Munkaterv. 2014/2015.tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015.tanév"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015.tanév Az iskola a legfontosabb helyszíne a tanulóink mindennapjainak. Törekszünk olyan lehetőségek biztosítására, olyan környezet kialakítására, amelyekkel érzelmi kötődés is kialakul a tanuló és az iskola között. Az osztálytermek kijelölésével egy-egy közösség számára önmaguk által is formált élettér alakulhat ki. Tervezzük az iskolai klubhelyiség kialakítását. A házirend megváltoztatását kezdeményezzük a komfortosabb mindennapokért. Kidolgozzuk az év osztálya cím feltételeit, keressük a lehetőséget a nyertes osztály jutalmazására. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Diákönkormányzattal, támogatjuk a diákok kezdeményezéseit. Az általános és szakmai műveltséget megalapozó oktató- nevelő munkánkban ebben a tanévben különös gondot fordítunk az új típusú szakmai vizsgákra való felkészülésre. Gyakorlati képzőhelyek felkutatásával és az együttműködések kialakításával a nyári gyakorlatok zökkenőmentesen szervezhetővé válnak. A tanulók közösségi szolgálatának koordinálása, újabb fogadóintézmények megkeresése is a tanév folyamatos feladata. A tehetséges tanulók versenyfelkészítése mellett nagyobb létszámú tanulócsoport érdeklődésére számítunk a háziversenyek szervezésével. Az iskolai keretek között megrendezett versenyek az ismeretetek bővítésén túl sikerélményhez juttatják a tanulóinkat, növelve ezzel a napi munka motiváltságát. Tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak segítséget adunk helyes tanulási módszerek megmutatásával. Az iskolapszichológus bevonásával ön-és társismereti, közösségfejlesztő foglalkozások tartását kezdeményezzük. A nehéz élethelyzetbe került tanulóinkra fokozottan figyelünk, együtt keressük a problémáikra a megoldást. Az osztályfőnökök nevelési kérdésekben rendszeresen konzultálnak. Célunk egymás szakmai tapasztalatait is felhasználva a tanulói sikertelenség visszaszorítása. A mindennapi tanítási-tanulási folyamat során fontosnak tartjuk az együttműködés, a tolerancia, a felelősség érvényesülését. Keressük a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit. A szokásos kapcsolattartási formákon (szülői értekezlet, fogadóóra) kívül is megszólítjuk a szülőket, hogy lehetőségeik szerint segítsék a pedagógiai programunkban szereplő rendezvények megvalósítását, ill. a tanulók környezetének alakítását, szépítését. Az iskola falain kívül szervezett múzeum- színházlátogatások, egyéb kulturális és sportprogramok olyan közösségi élményekhez juttatják a tanulóinkat, melyek az iskolai munka hatékonyságát is erősítik. Tudatosan keressük azokat a szakmai programokat is, melyek a tanulók által választott szakma szeretetét segítik elő.

2 Az intézmény vezetése: Intézményvezető: Lengyel Zoltán Általános igazgatóhelyettes: Márton József Pedagógiai igazgatóhelyettes: Szakmai igazgatóhelyettes: Masa László Az Intézményi Tanács elnöke: A Szülői Munkaközösség elnöke: Azucki Lívia Nagy Zoltán Szakmai munkaközösségek és vezetőik: Humán munkaközösség: Majoros Júlia Matematika munkaközösség: Szabó Gabriella Idegen nyelvi munkaközösség Szántóné Benkő Judit Informatika munkaközösség : Várhidiné Kemenesi Rita Sport munkaközösség: Porobic Gregus Melinda Elektronika munkaközösség: Zsirmik Péter Pedagógia munkaközösség: Pintérné Tóth Judit Közlekedés-kereskedelem munkaközösség: Pálházi Ernő Környezetvédelem-vízügyi munkaközösség: Lippai Márta Osztályfőnöki munkaközösség: Dankóné Cservenák Anetta A Közalkalmazotti Tanács tagjai: Majoros Júlia, Tímár Csaba A Pedagógus Szakszervezet képviselője: Tímár Csaba Tűz- és munkavédelmi felelős: Sófalvy Zoltán Vöröskeresztes felelős: Szabó Mária Judit Fegyelmi bizottság: Ábrahám Ferenc, Dankóné Cservenák Anetta, Király Anikó

3 Az iskola tanárai Ábrahám Ferenc Azucki Lívia Bakk Zoltán Benke Gabriella Boros Ildikó Czapár Péter Csenki Dániel Csiszárné Balla Marianna Csordásné Kovács Judit Dankóné Cservenák Anetta Dobóczky Zsolt Döméné Gajdos Erika Dr. Geigerné Fehér Gabriella Dr. Olasz Sándorné Erőss Valéria Farkas-Csamangó Gyöngyi Fekete né Fodor Henriett Gémes Gábor Gregus Vilmosné Györei Szabina Kinga Győriné Kovács Gabriella Hegedűs Éva Heim Edit Horváth János Horváthné Papp Márta Janzsó Gábor Károly Joó András Juhász György Juhász Róbert Kálmán Gáborné Kalmárné Kovács Hedvig Kertai Zsolt Király Anikó Lujza Kondászné Nagy Csilla Kószó Éva Lendvainé Szögi Gabriella Lippai Márta Lucza Edit Majoros Júlia Marton József Ferenc Mayerné Faragó Gabriella Nagy Erzsébet Nagy János Nagyné Tóth Renilda Némethné Dr Balázs Katalin Nyári Zsolt Olajosné Sprőber Erika Ottohál Andrea Pálházi Ernő Palotás Aranka Pap Antal Papp Ferencné Papp Zsuzsanna Patkós Pásztorné Zámbori Ibolya Pintér Szilvia Pintérné Tóth Judit Porobic Gregus Melinda Sántháné Nemcsok Ildikó Schmidt Tibor Síkné Szajlai Mária Sófalvy Zoltán Szabó Balázs Szabó Csilla Judit Szabó Gabriella Anikó Szabó János Szabó Mária Judit Szántóné Benkő Judit Szatmári Julianna Szögi László Szuromi Béla Szummer Gabriella Szűcsné Molnár Erzsébet Tar-Magyar Tünde Tímár Csaba Jenő Toperczer Judit Tóth Teodóra Tóth Zoltán Tóthné Hódi Ildikó Varga Katalin Váradi Miklós Kornél Váradiné Jenei Csilla Várhidiné Kemenesi Rita Veres Larisza Vermes János Vidáné Czövek Cecilia Zilahi Erzsébet Márta Zsirmik Péter Jenő Szűcs

4 Az iskola osztályai 2014/2015-ös tanévben osztály osztályfőnök osztályfőnök helyettes 1. 9.A Szabó Csilla Varga Katalin 2. 9.B Csenki Dániel Vidáné Czövek Cecília 3. 9.C Szatmári Julianna Kertai Zsolt 4. 9.D Azucki Lívia Tóth Teodóra 5. 9.E Várhidiné Kemenesi Rita Király Anikó 6. 9.F Csiszárné Balla Marianna Farkas Csamangó Gyöngyi 7. 9.V Szabó Gabriella Váradi Miklós Kornél A Tóth Teodóra Szabó Mária Judit B Csordásné Kovács Judit Porobic Gregus Melinda C Kálmán Gáborné Györei Szabina Kinga D Pintérné Tóth Judit Szabó Mária Judit E Tímár Csaba Juhász György V Horváthné Papp Márta Dr. Geigerné Fehér Gabriella A Szabó János Kondászné Nagy Csilla C Nagy Erzsébet Fekete né, Majoros Júlia D Király Anikó Várhidiné Kemenesi Rita E Némethné Dr. Balázs Katalin Fodor Henriett V Dankóné Cservenák Anetta Síkné Szajlai Mária A Horváth János Fekete né B Sántháné Nemcsok Ildikó Györei Szabina Kinga C Hegedűs Éva Toperczer Judit D Erőss Valéria Tímár Csaba E Lendvainé Szögi Gabriella Váradiné Jenei Csilla V Ottohál Andrea Boros Ildikó N Szántóné Benkő Judit Győriné Kovács Gabriella 26. 1/13.A Janzsó Gábor Pintér Szilvia 27. 1/13.B Zilahi Erzsébet Janzsó Gábor 28. 1/13.C Zsirmik Péter Vermes János 29. 1/13.D Bakk Zoltán Tar-Magyar Tünde 30. 2/14A Ábrahám Ferenc Szabó Balázs 31. 2/14.B Schmidt Tibor Patkós 32. 2/14.C Vermes János Zsirmik Péter 33. 2/14.D Szűcsné Molnár Erzsébet Dr. Olasz Sándorné

5 Az éves munkaprogram havi ütemezése A 2014/2015-ös tanév rendszeres értekezletei, megbeszélései: Intézményi, vezetői értekezletek- minden kedden, 8.30-kor (részt vesznek az igazgató, tagintézmény vezető, az igazgatóhelyettesek) Vezetői értekezletek előkészítése -minden csütörtökön, kor (részt vesznek az igazgatóhelyettesek) Operatív megbeszélések, minden szerdán, kor (részt vesznek az igazgatóhelyettesek, műszaki vezetők, gondnok, rendszergazda) Kibővített vezetői értekezletek minden hónap első kedd, (ill. ezen kívül szükség esetén) kor (részt vesznek az igazgató, az igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, műszaki vezetők) Módszertani délutánok- Beszéljük meg! - minden hónap harmadik kedd, kor (részt vesznek az osztályfőnökök, szaktanárok, igazgatóhelyettesek) Heti igazgatói tájékoztató- minden hónap második és negyedik kedd 14.30, a többi héten szerda 2. óra utáni szünet (részt vesznek a tantestület tagjai) Munkaközösségi értekezletek évente legalább 3 alkalommal Augusztus Alakuló értekezlet Lengyel Zoltán Kibővített vezetői értekezlet a Lengyel Zoltán munkaközösség-vezetőkkel Tankönyvek kiszállítása Palotás Aranka Javítóvizsgák feladatsorainak leadása Beiratkozás a szakképző évfolyamokra Masa László (külső jelentkezőknek Javítóvizsgák, Masa László Munkaközösségi értekezletek Munkaközösségvezetők Tankönyvosztás Palotás Aranka Osztályfőnöki megbeszélés, Márton József Tanévnyitó tantestületi értekezlet Lengyel Zoltán

6 Szeptember Tanévnyitó ünnepség, a tanév első napja Lengyel Zoltán Tankönyvek pótrendelése Palotás Aranka Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára Márton József évfolyam szülői értekezlete összevont Lengyel Zoltán osztályonkénti Jelentkezés az OKTV-re Iskolai diákküldött gyűlés 09. Szakkörök, érdeklődési körök, felzárkóztató foglalkozások indulása Kezdő évfolyamok törzslapjainak elkészítése Márton József Humán 9. évfolyamos osztályok múzeumi órája történelemből a szegedi Móra Ferenc Múzeum "A fáraók Egyiptoma" c. időszaki kiállításán Történelmi kirándulás Lengyelországba Matematika Felzárkóztató foglalkozások, érettségi előkészítő indítása Idegen nyelv poszterverseny meghirdetése Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező versenyre való jelentkezés Informatika ECDL bizonyítványok, CISCO tanúsítványok megszerzésének biztosítása folyamatosan Sport Házibajnokságok, edzések indítása Diákolimpiai nevezés Futóverseny Pedagógia Együttműködési szerződések előkészítése az Óvodák Igazgatóságával és az általános iskolákkal Részvétel a Kutatók éjszakája programon Osztályfőnöki Az osztályfőnöki tevékenység tervezése Kapcsolatfelvétel az iskolapszichológussal Iskolai rendezvények diákügyeletének kialakítása,szervezése

7 Október Aradi vértanúk emléknapja Majoros Júlia SZMK megbeszélés Lengyel Zoltán Szülői értekezlet a (13. N) évfolyamokon Szakmai írásbeli javítóvizsgák Masa László Szombati tanítás ( pénteki munkarend) Megemlékezés október 23-ról, nemzeti ünnepünkről Őszi szünet előtti utolsó munkanap Majoros Júlia Matematika Kétfordulós háziversenyt hirdetése 3-5 fős csapatok számára matematikához köthető feladatokkal Nevezés a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyekre a szakközépiskola és évfolyamos kategóriákban Idegen nyelv Nyelvi csapatverseny (Scrabble) Munkaközösségi megbeszélés a diákcsere előkészítése Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny I.forduló Deák Ferenc Fordítóverseny Informatika GD verseny: versenykiírás a weboldalon GD verseny feladatírás I. forduló Nemes Tihamér informatikai versenyjelentkezés Sport Gábor Dénes Kosárlabda kupa Labdarúgó házibajnokság indítása Diákolimpiai fordulók folyamatosan NETFIT iskolai felmérésfeltételeinek megteremtése, érintett kollégák szakmai képzése Pedagógia Ifjúsági koncertek megszervezése Mesemondó verseny Diákok beiskolázási tájékoztatója a volt iskolájukban Földünkért Világnap verseny az Agórában Hydrológia Hungarica Alapítvány Pályázat Üzemlátogatások (10-11.évf) Közlekedéskereskedelem Szakmai kirándulás(bilk,szilk,continental) (13-14.évf.) Osztályfőnöki Havi rendszerességgel módszertani délutánok indítása Tini-ambulancia meglátogatása a 9. évfolyamon Ifjúsági koncert

8 November Őszi szünet utáni első munkanap Pályaválasztási nyílt nap Masa László Diákcsere, vendégfogadás Masa László, Vidáné Czövek Cecília Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny jelentkezési határidő Márton József, Várhidiné Kemenesi Rita Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 1. forduló (I. és II. kcs) Gólyaavató Szakképzési Börze az IH-ban Masa László Szakképzési Börze az Agórában Masa László Nyitott kapu, interaktív délelőtt a tanműhelyben A 8. osztályosok felvételi előkészítő foglalkozásainak kezdete Országos mérés (10.évf) adatainak megküldése a Hivatalnak Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 1. forduló (III.ésIV.kcs) Szaktanári fogadó délután Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Lippai Márta, Masa László Masa László Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Humán Olvasási verseny - 1. forduló 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Matematika 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Idegen nyelv Szövegértési verseny 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Informatika GD verseny jelentkezés GD verseny feladatírás II. forduló alkalmazói kat. I. és II. korcsoport 8 osztályos felvételi előkészítő indítása Sport Hansági Labdarúgó Kupa Asztalitenisz házibajnokság Elektronika Elektrotechnika múzeum (DÉMÁSZ) látogatása Üzemlátogatások ( évf) Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyére való jelentkezés

9 December Pályaválasztási nyílt nap Masa László GD verseny 2. forduló (I.és II. kcs) Márton József Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Mikulás ünnepség Pintérné Tóth Judit A 60 éves évforduló megünneplése Masa László Nyugdíjasok köszöntése Lengyel Zoltán Pintérné Tóth Judit Szombati tanítási nap ( szerdai tanítási nap) 12. Jelentkezés az OSZTV és SZÉTV szakmai Masa László versenyekre Karácsonyi műsor, tantestületi ebéd Téli szünet előtti utolsó munkanap Lengyel Zoltán Humán Karácsonyi kiállítás Történelmi kirándulás Budapestre Idegen nyelv Advent, karácsonyadott nyelvterületen Informatika GD verseny feladatírás II. forduló alkalmazói III. és IV. kategória Sport Diákolimpiai fordulók Elektronika Pattantyús Országos Nyomtatott áramkör Tervező Verseny Pedagógia Ünnepi műsorok összeállítása Mikulásra, Karácsonyra Puskás Lajos erdőmérnök előadása (10.V) Osztályfőnöki Ünnepi készülődés, osztálytermek díszítése

10 Január Téli szünet utáni első munkanap Osztályozó konferenciák Lengyel Zoltán Első félév utolsó napja osztályos központi írásbeli vizsga Márton József, Szombati tanítás ( pénteki munkarend) Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2. forduló (III.ésIV.kcs) Márton József Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Tanulók értesítése az első félév eredményéről Márton József 01. Gábor Kupa Lengyel Zoltán Szaktanári fogadóóra Félévi szülői értekezlet Szalagavató bál a Megyeházán Humán Olvasási verseny 2. forduló Központi felvételi javítása Matematika Központi felvételi javítása Idegen nyelv Spiel und Gewinn II. forduló Informatika GD verseny feladatainak javítása Sport Diákolimpiai fordulók Foci házibajnokság Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyének I.fordulója Osztályfőnöki Ifjúsági koncert

11 Február Félévzáró tantestületi értekezlet Tanítás nélküli munkanap Lengyel Zoltán Érettségi és szakmai vizsgákra jelentkezési határidő Masa László Márton József 02. Nevelési értekezlet Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak Majoros Júlia emléknapja Alkalmassági vizsga a sport szakközépiskolai osztályba Masa László Porobic Gregus Melinda Humán Kazinczy-verseny Iskolai történelem csapatverseny Hódmezővásárhely -Emlékpont Idegen nyelv Országismereti verseny:london Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny III.forduló Informatika GD verseny feladatainak javítása GD döntőbe jutottak értesítése Sport Szepi Kupa Asztalitenisz házibajnokság Pedagógia Szakmai háziverseny Környezetvédelem-vízügy Üzemlátogatások ( évf.)

12 Március Pót alkalmassági vizsga a sport szakközépiskolai osztályba Masa László Porobic Gregus Melinda Szép magyar beszéd verseny Némethné dr. Balázs Katalin Megemlékezés március 15-ről, a nemzeti Majoros Júlia ünnepünkről Szülői értekezlet a diákcserére utazók szüleinek Vidáné Czövek Cecília Nemzetközi Diákcsere (utazás) Masa László, Vidáné Czövek Cecília Humán Irodalmi pályázat Hagyományőrző csoport előadása a szabadságharcról Idegen nyelv Próba érettségi angol és német nyelvből Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny IV.forduló Tesztmegoldó verseny Informatika GD döntő feladatainak írása Sport Mezi atlétika bajnokság Elektronika Magyar Regula Szakkilállítás Pedagógia Szakmai kirándulás Budapestre a szakképző évfolyamon Szaktanári fogadó délután Tavaszi szünet előtti utolsó munkanap (tanítási nap) Közlekedéskereskedelem Tanulmányi kirándulás-baja ROIRO kikötő (13-14.évf.) Üzemlátogatások (13.D-BME Tanreaktor,12.évf) Sajó Elemér pályázat Részvétel a Víz Világnapja vetélkedőn,rajzpályázaton Osztályfőnöki Ifjúsági koncert

13 Április 04. Puskás Kupa Lengyel Zoltán Tanári kirándulás (Erdély) Masa László Tanítás nélküli munkanap Szerenád Osztályozó értekezletek a végzős Lengyel Zoltán évfolyamoknak Ballagás GD verseny 3. forduló-döntő- Tanítás nélküli munkanap Márton József, Várhidiné Kemenesi Rita, Benke Gabriella Tavaszi szünet utáni első munkanap A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése Porobic Gregus Melinda Költészet napi közös versmondás Váradi Miklós Kornél A holokauszt áldozatainak emléknapja Majoros Júlia Humán Kirándulás Budapestre a Terror Háza Múzeumba 12. évfolyamon Rajzverseny pályamunkáinak kiállítása Matematika Kisérettségi szervezése Idegen nyelv Krúdy Fordítóverseny Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező verseny V.forduló Bethlen Gábor Református Gimnázium Megyei Idegen Nyelvi Verseny Informatika GD döntő feladatainak javítása GD döntő díjazottjainak értesítése Sport Diákolimpia fordulói Elektronika Országos Mikrovezérlő programozó Verseny Üzemlátogatás (NI Debrecen, Continental Temes Budapest Pedagógia Szakmai kirándulás Kecskemétre a évfolyamon Gondolkodj Ökosan országos környezetvédelmi verseny Tanulmányi kirándulás( Bős-Nagymaros vízlépcső) Stokholmi Ifjúsági Vízdíj pályázati jelentkezés Osztályfőnöki Költészetnapi programok

14 Május Írásbeli érettségi vizsgák Márton József Tanítás nélküli munkanap (magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi) Tanítás nélküli munkanap angol nyelv írásbeli érettségi) Előzetes szülői értekezlet a leendő 9. Márton József évfolyamokon OKJ szakmai vizsgák Masa László Kompetenciamérés a 10. évfolyamon Gábor Dénes Díjkiosztó ünnepség Márton József Humán Édes anyanyelvünk iskolai forduló Csillag börtön látogatása társadalomismeret órán Idegen nyelv Olvasási verseny Informatika GD döntő díjazottjainak értesítése Sport K&H futóverseny Elektronika Simonyi Elektrotechnika verseny 10. évfolyam Közlekedéskereskedelem Szakmai kirándulás-pécs (13. évf) Üzemlátogatás( 11.V) Stokholmi Ifjúsági Vízdíj hazai döntő Osztályfőnöki Projektdélutánok szervezése Osztálykirándulások Június Diáknap Tanítás nélküli munkanap Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozó konferenciák Lengyel Zoltán A tanév utolsó napja Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Márton József 06. Szakmai gyakorlati, szóbeli vizsgák Masa László Beiratkozás a 9. évfolyamra Márton József Tanévzáró ünnepély Tanévzáró tantestületi program és ebéd külső helyszínen Lengyel Zoltán Tanévzáró tantestületi értekezlet Lengyel Zoltán

15 Augusztus Jelentkezés a szakképző évfolyamokra Masa László Értesítés a szakképző évfolyamokra való Márton József felvételről Beiratkozás a szakképző évfolyamokra Márton József

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015 tanévre

Eseménynaptár 2014/2015 tanévre Eseménynaptár 2014/2015 tanévre Augusztus 21-től Éves orvosi alkalmassági vizsgálat Szarka Istvánné 21. 9:30 Értekezlet Baghyné Urbán Ilona 21-22. 9.00 Javítóvizsga a kiírás szerint: 21. írásbeli 22. szóbeli

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV Augusztus 21-25 9 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26. 10 00 TÁMOP 2.2.5 zárórendezvény, majd alakuló értekezlet (benne munka- és tűzvédelmi oktatás 27-28. Munkaközösségi

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre 1 Tartalom: 1. Tanév rendje a Széchenyiben 2. Feladatok, felelősök időrendben 3. A tanév kiemelt célkitűzései 4. Felvételi eljárás

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2012/2013. tanév munkaterve 1 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév A 2013-2014-es tanévben a szorgalmi idő: Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Utolsó tanítási

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája.

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája MUNKATERVE 2014-2015-ös tanév Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző

Részletesebben

A Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 2012/2013-AS TANÉV EMLÉKEZTETŐJE

A Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 2012/2013-AS TANÉV EMLÉKEZTETŐJE A Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 2012/2013-AS TANÉV EMLÉKEZTETŐJE AUGUSZTUS Program Felelős 21. Alakuló értekezlet Igazgató 28. Pótvizsga ek 31. Gólyajárás

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2013/2014-es tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2013/2014-es tanév kiemelt feladatai: Az iskola 60. évfordulójának megünneplése Iskolai dokumentumok

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9, 16) DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Elfogadta a DRK Dóczy Gimnáziumának

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben