Óvodavezetői Pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői Pályázat"

Átírás

1 Óvodavezetői Pályázat

2 Pályázat Göd Város Önkormányzata (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot) által meghirdetett Kastély Központi Óvoda, Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat benyújtója: Név: Petrovics Bernadett tagóvodavezető Cím: 2600 Vác, Galamb utca 5. (2131 Göd, Mikszáth Kálmán utca 24.) Elérhetőségeim: Mobil: 06/ Göd, 2015.május

3 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz Bevezető gondolatok Vezetői összefoglaló Szakmai hitvallásom Vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér Az érvényes helyi közoktatás-politikai dokumentumok Az intézmény dokumentumai Szakmai helyzetelemzés A Kastély Központi Óvoda adatai Meghatározó törekvések A Kastély Központi Óvoda Pedagógiai Programja Gyermekkép, óvodakép Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése A felkészítő csoport Az intézmény működtetése Humánerőforrás Tárgyi erőforrások Vezetői koncepció Középtávú szakmai fejlesztési koncepció Tárgyi erőforrások fejlesztése Vezetői funkciók működtetése Tervezés, szervezés Ellenőrzés Értékelés, döntés Humánerőforrás menedzsment Zárógondolatok Mellékletek Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány másolata Oklevél másolata Közoktatás vezetői oklevél másolata Erkölcsi bizonyítvány Hozzájáruló nyilatkozat Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló nyilatkozat Összeférhetetlenségi nyilatkozat Nyilatkozatok Nyílt Üléshez -2-

4 1. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Petrovics Bernadett Lakcím: 2600 Vác, Galamb utca 5. Tartózkodási hely: 2131 Göd, Mikszáth Kálmán utca 24. Születési hely, idő: Budapest XIII. kerület; Állampolgárság: Magyar Telefon: cím: Jelenlegi munkahely: Deákvári Óvoda, 2600 Vác, Deákvári főút 34. Beosztás: Tagóvoda vezető Munkahelyek: január 09.-től Gyermekgondozási díj; július 25.-től január 08.-ig Szülési szabadság; október 15.-től Vác, Deákvári Óvoda, mint tagóvoda vezető, és intézményvezető helyettes; július 31.-től október. 14-ig Vác, Deákvári Óvoda, mint megbízott tagóvoda vezető, és megbízott intézményvezető helyettes; augusztus 22.-től augusztus 31.-ig Vác, Deákvári Óvoda, mint óvodapedagógus; július 02.-től augusztus 21.-ig Karsán János EV., mint boltvezető; október 03.-tól június 28.-ig Pest Megyei Munkaügyi Központ, munkanélküli; augusztus 01.-től augusztus 29.-ig Buvihír Rt., mint boltvezető; május 15-től július 20.-ig Dunakeszi 2. sz. Bölcsöde, mint gondozónő; augusztus 19.-től május 15.-ig Dunakeszi 2. sz. Napköziotthonos Óvoda, mint pedagógusasszisztens. -3-

5 Szakmai végzettség, tanulmányok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskola Karán - Óvodapedagógus szak Osztrák Intézet Német nyelvvizsga Szakdolgozatok: A vezető magatartása, stílusa, vezetői tulajdonságok, készségek, és a vezetői hatékonyság elemzése (2013, Budapest) Az óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatai (2005, Budapest) Továbbképzések: Számítógép és internet alapismeretek ELTE Környezetvédelem Technikai készségek: Felhasználói számítógép-kezelő ismeret B kategóriás jogosítvány Egyéb kompetenciák: Igényes, értékközvetítő, aktív, szorgalmas és megbízható embernek tartom magam. Jellemez: Az innováció, a folyamatos megújulni tudás képessége, a tudatos-erkölcsi magatartás. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az óvodáskorú gyermekek számára minél gazdagabb tárgyi felszereltségű intézményt, - a munkatársaimnak pedig megfelelő munkahelyi klímájú, jó szakmai felszereltségű környezetet biztosítsak (otthonosság, munkabiztonságos környezet). -4-

6 Szakmai érdeklődési kör Egyéni fejlesztés, differenciált nevelés alkalmazása a mindennapokban Hagyományápolás Egészséges életmódra nevelés Gyermekvédelem Környezetkultúra, környezetvédelem, környezettudatos életmód Humánerőforrás és szervezeti kultúra fejlesztése Pedagógus életpálya a minősítés rendszere, portfólió készítés. Tervek Eredményes vezetői pályázatom után, egy olyan óvodai arculat kialakítására fogok törekedni, melyben kiemelt szerepet kap: a gyermekek érdekeinek mindenek fölötti szem előtt tartása a partnerközpontúság és az együttműködés a szervezeti kultúra fejlesztése valamint a munkamegosztás arányos elosztása és működtetése. Göd, Petrovics Bernadett, pályázó -5-

7 2. Bevezető gondolatok Ha a szerint ítélek meg valakit, hogy milyen a jelen pillanatban, visszatartom őt fejlődésében, míg ha ihletetten úgy nézek rá, hogy belelátom, hogy milyenné lehetne legjobb képességeinek kibontásával, elősegítem őt útján. (Goethe) A pedagógusi hivatás talán egyik legfontosabb jellemzője a mai társadalomban az, hogy felpörgetett életünkben időt szakítunk arra, hogy a magunk és a körülöttünk élők számára meghitt, nyugodt perceket, órákat szerezzünk. E hivatás gyakorlása során, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok megfogalmazásában és megvalósításában. Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet kell biztosítani a játéknak, a mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja. Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség óta dolgozom Vácon a Deákvári Főúti Óvodában, mint óvodapedagógus, és a munkámat a hivatásomnak tekintem, amelyet a gyermekek iránti szeretet és tisztelet vezérel, hiszen gyerekeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. Mindegyikük saját egyéniség és nekünk, pedagógusoknak a feladata, hogy az egyéniségüket figyelembe véve, neveljük, oktassuk, és felkészítsük őket az életre. Munkaközösség vezető, étkezés szervező, sportfesztivál felelős voltam ig, mindezek mellett aktívan részt vettem különböző programok megszervezésében, lebonyolításában őszétől tagóvoda vezetői és intézményvezető helyettesi feladatokat láttam el. Jelenleg huszonkét hónapos kislányommal vagyok otthon Vezetői összefoglaló Célom: az óvodai nevelés magas szintű megvalósítása a Kastély Központi Óvoda pedagógiai programja alapján. A helyi igények figyelembe vétele mellett, maximálisan építve az intézmény meglévő értékeire. A munkatársak feladat- és hatáskörüket pontosan ismerve szakmai önállóságukat felhasználva tevékenykedjenek. Kiinduló helyzet: a szülők és a családok körében keresettek az intézmény óvodaegységei. A munkatársakra jellemző a képzés-önképzés igénye, szakmai tevékenységük színes és sokoldalú. A nevelőtestület tagjai képesek és alkalmasak minden gyermek nevelési sajátosságainak felismerésére, az ehhez rendelt feladatok elvégzésére/felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés/. Következtetés: feladatom egy olyan pozitív jövőkép adása, mely a kiszámíthatóságon alapszik, biztosítja a szakmai kiteljesedést, figyelembe veszi a partnerek igényeit. A -6-

8 pedagógiai munka színvonalának megtartása és fejlesztése érdekében a továbbiakban is ki kell használnunk a továbbképzési és önképzési lehetőségeket, a szakirodalmi gyűjteményeket korszerűsítenünk és gyarapítanunk kell. Tudatosan kell keresnünk az innováció lehetőségeit, megragadni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. A kapcsolatrendszer fenntartása és működtetése kiemelt feladat Szakmai hitvallásom Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. (Rudolf Steiner) Szerencsésnek mondhatom magam, nem szakmám van, hanem hivatásom. Aki részt vehet valami megalkotásában, fontos, hogy megfelelő énképpel, önkontrollal, önbizalommal rendelkezzen. Képesnek kell lenni a környezet visszajelzéseinek értékelésére, elemzésére, szükség esetén a megújulásra. Hitvallásom lendületet ad, tettre késszé tesz, mutatja az utat, hogy személyiségem, tudásom, helyzetkezelésem mások számára hiteles, szakmámban elismert emberré váljak. Hiszem, hogy a gyermek tisztelete, a szemléletük alakítása, nyitott személyiséggé való alakulásuk a pedagógusok és a szülők közös alkotása, céltudatos tevékenysége. Szerencsés azaz ember, aki valamilyen alkotás megszületésében közreműködhet, ilyen a pedagógus is, aki hivatástudattal rendelkezve a pedagóguspálya gyönyörű, bár sokszor küzdelmes, rögös útján is a célt szem előtt tartva tudatos tevékenységgel alkot. Ugyanakkor bátornak kell lenni, hogy az új kihívásokra igent mondjunk, új lendületet kapjunk, szemléletet váltsunk és alkossunk. Mindenki a maga környezetében alkotó, hasznos tevékenységet végző, személyiség legyen. Fontosnak tartom, hogy egy közösség szakmailag hiteles, felkészült, mások gondolatait megismerni akaró, tiszteletben tartó, véleménnyel rendelkező, minden helyzetet megoldó, elhivatott tagja, vezetője legyek. Olyan személy, aki a feladatokra koncentrál, nem ismer lehetetlen helyzetet, és mindenre kitartó munkával megoldást keres, ehhez szeretném segítségül hívni a nevelőtestület tagjait. Szakmaiságomban megerősödtem, tudatosabb lettem. A nehézségek erősítettek, megmutatták nincs lehetetlen. Milyen vezető szeretnék lenni? Mivel nem is oly rég szereztem meg a közoktatás vezetői diplomámat, és szakdolgozatom témája is a vezetés volt, szeretnék belőle egy kicsit idézni. Az eredményes vezetéshez szükséges kvalitások nemcsak veleszületett képességekből tevődnek össze, tehát számomra is megdőlt az a régi nézet, hogy a vezetés művészet és jó vezetőnek születni kell. Számos kísérlet, tanulmány bizonyítja, hogy a menedzseri, vezetési készségek fejleszthetők; tréningekkel, technikákkal kifejleszthetjük azon képességeket is, amelyeknek nem elég magas szinten vagyunk birtokában. -7-

9 Ha pedig elsajátítjuk a hiányzó módszereket, akkor is fontos, hogy azokat a személyiségünkkel összhangban alkalmazzuk. Ugyanaz a technika más emberek "kezében" máshogy működik. Ahogyan ugyanazt a receptet is két különböző ember máshogy készíti el. Azt hiszem, azt a következtetést mindenképpen levonhatjuk, hogy egy vezető akkor lesz sikeres és hatékony, ha követőkre talál. A hitelesség az, amire valóban szüksége van egy hatékony és sikeres vezetőnek. A hiteles vezetők mindig arra összpontosítanak, amerre haladnak, de sosem veszítik el szem elől azt, ahonnan jöttek. Alkalmazkodnak környezetükhöz, de mindig tudják, meddig mehetnek el. Tanulnak az őket alakító, sokszor kemény tapasztalatokból, mert tudják, hogy ezáltal könnyebb lesz megismerni a vezetni, befolyásolni kívánt emberek igényeit és gondjait. Megtartják egyéniségüket, de mégis tudják, hogy fogadtathatják el magukat az erős vállalati és társadalmi kultúrákban. Ha a vezetők tudják, hogyan menedzseljék hitelességüket, eredményesebbek lesznek e téren és képesek lesznek jobban mozgósítani és megtartani a lojális követőket (gondoskodni kell arról, hogy szavaink összhangban legyenek tetteinkkel). Fontos még a mások megismerése, hogy mások és saját magunk között lévő korlátokat lebontsuk, és hogy valódi empátiával közeledjünk az emberek felé, mert akkor látják igazán, hogy igazán érdekli a vezetőt a sorsuk. Lényeges dolog, hogy jól tudjunk alkalmazkodni környezetünkhöz, tiszteletben tartsuk az adott szervezet értékeit és társadalmi szokásait, enélkül sosem válunk hatékony vezetővé. Ezen tapasztalataim alapján bátran mondhatom, hogy nehéz jó vezetőnek lenni. Hiszen: a vezetés: az a képesség és akarat, amely egy közös célra sorakoztatja fel az embereket, és a jellem, amely bizalmat sugall. Szerintem mindig a helyzethez igazodó vezetési stílus bizonyul a leghatékonyabbnak, azért, mert ebben a vezetői stílusban összegződik mindaz, amit ma a szakirodalom szerint a XXI. századi vezetőktől elvárnak. Szeretném tudásom, elhivatottságom a gyerekek, szülők, dolgozók, fenntartó szolgálatába állítani. A csoportban eltöltött évek alatt is arra törekedtem, hogy a gyerekek önfeledten tevékenykedjenek, ismereteik gazdagodjanak, biztonságba érezzék magukat. A szülők nyugodtan induljanak dolgozni, annak tudatában, hogy gyermekük jó helyen van. Ugyanerre fogok törekedni vezetői munkásságom során is. A vezetői állás megpályázása új kihívást jelent számomra. Fontosnak tartom, hogy az óvoda értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához mindazokhoz, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek. Elképzelésem szerint, akkor tudunk eredményesen együtt dolgozni, ha mindenki képességei szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez és személyes felelősséggel tartozik vállalt és kapott feladatainak teljesítéséért. Ennek során biztos vagyok abban, hogy építeni lehet munkatársaim pozitív értékeire, melyek érvényesülésekor a szándék elsődlegesen fontos, a tettek, pedig magukért beszélnek. Bízom abban, hogy elkötelezve a közös célok iránt, tiszteletben tartva egymás véleményét, kölcsönösen törekszünk a folyamatos megújulásra, a fejlődésre. Meggyőződésem, hogy a csapatformálás akkor sikerül, ha szem előtt tartom Maslow felismerését: Az ember számára az a legfontosabb, hogy tudja, érezze, szükség van rá. -8-

10 2.3. Vezetői programot meghatározó dokumentumok Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye Egyezmény a gyermek jogairól. Bp. Egyesült Nemzetek UNICEF évi LXXIX. Tv. A Közoktatásról- és módosításai évi LXII. Tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. módosítása 137/1996. (VIII.28.) Korm. r. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXI. tv. A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról- és módosításai 1/1998. (VII.24.) OM r. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet módosításáról. - és módosításai A évi LXI. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 255/2009.(XI.20) Korm. rendelet A 221/2010. (VII.30.) Kormányrendelet A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről A 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXIII. törvény 20/A. Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; és módosításai 346/2013.(IX.30) Kormány rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről -9-

11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az érvényes helyi közoktatás-politikai dokumentumok Göd Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve Göd Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Az intézmény dokumentumai Az intézmény Alapító Okirata Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Kastély Központi Óvoda pedagógiai programja Kastély Központi Óvoda pedagógiai működési terve, és nevelői év értékelése -10-

12 3. Szakmai helyzetelemzés 1 A Dunakanyar közelében található Dunamenti település, a Dunakanyar kapujaként is szokták nevezni. Budapesttől kb. 25 km-re, északra, Váctól 9 km-re, délre található. A belterület két fő részből áll: Felsőgöd és Alsógöd területéből. A gödi óvodáztatás kezdete 1946 júniusára datálható. Göd alsói részén a jelenlegi Kastély Óvoda épülete az egykori Sívó villa volt. A Kastély és a Hétszínvilág épület egymáshoz közel, nyugodt környezetben található. A főútvonaltól való távolság, az ősfás környezet és a Duna közelsége biztosítja az állandó jó levegőt. A Fácán épület a gödi vasútállomás mellett található (1876-ban épült korábban étterem és szálloda volt) ben a városi Önkormányzat jelentős hozzájárulásával és egy nyertes Uniós pályázat által megkezdték az épület rekonstrukcióját (2011-től az épület óvodaként működik akkor még csak 3 csoporttal). Majd 2014 őszétől az új épületrész átadásával, további 4 csoporttal bővült ki az óvoda. Az intézmény jelenleg 15 óvodai csoporttal működik A Kastély Központi Óvoda Az óvoda hivatalos elnevezése: Kastély Központi Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: 2131 Göd, Béke u Az Alapító okirat kelte: augusztus 31. (módosítva:2012. május 23.) 84/2012. (V.23) OM azonosító: Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2131 Göd, Pesti u. 81. Az óvoda épületei: Kastély épület Göd, Béke u.3. sz. Hétszivilág óvodaegység: Göd, Jávorka u Fácán óvodaegység: Göd, Rákóczi u Az intézmény napközi otthonos óvodaként működik. Óvodai csoportok száma: Ezen fejezet elkészítéséhez a Kastély Központi Óvoda Pedagógiai Programját használtam fel. -11-

13 3.2. Meghatározó törekvések Nevelőmunkánk során célunk gyermekeink személyiségének fejlesztése, életre való felkészítése. Ez igazi kihívást jelent, hiszen a XXI. század emberét neveljük. Olyan lehetőség van a kezünkben, melyet teljes mértékben ki kell használnunk. A gyermek fejlesztése során olyan pozitív értékeket kell közvetítenünk, amelyek lehetővé teszik az ezredforduló után aktív életet élő emberek jó közérzetét. Az én harmóniájára vonatkozó értékek: önismeret, önelfogadás, autonómia, felelősségvállalás, alkalmazkodni tudás, nyitottság, rugalmasság, az egyéni érdek okos, megfontolt érvényesítése, magyarság-tudat kialakítása. Társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: tisztelet a szülők, a nagyszülők iránt, barátság, hűség, együttérzés, szeretet, tolerancia, önzés leküzdés. Mindennapi kapcsolatokra vonatkozó értékek: kulturáltság a viselkedésben, kulturáltság a kommunikációban, együttműködési készség, kooperáció másokkal, udvariasság, segítőkészség. A tudással, a műveltséggel kapcsolatos értékek: motiváció, alkotó részvétel a tanulásban, gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása, kreativitás, törekvés a megismerésre, szépség, esztétikum iránti fogékonyság. Munkával kapcsolatos értékek: fegyelmezett, kitartó cselekvés, szorgalom, figyelem, rendszeresség. -12-

14 3.3. A Kastély Központi Óvoda Pedagógiai Programja Az Óvodai nevelés játékkal, mesével című pedagógiai program adaptálásával készült. Az Óvodai nevelés játékkal, mesével című program lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósuljanak meg. Ezek segítségével teremtődjön meg az egymásra figyelő, a játék ötleteit átadó, átvevő nevelői légkör. A 3-7 éves gyermekek testi, lelki tulajdonságaira épített program alkalmazásával az érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása és fejlesztése valósulhat meg a testi és lelki egészség feltételei között. A program tartalmazza a játékkal és mesével nevelés lélektani és pedagógiai indokait, a teendők rendszerbe foglalását és elemzését. Alapvető ismérve: a gyermekek és felnőttek között létrejövő óvodai kapcsolatok, helyzetek megoldásának megkönnyítése a játék és a mese jelrendszerének, "nyelvezetének" segítségével. Az én meglátásom szerint az óvoda hitvallása az is lehetne, hogy: az óvodáskorú gyermek egyéni és életkori sajátosságait legmesszebbmenőkig figyelembe véve, fejleszteni, személyiségét, kiegészítve és folytatva a családi nevelést, derűs otthonos légkörben, amelynek megvalósulása folytán képessé válik a gyermek egyre tágabb környezetbe való zökkenőmentes beilleszkedésre. Ahol van idő, türelem, ahol a gyermek egész napját átszőheti a játék, ahol a puszta létével nem zavar, ahol a gyermeknek helye van a közösségben, ott a gyermek egészségesen fejlődik, ott a gyermek a rám is szükség van érzésével ébred Gyermekkép, óvodakép Gyermekkép Óvodai nevelőtevékenységünk során az emberi személyiségből indulunk ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. Arra törekszünk, hogy igazodjunk a gyermek egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. A sajátos nevelésű gyermekek óvodai ellátása integrált nevelésben valósul meg. Együttnevelésünk során segítjük a sajátos nevelési igényű, az akadályozott és a részképesség zavarokkal küzdő gyerekeket oly módon, hogy az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődési üteméhez, fejlesztési területeikhez, a túlterheltség elkerüléséhez. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek -13-

15 számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeljük. A pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk. Kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé tenni óvodáskorban a gyermeket. A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése magába foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, életre való felkészítését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Miközben teljesítjük óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Az óvodai nevelésben alapelvünk, hogy: a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze; nevelőtevékenységünk folyamatában lehetővé tesszük és segítjük a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; a nevelőtevékenységünk során alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez igazítjuk. Óvodai nevelőtevékenységünkben az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkorspecifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról. E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Együttnevelésünk során megvalósítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a habilitációs és rehabilitációs szemléletet és a sérülés specifikus módszerek, eljárások alkalmazását. Figyelembe véve a sajátos nevelés típusát, és az egyéni fejlődési sajátosságokat. Valljuk, hogy a gyermeket hagyni kell nyugodtan és természetesen, a saját ütemében fejlődni, egyéni képességeihez mérten, tiszteletben tartva személyiségét. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. -14-

16 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. A nemzetiséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelése integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. Célunk, hogy gyermekeinknek boldog, szeretetteljes, nyugodt gyermekkort biztosítunk. A gyermek örökmozgó, tevékenykedő lény, tevékenységek által, tevékenységeken keresztül nevelhető, fejleszthető. Életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el a tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Az óvodás gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége a játék. Kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, ugyanakkor a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Komoly szerepe van a közös élményekre épülő közös tevékenységeknek, melyek során jelentős mértékben fejleszthetők a gyermekek erkölcsi tulajdonságai /pl. együttérzés, figyelmesség, önzetlenség /, akarata / pl. önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat /. Az aktív együttműködés lehetőséget teremt az együttélés szabályainak elsajátítására, a gyermek saját képességeinek megtapasztalására, alkalmat teremt az anyanyelvi fejlesztésre. A sokoldalú cselekedtetés, a több érzékszervet igénybe vevő tapasztalatszerzés meghatározó a gyermek fejlődése szempontjából. A gyermekek a világot összetett /komplex / módon érzékelik Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. (Dorothy Law Holte) Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. A sajátos nevelési igényből eredő, fejlesztéséhez a megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező a Fácán óvodaegységben integráltan, a többi gyermekkel együtt történik az SNI gyermekek nevelése. Olyan környezet kialakítására törekszünk, amely a másságot elfogadja, a próbálkozásokat, eredményeket értékeli. Figyelembe vesszük a fogyatékosság jellegét, súlyosságát, terhelő állapotot. Ezen gyermekek esetében is törekedni kell a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására: a nevelés hatására a sérülés arányában az SNI gyermeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek. Ennek érdekében a napirend során csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. Az egész napos tevékenység a különleges gondozási igény kielégítését szolgálja csoportos, kiscsoportos vagy egyéni formában. Ennek érdekében sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása, alkalmazása szükséges. Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevéssé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével bővüljenek a kompenzáció lehetőségei. A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai orvosi pszichológusi vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építenünk. Szorgalmazzuk, -15-

17 hogy a vizsgálat lehetőleg minél előbb történjen meg ezeknél a gyermekeknél. A kapott diagnózis alapján kezdhető meg a gyermek speciális óvodai fejlesztése. Fejlesztése érdekében biztosítjuk a szakembereket: logopédus, fejlesztő óvodapedagógus, gyógypedagógus. Az óvodapedagógusok és nevelést segítő alkalmazottak befogadó magatartása modellértékű a gyermekközösség és szülői közösség számára is A felkészítő csoport Nagyon megfelelőnek tartom, hogy ennek a csoportnak a beindítása megtörtént, és más óvodákban is követni kellene ezt a példát. Mivel a mai általános iskolák, különösen, amelyek két-tannyelvű osztályokat működtetnek, komoly követelményeket állítanak a gyerekek elé. Az iskolára felkészítő csoport legfontosabb feladata, hogy fejlesztési lehetőséget adjon a zökkenőmentes iskolakezdésre, azoknak a gyermekeknek, akiknek megakadt, vagy nem kellő ütemű a pszichés fejlődés. Egyénre szabottan foglalkozik a bizonytalan képességekkel, hogy azok biztosabbá váljanak, segítse a jobb iskolai beválást, csökkentse az esetleges iskolai kudarcok lehetőségét. Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagy gondot fordítunk a mozgásra, és az anyanyelvi nevelésre. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség elérésének előfeltétele. A csoportba ép intellektusú gyermekek járnak, akiknél megkésett fejlődés, részképesség zavarok, illetve elmaradás mutatkozik a szociális fejlődésben. Felkészült (több szakos) pszichopedagógus-óvodapedagógus, fejlesztőpedagógusóvodapedagógus, óvodai fejlesztőpedagógus (azoknál az eseteknél, ahol azt a szakvélemény kéri) megvalósítják régi tervünket, és kb. 20 fős létszámú iskolára felkészítő óvodai csoportot indítanak évente, azoknak a tanköteles korú gyerekeknek, akik óvodavezetői javaslat, illetve a pedagógiai szakszolgálat a régi Nevelési Tanácsadók szakvéleménye alapján egy év haladékot kapnak a kötelező beiskolázás előtt. A felkészítő csoportban lesz idő az esetleges részhiányosságok, lemaradások, zavarok korrigálására, illetve felfigyelhetnek a kiugró képességekre is. A lassabban érők időt és segítséget kapnak arra, hogy készségeiket szintre hozzák. Az idegrendszeri érés által, a gyerekek különböző ütemben fejlődnek, nem válnak parancsszóra iskolaéretté. Felkészítő csoportunk segít abban, hogy a gyerekek egy tapasztalatokban gazdag, boldog év után magabiztosan menjenek iskolába Az intézmény működtetése Humánerőforrás Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés eredményességéhez. -16-

18 A sajátos nevelési igényű gyermek/ek fejlesztését speciálisan képzett szakember/ek közreműködését igényli. Esetenként feladatunk megvalósítani a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit, valamint lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. A nemzetiséghez tartozó, illetve migráns gyermekek óvodai nevelése integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. A nevelőtestület tagjai valamennyien felsőfokú óvodapedagógus képesítéssel rendelkeznek. - közoktatás vezetői-szakértői szakvizsgázott, - kiegészítő képzettségűek (konduktor, fejlesztőpedagógus, pszichopedagógus, logopédus), - fejlesztőpedagógus, - pedagógiai asszisztens. Egyéb munkakörök: - óvodatitkár, - étkezési ügyintéző, - technikai alkalmazottak, - dajkák. Külső, nevelést segítő szakemberek: - logopédusok Tárgyi erőforrások Az óvoda épülete, udvara, berendezései kielégítően szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelelőek változó testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszik mozgás és játékigényük kielégítését. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelve helyezték el. Az óvoda megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak, és lehetőséget teremt a szülők fogadására. Az anyagi lehetőségeket figyelembe véve előtérbe kerül az óvodapedagógusok fantáziája, kreativitása. A játékeszközök minden esetben az életkornak megfelelnek, esztétikusak, és a lehetőségekhez mérten folyamatosan cserélődnek, bővülnek. -17-

19 4. VEZETŐI KONCEPCIÓ Dwight Eisenhower mondta: Az ember csak akkor vezető, ha követői vannak. És csak akkor vannak követői, ha bíznak benne. Így hát a vezető kétségkívül legfontosabb tulajdonsága az integritás. Enélkül nincs siker, sem a külvárosi bandában, sem a futballpályán, sem a hadseregben, sem az irodában. Ha szélhámosnak tartanak a munkatársaid, ha úgy vélik, hiányzik belőled a nyílt integritás, bukásra vagy ítélve. Mondandódnak és tetteidnek összhangban kell lenniük. Két nélkülözhetetlen dolog van hát: az integritás és a komoly cél. Meggyőződésem, hogy csak a nevelőtestület együttműködésével érhetek el eredményeket. Pedagógusi pályán nem egyének, hanem jól összeszokott csapatok játszanak. Egy kollektíva sokszínű, nem egyformák vagyunk, hanem egyenlők. Attól lesz különleges, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki hozzátegye a közös munkához egyéni erősségeit. Erre kell teret adni, majd elismerni. A pedagógus-életpálya modell bevezetése által új minősítési rendszer kritériumainak kell megfelelniük a pedagógusoknak. A kétségek, bizonytalanságok, és félelmek megszüntetése érdekében igyekszem számukra mentor, szaktanácsadók fejlesztő célú támogatását, segítségét kérni. Rövid távú feladataimnak tekintem: Az intézményi dokumentumok áttanulmányozását. Nyílt, őszinte kommunikáció, az együttműködés és együtt gondolkodás, valamint a bizalom erősítése. Az óvoda minden dolgozójában tudatosítani fogom, hogy a nevelési folyamat hatékonysága és az óvodában folyó tevékenység színvonala között szoros összefüggés áll fenn. A munkatársak felé annyi türelmet kell tanúsítanom, mint amennyit ők a gyermekek felé. Az életre csak olyan pedagógus tud megfelelően nevelni, aki számára a saját tevékenysége is önmegvalósítást és nem napi kényszert jelent. Ennek érdekében a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával motiválom a dolgozókat, és igyekszek megfelelő munkalégkört teremteni. Az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként, szakmai és emberi kapcsolatokra építő, kölcsönös bizalmon alapuló intézményt szeretnék működtetni, a munkatársak és a szülők közreműködésével, a fenntartó támogatásával. -18-

20 4.1. Középtávú szakmai fejlesztési koncepció Humánerő fejlesztése: Nevelési program megvalósításához az óvodapedagógusok pedagógiai képzettsége megfelelő, de fontosnak tartom a szakmai tudás karbantartását, továbbfejlesztését, a szakmai ismeretek bővítését. A nevelőtestület számára segítséget kívánok nyújtani abban, hogy mindenki olyan továbbképzésen, illetve szakmai másoddiplomás képzésen vehessen részt, ami az intézmény céljainak és az egyének érdeklődési körének is megfelel. Támogatom további másoddiplomák, szakvizsgák megszerzését, különös tekintettel, pedagógus szakvizsgára. Szeretném munkatársaim egyéni elképzeléseit, karriertervét megismerni és óvodánk célkitűzéseivel szinkronba hozni, mert fontosnak tartom a realitások talaján az igények és lehetőségek mérlegelését, az érdekérvényesülés feltételrendszerének megteremtését. Nevelőtestületünk részére olyan továbbképzéseket, hospitálásokat szeretnék szerveztetni az óvodavezető helyettessel/helyettesekkel, melyek fejlesztik szakmai tudásunkat szervezeti kultúránkat. Folyamatosan vizsgálom majd, hogy a későbbiek során milyen szakemberre lenne szüksége intézményünknek, ezért a továbbképzéseket, esetleges beiskolázásokat eszerint terveztetem meg az óvodavezető helyettessel/helyettesekkel. Továbbképzési ajánlatok: a lelki egészség védelme, mentálhigiénés tanfolyam, a kiégés megelőzését segítő önismereti, csapatépítő tréning, kommunikáció, konfliktuskezelési tréning, igény szerint kihelyezett tanfolyam megszervezése. Családdal való együttműködés, partnerkapcsolat fejlesztése: Ahhoz, hogy terveinket valóra tudjuk váltani, mindenképp meg kell ismerni a szolgáltatásokat igénybevevők körét. Tisztába kell lennünk az ő elvárásaikkal, és a lehetőségeinket, az elképzeléseinket össze kell hangolni a kapcsolatrendszerben szereplő egységekkel. Így fontos feladat, hogy az óvoda kapcsolatrendszere megfelelően tudjon működni, amelynek alapja a bizalom és az őszinteség. Az intézmény külső kapcsolatrendszerének erősítése. A közvetlen és közvetett partnerekkel történő kommunikáció erősítése a kölcsönös, egymás érdekeit szem előtt tartó kapcsolattartás érdekében. Intézményi honlap folyamatos frissítése. A szülőkkel való partneri együttműködés erősítése, további kapcsolati formák keresése. Esetlegesen egy Meghallgatlak-doboz bevezetése. Elgondolkodtató ötlet egy közös városi szintű sport rendezvény megszervezése, amin a többi óvoda gyermekei, pedagógusai szülők és nem utolsó sorban az önkormányzat dolgozói is részt vehetnének. Gazdálkodás, tárgyi feltételek biztosítása: A vezetői munkába szervesen beépülnek a költségvetéssel, pénzüggyel kapcsolatos feladatok, gazdasági szabályok törvények. Ezen ismeretek alapkövetelményként fogalmazódnak meg számomra. A költségvetés működési kiadásait körültekintően, ésszerűen, a takarékosság figyelembevételével igyekszem felhasználni. Az állagmegóvás, a meglévő értékek védelme nagy hangsúlyt kap. A tárgyi feltételek bővítését kiemelt feladatomnak tekintem, még a szűkös költségvetés és takarékos gazdálkodás ellenére is. Célom és feladatom a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségének további biztosítása, folyamatos ellenőrzése, a rendelkezésre álló pénzeszközök előírás szerű felhasználása, és a körülmények adta lehetőségek maximális -19-

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben