J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban október 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 óra 30 perckor kezdődött. Megjelent képviselők: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Orosz Ferenc képviselő Tőzsér László képviselő Távol maradt képviselő: Bénó Gábor képviselő úr Hegedűs Sándor alpolgármester Dr. Molnár Imre képviselő Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyző Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta, Hegedűs Sándor alpolgármester és Bébó Gábor képviselő úr jelezte hogy nem tud részt venni az ülésen Dr. Molnár Imre képviselő úr pedig a zárt ülés magtartását követően távozott. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. A szavazás idején 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Tőzsér László képviselő Dr. Üveges István polgármester kérte, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő nyílt ülés napirendi pontjairól, melyet a testület 4 igen szavazattal elfogadott: 1

2 Nyílt ülés: 1.)Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről előadó: I.-II. körzetek háziorvosai, I.-II. körzet védőnője Meghívottak: a beszámoló készítői 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló1./2013. (II. 14.) rendelet módosítása előadó: jegyző 3.) Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása 4.) 2014.évi költségvetési koncepció jóváhagyása 5.)2014. évi térítési díjak megállapítása. előadó: jegyző 6.)Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 7.) Intézményvezetői pótlék jóváhagyása előadó: jegyző 8.) Mikuláscsomag biztosítása szociális előirányzat terhére 9.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) jóváhagyása 10.) Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása 11.) Komposztálásra benyújtott pályázat - testületi határozat módosítása - a komposztáló ládák beszerzésére vonatkozó árajánlat elbírálása - szerződés jóváhagyása pályázat elkészítésére 12./ Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére 13./ Arnót Község településfejlesztési koncepciója, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára 14./ Bejelentések 2

3 1.) napirendi pont: Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről előadó: I.-II. körzetek háziorvosai, I.-II. körzet védőnője Meghívottak: a beszámoló készítői dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a védőnő is megküldte a beszámolóját, de betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Dr. Molnár Imre az I. körzet háziorvosa is megküldte a beszámolót, de ő sem tud jelen lenni annak tárgyalásánál. Jelen van viszont dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos, akit köszöntött. A beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy a szakmai rész önmagáért beszél. Elmondta, hogy az épület bővítése felvetődött a beszámolóban, jelenleg a bővítési lehetőség már nem jöhet szóba, nincs szabad terület, a meglévő helyiségek más funkcióra történő hasznosítása a lehetőség. Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy amikor testületi tag volt, már akkor szükség mutatkozott a fektető helyiségre, valamint szükség lenne az asszisztensek öltözőjének a biztosítására is. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a bővítés nincs kizárva, ha pályázati forrás lehetőséget ad. Ebben a ciklusban rendbe tették az épületet. Az egészségügyet mindig kiemelt feladatként kell kezelnie az önkormányzatnak. Az iparűzési adó egy részének visszaforgatásával kapcsolatban elmondta, tudja, hogy a 90-as évek II. felében jött rendelkezés, mely után minden kedvezményt el kellett törölni. Tudja azt is, hogy a pénz visszaforgatását kérik, nem az adó eltörlését. Voltak olyan hangok is, hogy az orvosok megkapják kedvezményként azt, hogy az önkormányzat kifizeti a rezsit, valamint a takarítónő bérét. Tudja, hogy a környéken nem adnak ilyen támogatást az önkormányzatok, mindezek ellenére azt a forrást kell megtalálni, hogy minek a terhére lehet itt ezt az igényt kielégíteni. Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy az alapellátás önkormányzati feladat, a finanszírozásban benne van az egészségügyi ellátásra is a pénz, az egészségügy 10 éve alulfinanszírozott. Nem maguknak kérik, hanem a műszerek beszerzésére, fejlesztésre lehetne majd fordítani az IPA egy részét. dr. Üveges István polgármester szerint valóban, ónodi jegyzői munkájából emlékszik arra, hogy a műszerek beszerzése önkormányzati feladat. Dr. Bobula Zsuzsanna elmondta, hogy a műszereket, bútorokat eddig saját maguk biztosították a rendelőben. Tőzsér László képviselő megkérdezte, hogy az IPA hány %-a lenne megfelelő erre? dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos szerint egyeztetni kellene, hogy mit fejleszthetnének. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az orvoshiány nem teszi lehetővé, hogy rendelési időben oldják meg a helyettesítést. dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy a helyettesítőhöz nem mennek olyan bizalommal a betegek, megvárják a háziorvosukat. Be kellene vezetni és elfogadtatni a betegekkel az időpont kérést. 3

4 Orosz Ferenc képviselő véleménye szerint az előjegyzés jó dolog, de azt be kellene tartani Általában rossz a tapasztalat ezzel kapcsolatban. dr. Üveges István polgármester támogatja az évente történő szakorvosi vizsgálatot. Megköszönte dr. Bobula Zsuzsanna háziorvosnak a megjelenést. Megállapította, hogy hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos beszámolójának elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 110./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos beszámolójának elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos II. orvosi körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete. Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte dr. Molnár Imre háziorvos beszámolójának elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 111./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata dr. Molnár Imre háziorvos beszámolójának elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete dr. Molnár Imre háziorvos I. orvosi körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete Határidő: azonnal dr. Üveges István polgármester kérte a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámoló elfogadását. 4

5 Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 112./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Védőnői körzetekben folyó munkáról készült beszámoló elfogadása Arnót község Önkormányzati KÉpviselő-testülete a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a határozat melléklete Határidő: azonnal 2./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló1./2013. (II. 14.) rendelet módosítása előadó: jegyző Az előterjeszetés a jegyzőkönyv 1/1 sz. mellékete Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy az írásos anyagot megkapták a testület tagjai, mely a III. negyedév állami támogatásainak átvezetését és az óvoda bérelőirányzat átvezetését tartalmazza. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a testületnek a költségvetési rendeletmódosítást. dr. Üveges István polgármester szavazzanak az előterjesztés szerint a rendeletmódosításról.. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete alkotja: 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16./2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 1.sz melléklete / 3.) napirendi pont: Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2 sz. melléklete/ 5

6 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a III. negyedéves gazdálkodásról a beszámolót megkapták a testület tagjai. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta a testületnek dr. Üveges István polgármester kérte a védőnői körzetben folyó munkáról szóló beszámoló elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 113./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Az Önkormányzat 2013.évi a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi a költségvetés I- III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, mely a határozat melléklete határidő: azonnal 4./napirendi pont: 2014.évi költségvetési koncepció jóváhagyása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a 2014.évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos előterjesztést kézhez kapták a testüelt tagjai. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra javasolta a koncepciót. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az előterjesztésről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 114./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 6

7 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. / az előterjesztés a határozat melléklete/ Felelős. Polgármester Határidő : azonnal 5./napirendi pont: évi térítési díjak megállapítása. előadó: jegyző /A határozati javaslat a jegyzőkönyv 1/4 sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy a költségvetési törvényben 2,4 %-os inflációval számol, az élelmezési költségeket 2,8 %-al számolták, mert ezek a költségek magasabbak. Onga pl. 5 %-os inflációval számol a koncepcióban. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a évi térítési díjakat. dr. Üveges István polgármester megállapította, hogy hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak a határizati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 115./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Élelmiszernorma és térítési díj megállapítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi élelmiszernormát az alábbiak szerinti állapítja meg: MEGNEVEZÉS Élelmiszernorma Élelmiszernorma év Ft év Ft alkalmazottak Egyéb alkalmazottak Vendégebéd Szoc. étkezők Óvoda / gyermek menza napközi Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014.évi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: MEGNEVEZÉS Térítési díj év Térítési díj év Ft Ft alkalmazottak egyéb alkalmazottak

8 vendégebéd A térítési díj a fizetendő ÁFA-t tartalmazza Felelős: jegyző határidő: január 1.-től Erről értesülnek: 1./ Általános Iskola 2./ Napközi Konyha 3./ Óvoda 6.napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy november 27-én szerdán 13 órától testületi ülés Kábel tv-s közvetítés keretében történő megtartására kerül sor. Utána 17 órától lenne a közmeghallgatás az iskola aulájában. Orosz Ferenc képviselő kérte, hogy ezen minden képviselő vegyen részt, megjegyezte, hogy az egyéb ünnepeken is illő lenne a képviselőknek jelen lenni. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot változtatás nélkül 4 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 116./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közmeghallgatás időpontjaként november 27-én 17 órát határozza meg. Helye: Általános Iskola aulája Felkéri a polgármestert a rendezvény lebonyolításra. Határidő: november napirendi pont: Intézményvezetői pótlék jóváhagyása előadó: jegyző Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5 sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyző ismertette az előterjesztés lényegét, mely szerint az intézményvezetőnek 80 %-os illetménykiegészítést, az intézményvezető helyettesnek 20 %-os illetménykiegészítést javasolnak az előterjesztésben szereplő törvényi felhatalmazás alapján. 8

9 A Pénzügyi Bizottság az intézményezető helyettesnek a 40 %-os illetménykiegészítés javasolta a beterjesztett 20 %-os mérték helyett. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az intézményvezető részére a 80% a,helyettes részére a 40 % -os illetménykiegészítést javasolta elfogadásra a testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a Pénügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a módosított határozati javaslatot 3 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 117./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Intézményvezetői pótlék jóváhagyása Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvodára vonatkozó fenntartói döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 1./A Képviselő-testület Barcsák Pálné, a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének intézményvezetői pótlékát szeptember 1-jétől, augusztus 15-ig az illetményalap 80%-ában állapítja meg, továbbá február 28-ig Ft/hó összegű kereset-kiegészítésben részesíti. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket a megváltozott jogszabályok figyelembevételével tegye meg. jegyző Határidő: azonnal. 2./ A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda vezető-helyetteseinek intézményvezető-helyettesi pótlékának mértékét szeptember 1-jétől a vezetői megbízatásuk végéig, az alábbiak szerint állapítja meg: - 1 fő intézményvezető-helyettes: az illetményalap 40 %-a. Felkéri a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket a megváltozott jogszabályok figyelembevételével tegye meg. Felelős: Napközi Otthonos Óvoda vezetője jegyző Határidő: azonnal. 9

10 8./napirendi pont: Mikuláscsomag biztosítása szociális előirányzat terhére dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az előző ülésen felmerült az igény a mikuláscsomag költségeinek biztosítására. Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy erre a célra 200 e Ft van a költségvetésben. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat kiegészítését javasolta azzal, hogy 200 e Ft fedezet jóváhagyását javasolja a testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az elhangzott határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a módosított határozati javaslatot szavazattal az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen 118./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Mikuláscsomag biztosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikulás csomag megvásárlására szociális előirányzat terhére a 200 e Ft pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja. Felelős. Polgármester Határidő : azonnal 9./ napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) jóváhagyása dr. Üveges István polgármester a Türr István Intézet munkatársa segítséégvel átdolgozásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a jogszabályváltozások ezt indokolták. Bodnár Katalin jegyző elmondta, hogy kétévente felül kell vizsgálni ezt a programot.tekintettel arra, hogy az elfogadás módja úgy szól, hogy a partnerekkel is egyzetetni kell, javasolta a tervezet elfogadását, mely így megküldhető egyzetetésre az iskolának, óvodának, egészségügyi intézményeknek. Az egyeztetés után kerülhet a testület elé elfogadásra. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete határozati javaslatot alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal az 10

11 119./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetének elfogadása egyeztetésre való megküldéshez Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetének megküldését javasolja a partnerekkekel ( óvoda, iskola, egészségügyi intézmények) történő egyeztetésre. A helyi esélyegyenlőségi program tervezte a határozat melléklete Határidő: azonnal 10./ napirendi pont: Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Gyémánthegy XXI. Kft mint pályázatíró cég megkereste az önkormányzatot azzal, hogy ingyenes mikrobusz igénylésére nyílik lehetőség. A jelenlegi jármű állapotát mindenki ismeri, szociális étkeztetésre lehet ezt a járművet igényelni. 100 %-os intenzitású a pályázati támogatás, önrészt nem igényel. A Vidékfejlesztési Minisztérium írja majd ki napokon belül. Amennyiben ez megtörténik, 8 napig lesz elérhető, azalatt kell a pályázatot benyújtani. 3 gondolatról kell most dönteni: az önkormányzat be kívánja nyújtani ezt a pályázatot, önrészt nem ad hozzá, és utólagosan beszámol a polgármester a pályázat esetleges benyújtásáról. Tőzsér László képviselő megjegyezte, hogy így a régi mikrobuszt le lehetne cserélni. Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottáság elfogadásra javasolta a pályázat benyújtását. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanaka határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 120./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata Mikrobusz igénylésére pályázat benyújtása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a mikrobusz igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását. A pályázat önrészt nem igényel, a polgármester a pályázat esetleges benyújtásáról utólagosan beszámol a testületnek Határidő: azonnal 11

12 11./ napirendi pont: Komposztálásra benyújtott pályázat - testületi határozat módosítása - a komposztáló ládák beszerzésére vonatkozó árajánlat elbírálása - szerződés jóváhagyása pályázat elkészítésére /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kérte a Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzottakat a testületi jegyzőkönyvbe is beilleszteni.. A Pénzügyi bizottság ülésén a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el: dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a komposztálós pályázat 2011 évre nyúlik vissza. 500 e Ft körüli önrésszel lett beadva, tartaléklistára került az elbírálás során. A teljes költség 10 M Ft. Kb. két héttel ezelőtt jött a hír, hogy nyert a pályázat, 280 db 1 m3- es láda beszerzésére van lehetőség. Ezen felül az intézmények is kaphatnak ládát. A projektet egy másik tervezett rendezvényhez kell kapcsolni, tájékoztató előadásokat kell így tartani, nyilvánosságbiztosítása, sajtóközlemény megjelentetése van ebben az összegben benne. 5%-os önrész kell hozzá, a cég viszont eljuttatott egy nyilatkozatot, hogy ezt átvállalja, így az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. A leaderes rendezvényre is beadták a pályázatot, jó esély van ennek is a megnyerésére, április 26-án lakodalmas nap megrendezésére kerülhet sor így. Szükséges a komposztálós pályázathoz a benyújtott vállalkozási szerződés és az önrészről szóló határozati javaslat elfogadása. dr. Molnár Imre képviselő megkérdezte, hogy ezt lakossági kertekben fogják felállítani? Javasolta, ha több lenne az igénylő, mint a láda, akkor sorsolással kell dönteni. Alá kell írni az igénylőknek egy ívet, melyben vállalja, hogy 5 éven keresztül fenntartja ezt a ládát komposztálásra. Az a véleménye, hogy a tölgyfaláda, ha elkezd korhadni, darabokban fog szétesni, tart attól, hogy a patkányok alá fognak fészkelni, ezzel a komposztálással foglalkozni kell, a ládát karban kell tartani Ft-ért műanyag ládát lehet kapni, lehet jobb lenne mint a faláda erre a célra. Barcsák Pálné bizottsági elnök szerint alá kell betonozni, vagy téglára kell felállítani, és a rágcsáló távol marad, szó volt az aprító berendezésről is. Orosz Ferenc képviselő szerint jobb, ha ilyenbe helyezik a hulladékot, mintha széthordanák a falu határában.. 12

13 Barcsák Pálné képviselő asszony elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadta az önrész biztosítására, az árajánlatok megtárgyalására és a szerződés jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, és elfogadásra javasolta a képviselő testületnek. Dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az önrész biztosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 121./2013. (X.30). számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához önrész biztosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához szükséges 5%-os önrészt bruttó Ft-ban állapítja meg, mely összeget költségvetésében az elfogadó nyilatkozatnak megfelelő ütemezésben biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi. Határidő: azonnal Dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az ajánlatok elbírálására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 122./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat megvalósításához árajánlatok elbírálása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot 13

14 és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, melyek a határozat mellékletét képezik Science Consulting Kft (1211 Budapest, Kossuth Lajos u 62.) Ft Verker Kft 5553 Kondoros, Csabai u Ft IP TENDER Kft (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz Ft A Képviselő-testület az azonos paraméterekkel érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Science Consulting Kft ajánlatát fogadja el. Határidő: azonnal Dr.Üveges István polgármester kérte szavazzanak a szerződés megkötésére vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 123./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata A KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat megvalósításához szerződés megkötésének jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2011(V.17.) sz. testületi határozat alapján benyújtott KEOP-6.2.0/A/09-11,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat megvalósításához a Science Consulting Kft (Budapest, Kossuth Lajos u. 62.) vel a vállalkozási szerződés megkötését jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 12./ napirendi pont: Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester kiegészítésként elmondta, hogy elvileg 2 falunap megrendezésére is lehetőség nyílik jövőre, és ehhez saját költséget nem kell biztosítani. Az egyik a Bük-Makk Ledaerhez benyújtott, aminek az összköltsége e Ft, ezt 500 e Ft 14

15 támogatás szerezhető pályázat útján, a másik 500 e Ft-ot a komposztálós pályázat nyilvánosság biztosítására vonatkozó pénzből teszik hozzá. A másik pályázat a Laskó- Kuthi Adrienn által megnyert pályázat, melyet a Dialóg Egyesület által nyertek meg 860 e Ft erejéig áll rendelkezésre programok lebonyolítására. Erre a rendezvényre kérték fel Csepregi Éva énekest. Ennek várhatóan az időpontja július 5-e szombat. Kérte a szándéknyilatkozat elfogadását az egészségnap megrendezésére. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 124./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata Szándéknyilatkozat a évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a 2014 évi Falunap ( Egészségnap ) megrendezésére. A költségeket a Dialog Egyesület által megnyert 860 e Ft összegű TÁMOP-os pályázat terhére biztosítja. Időpontja: július 05. Sztárvendég: Csepregi Éva Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június / Arnót Község településfejlesztési koncepciója, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára /Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy jegyző asszony véleménye az, hogy az előterjesztésben foglaltak projektötleteknek minősülnek. Az ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumon még elhangzott az a javaslat is, hogy a községi szintű játszótér kialakításának igénye is kerüljön bele ebbe az anyagba. Azért fontos, mert az előző ciklusban nem szerepelt Arnót főutcájának a Petőfi utca aszfaltozásának igénye, ezért nem is szerepeltették a tervek között. Barcsák Pálné képviselő asszony jelezte, hogy az óvoda bővítésének terve sincs benne, amit a katasztrófavédelmi-s pályázaton nyertek. Dr. Üveges István polgármester elmondta hogy ez már szerepel benne. Tőzsér László képviselő javasolta, hogy az intézmények világításbővítése, és a járdák akadálymentesítése felújítása is kerüljön bele. 15

16 Orosz Ferenc képviselő elmondta, hogy a járdák szűkek, mellette sövény van ültetve, nehéz a közlekedés, különösen este sötétben. Télen csúszósak. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak a kiegészített projekt ötletekről. Arnót Község Önkormányzati Képviselő testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 125./2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozata Arnót Község településfejlesztési koncepciójára vonatkozó projektötletek megfogalmazása, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező Arnót Község településfejlesztési koncepciójára vonatkozó projektötleteket, tekintettel az Európai Unió év közötti költségvetési időszakára. Határidő: azonnal 14./napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az egyik baloldali képviselőjelölt fórumot tart a Művelődési Házban 2013 november 4-én 3/4 5-től. A Lakosék melletti úttal kapcsolatban a COLAS EGUT jelezte, hogy ott szeretnék az útépítéshez az aszfaltot és az egyéb anyagokat hordani. A Közút ehhez eddig nem adta meg az engedélyt. Bencze János arnóti lakos megkereste azzal, hogy a Művelődési Házból való ablakokból szeretne 20 db 5000 Ft-ért megvásárolni. Mivel ez a kivitelező tulajdona vele egyeztetett, az a véleménye, hogy a 20 db-ot adjanak oda neki, és az óvoda vagy az iskola alapítványába fizesse be a pénzt. Elmondta, hogy Kiss István sírköves nem kért az emléktábláért pénzt, az ünnepség nem került az önkormányzatnak pénzébe. Dr. Bobula Zsuzsanna a nyugdíjas napra elhozza a képeit, kiállítást fognak belőle rendezni az iskolában. A temetőhöz közel van egy ingatlan, melyen a ház elbontásra került, ezt megvásárolhatnák a parkolónak. Orosz Ferenc képviselő elmondta, hogy a temető előtt is el lehet férni, csak rendbe kell tenni a mellette lévő terültet is. Megkérdezte, hogy a szennyvízátemelő melletti telekkel kapcsolatban van-e fejlemény? 16

17 dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy hivatalos értékbecslőt kell felkérni és az alapján lehet tárgyalni. Folytatva a tájékoztatást elmondta, hogy a Takács és Társa Kft a hibák utólagos javítását el fogja végezni, Orosz Ferenc képviselő megjegyezte, hogy az ajtók rosszul zárnak, a járólap is hibásan van lerakva. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy a képviselők is jöjjenek el a bejárásra. Emlékeztetőül elmondta, hogy november 8-án lesz a kihelyezett testületi ülés. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Tőzsér László jkv. hitelesítő 17

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. június 12-én 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. június 12-én 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 9 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. június 12-én 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

3./ A beadott Kisléptékű településfejlesztési pályázattal kapcsolatos Tervezési Szerződés megvitatása előadó: polgármester

3./ A beadott Kisléptékű településfejlesztési pályázattal kapcsolatos Tervezési Szerződés megvitatása előadó: polgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 15- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 15- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-4 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 15- én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott nyilvános

Részletesebben