Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai tanár Budapest, 2013.július 01.

2 Pályázati nyilatkozat Alulírott Dr. Újj Anna Mária pályázatot nyújtok be a június 5-én megjelent, pályázati felhívás alapján a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására. Kijelentem, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. Nyilatkozom, hogy vállalom a vagyonnyilatkozat- tételi eljárás lefolytatását. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: Oklevelek másolata Igazolás közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerzéséről Dokumentum 5 éves szakmai gyakorlatról Erkölcsi bizonyítvány másolata Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról Nyilatkozat személyes adatok nyilvánosságra hozataláról Tisztelettel: Dr. Újj Anna Mária 2

3 Tartalom 1. Pályázati nyilatkozat Tartalom Részletes szakmai önéletrajz.4 4. Bevezetés Helyzetelemzés Az iskola története Intézményi azonosítók Az intézmény képzési rendszere Évfolyamok száma intézménytípusonként Az iskola környezete Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetése Gazdasági szervezet felépítése és feladatai A nevelő oktató munkát végző és segítő alkalmazottak közössége A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak Az iskolában működő szervezetek A tanulók közösségei Az intézmény külső kapcsolatai A működés rendje Tanórán kívüli foglalkozások Az intézményi szintű ünnepélyek és nemzeti ünnepek A könyvtár működése Tanulmányi helyzet, továbbtanulás Értékelés, ellenőrzés, minőségbiztosítás A helyzetelemzésből adódó feladatok Stratégiai tervezés Záró gondolatok Mellékletek 3

4 Részletes szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr. Újj Anna Mária Telefon: Tanulmányok: Zrínyi Ilona Gimnázium (Speciális orosz tagozat) Nyíregyháza (érettségi) József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem-Latin szak (középiskolai tanár) ben a József Attila Tudományegyetem doktori iskolájában doctor universitatis cím megszerzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Közoktatás Vezető és Pedagógus Szakvizsga. Jelenlegi munkahely, beosztás: Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Történelem és társadalomismeret, állampolgári és jogi ismeretek tanára, történelem munkaközösség vezető Eddigi munkahely: A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ( ma Nyíregyházi Főiskola ) Történettudományi Tanszék Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola (óraadó tanár orvosi latin nyelv oktatása) Gyed-Gyes 2010-től a budapesti Ganz Ábrahám Két Ttanítási Nyelvű Szakközép és Szakiskola Továbbképzések: 4

5 2010-ben a budapesti Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzés osztályfőnökök számára 2011-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó által szervezett kurzus a forrásközpontú történelem tankönyvekről 2012-ben az OFI által szervezett konferenciák a szakiskolai közismereti tárgyak kerettantervéről Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek): magyar Egyéb nyelv(ek) : latin nyelv felsőfokú nyelvvizsga, orosz nyelv, német nyelv és ógörög nyelv egyetemi záró vizsga Társas készségek és kompetenciák Pedagógiai érzék, alkalmazkodás (család,munka), jó kommunikációs készség, együttműködés, csapatban gondolkodás Számítógép felhasználói készségek és kompetenciák számítógép felhasználói szintű ismerete (önkéntes, ill. belső képzés) Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, power point Járművezetői engedély(ek B kategóriás jogosítvány Néhány gondolat magamról, szakmai múltamról: Monoron rendezett családi körülmények között, kertes családi házban élek családommal. Gyermekünk: Zsófia, 6 éves. Szabadidőmben szívesen olvasok, varrok, szeretem a természetet, a növényeket és hobbim a kertészkedés ban az egyetem befejezését követően a Nyíregyházi Főiskolán dolgoztam csaknem18 évig,ahol egyrészt bekapcsolódtam a tudományos életbe, másrészt szakközépiskolai 5

6 óraadóként folyamatosan követtem a közoktatásban bekövetkezett változásokat és a 90-es évektől a szakképzésben beindult folyamatos reformokat. Pedagógiai pályafutásom alatt fontosnak tartottam a tehetséges tanulók támogatását és ösztönöztem őket a különböző szakmai versenyeken való részvételre. Ezt bizonyítja, hogy közel tíz évig a főiskola humán tudományos diákkörének az elnöki teendőit láttam el, nevezetesen diákokat készítettem fel országos versenyre, szerveztem a házi versenyeket és a tudományos diákkör működését segítő pályázatok elkészítésében is aktívan részt vettem. Óraadói tevékenységemért Zay Anna-díjjal tüntettek ki ban családi állapotom megváltozása miatt Monorra költöztem és a gyes-t követően a budapesti Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközép és Szakiskolában folytattam pedagógiai pályafutásom. Az iskolában történelmet és állampolgári ismereteket tanítok, másrészt egy informatikai osztálynak osztályfőnöke illetve a történelem munkaközösség vezetői teendőit látom el. Szaktanárként és középvezetőként is naponta szembesülök ezeknek a kamasz gyerekeknek a problémáival, amelyet amennyire csak lehetőségünk van rá a leghumánusabban kezeljük és célunk, hogy megoldást találjunk rá. Osztályfőnökként fontosnak tartom a jó osztályközösség, humánus légkör kialakítását, egymás véleményének a tiszteletben tartását és az eredményesség alapjaként, a csapatmunkát. Munkaközösség vezetőként kollégáimat is arra ösztönzöm, hogy minél több gyereket készítsenek fel versenyekre, motiválják bennük a szereplés és versenyzés vágyát. A befektetett munka jelentős energiát igényel mind a diákoktól, mind a tanároktól, de érdemes küzdeni, amit az elmúlt évek versenyeredményei is igazoltak (részben a sikeres szakmai eredmények, részben pedig a történelmi versenyeken elért előkelő helyezések ). Évek óta -- szinte már hagyománnyá vált -- részt veszünk a Nemzeti Tankönyvkiadó által megszervezett Országos történelmi és műveltségi verseny -en. Továbbá fontosnak tartom főképpen a szakiskolai osztályokban a kompetencia és a kreatív gondolkodás fejlesztést, ezért kerül sor oktatófilm megtekintésére, interaktív tábla használatára, illetve prezentáció készítésére. Jelenlegi munkahelyemen eltöltött néhány éve alatt igyekeztem az iskolát népszerűsíteni, szakmai hírnevét megőrizni. Lelkiismeretes és kitartó munkámmal vezetőként is szeretnék példát mutatni, munkámat legjobb tudásommal, humánus légkört teremtve kívánom ellátni, bízván és építve mindazon kollégák és dolgozók munkájára, akik jelenleg is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen és iskolánkról pozitív kép alakuljon ki. Bevezetés Soha ne ígérj többet, mint amennyit képes vagy teljesíteni, de mindig nyújts többet annál, amennyit megígérsz. Lou Holtz 6

7 Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a szakképzés jelentős átalakulásával járt együtt, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy iskolánkban a pedagógiai munka célja piacképes tudás, korszerű ismeretek közvetítése legyen, tanulóinak, akik az iskola elvégzése után keresett munkaerő-pozícióba kerülnek, vagy felsőfokú oktatásban tudják folytatni tanulmányaikat, ezért a kompetencia alapú fejlesztés, képzés fő feladata az iskolának. Ezeket az elvárásokat deklarálják egyrészt a Lisszaboni, a Koppenhágai Nyilatkozatban, a nemzetközi munkaadói képviselet, másrészt a LLL hazai stratégiája, a munkaadók szakmai szövetségei. A modulrendszer képzés iránti igényt pedig részben a tudástartalmak és munkaerő -piaci elvárások gyorsütemű változása, részben az egyének munka-, és élettapasztalata során szerzett ismeretek, készségek mérése, további tanulmányokba való beszámíthatósága-, valamint az idő -, és költséghatékonyság iránti igény indukálja. Meghatározó szerepet tulajdonítok az iskola légkörének, ezért az legyen emberközpontú, gyermek centrikus, ahol a tanulók számára nyugodt környezetet biztosíthatunk, problémáikat a pedagógusok diszkréten és megértően kezelik. Célja az iskolának,hogy a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak és képességeik kibontakozása sikerélményhez segíti őket, amely az újabb feladatok elvégzéséhez motiváló hatást biztosít. A pedagógusok visszajelzései alapján érezzék a bizalmat és erőt az új kihívásokkal szemben. Célom, hogy az iskola és a szülői kapcsolat közvetlenebb formát öltsön, a szülői felelősséget erősíteni szeretném. Az új törvények és kormányrendeletek betartása mellett fontosnak tartom, hogy az iskola minden dolgozója megtalálja helyét, fontosnak tartsa munkáját és feladatát lelkiismeretesen végezze és munkája elismerés és megbecsülés kövesse. Fontosnak tartom a jó osztályközösségek kialakítását, amit az utóbbi időben nehezebb volt megvalósítani, ezért több közös programot kellene szervezni az osztályoknak. A felmérések szerint a tanulóink jelenetős része küszködik mentális, egészségügyi, szociális problémákkal. Ezen problémák csökkentése érdekében még nagyobb szerepet kell kapnia a pszichológusnak és a fejlesztő pedagógusnak. Fontosnak tartom a szorosabb és hatékonyabb együttműködést az ifjúságvédelmi felelőssel, a szakszolgálatokkal és a gyermekvédelmi intézetekkel. Végül a vezetői program elkészítése során alapvető célként tűztem ki magam elé, hogy az eddig elért eredményeket megőrzöm és ápolom, a jelenlegi sikereket megtartom és minden erőmmel és tudásommal arra törekszem, hogy az iskola hírnevét és ismertségét fokozzam a jövőben. 5. Helyzetelemzés 7

8 Az intézmény jelenlegi helyzetének elemzéséhez az iskola alapdokumentumait, az arra épített éves munkaterveket, az év végi igazgatói beszámolókat, az éves statisztikai jelentéseket használtam fel. A helyzetelemzésre, a tényfeltárásra kívánom alapozni vezetési, irányítási koncepciómat, amelyben a már jól bevált módszerek meghagyása mellett megjelennek az új, a közoktatást és szakképzést érintő törvények, rendeletek által megfogalmazott elvárások, feladatok, lehetőségek Az iskola története A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár RT október 15-én nyitotta meg 124 növendékkel, három évfolyamon a saját tanonciskoláját. Kezdetben nem volt elkülönítve az üzemtől, a tanoncok a munkások között dolgoztak a műhelyekben. Az elméleti oktatás a gépgyár nagytermében folyt. 8

9 A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár RT október 15-én nyitotta meg 124 növendékkel, három évfolyamon a saját tanonciskoláját. Kezdetben nem volt elkülönítve az üzemtől, a tanoncok a munkások között dolgoztak a műhelyekben. Az elméleti oktatás a gépgyár nagytermében folyt ban négy tantermet kaptak a tanoncok. Az új iskolában laboratórium, szertár és tanári szoba is volt. Az elméleti tárgyakat fővárosi tanítók és gyári tisztviselők tanítottak az addigra 450 főre duzzadt tanoncoknak, a műhelylakatosok, az öntők, a gépmunkások és a mintaasztalosok szaktárgyait 1920-től már külön tanműhelyben oktatták. Ugyanebben az évben az addigi 9 helyett ra emelték az elméleti órák számát. Az as tanévben bevezették a géptan, osztályfőnöki óra, polgári ismeretek, történelem, valamint a gépipari gyakorlatok tantárgyakat. Bekerülni az iskolába igen nehéz volt, 1936-ban például a 240 jelentkező közül csak 78-at vettek fel. Az alapos felvételi vizsga következtében a tanoncok 90-95%-a el is végezte az iskolát. Ezután alkalmazták őket a gyárban. A kolóniai tanoncotthont Müller Aladár gyárigazgató alapította 1930-ban a vidéki, árva, szegény és tehetséges tanoncok számára. Kezdetben 16 fiú élt az otthonban; az es tanévben már 81. Az élelemért csekély térítést fizettek, a szállás ingyenes. Az iskola 1950-től a gyár területén lévő Kőbányai úti bővített gyári épületben működött egészen 1999-ig, amikor átköltözött a XIX. kerületi Üllői útra. 9

10 Ebben a közel ötven éves időszakban az iskola képzési profilja tovább bővült és nem csak a két nagy gyár, Ganz és Mávag később Ganz-Mávag számára, hanem a főváros számos kis-, közép és nagy vállalata számára képzett főleg a gépgyártás területén tanulókat. Az iskola képzési létszáma esetenként meghaladta az ezer főt és a főváros egyik legjelentősebb gépészeti szakképző iskolája volt. A 90-es évek végén az iskola képzési profiljában jelentős változások történtek, amely során az iskola egyre nagyobb arányban foglalkozott és foglalkozik jelenleg is informatikai és két tanítási nyelvű képzéssel. Az iskola közel negyven éve a műszaki tanár képzés gyakorlati iskolája és közreműködik e területen a Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Intézetével, ill. a Budapesti Műszaki Főiskolával. Hagyományokkal rendelkező intézményként arra törekszünk, hogy a régió iskolái között kivívott helyünket, hírnevünket öregbítsük, megszerzett tudásunkat továbbadjuk. Tudjuk, hogy minden nemzet jövője az iskolapadokban dől el. Mai fiataljaink a holnap felnőttjei. Jó iskolaként nemcsak otthonosságot, értékrendet és tudást kínálunk diákjainknak, hanem olyan képességeket és készségeket, amelyek egész életük során segítik őket. Célunk, hogy színvonalas EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Lehetőséget adunk ahhoz, hogy azt sajátítsák el amire szükségük lesz, nyelveket, a számítógép 10

11 használatát, az információk megszerzésének képességét. Programunkban szerepel mindaz, ami egy fejlett polgári társadalomban elvárás lehet, szerepel mindaz, ami nem hiányozhat egy fiatal felkészültségéből sem, ha a boldogulásához esélyt kívánunk biztosítani. Olyan kultúrával kívánjuk megismertetni tanulóinkat, amely növelheti életében az örömteli alkalmak számát, átsegíthet a gondokon, hozzájárulhat egy harmonikusabb emberi együttéléshez. Nevelőmunkánk célja, hogy a diákjaink személyisége a helyes irányba fejlődjön. E munka során egyes tulajdonságokat erősítenünk kell, míg másokat gyengíteni. Iskolai nevelőmunkánk során olyan értékeket kell közvetítenünk, illetve megerősítenünk, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak május 1-jén csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ezzel új korszak indult hazánk történetében. A csatlakozás azonban csak akkor váltja be reményeinket, ha minden egyes magyar polgár szabadságát, biztonságát és életminőségét növeli. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban segítséget adjunk ehhez diákjainknak Intézményi azonosítók Név: Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Alapítás dátuma: 1992 (1918) Az alapítás határozatszáma: 1230/C/1992. (VIII. 05.) Főv. Kgy. Székhely: 1195 Budapest, Üllői út 303. Telephely: 1195 Budapest, Üllői út Budapest, Hengersor u

12 Alapító okirat száma: 1427/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. Alapító okirat kelte: július 18. OM azonosító: KSH azonosító: Adószám: adószámmal nem rendelkezünk, a GEO adószáma: Bankszámlaszám:bankszámlaszámmal nem rendelkezünk, a GEO bankszámlaszáma: Fenntartó: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 5.3. Az intézmény képzési rendszere Jelenleg iskolánkban a hatályos új OKJ alapján, a SZILY TISZK tagintézményeként, középfokú szakközépiskolai és szakmacsoportos alapozó képzés folyik gépész és informatika szakmacsoportra. Szakközépiskolai képzés 1. Két tanítási nyelvű tagozat Képzési idő: 1+4 év Magyar-angol Kód:01 (gépészeti szakirány) Szakközépiskolai képzés 2. Két tanítási nyelvű tagozat KÓD: évfolyam - heti 18 célnyelvi óra (angol) 12

13 évfolyam - célnyelven: történelem, földrajz, informatika, civilizáció - második idegen nyelv - Szakmacsoportos alapozó oktatás - gépészeti szakmákhoz - felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára Érettségi - közép- vagy emelt szint - a megfelelő követelmények teljesítésével felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány Szakközépiskolai képzés Informatika tagozat Képzési idő: 4 év Kód: 21 - Emelt óraszámú szoftver orientált számítástechnika (szakmacsoportos alapozó képzés informatikai szakmákhoz) - Idegen nyelv: angol - Közép- vagy emelt szintű érettségi - Továbbtanulás a felsőoktatásban vagy az érettségire épülő szakmai képzésben Szakközépiskolai képzés 4. 13

14 3. Gépészeti tagozat Képzési idő: 4 év Kód: 22 - Emelt óraszámú műszaki és gépészeti alapismeretek (szakmacsoportos alapozó képzés gépészeti szakmákhoz) - Idegen nyelv: angol vagy német - Közép- vagy emelt szintű érettségi - Továbbtanulás a felsőoktatásban vagy az érettségire épülő szakmai képzésben Szakiskolai képzés Szakiskola Képzési idő: 3 év Kód:31 - Előre hozott OKJ-s szakmai képzés - Gépi forgácsoló szakmai képesítés megszerzése - Állami ösztöndíj: Ft/hó - További vállalati ösztöndíj lehetőségek Érettségire épülő szakmai képzés 1. 14

15 CAD-CAM informatikus Képzési idő: 1 év - Informatika vagy gépész szakirányú szakközépiskolai tanulmányok esetén - Emelt szintű szakma - Számítógéppel segített tervezési, minőségbiztosítási és gyártási módszerek elsajátítása - Biztos elhelyezkedési lehetőség Érettségire épülő szakmai képzés 2. CAD-CAM informatikus Képzési idő: 2 év - Gimnáziumi és nem szakirányú szakközépiskolai tanulmányok esetén - Emelt szintű szakma - Számítógéppel segített tervezési, minőségbiztosítási és gyártási módszerek elsajátítása - Biztos elhelyezkedési lehetőség 5.4. Évfolyamok száma intézménytípusonként Szakközépiskola 15

16 4 (9-12) évfolyamos 5 (9-13) évfolyamos két tanítási nyelvű 5 (9-13) évfolyamos nyelvi előkészítő (kifutó) szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint szakiskola 2 (9-10) évfolyamos 2 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a hatályos OKJ szerint 3 éves szakképzés a Kt. 27. (4) bekezdése szerint Szakmai képzés Ágazat: Gépészet, Informatika Szakmacsoport: Gépészet Informatika 5.5. Az iskola környezete Iskolánk földrajzi helyzete és megközelítése kedvező. Profilunk a Közép-Pest és Délkelet- Pest kerületeiben lakó tanulóknak, valamint a délkeleti agglomeráció fiataljainak nyújt olyan képzési kínálatot, amivel környezetünkben nem, vagy csak kevés iskola rendelkezik. Tanulóink túlnyomó többsége a kispesti, lőrinci, ferencvárosi, erzsébeti, kőbányai és a Rákos menti térségekből kerül beiskolázásra. Tanulóink többsége a közeli lakótelepeken lakik, sajátos attitűddel, és nem a tanulás iránti elkötelezettséggel, így ezek a gyerekek pedagógusainktól rendkívüli odafigyelést és energiát igényelnek. Tanulóink munkaerő-piaci kilátásai jók, szakmáink egyaránt keresettek. Iskolánk felkínált képzési palettája minden területen keresett a munkaerőpiacon. Jelenlegi tanulólétszámunkkal minden szakmában csak a töredékét tudjuk biztosítani a vállalatok által igényelt létszámnak, amelyen sajnos a jövőben sem tudunk változtatni, hiszen a kapacitás kihasználtságunk évek óta. 6. Az intézmény szervezeti felépítése 16

17 Az intézmény vezetése

18 Az intézményvezető feladatait az általános igazgatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes és a gazdasági ellátó osztály (GEO) vezetőjének közreműködésével látja el. A vezető-helyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató ezt szükségesnek látja. A vezetők értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Az intézmény vezetője, az igazgatóhelyettesek és a GEO vezetőjének kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat Gazdasági szervezet felépítése és feladata Intézményünk a KIK 8. számú Gazdasági Ellátó Osztály önállóan működő költségvetési szerve. A Gazdasági Ellátó Osztály (rövidítve GEO) felépítését és feladatait, a KIK Gazdasági Ellátó Osztály Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. székhelye: 1055 Budapest Szalay u levelezési címe: 1149 Budapest Várna u A nevelő-oktató munkát végző és segítő alkalmazottak közössége a) A pedagógusok közössége Az iskola személyi feltételei mind a pedagógusok, mind a pedagógiai munkát segítő munkatársak vonatkozásában jónak mondhatók. Az iskola nevelő-oktató munkájához, gazdálkodásához, működtetéséhez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. Az intézmény nevelőtestülete pedagógusokból áll. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Az iskola oktató-nevelői létszáma optimális, a pedagógusok végzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. Továbbképzésük a lehetőségeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen történik. A szakos ellátottság a közoktatási törvény 18

19 előírásai szerint történik. A tantárgyi szakmai tapasztalatcserére, a szakmai bemutatók, konferenciák, továbbképzések során nyílik lehetőség. A nevelőtestületet az igényes munka, az új iránti érdeklődés, az innováció jellemzi. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segíti a könyvtáros, gyermekvédelmi felelős és a DÖK vezető. A pedagógusok szakmai munkáját a munkaközösség vezetők segítik. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A nevelői közösség jelenlegi összetételében alkalmas a magas szintű, alkotó tevékenységre, a vállalt feladatok megvalósítására, amit a különböző versenyeken ( szakmai, humán, sport) elért eredmények is igazolnak. kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkatervben kell meghatározni, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. b) Az osztályfőnök Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályában tanító pedagógusok osztályi értekezletének összehívására. c) A gyermek és ifjúságvédelemi munkatárs Intézményünkben megbízott pedagógus, a Szily TISZK-hez tartozó társiskolák koordinációs irodájának gyermek- és ifjúságvédelmi munkatársával együttműködve látja el az ifjúságvédelmi feladatokat. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. d) A diákmozgalmat segítő tanár A diákmozgalmat segítő tanár összefogja a nappali tagozatos diákság osztályainak munkáját. Segíti őket a szervezeti és működési szabályzatuk elkészítésében, az éves programjuk összeállításában, azok szervezésében, lebonyolításában. e) A szabadidő szervező munkatárs Intézményünkben megbízott pedagógus, a Szily TISZK-hez tartozó társiskolák koordinációs irodájának szabadidő-szervező munkatársával látja el a szervező feladatokat. A feladatok elvégzése, intézményünkkel megkötött együttműködési megállapodás alapján történik. A szabadidő-szervező együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkatárssal, a diákönkormányzatok munkáját segítővel. A szabadidő-szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, közreműködik, segítséget nyújt a munkába állással kapcsolatos programok megszervezéséhez, tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 19

20 7.1. A pedagógia munkát segítő alkalmazottak A pedagógiai munkát segítő dolgozók: iskolatitkár, rendszergazda gazdasági ügyintéző, gondnok, portás, takarítók. A gazdasági, technikai szervezet megfelelően szolgálja az iskola alapvető feladatainak megoldását. Hozzájárul a megfelelő feltételek megteremtéséhez, az iskola környezetének ápolásához, a tiszta rendezett, kulturált munkakörülmények biztosításához, a biztonságos működtetéshez. Humánpolitika Az iskola vezetése pozitív és támogató magatartást tanúsít a továbbtanuló kollégák iránt és törekszik a szellemi tőke minél hatékonyabb kamatoztatására. Törekszik a racionális munkamegosztásra és a terhek arányos elosztására-- részleges sikerrel. Az egyéni pedagógusi ambíciókat továbbképzéseken való részvétel--az iskola stratégiai terve érdekében, támogatja. Az intézmény minden dolgozójának a munkaköri leírás szabályozza a tevékenységét. A gyakori változások miatt ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni és amennyiben szükséges újra kell fogalmazni Az iskolában működő szervezetek Az intézményben Diákönkormányzat, Alapítvány, Szülői Munkaközösség, Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet működik. Ezen szervezetek működése a törvényi előírásoknak megfelelően a Pedagógiai Programban, az SZMSZ-ben és saját szabályzatukban leszabályozott. Az iskolavezetés munkájának demokratikus ellenőrzését a Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezet és az iskolai SZMK végzi. Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, ill. kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egyes osztályban járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből két főt választanak, akik segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat. Nagyon fontos az iskola és a szülők, az SZMK szervezet együttműködése. A szülők elvárása egybeesik az iskola pedagógiai programjában leírtakkal: --színvonalas oktató- és nevelőmunka, --felkészítés az érettségire és a szakmai vizsgákra, --gyerekközpontú iskola --a hagyományok ápolása 8. A tanulók közösségei Osztályközösség Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Diákközösségek Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére melyek lehetnek különösen: szakkörök, érdeklődési kör szerinti csoport, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését a diákok végzik. 20

21 A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 9. Az intézmény külső kapcsolatai Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, meghívás vagy egyéb értesítés alapján. Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: a Fenntartóval, a Szily TISZK gazdasági szervezetével, a Szily TISZK Koordinációs irodával, a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, a XIX. Kerületi polgármesteri hivatallal, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, az Oktatási Hivatallal, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Főiskolákkal, a helyi gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, egyénekkel (évenként változó együttműködési megállapodás alapján) a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, nevelési tanácsadó szolgálattal, a családsegítő központtal, a történelmi egyházak szervezeteivel (katolikus református), egyházi és más fenntartású oktató- nevelő felsőoktatási intézményekkel, patronáló cégekkel, sportegyesületekkel, külföldi testvériskolákkal. 21

22 10. Működés rendje A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági vezető amennyiben megfelelő felsőfokú diplomával rendelkezik valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az intézmény vezetőjénél. a.) Sportkörök Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. b) Szakköri foglalkozások A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. c) Énekkar Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Az énekkar vezetője az igazgató által megbízott. A szakkörök és az énekkar megszervezését maximálisan támogatom vezetői programomban. d) Tanfolyamok Igény esetén az iskola vállalkozási formában tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kérheti a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért havonként előre térítési díjat kell fizetni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés formájában a Fővárosi Munkaügyi Központ nyilvántartási száma alapján jegyzett szakmákban. 22

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

BVHSZC Szamos Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája

BVHSZC Szamos Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája Spekkerné Tánc Katalin Tagintézmény-vezetői pályázata 2016 BVHSZC Szamos Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája készítette: Spekkerné Tánc kapja: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Katalin Szakképzési

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben