Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Pályázat a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői munkakörére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Pályázat a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői munkakörére"

Átírás

1 0

2 1

3 Tartalom 1. B E V E Z T Ő G O N D O L A T O K S Z E M É L Y E S A D A T O K S Z A K M A I Ö N É LE T R A J Z T O V Á B B K É P Z É S E K, T A N F O L Y A M O K E G Y É B M E G B Í Z A T Á S A I M... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. H E L Y Z E T E L M Z É S A Z I S K O L A MÚ L T J A T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S A Z I S K O L A J E L EN E AZ I S K O L Á B A N F O L Y Ó K É P Z É S E K A Z I S K O LA S Z E M É L Y I, T Á R G Y I F E L T É T E L I S Z E M É L Y I F E L T É T E L E K T Á R G Y I F E L T É T E L E K I N T É Z M É N Y I G A Z D Á L K O D Á S V E Z E T Ő I P R O G R A M C É L O M F E L A D A T O M V E Z E T Ő I E L V E M S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S A Z I S K O L A V E Z E T Ő I Z Á R Ó G O N D O L A T O K

4 1. B E V E Z T Ő G O N D O L A T O K Az oktatás, a tudás átszármaztatása egyidős az emberiség kialakulásával. Ennek módja koronként eltérő volt. A középkorban a szakmák oktatását, a szakképzést a céhek maguk oldották meg. Az 1872-es Ipar törvénnyel kezdődött Magyarországon a szakképzés átalakulása, kialakultak az első középfokú ipariskolák. A változás azóta is folyamatos. Napjainkban a gazdasági szereplők igényeit figyelembe véve a duális szakképzés bevezetése vált aktuálissá. Így az elméleti képzést az iskola, míg a gyakorlati oldalt az iskolai tanműhelyek és tanulószerződés alapján a gyakorlati képzőhelyek nyújtják. A tanulók valós munkahelyi körülmények között, tapasztalt munkatársaktól praktikus munkafogásokat sajátítanak el. Felelősségünk így közös. Mindnyájunkon múlik, hogy tanítványaink kiválóan felkészített, korszerű, versenyképes, szakmai tudás birtokában lévő, munkájukra igényes szakemberekké váljanak. A tantestület mottóját szeretném idézni, mellyel teljes egészében azonosulni tudok magam is. Emblémánk egy mécses, melynek lángját táplálja a szeretetet jelképező S betű. Mert fémet, fát megmunkálni, hálózatokat kiépíteni, számítógépet üzemeltetni, kereskedni lehet szeretet nélkül, de remekművet alkotni csak az önbizalommal, tudással, mélységes hittel, gondolkodással rendelkező ember képes. Mint ahogy a palánta is önálló lény, növekedik, fejlődik, de hogy milyen virágot hoz, milyen termést érlel az őt gondozó kertész odaadásán, mélységes szeretetén, gondos ápolásán múlik. Mi hiszünk a hozzánk kerülő palántákban. Hisszük, mindegyikük képes saját területén remekművet alkotni, mert valamiben tehetséget rejtő, önálló személyiség. A hozzájuk vezető kulcsot kell megtalálni, és jól használni! Ez a mi hitvallásunk, küldetésünk! 3

5 2. S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Születési hely, idő: Tatabánya 1960.május 22. Családi állapot: Gyermekeim: elvált Jávorka Zsuzsa közgazdász Jávorka Ádám árufuvarozó Állandó lakcím: 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 29. II/1. Ideiglenes tartózkodási cím: 2213 Monorierdő, Gyöngyvirág utca 28. Telefonszám: 06/20/ /34/ cím: 4

6 3. S Z A K M A I Ö N É LE T R A J Z Az alábbi önéletrajzot a monori Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető munkakör betöltésére kiírt pályázathoz készítettem. Tatabányán, május 22.-én születtem. Pedagógus családból származom ben szereztem első diplomámat az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, orosz szakkollégistaként ben a Komárom Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézetben, mint nevelőtanár kaptam állást. Az itt élő gyermekek sorsa, helyzete mélyen érintett, őszinte szeretettel fordultam feléjük ben a Móra Ferenc Általános Iskolában már, mint pedagógus helyezkedtem el. Rendszeres hospitálásokkal igyekeztem frissen megszerzett szakmai tudásomat rögzíteni, színesíteni. Úgy éreztem a tanítással rátaláltam hivatásomra augusztusától, tizenöt éven keresztül, a Sárberki Általános Iskolában tanítottam s láttam el a legkülönfélébb megbízatásokat. Hét évig a diákönkormányzat vezetőjeként a nevelőoktató munka mindkét oldalán állókkal, diákkal és tanárral közösen gondolkodtam a felmerülő konfliktusok konszenzuson alapuló megoldását keresve. Mindig tiszteltem az embert, nem csak a felnőttet, hanem az ifjút is ban a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán Közoktatási Vezető szakon szakvizsgát és egyben másod diplomát szereztem. 5

7 2000. augusztus 01-től Tatabányán a Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására kaptam kinevezést. Külsősként nyújtottam be pályázatomat. Nem bántam meg, kollégáim hamar elfogadtak. A mögöttem álló 9 vezetői év nagyon mozgalmas volt. Igazgatóként az összes alapdokumentum többszöri átdolgozását is feladatul kaptam. Szükségét éreztem az állandó önképzésnek, hiszen felelősséggel ellátni a szerteágazó feladatokat, melyek az iskolavezetéséből adódnak csak felkészülten lehetséges november 01-től az Országos szakértői névjegyzékre, mint tanügy igazgatási szakértő kerültem fel. Igazolványom száma: SZ augusztus 01-től az intézmény telephelyének igazgatóhelyettese lettem, mert az iskola, ahol addig igazgatói állást töltöttem be összevonásra került egy másik intézménnyel, aminek a nevét is felvettük. Az igazgatóhelyettesi feladatokat két évig láttam el, augusztusáig, amikor is lemondtam és azóta újra tanítok ben a Nyugat- magyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szakán egyetemi okleveles pedagógiatanár szakképzettséget szereztem T O V Á B B K É P Z É S E K, T A N F O L Y A M O K ben a Komárom Megyei Pedagógiai Továbbképző Intézet által szervezett matematika tanfolyamon bővítettem módszertanomat, ben informatika továbbképzésen ismerkedtem számítástechnika használatával, ben a Játszva a tanulási kudarcok ellen, a magatartászavarok kezelése tréningen vettem részt, ben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete által szervezett I/2. A tanulók értékelése. Mérés-metodika tanfolyamát végeztem el, melyet a Szegedi József Attila Tudományegyetem tanárai tartottak, 2001-ben A minőségirányítás alapjai tanfolyamon szereztem újabb ismereteket, 2003-ban a pályázatírás fortélyaival ismerkedtem meg a Pályázatmenedzsment a Közép-Dunántúli Régióban elnevezésű kísérleti képzési program keretei között, 6

8 7

9 4. H E L Y Z E T E L M Z É S 4.1. A Z I S K O L A MÚ L T J A T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S Az intézmény 1989/1990-es tanévben kezdte meg működését, akkor még 205. számú Szakmunkásképző Intézmény néven. Két évvel később új, korszerűbb, a kornak megfelelő épületegyüttesben indulhatott a tanév. 1994/1995-ös oktatási évben vette fel Szterényi József báró, az egykori kereskedelmi miniszter, valamint az iparoktatás újjászervezőjének nevét. Ettől az évtől kezdődően folyik szakiskolai és szakközépiskolai képzés is az intézmény falai között. Egyre szélesedő lehetőséget kínálva az intézményt választó tanulóknak az elsajátítandó szakmák választékában A Z I S K O L A J E L E N E Az intézmény alaptevékenysége a szakközépiskola és szakiskolai általános műveltséget megalapozó képzés, valamint a szakképzés. Az iskola típusa többcélú, összetett iskola. Az iskolai szakképzés a Pest Megye Önkormányzatának Közoktatási fejlesztési tervéhez igazodik tól a sikeres szakmai vizsgát tett diákok számára Europass bizonyítványt is kiállít az intézmény angol illetve német nyelven tól a szakmai képzések moduláris rendszerben történnek. Ettől az évtől tagja az Ország Közepe TISZK-nek is. Amennyiben iskolarendszeren kívüli oktatást kíván indítani, úgy köteles az OKTISZK-kel egyeztetni. Az iskola jóváhagyott Pedagógiai Programja alapján a szakiskola 9. és 10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó képzés keretén belül folyik a nevelő-oktató munka, majd a és 13. évfolyam a szakmai vizsgára való felkészülést szolgálja. A szakközépiskola évfolyamai az érettségi vizsgára felkészítő szakaszt jelentik. Az érettségi a felsőfokú továbbtanulás előfeltétele, valamint a szakmai képzési program alapján a 13. és 14. évfolyam felkészít a szakmai vizsgákra. 8

10 Az iskola alaptevékenysége az alapító okirata alapján: a) alaptevékenysége(i) 8531 Általános középfokú oktatás szakközépiskola a) tankötelezettek részére négy évfolyamos, évfolyam öt évfolyamos, 9-13.évfolyam a 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő évfolyam indítása is engedélyezett b) felnőttoktatás évfolyam szakiskola két évfolyamos, évfolyam 8532 Szakmai Középfokú oktatás Felzárkóztató oktatás AZ I S K O L Á B A N F O L Y Ó K É P Z É S E K Az iskola tanulóinak jelenlegi összlétszáma: 689 fő 9

11 A szakközépiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzések: elektrotechnika elektronika szakmacsoport mechatronikai technikus elektronikai technikus mechatronikai műszerész informatikai szakmacsoport gazdasági informatikus I gazdasági informatikus I. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport marketing-és reklámügyintéző marketing és reklámügyintéző A szakiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzések: elektrotechnika elektronika szakmacsoport villanyszerelő villanyszerelő építészet szakmacsoport szobafestő-mázoló és tapétázó festő-mázoló és tapétázó könnyűipar szakmacsoport ruházati eladó 10

12 faipar szakmacsoport asztalos bútorasztalos kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport élelmiszer - és vegyi áru kereskedő élelmiszer - és vegyi áru eladó vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport pincér pincér Az idei évben az alábbi szakmacsoportokban indul képzés nappali rendszerben Szakközépiskola Tagozat-kód Szakma-csoport Képzési idő 11. Elektrotechnika-elektronika 4 év 12. Informatika 4 év 13. Kereskedelem-marketing 4év 11

13 Szakiskola A szakiskolai 9. osztályban induló szakmacsoportok és jelenleg oktatott szakmák Tagozatkód Szakma-csoport Szakma Képzési idő 23. Kereskedelemmarketing Élelmiszer- és vegyi áru eladó év 24. Vendéglátásidegenforgalom Pincér év 25. Építőipar Festő, díszítő, mázoló és tapétázó év 26. Felzárkóztató Ruházati eladó 3 év Jelenleg oktatott érettségi utáni szakmák Szakma Mechatronikai technikus Gazdasági informatikus Termékdíj ügyintéző Képzési idő 2 év 2 év 1 év A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatónője és tantestülete a nevelő oktató munkán túl gondot fordít a tanulók személyiségének értékekkel történő formálására. Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket. Az így nyert pénzeszközök lehetőséget biztosítanak a másként nem vagy csak nehezen finanszírozható iskolának presztízst, tanulónak élményt nyújtó, személyiséget formáló programokhoz. 12

14 Pályázatból megvalósuló programok: Tempus két éves projekt -18 szakiskolás, két turnusban, 1 hónapos szakmai gyakorlatot szerezhetett Németországban Határtalanul programhoz illeszkedő- szerbiai szakiskolás kapcsolat a vajdasági magyarok megismerése, kapcsolatápolás e-twinning tavasszal várható az eredmény- lengyel szakképző intézményben tanuló gyerekekkel történő kapcsolat teremtés szorgalmazása Leonardo da Vinci program keretében pedagógus nyelvi továbbképzési pályázat- intézmények közötti kapcsolat felvételi szándékkal 4.3. A Z I S K O LA S Z E M É L Y I, T Á R G Y I F E L T É T E L I S Z E M É L Y I F E L T É T E L E K Az iskola betöltött pedagógus létszáma: 42 fő. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő könyvtáros rendszergazda oktatástechnológus 13

15 Ügyviteli dolgozók: 3 fő 2 gazdasági ügyintéző 1 iskolatitkár Technikai dolgozók: 9 fő portás udvari munkás karbantartó gondnok 5 takarítónő Tudomásom szerint a szakos ellátottság 100%-os, minden szakra megfelelő végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A nevelő-oktató munka irányítását egy igazgató, két igazgatóhelyettes valamint az gyakorlati oktatásvezető látja el. Jelenleg egy villamosmérnök tanári állás meg van hirdetve, aminek a betöltése augusztus hónapban esedékes. A tantestület munkaközösségeket és munkacsoportokat hozott létre, ahol a szakmai műhelymunka folyik. Munkaközösségek: Humán Reál Informatikai Műszaki Gazdasági Osztályfőnöki 14

16 Munkacsoportok: Minőségirányítási Környezetvédelmi T Á R G Y I F E L T É T E L E K Az iskolai oktatásnak, szakképzésnek épületegyüttes biztosít megfelelő körülményeket. A főépület korszerű, elegendő számú tanteremmel rendelkezik. Felszereltségük az előírtaknak megfelelő. Az informatikai szaktantermek gépparkjának felújítására sorkerült. A különálló tornacsarnok jó állapotú, felújítást a kiszolgáló helyiségek igényelnének. Az épületegyütteshez tartozik egy lapos tetejű épület, amelynek szigetelése nem megoldott. Fűtéskorszerűsítésének első üteme megvalósult, de szükséges lenne még egy kazán üzembe helyezése. A szakképzéshez elengedhetetlen gépek, berendezések rendelkezésre állnak. A könyvtár az iskola tetőterében kapott helyet. A szakkönyvek kölcsönzése mellett a szabadidő okos eltöltésére is lehetőséget ad az idelátogatóknak. A könyvtár szolgáltatásait igénybevevő rendelkezésére állnak személyiség fejlesztő játékok, CD-k, DVD-k és három számítógép is, amelyek az ismeretszerzést vagy kikapcsolódást szolgálják. Gyakorlati oktató termek, tanműhelyek: Elektronikai és mechatronikai jól felszerelt, vizsgáztatásra is alkalmas Asztalos- jól felszerelt, vizsgáztatásra is alkalmas Varroda-jól felszerelt Forgácsoló- fejlesztésre szorul Festő, mázoló- nem üzemkész, fejlesztésre szorul Tankonyha- jól felszerelt 15

17 I N T É Z M É N Y I G A Z D Á L K O D Á S Az intézmény gazdálkodása részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Gazdálkodását a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (2200 Monor, Ady E ) látja el. A feladatok finanszírozási forrása 2012 januárjától az állami normatíva és a saját bevétele. Amennyiben a kiemelten támogatandó hiányszakmák képzésének indítására nyílna lehetőség úgy ezekre a szakképesítésekre bármennyi tanuló beiskolázható lenne és a képzésekhez igénybe vehető az állami normatíván felül a fejlesztési támogatás is, valamint a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének decentralizált keretéből is igényelhető támogatás. A szakmai hozzájárulás megszűnésével fokozottabban kell a pályázati lehetőségeket figyelni, többet kell pályázni és élni azok hozadékával. A takarékos gazdálkodást minden területen szem előtt kell tartani. 5. V E Z E T Ő I P R O G R A M 5.1. C É L O M A már kialakult jó munkahelyi légkör megőrzése, a nevelő-oktató munka színvonalának emelése. A szakképzés a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan tudjon reagálni, tényleges választási lehetőséget kínáljunk a tanulók számára. Kiemelt cél, hogy javuljon a képzés minősége és tartalma a gyakorlat orientált képzés révén. 16

18 A tanulólétszám megőrzése érdekében a monori kistérséghez tartozó általános iskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítása. Az intézményben folyó szakképzések népszerűsítése. A szakképzés segítse elő a hátrányos helyzetű diákok hátrányainak kompenzálását, a lemaradók felkarolását. A gazdasággal való együttműködés erősítése. Célom, hogy a kibocsátottak egyre nagyobb aránya legyen képes aktívvá válni a munkaerőpiacon, rugalmasan alkalmazkodni tudó, együttműködésre, továbbtanulásra képes szakemberek váljanak belőlük. A évi CXC. a nemzeti köznevelésről valamint a évi CLXXXVII. a szakképzésről törvények okán szükséges ésszerűsítések, belső átszervezések megvalósítása a lehető legkevesebb személyi változtatással járjon, úgy hogy az iskola működése gördülékenyen folytatódjék. Legfőbb célom, hogy a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola megőrizze a városban és vonzáskörzetében elért jó hírnevét, arculatát, specifikumait és biztos, versenyképes tudást nyújtson az itt tanulóknak F E L A D A T O M Az előttem álló intézmény működtetésével kapcsolatos valamennyi feladat megoldását közvetlen vezetőtársaim és a nevelőtestület támogatásával lehet csak megvalósítani. Támaszkodom szakértelmükre, tapasztalatukra. Az iskola elfogadott dokumentumainak újra gondolása, törvényeknek való megfeleltetése felelősséget ró ránk. Meghatározója a nevelő-oktató munkának, az intézmény szabályszerű törvényes működésének. 17

19 A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 69. (1) alapján felelős vagyok és egyben feladatom: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése és gazdálkodása a munkáltatói joggyakorlás felelősség az intézményi szabályzatok elkészítésében a pedagógiai program jóváhagyása az intézmény képviselete Feladatom az évente változó dokumentumok elkészítése, melyek rövidtávú tervek, de minden tanév vezérdokumentumai. / munkaterv, tantárgyfelosztás, órarend, ellenőrzési terv/ Tovább kell erősíteni az iskolai rendet, fegyelmet, tanulói munkamorált. Ez csak az egész tantestület következetes nevelő tevékenységével érhető el. Feladatom a már jól működő hagyományőrzés megőrzése. Nyugodt, demokratikus légkörben közösen gondolkozó, egységes célokért dolgozó tantestület kialakítása, mely az ésszerű változásoktól nem riad vissza. További feladatom életre hívni mindazon képességeket, kompetenciákat tanulóinkban, melyek lehetővé teszik, hogy a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális, és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását eredményezi. Feladatom a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a szaktudományi tudás felhasználásával. Piacképes szakmai kompetenciák kialakítása. A lemorzsolódás csökkentése. Feladatom a tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése. Az iskolában elsajátított tudás integrálódjon, az önálló tanulási képességek kifejlődjenek a tanuló testi-lelki-szellemi egészségének fejlődése érdekében. Feladatom a tanulási folyamat szervezése-irányítása, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazása által hatékony tanulási környezet kialakítása. 18

20 Feladatom a szakmai együttműködés és kommunikáció fejlesztése a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel. A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatályba lépése is feladatokat, határidőket szab meg. A legfontosabbakat említem a teljesség igénye nélkül évi rövidtávú feladatok: 2012.szeptember 01-től a mindennapos testnevelést a kilencedik évfolyamon felmenő rendszerben kell megszervezni december 31-ig felül kell vizsgálni a pedagógiai programot az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából december 31-ig az SZMSZ felülvizsgálatát is meg kell tenni a 97. (14)-(15) alapján 2013.évi változások: Pedagógusok előmeneteli rendszere- életpálya- modell A pedagógusok új típusú munkaidő számítása Fenti feladataim megvalósítását nyugodt, demokratikus légkörben, közösen gondolkozó, egységes célokért dolgozó tantestület segítségével, közreműködésével tudom megvalósítani. A legfontosabb feladatom a pedagógiai tevékenység irányítása, a szakmai munka fejlesztése. 19

21 5.3. V E Z E T Ő I E L V E M Az intézményben folyó valamennyi munka tanulóink érdekében történjen. A nevelőoktató tevékenység elsődleges, minden felett álló feladatom. Fontosnak tartom, hogy kollégáimat teljes körben tájékoztassam az iskolát érintő valamennyi lényeges körülményről. Csak a közös tenni vágyás hozhat jó eredményt, előrelépést, probléma megoldást. A pedagógiai programunk határain belüli nevelői szabadságot tiszteletben tartom. A nevelőoktató munka területén az eredményességet döntő fontosságúnak hiszem. Ez az eredményesség nem csak a tanulmányi, szakmai tudáson nyújtott teljesítményekben mérhető, hanem a diákok tudásszintjének emelkedésében, magatartásuk javulásában, személyiségük kiteljesedésében realizálódhat. Vezetőtársaim véleménye fontos számomra. A rájuk bízott feladatokat előzetes megbeszélés alapján, de önállóan tudják elvégezni. Közvetlen munkámat segítőtársaimmal egyetértésben, közösen gondolkodva kívánom végezni. Vezetői feladataimban segítőim az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatás vezető, a munkaközösség-vezetők, a diák önkormányzat vezető, az érdekvédelmi szervezetek megbízottjai, az iskolatitkár és a gazdasági ügyintézők. Tőlük is felelős gondolkozást várok el feladataik végrehajtása során. (Szervezeti ábra 1. sz. melléklet) Magammal szemben támasztott elvárásaim a felkészültség, a tolerancia, a pártatlanság, a tényleges munka értékének elismerése, a jobbítási szándék, a törvényesség betartása. Fontosnak tartom a szülők tájékoztatását az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a tanulókat érintő változásokról. 20

22 6. S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S A vezetés struktúráján nem szeretnék változtatni, hiszen ez az eddigi tapasztalatok alapján jól működött. Iskolatitkár tiitkár IGAZGATÓ Gazdasági ügyintéző Ig.helyette st Ig.helyettes Gyak.okt.vez Munkaközösség- vezetők Munkaközösség- vezetők Tanárok Tanárok Tanárok 21

23 6.1. A Z I S K O L A V E Z E T Ő I Az intézmény vezetői: Igazgató Nevelési vezető helyettes Oktatási vezető helyettes Az intézmény kibővített vezetősége: Igazgató Vezető helyettesek Felnőttoktatási-tagozatvezető Gyakorlati oktatásvezető Szakmai munkaközösségek vezetői Közalkalmazottak választott vezetői Diákönkormányzat pedagógus vezetője 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 Zsuzsa Király Állásfoglalás kérés 2 üzenet Zsuzsa Király február 6. 15:10 Címzett: Tisztelt Németh Péter Úr! 2010.június 14.-én Okleveles pedagógiatanár szakképzettséget szereztem a Nyugatmagyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szakán. Oklevelem másolatát csatoltan küldöm. Szíveskedjen állásfoglalást adni, a tekintetben, hogy megszerzett diplomám feljogosít-e szakközépiskolai illetve szakiskolai igazgatói álláshely betöltésére. Üdvözlettel: Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Diploma 3..docx 488K Németh Péter február 7. 12:00 Címzett: Zsuzsa Király Tisztelt Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna! A jelenleg hatályos közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. rendelkezik az intézményvezető megbízásának feltételeiről. A hivatkozott paragrafus feltételként sorolja, hogy a jelölt a tanári szakképzettsége mellett pedagógus szakvizsgával is rendelkezzen. A pedagógiatanár mesterfokozat egyetemi szintnek megfeleltethető, tanári szakképzettséget biztosít, ugyanakkor a pedagógus szakvizsgát nem váltja ki. Üdvözlettel: Németh Péter Tanulmányi Hivatal 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. Nagykálló, 2019. április 28.

Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. Nagykálló, 2019. április 28. Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Nagykálló Nagykálló, 2019. április 28. Készítette: Lipták Lajos igazgató Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Dr. Bugya László 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE...5 1.1 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032 603 : 2313 Szigetszentmiklós-Gyártelep, Csonka János u.5. : (24) 524-011, Fax: (24) 524-013 Honlap: www.csonkaszki.hu E-mail: vezetes@csonkaszki.hu

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. verzió Érvényes: 2014. 01. 01. Nyíregyháza, 2013. december 02. Az Aranyszív a gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben