PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Fabriczius József Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Szalainé Gulyás Ágnes 2112 Veresegyház, Ráday utca 126. Intézmény: Fabriczius József Általános Iskola 2112 Veresegyház, Fő út OM:

2 III. VEZETŐI PROGRAM A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." /Thomas Gordon/ Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak közös együttműködéssel, nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet. Ezt a kihívást ekkora nagy intézménynél csak magas szakmai felkészültséggel, nagy teherbírással, konfliktus felvállalásával, megfelelő temperamentummal, elszántsággal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet megoldani. A vezetőnek az a szerepe, hogy kitűzze a célokat és nyugodt, elfogadó, kommunikációra épülő légkört teremtsen, amelyben mindenki teljesítménye legjavát tudja kibontakoztatni. Ehhez meg kell teremtenie a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket. A mai gazdasági és társadalmi helyzetben a menedzseri irányvonalat kell követni. Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai innovációra, a külső kapcsolatokra, a PR munkára, eredményeink megismertetésére. Általános pedagógiai célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését tekintem fő feladatomnak AZ ISKOLAI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSI TERVE A 2015 januárjában befejeződött az iskola Fő úti épületének teljes körű felújítása és kibővítése, amely a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az iskolai oktatást. 36 szaktanterem és 7 csoport terem áll a rendelkezésünkre. 33 osztály tanul jelenleg az épületben. A Mézesvölgyi épület 24 tantermes iskola, ahol jelenleg 27 osztály tanul. A demográfiai mutatók alapján a létszám tovább növekszik. Feladatunk, hogy a következő tanév szeptemberétől az osztályokat a két épület adottságainak figyelembevételével a legoptimálisabban helyezzük el.

3 A mindennapos testneveléssel maximális a tornatermek és tornaszobák kihasználtsága, így a következő években időjárási lehetőségektől függően a város füves sportpályáit is igénybe kell vennünk. A távolság miatt ez nagyon pontos szervezést és kisérést igényel. Ennek ellenére is lesznek osztályok a zsibongóba és a folyosókon, mert egyszerre 10 osztálynak van testnevelés órája. Az önkormányzattal egyeztetve tervezés alatt áll a Fő úti épület III. ütemének építése. Ezzel teljessé válik az épület komplex befejezése. Két komoly problémánk is megoldódna, mert egy tornacsarnok és új főzőkonyha modern ebédlővel van tervbe véve. Az intézményvezetőnek fontos szerepe van az építkezéssel párhuzamos oktatás megszervezésében, amire az elmúlt egy év alatt nagy gyakorlatot és tapasztalatot szereztem. Iskolaudvarunk: A Fő úti épület udvara az építkezés levonulása után nagyon rendezetlen, elhasználódott. Megkezdtük a tárgyalásokat az önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy a két kerítéssel elválasztott udvart összenyitásával sportolásra alkalmassá, zöld felület növelésével, udvari fejlesztő játékokkal az épület színvonalához átépítjük udvarunkat. Az önkormányzat indokoltnak látja kérésemet, a kiépítésére javaslatot vár. A sportudvar kialakításához a testnevelő kollégák elkezdték a tervező munkákat. Nagyobb iskolai rendezvényeinket az udvar díszburkolattal kirakott részén tartjuk. Gondolkodnunk kell az árnyékoláson, mert nagy hőségben elviselhetetlen az 1-2 órás rendezvény. A GAMESZ segítségét fogom kérni dézsába ültetett növények kihelyezésére. Terveim között szerepel az iskolaudvaron kiépíteni egy szelektív hulladékgyűjtőt, melynek használatával tanulóink környezettudatos magatartását fejlesztenénk. Több éve próbálkozunk vele, de nincsenek külön szelektív nagykonténerek az elszállításnál. Az osztályok már próbálkoztak külön gyűjteni a szemetet, de a takarítók végül egybeöntötték a nagy konténerekbe. Ezen sürgősen változtatni kell, mert kiemelt feladatunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézmény belső rendjének, biztonságának növelése érdekében, tekintettel az elmúlt évek tapasztalataira is, a tornatermi öltözőkben történt rendszeres rongálások miatt a tornatermi folyosókra kamerarendszer telepítése nagy segítséget jelentene. Az uszodánk előterébe telepített kamerarendszer már több esetben segítségünkre volt különböző események, helyzetek tisztázásában. A kamerarendszer kiépítéséhez a GAMESZ segítségét kívánom igénybe venni. Továbbra is fontos feladatunknak tekintem az iskolaépület, a berendezés állagának folyamatos megóvását. Következetesen harcolnunk kell a szándékos rongálás, az

4 igénytelenség ellen. El kell érnünk, hogy tanítványainknak belső igényük legyen napi környezetük rendezettségének, tisztaságának megőrzése. A Fő úti épületünk felújított és új részét be kell laknunk és a következő időszak fontos feladatai közé tartozik a tantermek, folyosók díszítése, a környezet szépítése, otthonossá tétele. Az értékmegőrző szekrények elhelyezésével tovább növekedhet az értékek védelme és a biztonságos környezet biztosítása az intézményben. Megnyugtató megoldás lett, hogy működtetője a GAMESZ. Az iskola minden segítséget megad a szülőknek az értékmegőrző szekrények használatával kapcsolatban AZ ISKOLAVEZETÉS SZEREPE Az iskola tanuló- és pedagóguslétszámát alapul véve az intézmény szakmai vezetését három intézményvezető helyettes segítségével és a 10 munkaközösség vezető bevonásával képzelem. A tanuszoda és a tornaterem tevékenységének szakmai irányítását a sportért felelős intézményvezető helyettes látja el. Az iskola vezetői közötti egyértelmű feladat- és felelősség-megosztás megalapozza az iskola jó működését. Intézményvezető - meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása - pedagógiai-szakmai munka irányítása, ellenőrzése, értékelése - törvényi megfelelés folyamatos biztosítása, az iskola alapdokumentumainak folyamatos kezelése, átdolgozása - kapcsolattartás a fenntartóval, működtetővel, a partnerekkel, az iskola menedzselése Intézményvezető helyettesek - pedagógiai-szakmai munka, szervezése, ellenőrzése - munkaközösség-vezetők irányítása - adminisztratív feladatok ellenőrzése

5 - az iskola kiemelt területeinek gondozása Az igazgató, az igazgatóhelyettesek jó munkakapcsolata, összehangolt tevékenysége elengedhetetlen az iskola működésének szempontjából. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben ez az együttműködés maximálisan megvalósult. Az intézmény nagyságából adódóan továbbra is szükség van 4 fő intézményvezető helyettesre. Munkaterületük: 1 fő alsós intézményvezető helyettes- alsós szakmai munka összefogása 1 fő alsós intézményvezető helyettes egyéb foglalkozások, napközis tevékenység összefogása 1 fő felsős intézményvezető helyettes- felsős szakmai munka összefogása 1 fő felsős intézményvezető helyettes- sport-és szabadidős tevékenységért felelős A következő tanévben az intézményvezető helyettesek határozott idejű megbízása lejár, ráadásul 2 alsós helyettes nyugdíjba készül. Kiemelten fontos előkészíteni az új választásokat az intézmény zökkenőmentes működése érdekében. NEVELŐTESTÜLET Pedagógusok jelenlegi létszáma:108 fő. A tanuló létszám és az új helyi tantervi óraszámok növekedésével a pedagógus létszámunk is növekszik. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy matematika és testnevelés szakos végzettségű kollégákat nem tudtam felvenni, mert hiányszak. A szakos ellátást átszervezéssel és átmeneti törvényi alkalmazás felhasználásával szakedzői végzettségű szakemberek alkalmazásával sikerült megoldani a testnevelés órákat. Ez, még az óraszám emelkedés miatt a jövő tanévben is problémát fog okozni. Támogatni fogom, hogyha a pedagógusok közül további szakképesítés céljából e szakterületeken akarnak továbbtanulni a kollégák. Megnyugtató, hogy a tankerület támogatására is számíthatunk. Fontosnak tartom, hogy a tantestület tagjai szakmai, pedagógiai vonatkozásban jól képzettek legyenek. A munkaközösségek működésének összehangolását egy vezetőtestület segítse, melynek tagjai az intézményvezető helyettesek, a munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteinek a vezetői. A pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének érdekében a tantestület a feladatokat felelősséggel és a legjobb szakmai tudásuk szerint lássák el.

6 Elvárás, hogy iskolánk magas szakmai színvonalon működjön, és korunk követelményeinek megfeleljen. A tantestület összetétele alkalmas a minőségi munka megvalósítására. A minőségi munka megtartása érdekében a pedagógusoknak továbbképzéseken kell részt venniük, hogy ott megismerjék az új módszereket és a számukra elfogadható új eredményeket és azt mindennapos gyakorlati munkájukban alkalmazni tudják. Iskolánk tantestületének tagjai munkájuk iránt elkötelezettek, szakmailag jól képzettek, igénylik a folyamatos továbbképzést, pedagógiai ismereteik bővítését. Az iskola belső szerkezetének nagyon fontos eleme az oktató-nevelő munkát végző pedagógus. Lényeges, hogy az iskolában működő pedagógiai tevékenységek rendszere teljes egészében a tanítók és a tanárok munkáját szolgálja. Vezetőként fontosnak tartom, hogy a tantestület minden tagja tisztában legyen a saját munkakörének feladataival, kapjon megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést, amely tevékenységében megerősíti, vagy a hiányosságok javításában segíti. MUNKAKÖZÖSSÉGEK A munkaközösségek tantárgycsoportok szerint szerveződtek: alsó tagozaton, a 4 évfolyamon évfolyamonként 1 munkaközösség működik. A felső tagozaton magyartörténelem, matematika, idegen nyelv, természettudományi, művészeti, valamint szabadidős tevékenységet irányító munkaközösség szervezi a napi munkát. A munkaközösség-vezetők, mint elfogadott szaktekintélyek, napi tapasztalatokkal rendelkezzenek az irányított szakterületük eredményeiről és gondjairól. Fontos feladatnak tartom az alábbiakat: vizsgálják a tantervi követelmények megvalósítását, a nevelési eredményeket és feladatokat, a tanulmányi tevékenységeket vegyenek részt a tárgyi feltételek alakításában a munkaközösség-vezetők látogassanak tanórákat, foglalkozásokat, cseréljék egymás közt a jó szakmai tapasztalatokat az iskola éves programja szerint irányítsák és értékeljék a tárgyi felméréseket, ezek alapján határozzák meg a következő időszak feladatait hatósági jogkör nélkül legyenek pedagógiai vezetői a szakterületüknek

7 hangolják össze a tantárgycsoport szakmai-pedagógiai munkáját az iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének megfelelően. törekedjenek arra, hogy a kompetenciák fejlesztésének és a nem szakrendszerű oktatás szervezésének leghatékonyabb módszereit megkeressék, és egymásnak átadják. versenyeket szervezzenek és a diákokat versenyekre felkészítsék. mérési, értékelési feladatokat lássanak el. Az iskola vezetőjének nagy segítséget jelent, ha támaszkodhat a munkaközösségek vezetőnek szaktudására, szervező munkájára. OSZTÁLYFŐNÖKÖK Az osztályfőnökök kiemelkedően fontos feladatot látnak el az iskolában. Elsősorban tőlük függ, hogyan alakul a rájuk bízott osztály neveltségi szintje, közösséggé formálódása. Ismerniük kell az osztály minden tanulójának szociális és családi hátterét is, hogy egyénenként a megfelelő segítséget tudják nyújtani. Emellett nagy mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Elmondhatom, hogy iskolánkban az osztályfőnökök elkötelezetten végzik nagy odafigyelést kívánó szervező, nevelő munkájukat. A munkaközösség-vezetők és osztályfőnökök kulcsszerepet játszanak az iskola működésében, vezetőként biztosítani szeretném megbecsülésüket. A tantestületen belül sokféle módszerrel próbáltuk hatékonyabbá tenni a kommunikáció áramlását. Nagyságunkból adódóan, a két épület közötti ingázás miatt nehézkes volt az információ továbbítása. Egy hónapja létrehoztunk egy belső -es levelező rendszer, ami jó eredményeket mutat. Egy vezető számára fontos, hogy 108 embernek naprakész információval szolgáljon, ami segíti a gyors és hatékony megoldások megvalósítását.

8 3.3. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA FEJLESZTÉSI TERVE Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték. (Böjte Csaba) Intézményünk a 61/2012 (XII.21.) EMMI rendelet mellékleteként megjelent kerettantervnek az általános iskolára vonatkozó részét választotta és építette be helyi tantervként a pedagógiai programba. A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az intézményeknek joga és kötelessége arculatuknak, hagyományaiknak és a helyi igényeknek leginkább megfelelő pedagógiai program elfogadása. A Nemzeti alaptantervre épülő kerettantervek adják a biztosítékot arra, hogy olyan helyi tantervet készítsünk, amely alapján tanulóink szükség esetén iskolát is tudnak változtatni. A nevelőtestületünk által elkészített és elfogadott dokumentum meghatározza feladatainkat, céljainkat, a nevelő-oktató munka során alkalmazott módszereket, s nem utolsó sorban pedagógiai alapelveinket és értékeinket. GYERMEKEINK NEVELÉSE Világszinten problémát jelent a viselkedési problémák kezelése, elsősorban az agresszió jelenléte az iskolákban, a tanulók közötti verbális és tettleges bántás. A gyerekekben ma sokkal nagyobb a feszültség, a türelmetlenség, apróságokon képesek egymással összekapni. Ez ellen naponta küzdünk. A tanórai konfliktusok kezelésére az intézmény Arizona csoportot működtethet. A csoport működését, eljárásrendjét saját maga szabályozza, mely szabályzatot az SZMSZ tartalmazza. Ha valamelyik tanuló az alapszabályok közül bármelyiket megszegi, az órát tartó nevelő kérdésére eldöntheti, hogy befejezi a rendbontását, vagy választja az Arizona szobát. (Az Arizona szoba egy folyamatos felügyelettel ellátott terme az iskolának.) A program legfontosabb eleme a beszélgetés. A tanórai konfliktusok megoldása nem a tanórára hárulnak és megerősítjük a tanulni vágyó diákokban, hogy az ő jogaikat nem áldozzuk fel a zavaró diákok kedvéért. Nem érzik a kollégák tehetetlennek magukat a rendetlenkedő, óráikat zavaró diákokkal szemben. A zavaró diák távozása után nyugodtabb a légkör és hatékonyabb az oktató munka.

9 A program bevezetésére 2012 márciusában került sor. Az első félév pozitív tapasztalata meggyőzte a kételkedő kollégákat is a program hatékonyságáról, ezért bekerült az iskola alapdokumentumaiba. Tapasztalatunk, hogy beszélgetések hatására erősödik a problémás gyerekekkel a kapcsolatunk, ami maga után vonja, hogy jobban elfogadják a pedagógus utasításait, így magatartásuk lépésről-lépésre javuló tendenciát mutat. Pozitív hatással van a program az osztályközösségekre is, mert versenyt hirdettünk és azok az osztályok, akik közül senki nem volt az Arizona szobába jutalmat kaptak. A közösségek fegyelmezték a renitens tanulóikat. Mint intézményvezető sikeresnek ítélem meg ezt a programot és örülök, hogy a tantestület elfogadta, mert csak abban az esetben működhet hatékonyan, ha a tantestület valamennyi tagja részt vállal a feladatokból. További hatékonyság növelése érdekében szükségesnek tartanám saját iskolapszichológus alkalmazását. Ahhoz, hogy az oktató munkánk hatékony legyen, meg kell teremtenünk azt az együttműködő, elfogadó légkört, amelyben a tanítás-tanulás folyamata megvalósulhat. A nevelő ráhatásoknak meg kell előzniük az oktatási tevékenységünket, csak a tanulói együttműködés megteremtésével lehet tevékenységünk eredményes. Így először nevelnünk kell; emberi, erkölcsi értékeket kell közvetítenünk; képessé kell tennünk tanulóinkat a közösségben való együttműködésre. Sajnos ma a családok nagy része nem tudja biztosítani azt a szerető, nevelő légkört, amelyben a gyermek harmonikusan fejlődhet. (Széteső családok, munkanélküliség, megélhetési gondok, a megélhetési gondok miatt kevesebb idő jut a gyermekre, hiányzik a megfelelő, korlátok gyerekek elé állítása, a kamaszok kezelhetetlen reakcióival szemben nő a szülői tehetetlenség.) A reklámok világa és a média a termelő-fogyasztó embereszményt sugallja, amellyel nehezen tud az iskola szembeszállni. A jövő iskolájának ez a nagy kihívása: értékválsággal küzdő társadalmi viszonyok között a gyermekekből pozitív emberi értékeket követő és közvetítő, alkotó együttműködésre képes embereket nevelni. Ehhez meg kell nyernünk a szülőket, mert csak velük közösen, egységes elvárásokkal érhetünk el eredményeket.

10 Feladatunk a jövőben: a negatív hatások és magatartási minták hatásának csökkentése, a pozitív minták megerősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKOZTATÁS Fontosnak tartom, hogy iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése legyen a legfontosabb pedagógiai feladat. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. Pozitív érzelmekben gazdag, az emberi értékeket tisztelő, azt követő, önálló gondolkodásra, önfejlesztésre képes tanulókat neveljünk. Ennek érdekében tovább kell folytatni az eddigi hagyományos csoportbontást, mert így minden gyermek a saját szintjének megfelelő képzést kapja. A tehetséges tanulókat elősegíti, hogy nagyobb eséllyel kerüljenek be és állják meg a helyüket a magas színvonalú szakközépiskolákban, a lassabban haladóknak pedig alkalma van a törzsanyag alapos elsajátítására. Egyik legfontosabb feladat iskolai munkánk fejlesztésében az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) megbízható fejlesztése úgy, hogy a lassabban fejlődő tanulókat is szilárd ismeretek birtokába juttassuk. A nyelvikommunikációs képességek fejlesztését be kell építeni valamennyi tantárgy tananyagába, mert minden tantárgy tanulásának ez az alapfeltétele. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása lényeges kérdés, melyre segítőprogramok kidolgozásával (korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, logopédiai, pszichológiai foglalkozás stb.) kell a diákok munkáját segíteni. Az SNI-s tanulók az utazó gyógypedagógusi hálozat keretén belül egyéni fejlesztési terv alapján kapják meg a szükséges fejlesztést. A BTM-sek ellátása komoly problémát okoz mert kevés a fejlesztőpedagógus. A következő időszak fontos feladata lesz, hogy összehangolva a helyi és külsős lehetőségeket, megszervezzük a fejlesztő foglalkozásokat. Szükségesnek tartanám olyan szakképzettség megszerzését a nevelőtestületen belül, amely lehetőséget adna a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozásra.

11 VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAINK Hosszú évekig nagy túlterheltséget okozott a nyelvszakos pedagógusok áttanítása az alsó tagozatra, mert majdnem minden szünetben ingázniuk kellett a két épület között. Az órarend és a tantárgyfelosztás adta lehetőségeken belül törekedni kell arra, hogy az alsó tagozaton is legyenek állandó nyelvszakos tanárok és így csökkenthető lesz a megterhelő ingázás a két épület között. Az éneket és úszást oktató kollégák ingázását nem tudjuk kiváltani. Az intézmény minden tanuló számára egy idegen nyelv tanulását biztosítja (angol, német vagy orosz), ha a szülők igényt tartanak a választék bővítésére, akkor olasz és francia nyelvekkel lehetne a lehetőségeket szélesíteni. Ezzel tágabb utat nyitunk a jövő nemzedékének az uniós tanulmányok és munkalehetőségek terén. Szorgalmazom és támogatom a gyermekek és a felnőttek idegen nyelvű gyakorlási lehetőségét, külföldi cserekapcsolatait. Az emeltszintű ének és sakkoktatás régóta öregbíti iskolánk jó hírnevét, ezért továbbra is nagy odafigyeléssel kell e területeket támogatni (rendszeres hangverseny, operalátogatások, versenyek, bajnokságok). Továbbra is fontosnak tartom, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva iskolánk adjon otthont a megyei minősítő kórustalálkozónak. A tehetséggondozás sajátos színtere az emeltszintű oktatás. Jó döntésnek bizonyult, a 2013 őszétől bevezetett emeltszintű idegen nyelv és matematika oktatás. Visszatartó ereje van, kevesebb tanulót visznek el nyolcosztályos gimnáziumba és kiváló eredményekkel erősítik iskolánk hírnevét. A hozzám érkezett igényeket mérlegelve reális esélyét látom a tornacsarnokunk és sport udvarunk megépítése után a sporttagozatos osztály indításának. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS A nevelő és oktató munka fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése. Az értékelés, minősítés elsősorban a helyi tantervben előírt követelményrendszer alapján kell, hogy történjen, figyelembe véve a tanulói teljesítmény fejlődését vagy hanyatlását az előző értékeléshez képest. Támogatom azon kezdeményezéseket, ami arra ösztönzi a tanulókat, hogy minél több ötös érdemjegyet gyűjtsenek össze. A tanulmányi verseny motiválja tanulóinkat és egy egészséges versenyszellem van kialakulóban. Fejlesztendő feladatunk, hogy a tanulmányi és

12 sportversenyeken sikereket elért diákok eredményi városi szinten nagyobb nyilvánosságot kapjanak (honlap, újság, városi televízió). Az iskolában kiemelkedő figyelmet érdemel a magatartási normák kialakítása, a viselkedéskultúra fejlesztése, alapvető állampolgári kultúra elsajátítása, mely feladat elsősorban a családokra és az osztályfőnökökre vár. Rendszeressé szeretném tenni a havonkénti iskolagyűléseket, ahol minden tanuló tájékozódhat a kiemelkedő sikerekről, versenyeredményekről és az aktuális problémákról. ESÉLYEGYENLŐSÉG, HÁTRÁNYOS HELYZET A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására. Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, felvételinél, az oktató nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben ne sérüljenek az egyéni érdekek. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek terén jelentős előrelépések történtek, de továbbra is nagy odafigyelést igényelnek a hátrányos helyzetben élő és a veszélyeztetett gyermekek. A helyzetük feltárásában fontos feladata az osztályfőnököknek, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek van. A gyors segítség érdekében, szoros kapcsolattartásra van szükség a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal. TANÓRÁN KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK A tanítási órán kívüli tevékenységek a gyerekek sokoldalú fejlesztését szolgálja, ezért minél szélesebb és sokoldalúbb lehetőséget kell a tanulók elé tárni, hogy mindenki a maga egyéniségének megfelelő tevékenységet tudja választani. Segíteni fogom a felmerülő igényekhez, és az adott lehetőségekhez igazodva a különféle szabadidős programok szervezését.

13 A 16 óráig történő bent tartózkodást az iskola tanulóinak a 60%-a választotta, amelynek fő profilja a napközi. A napközi, szinte második otthona az odajáró gyerekeknek, így a tanulmányi munka segítése mellett fontos a családias légkör kialakítása, megteremtése. A felső tagozaton sok szülő élt a törvény nyújtotta jogával, s kérte, hogy mentsem fel a gyermekét a délutáni tanórán kívüli foglalkozások alól. A szülőket okosan meg kell győznünk arról, hogy a tanulószoba, és a 16 óráig történő benntartózkodás lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekeikkel foglalkozzunk. Így segíteni tudjuk őket a hiányosságok pótlásában és a délutáni szabadidő hasznos eltöltésében. A két épületben is működő iskolai könyvtár használata az önképzésben rendkívül fontos, ezért szükségesnek tartom a könyvtári állomány továbbfejlesztését. Biztató, hogy a szép új könyvtárunk vonzó délutáni időtöltést biztosít a diákoknak és egyre többen látogatják. A rohanó virtuális világunkban fontos kihívás, hogy ismételten olvasni szerető nemzedéket neveljünk. Az iskolának hosszú évek alatt kialakult hagyományai vannak, melynek őrzése és áthagyományozása a belépő, új generációkra nézve fontos feladata az iskola közösségének. Szorgalmazni fogom, hogy a gyerekek minél szélesebb körben használják ki a városi sportkör, zeneiskola, városi könyvtár, művelődési ház stb. adta lehetőségeket. Napjaink túlterhelt, rohanó, elgépiesedett világában egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az iskolában az egészség- és környezetvédelmi nevelésre. Célunk a prevenció, az egészség megőrzése és ehhez kapcsolódó legfontosabb ismeretek átadása. Igénybe szeretném venni az egészségügyi szakemberek (iskolaorvos, védőnő) által szervezett programokat, foglalkozásokat. Szoros együttműködés alapján remélhetjük azt, hogy egészséges nemzedéket nevelünk, akik a káros szenvedélyektől mentes (alkohol, drog, dohányzás stb.) életet választják. A környezet- és természetvédelmi nevelés fontossága a globális problémák fokozódásával egyre nagyobb jelentőséggel bír. Feladatunk, hogy a tanulók a közvetlen környezetükből kiindulva eljussanak a természet egységéhez és benne az ember szerepéhez. Első lépés ehhez a közvetlen környezetünk igényes rendezettsége és tisztasága. Reméljük, hamarosan a hulladékot szelektíven tudjuk gyűjteni! Mi is ehhez szeretnénk hozzájárulni az ÖKOISKOLA-i program továbbgondolásával, megvalósításával. Arra törekszünk, hogy jó irányba tereljük tanulóink fogyasztási, életviteli szokásait, ehhez próbáltuk igazítani az iskolai büfé kínálatát. Továbbra is szorgalmazni fogom, hogy az anyagi haszonnal szemben az egészséges táplálkozás legyen a legfontosabb szempont a kínálat bővítésénél.

14 3.4. PEDAGÓGUS SZEREPVÁLTÁS AZ OKTATÁSBAN Mai társadalmunkban a pedagógus szerepe megváltozott, a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé kell válnia. Ez a szemléletváltás nem könnyű, minden pedagógusnak egyénileg kell megtalálnia a számára működő, eredményes módszereket. Továbbképzéseken való részvétel, hospitálások, módszertani kultúránk bővítése, csoportos munkamódszerek alkalmazása, folyamatos önképzés segíthet ebben. Az ingyenes, vagy pályázat útján ingyenessé tehető képzések felkutatása, és maximális kihasználása mindenki számára fontos. A pedagógus-életpályamodell a minősítési eljárásnál figyelembe veszi, hogy rendelkezik-e a jelentkező a korszerű pedagógiai és módszertani ismeretekkel. Feladatunk ezen a területen: Pályázatokat figyelő és megírását segítő csoport létrehozása az iskolán belül. Folyamatos önképzés. Tantestületi és egyéni továbbképzések. Új, hatékony oktatási módszerek megismerése, alkalmazása. Az előző években a tantestület 66 pedagógusa átfogó informatikai ismereteket tartalmazó továbbképzésen vett részt és 30- fő pedig IKT eszközök alkalmazását sajátította el. Távlati célként tűzöm ki, hogy szaktantermekként rendelkezésre álljon egy-egy számítógép, amely a kor technikájának, elvárásainak megfelelve az elsajátított informatikai ismereteket alkalmazva segítse, és magas színvonalon támogassa a tanítási órák munkáját. Szorgalmazom, hogy a két digitális tábla maximális kihasználtsága érdekében a digitális tananyagot fejlesszük és hatékonyan beépítsük az órák tananyagába. Feladatunk, hogy a feleltető egységek alkalmazása minél nagyobb körben ismerté váljanak. Az oktatás minőségi javításához hozzájárulhat: IKT eszközök aktívabb bekapcsolása az oktatási folyamatba. Pedagógus-életpályamodell A diákok iskolai teljesítményét elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. A sikeres oktatási rendszerek középpontjában a pedagógusok állnak. Az életpálya központi eleme a minősítési rendszer, amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből, módszertanból és eljárásrendből áll. Az előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok

15 folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok, illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. A kompetenciák felölelik a nevelő-oktató munka és a szakmai fejlődés egyes területeit, és ez által kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. Mint intézményvezető, kulcsszerepem van ebben a folyamatban. Tervszerű és rendszeres, gyakori óralátogatásokkal, azok tapasztalatainak rögzítésével, szakszerű óramegbeszélésekkel érhetem el, hogy megfelelő információvak rendelkezzek a pedagógusokról és segítséget tudjak nyújtani. Az intézményvezető szerepe a minősítési eljárásban 1. Véleményformáló szerep A minősítési eljárás különböző reakciókat váltott ki a pedagógusokból. Találkoztam bizalmatlan, a kivárást választó vagy a lelkes, jól motiválható pedagógusokkal. Ebben a helyzetben kulcsszerepbe kerül az intézményvezető. Véleményformáló szerepe van. Kellő információval, személyes meggyőző képességével és támogató környezet biztosításával pozitív attitűdöt tud kollégáiban kialakítani. 2. Információhordozó szerep Az igazgató közvetlen információkkal rendelkezik a pedagógus szakmai életútjáról, oktató tevékenységének hatékonyságáról, a belső ellenőrzések eredményeiről. A rendelkezésre álló információk biztosítják, hogy a pedagógus minősítése ne egy pillanatkép legyen, hanem abban egy hosszabb teljesítmény tükröződjön. 3. Minősítő szerep Az intézményvezető teljes jogú tagja a minősítőbizottságnak. Órát látogat és értékel, elkészíti az intézményi önértékelést az adott pedagógusra vonatkozóan, részt vesz a portfolió védés értékelésében, adatot szolgáltat a szakfelügyeleti látogatás megállapításairól. A minősítési eljárás eredményessége érdekében együttműködik a szaktanácsadóval. Minősítő feladata és hatásköre presztízsnövekedést eredményez. Feladatok a minősítéshez pedagógusok pontos tájékoztatása

16 pedagógus-nyilvántartás az életpályamodellhez kapcsolódóan intézményvezető a pedagógus jelentkezését rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben összeállítja és feltölti az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit (2016-tól) ellenőrzi az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások összegző értékelését értékeli a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg az e-portfólió alapján megszervezi, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga/minősítési eljárás személyi, technikai, tárgyi feltételeit a bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a pedagógus rendeletben meghatározott számú óráját/foglalkozását részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen részt vesz továbbá a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya az e- portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás értékeli a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió, ennek védése, valamint a szakértők kérdéseire adott válaszok alapján, az értékelést feltölti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, részt vesz az összegző értékelés elkészítésében figyelemmel kíséri, dokumentálja a minősített pedagógusnak az előmeneteli rendszerben történő előrelépését saját tevékenységét dokumentálja, a keletkezett iratokat, bizonylatokat összegyűjti, a megbízásával kapcsolatosan nyilvántartást vezet 3.5. AZ ISKOLA MENEDZSELÉSE Az iskola vezetője számára folyamatos feladat az iskola menedzselése. A menedzselés legfontosabb elemeinek a jövőben a következőket tekintem:

17 Partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás. Információk hozzáférési lehetőségének széleskörű biztosítása (honlap folyamatos karbantartása, az iskola és programjainak hirdetése, megjelentetés a honlapon és az újságokban) ÖKO hálózaton belül kapcsolat kiépítése, közös programok szervezése. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása az iskolai programok szervezésére. Az uszoda, szauna, tornaterem teljes körű kihasználása A Fabriczius Alapítvány a rendelkezésére álló pénzeszközök ésszerű felhasználásával segíti az iskola működését (tehetséggondozás, versenyek jutalmazása, táborok, erdei iskola, eszközök stb.). Ehhez a kuratórium munkájának folyamatos, vezetői szintű segítése szükséges. Munkámat úgy szeretném végezni, hogy kölcsönös bizalom jellemezze a tantestület, a városi önkormányzat és a fenntartó tankerület kapcsolatát AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE Kapcsolattartás a fenntartóval és a működtetővel Továbbra is szoros együttműködést kívánok biztosítani a fenntartóval a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerületével, hiszen a szakmai munka csak támogatásukkal hozhat szép eredményeket. Veresegyház Város Önkormányzata működteti intézményünket. Bízom benne, hogy a két szervezet hatékony munkát fog végezni együtt, az elkövetkező időkben is. Továbbra is részt kívánunk venni műsorainkkal a város életében. Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DÖK) Az iskolában jelentős szerepe van a diákönkormányzatnak. A partnerkapcsolatok rendszerében a diákok állnak hozzánk a legközelebb, ők a közvetlen partnereink. Fontosnak tartom, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően bekapcsolódjanak mindennapi iskolai életük szervezésébe. Ezen a fórumon van lehetősége a diákoknak a közös gondolkodásra, közös tervezésre, együttműködésre, a problémák megbeszélésére Munkájukat DÖK segítő tanár koordinálja.

18 Vezetőként önállóságukra, szervezőkészségükre a jövőben még jobban szeretnék támaszkodni. Kapcsolattartás a szülői szervezetekkel (Iskolaszék) Az intézmény működésénél figyelembe kívánom venni a szülők véleményét, elképzeléseit, kéréseit, ennek alapjául a tantestület, osztályfőnökök és a szülők aktív kapcsolatát tartom. Azt szeretném segíteni, hogy a szülői munkaközösség és az iskolaszék ismerje és képviselje a szülők legszélesebb rétegének véleményét, igényeit, melyeket az intézménynek szakmai és egyéb lehetőségeit figyelembe véve teljesítenie kell. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai a tanév folyamán: Szülői értekezletek: szeptember és március utolsó hetében tartjuk osztályonként Fogadóórák: fogadóórát tartunk minden hónap első csütörtökönként fél 6- fél 7-ig, ezen kívül szükség esetén egyéni fogadóórákat tartanak a kollégák. Iskolaszéki Bál, melynek célja kettős: kapcsolatok erősítése a szülőkkel, és az alapítvány bevételének növelése az oktató-nevelő munka segítésére. A szülők tájékoztatásában fontosnak tartom, hogy az önkormányzat honlapján, az iskola honlapján kívül az osztályfőnökök bevonásával -es levélben személyre szólóan küldjük az iskolai híreket. Feladatunk, hogy folyamatosan frissítsük, új tartalommal lássuk el, naprakész információkkal érősítsük meg a szülői házat abban, hogy jól döntött, amikor gyermekét hozzánk hozta, hiszen olyan széles körű tevékenységrendszerrel rendelkezünk, amely biztosítja diákjaink személyiségének minden oldalú fejlesztését. Ezt a levelező rendszert 2015 januárjában vezettük be, ami rövid időn belül nagy sikert aratott. Gyors, hatékony, ami ekkora intézménynél nélkülözhetetlen. A 2013 októberében létrejött intézményi tanácsban a szülők is képviseltetik magukat. Fontos, hogy éljenek a törvény biztosította jogaikkal, és működésük ösztönzően hasson az iskola életére.

19 Fabriczius Alapítvány Az iskolai munkánk fontos segítője, az alapítványon keresztül nagyon sok vállalat segíti intézményünket. Az iskolaszék és az alapítvány saját munkarendje szerint működik. Nagy segítséget kaptunk az alapítványtól a következőkben: Iskolai tanulmányi kirándulások és programjaink anyagi támogatása, nyári napközi Tanulmányi munka év végi jutalmazása, versenyek támogatása Kapcsolattartás oktatási intézményekkel, óvodákkal és egyházakkal Az elmúlt években a kistérség központi iskolája voltunk, de azok az iskolák jelenleg 4 különböző tankerülethez kerültek. A Gödöllői Tankerülethez beosztva, új iskolákkal kerültünk kapcsolatba, ezért fontos célkitűzésünk, hogy elmélyítsük, kapcsolatunkat ezekkel az intézményekkel. A közös rendezvények által betekinthetünk egymás életébe, valamint a vezetők szakmai munkáját is segíti. A kialakult jó viszony ápolása kötelességünk a jövőben is. A hit- és erkölcstan oktatás bevezetésével jó kapcsolat működik az egyházak helyi gyülekezeteinek képviselőivel. A vezető feladata, hogy ez továbbra is megmaradjon. A kapcsolattartás módja: vezetői szinten (programokon való részvétel, vezetői értekezletek, telefonos és személyes vezetők közötti kapcsolat) kollégák szintjén (programokon való részvétel, előadások látogatása, tanfolyamokon való részvétel) tanulók szintjén (részvétel sportversenyeken, tanulmányi versenyek, hangversenyeken) Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Tanulóink érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti szolgálattal, nevelési tanácsadóval. Közvetlen kapcsolattartó a gyermekvédelmi felelős és az iskola vezetősége.

20 Intézményvezetőként kiemelt feladatomnak tartom a széleskörű partneri kapcsolatrendszer fenntartását, ápolását, további kapcsolatok keresését, ezáltal az iskolamenedzselését. Olyan intézményvezetési modellt kívánok működtetni, amely garantálja a pedagógiai tevékenységek magas szintű működését, a társadalmi együttéléshez és az önműveléshez szükséges képességek megalapozását, az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztését. Ehhez szoros, egymásra épülő pedagógiai munkára van szükség. Szükségesnek ítélem az óvoda és az iskola jó kapcsolatát, az iskolapszichológus és a logopédus szakismeretének maximális kihasználását. Igénylem a gyermekjóléti szolgálat és nevelési tanácsadó szakmai segítségét a különböző problémák megoldásában. Jelenleg, a magatartás zavaros tanulók problémáira keressük közösen a megoldást. Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik, munkájára továbbra is számítunk. Az iskola vezetéséért az intézményvezető a felelős, ezért munkám során: arra törekszem, hogy a társadalmi célokat, a közösségi érdekviszonyokat pontosan ismerjem és kövessem, munkatársaim véleményét igénylem, a felmerülő problémákat igyekszem a legjobb tudásomnak megfelelően megoldani és türelemmel kezelni, a pedagógiai munkában alapos felkészültséget és munkafegyelmet igénylek, a tanügy-igazgatási és hivatali adminisztratív feladataimat a legnagyobb felelősséggel próbálom elvégezni, olyan munkahelyi légkört próbálok teremteni, amelyben a pedagógusok és a diákok is otthonosan érezhetik magukat

A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." /Thomas Gordon/

A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket. /Thomas Gordon/ III. VEZETŐI PROGRAM A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." /Thomas Gordon/ Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak közös együttműködéssel,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Készítette: Kobzos István november 25.

Készítette: Kobzos István november 25. Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kobzos István 2016. november 25. 16 IV. Intézményvezető-helyettesi program Programom célkitűzése - természetéből kifolyólag

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben