J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban október 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 óra 30 perckor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Orosz Ferenc képviselő Tőzsér László képviselő Távol maradt képviselő: Bénó Gábor képviselő úr Hegedűs Sándor alpolgármester Dr. Molnár Imre képviselő Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyző Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta, Hegedűs Sándor alpolgármester és Bébó Gábor képviselő úr jelezte hogy nem tud részt venni az ülésen Dr. Molnár Imre képviselő úr pedig a zárt ülés magtartását követően távozott. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A szavazás idején 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Tőzsér László képviselő Dr. Üveges István polgármester kérte, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő nyílt ülés napirendi pontjairól, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott: 1

2 Nyílt ülés: 1.)Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről előadó: I.-II. körzetek háziorvosai, I.-II. körzet védőnője Meghívottak: a beszámoló készítői 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló1./2013. (II. 14.) rendelet módosítása előadó: jegyző 3.) Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása 4.) 2014.évi költségvetési koncepció jóváhagyása 5.)2014. évi térítési díjak megállapítása. előadó: jegyző 6.)Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 7.) Intézményvezetői pótlék jóváhagyása előadó: jegyző 8.) Mikuláscsomag biztosítása szociális előirányzat terhére 9.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) jóváhagyása 10.) Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása 11.) Komposztálásra benyújtott pályázat - testületi határozat módosítása - a komposztáló ládák beszerzésére vonatkozó árajánlat elbírálása - szerződés jóváhagyása pályázat elkészítésére 12./ Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére 13./ Arnót Község településfejlesztési koncepciója, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára 14./ Bejelentések 2

3 1.) napirendi pont: Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről előadó: I.-II. körzetek háziorvosai, I.-II. körzet védőnője Meghívottak: a beszámoló készítői dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a védőnő is megküldte a beszámolóját, de betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Dr. Molnár Imre az I. körzet háziorvosa is megküldte a beszámolót, de ő sem tud jelen lenni annak tárgyalásánál. Jelen van viszont dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos, akit köszöntött. A beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy a szakmai rész önmagáért beszél. Elmondta, hogy az épület bővítése felvetődött a beszámolóban, jelenleg a bővítési lehetőség már nem jöhet szóba, nincs szabad terület, a meglévő helyiségek más funkcióra történő hasznosítása a lehetőség. Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy amikor testületi tag volt, már akkor szükség mutatkozott a fektető helyiségre, valamint szükség lenne az asszisztensek öltözőjének a biztosítására is. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a bővítés nincs kizárva, ha pályázati forrás lehetőséget ad. Ebben a ciklusban rendbe tették az épületet. Az egészségügyet mindig kiemelt feladatként kell kezelnie az önkormányzatnak. Az iparűzési adó egy részének visszaforgatásával kapcsolatban elmondta, tudja, hogy a 90-as évek II. felében jött rendelkezés, mely után minden kedvezményt el kellett törölni. Tudja azt is, hogy a pénz visszaforgatását kérik, nem az adó eltörlését. Voltak olyan hangok is, hogy az orvosok megkapják kedvezményként azt, hogy az önkormányzat kifizeti a rezsit, valamint a takarítónő bérét. Tudja, hogy a környéken nem adnak ilyen támogatást az önkormányzatok, mindezek ellenére azt a forrást kell megtalálni, hogy minek a terhére lehet itt ezt az igényt kielégíteni. Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy az alapellátás önkormányzati feladat, a finanszírozásban benne van az egészségügyi ellátásra is a pénz, az egészségügy 10 éve alulfinanszírozott. Nem maguknak kérik, hanem a műszerek beszerzésére, fejlesztésre lehetne majd fordítani az IPA egy részét. dr. Üveges István polgármester szerint valóban, ónodi jegyzői munkájából emlékszik arra, hogy a műszerek beszerzése önkormányzati feladat. Dr. Bobula Zsuzsanna elmondta, hogy a műszereket, bútorokat eddig saját maguk biztosították a rendelőben. Tőzsér László képviselő megkérdezte, hogy az IPA hány %-a lenne megfelelő erre? dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos szerint egyeztetni kellene, hogy mit fejleszthetnének. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az orvoshiány nem teszi lehetővé, hogy rendelési időben oldják meg a helyettesítést. dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy a helyettesítőhöz nem mennek olyan bizalommal a betegek, megvárják a háziorvosukat. Be kellene vezetni és elfogadtatni a betegekkel az időpont kérést. 3

4 Orosz Ferenc képviselő véleménye szerint az előjegyzés jó dolog, de azt be kellene tartani Általában rossz a tapasztalat ezzel kapcsolatban. dr. Üveges István polgármester támogatja az évente történő szakorvosi vizsgálatot. Megköszönte dr. Bobula Zsuzsanna háziorvosnak a megjelenést. Megállapította, hogy hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos beszámolójának elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 110./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos beszámolójának elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos II. orvosi körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete. Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte dr. Molnár Imre háziorvos beszámolójának elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 111./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata dr. Molnár Imre háziorvos beszámolójának elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete dr. Molnár Imre háziorvos I. orvosi körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámoló elfogadását. 4

5 Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 112./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Védőnői körzetekben folyó munkáról készült beszámoló elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete Határidő: azonnal 2./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló1./2013. (II. 14.) rendelet módosítása előadó: jegyző Az előterjeszetés a jegyzőkönyv 1/1 sz. mellékete Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy az írásos anyagot megkapták a testület tagjai, mely a III. negyedév állami támogatásainak átvezetését és az óvoda bérelőirányzat átvezetését tartalmazza. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a testületnek a költségvetési rendeletmódosítást. dr. Üveges István polgármester szavazzanak az előterjesztés szerint a rendeletmódosításról.. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete alkotja: 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16./2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 1.sz melléklete / 3.) napirendi pont: Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2 sz. melléklete/ 5

6 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a III. negyedéves gazdálkodásról a beszámolót megkapták a testület tagjai. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta a testületnek dr. Üveges István polgármester kérte a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámoló elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 113./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat 2013.évi a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi a költségvetés I- III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, mely a határozat melléklete határidő: azonnal 4./napirendi pont: 2014.évi költségvetési koncepció jóváhagyása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a 2014.évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos előterjesztést kézhez kapták a testüelt tagjai. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra javasolta a koncepciót. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az előterjesztésről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 114./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 6

7 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. / az előterjesztés a határozat melléklete/ Felelős. Polgármester Határidő : azonnal 5./napirendi pont: évi térítési díjak megállapítása. előadó: jegyző /A határozati javaslat a jegyzőkönyv 1/4 sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy a költségvetési törvényben 2,4 %-os inflációval számol, az élelmezési költségeket 2,8 %-al számolták, mert ezek a költségek magasabbak. Onga pl. 5 %-os inflációval számol a koncepcióban. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a évi térítési díjakat. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak a határizati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 115./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Élelmiszernorma és térítési díj megállapítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi élelmiszernormát az alábbiak szerinti állapítja meg: MEGNEVEZÉS Élelmiszernorma Élelmiszernorma év Ft év Ft alkalmazottak Egyéb alkalmazottak Vendégebéd Szoc. étkezők Óvoda / gyermek menza napközi Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014.évi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: MEGNEVEZÉS Térítési díj év Térítési díj év Ft Ft alkalmazottak egyéb alkalmazottak

8 vendégebéd A térítési díj a fizetendő ÁFA-t tartalmazza Felelős: jegyző határidő: január 1.-től Erről értesülnek: 1./ Általános Iskola 2./ Napközi Konyha 3./ Óvoda 6.napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy november 27-én szerdán 13 órától testületi ülés Kábel tv-s közvetítés keretében történő megtartására kerül sor. Utána 17 órától lenne a közmeghallgatás az iskola aulájában. Orosz Ferenc képviselő kérte, hogy ezen minden képviselő vegyen részt, megjegyezte, hogy az egyéb ünnepeken is illő lenne a képviselőknek jelen lenni. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 116./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontjaként november 27-én 17 órát határozza meg. Helye: Általános Iskola aulája Felkéri a polgármestert a rendezvény lebonyolításra. Határidő: november napirendi pont: Intézményvezetői pótlék jóváhagyása előadó: jegyző Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5 sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyző ismertette az előterjesztés lényegét, mely szerint az intézményvezetőnek 80 %-os illetménykiegészítést, az intézményvezető helyettesnek 20 %-os illetménykiegészítést javasolnak az előterjesztésben szereplő törvényi felhatalmazás alapján. 8

9 A Pénzügyi Bizottság az intézményezető helyettesnek a 40 %-os illetménykiegészítés javasolta a beterjesztett 20 %-os mérték helyett. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az intézményvezető részére a 80% a,helyettes részére a 40 % -os illetménykiegészítést javasolta elfogadásra a testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a Pénügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a módosított határozati javaslatot 3 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 117./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Intézményvezetői pótlék jóváhagyása Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvodára vonatkozó fenntartói döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 1./A Képviselő-testület Barcsák Pálné, a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének intézményvezetői pótlékát szeptember 1-jétől, augusztus 15-ig az illetményalap 80%-ában állapítja meg, továbbá február 28-ig Ft/hó összegű kereset-kiegészítésben részesíti. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket a megváltozott jogszabályok figyelembevételével tegye meg. jegyző Határidő: azonnal. 2./ A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda vezető-helyetteseinek intézményvezető-helyettesi pótlékának mértékét szeptember 1-jétől a vezetői megbízatásuk végéig, az alábbiak szerint állapítja meg: - 1 fő intézményvezető-helyettes: az illetményalap 40 %-a. Felkéri a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket a megváltozott jogszabályok figyelembevételével tegye meg. Felelős: Napközi Otthonos Óvoda vezetője jegyző Határidő: azonnal. 9

10 8./napirendi pont: Mikuláscsomag biztosítása szociális előirányzat terhére dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az előző ülésen felmerült az igény a mikuláscsomag költségeinek biztosítására. Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy erre a célra 200 e Ft van a költségvetésben. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat kiegészítését javasolta azzal, hogy 200 e Ft fedezet jóváhagyását javasolja a testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az elhangzott határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a módosított határozati javaslatot szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen 118./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Mikuláscsomag biztosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikulás csomag megvásárlására szociális előirányzat terhére a 200 e Ft pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja. Felelős. Polgármester Határidő : azonnal 9./ napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) jóváhagyása dr. Üveges István polgármester a Türr István Intézet munkatársa segítséégvel átdolgozásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a jogszabályváltozások ezt indokolták. Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy kétévente felül kell vizsgálni ezt a programot.tekintettel arra, hogy az elfogadás módja úgy szól, hogy a partnerekkel is egyzetetni kell, javasolta a tervezet elfogadását, mely így megküldhető egyzetetésre az iskolának, óvodának, egészségügyi intézményeknek. Az egyeztetés után kerülhet a testület elé elfogadásra. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete határozati javaslatot alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal az 10

11 119./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetének elfogadása egyeztetésre való megküldéshez Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetének megküldését javasolja a partnerekkekel ( óvoda, iskola, egészségügyi intézmények) történő egyeztetésre. A helyi esélyegyenlőségi program tervezte a határozat melléklete Határidő: azonnal 10./ napirendi pont: Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Gyémánthegy XXI. Kft mint pályázatíró cég megkereste az önkormányzatot azzal, hogy ingyenes mikrobusz igénylésére nyílik lehetőség. A jelenlegi jármű állapotát mindenki ismeri, szociális étkeztetésre lehet ezt a járművet igényelni. 100 %-os intenzitású a pályázati támogatás, önrészt nem igényel. A Vidékfejlesztési Minisztérium írja majd ki napokon belül. Amennyiben ez megtörténik, 8 napig lesz elérhető, azalatt kell a pályázatot benyújtani. 3 gondolatról kell most dönteni: az önkormányzat be kívánja nyújtani ezt a pályázatot, önrészt nem ad hozzá, és utólagosan beszámol a polgármester a pályázat esetleges benyújtásáról. Tőzsér László képviselő megjegyezte, hogy így a régi mikrobuszt le lehetne cserélni. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottáság elfogadásra javasolta a pályázat benyújtását. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanaka határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 120./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a mikrobusz igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását. A pályázat önrészt nem igényel, a polgármester a pályázat esetleges benyújtásáról utólagosan beszámol a testületnek Határidő: azonnal 11

12 11./ napirendi pont: Komposztálásra benyújtott pályázat - testületi határozat módosítása - a komposztáló ládák beszerzésére vonatkozó árajánlat elbírálása - szerződés jóváhagyása pályázat elkészítésére /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte a Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzottakat a testületi jegyzőkönyvbe is beilleszteni.. A Pénzügyi bizottság ülésén a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el: dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a komposztálós pályázat 2011 évre nyúlik vissza. 500 e Ft körüli önrésszel lett beadva, tartaléklistára került az elbírálás során. A teljes költség 10 M Ft. Kb. két héttel ezelőtt jött a hír, hogy nyert a pályázat, 280 db 1 m3- es láda beszerzésére van lehetőség. Ezen felül az intézmények is kaphatnak ládát. A projektet egy másik tervezett rendezvényhez kell kapcsolni, tájékoztató előadásokat kell így tartani, nyilvánosságbiztosítása, sajtóközlemény megjelentetése van ebben az összegben benne. 5%-os önrész kell hozzá, a cég viszont eljuttatott egy nyilatkozatot, hogy ezt átvállalja, így az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. A leaderes rendezvényre is beadták a pályázatot, jó esély van ennek is a megnyerésére, április 26-án lakodalmas nap megrendezésére kerülhet sor így. Szükséges a komposztálós pályázathoz a benyújtott vállalkozási szerződés és az önrészről szóló határozati javaslat elfogadása. dr. Molnár Imre képviselő megkérdezte, hogy ezt lakossági kertekben fogják felállítani? Javasolta, ha több lenne az igénylő, mint a láda, akkor sorsolással kell dönteni. Alá kell írni az igénylőknek egy ívet, melyben vállalja, hogy 5 éven keresztül fenntartja ezt a ládát komposztálásra. Az a véleménye, hogy a tölgyfaláda, ha elkezd korhadni, darabokban fog szétesni, tart attól, hogy a patkányok alá fognak fészkelni, ezzel a komposztálással foglalkozni kell, a ládát karban kell tartani Ft-ért műanyag ládát lehet kapni, lehet jobb lenne mint a faláda erre a célra. Barcsák Pálné bizottsági elnök szerint alá kell betonozni, vagy téglára kell felállítani, és a rágcsáló távol marad, szó volt az aprító berendezésről is. Orosz Ferenc képviselő szerint jobb, ha ilyenbe helyezik a hulladékot, mintha széthordanák a falu határában.. 12

13 Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadta az önrész biztosítására, az árajánlatok megtárgyalására és a szerződés jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, és elfogadásra javasolta a képviselő testületnek. Dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az önrész biztosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 121./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához önrész biztosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához szükséges 5%-os önrészt bruttó Ft-ban állapítja meg, mely összeget költségvetésében az elfogadó nyilatkozatnak megfelelő ütemezésben biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal Dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az ajánlatok elbírálására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 122./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat megvalósításához árajánlatok elbírálása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot 13

14 és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, melyek a határozat mellékletét képezik Science Consulting Kft (1211 Budapest, Kossuth Lajos u 62.) Ft Verker Kft 5553 Kondoros, Csabai u Ft IP TENDER Kft (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz Ft A Képviselő-testület az azonos paraméterekkel érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Science Consulting Kft ajánlatát fogadja el. Határidő: azonnal Dr.Üveges István polgármester kérte szavazzanak a szerződés megkötésére vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 123./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat megvalósításához szerződés megkötésének jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához a Science Consulting Kft (Budapest, Kossuth Lajos u. 62.) vel a vállalkozási szerződés megkötését jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 12./ napirendi pont: Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy elvileg 2 falunap megrendezésére is lehetőség nyílik jövőre, és ehhez saját költséget nem kell biztosítani. Az egyik a Bük-Makk Ledaerhez benyújtott, aminek az összköltsége e Ft, ezt 500 e Ft 14

15 támogatás szerezhető pályázat útján, a másik 500 e Ft-ot a komposztálós pályázat nyilvánosság biztosítására vonatkozó pénzből teszik hozzá. A másik pályázat a Laskó- Kuthi Adrienn által megnyert pályázat, melyet a Dialóg Egyesület által nyertek meg 860 e Ft erejéig áll rendelkezésre programok lebonyolítására. Erre a rendezvényre kérték fel Csepregi Éva énekest. Ennek várhatóan az időpontja július 5-e szombat. Kérte a szándéknyilatkozat elfogadását az egészségnap megrendezésére. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 124./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a 2014 évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére. A költségeket a Dialog Egyesület által megnyert 860 e Ft összegű TÁMOP-os pályázat terhére biztosítja. Időpontja: július 05. Sztárvendég: Csepregi Éva Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június / Arnót Község településfejlesztési koncepciója, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy jegyző asszony véleménye az, hogy az előterjesztésben foglaltak projektötleteknek minősülnek. Az ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumon még elhangzott az a javaslat is, hogy a községi szintű játszótér kialakításának igénye is kerüljön bele ebbe az anyagba. Azért fontos, mert az előző ciklusban nem szerepelt Arnót főutcájának a Petőfi utca aszfaltozásának igénye, ezért nem is szerepeltették a tervek között. Barcsák Pálné képviselő asszony jelezte, hogy az óvoda bővítésének terve sincs benne, amit a katasztrófavédelmi-s pályázaton nyertek. Dr. Üveges István polgármester elmondta hogy ez már szerepel benne. Tőzsér László képviselő javasolta, hogy az intézmények világításbővítése, és a járdák akadálymentesítése felújítása is kerüljön bele. 15

16 Orosz Ferenc képviselő elmondta, hogy a járdák szűkek, mellette sövény van ültetve, nehéz a közlekedés, különösen este sötétben. Télen csúszósak. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a kiegészített projekt ötletekről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 125./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata Arnót Község településfejlesztési koncepciójára vonatkozó projektötletek megfogalmazása, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező Arnót Község településfejlesztési koncepciójára vonatkozó projektötleteket, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára. Határidő: azonnal 14./napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az egyik baloldali képviselőjelölt fórumot tart a Művelődési Házban 2013 november 4-én 3/4 5-től. A Lakosék melletti úttal kapcsolatban a COLAS EGUT jelezte, hogy ott szeretnék az útépítéshez az aszfaltot és az egyéb anyagokat hordani. A Közút ehhez eddig nem adta meg az engedélyt. Bencze János arnóti lakos megkereste azzal, hogy a Művelődési Házból való ablakokból szeretne 20 db 5000 Ft-ért megvásárolni. Mivel ez a kivitelező tulajdona vele egyeztetett, az a véleménye, hogy a 20 db-ot adjanak oda neki, és az óvoda vagy az iskola alapítványába fizesse be a pénzt. Elmondta, hogy Kiss István sírköves nem kért az emléktábláért pénzt, az ünnepség nem került az önkormányzatnak pénzébe. Dr. Bobula Zsuzsanna a nyugdíjas napra elhozza a képeit, kiállítást fognak belőle rendezni az iskolában. A temetőhöz közel van egy ingatlan, melyen a ház elbontásra került, ezt megvásárolhatnák a parkolónak. Orosz Ferenc képviselő elmondta, hogy a temető előtt is el lehet férni, csak rendbe kell tenni a mellette lévő terültet is. Megkérdezte, hogy a szennyvízátemelő melletti telekkel kapcsolatban van-e fejlemény? 16

17 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy hivatalos értékbecslőt kell felkérni és az alapján lehet tárgyalni. Folytatva a tájékoztatást elmondta, hogy a Takács és Társa Kft a hibák utólagos javítását el fogja végezni, Orosz Ferenc képviselő megjegyezte, hogy az ajtók rosszul zárnak, a járólap is hibásan van lerakva. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy a képviselők is jöjjenek el a bejárásra. Emlékeztetőül elmondta, hogy november 8-án lesz a kihelyezett testületi ülés. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Tőzsér László jkv. hitelesítő 17

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor Dr. Balatoni Gyöngyi al, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben