Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: /2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében november hónapban szerepel a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról szóló szakmai beszámoló. A Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője G. Szabó Lenke elkészítette az intézmény utóbbi 5 évéről készült szakmai beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. /2005.(XI.18.) Kt. Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u sz.) 5 éves szakmai munkájáról szóló szakmai beszámolót. A végzett munkáért köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának. A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u sz.) 2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda általa az érintettek Helyben 3.) Irattár Szentes, november 3. A Jegyző megbízásából: Mihály Béláné irodavezető

2 1

3 Tartalom Bevezető gondolatok... 4 A könyvtár állománya... 5 A könyvtári állomány alakulása Állománygyarapítás... 6 Gyarapodás Állományapasztás, törlés... 9 Napilapok, folyóiratok... 9 Könyvtárhasználat, forgalmi adatok Regisztrált könyvtárhasználók Könyvtárhasználat Kölcsönzés Állományellenőrzés Integrált könyvtári rendszer Szolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Tájékoztatás Helyismereti munka Informatikai szolgáltatások EU információk Adatbázisok Kistérségi ellátás Pályázatok, pályázatkeresés: Dokumentumok házhoz szállítása Hangos könyvtár Ifjúsági klub Rendezvények Pályázatok

4 Személyi feltételek A Szentes Városi Könyvtár Kht. gazdálkodása A Kht.gazdálkodásának sajátosságai A Könyvtár Kht. költségvetése A költségvetés összetétele, arányai Személyi juttatások Bevételek Pályázatok, támogatások Összegezés Mellékletek: Szolgáltatások díja Rendezvények Pályázatok Eszközbeszerzés 3

5 Bevezető gondolatok A fejlődés, a társadalmi, gazdasági, környezeti változások a könyvtárakra, mint információközvetítő intézményekre oly módon hatottak hogy a hagyományos struktúra és szolgáltatások már nem tudnak maradéktalanul megfelelni a megváltozott felhasználói igényeknek és elvárásoknak. Az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése és alkalmazásuk terjedése azonban új lehetőségeket biztosít a könyvtárak, mint információt összegyűjtő, rendszerező és közvetítő intézmények számára. Egy könyvtár életét a hagyományos értékek megőrzésére való törekvés mellett a változásokhoz való állandó igazodás jellemzi. A gyors gazdasági és politikai változások, a piaci szemlélet elterjedése egyaránt befolyásolja működését. A könyvtárhasználati szokások gyökeresen megváltoztak: megszűnt a könyvkölcsönzés dominanciája, a dokumentumok kézbevétele helyett az információk gyors megszerzése a cél, a hagyományos (papír alapú) dokumentumok mellett egyre népszerűbbek az elektronikus információhordozók és az interneten elérhető anyagok, a személyes könyvtárhasználat mellett megnőtt az igény a távolról elérhető szolgáltatások iránt. Ennek megfelelően az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodóvá, rugalmasabbá és szélesebb körűvé tették szolgáltatásaikat a könyvtárak, jobban felvállalták a köznapi élet praktikus szolgálatát. Az elmúlt években az új követelményekhez igazítva fejlesztettük, bővítettük intézményünk szolgáltatásait. A Városi Könyvtár Kht. munkáját az alábbi célok határozzák meg: 1. segíti az egész életen át tartó tanulást, oktatást: iskolarendszerű oktatás, a felnőttek különféle képzési, önképzési formáinak támogatása különös tekintettel a távoktatásra; 2. biztosítja az állampolgári ismeretek és a jogi szabályozás megismerését; 3. segíti a gazdaság, a piacgazdálkodás kérdéseiben való eligazodást, 4. helytörténeti gyűjteményt épít, kutatja és feldolgozza a város és térsége múltját és jelenét; 5. biztosítja a hátrányos helyzetűek speciális könyvtári ellátását; 4

6 6. szolgáltatásait elérhetővé teszi a kistérség lakossága számára, kistérségi könyvtár-ellátási rendszert működtet, 7. a város kulturális és közösségi életének színtere; 8. biztosítja a szabadidő kellemes és kulturált eltöltését; 9. minden területen magas színvonalú, igényes szolgáltatást nyújt. A Városi Könyvtár Kht. a 14 éven felüli lakosság számára nyújtja a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének szolgáltatásait. Szentes Város legnagyobb nyilvános könyvtáraként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. A könyvtár állománya A könyvtári szolgáltatás alapja a gyűjtemény. Az állomány alakítása (szerzeményezés, törlés, dokumentumok feldolgozása) felelősségteljes és időigényes munka. A jól átgondolt gyarapítás, a dokumentumok precíz és sokoldalú feldolgozása, tartalmi feltárása teszi használhatóvá a könyvtárat. Bár ma már a számítógépes adathordozókon, valamint az interneten tengernyi információ érhető el, mégsem mondhatunk le az eredeti dokumentumokról. A hagyományos információhordozók (könyv, folyóirat) mellett szépen gyarapszik audiovizuális (CD, videó) és elektronikus (CD-ROM) gyűjteményünk is. A könyvtári állomány alakulása Könyv CD-ROM CD, DVD Videó

7 Bekötött folyóirat Megjegyzés a táblázathoz: - A évi adatok az eddigi vásárlás és a rendelkezésünkre álló források ismeretében év végére várható, becsült adatok. - Bekötött folyóiratok: Könyvtárunk évente féle folyóiratot fizet elő, melyből általában címet tartósan megőrzünk ig ezeket a folyóiratokat beköttettük és a könyvekhez hasonlóan leltároztuk. Azóta azonban csak a helytörténeti vonatkozású folyóiratokat köttetjük. A táblázatban feltüntetett darabszám tehát az 1990 előtt megjelent és megőrzött folyóiratokat és az azóta köttetett helyi lapokat tartalmazza. Állománygyarapítás Az utóbbi években teljesen átalakult a dokumentum-beszerzés módja. Míg korábban szinte kizárólag a Könyvtárellátó Vállalatnál vásároltuk megfelelően felszerelve, feldolgozva a könyveket, ma már azt keressük, hol kaphatjuk meg olcsóbban, s magunk készítjük el a címleírást, a katalóguscédulákat, illetve dolgozzuk fel elektronikus katalógusunkba a beszerzett műveket. A nyomtatott és interneten elérhető könyvajánlók, kiadói jegyzékek átnézése, a megrendelések elkészítése, nyilvántartása, a szabványos katalóguscédulák elkészítése komoly energiákat köt le, de ezzel a módszerrel kb. 30 %-kal olcsóbban tudunk vásárolni, így tudjuk szűkös dokumentum-beszerzési keretünket hatékonyabban felhasználni. Az utóbbi években a könyvpiacon jelentősen megnövekedett kínálatnak csak töredékét tudjuk megvásárolni, ezért minden egyes dokumentum esetében mérlegelnünk kell, valóban nélkülözhetetlen-e, kik lesznek a használói, pótolható-e más dokumentumokkal, stb. Teljességgel gyűjtjük a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat és a könyvtári szakirodalmat. Megvásároljuk az általános lexikonokat, szótárakat, egy-egy tudományterület összefoglaló monográfiáját, tudományos igényű főiskolai, egyetemi tankönyveket, főként azokat, melyeket több szakon is használnak, valamint azokat, melyek a Szentesen folyó képzésekhez szükségesek. Mivel olvasóink jelentős része középiskolás, fokozottan figyelünk az őket segítő irodalomra: kiemelten gyűjtjük az irodalomtudományt, elsősorban annak a középiskolás anyaghoz kapcsolódó részét, valamint a történettudományi műveket. 6

8 Erősen válogatva gyűjtjük a többi szakterület irodalmát, elsősorban az átfogó ismereteket tartalmazó ismeretterjesztő műveket vásároljuk meg. A szép kiállítású, ám drága műveket, művészeti kiadványokat, albumokat csak elvétve tudjuk megvásárolni. A 80-as évek végére könyvtárunk jelentős, gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezett. Sajnos azóta ezt az állományrészt nem tudjuk fejleszteni, holott e területen gazdag a kínálat, gyönyörű kiadványok jelentek, jelennek meg. Jogos az olvasók igénye az aktuális, friss ismereteket, adatokat tartalmazó útikönyvekre, térképekre. E kiadványokat magas áruk miatt csak egy-egy példányban, olvasótermi használatra tudjuk beszerezni, ez azonban nem jelent igazi megoldást az utazni, informálódni vágyóknak. A szépirodalmi művek esetében arra törekszünk, hogy a nagy magyar írók életműve teljes legyen, s legyen egy-egy példányunk külföldi szerzők értéket képviselő alkotásaiból is. Megvásároljuk a jelentősebb antológiákat, gyűjteményes köteteket. Válogatva tudjuk csak beszerezni a kortárs irodalmat, főként a prózai műveket. A könyveket 1-1 példányban vásároljuk meg, ettől csak alkalmanként, főleg a középiskolai kötelező ill. ajánlott irodalom esetében térünk el. Gyarapodás Év Könyv CD-ROM CD, DVD Videó Db Ár Db Ár Db Ár Db Ár , , , , , , , , , , , , , , , , ,- - - Össz.: , , , ,- Becsült adatok. 7

9 A Könyvtár Kht. dokumentum-beszerzése Összes beszerzés (db) között összesen db. dokumentummal gyarapodik a könyvtár állománya, Ft értékben. Az éves beszerzés összegét a költségvetésbe betervezett összegek, a pályázaton nyert összegek, illetve a pályázathoz önrészként biztosított többlettámogatás alkotja. A beszerzés forrása (eft) Költségvetésben tervezett Pályázati és egyéb támogatás Többlettámogatás (önrész) 8

10 Állományapasztás, törlés Év Db Összesen: A könyvtár állományának gondozása, az elhasznált, rongálódott, valamint a tartalmilag elavult dokumentumok kivonása az állományból fontos feladat. Évente vizsgáljuk át a teljes állományt, hogy a bármely okból fölöslegessé vált köteteket leszedjük a polcokról és töröljük az állományból ban a törölt dokumentumok magas száma jelzi, hogy ekkor selejteztük a volt fiókkönyvtárak anyagát. A 80-as évek elején szüntette meg a könyvtár legtöbb fiókkönyvtárát. A fölöslegessé vált dokumentumokat azóta a Gyermekkönyvtár pincéjében őriztük, s az állományrészt alapos átvizsgálás után töröltük ben a természetes rongálódás és avulás mellett a évi állományellenőrzéskor jelentkező hiányt is töröltük az állományból ben várhatóan csak az olvasók által elveszített és megtérített dokumentumokat töröljük. Napilapok, folyóiratok Az előfizetett periodikák száma évente megközelítően 150 cím. A lapokat 1-1 példányban vásároljuk meg. A napilapokból, valamint a hetilapokból és folyóiratokból igyekszünk széles választékot biztosítani. A címek egy része állandó, míg kisebb részük változik: próbaképpen megrendeljük az újonnan megjelenő lapokat, esetleg lemondjuk azokat, melyekre nincs érdeklődés. 9

11 Egyes esetekben nem feltétlenül a napi használat indokolja a beszerzést. Ezeket a folyóiratokat évekre visszamenően megőrizzük, feldolgozzuk, a cikkeket visszakereshetővé tesszük. Az előfizetett folyóiratok száma: Év Címek száma Évi előfizetés költsége (ÁFA nélkül) Ft Ft Ft Ft Ft A helyi vonatkozású lapokat (Délvilág, Szentesi Élet) beköttetjük és megőrizzük. Ugyancsak tartósan megőrizzük azokat az irodalmi és szakfolyóiratokat, melyeket olvasóink visszamenőleg is használnak. A képes újságokat, magazinokat a tárgyév letelte után kölcsönözzük. A napilapokat általában egy évig őrizzük, majd selejtezzük. Könyvtárhasználat, forgalmi adatok A hivatalos statisztikában a Könyvtár Kht. forgalmi adatai között szerepelnek a Koszta József Általános Iskola könyvtárának, mint fiókkönyvtárnak a forgalmi adatai. Mivel az iskola könyvtárának állományát már évek óta nem gyarapítjuk, folyamatban van fiókkönyvtárként történő megszüntetése, az ott lévő állomány és berendezés átadása az iskolának. A könyvtári statisztika az elmúlt időszakban megpróbált alkalmazkodni a használói szokások változásához, valamint a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítéséhez, így a vizsgált időszak adatai sem teljesen azonos tartalmúak. Általában elmondható, hogy míg a beiratkozott olvasók száma viszonylag állandó, az olvasók többször veszik igénybe szolgáltatásainkat, illetve sokan 10

12 használják úgy a könyvtárat, hogy nem iratkoznak be, mivel a folyóirat-olvasó, illetve az állomány helyben használata ingyenes és nem kötött beiratkozáshoz a vonatkozó jogszabályok értelmében. Látogatójegyet eddig nem használtunk, bevezetését 2005-ben megkezdtük. Bár a statisztikai adatok ezt nem részletezik, a könyvtárhasználat változóban van. A hagyományos könyvkölcsönzés mellett egyre nagyobb az igény az információszolgáltatásra, a helyben megtalálható dokumentumok mellett a könyvtári rendszerben meglévő adatok, dokumentumok, illetve a digitális adathordozókon, interneten fellelhető információk elérésére, egyre többen fordulnak könyvtárunkhoz telefonon, interneten, és -ben. Regisztrált könyvtárhasználók A beiratkozott olvasók száma egy-egy településen viszonylag állandó. Városunkban a könyvtári tagok aránya a hasonló nagyságú településeket figyelembe véve átlagosnak mondható. Beiratkozott olvasók Összes olvasók Saját olvasók Könyvtárhasználat A beiratkozott olvasók számánál lényegesebbnek gondolom a könyvtárlátogatók, könyvtárhasználók számának alakulását, mert ez az adat jelzi, hogy 11

13 tulajdonképpen hányan veszik igénybe szolgáltatásainkat: az állomány helyben használata, folyóirat-olvasás, az Internet olvasóterem használata, stb. Az elmúlt években a hagyományos könyvtári szolgáltatások iránti igény csökken, a számítógépet, s különösen az Internetet használók száma és a távhasználat emelkedik. Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat összesen Kölcsönzés A kölcsönzők száma tulajdonképpen azt jelzi, hogy az összes látogatóból hányan kölcsönöztek valamilyen dokumentumot. Ezek az adatok kisebb csökkenést mutatnak, melynek oka lehet, hogy az új könyvek jelentős része az olvasótermi állományba kerül, csak helyben használható, másrészt érzékelhető, hogy a könyvtár az új könyvekből nem mindig tudta, tudja a kívánt választékot biztosítani. A megvásárolt könyvek aránya eltolódik az olvasótermi, csak helyben használható dokumentumok javára, hiszen az oktatást, művelődést segítő legfontosabb segéd- és kézikönyvek meglétét biztosítanunk kell. Ezt látszik igazolni az a tény, hogy az elmúlt években és várhatóan 2005-ben is a kölcsönzött dokumentumok számát meghaladta a helyben használt dokumentumok száma. A CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése a szerzői jogok miatt erősen korlátozott, így ezek használata is elsősorban helyben történik. Az adatok azt is jelzik, hogy már nem a szórakozás, a kikapcsolódás a könyvtárhasználat célja, elsősorban praktikus ismereteket, információt keresnek a könyvtárban, valamint a tanuláshoz, különféle felnőttképzési kurzusokhoz kapcsolódó anyagokat. 12

14 Kölcsönzések száma Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentumok Kölcsönzött dokumentumok Állományellenőrzés Intézményünkben 2003-ban teljes körű állományellenőrzést végeztünk. A legutóbbi leltár óta eltelt 12 év alatt többek között a teljes állomány új helyre költözött, tehát különösen indokolt volt a számbavétel. Különösen fontos volt ez azért is, hogy a készülő számítógépes katalógus korrekt adatokat tartalmazzon. A hiányt folyamatosan ellenőríztük, a véglegesen hiányzó dokumentumokat 2004-ben töröltük az állományból. A hiány a jogszabályban megengedett mértéket nem haladta meg. 13

15 Integrált könyvtári rendszer ben megteremtettük egy korszerű integrált könyvtári rendszer bevezetésének technikai feltételeit: szerver és munkaállomások vásárlása, hálózatbővítés, rendszerfelügyelet végén megvásároltuk a Huntéka könyvtári rendszer katalógus, kölcsönzés és WebOpac modulját, melyet 2003-ban helyeztek üzembe és a kötelező képzés, majd gyakorló idő után 2004-től elkezdődött az állomány számítógépre vitele. Szolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Az évi 140. tv. rendelkezett az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) létrehozásáról, mely rendszert azóta is fejlesztik. Lényege, hogy az országos hatókörű könyvtárakat alkalmassá tették arra, hogy más könyvtárak dokumentumigényét gyorsan és hatékonyan kiszolgálják. Az Interneten is elérhető katalógus alapján közvetlenül, számítógépen kérjük meg a kívánt dokumentumot, mely szerencsés esetben (a postai szolgáltatástól függően) néhány napon belül megérkezik. Elsősorban tanuláshoz, tudományos munkák készítéséhez veszik igénybe ezt a lehetőséget olvasóink. Az igényelt dokumentumok száma Tájékoztatás A könyvtári munka egyik legfontosabb része a tájékoztatás. Ehhez igyekszünk beszerezni a legfontosabb segédleteket, adattárakat,bibliográfiákat, s egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikus dokumentumok és az internet. Kérésre készítünk bibliográfiákat, ajánló jegyzékeket, végzünk témafigyelést. Rendszeresen gyűjtünk irodalmat szakdolgozatokhoz, pályamunkákhoz, segítünk a különböző versenyekre való felkészülésben. Évfordulókhoz, kiemelt rendezvényekhez, eseményekhez ajánló bibliográfiákat készítünk (pl. Balassi-évforduló, Holocaust, EU csatlakozás). 14

16 Helyismereti munka Kiemelt feladatunknak tekintjük a helytörténeti, helyismereti munkát. A könyvtári munka egyik legfontosabb és legszebb része a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele, hiszen a múlt és a jelen alaposabb ismerete közelebb visz a városhoz, ahol élünk, dolgozunk, erősíti a lokálpatriotizmust. A gyűjtemény fejlesztése, a kutatómunka mellett szükség van az anyag különböző szempontú feldolgozására, s mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a városra vonatkozó írásos, nyomtatásban megjelent anyagokat. Kiemelkedő esemény volt 2001-ben és 2002-ben a Levéltárral közösen szervezett Csongrád Megyei Helytörténeti Konferencia, mely a határon túli szakemberek részvételével összegezte a szakma eredményeit és kereste az együttműködés, a közös munka lehetőségét. Kiemelt feladatunknak tekintjük a helytörténeti, helyismereti munkát. A könyvtári munka egyik legfontosabb és legszebb része a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele, hiszen a múlt és a jelen alaposabb ismerete közelebb visz a városhoz, ahol élünk, dolgozunk, erősíti a lokálpatriotizmust. A gyűjtemény fejlesztése, a kutatómunka mellett szükség van az anyag különböző szempontú feldolgozására, s mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a városra vonatkozó írásos, nyomtatásban megjelent anyagokat. A könyvtár helytörténész munkatársa eddig is részt vett helyi és országos kiadványok megírásában, szerkesztésében. Kihasználva e téren megszerzett tudását, tapasztalatait, támogatjuk ilyen irányú ambícióit; jó lenne, ha ez a munka a jövőben is folytatódna intézményünk és a város hasznát szolgálva. A könyvtár helytörténész munkatársa rendszeresen részt vett helyi, megyei és országos kiadványok megírásában, szerkesztésében. A Révai új lexikona Csongrád megyei településszerkesztőjeként segítette a megyei településtörténeti szócikkek elkészítését között az alábbi kiadványok elkészítéséhez, kiadásához nyújtott segítséget a könyvtár helytörténeti gyűjteménye és helytörténész munkatársa: Papp Zoltán: Bugyi István élete és munkái Szeged és Csongrád megye múzeumainak munkatársai. Életrajzi lexikon Magyar múzeumi arcképcsarnok

17 Zsille Győző:Halálvágta. Versek Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái Szentesi arcképcsarnok. CD. Team Számítástechnika Rideg Róbert: Hitre éhesen. Versek Bodrits István: Egy kisvárosi helyismereti műhely munkája címmel a Könyv Könyvtár Könyvtáros c. szakmai folyóirat számában jelent meg összegzés a könyvtárunkban folyó helytörténeti munkáról. Informatikai szolgáltatások A könyvtár Internet olvasóterme 1999-ben nyílt meg, ahol térítési díj ellenében dolgozhattak a számítógépeken és internetezhettek az érdeklődők. Lényeges előrelépést jelentett a Széchenyi terv könyvtári pályázata 2002-ben, melynek eredményeként hat korszerű számítógéppel és nyomtatóval bővült az eszközpark, s a könyvtár olvasói számára ingyenessé vált az internet használata. emagyarország Pontok létesítése: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja, hogy valamennyi állampolgár számára esélyt kínáljon a világhálóhoz való csatlakozásra. Ezért indította el az emagyarország Programot, amelynek keretében közösségi internet-hozzáférési pont nyílhatott az ország szinte valamennyi településén. A Könyvtár Kht. saját intézményében és a Team Számítástechnika épületében alakított ki emagyarország Pontot, ahol pályázati támogatással összesen 7 új számítógépet vásároltunk (4 db a könyvtárban, 3 a Team-nél) től részben pályázati támogatással, részben saját erőből alapszintű felhasználóképző tanfolyamokat indítottunk felkészült kollégáink vezetésével. Az egyenként 20 órás tanfolyamok során a résztvevők a számítógép kezelése mellett a szövegszerkesztő használatával, az internet használattal, néhány hasznos internetes oldallal és az elektronikus levelezéssel ismerkedhettek meg. A tanfolyam természetesen végzettséget, bizonyítványt nem adott. 16

18 Internet használók Internet használók EU információk 2002-ben pályázati segítséggel alakítottuk ki EU információs szolgálatunkat. Kiemelt feladatunk az EU információk közvetítése, EU információs szolgáltatás biztosítása: figyelemmel kísérjük Magyarország EU tagságával kapcsolatos, abból adódó információkat, lehetőség szerint beszerezzük a legfontosabb dokumentumokat, tájékoztató segédleteket készítünk, EU-val kapcsolatos rendezvényeket, programokatet, vetélkedők szervezünk. Tájékoztatunk a könyvtár dokumentumaiból, figyelemmel kísérjük más könyvtárak anyagait, az interneten elérhető forrásokat, az Európa Szerver szolgáltatásait és a témához kapcsolódó pályázatokat. A gyors és személyre szabott tájékoztatást szolgálja az EU Forródrót, egy olyan telefon, mellyel közvetlenül az EU vonal hívható, ahol felkészült szakemberek válaszolnak a feltett kérdésekre. Folyamatos kapcsolatot tartunk a MEH Kommunikációs Főosztályával és együttműködünk az EU információkat közvetítő könyvtárakkal. Részt veszünk a témában könyvtáraknak szervezett képzéseken, továbbképzéseken. EU információs tájékoztató szolgáltatásainkat 2005-től kiterjesztettük a kistérség könyvtáraira is. Adatbázisok 17

19 Könyvtárunk hozzáférési lehetőséget kapott az EBSCO adatbázishoz, amely mind a felsőoktatási, mind a közkönyvtárak számára hasznos tartalmat nyújt. Az olvasók az EBSCOhost online keresőrendszerben egyidejűleg kereshetnek a több ezer angol nyelvű, bibliográfiai és teljesszövegű folyóiratcikkeket is tartalmazó adatbázisokban ig a Complex CD Jogtárban, 2005-től pedig az OPTEN Kft. interneten szolgáltatott online jogtárában kereshetünk a teljes magyar és EU-s joganyagból. Kistérségi ellátás 2004-ben pályázathoz kapcsolódóan dolgoztuk ki a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert, melynek célja, hogy a kistérség településein élők számára biztosítsa a hatékony és minőségi könyvtári ellátást, ezáltal megteremtve a kistelepülések lakossága számára az írott és elektronikus információkhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést, elősegítve az itt élők életminőségének javulását, az esélyegyenlőség megteremtését oly módon, hogy a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a kistérség valamennyi településén élő lakosság számára. Az ellátás kiépítése az év végén megkezdődött, 2005-től jelentős feladatot ró az intézményre. Az egységes könyvtári rendszer kiépítésének feltételeként a térség valamennyi könyvtára megkapta a szükséges számítógépeket (összesen 11 db.). Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Szegvár könyvtára, valamint a Városi Gyermekkönyvtár számítógépeire megvásároltuk és telepítettük a Huntéka integrált könyvtári szoftvert katalógus, kölcsönzési és WebOpac modulját, megszerveztük a hozzá kapcsolódó kötelező oktatást. Elkezdtük a Könyvtár Kht. állományának számítógépre vitelét. Ez az állomány képezi alapját a községi könyvtárak feldolgozásának, illetve az egységes kistérségi adatbázis kiépítésének. Befejeződött az érintett településeken az internet kapcsolat kiépítése illetve bővítése. A községi könyvtárak részére összesen Ft értékben könyvet vásároltunk és feldolgozva kiszállítottuk az intézményekbe. A községi könyvtárak részére korlátlanul elérhetővé tettük állományunkat és szolgáltatásainkat. Rendszeres látogatásokkal segítjük a könyvtári munkát, felügyeljük a számítógépes rendszert. 18

20 Pályázatok, pályázatkeresés: Intézmények, vállalkozások, magánszemélyek egyaránt arra kényszerülnek, hogy pályázatok útján jussanak többletforrásokhoz, támogatásokhoz. A pályázati rendszer átalakult, a formai és tartalmi követelmények sokszor professzionális pályázatírók alkalmazását teszik szükségessé. Könyvtárunk 2005-ben a pályázni vágyókat szeretné segíteni pályázati kiadványok megrendelésével, pályázatkereső szolgálattal, s szeretnénk felvenni a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, melyek a pályázatok elkészítéséhez nyújtanak konkrét segítséget. Igény szerint tervezzük a témához kapcsolódó előadások, tréningek, tanfolyamok szervezését ben megtettük a kezdő lépéseket pályázatkereső, figyelő szolgáltatásunk kiépítésére, 2005-től a kistérségre is kiterjesztettük.. Dokumentumok házhoz szállítása Könyvtárunk az elsők között szervezte meg az idős, beteg, hátrányos helyzetű olvasók számára a könyvek házhoz vitelét. Kollégáink alkalmanként könyvet visznek magukkal, melyből választhatnak a szolgáltatást igénylők tól szállítási problémák miatt a szolgáltatás akadozott, 2005-ben a Gondozási központ segítségével sikerült ujjászervezni ezt a szolgáltatást. Hangos könyvtár 2004-ben adtuk át a pályázati támogatással kialakított Hangos könyvtárat ben már elnyert pályázati pénzből felolvasó szoftverrel ellátott internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel bővül a szolgáltatás. Lehetőségeink szerint gyarapítjuk az öregbetűs könyveket és az un. hangos könyveket (irodalmi alkotások kazettán vagy CD-n). A dokumentumokat kölcsönözzük, a helyben történő használatra lehetőséget és eszközöket is biztosítani fogjuk. 19

21 Ifjúsági klub Ugyancsak pályázat tette lehetővé egy klubhelyiség kialakítását, mely alkalmas kisebb rendezvények tartására is. Itt működik az Irodalmi kávézó és a Filmklub, az érdeklődők hallgathatják a könyvtár hangzó dokumentumait, televíziót, videót nézhetnek. Rendezvények A könyvtári rendezvények alkalmat adnak arra, hogy olyan emberek is felkeressék az intézményt, akik korábban nem vették igénybe szolgáltatásait, alkalmas arra is, hogy egy-egy program kapcsán beszéljenek a könyvtárról, tehát a kapcsolatteremtés, a jó értelemben vett reklám, a PR tevékenység egyik legfontosabb eszköze től rendszeresen szervezünk előadásokat, irodalmi, kulturális esteket, rendezünk kiállításokat. A Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét tiszteletére irodalmi esteket, író-olvasó találkozót, könyvbemutatókat szerveztünk. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, jelesebb évfordulókról. Minden évben megrendeztük középiskolások számára a városi könyvtárhasználati vetélkedőt, 2005-től kistérségi szinten. Változatlanul fontosnak érezzük, hogy az általános iskola végzős diákjai szervezetten látogassanak el könyvtárunkba, ismerjék meg a könyvtár használatára vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Látogatásukat könyvtárbemutatóval és érdekes előadásokkal tettük emlékezetessé tól május elején tartjuk Kalandozz a könyvek birodalmában! címmel az általános iskolások hetét. Rendezvényekkel csatlakozunk országos könyvtári akciókhoz, így márciusban az Internet Fiesta c. nemzetközi programhoz, októberben az Összefogás a könyvtárakért elnevezésű őszi országos könyvtári rendezvénysorozathoz, ben A Nagy Könyv elnevezésű országos akcióhoz től igyekszünk bemutatni azokat a szentesi embereket, akik munkájuk során, életük egy-egy szakaszában meghatározó személyiségei voltak városunknak, esetleg egy-egy területen kiemelkedőt alkottak, s e beszélgetések központi kérdése természetesen e személyek könyvhöz, olvasáshoz, irodalomhoz és a könyvtárhoz fűződő kapcsolata. 20

22 Előadásokkal, egyéb programokkal szeretnénk segíteni az EU információk terjedését, felhívni a lakosság figyelmét arra, milyen fontos, hogy időben megismerjük ezeket az életünket nagymértékben befolyásoló tényezőket, megpróbáljuk felhívni a figyelmet a megnyíló új lehetőségekre, pályázatokra. Egyre nagyobb érdeklődés mellett nyílnak meg kiállításaink. Különösen fontosnak tartjuk, hogy helyi művészek, amatőr képzőművészek számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk. Továbbra is szeretnénk együttműködni, közös programokat szervezni a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával és a Művelődési Központtal, a Levéltárral, a Koszta József Múzeummal és a helyi középiskolákkal. Pályázatok Az önkormányzati támogatás biztosította az intézmény működését. Fejlesztésekhez, programokhoz elsősorban pályázatok útján teremtettük elő a forrásokat. A könyvtárunk számára elérhető pályázatok mennyisége és az elnyerhető összegek nagysága változó. A grafikon nem tartalmazza az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázaton kapott összegeket, mert ezt a dokumentum-beszerzésnél már feltüntettük, s nem tartalmazza a kistérségi feladatellátásra nyert 11 millió Ft-t (önkormányzati pályázat) és A Nagy Könyv pályázaton kapott Ft támogatást, melyet a Somogyi-könyvtár bonyolított 2005-ben a pályázati lehetőségek és elnyerhető összegek is csökkentek. Az EU-s és a NFT-hez kapcsolódó pályázatok megnyeréséhez intézményünk kicsi, a speciálisan könyvtári pályázatok megszűnőben vannak vagy csak megyei könyvtárakon keresztül érhetők el. Az előzetes tájékoztatások szerint a jövőben is ez a tendencia erősödik. 21

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Kiemelten Közhasznú Társaság Alapító okirat kelte: 1997. augusztus 29. Tevékenység

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

7/2002. (VII.18. ) rendelete. szóló évi CXL. törvény 77..-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

7/2002. (VII.18. ) rendelete. szóló évi CXL. törvény 77..-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Szuhakálló Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 7/2002. (VII.18. ) rendelete a helyi közmûvelõdési tevékenységrõl Szuhakálló Község Önkormányzati Képviselõ-testülete a Kulturális javak védelmérõl és

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra C s o n g r á d i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12. Tel.: +36 63/483-764 +36 20/ 2089-522 Fax: +36 63/483-764 e-mail:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben