2007. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja"

Átírás

1 Vagyunk december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja A tartalomból Adventi levél A Szent Korona jegyében A gyalázat napja Határtalan gondjaink Magyar siker Erdélyben A magyar lelkiállapot A szülõföld ebédre, a nemzet vacsorára Kannibál-Magyarország Az én hazám A Mezõség képekben Mûhely Görbetükör Bandikó Örvendj, magyar hon, jó anya, fiad dicséretét dalold, zengjen dicséneked szava ahhoz, ki mindig pártfogolt. Õ néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked, hozzá törvényt is alkotott, üdvösség útján vezetett. (...) Három szent királyunk Feltünt az égi fényesség, s a nép, mely tévelygésben élt, elhagyva sûrû éjjelét, Krisztus szent igájába tért. Imádás legyen, tisztelet néked Hármas-Egy Istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kér nekünk. Amen. (Részlet a Gaude Mater Hungaria-ból, Himnusz Szent István királyról 13.sz.)

2 2 Híreink EKOSZ-EMTE EKOSZ Választmányi ülést tartott az EKOSZ december 1-én a Magyarok Házában Budapesten. Szabad beszélgetés formájában tárgyalták meg a résztvevõk az EKOSZ-ba tömörült erdélyi magyarok felelõsségvállalását, lehetséges szerepét hazánk jelenlegi kritikus politikai-eszmeierkölcsi helyzetében, a több esetben is megfigyelhetõ érdektelenség, fásultság, lemorzsolódás elleni küzdelem lehetséges módozatait. Kiemelt súllyal szerepelt a kettõs állampolgársági népszavazás kérdése, a gyászos emlékû december 5. harmadik évfordulójának, másrészt az MVSZ újabb népszavazási kezdeményezésének kapcsán. (Az EKOSZ elnökének e tárgyú beszédét l. a 14. oldalon). A konkrét szervezeti problémák megtárgyalására már nem jutott idõ, igény mutatkozott egy újabb választmányi ülés összehívására ezzel a céllal. Szekszárd - Az EMTE hagyományos (részben batyus) bálját január 12-én tartja a Gemenc szálló éttermében. Zenél a Horizont Tánczenekar. Batyus jegy 1200 Ft, vacsorás jegy 3000 Ft. Részletek Kese Ferec elnöktõl (tel.: 74/440041). - Az EMTE február 2.,10.00-ra hirdeti meg közgyûlését, a Babits mûvelõdési házba. Ötágú Síp Kulturális Egyesület - Szeged - Július én Nándorfehérvári napok elõadók voltak: Kovács Károly, az újvidéki TV szerkesztõje, Almássy István, Hódmezõvásárhely alpolgármestere, Kohári Nándor, szegedi önkorm. képviselõ, és Maurer Oszkár, az egyesület alelnöke. - November 16. Vetélkedõ az Árpád-ház kiemelkedõ személyiségeirõl - December 7. Kárpát-medencei költõ-találkozó (Vári Fábián, Banner Zoltán, Kisimre Ferenc). * szeptember 6. Mihalik Kálmán halálának 85. évfordulójáról nagyszabású ünnepség keretében emlékezett meg a Mihalik alapítvány. Emlékbeszédet mondott a Szegedi Dóm plébánosa, Kondé Lajos plébános és Gál Imre, az Alapítvány kuratóriumának elnöke. (A részletes beszámolót következõ számunkba juttatják el.) Komló A Komlói Erdélyi Kör szeptemberéig visszanyúlva állította össze tevékenységének hosszú listáját, ebbõl mi most természetesen csak az idei évet tudjuk idézni. - Január 31. Jézus és tanítványai címmel Ruzsinszky László elõadása - Február 10. Farsangi bál - Március 14. Részvétel a szabadságharc évfordulójának ünnepségén - Április 11. Történelmünk fehér foltjai - Kaáli Nagy Zsombor elõadása - Április 25-én Dr. Kiszely István antropológussal beszélgettek nemzetrõl-hazáról - Június 9-én vakációt elõzõ piknik - Szeptember 12-én tisztújító közgyûlés, régi-új elnök: Dr. Tamás Attila - Szeptember 19. A kör felszínének számítása egyiptomi módra - Ruzsinszky László elõadása - Október 5. Józsa Judit: Magyar nagyasszonyok - kerámia szobor kiállítás, majd folytatásként a székelykereszturi Pipacsok néptáncegyüttes Paraszt Dekameron c. elõadása - November 7. Õsi épített tárgyak a Kárpát-Medencében. A könyvet a szerzõ, Tóth József ismertette. - November 14. Gyócsi László Dalt sûrítenek a hegyek c. könyvét mutatta be, ami immár a harmadik útikönyve Erdélyrõl. Maglód Székelykapu Maglódon Augusztus 20-án Maglód várossá válását ünnepelte. Az eseményhez méltóképp kapcsolódott a Magyarok Világszövetsége lelkes maglódi tagjának, Mácsai Rudi bácsinak elismerésre méltó felajánlása. Nem kis összegû, egy személyes anyagi áldozatvállalása által székelykapuval gazdagodott a település. Az ünnepi szentmisét követõen nagyszámú helyi érdeklõdõ jelenlétében szentelték fel Maglód új büszkeségét. Barabássy Somogy Örs székely fafaragó mester alkotása, a csíki székelykapu Babba Mária ábrázolásával a katolikus templom díszévé vált. A Tamási Áron Erdélyi Kör dalai mellett Wass Albert versek, tárogató, hegedûszó tették ünnepélyessé az eseményt, amelyen jól megfért egymás mellett az árpádkori, a székely és a helybéli szlovák népviselet. Szüreti bál A Tamási Áron Erdélyi Kör újra megrendezte a környék településein élõ, ill. mifelénk ismerõsként járó erdélyiek által számon tartott szüreti bált. A remek hangulatú, hajnalig tartó rendezvényen a híres oroszhegyi zenekar lépett fel. Országjárás A Tamási Áron Erdélyi Kör tagjai között egyre nagyobb számban találhatóak Erdélyt és az erdélyi embereket szeretõ tõsgyökeres maglódiak is. Helyi vállalkozó, polgármester, szakmunkás egyaránt részt vesz a kör mindennapi munkájában. Sok egyéb mellett feladatuknak tekintik a szûkebb környezet megismertetése mellett az anyaország és az elcsatolt területek nevezetességeinek bemutatását. Atavalyi évben Vas megye volt a célpont, az idei õszön a Felvidék keleti részét sikerült felkeresnünk. Lõcse, a Magas Tátra, a Hernád- áttörés egy kicsit valamennyiünknek szülõföldünk gyönyörû tájait juttatta eszünkbe Október 23. Emlékfutás Salgótarján, Az idén már 16. alkalommal rendeztük meg az Október 23. Emlékfutást, az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulója tiszteletére. A megnyitóra megérkezett Schirilla György, aki már 7. alkalommal futotta le a 130 km-es távot. A résztvevõket Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszöntötte, majd Kiss Dénes babérkoszorús költõ, 56-os elítélt mondott nagyhatású beszédet. Ezután a megjelent szervezetek képviselõi koszorúztak a Megyeháza falán lévõ, 1956-os emléktáblánál, majd a 3 fõvédnök elindította a versenysorozatot. Az esõs, hideg idõjárás ellenére is szép számmal futottak a versenyzõk, 26 korcsoportban, 9.00-tól óráig. A verseny távja stílszerûen 456, 956, 1956 m, a váltóknál pedig a felnõtteknél 6 x 956 m, az általános- és középiskolásoknál 8 x 956 m volt. Rendkívül látványos, izgalmas küzdelemben alakult ki a végsõ sorrend, nagy szurkolás közepette. Minden versenyszám befejezése után ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás, majd sorsolás következett. Az I-III. helyezést elérõk érmet, oklevelet, ajándéktárgyat és 56-os lyukas zászlót kaptak. A váltócsapatok pedig az emlékfutás emblémájával ellátott pólóban futottak. Elsõ ízben rendeztük meg a családi futást, melynek feltétele volt, hogy legalább négyen teljesítsék az egy körös távot (956 m), és egyszerre érjenek célba. A beérkezett 12 család között 6 értékes ajándékot sorsoltunk ki. Az iskolák közötti pontverseny értékelésére és az ünnepélyes díjkiosztásra novem- Szerkesztõbizottság: Dr. Kövesdy Pál fõszerkesztõ, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Márton Ferenc szerkesztõ, Nyéki István technikai szerkesztõ Kiadja az EKOSZ elnöksége Alapító fõszerkesztõ: Orbán László Levelezési cím: Dr. Kövesdy Pál, 7100 Szekszárd, Otthon u. 2., tel./fax:(36)74/ A kiadásért felel az EKOSZ elnöke ISSN Böcz Nyomda - Szekszárd Átalvetõ

3 EKOSZ - EMTE Híreink 3 ber 28-án került sor, a Megyeháza dísztermében. Az ünnepség kezdetén Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony megnyitotta az Október 23. Emlékfutás fotó- és plakátkiállítást, egyben méltatta a rendezvény jelentõségét a város életében, és köszönetét fejezte ki a szervezésben résztvevõknek, valamint az iskolák, intézmények vezetõinek, tanulóinak, a támogatóknak, majd tevékenységem elismeréséül Salgótarján Emlékérem kitüntetést adott át. Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte az ünnepség valamennyi résztvevõjét, gratulált a szervezõknek a 15 év teljesítményéért, és fontosnak tartotta a versenysorozat további folytatását. Dénes János 56-os forradalmár, munkástanács-vezetõ szintén nagyra becsülését fejezte ki. A Himnusz eléneklése után a Dornyay Béla Tagiskola tanulói adtak színvonalas mûsort 1956 felemelõ, örömteli és tragikus napjairól. A kulturális mûsor után röviden ismertettem az Emlékfutás 15 éves történetét, köszönetet mondtam a szervezõknek, versenybíróknak, rendezõknek, iskolák, intézmények, óvodák vezetõinek, felkészítõ testnevelõ tanároknak, a helyi sajtónak, a Városi TV-nek, a 150 támogatónak, kiemelve a Duna TV, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége, Salgótarján Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Közgyûlés segítségét. Végül megköszöntem a polgármester asszonynak az elismerõ szép kitüntetést, és bejelentettem, hogy már el is kezdtük a felkészülést a 17. Emlékfutásra. Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult, majd baráti beszélgetéssel, vendéglátással fejezõdött be. Salgótarján, november 29. Valiskó Ferenc Dr. Szekeres Sándor könyvének bemutatója Az EKOSZ elnökségi tagja, a monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke, Dr. Szekeres Sándor október 3-án 17 órakor kezdte Gyõrött a Harmónia Mûvészeti Központban, a Gyõri Erdélyi Kör szervezésében idén megjelent könyvének, Székely Mózes Erdély székely fejedelme címû írásának bemutató sorozatát. A könyvbemutató sorozatot a szerzõ Erdélyben folytatta. A Sepsiszéki Székely Tanács és a Magyar Polgári Szövetség szervezésében október 22-én a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében Kisgyörgy Zoltán helytörténész beszélt, majd a szerzõ méltatta az egyetlen székely fejedelem életét. Az eseményrõl a helyi média is beszámolt. Október 23-án órától Gyergyószentmiklóson, este pedig Gyergyócsomafalván a Borsos Miklós Emlékházban, a helyi Székely Nemzeti Tanács meghívására tartott elõadást. Október 24-én 14-órától Gyergyócsomafalván a Köllõ Miklós Általános Iskola dísztermében a gyerekeknek, délután Gyergyóditróban a Nyugdíjasok Házában, este pedig Gyergyóalfaluban a Sövér Elek Galériában tartott elõadást. Az alfalvi elõadás elõtt citerazene fogadta a meglepett és december meghatódott szerzõt. A gyergyói bemutatókról a helyi média is beszámolt. Egész héten lehetett hallani a marosvásárhelyi rádió magyar adásában, hogy október 25-én a Bolyaik terén, az Unitárius Egyház termében, a Súrlott Grádics irodalmi kör szervezésében Székely Mózes fejedelemrõl hallhatnak az érdeklõdõk. Az elõkészítés nem volt felesleges, az Unitárius Egyház terme zsúfolásig telt, ahol a szerzõvel Bölöni Domokos író beszélgetett, Gáspár Sándor, a marosvásárhelyi rádió munkatársa a frissen megjelent könyvet méltatta. Az est fénypontját emelte a Cantuale együttes: Nyilas Szabolcs, Bíró Péter, Márton Zsolt és Ferencz Õrs csodálatos énekprodukciója. A könyvbemutató sorozat Brassóban zárult október 26-án, ahol a kisebbségben élõ magyarság nagy örömmel fogadta a szerzõt. A brassói Unitárius Egyház dísztermében Máthé Sándor unitárius lelkész szervezésében mintegy ötven személy hallgatta kíváncsian a szerzõ elõadását Székely Mózes életútjáról, mely éppen a Brassó melletti csatában fejezõdött be. A helyi brassói magyar média az eseményrõl beszámolt. A könyvbemutató sorozat alatt a szerzõ nem mulasztotta el, hogy párhuzamot vonjon az akkori történések és jelenünk aktuális nemzetpolitikai kérdései között, egyértelmûen letéve voksát Tõkés László mellett. Székely Mózes fejedelem életútjának ismertetését a szerzõ folytatatja, legközelebb a Nagyatádi Erdély Kör, tavasszal pedig Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és környékén igyekszik megismertetni az egyetlen székely fejedelem életét és életmûvét. Mezõberény Beszélgetést közölt a Békés Megyei Hírlap Kajlik Péterrel, a Mezõberényi Erdélyi Kör elnökével Otthonról hazaért Berénybe címmel. Egy idézet belõle: Bennünket Erdélyben a románok egyszerûen csak bozgornak, hazátlannak neveznek, Magyarországon viszont a legnagyobb sértés számunkra, ha lerománoznak. Nagyszüleink magyar állampolgárok voltak, s apáink, nagyapáink még a Ceausescu-diktatúra legnehezebb éveiben is, amikor csak a templomban lehetett magyarul megszólalni, arra neveltek bennünket: elsõsorban magyarok vagyunk. Az írás visszatér az aug. 20-án, a kör fennállásának 15. évfordulóján felállított székelykapura is, melyen a székely és a mezõberényi címer egyaránt szerepel, és amely kifejezi a jövõbe vetett hitet, de azt is, hogy soha nem feledjük múltunkat. Gyõr AGyõri Erdélyi Kör legutóbbi rendezvényeibõl: - November 1-én megemlékeztek elhunyt szeretteikre, a megemlékezést Lentulai Attila ref. Esperes tartotta - November 7-én Kecskés Attiláné Az én Erdélyem címmel irodalmi estet tartott - November 28-án a dévai gyermekek javára tartottak gyûjtést. - December 19-én tartják meg hagyományossá vált karácsonyi ünnepségüket, a kisgyermekes családok, az egyedül élõk hangsúlyos megszólításával. MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG H Budapest, Semmelweis u Telefon: (36-1) ; Fax: (36-1) Honlap: Adószám: LÉPJ KÖZÉNK! Dr. Szász István Tas, az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének (FAKAOSZ) elnöke, lapunk állandó, nagyra becsült munkatársa felvételt nyert a Magyar Írószövetségbe. Szívbõl és büszkén gratulálunk neki! (Jelen számunkban több írását is olvashatjuk.) A Magyar Egészségügyi Társaság szeretettel várja soraiba mindazon egészségügyi dolgozókat és egészségügyben munkálkodókat, akik az alábbiakban megfogalmazott Küldetésnyilatkozattal egyetértenek. K Ü L D E T É S N Y I L A T K O Z A T A Magyar Egészségügyi Társaság politikamentesen mûködõ civil szervezet, mely feladatának tekinti a magyar orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók és az egészségügy bármely területén tevékenykedõ szakemberek összefogását, egymás segítése-, a magyarság egészségi állapotának javítása-, a nemzet fennmaradása érdekében. A Társaság kiemelt figyelmet szentel a Kárpát-medence magyarjainak egészségi állapotára, a népszaporulat alakulására. Elsõsorban népbetegségekkel foglalkozik, igyekszik azok társadalmi és környezeti okait feltárni, szem elõtt tartva a betegségek megelõzésének fontosságát. Rendszeres konferenciák, kongresszusok szervezésével elõsegíti a közvetlen kapcsolatteremtést a határokkal elválasztott magyarlakta területek között. Lehetõséget kínál a világban folyamatosan szétszóródó, magyarul tudó, beszélõ, magát a nemzethez tartozónak valló, egészségügyben munkálkodók kapcsolatfelvételére és a nemzeti tudat erõsítésére. Budapest, október A Magyar Egészségügyi Társaság Elnöksége

4 Karácsonya EKOSZ - EMTE Decemberi lapszámunk elé Tisztelt és szeretett olvasói az Átalvetõnek! A késõ õszi külsõ és a lelkünkre telepedõ belsõ sötétség közepette szedegeti össze a szerkesztõ a súlyos mondanivalót rejtõ írásokat, alakítja ki azt a gondolati-érzelmi vonalat, ami mindennapjaink sarából a karácsony fénye felé vezet. Az egyes írások maguk is megadják az ünnepi szám súlyát, hangulatát, mégis, többek véleménye szerint is, szükségesnek tûnik egy szerkesztõi bevezetõ, a figyelemfelkeltés, egyes tematikus síkok külön kiemelése, árnyalása végett. Legyen hát. A magyarság kollektív, tudatos és tudatalatti csüggedtsége, depressziója mára az anyaországban érte el mélypontját, miközben Erdélyországban érdekes, izgalmas, és talán-talán végre reményteli események történnek. A kósza hírek az erdélyi magyarság magára találásáról, fejének felemelésérõl, gerincének lassú kiegyenesedésérõl szólnak, elõtérben természetesen a félve várt uniós választással. Ennek nem kívánt, mégis nyilvánvaló hozadékaként az erdélyi politika szereplõi az anyaországi mágneses erõvonalak irányába álltak be pillanatok alatt, pontosabban a régóta meglévõ irányultságok váltak most ordítóan szembeötlõvé. Legalábbis ami a vezetõk tájoltságát illeti, hiszen a választók széles rétegei ott is manipulálhatóak és manipuláltak voltak, még gyurcsányék megjelenése sem volt eléggé (el)riasztó, és a választók nagy része számára nem (most sem-a szerk.) világos, hogy az RMDSZ lényegében a román nemzetstratégiai érdekek képviselõje - írja borbély Zsolt Attila elemzõ írásában. Sajnos egyet kell értenünk vele, a tények, az elmúlt lassan immár évtizedek! fájdalmas tanulságai következetesen ezt bizonyítják, valamint a nemzeti érdekek határon inneni és túli kufárainak összeborulását, miközben tudjuk azt is, hogy megannyi derék, áldozatkész ember tevékenykedik a kezdetektõl és maradt máig az RMDSZ soraiban. Csak hát odaátra is feltehetõ a kérdés, miként ideát az MSZP híveinek: látják-e a történések lényegét, saját felelõsségüket benne, és ha igen, mikor vonják le a szükséges konzekvenciákat? Mindez nem homályosíthatja el annak jelentõségét, hogy Tõkés László nemzeti oldala a magyar szavazatok 40%-át kapta, minden eszköztelensége, kiszorítottsága dacára. Túl a cikkben leginkább elemzett román belpolitikai helyzeten, mi most szívszorongva várjuk az uniós parlament színpadán történendõket, és itt kell megkérnem az olvasót, szíveskedjék visszalapozni elõzõ, szeptemberi lapszámunk 8. oldalára, ahol megfogalmaztuk elvárásainkat ügyünk egyetlen méltónak tekintett képviselõje, Tõkés László irányában, elemezve azt a lehetetlenül nehéz feladatot, ami ott rá várhat. Most, a feltételes módot boldogan félretéve lessük szívszorongva, hogy az EU-s Néppárt frakciófegyelme képes lesz-e útját állni a várható testvéri gáncsoknak. Melyekbõl van elég a példatárban. Igen, Anyaország. Amelyik a harmadik évfordulón most emlékezik a gyalázat napjára, december 5-re. Az EKOSZ elnökének itt közölt beszéde gyász - egyben adventi vigaszbeszéd is. Anyaország, amelyre immár elfacsarodó szívvel tekinthet minden határon túli magyar, a megtévedt, szerencsétlen, becsapott, kifosztott és kicsúfolt nemzettársaira, akik hihetetlen vakságukban megtagadták önmagukat, lényük lényegét, behódolva Belzebubnak. Avagy már régen csak a nyelv köti össze Magyarország külön táborokra szakadt részeit, amazokban semmi közös nem maradt emezekkel, velünk? Miközben az országnak házában ott áll a mindnyájunk fölött õrködõ nemzeti szentség a Szent Korona. Rovatunk írásai elsõként Kaslik Péter dolgozata - érthetõvé teszik az Õ mibenlétét, a magyarságot menteni képes és kész hatalmát, és érthetõvé az ország-és nemzetromboló ellenpólus viszonyát is Õhozzá. Ebben Kaslik Péter a gyurcsányi meg nem értést hangsúlyozza, magam meg arra gondolok, hogy a kis(z)királyok lelke mélyén a letaszítottak, a magukat letaszítók fájdalmas gyûlölete munkálhat a számukra immár soha el nem érhetõ iránt. Meggyõzõdésünk, hogy Márainak a számûzetés fájdalmából született, de most a jelenkori, belsõ számûzetésünket felidézõ, a rovatban nem véletlenül közölt Halotti Beszéd-e csak a fájdalmas jelen, a jövõ az Övé, az Õ országáé. Ami következõ rovatunkat ( Fennmaradásunkért ) illeti, szükségesnek látom Szász István Tas barátom gondolatsorát idézni: Jövõnket a demográfai helyzetünk dönti el, ezzel a kérdéssel nemzeti stratégia nélkül tengõdõ közösség nem képes megbirkózni, ugyanakkor nemzeti stratégia valódi nemzeti kormány nélkül hatékony formában nem jöhet létre, nemzeti kormánya viszont csak tisztán látó, nemzetét tudatosan és korszerûen szeretõ többségi szavazóbázissal bíró országnak lehet. Akkor hát tesszük mi is a magunkét a tisztánlátás és a nemzetszeretet érdekében, csatasorba állítva Kosza Ida professzorasszonynak a fogyásunk pszichés hátterét felfejtõ remek dolgozatát, majd Tóth Károly Antal írását Svédországból, aki saját és családja sorsán keresztül szemlélteti, hogyan falatik fel a szülõföld ebédre, a nemzet vacsorára. A csapdahelyzet pedig abban áll, hogy rengetegen falattattak fel azok közül, akik maradtak, de aki elment, az TKA-al együtt keserûen vonhatja le a végkövetkeztetést: ha Erdélyben maradtam volna, és nem tennék semmi mást, csak otthon élnék, többet érne - mint így az életem. Magyar sors. E magyar sors sodrását követi Csapó Endre magyar prizmája is, amivel nem csak elemez, de rámutat arra is, hogy megmaradásunk legfõbb akadálya most az országon belül van, meg hogy minden globális folyamat közepette is az emberek nemzeti közösségekben akarnak élni. Ez bizony ellentmond a liberális messianizmus némely híve (pl. György Péter esztéta) elvárásainak (Élet és Irodalom), melyek a nemzetállami berendezkedést óhajtanák meghaladni. És sorra mondanak ennek ellent a másik pszichiáter, Szász István Tas Határtalan gondjaink -at számba vevõ írásai (a rovat a Naplójegyzetek folytatása), meg a põre valóságot rögzítõ Pillanatfelvételek, Sárközy Csaba remekbe szabott, szellemes írásaival és Stoffán György kíméletlen õszinteségû, az öszödi beszéd igazságbeszéd-jellegét kimutató pamfletjével. Fórum rovatunkban mutatkozik be elsõként és áll mellénk Reiner Péter, mint olyan zsidó származását vállaló magyar ember, aki tud és mer (!) 2007-ben magyar hazafiként megnyilatkozni. A rovat további gondolati-érzelmi-beszámolói megnyilatkozásaiból kiemelendõ a SZta szignó mögé rejtõzõ Szabó T. Attila biológus professzornak meleg húsba vágó írása. És sorolhatnám tovább: Szász I.T. egy fotókiállítás megnyitójának apropóján tárja elénk az erdélyi sors hullámverését õsei földjén, a Mezõségen, könyvbemutatónk érdekes és értékes darabjait, élen S. Benke Évának Palágyi Menyhért alakját a méltatlan feledésbõl rivaldafénybe állító könyvével, Szõcs Károly dr. Németországból küldött újabb sziporkáit, Gál Mihály dr.-nak a moldvai magyarság eszmei rehabilitációjáért folytatott küzdelmét, és a Hozzászólások sorát mindennapjaink lényeges mozzanatairól. Az Irodalom rovatban B. Osvát Ágnes a régi szeretettel és a megszokott színvonalon várja olvasóit. Hát igen, decemberi lapszámunk ismét súlyosra és nem éppen szívderítõre sikeredett, de szinte minden írásban és ez nem lehet véletlen ott található az adventi várakozás mélyén rejtõzõ reménység. Tudatunk felszínén vagy lelkünk mélyén tehát mindnyájan érezzük-reméljük azt, amit SZIT barátunk így fogalmaz meg: A fenékhez csapódás ereje fog felfele lendíteni. Meg természetesen Urunk, Istenünk segítsége. Boldog Ünnepeket. K.P. Karácsony - Az Ige testté lett Átalvetõ

5 EKOSZ - EMTE 2007 Karácsonya 5 Szász István Tas December reménye December reménye el ne hagyj, Október emléke itt maradj, November négy, tégy vallomást, Hogy testünkben lánctalpak vágtak csapást. Mert elfeledve az igazság, Az mit csak tények fénye ád, S míg várunk csendben kisdedet, December huszonegy megvezet. Az év e sötét napja itt, Ki ismeri még azt, akit Nekünk hozott, s utódait: A jajt, a bajt, s mi undorít, Az ármány, hazugság és vakhit. December reménye el ne hagyj, Egy elgyötört nemzetért Itt maradj, És orgonák hangján énekelj, Míg felsír a kisded Véle kelj Hadra mindenért mi túlerõs, Mit hiába vív megannyi hõs, Nagy glóriás és halk szerény: Munka, kitartás és erény. És ragyogtass felénk csillagot, Égess a gazra billogot, Mert olyan gyenge már szemünk, Hogy ránézni is alig merünk. S mit megéltünk évekig: félelem, Most itt van ismét a végeken. December reménye el ne hagyj, Talpon maradni erõt adj, Hogy felnyíljanak a szemek, S megértsék, hogy már nem lehet Tovább hinni a képtelent, És nem tudni, hogy mit jelent Minden, amit e kor teremt, S amit elpusztít abból mi volt, Becsületünket, min nem volt folt, És hitünket abban, ami lesz, Hogy rajtunk erõt mégsem vesz A hazugság s a kapzsiság, Mi nemzetünkben rendet vág, Végzetes rendet, pusztítót, S minket egymásra uszítót. December reménye el ne hagyj, Velünk örökké itt maradj, Oldott kévénket egybe kösd, És hagyj utánunk örököst december Adventi levél 2007 Kitekintek a szürke latyakos novemberbe, és az elmúlás megannyi üzenetét hordozó október után hangulatom csak tovább süllyed. Hányadszor küldöm Nektek adventi gondolataimat? Magam sem tudom már, hiszen jórészt a számítógép elõtti korszakba nyúlik vissza az igényem, hogy barátaimmal megosszam szellemi prófuntomat. Prófuntot mondok, mert kenyerünk e téren is fekete és harci volt mindenkor, hiába reméltünk nemzetünk munkájának jutalmát jelképezõ lágy fehér cipókat, s mellé csillogó és zamatos szõlõfürtöket. S arra is jól emlékezem, hogy sokan és sokszor válaszoltatok nékem több reménykedést kérve számon, míg mások maradék reményeimet vontátok kétségbe. Bizony ez az állapot jellemezte életünket, munkával, küzdelemmel s remények dédelgetésével teli évtizedeinket. Megküzdöttünk és elbukva is újra talpra álltunk, a reánk mért csapásokból is megtanultunk gyarapodni, és ezerszer megbocsátottunk az ellenünk vétkezõknek. Csakhogy az az ország nem jött még el, a kísértések még nem múltak el, és fõképpen nem szabadultunk meg ama gonosztól. Hogy mi volt az atyai akarat? Hát bizonyára ez. S, hogy azért-e, mert még nem bocsáttattak meg a mi hetedíziglen is érvényes vétkeink, vagy azért igen, ez talán a vigasz pillanata, mert az azt bünteti kit szeret emberi ésszel oly nehezen érthetõ igazságának, értelme, célja van. Hiszen éppen mi tapasztaltuk meg, hogy szenvedéseink által elõre léptünk, s bár voltak, akik elbuktak, és voltak, akik elhullottak a próbatételek során, mi megmaradók mégis és világ csodájára felálltunk, eldobtuk mankóinkat, levetettük tetszhalotti lepleinket, újra láttunk és jártunk, éltünk és elölrõl kezdtünk mindent. Vagyis a reményt és csalfa vak reményt számon kérõ válaszokat leltározván mégis az elõbbi kerül ki gyõztesen. Hiába nyomaszt a novemberi kép, hiába ejt kétségbe egy ország, egy nemzet csatakos menetelése a felszedett kövezetû sáros úton, hiába szegélyezik azt keresztre feszítettek, és hiába vetnek kockát köntöseinkre az árulók és a bambák, az út végén, a barlangsír kövén mégiscsak egy üres lepel hever, és hirdeti a gyõzelmet a gonosz felett. Mert túl a hitünk nyújtotta vigaszon, túl minden hasonlaton, túl a történelmi meg a saját tapasztalat nyújtotta felismeréseinken is, ott lebeg az igazság és az ésszerûség, a rend erejének kiegyenlítõ hatalma. Igen: az nem lehet hogy Semmi sem történhetett hiába. Mi hordoztuk keresztjeinket, vívtuk apró harcainkat, gyûjtöttük a nemzet nektárcseppjeit, hangyaszorgalommal cipeltünk testünknél, lelkünknél látszólag nagyobb terheket, és mindez nem válhat semmivé. Néha látszólag úgy tûnik, megtörténhet, de a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel a bizonyság, hogy a jó, a tiszta, az elõrevivõ búvópatakként is megmarad és felszínre tör. Csüggedésünk ma látható mélységei talán éppen azt a pontot jelzik, ahonnan már csak felfelé van elmozdulás. A fenékhez csapódás ereje fog felfelé lendíteni, s bár tudom, hogy ez fájdalmas, netán kockázatos is lehet, mégis hiszek benne, hogy elõbb vagy utóbb megtörténik. A rossz, ami körülvesz, már nem írható le jelzõkkel, s nem is érdemes szavakat keresni vagy azok fokozatait ragozni. Van, amikor a gonoszság már önmagát emészti el, és ma ezt a pontot közelítjük. A gátlástalanság nagy elõnyeit a becsület és tisztaság önkorlátozó ereje eddig nem tudta ellensúlyozni, a neki mindent szabad magatartás eleddig elõnyt jelentett, de elképzelhetetlen, hogy a végtelenségig képes lenne fenntartani önmagát. S mivel a hatalom és az erõ megtartásának módszereiben csak a megengedhetetlen tárházából képes fegyverkezni, elõbb vagy utóbb ez a lehetõség kimerül. Közeleg a mindenki számára világos leleplezõdés pillanata. Nem tudhatjuk, melyik percben. Nem is lesz könnyû. Ami utána reánk vár, talán az lesz a leginkább embert próbáló, de ezt is túl kell élnünk. Nem sok nemzet van a földkerekségen, amelyik ebben nagyobb gyakorlattal rendelkezne. Felettünk Isten szabad ege és kegyelme. Talpunk alatt õseinknek az egész Kárpát-medencét beterítõ csontjai, kezünkben az õ csontkezükbõl kihullott tapasztalat fegyvere. Köröttünk egy önmagát felfalni képes, neoliberális téveszme vezette globalizálódó világ. És elõttünk a küzdelem. A küzdelem reménye, lehetõsége és kötelessége. Ne csüggedj el kicsiny sereg, szól a zsoltár. És erre buzdít ez az újabb adventi várakozás is. Egy távoli part halovány csíkja feldereng. A megváltás közeleg, de nem lehet osztályrésze ölbe tett kezeknek. A nemzet hajójának fedélzete vár. Ott a helyünk. Leányfalu Szász István Tas

6 Karácsonya EKOSZ - EMTE Karácsony Karácsony szent estéjén titokzatos, jó érzés ölel át gyerekkorom óta. Az isteni csoda és emberi meghittség igazi öröme. A világ megváltójának, Jézus Krisztusnak születésnapja. Ma is együtt kellene legyen minden kis- és nagycsalád, az emberiség nagy családja. Mesélni, beszélgetni régi szokásokról, hagyományokról, templomba menni, együtt érezve a sûrû havazásban. A Csendes éj, a Mennybõl az angyal és a Pásztorok dallama újra magasba szálljon, hirdetve 2007 szent estéjén az értünk való megszületés örömét. Jézus eleve elrendelésében minden pillanatban tündököl, a megszületéstõl kezdve, a kereszthalálon át, az új életre való feltámadásában, bûneink bocsánatának megélésében, az örök szellem és lélek gyõzelmében, diadalában. Most is ott ül az Atyaisten jobbján, s ítél eleveneket és holtakat. Közben mi Karácsony elõtt és alatt hiábavalóságok után rohangálunk, kisebb bevásárlóközpontokból nagyobbakba és még nagyobbakba futkosunk. Nincs Isten a bevásárlókocsi ideges rángatózásában, az akciós árukért való szakadatlan versenyfutásban! Szent Karácsony estéjén, fehéren és nagyon kiéhezve, legalább álljunk meg egy szóra, egy mások által elrebegett imára. Isten ott van minden gondolat mélyén csak gondolatok kellenek. Adytól az Úr érkezése címû versét gyerekkoromban, a templomban és az iskolában is elszavaltam, hogy: Amikor elhagytak,/ Mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és váratlanul/ Átölelt az Isten.// Nem harsonával,/ Hanem jött néma, igaz öleléssel,/ Nem jött szép, tüzes nappalon,/ De háborús éjjel.// És akkor megvakultak/ Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,/ De õt, a fényest, nagyszerût,/ Mindörökre látom./ Ady jelképrendszerében meghalt ifjúsága, a bujaság és féktelenség. Berobbant az új nemzedék: modern és magyar életérzésével! Persze, hogy nem értették meg mûvészetét, fõleg kicsapongó életviteléért gyûlölte a fél ország, de a másik fél szerette, lám-lám református pap bátyjáról milyen keveset tudunk! A lélek körforgása végtelen, vagyis halhatatlan, nem mint a görög mítoszokba, hanem a magyar népmesén keresztül a mindennapi életünkig és vissza. Több mint kétezer év óta évente megszületik Jézus Krisztus. A régi naptár szerint december 25-e ugyanakkor az újév elsõ napja, a világmegváltó születésnapja (attól kezdve naponta egy perccel lesz világosabb, nõnek a nappalok). Nekünk magyaroknak dupla ünnep, 1000 december 25-én koronázták meg Vajkot a szent koronával, a keresztségben lett István, akit aztán 1083-ban szentté avattak Esztergomban, nem Rómában, mint a többi szentet. Ettõl az idõponttól számítjuk ezer éves keresztény királyságunkat. Más népek nem dicsekedhetnek ezer éves keresztény történelemmel, mint mi magyarok, úgy, hogy még a Habsburg dinasztiából való utolsó magyar királyunkat, IV. Károlyt is boldoggá nyilvánították az elmúlt évben Rómában. Karácsony elõtti napokban érezzük, hogy milyen esendõk vagyunk mi emberek, ha isten nem fogja a kezünket. (Pascal, a francia fizikus sem hitt Istenben, de amikor a hintó elõtti lovak megbokrosodtak és a Szajnába rohantak, négy utazótársa meghalt, õ karcolás nélkül életben maradt, azután élete hátralévõ idejét elsõsorban az ige terjesztésével és megértetésével töltötte.) Meg tudjuk-e érteni az értünk való emberré válás majd szenvedés karácsonyi misztériumát? Nem kell sérelmeket és aprópénzt számolgatni! Tárjuk ki wekerletelepi lelkünk spalettáit! Vigyázat, a rothadó pozdorja spalettákat nézni is rossz, ne nyitogassák, azokat le kell cserélni! Átadjuk-e András Zoltán Karácsonyfadisz Láttátok az árva díszt, ahogy csüngött a fán, vízkereszt után kukába hányt fosztott ág szárazán? Madárcsõr csörren rá mintha csengetni kezdene körötte rozsdállik hûvösen a közöny szívós szégyene. magunkat annak, akitõl vétettünk? Aki sosem csalt meg, aki sosem volt képmutató, aki nem volt kevély, gõgõs éveken át azzal dicsekedve, hogy õ milyen jó és a javunkat akarja, de közben a legnagyobb bûnt követte el, amit el lehet követni az ember ellen: a jövõbe vetett hitünket vette el, törte szét Tudjuk, hogy a Jézus által meggyógyított tíz ember közül csak egy ment vissza hozzá, hogy megköszönje. Jézus többször jelentette szenvedéseit, hogy mi fog az embernek fiával történni. Szenvedett a vének s a fõpapok üldöztetésétõl, az írástudóktól és a farizeusoktól, akik meg akarták öletni. Beteljesült, de harmadnapon feltámadott. Félre a búval, ép testben ép lélek! Jézustól tudjuk, hogy testünk a lélek temploma. Isten ott van a pislákoló gyergyafényben, a kivágott ezüsfenyõ s lucfenyõ tûlevelében, a szemek tiszta villanásainak lélektükrében. Isten ott van a felhõk örökös hömpölygésében, a változatosságból kikristályosodó állandóban: akár a gyémánt! Jézus megdorgálta Pétert: Távozz tõlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. A sokaságot pedig az õ tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az õ keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az õ életét, elveszíti azt; valaki pedig elveszíti az életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall? (Máté ev. 8/33-35.) A Karácsony rávilágít életünk értelmére, a valódi értékekre. Szeresd a te Istenedet teljes szívedbõl és teljes elmédbõl, ez az elsõ és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Bús magányunk a kemény tél tépje szét, ne legyen langyos, fekete karácsonyunk. Hó hökkenjen a kerítéseken, a kiugró ereszeken. Isten örömteli végszava zengjen a dicsõítõ énekekben, a nagy fehérségben. Mindannyian meghívottak vagyunk az ünnepre, de kevesen vannak, akik tiszta lélekkel vannak jelen, s még kevesebben lehetnek a kiválasztottak ebben a világnagy Sodoma és Gomorában! Boldogok lehetünk, hogy az ismeretlenség angyali köntösében sok jó ember véd és vág körülöttünk, önzetlen, hatalmas lélekkel! Nekik köszönhetjük, hogy csúcsragadozóként még fel nem faltuk egymást! Wekerletelep, jóval Karácsony elõtt Juhos-Kiss János Átalvetõ

7 EKOSZ - EMTE A Szent Korona jegyében 7 Az alábbi dolgozat késõn érkezett ahhoz, hogy azt megírásának apropója, a kiváltó szégyenletes esemény után, szeptemberi lapszámunkban közölhettük volna. A ragyogó elemzés tárgya és lényege viszont nagyon is égetõ aktualitás marad, rovatunk másik két anyaga pedig megfelelõ hátteret biztosít most neki. Kaslik Péter A KISZ-király és a kancellár avagy mit kíván a magyar nemzet, és mit kínál a kormány? A sejthasadás igénye szerint nõ az igény újra definiálni: ki a köztolvaj, az osztály és népáruló, a demagóg, a szó-diarés üzér s könyöklõ s mind a törtetõ: mert hova is? Illyés Gyula: Közügy (1981) A magyar nyelvterületen ma már egy Gyurcsány Ferenc nevével kezdõdõ mondatot nem lehetséges közröhej, vagy általános megbotránkozás és szégyenérzet nélkül befejezni. A közelmúltban ismét leesett a csillár. Angela Merkel, német kancellár, augusztus 21-én egynapos látogatásra érkezett Magyarországra, és ebbõl az alkalomból találkozott Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, utána pedig az ellenzék vezetõjével, Orbán Viktorral. Gyurcsány Ferenc ezt a hivatalos alkalmat megfelelõnek ítélte arra, hogy a német államfõvel megossza különvéleményét a Szentkorona jelentésérõl, és az állam jelképeinek az Országházban való elhelyezésének helyénvalóságáról: Az az igazság, hogy én mélyen ellenzem, hogy itt van. Szerintem ez a Parlament a köztársaság Parlamentje, és nem jó a királyság jelképét idehozni. A jobboldali konzervatív kormány döntött így, Orbán miniszterelnök úr. Gyurcsány fenti kijelentését két nappal követõen, augusztus 22-én Gusztos Péter, az SZDSZ képviselõje nyílt levelet intézett a miniszterelnökhöz, amelyben felvilágosítást kér a Szentkorona kiemelt szerepérõl a tisztavatási és a rendõravatási ünnepségeken. A Népszava teljes terjedelmében leközölte. Gusztos Péter elõször a Népszabadság január 10. számában tett a Szentkoronának a Magyar Igazolványon való megjelenítése ellen, amelyben azt kifogásolta, hogy a Szentkorona sérti az utódállamok érzékenységét. Gusztos Péter cikke nyomán egy minõsíthetetlen kampány indult a Szentkorona ellen. Gyurcsány Ferenc ezt a nyilvánvalóan összhangot Szentkorona elleni kampányt kormányszintre, illetve a nemzetközi politika szintjére emeli. Félve gondolhatunk csak Gyurcsány Ferenc és Gusztos Péter felháborodására, ha azok egy magyar kormányküldöttség tagjaiként ellátogatnak Izraelbe, és az izraeli köztársaság Országházában, a Knesszetben megpillantják Dávid király csillagát. Gusztos Péter tettetett kérdéseire Zrínyi Miklós fogalmazta meg a tömör választ 1663-ban: Az mi régi szent István királyunknak koronája semmi a pallos nélkül. Vagyis: A Szentkorona foglalja magában azokat az emberi és nemzeti értékeket, amelyek védelmében az államnak joga van honpolgárait felszólítani arra, hogy, ha kell, életüket adják a hazáért. Erre egyedül a nemzet tényleges értékeit képviselõ államnak van joga. Az Igazi haza c. írásában erre utal Babits Mihály is. Szégyenletes és megalázó volt a magyar államiság és diplomácia számára, amint Gyurcsány Ferenc félresikeredett tekintélyt mímelõ fejtartásával, komolykodó hangjával és egy elegáns borbély mozdulataival minden elõzmény vagy összefüggés nélkül elmondja Angela Merkel német kancellárnak a maga különvéleményét a Szent Korona jelentésérõl, és annak az Országházban való elhelyezésének létjogosultságáról. A Forbes magazin szerint Angela Merkel ma a világ legnagyobb hatalommal rendelkezõ nõi politikusa, aki naponta hozzáértõen tárgyal az Európai Unió, valamint a világ országainak vezetõivel, és legjobb tudású szakembereivel. Tudvalevõ az is, hogy Angela Merkel maga is igen magas fokú képzettséggel rendelkezõ személy és tapasztalt politikus. Angela Merkel fizikából és vegytanból doktorált, politikai és társadalomtudományi cikkei pedig rendszeresen jelennek meg a legrangosabb társadalmi és politikai folyóiratokban december Elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány milyen választ remélt fenti megjegyzéseivel kapcsolatban a német államfõtõl. Tudvalevõ, hogy a németek igen módszeresek, és a kancellár külföldi látogatását sem bízzák a véletlenre, már csak azért sem, nehogy a német kormányszóvivõnek esetleg utólag kelljen kézzel-lábbal magyarázkodnia, hogy hát Merkel asszony ezt nem így gondolta, és nem azt mondta, amit mondott, hanem azt, amit mi most mondunk, hogy mondott. Nyilvánvaló az is, hogy a németek készültek Gyurcsányból, illetve vették a fáradtságot, hogy megismerjék emberüket. Feltételezhetõ tehát, hogy amint Gyurcsány a koronáról kezdett beszélni, Angela Merkel valószínûleg tudta mirõl van szó, és azt is, hogy kivel van dolga. Gyurcsány Ferenc zavaros megnyilatkozásai egyszerre több síkon értelmezhetõek. A fenti, Szentkoronáról való kijelentés, annak szerkezetét tekintve, azt tükrözi, hogy a miniszterelnök felfelé szolgalelkû és behízelgõ, lefelé, Orbán Viktor felé pedig erõszakos és igazságtalan. A szóban forgó kijelentés valóságtartalma alapján viszont megállapítható, hogy Gyurcsány szokásához híven Angela Merkelnek is hazudik, mert elhallgatja a német kancellár elõtt a magyar alkotmányának a Szentkoronára vonatkozó rendelkezéseit. Magyarország alkotmányának XIV. fejezet pontja szerint a Szentkorona a Magyar Köztársaság címerének egyik megnevezett alkotóeleme. A Szentkorona tehát az érvényben lévõ jogszabályok értelmében is a mindenkori magyar állam legitimitásának és történelmi folytonosságának jelképe, nem pedig a királyi államforma kelléke. Az Alkotmány pontja szerint: Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezõek Arról ne is beszéljünk, hogy az alkotmányos rend biztosítása éppen a miniszterelnök elsõdleges felelõssége. Gyurcsány tehát nemcsak hazudott Angela Merkelnek, amikor a Szentkoronáról mint a királyság jelképérõl beszélt, hanem megsértette saját hivatali esküjét és az alkotmány elõírásait is. A Szentkorona tehát az alkotmány elõírásai szerint nemzeti jelképeink egyik meghatározó elemeként van jelen az Országházban, nem pedig a királyság jelképeként, amint azt Gyurcsány állítja. A Szentkorona, a helyünk a nap alatt jelképe, szûkebb értelemben pedig a helyünk a Kárpát medencében alanyi jogának ezer éves múltra visszatekintõ bizonyítéka. A Szentkorona a magyar államiság jelképe, és a magyar állam önállóságának és szuverenitásának alapját képezi. A Szentkorona szorosan összefügg a magyar nemzet egységének felfogásával és a nemzeti megmaradás kérdéseivel is. A Szentkorona, annak történelmi jelentése alapján a magyar nemzetnek Európa népeivel kötött elévületlen szerzõdésének záloga és ezzel Európához tartozásunk eltörölhetetlen bizonyítéka. Nincs tehát az az emberi meggyõzõ erõ, hazugságra való rátermettség, utólagos magyarázkodás vagy furfang, amely Gyurcsány Szentkoronáról való kijelentéseinek tárgyi tévedéseit, zavaros logikáját, jogi pontatlanságait, fogalmi ellentmondásait és nyelvi értelmetlenségeit ésszerûen és elfogadhatóan megmagyarázhatná. Ennek ellenére Daróczi Dávid kormányszóvivõ a Klubrádió Kontra címû mûsorában utólag arról igyekszik meggyõzni az embereket, hogy amit Gyurcsány egy protokoll alapján, s egy elõre elõkészített állami látogatás alkalmából körülbelül egy perc alatt elmon-

8 8 A Szent Korona jegyében EKOSZ - EMTE dott, nem azt jelenti, amit Gyurcsány mondatai az ország hivatalos nyelvének értelmezése alapján jelentenek, hanem azt, amit most a kormányszóvivõ utólagosan elmond: Nyilvánvalóan tudatában van a miniszterelnök, hogy mi a Szent Korona törvényi státusza, de a véleményét ezzel együtt is már többször kifejtette errõl. A kormányszóvivõ fenti kijelentése nem tartalmaz egyetlen bizonyítékot vagy meggyõzõ érvet sem Gyurcsány kijelentésének igazolására. Egyszerû ráduplázásról, illetve pozitív formában megfogalmazott tagadásról van szó (A kormányszóvivõ nem mond mást, minthogy Gyurcsány igenis tudja, hogy mi a Szentkorona törvényi státusa.) Különleges azonban, hogy az alkotmány ide vonatkozó elõírásaira a kormányszóvivõ sem hivatkozik. Úgy tûnik, Daróczi Dávid maga is érzi, hogy semmi kézzelfoghatót nem hozhat fel Gyurcsány védelmére, és a továbbiakban azt mondja, hogy szerinte vannak Magyarországon ennél fontosabb kérdések is, amikrõl vitatkozni érdemes a parlamentben, különben pedig mindenért a Fidesz a hibás. Ezzel a kibúvóval pedig az a baj, hogy a Szentkorona kérdését maga Gyurcsány vetette fel. Senki sem kérdezte. Ha Magyarországon vannak fontosabb dolgok, mint a Szentkorona mai jelentõsége és annak elhelyezése, akkor Gyurcsány miért a Szentkorona elhelyezésérõl beszél a német kancellárnak, és nem például a határon túli magyar közösségek elleni jogsértésekrõl, vagy a magyar gazdák súlyos helyzetérõl, a magyar föld ideken kézre juttatásáról, az iskolabezárásokról, a pedagógusok tömeges elbocsátásáról, vagy az egészségügyben teremtett képtelen állapotokról. A kormányszóvivõ utólagos mentegetõzése a fentiek mellet is több olyan ellentmondást tartalmaz, amely a vak vezet világtalant, vagy az ennyire azonban ne nézze senki ilyen együgyûnek a magyart jegyében külön elemzést igényelne. Néhány nap múlva, Gyurcsány maga is odaáll, és Internetes naplójában megkísérli elmagyarázni, hogy nem azt mondta, amit mondott, hanem azt, amit most mond: Fel nem foghatom, hogy mitõl lenne a harmadik Magyar Köztársaság jelképe a Szent Korona. A köztársasági eszmerendszer egész lényege abból a hitbõl, meggyõzõdésbõl származik, hogy a demokratikus államhatalomban a közhatalom forrása a nép és a népakarat. Hogy a közhatalom nem természeti vagy isteni eredetû, hanem a demokratikus népakarat által meghatározott. Ne kérdezzük, hogy a közhatalom természeti eredete mire vonatkozik, vagy melyik jogelméleti iskola meghatározásait követi, illetve létezik e ilyen jogfelfogás. Ne kérdezzük azt sem, hogy Gyurcsány képes-e követni saját gondolatainak logikáját, mert, ha a köztársasági eszmerendszer is a hitbõl származik, a népakarat pedig a köztársasági eszmerendszer alapját képezi, akkor a népakarat is isteni eredetû. Ezek szerint a Szentkorona nem képezheti a köztársaság antitézisét, hanem a dolgok mélyén a Szentkorona szintén a népakaratot jelképezi. Gyurcsány azonban mindennek az ellenkezõjét szándékozott bizonyítani. Fel nem foghatom, hogy mitõl lenne a harmadik Magyar Köztársaság jelképe a Szent Korona - olvassunk Gyurcsány fenti bejegyzésében. Ezek szerint azonban, vagy a kormányszóvivõ hazudik, aki elõzõleg azt állította, hogy a miniszterelnök nyilvánvalóan tisztában van a Szentkorona törvényi státuszával, vagy pedig Gyurcsány hazudik önmagának, amikor azt állítja, hogy nem tudja, hogy mi a Szentkorona törvényi státusa. A Szentkoronának az állami jelképpé nyilvánításáról az alkotmányozás folyamatában összpárti határozat döntött. Gyurcsány tehát szembefordul az abszolút többség formájában kinyilvánított, általa olyan nagyra tartott népakarattal is. Marosvásárhelyi utcarészlet Az ország miniszterelnöke, hivatalának meghatározása és eskütétele alapján maga felelõs az ország törvényes rendjének biztosításáért. Lehet-e tehát a miniszterelnöknek az alkotmány elõírásaira vonatkozó magánvéleménye azokra az elõírásokra vonatkozólag, amelyek tiszteletben tartásáért õ maga a felelõs? Thomas Hobbes híres kifejezése: Auctoritas non veritas facet legem. (A hatalom, nem az igazság teszi a törvényt), annak legalapvetõbb értelmezése szerint is azt a magától értetõdõ, és általánosan elfogadott tényt fejezi ki, hogy a szabály az szabály, és amíg az érvényben van, azt mindenkinek be kell tartania. A Gyurcsány által hangoztatott népakarat a döntés jogára, a szuverenitásra utal. A szuverenitás pedig szorosan összefügg a hatalom legitimációs kérdéseivel. A volt kommunista rendszer haszonélvezõi Magyarországon ma tudvalevõleg nem erkölcsi joguk alapján kormányoznak, hanem az alkotmány pozitív elõírásainak köszönhetõen vannak hatalmon. Annak az alkotmánynak alapján, amelynek elõírásait Gyurcsány Ferenc kétségbe vonja. Az alkotmány az ország törvényes rendjének folyamatos biztosítását szolgálja, az tehát nem tartalmazhatja a saját szabályaival való szembehelyezkedés törvényes lehetõségét. Gyurcsány Ferenc, mint az állam miniszterelnöke, hivatalának meghatározása és az alkotmányra tett esküje alapján maga felelõs az ország törvényes rendjének és az államhatalom zökkenõmentes mûködésének biztosításáért. Aki pedig a szabályok tiszteletben tartásáért felelõs, amíg hivatalban van, végképpen nem fejezhet ki magánvéleményt azokra a szabályokra vonatkozólag, amelyeknek a tiszteletben tartásáért õ maga a felelõs. Ebbõl a szempontból Gyurcsány kijelentése egyfajta hazaárulásnak is minõsíthetõ. A létezõ köztársaságok hagyományai Magyarországon Az elmúlt ötven év egypártrendszerének haszonélvezõi ma mindenestõl a liberális köztársaság hívei. Magyarországon a köztársasági államforma az újabb kori magyar történelem legsötétebb korszakait jelenti. A Magyar köztársaságok demokratikus tartalmának hiánya pedig a köztársaság eszményének a teljes megcsúfolásával azonos. A Kun Béla nevéhez fûzõdõ Elsõ Magyar Köztársaság esetében a népakaratot egy, a Szovjetunió hatalmára támaszkodó szûk csoport testesítette meg. Kun Béla kormányának és komiszárjainak személyi összetétele kiütközõ módon ellenkezett az akkori magyar társadalom összetételének átlagától. (Vidékek szerint, falu, város, foglalkozási ágak szerinti képviselet teljes hiánya stb.). A Második Magyar Köztársaságot, a Rákosi rendszert pedig leghûebben Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. örökérvényû verse jellemzi tökéletesen. Hegedûs András, a Második Magyar Köztársaság miniszterelnöke szerint, a Második Magyar Köztársaság megalakulásáról és annak mibenlétérõl körülbelül kétszáz, Rákosi kommunista pártjához tartozó személy döntött. Hegedûs Andrásnak ebben a kérdésben az volt az érdeke, hogy ez a szám minél nagyobb legyen. Kun Béla és Rákosi kormányainak egyoldalú összetétele és a Szovjetunió katonai erejétõl való függõ viszonya alapján népakaratról nem is beszélhetünk. Hegedûs András szerint a Rákosi korszak kommunista pártjának tagjai 1956 után Kádár János pártját a saját pártjuknak tekintették, és fel sem merült bennük a gondolat, hogy ne igazoltassák át magukat Kádár kommunista pártjába. A folytonosság tehát teljes: Lenin, Kun Béla, Rákosi, Kádár, Apró Antal, Gyurcsány. A fenti családfa jobban hasonlít a királyok családfáira, mint a demokratikus vezetõk meghatározott idõk közötti váltakozásaira. Az egypártrendszer keretei között mûködõ köztársasági államforma demokratikus tartalmáról ne is beszéljünk. A napjainkban olyan fennszóval hirdetett Harmadik Magyar Köztársaság a Második Magyar Köztársaság apáról fiúra szállt, liberális köntösbe öltöztetett változata. Gyurcsányék számára rendszerváltás nem is volt, csak a (nagy) hatalom forrásának újbóli megítélésérõl volt Átalvetõ

9 EKOSZ - EMTE A Szent Korona jegyében 9 szó. Magához a nagyhatalomhoz való viszonyuk maradt ugyanaz. Ennyit a népakaratról és a köztársaság eszméjének haladó hagyományairól Magyarországon. Kolumbusztól a köztársaságig és vissza A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak - olvassuk Szent István intelmeiben. Gyurcsány összefüggéstelen és megbotránkoztató kijelentései jobban hasonlítanak az õrült királyok képtelen megnyilatkozásaira, mint egy demokratikusan megválasztott állami vezetõ megnyilatkozásaira. Az állam vezetése higgadtságot, körültekintést és elõrelátást követel. Gyurcsány azonban nemcsak türelmetlen, hanem kiszámíthatatlan, is, mert képtelen felmérni cselekedeteinek és kijelentéseinek elõrelátható következményeit. Gyurcsány, a volt kommunista vezetõ, egyik nap a zsidók százezreit Spanyolországból kiûzõ középkori spanyol királyi páros, Ferdinánd és Izabella hûséges szolgálatában álló és kenyerén élõ, gyarmatosító, és az õshonos lakosság elleni genocídiumot könyörtelenül megtestesítõ Kolumbusz Kristófhoz hasonlítja magát, a másik nap pedig a Szentkoronának mint a királyság szimbólumának a magyar Országházban való jelenlététõl félti a Harmadik Magyar Köztársaságot. A Magyarországon fennszóval hangoztatott Harmadik (modern) Magyar Köztársaság eszméje a liberalizmus terméke. A liberális gondolkodásmód a politikában semmi újat nem tartalmaz, csupán a tényleges tulajdonjogi viszonyokat igyekszik összeegyeztetni a valósággal. A liberálisok célja, hogy az országot azok irányítsák, akik azt ténylegesen birtokolják. A liberálisok, az erõskezû király és az igazi demokrácia között állnak. Sem királyságot, sem tényleges András Zoltán Téli éjszaka Mint villanó fejszeél, vág a fagy. Gyûjti a szél a jégforgácsokat. rozzant szán talpán szikrát vet a hó, megfeszül a váll, megszakad a ló. Zúzmarás ágon didereg a hold, megfagyott fénye sápadt, mint a holt. Vihar torka horkan, recseg az ág: állják a sorsot a tarfejû fák. Kavargó hóba három madár hull, virrasztani hármas csillaggyertya gyúl. Hõköl az éjjel, vörhenyes az ég tán felenged egyszer: megfut a tél december népuralmat nem akarnak, mert a királytól a hatalmukat féltik, a néptõl pedig újonnan megszerzett vagyonukat óvják. A liberálisokat tehát monarchiaellenességük a baloldali eszmék felé sodorja. Vagyoni biztonságuk iránti félelmük pedig egy olyan erõs államot diktál a számunkra, amelynek katonasága és rendõrsége megvédi újonnan szerzett vagyonukat. A liberálisok tehát az erõs állam és a tényleges demokrácia közötti kettõsség kötéltáncát járják, és a saját céljaik megvalósítása érdekében az erõs állam eszméjét és a saját demokratikus elveket is folyamatosan elárulják. Azt is mondhatnánk, hogy a liberálisok király nélküli királyságot, és demokrácia nélküli demokráciát akarnak. Gyurcsány hatalomra jutása is jobban hasonlít az öröklõdõ királyság trónkörüli harcaira, mint a demokratikus állami vezetõk demokratikus megválasztására. A Harmadik Magyar Köztársasággá átkeresztelt ország jelenlegi miniszterelnöke úgy került a hatalom közelébe, hogy benõsült az új pénzes arisztokrácia egyik véres múltú tagjának családjába, majd pedig a királydrámák mintájára, a trón megszerzéséért orvul hátba támadta szellemi atyját és elõdjét, Medgyessy Pétert, és elfoglalta annak trónját. Gyurcsány egyfajta jobboldali leninista, kinek számára a politika a barát és az ellenség elõre kijelölt meghatározására épül, és megnyilatkozásait az ellenségkép és a gyanakvás (éberség), az ellenségeskedés (az osztályharc kiélezõdése), a bosszú és a minden áron való érvényesülés kényszere fûti. Gyurcsány ténylegesen azt mondja a német kancellárnak, aki a látogatás során mindkettõjük tudomása szerint Orbán Viktorral is találkozik, hogy ha Orbán Viktor kerül hatalomra, akkor Magyarországon visszatér a királysági államforma. Elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány mit várt el Angela Merkeltõl. Talán azt, hogy Merkel azt mondja: Richtig, igaza van Önnek, Herr Gyurcsány. A Szentkorona furton furt arra emlékezteti a határon túli magyarokat, hogy õk is ugyanolyan magyarok, mint a magyar magyarok, és ez sérti az utódállamok, a liberálisok és a republikánusok érzékenységét, mert a Szentkorona puszta jelenlétével a magyar nemzet egységére utal. Különben is mindenért Orbán a hibás örökkön örökké, Ámen. Köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmemet, mert mi ezt Németországban nem tudjuk ugyebár. Ha ma délután találkozom Orbánnal, majd megmondom én neki, hogy Németország liblingje csak az lehet, aki micisapkaként kezeli a nemzet ezer éves államiságának jelképét. Andrea Merkel, azonban nem szólt semmit, sem a Szentkoronáról, sem a népakaratról, sem a koronázatlan királyokról. Németország kancellárja magyarországi hivatalos útját követõen minden politikai súlyát és Németország gazdasági erejét latba vetve kijelentette, hogy nem lehetséges Európa szeme láttára egyetlen nemzet tagjait, és egyetlen embercsoportot sem elsorvasztani, vagy azokat õsi szülõföldjükrõl elûzni. A német kancellár határozottan követelte, hogy ne ütlegeljék személyválogatás nélkül az esti utcákon békésen hazafelé tartó fiatalokat, és ne lõjék ki az emberek szemeit, ha azok jogaikért békésen tüntetnek. A német kancellár mindezt Magyarországi látogatását követõen egy hétre mondta Pekingben. A kínai császárok trónjáról és koronájáról azonban egy szót sem szólt, hiszen a kínaiak a maguk állami jelképeirõl bölcsen hallgattak, mert az belügy. Zárszó A birodalmi politika szolgálatában álló magyarországi hatalmi elit soha sem lesz képes megérteni a Szentkorona igazi jelentését, mert a szabadság zászlaja helyett a rabság zászlóit hordozza, és adja kézrõl kézre egymásnak. Akik a külsõ birodalom nevében kormányoznak, azok számára az ország csupán a földet és az államformát jelenti. A föld azonban nem a haza, és nem is az ország, az csupán lakhely, üzlet és gazdaság. Az államforma pedig a legjobb esetben keret, a legrosszabb esetben ürügy. Babits szerint, ami a földben szent, az az emberek emlékei, nyelvünk, gondolataink, amelyeken kívül nincsen számunkra hely. A Szentkorona az igazi és mindenkori szabad hazát és a hazára való jogot jelenti, amelynek zászlaját fõbenjáró bûn és hazaárulás egymás ellen, vagy más nemzetek ellen fordítani. Azok számára, akik ezt megértik, a Szentkorona belügy. Kaslik Péter egyéb írásai a szerzõ honlapján olvashatók ().

10 10 A Szent Korona jegyében EKOSZ - EMTE Szerelmese vagyok népemnek Dr. Varga Tibor jogtörténész Solymáron él, s a Kõrösi Csoma Akadémián tanít. A tanításon túl minden létezõ idejében megy, ahova hívják, s fáradhatatlanul beszél a magyar nemzet múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl, társadalmi berendezkedésérõl egykor, s ma, jelképeirõl, azok valós értelmezésérõl. Elõadásai arról szólnak, nem is olyan régen még úgy létezett a magyar nemzet, hogy szerves egységben élt Istennel, annak parancsait vonakodás nélkül teljesítette. Ezért boldog volt, egészséges, tiszta gondolkodású és lelkû. Aztán történelmünk megbicsaklott, s az Istennel való szövetség szálai elkezdtek szakadozni, foszladozni. Õsi tudásunk fénye megkopott, emberi minõségünk leromlott. Hányattatásainkban, megpróbáltatásainkban ha nem egyetlen emberöltõhöz mérjük önmagunk mégis megõrzõdött, s ma is jelen van egy magasabb minõség, melyet a Szent Korona képvisel léte, jelentése sajátos pecsétként mélyen belekódolva minden magyar szívébe, lelkébe. Amikor elõadásain Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy szavak nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció tartományán túl egyszerre csak lélektõl lélekig hatolnak a gondolatok. Annyi szeretettel, hittel, reménységgel, elkötelezõdéssel beszél nemzetünkrõl, hogy neki elhisszük: közel van a feltámadás. Magára találhat még Magyarország, mert érti a folyamatos és mélyen alantas támadások üzenetét. Érti, ez már puszta létében fenyegeti. S ha érti, akkor elõbb vagy utóbb ismét az ég felé emeli tekintetét, és diadalmasan veszi vissza mindazt, amit valaha magáénak tudhatott e nemzet. A testi lelki szellemi tisztaságot, az el és befogadást, a nagyvonalú adás és példaadás képességét. Ha így akarjuk. Mert ne feledjük: nem Isten hagyott el bennünket! Mi tesz egy nemzetet nemzetté? Nálunk ez egy különleges hagyomány: másként tekintünk egy nemzetre, mint ahogyan tõlünk nyugatabbra, vagy keletebbre teszik. Az emberiség történetében kétfajta viszonyulás volt: az egyik az, ami a Jóisten gondolata volt a teremtett világról, a másik, ami most uralja a világot. Utóbbi egyénben gondolkozik, miközben a mi gondolkodási módunkat meghatározta a szkítáké, hunoké és a magyaroké. Elõbbi kettõ gyûjtõfogalom, mely sok népet jelöl meg. Azt lehet vitatni, hova tartozunk, de hogy a nomád kultúrához, az kétségtelen. Ez a gondolkodásmód amirõl úgy gondolom, birodalmi gondolkodásmód, az különbözteti meg más országokétól, hogy emberiségben gondolkozik és sohasem egyénben. Nálunk egyik nyoma az, hogy már a középkorban, az õsi hagyományból levezetve különbséget teszünk a született, tehát a testi magyar (natus hungarica), és a lelkileg magyar (gens hungarica) között amely valami különleges tulajdonság folytán összetartozókat jelöl meg. Ami krisztusi gondolat, mert ugye gyümölcsérõl ismerszik meg az ember. Elválik a magyar testiségtõl, és a halhatatlan lélek által határozódik meg, ki a magyar: nem érdekel, honnan jössz, az érdekel, mit csinálsz. Nagyszerû példa erre az aradi vértanúk esete is, amit a mai média lelkesen fitymál, elõtérbe helyezve, hogy Vécseyben, vagy Damjanichban mennyi a magyar, miközben az ember fogja a fejét: hát nem érted meg?! Ez egy gyönyörû példája annak, hogy testileg nem voltak magyarok, vagy alig volt bennük magyar, de azért haltak meg, ami magyar. Tehát magyarnak lenni az Istennel való együtt járást jelenti. Azt jelenti, hogy nemes módon jelen lenni a világban. Azt jelenti, hogy magyarnak lenni vállalás, filozófia kérdése. A nemes módon magyarnak lenni, akként viselkedni, évszázadokig elkísérte a nemzetet, csak az elmúlt hatvan évben a magyarnak mondott nem magyar média éppen ezért próbálja ezt eltüntetni. Éppen az által, hogy jó magyar szokás szerint rendszerint valami pejoratívat tesz mellé. Valójában nemzetünk a halhatatlan lélek által határozódott meg. Nem csak az a magyar, aki testileg az, hanem aki lélekben és viselkedésben is az tud lenni. Két éve láttam egy tévémûsort, ahol a riporter Kós Károlyról beszélt. Valahol azt olvasta (s nem volt rest megnézni a lexikont), hogy a es években azt írták Kós Károlyról, turáni az arcéle. Kiderült számára, hogy alig volt benne magyar vér S ez a legnagyszerûbb benne, bár nem volt testileg magyar, mégis olyan Európa-hírû építészeti stílust teremtettet, ami ízig-vérig magyar. A lélek egy bizonyos idõ után kiül az ember arcára. Lehet valaki úgy is turáni, hogy testi megjelenésében nincs turáni, mégis, a lelke az. Magyarnak lenni a halhatatlan lélekkel való életet jelenti, s azt is, hogy a magyar kultúra legyõzte a halált. Ez más kulturális közösségekre nem igaz, mert például egy zsidó a törvény szerint határozza meg magát, s azt mondja: aki a nemzetségben benne van anyai leszármazási vonalon keresztül, az számít zsidónak. Nyugati kultúrában, s a példa legyen germán: ha a vérében van egy csepp germán, akkor germánnak számít. Ha nincs benne, akkor nem számít annak. Nálunk az a fontos, amit fentebb már megfogalmaztam: nem érdekel, honnan jössz, az érdekel, hogy milyen módon viszonyulsz Isten teremtett világához. Meg lehet úgy fogalmazni, hogy a világban ez egy eléggé egyedülálló, magasabb rendû szemlélet, hiszen isteni magasságokból szemléli az õt körülvevõ világot? Feltétlen. A magyarságról, ha nemzetrõl beszélünk, akkor így érdemes beszélni. Olyan, mintha az Úristen teremtett rendje köszönne vissza a világban való együttélésben. Mi szüksége van egy nemzetnek a jelképekre? Egy nemzet jelképe olyan, mint az embernek a keresztneve. Valójában Isten errõl ismer meg bennünket. A jelben, jelképekben benne van sûrítetten, hogy mi az ember, a nemzet küldetése. Ugyanez vonatkozik az egyénre is. Nem az egyéni születésünk a fontos, régen sem az volt, hiszen minden születéssel érkezik a halál is. Egyetlen ember története is lejátssza a teremtés történetét, amelytõl úgy lehet megmenekülni, ha a halált legyõzõ Megváltónk elõtt az egyén magára veszi eljövendõ sorsát, ez a keresztség, s abban a pillanatban az Ige által teremtett világból kap egy résztörvényt, személyre szóló igét, amely az õ keresztneve. Személyes jel. Egy nemzet születésének helyét egy tágabb közösségbe saját jelei különböztetik meg, ami által a jó Isten megismeri bárányait. Történelme során volt-e ennyire súlyos helyzetben a magyar nemzet, mint jelenleg? Négyszáz éve nagyon súlyos helyzetben vagyunk, de ilyen súlyosban, mint az utóbbi 60 évben, nem volt. Nagyon hosszú idõn keresztül vittük magunkkal az õsök tudását, s volt egy megfelelõ szokásrendszer, ami bennünket eligazított. Az utóbbi 60 évben azonban elindult egy folyamat, mely szerint a múltat végképp eltörölni, pontosan azért, mert ha nincs az embernek múltja, nem lesz jövõje sem. A jelképek ezért tartoznak ide! Érdekes dolog, amikor arról beszélnek, nem szabad árpádsávos zászlót használni, miközben az 1358-as Képes Krónikában már megtalálható ez a zászló. A turulmadarat fasiszta jelképnek igyekeznek egyesek beállítani, holott a néplélek õrzi: így hívták az uralkodóházat, de nekünk történeti bizonyítékunk is van rá. Anonymus ben befejezi mûvét, s közben az uralkodóházról is beszél. Latinul azt írja: de genere, majd utána magyarul is odaírja, hogy turul. Tehát Turul háznak hívták. Árpádházról mi csak 1746 óta beszélünk, amikor Anonymusnak a mûvei széles körben ismertek lesznek, és ekkor már a régi történelmi hagyományokat szeretnék, ha elfelejtené a nemzet, mert akkor már nem szabad teljesen. Erre csak azt lehet mondani, hogy Hitler szerette a Sacher tortát, ettõl azonban a Sacher torta nem lett fasiszta Ha elveszik a jelképeinket, nem ismer ránk a jó Isten, másrészt nem lesz múltunk. Miért nem mûködnek a társadalom önvédelmi reflexei, illetve azok feladása minek a következménye? Átalvetõ

11 EKOSZ - EMTE A Szent Korona jegyében 11 Azért, mert nem vagyunk szabadok. Az a nemzet, amelyik nem ünnepelheti meg a múltját, az olyan, mintha az egyes embernek nem lehetne a saját felmenõit megismerni. Akkor önmagát, a múltját sem fogja megismerni. Gondoljunk abba bele, hogy Balassi-év volt. Ha visszaemlékszünk, ennek kapcsán az országban semmi nem történt Ott volt az elmúlt év, amely a nádorfehérvári diadalnak az ötszázötvenedik évfordulója volt. A nándorfehérvári diadal egy olyan ünnepe volt Európának, amelyért nem csak Európa, hanem egy egész világ volt hálás. Illõ tudni, hogy a déli harangszó az Úr angyala imádság. Urunk színeváltozásának ünnepe augusztus 6-án ennek a tiszteletére volt elrendelve. Államilag errõl mindenképpen meg kellett volna emlékezni ha szabadok vagyunk. De ezt nem tettük. Ami arról tanúskodik, hogy olyanok vezetik az országot, akik nem szeretik ezt a népet. Legvégül itt van Szent Erzsébet születésének éve (1207), melynek idén van a nyolcszázadik évfordulója. A nyugati világ legünnepeltebb nõi szentje. A német lovagrend legismertebb szentje a mi Turul-házi Szent Erzsébetünk, s az, hogy államilag meg sem emlékeztek róla, kvázi egyházi belüggyé teszik, ebbõl is nyilvánvaló, hogy Magyarország nem szabad. Vajon képes-e még ez a nemzet újra magára találni, vagy olyan mélységben mûködnek ezek a romboló folyamatok, ahonnan nincs visszaút? Képes ismét felállni a magyar nemzet. Ami most van, az annak a következménye, hogy a különféle manipulációs eszközök segítségével sajtón, televízión, rádión keresztül, szorosan együttmûködve a hatalommal, egészségtelen módon befolyásolják az embereket gondolataikban, cselekedeteikben. Nem szeretik ezt a közösséget. Nagyon sok mindent el tudtak érni az elmúlt év alatt, valahol azért mégis úgy van ez, hogy apostoli korban vagyunk, s nekünk csak a Kárpát-medencét kell talpra állítanunk. Egyébként az Úristen senkire nem rak nagyobb terhet, mint amennyit el tud viselni. Éppen ezért megtisztelve kell érezni magunkat, mert minket, ezt a csaknem klinikai halál állapotába jutott nemzetet arra tartotta alkalmasnak Isten, hogy azt fel tudjuk támasztani a világ boldogságára. Nem túlságosan optimista? Nem. Egyébként azt látom, életben maradunk. Az egy más kérdés, hogy nagyon sok tévtan van jelen, s ez olyan, mint amikor az új életre kelésnél, vagy a felébredésnél az érzékek még nincsenek tökéletesen becsatolva. De elõbb utóbb ez is bekövetkezik, régóta nem használt tagjaink már zsibbadnak. Egy biztos: tízmillió magyar már nem akar úgy élni, ahogy most él, csak még azt nem tudja, hogyan kellene. A jogból levezethetõen létezik-e ma is a Szent Korona, mint magasa bb minõség, ha igen, milyen módon épülhetne be a jelenlegi jogrendbe? Ez egy bonyolult kérdés, mert egy eléggé labilis jogfolytonossági rendszerünk van. Jelenleg az október 23-án kikiáltott köztársaság a népköztársaságból, a Rákosiék által alkotott írott alkotmányból van levezetve egyébként történeti alkotmányunk volt március 19-ig. Az 1946-os volt az elsõ köztársaság. Ekkor született az XX. törvény, ami kimondta a népköztársaságot, majd októberében a népköztársaságból köztársaság lett, a harmadik. Elõtte történeti alkotmányunk volt, s nem írott kivéve a neoabszolutizmus korát, amikor nyomás alatt voltunk. A magyar nemzet szabad volt, így mindig is érvényesítette történeti alkotmányát, és törvénysértés jogot nem alapít. Amikor 1946-ban az elsõ köztársaságot kikiáltották, akkor szovjet megszállás alatt voltunk. A 89-es köztársaság kikiáltásának az alapindokát az képezte, s ezt az akkori vezetõ hatalom az MSZMP is elismerte, hogy megszállás alatt volt az ország. Ez azért nagyon problematikus, mert ezer évig, vagy tán jóval többig van egy formánk, ahol a történeti alkotmánynak az a lényege, ha egyszerûen kimondja az ember: az Isten Igével teremtette a világot, az Ige szétvált igazságosságra és igazságtalanságra, s ez változatlan. Ehhez képest az örök teremtett világ változékony, kérdéseket tesz fel egyes nemzedékeknek. Van úgy, hogy december egy nemzedéknek az életbölcsessége, az az év nem elegendõ, hogy a helyes választ megadja ezekre a kérdésekre. Ezt úgy oldja meg, hogy meghosszabbítja a létezését, megnézi az elõdök válaszát, s minél régebbi egy válasz, annál jobb, hiszen az Úristen teremtette a világot. Ezek a válaszok jogszokásban voltak meg, s ebbõl nõtt ki a törvény. A mi történeti alkotmányunknak része volt már Szent István intelme, s könnyen belátható, ahogy ez velünk együtt idõsödik, jelen van benne mindazoknak a bölcsessége, akik valaha ide születtek, és azok érdekében történik az örök rend megtartása, aki ide fog születni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy jól elkészített kovászos kenyeret: a legutolsóban van benne a legelsõ esszenciája, lényege. Úgy is hívják: élõ (szerves) alkotmány. Ez így volt egészen 1944-ig, a német megszállásig, tehát ez velünk idõsödött. Benne van minden bölcsességünk, amit apáink, nagyapáink, s mi tudunk. Hogyan volt lehetséges alig fél évszázad alatt az emberek ilyen fokú elbutítása, s egyben elbizonytalanítása önmagukban, a nemzetben, s így a jövõben is? Ennek az oka, hogy egyrészt fizikailag sanyargatnak, másrészt szellemileg. Mindaz szellemi gyilkosság, ami az utóbbi idõben történt, amikor meg lehetett bélyegezni, hogy aki nemzeti jelképet lobogtat, az gazember, vagy fasiszta. A szellemi gyilkosságok elkövetõi önmagukon állnak bosszút. Ráadásul ezt a helyzetet ugyanaz a hatalom teremtette, amely a Szálasi-féle rendszert is teremtette, amelyik most, ill. elõzõleg volt/van hatalmon. Tudniillik módszerében teljesen megegyezett a Rákosi féle rendszerrel. Szálasi a magántulajdonban lévõ termelõeszközöket igénybe akarta venni. Ugyanúgy, ahogyan a kommunisták államosítottak. Szálasi éppúgy megosztotta, szétzilálta az érdekképviseleti szerveket, ahogy azok késõbb a kommunizmusban sem tudtak érvényesülni. Létrehozta a pártállamot, a párton belül pedig egy árnyék országgyûlést, árnyékkormányt. Ugyanez volt a kommunizmus: nem hívott össze országgyûlést, rendeletekkel kormányzott. A kommunista regnálás alatt évente 2-3-szor hívták össze az országgyûlést, átlagban ötvenöt-hatvan törvényerejû rendeletet, határozatot hoztak. De ugyanezt csinálta Szálasi is: saját kezébe összpontosította a kormányzói, miniszterelnöki és a hadsereg-parancsnoki hatalmat. Ez a kommunizmusra is jellemzõ volt, azonban ez teljesen ellentétes volt a régi magyar hagyománnyal, mert nálunk a hatalom mindig osztott volt. Az uralkodó önmaga nem alkothatott törvényeket, csak a közösséggel, országlakosokkal egy lélek, egy szív erkölcseként, tehát osztott hatalom volt. Rákosi idejében, s a mai nyolcvanévesek pontosan emlékeznek rá: a nyilas levetette egyenruháját és felvette az ávóst. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy a nemzeti jeleket ne lehessen használni. Ha megvizsgáljuk, (ahogy Trianon után történt), amennyiben megmarad a megcsonkított Magyarországon nemzeti kézben a vagyon, az elõbb-utóbb nemzettudatot szül, s ebbõl következõen fölvetõdik a revízió kérdése. Csak akkor nem vetõdik fel, ha elveszem a vagyont a nemzeti erõktõl, másrészt minden nemzeti jelképet használni bûnös, gazember dolog és el lehet vitatni. A hatalomnak a civil társadalom megmozdulásainak letörése, teljes ellehetetlenítése jól felfogott érdeke. Hogyan látja, ezek a civil kezdeményezések képesek lesznek felnõni feladataikhoz és cselekedni? Lát-e erre utaló jeleket? Látok, mert az elmúlt 16 év alatt, ha sarkosan fogalmazunk, kiderül, nem volt olyan vezetése még az országnak, amelyik igazán annak érdekeit akarta volna. Ezt onnan is lehet tudni, hogy akik szeretik ezt a közösséget, azzal kezdik, hogy az egész Kárpát-medencével kommunikálnak. Tót, oláh, rác és folytathatnám, nem azért él rosszul, mert itt van a magyar, hanem azért él rosszul, mert amíg az oszd meg és uralkodj elvét gyakorolják, s míg a jövedelem kiáramlik, a nemzetközi erõk járnak jól. Nézzük meg: a Kárpát-medencében élõket összekötik érdekeik, s azokat közösen kellene érvényesíteni. Ad abszurdum akár úgy is, hogy maradjanak változatlanok az országhatárok, de az érdekeinket közösen tudjuk érvényesíteni. Akereskedelmi útvonalak rajtunk keresztül haladnak, s csak a földrajzi szempontokat is

12 12 A Szent Korona jegyében EKOSZ - EMTE hosszasan lehetne sorolni, ami óriási jövedelmet jelentene az itt élõ közösségnek. Egy biztos, az ún. nagypolitikától nem lehet megoldást várni. Nagyon kevesen vannak azok, akik még hisznek akár a bal-, akár a jobboldalnak. Bármelyikük nyer, csak a finánchatalom jár jól legfeljebb a frazeológia változik. Az ország kimerülõben van. Magyarország sorsa azon múlik, megcsinálhatja-e helyben saját országát. Én azt látom, tapasztalom, egyre többen, egyre több helyen, településeken vannak olyan emberek, akik elõadásokat szerveznek valamilyen közösséget tartanak fönn. Sok kis közösség vette kezébe saját sorsa irányítását, és nem felülrõl várják a megoldásokat, mert nem is várhatják, hanem hozzálátnak és megcsinálják. S ha ezek a kisebb közösségek felélednek, életre kelnek, akkor Magyarország talpra áll. Bármilyen szomorúnak tûnik is a helyzet most, van remény Magyarország feltámadására. Egyik elõadása záró gondolata az volt: szerelmese vagyok a népemnek. Miért? Mert nagyon sok jó tulajdonsága van. Még ami rossz, az is nagyszerû benne. Nem igaz, amit hatvan év alatt mondtak például a nemzethalál. Azt látom, a mi kultúránk valóban olyan kultúra volt, melynek nyomán bármerre lép, ott élet keletkezik. És nem is akármilyen élet! Azoknak teremtõdik meg az öröklét, akik tudják, hogy a teremtett világ mögött ott van az Úristen arca. Mi ezt tudjuk, ezért is vagyunk a Szûzanya népe. Hiszen az Istenfiú, s vele az öröklét rajta keresztül érkezik, emberi formában. Nálunk minden életre kel, mert ott van a Szent Korona misztikus teste, a történeti alkotmány, amit már említettem, ami velünk együtt idõsödik. Az Úristen jelenléte bárhol felfedezhetõ a kultúránkban. Jellemzõen kegyelem-tudatúak vagyunk, amely sokkal több, mint a gyõztes tudat, s van egy boldog depressziónk, amit oda nem adnánk senkinek sem. Teljesen tisztában vagyunk a teremtett világgal, amely gyönyörû ahogyan az ember létezése is. Mégis, a végén marad az Úristen, minden más feloldódik. S azért az mégiscsak szomorú dolog, ahogy a pillanatnyi világ eltûnik. Küldetésnek tekinti, hogy a legkisebb helyre is elmegy elõadást tartani, ha hívják, s minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, mélyrõl jövõ szeretettel beszél egy olyan nemzetrõl, melynek semmi oka nincs létét, múltját restellni, s ezzel lelket önt, erõt ad, az erre nyitott szellemûeknek? s tegyük hozzá, ahol egyre több a fiatal. Valami elhívott, ez kétségtelen. Nem én jelöltem ki magam erre a feladatra. Nem tudom megfogalmazni azt, ami történt. De egy biztos, amikor még egyetemista voltam, láttam, mennyire igazságtalan a világ. Az ember azt kereste, hogyan lehetne igazságosabb. Aztán valami elhívott ebbe az irányba, amivel megajándékozott a jó Isten a Szent Koronán keresztül. S aztán valóban van valami, amit már az elõbb is mondtam: apostoli korban vagyunk, küldetésünk van. Az õseink sok-sok könyörgése nyitott meg valahol bennem egy rést Lehoczky Leopoldina Márai Sándor Halotti beszéd Látjátok, feleim, szem tekkel mik vagyunk Por és hamu vagyunk Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margitszigetet?... Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat A halottnak szakálla nõtt, a neved számadat Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt A pillangó, a gyöngy, a szív - már nem az, ami volt Amikor a költõ még egy család nyelvén dalolt És megértették, ahogy a dajkaéneket A szunnyadó, nyûgös gyerek álmában érti meg Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké A gyereknek T o l d i - t olvasod és azt feleli, o k é A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: A halál gyötrelmei körülvettek engemet Az ohioi bányában megbicsaklik kezed A csákány koppan és lehull nevedrõl az ékezet A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát Még szólnak és üzennek õk, mély szellemhangokon A tested is emlékezik, mint távoli rokon Még felkiáltsz: Az nem lehet, hogy oly szent akarat... De már tudod: igen, lehet... És fejted a vasat Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét - Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme? Az nem lehet, hogy annyi szív... Maradj nyugodt. Lehet. Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek Még azt hiszed, élsz?... Nem, rossz álom ez is. Még hallod a hörgõ panaszt: Testvért testvér elad... Egy hang aléltan közbeszól: Ne szóljon ajakad... S egy másik nyög: Nehogy ki távol sír e nemzeten... Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitõl, m i é r t? Vagy: Rosszabb voltam mint e z e k?... Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román... Most hallgass és fizess. Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet A radioaktív hamu mindent betemet Tûrd, hogy már nem vagy ember i t t, csak szám egy képleten Tûrd, hogy az Isten tûri ezt s a vad, tajtékos ég Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet Köszöni a koporsóban is, ha van, ki eltemet Õrizd eszelõsen néhány jelzõdet, álmodat Ne mukkanj, amikor a b o s s megszámolja fogad Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt - Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted Átalvetõ

13 EKOSZ - EMTE A Szent Korona jegyében 13 Lajdi Tamás Regnum Marianum katonája (A Szent Korona országa a Mennyei Ország) A Szent Korona Tan: abszolút, megváltoztathatatlan és megingathatatlan, nem ember által alkotott törvényeken nyugszik, nem siet megvalósulni, nem kapkod, ugyanakkor sosem késik el érvényesülni. Szellemisége mindig akkor válik tömegeket megmozgató napi gyakorlattá, amikor a húr a magyar hangszeren pattanásig feszül. Tehát akkor, amikor szükséges. Ekkor mindig történik valami jelentõs esemény a Szent Koronával kapcsolatban is, mely mintegy isteni jelzésként halad a sorssal szembenézõ magyarság történelmi vándorútján. A Magyar Szent Korona dicsõségének felkelése, majd testének romlása egyértelmûen és prófétikus módon megelõzi a magyar nemzeti sors párhuzamos változásait, alkalmanként pedig saját sorsának fordulataival utólag - reagál a magyar lelki süllyedésre, nyomorodásra. Ez a megszentelt Személy hordozza ugyanis a nemzet számára az áldást, s a nemzet Istentõl való elfordulásaikor ez az áldásos sugárzás is csökken. Olyan jelenség ez, mint amikor az ember hátat fordít a fénynek s az árnyékra koncentrál, s a fény jelenléte látszólag megfogyatkozik számára e pillanatban. József Attila fogalmazza meg ezt egy 2 soros versében, melyben így ír: Az Isten áll a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot. Mert amennyiben - allegóriával élve - a nép alkotja a testet, a nemzet a lelket adja hozzá, a Korona-eszme érvényre jutása hordja magában az áldásos élet lehetõségét a magyar nemzet számára. A Szent Korona azon elv alapján mûködik, melyet történelmi szükségszerûségnek nevezünk: se nem korábban, se nem késõn, mindig mindent a megfelelõ idõben. Ez a szó foglalja magában tán leginkább a Korona kisugárzási elvét, hogy sem elõbb, sem utóbb, hanem pontosan akkor, amikor a kibocsátott energia, a kilõtt nyíl a legoptimálisabb módon, a legrövidebb úton és a legkevesebb súrlódással, pontosan a célkereszt közepébe talál. Ezért ez egy szükségszerûségi elv annak az embernek a számára, aki a múltat csak szubjektumán átszûrve, tehát minden objektivitást mellõzve raktározza el, s a jelent éppen csak megéli, és akinek a jövõ elõre nem látható, érthetetlen, kiszámíthatatlan dolognak tûnik. Ha a magyar történelmi szentek (önmagában különös fogalom) sorát vizsgáljuk, rajtuk keresztül még inkább nyilvánvalóvá válik ez a misztikus szisztéma, amelyben a magyar nemzet életét folytatja. Ezeknek a szenteknek a szentsége ugyanis mind a római egyház, mind a keleti ortodoxia szentségi gyakorlatától eltérõ alapokon nyugszik. Árpád-házi szentjeink ugyanis nem kereszténységük, nem a valamelyik egyházhoz tartozandóságuk, hanem a dinasztiában mindig újra felbukkanó, felülrõl kapott küldetésük teljesítése miatt szentek. Ez az életszentség tehát soha nem az egyházzal, az egyház által tanítottak betartásával, hanem minden esetben a Magyar Szent Korona által képviselt és közvetített apostolsággal áll összefüggésben. Ez alapján mintegy szentenciaszerûen definiálhatjuk a következõket : Szent István, László, Erzsébet, Margit s a többi Árpád-házi szentünk szentsége egyrészt Turuldinasztia-beliségük, másrészt magyar népiségük, nemzeti létük adottsága, következménye, melyet a római kereszténység is akarva-akaratlan el kell ismerjen, mert e szakralitás mögött meglehetõsen nagy erõ, hatalom és az egész Egyház, illetve az emberiség számára szóló jelentés és jelentõség áll. Mivel adottságról van szó, azt valakitõl kapták. Ha valakitõl kapták, s ha ez nem az emberi szférából, hanem felülrõl jött, akkor Istentõl jött, s ha ez a dinasztiabeli szentség a Magyar Szent Korona szentségével áll szoros összefüggésben, akkor a Magyar Szent Korona maga kell, hogy az a személy legyen, akitõl az életszentség jön, tehát ebben a szent ereklyében benne él Isten személye, Isten létszentsége. Történelmünk jeles idõszakaiban ugyanígy bukkanhatunk Szent Koronánk szentségi jelenlétének jelentõs vonatkozásaira. Amikor 1608-ban az elmebeteg Habsburg Rudolf helyett a magyarság II.Mátyást választja királyul, a Pozsonyba összesereglett magyar nemesség és köznép hatalmas tömegei szinte eksztatikus örömben kiáltozzák: Légy üdvözölve hazánknak isteni ereje! Gyõzelem pecsétje! Krisztus képe!, minden magyar lélek és élet, mint a napraforgó tányérja a Napra, a Magyar Szent Korona eszmeiségére hangolódik. De hiszen ezen a szakrális tárgyon látható elölnézetben Krisztus képe! Mind a magyar, mind az európai germán hagyomány azt tartja, hogy a Magyar Szent december Koronát angyal hozta az égbõl, s például az 1931-ben nyomott ezüst kétpengõs is ezt a csodálatos eseményt ábrázolja. Mi tudjuk, hogy ezt a szellemi lényt a keresztény hagyomány Gábrielnek nevezi, akinek nevében benne foglaltatik az õs-szkíta, a mai történelemtudományban phön iciainak, kánaánitának nevezett hithagyomány ÉL-jének, azaz Élõ Istennek, Jézus Istenének a neve, ami mutatja, hogy ez a név nem a zsidó vallási tradicióból nõtt ki. Gábriel angyal (görög angelos = küldött) az arkangyali karból Isten jó híreinek közvetítõje. Õ viszi el Máriának is a szeplõtelen fogantatás örömhírét, de õ hozza el a magyaroknak a magyar-táltos apostolság Szent Koronáját is, mely események nagyjából megegyeznek egymással, ti. ebben az aktusban is Jézus születik a világra. De errõl még késõbb bõvebben szót ejtünk a dolgozat folyamán. Másik hagyományunkról a XVIII. sz. legelején nyilatkozik meg egy jezsuita prédikátorunk, Csete István, aki elmondja a Magyar Szent Koronát illetõen: Elsõben, hogy apostoli, másodszor, hogy angyali ajándék, harmadszor, hogy Szûz Mária kezében és szabad hatalmában áll annak adni, akinek tetszik... Mindezekbõl nyilvánvaló, hogy Szent Koronánk és rajta keresztül magyar történelmünk, az abban élõ és megnyilvánuló emberi tapasztalat alapján, melyet vitatni lehet, de megcáfolni soha, szentséggel átitatott, nem e földrõl származó, és ami a legfontosabb, mindeme vonásai alapján: Isten Mennyei Birodalmának erejét hordozó tárgy. Amikor tehát a Magyar Szent Koronánkban hittel bízó magyar ember a saját jövõje jobbra fordulásában reménykedik, amikor ennek a meggyõzõdésnek az útján sorsára indul, tudnia kell/kellene, hogy jó törekvései biztonságosan célba is érnek, de az elõtte álló út hossza és a körülötte zajló idõjárási viszonyok meghatározása nem az õ kezében vannak. Ebben a szentségben rejtezik Istentõl kapott erõnk, tehát ez a személy a magyar élet irányítója, a magyar életerõ forrása. Jelenléte azonban nem csupán a magyar életre van kihatással az emberi világban. A Magyar Szent Korona egyben a gonosz-, a Sötétség Fejedelme fölötti gyõzelemnek biztosítéka, letéteménye is, tehát világtörténelmi és egyben üdvtörténeti szerepe és feladata is van. Ennél fogva Koronánk magába foglalja a reményt is, amely nélkülözhetetlen a továbbéléshez, a feltámadáshoz, az ember arcának porból való felemeléséhez. Mi tehát ennek a Koronának a végsõ titka? A Teremtõ Isten képét hordja magán a Korona koponyatetején, ahol az értelem hatalma nyugszik. Ez a tárgy hatalmas jelentõséget kap majd a történelem végsõ fázisában, amikor a mindent megrengetõ társadalmi-természeti detonáció nyomán felszálló porból Isten felemeli a hullott, porba taszított emberarcot a napfénybe. Az Üdvözítõ ezen az ábrázoláson mindenféle ember alkotta hivatalok, szervezetek, egyházak fölött álló módon, mindenféle teológiai tanítást, dogmatikus rendszert mellõzve van jelen egy trónuson, melynek egyik oldalán a Hold, a másik oldalán a Nap áll, amely az isteni mag körül tehát a világmindenség belsõ rendje újra rendezõdik. A Magyar Szent Korona többek között annak a pillanatnak a várakozását is megjeleníti, amikor a világmindenség erõi és törvényei megrendülnek, s az anyagnak a pusztulásra hangolódott futása irányt vált, s a kozmosz törvényei átrendezõdnek. Amikor a visszatért Fény mintegy korona-abroncsba fogja a világot, s helyreáll az Isten Országának egykor volt mértéke a világban, és kinyílik az Élet Könyve, hogy a tavaszi, megéledõ szél fúvásában felolvassák az élõk neveit. Akkor fény önti el a világot, mely megszüntet minden árnyékot, szennyet, bajt, félelmet, ferdületet, keserûséget. Ennek az Új Rendnek, a földre szálló Mennyei Birodalomnak ad evilági, történelmi realitást a Magyar Szent Korona létezése. A Magyar Szent Korona hatalmát illetõen el kell mondanunk, hogy szentsége nem evilági törvénykezés függvénye. Árpád-házi Szent Erzsébet kivételével, akit a Szentszék avatott szentté a római kánon alapján, minden már Árpád-házi szentünket, magát Szent István királyt is a Magyar Szent Korona címén avatták szentté. Hogy ez milyen mértékben múlta felül a római kánonjogot is, arra kiváló példa, hogy a Magyar Szent Korona örökös szentségi jogán az azzal beavatott magyar király vétójoggal rendelkezett a pápaválasztást illetõen is. I.Ferenc József császár magyar királlyá koronázása nyomán egy alkalommal élt is ezzel a jogával. Így a Magyar Szent Korona egy - a római egyház által kinyilvánítható szentségnél jóval magasabb rendû törvényt jelenít meg, melynek megszentelõ hatalma, király híján, az egész magyar nemzetre, azaz a Szent Korona minden tulajdonára eredendõen, születési jogon kiterjed. Aki ennek tudatában él, annak hazája már a Jézus által megígért Mennyei Ország. Az Ébredés c. sorozatban jelent meg Lajdi Tamás: Regnum Marianum katonája (I.rész) c. füzete, melybõl készült e kivonat. A füzet csak megrendelés útján kapható itt: Ambrus Pál Tel.: 66 /

14 14 A gyalázat napja EKOSZ - EMTE A gyalázat napja Az EKOSZ elnökének beszéde Szekszárdon, december 5. harmadik évfordulóján Tisztelt egybegyûltek, gyalázatban szenvedõ sorstársaim! Agyalázat napján, annak 3. évfordulóján vegyes érzelmekkel szólok önökhöz. Örömmel vettem ugyanis a megtisztelõ felkérést, de mélységes szomorúsággal annak apropóját. Két fogalmat fogok tisztázni a továbbiakban, melyeknek egyenként külön jelentõsége van, mindkettõ a megszólításban szerepelt. Egyik a sorstársaim, a másik a gyalázat napja - és nem a gyakran használt szégyen napja. De elõbb engedtessék meg nekem, hogy visszaidézzek azokból a gondolatokból, amelyek december 5. kapcsán születtek. Az esemény elõtt írtuk: A magyar nép hangja most Istenünk, Szent István Istenének hangja lehet. Isten és a világ elõtt kell most tanúbizonyságot tennünk Isten-teremtette ember-mivoltunkról, emberi méltóságunkról, de életrevalóságunkról is. A hívó szóra, a vész elhárítására eleink készek voltak életüket adni. Tõlünk nem kéri ezt senki. Mi csak azt a pár lépést kell megtegyük a szavazóhelyiségekig, csak egy igent kell bejelölnünk egy papírlapra. Nem lehetünk olyan vakok és ostobák, hogy lemondjunk jövõnkrõl, nemzeti létünkrõl, nem teljesíthetjük ki mi magunk Trianon hóhérainak munkáját, nem követhetünk el nemzeti öngyilkosságot! Kerekedjen felül végre minden magyar jobbik énje, a minimális szolidaritás nemzettársaink iránt, de a józan belátás is a fejekben, saját elemi érdekeink felismerése!...egy új Magyarország sarjadhat ki ennek nyomán, melyet a nemzettudat és hazafias érzés fon egybe és tesz erõssé! Unokáink irigyelni és áldani fognak érte, de átkozni, ha meg nem tesszük December 5. sötét éjjelén, percekkel az eredmények ismertetése után vetettem papírra a következõket: Imánk nem talált meghallgatásra. A harangok a magyar gyász üzenetét küldik a világba. A magyar név ismét csúf lett, méltón régi rossz híréhez. Magyarok, ne utazzatok Európa egészséges országaiba, mert gúnykacaj és megvetés lesz részetek. Anyaországiak, ne utazzatok Kolozsvárra, Szabadkára és Kassára, mert testvéreiteket megtagadtátok, esdõ kezüket elutasítottátok, tiszta arcukra pofont mértetek A magyar ember nem volt képes a nemesre, a szeretetre, a Gonosz hangjára van füle, és nem a kisded sírására. A mély bugyrokból nem tudott a fényre emelkedni, nem volt egyötödnyi igaz ember e csonka, beteg hazában, így aztán most Szodoma és Gomorrha sorsát érdemli. Advent második vasárnapján a megfeszített nemzet nem tudta megtenni elsõ, legnehezebb lépését saját újjászületése felé. Keresztünket tovább kell tehát hordoznunk, és továbbra is el kell viselnünk mindennapi keresztre feszítésünket. Remélt feltámadásunktól minden eddiginél messzebb kerültünk, hiszen megtört, önzõen anyagias, gyáván kushadó és hazugsághívõ állapotban leledzünk változatlanul. A Gonosz diadalát üli, globális hatalmú urainak parancsát sikerrel teljesítette, bebizonyította, hogy továbbra is ura szívünknek és eszünknek Istenem, adj erõt keresztünk továbbhordozásához, mert látod, van itt azért milliónyi áldozni kész igaz ember. Add uram, hogy ne kelljen innen is tovább menekülnünk, és ne legyen sorsunk a sóbálvánnyá meredés, a kénköves esõ által felperzselt honra visszatekintve Barátaim, eltelt azóta 3 év, ami talán már elégséges távlatot biztosít a perspektivikus szemlélethez, a folyamatok megértéséhez. De tulajdonképpen azóta sem történt semmi, amit a fenti idézetek ne tartalmaznának. A gyurcsányizmus akkor már teljes valójában kitárulkozott, majd következetesen, napjainkig hajtja végre saját programját, mi pedig tovább hordozzuk keresztünket, és el kell viselnünk mindennapi keresztre feszítésünket. Mi december 5. éjjelén már értettük õket, a magunk módján kétségbeesetten, de eszköztelenek lévén hatástalanul intettünk a veszélyre, így aztán kétségbeesetten kellett látnunk másfél év múltán, hogy szörnyû vakságában miként emeli trónra az ország a tettest. De maradva az akkor történteknél: amit talán visszamenõlegesen is hasznos megemlíteni, azok az ostoba kifogások és magyarázatok, miszerint rossz idõben rosszul feltett kérdések szerepeltek. Hiszen lehet-e rosszul és rossz idõben megkérdezni az anyát, hogy beengedi-e az ajtón kopogtató síró gyermekét? Akinek minden magyarázat nélkül nem ezt jelentette a népszavazás, azzal nem érezhetünk semmilyen közösséget, velük hiába beszélünk egy nyelvet, mert a lelkek nyelve különbözik. Õk eladták örök lelküket a Gonosznak, így élõ halottként, a valóságot már nem érzékelõ zombiként téblábolnak közöttünk, és emelik eszelõs tekintettel fejük fölé a kurafi hazug szólamait idézõ tábláikat. Míg csak ki nem huny belõlük teljesen a megfogyatkozott értelem, hiszen az értelmet tápláló szellemi energiájuk rég elfogyott. Szellemi energiánk forrásai u.i. - neves lélektanászok szerint -: a nemzeti identitás, a társadalmi identitás, a család, a hit, és a spirituális egység. Ha visszatekintünk történelmünkre, a csapások sorára, de különösen az utóbbi 50 évre, megérthetjük, miért fogy ki a magyarságból a szellemi energia, és miért válik oly könnyen prédájává napjaink gonoszának. Mindezt õ és a mögötte álló hatalom is nagyon jól tudja, ezért kell nekik minden eddigit meghaladó intenzitással betetõzni a folyamatot, az antiszemitizmus hazug bélyegével megjelölni és támadni, támadni mindent, ami nemzeti: nemzeti szimbólumainkat, a Szent Koronát, lábbal tiporni lobogóinkat, kiirtani a nemzeti oktatást, és kiirtani a nemzeti elemet a médiából; megtámadni a család õsi szentségét a melegházasságok propagálásával, folyamatosan támadni egyházainkat. És mindenek fölött: ezért volt fontos számukra meggátolni a súlyosan sérült spirituális egység helyreállítását. Igen, barátaim, ez volt a kettõs állampolgárságot támadó gyurcsányi propaganda valódi háttere, és a szimpatizáns tömegeik felé tálalt, nagy megértéssel fogadott pártszempontok-félelmek (miszerint a külhoni magyarok szavazati joghoz juttatása hatalmuk végét jelentené) ehhez képest ugyancsak eltörpülnek. A céljuk tehát 2004-ben és azóta változatlanul nem más, mint szellemi energiánk, ezzel ellenállásunk sorvasztása, konzumidiótává, engedelmes bérrabszolgává tételünk, beleértve legújabban az orvostársadalmat, azt a társadalmi csoportot, amelyik hivatásánál fogva szellemileg a legfüggetlenebb, párhuzamosan egészségünk profitérdekeknek történõ kiszolgáltatásával. További kiemelt cél a külföldre került közel kétharmadnyi magyar szeparálása, a Kárpát-medencei magyarság elutasítása, ami tovább indukálja és kiteljesíti a nemzetfogyás folyamatát. Hogy néhány további évtized (de lehet, hogy kevesebb) múltán elérhetõ legyen a deklarált cél: a 6-7 milliónyi magyar. Ez már nem elég az ellenálláshoz, de ennyi szükséges a szolgaszerep betöltéséhez. Anyagi vonatkozásban könnyû felvásárolni az országot, de a lelkeket betörni nehezebb dolog. A betöretés, megtöretés folyik ugyan rég, de nem lehetett biztosan tudni, hogy a folyamat hol áll, mennyire haladt elõre. Anépszavazás remek alkalom volt ennek tesztelésére, és íme: december 5. éjjelén kiderült, hogy nagyon is elõrehaladt, ezért jelenthette ki oly büszkén Gyurcsány Ferenc, hogy gyõztünk. Igaza volt, gyõzött a nemzet felett. Nem saját nemzete, hanem a magyar nemzet felett. Így hát nem igaz a tétel, hogy hazaáruló, hogy nemzetáruló lenne, hiszen ez nem az õ hazája, nemzete, õ rég kiírta magát e hazából és Átalvetõ

15 EKOSZ - EMTE A gyalázat napja 15 nemzetbõl, de hû fia valamely idegen, globális hazának, õ tudja, kinek-minek. Persze nem egyszemélyben, hanem azokkal együtt, akik õt is mozgatják. Bocsánatot kérek, ha netán túlságosan nekirugaszkodtam volna, de csupán a megtörténteket követem, a tények csapásán haladok logikusan tovább, így paranoiával nem vádolhatnak. Hiszen gondoljuk meg barátaim, egész Európában nincs egyetlen nemzet sem, amelynek ne lenne joga sorsát kezébe venni. Akommunizmus bukásával minden tákolmány összeomlott, minden nemzet saját államot alakíthatott, csak mi nem vonhattuk magunkhoz a mieinket. Mindenkinek joga van elszakított nemzetrészeinek magához ölelésére, Románia ezzel köszöntötte EU-s belépését, - nekünk nincs rá jogunk. Az u.n. rendszerváltás elsõ lépése ez kellett volna legyen, miért nem történhetett meg? Gyakorlatilag az egész politikai elit következetesen visszautasította, ki ezért, ki azért, így hát a kezdeményezõk, élve az alkotmány adta lehetõséggel, az ország népe számára akarták visszaadni e jogot. Ekkor elõlép a hazugság és az aljas trükkök nagymestere, és végrehajtja a gyalázatot. Rab nép ne emelje fel a fejét! Ezért mondhatjuk, hogy a gyalázat napjára emlékezünk, és nem a szégyenére. Mert a magyarság egy gyalázatos tett áldozata lett 3 éve, és áldozat-mivolta napról napra teljesedik ki. Áldozatok a zombik, áldozatok azon megvezetettek, akik lelkük mélyén igent mondtak volna, de mindennapi, betevõ falatuk féltése meggátolta õket ebben, és áldozatok, ezért sorstársak vagyunk mi, erdélyi és nem erdélyi születésû magyarok, kiknek szíve akkor és azóta is összefacsarodik. A határt átlépve mi gondolatban megcsókoltuk e befogadó haza földjét és testvérünknek tekintünk minden jóravaló embert e hazában, egyek vagyunk veletek itt jóban és rosszban. De tovább már nincs hova hátrálnunk, mert mi már csak magyarként tudunk emberek lenni, így emberként csak itt tudunk létezni. Ha ezt a hazát is elveszik tõlünk, emberi mivoltunkat veszik el, és ez a halálnál is rosszabb. Ezért gonoszabbak a gyurcsányok Haynau-nál és Kádár pribékjeinél, mert azok csak életeket vettek el, de a maradók annál inkább magyarok és emberek maradtak. Kádár tudhatta ezt, ezért kezdte aztán ki és tette tönkre a lelkeket. A gyurcsányok e tönkretett, holt lelkek urai, és uralmuk biztosítása végett akarják most teljessé tenni e folyamatot. Mit szegezhetünk velük szembe, mi állíthatja meg a pusztítást? Gondoljunk kérem arra, hogy Erdélyben, fõként a Székelyföldön, a magyarok a gyalázatos tett után, a döbbenet múltával sajnálni kezdtek minket, majd felemelték fejüket, kiegyenesítették derekukat, és lassan õk sietnek majd a mi segítségünkre. És lám, megindultak a kibontakozás, felemelkedés felé, bizonyítékául annak, hogy mindenféle felemelkedésnek, az anyaginak is, a szellemi-erkölcsi integritás az elõfeltétele. De hát az erdélyi magyar fegyverével mi is rendelkezünk! Gondoljunk kérem arra, hogy teremtõnk azért adott nekünk értelmet és szabad akaratot, hogy éljünk vele, és ezzel hatalma részesévé tett minket. Politikus nem vagyok, így a szükséges gyakorlati lépésekrõl nem szólhatok, nem adhatok senkinek tanácsot, de úgy gondolom, a válasz ott van mindannyiunkban, teremtõnktõl kapott lelkünkben, ami december 5. óta nagyon fáj, de ne feledjük: van értékadó fájdalom is. És most nagyon értékes e fájdalom, mert éppen ez jelzi, hogy a pusztító szándék dacára létezünk, Magyarországán Isten képmásaként, független és értékhordozó, integráns, be nem hódolt személyekként létezünk, akik igenis képesek vagyunk a rontás és a rontók elhárítására, így azok gyõzelme sem lehet végleges. Mondom ezt advent elsõ hetében, reménykedve az agyak és a lelkek megnyílásában a jó és igaz iránt, hogy a gonosz ne ülhesse tovább diadalát, ne legyen tovább ura szívünknek és eszünknek. Mert ott a megváltónak van helye, az õ eljövetele hozhat fényt e három éves decemberi sötétségbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. K. P december Dr. Orbán Viktor elnök úr részére FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Budapest Tisztelt Elnök Úr! Október 31-én Szerbia Budapestre látogató külügyminisztere, Vuk Jeremic az Országgyûlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának fideszes elnökével, Németh Zsolttal folytatott tárgyalásai során kijelentette, hogy Szerbia támogatja a vajdasági magyarok kettõs állampolgárságát. Az eseményrõl szalagcímes tájékoztatásokban számolt be a magyar sajtó. Az MTI tudósítása szerint Németh Zsolt errõl azt mondta: nagy öröm, hogy Szerbia nyitott ebben a kérdésben, de emellett a vajdasági magyarok is nyitottak erre, a magyar társadalom többsége is támogatta a kettõs állampolgárságot a december 5-i népszavazáson, így most már egyedül csak Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek kellene támogatnia az ügyet, amely azért is sürgetõ, mert a vajdasági magyaroknak december 20-a, Magyarország schengeni csatlakozása után 35 eurót kell majd fizetniük minden egyes határátlépésnél. A Magyarok Világszövetsége - elnökségi tagja, Dr. Gaudi Nagy Tamás kutatási eredményei alapján februárjában tárta fel a bácskai, baranyai és muravidéki magyarok mai napig érintetlenül fennálló magyar állampolgárságának tényét. A délvidéki magyarok továbbra is meglévõ, lappangó magyar állampolgárságának ismeretében született meg az az indítvány, amely a december 5-i népszavazás igeneinek jegyében módosította volna Magyarország meglévõ állampolgársági törvényét. Akkor, fél évvel a népszavazás után, az Országgyûlés többségi szavazattal elutasította a Körömi Attila, független országgyûlési képviselõ által beterjesztett javaslatot. Az MVSZ 2003-ban azután indította útjára a kettõs állampolgársági népszavazást, miután Zoran Zsivkovic, akkori szerb miniszterelnök hasonlóan nyilatkozott a délvidéki magyarok magyar állampolgárságának kérdésében. Az MVSZ akkor levélben fordult a pártokhoz és az országgyûlési frakciókhoz, valamint a köztársasági elnökhöz, kérvén, hogy módosítsák ennek fényében a magyar állampolgársági törvényt. Miután akkori kezdeményezésünk süket fülekre talált, népszavazásra szántuk el magunkat. Négy év múltán Szerbia külügyminiszterének budapesti bejelentése akkor hangzik el, amikor küszöbön áll a második népszavazás a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaállításáért. Mint a második népszavazási kezdeményezés felelõs vezetõi, és annak tudatában, hogy a kérdés végsõ rendezése az Országgyûlés hatáskörébe tartozik, eljuttatjuk Önökhöz a 2005-ben elõterjesztett törvénymódosító indítványt azzal a kéréssel, hogy parlamenti frakciójuk révén haladéktalanul kezdeményezzék annak a magyar állampolgársági törvénybe való iktatását. Egyben kérjük, hogy még véletlenül se gondolkodjanak az elmúlt hónapokban felröppentett letelepedés nélküli magyar állampolgárság fogalmában, hiszen az nemcsak egy lesilányított plágiuma lenne a Magyarok Világszövetsége által augusztus 18-án hivatalosan kezdeményezett külhoni magyar állampolgárságnak, hanem jelentõsen csorbítaná a délvidéki magyarok többségének mai is meglévõ, ugyan lappangó, de teljes körû magyar állampolgárságát. Bízva abban, hogy mostani megkeresésünk a magyar politikum bölcs belátására talál, búcsúzunk. Budapest, november 9. Üdvözlettel: Hompoth Zoltán, a második magyar állampolgársági népszavazás kampányigazgatója András Imre, az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöke, az állampolgársági kérdés felelõse

16 16 Határtalan gondjaink EKOSZ - EMTE Halálfélelmekkel a feltámadás védelmében Halottak napján, rekviemek hangulatában leltározom õseink csontjait a Kárpát-medencében s azon kívül is. Halottaink világhódító útja hihetetlenül szélesen teríti be a földet, s hol vannak még az ismeretlenek, hisz õk is kikrõl még ma sem tudjuk mi voltunk-e vagy sem tovább bõvítik a gyertyát gyújtogatni alkalmatos helyeket, meg az elkallódottak, kikrõl nem tudjuk merre hurcolták õket történelmi idõkben, s fokozatosan azzá váló utóbbi évtizedekben. Guláglakó magyar parasztok és harcos szkíta õsök, vándor ugorok és menekülõ sumérok szent törzsei egymásra rétegezve fekszenek a humusz alatt, magyarabok és rab magyarok, Rodostók minden néven s minden földrészen. És itt vagyunk mi, maradék gyertyagyújtogatók. Unokáink vajon még élnek e szép hagyománnyal? Vagy az új keletû szabadelvûség nevetség tárgyává teszi ezt is? Ma még lobognak temetõdombokon, temetõkertekben az emlékezés lángocskái. Ilyenkor többen vagyunk együtt, mint a 15 millió. Velünk vannak õk is, kik munkát hagytak reánk, s kik a magunkénál súlyosabb szótlan szavakkal kérik számon a majdani gyertyagyújtogatókról való gondoskodást. Itt vagyunk, és különös állapotban várjuk a jövõt. A gyufák még felsercennek, s a gyertyaszag belevegyül a krizantémok szomorú illatába, de ott legbelül mintha kihunytak volna a fények. Kevesek lobognak már azért, hogy világítsanak. A Kárpát-medence magyarsága elfásult. A szétszóródottak pedig lassan új meg új korosztályokba fordulván, elfelejtik vagy csak érdekességként õrizik meg a gyökerek emlékét is. Bodor Ádám völgylakóinak fásult lelkiállapota, ott a Stix hangulatát idézõ Sinistra mentén, különös módon vegyül a fogyasztói társadalom lélektelen csillogásával. A 40 éves kommunizmus nevelte fásult, közönyös, máról-holnapra élõ magyar lett nyersanyaga a posztkommunista globalizációs elit mesterien higított magyarjának. Lelki ellenállóképességünk oda van. A testit éppen most árusítják ki pirulást nem ismerõ szolgák. Hova vezet ez, ha nem akad fásultságot elseprõ szövétneklelkû vezetõ. Hiszen a fásultságból könnyen csaphat át a közhangulat, a kollektív tudat által ismeretlen csatornákon mûködtetett nagy, mindent elsöprõ lelkesedésbe is. Vajon ez már az utolsó remény? A fásultság, melegágyával: a lebutítottság állapotával, a majdnem nyomor kiszolgáltatottságával, a szétzüllesztettség jellemezte életmóddal, felemás ellenpólusokat szülhet. Az, hogy a helyzet kétségbeejtõ kezd lenni, a kétségbeesés felé visz. A kétségbeesés pedig nem jó tanácsadó. Az az állapot, melyet nekünk szántak, s mely felé szakszerûen kitervelt módszerekkel terelgetnek, az a különleges fásultság, a neonreklámos Sinistra völgy ellentmondásosnak tûnõ, de lassan szervülõ hangulata képezi egyedüli ingatag alapját mindannak amit most felettünk, reánk építenek. Ennél bizonytalanabb alapon még soha nem állt társadalmi rendszer. Mert az a neoliberalizmus vezérelte globalizáció már egy új társadalmi rendszer. Reméljük, hogy az egyre rövidebb életû rendszerek között ez is önmagát felfaló. A legrothadóbb. Szégyenteljes valóság, hogy miközben a globalizálódó világnak minden látszólag tehetetlen tagja a kifelé hangoztatott globalizációs szólamok álcája mögött saját ellenállását szervezi, a mi vezetõink versenyezve próbálják kiszolgálni ezt az apokaliptikus lovast. Sokat emlegették a történelem folyamán a világvégét. Emlegették, mint fenyegetést és mint reménységet. Nem az idõ múlása, hanem ez a világrend vitte eddig legközelebb az emberiséget egy világvéghez, melynek legszörnyûbb fenyegetése már nem is csupán a test pusztulása, hanem a lélek lepusztulása, a feltámadás reményének elkótyavetyélése, a büszke és önhitten önzõ, önmegvalósító ember szánalmas mellverdesése egy élõ halottakkal telt reménytelen sírgödör fenekén. Rettentõ és patetikus sorok. Sokaknak tán nevetségesek. De hát ebben mûködnek közre azok, akikre többségünk leadta szavazatait. És mûvük fásultságunk közepette napról napra egyre jobban kiteljesül.. Szász István Tas Egyes baloldali szavazók relatív tudatáról avagy: akkor legalább mi is lophattunk! Feszül a húr! Ki tudja hol pattan el? Ha csupán a szégyenérzet, netán a becsület tudná elpattanásig feszíteni, talán örökké bírná. A jelek szerint legalábbis. Az áradó szenny olyan ködöt és miazmákat bocsát a jelen magyar társdalomra, hogy elkerülhetetlenek a mindenhol ismétlõdõ kérdések: mi lesz ebbõl? Meddig bírhatjuk ezt a közeli megsemmisülés rémének felbukkanása nélkül? De a gondolkodó, aggódó, nemzetféltõ hangok mellett sok, a tudatlan tömegbõl felhangzó más megjegyzés is figyelmet érdemelhet. Sõt, ezek adhatnak magyarázatot sok mindenre: keserû kérdõjelekre, lehangoló tapasztalatokra, magyarságtudatunk önbizalmát rontó észlelésekre, stb. Szóba elegyedek valahol, valakivel. Így kisbetûsen. Egy magyar kisemberrel, baloldali szavazóval. Elégedetlen. Csakhogy nem úgy, amint azt várnánk. Ezt mondja: akkor legalább mi is lophattunk. Aztán bõvebben elmagyarázza, hogy: mi kicsik, és ezzel együtt biztos volt a megélhetésünk. Nem folytatja azonban a várt módon. Hiszen ezután azt várnánk, hogy legalább annyit megemlít, miszerint ezek most mindent maguk lopnak el. Nem, õ ezt nem mondja! Jelzi, hogy tudja, de a valóságban ezzel mégsem nehezíti saját megrögzött, beégetett kis agymenetét. Nagyvonalúan átsiklik felette. Esetében ez nem ellentmondásos. Lazán beszélget tovább, s folynak belõle a megszokott panelek, a sajtó-túlhatalom által szajkózott igék. Amint õk szeretik mondani: az osztott ész. A tolvajbanda jobboldal, a nagy erõfeszítések ellenére is bekövetkezett Keller-nyomozás kudarcát követõen megmaradt kevés hamis lõszer. A ma is egyedüli vádként felhozott Orbán bányák és tokaji szõlõvesszõk. Ilyen tapasztalat után elkerülhetetlenül ismét azon kezd gondolkodni az ember, hogy mi lehet ennek a szelektív vakságnak, süketségnek a háttere? Erre nem elég a sajtó-túlsúly, az egyoldalú tájékozódás magyarázata. Ma már eljutnak az egyre nagyobb botrányok hírei a baloldali szavazóhoz is. Ma már õ is érzi, hogy romlik az életszínvonala. Ma már elkerülhetetlenül szembesül választási döntésének következményeivel. És mégis. Marad a berögzõdött hit, és marad a nosztalgia: akkor minket is hagytak lopni. Kimondva, kimondatlanul. Esetemben beszélgetõpartnerem kimondta, a többség csak magában gondolja. Vagyis értékrendjébe épült a lopás, mint a megélhetés természetes forrása. Ha pedig õ a kisember, lopással biztosíthatja kis életét, kis igényeinek kielégítését, a nagyok is tehetik ugyanezt. Az õ tudatában a lopás, mint olyan, nem bûn, hanem eszköz, módszer, sõt talán mesterség. Veszedelmes következtetés. A népet, a tömeget ilyenekkel gyanúsítgatni, az általánosítás borotvaélén járkálni benesi hangulatú idõkben különösen veszedelmes. Nem is kollektív lopásvágyról akarnék én beszélni, csupán a magyarázatot keresvén, egy letûnni nem akaró, lerázhatatlan múlt kóros örökségét boncolgatom, mely még ma is sokakat tart hatalmában. Sajnos azonban, ha a tömeget figyeljük, nem csak a köztulajdonnal kapcsolatos felfogás eltorzulását tapasztalhatjuk. Van egy másik kényes kérdés is. A munkamorál, a munka becsülete, az élet legkülönfélébb területein. A felül tapasztalt kaszáló mozdulatok átkerülnek és hozzáidomulnak a kis kaszálókon dolgozó kis kaszásokhoz is. Itt majdnem Átalvetõ

17 EKOSZ - EMTE Határtalan gondjaink 17 Szász István Tas mindenki kaszálni akar. Itt a becsületes munka (akár a szabályos közlekedés) már az élet normális menetét zavarja. Nincsenek rá felkészülve. El sem hiszik. A parkoló társaság hivatalos levélben szólítja fel parkoló õreit az állampolgárok becsapására, a szabályok és rendeletek õket védik. Vajon ok nélkül? A színesfém begyûjtõ átveszi az ellopott szobrokat, mûvészeti értékeket, kegyeleti tárgyakat, vagy a vasút biztonságát szolgáló kábeleket. Évek óta nem lehet ezt megakadályozni. Vajon ok nélkül? Kik támogatják õket, kik õk? Most egy véletlenül fennakadt a hálón, de más ügyek kapcsán, nem a színesfém miatt. De visszatérve a munka becsületéhez és a becsületes munka megcsúfolásához, hivatali és hivatalnoki szinten naponta ütközünk a hivatalok és közalkalmazottaik hibáiba. Felületesség, olykor gyanús nemtörõdömség, mely soha nem a hivatal kárára történik, mindenkor az ügyfelet sújtja. Egyszer elhiszem, hogy hiba, de naponta, vagy ugyanabban az ügyben ötödször, hetedszer? S a következõ hivatalban még aznap ugyanez? Csak velem? Dehogy. Minden ismerõsöm errõl mesél. Ismét védekeznem kell az általánosítás hibájától, egy egész társadalmi réteg alkalmatlanságának kinyilvánításától. Körülvesz a rothadás, a fejtõl szagosodó hal rettentõ bûze. És semmi sem történik. A véletlenszerûen feldobott esetek is állítólag belsõ viszályok miatt derülnek ki. Apró kis csúcsocskái hatalmas jéghegyeknek. S a dermesztõ vizeken, dübörgõ zeneszóval úszik az ország, mint egykor a Titanic. Csakhogy ezúttal a jéghegyet is a kapitány és tisztikara dirigálja, és õk minden áron ütközést akarnak, süllyedést, az áruló nyomok eltûnésével. Pusztulásunk árán is. Természetesen csak, ha már mindent átmentettek a hajóról, ami csak használható. És még a biztosító társaságok is õket pártfogolják. Leányfalu Szász István T december Sárfelirat (egy mondat a nagy csapdáról) Nézz körül most és tedd le borod, látva láss borzadva, úgy éld korod, te régi új ki múltból jöttél, s válladra szennyes századot vettél, ki álmatlanul és úgy hordja terhét, akár temetõ megannyi vermét, mi elfed mindent, ami volt, mi egykor élt, de mára holt, és reád várva, elõtted járva, míg eltûnik, már feltûnik, mert itt van még, meg nem szünik, hogy mindent veszíts, reményt taszíts, és számára minden úgy legyen, hogy néki bizton jót tegyen, és rosszat néked, míg vársz veremre, bár még kitüntet fényes terembe, és annak kelti látszatát, hogy néked ma is tered ád, észre sem veszed, hogy elszalad, egy más irányba hogy halad, közben az utolsó esély, nem látod mi itt a veszély, és hallhatsz ritmust: szarabandát, és láthatsz sarat szórni bandát, nap mint nap, óra mint óra, míg sunyin rombol, azt mondja, épít, így áltat s altat, saját bûnt szépít, Mert õ, bár tudod, hogy mit sem ér, örökké él és visszatér, és újra kezdi véled azt, mirõl azt hitted csak ballaszt, csak rossz emlék, feledett fék, elmúlt élteden betömött lék, de túl sokáig volt veled, ráérzel még s felismered, ez más formában megint õ, itt él velünk s belõlünk jõ, összemos múltat és jelent, valahol most épp õ jelent a jelentõrõl, jelentõsrõl, s jelentéktelen ismerõsrõl, rólad, rólam, rólunk kik élünk, akik eléggé még most sem félünk, kik tárnánk ablakot jövõnkre, és nem ráztunk öklöt érkezõre, pedig tudjuk sokszor megjártuk, amíg századok sorát jártuk, hogy a vendég, a jövevény, kinek arcán ragyogott fény, egyszer csak reánk kérdezett, te vagy ki késõbb érkezett, most újra jõ mi bomlaszt itt, s általunk hirdet fegyelmit, visszamutogat gyanús korba, saját értékkel ver most orrba, jól látod õt, az oly serényt, ki képmutatva öl erényt, és kiirtja munkánk eredményét, mocskolja éppen a keményét, azt, aki gyarlón is tenni tudott, álorcát öltött, bujkált, futott, hogy képességét átalmentve, az asztalukra letehesse, és gyarlóságát tudván tudva, szemével mégis jövõt kutatva hordozta vétkét s tehetségét, érezvén, hogy miközben látnok, a vállát nyomja súlyos átok, követi máig akta, irat, homlokára szórt: sárfelirat Leányfalu, december 2.

18 18 Elemzõ EKOSZ - EMTE Magyar siker az Európa Parlamenti választásokon? Eredmények Orbán Viktor azt mondotta többek között az idén Tusnádfürdõn, hogy nem kellene az erdélyi magyarságnak kishitûnek lenni, hiszen mind az RMDSZ, mind Tõkés László bejuthat az Európa Parlamentbe. S lõn. A rendkívül alacsony, 30% alatti országos részvételnek köszönhetõen felértékelõdtek a magyar szavazatok s így minden jel szerint három képviselõnk lesz e magas fórumon. Ráadásul a két ultrasovén szervezet, a Gigi Becali féle Új Generáció Pártja és a Nagyrománia Párt nem érte el a bejutáshoz szükséges küszöböt. Mi több, Tõkés László egymaga több szavazata kapott, mint Corneliu Vadim Tudor pártja. Tény, ami tény, a sokat szidott Sógor Csaba számítása bejönni látszik. Amennyiben az elõzetes kalkulációnak megfelelõen õ is ott lesz az EP-ben, mégiscsak 2:1 lesz a nemzeti oldalon állók és a román-pártiak aránya az erdélyi magyar küldöttségben, ami kétségkívül jobb, mintha mondjuk a Frundának behódoló, bármikor vele szavazó Winkler Gyula vagy Bíró Rozália lenne a harmadik magyar képviselõ. Markó Béla és Frunda György szerint 5 képviselõnk lenne az EP-ben, ha Tõkés László az RMDSZ-listán indult volna. Mondja ezt az a politikus, aki pár napja még úton útfélen azt hangoztatta, hogy lehetetlen elérni a 8%-ot. (Az Exit Poll-ok alapján közel 10%-ot ért el az erdélyi magyarság.) Nyugodtan állítható, hogy velük szemben Toró T. Tibornak, Tõkés Lászlónak és Bakk Miklós politikai elemzõnek van igaza, akik szerint a versenyhelyzet mobilizálta a magyar választókat. Bizonyos, hogy sokan nem szavaztak volna az RMDSZ listára Tõkés László szavazói közül, ha a Püspök elfogadta volna Markóék ajánlatát s az RMDSZ szavazók is nehezebben lettek volna az urnához szólíthatók, így az sem biztos, hogy a Szövetség bejutott volna egyáltalán, ha Tõkés László nem indul függetlenként. A kampány A kampány sok meglepetést nem hozott, Tõkés László a Tõle ismert szívóssággal járta az országot, az RMDSZ-es pórázon tartott sajtó alig adott róla hírt, az RMDSZ pedig úton- útfélen betartott neki. A legdurvább a nagyernyei eset volt, ahol szabályszerûen kitiltotta õt és csapatát az RMDSZ-es polgármester, azt helyezve kilátásba, hogy ha mégis megtartanák a gyûlést, tojásdobáló kommandót szervez. Kemény harc volt ez, egyenlõtlen feltételekkel, a Jó harca a Rosszal. Az egyik oldalon Frunda György, a Markóék által is szekuspártnak tartott Független Magyar Párt egykori embere, akire Kincses Elõd is úgy emlékszik vissza a Balkán bajnok címû dokumentumfilmben, hogy õ volt a ráállított besúgó. Frunda, aki autonomizmus- és önrendelkezés-ellenessége dacára a román, valamint a markóista média által megtámogatva a legismertebb és legnépszerûbb politikusok egyike lett Erdélyben. A kampányban nem kevesebbet állított, mint azt, hogy Tõkés László nem a közös jót, hanem a közös rosszat akarja. (Emlékezetes, hogy elsõ megnyilatkozásában, miután Nagy Zsoltot vele cserélte le az RMDSZ-vezetés, azt állította, hogy nem fogja egyszer sem megtámadni Tõkés Lászlót.) A másik oldalon az erdélyi magyarság élõ lelkiismerete állt, aki nem hódolt be Ceusescunak, akit nem lehetett sem megvásárolni, sem megfélemlíteni. Közös magyar sikerrõl szól a sajtó, holott az eredmény nemcsak Tõkés Lászlót és Orbán Viktort, de Markó Bélát is igazolta valamilyen mértékben. A hatalmas összegeket felemésztõ RMDSZ-kampány, megtámogatva a vazallus média által, 6.2%-ot hozott az RMDSZ-nek. Pedig itt tényleg a Jó harcolt a Rosszal, s örülhetünk, hogy döntetlent ért el. Frundának és Tõkésnek, Neptunnak és Temesvárnak, Kádárnak és Nagy Imrének egyszerre nem lehet igaza. A békepapok igaza összebékíthetetlen Mindszenty igazával. A balliberális média egyik kedvelt közhelye arra hivatkozni, hogy a valóság nem fehér és fekete, hogy a szürke különbözõ árnyalataival állunk szemben, fõleg amikor el kell mosni a bûnözõ és az áldozat közötti különbséget. Való igaz, sok esetben többnyire parlamenti választáson is - csak a szürke árnyalatai közül választhatunk. Vagy mondjuk a világosszürke és a fekete között, mint Magyarországon. De itt és most az elkülönülés egyértelmû és teljes volt: a neptuni irányvonalat, az önfeladást, az álképviseletet megjelenítõ Frunda áll(t) szemben azzal az emberrel, aki már 1989 elõtt bebizonyította, hogy akár a halállal is kész szembenézni a Nemzet érdekében, akinek pályája töretlen, aki évtizedek óta a magyar szabadsággondolat jegyében tevékenykedik jeges ellenszélben. S nem véletlen, hogy zárójelbe tettem a múlt idõt jelzõ t-t. Mert e szembenállás nem mai keletû és a választásokkal nem ért véget. Frunda már elsõ gyõzelemittas megnyilatkozásában odavágott Tõkés Lászlónak, mondván, hogy örül, hogy a Püspöknek nem sikerült elütni az RMDSZ-t az EP-képviselettõl. Mintha Tõkés László valami-valakik ellen s nem valamiért indult volna harcba. Persze bár ez lenne a legnagyobb baj Frundával. Aki majd ott ül a Néppárt frakciójában Tõkés László és Orbán Viktor mellett, állítása szerint együtt is fog mûködni velük. Ki tudja, a választói nyomás nagy úr tud lenni. Kevés kétség volt 1998-ban abban a tekintetben, hogy Torgyán fogott ember, mégis hozzásegítette a FIDESZ-t a választási gyõzelemhez. Frunda ügyes taktikus, s tudja, ha nyíltan szembemegy Tõkés Lászlóval és Orbán Viktorral a néppárti frakción belül, könnyen veszíthet népszerûségébõl. Ellenõrzés Értékrendjében megzavarodott társadalmunkban elõfordulhat, hogy a titkosrendõrség áldozatát titkosrendõrségi együttmûködéssel kollaboránsnak állítsák be. Elõfordulhat, hogy egy brutális gyilkosság egyik társtettese pert indítson azért, mert többedmagával elkövetett gyalázatos tettét a magyar sajtó lincselésnek merte nevezni. Elõfordulhat, hogy egy megvert magyar lány ellen pert indítsanak azt állítva, hogy megveretése puszta kitaláció s tulajdonképpen az állam presztízsének, imázsának rombolását célozza. Elõfordulhat, hogy a rendõrség által brutálisan megvert békés, ártalmatlan emberek ellen induljon bírósági eljárás a rendõrök hamis tanúvallomásai alapján. Elõfordulhat bizony, hogy a tettes támad újfent az áldozatra. A tettes vagy annak nyílt, esetleg leplezett támogatói. Mi más juthat eszünkbe akkor, amikor a Transindex nevû ál-objektív, érezhetõen balra húzó internetes orgánum Tõkés Lászlót és támogatóit támadja, azért, mert úgymond lecsalózták az RMDSZ-t, és - minõ borzalom - megfigyelõk útján szerették volna ellenõrizni a választás tisztaságát? Miközben a valós helyzet az, hogy az RMDSZ hatalompárti vonala már jó párszor bebizonyította, hogy a választási csalástól sem riad vissza, ha embereinek bejutását veszélyben látja. (Lásd az 1992-es Hargita megyei listahamisítás esetét, de emlékezetes az is, amikor a 2000-es választások alkalmával egy ellenzéki jelöltre esõ döntõ szavazatot azért semmisítettek meg, mert két pecsét volt a jelölt neve mellett. Holott minden olyan szavazatot érvényesnek kell tekinteni, melybõl egyértelmûen kiderül a szavazó szándéka.) De egyáltalán, mit mondjunk arról a pártról, mely a román féllel együttmûködve kizárja a versenybõl magyar ellenfelét, mint tette ezt az RMDSZ elõbb Kincses Elõddel, akinek azon a címen óvták meg az indulását 2000-ben, hogy kettõs állampolgár, majd tette 2004-ben a Magyar Polgári Szövetséggel két ízben? Most pedig, miután Tõkés László jogi elgáncsolását nem merték meglépni, asszisztáltak ahhoz, hogy a független jelölttõl megvonják a szavazás ellenõrzésének lehetõségét. De nézzük csak meg közelebbrõl a Transindex által taglalt esetet. A probléma forrása az RMDSZ-NLP kormány által elfogadott sürgõsségi kormányrendelet, mely a választási eljárás részleteit szabályozza, diszkriminálja a parlamenten kívüli pártokat, melyek számára a választási bizottságokban egyetlen helyet tartanak fel (vagyis lehetetlenné teszik, hogy a parlamenti pártokon kívül bármelyik párt ott legyen minden választási körzetben), és még súlyosabban diszkriminálja a független jelölteket (jelen esetben Tõkés Lászlót, hiszen más független jelölt nem volt), akinek egyáltalában nincs Átalvetõ

19 EKOSZ - EMTE Elemzõ 19 lehetõsége arra, hogy urnabiztosokon keresztül ellenõrizze a rá adott szavazatok sorsát. Márpedig a demokrácia, az ellenkezõ vélekedések dacára, nem a bizalomról szól, hanem éppen ellenkezõleg, egymás ellenõrzésérõl. A híres amerikai demokrácia történetében is nem egy olyan példa akad, amikor joggal gyanakodhatunk: a gyõztes nem a szavazást, hanem a szavazatszámlálást nyerte meg. Toró T. Tibor RMDSZ-es parlamenti képviselõnek volt egy módosító indítványa az említett kormányrendelet vitájában, mely azt célozta, hogy az esélyegyenlõség jegyében független jelölteknek is legyen lehetõsége a szavazási procedúra ellenõrzésére, azaz, õk is állíthassanak urnabiztosokat. Ezt az elvi megalapozottságú indítványt egyetlen RMDSZ-es honatya sem szavazta meg. Vajon miért? Ennyire lehet komolyan venni az RMDSZ-nek a lista véglegesítése elõtti fogadkozásait a magyar pluralizmusra, a méltányos, korrekt versenyhelyzet kialakítására, s a magyar konszenzuskeresésre vonatkozóan. S ezek után a Transindex nem az RMDSZ leleplezõdésén van kiakadva, hanem az egész antidemokratikus, szemérmetlen és méltánytalan eljárásmód áldozatát ócsárolja, mert az nem hisz vakon abban a szervezetben, mely a kormányra lépése óta lényegében minden lehetõ alkalommal rácáfolt a belé vetett bizalomra. Minden értelemben: politikailag, erkölcsileg és emberileg egyaránt. Vagyis ismét az áldozaton próbálják elverni a port. Az RMDSZ pedig azok után, hogy megakadályozta, hogy a független jelölt képviselõi is ott legyenek a választási bizottságokban, sorra óvta meg a Polgári Egyesület megfigyelõi listáit is többnyire sikerrel és cinikus kommentárok kíséretében. Egység? Mindeközben Markó Béla mindvégig egységrõl szónokol. Világgá harsogja, hogy nem szabad még lemondani az egységrõl, miközben az általa fémjelzett politika volt az egységnek a fõ sírásója. Mégis mit várt Markó Béla? Azt, hogy akiket válogatott módszerekkel az RMDSZ falain kívülre taszítottak, egytõl egyig visszahúzódnak a civil életbe és hagyják szó nélkül az RMDSZ-t elfoglalni az erdélyi magyarság Európa Parlamenti helyeit? Végsõ soron ebben a reménykedésben is volt némi realitás. Hiszen megtörténhetett volna, hogy Tõkés László ne vállalja a független jelöltséggel járó küzdelmet, a sárral való megdobáltatást, megeshetett volna, hogy ne sikerüljön mögötte kialakítani a nemzeti táboron belüli formális konszenzust, megeshetett volna, hogy az RMDSZ sajátos aláírásgyûjtõ technikáinak, no meg a masszív félretájékoztatásnak köszönhetõen ne sikerüljön összegyûjteni a kellõ számú aláírást. A népszavazás kontextusa Az RMDSZ számára érdekes helyzetet teremtett a Traian Basescu államelnök által kezdeményezett népszavazás az egyéni kerületes, kétfordulós választási rendszer bevezetésérõl. Ez nyilván nem érdeke az RMDSZ-nek, hiszen egyrészt kevesebb képviselõt juttathat be a törvényhozásba, másrészt nem lesz már lehetõsége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház december másik magyar szervezetet elbuktatni, végül, de nem utolsósorban a központi klikknek nehezebb lesz pórázon tartani a legitimitásukat a választóktól nyerõ képviselõket. Az RMDSZ abba a sajátos helyzetbe került, hogy egyrészrõl mobilizálnia kellett híveit, hogy elérje az 5%-os küszöböt, másrészrõl viszont az volt az érdeke, hogy minél kevesebben menjenek el szavazni a népszavazás kérdésében. Nem könnyû azt kommunikálni, hogy menjetek el szavazni, szavazzatok ránk, de a népszavazáson ne vegyetek részt, vagy szavazzatok nemmel. Nem is sikerült. A magyarlakta megyékben is többségbe kerültek az igenek, s a választáson résztvevõk nagy többsége leszavazott a népszavazáson is. A népszavazáson való részvétel viszont az érvényességhez szükséges 50%-nak kb. a felét érte csak el, kisebb volt tehát, mint a EP-választáson való, egyébként is igen alacsony részvétel. Nem is csoda, a választók nem voltak kellõen informálva e kérdésrõl. Ugyanakkor Basescunak igaza volt abban, amit az exit poll alapján elnöki minõségében a sajtónak elmondott, tételesen, hogy a politikai elit nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy annak az 5 millió román választópolgárnak, akiket érdekel a politika, akik a közügyeket szívükön viselik, 89%-a igennel szavazott. (Basescu szerint még Tõkés László és az RMDSZ szavazói között is 74-75% volt az igenek aránya, de ehhez érdemes lenne megnézni a még nem publikált végleges eredményeket.) Basescu azt is joggal nehezményezte, hogy magukat felelõs politikusoknak tartó emberek arra bíztattak, hogy a lakosság ne vegyen részt a referendumon. Vélhetõ, hogy a megoldást az a reform jelenti majd, amit a kormány képvisel, ami szintén az egyéni választókerületekre épül, de az egyébként elveszõ vagyis mandátumot nem eredményezõ - szavazatokat összegyûjtik egy országos kosárba és visszaosztják az egyéni választókerületekhez, így kompenzálva a rendszer igazságtalanságait. Hogyan tovább? Az Európa Parlamenti választás nem adott választ arra az alapvetõ kérdésre, hogy miként lehet továbblépni az autonómia rögös útján. Az eddig is sejthetõ volt - több közvélemény-kutatás mutatta ki -, hogy a nemzeti oldal kb. egyharmados támogatottságot élvez. Ennek egyébként a fõ oka abban keresendõ, hogy a választók nagy része számára nem világos, hogy az RMDSZ lényegében a román nemzetstratégiai érdekek képviselõje s hogy hány történelmi lehetõséget hagyott ki a bársonyszékek kedvéért. Nem tudni, hogy egyenlõ esélyekkel indulva melyik jövõkép, melyik alternatíva kerülne többségbe. Tõkés László sikere azt mutatja, hogy az autonomista oldal integrálása nélkül bizony veszélybe kerülhet a bukaresti képviselet. Ez pedig az RMDSZ-nek jobban fáj, mint a másik oldalnak. (Annál is inkább, hogy az autonomisták között már 1990-ben is volt, aki azt mondta, hogy felesleges ott lenni Bukarestben, elég ott egy megfigyelõ, az RMDSZ a nyugati fórumok meggyõzésére kell fordítsa minden energiáját. S alighanem így is volt egészen Románia EU-csatlakozásáig. Most már kisebb az esély, mert kisebb a Romániára nehezedõ bizonyítási kényszer.) A továbblépés azon múlhat, hogy sikerül-e bejegyeztetni a Magyar Polgári Pártot. Az aláírásokat a kampány ideje alatt leadták Szász Jenõék, most majd elválik, hogy az RMDSZ-nek van-e még annyi ereje Bukarestben, hogy ismét meghiúsítsa az MPP rajthoz állását. Korábban, 2004-ben az MPSZ mint kisebbségi szervezet kívánt indulni a választásokon, ezt az RMDSZ, karöltve a posztkommunista román hatalommal, sikerrel megakadályozta. Most az államhatalom igencsak megosztott, nem tudni, hogy a végsõ szót kimondó fórum döntése merre húz majd, a 20%-os kormányzati hatalom felé (melynek részese az RMDSZ) vagy a választók többségét maga mögött tudó Basescu felé, aki az RMDSZ-el érthetõ okokból elég rossz viszonyban van. A két fél, Markóék s a nemzeti oldal rá van kényszerítve, hogy ott folytassa a párbeszédet, ahol az EP választás elõtt abbahagyta. Egy biztos, ha Tõkés László elfogadja az RMDSZ által felajánlott helyet, sokak elõtt hiteltelenedik el, és az sem derült volna ki világosan és egyértelmûen, hogy van saját hátországa, melyre számíthat. A Tõkés-tábor tárgyalási pozíciói tehát sokkal jobbak, mint pár hónappal ezelõtt Meglátjuk, mire jutunk velük. Borbély Zsolt Attila

20 20 Elemzõ EKOSZ - EMTE Csapó Endre A magyar prizma Magyarországon minden másképpen mûködik, mint másutt. Valamilyen fénytörõ prizmahatás varázslata kísérti a magyarok országát. Olyan, mint a fénysugár, amely két különbözõ közeg határán áthaladva, a határfelületen megtörik. A legkézenfekvõbb megfigyelés azt mutatja, hogy ami másutt erény, az nálunk bûn. Két világháború és közben persze Trianon meg mindezek folytatása és következménye minden kétséget kizáró egyértelmûséggel közli velünk, hogy a kollektív bûn és büntetés ami elvileg és jogilag nincs is magyarok esetében van, jogszerû és érvényes. Volt, van és marad. Nemcsak a múltat s jövendõt kell megbûnhõdni, de hetedíziglen azt is, amit a képzelet magyar bûnként megteremtett, hogy legyen indokolás mindazon bûncselekmények elkövetésére, amelyek ezt a nemzetet érték az utóbbi közel száz évben. (Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke aug. 9-én adott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy pártja olyan törvény elõkészítésén dolgozik, melynek alapján a trianoni békeszerzõdés és a Benes-dekrétumok hatályának megkérdõjelezõit büntetõjogilag felelõsségre lehet majd vonni és bírói ítélettel börtönbe zárni. Hadd tudják meg, hogy annak, aki a II. világháború utáni európai rendezést kétségbe vonja, börtönben a helye. Ott aztán majd töprenghet mindezekrõl... A Magyar Köztársaság a szlovákok sérelmeit akkor sem tudná orvosolni, ha még további két évezredig fennállna. Szlovákia megszállása idején, szlovákok ezreit mészárolták le, családokat irtottak ki, az öregasszonyokat pedig magyar szomszédjaik aggatták lámpavasakra jelentette ki Slota. Hogy csak egy napi gyûlöletrohamot említsünk, zárójelben.) De már elõtte is tapasztalhattuk azt, hogy nálunk minden másként mûködik, ami jó annak is nagy az árnyéka. Így jártunk a XIX. század liberalizmusával, ami lendületbe hozta a nyugati országokat, nálunk mialatt ipart és kereskedelmet ugyancsak fellendített elszegényített milliókat, százezrek kényszerültek kivándorolni, birtokok jutottak árverésre, vállalkozások mentek tönkre. Amikor nyugati szocialisták és más egyéb baloldaliak összegyûltek megvitatni, hogy miként szedjék szét Magyarországot a nacionalizmus szellemében létrehozandó új országok érdekében, Magyarországon demokratikus forradalmat szítanak a nyugati szocialisták budapesti vakoló testvérei, majd ugyanazok élenjáróan proletárdiktatúrát vezetnek be ez szolgált beépített indokul a cseh, oláh és szerb nacionalizmusok részére, francia katonai támogatással szétdarabolni azt a Hungáriát, ahol már olyan jogrend volt és parlamenti demokrácia (igen, a királysági államformában, csakúgy mint Angliában), amihez fogható még ma sincsen azokban az országokban, amelyeket Magyarország testébõl létrehoztak. Az elsõ világháború befejezése érdekes politikai képletet talál Európában. Agyõzelem azé az eszmerendé (nemzetköziség, köztársaság, demokrácia, szocializmus, liberalizmus) amely az akkori politikai képletben komilfo (mai szóhasználattal: politikailag korrekt) volt, és amelynek szorgos mûvelõit a franciaországi szabadkõmûves páholy (Grand Orient de France) foglalta egybe az uralkodó politikai irányzat részére rendelt tervekhez. Ugyanakkor a háború éppen mert országok, birodalmak között indult, de nemzeti megvalósulások, nacionalizmusok érvényesülésében fejezõdött be teljessé tette az európai politikának a nacionalizmus vágányára állítását. Kettõs játék volt ez, amiben már jelen volt a nacionalizmus (a majdani náci, fasiszta stb.) szónak az ellenség megbélyegzésére alkalmazása, ugyanakkor, amikor a gyõztes államok gyõzelmi mámora a fogalom teljességében nacionalista eufória volt. A békeparancsok a nacionalizmus korabeli hevületének megfelelõen kegyetlen diktátumok voltak. A békeszerzõdések dokumentumai világosan vallanak a megalkotott nemzetközi jog gyûlöletben fogant nacionalista jellegérõl, de még ma is tart az a kor, amely elfogultan érzéketlen mind a béke nevében elkövetett igazságtalanság, mind az így létrehozott békének revánsgerjesztõ jellege elismerése iránt. A háború megtanította az embereket nemzeti alapú gyûlöletre, a békeszerzõdések ezt a háború keltette eltévelyedést állandósították. Az újabb háborúnak el kellett jönnie, mert még hátravolt a teljes megalázás. Európa népeinek, kormányainak, uralkodó elitjének politikai természetrajza azonos volt a kor uralkodó szellemében. Még tudatalatti reflexei is azonosak voltak. A törésvonal ezután már csak a gyõztes vesztes ellentétpár vonalán volt. Németország 1918-tól 1933-ig próbálkozott elfogadhatóvá lenni az európai uralmak részére. Politikai-világnézeti hasonlóvá válási törekvések jellemezték ezt az idõszakot. Attól kezdve, hogy a német állam átváltott a köztársasági formára, nyitott volt a nemzetközi eszméket valló mindenféle baloldali anarchista bolsevista mozgalmakra, beállt azon kapitalista államok táborába, amelyek lelkes támogatói voltak a Szovjetunió életképessé táplálásának. A szovjet ipart német mérnökök serege építette fel olyan idõszakban, amikor saját hazájukban nem kaptak munkát. Mindez a felkínálkozás hasztalan volt, nem lágyította meg a brit és a francia nacionalista könyörtelenséget, amelynek csak Németország teljes tönkretétele felelt volna meg. Magyarországgal is így jártak el. A britek 1938-tól úgy ítélik meg, hogy Magyarországon a játszma eldõlt. Csúnyán fogalmaznak néha a külpolitikusok, amikor maguknak fogalmaznak, és nem gondolnak arra, hogy egyszer egy történész kezébe fog kerülni a dokumentum. Magyarországgal kapcsolatban az volt az álláspontjuk 1938 májusában, hogy kár pénzt és energiát pazarolni egy olyan országra, ahol a játszma már eldõlt november 10-én aztán egy újabb nagy elemzés kerül a brit minisztertanács elé, amelyet Halifax külügyminiszter terjeszt elõ. Ebben újra végigveszik ezeket az országokat: hogyan húzzák meg a brit érdekek határait, milyen lehetõségek vannak? Magyarország esetében változás történik azt mondják, hogy úgy látszik, mégsem dõlt még el teljesen a játszma. Érdemes tehát valami energiát befektetni Magyarországba, hogy az adott állapot fönnmaradjon. Úgy fogalmaznak:»igaz ugyan, hogy Magyarország Németország táborába tartozik, németbarát külpolitikát folytat, nem tud mást folytatni az adott körülmények között, de ha mi, britek segítséget nyújtunk, akkor Magyarország bizonyos mozgásszabadságot biztosíthat magának. De milyen segítséget adjunk ehhez?«nagyon keserû élményem, de keserû humora miatt is érdemes elmondani, hogy világosan lássuk a dolgokat... A brit minisztertanács elé került javaslat amelyet hosszan vitatott a brit minisztertanács (Chamberlain miniszterelnökkel az élen), majd a kormányközi bizottság és a tárcaközi bizottság az volt, hogy támogassák Magyarországot a következõképpen: Magyarországról elég sok pulykát exportálnak Angliába. De a pulyka vámja nagyon magas. Három és fél penny volt akkor fontonként, tehát kilónként több mint hét.»ha ezt leszállítanánk mondta a javaslat, ez megnövelhetné a magyar pulykaexportot, és ez gazdasági segítség lenne Magyarországnak Nagy-Britannia részérõl«, és úgy gondolták, hogy ez a segítség esetleg fönntarthatná azt az állapotot, hogy azt a picike mozgásszabadságot Magyarország kihasználja, amit a németbarát politikán belül azért mégis az adott kormány megteremtett magának szemben azzal, ami várható lenne, ha Magyarországon a szélsõjobboldal kerülne hatalomra. Ezt elfogadta a brit minisztertanács, és egy hónappal ez után született egy belsõ följegyzés, ami a brit külügyminisztéri- Nagyernye - Református templom Átalvetõ

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben