Arnold Petra. Kábítószer-jelenség a 2005-ös írott sajtóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arnold Petra. Kábítószer-jelenség a 2005-ös írott sajtóban"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Arnold Petra Kábítószer-jelenség a 2005-ös írott sajtóban Szakszeminárium-vezető: Elekes Zsuzsanna Szociológus-közgazdász szak Közvéleménykutatás főszakirány

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4 II. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS...7 II.1. Drog vagy kábítószer?...7 II.2. A kábítószer-jelenség értelmezési keretei...8 II.3. A kábítószer-jelenség befolyásolásának módszerei...11 II.4. Kábítószer-jelenséggel kapcsolatos attitűdállapotok a magyar felnőtt- és fiatalkorú populáció körében...13 II.5. A hazai média szereplők kábítószer-jelenséggel kapcsolatos nézetei...15 II.6. Korábban készült sajtóelemzések történeti áttekintése...18 II.6.1. Drogprobléma a médiában: 80-as évek végéig...18 II.6.2. Drogprobléma a médiában: 90-es évek eleje...21 II.6.3. Drogprobléma a médiában: 90-es évek közepe...22 II.6.3. Drogprobléma a médiában: 90-es évek vége...23 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA...26 III.1. Adatgyűjtés...26 III.2. Kódutasítás...27 III.3. Kategóriák csoportosítása...29 III.3.1. Beteg vagy bűnöző?...29 III.3.2. Kábítószer-fogyasztással szembeni elítélő, illetve toleráns attitűdöt erősítő tényezők...31 III.3.3. A kábítószer-fogyasztás hátterében meghúzódó makro és mikro okok...32 III.3.4. Kereslet-, kínálat-, vagy ártalomcsökkentés?...33 IV. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK...34 IV.1. A cikkek megoszlása...35 IV.2. Az írások stílusa, közlésmódja

3 IV.3. A cikkek tartalom szerinti elemzése...41 IV.3.1. Beteg vagy bűnöző?...44 IV.3.2. Kábítószer-fogyasztással szembeni elítélő, illetve toleráns attitűdöt erősítő tényezők...46 IV.4. A cikkek szertípus szerinti elemzése...48 IV.5. Adatok, kábítószer-problémával kapcsolatos kutatások a cikkekben...53 IV.6. A cikkekben megszólaló szakmai intézmények...55 IV.7. A cikkekben megszólaló szakemberek...57 IV.8. A cikkekben megszólaló kábítószer-fogyasztók...59 IV.9. A cikkekben megjelenő elítélő, illetve toleráns attitűdök...59 IV.10. A kábítószer-fogyasztás hátterében meghúzódó makro és mikro okok...61 IV.11. A kábítószer-probléma megoldása: kereslet-, kínálat-, vagy ártalomcsökkentés?...63 IV.12. Összehasonlító vizsgálat...66 IV A cikkek megoszlása...68 IV A cikkek típusa...69 IV A cikkek tematikus összetétele...71 IV A cikkekben megszólalók...72 V. ÖSSZEGZÉS...73 FELHASZNÁLT IRODALOM...76 ÁBRÁK JEGYZÉKE...79 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE...79 MELLÉKLETEK...80 Kódutasítás...80 Definíciók

4 I. Bevezetés A kábítószer-használat a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején jelent meg Magyarországon. A hatvanas évek végén csupán egy-egy esetről, egy-egy híradásjellegű tudósításról van információnk a droghasználatra vonatkozóan. A hetvenes években készültek először felmérések a kábítószer-használat elterjedtségéről, azonban módszertani problémák (alacsony megbízhatóságot eredményező kicsi elemszám, nem reprezentatív minta stb.) miatt ezen vizsgálatokból nem lehetett megbecsülni, hogy a magyar populáció mekkora hányadát érinti a kábítószer-probléma. (Paksi 1994) Csupán arra voltak alkalmasak, hogy felhívják a figyelmet a probléma létezésére. A kábítószer-jelenség a tömegkommunikáció előtt a nyolcvanas évek közepéig zárt területnek, tabutémának számított. A kilencvenes évek jelentik a drogjelenség expanzióját, kiteljesedését, annak felismerését, hogy korunk és társadalmunk egyik legsúlyosabb problémája. Ekkortól rendszeresen készülnek adatfelvételek a magyar populáció körében, keresik a jelenség kezelésének módját, foglalkoznak a problémával. Ebben az időszakban a média kábítószer-probléma iránti érdeklődése megnő: egyre több ismeretterjesztő írás, cikk, sajtóközlemény jelenik meg, amelyek a kábítószer-fogyasztó sajátos imázsát, sémáját alakítják ki (Rácz 1989). A korábbi sajtóelemzések (Terestyéni 1989; Bácskay 1989; Rácz 1989; Paksi 1994, Székely 2005) szerint a tömegkommunikációnak igen nagy szerepe van a veszélyeket eltúlzó sémák, a kábítószer-fogyasztókról egy torz kép kialakításában, illetve abban, hogy a magyar lakosság körében elítélő attitűd alakult ki a kábítószer-jelenséggel szemben. (Paksi, Oprics 1998) 4

5 A drogfogyasztó sztereotip bemutatása, drogos sémája alkalmas arra, hogy a közvélemény a társadalmi közösségtől elkülönült kategóriaként kezelje. A drogfogyasztó sémája olyan társadalmi típust jelenít meg, amelynek fő jellegzetessége a drogfogyasztás, és számos mellékjellegzetességgel is rendelkezik: tipikus sorsa, szociális helyzete, lelki tulajdonságai és morális jellemzői. A drogosok marginalizálódása és a tömegkommunikáció sztereotip képe egymást erősítik. (Rácz 1989: 30.) A társadalmi reakció, a tömegkommunikáció kialakítja a közellenség, az ördögi sztereotip képet. A drogfogyasztó kategóriába belekerül mindaz, amit a társadalom (szabályalkotó, érdekérvényesítő csoportok, véleményvezetők) értelmetlennek, jelentésnélkülinek észlel, illetve a társadalmi nyilvánosság elé kerülő drogfogyasztó sémához olyan tulajdonságokat is rendelnek, amelyeket az egyes hatalmon lévő csoportok nemkívánatosnak, veszélyesnek tartanak. Így ezen tulajdonságok is üldözhetővé válhatnak, és meghúzható a határ a jó (komform) és rossz (deviáns) között. A társadalmi csoportok, intézmények az így kialakított konstrukcióra reagálnak. (Rácz 1989) Stanley Cohen a hatvanas-hetvenes években Angliában felbukkanó szubkultúrákkal, és azok tömegkommunikációs visszhangjával foglalkozott. Azt vizsgálta milyen folyamat zajlik le a minősítés, sztereotip gondolkodás kialakulása előtt. Tapasztalataiból azt állapította meg, hogy idővel a társadalomban újra és újra erkölcsi felháborodás alakul ki. A társadalmi érdekcsoportok észreveszik, hogy az eddigi megszokottól valami eltérő, megfoghatatlan dolog történt. Az emberek arra törekszenek, hogy a számukra érthetetlen dolgokat rendszerezzék, megfoghatóvá tegyék. Ennek legegyszerűbb módja, ha azt az érthetetlen dolgot veszélyesnek definiálják, devianciát kreálnak belőle, és a társadalom számára nemkívánatos jellegzetességeket tulajdonítanak az ismeretlen dolognak. Ebbe a folyamatba a tömegkommunikáció is bekapcsolódik (Rácz 1989). 5

6 Hasonló folyamat játszódott le Magyarországon a nyolcvanas, kilencvenes években, amikor is a kábítószer-probléma létezése bekerült a köztudatba, s nem tudták, hogyan kezeljék az ismeretlen jelenséget. A szokatlan és veszélyesnek tűnő jelenségeknél meghatározó, hogy a média milyen formában, milyen eszközökkel juttatja el a társadalom számára. Ugyanis egy társadalmi jelenséggel kapcsolatos közgondolkodást bár még nem egyértelműen bizonyított milyen mértékben jelentősen befolyásolja a média által közvetített információ mennyisége és minősége. Az ok-okozati viszony nem egyértelmű: a médiaközlések befolyásolják a társadalmi viszonyulást, vagy a társadalmi viszonyulás hatására születnek a médiaközlések. (Paksi 2000) A médiának miért célja, hogy befolyásolja, manipulálja a néző-olvasó közönséget? A válasz elég egyértelmű: hogy minél eladhatóbb legyen a híranyag, hogy minél többen hallgassák, olvassák. A tömegkommunikáció különböző eszközökkel képes hatást gyakorolni mind a közügyekre, mind a magánszférára. A média egyik leghatásosabb eszköze a szenzációhajhász, látványos, extrém tálalásmód. Ezáltal a néző-olvasó közönség ingerküszöbe emelkedik, és egyre inkább csak az a híranyag adható el, amely a kegyetlenségről, az erőszakról, a botrányról, a bűncselekményekről szól. (Bodács 2005) A tömegkommunikáció másik hatásos eszköze a sztereotip, sematikus, leegyszerűsített ábrázolásmód, amely megkönnyíti a befogadó helyzetét, érthetőbbé teszi a híranyagot. (Zsolt 1995) Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy az írott sajtó 2005-ben hogyan ábrázolja a kábítószer-fogyasztót, -fogyasztást, milyen szemléletmóan jeleníti meg a kábítószerproblémát. A napi sajtóban (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava, Népszabadság) január 1. és december 31. között megjelent kábítószerproblémával kapcsolatos cikkeket vizsgálom kvantitatív tartalomelemzéssel (Babbie 1995; Kippendorf 1995). 6

7 Az elemzés célja a következő kérdések megválaszolása: A sajtóban megjelent írások milyen kábítószer-fogyasztó képet állítanak a társadalom elé? A cikkek milyen attitűdöt közvetítenek a kábítószer-jelenséggel kapcsolatban? A napi sajtó a kábítószer-probléma megváltoztathatóságát vagy kilátástalanságát sugallja? Hogyan változott az írott sajtó kábítószer-képe a korábbi évekhez képest? A dolgozatban először bemutatom milyen szakirodalmat használtam fel a kutatási kérdések megválaszolásához, a hipotézisek megfogalmazásához, illetve a kódutasítás kialakításhoz. Ezt követően a vizsgálat során alkalmazott kutatási módszerre térek rá. Majd ismertetem a hipotéziseket, illetve részletesen bemutatom az elemzés során kapott eredményeket és az azokból levonható következtetéseket, amelyeket a es időszakot átölelő sajtóelemzés eredményeivel hasonlítom össze. II. Szakirodalmi áttekintés II.1. Drog vagy kábítószer? A köznyelvben gyakran nem tesznek különbséget a drog és kábítószer kifejezések között, a szóhasználatban általában összemosódik e két fogalom. A drog az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján minden olyan szert jelent, amely a szervezet, elsősorban a központi idegrendszer működését befolyásolja és vele kapcsolatban függőség alakulhat ki. (Rácz 2000: 186.) Az orvosi nyelvben nem különböztetik meg a legális (alkohol, nyugtató, altató) és illegális (kábítószerek) szereket, ugyanis mindkét csoport okozhat kóros használatot, függőséget. A jog viszont elhatárolja e két csoportot. 7

8 Kábítószer alatt az ENSZ egyezmények 1 kábítószerlistáin szereplő anyagokat (veszélyes pszichotrop anyagokat is idesorolva) értjük, amelyek engedély nélküli használata, előállítása, terjesztése stb. tiltott cselekmény. (Rácz 2000:188.) A kábítószer jogi fogalom. II.2. A kábítószer-jelenség értelmezési keretei A társadalom a kábítószer-használatot általában két oldalról, betegség vagy bűnözés, közelíti meg. Azonban ennél egy sokkal összetettebb jelenségről van szó. A droghasználót nem lehet csak betegnek, vagy csak bűnözőnek tekinteni, ugyanis ekkor számos vetület figyelmen kívül marad, amelyek fontosak lennének a kábítószerprobléma eredményes és hatékony kezelésében. A következőkben különböző modelleket mutatok be, amelyek más és más módon értelmezik a tiltott szer használatát. (ISM 2000; Demetrovics, Balázs 2006) A biológiai modell a droghasználó, aki testi függőségnek foglya A biológiai modell hívei a kábítószer-fogyasztót betegnek tartják, úgy gondolják, a függőséget gyógyszeres és biológiai terápiás kezelések révén lehet megszüntetni. A genetika és az agykutatás eredményeire támaszkodva vallják nézeteiket. A pszichológiai vagy lelki-betegség modell a droghasználó, aki pszichés zavartól szenved Ezen modell szerint a kábítószer-fogyasztás kialakulásának oka az egyén pszichéjének sérülésében, pszichológiai jellemzőiben keresendő. Egyesek úgy gondolják, hogy a családnak is meghatározó szerepe lehet a függőség kialakulásában. A lelki-betegség modell a pszichológiai, pszichoterápiás kezelést tartja a legalkalmasabb módszernek a függőség megszüntetésére ben New York-ban aláírt Egységes Kábítószer-egyezmény, illetve 1971-ben Bécsben elfogadott Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény (Bayer 2005:16.) 8

9 A morális modell az erkölcstelen és akaratgyenge drogos A morális modell képviselői megbélyegzik a drogosokat, erkölcstelennek és akaratgyengének tartják őket. A társadalmi megítélés függvényében magyarázzák a kábítószer-jelenséget. Becker A kívülállók című művében írja, hogy a deviancia (a drogfogyasztás) egy folyamat terméke, amelyben szerepet játszik, hogyan reagál a többi ember az adott viselkedésmódra. (Bartus 2004) Miután egy személyt megbélyegeztek (label), elveszik tőle azt a lehetőséget, hogy a társadalomba beilleszkedjenek. Így a minősítés egy önmagát beteljesítő jóslat lesz. A morális modell a közgondolkodásban ma is jelen van. Gyakran előfordul, hogy bizonyos fő tulajdonságokhoz járulékos jellegzetességet tulajdonítanak, ezzel megbélyegezve az egyént. A kriminalizációs modell a drogos mint bűnöző A kriminalizációs modell hívei a kábítószer-fogyasztót bűnözőnek tekintik, aki megszegte a társadalom normáit. A modell szerint a drogosok a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartoznak, büntetés és börtön a legalkalmasabb eszközök a probléma orvoslására. Szociológiai modell A kábítószer-jelenség a társadalom egy anómiás állapota, értékrendszerbeli zavara. A drogfogyasztó egy deviáns személy, aki céljait a normák megsértésével tudja elérni. A kábítószer-fogyasztást a társadalmi egyenlőtlenségekkel magyarázza. A szociológiai modell figyelembe veszi a kábítószer-fogyasztók kulturális, társadalmi, gazdasági jellemzőit. 9

10 Multidiszciplináris modell A multidiszciplináris modell amely szintén szociológiai oldalról közelíti meg a kábítószer-problémát figyelembe veszi, hogy a társadalom érték- és normarendszere szempontjából a kábítószer-jelenség hol helyezkedik el, illetve, hogy az egyének, családok, közösségek milyen szocializációs szereppel bírnak. Fertőző betegség modell A kábítószer-fogyasztás járványszerűen terjed, amelyet meg kell állítani. A terjedés megakadályozása a kábítószer-terjesztők és a kábítószer-kínálat visszaszorításával lehetséges. Ez a nézet a drogok robbanásszerű betörése idején (80-as évek vége, 90- es évek eleje) volt népszerű. A szubkultúra-megközelítés a droghasználó, aki egy része az ifjúsági szubkultúrának Ezen modell nem foglalkozik azzal, hogy a kábítószer-fogyasztás elítélendő vagy követendő viselkedés. A tiltott szerek használatát egy szubkulturális jelenségnek értelmezi: a fiatalok gyakran csatlakoznak olyan csoportokhoz, amelyek más és más ideológiai háttérrel bírnak, adott esetben ez az ideológia lehet a kábítószer-használat. A spirituális modell az önmegismerést és a megvilágosodást kereső droghasználó A modell szerint minden embert foglalkoztatja a világ értelme, önmaga megismerése, amelyekre módosult, transzcendens tudatállapotokban lehet választ kapni. A spirituális modellhez vallások és különböző ideológiák hívei tartoznak. Leggyakrabban hallucinogéneket használnak módosult tudatállapot elérésére. Kizárólagosan egyik modellbe sem lehet a kábítószer-fogyasztót besorolni, ugyanis a drogfogyasztás egy komplex jelenség. A függőség kialakulás kezelendő betegség, ha testi, lelki problémákat jelent a szerhasználó számára, ha nem tudja mindennapi 10

11 tevékenységét folytatni. A törvényi szabályozás szerint a kábítószer-fogyasztás bűncselekmény, így ennyiben a drogos bűnözőnek is tekinthető. A drogfogyasztás elsődlegesen a fiatalokat érintő probléma, ennyiben beszélhetünk ifjúsági szubkultúráról. II.3. A kábítószer-jelenség befolyásolásának módszerei Attól függően, hogy a társadalom a bemutatott modellek közül melyiket tartja kiemelkedően fontosnak, eltérő eszközökhöz nyúlhat a kábítószer-probléma megoldására. (ISM 2000) Prohibicionalista megközelítés A prohibicionalista megközelítés a kábítószerrel kapcsolatos minden illegális cselekvést mind a keresleti, mind a kínálati oldalon tilt, és súlyosan szankcionál. Nem tesz különbséget az egyes tiltott szerek veszélyessége szempontjából. Normalizáció megközelítés A holland-modellként ismeretes normalizáció megközelítés különbséget tesz a kenderszármazékok és a tiltott szerek között. A modell szerint a lágy drogok nem olyan veszélyesek a társadalom számára, így azok fogyasztását nem szabad tiltani. Az engedőbb kábítószer-politika révén pedig a veszélyesebb szerek fogyasztása csökkenthető. Dekriminalizációs és legalizációs megközelítés A dekriminalizációs megközelítés a kábítószerek fogyasztását és tartását nem tartja bűncselekménynek, míg a kábítószerek terjesztését igen. A legalizációs modell hívei az összes kábítószert ki akarják vonni a büntetőjogi kontroll alól, ezáltal kialakítva a kábítószerek nyílt piacát, amely megszüntetné az illegális kereskedelmet és a szervezett bűnözést. 11

12 A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő megközelítés Ezen megközelítés szerint amíg van kereslet, addig kínálat is létezik. Ezért a kábítószer-probléma elleni küzdelemben szükséges mind a büntetőjogi eszközök, mind a megelőzés, az egészségügyi és szociális kezelés alkalmazása. Nemzetközi szervezetek (EU, ENSZ) ezt a modellt tartják a legalkalmasabbnak a drogprobléma kezelésére. A négy megközelítés alapján három stratégiát lehet elkülöníteni a kábítószer-probléma megoldására vonatkozóan: Kínálatcsökkentés A kínálatcsökkentés elsődleges célja a potenciális kábítószer-fogyasztók számára a drogok hozzáférhetőségének csökkentése. A kínálatcsökkentés eszközei a büntetés, a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás üldözése, amelyek révén a kábítószer piacot visszaszorítják, s ezáltal csökkentik a kábítószer-fogyasztók számát. Keresletcsökkentés A keresletcsökkentés a kábítószer-piac keresleti oldaláról közelíti meg a problémát. A keresletcsökkentés célja nem a drogok hozzáférhetőségének csökkentése, hanem kezelés és prevenció révén a potenciális és tényleges kábítószer-fogyasztók számának visszaszorítása. A biológiai, a pszichológiai vagy lelki-betegség modell hívei ezt a stratégiát tartják a leghatékonyabb megoldásnak. Ártalomcsökkentés Az ártalomcsökkentésnek nem célja sem a drogpiac kínálatának, sem a keresletének csökkentése, hanem a már kialakuló kábítószer-fogyasztással járó egyéni 12

13 (egészségügyi, pszichológiai), illetve társadalmi (bűnözés, kezelés) költségek mérséklése. II.4. Kábítószer-jelenséggel kapcsolatos attitűdállapotok a magyar felnőtt- és fiatalkorú populáció körében 2003-ban a év közötti felnőtt lakosság országos reprezentatív mintáján végzett kvantitatív vizsgálat 2 adatai alapján megállapítható, hogy a magyar felnőtt lakosság a drogfogyasztókkal, drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjére a kevésbé differenciált veszélyészlelés a jellemző. (Gábor et al., 2004) A társadalom drogfogyasztással szembeni attitűdjét nagy mértékben tükrözi, hogy milyen veszélyesnek ítéli meg az egyes tiltott szereket. A felnőtt populáció közel 90%-a nagyon veszélyesnek tartja az egyes szerek 3 rendszeres fogyasztását, illetve majdnem háromnegyede erősen helyteleníti bármilyen tiltott szer alkalmi használatát. Más társadalmi csoportokhoz (alkoholista, idegbeteg, homoszexuális, börtönviselt, cigány) viszonyítva a kábítószereseket ítéli el legjobban a magyar felnőtt lakosság: a megkérdezettek 82%-a nem támogatná, hogy egy kábítószeres legyen a szomszédja, s több mint fele egyértelműen ellenezné ban végzett felmérés szerint a megkérdezettek 90%-a utasította el a kábítószeresekkel való szomszédsági viszonyt, míg 2001-ben 84%-a. Elmondható, hogy az elmúlt tíz évben nem változott jelentősen a felnőtt populáció kábítószer-fogyasztókkal kapcsolatos attitűdje. (Gábor et al., 2004: ) 2005 tavaszán a felnőtt lakosság drogfogyasztókkal és drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjeinek kvalitatív (fókuszcsoportos) vizsgálata (Elekes, Paksi 2005) alapján 2 A felnőtt népesség alkohol- és drogfogyasztása (ADE) Országos reprezentatív minta (teljes nettó minta: 3675 fő, válaszadási arány: 91,6%), éves korosztály, face to face és önkitöltős kérdőív). A kutatást Elekes Zs. és Paksi B. készítették. 3 A következő tiltott szerekre vonatkozott a vizsgálat: marihuána, LSD, amfetamin, kokain (crack), ecstasy, opiátok, szipuzás, nyugtatók. 13

14 megállapítható, hogy a felnőtt lakosság drogproblémára vonatkozóan elnagyoltan, sztereotip módon vélekedik. A fókuszcsoportos beszélgetések során gyakran módosult a résztvevők véleménye, amely a komformitás jelenségével is magyarázható. A vizsgált fókuszcsoportokban inkább a magánkomformitás volt jellemző, azaz a résztvevők az egymástól szerzett információk alapján közelítették álláspontjukat. Az, hogy a témában laikus vélemények könnyen módosítják a kiinduló álláspontokat, a társadalmi kommunikáció hiányára utalnak: a drogjelenséggel kapcsolatban a lakosságban jelenlévő sztereotípiákat a társadalmi kommunikáció vagy megerősíti, vagy nem tudja felülírni, mert esetleg kevésbé éri el a magánkommunikáció személyes szintjét, vagy mert nem számol a kiinduló állapotokkal. (Elekes, Paksi 2005: 39.) Mind a sztereotip állítások, vélekedések, mind a magánkomformitás jelensége arra utalnak, hogy a magyar lakosság nem megfelelő ismerettel rendelkezik a drogproblémára vonatkozóan. A 16 éves fiatalok kábítószerekkel, fogyasztókkal kapcsolatos attitűdjére vonatkozóan az 1995-ös, 1999-es és 2003-as ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) kutatásokból 4 (Elekes, Paksi 2003) vannak adatok ben a fiatalok 80%-a közepesen vagy nagyon veszélyesnek tartotta az egyes szerek 5 kipróbálást, 91%-uk pedig a rendszeres használatát. A kipróbálást veszélyesnek tartók aránya csökkent 1999-re (77%), illetve 2003-ra (65%), azonban a rendszeres fogyasztást elítélők aránya 1999-ben 93%-ra nőtt, 2003-ra pedig 82%-ra csökkent. 4 A kutatásokat a Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központja készítette a évfolyamosok körében az iskola típusa és székhelye szerint rétegzett országos reprezentatív mintán. 5 A következő tiltott szerekre vonatkozott a vizsgálat: marihuána, LSD, amfetamin, kokain (crack), ecstasy, inhalánsok. 14

15 A 2000 januárjában 1000 fős országos reprezentatív mintán készült kutatás 6 (Székely 2003) alapján a legnagyobb társadalmi veszélynek az alkohol, cigaretta és kábítószerek -et tartják. Felmerül a kérdés, mi lehet az oka, hogy az átlagpopuláció stabilan negatívan viszonyul a kábítószer-fogyasztáshoz, illetve a kábítószer-fogyasztókhoz. Honnan ered ez az előítéletesség? A markáns, elutasító vélemények nem magyarázhatóak sem a személyes negatív tapasztalatokkal, sem a tiltott szerekkel való találkozások gyakoribbá válásával.(oprics, Paksi 1998) A évi felnőtt populációs vizsgálat alapján a személyes tapasztalatokról elmondható, hogy a megkérdezettek 11,4%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott drogot. Az éves prevalencia érték 7 4,4%, az előző havi pedig 1,6%. (Gábor et al., 2004: 34.) A 2003-as ESPAD vizsgálat adatai alapján a megkérdezett fiatalok 16,2%-a fogyasztott kábítószert az élete során. A tiltott szer éves prevalencia értéke 12,5%, a havi prevalencia 6,7%. (Elekes, Paksi 2003) Összességében megállapítható, hogy a magyar lakosság kis hányadának van személyes tapasztalata a kábítószerek hatásairól. Az elítélő attitűd kialakulásában, ha nem a személyes tapasztalatoknak, akkor valószínűleg egy külső generáló erőnek, mint például a médiának van meghatározó szerepe. II.5. A hazai média szereplők kábítószer-jelenséggel kapcsolatos nézetei február és május között készült kutatás (Münnich, Kó 2005) keretében 118 ismert és kevésbé ismert, közvélemény-formáló szerepet betöltő médiaszereplővel (36 újságíró, 38 rádiónál dolgozó riporter, szerkesztő, 44 TV-ben dolgozó riporter, 6 A minta válaszai alapján egy rangsort állítottak fel a legjelentősebb hazai problémákra vonatkozóan. Második helyen szegénység és egyenlőtlenségek, harmadikon környezetszennyezés és pusztítás szerepeltek. 7 Éves prevalencia: a kérdezést megelőző évben fogyasztott-e tiltott szert. 15

16 szerkesztő, műsorvezető) készült interjú. A 36 újságíró között szerepeltek olyanok, akik az általam is vizsgált lapoknál Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava dolgoznak. A vizsgálat célja a médiaszereplők drogjelenséggel kapcsolatos nézeteinek megismerése. A megkérdezettek többsége (58%) minden szertípus fogyasztását veszélyesnek tartja, és csupán 6% nem gondolja, hogy veszélyeket rejt a kábítószerek fogyasztása. 36%-uk pedig differenciál az egyes tiltott szerek között. A drogfogyasztást veszélytelennek tartók is két táborra oszlanak (valószínűleg a veszélytelenséget máshogy értelmezik). Az egyik csoport a legalizáció híve, ők tényleg veszélytelennek gondolják az illegális szerek fogyasztását, szerintük mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit fogyaszt. A másik csoport is az egyén felelősségének tartja a kábítószerek fogyasztását, de nem azért, mert nem jár veszélyekkel, hanem azért, mert úgy gondolják, a kábítószer-fogyasztás terjedésének megállítása reménytelen. A médiaszereplők tájékozottságára vonatkozóan a következő állapítható meg: a megkérdezettek 32,2%-a jól tájékozott, azaz háromnál több szert ismer, és tisztában van azok használatának módjával, hatásaival és lehetséges következményeivel. 56,7%-uk részben tájékozott, ők nem tesznek különbséget az egyes szertípusok között, és a médiaszereplők 11%-a teljesen tájékozatlan a kábítószereket illetően. A kábítószerek veszélyességének megítélése szignifikánsan összefügg a tájékozottság mértékével: mégpedig a kevésbé tájékozottak veszélyesebbnek tartják a tiltott szereket, mint a jobban tájékozottak. Felmerül a kérdés, tudnak-e reális képet festeni a kábítószer-jelenségről, ha maguk sincsenek tisztában vele. Ha a médiaszereplők több mint fele veszélyesnek tartja a drogok fogyasztását, akkor nagy valószínűséggel a kábítószer-jelenséget negatív konnotációban jelenítik meg a közlésekben. Ha alulinformáltak, akkor hogyan képesek hatékonyan közreműködni a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott társadalmi célok elérése érdekében? Nemzeti stratégia 16

17 a kábítószer-probléma visszaszorítására dokumentumban a médiára vonatkozóan a következők szerepelnek: A médiaprogramok elsősorban a probléma iránti fogékonyságot növelik, a téma társadalmi kommunikációjában játszhatnak szerepet. Egyes speciális témákban, jól körülhatárolt célcsoportok esetében, megfelelő médiaeszközök felhasználásával pedig preventív hatásuk is lehet. Általában költségesek, ezért alapos előkészítést és koordinációt igényelnek. A szakirodalmi tapasztalatok szerint a rövid, rosszul előkészített kampány jellegű programok nem hatékonyak (és igen drágák lehetnek, továbbá még ellentétes hatást is okozhatnak, növelhetik a drogok iránti kíváncsiságot"). Az egyszerre több forrásból és több csatornán érkező üzenetek" a hatékonyak, melyek nem elrettentő tartalmúak, hanem egyben a droghasználat alternatíváit is megjelölik és utalnak a segítőhelyekre. A médiaprogramok típusai: 1. Nemzeti tömegkommunikációs kampányok, ezekben a tömegkommunikációs hirdetéseké a főszerep. 2. Olyan programok, melyeknél a tömegkommunikációs hirdetések más komponensekkel ötvöződnek: pl. közösségi kezdeményezésekkel, iskolai programokkal. 3. Olyan programok, melyeknél nem használnak tömegkommunikációs eszközöket, de médiahordozókat igen, pl. videókat, szóróanyagokat. 4. Azok a beavatkozások, melyek az ingyenes (közszolgálati) lehetőségeket használnak fel, illetve a média spontán érdeklődését. 17

18 A médiakampányokkal négy célt tűzünk ki: 1. érzékenység fokozás - teljesíthető cél 2. információnyújtás - teljesíthető cél, de nem biztos (sőt, biztos, hogy nem) vezet viselkedésváltozáshoz; elképzelhető, hogy a tudásnövekedés a kísérletezés növekedéséhez is vezethet 3. attitűdváltozás - elérhető cél, de a viselkedés változásához nem elegendő 4. viselkedésváltozás - többnyire nem elérhető cél; a média azokat éri el, akik nem használnak drogokat és a legkevésbé azokat, akik használnak, és náluk sem vezet a használat abbahagyásához. A média ugyanakkor olyan üzeneteket is közvetíthet, amelyek közvetve vagy közvetlenül felhívhatják a fiatalokat a droghasználatra. Szükséges ezeknek a hatásoknak a kivédése, az ilyen média-üzenetek korlátozása, a drogmentes értékeket közvetítő média-hatások erkölcsi, közösségi támogatása. (ISM, 2000: o.) II.6. Korábban készült sajtóelemzések történeti áttekintése II.6.1. Drogprobléma a médiában: 80-as évek végéig A hetvenes években megjelenik néhány szakmai publikáció, amely a kábítószer hazai terjedésére hívja fel a figyelmet. Azonban 1977-ben az Állami Ifjúsági Bizottság és az Egészségügyi és Oktatási Minisztérium betiltja a drogjelenség kutatását, bizalmas kezelését. Ettől kezdve a közvélemény és a tömegkommunikáció előtt a kábítószerprobléma elszigetelt jelenség, tabu téma. A tömegkommunikációs eszközök számára 1985 jelenti a fordulópontot, amikor az MSZMP XIII. kongresszusán az embargót feloldják és elismerik a drogprobléma magyarországi létezését. (Paksi 1994) 18

19 Az embargó feloldásának hatását a kábítószer témában megjelent cikkek mennyiségi és minőségi változásával lehet szemléltetni es időszakoz képest ben évente átlagosan 3,5-szer több drogos cikk fordul elő (Bácskay 1989). A Mahir Sajtófigyelő Szolgálata által gyűjtött tömegkommunikációs anyag teljes spektrumának átvizsgálása során 1987-ben a kábítószer tárgykörében 424 cikket gyűjtöttek össze. A várakozásokkal ellentétben, 1988-ban a 87-es adatok mintegy ötödéről, 87 cikkről szolgáltatott adatot a Mahir. Ez a drámai visszaesés nagy valószínűséggel az adatgyűjtés hiányosságával, és nem a kábítószer-probléma tárgyalásának háttérbe szorításával magyarázható (Terestyéni 1989). A napilapokban megjelent cikkek éves átlagos számában is csökkenés figyelhető meg: 1987-ben átlagosan 20 cikk, míg 1988-ban 14,3 cikk jelent meg. (Paksi 2000). A cikkek számában mutatkozó ellentmondás ellenére megállapítható, hogy a nyolcvanas évek második felére a kábítószer-probléma felkerült a tömegkommunikációs nyilvánosság napirendjére. Az embargó feloldása után nem csak mennyiségi, hanem kisebb minőségi változás is megfigyelhető: 1985-ben már olyan cikkek is megjelenhettek, amelyek elismerik a kábítószer-probléma létezését, mint pl.: a kábítószer ma már nálunk is a mindennapi élet része (Bácskay 1989: 23.). Egyre több oldalról mutatják be a problémát: említést tesznek a drogosok gyógyításáról, a rehabilitációról. Az 1985 előtt a közlésekben szinte egyáltalán nem szerepel a kábítószer kifejezés, helyette gyógyszer, bogyó, szipu szavakkal, illetve kezdőbetűkkel jelölik után már néven nevezik az egyes szereket (Bácskay 1989). A nyolcvanas évek írásaiban a kábítószer-fogyasztók, a kábítószerek negatív konnotációban jelennek meg. A drogosokat a társadalom perifériájára szoruló, szakadt, elhanyagolt külsejű csavargóknak, bűnözőknek ( A kábítószer és a bűnözés karonfogva járnak ) ábrázolja, a fogyasztást pedig pusztító szenvedélynek, halálos mámornak nevezi (Bácskay 1989: 23.). 19

20 Rácz József az ben megjelent kábítószer témájú könyveket 8 tartalomelemzéssel vizsgálta, amelyek szintén sztereotip módon ábrázolják a drogfogyasztókat, a drogfogyasztást: Korunk pestise, Az önpusztító szenvedély, A semmibe nyíló ajtó, A pokolba szóló útlevél mai várományosai, A pusztító mámor rabjai stb. (Rácz 1989: 28.). A könyvek alapján a drogfogyasztókra vonatkozóan a következő fő jellegzetességeket lehet kiemelni: erkölcsileg bűnösök, betegek és bűnözők, sorsuk determinált és visszafordíthatatlan, az egyén és a társadalom által kontrollálhatatlanok (Rácz 1989). A napilapokban megjelent cikkekben is túlfűtött, túldramatizált kifejezésekkel találkozhatunk: Korunk pestise, Szörnyű kor, Nagy ellenség, Az aluljárók törvényen kívüli lovagjai (Paksi 1994: 364.). Ebben az időszakban a média a drogfogyasztás társadalmi okaival nem foglalkozik, helyette az egyénre hárítja a felelősséget. Mindez eredményezhette azt, hogy a nyolcvanas években a társadalom túlreagálta a drogjelenséget, nem probléma megoldására törekedtek, hanem kirekesztően viszonyultak a kábítószerfogyasztáshoz, kábítószer-fogyasztókhoz. (Paksi, 1994) Terestyéni is azt állapította meg, hogy 1987-ben a közlések nem a társadalom felelősségére hivatkoznak, hanem egyéni okokat, mint pl. családi háttér, személyiség jellegzetességei, kortárs-hatások említenek (Terestyéni, 1989). A nyolcvanas években a drogfogyasztás tömegkommunikációs megjelenítésének főbb jellemzői a következők (Paksi 1994): A kábítószerezés elsődlegesen a fiatal korosztályokra jellemző probléma. Az írások differenciálatlan drogképet alakítanak ki. 8 Nagy Gábor és Lovass Pál: A kábítószerek világa; Tolnai Kálmán: Kábulat; Boros István és Vértessy Péter: Narkó-blues; Ambrus Sándor: Pusztító mámorban 20

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009.

SZAKDOLGOZAT. Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009. SZAKDOLGOZAT Simon Katalin Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szak 2009. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar PSZICHEDELIKUS DROGOKAT ÖNISMERETI CÉLZATTAL HASZNÁLÓK ÉLETMINŐSÉGE Konzulens: Dr. Rácz

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21 23. ELŐADÁSKIVONATOK

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21 23. ELŐADÁSKIVONATOK A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG IX. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2013. NOVEMBER 21 23. ELŐADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt, Eisinger Andrea, Kassai-Farkas Ákos, Rácz József, Varga Gábor

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték)

Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték) Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték) Bevezetés A kiskorúak védelme kapcsán elsősorban a televízióban

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A kutatási beszámolót írták: Domokos Tamás, Kulcsár László, Varga Ágnes A kutatásra Nagykanizsa Város

Részletesebben

A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata

A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata Paksi Borbála Arnold Petra A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata Bevezetés A fogvatartott-populáció a veszélyeztetett fiatalokhoz, vagy például a hajléktalan népességhez hasonlóan olyan speciális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014. a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa

A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014. a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Barabásné Kárpáti Dóra Szocializáció és drogfogyasztás Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében című Ph.D.

Részletesebben

AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA

AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA Paksi Borbála - Elekes Zsuzsanna AZ EGRI 8-10. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK ALKOHOL- ÉS DROGFOGYASZTÁSA, VALAMINT DOHÁNYZÁSA A kutatást készítette: Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft. Kutatásvezetők:

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA ADDIKTOLÓGIA A VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK KORÁBAN

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA ADDIKTOLÓGIA A VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK KORÁBAN A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA ADDIKTOLÓGIA A VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK KORÁBAN SIÓFOK, 2009. NOVEMBER 19 21. ELÔADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt, Rácz József, Farkas

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

Részletesebben

PARTIK, DROGOK, ÁRTALOMCSÖKKENTÉS KVALITATÍV KUTATÁSOK A PARTI-SZCÉNÁBAN

PARTIK, DROGOK, ÁRTALOMCSÖKKENTÉS KVALITATÍV KUTATÁSOK A PARTI-SZCÉNÁBAN PARTIK, DROGOK, ÁRTALOMCSÖKKENTÉS KVALITATÍV KUTATÁSOK A PARTI-SZCÉNÁBAN NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK VIII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt és Buda Béla PARTIK,

Részletesebben

Fejér megye droghelyzetképe

Fejér megye droghelyzetképe Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Fejér megye droghelyzetképe A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás A helyzetkép készítésére Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics

Részletesebben

KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK AZ ÜZLETI SZEKTORBAN

KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK AZ ÜZLETI SZEKTORBAN KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK AZ ÜZLETI SZEKTORBAN KUTATÁSI HÁTTÉRTANULMÁNYOK Szerkesztette: Szántó Zoltán és Tóth István János A kiadvány támogatói: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet Antalis Map Merchant

Részletesebben