sokszínűség Kapcsolattartás a szülőkkel Egységes követelményrendszer Következetesség 2. Tehetséggondozás Megyei, országos versenyeken való eredményes szereplés Emelt szintű érettségire való felkészítés Differenciálás a tanórákon Iskolai szakkörök, emelt órák Támogatott versenyek 3. Felzárkóztatás Szükségessége: Eltérő felkészültség, különböző képességek, alulmotiváltság Differenciálás a tanórákon Módszertani sokszínűség Felzárkóztató órák tartása (szülők tájékoztatása, diákok motiválása )

16 További fontos feladatok a es tanévben 1. A szakiskolai, szakmai képzés hatékonyságának növelése a. Pályaorientáció, szakma iránti motiváció fontossága, gyakorlatorientált oktatás 2. Érettségi utáni szakképzés népszerűsítése, vonzóvá tétele a. Négy év következetes munkája szükséges hozzá elsősorban a szakmai tárgyakat oktató kollégák részéről b. Jövőkép kialakítása, elhelyezkedési lehetőségek bemutatása c. Agitálás további képesítések szerzésére (CNC forgácsoló, stb) 3. Felkészítés tanulmányi versenyekre OKTV OSZTV OMTV SZÉTV Országos Diákolimpia Szép Magyar Beszéd Verseny Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny SzóvalEU Országos Vitaverseny Kenguru Országos Matematika Verseny Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi Verseny Less Nándor országos Földrajzverseny Curie Országos Környezetvédelmi Verseny Ránki György regionális történelem verseny Megyei Történelemverseny Betty Memorial angol nyelvi verseny Megyei és helyi sport-és tanulmányi versenyek Mikrokontroller Alkalmazói Verseny Szakma Sztár Országos Pattantyús Számítógépes Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny Megyei Fizikaverseny Mikola Sándor Országos Fizikaverseny Varga Tamás Matematika Verseny 4. Képzési kínálatunk megújítása a. Osztrák technikusi képzés Matematika, szakmai tárgyak, német nyelv 5. Üzemekkel, vállalatokkal való aktív, sokoldalú együttműködés a. Flextronics, GE, DKG, NILFISK, AUDI Győr, Honeywell 6. Idegen nyelvek magas szintű, eredményes oktatása a. Kommunikációs készségek elsajátítása, nagyobb esély az elhelyezkedésben b. Nyelvvizsgára való felkészítés

17 7. Fontos feladatunk az oktatás mellett a nevelés is. a. Neveltségi szint javítása b. Házirend következetes betartatása 1. Rend, fegyelem megkövetelése 2. Értékeink védelme 3. Környezetünk védelme c. Szelektív hulladékgyűjtés d. Udvariasság, egymás tisztelete, elfogadása, etikai kódex e. Alapvető erkölcsi normák elfogadása 8. Felkészülés a folyamatosan hatályba lépő törvényi előírásokra, változásokra 9. Egységes értékrend kialakítása a pedagógusok körében a. Tanítás, nevelés területén. b. Pontos, megbízható munkavégzés. c. Példamutatás a munkafegyelemben, az emberi tartásban, a tisztességben. d. Közös a célunk, csak együtt vagyunk képesek elérni. e. Ha mindenki a maga területén a legjobbat nyújtja. 10. Beiskolázás a. Szakmák népszerűsítése: általános iskolai szakkör indítása b. Tájékoztatás, figyelem felhívás (8. osztály osztályfőnökök, c. szülők, tanulók) d. Nyílt napok e. Cserháti napok (szakmai programok, minél több általános iskolás becsalogatása az iskolába, az iskola jó hírének keltése) f. Legfontosabb: az iskolában folyó szakmai munka 11. Az e-napló tudatosabb használata Nagyobb fegyelmet követel, de jobban ellenőrizhető 12. Pályázati lehetőségek megkeresése, kihasználása a tárgyi feltételek javításához, a jobb környezet kialakításához. A TÁMOP B-12/1 pályázat megvalósítása 13. A szülői munkaközösséggel való jó együttműködés a. Rendszeres találkozás /Fogadónap, fogadó óra, családi nap/ b. Érdemi tanácskozások, viták, konszenzus elérése 14. DÖK együttműködés erősítése a. A DÖK munkáját segítő tanárral rendszeres konzultáció b. Diákparlament 15. Egészséges életmódra való nevelés a. Dohányzás megszüntetése, törvényi előírások betartása b. Egészségnap a diákok számára c. Kollégák egészségügyi szűrése d. A köznevelésről szóló szóló törvény 80. (1.) bek. alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési- oktatási intézményeknek 2013.április 3. és május 28. között kell megszervezni.

18 16. A TISZK-kel való szoros együttműködés Továbbképzések, központi képzőhelyek kihasználása (anyagvizsgálati labor, CAD-CAM-labor) 17. Hagyományaink ápolása a. Gólyanap, gólyaavató, szalagavató, ballagás b. Cserháti napok c. Tour de Cseri kerékpáros túranap d. Szakmai napok e. Szülők-nevelők bálja f. Családi nap g. Borverseny h. Tanári kirándulás 18. Ökoiskolai program megvalósítása 19. Külföldi kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése Újabb két Comenius-projekt megvalósítása Új kapcsolatok keresése 20. Érettségi és szakmai vizsgák eredményes lebonyolítása 21. Az éves munkaterv megvalósítása Nagykanizsa, szeptember 15. Marton László Tagintézmény vezető

19 A / E S T A N É V M U N K A R E N D J E A N A G Y K A N I Z S A I M Ű S Z A K I S Z A K K É P Z Ő I S K O L A É S K O L L É G I U M C S E R H Á T I T A G I N T É Z M É N Y É B E N 47/2013 (VII.4.) EMMI rendelet figyelembevételével augusztus h Tájékoztató tantestületi megbeszélés Felelős: Marton László ig h Írásbeli, ill. szóbeli javítóvizsgák, osztályozó vizsgák Felelős: Fullér-Kovács Krisztina ig.h h-tól Gólyanap Felelős: 9-es osztályfőnökök, Horváthné Simola Erika Tanévnyitó értekezlet Felelős: Marton László ig. szeptember 02. Tanévnyitó ünnepély (2. óra) Felelős: 10. évf. osztályfőnökei Első tanítási nap, 3-5. óra oszt.főnöki szervezési feladatokra Felelős: osztályfőnökök 16. Tanmenetek, egységes követelményrendszer, munkatervek, Törzslapok, Beírási naplók leadásának határideje Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 05. Az őszi érettségi vizsgákra jelentkezés határideje (Zsigmondy) 23. E-naplóban elvégzendő évkezdő oszt.főnöki adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje Felelős: osztályfőnökök, ig.helyettes 24. Szülői értekezlet (17 óra) Felelős: iskolavezetés 20. Tour de Cseri (Autómentes nap) 20. OKTV jelentkezési határidő /továbbküldés/ Felelős: szaktanárok október 01. A Zene Világnapja 04. Megemlékezés az aradi vértanuk napjáról Felelős: történelem munkaközösség 22. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Felelős: történelem munkaközösség november december okt.28.- okt.31. Őszi szünet Nevelőtestületi értekezlet 06. A tudomány napja Cserháti napok (1.) Felelős: iskolavezetés, mk.vezetők Gólyaavató, gólyabál (14-én) Felelős: DÖK, DÖK-tanár 16. Nyílt napok - Felelős: iskolavezetés Szülői fogadónap Felelős: szaktanárok és iskolavezetés

20 január február április május 14. Szülők-nevelők bálja 5. Agycsavaró Felelős: matematika mk. 7. Munkanap (24. helyett) 21. Karácsonyi ünnepély (munkanap)(27. helyett) Felelős: osztályfőnökök 23. január 03. Téli szünet (Utolsó tanítási nap dec. 21. szombat, első tanítási nap január 6.)) 17. A félévi érdemjegyek lezárásának határideje, osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés 24. Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről Felelős: osztályfőnökök 22. A Magyar Kultúra napja Felelős: magyar munkaközösség óra Félévzáró értekezlet Felelős: Marton László igazgató 28. Szülői értekezlet Felelős: iskolavezetés óra Szalagavató ünnepély Felelős: 11.évf. osztályfőnökei 15. Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje Felelős: osztályfőnök 15. Középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Felelős: történelem mk.közösség 14. Március 15-ei ünnepély Felelős: magyar mk. 6. XX. Cserháti Borverseny 02. Szülői fogadónap Felelős: szaktanárok 12. Családi nap Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 11. Megemlékezés a költészet napjáról Felelős: magyar munkaközösség 11. Tanári kirándulás (2.) 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emlékéről Felelős: történelem munkaközösség 16. DÖK nap (3.) Tavaszi szünet Város napja 30. Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon óra 12. évf., végzős évf. osztályozó konferencia Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés 01. Ballagás Felelős: 11. évf. osztályfőnökei 05. Írásbeli érettségi vizsgák kezdete (4., 5.)

21 június Felelős: Marton László igazgató Szakmai írásbeli vizsgák kezdete 28. Országos mérés a 10. évfolyamon Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 04. Nemzeti összetartozás Napja Felelős: magyar és történelem mk.vezetők Emelt szintű szóbeli vizsgák 13. Utolsó tanítási nap, óra osztályozó konferencia Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés óra Tanévzáró ünnepély Felelős: 10. évf. osztályfőnökei Szóbeli szakmai vizsgák Szóbeli érettségi vizsgák Felelős: Marton László igazgató 27. Technikus oklevelek átadása Felelős: Ring Balázs 25. Beiratkozás Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 30. Tanévzáró értekezlet Felelős: Marton László igazgató Tervezett tanítás nélküli munkanapok: (1) Cserháti Napok november 15. (2) Tanári kirándulás április 11. (3) Írásbeli érettségi május 5. (4) Írásbeli érettségi május 6. (5) Diák önkormányzati nap április 16. (6) Tantestületi értekezlet

22 Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumának munkaterve A 2013/2014. tanévre (A kollégium nevelőtestülete 2013.szeptember 4-én elfogadta) I. NEVELÉSI OKTATÁSI FELADATOK 1. A kollégium éves munkaterv készítésének meghatározó dokumentumai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja benne Kollégiumunk Pedagógiai Programjával A Kollégium Házirendje Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium éves munkaterve Batthyány Lajos Gimnázium éves munkaterve Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola éves munkaterve 2. A 2013/2014. tanév legfontosabb feladatai, célkitűzései Az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének az elősegítése folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel csoportok, alapközösségek kialakítása közösségi értékek megbecsülésének elérése hátrányos helyzetűek felzárkóztatása közösségi élet fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása szakkörök, önképzőkörök beindítása másság elfogadása és a tolerancia kialakítása a házirend betartása, betartatása egyéni tanulás segítése szabadidő kultúrált eltöltésének megszervezése, biztosítása drog prevenció egészséges életmódra nevelés Állagmegóvás A biztonságos intézmény működésére vonatkozó előírások betartása, betartatása A nevelőtanári alaptevékenységek következetes és folyamatos végrehajtás

23 az Arany János Kollégiumi Program folytatása Kollégiumi beiskolázási stratégia felülvizsgálata, átalakítása A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése és naplók vezetése 1. Csoportfoglalkozás tervek 2. Egyéni munkaterv 3. Ügyeleti naplók vezetése 4. Foglalkozási naplók: - Szilenciumi foglalkozás és jelenlét - Szabadidős-szakköri foglalkozások - Korrepetálás - Közösségi foglalkozások nyilvántartása 5. AJKP feladattervező a 2013/2014. tanévre A munkaidő, munkabeosztás pontos dokumentálása, munkaidőkeret nyilvántartása A gyermek és ifjúságvédelmi nyilvántartások, kimutatások vezetése, Kapcsolattartás a tantestületekkel, részvétel igény szerint az iskolai szülői értekezleteken és fogadó órákon. Általános iskolák beiskolázási szülői értekezletein való részvétel. 3. Eszközfejlesztési és átalakítási feladatok: Tanulószobák kialakítása az emeleteken az új közösségek részére Felelős: csoportvezetők, intézményegység-vezető Határidő: szeptember 01. Közösségi tér kialakítása az aulában, berendezése, otthonossá tétele, eszközökkel való felszerelése, Tarcsainé Dobos Gyöngyi nevelő Határidő: folyamatos Az aula dekorálása, paravánok tartalmának aktualizálása,, Tarcsainé Dobos Gyöngyi nevelő, Határidő: folyamatos 4. Folyamatos feladatok reszortfeladatok teljesítése Házirend betartatása kollégiumi programok és rendezvények tervének megvalósítása részvétel a város kulturális életében kapcsolattartás: a nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel, és szakmai szervezetekkel munkamegbeszélések tartása heti rendszerességgel (órarend szerint) 5. Ellenőrzés értékelés Naplók vezetésének ellenőrzése: Nevelői feljegyzések, Ügyeleti napló folyamatosan Foglalkoztatási naplók folyamatosan Törzskönyv vezetésének ellenőrzése folyamatosan

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben