A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve"

Átírás

1 A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013.

2 Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév értékelő értekezletén elvégzett munka, illetve a tanévnyitó tantestületi értekezleten a tantestület által elfogadott célok alapján állította össze. 1. Személyi, tárgyi feltételek A 2013/2014-as tanév indításához a személyi és tárgyi feltételek adottak. Tárgyi feltételek: Eszközfejlesztés - Decentralizált pályázat - eszközök A tantermek, telephelyek karbantartása, takarítása megtörtént. A gyakorló ápoló és a szociális gondozó és ápoló képzésekhez szükséges demonstrációs terem B épület 002-es tanterméből került kialakításra. A berendezések a Batthyány Gimnáziumból leltározva átkerültek hozzánk. Az eszközök fejlesztése pályázatból folyamatos lesz. Szintén a B épületben a 105-ös teremből művészeti szaktantermet alakítunk ki, ahol a rajz és vizuális kultúra és az énekórák megtartását tervezzük. A terem dekorálásáért és felszereléséért felelős Kovács István. Mivel elindítjuk a HÍD/II-es programot, olyan termet biztosítunk az osztálynak, ahol otthonos légkör kialakítható és tanulói asztalok könnyen átrendezhetővé teszik az osztályt. Ez a 103-as terem. A TÁMOP B pályázat eszközei megérkeztek, a decentralizált pályázat eszközeivel együtt segítik a korszerű pedagógiai munkát. A tantermekben lévő eszközök és a termek állagának megóvása érdekében a Hunyadi utcai épületben továbbra is minden tantermet zárni fogunk a szünetekben. Személyi feltételek: A személyi feltételek adottak, minden területen a törvényben előírtaknak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus vagy oktató tanít az elfogadott tantárgyfelosztás szerint. Az idei tanévben az új kollégák a szakképzésben vállaltak munkát. Király Attila fúrós oktató Somogyvári László fúrós oktató Szabó Szilveszter épületgépész Kelemen Tibor kárpitos oktató Matolcsi István villanyszerelő oktató Két kolléga tovább tanulását tudja az intézmény támogatni: Nyirádi Zsolt olajmérnök, Simon János mérnök tanári képzést kezd. Az ő szakszerű helyettesítésükért Erdődi Tamás gyakorlati oktatás vezető helyettes a felelős.

3 2. Induló osztályok Szakközépiskola: A 9. évfolyamon 2 osztályt tudtunk indítani. Iskolánkban hagyományos bányászat ágazat és informatika ágazat mellett az egészségügyi ágazatban a gyakorló ápoló és a rendészet ágazatban is megindult a képzés. Ismét maximális létszámmal indítjuk az AJKP-ban az előkészítő osztályt. A tavalyi előkészítős osztályból 15 tanuló a Zsigmondy-Széchenyi székhelyintézmény szakközépiskolai osztályában tanul tovább. Nagy várakozással és figyelemmel kísérjük az előkészítő osztály mellett az ő továbbhaladásukat. A program felelőse az iskolában Laukó Emőke intézményvezető-helyettes. Felnőttoktatás keretében szakképzésben végzett fiataloknak nappali rendszerben szerveztük meg az érettségi felkészítést két éves képzésben. Rendészet ágazat 9.A Papp Mónika Informatika ágazat Bányászat ágazat 9.B Partiné Pataki Egészségügyi ágazat Gabriella Szakképzés A 3 éves szakképzésben hat 9-es osztályban képezünk tanulókat 11 szakmában. Az idén először indul a szociális gondozó és ápoló képzés. Az idei tanév egyik fontos feladata a képzésben résztvevő tanulók lemorzsolódásának csökkentése, valamint a szakmai képzés és a közismereti képzés összhangjának megteremtése. Ebben a munkában segítségünkre lesznek azok a munkacsoportokban dolgozó kollégák, akik részt vesznek a Rövidített idejű szakképzés bevezetése a Nagykanizsai Műszaki Szakközép Iskolában című, TÁMOP B-12/ jelű projektünk lebonyolításában. Minden osztályban az osztályfőnök munkáját a szakképzésben a diákokat tanító kolléga segíti. A HÍD/II-es program elindítására külön figyelmet szentelünk. A tanulók hagyományos értékelése mellett 2 havonta az osztályt tanító kollégákkal közösen minden tanulót értékelünk, és szükség esetén egyéni fejlesztési terv kidolgozására kerül sor.

4 A lányok lakástextil készítő, a fiúk faipari gépkezelő rész-szakképesítésben vesznek részt a Petőfi utcai telephelyünkön. A HÍD/I-es program kidolgozása és elindítása a tanév során folyamatos feladat. 9.E Kulcsárné Véghelyi Csilla 9.F Simon Mónika 9.J Gubricza Balázs 9.K Frazon István 9.L Tamás Attila 9.M Marosi Attila női szabó kárpitos szociális gondozó és ápoló asztalos kőműves és hidegburkoló festő számítógép szerelő villanyszerelő karosszérialakatos szerkezetlakatos hegesztő 11. évfolyamon 4 osztályt tudtunk indítani 6 szakmában. 11.K Patonai Katalin Női szabó 11.L Kőműves Németh Gábor Villanyszerelő 11.O Szerkezetlakatos Erdődi Tamás Karosszérialakatos 11.P Varga Károly Hegesztő

5 A 13. technikus évfolyamon 2 osztályba szerveztük a tanulókat. Sikerült a szülők és diákok számára még kevésbé ismert gyakorló fodrászképzést is elindítanunk. 13.A Kertész János 13.B Csermák Tamás Fluidumkitermelő technikus Informatikai rendszergazda Fluidumkitermelő technikus Gyakorló fodrász Esti tagozat Az esti tagozat munkáját munkaközösség vezetőként Szele Imre fogja össze. Az esti tagozat képzési formájának megújítására a TÁMOP B Digitális középiskola programban bevezetett tanulási modell folytatódik 10,11. és 12. évfolyamon. A lemorzsolódás csökkentésére minden évfolyamon kontaktórával segítjük a tanulókat. A pályázat tapasztalatainak elemzése, új koncepció kidolgozása a tanév feladata. A projekt fenntartásáért Szele Imre a felelős. A tagozaton kiemelt feladatként kezeljük az osztályfőnökök szerepét, és a tanulók tájékoztatását az iskolai honlapon és a központi faliújságon. 3. Szakmai munka A köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően a 9. és 10. évfolyamon minden osztályban megszerveztük a mindennapos testnevelést. Ehhez a tárgyi feltételek - tornaterem, tornacsarnok- és a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A közösségi szolgálat elindítása és szervezése Némethné Gecse Orsolya 10.A osztály osztályfőnökének a feladata,bevonva a 9-es osztályfőnököket is. A lemorzsolódás és a bukások számának csökkentése érdekében minden induló 9-es osztályban esetmegbeszéléseket szervezünk 2 havonta. Felelőse Laukó Emőke és a z osztályfőnökök. Az IPR programban tavaly 146 fő támogatására és integrációjára volt lehetőség. Az idei tanévben közel azonos létszámmal tervezzük a program folytatását. Az egyéni fejlesztések mellett taneszközök biztosítását, kulturális és szabadidős rendezvények szervezését tervezzük. Felelős: Hajas Zoltán Folytatni szeretnénk az Esélyegyenlőségi pályázatok közül az Út a szakmához és az Út az érettségihez alprogramokat. A pályázat felelőse: Hajas Zoltán A tavalyi tanévben elindult TÁMOP SáNtIka- pályázat - amelyben konzorciumi tagként veszünk részt - folytatódik az idei tanévben is.

6 A Tehetségpont fenntartásáért és működtetéséért Balogh Diána a felelős. Az iskolában meghirdetett szakkörök, korrepetálások és tehetséggondozás szeptember 15-e után indulnak a diákok igényei és a tantárgyfelosztás figyelembevételével. A foglalkozások időpontjáról és helyszínéről az iskola honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. A 2011/2012-es tanévben bevezetésre került E-naplót használjuk az idei tanévben is. Célunk hogy az e-ellenőrzőt minél több szülővel megismertessük. A fentiek figyelembe vételével a 2013/2014 tanévben nevelő oktató tevékenységünk során az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet: 1. Az új dokumentumok, követelmények felülvizsgálata és elkészítése az új képzési rendszer és a változó jogszabályok tekintetében. 2. A környezeti nevelés hangsúlyozása és az állagmegóvás az iskola mindennapjaiban. 3. A nevelés hangsúlyozása és erősítése a munkaközösségek sajátosságainak alapján Az intézmény munkaközösségei munkájukat az iskola munkaterve és menetrendje alapján végzik a saját munkatervük alapján. 4. Ügyeleti rend: mellékelve telephelyenként 5. A tantestület a szülői közösség, és a diákönkormányzat egyetértésével az alábbi tanulmányi versenyekre nevezünk: Magyar nyelvtan Tantárgy neve Matematika, magyar, történelem Biológia, fizika Gépipari csoport Környezetvédelmi vegyipari technikus Informatikai szakmacsoport Induló szakmákban Verseny megnevezése Implom József helyesírási verseny Szakiskolások közismereti versenye Középiskolások megyei tanulmányi versenye OSZTV OSZTV OSZTV SZKTV

7 6. Vezetők fogadónapjai: Vezető neve Fogadónap Bene Csaba intézményvezető Hétfő 8-9 óra Péntek 8-9 óra Anda Zoltán intézményvezető helyettes Hajas Zoltán intézményvezető helyettes Laukó Emőke intézményvezető helyettes Hétfő 8-9 óra Kedd 8-9 óra Szerda 9-10 óra Csütörtök óra Hétfő 8-9 óra Kedd óra 7. Ellenőrzési terv: Intézményvezető: Tanév során havonta legalább 2 óralátogatása a tanév kiemelt feladatinak figyelembevételével Havonta egy alkalommal telephely vezetők beszámoltatása Iskola titkárság adminisztrációs munkájának ellenőrzése folyamatosan Munkaközösség-vezetők (telephely vezetők) munkájának ellenőrzése havonta egyszer személyesen a telephelyen Intézményvezető helyettesek: A tanórák pontos kezdésének, és befejezésének folyamatos ellenőrzése Ügyeletes tanár tevékenységének folyamatos ellenőrzése Kéthavonta a pedagógusok adminisztrációs munkájának ellenőrzése Havonta kettő óra látogatása A hozzátartozó munkaközösségek munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése Félévente egy alkalommal munkaközösség vezetők beszámoltatása 9. A tanév menetrendje: mellékletben Nagykanizsa, szeptember 15. Bene Csaba Intézményvezető

8 NMSZI Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézmény 2013/2014-as tanév esemény naptára Időpont Megnevezés Megjegyzés AUGUSZTUS 22 9 óra tantestületi alakuló értekezlet 23 8 óra javítóvizsgák Of. Szaktanárok óra javítóvizsgák Pótbeíratás Tanévnyitó tantestületi értekezlet SZEPTEMBER Tanévnyitó ünnepély 2-4. óra of. óra 2 14 óra Esti tagozat tanévnyitó Szele Imre 5 Őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezési határidő Szülői értekezlet Laukó Emőke, Hajas Zoltán óra Szülői közösség megbeszélés Laukó Emőke Fizikai felmérések (testnevelés) Testnev.mk OKTÓBER 1 Kollmann Pál városi atlétika verseny Testnev.mk 3 osztályozó vizsgák Laukó Emőke, szaktanárok 4 Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben, történelem mk. 8 szakmai írásbeli vizsgák kezdete Anda Zoltán Őszi érettségi írásbeli Bene Csaba,Laukó Emőke 15 Felvételi tagozatkódok megadása Bene Csaba 17 Gárdonyi emlékére rendezett számítógépes játék indítása humán mk 17 Gárdonyi emlékére rendezett novella felolvasó verseny humán mk ' kiállítás az iskolában és a kollégiumban humán mk óra Nemzeti ünnep megemlékezés humán mk 28- Őszi szünet NOVEMBER 3 Őszi szünet 4 szünet utáni első tanítási nap 7 ER Elsősegélynyújtó verseny 7-8.osztályosoknak reál mk Winkler Lajos kémia verseny középiskolásoknak Vécsei úti telephely De. és 15 Beiskolázási Nyílt Nap 14 óra iskola vezetés érettségi szóbeli vizsgák iskola vezetés DECEMBER JANUÁR 2 AIDS elleni világnap Novák Endréné 3 V. Fekete Szabolcs emléktorna testnevelés mk. 5 De. és 15 óra Beiskolázási Nyílt Nap iskola vezetés Fogadónap Laukó Emőke 7 tanítási nap Adventi hét humán mk óra Karácsonyi ünnepély humán mk óra Nyugdíjas találkozó,év végi köszöntés iskola vezetés 21 szünet előtti utolsó tanítási nap Téli szünet 6 szünet utáni első tanítási nap óra Osztályozó vizsga Laukó Emőke, Hajas Zoltán 13 Zsigmondy kupa általános iskolásoknak testnevelés mk óra Félévi osztályozó értekezlet I. félév vége 22 Magyar Kultúra Napja Weöres Sándor szavalóverseny Magyar mk

9 17 Általános felvételi eljárás kezdete Bene Csaba Szülői értekezlet Laukó Emőke, Hajas Zoltán 30 Félév értékelő tantestületi értekezlet iskola vezetés FEBRUÁR MÁRCIUS 3 Röplabda városi bajnokság testnevelés mk 7 Szalagavató végzős of. Tudod- e ki? Tudod-e mikor? vetélkedő Szegletes Gáborné 15 Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgákra Laukó E. Anda Z. 25 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztály keret,történelem mk országismereti verseny indítása szakköz.osztályoknak humán mk országismereti verseny indítása általános iskolásoknak humán mk 11 Forradalom és szabadságharc, kiállítás humán mk 13 Huszárbemutató 14 Nemzeti ünnep megemlékezés humán mk 21 német nyelvi verseny szakiskolásoknak idegen nyelvi mk 21 Víz világnapja városi vetélkedő Vécsey úti telephely 28 szóbeli német nyelvi verseny szakiskolásoknak idegen nyelvi mk Fogadónap Laukó Emőke Hajas Zoltán Húsvétváró programsorozat 27 szünet előtti utolsó tanítási nap ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Megjegyzés: 11 "Ékes édes anyanyelvünk" vetélkedő szakiskolásoknak humán mk 15 Széchenyi Kupa kispályás labdarúgó torna testnevelés mk 15 "Emlékezés menete" megemlékezés 16 DIÁKNAP tanítás nélküli munkanap tavaszi szünet megyei kémia verseny általános iskolásoknak környezetvéd. mk Kemény János informatika verseny általános isk. inf. Mk Széchenyi Kupa testnevelés mk óra Osztályozó vizsga ( végzősök ) Laukó E. Anda Z. 24 Winkler Lajos emléknap 30 osztályozó értekezlet végzősöknek Bene Csaba 1 9 óra Ballagás végzős of írásbeli érettségi vizsgák tanítás nélküli munkanap 3 nap 10 vizsgafelkészülés tanítás nélküli munkanap 12 OKJ írásbeli vizsgák kezdete Anda Zoltán szakmai vezetők évfolyam kompetenciamérés Hajas Zoltán Fizikai felmérések (testnevelés) testnevelés mk 1 -- Szakmai vizsgák Anda Zoltán 5-6 Osztályozó vizsga Laukó Emőke 4 Nemzeti emléknap osztályfőnökök óra Osztályozó értekezlet utolsó tanítási nap 18 9 óra Tanévzáró ünnepély Hajósné Bujtor T Szóbeli érettségi vizsgák Laukó Emőke, Szele Imre 16 Nyári gyakorlat kezdete Anda zoltán Beiratkozás titkárság, of 27 9 óra Tanévzáró tantestületi értekezlet iskolavezetés Nevelőtestületi értekezleteket, igazgatói megbeszéléseket alkalomszerűen csütörtöki napokon tartunk. Az értekezletek időpontját a hétfői hirdetéseken adjuk meg. A 6. tanítás nélküli munkanap időpontjáról a szakmai vizsgaidőszakban a jelentkezések függvényében fogunk dönteni.

10 TANÁRI ÜGYELET 2013/2014 Hunyadi u.18. Fő épület HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Földszint Hajasné H. Miksó Horváthné L. Tamás Attila Czuk Rita Andrea Ágnes Marianna Udvar Belák Péter Hóbor József Fenyvesi János Szécsi András Belák Péter Szele Imre Marosi Frazon István Bognárné R. Hóbor József Attila Rita I. emelet Jánoki Kovács Jandó Katalin Berke Ulrike Vörös Katalin Katalin Anna II. emelet Farkas Mária Gubricza Balázs Király Beatrix Németh Dóra Jellasics N. Edina Ocskó Tibor Pergerné R. Szilvia Popellárné V. Mária Papp Mónika Kulcsárné V. Csilla B épület HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Borosné L. Simon Partiné P. Zakó Szilvia Jánoki Földszint Györgyi Mónika Gabriella K./Farkas M. I. emelet Fenyvesi Kovács Némethné G. Kovács István Bohár Tünde II. emelet János István Orsolya Tornacsarnok HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Wittmann Károlyné Marton Géza Simonka Ferenc Váradi Gábor Marton Géza

11 Erdész úti ügyelet A hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogh Zoltán Balogh Diána Csermák Tamás Nyirádi Zsolt Nyirádi Zsolt Balogh Zoltán Balogh Diána Csermák Tamás Nyirádi Zsolt Nyirádi Zsolt Szabó Szilveszter Balogh Diána Csermák Tamás Simon János Kertész János Szabó Szilveszter Varga Károly Csermák Tamás Sándor Zoltán Kertész János Benczik Ferenc Varga Károly Csermák Tamás Sándor Zoltán Kertész János Benczik Ferenc Varga Károly Poszovecz László Sándor Zoltán Poszovecz László Szabó Poszovecz Poszovecz Simon János Szilveszter László Nováczki Gyula László Simon János Szabó Szilveszter Poszovecz László Poszovecz Nováczki Gyula László B hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogh Zoltán Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Nyirádi Zsolt Balogh Zoltán Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Nyirádi Zsolt Szabó Szilveszter Balogh Diána Simon János Gerencsér Attila Kertész János Szabó Szilveszter Szabó Szilveszter Simon János Gerencsér Attila Kertész János Benczik Ferenc Szabó Szilveszter Simon János Gerencsér Attila Kertész János Szabó Poszovecz Benczik Ferenc Szilveszter László Nováczki Gyula Sándor Zoltán Benczik Ferenc Sándor Zoltán Poszovecz László Nováczki Gyula Sándor Zoltán Benczik Ferenc Sándor Zoltán Poszovecz László Nováczki Gyula Sándor Zoltán

12 T ANÁRI ÜGYELET 2013/2014. VÉCSEY U.

13 N A G Y K A N I Z S A I M Ű S Z A K I S Z A K K É P Z Ő I SKOLA ÉS K OLLÉGIUM C SERHÁTI T A G I N T É Z M É N Y Személyi feltételek 1. Tagintézmény-vezető: Marton László 2. Tagintézmény-vezető helyettes: Fullér-Kovács Krisztina Munkaközösség-vezetők: - reál Tóthné Piriti Zsuzsanna - humán Farkas Tünde - gépész György Gyula - elektronika Tukacs Attila Távozó kolléga: Mezriczkyné Kele Éva Érkező kollégák: Gyes-en lévők: Endes Ildikó Fónagy László Dara István Kondákor Attila Szmodics László Godena Ildikó Benczesné Markó Eszter OSZTÁLYFŐNÖKÖK AZ INDULÓ ÉVFOLYAMOKON: 9/A Nagy László 9/B Mártonné Szalai Katalin 9/C Belső Tibor 9/D Tóthné Piriti Zsuzsanna 9/GI (gépi forgácsoló, ipari gépész) Kanász Ferenc 11. L/G (gépi forgácsoló, ipari gépész) Milei László 13.A gépgyártástechnológiai technikus György Gyula 13.B autószerelő Ring Balázs 13.C elektronikai technikus 15/AT autótechnikus Kovács Attila

14 A tanév rendje Első tanítási nap: szeptember 2. /hétfő/n Utolsó tanítási nap: június 13. /péntek/ Első félév vége: január 17. Szünetek: - Őszi szünet: okt. 28 okt. 31. a tanítás utolsó napja: október 25. /péntek/ a tanítás első napja: november 4. /hétfő/ - Téli szünet: december január 03. a tanítás utolsó napja: december 21. /szombat/ a tanítás első napja: január 06. /hétfő/ - Tavaszi szünet: április 17. április 22. a tanítás utolsó napja: április 16. /szerda/ a tanítás első napja: április 23. /szerda/ Iskolai megemlékezések napjai: - Aradi vértanúkról: október 6. - Kommunista diktatúrák áldozatairól február Nemzeti ünnepek október 23. és március Holokauszt áldozatairól: április Nemzeti összetartozás napja: június 4.

15 tanév Munkánkat meghatározó tényezők Folyamatosan hatályba lépő törvények Nemzeti Köznevelési Törvény módosítása, végrehajtására vonatkozó rendelet(ek) és a évi LV. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet Gazdasági szemlélet az oktatásban, intézményfenntartásban Szakképzés átalakítása - Gyakorlati órák arányának növelése - Vizsgarendszer, egyszerűsítése - Több különböző rendszerű képzés - Felügyeleti rendszer kiépítése Kiemelt feladataink a es tanévben 1. A tanulók teljesítményének növelése Motiváció különböző eszközei (volt diákok, szakemberek meghívása szakmai és osztályfőnöki órákra, életpályák bemutatása, üzemlátogatások, stb.) Munkafegyelem kialakítása Módszertani sokszínűség Kapcsolattartás a szülőkkel Egységes követelményrendszer Következetesség 2. Tehetséggondozás Megyei, országos versenyeken való eredményes szereplés Emelt szintű érettségire való felkészítés Differenciálás a tanórákon Iskolai szakkörök, emelt órák Támogatott versenyek 3. Felzárkóztatás Szükségessége: Eltérő felkészültség, különböző képességek, alulmotiváltság Differenciálás a tanórákon Módszertani sokszínűség Felzárkóztató órák tartása (szülők tájékoztatása, diákok motiválása )

16 További fontos feladatok a es tanévben 1. A szakiskolai, szakmai képzés hatékonyságának növelése a. Pályaorientáció, szakma iránti motiváció fontossága, gyakorlatorientált oktatás 2. Érettségi utáni szakképzés népszerűsítése, vonzóvá tétele a. Négy év következetes munkája szükséges hozzá elsősorban a szakmai tárgyakat oktató kollégák részéről b. Jövőkép kialakítása, elhelyezkedési lehetőségek bemutatása c. Agitálás további képesítések szerzésére (CNC forgácsoló, stb) 3. Felkészítés tanulmányi versenyekre OKTV OSZTV OMTV SZÉTV Országos Diákolimpia Szép Magyar Beszéd Verseny Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny SzóvalEU Országos Vitaverseny Kenguru Országos Matematika Verseny Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi Verseny Less Nándor országos Földrajzverseny Curie Országos Környezetvédelmi Verseny Ránki György regionális történelem verseny Megyei Történelemverseny Betty Memorial angol nyelvi verseny Megyei és helyi sport-és tanulmányi versenyek Mikrokontroller Alkalmazói Verseny Szakma Sztár Országos Pattantyús Számítógépes Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny Megyei Fizikaverseny Mikola Sándor Országos Fizikaverseny Varga Tamás Matematika Verseny 4. Képzési kínálatunk megújítása a. Osztrák technikusi képzés Matematika, szakmai tárgyak, német nyelv 5. Üzemekkel, vállalatokkal való aktív, sokoldalú együttműködés a. Flextronics, GE, DKG, NILFISK, AUDI Győr, Honeywell 6. Idegen nyelvek magas szintű, eredményes oktatása a. Kommunikációs készségek elsajátítása, nagyobb esély az elhelyezkedésben b. Nyelvvizsgára való felkészítés

17 7. Fontos feladatunk az oktatás mellett a nevelés is. a. Neveltségi szint javítása b. Házirend következetes betartatása 1. Rend, fegyelem megkövetelése 2. Értékeink védelme 3. Környezetünk védelme c. Szelektív hulladékgyűjtés d. Udvariasság, egymás tisztelete, elfogadása, etikai kódex e. Alapvető erkölcsi normák elfogadása 8. Felkészülés a folyamatosan hatályba lépő törvényi előírásokra, változásokra 9. Egységes értékrend kialakítása a pedagógusok körében a. Tanítás, nevelés területén. b. Pontos, megbízható munkavégzés. c. Példamutatás a munkafegyelemben, az emberi tartásban, a tisztességben. d. Közös a célunk, csak együtt vagyunk képesek elérni. e. Ha mindenki a maga területén a legjobbat nyújtja. 10. Beiskolázás a. Szakmák népszerűsítése: általános iskolai szakkör indítása b. Tájékoztatás, figyelem felhívás (8. osztály osztályfőnökök, c. szülők, tanulók) d. Nyílt napok e. Cserháti napok (szakmai programok, minél több általános iskolás becsalogatása az iskolába, az iskola jó hírének keltése) f. Legfontosabb: az iskolában folyó szakmai munka 11. Az e-napló tudatosabb használata Nagyobb fegyelmet követel, de jobban ellenőrizhető 12. Pályázati lehetőségek megkeresése, kihasználása a tárgyi feltételek javításához, a jobb környezet kialakításához. A TÁMOP B-12/1 pályázat megvalósítása 13. A szülői munkaközösséggel való jó együttműködés a. Rendszeres találkozás /Fogadónap, fogadó óra, családi nap/ b. Érdemi tanácskozások, viták, konszenzus elérése 14. DÖK együttműködés erősítése a. A DÖK munkáját segítő tanárral rendszeres konzultáció b. Diákparlament 15. Egészséges életmódra való nevelés a. Dohányzás megszüntetése, törvényi előírások betartása b. Egészségnap a diákok számára c. Kollégák egészségügyi szűrése d. A köznevelésről szóló szóló törvény 80. (1.) bek. alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési- oktatási intézményeknek 2013.április 3. és május 28. között kell megszervezni.

18 16. A TISZK-kel való szoros együttműködés Továbbképzések, központi képzőhelyek kihasználása (anyagvizsgálati labor, CAD-CAM-labor) 17. Hagyományaink ápolása a. Gólyanap, gólyaavató, szalagavató, ballagás b. Cserháti napok c. Tour de Cseri kerékpáros túranap d. Szakmai napok e. Szülők-nevelők bálja f. Családi nap g. Borverseny h. Tanári kirándulás 18. Ökoiskolai program megvalósítása 19. Külföldi kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése Újabb két Comenius-projekt megvalósítása Új kapcsolatok keresése 20. Érettségi és szakmai vizsgák eredményes lebonyolítása 21. Az éves munkaterv megvalósítása Nagykanizsa, szeptember 15. Marton László Tagintézmény vezető

19 A / E S T A N É V M U N K A R E N D J E A N A G Y K A N I Z S A I M Ű S Z A K I S Z A K K É P Z Ő I S K O L A É S K O L L É G I U M C S E R H Á T I T A G I N T É Z M É N Y É B E N 47/2013 (VII.4.) EMMI rendelet figyelembevételével augusztus h Tájékoztató tantestületi megbeszélés Felelős: Marton László ig h Írásbeli, ill. szóbeli javítóvizsgák, osztályozó vizsgák Felelős: Fullér-Kovács Krisztina ig.h h-tól Gólyanap Felelős: 9-es osztályfőnökök, Horváthné Simola Erika Tanévnyitó értekezlet Felelős: Marton László ig. szeptember 02. Tanévnyitó ünnepély (2. óra) Felelős: 10. évf. osztályfőnökei Első tanítási nap, 3-5. óra oszt.főnöki szervezési feladatokra Felelős: osztályfőnökök 16. Tanmenetek, egységes követelményrendszer, munkatervek, Törzslapok, Beírási naplók leadásának határideje Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 05. Az őszi érettségi vizsgákra jelentkezés határideje (Zsigmondy) 23. E-naplóban elvégzendő évkezdő oszt.főnöki adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje Felelős: osztályfőnökök, ig.helyettes 24. Szülői értekezlet (17 óra) Felelős: iskolavezetés 20. Tour de Cseri (Autómentes nap) 20. OKTV jelentkezési határidő /továbbküldés/ Felelős: szaktanárok október 01. A Zene Világnapja 04. Megemlékezés az aradi vértanuk napjáról Felelős: történelem munkaközösség 22. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Felelős: történelem munkaközösség november december okt.28.- okt.31. Őszi szünet Nevelőtestületi értekezlet 06. A tudomány napja Cserháti napok (1.) Felelős: iskolavezetés, mk.vezetők Gólyaavató, gólyabál (14-én) Felelős: DÖK, DÖK-tanár 16. Nyílt napok - Felelős: iskolavezetés Szülői fogadónap Felelős: szaktanárok és iskolavezetés

20 január február április május 14. Szülők-nevelők bálja 5. Agycsavaró Felelős: matematika mk. 7. Munkanap (24. helyett) 21. Karácsonyi ünnepély (munkanap)(27. helyett) Felelős: osztályfőnökök 23. január 03. Téli szünet (Utolsó tanítási nap dec. 21. szombat, első tanítási nap január 6.)) 17. A félévi érdemjegyek lezárásának határideje, osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés 24. Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről Felelős: osztályfőnökök 22. A Magyar Kultúra napja Felelős: magyar munkaközösség óra Félévzáró értekezlet Felelős: Marton László igazgató 28. Szülői értekezlet Felelős: iskolavezetés óra Szalagavató ünnepély Felelős: 11.évf. osztályfőnökei 15. Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje Felelős: osztályfőnök 15. Középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Felelős: történelem mk.közösség 14. Március 15-ei ünnepély Felelős: magyar mk. 6. XX. Cserháti Borverseny 02. Szülői fogadónap Felelős: szaktanárok 12. Családi nap Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 11. Megemlékezés a költészet napjáról Felelős: magyar munkaközösség 11. Tanári kirándulás (2.) 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emlékéről Felelős: történelem munkaközösség 16. DÖK nap (3.) Tavaszi szünet Város napja 30. Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon óra 12. évf., végzős évf. osztályozó konferencia Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés 01. Ballagás Felelős: 11. évf. osztályfőnökei 05. Írásbeli érettségi vizsgák kezdete (4., 5.)

21 június Felelős: Marton László igazgató Szakmai írásbeli vizsgák kezdete 28. Országos mérés a 10. évfolyamon Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 04. Nemzeti összetartozás Napja Felelős: magyar és történelem mk.vezetők Emelt szintű szóbeli vizsgák 13. Utolsó tanítási nap, óra osztályozó konferencia Felelős: szaktanárok, oszt.fők, isk.vezetés óra Tanévzáró ünnepély Felelős: 10. évf. osztályfőnökei Szóbeli szakmai vizsgák Szóbeli érettségi vizsgák Felelős: Marton László igazgató 27. Technikus oklevelek átadása Felelős: Ring Balázs 25. Beiratkozás Felelős: Fullér-Kovács Krisztina igh. 30. Tanévzáró értekezlet Felelős: Marton László igazgató Tervezett tanítás nélküli munkanapok: (1) Cserháti Napok november 15. (2) Tanári kirándulás április 11. (3) Írásbeli érettségi május 5. (4) Írásbeli érettségi május 6. (5) Diák önkormányzati nap április 16. (6) Tantestületi értekezlet

22 Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumának munkaterve A 2013/2014. tanévre (A kollégium nevelőtestülete 2013.szeptember 4-én elfogadta) I. NEVELÉSI OKTATÁSI FELADATOK 1. A kollégium éves munkaterv készítésének meghatározó dokumentumai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja benne Kollégiumunk Pedagógiai Programjával A Kollégium Házirendje Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium éves munkaterve Batthyány Lajos Gimnázium éves munkaterve Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola éves munkaterve 2. A 2013/2014. tanév legfontosabb feladatai, célkitűzései Az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének az elősegítése folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel csoportok, alapközösségek kialakítása közösségi értékek megbecsülésének elérése hátrányos helyzetűek felzárkóztatása közösségi élet fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása szakkörök, önképzőkörök beindítása másság elfogadása és a tolerancia kialakítása a házirend betartása, betartatása egyéni tanulás segítése szabadidő kultúrált eltöltésének megszervezése, biztosítása drog prevenció egészséges életmódra nevelés Állagmegóvás A biztonságos intézmény működésére vonatkozó előírások betartása, betartatása A nevelőtanári alaptevékenységek következetes és folyamatos végrehajtás

23 az Arany János Kollégiumi Program folytatása Kollégiumi beiskolázási stratégia felülvizsgálata, átalakítása A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése és naplók vezetése 1. Csoportfoglalkozás tervek 2. Egyéni munkaterv 3. Ügyeleti naplók vezetése 4. Foglalkozási naplók: - Szilenciumi foglalkozás és jelenlét - Szabadidős-szakköri foglalkozások - Korrepetálás - Közösségi foglalkozások nyilvántartása 5. AJKP feladattervező a 2013/2014. tanévre A munkaidő, munkabeosztás pontos dokumentálása, munkaidőkeret nyilvántartása A gyermek és ifjúságvédelmi nyilvántartások, kimutatások vezetése, Kapcsolattartás a tantestületekkel, részvétel igény szerint az iskolai szülői értekezleteken és fogadó órákon. Általános iskolák beiskolázási szülői értekezletein való részvétel. 3. Eszközfejlesztési és átalakítási feladatok: Tanulószobák kialakítása az emeleteken az új közösségek részére Felelős: csoportvezetők, intézményegység-vezető Határidő: szeptember 01. Közösségi tér kialakítása az aulában, berendezése, otthonossá tétele, eszközökkel való felszerelése, Tarcsainé Dobos Gyöngyi nevelő Határidő: folyamatos Az aula dekorálása, paravánok tartalmának aktualizálása,, Tarcsainé Dobos Gyöngyi nevelő, Határidő: folyamatos 4. Folyamatos feladatok reszortfeladatok teljesítése Házirend betartatása kollégiumi programok és rendezvények tervének megvalósítása részvétel a város kulturális életében kapcsolattartás: a nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel, és szakmai szervezetekkel munkamegbeszélések tartása heti rendszerességgel (órarend szerint) 5. Ellenőrzés értékelés Naplók vezetésének ellenőrzése: Nevelői feljegyzések, Ügyeleti napló folyamatosan Foglalkoztatási naplók folyamatosan Törzskönyv vezetésének ellenőrzése folyamatosan

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv tanév Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Kollégiuma

Munkaterv tanév Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Kollégiuma Munkaterv 2014-2015.tanév Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Kollégiuma 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 74/A. Tel: 93/313-010; Fax:93/310-107; Web: http://kollegium.cserhati.hu/

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2015/2016.tanév 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 74/A. Tel: 93/313-010; Fax:93/310-107;

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2016/2017. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2016/2017. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2016/2017. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta igazgató TANÁRI NÉVSOR 2016/2017. tanév 1. Péterváriné Kiss Sarolta igazgató 2. Marton

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2016/2017.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2016/2017. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium Intézménye Kollégiumának Munkaterve 2016/2017.tanév 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 74/A. Tel: 93/313-010; Fax:93/310-107;

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Cserháti tagintézménye MUNKATERVE 2012/2013. tanév TANÁRI NÉVSOR 2012/2013. 1. Marton László tagintézmény-vezetı 2. Fullér-Kovács Krisztina tagintézményvezetı-helyettes

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

M U N K A T E R V. a 2009/2010. tanév. II. félév JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. Baja, 2010 január 18.

M U N K A T E R V. a 2009/2010. tanév. II. félév JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. Baja, 2010 január 18. JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM B A J A PETŐFI S. U. 1. M U N K A T E R V a 2009/2010. tanév II. félév Baja, 2010 január 18. Királyné Koszter Mária A 2009/2010. tanév munkaterve Az iskola működési

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2015/2016. tanévi ütemterv

2015/2016. tanévi ütemterv 2015/2016. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2015. aug.. 24. hétfő Alakuló értekezlet 10 óra 2. 2015. aug.. 25. Írásbeli javítóvizsgák 8 óra, Tankönyvárusítás 3. 2015. aug.. 26. szerda Szóbeli

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet Kedves olvasóink! A tanév eseményeit a weblapunkhoz szorosan kapcsolódó google calendar-ban is megtekinthetik, csak kattintsanak a Naptárunk menüpontra. Sőt, ingyen SMS értesítést is kaphatnak róla. A

Részletesebben

. Munkaterv-naptár 2016/2017

. Munkaterv-naptár 2016/2017 . Munkaterv-naptár 2016/2017 Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése Nyári gyakorlatok igazolásának Aug. 22. 9 h Alakuló értekezlet Orvosi vizsgálat Aug. 23. 8.h Javítóvizsgák,

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben