Óvodavezetői. Pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői. Pályázat"

Átírás

1 Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, március 28

2 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése Helyzetelemzés Önmeghatározás, hosszú távú stratégia a társadalmi, helyi elvárásokkal, igényekkel kapcsolatban 6 2. Az intézményi működés jellemzői Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, település, helyi társadalom jellemzői Partneri igények, elvárások 9 3. Tárgyi erőforrás j ellemzői Az épületek állaga, helyiség ellátottság, a környezet biztonsága, harmóniája A nevelőmunka gazdasági és műszaki hátterének, egyéb feltételrendszerének biztosítása Tárgyi felszereltség, személyiségfejlesztő játékok, eszközök Hatékonyságmutatók: nyitva tartás, egy pedagógusra jutó gyermeklétszám Saját bevételek, pályázatok, alapítvány Humán erőforrás jellemzői Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Óvodapedagógusok tovább- és önképzése A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A pedagógiai munkát segítő egyéb munkakörök Szervezeti-vezetési jellemzők A vezetés hitvallása, vezetési struktúra Erőforrások eloszlása, munka- és felelősség-megosztás Belső értékelési, minőségirányítási technikák Belső információáramlás Az intézmény légköre A pedagógiai munka jellemzői Nevelési program Minőségirányítási program Munkaközösségek Gyermekvédelem 24

3 7. Vezetési program Szakmai pályakép, pedagógiai hitvallásom Vezetői jövőkép Az óvoda vezetése A vezetés fejlesztése Vezetési célok, feladatok Prioritások a vezetésben Szervezeti kultúra fejlesztése Innováció támogatása Teljesítményértékelés, szempontjai, az értékelés rendje Humán erőforrás fejlesztésére irányuló elképzelések Tárgyi erőforrás fejlesztésére vonatkozó elképzelések A pedagógiai munka fejlesztésével kapcsolatos elképzelések Az intézményi működés fejlesztésére vonatkozó elképzelések Gazdasági vezetési program 40 Összegzés 41 Mellékletek; 1. Szakmai önéletrajz Hatósági erkölcsi bizonyítvány 3. Oklevél másolata: Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szak, 163/ Oklevél másolata: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar vezető óvodapedagógus szakirányú szak, VEZ-1/ Tanúsítványok

4 1. Az intézmény küldetése A Napsugár Óvoda székhelye a Cziráki utcai óvoda, tagintézménye a Lándzsa utcai óvoda. A két telephelyen lévő intézmény kissé eltérő környezetben van, de nevelési céljaik és elveik megegyeznek. Minden gyermek önálló egyéniség. Ezt teljes szívünkből el kell fogadnunk, hogy másokkal is el tudjuk fogadtatni. A gyermekek mindezt a közösség részeként élik át, ezért nagyon fontos alakítani közösségi érzéseiket, alkalmazkodó képességüket, de tanulják meg azt is, hogy az alkalmazkodás nem jelent ugyanolyanná válást. Az óvoda dolgozói sok szeretettel segítik tehát a gyermekek önfejlődését, differenciált, egyénre szabott nevelési feladatokkal képességeik kibontakozását. Ebben a szellemben derűs, vidám, nyitott, érdeklődő, kreatív, a világra rácsodálkozó, önmagában és másokban bízó, egyéniségüket megtartó gyermekeket nevelnek. 1.1 Helyzetelemzés Az intézmény főbb jellemzői A közoktatási intézmény neve: Napsugár Óvoda A közoktatási intézmény székhelye: Budapest, Cziráki utca Telefon: A közoktatási intézmény telephelye: 1163.Budapest, Lándzsa u. 23. Telefon: A közoktatási intézmény alapítója: Budapest, Főv. XVI. ker. Önkormányzat Budapest, Havashalom utca 43. A közoktatási intézmény fenntartója: Bp., Főváros XVI. k. Önkormányzat Budapest, Havashalom utca 43.

5 A közoktatási intézmény OM azonosítója: A közoktatási intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés A közoktatási intézmény egyéb tevékenysége: Gyermekfelügyelet, készenlét Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű- elsősorban beszédfogyatékos, érzékszervi és testi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, ill. vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő - gyermekek integrált óvodai nevelése Engedélyezett csoport: 7 csoport 1.2 Ön meghatározás, hosszú távú stratégia a társadalmi, helyi elvárásokkal, igényekkel kapcsolatban Az óvoda jövőképe Az óvoda dolgozói arra törekednek, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkájuk hatására a gyermekek érzelmileg derűs, vidám, mozgásában jól koordinált, edzett, játékában kreatív, ötletes, esztétikumában igényes, szépet észrevevő, érdeklődő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, szociális készségekben együttműködő, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé váljanak. Óvodakép: Az óvoda egy vezetés alatt két épületben elhelyezkedő óvodából áll. Az óvónők kíváncsiak a gyermekekre, hogy milyenek testi, lelki, szellemi értelemben, s törekednek arra, hogy megteremtsék számukra a kedvező és ingerdús környezetet, melyben szabadon kibontakoztathatják egyéniségüket.

6 Tudják, hogy a gyermek - ebben az időszakban életkori sajátosságából adódóan - elsődleges tevékenysége a játék. A játékban élményeit, vágyait dolgozza fel, miközben ismereteket, készségeket sajátít el. Éppen ezért az óvónők a gyermekek fejlesztésében, személyiségük alakulásában, készségeik, képességeik fejlesztésében erre alapoznak, törekedve a sokszínűségre, az igényességre mind tartalomban, mind módszerben, mind az eszközök sokféleségében. Természetesen a többi gyermeki tevékenységnek is létfontosságú szerepe van a személyiségformálás szempontjából. Nevelési programjukban fontos szerepe van a prevenciónak. A komplex fejlesztés, amit alkalmaznak, a beilleszkedési nehézségek, tanulási zavarok kezelését szolgálja. Az óvoda gyermekképe: A mosolygó, vidám, elégedett gyermekből, mosolygós, türelmes, elégedett felnőtt lesz! 2. Az intézményi működés jellemzői 2.1 Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, település, helyi társadalom jellemzői A Napsugár Óvoda a Bp. XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának fenntartásában működik. Kerületünk gazdag természeti értékekben, hagyományokban, melyek értékeit nemcsak őrizzük, de tovább is adjuk. A pedagógiai munka összefügg környezetünk természeti, társadalmi-, gazdasági, oktatáspolitikai és művelődési meghatározóival.

7 A gazdasági mutatók közvetlenül határozzák meg a családok mindennapi életfeltételeit. A munkanélküliség, vagy éppen a képzettség érvényre jut a családok pszichés mentálhigiénés állapotában. Az óvodák környezetében mindkét eset jellemző, az óvodapedagógusok munkáját ezek is alapvetően befolyásolják. Az elmúlt évekre jellemző gyors differenciálódásnak megfelelően, nagyobbak lettek a különbözőségek a gyermekpopulációban, különböznek a családok attitűdjei, céljai gyermekük neveltetését illetően. A megváltozott helyzet közvetlenül kihat a családok életkörülményeire, a családok kulturális-művelődési viszonyaira, a család pszichés, mentálhigiénés állapotára, így a nevelésre is, illetve az intézményes nevelés feltételeire. Mindebből következik, hogy a pedagógiai munka eredményességének feltétele a helyi társadalmi körülmények, a családok életfeltételeinek beható ismerete. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamán az óvónők tájékozódnak mindezekről. A családok művelődési viszonyai, kultúrája, hagyományai is megváltoztak, amelyek ugyancsak nagyban befolyásolják a pedagógiai munka hatékonyságát. A Napsugár Óvoda intézményét az önkormányzat tartja fent. A helyi önkormányzatban megjelenő oktatáspolitikai törekvés, ill. a rendeletekben testet öltött akarat a nevelés helyi feltételrendszerének alapeleme, mely az óvoda pedagógiai munkájára jelentős hatást gyakorol. A fentiekkel csupán érzékeltetni kívántam azt a sokféle, összefoglalóan társadalmi feltételrendszernek nevezett hatást, amelyek ismerete elengedhetetlen az eredményes munkához. A Cziráki utcai óvoda kertes, családi házas környéken található. 4 csoportja is tágas, világos, földszintes épületben helyezkedik el. A környék jellegét pár emeletes ház mellett inkább a kertes házak szablyák meg. Közel folyik el a Rákos patak, könnyen megközelíthető sétáló helyet biztosítva. A főúttól kissé távolabb a közlekedés zaja már nem zavaró, ám ha kirándulni szeretne az óvodás csoport, hamar kiér a HÉV megállóba. A kertes házas övezetben jó anyagi körülmények között élő családokból érkeznek az óvodába a gyerekek.

8 >A Lándzsa utcai tagóvoda kis lakótelep közepén, négy emeletes házak tövében fekszik. Mivel 3 csoportos, földszintes óvoda, jellege családias. Közel található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVI. kerületi épülete, ahová gyakran ellátogatnak a gyerekek. A lakótelep lakásaiból és a kissé távolabbi kertes házakból vegyesen érkeznek a jobb és a kevésbé jó körülmények között élő gyermekek. Az óvodák kihasználtsága évek óta %. Csoportszervezés terén ez magas létszámokat eredményez. A szülők óvodához való viszonya jó, partnerként működnek együtt gyermekeik érdekében. Ezt a jó kapcsolatot erősíti a hagyományos módszereken kívül az óvodapedagógusok részéről (szülői értekezletek, fogadóórák) szülői fórumok szervezése, az óvodai újságban nevelést, fejlesztést segítő írások közzététele. 2.2 Partneri igények, elvárások Tekintettel arra, hogy a gyermeknevelés alapvető színtere a család, együttműködésüket az igények és elvárások figyelembe vételével, de a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva határozták meg. Óvoda-család: Az együttműködés alapelvei: A gyermeknevelés a család és az óvoda közös feladata, hatásukat együttesen erősítve fejtik ki. Az együttműködés alapja az egyenrangú nevelőtársi viszony. Az óvodapedagógus legyen a szülő támasza a nevelésben. A kölcsönös kapcsolat tartalma a szülő és az óvodapedagógus közötti rendszeres információcsere, egymás tiszteletben tartása. Az óvoda minden dolgozója előítélettől mentesen közeledjen minden családhoz. Az együttnevelés során az óvodapedagógus a családdal szemben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, ügyeljen az egyéni sajátosságokra.

9 Feladatok: A folyamatos, segítő és nem számon kérő kapcsolattartás. A család, ül. az óvoda értékrendszerének kölcsönös ismerete. Az együttműködés folyamatában megértőbb, belátóbb, higgadtabb, türelmesebb, ráérzőbb partneri kapcsolat kialakítása az óvoda és a család között. Az óvoda megfelelő viszonyulása a család szocializációs, kulturális életviteléhez. Az együttműködés formái: Szülői értekezletek - azokon komplex tapasztalatcserére való törekvés- (évente legalább három alkalommal, a kiscsoportosoknál négy alkalommal), nevelési eljárások elemzése, pedagógiai előadások. A szülői értekezletek konkrét témái mellett a rendszeres segítségadás céljából javaslatokat tesznek: pl. a gyermeki önállóságot segítő feltételekre, eredményes szülői irányításra, vagy a helyes értékelő rendszer kialakítására (jutalmazás-büntetés), családlátogatások, szülős beszoktatás már a kiscsoport elkezdése előtt pár nappal, nyílt napok, fogadóórák, szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, kirándulások, szülői fórumok (érdekegyeztetés, érdekérvényesítés), szülői szervezet működtetése. Segítő szándékú, aktív, érdeklődő, igényes szülői háttér segíti az óvoda munkáját, a gyermekek harmonikus fejlődését. A szülők támogatják a pedagógiai törekvéseket, segítenek megvalósításukban. Aktívan részt vesznek a programokban. Az óvónők a szülői felmérés eredményeit igyekeznek a még tartalmasabb együttműködés szolgálatába állítani. A partneri igények és elvárások figyelembe vételével határozták meg egyéb kapcsolataikat is.

10 Óvoda-iskola Az óvoda és iskola kapcsolatában alapvető cél, hogy az átmenetet zavartalanabbá, zökkenő mentesebbé tegyék. Az együttműködés alapelve a kölcsönös nyitottság. Az óvoda törekedjen arra, hogy kialakítsák a gyermekben az iskolavárás érzését, ill. pozitív élmények alapján megismerkedjenek az iskolai élettel. Az együttműködés másik fontos alapelve a kölcsönös bizalom, egymás megbecsülése és tiszteletben tartása. Az együttműködés formái: Nyílt napok az óvodában. Óralátogatás az iskolában. A körzetes iskola (Lemhényi Dezső Általános Iskola) bemutatkozása óvodai szülői értekezleten. Kölcsönös tapasztalatcserék, tájékoztatások. Egymás ünnepein, rendezvényein való részvétel. Az óvoda és a művészeti iskola: Az óvoda kapcsolatot tart a környezetében működő zeneiskolával. Továbbra is működjön a zeneovi, a zeneiskolából érkező zenepedagógus irányításával. Óvoda és a közművelődési intézmények: Szükséges, hogy az óvoda kapcsolatban legyen a környezetében működő közművelődési intézményekkel: könyvtárral, művelődési házzal, színházzal. Az óvoda egyéb kapcsolatai: Tartalmi kapcsolat a fenntartóval, a kerület többi óvodájával (kerületi óvodai sporttalálkozók, kerületi pedagógiai napok, stb.), a Nevelési Tanácsadóval, a speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottsággal,

11 az egészségügyi szakszolgálattal (orvos, védőnő), a gyermek és ifjúságvédelmi intézményekkel, a szakmai szolgáltatóval. Az óvoda minden partneréhez rendel egy kapcsolattartó személyt (feladat, idő meghatározásával), aki összekötő szakemberként ápolja a gyermekek nevelése érdekében szükséges együttműködést. Partnereiket a Minőségirányítási Programban meghatározott időpontokban megkérdezik elégedettségükről és igényeikről. Az összegyűjtött információkat közösen megbeszélik, ha szükséges, intézkedési tervet készítenek az együttműködés javítása érdekében. A kapcsolattartás formái: Látogatás, tájékoztatás, megbeszélések, rendezvényeken való részvétel. 3. Tárgyi erőforrás jellemzői Az épületek állaga, helyiség ellátottság, a környezet biztonsága, harmóniája Mindkét épület csodálatos övezetben fekszik. Sok a zöld terület, szép az udvar. A csoportszobák esztétikusak. Berendezéseikkel harmóniát, szeretetet sugallnak. Felszereltségeikkel sokféle tevékenységet, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. A Cziráki utcai óvoda 4 csoportjához külön öltöző, mosdó és terasz tartozik. A Lándzsa utcai óvoda 3 csoportos, az egyik csoportnak van saját öltözője, mosdója, két másik csoport közös öltözőn és mosdón osztozik.

12 Az udvarok tágasak. Mivel tornaszoba, tornaterem egyik épületben sincs, ha tehetik, a mindennapos testnevelést az udvaron, illetve a teraszon valósítják meg. A mozgást biztosítandó lehetőségük van a gyerekeknek kerékpározni, az udvari fajátékokon, hintákon játszani. A Cziráki utcai épület állaga jó, a helyiségek tágasak. A Lándzsa utcai épületben nem történt még meg a nyílászárók cseréje, illetve az épület külső, szigetelő burkolása. További helyiségeik is szűkösek, az orvosi, logopédiai és az elkülönítéssel kapcsolatos feladatokat összevonva egy helyiségben tudják megoldani, szertárszekrény az egyik folyosói szakaszon található. A világításrendszert pár évvel ez előtt mindkét épületben felújították. 3.2 A nevelőmunka gazdasági és műszaki hátterének, egyéb feltételrendszerének biztosítása A gazdasági, műszaki háttér az intézmény hatékony működését biztosítja, melynek feltételrendszere maga a költségvetés. Éppen ezért tudatos tervezőmunka szükséges, amelynek meghatározója a meglévő gazdasági és műszaki háttér folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az állagmegóvás, valamint a fejlesztés. Fontos feladatnak tekintik a prevenciót, illetve a hibák feltárását, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az ésszerű gazdálkodás érdekében.

13 33 Tárgyi felszereltség, személyiségfejlesztő játékok, eszközök Az intézmény, mint bármely más intézmény, követi korunk fejlődését tárgyi állományának gyarapításával kapcsolatban, s ennek érdekében minden évben a betervezettek szerint jár el az igények és szükségletek szem előtt tartásával. Az eszközök tudatos beszerzésével törekednek arra, hogy óvodásaik minél komfortosabb körülmények között nevelődjenek, a dolgozók optimális feltételek mellett végezzék napi teendőiket. Igényességük a személyiségfejlesztő eszközök és játékok beszerzésére is kiterjedt. Elmondhatják, hogy rendelkeznek a megfelelő mennyiségű és jó minőségű mozgásfejődést, mozgási igényt kielégítő, anyanyelvfejlesztést, értelmi képességeket, kreativitást fejlesztő eszközökkel. Ugyancsak napi szinten tudják biztosítani az ábrázoláshoz, az azzal összefüggő technikákhoz szükséges eszközöket is. A gyermekek motiválásához az óvodapedagógusok sok saját készítésű, természetes anyagú eszközöket használnak, segítve a változatos gyermeki tevékenységeket akár irányított, akár spontán formában. 3.4 Hatékonyságmutatók: nyitva tartás, egy pedagógusra jutó gyermeklétszám Az óvodában reggel 6 órától délután V26 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A reggeli nyitás a mindenkori kiscsoportban valósul meg, a kicsinyek biztonságérzetének kialakítása miatt. A munkarend összeállításánál többféle szempontot egyeztetnek, így többek között figyelembe veszik a munkaidő kedvezményeket, ügyelve az arányos teherviselésre is. A csoportokban átlagosan 27 gyermekkel foglalkoznak óvodapedagógusok.

14 I 3.5 Saját bevételek, pályázatok, alapítvány Az intézmény saját bevétele elsősorban az étkezési díjak befizetéséből származik Az óvoda saját alapítvánnyal nem rendelkezik, de az utóbbi években a szülők felől érkeztek jelzések arra vonatkozólag, hogy igényük lenne az alapítványi támogatási formára. A dolgozók is egyetértenek ezzel a hosszú távú tervvel. 4. Humán erőforrás jellemzői 4.1. Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége A gyermekekkel való bánásmód pedagógiai, pszichológiai, szakmai elvárásoknak való megfeleltetést igényel. Az ezzel kapcsolatos ismereteket felsőfokú, illetve főiskolai képzés folyamán sajátították el az óvónők. Az intézményben a vezetővel együtt 15 óvodapedagógus dolgozik. Végzettségük megoszlása a következő: Felsőfokú szakirányú végzettségű óvodapedagógus 15 Ebből másoddiplomás 7: - óvoda vezető 2 - fejlesztő pedagógus 4 -zeneóvodavezető 1

15 4.2 Óvodapedagógusok tovább- és önképzése Az óvodapedagógusok nevelőmunkára való felkészülése nem fejeződik be az oklevél megszerzésével. Az ismeretek bővítése, a képességek fejlesztése áthatja szakmai életútjuk egészét. Ez a kötelezettség folyamatosan feladatot ró az óvoda vezetőjére, hiszen a hétévenkénti továbbképzésen való részvételt ütemeznie, terveznie kell. A tanulásra, fejlődésre való igény önképzési formában is megvalósul, amit hospitálásokban, foglalkozási bemutatókon, előadásokon való részvételeken, szakmai könyvek, folyóiratok olvasásával oldanak meg. A mai kornak megfelelően az internet segítségét is igénybe veszik. 43 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk Az óvodai nevelési folyamat egysége szempontjából a legnagyobb rendszer maga az óvoda. Óvodai innovációról akkor beszélünk, ha a kutatás (pl. nevelőmunka tervezésekor mi tervezhető, mi nem), a kísérletezés (pl. tervezhető feladatok kipróbálása, hogy mely pontok segítik, és mely pontok nehezítik - túladminisztrálják - a nevelőmunkát) és a képzés (pl. a tervezés koncepcionális rendszerének kidolgozása, alkalmazása) elemei a nevelési folyamat egészében, a belső szerveződésben jelen vannak. A fentiek tükrében az óvodákban az alábbi kezdeményezések történtek: Kutatás: Az egyik legjelentősebb innováció maga a nevelési program, amelyet a nevelőtestület a Komplex prevenciós óvodai Program alapján a helyi igényekhez igazított. Hasonlókat lehet elmondani az intézmény minőségirányítási programjáról is. Munkaközösségek működése mindkét épületben. Minőségirányítási csoport működése.

16 Kísérletezés: A csoportnapló elkészítése ebbe a kategóriába tartozik. Pár év próbálkozás után elmondhatják, hogy végre jól átlátható, munkájukat jól segítő csoportnaplóval dolgozhatnak. Bevezették az őszi, tavaszi nyílt napokat, amelyek hagyománnyá alakultak. Felnőtt kirándulásokat szerveztek, szerveznek - immár ezt is hagyományosan. Közös gyermek-felnőtt kirándulásokat is szerveznek ősszel és tavasszal is, szintén hagyományosan. Nevelőmunkát segítő, nevelési időn kívül szervezett fakultatív programok megvalósulását biztosítják. Helyi sajátosság a néptánc évek óta szervezett oktatása. A gyerekek igénybe vehetik a hittan, az úszás vagy korcsolya és a nyelvek oktatását. Képzés: Valamennyi kutatással és kísérletezéssel összefüggő innováció a koncepciók rendszerbe történő kidolgozását és alkalmazását eredményezte. Összességében elmondható, hogy a pedagógusok elkötelezettek az innovációval kapcsolatban. Keresik, kutatják azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődést, fejlesztést elősegítik. 4.4 A pedagógiai munkát segítő egyéb munkakörök Szervezetépítés szempontjából jelentős eredmény a dajkák szerepének pozitív változása, feladatkörük kibővítése. A gyermekek óvodai életében elengedhetetlen, hogy az óvodapedagógusok partnereiként részt vegyenek az általános feladatok megvalósításában. Több dajka elvégezte a dajkaképző tanfolyamot, amelynek során olyan elméleti ismeretek birtokába jutottak, melyek a gyermekek nevelésében aktív segítőként való részvételre jogosítja őket.

17 Technikai dolgozók képesítés szerinti megoszlása: Pedagógiai munkát segítő dajka: 11 Ebből szakképzett dajka 7 érettségizett 3 egyikkel sem rendelkezik 1 Egyéb: 3 Ebből óvodatitkár 1 (személyügyi gazdálkodó képesítéssel) fűtő-kertész 2 (technikumi ill. szakvizsgás képesítéssel) Az intézményben a dajkák az alábbi csoportbéli tevékenységeket segítik: Az egészséges életmód területén- az egészséges életvitel igényének kialakításában, az ápoltság, a gondozottság, egyéb testi szükségletek kielégítésében segítenek. Az érzelmi nevelés és szocializáció területén - az érzelmi biztonság megteremtésében, a megfelelő magatartási és viselkedési szokások, szabályok kialakításában, a magatartáskultúra megalapozásában, ajándékkészítésben, sétákon, kirándulásokon való részvételben segítenek. A munkára nevelés területén - a mások munkájának megbecsülése, a tisztaság fogalmának a szépséggel való párosítása, a játékeszközök óvása, tisztán és rendben tartása, a közvetlen környezet esztétikussá tételében való részvétel, környezetkultúra megalapozásában segítenek. Az együttgondolkodás, az azonos normák, értékek meghatározása, azok tudatos betartása, betartatása, elengedhetetlenül szükséges az eredményes, közös munkához, ezért az óvodapedagógusok a saját dajkájukkal megbeszélik a tennivalókat.

18 5. Szervezeti-vezetési jellemzők 5.1 A vezetés hitvallása, vezetési struktúra A Napsugár Óvoda vezetősége fontosnak tartja, hogy olyan óvodapedagógusok alkossák a nevelőtestületet, akiknek életük egyik fő célja a hivatásuk.' Arra törekszenek, hogy a nevelőmunkát közvetve, ill. közvetlenül segítő munkatársak is gyermekközpontuak legyenek, kellő toleranciával rendelkezzenek, és képesek legyenek az óvodapedagógusokkal való eredményes együttműködésre. Felelősek a gyermekek fejlődésért, életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztéséért, szükségleteik kielégítésért, az egészséges, biztonságos, balesetmentes környezet kialakításáért. Fontosnak tartják, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkájuk hatására a gyermekek sokoldalú személyiséggé váljanak. Számítanak a partnerek együttműködő segítségére, reális véleményére, előbbre vivő ötleteire. Törekednek arra is, hogy a fenntartó elvárásainak folyamatosan megfeleljenek, az intézményt hatékonyan működtessék. Céljaik elérése érdekében fontosnak tartják, hogy nevelési programúknak megfelelő külső és belső továbbképzéseken részt vegyenek, önelemző, önértékelő tevékenységet végezzenek. 5.2 Erőforrások elosztása, munka és felelősség-megosztás Az intézményben az erőforrások, a munka és felelősség-megosztását az intézményi SZMSZ határozza meg. Az intézményvezető' Az intézmény élén óvodavezető áll. Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe.

19 Az intézményvezető-helyettesek Vezetői tevékenységüket az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzik. Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket - közös megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető írásban számukra meghatároz. Az óvodavezetőség Az intézmény vezetőjének munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét - a középvezetők segítik, meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Tagjai az intézményvezető, helyettesei, a minőségi körök vezetői, szakmai munkaközösség-vezetők és a közalkalmazotti tanács elnöke. 53 Belső értékelési, minőségirányítási technikák Minőségirányítási rendszer: A minőségirányítási rendszer működtetésének lényegi eleme a folyamatosság. A folyamatos fejlesztés lehetővé teszi, hogy az óvoda dolgozói sikeresen tudjanak alkalmazkodni a folyamatosan változó külső és belső elvárásokhoz. A folyamatos javítás célja az, hogy az intézmény működése során keletkezett jelzések, valamint az intézményi külső és belső mérések, értékelések eredményei alapján észlelt működési problémák, hiányosságok megszűnjenek, s a szükséges javító, fejlesztő, megelőző tevékenységek megtörténjenek. Az óvodavezetés minőségirányítási feladatai: Feltételek biztosítása, javaslattétel a minőségfejlesztési csoportvezető személyére aktív szerep a belső képzésekben, önfejlesztésre késztetés, a vezetés koordináló szerepének és azonnali reagáló képességének növelése, a partnerek információval való ellátása.

20 5.4 Belső információáramlás Az információk beszerzése különböző területekről, különböző módon történik. Az információforrások lehetnek külső és belső információk. Külső információforrások: Rádió, TV, napi sajtó, hivatalos közlönyök, szaklapok, önkormányzati iratok, tanfolyamokról, továbbképzésekről tájékoztatók. Belső információforrások: Rendszeres információ a nap bármely szakában (pl. a gyermekek fogadása során észlelt események). Csoportlátogatások, ellenőrzések folyamán (pl. az óvónő szervező munkájáról, pedagógiai munkájáról, viselkedéséről, magatartásáról, beszédéről, stb.). A munkatervnek megfelelő megbeszéléseken. Nevelési értekezleteken. Külső és belső információnak tekinthető a szülők részéről érkező észrevétel a szülői értekezletekről, fogadóórákról, stb. Az információkat nemcsak befogadják, de közvetítik is. Rendszeresen megjelenik az óvoda újságja, elektronikus és nyomtatott módon is terjesztve, amit a munkaközösség tagjai készítenek a szülők számára. 5.5 Az intézmény légköre A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet által elfogadott, közösen értelmezett értékek, meggyőződések rendszere. A szervezeti kultúra fejlettségét jól működő, stabil szervezet határozza meg, amely képes az önmegújításra, ahol tisztázottak a célok, stabil a szervezeti struktúra, megfelelő az információáramlás, magas szintű az együttműködés, a döntések ideális szinten kerülnek meghozatalra, s fontos cél a konfliktusok feltárása, megoldása.

21 Az óvoda dolgozói együtt oldják meg a problémákat, a nap nagy részében együtt vannak, kommunikálnak, igyekeznek alkalmazkodni egymáshoz, a kialakult szokásokhoz, a viselkedési normákhoz, a munkavégzés szabályaihoz. A szervezeti kultúra megjelenési formái: Óvodai szintű ceremóniák, szertartások (a nevelési programban). Jelentős események az intézmény életében (pl. hagyományos nyílt napok, programok a két óvodában). Öltözködés, külső megjelenés (pl. óvodai emblémával ellátott felnőtt, gyermek pólók, sapkák). Jelképek, emblémák, szimbólumok (épületen, csoportszobákban, öltözőkben, dokumentumokon). írott és íratlan szabályok. Az intézmény szervezeti kultúrája értelemszerűen hosszabb ideje alakul, fejlődik, s még hosszú ideig fog tartani - lévén folyamatról szó -, amit a sok közös tapasztalat, közös tevékenység, pedagógiailag azonosan értelmezett nézetek, normák, és közös élmény tesz lehetővé továbbra is. 6. Pedagógiai munka jellemzői Az óvoda dolgozói azonos pedagógiai értékeket képviselnek, a gyermek érdekének, szükségleteinek figyelembe vételével. Törekednek a megújulásra, a házi bemutatók alkalmával tanulnak egymástól, átveszik egymás hatékony eljárásait, módszereit egyes nevelési helyzetekben, s ez mind-mind hozzájárul a nevelési munka sikeréhez.

22 6.1 Nevelési program A pedagógiai munkát a Komplex prevenciós óvodai Program alapján végzik. A nevelési program tartalmazza, hogy mit szeretnének, amitől eredményesnek mondható a pedagógiai munka. 6.2 Minőségirányítási program A nevelési program megvalósítására, végrehajtására egy ún. támogató, szabályzó dokumentumot készítettek, a minőségirányítási programot. Azt szabályozza, mit és hogyan kell tenni azért, hogy a nevelő-oktató munka célkitűzései megvalósuljanak. 63 Munkaközösségek A közoktatási Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy intézményen belül un. munkaközösség működjön. Az óvónők éltek jogukkal, így elmondhatjuk, hogy mindkét óvodában működik szakmai munkaközösség. A közösségi tagok rendszeresen tartanak megbeszéléseket. Segítik egymás nézeteinek kicserélését, formálják pedagógiai meggyőződésüket, új ismereteket szereznek. A munkaközösség közösségi hatása sokrétű: Pozitív információkat továbbít a testület tagjairól. A résztvevőkben alakítja a segítőkészséget, a szakmai igényességet, a kritikusságot. Fejleszti az innovatív gondolkodást. Biztosítja a szakmai fejlesztés kollektív jellegét.

23 A munkaközősség jellemzői. A munkaközösségi tevékenység tartalmát a tagok határozzák meg, azonos felelősséggel alakítják és értékelik. Igényeiket, értékeiket figyelembe véve érett döntéseket képesek hozni Itt nem érvényesülhet központi akarat. Épp ezért a közös óvodai ünnepekre rendszeresen előadásokkal készülnek, amely több év alatt saját igények alapján alakult ki. A nevelési programnak megfelelően a közös gondolkodás, azonos értelmezés kialakításában tevőlegesen részt vesznek. Vallom, hogy csak az a nevelőtestület képes önálló szakmai döntéseket hozni, amely nem kívülről és felülről várja a feladatokat, hanem - belülről megtapasztalva önnön erejét- eljut az innovációs szintig. 6.4 Gyermekvédelem A gyermekvédelem minden óvodapedagógus alapvető kötelessége, amelyet a gyermekvédelmi felelős koordinál munkaköri leírásának megfelelően. A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, aki az intézmény vezetőjének a megbízásából képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezeknek a szempontoknak az érvényesülését. A nevelési programban kitűzött feladatokat folyamatosan, minden pedagógus elvégzi a gyermekvédelmi felelős irányításával. További feladata, hogy a családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöbölje a veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi-lelki, erkölcsi károsodásoktól, ill. ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. Az intézményben főleg olyan gyermekvédelmi problémákkal lehetett találkozni, melyeknek szociális háttere van. A gyermekvédelmi felelősök ismereteik, tudásuk birtokában képesek feladataiknak eleget tenni.

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben