PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere"

Átírás

1 PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó: Pálné Kósa Katalin Intézmény: Vántus István Általános Iskola Nyírbogát, Hunyadi út 1. 1

2 Tartalomjegyzék Vántus István Általános Iskola... 1 Pályázati nyilatkozat... 3 Szakmai önéletrajz... 4 I. Bevezetés... 6 II. Helyzetelemzés... 8 II.1. Az iskola külső környezete... 8 II.2. Az iskola tárgyi feltétele... 8 II.3. Személyi feltételek... 9 II.3.1. Tanulók... 9 II.3.2. Pedagógusok II.3.3. Egyéb dolgozók II.4. Az iskolában folyó szakmai munka II.4.1 Szervezeti felépítés II.4.2. Szakfeladatok II.4.3. Nevelési oktatási alapelveink, általunk közvetíteni kívánt preferált értékek II.4.4. Tanulmányi mutatók II.5. Hagyományaink II.6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás II.7. Az iskola külső kapcsolatai II.8. Pályázatokon való részvétel II.9. Alapítvány működése III. Fejlesztési program III.1. Stratégiai célok III.2. Célmeghatározásból eredő feladatok elképzeléseim III.2.1. Szervezeti felépítés III.2.2. Képzési feladatok III.2.3. Nevelési feladatok III.2.4. Tárgyi feltételek javítása IV. Zárszó, összefoglaló gondolatok

3 I. Bevezetés Nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje a munkájában, mert ez a sorsa. Mindannyian eszközök vagyunk az Úr kezében, s az a feladatunk, hogy bölcs gondviselésére hagyatkozva a ránk szabott életutat elfogadjuk, s minden erőnkből azon igyekezzünk, hogy azt kiteljesítsük. /dr. Széll Kálmán/ Az iskolában 34 éve dolgozok, a 2012/2013-as tanévtől az intézmény megbízott igazgatója vagyok. Pedagógus munkám során sokkal több pozitív élményben volt részem, mint kudarcban, munkámban örömet találtam. Számomra váratlanul állt elő az a helyzet, hogy a volt igazgató nem vállalta tovább a feladatot, s így az SZMSZ szerint lettem én megbízva. Ebben az időszakban az intézmény átszervezésével, az állami fenntartói átvétellel sok megoldandó feladat hárult rám. Úgy érzem, az elmúlt tanévben megbízott igazgatóként, vezetőtársam segítségével zökkenőmentesen biztosítottam az iskola működését. Ennek a kihívásnak csak úgy tudtam megfelelni, hogy mellettem állt egy olyan tantestület, akinek zömével sok-sok éve együtt dolgozok, akikre jellemző a megbízhatóság, a tenni akarás. Az elmúlt tanévben nem is gondoltam arra, hogy benyújtom az igazgatói pályázatot. Igaz közben elkezdtem a közoktatás vezetői szakvizsgás képzést, de számomra a tanulás mindig fontos és értékes része volt az életemnek. Mivel az elmúlt tanév végén kiírt pályázatra nem érkezett jelentkező, ekkor kezdtem el a gondolattal foglalkozni. Bár a feladat nem könnyű, úgy érzem, rendelkezem annyi energiával, tapasztalattal és kitartással, hogy tenni tudok az iskola jobbításáért, ha a véleményezésre jogosultak és a döntéshozók bizalmukkal megtisztelnek. 3

4 Vezetői hitvallás Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén. (Müller Péter) Szeretném, ha iskolánk olyan lenne: - amelyik tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, - ahol a gyerekeket szerető, segítő, motiváló légkör veszi körül, - ahol képességei sokoldalúan fejlődnek, - ahol a pedagógusok tisztelik és segítik egymást és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Legfontosabb vezetői törekvéseim: - az iskola eddigi eredményének megőrzése, továbbfejlesztése, - hagyományaink ápolása, - az iskoláról alkotott kép javítása, - az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása, - a pályázati források mind szélesebb kihasználása. Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó légkör megteremtésével lehet. 4

5 II. Helyzetelemzés II.1. Az iskola külső környezete Lakóhelyem, valamint munkahelyem a Vántus István Általános Iskola, Nyírbogáton található. Nyírbogát a Nyírség déli részén, Nyíregyházától 43 km-re fekszik. Településünk lakóinak száma 3195 fő, az utóbbi évtizedben csökkenő tendenciát mutat, ami a gyermekszületés csökkenésével magyarázható. Községünk lakossága elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik, egyéb lehetőség kevés van /ipar hiánya miatt/, mindössze néhány szolgáltató jellegű vállalkozás működik. Sok embert foglalkoztat az önkormányzat közmunka program keretében, többen járnak Nyírbátorba dolgozni. Az alacsony jövedelmi szintet mutatja, hogy 2013-ban a 18. életévvel bezárólag 660 főt regisztráltak, s ebből 372 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Jelenleg 1230 családot tartanak nyilván. (Az adatokat a Nyírbogáti Polgármesteri Hivatal bocsátotta rendelkezésemre.) Iskolánk a környezetünk felé nyitott. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani községünk önkormányzatával, a településen belüli intézményekkel, s azon kívül lévő más intézményekkel, egyházakkal. II.2. Az iskola tárgyi feltétele Településünkön egy iskola működik, egy főépületben folyik a tanítás, mely 1980-ban épült, 12 tantermes. Nagyobb felújítás nem történt az évek során, így az épület állaga megromlott. Az iskola udvarán lévő kézilabdapálya is rossz állapotú, szintén felújításra vár. Az iskola belső berendezése közül az asztalok, székek, szekrények valamint a függönyök nagy része kicserélődött, leginkább pályázati forrásból. Számítógép állományunk egy része korszerűsítésre szorulna, a tanítási órákat a digitális táblák, mely 6 teremben van, élvezetesebbé és eredményesebbé teszi. Bár az épület régi, korszerűsítésre vár, de a belső terét igyekszünk tisztán, rendezetten tartani. A 2012/2013-as tanév során a Vántus István ÁMK és Könyvtár intézményegységből az Általános Iskola kivált, fenntartását az állam vette át (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), a működtetését továbbra is Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata végzi. 5

6 II.3. Személyi feltételek II.3.1. Tanulók Az általános iskolai tanulók létszámának alakulásában enyhe csökkenés mutatkozik, amit az 1. számú táblázat mutat. A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA NYÍRBOGÁTON, A VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Év Tanulók (fő) létszáma 1. számú táblázat TANULÓI LÉTSZÁMADATOK ÉVFOLYAMONKÉNT (2013. OKTÓBER 1.) Évfolyam Tanulók száma Magántanulók száma Összesen: számú táblázat Jelenleg az iskola tanulói létszáma 255 fő, ebből a HHH- tanulók száma 69 fő. Az SNI tanulók száma 9 fő, a BTM-es tanulók száma 12 fő. A nyolc évfolyamon 12 osztályban tanulnak a gyerekeink, 2 napközis és 2 tanulószobás csoporttal kiegészítve. 6

7 Az iskolába kerülő gyerekek közül egyre többen nőnek fel ingerszegény környezetben, sok a problémás gyerek, akiket csak különleges bánásmóddal lehet beilleszteni a közösségbe. Megfigyelhető, hogy az agresszív magatartást tanúsítók száma emelkedik, a közösségi értékek betartatása egyre több feladatot ad szaktanároknak, osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek egyaránt. II.3.2. Pedagógusok Az oktatás meghatározó szereplője a pedagógus. Az intézményünkben 19 a pedagógusok létszáma, egy fő gyermekvállalás miatt van távol. Két fő kivételével helyi lakosok. Tantestületünk összetétele már évek óta nem változik jelentősen. Sajnos nálunk is jellemző a pálya elnőiesedése, pedig a pozitív mintakövetés miatt sokkal több férfi kollegára lenne szükség. Férfinevelők száma mindössze 1fő. A tantestület kor szerinti eloszlását a következő diagram mutatja, melyből látható, hogy a tantestület majdnem fele 50 év feletti. Fiatal kartársaink többsége a mi iskolánkban tanult, ismerjük őket, bizonyára ez is hozzájárul, hogy a generációk közötti esetleges nézetkülönbségek nem okoznak feszültségeket. 1. számú ábra 7

8 Tantestületünk tagjai igyekeztek az évek során alapvégzettségen felül újabb végzettséget szerezni, így sokoldalúan képzett szakemberek oktatják és nevelik iskolánk tanulóit. 2. számú ábra Tantestületünkben tehát magasan képzett szakemberek dolgoznak, többen sok-sok év szakmai tapasztalattal a hátuk mögött. Szakos ellátottságunk 100%-os, ezt kevés számú (3) óraadók alkalmazásával érjük el. Iskolánkból is áttanít 3 fő a tankerület más iskolájába. Tantestületünk tagjai sok és sokféle továbbképzésen vett részt, növelve módszertani kultúrájukat, ismereteiket. Ezek nagy része IPR keretein belül, valamint más pályázati forrásból valósult meg. 8

9 II.3.3. Egyéb dolgozók Ahhoz, hogy az iskola zavartalanul működjön, a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkája nélkülözhetetlen. Jelenleg 1 fő iskolatitkár segíti a pedagógiai munkát. Az iskola állami fenntartásba vételével a pedagógusok mellett, az iskolatitkár munkáltatója is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete. Az intézmény működtetését az önkormányzat végzi, ezért az egyéb dolgozók felett ők gyakorolják a munkáltatói jogkört. A takarítók esetében feladataikat az igazgató utasítása alapján kell végezniük, így különösebb problémát nem okozott, hogy az iskolai fenntartóváltással nem kerültek át az önkormányzathoz. A fűtést, karbantartást végzők munkáját az önkormányzat irányítja, de folyamatos kapcsolattartás valósul meg közöttünk. II.4. Az iskolában folyó szakmai munka II.4.1 Szervezeti felépítés Igazgató Vezetőség Alsós munkaközösség vezető Igazgató helyettes Alsós nevelők, Napközis nevelők Felsős munkaközösség vezető Felsős nevelők Iskolatitkár 3. számú ábra 9

10 Az iskola kibővített vezetősége: igazgató, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető, felsős munkaközösség vezető, DÖK- segítő tanár. Intézményünkben két munkaközösség működik - alsó tagozat - felső tagozat II.4.2. Szakfeladatok Az iskolánkban a következő alapító okirat szerinti feladatokat végezzük: - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása - (1 4. évfolyam) - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása - (5 8. évfolyam) - Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Általános iskolai tanulószobai nevelés - Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Helyi tantervben rögzített specialitásaink: Bontásban történik a nyelv oktatása. A bontás szempontja a tanított nyelv (angol német) közötti választási lehetőség. Angol nyelvből 7-8. osztályban nívócsoportos forma is megvalósul 7. és 8. osztályban. A nívócsoportos oktatást a 2011/2012-es tanévtől 7-8. évfolyamon vezettünk be. A bontás a történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, biológia tárgyakban történik. A bontás képesség szerint történik, a tanulók év végi osztályzatát véve alapul. A csoportok átjárhatóságára az év végén van lehetőség, amennyiben az osztályzatok azt indokolttá teszik. Az informatikát azokon az évfolyamokon oktatjuk csoportbontásban ahol egy osztály van. Alapfokú művészeti oktatás folyik külső intézmény bevonásával Nyíri Alapfokú 10

11 Művészetoktatási Intézmény által, két tanszakon, két művészeti ágban. Az első három osztályban folytatnak néptánc oktatást órarendi keretben, felsőbb osztályokból működik egy néptánc csoport, valamint egy festészeti csoport. A tanév végén, színvonalas gálán mutatják be tudásukat a szülők és egyéb meghívott vendégeink számára. Az elmúlt tanévtől bekapcsolódtunk az MLSZ Bozsik programjába, mely sok focit szerető gyerek számára biztosít mozgási lehetőséget. II.4.3. Nevelési oktatási alapelveink, általunk közvetíteni kívánt preferált értékek - Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. Fontos, hogy a mindennapi életben hasznosítható konvertálható tudást nyújtson. - Otthonos, elfogadó légkört teremtünk az eredményes munka érdekében. - Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok enyhítéséhez. - Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelv oktatásával, az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai fejlődéssel. - Reális önismeret és pozitív életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. - Alapvető értékeknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. - A tanulók jogait tiszteletben tartjuk, kerülünk minden megkülönböztetést. - Tevékenységrendszerünkben fontos szerepet kap az egészséges életvitel. - Programunk strukturális és tevékenységtartalma felvállalja a tehetséggondozást. - A művészet iránt érdeklődőknek lehetőségük van érdeklődésük és képességük fejlesztésére. - Tantárgyi és pedagógiai programunk jelentős figyelmet fordít a szülőföld, a haza, az iskola hagyományainak ápolására 11

12 II.4.4. Tanulmányi mutatók Statisztikai mutatók Statisztika Év eleji Létszámból éve létszám SNI HH HHH Magántanuló számú táblázat (Adott év október 1-jei statisztika alapján.) Statisztika Év végi Tanulmányi eredmény éve létszám kitűnő jeles közepes elégséges évismétlő 2010/ / / számú táblázat (Tanulmányi eredmény az adott év végi statisztika alapján.) Kompetenciamérések Kompetenciamérés eredményei 6. évfolyam Orsz.átl. Orsz.átl. Nyírbogát Nyírbogát Nyírbogát Orsz.átl. matematika szövegértés matematika évfolyam szövegértés számú táblázat Az elmúlt három évet áttekintve megállapíthatjuk, hogy matematikából két alkalommal (piros szín) az országos szint feletti értéket értek el tanulóink, a többi esetben sajnos alatta teljesítettek. 12

13 Továbbtanulási mutatók A továbbtanulók aránya iskolánkból 100%-os, az elmúlt évben csaknem 80%-os az érettségit adó középfokú intézménybe továbbtanulók száma. Tanulóinknak a hetedik, nyolcadik osztályban a megfelelő középiskola kiválasztásához többféle segítséget adunk. Ebben a tanévben már voltunk pályaválasztási kiállításon, középiskolai iskolalátogatáson, fogadtuk a különböző középiskolákból hozzánk érkező, iskolájuk képzését bemutató tanárokat, diákokat. A továbbtanulás, a középiskolai felvételire készülés megkönnyítésére matematika és magyar tantárgyakból előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a 8. évfolyamos tanulók számára. Az elmúlt évek továbbtanulási statisztikája: 3. számú ábra 13

14 Tanulmányi versenyek Minden évben sok és sokféle tanulmányi versenyen veszünk részt, ezeken, ahogy a táblázat is mutatja, sikeresen. Osztály Körzeti verseny eredménye Megyei-Regionális v. Országos v. 1. o. 2 fő - I. 1 fő - II. 2. o. 2 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - I. 2 fő - III. 3. o. 1 fő - I. 1 fő - II. 2 fő - III. 2 fő - I. 1 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 4. o. 1 fő - I. 2 fő - I. 1 fő - I. 1 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 5. o. 2 fő - I. 1 fő - II. 1 fő - III. 1 fő - III. 6. o. 2 fő - I. 2 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - 1 fő - II. 1 fő - II. VIII. 2 fő - III. 3 fő - III. 1 fő - III. 7. o. 1 fő - III. 5 fő - I. 1 fő - I. 1 fő - IX. 4 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - III. 3 fő - III. 1 fő - VI. 1 fő - VII. 8. o. 2 fő - I. 3 fő - I. 1 fő - VII. 1 fő - I. 1 fő - IV. 3 fő - II. 1 fő - II. 1 fő - VIII. 1 fő - IV. 2 fő - III. 2 fő - III. 1 fő - V. 2 fő számú táblázat (2011/2012-es tanév eredményei; 2012/2013-as tanév eredményei) 14

15 Sportversenyek 2011/2012 Futball: Diákolimpia Körzeti Döntő 1-2. osztály II. hely 3-4. osztály II. hely 5-6. osztály II. hely 7-8. osztály II. hely TAMOP Labdarúgás: 7-8. osztály fiúk III. hely Röplabda: Vasvári Pál Kupa I. hely Területi Kerékpáros Iskolakupa csapatverseny III. hely 2012/2013 Futball: Diákolimpia Körzeti Döntő 1. korcsoport III. hely 3. korcsoport III. hely 4. korcsoport leány III. hely OTP-MOL Bozsik Intézményi Program - körzeti gyermek labdarúgó torna - 4. fiú korcsoport - I. hely OTP-MOL Bozsik Intézményi Program - körzeti gyermek labdarúgó torna - 4. női korcsoport - III. hely Röplabda: 3. korcsoport lány röplabda II. hely 15

16 II.5. Hagyományaink A közösségek kovácsolásában jelentős szerepet kapnak azok a rendezvényeink, melyek évrőlévre visszatérnek iskolánk életébe: - Iskolacsalogató leendő elsőseink számára - Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, bekapcsolódva a község rendezvényeibe - Vántus Hét - Egészségnap - Környezetvédelmi nap - Vántus Helyesírási Verseny - József Attila Szavalóverseny - Karácsonyi ünnepség - Tátika - Farsang - Diáknap - Közös iskolai kirándulás - Művészeti Gála II.6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Iskolánkban mindig nagy gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, iskolánk egyik erőssége. Az iskolában a délutáni foglalkozások keretében több szakkör működik: matematikából alsó és felső tagozaton, felső tagozaton magyarból, természetismeretből, felvételi előkészítő szintén matematikából és magyarból. Ebben a tanévben minden alsó tagozatos osztályban van tehetséggondozásra is 1 óra. Sportszakkör iskolai keretben csak röplabdából működik, de a Bozsik programba való bekapcsolódással lehetőség van az érdeklődőknek a futballal is foglalkozni, egy pályázat révén pedig a dzsúdóval is ismerkedhetnek. Ezek a foglalkozások biztosítják a versenyekre való felkészülést, ugyanakkor megszerettetik a testmozgást is. A felzárkóztatás meghatározó eszköze a napközi és a tanulószoba is. Nagyobb számban azok a gyerekek járnak, akiknek a szülei nem tudnak segítséget adni az otthoni tanulásban. Felzárkóztatást végzünk meghatározott óraszámban matematikából, magyarból. 16

17 Az SNI tanulók fejlesztését végzi és segíti a saját pedagógusainkon kívül logopédus, tiflopedagógus, fejlesztő gyógypedagógus, a BTM-s tanulóink fejlesztését saját, fejlesztőpedagógiából szakvizsgázott nevelőnk végzi. II.7. Az iskola külső kapcsolatai Óvoda Az óvodával pedagógiai tevékenységünk során többször működünk együtt. Bemutató órákon veszünk részt egymás intézményében, de szervezünk közös mesemondó versenyt, a leendő elsős tanító nénik szülői értekezletre is elmennek, ahol tájékoztatást nyújtanak a szülők számára. Második éve, hogy elindítottuk az iskolacsalogató programunkat, melyre a leendő elsősöket vártuk és fogadtuk szeretettel. Tíz alkalommal próbálhatták ki, milyen iskolásnak lenni. Többször veszünk részt közös rendezvényeken is. Egyházak Jó a kapcsolatunk az egyházakkal, a hittan/erkölcstan bevezetésével három történelmi egyház kérte a megszervezését: református, görög katolikus, római katolikus. Önkormányzat Iskolánk állami fenntartásba került, de az önkormányzattal továbbra is szoros a kapcsolatunk, annál is inkább, mert a működtetést ők végzik. Nagyon sok segítséget kapunk tőlük, sokszor abban az esetben is, mikor nem feltétlen az ő kötelezettségük lenne. Természetesen mi is igyekszünk a községi rendezvényeken segítségükre lenni, nemzeti ünnepeinkre műsorral készülünk, fellépünk a falunapon, de együtt szerveztük a szüreti felvonulást is. Nyírbátori Tankerület A Nyírbátori Tankerülethez tartozunk, folyamatos velük a kommunikáció, a kapcsolattartás. Segítőkészek, ha lehetőségük van, igyekeznek problémáinkat megoldani. Úgy érzem, jó kapcsolatot alakítottam ki velük. 17

18 Pedagógiai Szakszolgálat (Nyírbátori Tagintézmény) A Pedagógia Szakszolgálattal együttműködésünk nagyon sokoldalú, szinte napi kapcsolatban vagyunk. A tanév megkezdésekor szakemberük minden elsős tanulót felmér, kiválasztják azokat, akik fejlesztést igényelnek. Őket meghatározott óraszámban fejlesztik első, második osztályban a gyerekeket. Iskolánkban gyógypedagógus végzettséggel rendelkező szakember nincs, az SNI tanulókkal korábban szakvizsgázott pedagógus foglalkozott. Az új törvényi szabályozás viszont ezt nem teszi lehetővé, ezért a Szakszolgálat nyújt számunkra segítséget. Tiflopedagógus, logopédus foglalkozik tanulóinkkal, de a diszgráfiával, diszkalkuliával rendelkező gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülnek általuk. II.8. Pályázatokon való részvétel Fenntartásban lévő pályázatok TÁMOP / azonosító számú, Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LLH kistérségek esélyegyenlősége érdekében című projekt keretében kompetencia alapú oktatás folyik az iskolánkban 4 tanuló csoportban magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. Ez a projekt a 2014/2015-ös tanévben fejeződik be. TIOP / azonosító számú, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című projekt keretén belül zajlott le iskolánkban a Nyírbogáti Iskola Informatikai fejlesztése. Ezáltal vállaltuk, hogy a tanítási órák legalább 20 %-ban használjuk az IKT eszközöket, valamint az IKT alapú mérésértékelés aránya eléri az 15% ot ebben az évben. A projekt szeptemberében kezdődött, a fenntartása 5 évig kötelező, 2016 ban fejeződik be. TÁMOP-3.3.7/09/1 projekt megvalósítása keretein belül 4 tehetséggondozó szakkör működik intézményünkben. A projekt fenntartási kötelezettsége a 2014/2015-os tanévben fejeződik be. 18

19 Folyamatban lévő pályázatok TÁMOP A-12/ azonosító számú, Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének növelésére- Info tábor került megrendezésre a iskolánkban nyarán, amelyben 50 gyerek tölthetett el tartalmasan egy hetet a nyári szünetéből. Pihenjünk közösen nyári napközis tábor nyarán került megrendezésre szintén az iskolánkban, amiben 30 gyerek vett részt..mind a két nyári tábor a 2013/14-es tanévet követő nyáron is folytatódik. Ébresztő! Kopogtat a jövőd! című projekt Mutasd meg magad! projekteleme, néptáncosok műhelyét foglalja magába április 1-én indult ez a szakkörünk, fenntarthatósága 2014.novemberig tart. TÁMOP A-12/ azonosító számú, Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyének növelésére című projekt keretében megvalósuló - Házi-gazda program- projektelem részesei vagyunk. Kertművelés - Konyhaművészet címmel működnek szakköreink. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében - MAGNÓLIA - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - elnevezésű projekt egyik megvalósulási helyszíne intézményünk. Megvalósításának ideje és között van. TÁMOP A-12 azonosító számú, Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása című pályázati felhíváshoz csatlakoztunk. A projektben 5-8. évfolyam halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulói vehetnek részt. A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán kialakul az együttműködés a két köznevelési intézmény között. Mi a penészleki iskolával együtt dolgoztunk ki egy szakmai programot, melynek témája a környezeti nevelés és az egészségnevelés köré szerveződött. A tanév második félévében kezdődik a megvalósítás. 19

20 Elbírálás alatt lévő pályázatok Ebben a tanévben az ÚTRAVALÓ- MACIKA esélyteremtő ösztöndíjakra pályáztunk a 7. és 8. osztályos tanulók részére, melyben 22 gyerek pályázatát adtuk be 5 mentor tanár segítségével. Alapítványunk adott be pályázatot a közelmúltban a Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai programjának és működési költségeinek támogatása című pályázati felhívásra. II.9. Alapítvány működése Iskolánkban 2001-től működik A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért alapítvány. Az alapítvány célja, hogy tevékenységén keresztül segítse az iskolában folyó munkát. Fő tevékenységi köre az oktatás fejlesztése, feltételeinek javítása, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű tanulók megsegítése. Továbbá iskolai és szabadidős programok támogatása, tanulmányi és egyéb versenyek díjazása, valamint tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezése. Bevételünk egyéni támogatásból, az adó 1%-ból, valamint alapítványi bál szervezéséből befolyt összegből van. A kuratórium minden évben a ballagási ünnepélyen jutalmat ad át azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a nyolc év során. Támogatta kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért, valamint a tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink iskolai kirándulását, segítette hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. 20

21 III. Fejlesztési program III.1. Stratégiai célok Szinte naponta halljuk, hogy társadalmunkban a rendszerváltás után óriási átalakulások mentek végbe. A gazdasági rendszer összeomlása, a piacgazdaságra való áttérés következtében a családok jelentős részének anyagi helyzete remélhetőleg csak átmenetileg megrendült. Nőtt a szegénység, a devianciák kialakulása: alkohol, drog, bűnözés. Sérül a család regeneráló funkciója, mivel beszűkül a szabadidős tevékenység, elkopnak az ünnepek, a hagyományok. Egyre gyakrabban tapasztaljuk meg az agresszió térhódítását, a lelki kultúra alacsony szintjét, az empátia hiányát, az értékek eltolódását, a teljesítmény kényszerét. Ezeket a változásokat az oktatási intézményeknek is figyelembe kell venni. A megváltozott társadalmi viszonyok miatt nő a ránk háruló teher és felelősség. Az iskolában nemcsak ismereteket kell közvetíteni, hanem a szocializációs célok egész sorát megvalósítani. A szabad iskolaválasztás versenyhelyzetet is teremt az iskolák között, s ebből az kerül ki győztesen, aki a sokoldalú partneri igényeknek leginkább meg tud felelni. Kiemelten kell kezelni a következő célokat: - alapvető emberi normák betartására nevelés - alapkészségek szilárd elsajátíttatása - tehetségek gondozása - lemaradás megelőzése, lemaradók felzárkóztatása Cél a zökkenőmentes generációváltás biztosítása, hisz a tantestület kora miatt a közeljövőben számolnunk kell a nyugdíjaztatások elindulásának bekövetkezésével. A legfontosabb cél az iskola megtartása, fejlesztése, színvonalas működtetésének biztosítása! 21

22 III.2. Célmeghatározásból eredő feladatok elképzeléseim III.2.1. Szervezeti felépítés A törvény az intézmény vezetőjének legfontosabb feladataként jelöli meg, hogy biztosítsa a szakszerű, hatékony és törvényes működést, valamint működtesse az ellenőrzési, értékelési rendszert. A feladat megvalósításakor azonban nagyobb önállóságot szeretnék adni az igazgató helyettesnek, és a szakmai munkaközösségek vezetőinek, miközben fontosnak tartom a folyamatos konzultációt a kollegáimmal. Növelni szeretném a munkaközösségek számát a jelenlegi kettőről háromra, ezáltal is megosztani a feladatokat. A fentieknek megfelelően az iskolai struktúrának háromszintűnek kell lennie: - vezetői szint (igazgató, igazgatóhelyettes) - középvezetői szint (munkaközösség- vezetők) - pedagógus szint (pedagógusok) és munkatársi szint (technikai dolgozók) Fontosnak tartom, hogy az iskola tágabb vezetősége erősítse a közösségi szellemet, példát mutassanak a szakmai munkájukban. A tanév munkájának tervezésében, előkészítésében tevékenyen vegyenek részt, a programok megvalósításában pedig kulcsszerepet játszanak. Segítsék a kommunikációt, az információ áramlását. III.2.2. Képzési feladatok Az iskolában 34 éve dolgozok, voltam osztályfőnök, munkaközösség vezető, igazgató helyettes, második éve megbízott igazgató, tehát sokféle tapasztalattal rendelkezem. Végiggondoltam, melyek azok a területek és folyamatok, amelyek teljesen sikeresen működnek, ezeket tovább szeretném erősíteni, és melyek azok a területek, amelyek további fejlesztésre, vagy változtatásra szorulnak. Meg kell tanulnunk eladni azokat a jó dolgokat, amiket egyébként csinálunk, de nem jól népszerűsítünk. Ennek megjelenítése több célból is indokolt: erősíti az iskola szerepét, súlyát a községben, segít a pedagógusokról alkotott pozitív kép kialakításához. Nem szabad azzal megelégednünk, hogy felteszünk eseményeket a községi honlapra, hanem az iskola életét részletesen bemutató honlapot kell készíteni, és folyamatosan frissen tartani. Tervezem az 22

23 iskolaújság megjelentetését, mely szintén lehetőséget teremt arra, hogy az iskolában folyó munkát mind szélesebb körben megismerjék, miközben tanulóink számára is hasznos tevékenységet biztosítana. Az elmúlt tanévben, már megbízott igazgatói működésem alatt, az új Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően átdolgoztuk az iskola dokumentumait: Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend. A Pedagógiai Program része a minisztérium által kibocsátott Kerettanterv alapján elkészített Helyi Tanterv, mely oktató munkánk alapját képezi. Ennek bevezetése első és ötödik osztályban elkezdődött és a következő években folytatódik tovább a megvalósítása. Az alapkészségek fejlesztésének fontosságát ma már mindenki látja. Mind a fenntartó, mind a középiskolák azt várják el tőlünk, hogy oktató munkánkban a stabil alapok kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A pedagógus szerepe azonban mára megváltozott, nem az ismeretek kizárólagos átadója, inkább az ismeretszerzés irányítója. Ehhez fontos, hogy megfelelő módszerekkel rendelkezzen, és azokat alkalmazza is. Azt gondolom, hogy az elmúlt években a tantestületünk el is sajátította ezeket a továbbképzéseken és ezek alkalmazása a jövőben elengedhetetlen. A mai, gyorsan változó világban azonban fontos a tantestület folyamatos szakmai és pedagógiai fejlődése. Meghatározó tényező egy iskolában, hogy a tanulók milyen szülői háttérrel rendelkeznek, és milyen környezetből jönnek az iskolába. Naponta tapasztaljuk, hogy tanulóink szociokulturális környezete romlik. Sok gyerekeknek otthon nem nyújtanak segítséget a tanuláshoz, nevelésről pedig sokszor nem is beszélhetünk. Az esélykülönbségek mérséklésére fontos, hogy igényeljék a 16 óráig való benntartózkodást, de csak úgy éri el célját, ha sokoldalú tevékenységet biztosítunk, a tanulmányi munkában pedig minél kisebb csoportban foglalkozunk tanulóinkkal. Több gyereket azért vittek el az iskolából, mert valamilyen speciális képzést adott a másik intézmény. Sajnos többek között az évfolyamonkénti két osztály hiánya sem teszi lehetővé a tagozat létrehozását nálunk, ezért fontos, hogy más formában nyújtsunk fejlesztési lehetőséget a tanulóknak. A megfelelő számú szakkör, felzárkóztató foglalkozás 1-6. osztályban, ezért nagyon fontos. A 7-8. osztályban a nívócsoportos oktatás biztosítja a képességhez igazodó fejlesztést. Tudatosítanunk kell a szülőkben a csoportbontás adta lehetőségeket. 23

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 6323 Dunaegyháza Iskola u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 1. Felvételi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben