JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Béri Eszter Csatári János Fristáczki János Gál Henrik Hányik Gábor Kopeczky Lajos Pásztor Gyula Az ülésről távol maradt: Aranyi János Bakos István Gál Zoltán Kékesi Péter Nagyné Gódor Csilla Pintér Anna Jelen vannak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Járosiné Suba Karolina Márkusné Seregi Zsuzsanna polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyző óvodavezető mb. iskolaigazgató Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Pásztor László polgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. A testületi ülést a két ülés közötti események ismertetésével kezdjük. Napirend előtt: Dr. Pásztor László polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 1

2 Legutóbbi rendes -testületi ülésünket június 11-én tartottuk. Június 12-én részt vettem egy bemutatón, melyen egy új egyszerű, de mégis tartós útkátyúzási eljárást mutattak be. Az elmúlt hetekben az ezzel a technológiával betömött kátyúkat többször megvizsgáltam s tekintettel arra, hogy tartósnak ígérkeznek ebből az anyagból rendeltem és a településen található kátyúkat az anyag megérkezése után meg fogjuk tudni szüntetni. Június 15-én körzeti megbízott számára vásárolt személygépkocsit Kistarcsán átvettem. Ugyanezen a napon egyeztettem a Közvill. Nyrt ivel az úgynevezett Mészner terület közvilágítási beruházásáról. Június 16-án a Porció Kft ivel tervegyeztetésre került sor. Június 17-én Budapesten aláírtam az új óvodához kapcsolódó kompetencia alapú nevelésről szóló TÁMOP pályázat támogatási szerződését. Ugyanezen a napon 17 órától volt a Faluházban a Kistérségi Szófogadó Általános Iskola tanév záró ünnepsége, melyen részt vettem. 18 órától volt az új óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásnak a megvitatása a Közbeszerzési Bizottság által, majd pedig 19 órától rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk, melyen a korábbi pályázat érvénytelenségét kellett kimondanunk. 19-én 17 órától volt a Neumann János Általános Iskola tanévzáró ünnepsége. 20- án volt az Ifjúsági tábor tábornyitó rendezvénye. 23-án részt vettem a Pro Régió által rendezett pályázati információs napon. Június 24-én a Neumann János Általános Iskola bejárására került sor kollégáim részvételével a nyári felújítások tárgyában. Június 29-én az ÖKO Pannon KHT munkatársaival folytattunk egyeztetést az Erdőkertesi szelektív hulladékgyűjtés támogatásáról. Június 30-án 10 óra 30 perckor kezdődött településünkön a Faluházban a kistérség Semmelweis napi ünnepsége. Délután részt vettem a Zöldhíd Társulás kistérségi megbeszélésén Gödöllőn. Július 2-án volt az OMIS Bizottság ülése. Július 7-én volt a Zöldhíd Társulásnak társulási ülése. Szintén ezen a napon tartotta ülését 17 órától az önkormányzati tisztségviselői értekezlet, 18 órától pedig a Településfejlesztési Bizottság ülésére került sor. A mai nap délelőttjén a VÁTI KHT-ban az új óvodára elnyert pályázat pályázati koordinátorával tartottam megbeszélést Budapesten. Ahogy az elmúlt hónapokban is szerdai napokon az útberuházásnak, csütörtökönként pedig az óvoda építésének kooperációs bejárásaira került sor. A hónap folyamán további labdarúgópályákat tekintettünk meg, melyeken automata öntözőberendezés működik. A tapasztalatok ismeretében a látókörünkbe került szóba jöhető vállalkozások számára pályázatot írtunk ki, labdarúgópályáink automata öntözőberendezésére. A nyertes pályázóval további személyes egyeztetésre került sor. Várhatóan a héten a szerződés aláírásra kerül. A múlt hónap elején felmérésre került, hogy hányan vennék igénybe az általános iskolában a nyári gyermekfelügyeletet. Az igen alacsony részvételre tekintettel az megszervezésre nem került. Az elmúlt hónap folyamán a Volánbusz ivel történt egyeztetéseknek eredményeként a nyári hónapokra a kistérségi buszjárat menetrendje módosításra került, hogy azok a megváltozott MÁV menetrendhez jobban igazodjanak, a lakosság igényeit jobban kiszolgálják. Megköszönöm tisztelt Képviselő-társaimnak a javaslatokat a KMOP 2.1.1/b belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázathoz. A javaslatok eredményeként figyelembe véve a pályázati kiírásokat a Kazinczy utca teljes hosszában, a Tó utca teljes hosszában fedvény terv keretében, míg a Rákóczi és Bocskai utcák Thököly és Báthori utca közötti szakaszai kerülnek megterveztetésre. Az óvoda ismételt eszközbeszerzési eljárásának keretében négy cég váltotta ki a dokumentációt, korábbi eljárásban indult két vállalkozás mellett további másik kettő. A bontásra előreláthatólag július 17-én kerül sor, július 24-én kerül sor a tárgyalásra, ezt követően kerül sor bizottsági ülésre és rendkívüli -testületi ülésre. Kérem a tisztelt Képviselő-társakat, hogy erre figyelemmel legyenek. Az eredményhirdetésre július 27-én kerülhet sor, a szerződéskötésre pedig augusztus 11-én. A teljesítés véghatárideje abban az esetben, amennyiben a korábbi dátumok tarthatók, szeptember 8-a. Budapestre kell beszállítani a hulladékot más megoldás nincs. Szelektív hulladék megfelelő helyre kerül beszállításra. Kérem a beszámoló elfogadását. 2

3 >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:31 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. Megállapítom, hogy a 14 ből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek sorrendjének módosítására teszek javaslatot. Első három napirendként az óvodával kapcsolatos előterjesztések tárgyalását javaslom, ezt követően az iskola beszámolójával foglalkozna a testület. Az 5. napirend a Víziközmű Társulat megalakulásáról szóló előterjesztés lenne és a 6. napirendi ponttól a kiküldött meghívó szerint folytatódna az ülés. A módosított sorrenddel javaslatot teszek a -testületi ülés napirendjére. Kérem, hogy a napirendi javaslatokat elfogadni szíveskedjetek. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:32 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% A -testület az ülés napirendjét a módosított sorrenddel a meghívó szerint elfogadta. Napirend: Nyílt ülés: 1. A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető 3

4 2. Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző 3. Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása 4. A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató 5. Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése 6. A Szennyvízközmű Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 7. Járdaépítési pályázatok elbírálása 8. Településközpontban parkoló és járda építése Zárt ülés: 9. DMRV használatba adási szerződés 10. Községi elismerő címek adományozása 11. Ingatlanok belterületbe csatolása Nyílt ülés: 12. Egyebek 1./ Napirendi pont: A Ki akarok nyílni Óvoda beszámolója a es nevelési évről Előadó: Járosiné Suba Karolina intézményvezető A kiküldött meghívó szerinti 3. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk a testületi ülést. Kérdezem az OMIS Bizottság elnökét, hogy a véleménylaphoz képest kívánja-e kiegészíteni a bizottsági ülésen elhangzottakkal. Pásztor Gyula: A véleménylap egyértelműen a bizottság álláspontját tükrözi. Nem tartalmaz a véleménylap az intézményben a második vezető helyettesről bizottsági állásfoglalást. E kérdésben a bizottság nem támogatta az előterjesztést. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Azért nem került fel a véleménylapra, mert a beszámoló egészét elfogadta, a nevelői létszám igényeket jogosnak tartotta a bizottság. Részemről merült fel, hogy a takarítói állást más lehetőség igénybevételével lehet megoldani, de erre külön nem tért ki a bizottság. Az előterjesztés tartalmazza a második vezető helyettes kinevezése iránt megfogalmazott igényt, ami nem plusz létszámot jelent, de ennek ellenére én magam sem támogatom és a bizottság erről külön nem szavazott. Az előterjesztőnek átadom a szót. 4

5 Járosiné Suba Karolina: A beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 21 fő lesz az épületben, második helyettest ezért szerettem volna. A kompetencia alapú vállalásunk miatt sok a feladat. Gál Henrik: 11 csoportnál indokolt a vezető helyettes. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az óvoda két épületben van. Az egyikben van vezető, a másikban ott a helyettes. A jogszabály szerinti létszámhatárnál adható, de nem kötelező. A feladat így is megoldható. A második vezető helyettesi létszámmal nem értek egyet. Máshol több száz fős intézményben sincs két helyettes. A beszámolóval kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:39 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 100,00% 0,00% 53/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2008/2009-es nevelési évről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 2./ Napirend: 5

6 Óvodai csoportlétszámok megállapítása Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző A következő napirend keretében szintén az óvodával kapcsolatban a második intézményvezető helyettesi állással kapcsolatban kell döntést hoznunk és kérem, vegyétek figyelembe a beszámoló tárgyalása során elhangzottakat. Kérem a szavazatokat a hangjelzés ideje alatt. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:40 Igen 2 25,00% 14,29% Nem 6 75,00% 42,85% Eredménye: Elutasítva Kérem az óvodai csoportszámmal összefüggésben Képviselő-társaim szavazatát. >0<Minősített szavazás Ideje:2009.júl.:08 16:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 6

7 54/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki akarok nyílni Óvoda 2009/2010-es nevelési évben a csoportok számát 11 óvodai csoportban határozza meg. Az óvodában további 1 fő intézményvezető helyettesi létszámot nem engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 3./ Napirend: Óvodai keresztény nevelés lehetőségének megvizsgálása Kérem az OMIS Bizottság elnökét a bizottság véleményének ismertetésére. Ezt követően Jegyző Asszonyé a szó. Pásztor Gyula: Hosszasan tárgyalta a bizottság az előterjesztést. Jelenleg törvényi akadálya van a szülők által megfogalmazott kérés teljesítésének. A bizottságban az vélemény formálódott meg, hogy a későbbiek folyamán az ilyen szellemiségű csoport indításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Az előterjesztés lényegét emelem ki. A közoktatási törvény tartalmazza, hogy az önkormányzati fenntartású intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Lehetővé kell tenni, hogy a gyermek illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az intézmények biztosítják a fakultatív oktatást jelenleg is. A Bibliai csoport indítását reformátusvallású szülők, nagyszülők kezdeményezték. A különböző vallású csoportoknak, amennyiben bibliai nevelést szeretnének intézményi keretek között a gyermekek részére, a későbbiek folyamán egyeztetni kell és átgondolni, hogyan lehet ezt a nevelést megszervezni. Támogatjuk a vallásoktatást, de a közoktatási törvény szabályainak betartásával. A es nevelési évben ez a kezdeményezés nem támogatható. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nincs, kérem, tisztelt Képviselő-társaim szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás 7

8 Ideje:2009.júl.:08 16:47 Igen 5 62,50% 35,71% Nem 1 12,50% 7,14% Tartózkodik 2 25,00% 14,29% 55/2009. (07.08.) KT határozat Önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indításának jelenleg törvényi akadálya van, e tárgyban a -testület nem módosítja az Erdőkertesi Ki akarok Nyílni Óvoda Alapító Okiratát, a nevelési évben önkormányzati fenntartású óvodában Bibliai csoport indítását nem támogatja. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményeiben lehetővé tette, az egyházi jogi személy által szervezett, fakultatív hit- és vallásoktatást, melynek további biztosításával a jövőben is maradéktalanul eleget tesz törvényi kötelezettségének. A későbbiekben, határozott szándék kifejlődése esetén, lehetőségei figyelembe vétele mellett, nem önkormányzati fenntartású óvodai csoport létrehozásának támogatását, a konkrét javaslat kidolgozása esetén, a helyi egyházi vezetők közvetlen bekapcsolódásával, elképzelhetőnek tartja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 4./ Napirend: A N.J. Általános Iskola beszámolója a es tanévről, valamint a következő tanévi csoportlétszámok megállapítása Előadó: Márkusné Seregi Zsuzsanna mb. iskolaigazgató Kérem Pásztor Gyulát a bizottság véleményének kiegészítésére. Pásztor Gyula: Sajnálom, hogy az Igazgató Asszony nem tudott részt venni a bizottsági ülésen. A bizottság a véleménylapon feltüntetett kérdéseket tárgyalta részletesen. Iskolaotthonos nevelést továbbra is tartsuk meg. Erősebb pedagógust kell választani, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik. Ismertetem a bizottság szavazatának eredményét. Két első osztály induljon a es 8

9 tanévben, a 7. c. osztály integrálását javasolja és az iskola otthonos képzés fenntartását támogatta a bizottság. Azért hoztuk létre az iskola otthont, hogy sikerüljön a gyerekeket osztályra visszaintegrálni a küldő osztályba és hosszabb távú fenntartásában gondolkodtunk. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Két elsős osztály törvény szerint indítható. A pedagógus nehéz helyzetben lesz, a gyerekek fele dyslexiás tanuló lesz. Az iskola otthonos osztályban 7 fő marad. Nagy luxusnak tartom, hogy 7 gyerekért két nevelőt alkalmazzunk. Ha az önkormányzat ezt biztosítja, akkor ez a későbbiek folyamán eredményes lesz. A 7. c. osztályban 10 gyerek van, zömmel túlkoros gyerekek, az integrálásukat nem tartom jónak. Ezzel nem értek egyet. Sokkal nehezebb, mint az iskola otthonos, a kialakult közösségeket megbontja. Ha a pedagógus nem fegyelmez, hátrányt jelent a többi gyerekre nézve a továbbtanulásra felkészítésnél. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Leendő elsősök száma 44 fő, számuk mozog. Az óvodai felmérések alapján a gyerekek fele részképesség zavarral küzd. Az iskola otthonba nem az eredeti szándéknak megfelelő gyerekek kerültek be, hanem a magatartásbeli problémákkal rendelkező gyerekek is. A gyerekek problémásak, a pedagógusok betegek lettek, állandó csak az egyik pedagógus maradt. Ilyen körülmények után nem volt eredményes az oktatásuk. A gyerekek szocializációja is különböző. A szakemberek szerint ez egy nagyon jó dolog, de a pedagógusok állandósságának hiánya miatt az eredeti cél nem valósulhatott meg. El kell dönteni hogyan tovább. Márkusné Seregi Zsuzsanna: A 7. c-ben túlkoros, problémás gyerekek vannak. Nagy energia befektetéssel lehet velük dolgozni, a minimumot lehet elérni. Nagy kár lenne, ha integrálnák őket, nem fognak tudni beilleszkedni. Pásztor Gyula: Az Igazgató Asszony által elmondottak alapján javaslom, hogy a 7. c. osztály maradjon, az iskola otthonos szűnjön meg. Csatári János: Szomorú ez a helyzet, ami a 7. c. osztállyal kialakult. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A 7. c. osztály meghagyása ellen vagyok. Legyen az új vezetés feladata a megoldás. Béri Eszter: A 7. c. és az iskola otthonos oktatás problémájával sokat foglalkoztunk. Szegregált 7. c. osztály működtetése, pedagógiailag a leginkább probléma. Én a 7. c. osztályt radíroznám ki. Mi nem odázhatjuk el a döntést a fenntartó kért választ, az iskolától használható döntés alapot képző anyag nem érkezett, ezért kell a fenntartónak döntést hozni. Iskola otthon ne legyen kérdés most, egy év múlva lehet megnézni, hogy eredményes-e. Márkusné Seregi Zsuzsanna: Javaslom, hogy a 7. c. osztályt ne integrálja a fenntartó. A másik javaslatom, hogy ne szaporítsuk az iskola otthon évfolyamának számát. Csatári János: Statisztika alapján sok a negatívum, a rossz dolgokat kihangsúlyozzák az iskolai beszámolókban, 9

10 véleményem szerint a jó eredményeket kell hangsúlyozni. Kopeczky Lajos alpolgármester: Nem tudunk dönteni, hagyjuk meg a döntési lehetőséget az új igazgatónak. Hagyjuk meg azt, ami most van. Gál Henrik: Alpolgármester Úrral értek egyet. Dönteni a Képviselő-testületnek kell ezekről a kérdésekről. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 17:41 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 56/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neumann János Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanévben: - az első osztályban 2 tanulócsoport indítását engedélyezi, - a 7. c. osztály tanulóinak oktatását továbbra is külön osztályban engedélyezi - az iskola otthonos oktatás további fenntartását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 5. Napirend: (Szünet) (Testületi ülés folytatása) 10

11 Víziközmű Társulat megalakításának kezdeményezése Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A pályázat nyert az első fordulón, haladni kell tovább. Ha sikerül a pályázat megvalósítása Erdőkertes majdnem 100 %-ban csatornázott lesz. Van olyan terület ahol nem volt társulás. Ezen a területen az önkormányzat kezdeményezésére alakul meg a társulás, erről szól az előterjesztés. A szervező bizottságba az önkormányzat részéről kerülne a polgármester és a pénzügyi vezető, Péter Zoltánné. Szervező Bizottságot meg kell alakítani, elkezdi a munkát, szándéknyilatkozatot gyűjt. Ezt követően össze lehet hívni a taggyűlést, amivel a társulat létrejöhet. Akkor jön létre ha a társulathoz az érdekeltségi egységek legalább 2/3-a csatlakozik és részt vesz abban, ez jelent 67 %-ot. A 67 % tud döntéseket meghozni, határozni az érdekeltségi hozzájárulási díjról is. Ebben a határozatban szerepel a szennyvízcsatorna közmű hozzájárulási díja. Havi Ft-os részletfizetés látszik a lakosság számára is elfogadhatónak, amelyet lakás takarékpénztár konstrukcióban lehet elképzelni, ami állami támogatással kiegészülve összességében 353 eft-ra nő az elkövetkező 8 év alatt. Pályázati pénzből nem finanszírozható beruházások is vannak. Külterületen nem lehet pályázati pénzből csatornát építeni. Feltételei: belterület legyen, vízközmű legyen ingatlanra kötve, építmény legyen, lakjanak az építményben. A csatorna közmű megvalósítása az önrészen kívül további terhet hárít az önkormányzat költségvetésére. Állami támogatás csak a lakás takarékpénztáron keresztül jön vissza. Hosszú út első lépése a határozati javaslat elfogadása. Ez év őszén a pályázat második fordulóját fogjuk benyújtani és sikeres döntés esetén, elején indulhat a beruházás. Szadán is és Veresegyházon is más az ütemezés. A 4 milliárd Ft-ból Erdőkertesé a 2 milliárd Ft bekötés valósítható meg Erdőkertesen, amelyből 800 bekötés a társulat érdekeltségi területén, bő 1000 bekötés a korábbi társulási területeken, ahol a közmű nem épült meg. Átadom a szót Hangonyi Zoltánnak, hogy az általam elmondottakat egészítse ki. Hangonyi Zoltán: Annyiban egészíteném ki a Polgármester úr által elmondottakat, hogy ha a társulat 2/3-os többséggel alakul meg, mindenkire kötelező lesz, ha a többség akarja. A közmű hozzájárulási díj közadók módjára behajtható lesz. A hozzájárulás mértékére konstrukciót dolgoztunk ki. Javaslatot tettünk a hozzájárulás mértékére, a megfizetés módjára. A második körös pályázathoz szigorú feltételeknek kell megfelelnünk. Községenként 75 %-os rákötési arányt kell biztosítani, majd műszaki átadást követő 5 éven belül 92 %-ot. Csatlakozási nyilatkozatot szeretnénk begyűjteni a 75 % rákötés eléréséhez. Ekkor ér valamit a viziközmű társulat. Saját forrás igazolása szükséges, ehhez kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot kérnek. Valkón Ft a csatorna rákötés díja. A 75 %-ot kell elérni a jelentkezőkből ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Ha nem lesz elegendő jelentkező, nem lesz csatorna sem. Elindulunk ezzel a munkával és a pályázat előkészítésével. Csatári János: Mi feladatunk a talajterhelési díj emelése, mert ezzel el tudjuk elérni, hogy a csatornára rákössenek. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Jogszabály van az ütemezésre, a kötelezés a 75 % elérése után alkalmazható. Csatári János: 11

12 Régi társulás tagjaira, akik már fizettek, de nem kaptak csatornát, nem lehet kiterjeszteni a lakástakarékpénztári konstrukciót? Nem mertünk kérni azoktól, akik nem kaptak csatornát. A régi bekötésekhez van, aki befizette, vagy részben befizette, vagy nem. Az alapelgondolás az, hogy a korábbi társulás területén az ott lakók Ft-ért kapják a csatornát. Erre az összegre viszont nem érdemes takarékpénztári konstrukciót létrehozni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Sok embernek mi mondtuk, hogy ne fizessen, van, aki azonnal fizetne, ha lenne közmű. Kérdés mi van azokkal, akik nem fizettek az eltelt 10 év alatt, az is Ft-ot fizet? Az ingatlanok eladásánál van a gond. Csatári János: Előző tulajdonosok hová fizetnek? Pásztor Gyula: Kemény munkát igényel. Legyen lehetőség rövidebb idő alatt kifizetni. Erdőkertesen morál kérdése hogyan alakul a rákötés. Egyetértek, meg kell alakítani a társulást. Évente Ft-ot jelent a családnak a szennyvíz közmű létrehozatalában. Kopeczky Lajos alpolgármester: Gondolkodtunk-e azon, hogy a Ft-ot 10 év emeléssel fizettetnénk meg? Kivel fizettetem meg? Hangonyi Zoltán: Ft-nál nem érdemes lakástakarékpénztári szerződést kötni. Az új tagoknál érdemes csak a lakástakarékpénztári szerződés igénybevétele. Kopeczky Lajos által elmondottakat megfontolásra ajánlom. Csatári János: A csatornát be is kell kötni az ingatlanra, ehhez igénybe lehet-e venni a lakástakarékpénztárt? Hangonyi Zoltán: Az ingatlanon belüli rákötés költségét nem lehet lakástakarékpénztárral összekötni. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Ft befizetés esetén már nem lehet újabb díjakat érvényesíteni. A társulat idején nem jött létre a közmű, a tulajdonos nem tehet róla, hogy nem valósult meg a beruházás. Hangonyi Zoltán: Tudomásom szerint a csatorna rákötését nem kell terveztetni, de érdemes utánanézni. Fristáczki János: 12

13 Javaslom a helyi újságban megjelentetni a jogszabályt, hogy ne engedjék ki a szennyvizet. Gál Henrik: Véleményem szerint két év haladékot kellene adni a rákötés megvalósítására, ha ez az idő letelt fizettetni kellene utána büntetést. Az előterjesztés elfogadásáról kérem, szavazzunk. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:48 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 57/2009. (07.08.) KT határozat A Képviselő-testület A szennyvíztisztító telep bővítése, a korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén című projekt lebonyolításához szükséges vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő szervezőbizottságot létrehozza, abba delegálja az önkormányzat részéről dr. Pásztor László polgármestert és Péter Zoltánné pénzügyi vezetőt. A Képviselő-testület a szervező bizottság részére javasolja a közműberuházás által érintett ingatlanonként ,- Ft hozzájárulás megállapítását, mely összeget azok a természetes személyek, akik a társulat szervezés keretében OTP Lakás-takarékpénztárral előtakarékossági szerződést kötnek és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot tesznek, a megkötött szerződések szerint kötelesek teljesíteni. Ezek a személyek jogosultak az e formával járó kedvezmények és támogatások igénybevételére. Az általuk befizetendő tényleges összeg Ft és egyszeri számlanyitási díj 3.300,- Ft, mely összeget a társulat felé 96 havi Ft/hó részletben és az első havi befizetésnél Ft számlanyitási díjat, az alapszabály szerint kötelesek teljesíteni. A Képviselő-testület javasolja továbbá, hogy azon ingatlan tulajdonosok részére, akik nem kötnek, vagy nem köthetnek lakás-takarékpénztári szerződést Ft kerüljön megállapításra, mely összeget a víziközmű társulat megalakulását követően 2 éven belül négy egyenlő részletben fizetési meghagyás alapján kell megfizetni. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tekintetében javasolja, a nem lakás céljára szolgáló létesítmények, vagy beépítetlen telek esetén, ha a tényleges, vagy tervezett vízfogyasztás a napi 400 litert meghaladja többszörös érdekeltségi hozzájárulás megállapítását 400 liter/nap/érd.egység figyelembevételével. 13

14 A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és a vállalkozások érdekeltségi hozzájárulása érdekeltségi egységenként Ft, e személyek a hozzájárulást kötelesek a víziközmű társulat részére megfizetni fizetési meghagyás alapján a társulat bejegyzését követő 30 napon belül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulat megalakítását előkészítő szervező bizottságot összehívja és támogatja annak megalakulását. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 6. Napirend: A Szennyvízközmű Társulat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása Jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okirat felülvizsgálata és módosítása. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:50 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 58/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CV. törvény 44. (4) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta az irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, valamint gazdálkodó szervezeténél a közfeladat ellátása módját szervezeti szempontból. Az önkormányzat kötelező közfeladatai ellátásához a jelenlegi költségvetési intézményei működésére július 1-jét követően is szükség van. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Intézményét a jelenleg érvényes szervezeti keretben működteti tovább. A költségvetési szerv alapító okiratainak módosítását besorolás, új szakfeladat rend tekintetében jóváhagyja. 14

15 Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 7. Napirend: Járdaépítési pályázatok elbírálása Pályázati kiírásra 13 pályázat érkezett. Javaslom, hogy támogassuk az összes beérkezett kezdeményezést. A megvalósítás a most kimaradt lakók kedvét is meghozhatja. Tervezzük, hogy lakossági fórumon a lakókat összehívjuk és az anyagot átadjuk részükre. Ahol szükséges látok lehetőséget a kivitelezésben segítségre is. Kérem a szavazatokat a határozati javaslat elfogadásáról. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 18:57 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 59/2009. (07.08.) határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítésre benyújtott pályázatokat az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. Minden pályázott szakasz megvalósításra érdemes, így a bírálati szempontok figyelmen kívül hagyása mellett valamennyi pályázat megvalósulását a szükséges mennyiségű járdalap rendelkezésre bocsátásával támogatja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. Napirend: Településközpontban parkoló és járda építése 15

16 A Takarékszövetkezet, a Posta előtti rész rendezéséről hozunk döntést a napirend tárgyalása során. A Takarékszövetkezet az anyagot megvette, mi megépítjük a parkolót, a járdát és elkészítjük a burkolatot. Ezzel összefüggésben a parkolás rendjéről is el kell gondolkodni, valamint a Nemes utca közúti forgalmának egyirányúsításáról is. Pásztor Gyula: Javaslom, hogy terelő korlát legyen ezen a részen. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Piacosok autóival mi lesz? Jó kérdés, ezzel foglalkoznunk kell a későbbiek folyamán. Hozzászólás, kérdés nincs, kérem, szavazzunk a hangjelzés ideje alatt. >0<Egyszerű szavazás Ideje:2009.júl.:08 19:03 Igen 8 100,00% 57,14% Nem 0 0,00% 0,00% 60/2009. (07.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településközpontban parkoló és járda építéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdőkertesi 0117, 0129/2 és 0131/3 hrsz-ú utak belterületbe csatolását engedélyezi. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester 12. Napirend: Egyebek (A testületi ülés zárt ülés kereteiben folytatódik) (A zárt ülésnek vége, a testületi ülés nyílt ülés kereteiben folytatódik) 16

17 Egyebekben megtárgyalásra váró anyag, észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt. K.m.f. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző 14/2009./J 17

18 ERDŐ KERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐ KÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 53/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda beszámoló 2008/2009. évről 54/2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda csoport számok 2009/ /2009. (07.08.) KT határozat: Óvoda Bibliai csoport 56/2009. (07.08.) KT határozat: Neumann János Ált.Isk. beszámoló 2008/ /2009. (07.08.) KT határozat: Vízgazdálkodási Társulat megalakulása 58/2009. (07.08.) KT határozat: Veresegyház és K. Szennyvíz Társ. alapító okirat 59/2009. (07.08.) KT határozat: Járdaépítési pályázat eredménye 60/2009. (07.08.) KT határozat: Településközpontban parkoló, járda építés tájék. Zárt ülés: 61/2009. (07.08.) KT határozat: DMRV Zrt-vel használatba adási szerződés 62/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás (utcák) 63/2009. (07.08.) KT határozat: Belterületbe csatolás Kertai 64/2009. (07.08.) KT határozat: Helyi kitüntetés, elismerő cím adományozása 18

19 19

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2011. (07.28.) KT határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben