JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Béri Eszter Csatári János Fristáczki János Gál Henrik Hányik Gábor Kopeczky Lajos Pásztor Gyula Az ülésről távol maradt: Aranyi János Bakos István Gál Zoltán Kékesi Péter Nagyné Gódor Csilla Pintér Anna Jelen vannak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Márkusné Seregi Zsuzsanna polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető mb. iskolaigazgató Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. A testületi ülést a két ülés közötti események ismertetésével kezdjük. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 1

2 Legutóbbi rendes -testületi ülésünket június 11-én tartottuk. Június 12-én részt vettem egy bemutatón, melyen egy új egyszerű, de mégis tartós útkátyúzási eljárást mutattak be. Az elmúlt hetekben az ezzel a technológiával betömött kátyúkat többször megvizsgáltam s tekintettel arra, hogy tartósnak ígérkeznek ebből az anyagból rendeltem és a településen található kátyúkat az anyag megérkezése után meg fogjuk tudni szüntetni. Június 15-én körzeti megbízott számára vásárolt személygépkocsit Kistarcsán átvettem. Ugyanezen a napon egyeztettem a Közvill. Nyrt ivel az úgynevezett Mészner terület közvilágítási beruházásáról. Június 16-án a Porció Kft ivel tervegyeztetésre került sor. Június 17-én Budapesten aláírtam az új óvodához kapcsolódó kompetencia alapú nevelésről szóló TÁMOP pályázat támogatási szerződését. Ugyanezen a napon 17 órától volt a Faluházban a Kistérségi Szófogadó Általános Iskola tanév záró ünnepsége, melyen részt vettem. 18 órától volt az új óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásnak a megvitatása a Közbeszerzési Bizottság által, majd pedig 19 órától rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk, melyen a korábbi pályázat érvénytelenségét kellett kimondanunk. 19-én 17 órától volt a Neumann János Általános Iskola tanévzáró ünnepsége. 20- án volt az Ifjúsági tábor tábornyitó rendezvénye. 23-án részt vettem a Pro Régió által rendezett pályázati információs napon. Június 24-én a Neumann János Általános Iskola bejárására került sor kollégáim részvételével a nyári felújítások tárgyában. Június 29-én az ÖKO Pannon KHT munkatársaival folytattunk egyeztetést az Erdőkertesi szelektív hulladékgyűjtés támogatásáról. Június 30-án 10 óra 30 perckor kezdődött településünkön a Faluházban a kistérség Semmelweis napi ünnepsége. Délután részt vettem a Zöldhíd Társulás kistérségi megbeszélésén Gödöllőn. Július 2-án volt az OMIS Bizottság ülése. Július 7-én volt a Zöldhíd Társulásnak társulási ülése. Szintén ezen a napon tartotta ülését 17 órától az önkormányzati tisztségviselői értekezlet, 18 órától pedig a Településfejlesztési Bizottság ülésére került sor. A mai nap délelőttjén a VÁTI KHT-ban az új óvodára elnyert pályázat pályázati koordinátorával tartottam megbeszélést Budapesten. Ahogy az elmúlt hónapokban is szerdai napokon az útberuházásnak, csütörtökönként pedig az óvoda építésének kooperációs bejárásaira került sor. A hónap folyamán további labdarúgópályákat tekintettünk meg, melyeken automata öntözőberendezés működik. A tapasztalatok ismeretében a látókörünkbe került szóba jöhető vállalkozások számára pályázatot írtunk ki, labdarúgópályáink automata öntözőberendezésére. A nyertes pályázóval további személyes egyeztetésre került sor. Várhatóan a héten a szerződés aláírásra kerül. A múlt hónap elején felmérésre került, hogy hányan vennék igénybe az általános iskolában a nyári gyermekfelügyeletet. Az igen alacsony részvételre tekintettel az megszervezésre nem került. Az elmúlt hónap folyamán a Volánbusz ivel történt egyeztetéseknek eredményeként a nyári hónapokra a kistérségi buszjárat menetrendje módosításra került, hogy azok a megváltozott MÁV menetrendhez jobban igazodjanak, a lakosság igényeit jobban kiszolgálják. Megköszönöm tisztelt Képviselő-társaimnak a javaslatokat a KMOP 2.1.1/b belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázathoz. A javaslatok eredményeként figyelembe véve a pályázati kiírásokat a Kazinczy utca teljes hosszában, a Tó utca teljes hosszában fedvény terv keretében, míg a Rákóczi és Bocskai utcák Thököly és Báthori utca közötti szakaszai kerülnek megterveztetésre. Az óvoda ismételt eszközbeszerzési eljárásának keretében négy cég váltotta ki a dokumentációt, korábbi eljárásban indult két vállalkozás mellett további másik kettő. A bontásra előreláthatólag július 17-én kerül sor, július 24-én kerül sor a tárgyalásra, ezt követően kerül sor bizottsági ülésre és rendkívüli -testületi ülésre. Kérem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy erre figyelemmel legyenek. Az eredményhirdetésre július 27-én kerülhet sor, a szerződéskötésre pedig augusztus 11-én. A teljesítés véghatárideje abban az esetben, amennyiben a korábbi dátumok tarthatók, szeptember 8-a. Budapestre kell beszállítani a hulladékot más megoldás nincs. Szelektív hulladék megfelelő helyre kerül beszállításra. Kérem a beszámoló elfogadását. 2

3 >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:31 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. Megállapítom, hogy a 14 ből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek sorrendjének módosítására teszek javaslatot. Első három napirendként az óvodával kapcsolatos előterjesztések tárgyalását javaslom, ezt követően az iskola beszámolójával foglalkozna a testület. Az 5. napirend a Víziközmű Társulat megalakulásáról szóló előterjesztés lenne és a 6. napirendi ponttól a kiküldött meghívó szerint folytatódna az ülés. A módosított sorrenddel javaslatot teszek a -testületi ülés napirendjére. Kérem, hogy a napirendi javaslatokat elfogadni szíveskedjetek. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:32 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A -testület az ülés napirendjét a módosított sorrenddel a meghívó szerint elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető 3

4 2. Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 3. Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása 4. A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató 5. Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése 6. A Szennyvízközmű Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 7. Járdaépítési pályázatok elbírálása 8. Településközpontban parkoló és járda építése Zárt ülés: 9. DMRV használatba adási szerződés 10. Községi elismerő címek adományozása 11. Ingatlanok belterületbe csatolása Nyílt ülés: 12. Egyebek 1./ Napirendi pont: A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető A kiküldött meghívó szerinti 3. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk a testületi ülést. Kérdezem az OMIS Bizottság elnökét, hogy a véleménylaphoz képest kívánja-e kiegészíteni a bizottsági ülésen elhangzottakkal. Pásztor Gyula: A véleménylap egyértelműen a bizottság álláspontját tükrözi. Nem tartalmaz a véleménylap az intézményben a második vezető helyettesről bizottsági állásfoglalást. E kérdésben a bizottság nem támogatta az előterjesztést. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Azért nem került fel a véleménylapra, mert a beszámoló egészét elfogadta, a nevelői létszám igényeket jogosnak tartotta a bizottság. Részemről merült fel, hogy a takarítói állást más lehetőség igénybevételével lehet megoldani, de erre külön nem tért ki a bizottság. Az előterjesztés tartalmazza a második vezető helyettes kinevezése iránt megfogalmazott igényt, ami nem plusz létszámot jelent, de ennek ellenére én magam sem támogatom és a bizottság erről külön nem szavazott. Az előterjesztőnek átadom a szót. 4

5 Járosiné Suba Karolina: A beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 21 fő lesz az épületben, második helyettest ezért szerettem volna. A kompetencia alapú vállalásunk miatt sok a feladat. Gál Henrik: 11 csoportnál indokolt a vezető helyettes. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az óvoda két épületben van. Az egyikben van vezető, a másikban ott a helyettes. A jogszabály szerinti létszámhatárnál adható, de nem kötelező. A feladat így is megoldható. A második vezető helyettesi létszámmal nem értek egyet. Máshol több száz fős intézményben sincs két helyettes. A beszámolóval kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:39 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 100,00% 0,00% 53/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2008/2009-es nevelési évről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend: 5

6 Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend keretében szintén az óvodával kapcsolatban a második intézményvezető helyettesi állással kapcsolatban kell döntést hoznunk és kérem, vegyétek figyelembe a beszámoló tárgyalása során elhangzottakat. Kérem a szavazatokat a hangjelzés ideje alatt. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:40 Igen 2 25,00% 14,29% Nem 6 75,00% 42,85% Eredménye: Elutasítva Kérem az óvodai csoportszámmal összefüggésben Képviselő-társaim szavazatát. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 6

7 54/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2009/2010-es nevelési évben a csoportok számát 11 óvodai csoportban határozza meg. Az óvodában további 1 fő intézményvezető helyettesi létszámot nem engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 3./ Napirend: Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása Kérem az OMIS Bizottság elnökét a bizottság véleményének ismertetésére. Ezt követően Jegyző Asszonyé a szó. Pásztor Gyula: Hosszasan tárgyalta a bizottság az előterjesztést. Jelenleg törvényi akadálya van a szülők által megfogalmazott kérés teljesítésének. A bizottságban az vélemény formálódott meg, hogy a későbbiek folyamán az ilyen szellemiségű csoport indításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az előterjesztés lényegét emelem ki. A közoktatási törvény tartalmazza, hogy az önkormányzati fenntartású intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Lehetővé kell tenni, hogy a gyermek illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az intézmények biztosítják a fakultatív oktatást jelenleg is. A Bibliai csoport indítását reformátusvallású szülők, nagyszülők kezdeményezték. A különböző vallású csoportoknak, amennyiben bibliai nevelést szeretnének intézményi keretek között a gyermekek részére, a későbbiek folyamán egyeztetni kell és átgondolni, hogyan lehet ezt a nevelést megszervezni. Támogatjuk a vallásoktatást, de a közoktatási törvény szabályainak betartásával. A es nevelési évben ez a kezdeményezés nem támogatható. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nincs, kérem, tisztelt Képviselő-társaim szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás 7

8 Ideje:2009.júl.:08 16:47 Igen 5 62,50% 35,71% Nem 1 12,50% 7,14% Tartózkodik 2 25,00% 14,29% 55/2009. (07.08.) KT határozat Önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indításának jelenleg törvényi akadálya van, e tárgyban a -testület nem módosítja az Erdőkertesi Ki akarok Nyílni Óvoda Alapító Okiratát, a nevelési évben önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indítását nem támogatja. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményeiben lehetővé tette, az egyházi jogi személy által szervezett, fakultatív hit- és vallásoktatást, melynek további biztosításával a jövőben is maradéktalanul eleget tesz törvényi kötelezettségének. A későbbiekben, határozott szándék kifejlődése esetén, lehetőségei figyelembe vétele mellett, nem önkormányzati fenntartású óvodai csoport létrehozásának támogatását, a konkrét javaslat kidolgozása esetén, a helyi egyházi vezetők közvetlen bekapcsolódásával, elképzelhetőnek tartja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 4./ Napirend: A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató Kérem Pásztor Gyulát a bizottság véleményének kiegészítésére. Pásztor Gyula: Sajnálom, hogy az Igazgató Asszony nem tudott részt venni a bizottsági ülésen. A bizottság a véleménylapon feltüntetett kérdéseket tárgyalta részletesen. Iskolaotthonos nevelést továbbra is tartsuk meg. Erősebb pedagógust kell választani, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik. Ismertetem a bizottság szavazatának eredményét. Két első osztály induljon a es 8

9 tanévben, a 7. c. osztály integrálását javasolja és az iskola otthonos képzés fenntartását támogatta a bizottság. Azért hoztuk létre az iskola otthont, hogy sikerüljön a gyerekeket osztályra visszaintegrálni a küldő osztályba és hosszabb távú fenntartásában gondolkodtunk. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Két elsős osztály törvény szerint indítható. A pedagógus nehéz helyzetben lesz, a gyerekek fele dyslexiás tanuló lesz. Az iskola otthonos osztályban 7 fő marad. Nagy luxusnak tartom, hogy 7 gyerekért két nevelőt alkalmazzunk. Ha az önkormányzat ezt biztosítja, akkor ez a későbbiek folyamán eredményes lesz. A 7. c. osztályban 10 gyerek van, zömmel túlkoros gyerekek, az integrálásukat nem tartom jónak. Ezzel nem értek egyet. Sokkal nehezebb, mint az iskola otthonos, a kialakult közösségeket megbontja. Ha a pedagógus nem fegyelmez, hátrányt jelent a többi gyerekre nézve a továbbtanulásra felkészítésnél. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Leendő elsősök száma 44 fő, számuk mozog. Az óvodai felmérések alapján a gyerekek fele részképesség zavarral küzd. Az iskola otthonba nem az eredeti szándéknak megfelelő gyerekek kerültek be, hanem a magatartásbeli problémákkal rendelkező gyerekek is. A gyerekek problémásak, a pedagógusok betegek lettek, állandó csak az egyik pedagógus maradt. Ilyen körülmények után nem volt eredményes az oktatásuk. A gyerekek szocializációja is különböző. A szakemberek szerint ez egy nagyon jó dolog, de a pedagógusok állandósságának hiánya miatt az eredeti cél nem valósulhatott meg. El kell dönteni hogyan tovább. Márkusné Seregi Zsuzsanna: A 7. c-ben túlkoros, problémás gyerekek vannak. Nagy energia befektetéssel lehet velük dolgozni, a minimumot lehet elérni. Nagy kár lenne, ha integrálnák őket, nem fognak tudni beilleszkedni. Pásztor Gyula: Az Igazgató Asszony által elmondottak alapján javaslom, hogy a 7. c. osztály maradjon, az iskola otthonos szűnjön meg. Csatári János: Szomorú ez a helyzet, ami a 7. c. osztállyal kialakult. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A 7. c. osztály meghagyása ellen vagyok. Legyen az új vezetés feladata a megoldás. Béri Eszter: A 7. c. és az iskola otthonos oktatás problémájával sokat foglalkoztunk. Szegregált 7. c. osztály működtetése, pedagógiailag a leginkább probléma. Én a 7. c. osztályt radíroznám ki. Mi nem odázhatjuk el a döntést a fenntartó kért választ, az iskolától használható döntés alapot képző anyag nem érkezett, ezért kell a fenntartónak döntést hozni. Iskola otthon ne legyen kérdés most, egy év múlva lehet megnézni, hogy eredményes-e. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Javaslom, hogy a 7. c. osztályt ne integrálja a fenntartó. A másik javaslatom, hogy ne szaporítsuk az iskola otthon évfolyamának számát. Csatári János: Statisztika alapján sok a negatívum, a rossz dolgokat kihangsúlyozzák az iskolai beszámolókban, 9

10 véleményem szerint a jó eredményeket kell hangsúlyozni. Kopeczky Lajos alpolgármester: Nem tudunk dönteni, hagyjuk meg a döntési lehetőséget az új igazgatónak. Hagyjuk meg azt, ami most van. Gál Henrik: Alpolgármester Úrral értek egyet. Dönteni a Képviselő-testületnek kell ezekről a kérdésekről. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 17:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 56/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanévben: - az első osztályban 2 tanulócsoport indítását engedélyezi, - a 7. c. osztály tanulóinak oktatását továbbra is külön osztályban engedélyezi - az iskola otthonos oktatás további fenntartását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 5. Napirend: (Szünet) (Testületi ülés folytatása) 10

11 Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A pályázat nyert az első fordulón, haladni kell tovább. Ha sikerül a pályázat megvalósítása Erdőkertes majdnem 100 %-ban csatornázott lesz. Van olyan terület ahol nem volt társulás. Ezen a területen az önkormányzat kezdeményezésére alakul meg a társulás, erről szól az előterjesztés. A szervező bizottságba az önkormányzat részéről kerülne a polgármester és a pénzügyi vezető, Péter Zoltánné. Szervező Bizottságot meg kell alakítani, elkezdi a munkát, szándéknyilatkozatot gyűjt. Ezt követően össze lehet hívni a taggyűlést, amivel a társulat létrejöhet. Akkor jön létre ha a társulathoz az érdekeltségi egységek legalább 2/3-a csatlakozik és részt vesz abban, ez jelent 67 %-ot. A 67 % tud döntéseket meghozni, határozni az érdekeltségi hozzájárulási díjról is. Ebben a határozatban szerepel a szennyvízcsatorna közmű hozzájárulási díja. Havi Ft-os részletfizetés látszik a lakosság számára is elfogadhatónak, amelyet lakás takarékpénztár konstrukcióban lehet elképzelni, ami állami támogatással kiegészülve összességében 353 eft-ra nő az elkövetkező 8 év alatt. Pályázati pénzből nem finanszírozható beruházások is vannak. Külterületen nem lehet pályázati pénzből csatornát építeni. Feltételei: belterület legyen, vízközmű legyen ingatlanra kötve, építmény legyen, lakjanak az építményben. A csatorna közmű megvalósítása az önrészen kívül további terhet hárít az önkormányzat költségvetésére. Állami támogatás csak a lakás takarékpénztáron keresztül jön vissza. Hosszú út első lépése a határozati javaslat elfogadása. Ez év őszén a pályázat második fordulóját fogjuk benyújtani és sikeres döntés esetén, elején indulhat a beruházás. Szadán is és Veresegyházon is más az ütemezés. A 4 milliárd Ft-ból Erdőkertesé a 2 milliárd Ft bekötés valósítható meg Erdőkertesen, amelyből 800 bekötés a társulat érdekeltségi területén, bő 1000 bekötés a korábbi társulási területeken, ahol a közmű nem épült meg. Átadom a szót Hangonyi Zoltánnak, hogy az általam elmondottakat egészítse ki. Hangonyi Zoltán: Annyiban egészíteném ki a Polgármester úr által elmondottakat, hogy ha a társulat 2/3-os többséggel alakul meg, mindenkire kötelező lesz, ha a többség akarja. A közmű hozzájárulási díj közadók módjára behajtható lesz. A hozzájárulás mértékére konstrukciót dolgoztunk ki. Javaslatot tettünk a hozzájárulás mértékére, a megfizetés módjára. A második körös pályázathoz szigorú feltételeknek kell megfelelnünk. Községenként 75 %-os rákötési arányt kell biztosítani, majd műszaki átadást követő 5 éven belül 92 %-ot. Csatlakozási nyilatkozatot szeretnénk begyűjteni a 75 % rákötés eléréséhez. Ekkor ér valamit a viziközmű társulat. Saját forrás igazolása szükséges, ehhez kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot kérnek. Valkón Ft a csatorna rákötés díja. A 75 %-ot kell elérni a jelentkezőkből ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Ha nem lesz elegendő jelentkező, nem lesz csatorna sem. Elindulunk ezzel a munkával és a pályázat előkészítésével. Csatári János: Mi feladatunk a talajterhelési díj emelése, mert ezzel el tudjuk elérni, hogy a csatornára rákössenek. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Jogszabály van az ütemezésre, a kötelezés a 75 % elérése után alkalmazható. Csatári János: 11

12 Régi társulás tagjaira, akik már fizettek, de nem kaptak csatornát, nem lehet kiterjeszteni a lakástakarékpénztári konstrukciót? Nem mertünk kérni azoktól, akik nem kaptak csatornát. A régi bekötésekhez van, aki befizette, vagy részben befizette, vagy nem. Az alapelgondolás az, hogy a korábbi társulás területén az ott lakók Ft-ért kapják a csatornát. Erre az összegre viszont nem érdemes takarékpénztári konstrukciót létrehozni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Sok embernek mi mondtuk, hogy ne fizessen, van, aki azonnal fizetne, ha lenne közmű. Kérdés mi van azokkal, akik nem fizettek az eltelt 10 év alatt, az is Ft-ot fizet? Az ingatlanok eladásánál van a gond. Csatári János: Előző tulajdonosok hová fizetnek? Pásztor Gyula: Kemény munkát igényel. Legyen lehetőség rövidebb idő alatt kifizetni. Erdőkertesen morál kérdése hogyan alakul a rákötés. Egyetértek, meg kell alakítani a társulást. Évente Ft-ot jelent a családnak a szennyvíz közmű létrehozatalában. Kopeczky Lajos alpolgármester: Gondolkodtunk-e azon, hogy a Ft-ot 10 év emeléssel fizettetnénk meg? Kivel fizettetem meg? Hangonyi Zoltán: Ft-nál nem érdemes lakástakarékpénztári szerződést kötni. Az új tagoknál érdemes csak a lakástakarékpénztári szerződés igénybevétele. Kopeczky Lajos által elmondottakat megfontolásra ajánlom. Csatári János: A csatornát be is kell kötni az ingatlanra, ehhez igénybe lehet-e venni a lakástakarékpénztárt? Hangonyi Zoltán: Az ingatlanon belüli rákötés költségét nem lehet lakástakarékpénztárral összekötni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Ft befizetés esetén már nem lehet újabb díjakat érvényesíteni. A társulat idején nem jött létre a közmű, a tulajdonos nem tehet róla, hogy nem valósult meg a beruházás. Hangonyi Zoltán: Tudomásom szerint a csatorna rákötését nem kell terveztetni, de érdemes utánanézni. Fristáczki János: 12

13 Javaslom a helyi újságban megjelentetni a jogszabályt, hogy ne engedjék ki a szennyvizet. Gál Henrik: Véleményem szerint két év haladékot kellene adni a rákötés megvalósítására, ha ez az idő letelt fizettetni kellene utána büntetést. Az előterjesztés elfogadásáról kérem, szavazzunk. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:48 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 57/2009. (07.08.) KT határozat A Képviselő-testület A szennyvíztisztító telep bővítése, a korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén című projekt lebonyolításához szükséges vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő szervezőbizottságot létrehozza, abba delegálja az önkormányzat részéről dr. Pásztor László polgármestert és Péter Zoltánné pénzügyi vezetőt. A Képviselő-testület a szervező bizottság részére javasolja a közműberuházás által érintett ingatlanonként ,- Ft hozzájárulás megállapítását, mely összeget azok a természetes személyek, akik a társulat szervezés keretében OTP Lakás-takarékpénztárral előtakarékossági szerződést kötnek és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot tesznek, a megkötött szerződések szerint kötelesek teljesíteni. Ezek a személyek jogosultak az e formával járó kedvezmények és támogatások igénybevételére. Az általuk befizetendő tényleges összeg Ft és egyszeri számlanyitási díj 3.300,- Ft, mely összeget a társulat felé 96 havi Ft/hó részletben és az első havi befizetésnél Ft számlanyitási díjat, az alapszabály szerint kötelesek teljesíteni. A Képviselő-testület javasolja továbbá, hogy azon ingatlan tulajdonosok részére, akik nem kötnek, vagy nem köthetnek lakás-takarékpénztári szerződést Ft kerüljön megállapításra, mely összeget a víziközmű társulat megalakulását követően 2 éven belül négy egyenlő részletben fizetési meghagyás alapján kell megfizetni. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tekintetében javasolja, a nem lakás céljára szolgáló létesítmények, vagy beépítetlen telek esetén, ha a tényleges, vagy tervezett vízfogyasztás a napi 400 litert meghaladja többszörös érdekeltségi hozzájárulás megállapítását 400 liter/nap/érd.egység figyelembevételével. 13

14 A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és a vállalkozások érdekeltségi hozzájárulása érdekeltségi egységenként Ft, e személyek a hozzájárulást kötelesek a víziközmű társulat részére megfizetni fizetési meghagyás alapján a társulat bejegyzését követő 30 napon belül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulat megalakítását előkészítő szervező bizottságot összehívja és támogatja annak megalakulását. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 6. Napirend: A Szennyvízközmű Társulat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása Jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okirat felülvizsgálata és módosítása. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:50 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 58/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CV. törvény 44. (4) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta az irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, valamint gazdálkodó szervezeténél a közfeladat ellátása módját szervezeti szempontból. Az önkormányzat kötelező közfeladatai ellátásához a jelenlegi költségvetési intézményei működésére július 1-jét követően is szükség van. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Intézményét a jelenleg érvényes szervezeti keretben működteti tovább. A költségvetési szerv alapító okiratainak módosítását besorolás, új szakfeladat rend tekintetében jóváhagyja. 14

15 Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 7. Napirend: Járdaépítési pályázatok elbírálása Pályázati kiírásra 13 pályázat érkezett. Javaslom, hogy támogassuk az összes beérkezett kezdeményezést. A megvalósítás a most kimaradt lakók kedvét is meghozhatja. Tervezzük, hogy lakossági fórumon a lakókat összehívjuk és az anyagot átadjuk részükre. Ahol szükséges látok lehetőséget a kivitelezésben segítségre is. Kérem a szavazatokat a határozati javaslat elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:57 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 59/2009. (07.08.) határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítésre benyújtott pályázatokat az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. Minden pályázott szakasz megvalósításra érdemes, így a bírálati szempontok figyelmen kívül hagyása mellett valamennyi pályázat megvalósulását a szükséges mennyiségű járdalap rendelkezésre bocsátásával támogatja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. Napirend: Településközpontban parkoló és járda építése 15

16 A Takarékszövetkezet, a Posta előtti rész rendezéséről hozunk döntést a napirend tárgyalása során. A Takarékszövetkezet az anyagot megvette, mi megépítjük a parkolót, a járdát és elkészítjük a burkolatot. Ezzel összefüggésben a parkolás rendjéről is el kell gondolkodni, valamint a Nemes utca közúti forgalmának egyirányúsításáról is. Pásztor Gyula: Javaslom, hogy terelő korlát legyen ezen a részen. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Piacosok autóival mi lesz? Jó kérdés, ezzel foglalkoznunk kell a későbbiek folyamán. Hozzászólás, kérdés nincs, kérem, szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 19:03 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 60/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településközpontban parkoló és járda építéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdőkertesi 0117, 0129/2 és 0131/3 hrsz-ú utak belterületbe csatolását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 12. Napirend: Egyebek (A testületi ülés zárt ülés kereteiben folytatódik) (A zárt ülésnek vége, a testületi ülés nyílt ülés kereteiben folytatódik) 16

17 Egyebekben megtárgyalásra váró anyag, észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. K.m.f. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző 14/2009./J 17

18 ERDŐ KERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐ KÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 53/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda beszámoló 2008/2009. évről 54/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda csoport számok 2009/ /2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda Bibliai csoport 56/2009. (07.08.) KT határozat: Neumann János Ált.Isk. beszámoló 2008/ /2009. (07.08.) KT határozat: Vízgazdálkodási Társulat megalakulása 58/2009. (07.08.) KT határozat: Veresegyház és K. Szennyvíz Társ. alapító okirat 59/2009. (07.08.) KT határozat: Járdaépítési pályázat eredménye 60/2009. (07.08.) KT határozat: Településközpontban parkoló, járda építés tájék. Zárt ülés: 61/2009. (07.08.) KT határozat: DMRV Zrt-vel használatba adási szerződés 62/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás (utcák) 63/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás Kertai 64/2009. (07.08.) KT határozat: Helyi kitüntetés, elismerő cím adományozása 18

19 19

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2011. (07.28.) KT határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3200/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. december 11. napján 15.00 órakor, az Ászári Közösségi Házban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 93-98. /2016.(XI.10.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben