M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D :"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 13-án, csütörtökön órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D : A képviselő-testület 2012.szeptember 27-i ülésének előkészítése: 1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról./az előterjesztés megtalálható a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Meghívott: Fitosné Kanta Valéria irodavezető 2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról../az előterjesztés megtalálható a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Meghívott: Fitosné Kanta Valéria irodavezető 3. A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 4. Pályázati kiírás a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. 5. Pályázati kiírás a Városgazdálkodás Sárvár intézményvezetői álláshelyre. 6. Sárvár város nevelési tanácsadási feladatainak ellátására kötött megállapodás hatályának meghosszabbítása. 7. Egyebek. Sárvár, szeptember 7. Vinter István s.k. bizottság elnöke 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.3 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont Pályázati kiírás a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére / Napirendi pont Pályázati kiírás a Városgazdálkodás Sárvár intézményvezetői álláshelyre.33 6/ Napirendi pont Sárvár város nevelési tanácsadási feladatainak ellátására kötött megállapodás hatályának meghosszabbítása / Napirendi pont Egyebek

3 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról. /Az előterjesztés megtalálható Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ 3

4 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ 4

5 3/ Napirendi pont A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztés A Városi Bölcsőde Szakmai Programjának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló közelmúltban módosított, kiegészített - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A. (1) bekezdése szabályozza a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmi elemeit. Ugyanezen (2) bekezdése alapján a szakmai programhoz mellékelni kell a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 32. (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, valamint a szervezeti és működési szabályzatot. A szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése határozza meg. A szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető feladat-és hatáskörébe tartozik. A szakmai programot tartalmi elemeinek változása esetén módosítani kell. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdése alapján: Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: ( ) e) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása ( ) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a alapján: (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója ( ) d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, ( ) Az intézményvezető fenti jogszabályi rendelkezdésekre figyelemmel elkészítette a Városi Bölcsőde szakmai programjának és a szervezeti és működési szabályzatának módosítását, melyet jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztett. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának technikai kivitelezésére nem oly módon került sor, hogy az intézményvezető a régi dokumentumok módosítását, majd egységes szerkezetbe történő foglalását végezte el, hanem a könnyebb, egyszerűbb áttekinthetőség érdekében a módosított tartalommal a korábbi Szakmai Program és SZMSZ jelenleg is aktuális elemeit átvevő, új Szakmai programot és Szervezeti és Működési Szabályzatot készített, melynek elfogadását és jóváhagyását kérte a Képviselő-testülettől, a régi Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. Az intézmény Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának fentiek szerinti módosítása az intézmény feladatkörét, tevékenységét, szakfeladatát, létszámát, tehát szervezetének, működésének lényegét, érdemét nem érinti. 5

6 Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul. Tekintettel arra, hogy a szakmai program módosítása nem új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul, így a fenntartónak a hivatkozott Korm. rendelet 8/A. -a alapján csupán bejelentési kötelezettsége van a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala mint első fokú működést engedélyező szerv felé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat 1. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva a Városi Bölcsőde Sárvár város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 39/2010. (II.15.) számú határozattal jóváhagyott Szakmai Programját valamint annak mellékletét képező Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 177/2009. (VI.25.) számú határozattal jóváhagyott, a 39/2010. (II.15.) számú határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 2. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Városi Bölcsőde jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező - Szakmai Programját az 1. mellékletben foglalt tartalommal, és a Szakmai Program mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. Felelős: Kondora István polgármester a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv felé történő bejelentéséért Határidő: Azonnal Sárvár, augusztus. Kondora István s.k. polgármester 6

7 Városi Bölcsőde Sárvár, Petőfi u.23. Szervezeti és Működési Szabályzata 7

8 I. Bevezető és Általános rész 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 3. Az intézmény általános adatai: Intézmény neve: Városi Bölcsőde Intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Petőfi u.23. Telefonszám: 0695/ Alapítás időpontja: január 1. Alapítás intézmény történeti időpontja: szeptember 1. Az intézmény alapító szervének illetve Sárvár város Önkormányzata fenntartójának neve, székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefonszám: 0695/ Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Az intézmény típusa: Alapító okirat kelte, száma: Sárvár város Önkormányzatának Képviselő testülete 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Bölcsőde 201/2004.(IX.23.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított és elfogadott, a 118/2005.(IV.28.) számú, a 103/2008. (IV.22.) számú, a 204/2008.(VI.26.), a 227/2008. (IX.18.) számú, a 130/2009.(V.21.) számú, a 69/2010. (III.18.) számú és a 141/2012. (VI.28.) számú határozataival módosított Alapító Okirat Az intézmény működési köre: Sárvár város közigazgatási területe Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt a bölcsőde vezető, akadályoztatása esetén a bölcsőde-vezető helyettes képviseli törzsszámon nyilvántartott Városi Bölcsőde 9600 Sárvár, Petőfi u.23. Az intézmény közvetlen jogelődje, és székhelye: törzskönyvi azonosító szám: Az intézmény pénzintézeti számlaszáma, illetve számlát vezető pénzintézet megnevezése Raiffeisen Bank ZRT Adószáma: Statisztikai jelzőszáma:

9 4. Az intézmény közfeladata és alaptevékenysége, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása: 4.1. Az intézmény közfeladata és alaptevékenysége Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42-42/A. -aiban és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet aiban foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését. Az intézmény főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja a bölcsődések, valamint a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátást Az államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása TEÁOR száma: 8891 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Bölcsődei ellátás Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés 5. Működési alapelvek, az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok: A Sárvári Bölcsőde feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokba, így különösen a gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXI. törvénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletbe lefektetett alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az Országos Család és Gyermekvédelmi Intézet szakmai- és szervezési irányelveinek megfelelően köteles végezni A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő - A bölcsődében működő csoportok száma: legfeljebb 5 7. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg. II. Az intézmény gazdálkodása, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság, a költségvetési szerv besorolása 1. A feladatellátást szolgáló vagyon: A sárvári belterület 3138/3 hrsz alatt felvett 3407 m2 területű, Városi Bölcsőde elnevezésű ingatlan. 9

10 2. A vagyon feletti rendelkezési joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzatának tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója. 3. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: a költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, teljes jogkörrel rendelkezik. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdés alapján kötött munkamegosztási megállapodásban rögzített módon - a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. 3.1 Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv 3.2 Az intézmény foglalkoztatottai jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szabályozzák. 4. Tevékenység forrása: - Az alapító szervtől a feladatok ellátásához folyósított költségvetési támogatás - az intézmény működési (térítési, gondozási díj) bevétele Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 5. Az intézményi költségvetés tervezése, és végrehajtása: Az intézményi költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályokat az 1. számú melléklet szerinti Megállapodás részletesen tartalmazza. III. A bölcsődei gondozás nevelés alapprogramja 1. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei: - a nevelés és gondozás egységének elve - az egyéni bánásmód elve - az állandóság elve - a gyermeki aktivitás, önállóság segítésének elve - az egységes nevelő hatások elve - a rendszeresség elve - a fokozatosság elve 2. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai: szakmai jellegű feladatok: - érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a csecsemővel és a kisgyermekkel - a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúr-higiénés szokások és viselkedési szabályok megtanulásának elősegítése - a személyiség kibontakozásának és az önállósulás fejlődésének támogatása 10

11 - az önálló aktív tevékenység támogatása - derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermek segítése az átállás nehézségeinek feldolgozásában - egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása (mennyiségileg, minőségileg helyes, biztonságos, higiénés követelményeknek megfelelő és konyhatechnikai eljárásokkal készített táplálék legyen) működési jellegű feladatok: - képzési továbbképzési feladatok ellátása - pénzügyi-, tervezési feladatok, melynek keretében a közölt keretszámok alapján az intézmény költségvetési tervezete elkészítése - beszámolók, jelentések készítése - - baleset-, munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok: Balesetvédelem Munkavédelem - ismeretek felfrissítése (elsősegélynyújtás) - műszaki bejárás (évente) - gyermekfelszerelések ellenőrzése - tűzvédelem - a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése - a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása - a munkabalesetek megelőzése - foglalkozás- egészségügyi ellátás Egészségvédelmi követelmények betartását a bölcsőde vezetője és orvosa rendszeresen ellenőrzi, mely kiterjed: - a bölcsődei dolgozók, a bölcsődében gondozott gyermekek higiénéjére - a takarításra, festésre, - a helyiségek levegőjének higiénéjére, - a szennyes ruha kezelésére, - a járványügyi előírások betartására A Városi Bölcsőde nem dohányzó munkahely a dolgozók kezdeményezésére. (1999.XLII. tv.) IV. Szervezeti felépítés, a bölcsőde vezetése, feladatkörök 1. Intézmény szervezeti tagozódása: o intézményvezető o szakmai részleg (5 bölcsődei csoport) o gazdasági és technikai részleg Az intézmény a Sárvár, Petőfi u. 23. szám alatti székhellyel működik, telephelye, egyéb különálló szervezeti egysége nincs. Az intézmény belső szervezeti struktúráját, tagozódását a 2. számú melléklet tartalmazza. 11

12 2. Munkamegosztás, szervezeti kapcsolatok: Bölcsődevezető gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett, irányítja az intézmény szakmai munkáját. Feladatait önállóan, személyesen illetve távolléte (táppénz, szabadság) esetén az intézményvezető-helyettes útján látja el. Az intézményvezető-helyettesi feladatot csoportban dolgozó szakgondozónő látja el. 3. Munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, távolléte esetén e feladatot az intézményvezető-helyettes látja el. E jogosultság az intézményvezető (30 napot meghaladó) akadályoztatása esetét kivéve az alapvető munkáltató jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás indítása) gyakorlására nem terjed ki. 4. Munkakörök átadásának szabályai: Szakdolgozók és technikai dolgozók körében betegség vagy egyéb ok miatt átmenetileg ellátatlan feladatokat külső vagy belső helyettesítéssel lehet megoldani. A külső helyettesítés megfelelő szakképesítéssel rendelkező személlyel történhet, határozott időre történő alkalmazással. Belső helyettesítésre az intézmény valamennyi dolgozója kötelezhető, melyet az intézményvezető rendel el. 5. Személyi feltételek: - bölcsődevezető - bölcsőde orvos - bölcsődevezető-helyettes (csoportban dolgozó szakgondozónő) - gazdasági ügyintéző - 7 fő szakgondozó - 5 fő kisgyermeknevelő - 1 fő szakácsnő - 2 fő konyhalány - 4 fő technikai dolgozó A bölcsődei ellátás szakmai létszámszükségletét a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete, az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítését az előzőekben említett NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 6. Feladatkörök 6.1. Bölcsődevezető Felelős: - a bölcsőde zökkenőmentes üzemeltetéséért, működési, személyi és tárgyi feltételek meglétéért - a magas szintű nevelési-, gondozási-, ismeretnyújtó feladatok ellátásáért 12

13 - a munkahelyi magatartási normák betartásáért - a bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles, pontos vezetéséért - anyagilag felelős az önkormányzati vagyon kezeléséért Feladata: - megszervezi, irányítja a bölcsőde munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását, képzését, továbbképzését - megszervezi és irányítja, értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját - végrehajtja és végrehajtatja a bölcsődére vonatkozó rendelkezéseket, az ellenőrzés során kapott utasításokat - dönt intézményi jogviszony létesítéséről, megszűnéséről (Gyvt.32. ) - folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos környezet és a biztonságos munkavégzés feltételeit, és indokolt esetben intézkedést tesz és kezdeményez - szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a bölcsődei munkával kapcsolatos észrevételeket - gondoskodik havonta a térítési díj beszedéséről, elszámolásáról, díjhátralék nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartott díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót (a 133/1997.(VIII.29.) Korm.r.) - a bölcsőde tevékenységéről évente szakmai beszámolóban tájékoztatja a fenntartót 6.2 Bölcsődevezető-helyettes: Az intézményvezető helyettesítését a Kjt. és a 257/2000(XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a kinevezésébe és e feladat/munkakör ellátásával megbízott bölcsődei szakgondozó látja el. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető távollétében, egyéb okból történő akadályoztatása esetén, ellátja az intézmény szakmai vezetését, az intézmény képviseletét, és az alapvető munkáltató jogok kivételével - a munkáltatói jogokat is ellátja. A helyettesítési feladatok ellátásáról az intézményvezetőt az akadályoztatás megszűnése esetén részletesen tájékoztatja. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét, beosztását a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.3 Gazdasági ügyintéző, aki egyben ellátja az élelmezésvezetői feladatokat is: Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel. Felelős: - elkészíti az intézmény költségvetési jelentését, gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést, gondoskodik az adatszolgáltatásról - elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait - gyakorolja a 1. számú melléklet Megállapodás tartalma szerinti terjedelemben és feltételekkel az ellenjegyzési jogkört - kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi az intézmény anyagellátását - megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását 13

14 - kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét - vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat; felelős az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért; a bölcsődevezetőt havonta tájékoztatja a felhasználási normáról - egyebekben rendszeres beszámol az intézményvezetőnek. 6.4 Kisgyermeknevelő: Valamennyi kisgyermeknevelő a bölcsődevezető irányításával a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, szakmai utasítások betartásával. Feladataikat a munkaköri leírás részletezi. 6.5 Konyhai dolgozók, technikai dolgozók: Beosztásukat, részletes feladataikat munkaköri leírásuk határozza meg. 1. Az intézményben tartott értekezletek: 1.1. Bölcsődei értekezlet: V. Az intézmény kapcsolattartása A bölcsőde vezetője szükség szerint, de legalább havonta kisgyermeknevelői, negyedévente munkatársi értekezletet tart. A bölcsődei értekezlet feladata: - szakmai időszak alatt végzett munka értékelése - a szakmai munkába tapasztalt hiányosságok feltárása, és annak megszüntetésére intézkedések megfogalmazása - munkafegyelem értékelése - a bölcsőde előtt álló feladatok megfogalmazása 1.2. További értekezletek: - szülői értekezlet - meghívott előadók által tartott előadás 2. Dolgozói érdekképviseleti szervezet: Magyar Bölcsődék Egyesülete: Az intézmény dolgozói tagdíjjal támogatják a szervezet működését Célja: a dolgozók érdekképviselete, érdekvédelme 14

15 3. Együttműködés más intézményekkel: - Gondozási és Családsegítő Központ ( védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) Sárvár, Nádasdy u Petőfi úti óvoda Sárvár, Petőfi u ÁNTSZ Sárvári és Celldömölki Kistérségi Intézete Sárvár, Várkerület 4. VI. Az intézmény működésének rendje, szabályai 1. Munkaterv A) Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. A munkatervnek tartalmaznia kell: - a feladatok konkrét meghatározását, - a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, - a feladat végrehajtásának határidejét, - a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 2. A munkaidő beosztása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 7. -ának előírásai irányadók. Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza, a következő: Intézményvezető: Gazdasági ügyintéző: Kisgyermeknevelő I.: Kisgyermeknevelő II.: Kisgyermeknevelő III.: Kisgyermeknevelő IV.: Konyhai dolgozó I.: Konyhai dolgozó II-III.: Technikai dolgozó I-II.: Technikai dolgozó III.: Technikai dolgozó IV.:

16 A kisgyermeknevelő munkaidő beosztása 2 műszakban történik, figyelembe véve a nyitási és zárási időt, az ellátottak napirendjét, lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel a fentiek szerint. 3. Szabadság: Az éves szabadság rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez, előzetesen a munkahelyi vezetővel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli szabadság engedélyezésére minden esetben az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben, és a Munkatörvény könyvéről szóló 1992.évi XXII. törvényben foglalt előírások szerint kell megállapítani. Az oktató-nevelő munkát végző kisgyermeknevelők évi 25 nap munkanap pótszabadsággal rendelkeznek. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a bölcsődevezető felelős. A bölcsődében a szabadságot elsősorban a nyári és téli szünidő ideje alatt, az ezt meghaladó szabadságnapokat az év egyéb időszakában kell kiadni. A Városi Bölcsőde a nyári időszakban 5 hétre bezár. 4. Továbbképzés: A 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján a szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek résztvenni. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik melynek időtartama 5 év. A bölcsődevezetőnek továbbképzési tervet kell összeállítani, melyet 5 évre előirányozva kell elkészíteni. B) A bölcsődei élet megszervezése során az intézmény a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - kiemelt figyelmet fordít a szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás; a szülővel történő fokozatos beszoktatás, a saját gondozónő - rendszer, a jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend kialakítására, a kisgyermekek számára egyenrangúan fontos gondozás és játék biztosítására. Az ügyvitel során alkalmazott dokumentumok jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. A Házirend a bölcsőde működésével kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza, mely a hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 1. A bölcsődei felvétel módja: A bölcsődei ellátás igénybe vétele iránti kérelmet a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője kérelmére jelentkezési lap elnevezésű - formanyomtatványon az intézményvezetőnél lehet benyújtani, aki a felvételről vagy elutasításról 15 napon belül dönt. Az ellátásról megállapodást köt (a Megállapodás nyomtatvány az 5. számú melléklet szerint), mely tartalmazza az ellátás várható időtartamát, a szolgáltatás formáját, módját, a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. A bölcsődei ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a szülőt, vagy törvényes képviselőt tájékozatni kell (az ellátás tartamáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett reá vonatkozó 16

17 nyilvántartásokról; érték- és vagyonmegőrzés módjáról; az intézmény házirendjéről; panaszjoga gyakorlásának módjáról; a fizetendő térítési díjról. A gyermek törvényes képviselője a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozik. (Gyvt ) A felvételnél az intézményvezető diszkriminációt nem alkalmazhat. Az ellátás megszüntetését a törvényes képviselő kezdeményezheti, vagy amennyiben az ellátás feltételei már nem állnak fenn az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban tájékoztatja a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén a törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az intézmény az ellátást köteles biztosítani. A bölcsődei ellátás megszűnik, a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31) ha a gyermek harmadik életévét betöltötte; vagy harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja ebben az esetben negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődébe nem gondozható, illetve magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 2. A beszoktatás rendje és módja: A bölcsődevezető tájékoztatja a törvényes képviselőt a kölcsönös együttműködés feltételeiről. A beszoktatás tartama kettő hét, melyet otthoni családlátogatás előz meg. A kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási műveleteket, szükség esetén beszoktatási tervet készít. 3. Az intézmény nyitva tartása, a gyermekek fogadása: A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását (Gyvt.37. (1) bek), egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja meg. Ennek megfelelően az intézmény hétfőtől péntekig 5.30-től ig öt napos munkarenddel egész évben folyamatosan működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermek fogadási rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. A nyári zárva tartás időtartama (kezdő és záró időpontja) a fenntartóval egyeztetve kerül meghatározásra (mivel a szükség szerinti felújítás, karbantartás ilyenkor történik). Az intézmény nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb tárgyév december 31-ig tájékoztatni kell megfelelő módon pl. hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 4. A gyermekek napirendje: A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám egyéb tényezők is. Úgy kell kialakítani a gyermek napirendjét, hogy az egyes gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítsa, megteremtve a kiszámíthatóságot, az aktivitás és önállósodás lehetőségét, úgy hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen.( Főbb momentumai: étkezés, alvás, tisztálkodás, játék, levegőn való tartózkodás) 17

18 A napirendet a bölcsődevezető hagyja jóvá. Napi étkezés: reggeli: óra Tízórai: óra Ebéd: óra Uzsonna: óra A kollektív szerződés értelmében a bölcsőde minden dolgozója részére kötelező az ebéd igénybe vétele. 5. Étkeztetésre és bölcsődei gondozásra vonatkozó térítési díj fizetési szabályok A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg- azt közli az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybe vételétől számított 30 napon belül melyet az intézményben havonként tárgyhónap 20-ig kell befizetni. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el az intézményvezető a kötelezett nevét, lakcímét a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót a térítési díj hátraléka vagy behajthatatlan hátralék törlése érdekében. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a bölcsődés gyermek nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézményvezetőnél be kell jelenteni, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A dolgozók térítési fizetési díj kötelezettségüknek minden hónap első hetében kötelesek eleget tenni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés gyermek részére a Gyvtben meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani. 6. Ünnepek és hagyományok ápolása az intézményben: Az intézményi megemlékezések, a nemzeti, a bölcsődei ünnepek megünneplésének időpontját az aktuális éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervben ki kell jelölni azt a (szak)gondozót, aki az évi ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős. A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel: Mikulásünnep karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, évzáró (majális), gyermeknap. Az intézmény gondoskodik népi hagyományok ápolásáról és intézményi hagyományok kialakításáról (óvodások búcsúztatása, 3. születésnap megünneplése). Az éves munkatervben kerülnek meghatározásra azok az időpontok amelyekben - meghatározott jeles napokhoz kapcsolódva - kerül sor a népi szokások megismertetésére, kézműves technikákkal való ismerkedésre. Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szervezhetők. 18

19 7. Bombariadó esetén szükséges teendők: A tűzriadó terv alapján és értelmében az intézmény gyermekei és felnőtt dolgozói elhagyják az intézmény épületét és a játszótéri részre vonulnak. A kisgyermeknevelők kiérkezéskor ellenőrzik a gyermeklétszámot. Ezzel egyidőben az intézményvezető (távolléte estén a jelenlévő dolgozó) értesíti a rendőrséget (107). A bölcsőde vezetője minden helyiséget ellenőriz, hogy a gyermek illetve felnőtt nem maradt- e az épületben. 8. Az udvaron való tartózkodás szabályai: Az udvari tartózkodás ideje alatt az udvarra nyíló ajtók állandó felügyelet mellet nyitva vannak a gyermekek bejárása miatt. A bejárati kapuk tollzárait zárva kell tartani, ezért a kisgyermeknevelők felelnek. Az udvari játékok épségének ellenőrzése a kisgyermeknevelők feladata. Az esetleges meghibásodást a bölcsődevezetőnek jelenteni kell, aki haladéktalanul gondoskodik a javításról. A kisgyermeknevelők feladata, hogy az esetlegesen sérült vagy meghibásodott udvari játékokhoz gyermeket ne engedjen. Az udvari és homokozó játékok rendeltetésszerű használatáért a kisgyermeknevelők felelnek. 9. Gyermekbaleset esetén szükséges intézkedések: Bekövetkezett gyermekbaleset esetén súlyosságtól függően a bölcsődevezető értesíti a mentőket (104), szükség esetén elsősegélyben részesíti a gyermeket a mentő megérkezéséig. Könnyebb sérülés esetén a bölcsődevezető megbízza a kisgyermeknevelőt, hogy a gyermeket szakorvosi ellátásra vigye. A szülő értesítése a bölcsődevezető, illetve megbízása alapján a kisgyermeknevelő feladata. A baleseti jegyzőkönyv és egyéb dokumentáció kiállítása valamint továbbítása a bölcsődevezető feladata. Sárvár, július 24. Varga Istvánné sk. intézményvezető 19

20 20

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására Előadó: a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben