PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. pályázó: SETÉNY IRÉNE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT 2014. BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. pályázó: SETÉNY IRÉNE"

Átírás

1 PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA pályázó: SETÉNY IRÉNE

2 PÁLYÁZAT BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület Pályázó: Setény Iréne 5946 Békéssámson, Andrássy u. 97. Intézmény: Békéssámsoni Általános Iskola 5946 Békéssámson, Andrássy u. 41. OM:

3 TARTALOMJEGYZÉK BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZATI NYILATKOZAT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BEVEZETŐ GONDOLATOK SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Az intézmény adatai Az iskola környezete Szervezeti, vezetési jellemzők Tárgyi feltételek Személyi feltételek Gazdálkodási stratégia Nevelő oktató munka VEZETŐI PROGRAM Emberi erőforrások menedzselése Teljesítménymenedzsment Tudás- és információmenedzsment Szervezeti kommunikáció Szervezeti kultúra Célkitűzések a nevelő oktató munkában Nevelő munka Oktató munka Partnerkapcsolatok ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

4 PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Setény Iréne pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapon március 17-én megjelent pályázati felhívás alapján a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezetői állására. A következő nyilatkozatokat mellékelem: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, pályázatom tartalma harmadik személlyel közölhető. 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Pályázatomhoz mellékelem továbbá a következőket: 1. Végzettséget igazoló oklevelek másolatai 2. Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3. Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 4. Szakmai önéletrajz Tisztelettel: Setény Iréne Békéssámson, április 12. 4

5 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Setény Iréne 5946 Békéssámson, Andrássy u oktatási azonosító: születési hely és dátum: Békéssámson, július 18. Betölteni kívánt munkakör: Intézményvezető Békéssámsoni Általános Iskola, Békéssámson Szakmai tapasztalat: től a Békéssámsoni Általános Iskola informatika, könyvtárhasználat, napközis tanár; től munkaközösség vezető Tanulmányok: olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar számítástechnika szakos tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar közoktatási vezető szakképzettség Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar okleveles könyvtárpedagógia-tanár SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pedagógiai Kar erkölcstan, etika szakos pedagógus Kodolányi János Főiskola 5

6 Egyéb továbbképzések: számítástechnikai szoftverüzemeltető Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Intézet Továbbképzés az 5-6 évfolyamon tanító pedagógusok számára. Módszertan az átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak 120 óra Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Nyelvismeret: olasz felsőfok angol alapfok Személyes tulajdonságok: keresztyén alapértékekre épülő világnézet, integrált látásmód, /Egyaránt fontosnak tartom a dolgok megvizsgálását az egyén, a közösség, a tudomány és a hit szempontjából./ zéró összegű játszmák kerülése, /Próbálom a helyzeteket úgy befolyásolni, hogy minden résztvevő megtalálja a maga nyereségét./ elméleti felkészültség, precízség, következetesség, motiváló és támogató készség, probléma felismerés, problémamegoldás, kreativitás, humán és reál tudományok iránti érdeklődés egyensúlya, családi példákból fakadó személyes bátorság, hiányosságaimra is kiterjedő önismeret, mások emberi értékeinek felismerése és megbecsülése 6

