M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D :"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 13-án, csütörtökön órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D : A képviselő-testület 2012.szeptember 27-i ülésének előkészítése: 1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról./az előterjesztés megtalálható a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Meghívott: Fitosné Kanta Valéria irodavezető 2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról../az előterjesztés megtalálható a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Meghívott: Fitosné Kanta Valéria irodavezető 3. A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 4. Pályázati kiírás a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére. 5. Pályázati kiírás a Városgazdálkodás Sárvár intézményvezetői álláshelyre. 6. Sárvár város nevelési tanácsadási feladatainak ellátására kötött megállapodás hatályának meghosszabbítása. 7. Egyebek. Sárvár, szeptember 7. Vinter István s.k. bizottság elnöke 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.3 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont Pályázati kiírás a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére / Napirendi pont Pályázati kiírás a Városgazdálkodás Sárvár intézményvezetői álláshelyre.33 6/ Napirendi pont Sárvár város nevelési tanácsadási feladatainak ellátására kötött megállapodás hatályának meghosszabbítása / Napirendi pont Egyebek

3 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról. /Az előterjesztés megtalálható Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ 3

4 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ 4

5 3/ Napirendi pont A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztés A Városi Bölcsőde Szakmai Programjának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló közelmúltban módosított, kiegészített - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A. (1) bekezdése szabályozza a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmi elemeit. Ugyanezen (2) bekezdése alapján a szakmai programhoz mellékelni kell a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 32. (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, valamint a szervezeti és működési szabályzatot. A szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése határozza meg. A szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető feladat-és hatáskörébe tartozik. A szakmai programot tartalmi elemeinek változása esetén módosítani kell. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdése alapján: Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: ( ) e) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása ( ) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a alapján: (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója ( ) d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, ( ) Az intézményvezető fenti jogszabályi rendelkezdésekre figyelemmel elkészítette a Városi Bölcsőde szakmai programjának és a szervezeti és működési szabályzatának módosítását, melyet jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztett. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának technikai kivitelezésére nem oly módon került sor, hogy az intézményvezető a régi dokumentumok módosítását, majd egységes szerkezetbe történő foglalását végezte el, hanem a könnyebb, egyszerűbb áttekinthetőség érdekében a módosított tartalommal a korábbi Szakmai Program és SZMSZ jelenleg is aktuális elemeit átvevő, új Szakmai programot és Szervezeti és Működési Szabályzatot készített, melynek elfogadását és jóváhagyását kérte a Képviselő-testülettől, a régi Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. Az intézmény Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának fentiek szerinti módosítása az intézmény feladatkörét, tevékenységét, szakfeladatát, létszámát, tehát szervezetének, működésének lényegét, érdemét nem érinti. 5

6 Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul. Tekintettel arra, hogy a szakmai program módosítása nem új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul, így a fenntartónak a hivatkozott Korm. rendelet 8/A. -a alapján csupán bejelentési kötelezettsége van a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala mint első fokú működést engedélyező szerv felé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat 1. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva a Városi Bölcsőde Sárvár város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 39/2010. (II.15.) számú határozattal jóváhagyott Szakmai Programját valamint annak mellékletét képező Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 177/2009. (VI.25.) számú határozattal jóváhagyott, a 39/2010. (II.15.) számú határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 2. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Városi Bölcsőde jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező - Szakmai Programját az 1. mellékletben foglalt tartalommal, és a Szakmai Program mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. Felelős: Kondora István polgármester a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv felé történő bejelentéséért Határidő: Azonnal Sárvár, augusztus. Kondora István s.k. polgármester 6

7 Városi Bölcsőde Sárvár, Petőfi u.23. Szervezeti és Működési Szabályzata 7

8 I. Bevezető és Általános rész 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 3. Az intézmény általános adatai: Intézmény neve: Városi Bölcsőde Intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Petőfi u.23. Telefonszám: 0695/ Alapítás időpontja: január 1. Alapítás intézmény történeti időpontja: szeptember 1. Az intézmény alapító szervének illetve Sárvár város Önkormányzata fenntartójának neve, székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefonszám: 0695/ Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Az intézmény típusa: Alapító okirat kelte, száma: Sárvár város Önkormányzatának Képviselő testülete 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Bölcsőde 201/2004.(IX.23.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított és elfogadott, a 118/2005.(IV.28.) számú, a 103/2008. (IV.22.) számú, a 204/2008.(VI.26.), a 227/2008. (IX.18.) számú, a 130/2009.(V.21.) számú, a 69/2010. (III.18.) számú és a 141/2012. (VI.28.) számú határozataival módosított Alapító Okirat Az intézmény működési köre: Sárvár város közigazgatási területe Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt a bölcsőde vezető, akadályoztatása esetén a bölcsőde-vezető helyettes képviseli törzsszámon nyilvántartott Városi Bölcsőde 9600 Sárvár, Petőfi u.23. Az intézmény közvetlen jogelődje, és székhelye: törzskönyvi azonosító szám: Az intézmény pénzintézeti számlaszáma, illetve számlát vezető pénzintézet megnevezése Raiffeisen Bank ZRT Adószáma: Statisztikai jelzőszáma:

9 4. Az intézmény közfeladata és alaptevékenysége, továbbá ezek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása: 4.1. Az intézmény közfeladata és alaptevékenysége Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42-42/A. -aiban és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet aiban foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését. Az intézmény főzőkonyhát működtet, amellyel biztosítja a bölcsődések, valamint a felnőttek munkahelyi étkeztetését, valamint a munkahelyi vendéglátást Az államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása TEÁOR száma: 8891 Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Bölcsődei ellátás Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés 5. Működési alapelvek, az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok: A Sárvári Bölcsőde feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokba, így különösen a gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXI. törvénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletbe lefektetett alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az Országos Család és Gyermekvédelmi Intézet szakmai- és szervezési irányelveinek megfelelően köteles végezni A bölcsőde férőhelyeinek száma: 66 fő - A bölcsődében működő csoportok száma: legfeljebb 5 7. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg. II. Az intézmény gazdálkodása, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság, a költségvetési szerv besorolása 1. A feladatellátást szolgáló vagyon: A sárvári belterület 3138/3 hrsz alatt felvett 3407 m2 területű, Városi Bölcsőde elnevezésű ingatlan. 9

10 2. A vagyon feletti rendelkezési joga: A feladatellátást szolgáló vagyon Sárvár város Önkormányzatának tulajdonát képezi, az intézmény vonatkozásában rábízott vagyonnak tekinthető. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója. 3. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: a költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, teljes jogkörrel rendelkezik. Tevékenységéről és gazdálkodásáról rendszeresen beszámol. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdés alapján kötött munkamegosztási megállapodásban rögzített módon - a Városgazdálkodás Sárvár (9600 Sárvár, Széchenyi u. 7.) látja el. 3.1 Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv 3.2 Az intézmény foglalkoztatottai jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szabályozzák. 4. Tevékenység forrása: - Az alapító szervtől a feladatok ellátásához folyósított költségvetési támogatás - az intézmény működési (térítési, gondozási díj) bevétele Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 5. Az intézményi költségvetés tervezése, és végrehajtása: Az intézményi költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályokat az 1. számú melléklet szerinti Megállapodás részletesen tartalmazza. III. A bölcsődei gondozás nevelés alapprogramja 1. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei: - a nevelés és gondozás egységének elve - az egyéni bánásmód elve - az állandóság elve - a gyermeki aktivitás, önállóság segítésének elve - az egységes nevelő hatások elve - a rendszeresség elve - a fokozatosság elve 2. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai: szakmai jellegű feladatok: - érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a csecsemővel és a kisgyermekkel - a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúr-higiénés szokások és viselkedési szabályok megtanulásának elősegítése - a személyiség kibontakozásának és az önállósulás fejlődésének támogatása 10

11 - az önálló aktív tevékenység támogatása - derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermek segítése az átállás nehézségeinek feldolgozásában - egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása (mennyiségileg, minőségileg helyes, biztonságos, higiénés követelményeknek megfelelő és konyhatechnikai eljárásokkal készített táplálék legyen) működési jellegű feladatok: - képzési továbbképzési feladatok ellátása - pénzügyi-, tervezési feladatok, melynek keretében a közölt keretszámok alapján az intézmény költségvetési tervezete elkészítése - beszámolók, jelentések készítése - - baleset-, munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok: Balesetvédelem Munkavédelem - ismeretek felfrissítése (elsősegélynyújtás) - műszaki bejárás (évente) - gyermekfelszerelések ellenőrzése - tűzvédelem - a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése - a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása - a munkabalesetek megelőzése - foglalkozás- egészségügyi ellátás Egészségvédelmi követelmények betartását a bölcsőde vezetője és orvosa rendszeresen ellenőrzi, mely kiterjed: - a bölcsődei dolgozók, a bölcsődében gondozott gyermekek higiénéjére - a takarításra, festésre, - a helyiségek levegőjének higiénéjére, - a szennyes ruha kezelésére, - a járványügyi előírások betartására A Városi Bölcsőde nem dohányzó munkahely a dolgozók kezdeményezésére. (1999.XLII. tv.) IV. Szervezeti felépítés, a bölcsőde vezetése, feladatkörök 1. Intézmény szervezeti tagozódása: o intézményvezető o szakmai részleg (5 bölcsődei csoport) o gazdasági és technikai részleg Az intézmény a Sárvár, Petőfi u. 23. szám alatti székhellyel működik, telephelye, egyéb különálló szervezeti egysége nincs. Az intézmény belső szervezeti struktúráját, tagozódását a 2. számú melléklet tartalmazza. 11

12 2. Munkamegosztás, szervezeti kapcsolatok: Bölcsődevezető gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett, irányítja az intézmény szakmai munkáját. Feladatait önállóan, személyesen illetve távolléte (táppénz, szabadság) esetén az intézményvezető-helyettes útján látja el. Az intézményvezető-helyettesi feladatot csoportban dolgozó szakgondozónő látja el. 3. Munkáltatói jogok gyakorlása: Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, távolléte esetén e feladatot az intézményvezető-helyettes látja el. E jogosultság az intézményvezető (30 napot meghaladó) akadályoztatása esetét kivéve az alapvető munkáltató jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás indítása) gyakorlására nem terjed ki. 4. Munkakörök átadásának szabályai: Szakdolgozók és technikai dolgozók körében betegség vagy egyéb ok miatt átmenetileg ellátatlan feladatokat külső vagy belső helyettesítéssel lehet megoldani. A külső helyettesítés megfelelő szakképesítéssel rendelkező személlyel történhet, határozott időre történő alkalmazással. Belső helyettesítésre az intézmény valamennyi dolgozója kötelezhető, melyet az intézményvezető rendel el. 5. Személyi feltételek: - bölcsődevezető - bölcsőde orvos - bölcsődevezető-helyettes (csoportban dolgozó szakgondozónő) - gazdasági ügyintéző - 7 fő szakgondozó - 5 fő kisgyermeknevelő - 1 fő szakácsnő - 2 fő konyhalány - 4 fő technikai dolgozó A bölcsődei ellátás szakmai létszámszükségletét a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete, az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítését az előzőekben említett NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 6. Feladatkörök 6.1. Bölcsődevezető Felelős: - a bölcsőde zökkenőmentes üzemeltetéséért, működési, személyi és tárgyi feltételek meglétéért - a magas szintű nevelési-, gondozási-, ismeretnyújtó feladatok ellátásáért 12

13 - a munkahelyi magatartási normák betartásáért - a bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles, pontos vezetéséért - anyagilag felelős az önkormányzati vagyon kezeléséért Feladata: - megszervezi, irányítja a bölcsőde munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását, képzését, továbbképzését - megszervezi és irányítja, értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját - végrehajtja és végrehajtatja a bölcsődére vonatkozó rendelkezéseket, az ellenőrzés során kapott utasításokat - dönt intézményi jogviszony létesítéséről, megszűnéséről (Gyvt.32. ) - folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos környezet és a biztonságos munkavégzés feltételeit, és indokolt esetben intézkedést tesz és kezdeményez - szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a bölcsődei munkával kapcsolatos észrevételeket - gondoskodik havonta a térítési díj beszedéséről, elszámolásáról, díjhátralék nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartott díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót (a 133/1997.(VIII.29.) Korm.r.) - a bölcsőde tevékenységéről évente szakmai beszámolóban tájékoztatja a fenntartót 6.2 Bölcsődevezető-helyettes: Az intézményvezető helyettesítését a Kjt. és a 257/2000(XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a kinevezésébe és e feladat/munkakör ellátásával megbízott bölcsődei szakgondozó látja el. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető távollétében, egyéb okból történő akadályoztatása esetén, ellátja az intézmény szakmai vezetését, az intézmény képviseletét, és az alapvető munkáltató jogok kivételével - a munkáltatói jogokat is ellátja. A helyettesítési feladatok ellátásáról az intézményvezetőt az akadályoztatás megszűnése esetén részletesen tájékoztatja. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét, beosztását a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.3 Gazdasági ügyintéző, aki egyben ellátja az élelmezésvezetői feladatokat is: Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel. Felelős: - elkészíti az intézmény költségvetési jelentését, gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést, gondoskodik az adatszolgáltatásról - elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait - gyakorolja a 1. számú melléklet Megállapodás tartalma szerinti terjedelemben és feltételekkel az ellenjegyzési jogkört - kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi az intézmény anyagellátását - megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását 13

14 - kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét - vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat; felelős az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért; a bölcsődevezetőt havonta tájékoztatja a felhasználási normáról - egyebekben rendszeres beszámol az intézményvezetőnek. 6.4 Kisgyermeknevelő: Valamennyi kisgyermeknevelő a bölcsődevezető irányításával a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, szakmai utasítások betartásával. Feladataikat a munkaköri leírás részletezi. 6.5 Konyhai dolgozók, technikai dolgozók: Beosztásukat, részletes feladataikat munkaköri leírásuk határozza meg. 1. Az intézményben tartott értekezletek: 1.1. Bölcsődei értekezlet: V. Az intézmény kapcsolattartása A bölcsőde vezetője szükség szerint, de legalább havonta kisgyermeknevelői, negyedévente munkatársi értekezletet tart. A bölcsődei értekezlet feladata: - szakmai időszak alatt végzett munka értékelése - a szakmai munkába tapasztalt hiányosságok feltárása, és annak megszüntetésére intézkedések megfogalmazása - munkafegyelem értékelése - a bölcsőde előtt álló feladatok megfogalmazása 1.2. További értekezletek: - szülői értekezlet - meghívott előadók által tartott előadás 2. Dolgozói érdekképviseleti szervezet: Magyar Bölcsődék Egyesülete: Az intézmény dolgozói tagdíjjal támogatják a szervezet működését Célja: a dolgozók érdekképviselete, érdekvédelme 14

15 3. Együttműködés más intézményekkel: - Gondozási és Családsegítő Központ ( védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) Sárvár, Nádasdy u Petőfi úti óvoda Sárvár, Petőfi u ÁNTSZ Sárvári és Celldömölki Kistérségi Intézete Sárvár, Várkerület 4. VI. Az intézmény működésének rendje, szabályai 1. Munkaterv A) Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. A munkatervnek tartalmaznia kell: - a feladatok konkrét meghatározását, - a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, - a feladat végrehajtásának határidejét, - a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 2. A munkaidő beosztása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 7. -ának előírásai irányadók. Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza, a következő: Intézményvezető: Gazdasági ügyintéző: Kisgyermeknevelő I.: Kisgyermeknevelő II.: Kisgyermeknevelő III.: Kisgyermeknevelő IV.: Konyhai dolgozó I.: Konyhai dolgozó II-III.: Technikai dolgozó I-II.: Technikai dolgozó III.: Technikai dolgozó IV.:

16 A kisgyermeknevelő munkaidő beosztása 2 műszakban történik, figyelembe véve a nyitási és zárási időt, az ellátottak napirendjét, lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel a fentiek szerint. 3. Szabadság: Az éves szabadság rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez, előzetesen a munkahelyi vezetővel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli szabadság engedélyezésére minden esetben az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvényben, és a Munkatörvény könyvéről szóló 1992.évi XXII. törvényben foglalt előírások szerint kell megállapítani. Az oktató-nevelő munkát végző kisgyermeknevelők évi 25 nap munkanap pótszabadsággal rendelkeznek. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a bölcsődevezető felelős. A bölcsődében a szabadságot elsősorban a nyári és téli szünidő ideje alatt, az ezt meghaladó szabadságnapokat az év egyéb időszakában kell kiadni. A Városi Bölcsőde a nyári időszakban 5 hétre bezár. 4. Továbbképzés: A 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet alapján a szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek résztvenni. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik melynek időtartama 5 év. A bölcsődevezetőnek továbbképzési tervet kell összeállítani, melyet 5 évre előirányozva kell elkészíteni. B) A bölcsődei élet megszervezése során az intézmény a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - kiemelt figyelmet fordít a szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás; a szülővel történő fokozatos beszoktatás, a saját gondozónő - rendszer, a jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend kialakítására, a kisgyermekek számára egyenrangúan fontos gondozás és játék biztosítására. Az ügyvitel során alkalmazott dokumentumok jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. A Házirend a bölcsőde működésével kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza, mely a hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 1. A bölcsődei felvétel módja: A bölcsődei ellátás igénybe vétele iránti kérelmet a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője kérelmére jelentkezési lap elnevezésű - formanyomtatványon az intézményvezetőnél lehet benyújtani, aki a felvételről vagy elutasításról 15 napon belül dönt. Az ellátásról megállapodást köt (a Megállapodás nyomtatvány az 5. számú melléklet szerint), mely tartalmazza az ellátás várható időtartamát, a szolgáltatás formáját, módját, a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. A bölcsődei ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a szülőt, vagy törvényes képviselőt tájékozatni kell (az ellátás tartamáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett reá vonatkozó 16

17 nyilvántartásokról; érték- és vagyonmegőrzés módjáról; az intézmény házirendjéről; panaszjoga gyakorlásának módjáról; a fizetendő térítési díjról. A gyermek törvényes képviselője a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozik. (Gyvt ) A felvételnél az intézményvezető diszkriminációt nem alkalmazhat. Az ellátás megszüntetését a törvényes képviselő kezdeményezheti, vagy amennyiben az ellátás feltételei már nem állnak fenn az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban tájékoztatja a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén a törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az intézmény az ellátást köteles biztosítani. A bölcsődei ellátás megszűnik, a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31) ha a gyermek harmadik életévét betöltötte; vagy harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja ebben az esetben negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődébe nem gondozható, illetve magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 2. A beszoktatás rendje és módja: A bölcsődevezető tájékoztatja a törvényes képviselőt a kölcsönös együttműködés feltételeiről. A beszoktatás tartama kettő hét, melyet otthoni családlátogatás előz meg. A kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási műveleteket, szükség esetén beszoktatási tervet készít. 3. Az intézmény nyitva tartása, a gyermekek fogadása: A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását (Gyvt.37. (1) bek), egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja meg. Ennek megfelelően az intézmény hétfőtől péntekig 5.30-től ig öt napos munkarenddel egész évben folyamatosan működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermek fogadási rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. A nyári zárva tartás időtartama (kezdő és záró időpontja) a fenntartóval egyeztetve kerül meghatározásra (mivel a szükség szerinti felújítás, karbantartás ilyenkor történik). Az intézmény nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb tárgyév december 31-ig tájékoztatni kell megfelelő módon pl. hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 4. A gyermekek napirendje: A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám egyéb tényezők is. Úgy kell kialakítani a gyermek napirendjét, hogy az egyes gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítsa, megteremtve a kiszámíthatóságot, az aktivitás és önállósodás lehetőségét, úgy hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen.( Főbb momentumai: étkezés, alvás, tisztálkodás, játék, levegőn való tartózkodás) 17

18 A napirendet a bölcsődevezető hagyja jóvá. Napi étkezés: reggeli: óra Tízórai: óra Ebéd: óra Uzsonna: óra A kollektív szerződés értelmében a bölcsőde minden dolgozója részére kötelező az ebéd igénybe vétele. 5. Étkeztetésre és bölcsődei gondozásra vonatkozó térítési díj fizetési szabályok A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg- azt közli az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybe vételétől számított 30 napon belül melyet az intézményben havonként tárgyhónap 20-ig kell befizetni. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el az intézményvezető a kötelezett nevét, lakcímét a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót a térítési díj hátraléka vagy behajthatatlan hátralék törlése érdekében. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a bölcsődés gyermek nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézményvezetőnél be kell jelenteni, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A dolgozók térítési fizetési díj kötelezettségüknek minden hónap első hetében kötelesek eleget tenni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés gyermek részére a Gyvtben meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani. 6. Ünnepek és hagyományok ápolása az intézményben: Az intézményi megemlékezések, a nemzeti, a bölcsődei ünnepek megünneplésének időpontját az aktuális éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervben ki kell jelölni azt a (szak)gondozót, aki az évi ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős. A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel: Mikulásünnep karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, évzáró (majális), gyermeknap. Az intézmény gondoskodik népi hagyományok ápolásáról és intézményi hagyományok kialakításáról (óvodások búcsúztatása, 3. születésnap megünneplése). Az éves munkatervben kerülnek meghatározásra azok az időpontok amelyekben - meghatározott jeles napokhoz kapcsolódva - kerül sor a népi szokások megismertetésére, kézműves technikákkal való ismerkedésre. Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szervezhetők. 18

19 7. Bombariadó esetén szükséges teendők: A tűzriadó terv alapján és értelmében az intézmény gyermekei és felnőtt dolgozói elhagyják az intézmény épületét és a játszótéri részre vonulnak. A kisgyermeknevelők kiérkezéskor ellenőrzik a gyermeklétszámot. Ezzel egyidőben az intézményvezető (távolléte estén a jelenlévő dolgozó) értesíti a rendőrséget (107). A bölcsőde vezetője minden helyiséget ellenőriz, hogy a gyermek illetve felnőtt nem maradt- e az épületben. 8. Az udvaron való tartózkodás szabályai: Az udvari tartózkodás ideje alatt az udvarra nyíló ajtók állandó felügyelet mellet nyitva vannak a gyermekek bejárása miatt. A bejárati kapuk tollzárait zárva kell tartani, ezért a kisgyermeknevelők felelnek. Az udvari játékok épségének ellenőrzése a kisgyermeknevelők feladata. Az esetleges meghibásodást a bölcsődevezetőnek jelenteni kell, aki haladéktalanul gondoskodik a javításról. A kisgyermeknevelők feladata, hogy az esetlegesen sérült vagy meghibásodott udvari játékokhoz gyermeket ne engedjen. Az udvari és homokozó játékok rendeltetésszerű használatáért a kisgyermeknevelők felelnek. 9. Gyermekbaleset esetén szükséges intézkedések: Bekövetkezett gyermekbaleset esetén súlyosságtól függően a bölcsődevezető értesíti a mentőket (104), szükség esetén elsősegélyben részesíti a gyermeket a mentő megérkezéséig. Könnyebb sérülés esetén a bölcsődevezető megbízza a kisgyermeknevelőt, hogy a gyermeket szakorvosi ellátásra vigye. A szülő értesítése a bölcsődevezető, illetve megbízása alapján a kisgyermeknevelő feladata. A baleseti jegyzőkönyv és egyéb dokumentáció kiállítása valamint továbbítása a bölcsődevezető feladata. Sárvár, július 24. Varga Istvánné sk. intézményvezető 19

20 20

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Harangvirág Református Óvoda Telefon/fax: 28/452-007 06-20/992-3209 www. refovipecel. hu E-mail: harangviragovi.titkarsag@gmail.com S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Pécel. 2014.

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben