Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)"

Átírás

1 1

2 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére ( ) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. (2Kor 5,18) Az első keresztény közösségek életéről az ApCsel-ből tájékozódhatunk (2,44-46). Ebből az alapból különféle közösségi modellek nőttek ki. A szerzetesi közösség a kereszténység radikális megélése. Alapforma lett a gyülekezet, ez azonban az idők folyamán néhol vasárnapi kereszténységgé torzult. Az élő gyülekezetek ma újra felfedezik a közösség ajándékát. A nagyobb gyülekezeteken belül (és gyülekezeten kívül is) kisközösségek formálódnak. Ezek helyenként szervezett ( bejegyzett ) társulássá, egyesületté alakulhatnak. A farkasréti ökumenikus közösség meghatározó jegye a felekezetközi részvétel. Nem volt formális tagság, a meghirdetett alkalmakon bárki részt vehetett. Senki sem hagyta el a maga felekezetét, gyülekezetét. A közösség meghatározott céllal szerveződött: vállalta az ökumené, a Krisztus-követő egyházak közötti kiengesztelődés szolgálatát, a felekezeti sovinizmus feloldását. Az eredetileg egységes közösség később három ágra oszlott: 1) a havonkénti ökumenikus alkalmak változó összetételű hallgatósága; 2) a nyilvános alkalmak előkészítő munkaközössége; 3) az egymást személyükben is felvállaló munkatársak szorosabb, testvéri közössége. Egy-egy személy természetesen több ágban is érintett lehetett. A 60-as évek elején szerveződött egy evangélikus közösség. Csonka Géza evangélikus presbiter (később diakónus) 1963-ban járt először Taizé-ben. Megismerkedett Rudolf testvérrel, aki 1965 januárjában Magyarországra látogatott. A taizé-i kapcsolatot az akkori viszonyok között titkolni kellett. Az evangélikus indíttatású testvéri közösség lassanként kibővült és ökumenikus jelleget öltött. A szervezésben kiemelkedő szerepet vállalt két evangélikus alapító tag: Csonka Géza és dr. Széchey Béla szilveszterén tartották az első nyilvános felekezetközi találkozót Angyalföldön tól a havonkénti találkozók rendszeressé váltak, 1981-től már a régi (valaha raktárépületként szolgált) farkasréti imaházban (Budapest XI. Németvölgyi út 138.). Az előkészítő megbeszélések Széchey Béláék Algériába távozása előtt többnyire az ő lakásukban folytak. A továbbiakban a Farkasréti Ökumenikus Esték szervezése és lebonyolítása egyre inkább közös feladattá vált, az előkészítő munkacsoport jól együttműködő testvéri közösséggé kovácsolódott. Az első évek pezsgő közösségi életében részt vettek maradéktalan felsorolására ma már nem vállalkozhatunk. A taizé-i ökumenikus közösséggel való kapcsolattartásban nagy segítséget jelentett a katolikus levelező teológiát végzett Eisenbarth Krisztina és Unger Zsuzsa fáradhatatlan aktivitása. Vagyunk azonban néhányan, akik az előkészítő munkaközösség tevékenységében részt vállalva mindvégig vagy hosszabb ideig együtt maradtunk. Egy névsor, amely az időbeli eltérések miatt így sohasem létezett, 33 év távlatában mégis teljesen hiteles: Balogh Judit, Bácskai Antal, Berecz Péter, Csabai Mihály, Csatószegi Viktor, Csonka Géza, Csorba Vera, Debreczy Géza, Franyó Gáborné Sárika, Gaál András, Gáspár Ágota, Gyurkáné Urbán Eszter, Homoki Ferenc, Homokiné Móricz Ágnes, Ihrig Dénes, Kapitány Aranka, Kecskés András, Kecskésné Erzsike, Nemessányi László, Nemessányi Éva, Rumbold Gyula, Sándorfi István, Széchey Béla, Széchey Anna. 24 név, 14 férfi, 10 nő. 12 római katolikus, 6 evangélikus, 5 református, 1 baptista. Közülünk azóta az Úrhoz távozott N. Laci, D. Géza, B. Péter, B. Tóni, Sz. Anna, S. István. Az évek során másfelé sodródott társaink: Aranka, Ágota, G. Bandi, Béla, Dénes, Eszter, Judit, Viktor. 2

3 1979 szilveszterétől 1992 szeptemberéig a Farkasréti Ökumenikus Esték programjáról csak szórványosan maradtak feljegyzések, dokumentumok. Része lehetett ebben a politikai természetű óvatosságnak is. Tudjuk, hogy havonkénti rendszerességgel jöttek össze. Nem minden esetben hívtak vendégelőadót. Gyakran valamelyik történelmi felekezet lelkésze tartott ökumenikus istentiszteletet. Máskor az előkészítő közösség egy-egy tagja készült fel igei elmélkedéssel, személyes bizonyságtétellel. Többek emlékezete szerint ebben az első évtizedben szolgált közöttünk Bencze Imre, Benczur László, Hafenscher Károly, Missura Tibor, Madocsay Miklós, Muntág Andor, Reuss András, Scholtz László, Simonfai Ferenc, Zsigmondy Árpád evangélikus, Balázs Károly, Debreczenyi Károly, Draskóczy Ildikó, Farkas József, Gyökössy Endre, Kovács Mihály református, Bíró László, Blanckenstein Miklós, Forrai Botond, Jelenits István, Korzenszky Richárd, Sajgó Szabolcs, Sulyok Elemér, Tomka Ferenc római katolikus lelkipásztor. Egy-egy alkalmat (mint ahogy később is) az előkészítő közösség valamelyik tagja vezetett, így Balogh Judit, Csatószegi Viktor, Gaál András, Kecskésné Erzsike, Nemessányi László, Nemessányi Éva (katolikus), Berecz Péter, Csonka Géza, Ihrig Dénes, Széchey Béla, Urbán Eszter (evangélikus), Bácskai Antal, Debreczy Géza, Kecskés András (református). Egyik névsor sem garantáltan teljes, az esetleg kimaradtak megértését kérjük. Az 1992 előtti időszakból is van azonban néhány adatszerűen rögzített cím és név (lásd a táblázatos összesítés megfelelő rovatában!). A legkorábbi, írott változatban is ránk maradt előadást dr. Török Tibor református, Kossuth-díjas fizikus professzor tartotta Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit (Zsid 11,1-3) címmel április 11-én. Tibor bácsi a fénytani kísérletek végzése közben megvakult, de hite és embersége messzire világított. Élete végéig az ökumenikus esték leghűségesebb résztvevői közé tartozott. Az előkészítő közösség által működtetett Farkasréti Ökumenikus Esték történetéről, jellegéről, programjáról tájékoztattuk az érdeklődőket a közösség 20, 25, illetve 30 éves fennállásának alkalmából (1999-ben, 2005-ben, illetve 2010-ben) kiadott szórólapon. Itt kell megemlítenünk, hogy ismertetőnk szövegével kapcsolatban dr. Széchey Béla testvérünknek fenntartásai voltak, és ezeket azóta sem sikerült feloldanunk. A 2010-ben keltezett tájékoztató az itt következő lapon olvasható. Sajnos, a hívogató mondatok ma már nem érvényesek: a Farkasréti Ökumenikus Esték további szervezéséről részben külső, egyházi, részben belső, fogyatkozó egészségünkkel kapcsolatos okokból le kellett mondanunk. Az utolsó, nagy sikerű előadást szeptember 10-én dr. Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár tartotta Merre tart a magyar nemzet? címmel. Visszatekintésünk nagyobb részét a farkasréti esték adatainak táblázatba foglalt összegezése képezi. Közöljük az időpontot, az előadó nevét és felekezeti hovatartozását, az előadás címét és többnyire a témához kapcsolódó fontosabb igehelyeket is. Adatbázisunk 1980-tól 1992 szeptemberéig erősen hézagos, onnantól kezdve azonban csaknem teljes. Csillaggal (*) jelöltük azokat az alkalmakat, amelyekről írott összefoglaló is rendelkezésünkre áll. Arra kérjük Urunkat Istenünket, hogy amint áldásával elhalmozta közösségünk csaknem 33 esztendős működését, úgy legyen irgalmas hozzánk, áldja meg, szentelje meg a továbbra is lelki közösségben maradt, azóta is rendszeresen találkozó testvéreket és mindazokat, akiket valamilyen módon megszólíthattunk. Hálásak vagyunk érte, hogy egy meghatározott időre Urunk ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Dicsőség Istennek! Szeretettel: 2014 húsvétján a f a r k a s r é t i e k 3

4 30 év a megbékélés és a krisztusi egység szolgálatában (A farkasréti ökumenikus közösségről) Budapest-Farkasréten, a XI. Németvölgyi út 138. szám alatt épült közös protestáns (evangélikus református) templomban, a temető főbejáratától és a Mindenszentek római katolikus plébániatemplomtól néhány percnyire, minden hónap második hétfőjén este fél héttől a farkasréti ökumenikus közösség tart összejövetelt. Különböző krisztusi felekezetekből, gyülekezetekből, egyházközségekből érkeznek a testvérek, hogy egy közösen meghallgatott előadás, igehirdetés vagy bizonyságtétel nyomán együtt gondolkodjanak, beszélgessenek, imádkozzanak, énekeljenek, majd előbb jelképesen, végül valóságosan is asztalközösségben legyenek egymással. A közösség nevét csupa kisbetűvel írják: jogilag sem egyházi, sem világi értelemben nem létezik. Lelkileg és tényszerűen viszont annál inkább: immár több mint 30 esztendeje. Még a pártállami időkben, a keresztény fiatalok találkozóhelyévé lett franciaországi, taizé-i ökumenikus közösséggel (többé-kevésbé titokban) kapcsolatot tartó, főként evangélikus testvérek hozták létre. Az összejövetelek lelki töltésében, énekeiben mindmáig fennmaradt a taizé-i jelleg, bár az akkori ifjú alapítók felett egy kissé már eljárt az idő. Az előzmények 1965 januárjáig nyúlnak vissza: akkor járt először hazánkban egy taizé-i szerzetes, a német származású frère Rudolf. A Tartsay Vilmos utcában, a Buda-hegyvidéki Evangélikus Gyülekezetben mintegy százan találkoztak vele, de Pannonhalmán és Budapesten fiatal bencés szerzetesekkel is felvette a kapcsolatot. Barátságok, lelki kötelékek szövődtek az egységtörekvések iránt fogékony magyarországi keresztények és a taizé-iek között. Rudolf testvér 1-2 évenként újra jött, magánszemélyként. Akkor még csak titokban lehetett vele találkozni. A 70-es évek második felének "puha diktatúrája" idején a krisztusi ökumené elkötelezett hívei megpróbáltak hivatalosan engedélyezett, nyilvános alkalmakat is meghirdetni, de ezek elől akkor még mind a protestáns, mind a katolikus egyházi vezetők mereven elzárkóztak szilveszterére néhány keresztény fiatal, aki az év nyarán Taizé-ben járt, felekezetközi találkozót és újévi virrasztást szervezett az ott szerzett lelki élmények, megtapasztalások továbbadására. Az angyalföldi (XIII. ker. Kassák Lajos úti) evangélikus gyülekezet akkori lelkésze, Benczur László ehhez rendelkezésükre bocsátotta a templomát, bár püspöki titkár korából jól tudta, mit és mennyit kockáztat. (Az általa közvetített kérésekre annak idején mindig kemény és szigorú letiltás lett a válasz.) A program (előadások, beszélgetések, igei elmélkedések, közös imádság, éneklés) mintegy 18 órán keresztül folyt, kb állandó résztvevővel. Egy-egy időszakra mások, ennél többen is eljöttek. A leghűségesebb, a keresztény egység iránt leginkább elkötelezett résztvevők között szoros kapcsolat alakult ki. Ezzel létrejött a farkasréti ökumenikus közösség sarjadó csírája tavaszán (az "Exaudi" vasárnapot megelőző szombaton) ökumenikus lelki napra került sor a Bécsi-kapu téri evangélikus templomban. A szervezők nem kértek püspöki engedélyt, de Koren Emil esperes saját felelősségére helyet adott az összejövetelnek. Ez alkalommal már olyan köztiszteletben álló egyházi személyek is tartottak előadást, mint Jelenits István piarista tanár és Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor. Az egész napos programnak 4

5 legalább 150 állandó és még ugyanennyi időszakos résztvevője volt. Néhány helyről (például a zugligeti plébániáról) népes, szervezett csoportok jöttek. Itt született elhatározás arról, hogy a továbbiakban havonként találkoznak, testvéri közösségben megélt eszmecserére, beszélgetésre, elmélkedésre, éneklésre és imádságra. Az 1979 vége óta folyamatosan létező közösség kezdeti működése azonban nem volt zavartalan. Az akkor illetékes evangélikus püspök a Bécsi-kapu téri összejöveteleket leállította. Három alkalomra a pasaréti református gyülekezet adott helyet a közösségnek, ám onnan is tovább kellett állniuk. Isten azonban jó előre elkészítette a megoldást. A kelenföldi evangélikus gyülekezet és a külső-kelenföldi református gyülekezet ideiglenes szükségmegoldásként Budapest-Farkasréten közösen használt egy szerény külsejű, megviselt állagú volt raktárépületet. Az 1994-ben épült mai templom helyén állott közös kápolna (imaház) evangélikus részről egyházilag hivatalosan jóváhagyott programjában már korábban szerepelt a közös (református evangélikus), "ökumenikus" bibliaóra, illetve szeretetvendégség (agapé) lehetősége. A mennyei indíttatás iránti engedelmesség, de emberi ötlet és bátorság is kellett hozzá, mind a szervezők, mind az illetékes lelkipásztorok (Bencze Imre és Missura Tibor, valamint református részről Kovács Mihály) részéről, hogy ezt a papírra fektetett munkaprogramot a "hajléktalanná" lett ökumenikus közösség tölthesse meg új, élő lelki tartalommal. A hűség és az engedelmesség áldást hozott: Farkasrét csírája szárba szökkent, kivirágzott és jó gyümölcsöt termett. A havonkénti alkalmak azóta is megszakítás nélkül követik egymást. Az esték látogatottsága átlagosan 20 és 50 fő között van, de voltunk már 100-nál többen is. A felekezeti összetétel vegyes, és az időben változó. A többség ma már római katolikus: a környékbeli plébániák lelkészei rendszeresen hirdetik alkalmainkat, néha ők maguk is eljönnek. Továbbra is vannak azonban evangélikusok, reformátusok, baptisták. Más, kisebb felekezetekből is érkeznek vendégek. Egy szűkebb, állandó előkészítő közösség gondoskodik a programokról, az előadókról, a külső feltételekről. Mindegyikük a saját gyülekezetének, egyházközségének is tevékeny, hűséges tagja. Lelkészek, teológiát végzett testvérek is vannak közöttük, ez azonban nem jelent előjogokat. Emberi, evilági értelemben nincs "vezető": az egyes estéket az előkészítő közösség valamelyik tagja vezeti, "animálja". Alkalmainknak az évek során kikristályosodott, megszokott rendje van. Az előadás (vagy igehirdetés, elmélkedés, bizonyságtétel) kb perc terjedelmű, ezt némileg irányított beszélgetés, majd közös áhítat, imaközösség és igen egyszerű szeretetvendégség (zsíros kenyér, lekváros kenyér, tea) követi. Sajátos (ősegyházi eredetű, a keleti ortodoxia által megőrzött) hagyományunk a "proszfóra": nem sakramentális (nem szentségi jellegű) asztalközösség. A Krisztusban való közösségünk jeleként egy-egy falat kenyérrel kínáljuk meg egymást, kérve az Egyház Urát, hogy vezessen el mielőbb mindannyiunkat a teljes és zavartalan eucharisztikus (úrvacsorai) közösségre. Összejöveteleink időtartamát nem korlátozzuk: a tényleges program este ½ 7-től kb. ½ 9-ig tart, de kisebb csoportokban sokszor ½ 10-ig, 10-ig is elbeszélgetünk. A közösség évek óta hagyományos feladatai közé tartozik, hogy a XII. kerületi katolikus és protestáns egyházközségekkel szorosan együttműködve részt vállaljon a januári egyetemes imahét programjából. Ilyenkor mód nyílik rá, hogy olyanok is megismerjenek bennünket, akik addig nem vagy keveset hallottak rólunk. A nyári hónapokban is találkozunk: előzetesen meghirdetett program nélkül, éneklésben, imában, beszélgetésben, Isten igéje körül. Szeretettel hívjuk alkalmainkra keresztény testvéreinket bármely felekezetből, közösségből. Keresünk áldozatkész, elkötelezett munkatársakat is az előkészítő közösség erősítésére. 5

6 Istennek hála, Farkasrét ma már nem rendkívüli jelenség országunkban. Egyre több keresztény ismeri fel, hogy egymással versengve, a magunk felekezetét egyedül hitelesnek és tökéletesnek, másokét pedig fogyatékosnak ítélve magával Krisztussal sem lehetünk bensőséges egységben. Farkasrét addig él és működik, amíg Urunk akarja és élteti: hogy látható és tapintható legyen az életünkben a Krisztus-követők egy-volta, az Atya akaratából, a Lélek által, Krisztusban kezdettől fogva adott titokzatos mennyei valóság: "én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek"(jn 17,23). Budapest, január 1-én * * * a Farkasréti Ökumenikus Esték előkészítő közössége A Farkasréti Ökumenikus Esték hagyományossá vált programja: I. rész: előadás és beszélgetés 1/ Ének 2. Köszöntés, igeolvasás, fohász 3. Ének 3/ BEVEZETŐ ELŐADÁS 5. Ének 1/ BESZÉLGETÉS 7. Ének II. rész: közös áhítat 1/ Gyertyagyújtás, asztalközösség (ige + rövid elmélkedés) 9. Ének: Úr Jézus, könyörülj rajtunk! Ó, Krisztus, Te vagy az Élet! 1/ IMAKÖZÖSSÉG Ének: Á-ámen. Kérésünket halld meg, Urunk! (2-szer) Á-ámen. Hálát adunk néked, Urunk! Á-ámen. Magasztalunk téged, Urunk! 3/ Mi Atyánk + áldásmondás 12. Ének 13. Hirdetések, adományok III. rész: szeretetvendégség 9h 14. SZERETETVENDÉGSÉG (zsíros kenyér, lekváros kenyér) * * * október 9-én a Farkasréti Ökumenikus Esték sorozata addigi helyszínén és formájában megszűnt. 6

7 A Farkasréti Ökumenikus Estéken elhangzott előadások és igehirdetések adattára Az közötti időszak alkalmairól nem maradt fenn írásos dokumentáció. A szervezők emlékezetében élő meghívott vendégek (szükségszerűen pontatlan) névsorát a bevezető ismertetésben közöltük. (2. l.) A farkasréti esték programját szeptembertől júniusig tartó munkaévekben szerveztük. Alábbi táblázataink is ezt a rendet tükrözik Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely dr. Török Tibor * fizikus, egyetemi tanár ref. Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit (Zsid 11,1-3) Róm 1,18-25; 4,17; 11, Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt és a közösségben dicsőítlek téged.. (Zsolt 22,23) Fekete András róm. kat. Krisztus tanítványai és a világ Jn 15, dr. Hafenscher Károly ev. Hatalmat adott nekik Mt 10, dr. Medvigy Mihály * róm. kat. Krisztus titokzatos teste az egyetemes Egyház Kol 1, Draskóczy Ildikó ref. A Hit és Fény és a Bárka közösség Magyarországon Kozma Imre * róm. kat. Krisztus nyomában járva Mk 8, 34 7

8 Változatok a kiengesztelődés témakörében Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Schulek Jánosné * róm. kat. Kiengesztelődés tágabb környezetünkkel Mk 11,25-26 Reischl Andrea tanár Donáth Ferencné ev. Kiengesztelődés azokkal, akik ellenünk vétettek Mt 6,12 Bozóky Éva * Dobos Kálmán * róm. kat. Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Róm 8,35-39 zeneszerző Várakozás (ökumenikus karácsonyi gondolatok) Bácskai Antal * ref. Kiengesztelődés a felekezetek, lelkiségi irányok között Zsolt 119, Nagy Csaba * masszőr Gáspárné Zauner Éva dr. * pszichológus Szőcs Zoltán biológus és felesége (Éva) * Cs. Gyímesi Éva * egyetemi tanár (Kolozsvár) róm. kat. Kiengesztelődés a keresztények és a zsidók között 5Móz / MTörv 6,4 róm. kat. Kiengesztelődés azokkal, akik ellen mi vétettünk Mt 5,21-26 Imádság Veszitek a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,38b) ApCsel 2,14-21; Háza gyül róm. kat. Kiengesztelődés a népek, nemzetek, nemzetiségek között Mt 5,44 8

9 A Jézus Krisztusban való egység megélése János evangéliumának 17. része alapján Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Csatószegi Viktor teológus róm. kat. Az egy igaz Isten ismerete. A kinyilatkoztatás Jn 17, Bácskai Antal * ref. Bűn és szenvedés a megváltás és a feltámadás fényében Jn 17,19; 2Kor 12, dr. Hafenscher Károly * ev. Krisztus egyetemes egyháza Jn 17,21 9

10 Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Nényei Gáborné róm. kat. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. dr. Győry József szabadkeresztyén A megtérés Győry József (+) szabadkeresztyén Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. A megtérés Balogh Judit róm. kat. Bizonyságtétel és beszélgetés a megtérésről tanár Marshall János * baptista Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. Csepregi András * ev. A keresztség (bemerítés) 1Móz 17; 2Móz 12; Bácskai Antal ref. Bevezető gondolatok és beszélgetés a keresztségről dr. Hafenscher Károly * dr. Sulyok Elemér OSB * ev. róm. kat Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. A papi szolgálat Csonka Géza ev. Bevezető gondolatok és beszélgetés a papi szolgálatról közgazda, diakónus Csatószegi Viktor teológus róm. kat. A Szentlélek megelevenítő ereje és ajándékai egyházaink Bácskai Antal ** ref. életében Csatószegi Viktor róm. kat. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. Zsigmondy Árpád ev. A Szentlélek működése és ajándékai. Bácskai Antal ref. Bizonyságtételek és beszélgetés Gáncs Aladár * ev. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. 1. Az istentisztelet és a liturgia Kiss Domonkos OSB * róm. kat. Egyházaink liturgiája 2.A zsolozsma Mt 18,3 2Pét 3,9 Mt 18,3 2Pét 3,9 Mk 1,1-8; Róm 6,1-7 2Móz 19,5-6 Róm 8,12-16 Zsolt 51,12-13 Jel 21,22-24 Róm 13,11 Róm 15,5-7 Ef 5,

11 "Keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát!" (Máté 6,33) Keresztény hitünk közös alapja Isten Törvénye, Jézus Krisztus Evangéliuma és az egyetemes Egyház hitvallásai szerint Új sorozatunkat két munkaévre tervezzük. Minden témára két-két alkalmat szánunk. Először meghallgatjuk egy meghívott teológus-vendégünk előadását, majd a következő hónapban kiegészítjük, testvéri beszélgetés során mintegy magunkévá alakítjuk az elhangzottakat. Különösképpen három szövegforrást állítunk érdeklődésünk középpontjába: Isten ószövetségi Törvényét (V Mózes 5-6), Jézus Krisztusnak a Hegyi beszédben adott tanítását (Máté 5-7), valamint az egyetemes Egyház két közös hitvallását (az Apostoli és a Niceai Hitvallást) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Csepregi András * ev. Isten szellemi valósága (a zsidóság és a kereszténység szellemi Isten-képe) Tit 2,11; Mt 28, dr. Széchey Béla * mérnök, diakónus ev. Együtt-gondolkodás istenképünkről (beszélgetés) Bír 6,11; 24 Ézs 66, Missura Tibor * ev. Isten országának alaptörvénye: a szeretet Jer 31, Bízik László ev. Isten országának alaptörvénye: a szeretet Bevezető gondolatok és beszélgetés a szeretetről Mk 12,28-30 Jn 13, Brückner Ákos Előd * róm. kat. Isten törvénye a megváltás fényében 1. A tízparancsolat egyetemessége és időtlensége 2Móz/Ex 20,2-17 5Móz/Deut 5, Csatószegi Viktor teológus róm. kat. 2. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. (beszélgetés) Mt 5,6 Jn dr. Sulyok Elemér OSB * (Pannonhalma) róm. kat. Isten törvénye a megváltás fényében 3. Jézus "boldogmondásai" Lk 6,20 Mt 5, Csonka Géza * diakónus ev. Jézus "boldogmondásai" (beszélgetés) 1Sám 2,1-10 Ézs 38, Hamar István * ref. Isten törvényének beteljesítése 1. Jézus tanítása a hegyen Mt 5,1-2 Mt 5, Kecskés András * tanár ref. Isten törvényének beteljesítése 2. (beszélgetés) Mt 5 7 Mt 7,

12 Krisztus-hitünk és Krisztus-követő életünk közös alapja "Keressétek először Isten országát és az ő igazságát" (Máté 6,33) A következő munkaévben - megkezdett témánkat folytatva - Krisztus egyetemes Egyházának lényegéről, közös hitvallásainkról és az egyetemes kereszténység evilági küldetéséről szeretnénk eszmét cserélni. Karácsonyhoz, húsvéthoz és pünkösdhöz közeli alkalmainkat az ünnep témakörének szenteljük Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kecskés András tanár ref. Mit jelent számomra, hogy az Egyházhoz tartozom? (Kol 1,10-29) Bizonyságtételek és beszélgetés Mt 6,31-33 Ef 1, dr. Hafenscher Károly * ev. Az egyetemes Egyház az élő Krisztus teste (Krisztus-hitünk közös alapja) Ef 5,30-32 Zsid dr. Pásztor János * ref. JÉZUS KRISZTUS ÚR (Fil 2,8-11) Krisztus egyetemes Egyházának hitvallása Mt 12, Kor 12, Csabai Mihály róm. kat. Adventi elmélkedés beszélgetés (Zugliget) Balogh Judit tanár róm. kat. Keresztény vagyok! Kicsoda nekem Krisztus? Bizonyságtételek és beszélgetés dr. Solt Pál róm. kat. Isten országa és igazsága Lk 17,21 bíró dr. Szederkényi Károly * Gyülvészi Irma * róm. kat. ref. Só és kovász a hegyen épült város (Mt 6,33) Vallomások és bizonyságtételek a keresztény hivatásról Mt 5,13-16 Jn 12, Nemessányi Lászlóné Éva róm. kat. A feltámadás titka (húsvéti elmélkedés) Jn 11,25-26 (Zugliget) dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. Krisztus egyetemes egyházának küldetése a világban: Ef 3,8-10 (Pannonhalma) evangélizáció és misszió dr. Széchey Béla mérnök, diakónus ev. A szeretet csodája. Pünkösdi gondolatok a Taizéi levél (1995) alapján (elmélkedés és beszélgetés) A Külső-kelenföldi Református Gyülekezet és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet új, közös farkasréti templomát (a régi telken) december 3-án szentelte fel dr. Hegedűs Lóránt református és Szebik Imre evangélikus püspök. 12

13 Megbékélés, kiengesztelődés a békéltetés szolgálata az Egyházban és a világban ránk bízta a békéltetés szolgálatát (2Kor 5,18) Most induló sorozatunkban legfontosabb, égetően időszerű közös küldetésünket, a békéltetés (megbékélés, kiengesztelődés) szolgálatát szeretnénk tudatosítani és szívünkbe vésni. A békéltetés igéit 8 témakörbe soroltuk: békesség Istennel, békesség önmagunkkal, békesség a nemzetek között, békesség az emberek között, hamis békesség, Krisztus békessége, békesség az egyházban, békesség a teremtett világban Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kecskés András tanár ref. A békéltetés igéi Bevezetés az évi sorozathoz Gyülvészi Irma ref. Engesztelődjetek ki Istennel! 2Kor 5,21 Bevezető elmélkedés és beszélgetés Simonfai Ferenc ev. Elég néked az én kegyelmem. (2Kor 12,9) A megbékéltetés evangéliuma Csorba Vera kertészmérnök róm. kat. A Békesség Fejedelme (Ézs / Iz 9,5) (Városmajor) Adventi gondolatok (Barsi Balázs és Szennay András nyomán) dr. Lenhardt Vilmos * róm. kat. a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben! (Kol 3,15) Kiengesztelődés a krisztusi felekezetek között dr. Széchey Béla ev. Egyetemesnek szánt hitvallás a 16. században diakónus (Az Ágostai Hitvallás) Zsigmondy Árpád ev. Hitvallás a koncentrációs táborok árnyékában: teológus a Barmeni Hitvallás vagy teológiai nyilatkozat Hamar István (Szolnok) ref. Ő bünhődött, hogy nekünk békességünk legyen Krisztus békességének húsvéti örömhíre (igehirdetés) dr. Vági László (Szentes) róm. kat. éljetek minden emberrel békességben! (Róm 12,18) Közös küldetésünk: a békéltetés szolgálata a világban Osztie Zoltán * róm. kat. a Lélek törekvése pedig élet és békesség (Róm 8,6) A békesség mint a pünkösdi Lélek gyümölcse 2Kor 5,17-21 Jn 20, Kor 5,18 Kol 1,21-22 Fil 4,4 Jn 17,21 1Jn 1,10 Fil 2,11 Mt 28,18-20 Ézs 53,5 2Kor 5,18 Róm 12,18 Jn 14,6 13

14 az ÚR előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. (2Pét 3,8-9) 1996 Bűnbánat és krisztusi reménység az ezredforduló küszöbén Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Szeverényi János * ev. a jelen és a jövendő élet ígérete (1Tim 4,8) Bűnbánat és krisztusi reménység az ezredforduló küszöbén dr. Sarkadi Nagy Pál * ref. Az Isten igéje pedig terjedt (ApCsel 6,7) Közös múlt: az első krisztusi közösségek életvitele, teológiája Elmer István * róm. kat. ti is bizonyságot tesztek (Jn 15,27) Közös feladatunk az újságíró 1100 éves hazában: kereszténység, magyarság, kultúra Ifj. Hegedűs Lóránt ref. ez az Isten Fia (Jn 1,34) Közös hit, közös reménység (adventi igehirdetés) 2Pt 3,8-9 Ef 4,20 Jer 6,16 Gal 2,1-9 Jn 16,13 14

15 Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket. (Jn 17,18) 1997 Nem e világból ebben a világban dr. Hafenscher Károly * ev. az Úr megvizsgálja a lelkeket (Péld 16,2) Közös válasz a krisztusi értékrendet szétziláló szellemi irányzatok kihívására Németh Pál * ref. Ábrahám hite, Mohamed vallása. Európa és az Iszlám Az erőszakmentes párbeszéd lehetőségei az egyistenhívőkkel Kalota József * görög A kereszt botránya. Közös hitünk alapja: Krisztus keresztje és ortodox feltámadása. Beszélgetés az ortodoxiáról Tamási József * róm. kat. Áhítat és életgyakorlat személyes Isten nélkül. (Martfű) Közös felelősségünk a hinduizmus és a buddhizmus mai megjelenési formáival szemben Pintér Károly ev. Az én nevemben prófétálnak, pedig és nem küldtem őket (Jer 14,15) Vallási mozgalmak a 20. században Rumbold Gyula baptista Tudom, kinek hittem. (2Tim 1,12) villamosmérnök Az élő, személyes Krisztus megjelenítése a világban Jn 17,18 Péld 16,2-9 1Móz 15,6 Mk 16,15 1Kor 1,23-25 Jn 3, Móz / Kiv 20,3 Zsolt 10,17 1Jn 4,1-3 Gal 2,20 15

16 Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében. (Jn 1,12) A Krisztus egyetemes Egyházához tartozók önazonossága és közös küldetése Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Sándorfi István róm. kat. tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa! (Lk 10,11) Lk 10,1-11 A hetvenkét tanítvány kiküldése Sajgó Szabolcs SJ * róm. kat. a világosságról kellett bizonyságot tennie (Jn 1,8) Jn 10,16 A látható egység jelei Krisztus egyetemes Egyházában dr. Hafenscher Károly ev. a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg Rejtett egységünk a Krisztusban (Jn 10,17) 1Tim 2,5 1Kor 3, dr. Szűcs Ferenc * ref. Az Ige volt az igazi világosság, ő jött el a világba. (Jn 1,9) A megtestesülés titka: a közénk jött Isten Jn 1,9 Kol 1, Kecskés András ref. mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében (Jn 1,12). Vallás, ApCsel 4,12 tanár kultúra, kereszténység. A Krisztus-követők önazonossága dr. Solt Pál * róm. kat. az élet volt az emberek világossága (Jn 1,4) Jézusban kapott 1Pt 2,15-16 alkotmánybíró szabadságunk és közös felelősségünk a társadalomban 2Kor 3, dr. Széchey Béla ev. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 2Kir 2,19-22 mérnök, diakónus (Jn 1,3) Közös felelősségünk a teremtett világért dr. Boda László róm. kat. Az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre (Jn 1,16) 1Kor 1,23 Meghalt bűneinkért, feltámadott megigazulásunkért dr. Szűcs Ferenc * ref. és láttuk az Ő dicsőségét (Jn 1,14) A mennybemenetel titka: a megdicsőült Krisztus ApCsel 1,9-11 Mt 25, Nemessányi Lászlóné Éva * (Zugliget) róm. kat. Pünkösdi gondolatok a Szentlélek évében (1998) Jn 3,

17 így ujjongott Jézus a Szentlélek által (Lk 10,21) Ebben a munkaévben az imádkozó Jézus, valamint az övéit benne eggyé tevő Szentlélek áll beszélgetéseink középpontjában. Különösen az Úrtól tanult imádságra, a Miatyánkra (Mt 6,9-13) és Jézus Krisztus főpapi imájára (Jn 17) figyelünk, a Lélek egységét keresve (Ef 4,3) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Sándorfi István * róm. kat. Ti azért így imádkozzatok! (Mt 6,9) Az imádság titka Jézusnál az imádság Lelke krisztusi közösségeinkben Csatószegi Viktor * róm. kat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy teológus Az Úrtól tanult imádság első része: a mennyei valóság Kecskés András * ref. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Az imádság tanár második része: a teremtett valóság és emberi sorskérdéseink Sánta Ibolya * ref. A Szentlélek száll reád A Szentlélek szerepe a megtestesülésben és kiáradása az Egyház életében Szeverényi János * ev. hogy tökéletesen eggyé legyenek A krisztusi egység titkának feltárulása a Szentlélek által dr. Hafenscher Károly ev. "a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók" Kisebbségben de a mindenség Urával dr. Széchey Béla * ev. "... akik az ő szavukra hisznek énbennem " A kikerülhetetlen diakónus missziós parancs. Evangélizáció a 21. században Sándorfi István róm. kat. Az ujjongó Jézus (Lk 10,21). Az imádkozó Jézus az imádság Lelke. Krisztusi öröm a Szentlélek által dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. "ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek" (Pannonhalma) Egyház és világ Jézussal vagy Jézus nélkül? Rumbold Gyula baptista mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség villamosmérnök A dicsőítő Egyház. Az Úrtól tanult imádság dicsőítő záradéka Lk 11,1-13 Mt 6,9-10 Mt 6,11-13 Lk 1,35 Jn 17,23 Jn 17,14 Mt 28,16-20 Jn 21,15-19 Jn 17,13 1Kor 12 Jn 17,11 Mt 6,13b Jn 17,1; 16,

18 Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem (Zsolt 119,81) Közös reménységünk az új évezred küszöbén Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kerekes Károly * róm. kat. egy az Istene és Atyja mindeneknek (Ef 4,6) Ki a mi Atyánk? Kránitz Mihály * róm. kat. mindeneknek Teremtője (1Móz / Ter 1-3; Jer 51,19) A teremtés és folyamatossága Zászkaliczky Pál * ev. Örök szövetséget kötök veletek (Ézs/Iz 55,3) A Szövetség Istene dr. Szűcs Ferenc * ref. Örök szeretettel szerettelek (Jer 31,3) Az ember Isten szívében Nobilis Márió * róm. kat. A Lelket ki ne oltsátok! A lelki ajándékok (karizmák) és az (Tököl) intézményesülés feszültségei az Egyházban Missura Tibor * Ev. Törvényemet a szívükbe írom. Isten az ember szívében dr. Bolyki János * ref. a nem láthatókból állt elő a látható (Zsid 11,3) Hit, világnézet, világkép Balog Zoltán * ref. egy reménységre kaptatok elhívást Van-e reménysége a világnak (a nemzetnek)? A mi reménységünk Puskás Attila * róm. kat. veletek vagyok minden napon a világ végezetéig Jézus jelenléte a világban Sánta Ibolya * ref. Egy Lélekben megmerülve, egy Lélekkel átitatva (pünkösdi igehirdetés) Mal 2,10; Jn 20,17 Kol 1,15; Ef 1,5 Jel 21,5 1Móz 8, Móz 8, Jn 4-7 Kol 1, Thessz 5,19 Jer 31,33; Róm 1,18-25 Jn 12,46 1Kor 6,12 Ef 4,4 Róm 4,18 Mt 28,20 2Móz / Kiv 3,12 1Kor 12,13 Jóel 3,1 18

19 FARKASRÉTI ÖKUMENIKUS ESTÉK az emlékezet és a kiengesztelődés, közös jövőnk jegyében Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Legeza József görögkat. Egyedül ellened vétettem. (Zsolt 51,6) A Jézus-ima. Bűnbánat és megbocsátás a Krisztus-követésben Némethy Zoltánné * ev. Szeretetben szolgáljatok egymásnak! (Hanna) Mit tehetünk az ökumené ügyében? dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. Emlékezet és kiengesztelődés. (Pannonhalma) Közös bűnbánat a pápai dokumentumok tükrében Pálhegyi Ferenc * ref. Ti Isten házanépéhez tartoztok. (Ef 2,19) pszichológus Krisztus a családban Bence Imre * ev. hogy művelje és őrizze Karsay Eszter * ref. Az egyházak szerepe és felelőssége a környezetvédelemben Kránitz Mihály * róm. kat. Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai. (1Kor 12,27) dr. Hafenscher Károly * ev. Beszélgetés a DOMINUS JESUS nyilatkozatról dr. Gyapay Gábor ev. hirdetjük a jövő nemzedéknek Közös múltunk és közös tanár, történész jövőnk: magyar példaképeink a Krisztus-követésben Mezei Géza baptista Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! mérnök, diakónus Siker és kereszthordozás Krisztusban dr. Boross Géza * ref. Miért nem értjük egymást? Kommunikációs nehézségeink az ige tükrében Bálintné Varsányi Vilma ev. az ígéret nektek és fiaitoknak szól Az Egyház születésnapja Mk 10,47-48 Gal 5, Kor 5,18-20 Lk 2, Móz / Ter 2,15 1Kor 3,11 Zsolt 78,3-4 2Kor 10, Kor 14,10-12 ApCsel 2,4-8 ApCsel 2,39 19

20 Egység a különbözőségben: eltérő hagyományok közös alapon Mert más alapot senki sem vethet (1Kor 3,11) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Reuss András * ev. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Krisztusi küldetés, egyetemes papság, papi szolgálat Gál Péter * róm. kat. neveden szólítottalak (Ézs / Iz 43,1) Transzcendencia, (Szabadszentkirály) természetfölötti erők vagy személyes istenkapcsolat dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. (Pannonhalma) Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10) Ingyen kegyelem, kegyelmi állapot, kegyelmi ajándékok dr. Szűcs Ferenc * ref. Mert nem adatott más név az ég alatt (ApCsel 4,12) EGYEDÜL KRISZTUS. Ő a mindenség Ura Fehér Károly * ev. lélekben és igazságban (Jn 4,24) Istentiszteleti hagyományok (Székesfehérvár) és formák a krisztusi közösségekben Matolcsy Kálmán * róm. kat. felette nagy titok ez (Ef 5,32) A házasság titka. Missura Tibor * Balicza Iván * Nobilis Márió * ev. ev. róm. kat. Együttélés vagy Istentől megszentelt kapcsolat bocsásd meg bűneimet, mert sok van! (Zs 25,11) Bűnbánat, gyónás, bűnbocsánat Zámbó András * Hlavacska Ilona hitoktató * ref. róm. kat. Jel, amelynek ellene mondanak (Lk 2,34) A keresztény közösség: Krisztus jele a világban dr. Thorday Attila * róm. kat. vándorok és jövevények a földön (Zsid 11,13) Isten vándorló népe. Zarándok egyház zarándoklatok az egyházban Fekete Ágnes ref. csak az, aki cselekszi (Mt 7,21) Hit és hitelesség. A szavak és a tettek összhangja a krisztusi közösségekben 1Pt 2,7-10 Róm 12,4-8 5Móz 18,9-12 5Móz 32,15-20 ApCsel 10,3 Róm 11,36 Jn 4,24 ApCsel 2,43-47 Ef 5,21-33 Jn 20,23 Jak 1,16 1Thessz 2,8 Mk Móz / 16,16-17 MTörv 20

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben