SIEMENS. SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató. Tartalomjegyzék. 1 Biztonsági utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIEMENS. SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató. Tartalomjegyzék. 1 Biztonsági utasítások"

Átírás

1 SIEMENS SINAMICS V20 frekvenciaváltó Üzembe helyez i útmutató Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások Beszerelés Mechanikus beszerelés Elektromos beszerelés M szaki specifikáció Beüzemelés A beépített alap kezel panel (BOP) Gyors beüzemelés A motoradatok beállítása A csatlakozási makrók beállítása Az alkalmazási makrók beállítása Az általános paraméterek beállítása Az alapértelmezett beállítások visszaállítása M szaki támogatási információk A Paraméterek, hibák és riasztások A.1 Paraméterek listája A.2 Hiba és figyelmeztet kódok Biztonsági utasítások A berendezés beszerelése és üzembehelyezése el tt gondosan olvassa el a következ biztonsági utasításokat és a berendezésre szerelt figyelmeztet feliratokat. Gy z djön meg arról, hogy az összes figyelmeztet felirat mindig olvasható legyen, és cserélje a hiányzó vagy sérült feliratokat. További információkat a SINAMICS V20 üzemeltetési utasításában talál. Általános rész VESZÉLY Áramütés okozta haláleset A tápellátás megszüntetésekor veszélyes feszültség marad a bels DC kapcsolat kondenzátoraiban. A kapcsok megérintése halálos áramütéssel járhat. Ne érintsen meg egyetlen kapcsot sem az invertert l érkez tápellátás kikapcsolásától számított öt percen belül. A véd földelés vezetékének árama A földzárlati áram a SINAMICS V20 inverteren meghaladhatja a 3,5 ma AC értéket. Ezért fix föld csatlakozásra van szükség, és a véd földelés vezetékének legkisebb mérete meg kell, hogy feleljen a nagy szivárgó áramú berendezések helyi biztonsági el írásainak. A SINAMICS V20 invertert úgy terveztük meg, hogy biztosítékok védjék; mivel azonban az inverter DC áramot hozhat létre a véd földelés vezetékében, ha a tápvezetéken ellentétes irányban maradékáram eszközt (RCD) vagy maradékáram monitorozó eszközt (RCM) használnak, akkor az eszköznek B típusúnak kell lennie. Siemens AG Minden jog fenntartva A5E , 02/2013 1

2 FIGYELMEZTETÉS Az inverterek biztonságos használata Ebben a berendezésben veszélyes feszültség és potenciálisan veszélyes forgó mechanikus alkatrészek vannak. Haláleset, súlyos személyi sérülés vagy a tulajdonban bekövetkez károsodás lehet az eredménye annak, ha nem tartják be az ebben a kézikönyvben foglaltakat. A berendezésen csak megfelel en képzett személyzet dolgozhat, és csak azt követ en, hogy megismerkedett az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági utasítással és beépítési, beüzemelési, üzemeltetési és karbantartási eljárással. A berendezés mindenfajta jogosulatlan módosítása tilos. A 60 V-nál alacsonyabb feszültséggel való közvetlen érintkezés elleni védelem (PELV = érintésvédelmi törpefeszültség az EN szabvány szerint) csak egyenpotenciálú érintkezéseknél és száraz beltéri körülmények között engedélyezett. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, más áramütés elleni véd intézkedést kell alkalmazni, például véd szigetelést. Az invertert mindig földelni kell. Ha az inverter földelése nem megfelel, ez rendkívül veszélyes állapothoz vezethet, ami bizonyos körülmények között akár halált is eredményezhet. Az eszközt le kell kapcsolni az áramellátásról, miel tt az eszközzel bármilyen csatlakozást létrehoznának, vagy megváltoztatnának. Az invertert vezérl szekrényben fém szerel lapra kell szerelni. A szerel lap ne legyen festett, és legyen jó az elektromos vezet képessége. Szigorúan tilos a rendszer motor fel li oldalán bármilyen hálózati áramtalanítást végezni, ha m ködésben van az inverter, és a kimen áram nem nulla. Fordítson különös figyelmet a veszélyes feszültség berendezéseken való munka általános és regionális beszerelési és biztonsági el írásaira (például ), valamint a szerszámok és személyi véd felszerelések (PPE) helyes használatára vonatkozó el írásokra. Csak tartós vezetékezés bemeneti áramcsatlakozás engedélyezett. A berendezést földelni kell (IEC 536 Class 1, NEC amerikai törvény az elektromosságról - és más alkalmazandó szabványok). Ahol a vezérl berendezésekben el forduló zárlatok lényeges anyagi károsodáshoz, s t akár súlyos testi sérüléshez is vezethetnek (azaz potenciálisan veszélyes zárlatok esetén), kiegészít küls óvintézkedéseket kell tenni, hogy biztonságos üzemelést lehessen biztosítani vagy érvényre juttatni még zárlat bekövetkezése esetén is (például független határkapcsolók, mechanikus reteszelés stb.). Beüzemelés FIGYELMEZTETÉS Nagyfeszültség csatlakozóvégek A következ kapcsok még akkor is tartalmazhatnak veszélyes feszültséget, amikor nem m ködik az inverter: - A hálózati bemeneti végpontok: L1, L2 és L3, valamint a PE kapocs (végpont) - A motor végpontjai: U, V és W, valamint a földelés kimeneti csatlakozása - A DC csatlakozás DC+ és DC- végpontjai - A fékellenállás végpontjai: R1 és R2 (csak a keret méret D) Ezt a berendezést nem szabad vészleállító szerkezetként használni (lásd az EN 60204, szabványt). Tilos a berendezést üzem közben felnyitni, csatlakoztatni vagy áramtalanítani. M ködés FIGYELMEZTETÉS A hibás paraméterezés kockázatai Bizonyos paraméter beállítások (pl. P1210) azt eredményezhetik, hogy az inverter automatikusan újraindul a bemeneti áram hibája esetén, például az automatikus újraindulás funkciónál. A motor paramétereit precízen kell konfigurálni a motor túlterhelés elleni védelmére, hogy megfelel en m ködjön. Fékellenállás használata Ha nem megfelel fékellenállást használnak, ennek t z és súlyos személyi sérülés, valamint a tulajdonban és a berendezésben bekövetkez kár lehet a következménye. Megfelel fékellenállást használjon és azt helyes módon szerelje be. A fékellenállás h mérséklete üzem közben jelent sen n. Kerülje a fékellenállással a közvetlen érintkezést. 2

3 FIGYELMEZTETÉS Forró felület Üzemelés közben, de az inverter kikapcsolása után is egy rövid ideig az inverter megjelölt felületei magas h mérsékletet érhetnek el. Kerülje a közvetlen érintkezést ezekkel a felületekkel. Javítás FIGYELMEZTETÉS A berendezés javítása és cseréje A berendezést csak Siemens szerviz, hivatalos Siemens javítóközpont vagy olyan feljogosított személy javíthatja, aki teljes mértékben megismerte az ebben a kézikönyvben található összes figyelmeztetést és üzemeltetési eljárást. A meghibásodott alkatrészeket vagy komponenseket a megfelel tartalék alkatrész listában felsorolt alkatrészekkel kell kicserélni. A berendezés felnyitása el tt áramtalanítsa azt. Fennmaradó veszélyek VIGYÁZAT A PDS vezérl és meghajtást biztosító komponenseivel kapcsolatos fennmaradó veszélyek Az elektromos hajtásrendszerek (PDS) vezérl és meghajtást biztosító komponenseit ipari tápvezetékeknél engedélyezték ipari és kereskedelmi felhasználásra. Közcélú tápvezetékeknél történ használatuk más konfigurálást és/vagy kiegészít intézkedéseket igényel. Ezeket a komponenseket csak zárt házban vagy zárt, véd fedéllel ellátott magasabb szint vezérl szekrényekben szabad üzemeltetni, amikor használják az összes véd felszerelést is. Ezeket a komponenseket csak szakképzett, betanított m szaki személyzet kezelheti, akik tájékozottak és figyelembe veszik a komponenseken és a megfelel m szaki felhasználói dokumentációban közölt biztonsági információkat és utasításokat. Amikor elvégzik egy gép kockázatértékelését az EU gépekre vonatkozó irányelvének megfelel en, a gép gyártójának tekintetbe kell vennie a PDS vezérl és hajtást biztosító komponenseivel kapcsolatos következ fennmaradó veszélyeket. 1. A hajtott gép komponenseinek akaratlan elmozdulása beüzemelés, m ködés, karbantartás és javítás során, amit például a következ k okoznak: - Hardver hibák és/vagy szoftver hibák az érzékel kben, vezérl kben, m ködtet berendezésekben és a csatlakozásban - A vezérl és a hajtás válaszideje - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Kondenzáció / szennyezés a vezet ben - Paraméterezési, programozási, kábelezési és beszerelési hibák - Rádióhullámokkal m köd eszközök / mobiltelefonok használata a vezérl közvetlen közelében - Küls hatások / károsodások 2. Kivételes h mérsékletek, valamint zaj-, részecske- vagy gázkibocsátás, amit például a következ k okoznak: - A komponensek hibás m ködése - Szoftverhibák - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Küls hatások / károsodások 3. Veszélyes lök feszültség, amit például a következ k okoznak: - A komponensek hibás m ködése - Elektrosztatikus feltölt dés hatása - Feszültség keletkezése mozgó motorokban - Az üzemelési és/vagy környezeti körülmények nem felelnek meg a specifikációnak - Kondenzáció / szennyezés a vezet ben - Küls hatások / károsodások 4. Üzem közben létrejött elektromos, mágneses és elektromágneses mez, ami veszélyt jelenthet pacemakerrel, implantátummal vagy fém ízületekkel rendelkez emberekre, ha túl közel tartózkodnak. 5. Környezetszennyez anyagok kibocsátása a rendszer helytelen üzemelése, és/vagy a komponensek biztonságos és helyes ártalmatlanításának elmulasztása miatt. 3

4 2 Beszerelés 2.1 Mechanikus beszerelés Szerelési irány és távolságok Az invertert függ legesen kell felszerelni egy sík, nem éghet felületre egy zárt elektromos helyen vagy vezérl szekrényben. A készülékház oldala [FSA ventilátor nélkül, FSB az FSD-hez) (FSA ventilátorral) Kontúrméretek és fúrási alaprajz (készülékház panel szereléséhez) A készülékház oldala (Berendezés: mm) FSA FSB FSC FSD W H H D (114.5*) D Fúrási alaprajz H1: A keretmagasság ventilátorral D1: a készülékház bels mélysége toló szereléshez Rögzítések 4 x M4 csavar 4 x M4 anya 4 x M4 alátét Meghúzás nyomat,: 1,8 Nm ± 10% * A síklemezes inverter mélysége (csak a 400 V 0,75 kw-os változat). 4 x M5 csavar 4 x M5 anya 4 x M5 alátét Meghúzás nyomatéka: 2,5 Nm ± 10% 4

5 Kontúrméretek és fúrási alaprajz (toló rendszer szereléshez) Fúrási alaprajz és kivágás (mm) B keret méret C keret méret D keret méret Rögzítések 4 x M4 csavar 4 x M5 csavar 4 x M5 csavar Meghúzás nyomatéka 1,8 Nm ± 10% 2,5 Nm ± 10% 2,5 Nm ± 10% Cut out area = kivágott terület A toló rendszer szerelésr l és a síklemezes inverter (Flat Plate inverter) beszerelésér l a SINAMICS V20 inverter üzemeltetési utasításában talál további információkat. 2.2 Elektromos beszerelés FIGYELMEZTETÉS Egyesült Államok-beli és kanadai követelmények (UL/cUL) Olyan áramkörökben használható, melyek legfeljebb rms szimmetrikus ampert, 480 VAC feszültséget adnak le 400 V-os inverter változatokhoz, vagy 240 VAC maximumot 230 V-os változatokhoz, amikor UL/cUL tanúsítással rendelkez J osztályú biztosíték jelenti csak a védelmet. Az A-tól D-ig terjed keretméretekhez 1. osztályú 75 C-os rézvezetéket szabad csak használni. Ez a berendezés képes az UL508C-nek megfelel motor túlterhelés elleni bels védelmet nyújtani. Annak érdekében, hogy megfeleljen az UL508C el írásainak, a P0610 paraméter gyári beállítását (6) nem szabad megváltoztatni. A kanadai (cul) beépítéseknél az inverter hálózati tápellátását el kell látni a következ tulajdonságokkal rendelkez valamilyen küls harmonikus sz r vel: Átmeneti túlfeszültség elleni véd eszköz; az eszköznek szerepelnie kell a megfelel listában (kategóriakód VZCA és VZCA7) A névleges feszültség 480/277 VAC (a 400 V-os változatok esetében) vagy 240 VAC (a 230 V-os változatoknál), 50/60 Hz, 3 fázis (a 400 V-os változatoknál) vagy egyfázisú (a 230V-os változatoknál) Csillapítófeszültség VPR = 2000 V (a 400 V-os változatnál) /1000 V (a 230 V-os változatnál), IN = 3 ka min, MCOV = 508 VAC (a 400 V-os változatnál) / 264 VAC (a 230 V-os változatoknál), SCCR = 40 ka Megfelel az 1-es vagy 2-es típusú SPD alkalmazásokhoz A csillapításnak a fázisok között kell lennie, de a fázis és a föld között is. 5

6 Elektromos rajz F áramkör Digitális bemenetek Szabályozó áramkör Digitális kimenetek Tranzisztor kimenet Relé kimenet Analóg bemenetek Analóg kimenet Expansion port = b vít port Javasolt biztosíték típusok Ez a berendezés alkalmas elektromos rendszerekben legfeljebb szimmetrikus amperig (rms), a legnagyobb névleges feszültség +10%-ig, ha megfelel szabványos biztosíték védi. Keretméret Javasolt biztosíték típusok Keretméret Javasolt biztosíték típusok CE-nek megfelel UL-nek megfelel CE-nek megfelel UL-nek megfelel (Siba URZ) (Siba URZ) 400 V A (16 A) 15 A 600 VAC, class J 230 V A 3NA3805(16A) 15 A 600 VAC, class J B (20 A) 20 A 600 VAC, class J B 3NA3812(32A) 30 A 600 VAC, class J C (30 A) 30 A 600 VAC, class J C 3NA3820 (50 A) 50 A 600 VAC, class J D (63 A) 60 A 600 VAC, class J 6

7 Végpont leírása Hálózati végpontok (L1, L2/N, L3) PE végpont 230 V-os változat A keretméret B vít port B és C keretméret Javasolt kábel keresztmetszetek és csavarmeghúzás nyomatékok Keret mérete Felhasználói végpontok Igazítson egy lapos csavarhúzót (0,4 x 2,5 mm) a végponthoz. Nyomja lefelé a kioldókaron max. 12 N er vel, és helyezze be alulról a vezérl vezetéket. Névleges kimeneti teljesítmény 400 V A 0,37-t l 0,75 kw-ig Kábel keresztmetszete Hálózati és PE csatlakozóvégek Csavarmeghúzás nyomatéka (t rés: ± 10%) Motor / DC / fékellenállás / földelés kimeneti végpontjai Kábel Csavarmeghúzás kereszt- nyomatéka (t rés: ± 10%) metszete 1,0 mm 2 1,0 Nm 1,0 mm 2 1,0 Nm 1,1-t l 2,2 kw-ig 1,5 mm 2 1,5 mm 2 B 3,0-tól 4,0 kw-ig 2,5 mm 2 2,5 mm 2 1,5 Nm C 5,5 kw 4,0 mm 2 2,4 Nm 4,0 mm 2 2,4 Nm D 7,5 kw 6,0 mm 2 6,0 mm 2 11-t l 15 kw-ig 10 mm 2 10 mm V A 0,12-t l 0,25 kw-ig 1,5 mm 2 1,0 Nm 1,0 mm 2 1,0 Nm 0,37-t l 0,55 2,5 mm 2 kw-ig 0,75 kw 4,0 mm 2 B 1,1-t l 1,5 kw-ig 6,0 mm 2 * 2,5 mm 2 1,5 Nm C 2,2-t l 3,0 kw-ig 10 mm 2 2,4 Nm 4,0 mm 2 2,4 Nm * UL tanúsítvánnyal ellátva, alkalmas villás kábelvéggel MEGJEGYZÉS Kimeneti földelési végpont DC végpontok (DC-, DC+) Motor kapcsok (U, V, W) D keretméret Fékellenállás kapcsok (R1, R2) A hálózati csatlakozóvégek sérülése Az A és B keretméret inverterek elektromos szerelésekor sodrott kábeleket használjon UL tanúsítással ellátott, alkalmas villás kábelvéggel a tömör kábelek, illetve csapos kábelvégek helyett a hálózati végpontok csatlakoztatásához. 7

8 Kábel UL tanúsítású villás kábelvéggel Sodrott kábel Kábel csapos kábelvéggel Tömör kábel Maximális motorkábel hosszak Inverter változat Kimeneti fojtótekercs vagy küls EMC sz r nélkül 400 V Árnyékolatlan Árnyékolt EMC-nek megfelel (RE/CE C3) 2 ) Maximális kábelhossz Kimeneti fojtótekerccsel Árnyékolatlan Árnyékolt Küls EMC sz r vel 1) EMC-nek megfelel (RE/CE C2) FSA 50 m 25 m 10 m 150 m 150 m 25 m FSB-t l FSD-ig 50 m 25 m 25 m 150 m 150 m 25 m 230 V Árnyékolatlan Árnyékolt EMC-nek megfelel (RE/CE C2) 2) Árnyékolatlan Árnyékolt FSA 50 m 25 m 10m 200 m 200 m 5 m FSB-t l FSC-ig 50 m 25 m 25 m 200 m 200 m 5 m 1) 2) A SINAMICS V20 inverter üzemeltetési utasításának B.1.8 fejezetében leírtak szerint. EMC-nek megfelel (RE/CE C2) 3) Csak a sz r vel ellátott változatoknál. A RE/CE C3 az EN C3 kategóriája szerinti EMC-nek való megfelelésre vonatkozik sugárzó és vezetett emissziókra; az RE/CE C2 az EN C2 kategóriája szerinti EMC-nek való megfelelésre vonatkozik sugárzó és vezetett emissziókra. 3) Csak a sz r nélküli változatoknál. Engedélyezett I/O végpont kábel keresztmetszetek Kábeltípus Megengedett kábel keresztmetszet Tömör vagy sodrott kábel 0,5-t l 1,5 mm 2 -ig Kábelsaru szigetel cs vel 0,5 mm 2 8

9 2.3 M szaki specifikáció Háromfázisú AC 400 V-os inverterek Egyfázisú AC 230 V-os inverterek Vezetékes táplálás jellemz i Feszültségtartomány 380 V-tól 480 V-ig, AC (t rés: -15 %-tól V-tól 240 V-ig, AC (t rés: -10 %-tól +10 %-ig) %-ig) 47 Hz-t l 63 Hz-ig 47 Hz-t l 63 Hz-ig 400 V bemeneti feszültségnél illetve 4 khz 230 V bemeneti feszültségnél illetve 8 khz kapcsolási frekvenciánál nagyobb értékeknél kapcsolási frekvenciánál nagyobb értékeknél csökken az áram névleges értéke * csökken az áram névleges értéke* Túlfeszültség-kategória EN III. kategória Megengedett TN. TT, IT **, TT földelt vezeték TN, TT betáplálási konfiguráció Betáplálási környezet Második környezet (magán áramhálózat)* Környezeti feltételek Környezeti 0 C C: csökkentés nélkül leveg 40 C - 60 C: csökkentéssel* h mérséklete Tárolási h mérséklet - 40 C C Védelmi osztály IP 20 Maximális páratartalom Ütés és rezgés Üzemeltetési magasság Környezeti besorolások 95% (nem kondenzáló) Hosszú távú tárolás a szállítási csomagolásban az EN Class 1M2 szerint Szállítás a szállítási csomagolásban az EN Class 2M3 szerint Rezgés m ködés közben az EN Class 3M2 szerint Tengerszint felett 4000 m-ig 1000 m-t l 4000 m-ig: kimen áram csökkentése* 2000 m-t l 4000 m-ig: bemen feszültség csökkentése* Környezetszennyezési besorolás: 3S2 Gáz besorolása: 3C2 (SO 2, H 2S) Éghajlati besorolás: 3K3 *További információkat a SINAMICS V20 üzemeltetési utasításában talál. **Ügyeljen arra, hogy csak sz r nélküli invertereket lehet IT áramrendszerekben üzemeltetni. 9

10 3 Beüzemelés A paraméterekr l, zárlatokról (hibákról) és riasztásokról további információkat talál ennek a dokumentumnak az A mellékletében (az angol és kínai változatban). 3.1 A beépített alap kezel panel (BOP) LCD kijelz Állapotjelz LED A gombok funkciói Leállítja az invertert Egyszeri megnyomás OFF1 stop reakció HAND üzemmódban. Kétszer megnyomva (<2 OFF2 stop reakció: az inverter lehet vé teszi a motornak, hogy a s) vagy hosszan megállásig forogjon anélkül, hogy bármilyen lassító (ramp-down) megnyomva (> 3 s) ütemezést használna. Indítsa el az invertert a HAND / JOG (KÉZI/PILLANAT IMPULZUSOS) üzemmódban. Multifunkciós gomb Rövid megnyomás (<2 s) Belépés a paraméter-beállító menübe, vagy lépés a következ képerny höz Újraindítja a kiválasztott tétel számjegyenkénti szerkesztését A számjegyenkénti szerkesztésben nyomja meg kétszer a változás elvetéséhez és a visszatéréshez Hosszú megnyomás (> 2 Visszatérés az állapot képerny höz s) Belépés a beállítás menübe Rövid megnyomás (<2 s) Vált az állapotértékek között Belépés az érték szerkesztése módba, vagy váltás a következ számjegyre Törli a zárlatokat (hibákat) Hosszú megnyomás (> 2 Paraméter szám vagy érték gyors szerkesztése s) Nyomja meg a HAND (kéz ikon) / JOG (villogó kéz ikon) / AUTO (nincs ikon) módok közötti váltáshoz. Megjegyzés: A pillanatimpulzusos üzemmód (jog) csak akkor érhet el, ha le van állítva a motor. A kiválasztott tételt a menüben felfelé mozgatja, növel egy értéket vagy beállítási pontot. Nyomja meg hosszan (>2 s) az értékek gyors felfelé görgetéséhez. A kiválasztott tételt a menüben lefelé mozgatja, csökkent egy értéket vagy beállítási pontot. Nyomja meg hosszan (>2 s) az értékek gyors lefelé görgetéséhez. Megfordítja a motor forgásirányát. Inverter állapotjelz ikon Az inverternek legalább egy függ ben lév zárlata (hibája) van. Az inverternek legalább egy függ ben lév riasztása van. M ködik az inverter (a motor frekvenciája lehet 0 ford/perc). (villog): Az inverter váratlanul áram alá lett helyezve (például fagyvédelmi módban). A motor fordított irányban forog. Az inverter HAND (kéz) módban van. (villog): Az inverter JOG (pillanatimpulzusos) módban van. 10

11 Menüstruktúra Els bekapcsolás / gyári 50 / 60 Hz frekvenciaválasztó menü Következ bekapcsolás Beállítás menü Kijelz menü Paraméter menü Motor adatai Kimeneti frekvencia Hz Az összes rendelkezésre álló paraméter Csatlakozás makrója Kimeneti feszültség V Alkalmazás makró Motor árama A Általános paraméterek VdcV Beállítási pont A paraméterek számjegyenkénti szerkesztése Példa: paraméterszámok szerkesztése (Kétszer megnyomni) 11

12 3.2 Gyors beüzemelés Megjegyzés Ez a fejezet azt írja le, hogyan lehet a gyors beüzemelést a beállítási menüb l elvégezni. Ha Ön megszokta, hogy invertereket a saját igényei szerinti paramétereknek a paraméter menüben való beállításával üzemeljen be, akkor tekintse át a SINAMICS V20 inverter üzemeltetési útmutatóját, ahol megtalálja a részletes leírást. A beállítási (setup) menü szerkezete Beállítás menü Motor adatai Csatlakozás makrója A mínusz jel az aktuálisan kiválasztott makrót mutatja Alkalmazás makró Általános paraméterek A motoradatok beállítása Paraméter Leírás Paraméter Leírás P /60 Hz kiválasztása P0309[0] Névleges motor hatásfok (%) P0304[0] Névleges motorfeszültség (V) P0310[0] Névleges motor frekvencia (Hz) P0305[0] Névleges motor áramer sség [A] P0311[0]» Névleges motorfordulat (ford/perc) P0307[0] Névleges motorteljesítmény (kw / LE) P1900 Válassza ki a motoradatok azonosítását P0308[0] Névleges motor teljesítménytényez (cos ) Megjegyzés: " " azt jelzi, hogy ennek a paraméternek az értékét a motor adattáblájának megfelel en kell megadni. 12

13 3.2.2 A csatlakozási makrók beállítása Funkcionalitás Ezzel a menüvel lehet kiválasztani, hogy melyik makrókra van szükség a szokásos vezetékezéshez. Az alapértelmezett a "CnOOO" a 0 csatlakozási makróhoz. Csatlakozás makrója Cn001 A BOP, mint az egyetlen vezérlés Cn002 Vezérlés a végpontokról (PNP / NPN) Küls vezérlés Potenciométer beállítási pontokkal Hand (kézi) / Auto kapcsoló a BOP és a végpontok között a megnyomásával Mind NPN, mind PNP megvalósítható ugyanazzal az üzemmóddal. Meg lehet változtatni a digitális bemenet általános végpontját 24 V-ra vagy 0 V-ra az üzemmód eldöntéséhez. Fordulat M ködés Zárlat 0-20 ma= 0~50/60Hz Cn003 Fix fordulatszámok Három fix fordulatszám ON / OFF (BE/KI) kapcsolással Hand (kézi) / Auto kapcsoló a BOP és a végpontok között a megnyomásával. Ha egyidej leg több digitális bemenet is aktív, akkor összeadódnak a kiválasztott frekvenciák, pl. FF1 + FF2 + FF3 Fordulat M ködés Zárlat 0~20mA= 0-50/60HZ PNP Cn004 Fix fordulatszámok bináris módban Fix fordulatszámok az ON (BE) paranccsal bináris módban Legfeljebb 16 különböz fix frekvenciaérték (0 Hz, P P1015) választható a fix frekvenciaválasztókkal (P P1023) Fordulat M ködés Zárlat Fordulat M ködés 0~20mA= 0-50/60 Hz Zárlat 0~20mA= 0-50/60 Hz 13

14 Cn005 - Analóg bemenet és fix frekvencia Az analóg bemenet kiegészít beállítási pontként m ködik. Ha DI2 és DI3 együttesen aktív, a kiválasztott frekvenciák összeadódnak FF1 + FF2 Cn006 Küls nyomógombos vezérlés Ügyeljen arra, hogy a parancsok forrása impulzusjel. Fordulat M ködés Zárlat Cn007 Küls nyomógombok analóg vezérléssel Ügyeljen arra, hogy a parancsok forrása impulzusjel. Cn008 - PID vezérlés analóg referenciával Ha a PID vezérléshez negatív beállítási pontot kívánnak, szükség szerint változtassa meg a beállítási pont és a visszacsatolás vezetékezését. 0 ~ 20 ma Tényleges érték beállítási pont Fordulat M ködés Zárlat Fordulat M ködés Zárlat Cn009 - PID vezérlés a fix érték referenciával 0 ~ 20 ma Tényleges érték Cn010-USS vezérl Fordulat M ködés Zárlat ON / OFF, fordulat Fordulat M ködés Zárlat 14

15 Cn011 - MODBUS RTU vezérl Fordulat M ködés Zárlat RS-485 MODBUS RTU ON / OFF, fordulat Paraméterek a csatlakozás makróinak beállításához Leírás Alapértelmezett értékek a csatlakozás makróihoz (Cn...) P0700[0] A parancs forrásának kiválasztása P0701[0] Az 1. digitális bemenet funkciója P0702[0] A 2. digitális bemenet funkciója P0703[0] A 3. digitális bemenet funkciója P0704[0] A 4. digitális bemenet funkciója P0727[0] A 2 / 3 vezetékes mód kiválasztása P0731[0] Bl: Az 1. digitális kimenet funkciója 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52, P0732[0] Bl: A 2. digitális kimenet funkciója 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52, P0756[1] Az Al típusa P0771[0] Cl: Analóg kimenet P0810[0] Bl: CDS bit 0 (Hand/Auto) P0840[0] BI:ON/OFF , P1000[0] A frekvencia kiválasztása P1001[0] Fix frekvencia P1002[0] Fix frekvencia P1003[0] Fix frekvencia P1016[0] Fix frekvencia mód P1020[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,1 722,0 722, P1021[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,2 722,1 722, P1022[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit ,3 722, P1023[0] Bl Fix frekvencia kiválasztása, bit , P1040[0] A MOP beállítási pontja P1047[0] Az RFG MOP felgyorsítási ideje P1048[0] Az RFG MOP lelassítási ideje P1074[0] Bl: Kiegészít beállítási pont letiltása , P2010[0] USS / MODBUS bitsebesség P2011[0] USS cím P2012[0] USS PZD hossz P2013[0] USS PKW hossz P2014[0] USS / MODBUS távirat kikapcsolt ideje P2021[0] MODBUS cím P2022[0] MODBUS válasz id túllépése P2023[0] RS485 protokoll kiválasztása P2200[0] PID vezérl engedélyezése P2216[0] Fix PID beállítási pont mód P2220[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,1 - - kiválasztása P2221[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,2 - - kiválasztása P2222[0] Bl: Fix PID beállítási pont, bit ,3 - - kiválasztása P2253[0] Cl: PID beállítási pont , P2264[0] Cl: PID visszacsatolás ,1 755,

16 3.2.3 Az alkalmazási makrók beállítása Funkcionalitás Ez a menü bizonyos gyakori alkalmazásokat határoz meg. Az egyes alkalmazási makrók egy meghatározott alkalmazáshoz adják meg a paraméter-beállításokat. Miután kiválasztott egy alkalmazás makrót, az annak megfelel beállításokat kell alkalmazni az inverterre a beüzemelési folyamat egyszer sítése érdekében. Alkalmazás makróra vonatkozó paraméterek Paraméter Leírás Gyári Az alkalmazás makró Megjegyzések alapbe- alapértelmezett értéke állítás AP010 AP020 AP021 AP030 P1080[0] Minimális frekvencia Az inverter alacsonyabb fordulaton való m ködése gátolt P1300[0] Vezérlési mód =7: Másodfokú V/f P1110[0] Bl: Gátolja a negatív frekvencia beállítási pontot =0: Lineáris V/f = 1: V/f FCC-vel Fordított forgás gátolva P1200[0] Repül indítás 0 2 A m köd motor fordulatszámának keresése nagy tehetetlenségi terhelés mellett úgy, hogy a motor a beállítási pontig pörög fel P1210[0] Automatikus Zárlat nyugtázás bekapcsoláskor újraindítás P1120[0] Felgyorsítási id Felgyorsítási id nulláról a maximális (ramp-up time) frekvenciára P1121[0] Lelassítási id Lelassítási id maximális frekvenciáról (ramp-down time) nullára P1312[0] Indításfokozás A fokozás (boost) csak az els gyorsításkor (starting boost) (nyugalmi állapotból) hatásos. P1311[0] Gyorsítás fokozása A fokozás csak gyorsításkor vagy fékezéskor hatásos P1310[0] Folyamatos fokozás Kiegészít fokozás a teljes frekvenciatartományban Az általános paraméterek beállítása Paraméter Leírás Paraméter Leírás P1080[0] Minimális motorfrekvencia P1001[0] Fix frekvencia beállítási pont 1 P1082[0] Maximális motorfrekvencia P1002[0] Fix frekvencia beállítási pont 2 P1120[0] Felgyorsítási id P1003[0] Fix frekvencia beállítási pont 3 P1121[0] Lelassítási id P2201[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont 1 P1058[0] JOG (pillanatimpulzus) frekvencia P2202[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont 2 P1060[0] JOG felgyorsítási id P2203[0] Fix PI D frekvencia beállítási pont Az alapértelmezett beállítások visszaállítása Paraméter Funkció Beállítás P0003 Felhasználói hozzáférési szint = 1 (szokásos felhasználói hozzáférési szint) PO010 Beüzemelési paraméter = 30 (gyári beállítás) P0970 Gyári visszaállítás = 1: a paraméter visszaállítása a felhasználói alapértelmezett beállításra, ha az el van mentve, különben a gyári alapbeállításokra (visszaállítás a felhasználói alapértelmezett értékre) = 21: a paraméter visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításra, és a felhasználói alapértelmezett érték törlése, ha az el volt mentve (visszaállítás a gyári alapértelmezett értékre) A P0970-re való beállítás után az inverter kijelzése: " " majd a képerny n a következ látszik: "P0970". A P0970 és a P0010 értéke automatikusan visszaáll az eredeti 0 értékre. 16

17 4 M szaki támogatási információk Ország Forró drót Kína Németország +49 (0) Olaszország +39 (02) Brazília India Korea Törökország +90 (216) USA További szerviz elérhet ségekr l szóló információ: Támogatást nyújtó kapcsolatok: (http://support.automation.siemens.com/vwv/view/en/ ) A. Paraméterek, hibák és riasztások A.1 paraméterek listája Paraméter Leírás Tartomány Gyári Hozzáférés szintje alapbeállítás r0002 Inverter állapota P0003 Felhasználói hozzáférési szint A felhasználó által meghatározott paraméterek listája (a paramétereknek azt a korlátozott sorozatát határozza meg, amelyhez a végfelhasználónak hozzáférése van. A használat részleteir l lásd a P0013-at). 1 Szokásos (hozzáférést engedélyez a leggyakrabban használt paraméterekhez) 2 Kiterjesztett (kiterjesztett hozzáférést engedélyez több paraméterhez) 3 Szakért (csak szakért i használatra) 4 Szerviz (csak a hivatalos szerviz személyzet számára, jelszó védi) P0004 Paraméter sz r Összes paraméter 12 Inverter jellemz k 2 Inverter 13 Motorvezérlés 3 Motor 19 Motor azonosítója 5 Technológia alkalmazása / egységek 20 Kommunikáció 7 Parancsok, bináris I/O 21 Figyelmeztetések / hibák / monitoring 8 Analóg bemenet és analóg kimenet 22 Technológia vezérl je 10 Beállítási pont csatorna / RFG P0010 Beüzemelési paraméter Kész 29 Letöltés 1 Gyors beüzemelés 30 Gyári beállítás 2 Inverter r0018 Firmware verzió r0021 CO Tényleges sz rt frekvencia [Hz] r0025 CO Tényleges kimeneti feszültség [V] r0026[0] CO Tényleges sz rt DC-kapcsolat feszültsége [V] r0027 CO Tényleges kimen áram [A] r0031 CO Tényleges sz rt nyomaték [Nm] r0032 CO Tényleges sz rt teljesítmény r0035[0...2] CO Tényleges motorh mérséklet [ C] r0039 CO Energiafelhasználás mér je [kwh] P0040 Energiafelhasználás és megtakarított mért energia visszaállítása 0 Nincs visszaállítás 1 r0039 visszaállítása 0-ra P0042[0...1] Energiamegtakarítás skálázása (méretezése) Index: [0] Tényez a kwh-hoz a pénznem átváltásához [1] Tényez a kwh-hoz a CO2 átváltásához r0043[0...2] Megtakarított energia [kwh]

18 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje r0050 CO / BO: Aktív parancsadat-készlet r0051[0...1] CO: Aktív inverter adatkészlet (DDS) r CO / BO: Aktív állapotszó r CO / BO: Aktív állapotszó P0100 Európa / Észak-Amerika Európa [kw], motor alapfrekvenciája 50 Hz 1 Észak-Amerika [LE], motor alapfrekvenciája 60 Hz 2 Észak-Amerika [kw], motor alapfrekvenciája,60 Hz r0206 Névleges inverter teljesítmény [kw] / [LE] r0207[0...2] Névleges inverter áram [A] r0208 Névleges inverter feszültség [V] r0209 Maximális inverter áram [A] P0304[0...2] Névleges motorfeszültség [V] P0305[0...2] Névleges motor áramer sség [A] P0307[0...2] Névleges motorteljesítmény P0308[0...2] Névleges motor cos P0309[0...2] Névleges motor hatásfok [%] P0310[0...2] Névleges motor frekvencia [Hz] P0311[0...2] Névleges motorfordulat (ford/perc) P0335[0...2] Motorh tés Természetes h tés : Motortengelyre szerelt ventilátor (IC410 vagy IC411) 1 Kényszerh tés : Külön meghajtott h t ventilátor (IC416) 2 Természetes h tés és bels ventilátor 3 Kényszerh tés és bels ventilátor P0340[0...2] A motor paramétereinek számítása Nincs számítás 3 A V/f kontrolladatok számítása 1 Teljes paraméterezés 4 Csak a vezérl beállításainak számítása 2 Ekvivalens áramkör adatainak számítása P0507 Alkalmazás makró r0512 CO: Skálázott sz rt frekvencia P0604[0...2] Motor küszöbh mérséklet [ C] P0640[0...2] Motor túlterhelés tényez je [%] P0700[0...2] A parancs forrásának kiválasztása Gyári alapbeállítás 2 Végpont 1 Kezel panel (billenty zet) 5 USS/MBUS RS485-ön P0701[0...2] Az 1. digitális bemenet funkciója Digitális bemenet letiltva 16 Fix frekvencia kiválasztása, bit 1 1 ON/OFF1 17 Fix frekvencia kiválasztása, bit 2 2 ON fordított/off1 18 Fix frekvencia kiválasztása, bit 3 3 OFF2 gurulásból nyugalmi állapotba 22 QuickStop (gyorsleállás) forrás 1 4 OFF3 gyors lelassulás 23 QuickStop (gyorsleállás) forrás 2 9 Zárlat nyugtázása 24 QuickStop felülírása 10 JOG jobb 25 DC fék engedélyezése 11 JOG bal 27 PID engedélyezése 12 Fordított 29 Küls kioldás 13 MOP fel (frekvencia növelése) 33 Kiegészít frekvencia beállítási pont letiltása 14 MOP le (frekvencia csökkentése) 99 BICO paraméterezés engedélyezése 15 Fix frekvencia kiválasztása, bit 0 P0702[0...2] A 2. digitális bemenet funkciója P0703[0...2] A 3. digitális bemenet funkciója P0704[0...2] A 4. digitális bemenet funkciója P0712[0...2] Analóg / digitális bemenet P0713[0...2] Analóg / digitális bemenet P0717 Csatlakozás makrója r CO / BO: Digitális beviteli értékek

19 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje P0727[0...2] A 2 / 3 vezetékes mód kiválasztása Siemens (start / dir) 2 3 vezetékes (fwd / rev = el re/vissza) 1 2 vezetékes (fwd / rev = el re/vissza) 3 3 vezetékes (start / dir) P0731[0...2] Bl: Az 1. digitális kimenet funkciója P0732[0...2] Bl: A 2. digitális kimenet funkciója r0752[0...1] Tényleges analóg bemenet [V] vagy [ma] r0754[0...1] Tényleges analóg bemeneti érték skálázás után [%] r0755[0...1] CO: Tényleges analóg bemenet skálázás után [4000h] P0756[0...1] Analóg bemenet típusa Egypólusú feszültség bemenet (0-tól +10 V-ig) 1 Egypólusú feszültség bemenet monitorozással (0-tól 10 V-ig) 2 Egypólusú árambemenet (0-tól 20 ma-ig) 3 Egypólusú árambemenet monitorozással (0-tól 20 ma-ig) 4 Bipoláris feszültség bemenet (-10 V-tól +10 V-ig) P0757[0...1] Az analóg bemenet skálázás x1 értéke P0758[0...1] Az analóg bemenet skálázás y1 értéke [%] P0759[0...1] Az analóg bemenet skálázás x2 értéke P0760[0...1] Az analóg bemenet skálázás y2 értéke [%] P0761[0...1] Az analóg bemenet holtsávjának szélessége P0771[0] Cl: Analóg kimenet - 21[0] 2 P0773[0] Csillapítási id analóg kimenet [ms] r0774[0] Tényleges analóg kimeneti érték [V] vagy [ma] P0775[0] Abszolút érték engedélyezése P0777[0] Az analóg kimenet skálázás x1 értéke [%] P0778[0] Az analóg kimenet skálázás y1 értéke P0779[0] Az analóg kimenet skálázás x2 értéke [%] P0780[0] Az analóg kimenet skálázás y2 értéke P0781[0] Az analóg kimenet holtsávjának szélessége r CO / BO: Az analóg kimenet állapotszava P0809[0...2] Másolási parancs adatkészlete (CDS) 0-2 [0]0[1] 1 [2]0 2 Index: [0] Másolás CDS-r l [1] Másolás CDS-re [2] Másolás indítása P0810 Bl: parancs adatkészlet bit 0 (Hand / Auto) P0811 Bl: parancs adatkészlet bit P0819[0...2] Inverter adatkészlet másolása (DDS) 0-2 [0]0[1]1 [2]0 2 Index: [0] Másolás DDS-r l [1] Másolás DDS-re [2] Másolás indítása P0927 Paraméter megváltoztatható a következ n át: bin 2 r0947[0...63] CO: Utolsó zárlatkód P0970 Gyári visszaállítás Letiltva 1 Paraméter visszaállítás 21 Felhasználó által meghatározott paraméter visszaállítása P1000[0...2] Frekvencia beállítási pont kijelölése Nincs f beállítási pont 30 Nincs f beállítási pont + fix frekvencia 1 MOP beállítási pont 31 MOP beállítási pont + Fix frekvencia 2 Analóg beállítási pont 32 Analóg beállítási pont + Fix frekvencia 3 Fix frekvencia 33 Fix frekvencia + Fix frekvencia 5 USS az RS485-ön 35 USS az RS485-ön + Fix frekvencia 7 Analóg beállítási pont 2 37 Analóg beállítási pont 2 + Fix frekvencia 10 Nincs f beállítási pont + MOP beállítási pont 50 Nincs f beállítási pont + USS az RS485-ön 11 MOP beállítási pont + MOP beállítási pont 51 MOP beállítási pont + USS az RS485-ön 12 Analóg beállítási pont + MOP beállítási pont 52 Analóg beállítási pont + USS az RS485-ön 19

20 Paraméter Leírás Tartomány Gyári alapbeállítás Hozzáférés szintje 13 Fix frekvencia + MOP beállítási pont 53 Fix frekvencia + USS az RS485-ön 15 MOP beállítási pont + USS az RS485-ön 55 USS az RS485-ön + USS az RS485-ön 17 Analóg beállítási pont 2 + MOP beállítási 57 Analóg beállítási pont 2 + USS az RS485-ön pont 20 Nincs f beállítási pont + Analóg beállítási pont 70 Nincs f beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 21 MOP beállítási pont + Analóg beállítási pont 71 MOP beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 22 Analóg beállítási pont + Analóg beállítási pont 72 Analóg beállítási pont + Analóg beállítási pont 2 23 Fix frekvencia + Analóg beállítási pont 73 Fix frekvencia + Analóg beállítási pont 2 25 USS az RS485-ön + Analóg beállítási pont 75 USS az RS485-ön + Analóg beállítási pont 2 27 Analóg beállítási pont 2 + Analóg beállítási pont 77 Analóg beállítási pont 2 + Analóg beállítási pont 2 P1001[0...2] Fix frekvencia 1 [Hz] P1002[0...2] Fix frekvencia 2 [Hz] P1003[0...2] Fix frekvencia 3 [Hz] P1004[0...2] Fix frekvencia 4 [Hz] P1005[0...2] Fix frekvencia 5 [Hz] P1006[0...2] Fix frekvencia 6 [Hz] P1007[0...2] Fix frekvencia 7 [Hz] P1008[0...2] Fix frekvencia 8 [Hz] P1009[0...2] Fix frekvencia 9 [Hz] P1010[0...2] Fix frekvencia 10 [Hz] P1011[0...2] Fix frekvencia 11 [Hz] P1012[0...2] Fix frekvencia 12 [Hz] P1013[0...2] Fix frekvencia 13 [Hz] P1014[0...2] Fix frekvencia 14 [Hz] P1015[0...2] Fix frekvencia 15 [Hz] P1016[0...2] Fix frekvencia mód Közvetlen kiválasztás 2 Bináris kiválasztás P1031[0...2] MOP mód P1032 A MOP fordított irányának gátlása A fordított irány engedélyezett 1 A fordított irány gátolt P1040[0...2] A MOP beállítási pontja [Hz] P1047[0...2] Az RFG MOP felgyorsítási ideje [s] P1048[0...2] Az RFG MOP lelassítási ideje [s] r1050 CO: A MOP tényleges kimeneti frekvenciája [Hz] P1058[0...2] JOG frekvencia [Hz] P1059[0...2] JOG frekvencia bal [Hz] P1060[0...2] JOG felgyorsítási id [s] P1061[0...2] JOG lelassítási id [s] P1080[0...2] Minimális frekvencia [Hz] P1082[0...2] Maximális frekvencia [Hz] P1120[0...2] Felgyorsítási id [s] P1121[0...2] Lelassítási id [s] P1130[0...2] A kezdeti kerekítési id, felgyorsítás [s] P1131[0...2] A végs kerekítési id, felgyorsítás [s] P1132[0...2] A kezdeti kerekítési id, lelassítás [s] P1133[0...2] A végs kerekítési id, lelassítás [s] P1134[0...2] Kerekítés típusa Folyamatos csillapítás 1 Szakaszos csillapítás P1135[0...2] OFF3 lelassítási id [s] P1200 Repül rajt A repül rajt tiltva 1 A repül rajt mindig aktív; keresés mindkét irányban 2 A repül rajt aktív az áram bekapcsolása után, zárlat OFF2; keresés mindkét irányban 20

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról Tartalom Bevezetés Biztonsági elõírások... 2 Véletlen indítások elkerülése... 2 A VLT 6000 elõnyei HVAC alkalmazásokban... 3 Vezérlési elv... 4 Automatikus Energia Optimalizálás... 4 Ventilátor fordulatszám

Részletesebben

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése...

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... Tartalom Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... 4 Műszaki adatok... 6 Ismertetése... 10 Felhasználható irodalom... 10 Általános

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

Figyelmeztetés 1. Telepítési feltételek 2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések alarm shop

Figyelmeztetés 1. Telepítési feltételek 2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések alarm shop Figyelmeztetés Olvassa végig a kézikönyvet a készülék használata el tt. A nem megfelel m ködtetés nem javítható károkat okozhat. 1. Telepítési feltételek Ne használja a készüléket forró, párás és poros

Részletesebben

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T 1 V A C O N Doc: DPD00268B2, a kiadás dátuma: 2010.06.09 B I Z T O N S Á G 1. BIZTONSÁG A gyors üzembehelyezés útmutatója tartalmazza a Vacon 10 frekvenciaváltó

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

PI szabályozással mőködı alkalmazás

PI szabályozással mőködı alkalmazás 4-1 (par. 0. 1 = 5) Tartalom 4.. 4-1 4.1 Általános bevezetı 4-2 4.2 Vezérlı I/O.... 4-2 4.3 Vezérlıjel-logika.. 4-3 4.4 1. paramétercsoport 4-4 4.4.1 Paramétertáblázat. 4-4 4.4.2 Az 1. csoport paramétereinek

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

S8VS (15, 30, 60, 90, 120, 180 és 240 W-os típusok)

S8VS (15, 30, 60, 90, 120, 180 és 240 W-os típusok) Kapcsolóüzemű tápegység S8VS (15, 30, 60, 90, 120, 180 és 240 W-os típusok) 15 és 30 W-os típusok Kisméretű, vékony tápegységek, amelyek szinte bárhol felszerelhetők, és hozzájárulnak a vezérlőpanel méretének

Részletesebben

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK HU Használati útmutató Cikkszám: 0655 Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal Származási hely: Kína Made in China TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kezelési útmutató P1890E/HU 2013-08

Kezelési útmutató P1890E/HU 2013-08 Kezelési útmutató P1890E/HU 2013-08 17BP B Vezeték nélküli elektromos szerszám Termékeinkről további információt az interneten a következő címen talál: http://www.apextoolgroup.com Tudnivalók a kezelési

Részletesebben

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET vacon 20 ac drives GYORSISMERTET BIZTONSÁG Dokumentum: DPD00846, Kiadás ideje: 2011.11.10 vacon 1 Ez a gyorsismertető tartalmazza a Vacon 20 frekvenciaváltó telepítésének és beállításának legfontosabb

Részletesebben

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS www.youtube.com/froniussolar Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben