SIEMENS. SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató. Tartalomjegyzék. 1 Biztonsági utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIEMENS. SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató. Tartalomjegyzék. 1 Biztonsági utasítások"

Átírás

1 SIEMENS SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások Beszerelés Mechanikus beszerelés Elektromos beszerelés M szaki specifikáció Beüzemelés A beépített alap kezel panel (BOP) Gyors beüzemelés A motoradatok beállítása A csatlakozási makrók beállítása Az alkalmazási makrók beállítása Az általános paraméterek beállítása Az alapértelmezett beállítások visszaállítása M szaki támogatási információk A Paraméterek, hibák és riasztások A.1 Paraméterek listája A.2 Hiba és figyelmeztet kódok Biztonsági utasítások A berendezés beszerelése és üzembehelyezése el tt gondosan olvassa el a következ biztonsági utasításokat és a berendezésre szerelt figyelmeztet feliratokat. Gy z djön meg arról, hogy az összes figyelmeztet felirat mindig olvasható legyen, és cserélje a hiányzó vagy sérült feliratokat. További információkat a SINAMICS V20 üzemeltetési utasításában talál. Általános rész VESZÉLY Áramütés okozta haláleset A tápellátás megszüntetésekor veszélyes feszültség marad a bels DC kapcsolat kondenzátoraiban. A kapcsok megérintése halálos áramütéssel járhat. Ne érintsen meg egyetlen kapcsot sem az invertert l érkez tápellátás kikapcsolásától számított öt percen belül. A véd földelés vezetékének árama A földzárlati áram a SINAMICS V20 inverteren meghaladhatja a 3,5 ma AC értéket. Ezért fix föld csatlakozásra van szükség, és a véd földelés vezetékének legkisebb mérete meg kell, hogy feleljen a nagy szivárgó áramú berendezések helyi biztonsági el írásainak. A SINAMICS V20 invertert úgy terveztük meg, hogy biztosítékok védjék; mivel azonban az inverter DC áramot hozhat létre a véd földelés vezetékében, ha a tápvezetéken ellentétes irányban maradékáram eszközt (RCD) vagy maradékáram monitorozó eszközt (RCM) használnak, akkor az eszköznek B típusúnak kell lennie. Siemens AG Minden jog fenntartva A5E , 02/2013 1

2 FIGYELMEZTETÉS Az inverterek biztonságos használata Ebben a berendezésben veszélyes feszültség és potenciálisan veszélyes forgó mechanikus alkatrészek vannak. Haláleset, súlyos személyi sérülés vagy a tulajdonban bekövetkez károsodás lehet az eredménye annak, ha nem tartják be az ebben a kézikönyvben foglaltakat. A berendezésen csak megfelel en képzett személyzet dolgozhat, és csak azt követ en, hogy megismerkedett az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági utasítással és beépítési, beüzemelési, üzemeltetési és karbantartási eljárással. A berendezés mindenfajta jogosulatlan módosítása tilos. A 60 V-nál alacsonyabb feszültséggel való közvetlen érintkezés elleni védelem (PELV = érintésvédelmi törpefeszültség az EN szabvány szerint) csak egyenpotenciálú érintkezéseknél és száraz beltéri körülmények között engedélyezett. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, más áramütés elleni véd intézkedést kell alkalmazni, például véd szigetelést. Az invertert mindig földelni kell. Ha az inverter földelése nem megfelel, ez rendkívül veszélyes állapothoz vezethet, ami bizonyos körülmények között akár halált is eredményezhet. Az eszközt le kell kapcsolni az áramellátásról, miel tt az eszközzel bármilyen csatlakozást létrehoznának, vagy megváltoztatnának. Az invertert vezérl szekrényben fém szerel lapra kell szerelni. A szerel lap ne legyen festett, és legyen jó az elektromos vezet képessége. Szigorúan tilos a rendszer motor fel li oldalán bármilyen hálózati áramtalanítást végezni, ha m ködésben van az inverter, és a kimen áram nem nulla. Fordítson különös figyelmet a veszélyes feszültség berendezéseken való munka általános és regionális beszerelési és biztonsági el írásaira (például ), valamint a szerszámok és személyi véd felszerelések (PPE) helyes használatára vonatkozó el írásokra. Csak tartós vezetékezés bemeneti áramcsatlakozás engedélyezett. A berendezést földelni kell (IEC 536 Class 1, NEC amerikai törvény az elektromosságról - és más alkalmazandó szabványok). Ahol a vezérl berendezésekben el forduló zárlatok lényeges anyagi károsodáshoz, s t akár súlyos testi sérüléshez is vezethetnek (azaz potenciálisan veszélyes zárlatok esetén), kiegészít küls óvintézkedéseket kell tenni, hogy biztonságos üzemelést lehessen biztosítani vagy érvényre juttatni még zárlat bekövetkezése esetén is (például független határkapcsolók, mechanikus reteszelés stb.). Beüzemelés FIGYELMEZTETÉS Nagyfeszültség csatlakozóvégek A következ kapcsok még akkor is tartalmazhatnak veszélyes feszültséget, amikor nem m ködik az inverter: - A hálózati bemeneti végpontok: L1, L2 és L3, valamint a PE kapocs (végpont) - A motor végpontjai: U, V és W, valamint a földelés kimeneti csatlakozása - A DC csatlakozás DC+ és DC- végpontjai - A fékellenállás végpontjai: R1 és R2 (csak a keret méret D) Ezt a berendezést nem szabad vészleállító szerkezetként használni (lásd az EN 60204, szabványt). Tilos a berendezést üzem közben felnyitni, csatlakoztatni vagy áramtalanítani. M ködés FIGYELMEZTETÉS A hibás paraméterezés kockázatai Bizonyos paraméter beállítások (pl. P1210) azt eredményezhetik, hogy az inverter automatikusan újraindul a bemeneti áram hibája esetén, például az automatikus újraindulás funkciónál. A motor paramétereit precízen kell konfigurálni a motor túlterhelés elleni védelmére, hogy megfelel en m ködjön. Fékellenállás használata Ha nem megfelel fékellenállást használnak, ennek t z és súlyos személyi sérülés, valamint a tulajdonban és a berendezésben bekövetkez kár lehet a következménye. Megfelel fékellenállást használjon és azt helyes módon szerelje be. A fékellenállás h mérséklete üzem közben jelent sen n. Kerülje a fékellenállással a közvetlen érintkezést. 2

3 FIGYELMEZTETÉS Forró felület Üzemelés közben, de az inverter kikapcsolása után is egy rövid ideig az inverter megjelölt felületei magas h mérsékletet érhetnek el. Kerülje a közvetlen érintkezést ezekkel a felületekkel. Javítás FIGYELMEZTETÉS A berendezés javítása és cseréje A berendezést csak Siemens szerviz, hivatalos Siemens javítóközpont vagy olyan feljogosított személy javíthatja, aki teljes mértékben megismerte az ebben a kézikönyvben található összes figyelmeztetést és üzemeltetési eljárást. A meghibásodott alkatrészeket vagy komponenseket a megfelel tartalék alkatrész listában felsorolt alkatrészekkel kell kicserélni. A berendezés felnyitása el tt áramtalanítsa azt. Fennmaradó veszélyek VIGYÁZAT A PDS vezérl és meghajtást biztosító komponenseivel kapcsolatos fennmaradó veszélyek Az elektromos hajtásrendszerek (PDS) vezérl és meghajtást biztosító komponenseit ipari tápvezetékeknél engedélyezték ipari és kereskedelmi felhasználásra. Közcélú tápvezetékeknél történ használatuk más konfigurálást és/vagy kiegészít intézkedéseket igényel. Ezeket a komponenseket csak zárt házban vagy zárt, véd fedéllel ellátott magasabb szint vezérl szekrényekben szabad üzemeltetni, amikor használják az összes véd felszerelést is. Ezeket a komponenseket csak szakképzett, betanított m szaki személyzet kezelheti, akik tájékozottak és figyelembe veszik a komponenseken és a megfelel m szaki felhasználói dokumentációban közölt biztonsági információkat és utasításokat. Amikor elvégzik egy gép kockázatértékelését az EU gépekre vonatkozó irányelvének megfelel en, a gép gyártójának tekintetbe kell vennie a PDS vezérl és hajtást biztosító komponenseivel kapcsolatos következ fennmaradó veszélyeket. 1. A hajtott gép komponenseinek akaratlan elmozdulása beüzemelés, m ködés, karbantartás és javítás során, amit például a következ k okoznak: - Hardver hibák és/vagy szoftver hibák az érzékel kben, vezérl kben, m ködtet berendezésekben és a csatlakozásban - A vezérl és a hajtás válaszideje - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Kondenzáció / szennyezés a vezet ben - Paraméterezési, programozási, kábelezési és beszerelési hibák - Rádióhullámokkal m köd eszközök / mobiltelefonok használata a vezérl közvetlen közelében - Küls hatások / károsodások 2. Kivételes h mérsékletek, valamint zaj-, részecske- vagy gázkibocsátás, amit például a következ k okoznak: - A komponensek hibás m ködése - Szoftverhibák - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Küls hatások / károsodások 3. Veszélyes lök feszültség, amit például a következ k okoznak: - A komponensek hibás m ködése - Elektrosztatikus feltölt dés hatása - Feszültség keletkezése mozgó motorokban - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Kondenzáció / szennyezés a vezet ben - Küls hatások / károsodások 4. Üzem közben létrejött elektromos, mágneses és elektromágneses mez, ami veszélyt jelenthet pacemakerrel, implantátummal vagy fém ízületekkel rendelkez emberekre, ha túl közel tartózkodnak. 5. Környezetszennyez anyagok kibocsátása a rendszer helytelen üzemelése, és/vagy a komponensek biztonságos és helyes ártalmatlanításának elmulasztása miatt. 3

4 2 Beszerelés 2.1 Mechanikus beszerelés Szerelési irány és távolságok Az invertert függ legesen kell felszerelni egy sík, nem éghet felületre egy zárt elektromos helyen vagy vezérl szekrényben. A készülékház oldala [FSA ventilátor nélkül, FSB az FSD-hez) (FSA ventilátorral) Kontúrméretek és fúrási alaprajz (készülékház panel szereléséhez) A készülékház oldala (Berendezés: mm) FSA FSB FSC FSD W H H D (114.5*) D Fúrási alaprajz H1: A keretmagasság ventilátorral D1: a készülékház bels mélysége toló szereléshez Rögzítések 4 x M4 csavar 4 x M4 anya 4 x M4 alátét Meghúzás nyomat,: 1,8 Nm ± 10% * A síklemezes inverter mélysége (csak a 400 V 0,75 kw-os változat). 4 x M5 csavar 4 x M5 anya 4 x M5 alátét Meghúzás nyomatéka: 2,5 Nm ± 10% 4

5 Kontúrméretek és fúrási alaprajz (toló rendszer szereléshez) Fúrási alaprajz és kivágás (mm) B keret méret C keret méret D keret méret Rögzítések 4 x M4 csavar 4 x M5 csavar 4 x M5 csavar Meghúzás nyomatéka 1,8 Nm ± 10% 2,5 Nm ± 10% 2,5 Nm ± 10% Cut out area = kivágott terület A toló rendszer szerelésr l és a síklemezes inverter (Flat Plate inverter) beszerelésér l a SINAMICS V20 inverter üzemeltetési utasításában talál további információkat. 2.2 Elektromos beszerelés FIGYELMEZTETÉS Egyesült Államok-beli és kanadai követelmények (UL/cUL) Olyan áramkörökben használható, melyek legfeljebb rms szimmetrikus ampert, 480 VAC feszültséget adnak le 400 V-os inverter változatokhoz, vagy 240 VAC maximumot 230 V-os változatokhoz, amikor UL/cUL tanúsítással rendelkez J osztályú biztosíték jelenti csak a védelmet. Az A-tól D-ig terjed keretméretekhez 1. osztályú 75 C-os rézvezetéket szabad csak használni. Ez a berendezés képes az UL508C-nek megfelel motor túlterhelés elleni bels védelmet nyújtani. Annak érdekében, hogy megfeleljen az UL508C el írásainak, a P0610 paraméter gyári beállítását (6) nem szabad megváltoztatni. A kanadai (cul) beépítéseknél az inverter hálózati tápellátását el kell látni a következ tulajdonságokkal rendelkez valamilyen küls harmonikus sz r vel: Átmeneti túlfeszültség elleni véd eszköz; az eszköznek szerepelnie kell a megfelel listában (kategóriakód VZCA és VZCA7) A névleges feszültség 480/277 VAC (a 400 V-os változatok esetében) vagy 240 VAC (a 230 V-os változatoknál), 50/60 Hz, 3 fázis (a 400 V-os változatoknál) vagy egyfázisú (a 230V-os változatoknál) Csillapítófeszültség VPR = 2000 V (a 400 V-os változatnál) /1000 V (a 230 V-os változatnál), IN = 3 ka min, MCOV = 508 VAC (a 400 V-os változatnál) / 264 VAC (a 230 V-os változatoknál), SCCR = 40 ka Megfelel az 1-es vagy 2-es típusú SPD alkalmazásokhoz A csillapításnak a fázisok között kell lennie, de a fázis és a föld között is. 5

6 Elektromos rajz F áramkör Digitális bemenetek Szabályozó áramkör Digitális kimenetek Tranzisztor kimenet Relé kimenet Analóg bemenetek Analóg kimenet Expansion port = b vít port Javasolt biztosíték típusok Ez a berendezés alkalmas elektromos rendszerekben legfeljebb szimmetrikus amperig (rms), a legnagyobb névleges feszültség +10%-ig, ha megfelel szabványos biztosíték védi. Keretméret Javasolt biztosíték típusok Keretméret Javasolt biztosíték típusok CE-nek megfelel UL-nek megfelel CE-nek megfelel UL-nek megfelel (Siba URZ) (Siba URZ) 400 V A (16 A) 15 A 600 VAC, class J 230 V A 3NA3805(16A) 15 A 600 VAC, class J B (20 A) 20 A 600 VAC, class J B 3NA3812(32A) 30 A 600 VAC, class J C (30 A) 30 A 600 VAC, class J C 3NA3820 (50 A) 50 A 600 VAC, class J D (63 A) 60 A 600 VAC, class J 6

7 Végpont leírása Hálózati végpontok (L1, L2/N, L3) PE végpont 230 V-os változat A keretméret B vít port B és C keretméret Javasolt kábel keresztmetszetek és csavarmeghúzás nyomatékok Keret mérete Felhasználói végpontok Igazítson egy lapos csavarhúzót (0,4 x 2,5 mm) a végponthoz. Nyomja lefelé a kioldókaron max. 12 N er vel, és helyezze be alulról a vezérl vezetéket. Névleges kimeneti teljesítmény 400 V A 0,37-t l 0,75 kw-ig Kábel keresztmetszete Hálózati és PE csatlakozóvégek Csavarmeghúzás nyomatéka (t rés: ± 10%) Motor / DC / fékellenállás / földelés kimeneti végpontjai Kábel Csavarmeghúzás kereszt- nyomatéka (t rés: ± 10%) metszete 1,0 mm 2 1,0 Nm 1,0 mm 2 1,0 Nm 1,1-t l 2,2 kw-ig 1,5 mm 2 1,5 mm 2 B 3,0-tól 4,0 kw-ig 2,5 mm 2 2,5 mm 2 1,5 Nm C 5,5 kw 4,0 mm 2 2,4 Nm 4,0 mm 2 2,4 Nm D 7,5 kw 6,0 mm 2 6,0 mm 2 11-t l 15 kw-ig 10 mm 2 10 mm V A 0,12-t l 0,25 kw-ig 1,5 mm 2 1,0 Nm 1,0 mm 2 1,0 Nm 0,37-t l 0,55 2,5 mm 2 kw-ig 0,75 kw 4,0 mm 2 B 1,1-t l 1,5 kw-ig 6,0 mm 2 * 2,5 mm 2 1,5 Nm C 2,2-t l 3,0 kw-ig 10 mm 2 2,4 Nm 4,0 mm 2 2,4 Nm * UL tanúsítvánnyal ellátva, alkalmas villás kábelvéggel MEGJEGYZÉS Kimeneti földelési végpont DC végpontok (DC-, DC+) Motor kapcsok (U, V, W) D keretméret Fékellenállás kapcsok (R1, R2) A hálózati csatlakozóvégek sérülése Az A és B keretméret inverterek elektromos szerelésekor sodrott kábeleket használjon UL tanúsítással ellátott, alkalmas villás kábelvéggel a tömör kábelek, illetve csapos kábelvégek helyett a hálózati végpontok csatlakoztatásához. 7

8 Kábel UL tanúsítású villás kábelvéggel Sodrott kábel Kábel csapos kábelvéggel Tömör kábel Maximális motorkábel hosszak Inverter változat Kimeneti fojtótekercs vagy küls EMC sz r nélkül 400 V Árnyékolatlan Árnyékolt EMC-nek megfelel (RE/CE C3) 2 ) Maximális kábelhossz Kimeneti fojtótekerccsel Árnyékolatlan Árnyékolt Küls EMC sz r vel 1) EMC-nek megfelel (RE/CE C2) FSA 50 m 25 m 10 m 150 m 150 m 25 m FSB-t l FSD-ig 50 m 25 m 25 m 150 m 150 m 25 m 230 V Árnyékolatlan Árnyékolt EMC-nek megfelel (RE/CE C2) 2) Árnyékolatlan Árnyékolt FSA 50 m 25 m 10m 200 m 200 m 5 m FSB-t l FSC-ig 50 m 25 m 25 m 200 m 200 m 5 m 1) 2) A SINAMICS V20 inverter üzemeltetési utasításának B.1.8 fejezetében leírtak szerint. EMC-nek megfelel (RE/CE C2) 3) Csak a sz r vel ellátott változatoknál. A RE/CE C3 az EN C3 kategóriája szerinti EMC-nek való megfelelésre vonatkozik sugárzó és vezetett emissziókra; az RE/CE C2 az EN C2 kategóriája szerinti EMC-nek való megfelelésre vonatkozik sugárzó és vezetett emissziókra. 3) Csak a sz r nélküli változatoknál. Engedélyezett I/O végpont kábel keresztmetszetek Kábeltípus Megengedett kábel keresztmetszet Tömör vagy sodrott kábel 0,5-t l 1,5 mm 2 -ig Kábelsaru szigetel cs vel 0,5 mm 2 8

9 2.3 M szaki specifikáció Háromfázisú AC 400 V-os inverterek Egyfázisú AC 230 V-os inverterek Vezetékes táplálás jellemz i Feszültségtartomány 380 V-tól 480 V-ig, AC (t rés: -15 %-tól V-tól 240 V-ig, AC (t rés: -10 %-tól +10 %-ig) %-ig) 47 Hz-t l 63 Hz-ig 47 Hz-t l 63 Hz-ig 400 V bemeneti feszültségnél illetve 4 khz 230 V bemeneti feszültségnél illetve 8 khz kapcsolási frekvenciánál nagyobb értékeknél kapcsolási frekvenciánál nagyobb értékeknél csökken az áram névleges értéke * csökken az áram névleges értéke* Túlfeszültség-kategória EN III. kategória Megengedett TN. TT, IT **, TT földelt vezeték TN, TT betáplálási konfiguráció Betáplálási környezet Második környezet (magán áramhálózat)* Környezeti feltételek Környezeti 0 C C: csökkentés nélkül leveg 40 C - 60 C: csökkentéssel* h mérséklete Tárolási h mérséklet - 40 C C Védelmi osztály IP 20 Maximális páratartalom Ütés és rezgés Üzemeltetési magasság Környezeti besorolások 95% (nem kondenzáló) Hosszú távú tárolás a szállítási csomagolásban az EN Class 1M2 szerint Szállítás a szállítási csomagolásban az EN Class 2M3 szerint Rezgés m ködés közben az EN Class 3M2 szerint Tengerszint felett 4000 m-ig 1000 m-t l 4000 m-ig: kimen áram csökkentése* 2000 m-t l 4000 m-ig: bemen feszültség csökkentése* Környezetszennyezési besorolás: 3S2 Gáz besorolása: 3C2 (SO 2, H 2S) Éghajlati besorolás: 3K3 *További információkat a SINAMICS V20 üzemeltetési utasításában talál. **Ügyeljen arra, hogy csak sz r nélküli invertereket lehet IT áramrendszerekben üzemeltetni. 9

10 3 Beüzemelés A paraméterekr l, zárlatokról (hibákról) és riasztásokról további információkat talál ennek a dokumentumnak az A mellékletében (az angol és kínai változatban). 3.1 A beépített alap kezel panel (BOP) LCD kijelz Állapotjelz LED A gombok funkciói Leállítja az invertert Egyszeri megnyomás OFF1 stop reakció HAND üzemmódban. Kétszer megnyomva (<2 OFF2 stop reakció: az inverter lehet vé teszi a motornak, hogy a s) vagy hosszan megállásig forogjon anélkül, hogy bármilyen lassító (ramp-down) megnyomva (> 3 s) ütemezést használna. Indítsa el az invertert a HAND / JOG (KÉZI/PILLANAT IMPULZUSOS) üzemmódban. Multifunkciós gomb Rövid megnyomás (<2 s) Belépés a paraméter-beállító menübe, vagy lépés a következ képerny höz Újraindítja a kiválasztott tétel számjegyenkénti szerkesztését A számjegyenkénti szerkesztésben nyomja meg kétszer a változás elvetéséhez és a visszatéréshez Hosszú megnyomás (> 2 Visszatérés az állapot képerny höz s) Belépés a beállítás menübe Rövid megnyomás (<2 s) Vált az állapotértékek között Belépés az érték szerkesztése módba, vagy váltás a következ számjegyre Törli a zárlatokat (hibákat) Hosszú megnyomás (> 2 Paraméter szám vagy érték gyors szerkesztése s) Nyomja meg a HAND (kéz ikon) / JOG (villogó kéz ikon) / AUTO (nincs ikon) módok közötti váltáshoz. Megjegyzés: A pillanatimpulzusos üzemmód (jog) csak akkor érhet el, ha le van állítva a motor. A kiválasztott tételt a menüben felfelé mozgatja, növel egy értéket vagy beállítási pontot. Nyomja meg hosszan (>2 s) az értékek gyors felfelé görgetéséhez. A kiválasztott tételt a menüben lefelé mozgatja, csökkent egy értéket vagy beállítási pontot. Nyomja meg hosszan (>2 s) az értékek gyors lefelé görgetéséhez. Megfordítja a motor forgásirányát. Inverter állapotjelz ikon Az inverternek legalább egy függ ben lév zárlata (hibája) van. Az inverternek legalább egy függ ben lév riasztása van. M ködik az inverter (a motor frekvenciája lehet 0 ford/perc). (villog): Az inverter váratlanul áram alá lett helyezve (például fagyvédelmi módban). A motor fordított irányban forog. Az inverter HAND (kéz) módban van. (villog): Az inverter JOG (pillanatimpulzusos) módban van. 10

11 Menüstruktúra Els bekapcsolás / gyári 50 / 60 Hz frekvenciaválasztó menü Következ bekapcsolás Beállítás menü Kijelz menü Paraméter menü Motor adatai Kimeneti frekvencia Hz Az összes rendelkezésre álló paraméter Csatlakozás makrója Kimeneti feszültség V Alkalmazás makró Motor árama A Általános paraméterek VdcV Beállítási pont A paraméterek számjegyenkénti szerkesztése Példa: paraméterszámok szerkesztése (Kétszer megnyomni) 11

12 3.2 Gyors beüzemelés Megjegyzés Ez a fejezet azt írja le, hogyan lehet a gyors beüzemelést a beállítási menüb l elvégezni. Ha Ön megszokta, hogy invertereket a saját igényei szerinti paramétereknek a paraméter menüben való beállításával üzemeljen be, akkor tekintse át a SINAMICS V20 inverter üzemeltetési útmutatóját, ahol megtalálja a részletes leírást. A beállítási (setup) menü szerkezete Beállítás menü Motor adatai Csatlakozás makrója A mínusz jel az aktuálisan kiválasztott makrót mutatja Alkalmazás makró Általános paraméterek A motoradatok beállítása Paraméter Leírás Paraméter Leírás P /60 Hz kiválasztása P0309[0] Névleges motor hatásfok (%) P0304[0] Névleges motorfeszültség (V) P0310[0] Névleges motor frekvencia (Hz) P0305[0] Névleges motor áramer sség [A] P0311[0]» Névleges motorfordulat (ford/perc) P0307[0] Névleges motorteljesítmény (kw / LE) P1900 Válassza ki a motoradatok azonosítását P0308[0] Névleges motor teljesítménytényez (cos ) Megjegyzés: " " azt jelzi, hogy ennek a paraméternek az értékét a motor adattáblájának megfelel en kell megadni. 12

13 3.2.2 A csatlakozási makrók beállítása Funkcionalitás Ezzel a menüvel lehet kiválasztani, hogy melyik makrókra van szükség a szokásos vezetékezéshez. Az alapértelmezett a "CnOOO" a 0 csatlakozási makróhoz. Csatlakozás makrója Cn001 A BOP, mint az egyetlen vezérlés Cn002 Vezérlés a végpontokról (PNP / NPN) Küls vezérlés Potenciométer beállítási pontokkal Hand (kézi) / Auto kapcsoló a BOP és a végpontok között a megnyomásával Mind NPN, mind PNP megvalósítható ugyanazzal az üzemmóddal. Meg lehet változtatni a digitális bemenet általános végpontját 24 V-ra vagy 0 V-ra az üzemmód eldöntéséhez. Fordulat M ködés Zárlat 0-20 ma= 0~50/60Hz Cn003 Fix fordulatszámok Három fix fordulatszám ON / OFF (BE/KI) kapcsolással Hand (kézi) / Auto kapcsoló a BOP és a végpontok között a megnyomásával. Ha egyidej leg több digitális bemenet is aktív, akkor összeadódnak a kiválasztott frekvenciák, pl. FF1 + FF2 + FF3 Fordulat M ködés Zárlat 0~20mA= 0-50/60HZ PNP Cn004 Fix fordulatszámok bináris módban Fix fordulatszámok az ON (BE) paranccsal bináris módban Legfeljebb 16 különböz fix frekvenciaérték (0 Hz, P P1015) választható a fix frekvenciaválasztókkal (P P1023) Fordulat M ködés Zárlat Fordulat M ködés 0~20mA= 0-50/60 Hz Zárlat 0~20mA= 0-50/60 Hz 13

14 Cn005 - Analóg bemenet és fix frekvencia Az analóg bemenet kiegészít beállítási pontként m ködik. Ha DI2 és DI3 együttesen aktív, a kiválasztott frekvenciák összeadódnak FF1 + FF2 Cn006 Küls nyomógombos vezérlés Ügyeljen arra, hogy a parancsok forrása impulzusjel. Fordulat M ködés Zárlat Cn007 Küls nyomógombok analóg vezérléssel Ügyeljen arra, hogy a parancsok forrása impulzusjel. Cn008 - PID vezérlés analóg referenciával Ha a PID vezérléshez negatív beállítási pontot kívánnak, szükség szerint változtassa meg a beállítási pont és a visszacsatolás vezetékezését. 0 ~ 20 ma Tényleges érték beállítási pont Fordulat M ködés Zárlat Fordulat M ködés Zárlat Cn009 - PID vezérlés a fix érték referenciával 0 ~ 20 ma Tényleges érték Cn010-USS vezérl Fordulat M ködés Zárlat ON / OFF, fordulat Fordulat M ködés Zárlat 14

15 Cn011 - MODBUS RTU vezérl Fordulat M ködés Zárlat RS-485 MODBUS RTU ON / OFF, fordulat Paraméterek a csatlakozás makróinak beállításához Leírás Alapértelmezett értékek a csatlakozás makróihoz (Cn...) P0700[0] A parancs forrásának kiválasztása P0701[0] Az 1. digitális bemenet funkciója P0702[0] A 2. digitális bemenet funkciója P0703[0] A 3. digitális bemenet funkciója P0704[0] A 4. digitális bemenet funkciója P0727[0] A 2 / 3 vezetékes mód kiválasztása P0731[0] Bl: Az 1. digitális kimenet funkciója 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52, P0732[0] Bl: A 2. digitális kimenet funkciója 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52, P0756[1] Az Al típusa P0771[0] Cl: Analóg kimenet P0810[0] Bl: CDS bit 0 (Hand/Auto) P0840[0] BI:ON/OFF , P1000[0] A frekvencia kiválasztása P1001[0] Fix frekvencia P1002[0] Fix frekvencia P1003[0] Fix frekvencia P1016[0] Fix frekvencia mód P1020[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,1 722,0 722, P1021[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,2 722,1 722, P1022[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,3 722, P1023[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit , P1040[0] A MOP beállítási pontja P1047[0] Az RFG MOP felgyorsítási ideje P1048[0] Az RFG MOP lelassítási ideje P1074[0] Bl: Kiegészít beállítási pont letiltása , P2010[0] USS / MODBUS bitsebesség P2011[0] USS cím P2012[0] USS PZD hossz P2013[0] USS PKW hossz P2014[0] USS / MODBUS távirat kikapcsolt ideje P2021[0] MODBUS cím P2022[0] MODBUS válasz id túllépése P2023[0] RS485 protokoll kiválasztása P2200[0] PID vezérl engedélyezése P2216[0] Fix PID beállítási pont mód P2220[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,1 - - kiválasztása P2221[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,2 - - kiválasztása P2222[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,3 - - kiválasztása P2253[0] Cl: PID beállítási pont , P2264[0] Cl: PID visszacsatolás ,1 755,

16 3.2.3 Az alkalmazási makrók beállítása Funkcionalitás Ez a menü bizonyos gyakori alkalmazásokat határoz meg. Az egyes alkalmazási makrók egy meghatározott alkalmazáshoz adják meg a paraméter-beállításokat. Miután kiválasztott egy alkalmazás makrót, az annak megfelel beállításokat kell alkalmazni az inverterre a beüzemelési folyamat egyszer sítése érdekében. Alkalmazás makróra vonatkozó paraméterek Paraméter Leírás Gyári Az alkalmazás makró Megjegyzések alapbe- alapértelmezett értéke állítás AP010 AP020 AP021 AP030 P1080[0] Minimális frekvencia Az inverter alacsonyabb fordulaton való m ködése gátolt P1300[0] Vezérlési mód =7: Másodfokú V/f P1110[0] Bl: Gátolja a negatív frekvencia beállítási pontot =0: Lineáris V/f = 1: V/f FCC-vel Fordított forgás gátolva P1200[0] Repül indítás 0 2 A m köd motor fordulatszámának keresése nagy tehetetlenségi terhelés mellett úgy, hogy a motor a beállítási pontig pörög fel P1210[0] Automatikus Zárlat nyugtázás bekapcsoláskor újraindítás P1120[0] Felgyorsítási id Felgyorsítási id nulláról a maximális (ramp-up time) frekvenciára P1121[0] Lelassítási id Lelassítási id maximális frekvenciáról (ramp-down time) nullára P1312[0] Indításfokozás A fokozás (boost) csak az els gyorsításkor (starting boost) (nyugalmi állapotból) hatásos. P1311[0] Gyorsítás fokozása A fokozás csak gyorsításkor vagy fékezéskor hatásos P1310[0] Folyamatos fokozás Kiegészít fokozás a teljes frekvenciatartományban Az általános paraméterek beállítása Paraméter Leírás Paraméter Leírás P1080[0] Minimális motorfrekvencia P1001[0] Fix frekvencia beállítási pont 1 P1082[0] Maximális motorfrekvencia P1002[0] Fix frekvencia beállítási pont 2 P1120[0] Felgyorsítási id P1003[0] Fix frekvencia beállítási pont 3 P1121[0] Lelassítási id P2201[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont 1 P1058[0] JOG (pillanatimpulzus) frekvencia P2202[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont 2 P1060[0] JOG felgyorsítási id P2203[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont Az alapértelmezett beállítások visszaállítása Paraméter Funkció Beállítás P0003 Felhasználói hozzáférési szint = 1 (szokásos felhasználói hozzáférési szint) PO010 Beüzemelési paraméter = 30 (gyári beállítás) P0970 Gyári visszaállítás = 1: a paraméter visszaállítása a felhasználói alapértelmezett beállításra, ha az el van mentve, különben a gyári alapbeállításokra (visszaállítás a felhasználói alapértelmezett értékre) = 21: a paraméter visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításra, és a felhasználói alapértelmezett érték törlése, ha az el volt mentve (visszaállítás a gyári alapértelmezett értékre) A P0970-re való beállítás után az inverter kijelzése: " " majd a képerny n a következ látszik: "P0970". A P0970 és a P0010 értéke automatikusan visszaáll az eredeti 0 értékre. 16

17 4 M szaki támogatási információk Ország Forró drót Kína Németország +49 (0) Olaszország +39 (02) Brazília India Korea Törökország +90 (216) USA További szerviz elérhet ségekr l szóló információ: Támogatást nyújtó kapcsolatok: (http://support.automation.siemens.com/vwv/view/en/ ) A. Paraméterek, hibák és riasztások A.1 paraméterek listája Paraméter Leírás Tartomány Gyári Hozzáférés szintje alapbeállítás r0002 Inverter állapota P0003 Felhasználói hozzáférési szint A felhasználó által meghatározott paraméterek listája (a paramétereknek azt a korlátozott sorozatát határozza meg, amelyhez a végfelhasználónak hozzáférése van. A használat részleteir l lásd a P0013-at). 1 Szokásos (hozzáférést engedélyez a leggyakrabban használt paraméterekhez) 2 Kiterjesztett (kiterjesztett hozzáférést engedélyez több paraméterhez) 3 Szakért (csak szakért i használatra) 4 Szerviz (csak a hivatalos szerviz személyzet számára, jelszó védi) P0004 Paraméter sz r Összes paraméter 12 Inverter jellemz k 2 Inverter 13 Motorvezérlés 3 Motor 19 Motor azonosítója 5 Technológia alkalmazása / egységek 20 Kommunikáció 7 Parancsok, bináris I/O 21 Figyelmeztetések / hibák / monitoring 8 Analóg bemenet és analóg kimenet 22 Technológia vezérl je 10 Beállítási pont csatorna / RFG P0010 Beüzemelési paraméter Kész 29 Letöltés 1 Gyors beüzemelés 30 Gyári beállítás 2 Inverter r0018 Firmware verzió r0021 CO Tényleges sz rt frekvencia [Hz] r0025 CO Tényleges kimeneti feszültség [V] r0026[0] CO Tényleges sz rt DC-kapcsolat feszültsége [V] r0027 CO Tényleges kimen áram [A] r0031 CO Tényleges sz rt nyomaték [Nm] r0032 CO Tényleges sz rt teljesítmény r0035[0...2] CO Tényleges motorh mérséklet [ C] r0039 CO Energiafelhasználás mér je [kwh] P0040 Energiafelhasználás és megtakarított mért energia visszaállítása 0 Nincs visszaállítás 1 r0039 visszaállítása 0-ra P0042[0...1] Energiamegtakarítás skálázása (méretezése) Index: [0] Tényez a kwh-hoz a pénznem átváltásához [1] Tényez a kwh-hoz a CO2 átváltásához r0043[0...2] Megtakarított energia [kwh]

18 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje r0050 CO / BO: Aktív parancsadat-készlet r0051[0...1] CO: Aktív inverter adatkészlet (DDS) r CO / BO: Aktív állapotszó r CO / BO: Aktív állapotszó P0100 Európa / Észak-Amerika Európa [kw], motor alapfrekvenciája 50 Hz 1 Észak-Amerika [LE], motor alapfrekvenciája 60 Hz 2 Észak-Amerika [kw], motor alapfrekvenciája,60 Hz r0206 Névleges inverter teljesítmény [kw] / [LE] r0207[0...2] Névleges inverter áram [A] r0208 Névleges inverter feszültség [V] r0209 Maximális inverter áram [A] P0304[0...2] Névleges motorfeszültség [V] P0305[0...2] Névleges motor áramer sség [A] P0307[0...2] Névleges motorteljesítmény P0308[0...2] Névleges motor cos P0309[0...2] Névleges motor hatásfok [%] P0310[0...2] Névleges motor frekvencia [Hz] P0311[0...2] Névleges motorfordulat (ford/perc) P0335[0...2] Motorh tés Természetes h tés : Motortengelyre szerelt ventilátor (IC410 vagy IC411) 1 Kényszerh tés : Külön meghajtott h t ventilátor (IC416) 2 Természetes h tés és bels ventilátor 3 Kényszerh tés és bels ventilátor P0340[0...2] A motor paramétereinek számítása Nincs számítás 3 A V/f kontrolladatok számítása 1 Teljes paraméterezés 4 Csak a vezérl beállításainak számítása 2 Ekvivalens áramkör adatainak számítása P0507 Alkalmazás makró r0512 CO: Skálázott sz rt frekvencia P0604[0...2] Motor küszöbh mérséklet [ C] P0640[0...2] Motor túlterhelés tényez je [%] P0700[0...2] A parancs forrásának kiválasztása Gyári alapbeállítás 2 Végpont 1 Kezel panel (billenty zet) 5 USS/MBUS RS485-ön P0701[0...2] Az 1. digitális bemenet funkciója Digitális bemenet letiltva 16 Fix frekvencia kiválasztása, bit 1 1 ON/OFF1 17 Fix frekvencia kiválasztása, bit 2 2 ON fordított/off1 18 Fix frekvencia kiválasztása, bit 3 3 OFF2 gurulásból nyugalmi állapotba 22 QuickStop (gyorsleállás) forrás 1 4 OFF3 gyors lelassulás 23 QuickStop (gyorsleállás) forrás 2 9 Zárlat nyugtázása 24 QuickStop felülírása 10 JOG jobb 25 DC fék engedélyezése 11 JOG bal 27 PID engedélyezése 12 Fordított 29 Küls kioldás 13 MOP fel (frekvencia növelése) 33 Kiegészít frekvencia beállítási pont letiltása 14 MOP le (frekvencia csökkentése) 99 BICO paraméterezés engedélyezése 15 Fix frekvencia kiválasztása, bit 0 P0702[0...2] A 2. digitális bemenet funkciója P0703[0...2] A 3. digitális bemenet funkciója P0704[0...2] A 4. digitális bemenet funkciója P0712[0...2] Analóg / digitális bemenet P0713[0...2] Analóg / digitális bemenet P0717 Csatlakozás makrója r CO / BO: Digitális beviteli értékek

19 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje P0727[0...2] A 2 / 3 vezetékes mód kiválasztása Siemens (start / dir) 2 3 vezetékes (fwd / rev = el re/vissza) 1 2 vezetékes (fwd / rev = el re/vissza) 3 3 vezetékes (start / dir) P0731[0...2] Bl: Az 1. digitális kimenet funkciója P0732[0...2] Bl: A 2. digitális kimenet funkciója r0752[0...1] Tényleges analóg bemenet [V] vagy [ma] r0754[0...1] Tényleges analóg bemeneti érték skálázás után [%] r0755[0...1] CO: Tényleges analóg bemenet skálázás után [4000h] P0756[0...1] Analóg bemenet típusa Egypólusú feszültség bemenet (0-tól +10 V-ig) 1 Egypólusú feszültség bemenet monitorozással (0-tól 10 V-ig) 2 Egypólusú árambemenet (0-tól 20 ma-ig) 3 Egypólusú árambemenet monitorozással (0-tól 20 ma-ig) 4 Bipoláris feszültség bemenet (-10 V-tól +10 V-ig) P0757[0...1] Az analóg bemenet skálázás x1 értéke P0758[0...1] Az analóg bemenet skálázás y1 értéke [%] P0759[0...1] Az analóg bemenet skálázás x2 értéke P0760[0...1] Az analóg bemenet skálázás y2 értéke [%] P0761[0...1] Az analóg bemenet holtsávjának szélessége P0771[0] Cl: Analóg kimenet - 21[0] 2 P0773[0] Csillapítási id analóg kimenet [ms] r0774[0] Tényleges analóg kimeneti érték [V] vagy [ma] P0775[0] Abszolút érték engedélyezése P0777[0] Az analóg kimenet skálázás x1 értéke [%] P0778[0] Az analóg kimenet skálázás y1 értéke P0779[0] Az analóg kimenet skálázás x2 értéke [%] P0780[0] Az analóg kimenet skálázás y2 értéke P0781[0] Az analóg kimenet holtsávjának szélessége r CO / BO: Az analóg kimenet állapotszava P0809[0...2] Másolási parancs adatkészlete (CDS) 0-2 [0]0[1] 1 [2]0 2 Index: [0] Másolás CDS-r l [1] Másolás CDS-re [2] Másolás indítása P0810 Bl: parancs adatkészlet bit 0 (Hand / Auto) P0811 Bl: parancs adatkészlet bit P0819[0...2] Inverter adatkészlet másolása (DDS) 0-2 [0]0[1]1 [2]0 2 Index: [0] Másolás DDS-r l [1] Másolás DDS-re [2] Másolás indítása P0927 Paraméter megváltoztatható a következ n át: bin 2 r0947[0...63] CO: Utolsó zárlatkód P0970 Gyári visszaállítás Letiltva 1 Paraméter visszaállítás 21 Felhasználó által meghatározott paraméter visszaállítása P1000[0...2] Frekvencia beállítási pont kijelölése Nincs f beállítási pont 30 Nincs f beállítási pont + fix frekvencia 1 MOP beállítási pont 31 MOP beállítási pont + Fix frekvencia 2 Analóg beállítási pont 32 Analóg beállítási pont + Fix frekvencia 3 Fix frekvencia 33 Fix frekvencia + Fix frekvencia 5 USS az RS485-ön 35 USS az RS485-ön + Fix frekvencia 7 Analóg beállítási pont 2 37 Analóg beállítási pont 2 + Fix frekvencia 10 Nincs f beállítási pont + MOP beállítási pont 50 Nincs f beállítási pont + USS az RS485-ön 11 MOP beállítási pont + MOP beállítási pont 51 MOP beállítási pont + USS az RS485-ön 12 Analóg beállítási pont + MOP beállítási pont 52 Analóg beállítási pont + USS az RS485-ön 19

20 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje 13 Fix frekvencia + MOP beállítási pont 53 Fix frekvencia + USS az RS485-ön 15 MOP beállítási pont + USS az RS485-ön 55 USS az RS485-ön + USS az RS485-ön 17 Analóg beállítási pont 2 + MOP beállítási 57 Analóg beállítási pont 2 + USS az RS485-ön pont 20 Nincs f beállítási pont + Analóg beállítási pont 70 Nincs f beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 21 MOP beállítási pont + Analóg beállítási pont 71 MOP beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 22 Analóg beállítási pont + Analóg beállítási pont 72 Analóg beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 23 Fix frekvencia + Analóg beállítási pont 73 Fix frekvencia + Analóg beállítási pont 2 25 USS az RS485-ön + Analóg beállítási pont 75 USS az RS485-ön + Analóg beállítási pont 2 27 Analóg beállítási pont 2 + Analóg beállítási pont 77 Analóg beállítási pont 2 + Analóg beállítási pont 2 P1001[0...2] Fix frekvencia 1 [Hz] P1002[0...2] Fix frekvencia 2 [Hz] P1003[0...2] Fix frekvencia 3 [Hz] P1004[0...2] Fix frekvencia 4 [Hz] P1005[0...2] Fix frekvencia 5 [Hz] P1006[0...2] Fix frekvencia 6 [Hz] P1007[0...2] Fix frekvencia 7 [Hz] P1008[0...2] Fix frekvencia 8 [Hz] P1009[0...2] Fix frekvencia 9 [Hz] P1010[0...2] Fix frekvencia 10 [Hz] P1011[0...2] Fix frekvencia 11 [Hz] P1012[0...2] Fix frekvencia 12 [Hz] P1013[0...2] Fix frekvencia 13 [Hz] P1014[0...2] Fix frekvencia 14 [Hz] P1015[0...2] Fix frekvencia 15 [Hz] P1016[0...2] Fix frekvencia mód Közvetlen kiválasztás 2 Bináris kiválasztás P1031[0...2] MOP mód P1032 A MOP fordított irányának gátlása A fordított irány engedélyezett 1 A fordított irány gátolt P1040[0...2] A MOP beállítási pontja [Hz] P1047[0...2] Az RFG MOP felgyorsítási ideje [s] P1048[0...2] Az RFG MOP lelassítási ideje [s] r1050 CO: A MOP tényleges kimeneti frekvenciája [Hz] P1058[0...2] JOG frekvencia [Hz] P1059[0...2] JOG frekvencia bal [Hz] P1060[0...2] JOG felgyorsítási id [s] P1061[0...2] JOG lelassítási id [s] P1080[0...2] Minimális frekvencia [Hz] P1082[0...2] Maximális frekvencia [Hz] P1120[0...2] Felgyorsítási id [s] P1121[0...2] Lelassítási id [s] P1130[0...2] A kezdeti kerekítési id, felgyorsítás [s] P1131[0...2] A végs kerekítési id, felgyorsítás [s] P1132[0...2] A kezdeti kerekítési id, lelassítás [s] P1133[0...2] A végs kerekítési id, lelassítás [s] P1134[0...2] Kerekítés típusa Folyamatos csillapítás 1 Szakaszos csillapítás P1135[0...2] OFF3 lelassítási id [s] P1200 Repül rajt A repül rajt tiltva 1 A repül rajt mindig aktív; keresés mindkét irányban 2 A repül rajt aktív az áram bekapcsolása után, zárlat OFF2; keresés mindkét irányban 20

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

9 Beüzemelési utasítások

9 Beüzemelési utasítások 9 Beüzemelési utasítások SINAMICS G110 Beüzemelési Kézikönyv FIGYELMEZTETÉSEK, ELÔVIGYÁZATOSSÁGI FELJEGYZÉSEK Az alábbi figyelmeztetések, elôvigyázatossági feljegyzések az ÖN biztonságának megóvása érdekében

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata

LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata 1 A dokumentum szerzıi jog védelme alatt áll, mindenféle másolása, terjesztése jogi következményeket von maga után! LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata 1. Motorhajtás paraméter

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Paraméter csoport. Alapbeállítások

Paraméter csoport. Alapbeállítások Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 2 A panel gombjainak használata értékek kijelzésére és paraméterek beállítására...4 3 Kiolvasható paraméterlista a hozzá tartozó értékekkel:...5

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

NOVOTECHNICA. LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása

NOVOTECHNICA. LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása NOVOTECHNICA LAB 9 Mágneses hurokérzékelõ Szerelési és karbantartási utasítása Változat: 01/2001 Dátum: Fordította: 2001. május Dvorák László -2 - -3 - - 4 - Frekvencia Érzékenység BOOST (NÖVELÉS) OUT3

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen, különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésvédett kialakítás (BGV A2) Tartozékok Gyűjtősínkészletek Különálló felszereléshez

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Drive IT Low Voltage Hajtások Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Más nyelvű ACS50 használati útmutatókat és ACS50 Műszaki leírást a következő internet címen találhat: http://www.abb.com.

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114*

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *1353158_1114* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5

Részletesebben

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

Micropower line-interaktív UPS sorozat

Micropower line-interaktív UPS sorozat line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008 RED 3 ma DB669 MSZ E 68 PB779_SE-5 Tanúsítványok A RED automatikusan önvisszazáró készülék egy ból és egy automatikus önvisszazáró egységből áll. b emberi védelem feszültség alatt álló részek közvetlen

Részletesebben

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő ACE6000 Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő Kereskedelmi és ipari fogyasztásmérők Az ACE6000 ipari és kereskedelmi fogyasztásmérők a mérési alkalmazások széles körét teszik lehetővé a kis

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

M Ű S Z A K I A D A T O K

M Ű S Z A K I A D A T O K Glydea TM Motoros karnis M Ű S Z A K I A D A T O K Glydea Műszaki adatok Glydea Műszaki adatok GLYDEA TM 35 GLYDEA TM 60e Mechanikus paraméterek Névleges nyomaték Maximális nyomaték Névleges motor sebesség

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Felhasználói kézikönyv 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Bevezetés A 3DM860A egy új generációs léptetőmotor meghajtó, a 32 bites digitális jelfeldolgozásnak (DSP) köszönhetően, lépésvesztés lehetősége

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó

Felhasználói kézikönyv. 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó Felhasználói kézikönyv 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó Bevezetés A 3DM2280A egy új generációs léptetőmotor meghajtó, a 32 bites digitális jelfeldolgozásnak (DSP) köszönhetően, lépésvesztés lehetősége

Részletesebben

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika DC áramkörök védelme C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string). PB105200-50 Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), a C60PV-DC

Részletesebben

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL

1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL 1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL Nyomógomb panel eloxált alumíniumból, 12 gombos kezelővel és 4 számjegyes kijelzővel. Lehetővé teszi max. 255 hívás létrehozását és elküldését

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő SL7000 Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő Kereskedelmi és ipari fogyasztásmérők Az SL7000 ipari és kereskedelmi fogyasztásmérők a mérési alkalmazások széles körét teszik lehetővé a kis ipari

Részletesebben

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003 W SEGÉDÉRINTKEZŐ Be- és kikapcsolt állapot jelzése A motorvédőkapcsoló bal oldalára vagy elejére pattintható építési változatok Minden építési nagysághoz BEZ00001 Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/3

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben