PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. pályázó: SETÉNY IRÉNE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT 2014. BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. pályázó: SETÉNY IRÉNE"

Átírás

1 PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA pályázó: SETÉNY IRÉNE

2 PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület Pályázó: Setény Iréne 5946 Békéssámson, Andrássy u. 97. Intézmény: Békéssámsoni Általános Iskola 5946 Békéssámson, Andrássy u. 41. OM:

3 TARTALOMJEGYZÉK BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZATI NYILATKOZAT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BEVEZETŐ GONDOLATOK SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Az intézmény adatai Az iskola környezete Szervezeti, vezetési jellemzők Tárgyi feltételek Személyi feltételek Gazdálkodási stratégia Nevelő oktató munka VEZETŐI PROGRAM Emberi erőforrások menedzselése Teljesítménymenedzsment Tudás- és információmenedzsment Szervezeti kommunikáció Szervezeti kultúra Célkitűzések a nevelő oktató munkában Nevelő munka Oktató munka Partnerkapcsolatok ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

4 PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Setény Iréne pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapon március 17-én megjelent pályázati felhívás alapján a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezetői állására. A következő nyilatkozatokat mellékelem: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, pályázatom tartalma harmadik személlyel közölhető. 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Pályázatomhoz mellékelem továbbá a következőket: 1. Végzettséget igazoló oklevelek másolatai 2. Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3. Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 4. Szakmai önéletrajz Tisztelettel: Setény Iréne Békéssámson, április 12. 4

5 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Setény Iréne 5946 Békéssámson, Andrássy u oktatási azonosító: születési hely és dátum: Békéssámson, július 18. Betölteni kívánt munkakör: Intézményvezető Békéssámsoni Általános Iskola, Békéssámson Szakmai tapasztalat: től a Békéssámsoni Általános Iskola informatika, könyvtárhasználat, napközis tanár; től munkaközösség vezető Tanulmányok: olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar számítástechnika szakos tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar közoktatási vezető szakképzettség Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar okleveles könyvtárpedagógia-tanár SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pedagógiai Kar erkölcstan, etika szakos pedagógus Kodolányi János Főiskola 5

6 Egyéb továbbképzések: számítástechnikai szoftverüzemeltető Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Intézet Továbbképzés az 5-6 évfolyamon tanító pedagógusok számára. Módszertan az átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak 120 óra Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Nyelvismeret: olasz felsőfok angol alapfok Személyes tulajdonságok: keresztyén alapértékekre épülő világnézet, integrált látásmód, /Egyaránt fontosnak tartom a dolgok megvizsgálását az egyén, a közösség, a tudomány és a hit szempontjából./ zéró összegű játszmák kerülése, /Próbálom a helyzeteket úgy befolyásolni, hogy minden résztvevő megtalálja a maga nyereségét./ elméleti felkészültség, precízség, következetesség, motiváló és támogató készség, probléma felismerés, problémamegoldás, kreativitás, humán és reál tudományok iránti érdeklődés egyensúlya, családi példákból fakadó személyes bátorság, hiányosságaimra is kiterjedő önismeret, mások emberi értékeinek felismerése és megbecsülése 6

7 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK Felteszem magamnak a kérdést, ahogy nyilván mások is jogosan választ kérnek, miért akarom az iskolánk igazgatói állását megpályázni. Hiszen nemrég, az igazgató helyettesünkkel is, ahogy néhány más kollegával, még arról beszélgettem, hogy nem vagyok az a tipikus vezető alkat. A jelenlegi igazgató asszonyunk vezetésével is működik az iskola, aki az évek során számtalan eredményt ért el. A tantestületünk teszi a dolgát, ahogy mindig is tette. Sokan közülük jó tanárok, elhivatottak, a gyerekek, a tantestület, az iskola hasznáért dolgoznak, bárki is legyen az igazgató. Milyen választ adhatok, tehát, az egyéni becsvágyamon túl? Az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy pont a jelenlegi gyakorlattól eltérő hozzáállásommal lennék képes javítani az iskolánk helyzetén. Ennek alapvetően két pillérét szeretném kiemelni: 1. A vezetést nem a hatalom gyakorlás eszközének, hanem szolgálatnak tekintem. A szülőfalum, Békéssámson, iskolai közösségét, tanulókat, tanárokat, szülőket legjobb tudásom szerint szolgálni, előmozdítani érdekükben a jobbítást minden területen, olyan feladat, amely felé teljes komolysággal képes vagyok elköteleződni. 2. Tudom, mert tanultam és tapasztaltam is, hogy nincs az a közösség, amely tartósan, a saját elképzelései ellenére követné a kívülről, mások akaratából fakadó normákat, ha mégoly szigorral és következetességgel próbálják is azokat betartatni. A mi tantestületünkben még nagyon sok potenciál van. Ez az erő felszínre hozható, nem erőszakkal, hanem tapintatos útmutatással, a célok világos és egyértelmű kijelölésére épülő valóban közös, minden érintett által elfogadott normarendszer kialakításával. Szeretném, ha a tantestületünk nem csak kiváló egyének halmaza, de igazi közösség lenne, mert így többet tehetnénk a gyermekeinkért, rajtuk keresztül a településünk jövőjéért. 7

8 2. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Békéssámsoni Általános Iskola Az intézmény székhelye: 5949 Békéssámson, Andrássy u OM azonosító: Fenntartó és működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Beiskolázási körzet: Békéssámson község közigazgatási területe 2.2 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE Békéssámson község a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, annak dél-nyugati részén, az Orosházi járásban található zsáktelepülés. Területe: 7125 ha. Lakossága közel 2500 fő. Lakásainak száma 1135, de ezek közül sok üresen áll, új tulajdonosra várva. A falu népessége folyamatosan csökken, vele a gyermeklétszám is. A munkalehetőség helyben eléggé korlátozott. Nálunk is működik a közmunka rendszere, van néhány intézmény, egy nem túl nagy létszámú magán üzem, valamennyi munkalehetőség a mezőgazdaságban. Sokan a 20 km-re fekvő Hódmezővásárhely gyáraiban találják meg a megélhetésüket. Ismerek néhány Orosházára ingázó dolgozót is. A lakosság etnikai összetételét tekintve túlnyomórészt a többségi társadalomhoz tartozik. Vallási hovatartozását tekintve katolikus, református, nazarénus és gyülekezethez nem tartozó a falu népessége. Van olyan osztályunk, ahol a tanulók egy harmad része nazarénus család gyermeke. Mivel náluk a nagycsalád jelenti az elfogadott modellt, így ők biztosítják iskolánk tanuló utánpótlásának jelentős részét. 8

9 2.3 SZERVEZETI, VEZETÉSI JELLEMZŐK FENNTARTÓ IGAZGATÓ HELYETTES IGAZGATÓ SZMK REÁL MUNK. KÖZ. HUMÁN MUNK. KÖZ. ALSÓS MUNK. KÖZ. OSZT.FŐN. MUNK. KÖZ. ADMIN. TECHN. DOLG. TANTESTÜLET DIÁK ÖNKORM. TANULÓK szervezeti diagram Iskolánk szervezeti és vezetési jellemzőit a fenti ábrával próbálom szemléltetni. A nyilak irányultsága vagy hiánya szavak nélkül is kifejez egy bizonyos fajta intézményi kultúrát, vezetési stílust. 9

10 A Quinn-féle modellt tekintve mindenképpen egy szoros kontrollú rendszer bontakozik ki előttünk. Talán a környezeti stabilitás hiánya, jobban mondva, az erőteljesen változó, komplex intézményi környezethez való alkalmazkodás kényszere hatott egy tradicionális megoldás irányába a jelenlegi vezetés részéről. E szerint az igazgató feladata olyan szabályrendszer kialakítása és kontrollja, ahol az eredmény a rendszer függvénye. Azaz, az iskola teljesítménye rendszer és vezetés függő. A problémák felismerése és egyben megoldása is az igazgató egyszemélyes felelősségének tekintendő. Még az igazgató helyettes sem kaphat önálló hatáskört. A döntéshozatal mechanizmusa operatív kérdésekben erősen centralizált. Stratégiai problémák, tervek érdemi megvitatására nem nagyon emlékszem az évek során. Visszatérve a Quinn-féle felosztásra, a mi iskolánk jelenleg, leginkább egy célorientált kultúrára hasonlít, amennyiben a vezető központi szerepét, a többiek információhoz való hozzáférésének korlátozottságát, vagy a feladatokhoz kötődő szóbeli kommunikációt tekintem. Sajnos a racionális tervezés, vagy a hatékonyság és teljesítmény kiemelt fontossága már nem ennyire egyértelműen látszódik. Illetve a teljesítmény fő kritériuma a vezetői utasításoknak való engedelmesség. Fent említett okokra is visszavezethetően igazgató és tanári kar között kialakulni látszik egy motivációs szakadék, mely olyan magasabb rendű szükségletek, mint a siker és az önmegvalósítás a munkában és a munkahelyen történő megvalósítását jelenthetné. Ennek okai közt megnevezhető a bizalomhiány vezető és beosztott vonatkozásában. Következményként kezdenek megjelenni a pesszimizmus, a csökkenő felelősségvállalás, a kezdeményezés hiánya, és a burn out bizonyos tünetei. A konfliktuskezelést tanári karon belül is inkább a konfrontatív stratégiák jellemzik. Feltűnik az egyéni érdekek túlzott érvényesítése, az arányait vesztett individualizmus is. Ugyanígy említhetném a bizonytalanságérzetet, vagy a kockázatkerülést. Eddigi közel sem teljes körű elemzésemben inkább csak a jelenlegi igazgató emberi természetre vonatkozó előfeltevéseiből, valamint saját igazgatói szerepének és az általa helyesnek tartott irányítási módszereiből következő filozófia és stílus szervezetre gyakorolt negatív hatásait említettem. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne ismerném el teljes tisztelettel az ugyanezen karizmatikus személyiségből fakadó pozitív hatásokat is, melyeket igazgató asszonyunk minden bizonnyal fel fog sorolni a saját pályázatában. 10

11 2.4 TÁRGYI FELTÉTELEK A korábban több épületben működő iskolánk egy ROP pályázatnak köszönhetően 2007-re teljesen megújult. A kétszintessé vált épület földszintjén találhatóak az alsósok osztálytermei, valamint az iskola könyvtára, fejlesztő szobák és a tornaterem öltözőkkel. Itt kaptak helyt az orvosi szoba váróval, a technikai személyzet helységei és a vizes blokkok is. Az emeleten a felsős tanulók szaktantermei, szertárak, a tanári szoba, az igazgatói irodák, tárgyaló és irattár találhatóak, illetve a fenti vizes blokkok. Nem csak az épület maga, de a berendezés, az iskola bútorai is megújultak. A 2007-ben még modernnek számító informatika terem 24 géppel, és a nyelvi labor mára már sokat veszített korszerűségéből. Viszont időközben önkormányzatunk pályázatának köszönhetően interaktív táblákkal is gyarapodtunk. Iskolánk nagy füves udvarral, az udvaron betonozott focipályával rendelkezik. A kb m 2 -es zöld területen padok, árnyékot adó fák, bokrok, cserjék találhatóak. A napközi konyha és az ebédlő nem az iskolához tartozik, de viszonylag rövid sétával elérhető. 2.5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Iskolánkban 10 tanító és 16 szakos tanár működik. Hárman közülük a tankerülethez tartozó iskolákból segítik nálunk a szakos ellátottságot, nevezetesen a fizika, az ének és az angol oktatást. Két kolléganőnk gyesen van. Tantestületünk 26 %-a férfi. Pedagógus szakvizsgája 3 főnek van. Egyetemi szintű végzettséggel két tanár rendelkezik. 1 kolléganőnk részmunkaidős, gyakornoki státuszban. A szakos ellátottság intézményünkben teljes körű. Kivételt képez a gyógypedagógus kérdése, aki jelenleg gyesen van. Feladatait ideiglenesen a tanári kar látja el. 11

12 Az adminisztratív munkákat az iskola titkár látja el részmunkaidőben. A technikai személyzet: 3 fő takarítónő és 1 fő fűtő és gondnok. 2.6 GAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA január elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el gazdálkodási felügyeletünket. Ily módon nincs önálló költségvetésünk, ami nem jelenti a kiadásaink tervezésének hiányát. Fenntartónk a működtetési költségeket, valamint feladataink finanszírozását teljes egészében átvállalta. A tanév során fedezte dologi kiadásainkat. A korábbi, önkormányzati fenntartás alatt részben önállóan gazdálkodó szervezet volt az iskolánk. Ezen időszak végén gyakran előfordult, hogy fénymásoló papírunk sem volt. Ebben a tanévben ilyen problémáink nem voltak. Forrásokhoz jutunk különböző pályázatok révén is. Például pályázat biztosította az elmúlt tanév során a lehetőséget, hogy érdeklődő tanulóink fafaragó szakkörön ismerkedhettek a fa-megmunkálással, és vehettek részt nyári táborozáson is. Ebben a tanévben 7. és 8-os osztályaink járhatnak át a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola nyílt labor programjaira. Nagy segítséget jelent a Szülők a Sámsoni Iskoláért Közhasznú Alapítvány közreműködése versenyek nevezési díjainak, útiköltségeknek, iskolai eszközök számláinak rendezésében. Financiális forrás az évenkénti iskolabál, illetve a farsangi bál bevétele is. Itt szeretném kiemelni, hogy amennyiben sikeresnek bizonyul a pályázatom, ezeken a rendezvényeken nem fogunk semmilyen haszon reményében alkoholos italokat árulni. Ugyanígy nem tarthatnak nagyon késői időpontig sem, - a jelenlegi gyakorlattal ellentétben - mivel kiskorúak részvételével zajlanak ezek az események. 12

13 2.7 NEVELŐ OKTATÓ MUNKA Tanulóink létszám adatait az alábbi táblázat szemlélteti: ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT osztály létszám /fő/ osztály létszám/ fő/ a a b b a a b b a b. 20 Alsó tagozaton 96 gyermek, felső tagozaton 125 tanuló, összesen 221 fő oktatását nevelését látja el intézményünk az idei tanévben. A 2013-as Országos Kompetenciamérés eredményei: 6-os matematika átlageredmények: szövegértés átlageredmények: Az Önök intézményében 1492 (1433;1547) 1441(1383; 1498) Országosan 1489 (1488;1490) 1497(1496; 1498) Általános iskolákban 1482 (1481;1483) 1488(1487; 1490) Községi általános iskolákban 1436 (1434;1438) 1428(1426; 1430) Városi általános iskolákban 1470 (1469;1472) 1478(1476; 1480) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1527 (1524;1529) 1545(1541; 1547) Budapesti általános iskolákban 1548 (1545;1550) 1566(1563; 1569) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1643 (1638;1648) 1681(1677; 1687) 13

14 8-os matematika átlageredmények: szövegértés átlageredmények: Az Önök intézményében 1565 (1500;1620) 1491(1413; 1564) Országosan 1620 (1620;1622) 1555(1554; 1557) Általános iskolákban 1604 (1604;1606) 1539(1538; 1540) Községi általános iskolákban 1558 (1556;1560) 1493(1490; 1495) Városi általános iskolákban 1595 (1593;1597) 1529(1527; 1531) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1654 (1651;1657) 1590(1586; 1593) Budapesti általános iskolákban 1669 (1666;1672) 1603(1599; 1606) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1765 (1761;1771) 1707(1703; 1710) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1756 (1752;1760) 1697(1693;1700) A 2013/2014-es tanév félévi tanulmányi eredményei: alsó tagozat Osztályok Tanulmányi átlag Magatartás Szorgalom 1.o. 4 4,05 2.o. 4,41 4,45 4,3 3.a 4,29 4,35 3,95 3.b 4,51 4,9 4,36 4.a 3,99 4,3 4 4.b 4,16 4,5 3,91 Átlag 4,272 4,41 4,09 néma értő nem felelt osztály írás matematika jól megfelelt megfelelt olvasás meg 1.o. 70% 85% 89% 15 fő 3 fő 1% A táblázatokat Nagy József igazgató helyettes úr készítette. 14

15 felső tagozat 8.b 8.a 7.b 7.a 6.b 6.a 5.o. 3,33 3,17 3,46 3,71 3,78 3,32 4,03 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 félévi bukások Osztály 1 tárgyból 2 tárgyból Több tárgyból 1.o. 2.o. 3.a 3.b 4.a 4.b 5.o a b a b a b A táblázatokat Nagy József igazgató helyettes úr készítette. 15

16 Tanulási kudarcnak kitett tanulók támogatása: Számukra elsősorban napközis, illetve tanulószobai ellátást biztosít az iskola. Tanítóink, szaktanáraink rendszeresen korrepetálásokat tartanak. Egyénileg is igyekeznek segíteni a nehézséggel küzdő gyerekeket. Az SNI-s tanulók fejlesztése ideiglenesen a szaktanárok feladata lett, mivel a gyógypedagógusunk ebben a tanévben gyesen van. Gyógytorna: Iskolánk tanulói ebben a tekintetben szerencsések, mivel szakképzett, tapasztalt gyógytornász kolléganő segíti problémáik leküzdését. Egészséges életmódra nevelés: Minden évben egészség hetet tartunk iskolánkban a reál munkaközösség szervezésében. Ennek keretében naponta a témához kapcsolódó teszteket töltenek ki a gyermekek, előadásokat hallgatnak meg, ismeretterjesztő filmeket néznek, egészséges ételeket készítenek és kóstolnak meg. A hetet játékos sportvetélkedő zárja, melyen az egész felső tagozat nagy örömmel vesz részt. Minden évfolyam osztályfőnöki óráin is súlyt helyez az egészséges életmódra nevelésre. Ezen kívül minden nap csatlakozhatnak a tanulók a különféle délutáni sportfoglalkozásokhoz. Művészeti nevelés: Rajztanárunk és alsós tanítóink számos rajzversenyen vesznek részt szép sikerekkel. A gyerekek hetente látogathatják az igen színvonalas rajzszakkört, valamint különböző kézműves szakköröket is. Igénybe vettük már a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai tudását is év közbeni tanulmányi kirándulások alkalmával. 16

17 Minden évben igyekszünk eljutni színházba különböző pályázatok segítségével. Iskolánk helyet biztosít délutáni zene- és hangszeroktatásnak, illetve a mozgáskultúra fejlesztéséről tánctanár gondoskodik. Nagy eseménynek számít iskolánk életében a versmondó verseny is, melyre hetekig készülnek tanulók és felkészítő tanárok egyaránt. Nemzeti azonosságtudat fejlesztése: Pedagógiai Programunk kiemelten fontosnak tartja fenti cél megvalósítását. Minden nemzeti ünnepünket méltóképpen megünnepeljük, oly módon, hogy mindig egy-egy osztály készül fel, olykor színielőadásnak is beillő műsorral. Időről időre különböző előadókat is látunk vendégül ugyanebből a célból. Honvédelmi nevelés: Szeptember végi visszatérő programunk a Gesztenye Galopp verseny, amely országos rendezvénynek számít, hiszen távoli iskolákból is érkeznek hozzánk csapatok, hogy összemérjék az erejüket a honvédelmi akadályversenyünkön. Az eseményt szervező kollégánk sok egyéb hasonló versenyre készít fel, és kísér el csapatokat, ahol tanulóink kiváló eredményeket érnek el. Egyéb területek: Pedagógiai Programunk a fentieken kívül még egyéb fejlesztési területeket, nevelési célokat is megfogalmaz. Szeretném még megemlíteni a kétévente megrendezett Uniós Hetet, mely többek közt alkalmat nyújt az európai értékek megismerésére. Ilyen program még a szintén minden második évben megrendezendő KI MIT TUD, mely sokféle nevelési és fejlesztési cél elérését segíti. Meg kell jegyezzem, hogy az iskola nevelő oktató munkájának számbavételéből sok minden kimaradt, csak az általam legjellemzőbbnek tartott területekről ejtettem szót. 17

18 3. VEZETŐI PROGRAM MOTTÓ: az én szívem a szeretet fátylával borítja be minden gondolatomat. Raffaello Santi: Sonetti II. Amikor egy ilyen hatalmas társadalmi alrendszerben, mint az oktatás makroszintű változások zajlanak, átalakultak a döntési és hatalmi viszonyok, módosultak a nevelés oktatás elé tűzött átfogó célok, a kormányzat, a társadalom minőségi javulást vár el az oktató személyzet felkészültségében, számtalan emberi probléma, érdekütközések, ragaszkodás a régihez, bizonytalanság, sértődések kerülnek felszínre mikro szinten, egy egy iskolán belül is. Ilyenkor különösen fontosnak gondolom olyan értelmes szívvel és elmével kezelni a felmerülő, megoldandó kérdéseket, melyhez a racionalitás önmagában, szeretet nélkül, nem segíthet hozzá. Szeretet alatt nem valami szeszélyes, jövő menő, személyválogató érzelmet értek, - ahogyan, gyanítom Raffaello sem, - hanem a reánk bízottak javát kereső igaz elköteleződést EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE A rendszer sikeres működtetésének feltételeként nem a közvetlen irányítás és ellenőrzés koncepcióját tartom célravezetőnek. Inkább az összefüggések, a környezeti kihívások felismerését, a szervezeti válaszok megtalálását, az erőforrások elosztását, a feltételek biztosítását, a beosztottak fejlesztését és támogatását tekintem követendő vezetői magatartásnak. Tisztázni szükséges, melyek azok a mindenki által elfogadott értékek, amelyek erőtere mentén a vezető a szükséges mértékű kihívást jelentő célok és feladatok megfogalmazásával beosztottjai önálló, kreatív munkáját és személyes fejlődését támogatja. 18

19 3.1.1 TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT A személyes teljesítmény értékeléséhez elsőként azt szükséges tisztázni, hogy mi számít az iskola szintjén teljesítménynek? Ennek ismeretében határozhatjuk meg, hogy a különböző szervezeti egységek, csoportok, egyének mivel járulhatnak hozzá a közös sikerhez. 1. Kiindulásként az oktatási rendszer fő funkcióiból a következőket emelném ki: a kulturális reprodukció a személyiség fejlesztése a társadalmi integráció elősegítése a szükséges társadalmi változások előmozdítása 2. Feltétlen idesorolnám a kiemelt fejlesztési területeket és a kulcskompetenciákat is. A mi iskolánkban szokásosnál mélyebben átgondolandó mindenki részéről a kettő egymáshoz és az egyes szaktárgyakhoz való viszonya. 3. Ugyancsak idetartozó elemként értékelem a pedagóguskompetenciákat. Minél előbb tudatosítani szeretném a kollégákban a szóban forgó kompetenciák létét, hogy utat nyithassunk a személyes fejlődési lehetőségek felismerésére. Tisztában vagyok vele, hogy nem lesz népszerű gondolat a szakmai megújulás szükségességének felvetése. Nem szívesen változtatunk az éveken keresztül bevett gyakorlatunkon. Mindazonáltal bízok abban, hogy minden kollégám meg fogja érteni, hogy az egyéni teljesítmények jelentőségét is csak a közös célok, a közös siker, az iskolánk jó híre képes magasra emelni. 4. Negyedik elemként a fenntartói elvárások rendszerét tartanám szem előtt az iskolánk, mint intézmény teljesítmény-standardjainak pontos meghatározásához. Természetesen ezt nem egy igazgatói döntésként képzelem el, hanem olyan folyamatként, melyben az egész tantestület részt vesz, magáénak fogad el, hiszen így várható belsővé váló, interializálódott normarendszer kialakulása a kollégák részéről is. 19

20 TUDÁS- ÉS INFORMÁCIÓMENEDZSMENT A tudásmenedzsment, meglátásom szerint, erősítésre szoruló terület intézményünkben. Napjainkban már nem szerencsés monopolizálni azt. A tudásnak, tudásmegosztásnak stratégiai jelentősége lenne, ha megtanulnánk jobban élni ezzel a lehetőséggel. Ha kifejlesztenénk egy keretrendszert a tudás megosztására, intézményivé tételére, ez javíthatná eredményeinket. A szellemi tőke jobb kihasználása, a tudás rögzítése, strukturálása, elérhetővé tétele végső soron az emberekről, az ő igényeikről és hajlandóságaikról kell, hogy szóljon. A rendszer alapjául a következők szolgálnának: - a kollégák bátorítása igényeik felismerésére és megnevezésére - látni, hogy milyen fontos tudás, információ van a kezükben - tudni, hogy kinek lehet erre szüksége máshol - tudni, hogy milyen formában legcélszerűbb a tudást, információt eljuttatni a szükséges helyekre Az iskolán belüli tudásmegosztás alapkövetelménye az információk közös feldolgozása. A közös munkához szükséges a hatalmi távolság csökkentése, a csoportmunkához elengedhetetlen a bizalom növelése, a természetes bizonytalanságkerülés mérséklése, és a kitartó erkölcsi ösztönzés a tudás megosztására. Bizonyos régi beidegződések, elavult tudásanyag elfelejtése, leépítése adhatna teret egy mostaninál magasabb fokú szervezeti adaptációnak, alkalmazkodóképességnek, egy egészségesebb állandó szervezeti tanulási folyamatnak. Konkrétabban fogalmazva, a tudáskezelés területén, az alábbiakon változtatnék: - a képzéseken elsajátított egyéni ismeretek és készségek megosztása, azok mindennapi gyakorlatban való megjelenésének, hasznosításának szorgalmazása; - a közös stratégiai munka támogatása e területen, mely előmozdítaná egymás munkájának, elgondolásainak jobb megértését is; - az információ megosztását biztosító egységes rendszer kialakítása a fent említettekkel összhangban. 20

21 3.2. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ Miután az intellektuális intelligencia és a kommunikáció sikeressége nem áll egyenes arányosságban, ezen a területen is szükséges az érzelmi intelligencia kiemelése. Ez a képesség egyéni és szervezeti szinten is, Mayer-Salovay után, az alábbi tulajdonságokat jelenti: a megértés segítése céljából a saját és mások érzelmeinek észlelése, felismerése, kifejezése érzelmek tudatosítása, használatuk a problémamegoldásban, rugalmas tervezésben, figyelemirányításban, motiváció kialakításában érzelmek tudatos szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlődés, illetve a környezeti alkalmazkodás elősegítése céljából. A tantestület és a munkatársak szemléletváltozását szeretném előmozdítani, hogy belülről motivált, együttműködésre, változásra, tanulásra kész, csapatban gondolkodó; optimista és sikerorientált, magas színvonalon teljesítő kollégák vegyenek körül. Fenti tulajdonságok hiányában hogyan is közvetíthetnénk ezt a kívánatos beállítódást tanulóink felé? A magas színvonalú tudás mellett nélkülözhetetlen a belső motiváltság, az inkább empátián, semmint intellektuális tudáson alapuló együttműködés képessége, a változások elfogadása, akár kezdeményezése a saját fejlődésünk és tanulóink fejlesztése érdekében. Összefoglalva a hatékony szervezeti kommunikáció érdekében a vezetésnek érzékenynek kell lennie a kollégák problémáira, munkával való elégedettségére. A kölcsönösen támogató kapcsolatok kialakítása több kérdésben meghozná a maga hasznát. Például jobban menedzselhetőek lennének a változások, a problémák könnyebben kezelhető formában kerülhetnének felszínre, a nyílt kommunikáció válhatna gyakorlattá, nem alakulnának ki szélsőséges érzelmi konfliktusok, melyre sajnos, bőven van példa jelenlegi gyakorlatunkban. 21

22 Egy szűkülő kommunikációs terepet egy bővülővel felváltani; a felelősség elhárítása helyett, a felelősség felvállalását, a hibák alapos elemzését preferálni, a kiszámíthatatlan időpontú és időtartamú, rossz hangulatú megbeszélések helyett nyugodt, feszültségmentes, bizalomra épülő, rögzített időponton belül befejeződő megbeszéléseket szervezni, olyan irányvonalak, melyet követendőnek gondolok egy vezető számára SZERVEZETI KULTÚRA Előző témával szoros összefüggésben szeretnék szólni a szervezeti kultúrával kapcsolatos elképzeléseimről is. A delegálás, bizalom, elégedettség, hatékonyság kulcsfogalmakként határozhatóak meg. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat állítanám szembe egymással: bizalmatlanság, indokolatlan felelősségre vonások, engedelmesség elvárása megtagadott segítség, a problémák szőnyeg alá söprése széteső szervezetkép, bizonytalan döntések közös és egyéni felelősség elhárítása széleskörű információáramlás, fejlesztő célú teljesítményértékelés, kölcsönös bizalom, segítségnyújtás, önállóság a problémák megoldásában, egységes szervezetkép, tervszerű döntések, a felelősség önkéntes vállalása, elégedettség, sikerkeresés 22

23 Talán a fent elmondottakból is kitűnik, hogy iskolánkban a szervezeti kultúra, mint olyan megújításra, változásra, fejlesztésre váró terület. Úgy ítélem meg, hogy jelen pillanatban nem működnek egységesen az erre vonatkozó előfeltevések, értékek. Ebből következően, a cselekedetek is széthúzó irányba mutatnak. A nagyobb probléma nem a szervezeti kultúra látható területeit, a formálisan is vallott normarendszert érinti, bár itt is vannak tisztázandó kérdések. A gond inkább a ténylegesen létező szervezeti kultúrában keresendő. Változást szeretnék a hatékonyság és az alkalmazkodó képesség növelése érdekében. A jelenlegi alapvetően egyszemélyi döntésre és felelősségvállalásra épülő szervezeti kultúránál célravezetőbbnek tartanám a döntéseket és felelősséget is megosztó kultúra kiépítését. Tisztában vagyok vele, hogy ilyen váltásokhoz idő, elkötelezettség, empátia és nyugalom szükséges. Egyik napról a másikra valószínűleg nem lehet eredményt elérni ilyen alapvető területen, mint a döntéshozatal rendje. De mégis bízom abban, hogy kellő türelemmel és kitartással delegálni lehet a feladatokat, a döntéshozatalt, a felelősséget a megfelelő szintekre, a testületi tagok személyes fejlődésének támogatása céljából is. Másfelől az oktatási rendszer változásából eredő új követelmények, mint például az oktatók magasabb színvonalú felkészültségének és munkájának elvárása, megköveteli az érzelmi azonosulást az elérendő céllal. A feladatorientáció helyett, ahogy az eddigiekből is kitűnhetett, kívánatosabbnak látom a humán orientációt, az együttműködést, egymásra figyelést, egymás segítését, már csak azért is, mert a gyerekek sem tanulják ezt meg, ha mi más mintát követünk. A jelenlegi konfliktus megoldási stratégiákat inkább az együttműködés irányába szeretném elmozdítani, az elsimítás, elkerülés, kompromisszumkeresés vagy versengés helyett inkább a nyer nyer típusú megoldások hoznának jobb eredményt hosszú távon. A szervezeti kultúra fejlesztése mellett, és azt alapul véve, a szervezeti légkör pozitív irányú befolyásolása is szükségesnek látszik. Különböző régebbi mérésekből és 23

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben