Óvodavezetői. Pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői. Pályázat"

Átírás

1 Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, március 28

2 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése Helyzetelemzés Önmeghatározás, hosszú távú stratégia a társadalmi, helyi elvárásokkal, igényekkel kapcsolatban 6 2. Az intézményi működés jellemzői Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, település, helyi társadalom jellemzői Partneri igények, elvárások 9 3. Tárgyi erőforrás j ellemzői Az épületek állaga, helyiség ellátottság, a környezet biztonsága, harmóniája A nevelőmunka gazdasági és műszaki hátterének, egyéb feltételrendszerének biztosítása Tárgyi felszereltség, személyiségfejlesztő játékok, eszközök Hatékonyságmutatók: nyitva tartás, egy pedagógusra jutó gyermeklétszám Saját bevételek, pályázatok, alapítvány Humán erőforrás jellemzői Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Óvodapedagógusok tovább- és önképzése A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A pedagógiai munkát segítő egyéb munkakörök Szervezeti-vezetési jellemzők A vezetés hitvallása, vezetési struktúra Erőforrások eloszlása, munka- és felelősség-megosztás Belső értékelési, minőségirányítási technikák Belső információáramlás Az intézmény légköre A pedagógiai munka jellemzői Nevelési program Minőségirányítási program Munkaközösségek Gyermekvédelem 24

3 7. Vezetési program Szakmai pályakép, pedagógiai hitvallásom Vezetői jövőkép Az óvoda vezetése A vezetés fejlesztése Vezetési célok, feladatok Prioritások a vezetésben Szervezeti kultúra fejlesztése Innováció támogatása Teljesítményértékelés, szempontjai, az értékelés rendje Humán erőforrás fejlesztésére irányuló elképzelések Tárgyi erőforrás fejlesztésére vonatkozó elképzelések A pedagógiai munka fejlesztésével kapcsolatos elképzelések Az intézményi működés fejlesztésére vonatkozó elképzelések Gazdasági vezetési program 40 Összegzés 41 Mellékletek; 1. Szakmai önéletrajz Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3. Oklevél másolata: Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szak, 163/ Oklevél másolata: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar vezető óvodapedagógus szakirányú szak, VEZ-1/ Tanúsítványok

4 1. Az intézmény küldetése A Napsugár Óvoda székhelye a Cziráki utcai óvoda, tagintézménye a Lándzsa utcai óvoda. A két telephelyen lévő intézmény kissé eltérő környezetben van, de nevelési céljaik és elveik megegyeznek. Minden gyermek önálló egyéniség. Ezt teljes szívünkből el kell fogadnunk, hogy másokkal is el tudjuk fogadtatni. A gyermekek mindezt a közösség részeként élik át, ezért nagyon fontos alakítani közösségi érzéseiket, alkalmazkodó képességüket, de tanulják meg azt is, hogy az alkalmazkodás nem jelent ugyanolyanná válást. Az óvoda dolgozói sok szeretettel segítik tehát a gyermekek önfejlődését, differenciált, egyénre szabott nevelési feladatokkal képességeik kibontakozását. Ebben a szellemben derűs, vidám, nyitott, érdeklődő, kreatív, a világra rácsodálkozó, önmagában és másokban bízó, egyéniségüket megtartó gyermekeket nevelnek. 1.1 Helyzetelemzés Az intézmény főbb jellemzői A közoktatási intézmény neve: Napsugár Óvoda A közoktatási intézmény székhelye: Budapest, Cziráki utca Telefon: A közoktatási intézmény telephelye: 1163.Budapest, Lándzsa u. 23. Telefon: A közoktatási intézmény alapítója: Budapest, Főv. XVI. ker. Önkormányzat Budapest, Havashalom utca 43. A közoktatási intézmény fenntartója: Bp., Főváros XVI. k. Önkormányzat Budapest, Havashalom utca 43.

5 A közoktatási intézmény OM azonosítója: A közoktatási intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés A közoktatási intézmény egyéb tevékenysége: Gyermekfelügyelet, készenlét Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű- elsősorban beszédfogyatékos, érzékszervi és testi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, ill. vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő - gyermekek integrált óvodai nevelése Engedélyezett csoport: 7 csoport 1.2 Ön meghatározás, hosszú távú stratégia a társadalmi, helyi elvárásokkal, igényekkel kapcsolatban Az óvoda jövőképe Az óvoda dolgozói arra törekednek, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkájuk hatására a gyermekek érzelmileg derűs, vidám, mozgásában jól koordinált, edzett, játékában kreatív, ötletes, esztétikumában igényes, szépet észrevevő, érdeklődő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, szociális készségekben együttműködő, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé váljanak. Óvodakép: Az óvoda egy vezetés alatt két épületben elhelyezkedő óvodából áll. Az óvónők kíváncsiak a gyermekekre, hogy milyenek testi, lelki, szellemi értelemben, s törekednek arra, hogy megteremtsék számukra a kedvező és ingerdús környezetet, melyben szabadon kibontakoztathatják egyéniségüket.

6 Tudják, hogy a gyermek - ebben az időszakban életkori sajátosságából adódóan - elsődleges tevékenysége a játék. A játékban élményeit, vágyait dolgozza fel, miközben ismereteket, készségeket sajátít el. Éppen ezért az óvónők a gyermekek fejlesztésében, személyiségük alakulásában, készségeik, képességeik fejlesztésében erre alapoznak, törekedve a sokszínűségre, az igényességre mind tartalomban, mind módszerben, mind az eszközök sokféleségében. Természetesen a többi gyermeki tevékenységnek is létfontosságú szerepe van a személyiségformálás szempontjából. Nevelési programjukban fontos szerepe van a prevenciónak. A komplex fejlesztés, amit alkalmaznak, a beilleszkedési nehézségek, tanulási zavarok kezelését szolgálja. Az óvoda gyermekképe: A mosolygó, vidám, elégedett gyermekből, mosolygós, türelmes, elégedett felnőtt lesz! 2. Az intézményi működés jellemzői 2.1 Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, település, helyi társadalom jellemzői A Napsugár Óvoda a Bp. XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának fenntartásában működik. Kerületünk gazdag természeti értékekben, hagyományokban, melyek értékeit nemcsak őrizzük, de tovább is adjuk. A pedagógiai munka összefügg környezetünk természeti, társadalmi-, gazdasági, oktatáspolitikai és művelődési meghatározóival.

7 A gazdasági mutatók közvetlenül határozzák meg a családok mindennapi életfeltételeit. A munkanélküliség, vagy éppen a képzettség érvényre jut a családok pszichés mentálhigiénés állapotában. Az óvodák környezetében mindkét eset jellemző, az óvodapedagógusok munkáját ezek is alapvetően befolyásolják. Az elmúlt évekre jellemző gyors differenciálódásnak megfelelően, nagyobbak lettek a különbözőségek a gyermekpopulációban, különböznek a családok attitűdjei, céljai gyermekük neveltetését illetően. A megváltozott helyzet közvetlenül kihat a családok életkörülményeire, a családok kulturális-művelődési viszonyaira, a család pszichés, mentálhigiénés állapotára, így a nevelésre is, illetve az intézményes nevelés feltételeire. Mindebből következik, hogy a pedagógiai munka eredményességének feltétele a helyi társadalmi körülmények, a családok életfeltételeinek beható ismerete. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamán az óvónők tájékozódnak mindezekről. A családok művelődési viszonyai, kultúrája, hagyományai is megváltoztak, amelyek ugyancsak nagyban befolyásolják a pedagógiai munka hatékonyságát. A Napsugár Óvoda intézményét az önkormányzat tartja fent. A helyi önkormányzatban megjelenő oktatáspolitikai törekvés, ill. a rendeletekben testet öltött akarat a nevelés helyi feltételrendszerének alapeleme, mely az óvoda pedagógiai munkájára jelentős hatást gyakorol. A fentiekkel csupán érzékeltetni kívántam azt a sokféle, összefoglalóan társadalmi feltételrendszernek nevezett hatást, amelyek ismerete elengedhetetlen az eredményes munkához. A Cziráki utcai óvoda kertes, családi házas környéken található. 4 csoportja is tágas, világos, földszintes épületben helyezkedik el. A környék jellegét pár emeletes ház mellett inkább a kertes házak szablyák meg. Közel folyik el a Rákos patak, könnyen megközelíthető sétáló helyet biztosítva. A főúttól kissé távolabb a közlekedés zaja már nem zavaró, ám ha kirándulni szeretne az óvodás csoport, hamar kiér a HÉV megállóba. A kertes házas övezetben jó anyagi körülmények között élő családokból érkeznek az óvodába a gyerekek.

8 >A Lándzsa utcai tagóvoda kis lakótelep közepén, négy emeletes házak tövében fekszik. Mivel 3 csoportos, földszintes óvoda, jellege családias. Közel található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi épülete, ahová gyakran ellátogatnak a gyerekek. A lakótelep lakásaiból és a kissé távolabbi kertes házakból vegyesen érkeznek a jobb és a kevésbé jó körülmények között élő gyermekek. Az óvodák kihasználtsága évek óta %. Csoportszervezés terén ez magas létszámokat eredményez. A szülők óvodához való viszonya jó, partnerként működnek együtt gyermekeik érdekében. Ezt a jó kapcsolatot erősíti a hagyományos módszereken kívül az óvodapedagógusok részéről (szülői értekezletek, fogadóórák) szülői fórumok szervezése, az óvodai újságban nevelést, fejlesztést segítő írások közzététele. 2.2 Partneri igények, elvárások Tekintettel arra, hogy a gyermeknevelés alapvető színtere a család, együttműködésüket az igények és elvárások figyelembe vételével, de a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva határozták meg. Óvoda-család: Az együttműködés alapelvei: A gyermeknevelés a család és az óvoda közös feladata, hatásukat együttesen erősítve fejtik ki. Az együttműködés alapja az egyenrangú nevelőtársi viszony. Az óvodapedagógus legyen a szülő támasza a nevelésben. A kölcsönös kapcsolat tartalma a szülő és az óvodapedagógus közötti rendszeres információcsere, egymás tiszteletben tartása. Az óvoda minden dolgozója előítélettől mentesen közeledjen minden családhoz. Az együttnevelés során az óvodapedagógus a családdal szemben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, ügyeljen az egyéni sajátosságokra.

9 Feladatok: A folyamatos, segítő és nem számon kérő kapcsolattartás. A család, ül. az óvoda értékrendszerének kölcsönös ismerete. Az együttműködés folyamatában megértőbb, belátóbb, higgadtabb, türelmesebb, ráérzőbb partneri kapcsolat kialakítása az óvoda és a család között. Az óvoda megfelelő viszonyulása a család szocializációs, kulturális életviteléhez. Az együttműködés formái: Szülői értekezletek - azokon komplex tapasztalatcserére való törekvés- (évente legalább három alkalommal, a kiscsoportosoknál négy alkalommal), nevelési eljárások elemzése, pedagógiai előadások. A szülői értekezletek konkrét témái mellett a rendszeres segítségadás céljából javaslatokat tesznek: pl. a gyermeki önállóságot segítő feltételekre, eredményes szülői irányításra, vagy a helyes értékelő rendszer kialakítására (jutalmazás-büntetés), családlátogatások, szülős beszoktatás már a kiscsoport elkezdése előtt pár nappal, nyílt napok, fogadóórák, szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, kirándulások, szülői fórumok (érdekegyeztetés, érdekérvényesítés), szülői szervezet működtetése. Segítő szándékú, aktív, érdeklődő, igényes szülői háttér segíti az óvoda munkáját, a gyermekek harmonikus fejlődését. A szülők támogatják a pedagógiai törekvéseket, segítenek megvalósításukban. Aktívan részt vesznek a programokban. Az óvónők a szülői felmérés eredményeit igyekeznek a még tartalmasabb együttműködés szolgálatába állítani. A partneri igények és elvárások figyelembe vételével határozták meg egyéb kapcsolataikat is.

10 Óvoda-iskola Az óvoda és iskola kapcsolatában alapvető cél, hogy az átmenetet zavartalanabbá, zökkenő mentesebbé tegyék. Az együttműködés alapelve a kölcsönös nyitottság. Az óvoda törekedjen arra, hogy kialakítsák a gyermekben az iskolavárás érzését, ill. pozitív élmények alapján megismerkedjenek az iskolai élettel. Az együttműködés másik fontos alapelve a kölcsönös bizalom, egymás megbecsülése és tiszteletben tartása. Az együttműködés formái: Nyílt napok az óvodában. Óralátogatás az iskolában. A körzetes iskola (Lemhényi Dezső Általános Iskola) bemutatkozása óvodai szülői értekezleten. Kölcsönös tapasztalatcserék, tájékoztatások. Egymás ünnepein, rendezvényein való részvétel. Az óvoda és a művészeti iskola: Az óvoda kapcsolatot tart a környezetében működő zeneiskolával. Továbbra is működjön a zeneovi, a zeneiskolából érkező zenepedagógus irányításával. Óvoda és a közművelődési intézmények: Szükséges, hogy az óvoda kapcsolatban legyen a környezetében működő közművelődési intézményekkel: könyvtárral, művelődési házzal, színházzal. Az óvoda egyéb kapcsolatai: Tartalmi kapcsolat a fenntartóval, a kerület többi óvodájával (kerületi óvodai sporttalálkozók, kerületi pedagógiai napok, stb.), a Nevelési Tanácsadóval, a speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottsággal,

11 az egészségügyi szakszolgálattal (orvos, védőnő), a gyermek és ifjúságvédelmi intézményekkel, a szakmai szolgáltatóval. Az óvoda minden partneréhez rendel egy kapcsolattartó személyt (feladat, idő meghatározásával), aki összekötő szakemberként ápolja a gyermekek nevelése érdekében szükséges együttműködést. Partnereiket a Minőségirányítási Programban meghatározott időpontokban megkérdezik elégedettségükről és igényeikről. Az összegyűjtött információkat közösen megbeszélik, ha szükséges, intézkedési tervet készítenek az együttműködés javítása érdekében. A kapcsolattartás formái: Látogatás, tájékoztatás, megbeszélések, rendezvényeken való részvétel. 3. Tárgyi erőforrás jellemzői Az épületek állaga, helyiség ellátottság, a környezet biztonsága, harmóniája Mindkét épület csodálatos övezetben fekszik. Sok a zöld terület, szép az udvar. A csoportszobák esztétikusak. Berendezéseikkel harmóniát, szeretetet sugallnak. Felszereltségeikkel sokféle tevékenységet, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. A Cziráki utcai óvoda 4 csoportjához külön öltöző, mosdó és terasz tartozik. A Lándzsa utcai óvoda 3 csoportos, az egyik csoportnak van saját öltözője, mosdója, két másik csoport közös öltözőn és mosdón osztozik.

12 Az udvarok tágasak. Mivel tornaszoba, tornaterem egyik épületben sincs, ha tehetik, a mindennapos testnevelést az udvaron, illetve a teraszon valósítják meg. A mozgást biztosítandó lehetőségük van a gyerekeknek kerékpározni, az udvari fajátékokon, hintákon játszani. A Cziráki utcai épület állaga jó, a helyiségek tágasak. A Lándzsa utcai épületben nem történt még meg a nyílászárók cseréje, illetve az épület külső, szigetelő burkolása. További helyiségeik is szűkösek, az orvosi, logopédiai és az elkülönítéssel kapcsolatos feladatokat összevonva egy helyiségben tudják megoldani, szertárszekrény az egyik folyosói szakaszon található. A világításrendszert pár évvel ez előtt mindkét épületben felújították. 3.2 A nevelőmunka gazdasági és műszaki hátterének, egyéb feltételrendszerének biztosítása A gazdasági, műszaki háttér az intézmény hatékony működését biztosítja, melynek feltételrendszere maga a költségvetés. Éppen ezért tudatos tervezőmunka szükséges, amelynek meghatározója a meglévő gazdasági és műszaki háttér folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az állagmegóvás, valamint a fejlesztés. Fontos feladatnak tekintik a prevenciót, illetve a hibák feltárását, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az ésszerű gazdálkodás érdekében.

13 33 Tárgyi felszereltség, személyiségfejlesztő játékok, eszközök Az intézmény, mint bármely más intézmény, követi korunk fejlődését tárgyi állományának gyarapításával kapcsolatban, s ennek érdekében minden évben a betervezettek szerint jár el az igények és szükségletek szem előtt tartásával. Az eszközök tudatos beszerzésével törekednek arra, hogy óvodásaik minél komfortosabb körülmények között nevelődjenek, a dolgozók optimális feltételek mellett végezzék napi teendőiket. Igényességük a személyiségfejlesztő eszközök és játékok beszerzésére is kiterjedt. Elmondhatják, hogy rendelkeznek a megfelelő mennyiségű és jó minőségű mozgásfejődést, mozgási igényt kielégítő, anyanyelvfejlesztést, értelmi képességeket, kreativitást fejlesztő eszközökkel. Ugyancsak napi szinten tudják biztosítani az ábrázoláshoz, az azzal összefüggő technikákhoz szükséges eszközöket is. A gyermekek motiválásához az óvodapedagógusok sok saját készítésű, természetes anyagú eszközöket használnak, segítve a változatos gyermeki tevékenységeket akár irányított, akár spontán formában. 3.4 Hatékonyságmutatók: nyitva tartás, egy pedagógusra jutó gyermeklétszám Az óvodában reggel 6 órától délután V26 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A reggeli nyitás a mindenkori kiscsoportban valósul meg, a kicsinyek biztonságérzetének kialakítása miatt. A munkarend összeállításánál többféle szempontot egyeztetnek, így többek között figyelembe veszik a munkaidő kedvezményeket, ügyelve az arányos teherviselésre is. A csoportokban átlagosan 27 gyermekkel foglalkoznak óvodapedagógusok.

14 I 3.5 Saját bevételek, pályázatok, alapítvány Az intézmény saját bevétele elsősorban az étkezési díjak befizetéséből származik Az óvoda saját alapítvánnyal nem rendelkezik, de az utóbbi években a szülők felől érkeztek jelzések arra vonatkozólag, hogy igényük lenne az alapítványi támogatási formára. A dolgozók is egyetértenek ezzel a hosszú távú tervvel. 4. Humán erőforrás jellemzői 4.1. Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége A gyermekekkel való bánásmód pedagógiai, pszichológiai, szakmai elvárásoknak való megfeleltetést igényel. Az ezzel kapcsolatos ismereteket felsőfokú, illetve főiskolai képzés folyamán sajátították el az óvónők. Az intézményben a vezetővel együtt 15 óvodapedagógus dolgozik. Végzettségük megoszlása a következő: Felsőfokú szakirányú végzettségű óvodapedagógus 15 Ebből másoddiplomás 7: - óvoda vezető 2 - fejlesztő pedagógus 4 -zeneóvodavezető 1

15 4.2 Óvodapedagógusok tovább- és önképzése Az óvodapedagógusok nevelőmunkára való felkészülése nem fejeződik be az oklevél megszerzésével. Az ismeretek bővítése, a képességek fejlesztése áthatja szakmai életútjuk egészét. Ez a kötelezettség folyamatosan feladatot ró az óvoda vezetőjére, hiszen a hétévenkénti továbbképzésen való részvételt ütemeznie, terveznie kell. A tanulásra, fejlődésre való igény önképzési formában is megvalósul, amit hospitálásokban, foglalkozási bemutatókon, előadásokon való részvételeken, szakmai könyvek, folyóiratok olvasásával oldanak meg. A mai kornak megfelelően az internet segítségét is igénybe veszik. 43 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk Az óvodai nevelési folyamat egysége szempontjából a legnagyobb rendszer maga az óvoda. Óvodai innovációról akkor beszélünk, ha a kutatás (pl. nevelőmunka tervezésekor mi tervezhető, mi nem), a kísérletezés (pl. tervezhető feladatok kipróbálása, hogy mely pontok segítik, és mely pontok nehezítik - túladminisztrálják - a nevelőmunkát) és a képzés (pl. a tervezés koncepcionális rendszerének kidolgozása, alkalmazása) elemei a nevelési folyamat egészében, a belső szerveződésben jelen vannak. A fentiek tükrében az óvodákban az alábbi kezdeményezések történtek: Kutatás: Az egyik legjelentősebb innováció maga a nevelési program, amelyet a nevelőtestület a Komplex prevenciós óvodai Program alapján a helyi igényekhez igazított. Hasonlókat lehet elmondani az intézmény minőségirányítási programjáról is. Munkaközösségek működése mindkét épületben. Minőségirányítási csoport működése.

16 Kísérletezés: A csoportnapló elkészítése ebbe a kategóriába tartozik. Pár év próbálkozás után elmondhatják, hogy végre jól átlátható, munkájukat jól segítő csoportnaplóval dolgozhatnak. Bevezették az őszi, tavaszi nyílt napokat, amelyek hagyománnyá alakultak. Felnőtt kirándulásokat szerveztek, szerveznek - immár ezt is hagyományosan. Közös gyermek-felnőtt kirándulásokat is szerveznek ősszel és tavasszal is, szintén hagyományosan. Nevelőmunkát segítő, nevelési időn kívül szervezett fakultatív programok megvalósulását biztosítják. Helyi sajátosság a néptánc évek óta szervezett oktatása. A gyerekek igénybe vehetik a hittan, az úszás vagy korcsolya és a nyelvek oktatását. Képzés: Valamennyi kutatással és kísérletezéssel összefüggő innováció a koncepciók rendszerbe történő kidolgozását és alkalmazását eredményezte. Összességében elmondható, hogy a pedagógusok elkötelezettek az innovációval kapcsolatban. Keresik, kutatják azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődést, fejlesztést elősegítik. 4.4 A pedagógiai munkát segítő egyéb munkakörök Szervezetépítés szempontjából jelentős eredmény a dajkák szerepének pozitív változása, feladatkörük kibővítése. A gyermekek óvodai életében elengedhetetlen, hogy az óvodapedagógusok partnereiként részt vegyenek az általános feladatok megvalósításában. Több dajka elvégezte a dajkaképző tanfolyamot, amelynek során olyan elméleti ismeretek birtokába jutottak, melyek a gyermekek nevelésében aktív segítőként való részvételre jogosítja őket.

17 Technikai dolgozók képesítés szerinti megoszlása: Pedagógiai munkát segítő dajka: 11 Ebből szakképzett dajka 7 érettségizett 3 egyikkel sem rendelkezik 1 Egyéb: 3 Ebből óvodatitkár 1 (személyügyi gazdálkodó képesítéssel) fűtő-kertész 2 (technikumi ill. szakvizsgás képesítéssel) Az intézményben a dajkák az alábbi csoportbéli tevékenységeket segítik: Az egészséges életmód területén- az egészséges életvitel igényének kialakításában, az ápoltság, a gondozottság, egyéb testi szükségletek kielégítésében segítenek. Az érzelmi nevelés és szocializáció területén - az érzelmi biztonság megteremtésében, a megfelelő magatartási és viselkedési szokások, szabályok kialakításában, a magatartáskultúra megalapozásában, ajándékkészítésben, sétákon, kirándulásokon való részvételben segítenek. A munkára nevelés területén - a mások munkájának megbecsülése, a tisztaság fogalmának a szépséggel való párosítása, a játékeszközök óvása, tisztán és rendben tartása, a közvetlen környezet esztétikussá tételében való részvétel, környezetkultúra megalapozásában segítenek. Az együttgondolkodás, az azonos normák, értékek meghatározása, azok tudatos betartása, betartatása, elengedhetetlenül szükséges az eredményes, közös munkához, ezért az óvodapedagógusok a saját dajkájukkal megbeszélik a tennivalókat.

18 5. Szervezeti-vezetési jellemzők 5.1 A vezetés hitvallása, vezetési struktúra A Napsugár Óvoda vezetősége fontosnak tartja, hogy olyan óvodapedagógusok alkossák a nevelőtestületet, akiknek életük egyik fő célja a hivatásuk.' Arra törekszenek, hogy a nevelőmunkát közvetve, ill. közvetlenül segítő munkatársak is gyermekközpontuak legyenek, kellő toleranciával rendelkezzenek, és képesek legyenek az óvodapedagógusokkal való eredményes együttműködésre. Felelősek a gyermekek fejlődésért, életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztéséért, szükségleteik kielégítésért, az egészséges, biztonságos, balesetmentes környezet kialakításáért. Fontosnak tartják, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkájuk hatására a gyermekek sokoldalú személyiséggé váljanak. Számítanak a partnerek együttműködő segítségére, reális véleményére, előbbre vivő ötleteire. Törekednek arra is, hogy a fenntartó elvárásainak folyamatosan megfeleljenek, az intézményt hatékonyan működtessék. Céljaik elérése érdekében fontosnak tartják, hogy nevelési programúknak megfelelő külső és belső továbbképzéseken részt vegyenek, önelemző, önértékelő tevékenységet végezzenek. 5.2 Erőforrások elosztása, munka és felelősség-megosztás Az intézményben az erőforrások, a munka és felelősség-megosztását az intézményi SZMSZ határozza meg. Az intézményvezető' Az intézmény élén óvodavezető áll. Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe.

19 Az intézményvezető-helyettesek Vezetői tevékenységüket az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzik. Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket - közös megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető írásban számukra meghatároz. Az óvodavezetőség Az intézmény vezetőjének munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét - a középvezetők segítik, meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Tagjai az intézményvezető, helyettesei, a minőségi körök vezetői, szakmai munkaközösség-vezetők és a közalkalmazotti tanács elnöke. 53 Belső értékelési, minőségirányítási technikák Minőségirányítási rendszer: A minőségirányítási rendszer működtetésének lényegi eleme a folyamatosság. A folyamatos fejlesztés lehetővé teszi, hogy az óvoda dolgozói sikeresen tudjanak alkalmazkodni a folyamatosan változó külső és belső elvárásokhoz. A folyamatos javítás célja az, hogy az intézmény működése során keletkezett jelzések, valamint az intézményi külső és belső mérések, értékelések eredményei alapján észlelt működési problémák, hiányosságok megszűnjenek, s a szükséges javító, fejlesztő, megelőző tevékenységek megtörténjenek. Az óvodavezetés minőségirányítási feladatai: Feltételek biztosítása, javaslattétel a minőségfejlesztési csoportvezető személyére aktív szerep a belső képzésekben, önfejlesztésre késztetés, a vezetés koordináló szerepének és azonnali reagáló képességének növelése, a partnerek információval való ellátása.

20 5.4 Belső információáramlás Az információk beszerzése különböző területekről, különböző módon történik. Az információforrások lehetnek külső és belső információk. Külső információforrások: Rádió, TV, napi sajtó, hivatalos közlönyök, szaklapok, önkormányzati iratok, tanfolyamokról, továbbképzésekről tájékoztatók. Belső információforrások: Rendszeres információ a nap bármely szakában (pl. a gyermekek fogadása során észlelt események). Csoportlátogatások, ellenőrzések folyamán (pl. az óvónő szervező munkájáról, pedagógiai munkájáról, viselkedéséről, magatartásáról, beszédéről, stb.). A munkatervnek megfelelő megbeszéléseken. Nevelési értekezleteken. Külső és belső információnak tekinthető a szülők részéről érkező észrevétel a szülői értekezletekről, fogadóórákról, stb. Az információkat nemcsak befogadják, de közvetítik is. Rendszeresen megjelenik az óvoda újságja, elektronikus és nyomtatott módon is terjesztve, amit a munkaközösség tagjai készítenek a szülők számára. 5.5 Az intézmény légköre A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet által elfogadott, közösen értelmezett értékek, meggyőződések rendszere. A szervezeti kultúra fejlettségét jól működő, stabil szervezet határozza meg, amely képes az önmegújításra, ahol tisztázottak a célok, stabil a szervezeti struktúra, megfelelő az információáramlás, magas szintű az együttműködés, a döntések ideális szinten kerülnek meghozatalra, s fontos cél a konfliktusok feltárása, megoldása.

21 Az óvoda dolgozói együtt oldják meg a problémákat, a nap nagy részében együtt vannak, kommunikálnak, igyekeznek alkalmazkodni egymáshoz, a kialakult szokásokhoz, a viselkedési normákhoz, a munkavégzés szabályaihoz. A szervezeti kultúra megjelenési formái: Óvodai szintű ceremóniák, szertartások (a nevelési programban). Jelentős események az intézmény életében (pl. hagyományos nyílt napok, programok a két óvodában). Öltözködés, külső megjelenés (pl. óvodai emblémával ellátott felnőtt, gyermek pólók, sapkák). Jelképek, emblémák, szimbólumok (épületen, csoportszobákban, öltözőkben, dokumentumokon). írott és íratlan szabályok. Az intézmény szervezeti kultúrája értelemszerűen hosszabb ideje alakul, fejlődik, s még hosszú ideig fog tartani - lévén folyamatról szó -, amit a sok közös tapasztalat, közös tevékenység, pedagógiailag azonosan értelmezett nézetek, normák, és közös élmény tesz lehetővé továbbra is. 6. Pedagógiai munka jellemzői Az óvoda dolgozói azonos pedagógiai értékeket képviselnek, a gyermek érdekének, szükségleteinek figyelembe vételével. Törekednek a megújulásra, a házi bemutatók alkalmával tanulnak egymástól, átveszik egymás hatékony eljárásait, módszereit egyes nevelési helyzetekben, s ez mind-mind hozzájárul a nevelési munka sikeréhez.

22 6.1 Nevelési program A pedagógiai munkát a Komplex prevenciós óvodai Program alapján végzik. A nevelési program tartalmazza, hogy mit szeretnének, amitől eredményesnek mondható a pedagógiai munka. 6.2 Minőségirányítási program A nevelési program megvalósítására, végrehajtására egy ún. támogató, szabályzó dokumentumot készítettek, a minőségirányítási programot. Azt szabályozza, mit és hogyan kell tenni azért, hogy a nevelő-oktató munka célkitűzései megvalósuljanak. 63 Munkaközösségek A közoktatási Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy intézményen belül un. munkaközösség működjön. Az óvónők éltek jogukkal, így elmondhatjuk, hogy mindkét óvodában működik szakmai munkaközösség. A közösségi tagok rendszeresen tartanak megbeszéléseket. Segítik egymás nézeteinek kicserélését, formálják pedagógiai meggyőződésüket, új ismereteket szereznek. A munkaközösség közösségi hatása sokrétű: Pozitív információkat továbbít a testület tagjairól. A résztvevőkben alakítja a segítőkészséget, a szakmai igényességet, a kritikusságot. Fejleszti az innovatív gondolkodást. Biztosítja a szakmai fejlesztés kollektív jellegét.

23 A munkaközősség jellemzői. A munkaközösségi tevékenység tartalmát a tagok határozzák meg, azonos felelősséggel alakítják és értékelik. Igényeiket, értékeiket figyelembe véve érett döntéseket képesek hozni Itt nem érvényesülhet központi akarat. Épp ezért a közös óvodai ünnepekre rendszeresen előadásokkal készülnek, amely több év alatt saját igények alapján alakult ki. A nevelési programnak megfelelően a közös gondolkodás, azonos értelmezés kialakításában tevőlegesen részt vesznek. Vallom, hogy csak az a nevelőtestület képes önálló szakmai döntéseket hozni, amely nem kívülről és felülről várja a feladatokat, hanem - belülről megtapasztalva önnön erejét- eljut az innovációs szintig. 6.4 Gyermekvédelem A gyermekvédelem minden óvodapedagógus alapvető kötelessége, amelyet a gyermekvédelmi felelős koordinál munkaköri leírásának megfelelően. A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, aki az intézmény vezetőjének a megbízásából képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezeknek a szempontoknak az érvényesülését. A nevelési programban kitűzött feladatokat folyamatosan, minden pedagógus elvégzi a gyermekvédelmi felelős irányításával. További feladata, hogy a családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöbölje a veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi-lelki, erkölcsi károsodásoktól, ill. ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. Az intézményben főleg olyan gyermekvédelmi problémákkal lehetett találkozni, melyeknek szociális háttere van. A gyermekvédelmi felelősök ismereteik, tudásuk birtokában képesek feladataiknak eleget tenni.

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Első módosítás időpontja: 2009. április 9. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. OM azonosító 034872 A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTVA: 2009. AUGUSZTUS TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ BEVEZETŐ...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben