Budapest, május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. május"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: /2013-JSZOC A évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült május 6-án. M I N I S Z T E R I R E N D E L E T egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról Budapest, május készítette: látta: jóváhagyta: Baloghné Gábor Katalin ov Kovácsné Bárány Ildikó dr. Mattenheim Gréta dr. Lakatos Hedvig főov-h dr. Kecskés Péter főov dr. Bordás Ákos mb. főov Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető jogok biztosa Legfőbb Ügyészség Országos Bírósági Hivatal 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete észrevétele maradt fenn nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete (GYESZE) Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) ÁGOTA Alapítvány 3

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja A tervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendtartás) tartalmi módosítását, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet pontosító jellegű módosítását foglalja magában. Az NM rendelet módosítása az új köznevelési törvény megjelenésével, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításaival összhangban, továbbá a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt vált szükségessé július 1-jén hatályba lép a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény, az új Btk., valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet módosítása. Mindkét jogszabály jelentős mértékben érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást. Ezért szükséges Rendtartás ugyancsak július 1-jével történő módosítása. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása A módszertani feladatok ellátására vonatkozó rendelkezések módosítása január 1-jétől a gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat főszabályként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el, így az érintett rendelkezéseket megfelelően módosítani kell. Ugyanakkor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (8) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a miniszter az egyházi fenntartó kérelmére, országos hatáskörrel egyházi fenntartású módszertani nevelőszülői hálózatot, módszertani gyermekotthont jelöljön ki a módszertani feladatok ellátására. Így az érintett rendelkezéseket az új módszertani feladat-ellátási struktúrának megfelelően módosítani kell az NM rendeletben A sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, gondozására, valamint fejlesztő felkészítésére vonatkozó hivatkozások hatályon kívül helyezése, pontosítása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 7. (5) bekezdése értelmében köznevelési feladatokat kizárólag köznevelési intézmények láthatnak el. Az Nkt. ezzel megszüntette a bölcsődékben végezhető korai fejlesztést, gondozást és fejlesztő felkészítést is. Az NM rendeletben hatályon kívül kell helyezni a korai fejlesztésére, gondozására, fejlesztő felkészítésére vonatkozó hivatkozásokat. A gyermekek napközbeni ellátásai közül a bölcsődében végezhető volt a korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, amennyiben az intézmény rendelkezett a külön jogszabályban előírt feltételekkel. Az Nkt. előírásai miatt azonban a jövőben már csak a pedagógiai szakszolgálat

5 5 intézménye jogosult a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő felkészítésére. A bölcsőde a továbbiakban is elláthatja a fogyatékos gyermekek napközbeni nevelését, gondozását, csak a fejlesztést nem végezheti, hiszen az köznevelési feladat, ezért a bölcsődei ellátásnál nevesített speciális fogalmakat módosítani szükséges. A hatályos rendelkezések értelmében a fogyatékos gyermek a bölcsődei korai fejlesztésben, gondozásban vagy fejlesztő felkészítésben legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-éig vehet részt. A módosítást követően a sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti. A jogszabály módosítását az Nkt a teszi szükségessé, miszerint ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől kezdődően pedig, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelésben-oktatásban vesz részt. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek tehát annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettséget. A fejlesztő nevelést-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézmény látja el, így ezt a tevékenységet a bölcsőde már nem láthatja el. A fogyatékos gyermek a korábbi közoktatási törvény értelmében is korai fejlesztésben csak ötéves koráig vehetett részt, fejlesztő felkészítésben pedig 5 éves korától. A KSH évi adatai alapján fejlesztő felkészítésben 35 öt év feletti gyermek vett részt, mely a bölcsődébe járó gyermekek mindössze 0,09%-a. A módosítással érintett korosztályt azok a gyermekek jelentik, akik hatodik életévüket a tárgyév szeptembertől decemberig terjedő időszakában töltik be. Összességében ezen gyermekek száma elenyésző, így a módosítás számottevő változást nem okoz Krízisközpont ellátási területének pontosítása A családok átmeneti otthonának keretei között krízisközpont működtethető. A tapasztalatok szerint krízishelyzet esetén indokolt lehet az igénylőket lakóhelyüktől távolabb elhelyezni, ami a családok átmeneti otthonának működési engedélyében meghatározott ellátási területe miatt amennyiben az nem országos nehézségbe ütközik. Emiatt a tervezet arra tesz javaslatot, hogy a krízisközpont tevékenységét az ellátási területtől eltérően is végezheti, azonban az ilyen módon egy időben ellátottak száma nem haladhatja meg a férőhelyek 50%-át Pontosítás a bölcsődei ellátás tekintetében az alapfeladaton túli szolgáltatásokra és a nevelés-gondozás nélküli munkanapra vonatkozóan Egyértelműsítésre kerül, hogy az időszakos gyermekfelügyeletet a bölcsőde az alapfeladatán túl, térítési díj ellenében nyújthatja. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. (6) bekezdése és 162. (2) bekezdés k) pontja értelmében a miniszter rendeletben a bölcsődék számára a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében nevelés-gondozás nélküli munkanapot határozhat meg. Az NM rendelet módosítása alapján a bölcsődében minden év április 21-e a Bölcsődék Napja nevelés-gondozás nélküli munkanap lesz. Erre irányuló szülői kérés esetén azonban ezen a napon is biztosítani kell a gyermekek felügyeletét és étkeztetését.

6 Pontosítás a családi napközi keretén belül megvalósuló alapfeladaton túli szolgáltatásokra vonatkozóan Az NM rendeletben egyértelműsítésre kerül, hogy bár a családi napköziben a bölcsődére vonatkozó szabályozás alapján lehetőség van az alapellátáson túl külön szolgáltatás nyújtására, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott létszámkorlát (5, illetve 7 gyermek) nem léphető túl A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó szabályok december 8-ai hatállyal bekerültek a gyermekvédelmi törvénybe [1997. évi XXXI. törvény 15. (11) (15) bek.]. Ennek megfelelően módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet is. A módosítás értelmében a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó valamennyi szabályt egységesen a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. Hatályon kívül kell ezért helyezni az NM rendeletben a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben az egyes pedagógus-munkakörökben foglalkoztatottak kötelező óraszámára vonatkozó szabályokat [165. (3) bek.]. A módosuló rendelkezéseknek megfelelően kerül továbbá meghatározásra az NM rendeletben, hogy a pedagógus-munkakörök tekintetében mely intézményeket kell gyermekvédelmi szakellátási intézménynek tekinteni A speciális gyermekotthon biztonsági elkülönítőjére vonatkozó szabályozás módosítása Az Alapvető Jogok Biztosa a fóti Károlyi István Gyermekközpont által működtetett speciális gyermekotthonban folytatott vizsgálata kapcsán én kiadott AJB 3012/2012. számú jelentésében a speciális gyermekotthonokban alkalmazott biztonsági elkülönítőkre vonatkozó építésügyi szabályok megalkotására tett javaslatot. A Belügyminisztériummal folytatott egyeztetés nyomán megállapítást nyert, hogy lehetséges az eddigieknél részletesebb építésügyi szabályok megfogalmazása a biztonsági elkülönítő kialakítására vonatkozóan, ezért indokolt az NM rendelet módosítása. A jogszabályi módosításnak megfelelően kialakításra kerülő biztonsági elkülönítőkben várhatóan hatékonyabban és biztonságosabban oldható meg a személyi szabadságukban meghatározott ideig korlátozott jellemzően ön -és közveszélyes magatartást tanúsító gyermekek társaiktól történő elkülönítése A különleges gyermekotthon korai fejlesztésre, gondozásra vonatkozó szabályainak módosítása Az Nkt. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényhez (a továbbiakban: Kt.) képest eltérő szabályokat tartalmaz a korai fejlesztés és gondozás kereteire, végzésére vonatkozóan. A hatályos NM rendelet a különleges gyermekotthonban végezhető korai fejlesztésre, gondozásra vonatkozó szabályai azonban a Kt. szabályozásához illeszkedően kerültek meghatározásra. A javaslat az Nkt. korai fejlesztés és gondozás rendelkezéseire figyelemmel határozza meg a különleges gyermekotthon korai fejlesztés, gondozás területén vállalható feladatait és annak mikéntjét Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótléka felhasználására vonatkozó szabályok módosítása

7 7 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt módosító évi XXVII. törvény július 1-jétől megteremtette annak lehetőségét, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótlékának 100%-a felhasználhatóvá váljon a teljes körű ellátásának biztosítására vagy annak kiegészítésére. A törvényi szintű szabályozás változásából fakadóan szükségszerű az NM rendeletben a családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályok módosítása A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása Az új Btk. hatálybalépése miatt szükséges módosítások július 1-jén hatályba lép a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.), valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet módosítása (a továbbiakban: módosított Bv. tvr.). Mindkét jogszabály jelentős mértékben érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást is. A Rendtartás módosítása szükséges annak érdekében, hogy a miniszteri rendeletben ne szerepeljenek a hatályba lépő magasabb szintű büntetőjogszabályokban foglaltaktól eltérő, illetve ellentétes rendelkezések. Az Rendelet 1. (4) bekezdésének a fiatalkorú fogalmát meghatározó rendelkezését azért szükséges módosítani, mert az új Btk (1) bekezdése szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem, valamint a módosított Bv. tvr (3) bekezdése értelmében, ha a fiatalkorú huszonegyedik életévét betöltötte az intézet igazgatója a javítóintézetből elbocsátja. Mivel a fiatalkorú fogalmának megfelelően igen különböző korosztályú növendékek elhelyezésére kerül sor a javítóintézetben, szükséges az életkori elkülönítés kötelezettségét is jogszabályban rögzíteni. Az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény 37. cikk c) pontja kimondja, hogy a szabadságától megfosztott gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel, életkorának megfelelő szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. Különösképpen el kell különíteni a szabadságától megfosztott gyermeket a felnőttektől, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekében ennek ellenkezője tűnik ajánlatosabbnak. Ennek a rendelkezésnek történő megfelelést szolgálja az életkori korosztályok szerinti elkülönítés. Azáltal biztosítható ugyanis teljeskörűen az újonnan bekerülő 14 éven aluli gyermekek emberi méltósághoz való joga, ha nem helyezik el őket együttesen a már nagykorúságot közelítő életkorú fiatalkorúakkal. A módosított Bv. tvr a három új bekezdéssel egészül ki arra vonatkozóan, hogy a fogvatartott anya kérelme esetén milyen feltételek mellett lehet engedélyezni a gyermekével történő együttes elhelyezést. A módosított Bv. tvr. az eddigieknél részletesebben szabályozza az engedély megadásához szükséges feltételek meghatározását. Mindezekre tekintettel szükséges a Rendtartás vonatkozó részeit is módosítani. A Bv. tvr (1a) bekezdése tartalmazza, hogy kizárt az ideiglenes elbocsátása annak, akinek az engedély nélküli eltávozása miatt a fegyelmi felelősségét legalább 3 alkalommal megállapították. E következményről annak súlyosságára tekintettel a Rendtartás módosítása értelmében a fiatalkorút a javítóintézetbe való befogadásakor tájékoztatni kell. A módosított Bv. tvr. 15. (3) bekezdése szerint az intézeti tanács az ideiglenes elbocsátásra vonatkozó javaslatában külön magatartási szabály előírása érdekében pártfogó felügyelői vélemény beszerzésére is javaslatot tehet a bv. bírónak. Ennek határidőben történő elkészítéséhez feltétlenül szükséges, hogy három hónappal az ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt tegye meg javaslatát

8 8 az intézet. A hatályos Rendtartásban kéthónapos határidő szerepel, ezért szükséges a rendelkezést a módosított Bv. tvr. szabályozásának megfelelően kiegészíteni. Fentieken túl a javítóintézetek szakmai felügyeletét ellátó minisztérium névváltozásából adódóan szükséges módosítások is átvezetésre kerülnek a tervezetben A családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályok módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt módosító évi XXVII. törvény július 1-jétől lehetővé tette az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek családi pótléka 100%-ának felhasználását a teljes körű ellátás biztosítására vagy annak kiegészítésére. Ez a változás azon gyermekek esetében is érvényesül, akik a gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt kerülnek javítóintézetbe, ezért szükséges a Rendtartás családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályainak módosítása. Fentiekből adódóan nem indokolt a javítóintézet igazgatója számára a személyre szóló felhasználás igazolásához és az arról való elszámoláshoz kapcsolódó feladatok és adminisztrációs kötelezettségek előírása. Szükséges, hogy a korábbi szabályozás szerinti letéti számla megszüntetésére, a július 1-jét megelőző időszakra eső felhasználásokra vonatkozó szabályok kivezetésére átmeneti rendelkezésekkel kerüljön sor. 3. Kormányprogramhoz való viszony A tervezet nem áll közvetlen összefüggésben a Kormány programjával. 4. Előzmények, kapcsolódások A tervezetnek a Rendtartást módosító része az új Btk. hatálybalépéséhez kapcsolódik. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. Az előterjesztés nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 7. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja

9 9 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Könnyebbé válik a krízisbe került családok segítése, védelme, azáltal, hogy a krízisközpont a jövőben tevékenységét az ellátási területtől függetlenül is végezheti. A tapasztalatok szerint krízishelyzet esetén indokolt lehet az igénylőket lakóhelyüktől távolabb elhelyezni. Biztonságosabb lesz az ön- és közveszélyes magatartást tanúsító gyermekek társaiktól történő elkülönítése, azokban a gyermekotthonokban, ahol családjukból kiemelt súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeket látnak el. Többek között ezeket a módosításokat is tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása, melyre az új köznevelési törvény megjelenésével, valamint a gyermekvédelmi törvény módosításával összhangban kerül sor. Az új Büntető Törvénykönyv, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet július 1-jével hatályba lépő módosítása érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást. Ezért indokolt a javítóintézetek rendtartásáról szóló rendelet módosítása. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

10 10 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek és nevelőik, hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került családok Tervezett időtartam: Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás:

11 11 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P A tervezethez az alábbi hatásvizsgálati lap került csatolásra: - a speciális gyermekotthonok biztonsági elkülönítőinek kialakítására vonatkozó szabályozás módosításához kapcsolódó hatásvizsgálati lap.

12 12 Az emberi erőforrások miniszterének /2013. (...) EMMI r e n d e l e t e Melléklet a /2013. számú előterjesztéshez egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezdés a), b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a ok tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet 127. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével, a 36. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 4. (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint segíti illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját, kivéve azon egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok munkáját, amelyek tekintetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Gyvt. 96. (8) bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a Gyvt. 96. (13) bekezdése alapján más egyház kijelölt módszertani intézménye látja el a módszertani feladatokat. (2) A Főigazgatóság a működést engedélyező szerv kirendelése alapján

13 13 a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók szakmai programját és részt vesz azok ellenőrzésében, b) ellátja a kijelölt egyházi módszertani intézmény feletti szakmai ellenőrzést. (3) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a működést engedélyező szerv kirendelése alapján, a Főigazgatóság módszertani útmutatójában meghatározott szakmai szempontrendszer figyelembevételével, szakértőként véleményezi az egyháza és a (9) bekezdésben foglalt megállapodás alapján más egyház által fenntartott nevelőszülői hálózat és gyermekotthon szakmai programját, valamint vesz részt azok ellenőrzésében. (2) Az NMr. 4. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a a következő (7) (10) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon módszertani intézménnyé történő kijelölése iránti kérelemhez csatolni kell a módszertani feladatok tervezett ellátását bemutató, öt évre szóló szakmai programot és az annak megvalósításához szükséges, a kijelölést követő első év feladataira vonatkozó munkatervet és költségvetést. A dokumentumokat a Főigazgatósággal előzetesen véleményeztetni kell. A Főigazgatóság véleményét a kérelemhez csatolni kell. (6) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a módszertani feladatait a miniszter által a tárgyévre jóváhagyott munkaterv és költségvetési terv alapján végzi. Az első évre vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet a szakmai programmal együtt a miniszter a kijelöléssel egyidejűleg hagyja jóvá. Az első évet követően a további éves munkatervet és költségvetési tervet a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakmai program alapján tervezi meg és azokat a tárgyév január 15-éig küldi meg a miniszternek jóváhagyásra. (7) A kijelölt egyházi módszertani intézmény módszertani feladatainak ellátásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig jóváhagyásra megküld a miniszternek. (8) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a kijelöléséről értesíti a Főigazgatóságot, és tájékoztatásul megküldi számára a miniszter által jóváhagyott (5) (7) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát. (9) Ha a kijelölt egyházi módszertani intézmény más egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon tekintetében is módszertani feladatokat lát el, az érintett egyházi fenntartók a módszertani feladatok ellátásáról megállapodást kötnek. A kijelölt egyházi módszertani intézmény a megállapodást tájékoztatásul megküldi a miniszternek, a Főigazgatóságnak és a működést engedélyező szervnek. (10) A kijelölt egyházi módszertani intézmény és a Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátása érdekében egymással együttműködnek, amelynek keretében rendszeresen szakmai egyeztetést folytatnak a módszertani feladatok ellátása során szerzett tapasztalataikról, valamint közös szakmai programokat, rendezvényeket szerveznek, illetve rész vesznek egymás szakmai programjain, rendezvényein.

14 14 2. Az NMr. 35. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. 3. Az NMr. 36. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Amennyiben a bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy a fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. 4. (1) Az NMr. 40. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható. (2) Az NMr. 40. (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsődei ellátás területén működő társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket. (7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai iránymutatásokat. 5. Az NMr. a következő 40/A. -sal egészül ki: 40/A. A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 6. (1) Az NMr. 41. (1) bekezdésének nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították, és

15 15 (2) Az NMr. 41. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti. (3) Az NMr. 41. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a bölcsőde orvosából, gyógypedagógusából, kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport véleményének figyelembevételével kell dönteni a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 7. Az NMr. 42. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A speciális csoportban elhelyezett gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy kisgyermeknevelő által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban kisgyermeknevelőnként három gyermeknél több nem lehet. 8. Az NMr. 44. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. 9. Az NMr a helyébe a következő rendelkezés lép: 45. (1) A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tisztifőorvosa (a továbbiakban: tisztifőorvos) gyakorolja. A tisztifőorvos feladata ellátása érdekében közreműködésre felkérheti a Főigazgatóságot vagy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt. (2) A Főigazgatóság kirendelése alapján szakvéleményt ad a működési engedélyt kiadó, az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek, valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek. (3) A Főigazgatóság együttműködik az egységes óvoda-bölcsődével. Az egységes óvodabölcsőde fenntartójának felkérésére a Főigazgatóság a) szakmai véleményt ad arról, hogy az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a 3 évesnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges feltételekkel, b) véleményezi az egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával összefüggésben,

16 16 c) részt vesz az egységes óvoda-bölcsőde ellenőrzésében, amelynek során a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrzi. 10. Az NMr. a Családi napközi alcímet megelőzően a következő 45/A. -sal egészül ki: 45/A. (1) A bölcsődében április 21-e minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. (2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. (3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében erre irányuló szülői kérés esetén a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani. (4) A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről. 11. Az NMr. 48. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Gyvt. 43. (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén a családi napköziben az azonos időben ellátott gyermekek létszáma nem haladhatja meg a Gyvt. 43. (7) (8) bekezdésében meghatározottakat. 12. Az NMr. 73/A. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A krízisközpont a tevékenységét a finanszírozási szerződése alapján a működési engedélyében meghatározott ellátási területtől eltérően is végezheti, azonban az ilyen módon egy időben ellátottak száma nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyeinek 50%- át. 13. Az NMr. 75. (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára) c) ha nem magyar állampolgárságú és a magyar nyelvet nem ismeri az ellátásához, ügyei intézéséhez, meghallgatásához szükséges fordítás és tolmácsolás biztosítását (kell nyújtani.) 14.

17 Az NMr. 125/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép: /B. (1) A gyermekotthon vezetője gondoskodik a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi pótlékának a Gyvt. 53. (7) bekezdése szerinti felhasználásáról. (2) A gyermekotthon vezetője, a közös igazgatású intézmény vezetője vagy a gyermekotthon gazdálkodásáért felelős szerv vezetője közli a családi pótlékot folyósító szervvel állami fenntartó által fenntartott intézmény esetén annak az előirányzat-felhasználási keretszámlának, egyházi és civil fenntartó által fenntartott intézmény esetén annak a fizetési számlának a számát, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a gyermek ellátására folyósítja. Az előirányzat-felhasználási keretszámla, illetve a fizetési számla számának megváltozását haladéktalanul közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel. 15. Az Nmr (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A speciális gyermekotthonban ki kell alakítani olyan, a lakótérhez kapcsolódó, de attól zárhatóan elválasztott biztonsági elkülönítőt, amely helyiségben, helyiségcsoportban a Gyvt. 81/A. (1) és (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 81/B. (3) bekezdése alapján személyes szabadságában korlátozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek tartózkodhat. A biztonsági elkülönítőt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése szerinti tervezési programban foglaltak szerint úgy kell kialakítani, hogy a) tegye lehetővé a gyermek számára a tisztálkodást és az illemhely használatát, b) az ott tartózkodó gyermek magában kárt ne tehessen, onnan el ne távozhasson, c) az ott tartózkodó gyermek folyamatosan megfigyelhető legyen, d) határoló szerkezetei megbontásnak ellenálló kivitelben készüljenek, és e) a beépítésre kerülő felszerelési és berendezési tárgyak sérülést ne okozhassanak, fokozott igénybevételnek ellenálló kialakításúak legyenek. 16. Az Nmr (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A különleges gyermekotthon vállalhatja a 6 éven aluli, fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek ellátását is. Ebben az esetben a különleges gyermekotthon együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. A korai fejlesztéshez, gondozáshoz és fejlesztő neveléshez igénybe vehetőek a különleges gyermekotthon meglévő tárgyi eszközei. 17. Az NMr át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: A központi speciális gyermekotthon 18.

18 18 Az NMr (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A központi speciális gyermekotthon ellátási területe országos. 19. Az NMr (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) Ha a megyei bizottság a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezésre tesz javaslatot, a szakszolgálat a megyei bizottság szakvéleményének egyidejű megküldésével és a gyermekvédelmi gyám, valamint a gyámhivatal tájékoztatása mellett értesíti az országos bizottságot, és felkéri szakvélemény elkészítésére. (8) Ha az országos bizottság szakvéleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a központi speciális gyermekotthont kijelölni, a szakszolgálat erre irányuló javaslatot tesz a gyámhivatalnak, melyről tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot. Ha az országos bizottság szakvéleménye szerint nem indokolt, vagy férőhely hiányában nem lehetséges a központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés, a szakszolgálat más, a gyermek állapotának megfelelő gondozási helyre tesz javaslatot a gyámhivatal számára, melyről értesíti a gyermekvédelmi gyámot. 20. Az NMr a helyébe a következő rendelkezés lép: 165. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete V. pontjában meghatározott gyermekvédelmi szakellátási intézménynek a nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon ideértve a lakásotthont, speciális gyermekotthont, különleges gyermekotthont és utógondozó otthont is, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat minősül. 21. Az Nmr. a következő 168. és sal egészül ki: 168. A speciális gyermekotthonoknak az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról szóló./2013. ( ) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatályba lépésének napján meglévő biztonsági elkülönítőiket június 30-áig kell a Mód. rendelettel megállapított 126. (9) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelően átalakítaniuk A gyermekotthon vezetője, a közös igazgatású intézmény vezetője vagy a gyermekotthon gazdálkodásáért felelős szerv vezetője június 25-éig közli a családi pótlékot folyósító szervvel állami fenntartó által fenntartott intézmény esetén annak az előirányzatfelhasználási keretszámlának, egyházi és civil fenntartó által fenntartott intézmény esetén annak a fizetési számlának a számát, amelyre július 1-jétől a családi pótlékot folyósító szerv a családi

19 19 pótlék összegét a gyermek ellátására folyósítja. Ha az intézmény július 1-jétől is a június 30-án hatályos 125/B. (2) bekezdése szerint megnyitott családi pótlék letéti számlára kéri a családi pótlék átutalását, ezt a tényt is közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel. 22. Az NMr. a következő sal egészül ki: 170. (1) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek számára június 30-áig átutalt családi pótlék kezelésére, felhasználására, kifizetésére és elszámolására a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a június 30-án hatályos 125/B. -t kell alkalmazni. (2) A június 30-án hatályos 125/B. (2) bekezdése szerinti családi pótlék letéti számlán elhelyezett, de személyre szólóan fel nem használt családi pótlék összegét a gyermekotthon vezetője július 15-éig átutalja a gyermek gyámhatósági fenntartásos betétjébe (fizetési számlájára). 23. (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az NMr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Az NMr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 24. Az NMr. a) 15. (8) bekezdés h) pontjában a megyei gyámhivatalban szövegrész helyébe a szociális és gyámhivatalban szöveg, b) 40. (5) bekezdésében az az Intézet szövegrész helyébe a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) szöveg, c) 43. (3) bekezdésében és 44. (2) bekezdésében a gondozónő szövegrész helyébe a kisgyermeknevelő szöveg, d) 51. (6) bekezdésében az, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szövegrész helyébe az és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete szöveg, e) 129/A. (1) bekezdés a) pontjában a Minisztérium gyermekotthonát szövegrész helyébe a Kormány rendeletében kijelölt szerv központi szerve által fenntartott speciális gyermekotthont (a továbbiakban: központi speciális gyermekotthon) szöveg, f) 129/A. (2) és (3) bekezdésében, ában, 133. (2) bekezdésében, 134. (1) és (2) bekezdésében, 135. (1) bekezdés első mondatában, 135. (2) bekezdésében, 137. (7) bekezdésében, 137. (8) bekezdés második mondatában és 138. (3) bekezdésében a Minisztérium gyermekotthonában szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthonban szöveg,

20 20 g) 129/A. (4) bekezdésében, 135. (1) bekezdés második mondatában a Minisztérium gyermekotthonának szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthonnak az szöveg, h) 129/A. (5) bekezdés első mondatában az a Minisztérium melyik gyermekotthona szövegrész helyébe a melyik központi speciális gyermekotthon szöveg, i) 129/A. (5) bekezdés második mondatában, 137. (8) bekezdés első mondatában a Minisztérium gyermekotthonát szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthont szöveg, j) 130. (2) bekezdésében a Minisztérium gyermekotthonának szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthon szöveg, k) 131. (1) bekezdésében a Minisztérium gyermekotthona szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthon szöveg és a Minisztérium gyermekotthonát szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthont szöveg, l) 131. (2) és (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdésének első és második mondatában a Minisztérium gyermekotthona szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthon szöveg, m) 133. (1) bekezdésében a Minisztérium gyermekotthonába szövegrész helyébe a központi speciális gyermekotthonba szöveg lép. 25. (1) Hatályát veszti az NMr. a) 4. (3a) bekezdése, b) 4. (3b) bekezdésében a Gyvt. 96. (7) (8a) bekezdés szerinti szövegrész, c) 40. (1) bekezdés a) pontjának ae) alpontja, d) 7. számú melléklete. (2) Hatályát veszti az NMr ában az átmeneti vagy tartós szövegrész. 2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása 26. (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendtartás) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az intézet a gyermekvédelmi rendszer részeként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter gondoskodik az intézet fenntartásáról. (2) A Rendtartás 1. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki a tizenkettedik életévét betöltötte, de a huszonegyediket nem. 27. A Rendtartás 3. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Február 17. Budapest A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja Új, rugalmasabb szabályok bevezetése Egyszerűbb ellátási formák

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a gyermekek

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

11. Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel december 15. ELŐTERJESZTÉS

11. Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel december 15. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-ei ülésére 11. napirend Tárgya: Előadó: Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel Tabányi Pál polgármester

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 10., szerda Tartalomjegyzék 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Tájékoztató a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától történő biztosításáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület november 24 -i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület november 24 -i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 24 -i ülésére Előterjesztés a bölcsődei ellátás újraindításáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete, 2013. augusztusában döntést hozott, hogy az Óvoda

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben