Munkaterv. 2014/2015.tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015.tanév"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015.tanév Az iskola a legfontosabb helyszíne a tanulóink mindennapjainak. Törekszünk olyan lehetőségek biztosítására, olyan környezet kialakítására, amelyekkel érzelmi kötődés is kialakul a tanuló és az iskola között. Az osztálytermek kijelölésével egy-egy közösség számára önmaguk által is formált élettér alakulhat ki. Tervezzük az iskolai klubhelyiség kialakítását. A házirend megváltoztatását kezdeményezzük a komfortosabb mindennapokért. Kidolgozzuk az év osztálya cím feltételeit, keressük a lehetőséget a nyertes osztály jutalmazására. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Diákönkormányzattal, támogatjuk a diákok kezdeményezéseit. Az általános és szakmai műveltséget megalapozó oktató- nevelő munkánkban ebben a tanévben különös gondot fordítunk az új típusú szakmai vizsgákra való felkészülésre. Gyakorlati képzőhelyek felkutatásával és az együttműködések kialakításával a nyári gyakorlatok zökkenőmentesen szervezhetővé válnak. A tanulók közösségi szolgálatának koordinálása, újabb fogadóintézmények megkeresése is a tanév folyamatos feladata. A tehetséges tanulók versenyfelkészítése mellett nagyobb létszámú tanulócsoport érdeklődésére számítunk a háziversenyek szervezésével. Az iskolai keretek között megrendezett versenyek az ismeretetek bővítésén túl sikerélményhez juttatják a tanulóinkat, növelve ezzel a napi munka motiváltságát. Tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak segítséget adunk helyes tanulási módszerek megmutatásával. Az iskolapszichológus bevonásával ön-és társismereti, közösségfejlesztő foglalkozások tartását kezdeményezzük. A nehéz élethelyzetbe került tanulóinkra fokozottan figyelünk, együtt keressük a problémáikra a megoldást. Az osztályfőnökök nevelési kérdésekben rendszeresen konzultálnak. Célunk egymás szakmai tapasztalatait is felhasználva a tanulói sikertelenség visszaszorítása. A mindennapi tanítási-tanulási folyamat során fontosnak tartjuk az együttműködés, a tolerancia, a felelősség érvényesülését. Keressük a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit. A szokásos kapcsolattartási formákon (szülői értekezlet, fogadóóra) kívül is megszólítjuk a szülőket, hogy lehetőségeik szerint segítsék a pedagógiai programunkban szereplő rendezvények megvalósítását, ill. a tanulók környezetének alakítását, szépítését. Az iskola falain kívül szervezett múzeum- színházlátogatások, egyéb kulturális és sportprogramok olyan közösségi élményekhez juttatják a tanulóinkat, melyek az iskolai munka hatékonyságát is erősítik. Tudatosan keressük azokat a szakmai programokat is, melyek a tanulók által választott szakma szeretetét segítik elő.

2 Az intézmény vezetése: Intézményvezető: Lengyel Zoltán Általános igazgatóhelyettes: Márton József Pedagógiai igazgatóhelyettes: Szakmai igazgatóhelyettes: Masa László Az Intézményi Tanács elnöke: A Szülői Munkaközösség elnöke: Azucki Lívia Nagy Zoltán Szakmai munkaközösségek és vezetőik: Humán munkaközösség: Majoros Júlia Matematika munkaközösség: Szabó Gabriella Idegen nyelvi munkaközösség Szántóné Benkő Judit Informatika munkaközösség : Várhidiné Kemenesi Rita Sport munkaközösség: Porobic Gregus Melinda Elektronika munkaközösség: Zsirmik Péter Pedagógia munkaközösség: Pintérné Tóth Judit Közlekedés-kereskedelem munkaközösség: Pálházi Ernő Környezetvédelem-vízügyi munkaközösség: Lippai Márta Osztályfőnöki munkaközösség: Dankóné Cservenák Anetta A Közalkalmazotti Tanács tagjai: Majoros Júlia, Tímár Csaba A Pedagógus Szakszervezet képviselője: Tímár Csaba Tűz- és munkavédelmi felelős: Sófalvy Zoltán Vöröskeresztes felelős: Szabó Mária Judit Fegyelmi bizottság: Ábrahám Ferenc, Dankóné Cservenák Anetta, Király Anikó

3 Az iskola tanárai Ábrahám Ferenc Azucki Lívia Bakk Zoltán Benke Gabriella Boros Ildikó Czapár Péter Csenki Dániel Csiszárné Balla Marianna Csordásné Kovács Judit Dankóné Cservenák Anetta Dobóczky Zsolt Döméné Gajdos Erika Dr. Geigerné Fehér Gabriella Dr. Olasz Sándorné Erőss Valéria Farkas-Csamangó Gyöngyi Fekete né Fodor Henriett Gémes Gábor Gregus Vilmosné Györei Szabina Kinga Győriné Kovács Gabriella Hegedűs Éva Heim Edit Horváth János Horváthné Papp Márta Janzsó Gábor Károly Joó András Juhász György Juhász Róbert Kálmán Gáborné Kalmárné Kovács Hedvig Kertai Zsolt Király Anikó Lujza Kondászné Nagy Csilla Kószó Éva Lendvainé Szögi Gabriella Lippai Márta Lucza Edit Majoros Júlia Marton József Ferenc Mayerné Faragó Gabriella Nagy Erzsébet Nagy János Nagyné Tóth Renilda Némethné Dr Balázs Katalin Nyári Zsolt Olajosné Sprőber Erika Ottohál Andrea Pálházi Ernő Palotás Aranka Pap Antal Papp Ferencné Papp Zsuzsanna Patkós Pásztorné Zámbori Ibolya Pintér Szilvia Pintérné Tóth Judit Porobic Gregus Melinda Sántháné Nemcsok Ildikó Schmidt Tibor Síkné Szajlai Mária Sófalvy Zoltán Szabó Balázs Szabó Csilla Judit Szabó Gabriella Anikó Szabó János Szabó Mária Judit Szántóné Benkő Judit Szatmári Julianna Szögi László Szuromi Béla Szummer Gabriella Szűcsné Molnár Erzsébet Tar-Magyar Tünde Tímár Csaba Jenő Toperczer Judit Tóth Teodóra Tóth Zoltán Tóthné Hódi Ildikó Varga Katalin Váradi Miklós Kornél Váradiné Jenei Csilla Várhidiné Kemenesi Rita Veres Larisza Vermes János Vidáné Czövek Cecilia Zilahi Erzsébet Márta Zsirmik Péter Jenő Szűcs

4 Az iskola osztályai 2014/2015-ös tanévben osztály osztályfőnök osztályfőnök helyettes 1. 9.A Szabó Csilla Varga Katalin 2. 9.B Csenki Dániel Vidáné Czövek Cecília 3. 9.C Szatmári Julianna Kertai Zsolt 4. 9.D Azucki Lívia Tóth Teodóra 5. 9.E Várhidiné Kemenesi Rita Király Anikó 6. 9.F Csiszárné Balla Marianna Farkas Csamangó Gyöngyi 7. 9.V Szabó Gabriella Váradi Miklós Kornél A Tóth Teodóra Szabó Mária Judit B Csordásné Kovács Judit Porobic Gregus Melinda C Kálmán Gáborné Györei Szabina Kinga D Pintérné Tóth Judit Szabó Mária Judit E Tímár Csaba Juhász György V Horváthné Papp Márta Dr. Geigerné Fehér Gabriella A Szabó János Kondászné Nagy Csilla C Nagy Erzsébet Fekete né, Majoros Júlia D Király Anikó Várhidiné Kemenesi Rita E Némethné Dr. Balázs Katalin Fodor Henriett V Dankóné Cservenák Anetta Síkné Szajlai Mária A Horváth János Fekete né B Sántháné Nemcsok Ildikó Györei Szabina Kinga C Hegedűs Éva Toperczer Judit D Erőss Valéria Tímár Csaba E Lendvainé Szögi Gabriella Váradiné Jenei Csilla V Ottohál Andrea Boros Ildikó N Szántóné Benkő Judit Győriné Kovács Gabriella 26. 1/13.A Janzsó Gábor Pintér Szilvia 27. 1/13.B Zilahi Erzsébet Janzsó Gábor 28. 1/13.C Zsirmik Péter Vermes János 29. 1/13.D Bakk Zoltán Tar-Magyar Tünde 30. 2/14A Ábrahám Ferenc Szabó Balázs 31. 2/14.B Schmidt Tibor Patkós 32. 2/14.C Vermes János Zsirmik Péter 33. 2/14.D Szűcsné Molnár Erzsébet Dr. Olasz Sándorné

5 Az éves munkaprogram havi ütemezése A 2014/2015-ös tanév rendszeres értekezletei, megbeszélései: Intézményi, vezetői értekezletek- minden kedden, 8.30-kor (részt vesznek az igazgató, tagintézmény vezető, az igazgatóhelyettesek) Vezetői értekezletek előkészítése -minden csütörtökön, kor (részt vesznek az igazgatóhelyettesek) Operatív megbeszélések, minden szerdán, kor (részt vesznek az igazgatóhelyettesek, műszaki vezetők, gondnok, rendszergazda) Kibővített vezetői értekezletek minden hónap első kedd, (ill. ezen kívül szükség esetén) kor (részt vesznek az igazgató, az igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, műszaki vezetők) Módszertani délutánok- Beszéljük meg! - minden hónap harmadik kedd, kor (részt vesznek az osztályfőnökök, szaktanárok, igazgatóhelyettesek) Heti igazgatói tájékoztató- minden hónap második és negyedik kedd 14.30, a többi héten szerda 2. óra utáni szünet (részt vesznek a tantestület tagjai) Munkaközösségi értekezletek évente legalább 3 alkalommal Augusztus Alakuló értekezlet Lengyel Zoltán Kibővített vezetői értekezlet a Lengyel Zoltán munkaközösség-vezetőkkel Tankönyvek kiszállítása Palotás Aranka Javítóvizsgák feladatsorainak leadása Beiratkozás a szakképző évfolyamokra Masa László (külső jelentkezőknek Javítóvizsgák, Masa László Munkaközösségi értekezletek Munkaközösségvezetők Tankönyvosztás Palotás Aranka Osztályfőnöki megbeszélés, Márton József Tanévnyitó tantestületi értekezlet Lengyel Zoltán

6 Szeptember Tanévnyitó ünnepség, a tanév első napja Lengyel Zoltán Tankönyvek pótrendelése Palotás Aranka Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára Márton József évfolyam szülői értekezlete összevont Lengyel Zoltán osztályonkénti Jelentkezés az OKTV-re Iskolai diákküldött gyűlés 09. Szakkörök, érdeklődési körök, felzárkóztató foglalkozások indulása Kezdő évfolyamok törzslapjainak elkészítése Márton József Humán 9. évfolyamos osztályok múzeumi órája történelemből a szegedi Móra Ferenc Múzeum "A fáraók Egyiptoma" c. időszaki kiállításán Történelmi kirándulás Lengyelországba Matematika Felzárkóztató foglalkozások, érettségi előkészítő indítása Idegen nyelv poszterverseny meghirdetése Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező versenyre való jelentkezés Informatika ECDL bizonyítványok, CISCO tanúsítványok megszerzésének biztosítása folyamatosan Sport Házibajnokságok, edzések indítása Diákolimpiai nevezés Futóverseny Pedagógia Együttműködési szerződések előkészítése az Óvodák Igazgatóságával és az általános iskolákkal Részvétel a Kutatók éjszakája programon Osztályfőnöki Az osztályfőnöki tevékenység tervezése Kapcsolatfelvétel az iskolapszichológussal Iskolai rendezvények diákügyeletének kialakítása,szervezése

7 Október Aradi vértanúk emléknapja Majoros Júlia SZMK megbeszélés Lengyel Zoltán Szülői értekezlet a (13. N) évfolyamokon Szakmai írásbeli javítóvizsgák Masa László Szombati tanítás ( pénteki munkarend) Megemlékezés október 23-ról, nemzeti ünnepünkről Őszi szünet előtti utolsó munkanap Majoros Júlia Matematika Kétfordulós háziversenyt hirdetése 3-5 fős csapatok számára matematikához köthető feladatokkal Nevezés a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyekre a szakközépiskola és évfolyamos kategóriákban Idegen nyelv Nyelvi csapatverseny (Scrabble) Munkaközösségi megbeszélés a diákcsere előkészítése Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny I.forduló Deák Ferenc Fordítóverseny Informatika GD verseny: versenykiírás a weboldalon GD verseny feladatírás I. forduló Nemes Tihamér informatikai versenyjelentkezés Sport Gábor Dénes Kosárlabda kupa Labdarúgó házibajnokság indítása Diákolimpiai fordulók folyamatosan NETFIT iskolai felmérésfeltételeinek megteremtése, érintett kollégák szakmai képzése Pedagógia Ifjúsági koncertek megszervezése Mesemondó verseny Diákok beiskolázási tájékoztatója a volt iskolájukban Földünkért Világnap verseny az Agórában Hydrológia Hungarica Alapítvány Pályázat Üzemlátogatások (10-11.évf) Közlekedéskereskedelem Szakmai kirándulás(bilk,szilk,continental) (13-14.évf.) Osztályfőnöki Havi rendszerességgel módszertani délutánok indítása Tini-ambulancia meglátogatása a 9. évfolyamon Ifjúsági koncert

8 November Őszi szünet utáni első munkanap Pályaválasztási nyílt nap Masa László Diákcsere, vendégfogadás Masa László, Vidáné Czövek Cecília Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny jelentkezési határidő Márton József, Várhidiné Kemenesi Rita Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 1. forduló (I. és II. kcs) Gólyaavató Szakképzési Börze az IH-ban Masa László Szakképzési Börze az Agórában Masa László Nyitott kapu, interaktív délelőtt a tanműhelyben A 8. osztályosok felvételi előkészítő foglalkozásainak kezdete Országos mérés (10.évf) adatainak megküldése a Hivatalnak Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 1. forduló (III.ésIV.kcs) Szaktanári fogadó délután Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Lippai Márta, Masa László Masa László Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Humán Olvasási verseny - 1. forduló 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Matematika 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Idegen nyelv Szövegértési verseny 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Informatika GD verseny jelentkezés GD verseny feladatírás II. forduló alkalmazói kat. I. és II. korcsoport 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Sport Hansági Labdarúgó Kupa Asztalitenisz házibajnokság Elektronika Elektrotechnika múzeum (DÉMÁSZ) látogatása Üzemlátogatások ( évf) Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyére való jelentkezés

9 December Pályaválasztási nyílt nap Masa László GD verseny 2. forduló (I.és II. kcs) Márton József Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Mikulás ünnepség Pintérné Tóth Judit A 60 éves évforduló megünneplése Masa László Nyugdíjasok köszöntése Lengyel Zoltán Pintérné Tóth Judit Szombati tanítási nap ( szerdai tanítási nap) 12. Jelentkezés az OSZTV és SZÉTV szakmai Masa László versenyekre Karácsonyi műsor, tantestületi ebéd Téli szünet előtti utolsó munkanap Lengyel Zoltán Humán Karácsonyi kiállítás Történelmi kirándulás Budapestre Idegen nyelv Advent, karácsonyadott nyelvterületen Informatika GD verseny feladatírás II. forduló alkalmazói III. és IV. kategória Sport Diákolimpiai fordulók Elektronika Pattantyús Országos Nyomtatott áramkör Tervező Verseny Pedagógia Ünnepi műsorok összeállítása Mikulásra, Karácsonyra Puskás Lajos erdőmérnök előadása (10.V) Osztályfőnöki Ünnepi készülődés, osztálytermek díszítése

10 Január Téli szünet utáni első munkanap Osztályozó konferenciák Lengyel Zoltán Első félév utolsó napja osztályos központi írásbeli vizsga Márton József, Szombati tanítás ( pénteki munkarend) Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2. forduló (III.ésIV.kcs) Márton József Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Tanulók értesítése az első félév eredményéről Márton József 01. Gábor Kupa Lengyel Zoltán Szaktanári fogadóóra Félévi szülői értekezlet Szalagavató bál a Megyeházán Humán Olvasási verseny 2. forduló Központi felvételi javítása Matematika Központi felvételi javítása Idegen nyelv Spiel und Gewinn II. forduló Informatika GD verseny feladatainak javítása Sport Diákolimpiai fordulók Foci házibajnokság Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyének I.fordulója Osztályfőnöki Ifjúsági koncert

11 Február Félévzáró tantestületi értekezlet Tanítás nélküli munkanap Lengyel Zoltán Érettségi és szakmai vizsgákra jelentkezési határidő Masa László Márton József 02. Nevelési értekezlet Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak Majoros Júlia emléknapja Alkalmassági vizsga a sport szakközépiskolai osztályba Masa László Porobic Gregus Melinda Humán Kazinczy-verseny Iskolai történelem csapatverseny Hódmezővásárhely -Emlékpont Idegen nyelv Országismereti verseny:london Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny III.forduló Informatika GD verseny feladatainak javítása GD döntőbe jutottak értesítése Sport Szepi Kupa Asztalitenisz házibajnokság Pedagógia Szakmai háziverseny Környezetvédelem-vízügy Üzemlátogatások ( évf.)

12 Március Pót alkalmassági vizsga a sport szakközépiskolai osztályba Masa László Porobic Gregus Melinda Szép magyar beszéd verseny Némethné dr. Balázs Katalin Megemlékezés március 15-ről, a nemzeti Majoros Júlia ünnepünkről Szülői értekezlet a diákcserére utazók szüleinek Vidáné Czövek Cecília Nemzetközi Diákcsere (utazás) Masa László, Vidáné Czövek Cecília Humán Irodalmi pályázat Hagyományőrző csoport előadása a szabadságharcról Idegen nyelv Próba érettségi angol és német nyelvből Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny IV.forduló Tesztmegoldó verseny Informatika GD döntő feladatainak írása Sport Mezi atlétika bajnokság Elektronika Magyar Regula Szakkilállítás Pedagógia Szakmai kirándulás Budapestre a szakképző évfolyamon Szaktanári fogadó délután Tavaszi szünet előtti utolsó munkanap (tanítási nap) Közlekedéskereskedelem Tanulmányi kirándulás-baja ROIRO kikötő (13-14.évf.) Üzemlátogatások (13.D-BME Tanreaktor,12.évf) Sajó Elemér pályázat Részvétel a Víz Világnapja vetélkedőn,rajzpályázaton Osztályfőnöki Ifjúsági koncert

13 Április 04. Puskás Kupa Lengyel Zoltán Tanári kirándulás (Erdély) Masa László Tanítás nélküli munkanap Szerenád Osztályozó értekezletek a végzős Lengyel Zoltán évfolyamoknak Ballagás GD verseny 3. forduló-döntő- Tanítás nélküli munkanap Márton József, Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Tavaszi szünet utáni első munkanap A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése Porobic Gregus Melinda Költészet napi közös versmondás Váradi Miklós Kornél A holokauszt áldozatainak emléknapja Majoros Júlia Humán Kirándulás Budapestre a Terror Háza Múzeumba 12. évfolyamon Rajzverseny pályamunkáinak kiállítása Matematika Kisérettségi szervezése Idegen nyelv Krúdy Fordítóverseny Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny V.forduló Bethlen Gábor Református Gimnázium Megyei Idegen Nyelvi Verseny Informatika GD döntő feladatainak javítása GD döntő díjazottjainak értesítése Sport Diákolimpia fordulói Elektronika Országos Mikrovezérlő programozó Verseny Üzemlátogatás (NI Debrecen, Continental Temes Budapest Pedagógia Szakmai kirándulás Kecskemétre a évfolyamon Gondolkodj Ökosan országos környezetvédelmi verseny Tanulmányi kirándulás( Bős-Nagymaros vízlépcső) Stokholmi Ifjúsági Vízdíj pályázati jelentkezés Osztályfőnöki Költészetnapi programok

14 Május Írásbeli érettségi vizsgák Márton József Tanítás nélküli munkanap (magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi) Tanítás nélküli munkanap angol nyelv írásbeli érettségi) Előzetes szülői értekezlet a leendő 9. Márton József évfolyamokon OKJ szakmai vizsgák Masa László Kompetenciamérés a 10. évfolyamon Gábor Dénes Díjkiosztó ünnepség Márton József Humán Édes anyanyelvünk iskolai forduló Csillag börtön látogatása társadalomismeret órán Idegen nyelv Olvasási verseny Informatika GD döntő díjazottjainak értesítése Sport K&H futóverseny Elektronika Simonyi Elektrotechnika verseny 10. évfolyam Közlekedéskereskedelem Szakmai kirándulás-pécs (13. évf) Üzemlátogatás( 11.V) Stokholmi Ifjúsági Vízdíj hazai döntő Osztályfőnöki Projektdélutánok szervezése Osztálykirándulások Június Diáknap Tanítás nélküli munkanap Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozó konferenciák Lengyel Zoltán A tanév utolsó napja Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Márton József 06. Szakmai gyakorlati, szóbeli vizsgák Masa László Beiratkozás a 9. évfolyamra Márton József Tanévzáró ünnepély Tanévzáró tantestületi program és ebéd külső helyszínen Lengyel Zoltán Tanévzáró tantestületi értekezlet Lengyel Zoltán

15 Augusztus Jelentkezés a szakképző évfolyamokra Masa László Értesítés a szakképző évfolyamokra való Márton József felvételről Beiratkozás a szakképző évfolyamokra Márton József

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév A 2013-2014-es tanévben a szorgalmi idő: Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Utolsó tanítási

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV Szeptember Szeptember Hó Nap Óra Esemény Felelős Tanévnyitó ünnepély a 9. Berczeliné Sz. 1. 8:00 évfolyamosoknak M./Keczerné Sz.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015 tanévre

Eseménynaptár 2014/2015 tanévre Eseménynaptár 2014/2015 tanévre Augusztus 21-től Éves orvosi alkalmassági vizsgálat Szarka Istvánné 21. 9:30 Értekezlet Baghyné Urbán Ilona 21-22. 9.00 Javítóvizsga a kiírás szerint: 21. írásbeli 22. szóbeli

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben