JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Béri Eszter Csatári János Fristáczki János Gál Henrik Hányik Gábor Kopeczky Lajos Pásztor Gyula Az ülésről távol maradt: Aranyi János Bakos István Gál Zoltán Kékesi Péter Nagyné Gódor Csilla Pintér Anna Jelen vannak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Márkusné Seregi Zsuzsanna polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető mb. iskolaigazgató Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. A testületi ülést a két ülés közötti események ismertetésével kezdjük. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 1

2 Legutóbbi rendes -testületi ülésünket június 11-én tartottuk. Június 12-én részt vettem egy bemutatón, melyen egy új egyszerű, de mégis tartós útkátyúzási eljárást mutattak be. Az elmúlt hetekben az ezzel a technológiával betömött kátyúkat többször megvizsgáltam s tekintettel arra, hogy tartósnak ígérkeznek ebből az anyagból rendeltem és a településen található kátyúkat az anyag megérkezése után meg fogjuk tudni szüntetni. Június 15-én körzeti megbízott számára vásárolt személygépkocsit Kistarcsán átvettem. Ugyanezen a napon egyeztettem a Közvill. Nyrt ivel az úgynevezett Mészner terület közvilágítási beruházásáról. Június 16-án a Porció Kft ivel tervegyeztetésre került sor. Június 17-én Budapesten aláírtam az új óvodához kapcsolódó kompetencia alapú nevelésről szóló TÁMOP pályázat támogatási szerződését. Ugyanezen a napon 17 órától volt a Faluházban a Kistérségi Szófogadó Általános Iskola tanév záró ünnepsége, melyen részt vettem. 18 órától volt az új óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásnak a megvitatása a Közbeszerzési Bizottság által, majd pedig 19 órától rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk, melyen a korábbi pályázat érvénytelenségét kellett kimondanunk. 19-én 17 órától volt a Neumann János Általános Iskola tanévzáró ünnepsége. 20- án volt az Ifjúsági tábor tábornyitó rendezvénye. 23-án részt vettem a Pro Régió által rendezett pályázati információs napon. Június 24-én a Neumann János Általános Iskola bejárására került sor kollégáim részvételével a nyári felújítások tárgyában. Június 29-én az ÖKO Pannon KHT munkatársaival folytattunk egyeztetést az Erdőkertesi szelektív hulladékgyűjtés támogatásáról. Június 30-án 10 óra 30 perckor kezdődött településünkön a Faluházban a kistérség Semmelweis napi ünnepsége. Délután részt vettem a Zöldhíd Társulás kistérségi megbeszélésén Gödöllőn. Július 2-án volt az OMIS Bizottság ülése. Július 7-én volt a Zöldhíd Társulásnak társulási ülése. Szintén ezen a napon tartotta ülését 17 órától az önkormányzati tisztségviselői értekezlet, 18 órától pedig a Településfejlesztési Bizottság ülésére került sor. A mai nap délelőttjén a VÁTI KHT-ban az új óvodára elnyert pályázat pályázati koordinátorával tartottam megbeszélést Budapesten. Ahogy az elmúlt hónapokban is szerdai napokon az útberuházásnak, csütörtökönként pedig az óvoda építésének kooperációs bejárásaira került sor. A hónap folyamán további labdarúgópályákat tekintettünk meg, melyeken automata öntözőberendezés működik. A tapasztalatok ismeretében a látókörünkbe került szóba jöhető vállalkozások számára pályázatot írtunk ki, labdarúgópályáink automata öntözőberendezésére. A nyertes pályázóval további személyes egyeztetésre került sor. Várhatóan a héten a szerződés aláírásra kerül. A múlt hónap elején felmérésre került, hogy hányan vennék igénybe az általános iskolában a nyári gyermekfelügyeletet. Az igen alacsony részvételre tekintettel az megszervezésre nem került. Az elmúlt hónap folyamán a Volánbusz ivel történt egyeztetéseknek eredményeként a nyári hónapokra a kistérségi buszjárat menetrendje módosításra került, hogy azok a megváltozott MÁV menetrendhez jobban igazodjanak, a lakosság igényeit jobban kiszolgálják. Megköszönöm tisztelt Képviselő-társaimnak a javaslatokat a KMOP 2.1.1/b belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázathoz. A javaslatok eredményeként figyelembe véve a pályázati kiírásokat a Kazinczy utca teljes hosszában, a Tó utca teljes hosszában fedvény terv keretében, míg a Rákóczi és Bocskai utcák Thököly és Báthori utca közötti szakaszai kerülnek megterveztetésre. Az óvoda ismételt eszközbeszerzési eljárásának keretében négy cég váltotta ki a dokumentációt, korábbi eljárásban indult két vállalkozás mellett további másik kettő. A bontásra előreláthatólag július 17-én kerül sor, július 24-én kerül sor a tárgyalásra, ezt követően kerül sor bizottsági ülésre és rendkívüli -testületi ülésre. Kérem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy erre figyelemmel legyenek. Az eredményhirdetésre július 27-én kerülhet sor, a szerződéskötésre pedig augusztus 11-én. A teljesítés véghatárideje abban az esetben, amennyiben a korábbi dátumok tarthatók, szeptember 8-a. Budapestre kell beszállítani a hulladékot más megoldás nincs. Szelektív hulladék megfelelő helyre kerül beszállításra. Kérem a beszámoló elfogadását. 2

3 >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:31 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. Megállapítom, hogy a 14 ből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek sorrendjének módosítására teszek javaslatot. Első három napirendként az óvodával kapcsolatos előterjesztések tárgyalását javaslom, ezt követően az iskola beszámolójával foglalkozna a testület. Az 5. napirend a Víziközmű Társulat megalakulásáról szóló előterjesztés lenne és a 6. napirendi ponttól a kiküldött meghívó szerint folytatódna az ülés. A módosított sorrenddel javaslatot teszek a -testületi ülés napirendjére. Kérem, hogy a napirendi javaslatokat elfogadni szíveskedjetek. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:32 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A -testület az ülés napirendjét a módosított sorrenddel a meghívó szerint elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető 3

4 2. Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 3. Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása 4. A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató 5. Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése 6. A Szennyvízközmű Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 7. Járdaépítési pályázatok elbírálása 8. Településközpontban parkoló és járda építése Zárt ülés: 9. DMRV használatba adási szerződés 10. Községi elismerő címek adományozása 11. Ingatlanok belterületbe csatolása Nyílt ülés: 12. Egyebek 1./ Napirendi pont: A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető A kiküldött meghívó szerinti 3. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk a testületi ülést. Kérdezem az OMIS Bizottság elnökét, hogy a véleménylaphoz képest kívánja-e kiegészíteni a bizottsági ülésen elhangzottakkal. Pásztor Gyula: A véleménylap egyértelműen a bizottság álláspontját tükrözi. Nem tartalmaz a véleménylap az intézményben a második vezető helyettesről bizottsági állásfoglalást. E kérdésben a bizottság nem támogatta az előterjesztést. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Azért nem került fel a véleménylapra, mert a beszámoló egészét elfogadta, a nevelői létszám igényeket jogosnak tartotta a bizottság. Részemről merült fel, hogy a takarítói állást más lehetőség igénybevételével lehet megoldani, de erre külön nem tért ki a bizottság. Az előterjesztés tartalmazza a második vezető helyettes kinevezése iránt megfogalmazott igényt, ami nem plusz létszámot jelent, de ennek ellenére én magam sem támogatom és a bizottság erről külön nem szavazott. Az előterjesztőnek átadom a szót. 4

5 Járosiné Suba Karolina: A beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 21 fő lesz az épületben, második helyettest ezért szerettem volna. A kompetencia alapú vállalásunk miatt sok a feladat. Gál Henrik: 11 csoportnál indokolt a vezető helyettes. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az óvoda két épületben van. Az egyikben van vezető, a másikban ott a helyettes. A jogszabály szerinti létszámhatárnál adható, de nem kötelező. A feladat így is megoldható. A második vezető helyettesi létszámmal nem értek egyet. Máshol több száz fős intézményben sincs két helyettes. A beszámolóval kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:39 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 100,00% 0,00% 53/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2008/2009-es nevelési évről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend: 5

6 Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend keretében szintén az óvodával kapcsolatban a második intézményvezető helyettesi állással kapcsolatban kell döntést hoznunk és kérem, vegyétek figyelembe a beszámoló tárgyalása során elhangzottakat. Kérem a szavazatokat a hangjelzés ideje alatt. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:40 Igen 2 25,00% 14,29% Nem 6 75,00% 42,85% Eredménye: Elutasítva Kérem az óvodai csoportszámmal összefüggésben Képviselő-társaim szavazatát. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 6

7 54/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2009/2010-es nevelési évben a csoportok számát 11 óvodai csoportban határozza meg. Az óvodában további 1 fő intézményvezető helyettesi létszámot nem engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 3./ Napirend: Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása Kérem az OMIS Bizottság elnökét a bizottság véleményének ismertetésére. Ezt követően Jegyző Asszonyé a szó. Pásztor Gyula: Hosszasan tárgyalta a bizottság az előterjesztést. Jelenleg törvényi akadálya van a szülők által megfogalmazott kérés teljesítésének. A bizottságban az vélemény formálódott meg, hogy a későbbiek folyamán az ilyen szellemiségű csoport indításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az előterjesztés lényegét emelem ki. A közoktatási törvény tartalmazza, hogy az önkormányzati fenntartású intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Lehetővé kell tenni, hogy a gyermek illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az intézmények biztosítják a fakultatív oktatást jelenleg is. A Bibliai csoport indítását reformátusvallású szülők, nagyszülők kezdeményezték. A különböző vallású csoportoknak, amennyiben bibliai nevelést szeretnének intézményi keretek között a gyermekek részére, a későbbiek folyamán egyeztetni kell és átgondolni, hogyan lehet ezt a nevelést megszervezni. Támogatjuk a vallásoktatást, de a közoktatási törvény szabályainak betartásával. A es nevelési évben ez a kezdeményezés nem támogatható. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nincs, kérem, tisztelt Képviselő-társaim szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás 7

8 Ideje:2009.júl.:08 16:47 Igen 5 62,50% 35,71% Nem 1 12,50% 7,14% Tartózkodik 2 25,00% 14,29% 55/2009. (07.08.) KT határozat Önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indításának jelenleg törvényi akadálya van, e tárgyban a -testület nem módosítja az Erdőkertesi Ki akarok Nyílni Óvoda Alapító Okiratát, a nevelési évben önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indítását nem támogatja. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményeiben lehetővé tette, az egyházi jogi személy által szervezett, fakultatív hit- és vallásoktatást, melynek további biztosításával a jövőben is maradéktalanul eleget tesz törvényi kötelezettségének. A későbbiekben, határozott szándék kifejlődése esetén, lehetőségei figyelembe vétele mellett, nem önkormányzati fenntartású óvodai csoport létrehozásának támogatását, a konkrét javaslat kidolgozása esetén, a helyi egyházi vezetők közvetlen bekapcsolódásával, elképzelhetőnek tartja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 4./ Napirend: A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató Kérem Pásztor Gyulát a bizottság véleményének kiegészítésére. Pásztor Gyula: Sajnálom, hogy az Igazgató Asszony nem tudott részt venni a bizottsági ülésen. A bizottság a véleménylapon feltüntetett kérdéseket tárgyalta részletesen. Iskolaotthonos nevelést továbbra is tartsuk meg. Erősebb pedagógust kell választani, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik. Ismertetem a bizottság szavazatának eredményét. Két első osztály induljon a es 8

9 tanévben, a 7. c. osztály integrálását javasolja és az iskola otthonos képzés fenntartását támogatta a bizottság. Azért hoztuk létre az iskola otthont, hogy sikerüljön a gyerekeket osztályra visszaintegrálni a küldő osztályba és hosszabb távú fenntartásában gondolkodtunk. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Két elsős osztály törvény szerint indítható. A pedagógus nehéz helyzetben lesz, a gyerekek fele dyslexiás tanuló lesz. Az iskola otthonos osztályban 7 fő marad. Nagy luxusnak tartom, hogy 7 gyerekért két nevelőt alkalmazzunk. Ha az önkormányzat ezt biztosítja, akkor ez a későbbiek folyamán eredményes lesz. A 7. c. osztályban 10 gyerek van, zömmel túlkoros gyerekek, az integrálásukat nem tartom jónak. Ezzel nem értek egyet. Sokkal nehezebb, mint az iskola otthonos, a kialakult közösségeket megbontja. Ha a pedagógus nem fegyelmez, hátrányt jelent a többi gyerekre nézve a továbbtanulásra felkészítésnél. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Leendő elsősök száma 44 fő, számuk mozog. Az óvodai felmérések alapján a gyerekek fele részképesség zavarral küzd. Az iskola otthonba nem az eredeti szándéknak megfelelő gyerekek kerültek be, hanem a magatartásbeli problémákkal rendelkező gyerekek is. A gyerekek problémásak, a pedagógusok betegek lettek, állandó csak az egyik pedagógus maradt. Ilyen körülmények után nem volt eredményes az oktatásuk. A gyerekek szocializációja is különböző. A szakemberek szerint ez egy nagyon jó dolog, de a pedagógusok állandósságának hiánya miatt az eredeti cél nem valósulhatott meg. El kell dönteni hogyan tovább. Márkusné Seregi Zsuzsanna: A 7. c-ben túlkoros, problémás gyerekek vannak. Nagy energia befektetéssel lehet velük dolgozni, a minimumot lehet elérni. Nagy kár lenne, ha integrálnák őket, nem fognak tudni beilleszkedni. Pásztor Gyula: Az Igazgató Asszony által elmondottak alapján javaslom, hogy a 7. c. osztály maradjon, az iskola otthonos szűnjön meg. Csatári János: Szomorú ez a helyzet, ami a 7. c. osztállyal kialakult. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A 7. c. osztály meghagyása ellen vagyok. Legyen az új vezetés feladata a megoldás. Béri Eszter: A 7. c. és az iskola otthonos oktatás problémájával sokat foglalkoztunk. Szegregált 7. c. osztály működtetése, pedagógiailag a leginkább probléma. Én a 7. c. osztályt radíroznám ki. Mi nem odázhatjuk el a döntést a fenntartó kért választ, az iskolától használható döntés alapot képző anyag nem érkezett, ezért kell a fenntartónak döntést hozni. Iskola otthon ne legyen kérdés most, egy év múlva lehet megnézni, hogy eredményes-e. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Javaslom, hogy a 7. c. osztályt ne integrálja a fenntartó. A másik javaslatom, hogy ne szaporítsuk az iskola otthon évfolyamának számát. Csatári János: Statisztika alapján sok a negatívum, a rossz dolgokat kihangsúlyozzák az iskolai beszámolókban, 9

10 véleményem szerint a jó eredményeket kell hangsúlyozni. Kopeczky Lajos alpolgármester: Nem tudunk dönteni, hagyjuk meg a döntési lehetőséget az új igazgatónak. Hagyjuk meg azt, ami most van. Gál Henrik: Alpolgármester Úrral értek egyet. Dönteni a Képviselő-testületnek kell ezekről a kérdésekről. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 17:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 56/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanévben: - az első osztályban 2 tanulócsoport indítását engedélyezi, - a 7. c. osztály tanulóinak oktatását továbbra is külön osztályban engedélyezi - az iskola otthonos oktatás további fenntartását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 5. Napirend: (Szünet) (Testületi ülés folytatása) 10

11 Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A pályázat nyert az első fordulón, haladni kell tovább. Ha sikerül a pályázat megvalósítása Erdőkertes majdnem 100 %-ban csatornázott lesz. Van olyan terület ahol nem volt társulás. Ezen a területen az önkormányzat kezdeményezésére alakul meg a társulás, erről szól az előterjesztés. A szervező bizottságba az önkormányzat részéről kerülne a polgármester és a pénzügyi vezető, Péter Zoltánné. Szervező Bizottságot meg kell alakítani, elkezdi a munkát, szándéknyilatkozatot gyűjt. Ezt követően össze lehet hívni a taggyűlést, amivel a társulat létrejöhet. Akkor jön létre ha a társulathoz az érdekeltségi egységek legalább 2/3-a csatlakozik és részt vesz abban, ez jelent 67 %-ot. A 67 % tud döntéseket meghozni, határozni az érdekeltségi hozzájárulási díjról is. Ebben a határozatban szerepel a szennyvízcsatorna közmű hozzájárulási díja. Havi Ft-os részletfizetés látszik a lakosság számára is elfogadhatónak, amelyet lakás takarékpénztár konstrukcióban lehet elképzelni, ami állami támogatással kiegészülve összességében 353 eft-ra nő az elkövetkező 8 év alatt. Pályázati pénzből nem finanszírozható beruházások is vannak. Külterületen nem lehet pályázati pénzből csatornát építeni. Feltételei: belterület legyen, vízközmű legyen ingatlanra kötve, építmény legyen, lakjanak az építményben. A csatorna közmű megvalósítása az önrészen kívül további terhet hárít az önkormányzat költségvetésére. Állami támogatás csak a lakás takarékpénztáron keresztül jön vissza. Hosszú út első lépése a határozati javaslat elfogadása. Ez év őszén a pályázat második fordulóját fogjuk benyújtani és sikeres döntés esetén, elején indulhat a beruházás. Szadán is és Veresegyházon is más az ütemezés. A 4 milliárd Ft-ból Erdőkertesé a 2 milliárd Ft bekötés valósítható meg Erdőkertesen, amelyből 800 bekötés a társulat érdekeltségi területén, bő 1000 bekötés a korábbi társulási területeken, ahol a közmű nem épült meg. Átadom a szót Hangonyi Zoltánnak, hogy az általam elmondottakat egészítse ki. Hangonyi Zoltán: Annyiban egészíteném ki a Polgármester úr által elmondottakat, hogy ha a társulat 2/3-os többséggel alakul meg, mindenkire kötelező lesz, ha a többség akarja. A közmű hozzájárulási díj közadók módjára behajtható lesz. A hozzájárulás mértékére konstrukciót dolgoztunk ki. Javaslatot tettünk a hozzájárulás mértékére, a megfizetés módjára. A második körös pályázathoz szigorú feltételeknek kell megfelelnünk. Községenként 75 %-os rákötési arányt kell biztosítani, majd műszaki átadást követő 5 éven belül 92 %-ot. Csatlakozási nyilatkozatot szeretnénk begyűjteni a 75 % rákötés eléréséhez. Ekkor ér valamit a viziközmű társulat. Saját forrás igazolása szükséges, ehhez kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot kérnek. Valkón Ft a csatorna rákötés díja. A 75 %-ot kell elérni a jelentkezőkből ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Ha nem lesz elegendő jelentkező, nem lesz csatorna sem. Elindulunk ezzel a munkával és a pályázat előkészítésével. Csatári János: Mi feladatunk a talajterhelési díj emelése, mert ezzel el tudjuk elérni, hogy a csatornára rákössenek. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Jogszabály van az ütemezésre, a kötelezés a 75 % elérése után alkalmazható. Csatári János: 11

12 Régi társulás tagjaira, akik már fizettek, de nem kaptak csatornát, nem lehet kiterjeszteni a lakástakarékpénztári konstrukciót? Nem mertünk kérni azoktól, akik nem kaptak csatornát. A régi bekötésekhez van, aki befizette, vagy részben befizette, vagy nem. Az alapelgondolás az, hogy a korábbi társulás területén az ott lakók Ft-ért kapják a csatornát. Erre az összegre viszont nem érdemes takarékpénztári konstrukciót létrehozni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Sok embernek mi mondtuk, hogy ne fizessen, van, aki azonnal fizetne, ha lenne közmű. Kérdés mi van azokkal, akik nem fizettek az eltelt 10 év alatt, az is Ft-ot fizet? Az ingatlanok eladásánál van a gond. Csatári János: Előző tulajdonosok hová fizetnek? Pásztor Gyula: Kemény munkát igényel. Legyen lehetőség rövidebb idő alatt kifizetni. Erdőkertesen morál kérdése hogyan alakul a rákötés. Egyetértek, meg kell alakítani a társulást. Évente Ft-ot jelent a családnak a szennyvíz közmű létrehozatalában. Kopeczky Lajos alpolgármester: Gondolkodtunk-e azon, hogy a Ft-ot 10 év emeléssel fizettetnénk meg? Kivel fizettetem meg? Hangonyi Zoltán: Ft-nál nem érdemes lakástakarékpénztári szerződést kötni. Az új tagoknál érdemes csak a lakástakarékpénztári szerződés igénybevétele. Kopeczky Lajos által elmondottakat megfontolásra ajánlom. Csatári János: A csatornát be is kell kötni az ingatlanra, ehhez igénybe lehet-e venni a lakástakarékpénztárt? Hangonyi Zoltán: Az ingatlanon belüli rákötés költségét nem lehet lakástakarékpénztárral összekötni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Ft befizetés esetén már nem lehet újabb díjakat érvényesíteni. A társulat idején nem jött létre a közmű, a tulajdonos nem tehet róla, hogy nem valósult meg a beruházás. Hangonyi Zoltán: Tudomásom szerint a csatorna rákötését nem kell terveztetni, de érdemes utánanézni. Fristáczki János: 12

13 Javaslom a helyi újságban megjelentetni a jogszabályt, hogy ne engedjék ki a szennyvizet. Gál Henrik: Véleményem szerint két év haladékot kellene adni a rákötés megvalósítására, ha ez az idő letelt fizettetni kellene utána büntetést. Az előterjesztés elfogadásáról kérem, szavazzunk. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:48 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 57/2009. (07.08.) KT határozat A Képviselő-testület A szennyvíztisztító telep bővítése, a korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén című projekt lebonyolításához szükséges vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő szervezőbizottságot létrehozza, abba delegálja az önkormányzat részéről dr. Pásztor László polgármestert és Péter Zoltánné pénzügyi vezetőt. A Képviselő-testület a szervező bizottság részére javasolja a közműberuházás által érintett ingatlanonként ,- Ft hozzájárulás megállapítását, mely összeget azok a természetes személyek, akik a társulat szervezés keretében OTP Lakás-takarékpénztárral előtakarékossági szerződést kötnek és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot tesznek, a megkötött szerződések szerint kötelesek teljesíteni. Ezek a személyek jogosultak az e formával járó kedvezmények és támogatások igénybevételére. Az általuk befizetendő tényleges összeg Ft és egyszeri számlanyitási díj 3.300,- Ft, mely összeget a társulat felé 96 havi Ft/hó részletben és az első havi befizetésnél Ft számlanyitási díjat, az alapszabály szerint kötelesek teljesíteni. A Képviselő-testület javasolja továbbá, hogy azon ingatlan tulajdonosok részére, akik nem kötnek, vagy nem köthetnek lakás-takarékpénztári szerződést Ft kerüljön megállapításra, mely összeget a víziközmű társulat megalakulását követően 2 éven belül négy egyenlő részletben fizetési meghagyás alapján kell megfizetni. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tekintetében javasolja, a nem lakás céljára szolgáló létesítmények, vagy beépítetlen telek esetén, ha a tényleges, vagy tervezett vízfogyasztás a napi 400 litert meghaladja többszörös érdekeltségi hozzájárulás megállapítását 400 liter/nap/érd.egység figyelembevételével. 13

14 A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és a vállalkozások érdekeltségi hozzájárulása érdekeltségi egységenként Ft, e személyek a hozzájárulást kötelesek a víziközmű társulat részére megfizetni fizetési meghagyás alapján a társulat bejegyzését követő 30 napon belül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulat megalakítását előkészítő szervező bizottságot összehívja és támogatja annak megalakulását. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 6. Napirend: A Szennyvízközmű Társulat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása Jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okirat felülvizsgálata és módosítása. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:50 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 58/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CV. törvény 44. (4) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta az irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, valamint gazdálkodó szervezeténél a közfeladat ellátása módját szervezeti szempontból. Az önkormányzat kötelező közfeladatai ellátásához a jelenlegi költségvetési intézményei működésére július 1-jét követően is szükség van. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Intézményét a jelenleg érvényes szervezeti keretben működteti tovább. A költségvetési szerv alapító okiratainak módosítását besorolás, új szakfeladat rend tekintetében jóváhagyja. 14

15 Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 7. Napirend: Járdaépítési pályázatok elbírálása Pályázati kiírásra 13 pályázat érkezett. Javaslom, hogy támogassuk az összes beérkezett kezdeményezést. A megvalósítás a most kimaradt lakók kedvét is meghozhatja. Tervezzük, hogy lakossági fórumon a lakókat összehívjuk és az anyagot átadjuk részükre. Ahol szükséges látok lehetőséget a kivitelezésben segítségre is. Kérem a szavazatokat a határozati javaslat elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:57 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 59/2009. (07.08.) határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítésre benyújtott pályázatokat az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. Minden pályázott szakasz megvalósításra érdemes, így a bírálati szempontok figyelmen kívül hagyása mellett valamennyi pályázat megvalósulását a szükséges mennyiségű járdalap rendelkezésre bocsátásával támogatja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. Napirend: Településközpontban parkoló és járda építése 15

16 A Takarékszövetkezet, a Posta előtti rész rendezéséről hozunk döntést a napirend tárgyalása során. A Takarékszövetkezet az anyagot megvette, mi megépítjük a parkolót, a járdát és elkészítjük a burkolatot. Ezzel összefüggésben a parkolás rendjéről is el kell gondolkodni, valamint a Nemes utca közúti forgalmának egyirányúsításáról is. Pásztor Gyula: Javaslom, hogy terelő korlát legyen ezen a részen. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Piacosok autóival mi lesz? Jó kérdés, ezzel foglalkoznunk kell a későbbiek folyamán. Hozzászólás, kérdés nincs, kérem, szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 19:03 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 60/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településközpontban parkoló és járda építéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdőkertesi 0117, 0129/2 és 0131/3 hrsz-ú utak belterületbe csatolását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 12. Napirend: Egyebek (A testületi ülés zárt ülés kereteiben folytatódik) (A zárt ülésnek vége, a testületi ülés nyílt ülés kereteiben folytatódik) 16

17 Egyebekben megtárgyalásra váró anyag, észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. K.m.f. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző 14/2009./J 17

18 ERDŐ KERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐ KÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 53/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda beszámoló 2008/2009. évről 54/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda csoport számok 2009/ /2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda Bibliai csoport 56/2009. (07.08.) KT határozat: Neumann János Ált.Isk. beszámoló 2008/ /2009. (07.08.) KT határozat: Vízgazdálkodási Társulat megalakulása 58/2009. (07.08.) KT határozat: Veresegyház és K. Szennyvíz Társ. alapító okirat 59/2009. (07.08.) KT határozat: Járdaépítési pályázat eredménye 60/2009. (07.08.) KT határozat: Településközpontban parkoló, járda építés tájék. Zárt ülés: 61/2009. (07.08.) KT határozat: DMRV Zrt-vel használatba adási szerződés 62/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás (utcák) 63/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás Kertai 64/2009. (07.08.) KT határozat: Helyi kitüntetés, elismerő cím adományozása 18

19 19

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-29/2011. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. november 24-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. november 24-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. november 24-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én, du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben