Szexuális visszaélés. Külvárosi Áldozatsegítő Projekt. Dr. Tóth Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szexuális visszaélés. Külvárosi Áldozatsegítő Projekt. Dr. Tóth Ágnes"

Átírás

1 Szexuális visszaélés Külvárosi Áldozatsegítő Projekt Dr. Tóth Ágnes

2 Mottó E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? (Lk 10,36)

3 A képzés általános céljai Kompetencia-növelés: Szexuális zaklatás/kihasználás/visszaélés áldozataival közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek, munkatársak, önkéntesek kompetenciájának, hatékonyságának növelése. Áldozatok segítése Áldozattá válás megelőzése

4 A kompetencianövelés lehetőségei Önismereti gazdagodás (válasz személyes problémákra) Empátiás készség fejlődése (útmutatás áldozatok segítéséhez) Konfliktuskezelési kompetencia növekedése (ötletek a problémás helyzetek megoldásához) Kommunikáció hatékonyságának növekedése (segítség az emberi kapcsolatok megéléséhez)

5 Prevenciós szintek az áldozatsegítésben 1. Primer prevenció: Figyelemfelkeltés, társadalmi tudatformálás, tájékoztatás (megelőzés) 2. Szekunder prevenció: Szakemberképzés, ellátórendszer szervezése (ellátás) 3. Tercier prevenció: Terápiák, jogsegély, kárenyhítés, rehabilitáció (szövődmények megelőzése)

6 Mit ígér az előadás? Emberi méltóság & felelősség A szexualitás eredete Szexuális visszaélések Büntetőjog Veszélyeztetettek Egészségügyi vonatkozások Orvoslás & Megelőzés

7 Emberi méltóság

8 Emberi méltóság Isten képére teremtve Fogantatástól Szellem, lélek, test Karbantartási kötelezettség Életvédelem (Noé) Védelem: 2. Kőtábla Jézus összefoglalása: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. (Mt 7,12)

9 Személyiségfejlődés elősegítése Testi-lelki-szellemi gondoskodás Védelem Viselkedésminta Iránymutatás Értékrend Készségek: bizalom, elfogadás, önértékelés, empátia, kapcsolatteremtés, kommunikáció, konfliktuskezelés... Fentiek nélkülözése esetén...

10 Szexuális nevelés A biológiai érés és a pszichoszociális érés közti időszak értelmezése, segítése, a hormonális hatások ellensúlyozása Elsősorban a szülők felelőssége Szakemberek bevonása (pedagógus, orvos, védőnő, pásztor) Felnőttkortól saját felelősség

11 Nemek Genetikai nem (kromoszómák) Ivarszervi nem (belső nemi szervek) Biológiai nem (külső nemi jelleg, nevelési iránymutató) Pszichoszomatikus nem (identitás) Jogi nem (anyakönyv)

12 A szex eredete

13 A szexualitás eredete, helye, céljai Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. (1 Mz 1,27) Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. (Zsd 13,4) Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett. (5 Mz 24,5) És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet (...) (1 Mz 1,28)

14 A szexualitás bibliai keretei Jókor, jó helyen, azaz: felnőttek között kölcsönös beleegyezés esetén a nyilvánosság kizárása mellett monogám heteroszexuális szövetségi viszonyban

15 Szexuális visszaélések

16 Napi sajtó

17 Az egyház sterilitása illúzió Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. (1Kor 5,9-10) Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15) Rendőrségen rabok, kórházban betegek... Szolgálók és struccok

18 Problémafelvetés Világ Egyház Szexualizált közélet Bagatellizált nemiség Szemérmetlenség Tabuk Gátlástalanság Prüdéria Információdömping Tájékozatlanság Konzumerizmus Kíváncsiság Kiégés Lázadás Frusztráció Frusztráció

19 Különbségek és átfedések Bűn Bűncselekmény Tágabb fogalom Definiált kategória Világnézeti fogalom Jogi fogalom Pásztorlási ügy Hatósági ügy Önveszély Közveszély

20 A szexuális visszaélés megnyilvánulásai Szexuális visszaélés Szexuális kihasználás Szexuális zaklatás Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, (2 Tim 3,6)

21 Szexuális erőszak a NANE szerint Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés

22 Büntetőjog

23 2012. évi C. törvény XIX. Fejezet: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Szexuális kényszerítés Szexuális erőszak Szexuális visszaélés Vérfertőzés Kerítés Prostitúció elősegítése Kitartottság Gyermekprostitúció kihasználása Gyermekpornográfia Szeméremsértés

24 Jogi meghatározások Szexuális kényszerítés: ha valaki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít Szexuális erőszak: ha valaki a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel, tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet. Szexuális kihasználás: nagykorú személy 14 év alattival szexuáis cselekményt végez Minősítés: ha az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére követi el Magánindítvány: csak nagykorú sértett esetén van helye

25 Büntetési tételek Cselekmény Sértett életkora Büntetés (év) Szexuális kényszerítés hatalmi viszony 2-8 Szexuális erőszak (mindig) hatalmi viszony 5-15 Szexuális visszaélés hatalmi viszony 2-8 kísérlet hatalmi viszony 1-5 +hatalmi viszony

26 Veszélyeztetettek

27 Kik a veszélyeztetettek? Gyengék: főleg gyerekek, nők, időskorúak, betegek és fogyatékkal élők. Bárki rosszkor rossz helyen, rossz állapotban: (Például József és Potifárné, Sámson és Delila, Lót vendégei és a sodomaiak, Heródes és Heródiás lánya) Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess; hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. (3 Mz 19,14)

28 És még: Akinek csorbult az önértékelése: Csonka vagy patchwork család gyereke, bántalmazott, megcsalt, elhagyott házastárs, kerge tinédzser, lázadó fiatal, frusztrált pályakezdő, csalódott munkavállaló... Aki nehezen képzeli magát mások helyébe, nehezen vállal felelősséget, nehezen folytat párbeszédet, nehezen tolerálja az ellenvéleményt, nem hisz a tisztességes versenyben... Aki nem mer véleményt alkotni, nem él jogaival, elnézi mások gonoszságát, elfojtja érzéseit, vagy éppen nagyon is extrovertált és igyekszik felhívni magára, főleg külsejére a figyelmet... Aki nehezen mond nemet, akit tabuk korlátoznak a világ értelmezésében...

29 Statisztika ezer áldozat évente Áldozat: aki a bűncselekmény közvetlen következményeként testi-lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, anyagi kárt szenvedett el. Kb 1200 bejelentett nemi erkölcs elleni bűncselekmény Gyermekekkel szembeni elkövetők 90%-a ismerős Kislányok 1/3-át, kisfiúk 1/6-át molesztálják életében (USA)

30 Egészségügyi vonatkozások

31 A szexuális visszaélés egészségügyi vonatkozásai Az első orvosi vizsgálatra az eseményt követően minél hamarabb, lehetőség szerint még tisztálkodás előtt sort kell keríteni. Ekkor lehet a különféle testnedvekből különféle vizsgálatok elvégzésére (DNS teszt, kórokozók kimutatása) a legalkalmasabb mintavételre sort keríteni. Az egészségügyi személyzet részéről az egész procedúra maximális tapintatot és együttérzést igényel. Lehetőség szerint már ekkor érdemes pszichológus/pszichiáter/szociális munkás segítségét kérni.

32 A szexuális visszaélés lehetséges szövődményei Testi szövődmények: fertőzések, daganatos betegségek, krónikus májgyulladás, szerzett immunhiányos állapot, meddőség. A bűncselekmény révén akár terhesség is bekövetkezhet, melynek mind a megszakítása, mind a megtartása krízist generálhat. Pszichés és pszichoszomatikus zavarok: kapcsolati zavarok, homoszexualitás, impotencia, frigiditás, anorgasmia, vaginismus, fájdalom szindrómák, funkcionális meddőség, fájásgyengeség és egyéb tünetek formájában. Előfordulhat, hogy a bűntettre egy késői pszichés probléma eredetének feltárása során derül csak fény.

33 Az áldozatok pszichológiai ellátása Az áldozatok gyógyulása az esemény által kiváltott negatív érzelmek (fájdalom, harag, önvád) megfogalmazásával, feldolgozásával kezdődik. Az elkövetőknek és cinkosaiknak való megbocsátás, elengedés a hozzájuk fűződő kötelékek feloldása révén hoz szabadulást az áldozat számára. A gyógyulási folyamat révén állhat helyre az identitástudat és az önbecsülés, ami elengedhetetlen a továbblépéshez és a teljes helyreálláshoz. Az elkövető által okozott erkölcsi és anyagi kárért az igazságszolgáltatás és a kárpótlási lehetősek révén kapott elégtétel jelentős mértékben járulhat hozzá ehhez a folyamathoz.

34 Az elkövetők pszichológiai ellátása Az elkövetők személyiségének megismerése, motivációik feltárása a konkrét eset kezelésén túl más esetek megelőzésében is segítséget nyújthat. Az elkövetők empátiával történő kezelése segítheti őket az önismeret fejlesztésében, a felelősségtudat kialakulásában, a gyógyulásban, a helyreállásban. Ennek szerves része a kommunikációs és konfliktuskezelési készségek, az önuralom fejlesztése. A pszichológiai segítség elengedhetetlen ahhoz, hogy az egykori elkövető megtanuljon ellenállni a jövőbeli kísértéseknek és kóros késztetéseknek.

35 Poszttraumás növekedés (PTN) A krízishelyzettel való megküzdésből eredő pozitív változás tapasztalata. Nem a krízis közvetlen következménye, hanem az azt követő kognitív feldolgozás eredménye. Megnyilvánulási formái: Az élet felértékelődése és a prioritások újraértelmezése Társas kapcsolatok minőségének javulása Megnövekedett kompetenciaérzés Az élet új lehetőségeinek észrevétele Egzisztenciális és spirituális gazdagodás

36 Segítség

37 A bajbajutottak segítése Higgyünk nekik! Ne hibáztassuk őket! Nyújtsunk elsősegélyt, hívjunk segítséget! Értesítsük a hatóságokat! Irányítsuk őket jogi, pszichológiai, orvosi szaksegítséghez! Segítsünk nekik integrálódni! Figyeljünk oda rájuk, de ne legyünk terhükre! Ügyeljünk a diszkrécióra!

38 A következmények orvoslása A szexuális jellegű bűncselekményeknek erkölcsi értelemben csak vesztesei vannak. A szexuális jellegű bűncselekmények sértik az emberi méltóságot, a testi-lelki egészséghez, a szabadsághoz vagy akár az élethez való jogot is. Minden résztvevő: áldozat, elkövető és hozzátartozóik, valamint a segítő szándékkal beavatkozó károsult is segítségre szorul. Felebaráti, pszichológiai, jogi, szociális és sokszor orvosi segítségre. A társszakmák (orvos, pszichológus, jogász, szociális munkás, családterapeuta, lelkész) képviselőinek hosszútávú együttműködése kulcsfontosságú.

39 Networking Forrás: Német Margit - Eszter Alapítvány

40 Megelőzési javaslatok Megtörtént esetek korrekt bejelentése, kivizsgálása, megoldása, feldolgozása. Korábbi áldozatok (és elkövetők) rehabilitációja Legveszélyeztetettebbek felismerése, védelme Figyelemfelkeltés Előrelátó gyermeknevelés Szexuális nevelés komolyan vétele

41

42 Szexuális nevelés A serdülőkor beköszöntéig gondoskodjunk gyermekeink szexuális felkészítéséről. Tanítsuk őket tapintatos, illedelmes, normális kommunikációra a két nem képviselői között. Ha csak nézik egymást, nehezen tanulják meg a belbecs értékét, ami az emberi érintkezés során nyilvánul meg. Tanítsuk meg őket a kísértések és veszélyek felismerésére, elkerülésére és mások ezirányú figyelmeztetésére. Tanítsuk meg nekik, hogy a szexualitás a maga helyén és idején jó. Értessük meg velük, hogy a lázadás sem bátorrá, sem felnőtté, sem szabaddá, sem boldoggá nem teszi őket.

43 Segítők önvédelme Igyekezzünk úgy öltözködni, viselkedni, kommunikálni, hogy lehetőleg ne váljunk céltáblává. Kerüljük a hízelgést, a félreértést, törekedjünk őszinteségre. Igyekezzünk kerülni a kiszolgáltatott helyzeteket. Tanuljunk önvédelmet. És nem árt, ha rendszeresen futunk.

44 Felhasznált irodalom Szent Biblia A szülészet-nőgyógyászat tankönyve (Szerk: Papp Z., Semmelweis Kiadó 2007) Külvárosi Áldozatsegítés Projekt képzőinek vázlatai évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XIX. Fejezet

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Módszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni

Részletesebben

Módszertani ajánlások

Módszertani ajánlások Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára ------------------------------------------ Írta: Betlen Anna Pap Enikő Szerkesztette: Balogh Lídia Sáfrány Réka Keret

Részletesebben

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL

KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL KAPOSVÁRI ÁLDOZATVÉDELMI, ÁLDOZATSEGÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ PROTOKOLL Készült: a TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0003 azonosítószámú, Ne legyél áldozat! projekt keretében 2015. 1 Tartalom 1. A projektgazda

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Hegedűs Judit Pintyi Zoltán: Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Lektorálta: dr. Bodonyi Edit, egyetemi docens RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

FIATALKORÚAK KÖRÉBEN ELKÖVETETT NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK A MAI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN

FIATALKORÚAK KÖRÉBEN ELKÖVETETT NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK A MAI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN FIATALKORÚAK KÖRÉBEN ELKÖVETETT NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK A MAI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN Készítette: Vucskó Bernadett Budapest, 1999. 2 Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

A családon belüli erőszak általános ismertetése

A családon belüli erőszak általános ismertetése Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Beadandó feladat Civilbiztonság és Vidékbiztonság c. tárgyhoz. (Előadó: dr. Szilágyi Tivadar) A családon belüli erőszak általános ismertetése KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások a magyarországi helyzetről készített jelentés alapján, a PANDÓRA SZELENCÉJE nemzetközi projekt részeként Független Médiaközpont Budapest, 2011

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ

ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ KOMP BÁLINT ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ ÉS BIZONYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEKHEZ 1. BEVEZETÉS A társadalom tagjai a következő két bűncselekményi csoportot

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

Szakmai módszertani útmutató. a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre

Szakmai módszertani útmutató. a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre NANE Egyesület PATENT Egyesület Budapest,

Részletesebben

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Alább a családon belüli erőszakkal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket vizsgáljuk meg: Vannak nők, akik az állandó zsörtölődésükkel egyszerűen

Részletesebben

CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT

CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT CSEHÁK HAJNALKA DRÁVUCZ MARGIT ZAKLATOTT GYERMEKEK Szexuális abúzust átélt gyermekek a szakellátás lakásotthonaiban A szexuális abúzust dependens, éretlen gyermekek és serdülõk olyan szexuális tevékenységbe

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0024 SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében

Részletesebben

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon:

A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon: CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P1 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 1. rész A párkapcsolati erőszak fogalma, előfordulása, hazai és nemzetközi

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK **

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** DR. VÁRADI ERIKA DR. GILÁNYI ESZTER * A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** Előszó A családon belüli erőszak, az azzal szemben való állami fellépés szükségességének kérdése régóta

Részletesebben