7 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK Felteszem magamnak a kérdést, ahogy nyilván mások is jogosan választ kérnek, miért akarom az iskolánk igazgatói állását megpályázni. Hiszen nemrég, az igazgató helyettesünkkel is, ahogy néhány más kollegával, még arról beszélgettem, hogy nem vagyok az a tipikus vezető alkat. A jelenlegi igazgató asszonyunk vezetésével is működik az iskola, aki az évek során számtalan eredményt ért el. A tantestületünk teszi a dolgát, ahogy mindig is tette. Sokan közülük jó tanárok, elhivatottak, a gyerekek, a tantestület, az iskola hasznáért dolgoznak, bárki is legyen az igazgató. Milyen választ adhatok, tehát, az egyéni becsvágyamon túl? Az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy pont a jelenlegi gyakorlattól eltérő hozzáállásommal lennék képes javítani az iskolánk helyzetén. Ennek alapvetően két pillérét szeretném kiemelni: 1. A vezetést nem a hatalom gyakorlás eszközének, hanem szolgálatnak tekintem. A szülőfalum, Békéssámson, iskolai közösségét, tanulókat, tanárokat, szülőket legjobb tudásom szerint szolgálni, előmozdítani érdekükben a jobbítást minden területen, olyan feladat, amely felé teljes komolysággal képes vagyok elköteleződni. 2. Tudom, mert tanultam és tapasztaltam is, hogy nincs az a közösség, amely tartósan, a saját elképzelései ellenére követné a kívülről, mások akaratából fakadó normákat, ha mégoly szigorral és következetességgel próbálják is azokat betartatni. A mi tantestületünkben még nagyon sok potenciál van. Ez az erő felszínre hozható, nem erőszakkal, hanem tapintatos útmutatással, a célok világos és egyértelmű kijelölésére épülő valóban közös, minden érintett által elfogadott normarendszer kialakításával. Szeretném, ha a tantestületünk nem csak kiváló egyének halmaza, de igazi közösség lenne, mert így többet tehetnénk a gyermekeinkért, rajtuk keresztül a településünk jövőjéért. 7

8 2. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Békéssámsoni Általános Iskola Az intézmény székhelye: 5949 Békéssámson, Andrássy u OM azonosító: Fenntartó és működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Beiskolázási körzet: Békéssámson község közigazgatási területe 2.2 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE Békéssámson község a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, annak dél-nyugati részén, az Orosházi járásban található zsáktelepülés. Területe: 7125 ha. Lakossága közel 2500 fő. Lakásainak száma 1135, de ezek közül sok üresen áll, új tulajdonosra várva. A falu népessége folyamatosan csökken, vele a gyermeklétszám is. A munkalehetőség helyben eléggé korlátozott. Nálunk is működik a közmunka rendszere, van néhány intézmény, egy nem túl nagy létszámú magán üzem, valamennyi munkalehetőség a mezőgazdaságban. Sokan a 20 km-re fekvő Hódmezővásárhely gyáraiban találják meg a megélhetésüket. Ismerek néhány Orosházára ingázó dolgozót is. A lakosság etnikai összetételét tekintve túlnyomórészt a többségi társadalomhoz tartozik. Vallási hovatartozását tekintve katolikus, református, nazarénus és gyülekezethez nem tartozó a falu népessége. Van olyan osztályunk, ahol a tanulók egy harmad része nazarénus család gyermeke. Mivel náluk a nagycsalád jelenti az elfogadott modellt, így ők biztosítják iskolánk tanuló utánpótlásának jelentős részét. 8

9 2.3 SZERVEZETI, VEZETÉSI JELLEMZŐK FENNTARTÓ IGAZGATÓ HELYETTES IGAZGATÓ SZMK REÁL MUNK. KÖZ. HUMÁN MUNK. KÖZ. ALSÓS MUNK. KÖZ. OSZT.FŐN. MUNK. KÖZ. ADMIN. TECHN. DOLG. TANTESTÜLET DIÁK ÖNKORM. TANULÓK szervezeti diagram Iskolánk szervezeti és vezetési jellemzőit a fenti ábrával próbálom szemléltetni. A nyilak irányultsága vagy hiánya szavak nélkül is kifejez egy bizonyos fajta intézményi kultúrát, vezetési stílust. 9

10 A Quinn-féle modellt tekintve mindenképpen egy szoros kontrollú rendszer bontakozik ki előttünk. Talán a környezeti stabilitás hiánya, jobban mondva, az erőteljesen változó, komplex intézményi környezethez való alkalmazkodás kényszere hatott egy tradicionális megoldás irányába a jelenlegi vezetés részéről. E szerint az igazgató feladata olyan szabályrendszer kialakítása és kontrollja, ahol az eredmény a rendszer függvénye. Azaz, az iskola teljesítménye rendszer és vezetés függő. A problémák felismerése és egyben megoldása is az igazgató egyszemélyes felelősségének tekintendő. Még az igazgató helyettes sem kaphat önálló hatáskört. A döntéshozatal mechanizmusa operatív kérdésekben erősen centralizált. Stratégiai problémák, tervek érdemi megvitatására nem nagyon emlékszem az évek során. Visszatérve a Quinn-féle felosztásra, a mi iskolánk jelenleg, leginkább egy célorientált kultúrára hasonlít, amennyiben a vezető központi szerepét, a többiek információhoz való hozzáférésének korlátozottságát, vagy a feladatokhoz kötődő szóbeli kommunikációt tekintem. Sajnos a racionális tervezés, vagy a hatékonyság és teljesítmény kiemelt fontossága már nem ennyire egyértelműen látszódik. Illetve a teljesítmény fő kritériuma a vezetői utasításoknak való engedelmesség. Fent említett okokra is visszavezethetően igazgató és tanári kar között kialakulni látszik egy motivációs szakadék, mely olyan magasabb rendű szükségletek, mint a siker és az önmegvalósítás a munkában és a munkahelyen történő megvalósítását jelenthetné. Ennek okai közt megnevezhető a bizalomhiány vezető és beosztott vonatkozásában. Következményként kezdenek megjelenni a pesszimizmus, a csökkenő felelősségvállalás, a kezdeményezés hiánya, és a burn out bizonyos tünetei. A konfliktuskezelést tanári karon belül is inkább a konfrontatív stratégiák jellemzik. Feltűnik az egyéni érdekek túlzott érvényesítése, az arányait vesztett individualizmus is. Ugyanígy említhetném a bizonytalanságérzetet, vagy a kockázatkerülést. Eddigi közel sem teljes körű elemzésemben inkább csak a jelenlegi igazgató emberi természetre vonatkozó előfeltevéseiből, valamint saját igazgatói szerepének és az általa helyesnek tartott irányítási módszereiből következő filozófia és stílus szervezetre gyakorolt negatív hatásait említettem. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne ismerném el teljes tisztelettel az ugyanezen karizmatikus személyiségből fakadó pozitív hatásokat is, melyeket igazgató asszonyunk minden bizonnyal fel fog sorolni a saját pályázatában. 10

11 2.4 TÁRGYI FELTÉTELEK A korábban több épületben működő iskolánk egy ROP pályázatnak köszönhetően 2007-re teljesen megújult. A kétszintessé vált épület földszintjén találhatóak az alsósok osztálytermei, valamint az iskola könyvtára, fejlesztő szobák és a tornaterem öltözőkkel. Itt kaptak helyt az orvosi szoba váróval, a technikai személyzet helységei és a vizes blokkok is. Az emeleten a felsős tanulók szaktantermei, szertárak, a tanári szoba, az igazgatói irodák, tárgyaló és irattár találhatóak, illetve a fenti vizes blokkok. Nem csak az épület maga, de a berendezés, az iskola bútorai is megújultak. A 2007-ben még modernnek számító informatika terem 24 géppel, és a nyelvi labor mára már sokat veszített korszerűségéből. Viszont időközben önkormányzatunk pályázatának köszönhetően interaktív táblákkal is gyarapodtunk. Iskolánk nagy füves udvarral, az udvaron betonozott focipályával rendelkezik. A kb m 2 -es zöld területen padok, árnyékot adó fák, bokrok, cserjék találhatóak. A napközi konyha és az ebédlő nem az iskolához tartozik, de viszonylag rövid sétával elérhető. 2.5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Iskolánkban 10 tanító és 16 szakos tanár működik. Hárman közülük a tankerülethez tartozó iskolákból segítik nálunk a szakos ellátottságot, nevezetesen a fizika, az ének és az angol oktatást. Két kolléganőnk gyesen van. Tantestületünk 26 %-a férfi. Pedagógus szakvizsgája 3 főnek van. Egyetemi szintű végzettséggel két tanár rendelkezik. 1 kolléganőnk részmunkaidős, gyakornoki státuszban. A szakos ellátottság intézményünkben teljes körű. Kivételt képez a gyógypedagógus kérdése, aki jelenleg gyesen van. Feladatait ideiglenesen a tanári kar látja el. 11

12 Az adminisztratív munkákat az iskola titkár látja el részmunkaidőben. A technikai személyzet: 3 fő takarítónő és 1 fő fűtő és gondnok. 2.6 GAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA január elsejétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el gazdálkodási felügyeletünket. Ily módon nincs önálló költségvetésünk, ami nem jelenti a kiadásaink tervezésének hiányát. Fenntartónk a működtetési költségeket, valamint feladataink finanszírozását teljes egészében átvállalta. A tanév során fedezte dologi kiadásainkat. A korábbi, önkormányzati fenntartás alatt részben önállóan gazdálkodó szervezet volt az iskolánk. Ezen időszak végén gyakran előfordult, hogy fénymásoló papírunk sem volt. Ebben a tanévben ilyen problémáink nem voltak. Forrásokhoz jutunk különböző pályázatok révén is. Például pályázat biztosította az elmúlt tanév során a lehetőséget, hogy érdeklődő tanulóink fafaragó szakkörön ismerkedhettek a fa-megmunkálással, és vehettek részt nyári táborozáson is. Ebben a tanévben 7. és 8-os osztályaink járhatnak át a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola nyílt labor programjaira. Nagy segítséget jelent a Szülők a Sámsoni Iskoláért Közhasznú Alapítvány közreműködése versenyek nevezési díjainak, útiköltségeknek, iskolai eszközök számláinak rendezésében. Financiális forrás az évenkénti iskolabál, illetve a farsangi bál bevétele is. Itt szeretném kiemelni, hogy amennyiben sikeresnek bizonyul a pályázatom, ezeken a rendezvényeken nem fogunk semmilyen haszon reményében alkoholos italokat árulni. Ugyanígy nem tarthatnak nagyon késői időpontig sem, - a jelenlegi gyakorlattal ellentétben - mivel kiskorúak részvételével zajlanak ezek az események. 12

13 2.7 NEVELŐ OKTATÓ MUNKA Tanulóink létszám adatait az alábbi táblázat szemlélteti: ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT osztály létszám /fő/ osztály létszám/ fő/ a a b b a a b b a b. 20 Alsó tagozaton 96 gyermek, felső tagozaton 125 tanuló, összesen 221 fő oktatását nevelését látja el intézményünk az idei tanévben. A 2013-as Országos Kompetenciamérés eredményei: 6-os matematika átlageredmények: szövegértés átlageredmények: Az Önök intézményében 1492 (1433;1547) 1441(1383; 1498) Országosan 1489 (1488;1490) 1497(1496; 1498) Általános iskolákban 1482 (1481;1483) 1488(1487; 1490) Községi általános iskolákban 1436 (1434;1438) 1428(1426; 1430) Városi általános iskolákban 1470 (1469;1472) 1478(1476; 1480) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1527 (1524;1529) 1545(1541; 1547) Budapesti általános iskolákban 1548 (1545;1550) 1566(1563; 1569) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1643 (1638;1648) 1681(1677; 1687) 13

14 8-os matematika átlageredmények: szövegértés átlageredmények: Az Önök intézményében 1565 (1500;1620) 1491(1413; 1564) Országosan 1620 (1620;1622) 1555(1554; 1557) Általános iskolákban 1604 (1604;1606) 1539(1538; 1540) Községi általános iskolákban 1558 (1556;1560) 1493(1490; 1495) Városi általános iskolákban 1595 (1593;1597) 1529(1527; 1531) Megyeszékhelyi általános iskolákban 1654 (1651;1657) 1590(1586; 1593) Budapesti általános iskolákban 1669 (1666;1672) 1603(1599; 1606) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1765 (1761;1771) 1707(1703; 1710) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1756 (1752;1760) 1697(1693;1700) A 2013/2014-es tanév félévi tanulmányi eredményei: alsó tagozat Osztályok Tanulmányi átlag Magatartás Szorgalom 1.o. 4 4,05 2.o. 4,41 4,45 4,3 3.a 4,29 4,35 3,95 3.b 4,51 4,9 4,36 4.a 3,99 4,3 4 4.b 4,16 4,5 3,91 Átlag 4,272 4,41 4,09 néma értő nem felelt osztály írás matematika jól megfelelt megfelelt olvasás meg 1.o. 70% 85% 89% 15 fő 3 fő 1% A táblázatokat Nagy József igazgató helyettes úr készítette. 14

15 felső tagozat 8.b 8.a 7.b 7.a 6.b 6.a 5.o. 3,33 3,17 3,46 3,71 3,78 3,32 4,03 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 félévi bukások Osztály 1 tárgyból 2 tárgyból Több tárgyból 1.o. 2.o. 3.a 3.b 4.a 4.b 5.o a b a b a b A táblázatokat Nagy József igazgató helyettes úr készítette. 15

16 Tanulási kudarcnak kitett tanulók támogatása: Számukra elsősorban napközis, illetve tanulószobai ellátást biztosít az iskola. Tanítóink, szaktanáraink rendszeresen korrepetálásokat tartanak. Egyénileg is igyekeznek segíteni a nehézséggel küzdő gyerekeket. Az SNI-s tanulók fejlesztése ideiglenesen a szaktanárok feladata lett, mivel a gyógypedagógusunk ebben a tanévben gyesen van. Gyógytorna: Iskolánk tanulói ebben a tekintetben szerencsések, mivel szakképzett, tapasztalt gyógytornász kolléganő segíti problémáik leküzdését. Egészséges életmódra nevelés: Minden évben egészség hetet tartunk iskolánkban a reál munkaközösség szervezésében. Ennek keretében naponta a témához kapcsolódó teszteket töltenek ki a gyermekek, előadásokat hallgatnak meg, ismeretterjesztő filmeket néznek, egészséges ételeket készítenek és kóstolnak meg. A hetet játékos sportvetélkedő zárja, melyen az egész felső tagozat nagy örömmel vesz részt. Minden évfolyam osztályfőnöki óráin is súlyt helyez az egészséges életmódra nevelésre. Ezen kívül minden nap csatlakozhatnak a tanulók a különféle délutáni sportfoglalkozásokhoz. Művészeti nevelés: Rajztanárunk és alsós tanítóink számos rajzversenyen vesznek részt szép sikerekkel. A gyerekek hetente látogathatják az igen színvonalas rajzszakkört, valamint különböző kézműves szakköröket is. Igénybe vettük már a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai tudását is év közbeni tanulmányi kirándulások alkalmával. 16

17 Minden évben igyekszünk eljutni színházba különböző pályázatok segítségével. Iskolánk helyet biztosít délutáni zene- és hangszeroktatásnak, illetve a mozgáskultúra fejlesztéséről tánctanár gondoskodik. Nagy eseménynek számít iskolánk életében a versmondó verseny is, melyre hetekig készülnek tanulók és felkészítő tanárok egyaránt. Nemzeti azonosságtudat fejlesztése: Pedagógiai Programunk kiemelten fontosnak tartja fenti cél megvalósítását. Minden nemzeti ünnepünket méltóképpen megünnepeljük, oly módon, hogy mindig egy-egy osztály készül fel, olykor színielőadásnak is beillő műsorral. Időről időre különböző előadókat is látunk vendégül ugyanebből a célból. Honvédelmi nevelés: Szeptember végi visszatérő programunk a Gesztenye Galopp verseny, amely országos rendezvénynek számít, hiszen távoli iskolákból is érkeznek hozzánk csapatok, hogy összemérjék az erejüket a honvédelmi akadályversenyünkön. Az eseményt szervező kollégánk sok egyéb hasonló versenyre készít fel, és kísér el csapatokat, ahol tanulóink kiváló eredményeket érnek el. Egyéb területek: Pedagógiai Programunk a fentieken kívül még egyéb fejlesztési területeket, nevelési célokat is megfogalmaz. Szeretném még megemlíteni a kétévente megrendezett Uniós Hetet, mely többek közt alkalmat nyújt az európai értékek megismerésére. Ilyen program még a szintén minden második évben megrendezendő KI MIT TUD, mely sokféle nevelési és fejlesztési cél elérését segíti. Meg kell jegyezzem, hogy az iskola nevelő oktató munkájának számbavételéből sok minden kimaradt, csak az általam legjellemzőbbnek tartott területekről ejtettem szót. 17

18 3. VEZETŐI PROGRAM MOTTÓ: az én szívem a szeretet fátylával borítja be minden gondolatomat. Raffaello Santi: Sonetti II. Amikor egy ilyen hatalmas társadalmi alrendszerben, mint az oktatás makroszintű változások zajlanak, átalakultak a döntési és hatalmi viszonyok, módosultak a nevelés oktatás elé tűzött átfogó célok, a kormányzat, a társadalom minőségi javulást vár el az oktató személyzet felkészültségében, számtalan emberi probléma, érdekütközések, ragaszkodás a régihez, bizonytalanság, sértődések kerülnek felszínre mikro szinten, egy egy iskolán belül is. Ilyenkor különösen fontosnak gondolom olyan értelmes szívvel és elmével kezelni a felmerülő, megoldandó kérdéseket, melyhez a racionalitás önmagában, szeretet nélkül, nem segíthet hozzá. Szeretet alatt nem valami szeszélyes, jövő menő, személyválogató érzelmet értek, - ahogyan, gyanítom Raffaello sem, - hanem a reánk bízottak javát kereső igaz elköteleződést EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE A rendszer sikeres működtetésének feltételeként nem a közvetlen irányítás és ellenőrzés koncepcióját tartom célravezetőnek. Inkább az összefüggések, a környezeti kihívások felismerését, a szervezeti válaszok megtalálását, az erőforrások elosztását, a feltételek biztosítását, a beosztottak fejlesztését és támogatását tekintem követendő vezetői magatartásnak. Tisztázni szükséges, melyek azok a mindenki által elfogadott értékek, amelyek erőtere mentén a vezető a szükséges mértékű kihívást jelentő célok és feladatok megfogalmazásával beosztottjai önálló, kreatív munkáját és személyes fejlődését támogatja. 18

19 3.1.1 TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT A személyes teljesítmény értékeléséhez elsőként azt szükséges tisztázni, hogy mi számít az iskola szintjén teljesítménynek? Ennek ismeretében határozhatjuk meg, hogy a különböző szervezeti egységek, csoportok, egyének mivel járulhatnak hozzá a közös sikerhez. 1. Kiindulásként az oktatási rendszer fő funkcióiból a következőket emelném ki: a kulturális reprodukció a személyiség fejlesztése a társadalmi integráció elősegítése a szükséges társadalmi változások előmozdítása 2. Feltétlen idesorolnám a kiemelt fejlesztési területeket és a kulcskompetenciákat is. A mi iskolánkban szokásosnál mélyebben átgondolandó mindenki részéről a kettő egymáshoz és az egyes szaktárgyakhoz való viszonya. 3. Ugyancsak idetartozó elemként értékelem a pedagóguskompetenciákat. Minél előbb tudatosítani szeretném a kollégákban a szóban forgó kompetenciák létét, hogy utat nyithassunk a személyes fejlődési lehetőségek felismerésére. Tisztában vagyok vele, hogy nem lesz népszerű gondolat a szakmai megújulás szükségességének felvetése. Nem szívesen változtatunk az éveken keresztül bevett gyakorlatunkon. Mindazonáltal bízok abban, hogy minden kollégám meg fogja érteni, hogy az egyéni teljesítmények jelentőségét is csak a közös célok, a közös siker, az iskolánk jó híre képes magasra emelni. 4. Negyedik elemként a fenntartói elvárások rendszerét tartanám szem előtt az iskolánk, mint intézmény teljesítmény-standardjainak pontos meghatározásához. Természetesen ezt nem egy igazgatói döntésként képzelem el, hanem olyan folyamatként, melyben az egész tantestület részt vesz, magáénak fogad el, hiszen így várható belsővé váló, interializálódott normarendszer kialakulása a kollégák részéről is. 19

20 TUDÁS- ÉS INFORMÁCIÓMENEDZSMENT A tudásmenedzsment, meglátásom szerint, erősítésre szoruló terület intézményünkben. Napjainkban már nem szerencsés monopolizálni azt. A tudásnak, tudásmegosztásnak stratégiai jelentősége lenne, ha megtanulnánk jobban élni ezzel a lehetőséggel. Ha kifejlesztenénk egy keretrendszert a tudás megosztására, intézményivé tételére, ez javíthatná eredményeinket. A szellemi tőke jobb kihasználása, a tudás rögzítése, strukturálása, elérhetővé tétele végső soron az emberekről, az ő igényeikről és hajlandóságaikról kell, hogy szóljon. A rendszer alapjául a következők szolgálnának: - a kollégák bátorítása igényeik felismerésére és megnevezésére - látni, hogy milyen fontos tudás, információ van a kezükben - tudni, hogy kinek lehet erre szüksége máshol - tudni, hogy milyen formában legcélszerűbb a tudást, információt eljuttatni a szükséges helyekre Az iskolán belüli tudásmegosztás alapkövetelménye az információk közös feldolgozása. A közös munkához szükséges a hatalmi távolság csökkentése, a csoportmunkához elengedhetetlen a bizalom növelése, a természetes bizonytalanságkerülés mérséklése, és a kitartó erkölcsi ösztönzés a tudás megosztására. Bizonyos régi beidegződések, elavult tudásanyag elfelejtése, leépítése adhatna teret egy mostaninál magasabb fokú szervezeti adaptációnak, alkalmazkodóképességnek, egy egészségesebb állandó szervezeti tanulási folyamatnak. Konkrétabban fogalmazva, a tudáskezelés területén, az alábbiakon változtatnék: - a képzéseken elsajátított egyéni ismeretek és készségek megosztása, azok mindennapi gyakorlatban való megjelenésének, hasznosításának szorgalmazása; - a közös stratégiai munka támogatása e területen, mely előmozdítaná egymás munkájának, elgondolásainak jobb megértését is; - az információ megosztását biztosító egységes rendszer kialakítása a fent említettekkel összhangban. 20

21 3.2. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ Miután az intellektuális intelligencia és a kommunikáció sikeressége nem áll egyenes arányosságban, ezen a területen is szükséges az érzelmi intelligencia kiemelése. Ez a képesség egyéni és szervezeti szinten is, Mayer-Salovay után, az alábbi tulajdonságokat jelenti: a megértés segítése céljából a saját és mások érzelmeinek észlelése, felismerése, kifejezése érzelmek tudatosítása, használatuk a problémamegoldásban, rugalmas tervezésben, figyelemirányításban, motiváció kialakításában érzelmek tudatos szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlődés, illetve a környezeti alkalmazkodás elősegítése céljából. A tantestület és a munkatársak szemléletváltozását szeretném előmozdítani, hogy belülről motivált, együttműködésre, változásra, tanulásra kész, csapatban gondolkodó; optimista és sikerorientált, magas színvonalon teljesítő kollégák vegyenek körül. Fenti tulajdonságok hiányában hogyan is közvetíthetnénk ezt a kívánatos beállítódást tanulóink felé? A magas színvonalú tudás mellett nélkülözhetetlen a belső motiváltság, az inkább empátián, semmint intellektuális tudáson alapuló együttműködés képessége, a változások elfogadása, akár kezdeményezése a saját fejlődésünk és tanulóink fejlesztése érdekében. Összefoglalva a hatékony szervezeti kommunikáció érdekében a vezetésnek érzékenynek kell lennie a kollégák problémáira, munkával való elégedettségére. A kölcsönösen támogató kapcsolatok kialakítása több kérdésben meghozná a maga hasznát. Például jobban menedzselhetőek lennének a változások, a problémák könnyebben kezelhető formában kerülhetnének felszínre, a nyílt kommunikáció válhatna gyakorlattá, nem alakulnának ki szélsőséges érzelmi konfliktusok, melyre sajnos, bőven van példa jelenlegi gyakorlatunkban. 21

22 Egy szűkülő kommunikációs terepet egy bővülővel felváltani; a felelősség elhárítása helyett, a felelősség felvállalását, a hibák alapos elemzését preferálni, a kiszámíthatatlan időpontú és időtartamú, rossz hangulatú megbeszélések helyett nyugodt, feszültségmentes, bizalomra épülő, rögzített időponton belül befejeződő megbeszéléseket szervezni, olyan irányvonalak, melyet követendőnek gondolok egy vezető számára SZERVEZETI KULTÚRA Előző témával szoros összefüggésben szeretnék szólni a szervezeti kultúrával kapcsolatos elképzeléseimről is. A delegálás, bizalom, elégedettség, hatékonyság kulcsfogalmakként határozhatóak meg. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat állítanám szembe egymással: bizalmatlanság, indokolatlan felelősségre vonások, engedelmesség elvárása megtagadott segítség, a problémák szőnyeg alá söprése széteső szervezetkép, bizonytalan döntések közös és egyéni felelősség elhárítása széleskörű információáramlás, fejlesztő célú teljesítményértékelés, kölcsönös bizalom, segítségnyújtás, önállóság a problémák megoldásában, egységes szervezetkép, tervszerű döntések, a felelősség önkéntes vállalása, elégedettség, sikerkeresés 22

23 Talán a fent elmondottakból is kitűnik, hogy iskolánkban a szervezeti kultúra, mint olyan megújításra, változásra, fejlesztésre váró terület. Úgy ítélem meg, hogy jelen pillanatban nem működnek egységesen az erre vonatkozó előfeltevések, értékek. Ebből következően, a cselekedetek is széthúzó irányba mutatnak. A nagyobb probléma nem a szervezeti kultúra látható területeit, a formálisan is vallott normarendszert érinti, bár itt is vannak tisztázandó kérdések. A gond inkább a ténylegesen létező szervezeti kultúrában keresendő. Változást szeretnék a hatékonyság és az alkalmazkodó képesség növelése érdekében. A jelenlegi alapvetően egyszemélyi döntésre és felelősségvállalásra épülő szervezeti kultúránál célravezetőbbnek tartanám a döntéseket és felelősséget is megosztó kultúra kiépítését. Tisztában vagyok vele, hogy ilyen váltásokhoz idő, elkötelezettség, empátia és nyugalom szükséges. Egyik napról a másikra valószínűleg nem lehet eredményt elérni ilyen alapvető területen, mint a döntéshozatal rendje. De mégis bízom abban, hogy kellő türelemmel és kitartással delegálni lehet a feladatokat, a döntéshozatalt, a felelősséget a megfelelő szintekre, a testületi tagok személyes fejlődésének támogatása céljából is. Másfelől az oktatási rendszer változásából eredő új követelmények, mint például az oktatók magasabb színvonalú felkészültségének és munkájának elvárása, megköveteli az érzelmi azonosulást az elérendő céllal. A feladatorientáció helyett, ahogy az eddigiekből is kitűnhetett, kívánatosabbnak látom a humán orientációt, az együttműködést, egymásra figyelést, egymás segítését, már csak azért is, mert a gyerekek sem tanulják ezt meg, ha mi más mintát követünk. A jelenlegi konfliktus megoldási stratégiákat inkább az együttműködés irányába szeretném elmozdítani, az elsimítás, elkerülés, kompromisszumkeresés vagy versengés helyett inkább a nyer nyer típusú megoldások hoznának jobb eredményt hosszú távon. A szervezeti kultúra fejlesztése mellett, és azt alapul véve, a szervezeti légkör pozitív irányú befolyásolása is szükségesnek látszik. Különböző régebbi mérésekből és 23

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 Tartalomjegyzék: I. HIVATKOZÁSOK... 5 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben