KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI. kerület Kelenföldi Erőmű egységes környezethasználati engedélye Előadó: Farkas Ildikó dr. Szilágyi Dávid Nagy Zoltán Herczeg Ibolya Zsille Ákosné Kiss Enikő Scheiber Péter Melléklet: 1. számú Technológiai leírás 2. számú BAT 3. számú A telephely zajkibocsátási határértékei 4. számú Adatgyűjtési és adatközlési kötelezettségek 5. számú A füstgáz méréséhez alkalmazható eszközök 6. számú A pontforrások adatai és a légszennyező anyagok kibocsátási határértékei H A T Á R O Z A T A Budapesti Erőmű Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 52., Cg ; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a tulajdonában lévő, Budapest XI. kerület, Budafoki út 52. szám alatt található Kelenföldi Erőmű elnevezésű létesítményére és az abban folytatott tevékenységekre KTVF: /2008. számon módosításokkal egységes szerkezetben kiadott, KTVF: /2010. és KTVF: /2011. számokon módosított egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) módosítom, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt adok az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. A létesítmény adatai: Neve: Kelenföldi Erőmű Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 52. (4045/7 hrsz.) Település azonosító: KTJ szám: KSH azonosító: I. Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: Telefon: , Telefax: Honlap: ZÖLD PONT IRODA: 1072 BUDAPEST, NAGYDIÓFA U. 11. ÜGYFÉLFOGADÁS: ÜGYINTÉZŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: IG, PÉNTEK: IG HÉTFŐ, SZERDA: , IG, PÉNTEK: IG

2 1.2. A telephely tulajdonosának adatai: Neve: Budapesti Erőmű Zrt. Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 52. KÜJ szám: A telep súlyponti EOV koordinátái: X = ; Y = A telepítés éve: Az erőmű típusa, jellemzői: Gyűjtősínes kapcsolású, kényszermenetrendes, kapcsolt hőszolgáltatással villamos energiát termelő erőmű. Az erőmű technológiája 4 részből áll: Földgáz/tüzelőolaj tüzelésű gőzkazán; 1.6. Névleges hőteljesítmény: 363,8 MWth Forróvíz kazánok: kényszeráramlású, vízcsöves, dob nélküli, földgáz/tüzelőolaj tüzelésű; GE gyártmányú kombinált ciklusú gázturbina, Kondenzációs, elvételes gőzturbina Tüzelőanyag: földgáz, tüzelőolaj (tartaléknak) 1.8. Foglalkoztatottak száma: 67 fő 1.9. Munkarend: egy-, váltó műszakban, folyamatos Az engedélyezett tevékenység megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 1.1. pontja szerint: tüzelőberendezések 50 MW th -ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel Az engedélyezett tevékenység: TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: TEÁOR SZÁM: NOSE-P KÓD Villamosenergia-termelés Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás A telep elhelyezkedése: A telephely Budapesten a XI. kerületben a Duna, illetve a Lágymányosi-öböl, a Budafoki út, a Hauszmann Alajos utca, és a Hengermalom utca által határolt, feltöltött területen fekszik. Az erőmű tömbjébe a Budafoki út felőli oldalon egy lakóház ékelődik be, amelyben bérlakások vannak Hatásterület, hatások: Az erőmű területén 2 db folyamatos emisszió mérőrendszer található, melyek a gázturbina, és a 15. számú gőzkazán légszennyezőanyag kibocsátását, valamint a füstgáz állapotát mérik és rögzítik. 2

3 Az erőmű légszennyező pontforrásai által kibocsátott légszennyező anyagok NO x, SO 2, CO és szilárd anyag terjedése következtében várható immisszió változások a legkedvezőtlenebb esetben sem érik el a hatásterületi kritériumok szerinti küszöbértékeket Környezetbiztonság Az Erőmű területére Szmogriadó terv, Üzemi Kárelhárítási Terv, Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv és Belső Védelmi Terv készült. A haváriatervek kiterjednek: - a rendkívüli eseményekre (tűz vagy robbanás, gázömlés; mérgező gázok; gőzök ömlése, rendellenes kiáramlása; maró folyadék ömlése; a környezetet súlyosan szennyező, az emberi egészségre is káros föld-, víz- és légszennyezés; üzemi eredetű vízelárasztás; áramütés; ellenőrző berendezések jelentős mérvű kiesése; a telephelyen belül közlekedő jármű ütközése, borulása; gép, berendezés törése; feszültség alatti kábel sérülése; emelőgépeknél a felfüggesztett tárgy leszakadása; kötél, lánc szakadása; nyomástartó berendezések, kazánok biztonsági berendezéseinek rendellenes működése; gázpalackok sérülése, robbanása; vegyipari berendezések, ballonok, tartályok robbanása), - a természeti eredetű eseményekre (földrengés; villámcsapás; meteorológiai eredetű vízelárasztás; stb.), - az egyéb okokra (súlyos baleset; több munkavállaló testi vagy lelki felkészültségét súlyosan csökkentő esemény; közlekedési katasztrófa; épület, építmény beomlása) és - a különleges okokra (radioaktív-, sugárzó-, mérgező anyag, kábítószer illetéktelen személy birtokába jutása; hanyag kezeléséből származó katasztrófa vagy baleset, illetve károkozás, valamint az ezzel kapcsolatos baleset; továbbá bombariadó, egyéb más erőszakkal való fenyegetés; illetéktelen fegyverhasználat). - Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a /2011/SEVESO számú levelével megküldte a Környezethasználó által benyújtott Biztonsági Elemzését és az alapján a veszélyes tevékenység végzéséhez a 184-7/2011/SEVESO számon Katasztrófavédelmi engedélyt adott. II. AZ ÜZEMELTETETT TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE ÉS A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZOTT ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1.1. A telephelyen üzemeltetett technológiájának ismertetését jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technikát (BAT) jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak A Környezethasználónak intézkednie kell különösen: - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról, - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről, 3

4 - hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, - a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról, - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről, - tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, a terület tájbaillesztéséről az újrahasznosítást is figyelembe véve A géppark cseréjének ütemezésekor a környezetvédelmi szempontokat előtérbe kell helyezni A dolgozók oktatását, képzését folyamatosan biztosítani kell A karbantartást rendszeresen kell végezni. III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI 1. Általános előírások: 1.1. Az Engedéllyel kapcsolatos, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által elfogadott változtatás jelen Engedélynek a részét képezi Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változtatásnak minősül, csak a Felügyelőség által történt engedélyezést követően valósítható meg A Környezethasználó, vagy megbízottja a Felügyelőséget azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Felügyelőség képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és jelen Engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni Esetleges új beruházás során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: - ahol lehetséges a föld alatti tárolók és csővezetékek telepítését el kell kerülni, kivéve, ha másodlagos műszaki védelemmel, vagy alkalmas monitoring rendszerrel látták el azokat, - porszennyezés és egyéb környezeti kockázat nélkül könnyen eltávolítható szigeteléseket kell alkalmazni, - hulladék és egyéb tárolók tervezésekor figyelembe kell venni, hogy működésük végén tisztításuk és a felhagyás kielégítő módon megvalósítható legyen. 4

5 2. Levegőtisztaság-védelmi előírások: 2.1. A tüzelőberendezésekre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nél kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet [a továbbiakban: 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet] 3. -ában foglaltak és az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet] 4. -ában foglaltak figyelembevételével jelen határozat 6. számú melléklete tartalmazza A technológiai kibocsátási határértékeket, az üzemeltetés során folyamatosan be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 25. (2) bekezdésben foglaltak alapján A levegőterhelés minimalizálása érdekében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell a levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával teljesíteni A tüzelőberendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. A technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát folyamatosan és fokozottan ellenőrizni kell A légszennyező források, és a hozzájuk tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során, azt be kell mutatni. Az üzemnapló vezetésére vonatkozóan a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 18. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírásokat kell betartani A technológiai előírások megtartásával, a berendezések karbantartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. Mérési kötelezettségek a légszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzésére: 2.7. A légszennyező források kibocsátásának ellenőrzését a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásainak betartásával kell végezni A 2. PTVM-50 forróvíz kazán kémény (P10) és a DOTEC ENERGO INT. s.r.o. forróvíz kazán kémény (P17) kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel hat hónapos gyakorisággal kell végezni a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. (12) bekezdésében foglaltak alapján. A kibocsátások ellenőrzését a fenti előírásoknak megfelelően azoknál a kazánoknál, azon tüzelőanyagokra kell elvégezni amelyek az adott évben üzemszerű állapotban termelési céllal üzemeltek Az AKHT-6/8T-220 EU segédgőzkazán kémény (P15) kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel ötévente kell végezni a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján Az ALSTOM POWER s.r.o. gőzkazán kémény (P16) kibocsátásának ellenőrzését folyamatos méréssel kell végezni a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. szerint. A mérőrendszerrel mérni és rögzíteni kell a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát. Földgáztüzelés esetére felmentést adok a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátás folyamatos mérése alól a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. (9) bekezdése alapján. 5

6 2.11. A GT2 gázturbina kémény (P14) kibocsátásának ellenőrzését folyamatos méréssel kell végezni a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. (2) bekezdése szerint. A 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. (3) bekezdésében foglaltak szerint mérni és rögzíteni kell a füstgáz kén-dioxid, nitrogén-oxid, szilárd anyag és oxigéntartalmát, hőmérsékletét, nyomását. A füstgáz nedvességtartalmának méréssel történő meghatározása alól felmentést adok 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 7. (9) bekezdés db) pontja szerint. A füstgáz nedvességtartalmát számítással kell meghatározni. A füstgáz nyomásának és hőmérsékletének mérését a füstgáz sebességének mérési helyén (50,8 m magasságban) vagy annak közelében kell végezni a füstgáz térfogatáramának fizikai normál állapotra történő korrekt átszámításához. A koromszám mérésére szolgáló mérőműszer méréstartományát 0-10 közé kell programoztatni A GT2 gázturbina kémény (P14), az ALSTOM POWER s.r.o. gőzkazán kémény (P16) esetében 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően évente egy alkalommal a mérési módszer követelményeire akkreditált mérőeszközökkel összehasonlító kibocsátásmérést kell alkalmazni. A kibocsátások mérésének követelményei: A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának mérésénél be kell tartani a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. -ban, 7. -ban, 16. -ban és a 21. (1) bekezdésében foglaltakat A GT2 gázturbina kémény (P14), az ALSTOM POWER s.r.o. gőzkazán kémény (P16) kibocsátásának ellenőrzéséhez olyan mérőrendszert kell alkalmazni, amely megfelel a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. -ában előírtaknak A GT2 gázturbina esetében biztosítani kell a Felügyelőség részére a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. (2) bekezdés b) pont szerinti folyamatos adatátvitelt A kibocsátásmérések eredményeinek feldolgozását és értékelését a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 8. -ában és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. -ában foglaltaknak megfelelően kell végezni. 3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások: 3.1. A helyi adottságok, a környezet beépítettsége és a területhasználat, valamint az üzemeltetési körülmények figyelembevételével a tárgyi telephelyre, mint üzemi létesítményre a zajkibocsátási határértékek zajvédelmi hatásterület szerinti megállapítását jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. (5) bekezdése alapján környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határértéktúllépést okozhat, 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. 3. számú mellékletében foglaltak szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni. A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy 6

7 korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt 30 napon belül a Felügyelőségre meg kell küldeni. 4. Víz- és talajvédelmi előírások: 4.1. A 2. és 3. számú Duna kiömlőn elvezetett vizek minőségének meg kell megfelelnie a KTVF: /2011. számon módosított, KTVF: /2010. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben tett előírásoknak Az I., III. és VII. jelű csatornák az erőmű területén lévő létesítmények, valamint a lakóépület kommunális vizeit és a csapadékvizeket vezetik a közcsatornába, mely szennyvizek minőségének meg kell felelnie a KTVF: /2009. a számú vízjogi üzemeltetési engedélyben tett előírásoknak A felszín alatti közeg veszélyeztetésével érintett területek ellenőrzése céljából működtetett 3 db (EK-7, EK-9, EK-10 jelű) figyelőkút üzemeltetését a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak megfelelően kell végezni A 2 db 2500 m 3 -es olajtároló környezetében történt talaj- és talajvíz-szennyeződés kármentesítését a vonatkozó jelenleg a KTVF: /2010. számú határozat szerinti előírások szerint kell végezni A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodni kell A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni Amennyiben az alap-adatlapokban közölt adatokban változás történik, azt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. (8) bekezdés alapján be kell jelenteni a Felügyelőségnek. A bejelentést a változás évét követő év március 31-ig kell benyújtani. 5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások: 5.1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnybe kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre csak olyan szervezetnek adhatók át, melyek rendelkeznek az adott EWC kódszámú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel A tevékenység során keletkező veszélyes-, valamint nem veszélyes hulladékról naprakész nyilvántartást kell vezetni, figyelembe véve a hulladékkal kapcsolatos 7

8 nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003.(X. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet] előírásait A hulladékok kezelésénél be kell tartani a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] előírásait. A veszélyes hulladék 1 éven túl nem tárolható A különböző tevékenységekből származó hulladékokat a kialakított munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon kell tárolni. A veszélyes hulladék üzemi tárolóként kialakított konténerben a veszélyes hulladékokat csak a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak betartásával lehet gyűjteni A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely aktualizált szabályzatot az engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül be kell nyújtani a Felügyelőségre A veszélyes hulladékot eredményező technológia anyagmérlegét a technológia módosítása esetén aktualizálni kell. 6. Adatszolgáltatás és jelentéstétel: 6.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez a jelen pontban, valamint a jelen határozat 4. számú mellékletben felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek A légszennyező forrásokra az adatszolgáltatást a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. -a szerint kell teljesíteni Az adatszolgáltatással együtt be kell nyújtani 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. -ában előírtaknak megfelelően a folyamatos kibocsátás eredményeiről készült összefoglaló éves jelentést, és az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket. Az éves jelentéshez mellékelni kell a folyamatos mérőrendszerek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. -a szerinti bizonylatait A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz Új légszennyező forrás létesítésekor, valamint a működés megkezdése előtt a Felügyelőség engedélyét kell kérni A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiájában bekövetkezett változásokat adatlapon (LALV) is jelenteni kell a Felügyelőségnek A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdés c) pontja, valamint a 35. (1) bekezdés a) pontja és 16. (3) bekezdés b) pontja alapján történő adatszolgáltatási kötelezettséget (Alap-adatlap és Részletes-adatlap) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 1. számú melléklete szerinti EA alap-adatlapok (FAVI-ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni. Benyújtási határidő: szeptember A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. (4) bekezdés szerint a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység éves bejelentés köteles, melyet a évre vonatkozóan a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében közölt formanyomtatványok közül az EÉ éves jelentés (FAVI-ENG ÉJ) bejelentőlapokon a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. (7) bekezdése által előírtak figyelembevételével március 31-ig kell a Felügyelőségre küldeni. 8

9 6.9. A Környezethasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Felügyelőséget, ha - bármely, engedélyben külön nem szabályozott szennyezőanyag olyan kibocsátását észleli, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat; - észleli bármely technológia vagy berendezés működési zavarát, meghibásodását, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat; - olyan baleset történik, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat. A Környezethasználó köteles 8 napon belül a fenti bejelentéseket írásos formában is benyújtani, melyben ismertetni kell a megtett intézkedéseket és azok eredményességét A rendkívüli eseményektől eltekintve a Környezethasználó köteles a Felügyelőséget írásban előre értesíteni: - a létesítmény tartós, teljes vagy részleges, normál üzemmeneten kívüli leállásáról; - a létesítmény normál üzemmeneten kívüli leállás utáni teljes vagy részleges újraindításáról. 7. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása: A Környezethasználó köteles: 7.1. a rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok (üzemzavarok) által okozott légszennyezés esetében a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 6. -ban foglaltakat teljesíteni; 7.2. rendkívüli esemény előfordulásakor a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett jelen határozat 4. számú mellékletében foglaltak alapján értesíteni kell a Felügyelőséget, egyéb esetekben az illetékes hatóságokat; 7.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni. 8. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek A Környezethasználó köteles a Felügyelőségnek 15 napon belül, írásban bejelenteni: - az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást, - a cég adataiban bekövetkezett változásokat. IV. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R-021/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további végzéséhez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzője XXII-67-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további végzéséhez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult, amelyet a XXII-67-3/2012. számú állásfoglalásával kijavított. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 460/278/009/2007 számú szakhatósági állásfoglalásában a 1069/2/03 számú én kelt előzetes nyilatkozatukban foglaltakat továbbra is fenntartva: Az új kémények létesítése a tervezett helyen elfogadható, amennyiben együtt jár az RRT-ben megfogalmazott magas kémény elbontásával. Amennyiben a Felügyelőség bármely kikötése építési munka végzésével teljesíthető, arra a Hivataltól külön építési engedélyt kell kérni. 9

10 V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy szennyezést okoz, vagy a fenti határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet - korlátozhatja, - felfüggesztheti, - megtilthatja, vagy - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja ; és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. (3) bekezdése szerint: a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezerszázezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. (4) bekezdés alapján: az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. 3. A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. (2) bekezdésében és ban foglaltak alkalmazásának van helye. VI. EGYÉB 1. Az engedély a jogerőre emelkedést követően december 31-ig érvényes. 2. Jelen engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg a KTVF: /2008. számon módosításokkal egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély, valamint a KTVF: /2010. és KTVF: /2011. sz. döntések mint szerkezetileg önálló határozatok a hatályukat vesztik. 3. A jelen engedélyben foglalt módosításokkal továbbra is hatályban maradnak az alábbi határozatok: Száma D.2/3/1559 vízikönyviszám, és KTVF: /2011. számon módosított KTVF: /2010. számon kiadott D.2/3/1752 vízikönyviszám, KTVF: /2009. számon kiadott KTVF: /2010. számon módosított KTVF: /2010. számon kiadott KTVF: /2009. számon kiadott KTVF: /2010. számon kiadott Tartalma Kelenföldi Erőmű, Dunai vízkivétel és víztisztítás vízjogi üzemeltetési engedélye Kelenföldi Erőmű szennyvíz és csapadékvíz előkezelésének és elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye Kelenföldi Erőmű telephelyen történt havária esemény miatt bekövetkezett talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése Kelenföldi Erőmű telephelyre aktualizált üzemi vízminőségi kárelhárítási terv jóváhagyása Kelenföldi Erőmű önellenőrzési tervének elfogadása 10

11 4. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt december 31-ig kell a Felügyelőségre benyújtani. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejárta előtt 6 hónappal a Felügyelőségre benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető. 5. Környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha: ezt a hatályos jogszabály előírja, a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges, a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli, a tevékenység olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja, a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be. 6. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Felügyelőség az engedélyt visszavonja. 7. Az egységes környezethasználati engedély módosítására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (12) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 8. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. 9. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások 9.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos jelenleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.), illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő technológia felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Felügyelőség előzetes állásfoglalását kell kérni A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után: - a visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával; - a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel; 11

12 - a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor: - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel; - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal; - az elszennyeződött berendezések kezelésével; - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel; - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet. * Megállapítom, hogy tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú mellékletének III./10.1. pontja alapján forint, melyet a Környezethasználó megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, amelyet a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Környezethasználó Budapest XI. kerület, Budafoki út 52. szám alatt található Kelenföldi Erőmű elnevezésű létesítményére és az abban folytatott tevékenységekre a Felügyelőség által kiadott Engedéllyel rendelkezik. A kérelem alapján az egységes környezethasználati engedély öt évenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a Felügyelőségen december 22. napján megindult. A kérelmet átvizsgálva a Felügyelőség megállapította, hogy az nem tartalmazza a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti igazolások közül a zaj- és rezgésvédelem és az élővilág-védelem szakterületre vonatkozó szakértői jogosultságokat. A Felügyelőség KTVF: /2011. számú végzésében felszólította a Környezethasználót a hiányosság pótlására, melynek Környezethasználó az előírt határidőn belül eleget tett. A Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. (4) bekezdése és a Ket. 29. (6) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren 12

13 (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdése értelmében a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte az eljárással érintett Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzőjének. Továbbá a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. Budapest legnagyobb hőszolgáltató erőműve a Környezethasználó Kelenföldi Erőműve, ahol a hőszolgáltatáshoz kapcsoltan villamos energiát is előállítanak. Az elmúlt években a közvetlen gőzkiadás az ipari fogyasztók felé fokozatosan megszűnt, jelenleg a hőkiadás már csak fűtési célú forróvíz kiadást jelent. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléshez a frissgőzt földgáz fűtőolaj alternatív tüzelésű gőzkazánok, valamint az alternatív földgáz tüzelőolaj tüzelésű GT2 gázturbinához kapcsolódó hőhasznosító kazán termelte. A változó hőmérsékletű fűtés forróvizét a GT2 hőhasznosító kazánjának utolsó fűtési fokozata, az 50MW-os gőzturbina elvételéről, megcsapolásairól származó gőzzel fűtött 1 db alaphőcserélő és 2 db csúcshőcserélő, 2 db földgáz tüzelőolaj alternatív tüzelésű forróvíz kazán állítják elő. A Kelenföldi Erőmű a termelt villamos energiát 120 kv feszültségszinten adja át elosztásra a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. hálózatának. A Környezethasználó erőmű rekonstrukciós programjának keretében nyarán befejeződött a Kelenföldi Erőmű Rekonstrukciójának II. üteme. A Rekonstrukció II. ütem befejezése után az alábbi főberendezések üzemelnek: - 1 db 136 MW-os földgáz/tüzelőolaj alternatív tüzelésű kombinált ciklusú gázturbina - 1 db 50 MW névleges villamos teljesítményű, elvételes, kondenzációs gőzturbina, - 1 db 125 t/h gőzteljesítményű, földgáz/tüzelőolaj alternatív tüzelésű gőzkazán (15. sz.) a téli fűtési igények kielégítésére, illetve a gázturbina üzemszünetének esetére, - 1 db 70 MW teljesítményű, földgáz/tüzelőolaj alternatív tüzelésű forróvíz kazán a fűtési csúcsigények kielégítésére, - 1 db 55 MW teljesítményű földgáz/tüzelőolaj alternatív tüzelésű forróvíz kazán a fűtési csúcsigények kielégítésére, - az induláshoz szükséges segéd-gőz biztosítására 1 db 6 t/h gőzteljesítményű, földgáz tüzelésű gőzkazán, A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érdekelt szakhatóságokat. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R-021/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 13

14 A Budapesti Erőmű Zrt. tulajdonában lévő Budapest XI. ker. Budafoki út 52. szám alatt található Kelenföld Erőmű (továbbiakban: Erőmű) egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jogerős engedélyt 5 évente felül kell vizsgálni. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2012. iktatószámú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte. A mellékelt dokumentáció alapján megállapítható: Az Erőmű légszennyező hatásterületének meghatározása alapján a létesítmény által kibocsátott szennyezőanyagok immissziós terhelései a legkedvezőtlenebb esetben sem érik el a hatásterületi kritériumok szerinti küszöbértéket. A létesítményben felhasznált veszélyes anyag tároló tartályok megfelelnek a vonatkozó követelményeknek. A zajkibocsátás határértékek betartására tett intézkedések és fejlesztések nyomán a létesítmény zajkibocsátása megfelel az előírásoknak. A tüzelőolaj tartályok, a vízkezelő üzem és a gázturbina vészleürítő tartálya környezetében 3 db talajvízfigyelő kutat üzemeltetnek. A közötti időszak vízvizsgálati jegyzőkönyvei alapján TPH tekintetében egy esetben sem mutattak ki határérték feletti koncentrációt. A 2009 októberében az olajtároló környezetében tapasztalt olajelfolyás mentesítésére a beavatkozás megtörtént, a rendszert folyamatosan üzemeltetik és a figyelő kutak monitorozását a szükséges gyakorisággal elvégzik. Előzőek alapján a környezethasználati engedély kiadásához, a tevékenység további végzéséhez közegészségügyi szempontból hozzájárulok. ( ) Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 10. (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésben meghatározott illetékességem alapján adtam ki. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzője XXII-67-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése és a 4. számú melléklet 4. pontjának megfelelően, a tárgyi dokumentációhoz a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően, a rendelkezésemre álló jogszabályok alapján hoztam meg. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2012. iktatószámú megkeresésében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése és a 4. számú melléklet 4. pontja szerint, a tárgyi dokumentáció alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően kérte szakhatósági állásfoglalásomat. A hozzájárulás során alkalmazott jogszabály: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának a 34/2003. (X. 21.) XI. ÖK sz. rendelet (Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat). A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 460/278/009/2007. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Budapest, XI. ker. Budafoki u. 52. sz hrsz. alatti ingatlan a törzsszám alatt egyedileg védett műemlék. ( ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított évi LXXVIII. törvény 1. g) pontja értelmében a törvény hatálya kiterjed az építészeti örökség védelmére és a (2) bekezdés szerint a törvényt a műemlékvédelem alatt álló építmények és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel együtt, a bennük foglalt 14

15 kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. A 36. (2) bekezdés szerint a védett településképet és építményeket érintő építésügyi hatósági engedélyezés során az építésügyi hatóság előírhatja különösen: a) a jellemző helyi építőanyag használatát, jellegzetes építészeti forma vagy tömeg helyreállítását, illetve visszaállítását, továbbá b) az építménynek az értékvédelem és a környezethez való illeszkedés követelményeinek megfelelő kialakítását, valamint c) az építmény külső helyreállítását (pl. homlokzat- és nyílászárók színezését, egységes kialakítását, cseréjét) és az építmény előnyösebb építészeti megjelenését szolgáló egyéb munkákat. Az előzetes nyilatkozatban megfogalmazott örökségvédelmi szakmai vélemény a kerületi RRTben megfogalmazott, örökségvédelmi szempontból is elfogadott városképi igények fejlesztését segíti elő. Az építési engedély kérelem, és így az építési engedélyem a kémény elbontására nem vonatkozott. * A Felügyelőség a benyújtott dokumentáció és annak szakmai értékelése alapján a következőket állapította meg: Levegőtisztaság-védelem: A Környezethasználó benyújtotta a Kelenföldi Erőmű területén leállított 1. PTVM 50 forróvíz kazán és pontforrásának levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását, és kérelmezte a tüzelőberendezés törlését a nyilvántartásból az adatszolgáltatás alapján, a KTVF: /2010. számon a Felügyelőség módosította az Engedélyt. A 2. PTVM-50 forróvíz kazán kémény (P10) és a DOTEC ENERGO INT. s.r.o. forróvíz kazán kémény (P17) kibocsátásának ellenőrzése alól olajtüzelés tekintetében a Felügyelőség részleges felmentést ad, tekintettel a Környezethasználó március 13-án keltezett EBKM/K-84/2012. Ikt.sz. levelében foglaltakra, valamint a Felügyelőség adatbázisában (LM nyilvántartás) szereplő adatokra. Az előzőekben említettek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a tüzelőolajat a P10 és P17 jelű pontforrások esetében csak tartalék tüzelőanyagként használják (néhány, vagy 0 üzemórával működnek tüzelőolajjal a berendezések), így azok szabványos mérésére sok esetben nincs lehetőség. Amennyiben a berendezések üzemszerűen, és nem karbantartási célból működnek, abban az esetben az emisszió mérés elvégzése is szükséges, a Felügyelőség az erre vonatkozó előírását a levegővédelmi előírások között megtette. A Felügyelőség az előírásokat a dokumentációban foglaltak vizsgálatát követően a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet, a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, a 306/2010. (XII. 23.) Korm rendelet, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (továbbiakban: 4/2011. VM rendelet), a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével írta elő. A 306/2010. Korm. rendelet pontjában foglalt meghatározás értelmében a légszennyező pontforrások hatásterülete a benyújtott dokumentációban foglalt adatok alapján nem értelmezhető. A levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásban foglalt adatok alapján a 306/2010. Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a P15 jelű légszennyező pontforrásra a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak, a P10, P16, P17 jelű légszennyező pontforrásokra a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 2. és 3. számú mellékletekben foglaltak, és a P14 jelű légszennyező pontforrásra a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapította meg a Felügyelőség. 15

16 A mérési kötelezettségeket a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben és a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően határozta meg a Felügyelőség. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai szerint adtam meg. Zaj- és rezgésvédelem: Az erőmű fejlesztése és korszerűsítése keretében a Környezethasználó a telephelyi terület egy részét értékesítette, emiatt módosultak az üzemi oldalhatárok. A telephely környezetében az övezeti besorolásokat Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 49/2005. (X. 28.) ÖK. számú rendelete kis mértékben megváltoztatta. A Környezethasználó az övezeti besorolások, a tulajdonosi viszonyok és a telephelyi határok megváltozása miatt a zajkibocsátási határértékek módosítását kezdeményezte. A határértékek teljesítése érdekében a korszerűsítést követően elvégzett műszeres zajméréseken alapuló zajcsökkentési ütemtervet nyújtott be a Felügyelőséghez. Az ütemterv alapján megállapítható, hogy a létesítmény zajkibocsátásának előírt határértékre történő csökkentése jelentős műszaki fejlesztéssel és beruházási költség mellett valósítható meg. A tervezett beruházás kivitelezése előzetes tervezést igényel, ehhez a javasolt zajcsökkentési műszaki megoldás és a működtetett technológia együttes vizsgálata szükséges. A és években befejezett korszerűsítés után további ellenőrző zajmérésekre van szükség téli üzemvitel mellett, ami a tervezett zajcsökkentési műszaki intézkedések pontosítását eredményezte. A Felügyelőséghez benyújtott ütemterv alapján a tervezett zajcsökkentés megvalósítható, a kivitelezés befejezésével az előírt zajkibocsátási határértékeket az erőmű teljesíti. A zajcsökkentési intézkedések végrehajtását és eredményességének igazolásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelőség a /2008. számú határozatával előírta a Környezethasználó számára. A dokumentáció szerint a Kelenföldi Erőmű a 2006-os fejlesztését követően a Környezethasználó elvégeztette az új berendezések garanciális zajkibocsátás ellenőrző méréseit. A mérések alapján megállapították, hogy az erőmű egyes mérési felületein határérték feletti zajkibocsátás mérhető. Ezt követően zajcsökkentési akciótervet hagytak jóvá a zajkibocsátási határértékek betartása érdekében. A zajcsökkentési beruházások megvalósulását követően ellenőrző zajmérést végeztettek. Az IMSYS Kft. által januárjában elvégzett vizsgálatokról készült jegyzőkönyv megállapítja, hogy az erőmű zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel. A dokumentáció szerint az erőmű zajkibocsátási eredményeit, valamint a magas környezeti alapzajt figyelembe véve a Kelenföldi erőmű hatásterületének távolsága nem túl nagy 1. Északi irányban a Hauszmann Alajos utca irányába az erőmű kerítésétől számítva mintegy 60 m. 2. Keleti irányban a Dunának köszönhetően a mérési ponttól további 60 m. 3. Déli irányban a mérési ponttól további 40m. 4. Nyugati irányban a hatásterület nem nyúlik ki jelentősen, elsősorban a Budafoki út nagy gépjármű forgalma miatt. Az erőmű zajforrásaitól mérve, mintegy 50 m. A dokumentáció bizonyítja, hogy a létesítmény a szokásos, jellemző terhelés melletti üzemelése során a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt zajterhelési határértékek a létesítmény hatásterületén található védendő építmények előtt teljesülnek. A zajkibocsátási határértékek zajvédelmi hatásterület szerinti megállapítását jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 16

17 Víz- és talajvédelem: A KTVF: 19165/2006. számú egységes környezethasználati engedélyben a Felügyelőség előírta a csatornarendszer felülvizsgálatát és a felülvizsgálat alapján intézkedési terv kidolgozását. A Környezethasználó az előírásnak eleget téve a felülvizsgálatot, és a rekonstrukcióval kapcsolatos engedélyeket benyújtotta. A december 12-i helyszíni ellenőrzésen tett nyilatkozat szerint a rekonstrukciós munkák októberben befejeződtek. A kiadott egységes környezethasználati engedélyt követően a telephely területének nagy része eladásra került. A területeladás következtében a korábbi hat közcsatorna bebocsátási pont és három dunai parti kitorkolás egy része (II., IV. és VI. számú csatornák és gyűjtőterületük, valamint az 1. számú dunai parti kitorkolás) az eladott telekhányadra került, ezekbe az Erőmű területéről már nem történik használt-, szenny- és csapadékvíz bebocsátás. A Felügyelőség jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság H /2003. számú határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott tárgyi területen levő 12 db monitoring kútra. A Felügyelőség KTVF: /2008. számú vízjogi létesítési engedélye alapján 8 db monitoring kút (EK-1, EK-3 EK-6, EK-8, EK-11, EK-12 jelű) eltömedékelésre került. A Felügyelőség KTVF: /2008. számon kiadott levelében a technológiából adódóan potenciálisan a felszín alatti közeg veszélyeztetésével érintett területek ellenőrzése céljából 3 db figyelőkút (EK-7, EK-9, EK-10 jelű) működtetését írta elő. A Felügyelőség a 3 db monitoring kút üzemeltetését a KTVF: /2008. számú egységes környezethasználati engedély K mellékletében írta elő. A KTVF: /2008. számú egységes környezethasználati engedély V.1.2. pontja értelmében az engedély jogerőre emelkedésével a H /2003. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályát vesztette. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése értelmében vízjogi engedély szükséges tárgyi vízilétesítmények üzemeltetéséhez. A kutak vízjogi státuszának rendezése érdekében a Felügyelőség KTVF: /2012. számon nyilatkozattételre szólította fel engedélyest a monitoring kutak műszaki állapotát illetően. A felszín alatti közeg veszélyeztetésével érintett területek ellenőrzése céljából 3 db figyelőkút (EK-7, EK-9, EK-10 jelű) üzemeltetése vízjogi üzemeltetési engedély keretében kerül szabályozásra, amely eljárás a KTVF: 23170/2012. számon folyamatban van, ennek megfelelően a K melléklet törlésre került. Az Erőmű területén 2009-ben az olajtároló környezetében bekövetkezett olajelfolyás nyomán talaj- és talajvíz-szennyeződés történt. A Felügyelőség KTVF: /2010. számú határozata alapján a Budapesti Erőmű Zrt. beavatkozást és kármentesítési monitoringot végez. A tárgyi telephelyen Környezethasználó a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet végez, melyre vonatkozóan adatszolgáltatásra köteles a 35. (1) bekezdés a) pontja alapján. Az adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti EA alap-adatlapok (FAVI- ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni. FAVI-ENG köteles tevékenység a telephelyen: telephelyen levő tüzelőolaj tartályok, transzformátor állomás, veszélyes anyagot tároló tartályok üzemeltetése. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. (8) bekezdés alapján a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben be kell jelenteni a Felügyelőségre a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként vagy új adatlapon. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. -a és 2. számú melléklete szerint, a 7. (4) bekezdésében meghatározott 1: méretarányú országos érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenysége érzékeny. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. b) pontja értelmében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú 17

18 távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A Kelenföldi Erőmű, technológiai célra saját vételezésű Duna-vizet önálló felszíni vízkivételi mű segítségével veszi, szociális ellátásra a Fővárosi Vízművek Zrt.-től vásárolt ivóvizet használ. Tárgyi terület vízbázist nem érint. A Kelenföldi Erőmű vízrendszerei a Dunai vízkivétel, víztisztítás, csapadék és szennyvízelvezetés önálló és érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A dokumentáció 2. melléklete a kiadott engedélyeket felsorolja, illetve a vízkivezetési helyeket a dokumentáció fejezet részletesen felsorolja. A telephely szennyvíz és csapadékvíz előkezelésére és elvezetésére KTVF: /2009. számon, Dunai vízkivételre és víztisztításra vonatkozóan KTVF: /2011. számon módosított, KTVF: /2010. számon külön önálló és hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Továbbá megállapítottam, hogy az Engedély III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezet 4. Vízvédelmi előírások című fejezetrészének 4.3. alpontjában foglalt előírások teljesítését a Felügyelőség KTVF: 522-8/2009. számon elfogadta. A Környezethasználó KTVF: /2009. számon jóváhagyott üzemi vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezik, valamint a KTVF: /2010. számon elfogadott önellenőrzési terv alapján önellenőrzést végez. Az irodaépület kommunális vizeit és a konyhai zsírfogó szennyvizeit az V. jelű bekötőcsatornán keresztül a Budafoki úti közcsatornába vezetik. A Környezethasználó kérelmezte, hogy az Engedélyben megállapított V. számú csatorna, a Budafoki úton lévő csatorna kerüljön ki az Engedélyből, mert nem a Kelenföldi Erőmű területéhez tartozik, hanem a Környezethasználó központi épületéhez, amely szintén a Budafoki út 52. szám alatt található. Az említett épület irodaház, amelyben a konyha is működik. Az irodaépület kommunális vizet és a konyhai zsírfogó szennyvizet közcsatornába vezetik. A Felügyelőség a kérelmet átvizsgálva megállapította, hogy az Engedély III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezet 4. Vízvédelmi előírások című fejezetrészének 4.2. pontjának módosításával az V. számú csatornát a KTVF: /2010. számú határozatával törölte. A Felügyelőség a Környezethasználó központi épületére vonatkozóan külön kibocsátási határértéket állapított meg, amelyet a KTVF: /2012. és a KTVF: /2011. számokon módosított, KTVF: /2011. számú határozatban adott ki. Az említett határozat részét képezik a kommunális vizek és a konyhai zsírfogóra vonatkozó előírások. Hulladékgazdálkodás: Az erőműben veszélyes hulladékok elsősorban az energiatermelés, üzemfenntartás, valamint a kapcsolódó kiegészítő folyamatokban és az irodai tevékenység során keletkeznek. A veszélyes hulladékok tárolása szelektíven, a hulladék jellegének megfelelő csomagolásban, EWC kódszámmal ellátva történik. A létesítmények el vannak látva munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhelyekkel, ahonnan részben az üzemi gyűjtőhelyre, részben pedig közvetlenül ártalmatlanításra szállítják el a hulladékot. Az erőmű területértékesítése következtében eladásra került az a terület is, melyen a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely volt. A Környezethasználó jelenlegi telephelyén kialakította a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyét, melynek szabályzatát a Felügyelőség elfogadta. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működtetésével kapcsolatban jelen határozat rendelkező részében előírásokat tett a Felügyelőség, egyidejűleg előírta megfelelő határidő megtételével, hogy szükséges a működtetésre vonatkozó szabályzatot aktualizálni. Az erőmű területén képződő nem veszélyes ipari hulladékot fém konténerben gyűjtik, azokat engedéllyel rendelkező szervezet szállítja el ártalmatlanításra. A keletkező nem veszélyes kommunális hulladékok a települési hulladék gyűjtésére alkalmas konténerben kerülnek gyűjtésre, ezeket heti két alkalommal ürítik. 18

19 A Környezethasználó a telephelyen nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékok a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben szereplő EWC kódszámokkal és megnevezéssel megjelölve kerülnek tárolásra. Az összegyűjtött hulladékokról folyamatos nyilvántartást vezetnek a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy a telephelyen foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, valamint a tárgyévben keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a vonatkozó rendeletben előírt értéket, az erőmű rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek körébe tartozik. Az adatszolgáltatási kötelezettségről jelen határozat 4. számú melléklete rendelkezik. Élővilág védelem: Budapest XI. kerület 4045/7 hrsz.-ú ingatlan nem képezi részét országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá az ingatlan nem része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének. Tájékoztatásul közöljük, hogy a dokumentációban foglaltakkal ellentétben a Lágymányosi-öböl - Kopaszi-gát helyi jelentőségű természetvédelmi oltalma már nem áll fent. Továbbá ugyanabban a sugarú körben, melybe a Sas-hegy és a Gellért-hegy beleesik, melyeket a dokumentáció megemlít, beleesik a Duna túloldalán lévő Budapesti botanikus kert is, mint országos jelentőségű védett természeti terület (a Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (X. 18.) KvVM rendelet). A Duna-folyam pedig részét képezi a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján HUDI20034 területkóddal, Duna és ártere elnevezésű, jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek (Natura 2000). Az erőmű a védett természeti értékeket normál üzemmenet mellett nem károsítja. * A Felügyelőség az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt, annak kiegészítéseit valamint a szakhatósági állásfoglalásokat. Összességében megállapítható, hogy a telep üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek használatát károsan befolyásolja. A Felügyelőség a dokumentációban részletezett hatások kiértékelése, vizsgálata, valamint a szakmai egyeztetés alapján az Engedélyben szereplő Környezetvédelmi előírásokat felülvizsgálta, azokat jelen határozat III. Környezetvédelmi Előírások című fejezetében szakterületenként különírva részben új előírások megtételével pontosította. Az Engedély indokolását is felülvizsgálta a Felügyelőség, jelen határozat indokolásában szakterületenként különírva tette meg megállapításait, átvezetve a jogszabályváltozásokat. A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének, a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Felügyelőség. 19

20 A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme. A dokumentációban nem került megjelölve, elkülönítve ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 3. b) pontja szerint minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez. A Felügyelőség a fentiek és a Kvtv. 66. (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (8) és (10) bekezdései alapján, valamint a Ket. 71. (1) és 72. (1) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Felügyelőség döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (víz- és talajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait. A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Felügyelőség a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő. Tájékoztatom, hogy a Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig. A Környezethasználó a évre vonatkozó fizetési kötelezettségének eleget tett. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. -a, a bejelentési kötelezettségről a Kvtv a alapján rendelkezett a Felügyelőség. Az Engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (8) bekezdésében foglaltakon alapul. Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy szennyezés esetén a Felügyelőség jelen engedély VII. fejezetébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. Felhívom továbbá Környezethasználó figyelmét, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a 134. d) pontja szerint, a 61. -ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, amelynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a Ket. 80. (3) és (4) bekezdései alapján a határozatot, mint hirdetményt megküldi az eljárásban részt vett Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzőjének, aki a kézhezvételt követően köteles gondoskodni annak nyilvános közzétételéről. A Jegyző tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. 20

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3363-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4319-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5-6/2/2013. Paksa

Részletesebben

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 793-2/2/2014./II. Tárgy: a Derula

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3838-1/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 7078-2/1/2014.I. Spiegler

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5125-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1676-1/1/2014. II. Tárgy: A Naturholztechnik

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VAV/KTF/2670-7/2015. Spiegler Mihály. Melléklet: Zalaegerszeg Város Polgármesteri Hivatal 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u

Tárgy: Szám: Ea.: VAV/KTF/2670-7/2015. Spiegler Mihály. Melléklet: Zalaegerszeg Város Polgármesteri Hivatal 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u Szám: Ea.: VAV/KTF/2670-7/2015. Spiegler Mihály Tárgy: Melléklet: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VAV/KTF/2670-6/2015. számú

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2698-2/2/2014. Tárgy: a Femat Hungária

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 627-4/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1090-10/3/2012./I. Jogi

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2798-10/2012. Tárgy: A Rega-Metall Fémfeldolgozó Kft. (2381

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2368-2/2/2014.I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 3550-5/3/2014.I.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A technológiához tartozó engedélyeztetni kívánt pontforrás adatai:

H A T Á R O Z A T. A technológiához tartozó engedélyeztetni kívánt pontforrás adatai: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Ügyiratszám: 16077-9-4/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Hollós Zita Tel.: +36 (62) 681-663 Tárgy: levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, hogy a Makó, Rákosi út 4. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, hogy a Makó, Rákosi út 4. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 16008-10-7/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Lipták Dávid Tel.: +36 (62) 553-060/44127 Tárgy: ASS Berendezési Rendszerek Bt., Makó levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2973-3/1/2014.I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2792-1/2012. Tárgy: Az Agro-Produkt Kft. pásztói sertéstelep

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1854-16/2012. Tárgy: Salgótarján, Hősök útja 2/a. szám (6924/2

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5513-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Szám: Ea.: VAV/KTF/4925-3/2015 Katavics Eszter Ágota dr. Bodorkós Erzsébet Tárgy: Melléklet: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106989-1-3/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál / dr. Valastyán Réka Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: KERAMAX Kft., Hódmezővásárhely, levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3180-4/1/2013. Paksa

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 100084-3-3/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Bakainé Dani Krisztina Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12801-9/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia/ Orosvári Tamás Melléklet: 1 db Nagycenk, Unser Lagerhaus Agrárkereskedelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105343-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: Ecorgan Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása H A

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

Iktatószám: VA/KTF02/2672-3/2016. Műsz. ea.: Törkenczi Arnold Telefon: (94)

Iktatószám: VA/KTF02/2672-3/2016. Műsz. ea.: Törkenczi Arnold Telefon: (94) Iktatószám: VA/KTF02/2672-3/2016. Műsz. ea.: Törkenczi Arnold Telefon: (94) 506-717 Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 22985-3/2011. Tárgy: Az EURO-METALL Öntödei Kft. 1045 Budapest,

Részletesebben