Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Pályázat a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői munkakörére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Pályázat a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői munkakörére"

Átírás

1 0

2 1

3 Tartalom 1. B E V E Z T Ő G O N D O L A T O K S Z E M É L Y E S A D A T O K S Z A K M A I Ö N É LE T R A J Z T O V Á B B K É P Z É S E K, T A N F O L Y A M O K E G Y É B M E G B Í Z A T Á S A I M... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. H E L Y Z E T E L M Z É S A Z I S K O L A MÚ L T J A T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S A Z I S K O L A J E L EN E AZ I S K O L Á B A N F O L Y Ó K É P Z É S E K A Z I S K O LA S Z E M É L Y I, T Á R G Y I F E L T É T E L I S Z E M É L Y I F E L T É T E L E K T Á R G Y I F E L T É T E L E K I N T É Z M É N Y I G A Z D Á L K O D Á S V E Z E T Ő I P R O G R A M C É L O M F E L A D A T O M V E Z E T Ő I E L V E M S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S A Z I S K O L A V E Z E T Ő I Z Á R Ó G O N D O L A T O K

4 1. B E V E Z T Ő G O N D O L A T O K Az oktatás, a tudás átszármaztatása egyidős az emberiség kialakulásával. Ennek módja koronként eltérő volt. A középkorban a szakmák oktatását, a szakképzést a céhek maguk oldották meg. Az 1872-es Ipar törvénnyel kezdődött Magyarországon a szakképzés átalakulása, kialakultak az első középfokú ipariskolák. A változás azóta is folyamatos. Napjainkban a gazdasági szereplők igényeit figyelembe véve a duális szakképzés bevezetése vált aktuálissá. Így az elméleti képzést az iskola, míg a gyakorlati oldalt az iskolai tanműhelyek és tanulószerződés alapján a gyakorlati képzőhelyek nyújtják. A tanulók valós munkahelyi körülmények között, tapasztalt munkatársaktól praktikus munkafogásokat sajátítanak el. Felelősségünk így közös. Mindnyájunkon múlik, hogy tanítványaink kiválóan felkészített, korszerű, versenyképes, szakmai tudás birtokában lévő, munkájukra igényes szakemberekké váljanak. A tantestület mottóját szeretném idézni, mellyel teljes egészében azonosulni tudok magam is. Emblémánk egy mécses, melynek lángját táplálja a szeretetet jelképező S betű. Mert fémet, fát megmunkálni, hálózatokat kiépíteni, számítógépet üzemeltetni, kereskedni lehet szeretet nélkül, de remekművet alkotni csak az önbizalommal, tudással, mélységes hittel, gondolkodással rendelkező ember képes. Mint ahogy a palánta is önálló lény, növekedik, fejlődik, de hogy milyen virágot hoz, milyen termést érlel az őt gondozó kertész odaadásán, mélységes szeretetén, gondos ápolásán múlik. Mi hiszünk a hozzánk kerülő palántákban. Hisszük, mindegyikük képes saját területén remekművet alkotni, mert valamiben tehetséget rejtő, önálló személyiség. A hozzájuk vezető kulcsot kell megtalálni, és jól használni! Ez a mi hitvallásunk, küldetésünk! 3

5 2. S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Születési hely, idő: Tatabánya 1960.május 22. Családi állapot: Gyermekeim: elvált Jávorka Zsuzsa közgazdász Jávorka Ádám árufuvarozó Állandó lakcím: 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 29. II/1. Ideiglenes tartózkodási cím: 2213 Monorierdő, Gyöngyvirág utca 28. Telefonszám: 06/20/ /34/ cím: 4

6 3. S Z A K M A I Ö N É LE T R A J Z Az alábbi önéletrajzot a monori Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető munkakör betöltésére kiírt pályázathoz készítettem. Tatabányán, május 22.-én születtem. Pedagógus családból származom ben szereztem első diplomámat az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, orosz szakkollégistaként ben a Komárom Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézetben, mint nevelőtanár kaptam állást. Az itt élő gyermekek sorsa, helyzete mélyen érintett, őszinte szeretettel fordultam feléjük ben a Móra Ferenc Általános Iskolában már, mint pedagógus helyezkedtem el. Rendszeres hospitálásokkal igyekeztem frissen megszerzett szakmai tudásomat rögzíteni, színesíteni. Úgy éreztem a tanítással rátaláltam hivatásomra augusztusától, tizenöt éven keresztül, a Sárberki Általános Iskolában tanítottam s láttam el a legkülönfélébb megbízatásokat. Hét évig a diákönkormányzat vezetőjeként a nevelőoktató munka mindkét oldalán állókkal, diákkal és tanárral közösen gondolkodtam a felmerülő konfliktusok konszenzuson alapuló megoldását keresve. Mindig tiszteltem az embert, nem csak a felnőttet, hanem az ifjút is ban a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán Közoktatási Vezető szakon szakvizsgát és egyben másod diplomát szereztem. 5

7 2000. augusztus 01-től Tatabányán a Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására kaptam kinevezést. Külsősként nyújtottam be pályázatomat. Nem bántam meg, kollégáim hamar elfogadtak. A mögöttem álló 9 vezetői év nagyon mozgalmas volt. Igazgatóként az összes alapdokumentum többszöri átdolgozását is feladatul kaptam. Szükségét éreztem az állandó önképzésnek, hiszen felelősséggel ellátni a szerteágazó feladatokat, melyek az iskolavezetéséből adódnak csak felkészülten lehetséges november 01-től az Országos szakértői névjegyzékre, mint tanügy igazgatási szakértő kerültem fel. Igazolványom száma: SZ augusztus 01-től az intézmény telephelyének igazgatóhelyettese lettem, mert az iskola, ahol addig igazgatói állást töltöttem be összevonásra került egy másik intézménnyel, aminek a nevét is felvettük. Az igazgatóhelyettesi feladatokat két évig láttam el, augusztusáig, amikor is lemondtam és azóta újra tanítok ben a Nyugat- magyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szakán egyetemi okleveles pedagógiatanár szakképzettséget szereztem T O V Á B B K É P Z É S E K, T A N F O L Y A M O K ben a Komárom Megyei Pedagógiai Továbbképző Intézet által szervezett matematika tanfolyamon bővítettem módszertanomat, ben informatika továbbképzésen ismerkedtem számítástechnika használatával, ben a Játszva a tanulási kudarcok ellen, a magatartászavarok kezelése tréningen vettem részt, ben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete által szervezett I/2. A tanulók értékelése. Mérés-metodika tanfolyamát végeztem el, melyet a Szegedi József Attila Tudományegyetem tanárai tartottak, 2001-ben A minőségirányítás alapjai tanfolyamon szereztem újabb ismereteket, 2003-ban a pályázatírás fortélyaival ismerkedtem meg a Pályázatmenedzsment a Közép-Dunántúli Régióban elnevezésű kísérleti képzési program keretei között, 6

8 7

9 4. H E L Y Z E T E L M Z É S 4.1. A Z I S K O L A MÚ L T J A T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S Az intézmény 1989/1990-es tanévben kezdte meg működését, akkor még 205. számú Szakmunkásképző Intézmény néven. Két évvel később új, korszerűbb, a kornak megfelelő épületegyüttesben indulhatott a tanév. 1994/1995-ös oktatási évben vette fel Szterényi József báró, az egykori kereskedelmi miniszter, valamint az iparoktatás újjászervezőjének nevét. Ettől az évtől kezdődően folyik szakiskolai és szakközépiskolai képzés is az intézmény falai között. Egyre szélesedő lehetőséget kínálva az intézményt választó tanulóknak az elsajátítandó szakmák választékában A Z I S K O L A J E L E N E Az intézmény alaptevékenysége a szakközépiskola és szakiskolai általános műveltséget megalapozó képzés, valamint a szakképzés. Az iskola típusa többcélú, összetett iskola. Az iskolai szakképzés a Pest Megye Önkormányzatának Közoktatási fejlesztési tervéhez igazodik tól a sikeres szakmai vizsgát tett diákok számára Europass bizonyítványt is kiállít az intézmény angol illetve német nyelven tól a szakmai képzések moduláris rendszerben történnek. Ettől az évtől tagja az Ország Közepe TISZK-nek is. Amennyiben iskolarendszeren kívüli oktatást kíván indítani, úgy köteles az OKTISZK-kel egyeztetni. Az iskola jóváhagyott Pedagógiai Programja alapján a szakiskola 9. és 10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó képzés keretén belül folyik a nevelő-oktató munka, majd a és 13. évfolyam a szakmai vizsgára való felkészülést szolgálja. A szakközépiskola évfolyamai az érettségi vizsgára felkészítő szakaszt jelentik. Az érettségi a felsőfokú továbbtanulás előfeltétele, valamint a szakmai képzési program alapján a 13. és 14. évfolyam felkészít a szakmai vizsgákra. 8

10 Az iskola alaptevékenysége az alapító okirata alapján: a) alaptevékenysége(i) 8531 Általános középfokú oktatás szakközépiskola a) tankötelezettek részére négy évfolyamos, évfolyam öt évfolyamos, 9-13.évfolyam a 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő évfolyam indítása is engedélyezett b) felnőttoktatás évfolyam szakiskola két évfolyamos, évfolyam 8532 Szakmai Középfokú oktatás Felzárkóztató oktatás AZ I S K O L Á B A N F O L Y Ó K É P Z É S E K Az iskola tanulóinak jelenlegi összlétszáma: 689 fő 9

11 A szakközépiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzések: elektrotechnika elektronika szakmacsoport mechatronikai technikus elektronikai technikus mechatronikai műszerész informatikai szakmacsoport gazdasági informatikus I gazdasági informatikus I. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport marketing-és reklámügyintéző marketing és reklámügyintéző A szakiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzések: elektrotechnika elektronika szakmacsoport villanyszerelő villanyszerelő építészet szakmacsoport szobafestő-mázoló és tapétázó festő-mázoló és tapétázó könnyűipar szakmacsoport ruházati eladó 10

12 faipar szakmacsoport asztalos bútorasztalos kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport élelmiszer - és vegyi áru kereskedő élelmiszer - és vegyi áru eladó vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport pincér pincér Az idei évben az alábbi szakmacsoportokban indul képzés nappali rendszerben Szakközépiskola Tagozat-kód Szakma-csoport Képzési idő 11. Elektrotechnika-elektronika 4 év 12. Informatika 4 év 13. Kereskedelem-marketing 4év 11

13 Szakiskola A szakiskolai 9. osztályban induló szakmacsoportok és jelenleg oktatott szakmák Tagozatkód Szakma-csoport Szakma Képzési idő 23. Kereskedelemmarketing Élelmiszer- és vegyi áru eladó év 24. Vendéglátásidegenforgalom Pincér év 25. Építőipar Festő, díszítő, mázoló és tapétázó év 26. Felzárkóztató Ruházati eladó 3 év Jelenleg oktatott érettségi utáni szakmák Szakma Mechatronikai technikus Gazdasági informatikus Termékdíj ügyintéző Képzési idő 2 év 2 év 1 év A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatónője és tantestülete a nevelő oktató munkán túl gondot fordít a tanulók személyiségének értékekkel történő formálására. Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket. Az így nyert pénzeszközök lehetőséget biztosítanak a másként nem vagy csak nehezen finanszírozható iskolának presztízst, tanulónak élményt nyújtó, személyiséget formáló programokhoz. 12

14 Pályázatból megvalósuló programok: Tempus két éves projekt -18 szakiskolás, két turnusban, 1 hónapos szakmai gyakorlatot szerezhetett Németországban Határtalanul programhoz illeszkedő- szerbiai szakiskolás kapcsolat a vajdasági magyarok megismerése, kapcsolatápolás e-twinning tavasszal várható az eredmény- lengyel szakképző intézményben tanuló gyerekekkel történő kapcsolat teremtés szorgalmazása Leonardo da Vinci program keretében pedagógus nyelvi továbbképzési pályázat- intézmények közötti kapcsolat felvételi szándékkal 4.3. A Z I S K O LA S Z E M É L Y I, T Á R G Y I F E L T É T E L I S Z E M É L Y I F E L T É T E L E K Az iskola betöltött pedagógus létszáma: 42 fő. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő könyvtáros rendszergazda oktatástechnológus 13

15 Ügyviteli dolgozók: 3 fő 2 gazdasági ügyintéző 1 iskolatitkár Technikai dolgozók: 9 fő portás udvari munkás karbantartó gondnok 5 takarítónő Tudomásom szerint a szakos ellátottság 100%-os, minden szakra megfelelő végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A nevelő-oktató munka irányítását egy igazgató, két igazgatóhelyettes valamint az gyakorlati oktatásvezető látja el. Jelenleg egy villamosmérnök tanári állás meg van hirdetve, aminek a betöltése augusztus hónapban esedékes. A tantestület munkaközösségeket és munkacsoportokat hozott létre, ahol a szakmai műhelymunka folyik. Munkaközösségek: Humán Reál Informatikai Műszaki Gazdasági Osztályfőnöki 14

16 Munkacsoportok: Minőségirányítási Környezetvédelmi T Á R G Y I F E L T É T E L E K Az iskolai oktatásnak, szakképzésnek épületegyüttes biztosít megfelelő körülményeket. A főépület korszerű, elegendő számú tanteremmel rendelkezik. Felszereltségük az előírtaknak megfelelő. Az informatikai szaktantermek gépparkjának felújítására sorkerült. A különálló tornacsarnok jó állapotú, felújítást a kiszolgáló helyiségek igényelnének. Az épületegyütteshez tartozik egy lapos tetejű épület, amelynek szigetelése nem megoldott. Fűtéskorszerűsítésének első üteme megvalósult, de szükséges lenne még egy kazán üzembe helyezése. A szakképzéshez elengedhetetlen gépek, berendezések rendelkezésre állnak. A könyvtár az iskola tetőterében kapott helyet. A szakkönyvek kölcsönzése mellett a szabadidő okos eltöltésére is lehetőséget ad az idelátogatóknak. A könyvtár szolgáltatásait igénybevevő rendelkezésére állnak személyiség fejlesztő játékok, CD-k, DVD-k és három számítógép is, amelyek az ismeretszerzést vagy kikapcsolódást szolgálják. Gyakorlati oktató termek, tanműhelyek: Elektronikai és mechatronikai jól felszerelt, vizsgáztatásra is alkalmas Asztalos- jól felszerelt, vizsgáztatásra is alkalmas Varroda-jól felszerelt Forgácsoló- fejlesztésre szorul Festő, mázoló- nem üzemkész, fejlesztésre szorul Tankonyha- jól felszerelt 15

17 I N T É Z M É N Y I G A Z D Á L K O D Á S Az intézmény gazdálkodása részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Gazdálkodását a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (2200 Monor, Ady E ) látja el. A feladatok finanszírozási forrása 2012 januárjától az állami normatíva és a saját bevétele. Amennyiben a kiemelten támogatandó hiányszakmák képzésének indítására nyílna lehetőség úgy ezekre a szakképesítésekre bármennyi tanuló beiskolázható lenne és a képzésekhez igénybe vehető az állami normatíván felül a fejlesztési támogatás is, valamint a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének decentralizált keretéből is igényelhető támogatás. A szakmai hozzájárulás megszűnésével fokozottabban kell a pályázati lehetőségeket figyelni, többet kell pályázni és élni azok hozadékával. A takarékos gazdálkodást minden területen szem előtt kell tartani. 5. V E Z E T Ő I P R O G R A M 5.1. C É L O M A már kialakult jó munkahelyi légkör megőrzése, a nevelő-oktató munka színvonalának emelése. A szakképzés a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan tudjon reagálni, tényleges választási lehetőséget kínáljunk a tanulók számára. Kiemelt cél, hogy javuljon a képzés minősége és tartalma a gyakorlat orientált képzés révén. 16

18 A tanulólétszám megőrzése érdekében a monori kistérséghez tartozó általános iskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítása. Az intézményben folyó szakképzések népszerűsítése. A szakképzés segítse elő a hátrányos helyzetű diákok hátrányainak kompenzálását, a lemaradók felkarolását. A gazdasággal való együttműködés erősítése. Célom, hogy a kibocsátottak egyre nagyobb aránya legyen képes aktívvá válni a munkaerőpiacon, rugalmasan alkalmazkodni tudó, együttműködésre, továbbtanulásra képes szakemberek váljanak belőlük. A évi CXC. a nemzeti köznevelésről valamint a évi CLXXXVII. a szakképzésről törvények okán szükséges ésszerűsítések, belső átszervezések megvalósítása a lehető legkevesebb személyi változtatással járjon, úgy hogy az iskola működése gördülékenyen folytatódjék. Legfőbb célom, hogy a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola megőrizze a városban és vonzáskörzetében elért jó hírnevét, arculatát, specifikumait és biztos, versenyképes tudást nyújtson az itt tanulóknak F E L A D A T O M Az előttem álló intézmény működtetésével kapcsolatos valamennyi feladat megoldását közvetlen vezetőtársaim és a nevelőtestület támogatásával lehet csak megvalósítani. Támaszkodom szakértelmükre, tapasztalatukra. Az iskola elfogadott dokumentumainak újra gondolása, törvényeknek való megfeleltetése felelősséget ró ránk. Meghatározója a nevelő-oktató munkának, az intézmény szabályszerű törvényes működésének. 17

19 A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 69. (1) alapján felelős vagyok és egyben feladatom: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése és gazdálkodása a munkáltatói joggyakorlás felelősség az intézményi szabályzatok elkészítésében a pedagógiai program jóváhagyása az intézmény képviselete Feladatom az évente változó dokumentumok elkészítése, melyek rövidtávú tervek, de minden tanév vezérdokumentumai. / munkaterv, tantárgyfelosztás, órarend, ellenőrzési terv/ Tovább kell erősíteni az iskolai rendet, fegyelmet, tanulói munkamorált. Ez csak az egész tantestület következetes nevelő tevékenységével érhető el. Feladatom a már jól működő hagyományőrzés megőrzése. Nyugodt, demokratikus légkörben közösen gondolkozó, egységes célokért dolgozó tantestület kialakítása, mely az ésszerű változásoktól nem riad vissza. További feladatom életre hívni mindazon képességeket, kompetenciákat tanulóinkban, melyek lehetővé teszik, hogy a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális, és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását eredményezi. Feladatom a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a szaktudományi tudás felhasználásával. Piacképes szakmai kompetenciák kialakítása. A lemorzsolódás csökkentése. Feladatom a tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése. Az iskolában elsajátított tudás integrálódjon, az önálló tanulási képességek kifejlődjenek a tanuló testi-lelki-szellemi egészségének fejlődése érdekében. Feladatom a tanulási folyamat szervezése-irányítása, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazása által hatékony tanulási környezet kialakítása. 18

20 Feladatom a szakmai együttműködés és kommunikáció fejlesztése a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel. A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatályba lépése is feladatokat, határidőket szab meg. A legfontosabbakat említem a teljesség igénye nélkül évi rövidtávú feladatok: 2012.szeptember 01-től a mindennapos testnevelést a kilencedik évfolyamon felmenő rendszerben kell megszervezni december 31-ig felül kell vizsgálni a pedagógiai programot az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából december 31-ig az SZMSZ felülvizsgálatát is meg kell tenni a 97. (14)-(15) alapján 2013.évi változások: Pedagógusok előmeneteli rendszere- életpálya- modell A pedagógusok új típusú munkaidő számítása Fenti feladataim megvalósítását nyugodt, demokratikus légkörben, közösen gondolkozó, egységes célokért dolgozó tantestület segítségével, közreműködésével tudom megvalósítani. A legfontosabb feladatom a pedagógiai tevékenység irányítása, a szakmai munka fejlesztése. 19

21 5.3. V E Z E T Ő I E L V E M Az intézményben folyó valamennyi munka tanulóink érdekében történjen. A nevelőoktató tevékenység elsődleges, minden felett álló feladatom. Fontosnak tartom, hogy kollégáimat teljes körben tájékoztassam az iskolát érintő valamennyi lényeges körülményről. Csak a közös tenni vágyás hozhat jó eredményt, előrelépést, probléma megoldást. A pedagógiai programunk határain belüli nevelői szabadságot tiszteletben tartom. A nevelőoktató munka területén az eredményességet döntő fontosságúnak hiszem. Ez az eredményesség nem csak a tanulmányi, szakmai tudáson nyújtott teljesítményekben mérhető, hanem a diákok tudásszintjének emelkedésében, magatartásuk javulásában, személyiségük kiteljesedésében realizálódhat. Vezetőtársaim véleménye fontos számomra. A rájuk bízott feladatokat előzetes megbeszélés alapján, de önállóan tudják elvégezni. Közvetlen munkámat segítőtársaimmal egyetértésben, közösen gondolkodva kívánom végezni. Vezetői feladataimban segítőim az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatás vezető, a munkaközösség-vezetők, a diák önkormányzat vezető, az érdekvédelmi szervezetek megbízottjai, az iskolatitkár és a gazdasági ügyintézők. Tőlük is felelős gondolkozást várok el feladataik végrehajtása során. (Szervezeti ábra 1. sz. melléklet) Magammal szemben támasztott elvárásaim a felkészültség, a tolerancia, a pártatlanság, a tényleges munka értékének elismerése, a jobbítási szándék, a törvényesség betartása. Fontosnak tartom a szülők tájékoztatását az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a tanulókat érintő változásokról. 20

22 6. S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S A vezetés struktúráján nem szeretnék változtatni, hiszen ez az eddigi tapasztalatok alapján jól működött. Iskolatitkár tiitkár IGAZGATÓ Gazdasági ügyintéző Ig.helyette st Ig.helyettes Gyak.okt.vez Munkaközösség- vezetők Munkaközösség- vezetők Tanárok Tanárok Tanárok 21

23 6.1. A Z I S K O L A V E Z E T Ő I Az intézmény vezetői: Igazgató Nevelési vezető helyettes Oktatási vezető helyettes Az intézmény kibővített vezetősége: Igazgató Vezető helyettesek Felnőttoktatási-tagozatvezető Gyakorlati oktatásvezető Szakmai munkaközösségek vezetői Közalkalmazottak választott vezetői Diákönkormányzat pedagógus vezetője 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 Zsuzsa Király Állásfoglalás kérés 2 üzenet Zsuzsa Király február 6. 15:10 Címzett: Tisztelt Németh Péter Úr! 2010.június 14.-én Okleveles pedagógiatanár szakképzettséget szereztem a Nyugatmagyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szakán. Oklevelem másolatát csatoltan küldöm. Szíveskedjen állásfoglalást adni, a tekintetben, hogy megszerzett diplomám feljogosít-e szakközépiskolai illetve szakiskolai igazgatói álláshely betöltésére. Üdvözlettel: Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Diploma 3..docx 488K Németh Péter február 7. 12:00 Címzett: Zsuzsa Király Tisztelt Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna! A jelenleg hatályos közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. rendelkezik az intézményvezető megbízásának feltételeiről. A hivatkozott paragrafus feltételként sorolja, hogy a jelölt a tanári szakképzettsége mellett pedagógus szakvizsgával is rendelkezzen. A pedagógiatanár mesterfokozat egyetemi szintnek megfeleltethető, tanári szakképzettséget biztosít, ugyanakkor a pedagógus szakvizsgát nem váltja ki. Üdvözlettel: Németh Péter Tanulmányi Hivatal 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére 13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben