Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai tanár Budapest, 2013.július 01.

2 Pályázati nyilatkozat Alulírott Dr. Újj Anna Mária pályázatot nyújtok be a június 5-én megjelent, pályázati felhívás alapján a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására. Kijelentem, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. Nyilatkozom, hogy vállalom a vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatását. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: Oklevelek másolata Igazolás közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerzéséről Dokumentum 5 éves szakmai gyakorlatról Erkölcsi bizonyítvány másolata Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról Nyilatkozat személyes adatok nyilvánosságra hozataláról Tisztelettel: Dr. Újj Anna Mária 2

3 Tartalom 1. Pályázati nyilatkozat Tartalom Részletes szakmai önéletrajz.4 4. Bevezetés Helyzetelemzés Az iskola története Intézményi azonosítók Az intézmény képzési rendszere Évfolyamok száma intézménytípusonként Az iskola környezete Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetése Gazdasági szervezet felépítése és feladatai A nevelő oktató munkát végző és segítő alkalmazottak közössége A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak Az iskolában működő szervezetek A tanulók közösségei Az intézmény külső kapcsolatai A működés rendje Tanórán kívüli foglalkozások Az intézményi szintű ünnepélyek és nemzeti ünnepek A könyvtár működése Tanulmányi helyzet, továbbtanulás Értékelés, ellenőrzés, minőségbiztosítás A helyzetelemzésből adódó feladatok Stratégiai tervezés Záró gondolatok Mellékletek 3

4 Részletes szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr. Újj Anna Mária Telefon: Tanulmányok: Zrínyi Ilona Gimnázium (Speciális orosz tagozat) Nyíregyháza (érettségi) József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem-Latin szak (középiskolai tanár) ben a József Attila Tudományegyetem doktori iskolájában doctor universitatis cím megszerzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Közoktatás Vezető és Pedagógus Szakvizsga. Jelenlegi munkahely, beosztás: Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Történelem és társadalomismeret, állampolgári és jogi ismeretek tanára, történelem munkaközösség vezető Eddigi munkahely: A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ( ma Nyíregyházi Főiskola ) Történettudományi Tanszék Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola (óraadó tanár orvosi latin nyelv oktatása) Gyed-Gyes 2010-től a budapesti Ganz Ábrahám Két Ttanítási Nyelvű Szakközép és Szakiskola Továbbképzések: 4

5 2010-ben a budapesti Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzés osztályfőnökök számára 2011-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó által szervezett kurzus a forrásközpontú történelem tankönyvekről 2012-ben az OFI által szervezett konferenciák a szakiskolai közismereti tárgyak kerettantervéről Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek): magyar Egyéb nyelv(ek) : latin nyelv felsőfokú nyelvvizsga, orosz nyelv, német nyelv és ógörög nyelv egyetemi záró vizsga Társas készségek és kompetenciák Pedagógiai érzék, alkalmazkodás (család,munka), jó kommunikációs készség, együttműködés, csapatban gondolkodás Számítógép felhasználói készségek és kompetenciák számítógép felhasználói szintű ismerete (önkéntes, ill. belső képzés) Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, power point Járművezetői engedély(ek B kategóriás jogosítvány Néhány gondolat magamról, szakmai múltamról: Monoron rendezett családi körülmények között, kertes családi házban élek családommal. Gyermekünk: Zsófia, 6 éves. Szabadidőmben szívesen olvasok, varrok, szeretem a természetet, a növényeket és hobbim a kertészkedés ban az egyetem befejezését követően a Nyíregyházi Főiskolán dolgoztam csaknem18 évig,ahol egyrészt bekapcsolódtam a tudományos életbe, másrészt szakközépiskolai 5

6 óraadóként folyamatosan követtem a közoktatásban bekövetkezett változásokat és a 90-es évektől a szakképzésben beindult folyamatos reformokat. Pedagógiai pályafutásom alatt fontosnak tartottam a tehetséges tanulók támogatását és ösztönöztem őket a különböző szakmai versenyeken való részvételre. Ezt bizonyítja, hogy közel tíz évig a főiskola humán tudományos diákkörének az elnöki teendőit láttam el, nevezetesen diákokat készítettem fel országos versenyre, szerveztem a házi versenyeket és a tudományos diákkör működését segítő pályázatok elkészítésében is aktívan részt vettem. Óraadói tevékenységemért Zay Anna-díjjal tüntettek ki ban családi állapotom megváltozása miatt Monorra költöztem és a gyes-t követően a budapesti Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközép és Szakiskolában folytattam pedagógiai pályafutásom. Az iskolában történelmet és állampolgári ismereteket tanítok, másrészt egy informatikai osztálynak osztályfőnöke illetve a történelem munkaközösség vezetői teendőit látom el. Szaktanárként és középvezetőként is naponta szembesülök ezeknek a kamasz gyerekeknek a problémáival, amelyet amennyire csak lehetőségünk van rá a leghumánusabban kezeljük és célunk, hogy megoldást találjunk rá. Osztályfőnökként fontosnak tartom a jó osztályközösség, humánus légkör kialakítását, egymás véleményének a tiszteletben tartását és az eredményesség alapjaként, a csapatmunkát. Munkaközösség vezetőként kollégáimat is arra ösztönzöm, hogy minél több gyereket készítsenek fel versenyekre, motiválják bennük a szereplés és versenyzés vágyát. A befektetett munka jelentős energiát igényel mind a diákoktól, mind a tanároktól, de érdemes küzdeni, amit az elmúlt évek versenyeredményei is igazoltak (részben a sikeres szakmai eredmények, részben pedig a történelmi versenyeken elért előkelő helyezések ). Évek óta -- szinte már hagyománnyá vált -- részt veszünk a Nemzeti Tankönyvkiadó által megszervezett Országos történelmi és műveltségi verseny -en. Továbbá fontosnak tartom főképpen a szakiskolai osztályokban a kompetencia és a kreatív gondolkodás fejlesztést, ezért kerül sor oktatófilm megtekintésére, interaktív tábla használatára, illetve prezentáció készítésére. Jelenlegi munkahelyemen eltöltött néhány éve alatt igyekeztem az iskolát népszerűsíteni, szakmai hírnevét megőrizni. Lelkiismeretes és kitartó munkámmal vezetőként is szeretnék példát mutatni, munkámat legjobb tudásommal, humánus légkört teremtve kívánom ellátni, bízván és építve mindazon kollégák és dolgozók munkájára, akik jelenleg is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen és iskolánkról pozitív kép alakuljon ki. Bevezetés Soha ne ígérj többet, mint amennyit képes vagy teljesíteni, de mindig nyújts többet annál, amennyit megígérsz. Lou Holtz 6

7 Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a szakképzés jelentős átalakulásával járt együtt, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy iskolánkban a pedagógiai munka célja piacképes tudás, korszerű ismeretek közvetítése legyen, tanulóinak, akik az iskola elvégzése után keresett munkaerő-pozícióba kerülnek, vagy felsőfokú oktatásban tudják folytatni tanulmányaikat, ezért a kompetencia alapú fejlesztés, képzés fő feladata az iskolának. Ezeket az elvárásokat deklarálják egyrészt a Lisszaboni, a Koppenhágai Nyilatkozatban, a nemzetközi munkaadói képviselet, másrészt a LLL hazai stratégiája, a munkaadók szakmai szövetségei. A modulrendszer képzés iránti igényt pedig részben a tudástartalmak és munkaerő -piaci elvárások gyorsütemű változása, részben az egyének munka-, és élettapasztalata során szerzett ismeretek, készségek mérése, további tanulmányokba való beszámíthatósága-, valamint az idő -, és költséghatékonyság iránti igény indukálja. Meghatározó szerepet tulajdonítok az iskola légkörének, ezért az legyen emberközpontú, gyermek centrikus, ahol a tanulók számára nyugodt környezetet biztosíthatunk, problémáikat a pedagógusok diszkréten és megértően kezelik. Célja az iskolának,hogy a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak és képességeik kibontakozása sikerélményhez segíti őket, amely az újabb feladatok elvégzéséhez motiváló hatást biztosít. A pedagógusok visszajelzései alapján érezzék a bizalmat és erőt az új kihívásokkal szemben. Célom, hogy az iskola és a szülői kapcsolat közvetlenebb formát öltsön, a szülői felelősséget erősíteni szeretném. Az új törvények és kormányrendeletek betartása mellett fontosnak tartom, hogy az iskola minden dolgozója megtalálja helyét, fontosnak tartsa munkáját és feladatát lelkiismeretesen végezze és munkája elismerés és megbecsülés kövesse. Fontosnak tartom a jó osztályközösségek kialakítását, amit az utóbbi időben nehezebb volt megvalósítani, ezért több közös programot kellene szervezni az osztályoknak. A felmérések szerint a tanulóink jelenetős része küszködik mentális, egészségügyi, szociális problémákkal. Ezen problémák csökkentése érdekében még nagyobb szerepet kell kapnia a pszichológusnak és a fejlesztő pedagógusnak. Fontosnak tartom a szorosabb és hatékonyabb együttműködést az ifjúságvédelmi felelőssel, a szakszolgálatokkal és a gyermekvédelmi intézetekkel. Végül a vezetői program elkészítése során alapvető célként tűztem ki magam elé, hogy az eddig elért eredményeket megőrzöm és ápolom, a jelenlegi sikereket megtartom és minden erőmmel és tudásommal arra törekszem, hogy az iskola hírnevét és ismertségét fokozzam a jövőben. 5. Helyzetelemzés 7

8 Az intézmény jelenlegi helyzetének elemzéséhez az iskola alapdokumentumait, az arra épített éves munkaterveket, az év végi igazgatói beszámolókat, az éves statisztikai jelentéseket használtam fel. A helyzetelemzésre, a tényfeltárásra kívánom alapozni vezetési, irányítási koncepciómat, amelyben a már jól bevált módszerek meghagyása mellett megjelennek az új, a közoktatást és szakképzést érintő törvények, rendeletek által megfogalmazott elvárások, feladatok, lehetőségek Az iskola története A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár RT október 15-én nyitotta meg 124 növendékkel, három évfolyamon a saját tanonciskoláját. Kezdetben nem volt elkülönítve az üzemtől, a tanoncok a munkások között dolgoztak a műhelyekben. Az elméleti oktatás a gépgyár nagytermében folyt. 8

9 A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár RT október 15-én nyitotta meg 124 növendékkel, három évfolyamon a saját tanonciskoláját. Kezdetben nem volt elkülönítve az üzemtől, a tanoncok a munkások között dolgoztak a műhelyekben. Az elméleti oktatás a gépgyár nagytermében folyt ban négy tantermet kaptak a tanoncok. Az új iskolában laboratórium, szertár és tanári szoba is volt. Az elméleti tárgyakat fővárosi tanítók és gyári tisztviselők tanítottak az addigra 450 főre duzzadt tanoncoknak, a műhelylakatosok, az öntők, a gépmunkások és a mintaasztalosok szaktárgyait 1920-től már külön tanműhelyben oktatták. Ugyanebben az évben az addigi 9 helyett ra emelték az elméleti órák számát. Az as tanévben bevezették a géptan, osztályfőnöki óra, polgári ismeretek, történelem, valamint a gépipari gyakorlatok tantárgyakat. Bekerülni az iskolába igen nehéz volt, 1936-ban például a 240 jelentkező közül csak 78-at vettek fel. Az alapos felvételi vizsga következtében a tanoncok 90-95%-a el is végezte az iskolát. Ezután alkalmazták őket a gyárban. A kolóniai tanoncotthont Müller Aladár gyárigazgató alapította 1930-ban a vidéki, árva, szegény és tehetséges tanoncok számára. Kezdetben 16 fiú élt az otthonban; az es tanévben már 81. Az élelemért csekély térítést fizettek, a szállás ingyenes. Az iskola 1950-től a gyár területén lévő Kőbányai úti bővített gyári épületben működött egészen 1999-ig, amikor átköltözött a XIX. kerületi Üllői útra. 9

10 Ebben a közel ötven éves időszakban az iskola képzési profilja tovább bővült és nem csak a két nagy gyár, Ganz és Mávag később Ganz-Mávag számára, hanem a főváros számos kis-, közép és nagy vállalata számára képzett főleg a gépgyártás területén tanulókat. Az iskola képzési létszáma esetenként meghaladta az ezer főt és a főváros egyik legjelentősebb gépészeti szakképző iskolája volt. A 90-es évek végén az iskola képzési profiljában jelentős változások történtek, amely során az iskola egyre nagyobb arányban foglalkozott és foglalkozik jelenleg is informatikai és két tanítási nyelvű képzéssel. Az iskola közel negyven éve a műszaki tanár képzés gyakorlati iskolája és közreműködik e területen a Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Intézetével, ill. a Budapesti Műszaki Főiskolával. Hagyományokkal rendelkező intézményként arra törekszünk, hogy a régió iskolái között kivívott helyünket, hírnevünket öregbítsük, megszerzett tudásunkat továbbadjuk. Tudjuk, hogy minden nemzet jövője az iskolapadokban dől el. Mai fiataljaink a holnap felnőttjei. Jó iskolaként nemcsak otthonosságot, értékrendet és tudást kínálunk diákjainknak, hanem olyan képességeket és készségeket, amelyek egész életük során segítik őket. Célunk, hogy színvonalas EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Lehetőséget adunk ahhoz, hogy azt sajátítsák el amire szükségük lesz, nyelveket, a számítógép 10

11 használatát, az információk megszerzésének képességét. Programunkban szerepel mindaz, ami egy fejlett polgári társadalomban elvárás lehet, szerepel mindaz, ami nem hiányozhat egy fiatal felkészültségéből sem, ha a boldogulásához esélyt kívánunk biztosítani. Olyan kultúrával kívánjuk megismertetni tanulóinkat, amely növelheti életében az örömteli alkalmak számát, átsegíthet a gondokon, hozzájárulhat egy harmonikusabb emberi együttéléshez. Nevelőmunkánk célja, hogy a diákjaink személyisége a helyes irányba fejlődjön. E munka során egyes tulajdonságokat erősítenünk kell, míg másokat gyengíteni. Iskolai nevelőmunkánk során olyan értékeket kell közvetítenünk, illetve megerősítenünk, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak május 1-jén csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ezzel új korszak indult hazánk történetében. A csatlakozás azonban csak akkor váltja be reményeinket, ha minden egyes magyar polgár szabadságát, biztonságát és életminőségét növeli. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban segítséget adjunk ehhez diákjainknak Intézményi azonosítók Név: Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Alapítás dátuma: 1992 (1918) Az alapítás határozatszáma: 1230/C/1992. (VIII. 05.) Főv. Kgy. Székhely: 1195 Budapest, Üllői út 303. Telephely: 1195 Budapest, Üllői út Budapest, Hengersor u

12 Alapító okirat száma: 1427/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. Alapító okirat kelte: július 18. OM azonosító: KSH azonosító: Adószám: adószámmal nem rendelkezünk, a GEO adószáma: Bankszámlaszám:bankszámlaszámmal nem rendelkezünk, a GEO bankszámlaszáma: Fenntartó: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 5.3. Az intézmény képzési rendszere Jelenleg iskolánkban a hatályos új OKJ alapján, a SZILY TISZK tagintézményeként, középfokú szakközépiskolai és szakmacsoportos alapozó képzés folyik gépész és informatika szakmacsoportra. Szakközépiskolai képzés 1. Két tanítási nyelvű tagozat Képzési idő: 1+4 év Magyar-angol Kód:01 (gépészeti szakirány) Szakközépiskolai képzés 2. Két tanítási nyelvű tagozat KÓD: évfolyam - heti 18 célnyelvi óra (angol) 12

13 évfolyam - célnyelven: történelem, földrajz, informatika, civilizáció - második idegen nyelv - Szakmacsoportos alapozó oktatás - gépészeti szakmákhoz - felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára Érettségi - közép- vagy emelt szint - a megfelelő követelmények teljesítésével felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány Szakközépiskolai képzés Informatika tagozat Képzési idő: 4 év Kód: 21 - Emelt óraszámú szoftver orientált számítástechnika (szakmacsoportos alapozó képzés informatikai szakmákhoz) - Idegen nyelv: angol - Közép- vagy emelt szintű érettségi - Továbbtanulás a felsőoktatásban vagy az érettségire épülő szakmai képzésben Szakközépiskolai képzés 4. 13

14 3. Gépészeti tagozat Képzési idő: 4 év Kód: 22 - Emelt óraszámú műszaki és gépészeti alapismeretek (szakmacsoportos alapozó képzés gépészeti szakmákhoz) - Idegen nyelv: angol vagy német - Közép- vagy emelt szintű érettségi - Továbbtanulás a felsőoktatásban vagy az érettségire épülő szakmai képzésben Szakiskolai képzés Szakiskola Képzési idő: 3 év Kód:31 - Előre hozott OKJ-s szakmai képzés - Gépi forgácsoló szakmai képesítés megszerzése - Állami ösztöndíj: Ft/hó - További vállalati ösztöndíj lehetőségek Érettségire épülő szakmai képzés 1. 14

15 CAD-CAM informatikus Képzési idő: 1 év - Informatika vagy gépész szakirányú szakközépiskolai tanulmányok esetén - Emelt szintű szakma - Számítógéppel segített tervezési, minőségbiztosítási és gyártási módszerek elsajátítása - Biztos elhelyezkedési lehetőség Érettségire épülő szakmai képzés 2. CAD-CAM informatikus Képzési idő: 2 év - Gimnáziumi és nem szakirányú szakközépiskolai tanulmányok esetén - Emelt szintű szakma - Számítógéppel segített tervezési, minőségbiztosítási és gyártási módszerek elsajátítása - Biztos elhelyezkedési lehetőség 5.4. Évfolyamok száma intézménytípusonként Szakközépiskola 15

16 4 (9-12) évfolyamos 5 (9-13) évfolyamos két tanítási nyelvű 5 (9-13) évfolyamos nyelvi előkészítő (kifutó) szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint szakiskola 2 (9-10) évfolyamos 2 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a Kt. 27. (4) bekezdése szerint Szakmai képzés Ágazat: Gépészet, Informatika Szakmacsoport: Gépészet Informatika 5.5. Az iskola környezete Iskolánk földrajzi helyzete és megközelítése kedvező. Profilunk a Közép-Pest és Délkelet- Pest kerületeiben lakó tanulóknak, valamint a délkeleti agglomeráció fiataljainak nyújt olyan képzési kínálatot, amivel környezetünkben nem, vagy csak kevés iskola rendelkezik. Tanulóink túlnyomó többsége a kispesti, lőrinci, ferencvárosi, erzsébeti, kőbányai és a Rákos menti térségekből kerül beiskolázásra. Tanulóink többsége a közeli lakótelepeken lakik, sajátos attitűddel, és nem a tanulás iránti elkötelezettséggel, így ezek a gyerekek pedagógusainktól rendkívüli odafigyelést és energiát igényelnek. Tanulóink munkaerő-piaci kilátásai jók, szakmáink egyaránt keresettek. Iskolánk felkínált képzési palettája minden területen keresett a munkaerőpiacon. Jelenlegi tanulólétszámunkkal minden szakmában csak a töredékét tudjuk biztosítani a vállalatok által igényelt létszámnak, amelyen sajnos a jövőben sem tudunk változtatni, hiszen a kapacitás kihasználtságunk évek óta. 6. Az intézmény szervezeti felépítése 16

17 Az intézmény vezetése

18 Az intézményvezető feladatait az általános igazgatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes és a gazdasági ellátó osztály (GEO) vezetőjének közreműködésével látja el. A vezető-helyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató ezt szükségesnek látja. A vezetők értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Az intézmény vezetője, az igazgatóhelyettesek és a GEO vezetőjének kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat Gazdasági szervezet felépítése és feladata Intézményünk a KIK 8. számú Gazdasági Ellátó Osztály önállóan működő költségvetési szerve. A Gazdasági Ellátó Osztály (rövidítve GEO) felépítését és feladatait, a KIK Gazdasági Ellátó Osztály Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. székhelye: 1055 Budapest Szalay u levelezési címe: 1149 Budapest Várna u A nevelő-oktató munkát végző és segítő alkalmazottak közössége a) A pedagógusok közössége Az iskola személyi feltételei mind a pedagógusok, mind a pedagógiai munkát segítő munkatársak vonatkozásában jónak mondhatók. Az iskola nevelő-oktató munkájához, gazdálkodásához, működtetéséhez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. Az intézmény nevelőtestülete pedagógusokból áll. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Az iskola oktató-nevelői létszáma optimális, a pedagógusok végzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. Továbbképzésük a lehetőségeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen történik. A szakos ellátottság a közoktatási törvény 18

19 előírásai szerint történik. A tantárgyi szakmai tapasztalatcserére, a szakmai bemutatók, konferenciák, továbbképzések során nyílik lehetőség. A nevelőtestületet az igényes munka, az új iránti érdeklődés, az innováció jellemzi. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segíti a könyvtáros, gyermekvédelmi felelős és a DÖK vezető. A pedagógusok szakmai munkáját a munkaközösség vezetők segítik. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A nevelői közösség jelenlegi összetételében alkalmas a magas szintű, alkotó tevékenységre, a vállalt feladatok megvalósítására, amit a különböző versenyeken ( szakmai, humán, sport) elért eredmények is igazolnak. kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkatervben kell meghatározni, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. b) Az osztályfőnök Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályában tanító pedagógusok osztályi értekezletének összehívására. c) A gyermek és ifjúságvédelemi munkatárs Intézményünkben megbízott pedagógus, a Szily TISZK-hez tartozó társiskolák koordinációs irodájának gyermek- és ifjúságvédelmi munkatársával együttműködve látja el az ifjúságvédelmi feladatokat. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. d) A diákmozgalmat segítő tanár A diákmozgalmat segítő tanár összefogja a nappali tagozatos diákság osztályainak munkáját. Segíti őket a szervezeti és működési szabályzatuk elkészítésében, az éves programjuk összeállításában, azok szervezésében, lebonyolításában. e) A szabadidő szervező munkatárs Intézményünkben megbízott pedagógus, a Szily TISZK-hez tartozó társiskolák koordinációs irodájának szabadidő-szervező munkatársával látja el a szervező feladatokat. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. A szabadidő-szervező együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkatárssal, a diákönkormányzatok munkáját segítővel. A szabadidő-szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, közreműködik, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok megszervezéséhez, tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 19

20 7.1. A pedagógia munkát segítő alkalmazottak A pedagógiai munkát segítő dolgozók: iskolatitkár, rendszergazda gazdasági ügyintéző, gondnok, portás, takarítók. A gazdasági, technikai szervezet megfelelően szolgálja az iskola alapvető feladatainak megoldását. Hozzájárul a megfelelő feltételek megteremtéséhez, az iskola környezetének ápolásához, a tiszta rendezett, kulturált munkakörülmények biztosításához, a biztonságos működtetéshez. Humánpolitika Az iskola vezetése pozitív és támogató magatartást tanúsít a továbbtanuló kollégák iránt és törekszik a szellemi tőke minél hatékonyabb kamatoztatására. Törekszik a racionális munkamegosztásra és a terhek arányos elosztására-- részleges sikerrel. Az egyéni pedagógusi ambíciókat továbbképzéseken való részvétel--az iskola stratégiai terve érdekében, támogatja. Az intézmény minden dolgozójának a munkaköri leírás szabályozza a tevékenységét. A gyakori változások miatt ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni és amennyiben szükséges újra kell fogalmazni Az iskolában működő szervezetek Az intézményben Diákönkormányzat, Alapítvány, Szülői Munkaközösség, Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet működik. Ezen szervezetek működése a törvényi előírásoknak megfelelően a Pedagógiai Programban, az SZMSZ-ben és saját szabályzatukban leszabályozott. Az iskolavezetés munkájának demokratikus ellenőrzését a Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezet és az iskolai SZMK végzi. Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, ill. kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egyes osztályban járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből két főt választanak, akik segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat. Nagyon fontos az iskola és a szülők, az SZMK szervezet együttműködése. A szülők elvárása egybeesik az iskola pedagógiai programjában leírtakkal: --színvonalas oktató- és nevelőmunka, --felkészítés az érettségire és a szakmai vizsgákra, --gyerekközpontú iskola --a hagyományok ápolása 8. A tanulók közösségei Osztályközösség Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Diákközösségek Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére melyek lehetnek különösen: szakkörök, érdeklődési kör szerinti csoport, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését a diákok végzik. 20

21 A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 9. Az intézmény külső kapcsolatai Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb értesítés alapján. Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: a Fenntartóval, a Szily TISZK gazdasági szervezetével, a Szily TISZK Koordinációs irodával, a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, a XIX. Kerületi polgármesteri hivatallal, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, az Oktatási Hivatallal, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Főiskolákkal, a helyi gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, egyénekkel (évenként változó együttműködési megállapodás alapján) a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, nevelési tanácsadó szolgálattal, a családsegítő központtal, a történelmi egyházak szervezeteivel (katolikus református), egyházi és más fenntartású oktató- nevelő felsőoktatási intézményekkel, patronáló cégekkel, sportegyesületekkel, külföldi testvériskolákkal. 21

22 10. Működés rendje A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági vezető amennyiben megfelelő felsőfokú diplomával rendelkezik valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél. a.) Sportkörök Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. b) Szakköri foglalkozások A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. c) Énekkar Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Az énekkar vezetője az igazgató által megbízott. A szakkörök és az énekkar megszervezését maximálisan támogatom vezetői programomban. d) Tanfolyamok Igény esetén az iskola vállalkozási formában tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kérheti a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért havonként előre térítési díjat kell fizetni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés formájában a Fővárosi Munkaügyi Központ nyilvántartási száma alapján jegyzett szakmákban. 22

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 1 Tartalomjegyzék A Teleki Blanka Közgazdasági

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. június 09. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás (Madách Imre) A humanista értékrendet, az emberi

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben