PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere"

Átírás

1 PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó: Pálné Kósa Katalin Intézmény: Vántus István Általános Iskola Nyírbogát, Hunyadi út 1. 1

2 Tartalomjegyzék Vántus István Általános Iskola... 1 Pályázati nyilatkozat... 3 Szakmai önéletrajz... 4 I. Bevezetés... 6 II. Helyzetelemzés... 8 II.1. Az iskola külső környezete... 8 II.2. Az iskola tárgyi feltétele... 8 II.3. Személyi feltételek... 9 II.3.1. Tanulók... 9 II.3.2. Pedagógusok II.3.3. Egyéb dolgozók II.4. Az iskolában folyó szakmai munka II.4.1 Szervezeti felépítés II.4.2. Szakfeladatok II.4.3. Nevelési oktatási alapelveink, általunk közvetíteni kívánt preferált értékek II.4.4. Tanulmányi mutatók II.5. Hagyományaink II.6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás II.7. Az iskola külső kapcsolatai II.8. Pályázatokon való részvétel II.9. Alapítvány működése III. Fejlesztési program III.1. Stratégiai célok III.2. Célmeghatározásból eredő feladatok elképzeléseim III.2.1. Szervezeti felépítés III.2.2. Képzési feladatok III.2.3. Nevelési feladatok III.2.4. Tárgyi feltételek javítása IV. Zárszó, összefoglaló gondolatok

3 I. Bevezetés Nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje a munkájában, mert ez a sorsa. Mindannyian eszközök vagyunk az Úr kezében, s az a feladatunk, hogy bölcs gondviselésére hagyatkozva a ránk szabott életutat elfogadjuk, s minden erőnkből azon igyekezzünk, hogy azt kiteljesítsük. /dr. Széll Kálmán/ Az iskolában 34 éve dolgozok, a 2012/2013-as tanévtől az intézmény megbízott igazgatója vagyok. Pedagógus munkám során sokkal több pozitív élményben volt részem, mint kudarcban, munkámban örömet találtam. Számomra váratlanul állt elő az a helyzet, hogy a volt igazgató nem vállalta tovább a feladatot, s így az SZMSZ szerint lettem én megbízva. Ebben az időszakban az intézmény átszervezésével, az állami fenntartói átvétellel sok megoldandó feladat hárult rám. Úgy érzem, az elmúlt tanévben megbízott igazgatóként, vezetőtársam segítségével zökkenőmentesen biztosítottam az iskola működését. Ennek a kihívásnak csak úgy tudtam megfelelni, hogy mellettem állt egy olyan tantestület, akinek zömével sok-sok éve együtt dolgozok, akikre jellemző a megbízhatóság, a tenni akarás. Az elmúlt tanévben nem is gondoltam arra, hogy benyújtom az igazgatói pályázatot. Igaz közben elkezdtem a közoktatás vezetői szakvizsgás képzést, de számomra a tanulás mindig fontos és értékes része volt az életemnek. Mivel az elmúlt tanév végén kiírt pályázatra nem érkezett jelentkező, ekkor kezdtem el a gondolattal foglalkozni. Bár a feladat nem könnyű, úgy érzem, rendelkezem annyi energiával, tapasztalattal és kitartással, hogy tenni tudok az iskola jobbításáért, ha a véleményezésre jogosultak és a döntéshozók bizalmukkal megtisztelnek. 3

4 Vezetői hitvallás Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén. (Müller Péter) Szeretném, ha iskolánk olyan lenne: - amelyik tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, - ahol a gyerekeket szerető, segítő, motiváló légkör veszi körül, - ahol képességei sokoldalúan fejlődnek, - ahol a pedagógusok tisztelik és segítik egymást és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Legfontosabb vezetői törekvéseim: - az iskola eddigi eredményének megőrzése, továbbfejlesztése, - hagyományaink ápolása, - az iskoláról alkotott kép javítása, - az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása, - a pályázati források mind szélesebb kihasználása. Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó légkör megteremtésével lehet. 4

5 II. Helyzetelemzés II.1. Az iskola külső környezete Lakóhelyem, valamint munkahelyem a Vántus István Általános Iskola, Nyírbogáton található. Nyírbogát a Nyírség déli részén, Nyíregyházától 43 km-re fekszik. Településünk lakóinak száma 3195 fő, az utóbbi évtizedben csökkenő tendenciát mutat, ami a gyermekszületés csökkenésével magyarázható. Községünk lakossága elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik, egyéb lehetőség kevés van /ipar hiánya miatt/, mindössze néhány szolgáltató jellegű vállalkozás működik. Sok embert foglalkoztat az önkormányzat közmunka program keretében, többen járnak Nyírbátorba dolgozni. Az alacsony jövedelmi szintet mutatja, hogy 2013-ban a 18. életévvel bezárólag 660 főt regisztráltak, s ebből 372 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Jelenleg 1230 családot tartanak nyilván. (Az adatokat a Nyírbogáti Polgármesteri Hivatal bocsátotta rendelkezésemre.) Iskolánk a környezetünk felé nyitott. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani községünk önkormányzatával, a településen belüli intézményekkel, s azon kívül lévő más intézményekkel, egyházakkal. II.2. Az iskola tárgyi feltétele Településünkön egy iskola működik, egy főépületben folyik a tanítás, mely 1980-ban épült, 12 tantermes. Nagyobb felújítás nem történt az évek során, így az épület állaga megromlott. Az iskola udvarán lévő kézilabdapálya is rossz állapotú, szintén felújításra vár. Az iskola belső berendezése közül az asztalok, székek, szekrények valamint a függönyök nagy része kicserélődött, leginkább pályázati forrásból. Számítógép állományunk egy része korszerűsítésre szorulna, a tanítási órákat a digitális táblák, mely 6 teremben van, élvezetesebbé és eredményesebbé teszi. Bár az épület régi, korszerűsítésre vár, de a belső terét igyekszünk tisztán, rendezetten tartani. A 2012/2013-as tanév során a Vántus István ÁMK és Könyvtár intézményegységből az Általános Iskola kivált, fenntartását az állam vette át (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), a működtetését továbbra is Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata végzi. 5

6 II.3. Személyi feltételek II.3.1. Tanulók Az általános iskolai tanulók létszámának alakulásában enyhe csökkenés mutatkozik, amit az 1. számú táblázat mutat. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA NYÍRBOGÁTON, A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Év Tanulók (fő) létszáma 1. számú táblázat TANULÓI LÉTSZÁMADATOK ÉVFOLYAMONKÉNT (2013. OKTÓBER 1.) Évfolyam Tanulók száma Magántanulók száma Összesen: számú táblázat Jelenleg az iskola tanulói létszáma 255 fő, ebből a HHH- tanulók száma 69 fő. Az SNI tanulók száma 9 fő, a BTM-es tanulók száma 12 fő. A nyolc évfolyamon 12 osztályban tanulnak a gyerekeink, 2 napközis és 2 tanulószobás csoporttal kiegészítve. 6

7 Az iskolába kerülő gyerekek közül egyre többen nőnek fel ingerszegény környezetben, sok a problémás gyerek, akiket csak különleges bánásmóddal lehet beilleszteni a közösségbe. Megfigyelhető, hogy az agresszív magatartást tanúsítók száma emelkedik, a közösségi értékek betartatása egyre több feladatot ad szaktanároknak, osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek egyaránt. II.3.2. Pedagógusok Az oktatás meghatározó szereplője a pedagógus. Az intézményünkben 19 a pedagógusok létszáma, egy fő gyermekvállalás miatt van távol. Két fő kivételével helyi lakosok. Tantestületünk összetétele már évek óta nem változik jelentősen. Sajnos nálunk is jellemző a pálya elnőiesedése, pedig a pozitív mintakövetés miatt sokkal több férfi kollegára lenne szükség. Férfinevelők száma mindössze 1fő. A tantestület kor szerinti eloszlását a következő diagram mutatja, melyből látható, hogy a tantestület majdnem fele 50 év feletti. Fiatal kartársaink többsége a mi iskolánkban tanult, ismerjük őket, bizonyára ez is hozzájárul, hogy a generációk közötti esetleges nézetkülönbségek nem okoznak feszültségeket. 1. számú ábra 7

8 Tantestületünk tagjai igyekeztek az évek során alapvégzettségen felül újabb végzettséget szerezni, így sokoldalúan képzett szakemberek oktatják és nevelik iskolánk tanulóit. 2. számú ábra Tantestületünkben tehát magasan képzett szakemberek dolgoznak, többen sok-sok év szakmai tapasztalattal a hátuk mögött. Szakos ellátottságunk 100%-os, ezt kevés számú (3) óraadók alkalmazásával érjük el. Iskolánkból is áttanít 3 fő a tankerület más iskolájába. Tantestületünk tagjai sok és sokféle továbbképzésen vett részt, növelve módszertani kultúrájukat, ismereteiket. Ezek nagy része IPR keretein belül, valamint más pályázati forrásból valósult meg. 8

9 II.3.3. Egyéb dolgozók Ahhoz, hogy az iskola zavartalanul működjön, a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkája nélkülözhetetlen. Jelenleg 1 fő iskolatitkár segíti a pedagógiai munkát. Az iskola állami fenntartásba vételével a pedagógusok mellett, az iskolatitkár munkáltatója is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete. Az intézmény működtetését az önkormányzat végzi, ezért az egyéb dolgozók felett ők gyakorolják a munkáltatói jogkört. A takarítók esetében feladataikat az igazgató utasítása alapján kell végezniük, így különösebb problémát nem okozott, hogy az iskolai fenntartóváltással nem kerültek át az önkormányzathoz. A fűtést, karbantartást végzők munkáját az önkormányzat irányítja, de folyamatos kapcsolattartás valósul meg közöttünk. II.4. Az iskolában folyó szakmai munka II.4.1 Szervezeti felépítés Igazgató Vezetőség Alsós munkaközösség vezető Igazgató helyettes Alsós nevelők, Napközis nevelők Felsős munkaközösség vezető Felsős nevelők Iskolatitkár 3. számú ábra 9

10 Az iskola kibővített vezetősége: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető, felsős munkaközösség vezető, DÖK- segítő tanár. Intézményünkben két munkaközösség működik - alsó tagozat - felső tagozat II.4.2. Szakfeladatok Az iskolánkban a következő alapító okirat szerinti feladatokat végezzük: - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása - (1 4. évfolyam) - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása - (5 8. évfolyam) - Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Általános iskolai tanulószobai nevelés - Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Helyi tantervben rögzített specialitásaink: Bontásban történik a nyelv oktatása. A bontás szempontja a tanított nyelv (angol német) közötti választási lehetőség. Angol nyelvből 7-8. osztályban nívócsoportos forma is megvalósul 7. és 8. osztályban. A nívócsoportos oktatást a 2011/2012-es tanévtől 7-8. évfolyamon vezettünk be. A bontás a történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, biológia tárgyakban történik. A bontás képesség szerint történik, a tanulók év végi osztályzatát véve alapul. A csoportok átjárhatóságára az év végén van lehetőség, amennyiben az osztályzatok azt indokolttá teszik. Az informatikát azokon az évfolyamokon oktatjuk csoportbontásban ahol egy osztály van. Alapfokú művészeti oktatás folyik külső intézmény bevonásával Nyíri Alapfokú 10

11 Művészetoktatási Intézmény által, két tanszakon, két művészeti ágban. Az első három osztályban folytatnak néptánc oktatást órarendi keretben, felsőbb osztályokból működik egy néptánc csoport, valamint egy festészeti csoport. A tanév végén, színvonalas gálán mutatják be tudásukat a szülők és egyéb meghívott vendégeink számára. Az elmúlt tanévtől bekapcsolódtunk az MLSZ Bozsik programjába, mely sok focit szerető gyerek számára biztosít mozgási lehetőséget. II.4.3. Nevelési oktatási alapelveink, általunk közvetíteni kívánt preferált értékek - Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. Fontos, hogy a mindennapi életben hasznosítható konvertálható tudást nyújtson. - Otthonos, elfogadó légkört teremtünk az eredményes munka érdekében. - Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok enyhítéséhez. - Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelv oktatásával, az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai fejlődéssel. - Reális önismeret és pozitív életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. - Alapvető értékeknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. - A tanulók jogait tiszteletben tartjuk, kerülünk minden megkülönböztetést. - Tevékenységrendszerünkben fontos szerepet kap az egészséges életvitel. - Programunk strukturális és tevékenységtartalma felvállalja a tehetséggondozást. - A művészet iránt érdeklődőknek lehetőségük van érdeklődésük és képességük fejlesztésére. - Tantárgyi és pedagógiai programunk jelentős figyelmet fordít a szülőföld, a haza, az iskola hagyományainak ápolására 11

12 II.4.4. Tanulmányi mutatók Statisztikai mutatók Statisztika Év eleji Létszámból éve létszám SNI HH HHH Magántanuló számú táblázat (Adott év október 1-jei statisztika alapján.) Statisztika Év végi Tanulmányi eredmény éve létszám kitűnő jeles közepes elégséges évismétlő 2010/ / / számú táblázat (Tanulmányi eredmény az adott év végi statisztika alapján.) Kompetenciamérések Kompetenciamérés eredményei 6. évfolyam Orsz.átl. Orsz.átl. Nyírbogát Nyírbogát Nyírbogát Orsz.átl. matematika szövegértés matematika évfolyam szövegértés számú táblázat Az elmúlt három évet áttekintve megállapíthatjuk, hogy matematikából két alkalommal (piros szín) az országos szint feletti értéket értek el tanulóink, a többi esetben sajnos alatta teljesítettek. 12

13 Továbbtanulási mutatók A továbbtanulók aránya iskolánkból 100%-os, az elmúlt évben csaknem 80%-os az érettségit adó középfokú intézménybe továbbtanulók száma. Tanulóinknak a hetedik, nyolcadik osztályban a megfelelő középiskola kiválasztásához többféle segítséget adunk. Ebben a tanévben már voltunk pályaválasztási kiállításon, középiskolai iskolalátogatáson, fogadtuk a különböző középiskolákból hozzánk érkező, iskolájuk képzését bemutató tanárokat, diákokat. A továbbtanulás, a középiskolai felvételire készülés megkönnyítésére matematika és magyar tantárgyakból előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a 8. évfolyamos tanulók számára. Az elmúlt évek továbbtanulási statisztikája: 3. számú ábra 13

14 Tanulmányi versenyek Minden évben sok és sokféle tanulmányi versenyen veszünk részt, ezeken, ahogy a táblázat is mutatja, sikeresen. Osztály Körzeti verseny eredménye Megyei-Regionális v. Országos v. 1. o. 2 fő - I. 1 fő - II. 2. o. 2 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - I. 2 fő - III. 3. o. 1 fő - I. 1 fő - II. 2 fő - III. 2 fő - I. 1 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 4. o. 1 fő - I. 2 fő - I. 1 fő - I. 1 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 5. o. 2 fő - I. 1 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 6. o. 2 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - 1 fő - II. 1 fő - II. VIII. 2 fő - III. 3 fő - III. 1 fő - III. 7. o. 1 fő - III. 5 fő - I. 1 fő - I. 1 fő - IX. 4 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - III. 3 fő - III. 1 fő - VI. 1 fő - VII. 8. o. 2 fő - I. 3 fő - I. 1 fő - VII. 1 fő - I. 1 fő - IV. 3 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - VIII. 1 fő - IV. 2 fő - III. 2 fő - III. 1 fő - V. 2 fő számú táblázat (2011/2012-es tanév eredményei; 2012/2013-as tanév eredményei) 14

15 Sportversenyek 2011/2012 Futball: Diákolimpia Körzeti Döntő 1-2. osztály II. hely 3-4. osztály II. hely 5-6. osztály II. hely 7-8. osztály II. hely TAMOP Labdarúgás: 7-8. osztály fiúk III. hely Röplabda: Vasvári Pál Kupa I. hely Területi Kerékpáros Iskolakupa csapatverseny III. hely 2012/2013 Futball: Diákolimpia Körzeti Döntő 1. korcsoport III. hely 3. korcsoport III. hely 4. korcsoport leány III. hely OTP-MOL Bozsik Intézményi Program - körzeti gyermek labdarúgó torna - 4. fiú korcsoport - I. hely OTP-MOL Bozsik Intézményi Program - körzeti gyermek labdarúgó torna - 4. női korcsoport - III. hely Röplabda: 3. korcsoport lány röplabda II. hely 15

16 II.5. Hagyományaink A közösségek kovácsolásában jelentős szerepet kapnak azok a rendezvényeink, melyek évrőlévre visszatérnek iskolánk életébe: - Iskolacsalogató leendő elsőseink számára - Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, bekapcsolódva a község rendezvényeibe - Vántus Hét - Egészségnap - Környezetvédelmi nap - Vántus Helyesírási Verseny - József Attila Szavalóverseny - Karácsonyi ünnepség - Tátika - Farsang - Diáknap - Közös iskolai kirándulás - Művészeti Gála II.6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Iskolánkban mindig nagy gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, iskolánk egyik erőssége. Az iskolában a délutáni foglalkozások keretében több szakkör működik: matematikából alsó és felső tagozaton, felső tagozaton magyarból, természetismeretből, felvételi előkészítő szintén matematikából és magyarból. Ebben a tanévben minden alsó tagozatos osztályban van tehetséggondozásra is 1 óra. Sportszakkör iskolai keretben csak röplabdából működik, de a Bozsik programba való bekapcsolódással lehetőség van az érdeklődőknek a futballal is foglalkozni, egy pályázat révén pedig a dzsúdóval is ismerkedhetnek. Ezek a foglalkozások biztosítják a versenyekre való felkészülést, ugyanakkor megszerettetik a testmozgást is. A felzárkóztatás meghatározó eszköze a napközi és a tanulószoba is. Nagyobb számban azok a gyerekek járnak, akiknek a szülei nem tudnak segítséget adni az otthoni tanulásban. Felzárkóztatást végzünk meghatározott óraszámban matematikából, magyarból. 16

17 Az SNI tanulók fejlesztését végzi és segíti a saját pedagógusainkon kívül logopédus, tiflopedagógus, fejlesztő gyógypedagógus, a BTM-s tanulóink fejlesztését saját, fejlesztőpedagógiából szakvizsgázott nevelőnk végzi. II.7. Az iskola külső kapcsolatai Óvoda Az óvodával pedagógiai tevékenységünk során többször működünk együtt. Bemutató órákon veszünk részt egymás intézményében, de szervezünk közös mesemondó versenyt, a leendő elsős tanító nénik szülői értekezletre is elmennek, ahol tájékoztatást nyújtanak a szülők számára. Második éve, hogy elindítottuk az iskolacsalogató programunkat, melyre a leendő elsősöket vártuk és fogadtuk szeretettel. Tíz alkalommal próbálhatták ki, milyen iskolásnak lenni. Többször veszünk részt közös rendezvényeken is. Egyházak Jó a kapcsolatunk az egyházakkal, a hittan/erkölcstan bevezetésével három történelmi egyház kérte a megszervezését: református, görög katolikus, római katolikus. Önkormányzat Iskolánk állami fenntartásba került, de az önkormányzattal továbbra is szoros a kapcsolatunk, annál is inkább, mert a működtetést ők végzik. Nagyon sok segítséget kapunk tőlük, sokszor abban az esetben is, mikor nem feltétlen az ő kötelezettségük lenne. Természetesen mi is igyekszünk a községi rendezvényeken segítségükre lenni, nemzeti ünnepeinkre műsorral készülünk, fellépünk a falunapon, de együtt szerveztük a szüreti felvonulást is. Nyírbátori Tankerület A Nyírbátori Tankerülethez tartozunk, folyamatos velük a kommunikáció, a kapcsolattartás. Segítőkészek, ha lehetőségük van, igyekeznek problémáinkat megoldani. Úgy érzem, jó kapcsolatot alakítottam ki velük. 17

18 Pedagógiai Szakszolgálat (Nyírbátori Tagintézmény) A Pedagógia Szakszolgálattal együttműködésünk nagyon sokoldalú, szinte napi kapcsolatban vagyunk. A tanév megkezdésekor szakemberük minden elsős tanulót felmér, kiválasztják azokat, akik fejlesztést igényelnek. Őket meghatározott óraszámban fejlesztik első, második osztályban a gyerekeket. Iskolánkban gyógypedagógus végzettséggel rendelkező szakember nincs, az SNI tanulókkal korábban szakvizsgázott pedagógus foglalkozott. Az új törvényi szabályozás viszont ezt nem teszi lehetővé, ezért a Szakszolgálat nyújt számunkra segítséget. Tiflopedagógus, logopédus foglalkozik tanulóinkkal, de a diszgráfiával, diszkalkuliával rendelkező gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülnek általuk. II.8. Pályázatokon való részvétel Fenntartásban lévő pályázatok TÁMOP / azonosító számú, Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LLH kistérségek esélyegyenlősége érdekében című projekt keretében kompetencia alapú oktatás folyik az iskolánkban 4 tanuló csoportban magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. Ez a projekt a 2014/2015-ös tanévben fejeződik be. TIOP / azonosító számú, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című projekt keretén belül zajlott le iskolánkban a Nyírbogáti Iskola Informatikai fejlesztése. Ezáltal vállaltuk, hogy a tanítási órák legalább 20 %-ban használjuk az IKT eszközöket, valamint az IKT alapú mérésértékelés aránya eléri az 15% ot ebben az évben. A projekt szeptemberében kezdődött, a fenntartása 5 évig kötelező, 2016 ban fejeződik be. TÁMOP-3.3.7/09/1 projekt megvalósítása keretein belül 4 tehetséggondozó szakkör működik intézményünkben. A projekt fenntartási kötelezettsége a 2014/2015-os tanévben fejeződik be. 18

19 Folyamatban lévő pályázatok TÁMOP A-12/ azonosító számú, Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének növelésére- Info tábor került megrendezésre a iskolánkban nyarán, amelyben 50 gyerek tölthetett el tartalmasan egy hetet a nyári szünetéből. Pihenjünk közösen nyári napközis tábor nyarán került megrendezésre szintén az iskolánkban, amiben 30 gyerek vett részt..mind a két nyári tábor a 2013/14-es tanévet követő nyáron is folytatódik. Ébresztő! Kopogtat a jövőd! című projekt Mutasd meg magad! projekteleme, néptáncosok műhelyét foglalja magába április 1-én indult ez a szakkörünk, fenntarthatósága 2014.novemberig tart. TÁMOP A-12/ azonosító számú, Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének növelésére című projekt keretében megvalósuló - Házi-gazda program- projektelem részesei vagyunk. Kertművelés - Konyhaművészet címmel működnek szakköreink. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében - MAGNÓLIA - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - elnevezésű projekt egyik megvalósulási helyszíne intézményünk. Megvalósításának ideje és között van. TÁMOP A-12 azonosító számú, Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása című pályázati felhíváshoz csatlakoztunk. A projektben 5-8. évfolyam halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulói vehetnek részt. A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán kialakul az együttműködés a két köznevelési intézmény között. Mi a penészleki iskolával együtt dolgoztunk ki egy szakmai programot, melynek témája a környezeti nevelés és az egészségnevelés köré szerveződött. A tanév második félévében kezdődik a megvalósítás. 19

20 Elbírálás alatt lévő pályázatok Ebben a tanévben az ÚTRAVALÓ- MACIKA esélyteremtő ösztöndíjakra pályáztunk a 7. és 8. osztályos tanulók részére, melyben 22 gyerek pályázatát adtuk be 5 mentor tanár segítségével. Alapítványunk adott be pályázatot a közelmúltban a Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai programjának és működési költségeinek támogatása című pályázati felhívásra. II.9. Alapítvány működése Iskolánkban 2001-től működik A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért alapítvány. Az alapítvány célja, hogy tevékenységén keresztül segítse az iskolában folyó munkát. Fő tevékenységi köre az oktatás fejlesztése, feltételeinek javítása, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű tanulók megsegítése. Továbbá iskolai és szabadidős programok támogatása, tanulmányi és egyéb versenyek díjazása, valamint tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezése. Bevételünk egyéni támogatásból, az adó 1%-ból, valamint alapítványi bál szervezéséből befolyt összegből van. A kuratórium minden évben a ballagási ünnepélyen jutalmat ad át azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a nyolc év során. Támogatta kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért, valamint a tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink iskolai kirándulását, segítette hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. 20

21 III. Fejlesztési program III.1. Stratégiai célok Szinte naponta halljuk, hogy társadalmunkban a rendszerváltás után óriási átalakulások mentek végbe. A gazdasági rendszer összeomlása, a piacgazdaságra való áttérés következtében a családok jelentős részének anyagi helyzete remélhetőleg csak átmenetileg megrendült. Nőtt a szegénység, a devianciák kialakulása: alkohol, drog, bűnözés. Sérül a család regeneráló funkciója, mivel beszűkül a szabadidős tevékenység, elkopnak az ünnepek, a hagyományok. Egyre gyakrabban tapasztaljuk meg az agresszió térhódítását, a lelki kultúra alacsony szintjét, az empátia hiányát, az értékek eltolódását, a teljesítmény kényszerét. Ezeket a változásokat az oktatási intézményeknek is figyelembe kell venni. A megváltozott társadalmi viszonyok miatt nő a ránk háruló teher és felelősség. Az iskolában nemcsak ismereteket kell közvetíteni, hanem a szocializációs célok egész sorát megvalósítani. A szabad iskolaválasztás versenyhelyzetet is teremt az iskolák között, s ebből az kerül ki győztesen, aki a sokoldalú partneri igényeknek leginkább meg tud felelni. Kiemelten kell kezelni a következő célokat: - alapvető emberi normák betartására nevelés - alapkészségek szilárd elsajátíttatása - tehetségek gondozása - lemaradás megelőzése, lemaradók felzárkóztatása Cél a zökkenőmentes generációváltás biztosítása, hisz a tantestület kora miatt a közeljövőben számolnunk kell a nyugdíjaztatások elindulásának bekövetkezésével. A legfontosabb cél az iskola megtartása, fejlesztése, színvonalas működtetésének biztosítása! 21

22 III.2. Célmeghatározásból eredő feladatok elképzeléseim III.2.1. Szervezeti felépítés A törvény az intézmény vezetőjének legfontosabb feladataként jelöli meg, hogy biztosítsa a szakszerű, hatékony és törvényes működést, valamint működtesse az ellenőrzési, értékelési rendszert. A feladat megvalósításakor azonban nagyobb önállóságot szeretnék adni az igazgató helyettesnek, és a szakmai munkaközösségek vezetőinek, miközben fontosnak tartom a folyamatos konzultációt a kollegáimmal. Növelni szeretném a munkaközösségek számát a jelenlegi kettőről háromra, ezáltal is megosztani a feladatokat. A fentieknek megfelelően az iskolai struktúrának háromszintűnek kell lennie: - vezetői szint (igazgató, igazgatóhelyettes) - középvezetői szint (munkaközösség- vezetők) - pedagógus szint (pedagógusok) és munkatársi szint (technikai dolgozók) Fontosnak tartom, hogy az iskola tágabb vezetősége erősítse a közösségi szellemet, példát mutassanak a szakmai munkájukban. A tanév munkájának tervezésében, előkészítésében tevékenyen vegyenek részt, a programok megvalósításában pedig kulcsszerepet játszanak. Segítsék a kommunikációt, az információ áramlását. III.2.2. Képzési feladatok Az iskolában 34 éve dolgozok, voltam osztályfőnök, munkaközösség vezető, igazgató helyettes, második éve megbízott igazgató, tehát sokféle tapasztalattal rendelkezem. Végiggondoltam, melyek azok a területek és folyamatok, amelyek teljesen sikeresen működnek, ezeket tovább szeretném erősíteni, és melyek azok a területek, amelyek további fejlesztésre, vagy változtatásra szorulnak. Meg kell tanulnunk eladni azokat a jó dolgokat, amiket egyébként csinálunk, de nem jól népszerűsítünk. Ennek megjelenítése több célból is indokolt: erősíti az iskola szerepét, súlyát a községben, segít a pedagógusokról alkotott pozitív kép kialakításához. Nem szabad azzal megelégednünk, hogy felteszünk eseményeket a községi honlapra, hanem az iskola életét részletesen bemutató honlapot kell készíteni, és folyamatosan frissen tartani. Tervezem az 22

23 iskolaújság megjelentetését, mely szintén lehetőséget teremt arra, hogy az iskolában folyó munkát mind szélesebb körben megismerjék, miközben tanulóink számára is hasznos tevékenységet biztosítana. Az elmúlt tanévben, már megbízott igazgatói működésem alatt, az új Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően átdolgoztuk az iskola dokumentumait: Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend. A Pedagógiai Program része a minisztérium által kibocsátott Kerettanterv alapján elkészített Helyi Tanterv, mely oktató munkánk alapját képezi. Ennek bevezetése első és ötödik osztályban elkezdődött és a következő években folytatódik tovább a megvalósítása. Az alapkészségek fejlesztésének fontosságát ma már mindenki látja. Mind a fenntartó, mind a középiskolák azt várják el tőlünk, hogy oktató munkánkban a stabil alapok kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A pedagógus szerepe azonban mára megváltozott, nem az ismeretek kizárólagos átadója, inkább az ismeretszerzés irányítója. Ehhez fontos, hogy megfelelő módszerekkel rendelkezzen, és azokat alkalmazza is. Azt gondolom, hogy az elmúlt években a tantestületünk el is sajátította ezeket a továbbképzéseken és ezek alkalmazása a jövőben elengedhetetlen. A mai, gyorsan változó világban azonban fontos a tantestület folyamatos szakmai és pedagógiai fejlődése. Meghatározó tényező egy iskolában, hogy a tanulók milyen szülői háttérrel rendelkeznek, és milyen környezetből jönnek az iskolába. Naponta tapasztaljuk, hogy tanulóink szociokulturális környezete romlik. Sok gyerekeknek otthon nem nyújtanak segítséget a tanuláshoz, nevelésről pedig sokszor nem is beszélhetünk. Az esélykülönbségek mérséklésére fontos, hogy igényeljék a 16 óráig való benntartózkodást, de csak úgy éri el célját, ha sokoldalú tevékenységet biztosítunk, a tanulmányi munkában pedig minél kisebb csoportban foglalkozunk tanulóinkkal. Több gyereket azért vittek el az iskolából, mert valamilyen speciális képzést adott a másik intézmény. Sajnos többek között az évfolyamonkénti két osztály hiánya sem teszi lehetővé a tagozat létrehozását nálunk, ezért fontos, hogy más formában nyújtsunk fejlesztési lehetőséget a tanulóknak. A megfelelő számú szakkör, felzárkóztató foglalkozás 1-6. osztályban, ezért nagyon fontos. A 7-8. osztályban a nívócsoportos oktatás biztosítja a képességhez igazodó fejlesztést. Tudatosítanunk kell a szülőkben a csoportbontás adta lehetőségeket. 23

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15.

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15. VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, 2014. április 15. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Tenyei-Tóth Angéla születési név: Molnár Angéla állampolgárság: magyar születési hely: Siófok születési idő: 1974.04.12. anyja neve: Szedő Ágnes lakcím: 8660 Tab,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben