H-1131 Budapest, Rokolya u Telefon/Fax: (36-1) / Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow."

Átírás

1 MMG FLOW MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u Telefon/Fax: (36-1) / Honlap: FK 8500 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C - M A S S Intelligens jelfeldolgozó tömegáram mérésére Típusszám: A B C - D Gyártási szám: Gyártás kelte: július A műszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak kell lenni!

2 MMG FLOW FK 8500 Tartalomjegyzék 1. BEKAPCSOLÁS Bekapcsolás előtti teendők A készülék bekapcsolása A KIJELZŐ ÉS A KEZELŐSZERVEK Kijelző Kezelői nyomógombok A MENÜK RÉSZLETES LEÍRÁSA Initialization cmass v6.98x főmenü Diagnostic almenü Batch (adagolásvezérlés) almenü TOTAL (nullázható összegzők) almenü Measurement menü Calibration almenü (Nullázás) Normalize almenü Ásványolaj származékok normál sűrűségének és normál térfogatának számítása Kétkomponensű közegek összetételének számítása Inputs menü Driver (meghajtás) almenü Outputs menü Cu#1 output almenü Cu#2 output almenü Freq. output almenü PID control almenü System setup menü A készülék hidegindítása (Cold Reset) A program újraindítása (Software Reset) Constants menü A KIJELZÉS ÉS A MENÜK MÓDOSÍTÁSA AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSA, ADATVÉDELEM Numerikus adatok módosítása Karaktersor jellegű adatok változtatása Választható adatok módosítása Adatvédelem ÜZEMBE HELYEZÉS SOROS VONALI KOMMUNIKÁCIÓ A soros vonal beállítása A soros vonali protokoll C-FLOW karakteres protokoll (C-ASC) C-FLOW kommunikációs protokoll (C-BIN) A C-MASS felé adott parancs felépítése A C-MASS által kiadott válaszüzenet felépítése... 45

3 MMG FLOW FK A MODBUS üzenet felépítése MODBUS karakteres formátum (M-ASC) MODBUS bináris formátum (M-RTU) Hibajelzés válaszok Regiszterek olvasása funkció ( 03 Read Holding Registers ) Regiszterek módosítása funkció ( 16 Preset Multiple Registers ) Készülék azonosítása ( 17 Report Slave ID ) Regiszter cím kiolvasása Adat (item) definíció olvasása IEEE lebegőpontos szám leírása A C-MASS KÉSZÜLÉKBEN TÁROLT ADATOK LISTÁJA Ábrajegyzék 1. ábra A menürendszer felépítése ábra Adagolás vezérlés idődiagramja ábra Nullázható összegzők bemeneteinek vezérlése ábra Az áramkimenet vezérlése ábra A frekvencia kimenet vezérlése ábra. PID szabályozó blokkvázlata... 32

4 MMG FLOW FK BEKAPCSOLÁS 1.1. Bekapcsolás előtti teendők Mielőtt a jelfeldolgozó egységet mérés céljára fel kívánja használni, a következőket célszerű elvégezni: - Gondosan tanulmányozza át a Felhasználói Kézikönyvet. - A műszerkönyvben (MK 8500) leírtak maradéktalan elvégzése után kapcsolja a készüléket a hálózatra, és a gyakorlatban is ismerkedjen meg a kezelőszervek és a kijelző használatával, működésével. - Ellenőrizze a készülék memóriájában tárolt adatokat. Ha a készülék még nem volt üzembehelyezve, a memóriában a gyárilag beírt inicializálási (bekapcsolási) értékek szerepelnek. Ez esetben a memóriát az Üzembe helyezés c. fejezet szerint fel kell tölteni a megfelelő adatokkal A készülék bekapcsolása Jelen Felhasználói Kézikönyv feltételezi, hogy a készülék ki-bemeneti csatlakozói az előírásoknak megfelelően be vannak kötve, a hálózati táplálás biztosított. A következő fejezetek a készülék minden tagjára érvényes leírást tartalmazzák, azonban a kijelzésre vonatkozó leírások csak a B0-C típusú készülékekre érvényesek. A B0-C típusszámú készülékek távadóként üzemelnek, kijelzőt nem tartalmaznak, a készülék adatait csak soros vonalon keresztül lehet kiolvasni. Ebben az esetben a megfelelő paraméterek mellett található adat (item) sorszámok tartalmazzák a paraméter azonosító adatát. A készülék bekapcsolása után a kijelző felső sorában az Initialization szó jelenik meg. Ez a felirat csak bekapcsolás után látható, így az esetleges hálózatkimaradás jelzésére is szolgál. A jelfeldolgozó egyébként bekapcsolás után azonnal működik, a benne tárolt program szerint méri illetve értelmezi a bemeneteire érkező jeleket, számítja a számítandó értékeket, kimenetein szolgáltatja a megfelelő kimenő jeleket. Amennyiben a készülék bekapcsolás után a Cold start szöveget jelzi ki, akkor a tárolt adatok, konstansok értéke közül valamelyik megváltozott. Ezt az adatot jelzi ki az ErY adatban levő y karakter nagybetűre Y változása is. Ebben az esetben a fejezetben leírtak szerint kell a készüléket újraindítani. A hálózati feszültség ki- bekapcsolása nem szűnteti meg a hibajelzést.

5 MMG FLOW FK A KIJELZŐ ÉS A KEZELŐSZERVEK 2.1. Kijelző 1. sor: A készülék kijelzője ( B0-C típus esetén) kétsoros, 2x16 karakteres alfanumerikus LCD kijelző, amelynek egyes karakterei az alábbi jelentéssel bírnak: Az 1. karakter olyan általános információk kijelzésére van fenntartva, amelyeket a felhasználónak minden esetben célszerű tudnia, bármilyen adatot is jelez ki a készülék. Ezen a helyen a következő jelzések jelenhetnek meg: inverz E A hibajelzések (Error) valamelyike aktív. inverz! A figyelmeztető jelzések (Warning) valamelyike aktív. inverz b Adagolás tart jelzése. inverz z Nullázási folyamat jelzése. 2. sor: Ha egyidejűleg aktív több felsorolt jelzés, akkor az inverz karakterek felváltva jelennek meg. Ha egyik jelzés sem aktív, akkor ez a karakter üres. A karakter helyeken megjelenő információk a következők lehetnek: a. Bekapcsolás után az 1. sorban az Initialization szót írja ki, ami jelzi, hogy a készülék hálózatkimaradás után újraindult. A 2. sorban a kikapcsolás előtt kiválasztott adat vagy információ jelenik meg újra. b. Valamelyik adatcsoport (továbbiakban menü) neve. A név utal az adatok csoportosításának szempontjára. A menürendszer részletes leírását ld. a következő fejezetben. c. Valamely mért, számított vagy tárolt adat. Ebben az esetben a 2. karaktertől kezdődően max. 3 karakter az adat azonosító jele, majd üres karakter, utána az adat értéke (értéktől függő számjeggyel és formában kijelezve), a sor végén pedig az adat mértékegysége, ha van ilyen. A numerikus adatok maximum 6 jeggyel jelezhetők ki, a nem kijelzett tizedes jegyek kerekítve vannak. Ha az érték 6-nál több egész jegyből áll, vagy nél kisebb, a kijelzés normál alakra vált. (pl. 1.2E-7). d. A felhasználó által kiadható kezelői parancs. Az az adat látható a kijelzőn, amelyiket a kezelő a nyomógombok segítségével kiválaszt (ld. 5. fejezet).

6 MMG FLOW FK Kezelői nyomógombok A készülék előlapján 8 db nyomógomb helyezkedik el. Ezek a következők: (jobbra) illetve (balra) nyomógombok a kijelző "lapozására" szolgálnak, tehát pl. ha egy menü neve, vagy adat van a kijelzőn, akkor ezekkel a nyomógombokkal lehet a sorrendben előző illetve következő menüt, vagy adatot a kijelzőre kérni. A kijelezni kívánt értékes jegyek száma csökkenthető, illetve visszaállítható, ha a MOD nyomógomb állandó nyomva tartása mellett a illetve gombot megnyomjuk. A csökkenti, a növeli a kijelzett tizedes jegyek számát. (fel) illetve (le) nyomógomboknak egyrészt adatmódosításkor van szerepe, a számértéket lehet növelni vagy csökkenteni, másrészt olyan adatok kijelzésekor, amelyeknek többféle mértékegysége lehetséges, a mértékegység váltására szolgálnak. DSP (DISPLAY) adatkijelzés kérés nyomógomb. Ha a kijelzőn valamelyik menü neve van, a nyomógomb megnyomására a menüben levő első adat kerül a kijelzőre. Ha adat van a kijelzőn, akkor ez a nyomógomb hatástalan. ESC (ESCAPE) visszalépés a menükijelzés szintjére. Ha a kijelzőn valamilyen adat van kijelezve, akkor a nyomógomb megnyomása után annak a menünek a neve jelenik meg, amelyikben az adat szerepel. Ismételten megnyomva a nyomógombot a menüsor elejére kerülünk, tehát a legelső menü neve kerül a kijelzőre. Adatmódosítás üzemmódban a módosítás érvénytelenítésére szolgál. ENT (ENTER) nyomógomb egyrészt az adatmódosítás üzemmódba való belépésre, másrészt a módosított adat érvényesítésére (bevitelére) szolgál. Kezelői parancs üzemmódban ezzel a nyomógombbal lehet a parancsot érvényesíteni. MOD (MODIFY) nyomógombbal lehet a Kezelői parancs üzemmódba lépni, vagy más nyomógomb hatását módosítani. A nyomógombok használatát a következő fejezetekben részletesen ismertetjük.

7 MMG FLOW FK A MENÜK RÉSZLETES LEÍRÁSA A készülék kezelése és kijelzései a B0-C típusszámú készülékekben ún. menürendszerben vannak kialakítva. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók elvégzéséhez, kijelzéséhez szükséges adatok csoportosítva vannak. Ezeknek a főbb csoportoknak a neve a menü. A menürendszer szerkezetét az 1. ábra szemlélteti. Vastag vonallal bekeretezve a főmenü és menük, vékonnyal az almenük láthatók. TOTAL Batch Calibration PID control cmass v6.97x (főmenü) Measurement Inputs Outputs System setup Constants Diagnostic Normalize Fraction Driver Cu#1 output Cu#2 output Freq. output 1. ábra A menürendszer felépítése A,,, nyomógombokkal lehet a menüket "lapozni". A megfelelő nyomógombbal az ábrán feltüntetett irányban lehet a menük között lépkedni. Pl. az Inputs menüből a gombbal az Outputs, a gombbal a Measurement menüre léphetünk. Ez a menüszerkezet biztosítja, hogy bármelyik menüből egyszerűen és gyorsan áttérhetünk bármelyik másik menübe. A menükön belül elérhető adatokat, információkat és egyéb kezelői lehetőségeket a következő fejezetben ismertetjük. A menükben szereplő adatok kijelzését a DSP nyomógomb megnyomásával lehet kezdeményezni. Az adatokat "lapozni" a vagy gombokkal lehet. Azoknál az adatoknál, ahol több mértékegység lehetséges, ezek váltása a vagy gombokkal történik. Az ESC nyomógomb megnyomására a kijelzőre visszatér a menü neve.

8 MMG FLOW FK Initialization Az Initialization kijelzés csak a bekapcsolás, illetve Software Reset után jelenik meg a kijelző felső sorában. Az esetleges hálózatkimaradás jelzésére szolgál. Ha bármelyik nyomógombot megnyomjuk, az az adat kerül a kijelzőre, amelyik a hálózat megszűnte előtt volt rajta. Hidegindítás után az Initialization jelzés helyett Cold Start jelenik meg. Hidegindításnak nevezzük azt az állapotot, amikor a RAM-ban tárolt ellenőrző byte-ok értéke megváltozik. (Ld fejezet!) 3.2. cmass v6.98x főmenü A menü neve tartalmazza a készülék nevét, valamint a működtető program verziószámát. Esetünkben a menü neve cmass v6.98x. Ebben a menüben találhatók az összegzett mérési eredmények. A menübe lépve a ΣM adat jelenik meg. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 030:ΣM Összegzett tömeg kg nem lehet 031:ΣM1 Frakció 1 összegzett tömeg kg nem lehet 032:ΣV Összegzett üzemi térfogat m3 nem lehet 033:ΣVn Összegzett normál térfogat m3 nem lehet 085:ΣM2 Frakció 2 összegzett tömeg kg nem lehet Az adatok jelentése: ΣM A tömegáramlásmérő által mért összegzett tömeg. Mértékegysége g, kg, t. ΣM1 Az 1. frakció összegzett tömege. Mértékegysége g, kg, t. ΣV A tömegáramlásmérő által mért összegzett térfogat. Mértékegysége l, m 3. ΣVn Az 1. frakció összegzett normál térfogata. Mértékegysége l, m 3, hlf. ΣM2 A 2. frakció összegzett tömege. Mértékegysége g, kg, t.

9 MMG FLOW FK Diagnostic almenü A Diagnostic almenü tartalmazza a mérőkörrel kapcsolatos hibajelzéseket, határérték túllépések és a számításokhoz szükséges állandók hibás megadásának jelzését. A menübe lépve a Err adat jelenik meg. A C-MASS jelfeldolgozó egység kétszintű hibavizsgálattal rendelkezik. Az első szinten (ErP, ErF, ErD, ErT) az érzékelők jeleinek hihetőségvizsgálata történik. A második szint (WaD, WaT, WaM, WaO) a felhasználó által beállított határértékek túllépéséről ad figyelmeztetést. Az első szinten hibajelzést, a másodikon figyelmeztető jelzést ad a készülék. Bármelyik hibajelzés hatására az Err adat jelez, amelyből megtudhatjuk milyen típusú hibáról van szó. Bármelyik határérték túllépését a War adat jelzi. A készülék ALARM kimenete mind hibajelzés, mind határérték túllépés esetén jelez. A LIMIT kimenet akkor ad jelzést, ha a kijelölt paraméter mért értéke kívül esik a beállított határértékeken. Hibamentes esetben mindkét kimenet rövidre zárt állapotban van. Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 000:Err Általános hibajelzések nem lehet 001:ErP P88 kommunikáció hibák nem lehet 002:ErF Fourier mérés hibabitek nem lehet 003:ErD Sűrűség számítás hibabitek nem lehet 004:ErT Hibajelzések a hőmérőről nem lehet 005:War Figyelmeztető jelzések nem lehet 006:WaD Sűrűség határérték túllépés nem lehet 007:WaT Hőmérséklet határérték túllépés nem lehet 008:WaM Tömegáram határérték túllépés nem lehet 009:WaO Figyelmeztető jelzés a kimenetekről nem lehet 012:ErY Rendszer hibák bitjei nem lehet Az adatok jelentése: Err Általános hibajelzések 1. Az ErP -ben hibajelzés van p vagy P 2. Az ErF -ben hibajelzés van f vagy F 3. Nem használt bit. 4. Az ErD -ben hibajelzés van d vagy D 5. Az ErT -ben hibajelzés van t vagy T 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Az ErY -ban hibajelzés van y vagy Y A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErP P88 kommunikáció hibák 1. Nem értelmezett parancs c vagy C 2. Illegális sorszám i vagy I 3. Az adat típus nem egyezik t vagy T 4. Az adattömb hossza nem megfelelő l vagy L 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

10 MMG FLOW FK 8500 ErF Fourier analízis hibabitek 1. PLL szinkron hiba, vagy nincs bemenő jel f vagy F 2. Az A jel amplitúdója kicsi a vagy A 3. Nem használt bit. 4. Az A jelet követő A/D alulcsordult (000H) l vagy L 5. Az A jelet követő A/D túlcsordult (0FFFH) h vagy H 6. Nem használt bit. 7. A B-A jelet követő A/D alulcsordult (000H) l vagy L 8. A B-A jelet követő A/D túlcsordult (0FFFH) h vagy H A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErD Sűrűség számítás hibabitek 1. A sűrűség értéke kisebb mint 0 g/l l vagy L 2. A sűrűség értéke nagyobb mint 2500 g/l h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErT Hőmérsékletmérés hibabitek 1. Ellenálláshőmérő zárlat l vagy L 2. Ellenálláshőmérő szakadás h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. War Figyelmeztető jelzések 1. Az WaD -ben hibajelzés van d vagy D 2. Az WaT -ben hibajelzés van t vagy T 3. Az WaM -ben hibajelzés van m vagy M 4. Az WaO -ben hibajelzés van o vagy O 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaD Sűrűség határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Normalize/Frakció számítás hiba c vagy C 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

11 MMG FLOW FK 8500 WaT Hőmérséklet határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaM Tömegáram határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaO Figyelmeztető jelzés a kimenetekről 1. Soros vonal kommunikáció hiba s vagy S 2. PID szabályozó integrátor határolás p vagy P 3. Cu#1 áramkimenet nem állítható be c vagy C 4. (információs bit) mindig 1 5. Cu#2 áramkimenet nem állítható be c vagy C 6. (információs bit) mindig 2 7. Frekvencia kimenet nem állítható be f vagy F 8. Távszámláló kimenet hiba r vagy R A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErY Rendszerhiba bitek 1. XRAM hidegindítás jelzése x vagy X 2. Nem használt bit. 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

12 MMG FLOW FK Batch (adagolásvezérlés) almenü A készülékkel adagvezérlési funkciót is meg lehet valósítani. Az adagolás történhet az összegzett tömeg, vagy az összegzett térfogat alapján. Az adagolás típusa kétféle lehet. Az első esetben a készülék az egyszerű adagolás vezérlést valósítja meg. Az adagolás vezérlésére a BOUT relé szolgál. A BOUT relé érintkezői bezárnak és zárva maradnak az egész adagolás alatt azaz amíg a mérőn átáramlik a beállított XbM tömeg. A BOUT kimenetet lassú adagolás kimenetnek nevezhetjük. A másik esetben a BOUT kimenet mellett a ZOUT kimenet is vezérlő jelet ad, így megvalósítható az ún. lassú és gyors adagolásvezérlés. A BOUT relé úgy működik mint az előző esetben. A ZOUT relé érintkezői zárnak ha Xb>XbL, majd kinyitnak ha Xb>(XbM-XbL). A ZOUT kimenetet gyors adagolás kimenetnek nevezhetjük. (Ld. 2. ábra) Mindkét relé mágnesszelepet vagy szivattyút vezérelhet. A vezérlésnél figyelembe kell venni a kimeneti relék terhelhetőségét, szükség esetén illesztő egységeket kell alkalmazni. Ha mindkét relé zárva van (mindkét szivattyú működik, illetve mindkét mágnesszelep nyitva van) nagy az áramlási sebesség, gyors az adagolás. Ha csak az egyik relé (BOUT) van nyitva, akkor a vele működtetett szivattyú (mágnesszelep) biztosítja az áramlást, így kicsi az áramlási sebesség, lassú az adagolás, viszont az adagolás pontossága megnő. Az adagolás vezérlés módja a Outputs menüben található 098:zOu adatban választható. Amennyiben a 098:zOu adat usexbl állapotú, akkor az adagolást két relével lehet vezérelni. Amennyiben XbL>XbM/2 akkor a ZOUT relé nem működik az adagolás alatt. m [kg] XbM 091 XbM - XbL Xb 092 Az adag aktuális értéke XbL 095 ZOUT relé zárva t [s] HA 098: zou = usexbl BOUT relé zárva 2. ábra Adagolás vezérlés idődiagramja

13 MMG FLOW FK 8500 A Batch menübe lépve a Xb adat jelenik meg. Az adagolás indítása három féle módon történhet. Az adagolást lehet indítani a nyomógombokról, a BIN bemenetről vagy a soros vonalon keresztül. Adagvezérlés indítása nyomógombokról: Hívja a kijelzőre a Batch menüt. A MOD gomb megnyomása után a kijelzőn Batch START? felirat jelenik meg. Az ENT nyomógomb megnyomása után az adagolás elindul és a kijelzőn ismét a Batch menü felirat jelenik meg. Az adagvezérlést a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani. A MOD gomb megnyomásával a kijelzőn Batch STOP? felirat jelenik meg, az ENT nyomógomb megnyomásával az adagvezérlés leállítható. Az XbM értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le az adagolást. Adagvezérlés indítása BIN bemenetről: Az adagolást a BIN bemenetre adott külső jel segítségével is el lehet indítani. A bemeneti optocsatoló jelalakját a 094:bIn adatban kell kiválasztani. Az adagolás indításának és leállításának különböző módjait a 094:bIn adat részletes ismertetése tartalmazza. Adagvezérlés indítása soros vonalon keresztül: Az adagolás indítását és állítását soros vonalon keresztül is el lehet indítani, vagy meg lehet állítani. Erre a célra a 090:bMo adat szolgál. Az adat három állapotban lehet: 0 = NoBatch nincs adagolás, 1 = StartB adagolás indítás, 2 = BATCH adagolás tart. Az adagvezérlés indításához a StartB állapotot kell beállítani. Az adagvezérlést a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani a NoBatch állapotot beállítva. Az XbM értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le az adagolást. Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 092:Xb Az adag aktuális értéke [-] nem lehet 093:XbI Az adagolás növekmény választó > ΣM upw 094:bIn A BIN optobemeneti jel típusa upw 095:XbL Adag alacsony áramlással [-] upw 091:XbM Az adag maximális értéke [-] upw Az adatok jelentése: Xb Az adag aktuális értéke. Az adagolás alatt átfolyt mennyiséget jelzi. Mértékegysége g, kg, t vagy l, m 3 a beállított adagvezérléstől függően. XbI Az adagolás vezérlésének forrásadata. 030:ΣM adagvezérlés az összegzett tömegről 032:ΣV adagvezérlés az összegzett térfogatról bin Az adagolásvezérlő BIN optocsatoló jelének típusa ^ ^ Az adagolás indítása pozitív impulzussal történik (a LED világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor újabb felfutó impulzussal ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 0. A vezérlő impulzus minimális ideje 100ms.

14 MMG FLOW FK 8500 XbL XbM v v Az adagolás indítása negatív impulzussal történik (a LED kialszik). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor újabb lefutó impulzussal ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 1. A vezérlő impulzus minimális ideje 100ms. Gate=1 Az adagolás indítása logikai 1 szinttel történik (a LED világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor a BIN bemenet vezérlő szintjének 0-ra állításával ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 2. Gate=0 Az adagolás indítása logikai 0 szinttel történik (a LED nem világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor a BIN bemenet vezérlő szintjének 1-re állításával ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 3. A gyors adagolás előtti és utáni adagmennyiség, azaz az alacsony áramlással töltendő mennyiség értéke. (ld. 2. ábra!) Az adag maximális értéke. Az adagvezérlés tömeg-, vagy térfogategységenként történhet. Mértékegysége g, kg, t vagy l, m 3 a beállított adagvezérléstől függően. Figyelem! Az adagolás indítása, vagy leállítása után 1 s ideig a vezérlő bemenet érzéketlen a változásokra, hogy a kontaktus esetleges pergése ne okozzon zavart az adagolásban.

15 MMG FLOW FK TOTAL (nullázható összegzők) almenü Ebben a menüben három független nullázható összegző számláló található. A három számláló külön-külön programozható a 3. ábrának megfelelő módon. A felhasználó választhatja ki a szükséges forrásadatot, és az összegzés módját. A számlálók alkalmazásával lehetővé válik pl. kétirányú áramlásmérésnél a pozitív és negatív irányú áramlás külön-külön összegzése, vagy adagolásvezérlés esetén a kiadott adagok összegzése. A nullázható számlálók nullázása három féle módon, a nyomógombokról, a ZIN bemenetről vagy a soros vonalon keresztül történhet. Σ1X 041 Σ2X 042 Σ3X Normal 1 - PosInc 2 - NegInc 3 - AbsInc Növekmény típus választó Σ1s 047 Σ2s 048 Σ3s 049 Forrásadat választó Σ1I 044 Σ2I 045 Σ3I 046 ΣM 030 ΣV 032 ΣM1 031 ΣM2 085 ΣVn 033 ΣXb ábra Nullázható összegzők bemeneteinek vezérlése Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 041:Σ1X 1. nullázható összegző kg nem lehet 042:Σ2X 2. nullázható összegző kg nem lehet 043:Σ3X 3. nullázható összegző kg nem lehet 044:Σ1I 1. nullázható összegző forrása > ΣM upw 045:Σ2I 2. nullázható összegző forrása > ΣM upw 046:Σ3I 3. nullázható összegző forrása > ΣM upw 047:Σ1s 1. összegző növekményének típusa Normal upw 048:Σ2s 2. összegző növekményének típusa Normal upw 049:Σ3s 3. összegző növekményének típusa Normal upw 038:Σ0F Számláló nullázás funkció upw 039:Σ0P Számláló nullázás védelem upw

16 MMG FLOW FK 8500 Az adatok jelentése: Σ1X Σ2X Σ3X Σ1I Σ2I Σ3I Σ1s Σ2s Σ3s Σ0F 1. nullázható összegző 2. nullázható összegző 3. nullázható összegző Az összegzés módja a 047:Σ1s, 048:Σ2s, 049:Σ3s adatok segítségével választható. 1. nullázható összegző forrása 2. nullázható összegző forrása 3. nullázható összegző forrása Mindhárom számláló külön-külön programozható. A számláló forrásadatát a következő összegzett értékekből lehet kiválasztani: 030:ΣM, összegzett tömeg, 032:ΣV, összegzett térfogat, 031:ΣM1, frakció 1 összegzett tömeg, 085:ΣM2, frakció 2 összegzett tömeg, 033:ΣVn, összegzett normál térfogat, 092:ΣXb, adagolás vezérlés esetén az összegzett adag. 1. összegző növekményének típusa 2. összegző növekményének típusa 3. összegző növekményének típusa A számlálók növekménye külön-külön programozható. 0 - Normal a választott összegzett érték növekményét mindig előjel helyesen adja hozzá a számláló értékéhez. 1 - PosInc a választott összegzett érték pozitív növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. 2 - NegInc a választott összegzett érték negatív növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. 3 - AbsInc a választott összegzett érték abszolút növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. Számláló nullázás funkció elindításával törlődő számlálók felsorolása A 038:Σ0F adat lehetséges értékei: 0 = NoClear Nincs nullázás. 1 = Clr(1) 1. számláló nullázódik 2 = Clr(2) 2. számláló nullázódik 3 = Clr(12) 1. és 2. számláló nullázódik 4 = Clr(3) 3. számláló nullázódik 5 = Clr(13) 1. és 3. számláló nullázódik 6 = Clr(23) 2. és 3. számláló nullázódik 7 = Clr(123) 1., 2. és 3. számláló nullázódik Számlálók nullázása a kezelői nyomógombokról: A menünév (TOTAL) kijelzésekor megnyomva a MOD nyomógombot megjelennek a Clear szó után a Σ0F-ben kiválasztott Clr() argumentumaiként megadott számlálók azonosító jelei. Az ENT nyomógomb megnyomásakor nullázódik a megnevezett számláló(k) tartalma. Ha a nullázás tiltott, akkor a MOD nyomógomb megnyomásakor megjelenik a kijelzőn az WRONG upw felirat, ami tájékoztatja a kezelőt, hogy a jelszót be kell állítani.

17 MMG FLOW FK 8500 Számlálók nullázása az ZIN bemenetről: Amennyiben az Inputs menüben található 099:zIn ZIN bemenet választó értéke ClrTotal, akkor a ZIN bemenetre adott impulzusjel hatására is megtörténik a 038:Σ0F adattal kijelölt számlálók nullázása. Fontos! Ha a 099:zIn adat állapota zctrl akkor a ZIN bemeneti jel hatására a mérőcső nullázási funkciója indul el! Számlálók nullázása soros vonalon keresztül: A számlálók nullázásának harmadik (soros vonalon keresztül történő) módja a 040:Σ00 adat beállítása. Ezen választó adatot bármely 0-tól különböző értékre átírva az adott számláló(k) törlése azonnal megtörténik, majd az adat visszaáll a NoClear állapotba. A 040:Σ00 adat lehetséges értékei: 0 = NoClear 1 = Clear Σ1X 2 = Clear Σ2X 3 = Clear Σ3X 4 = CLEAR ALL A gyári jelszó (141:mPw) aktív állapotában (145:Pws = um.s...) a CLEAR ALL állapot beállításakor az összes számláló, passzív állapotában (145:Pws = um.s...) csak a nullázható számlálók törlődnek. Az összes számláló nullázásakor megváltozik az OMH szám. Σ0P Számláló nullázás védelem. Amennyiben a Σ0P választó értéke NoPsw, akkor a nullázás bármikor elvégezhető. Ha a Σ0P választó értéke upsw, akkor a nullázás csak a felhasználói jelszó 142:uPw aktív (a 145:Pws adatban nagy U karakter) állapotában lehetséges.

18 MMG FLOW FK Measurement menü A Measurement menü tartalmazza a tömegáram, térfogatáram, hőmérséklet, sűrűség pillanatértékeit. Ebben a menüben lehet beállítani néhány mért paraméter határértékét. A menübe lépve az Mf adat jelenik meg. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 020:Mf Tömegáram kg/s nem lehet 023:MLo Tömegáram alsó határérték kg/s upw 024:MHi Tömegáram felső határérték kg/s upw 025:Vf Üzemi térfogatáram m3/s nem lehet 026:Vnf Normál térfogatáram m3/s nem lehet 027:%Mf Tömegáram százalékban % *Itm29 nem lehet 051:De Számított sűrűség g/l nem lehet 052:DLo Sűrűség alsó határérték g/l upw 053:DHi Sűrűség felső határérték g/l upw 130:T Mért hőmérséklet C nem lehet 131:TLo Hőmérséklet alsó határérték C upw 132:THi Hőmérséklet felső határérték C upw Az adatok jelentése: Mf A mérendő közeg tömegárama. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. MLo Tömegáram alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. MHi Tömegáram felső határérték. Beállítható. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. A határértékek vizsgálat a 014:MLi adat állapotától függ. A 014:MLi adat lehetséges értékei: 0 = Normal 1 = MfAbs Amennyiben az adat értéke MfAbs akkor a határérték vizsgálat a tömegáram abszolút értékével történik. Vf A mérendő közeg térfogatárama. Mértékegysége l/s, l/m, m 3 /s, m 3 /h. Vnf Az 1. frakció normál térfogatárama. Mértékegysége l/s, l/m, m 3 /s, m 3 /h. %Mf A mérendő közeg tömegáramának %-os értéke. De A mérendő közeg számított sűrűsége. Mértékegysége kg/l, g/l. DLo Sűrűség alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége kg/l, g/l. DHi Sűrűség felső határérték. Beállítható. Mértékegysége kg/l, g/l. T A mérendő közeg hőmérséklete. Mértékegysége C. TLo Hőmérséklet alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége C. THi Hőmérséklet felső határérték. Beállítható. Mértékegysége C.

19 MMG FLOW FK Calibration almenü (Nullázás) Ebben a menüben találhatók az áramlás nélküli esetben mért adatok, amelyek az érzékelő ún. Zero időeltolásának megállapításához szükségesek. A nullázási funkciót elindítani csak a cső mérőközeggel feltöltött, de lezárt állapotában szabad. A nullázási funkció indítása három féle módon történhet: Nullázás indítása nyomógombokról: Hívja a kijelzőre a Calibration menüt. A MOD gombot megnyomva a kijelzőn Zero START? felirat jelenik meg. Az ENT nyomógomb megnyomása után a nullázás elindul és a kijelzőn ismét a Calibration menü felirat jelenik meg. A nullázási folyamatot a beállított maximális érték (znm) elérése előtt is le lehet állítani. A MOD gomb megnyomásával a kijelzőn Zero STOP? felirat jelenik meg, az ENT nyomógomb megnyomásával a nullázás leállítható. Az znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. Nullázás indítása ZIN bemenetről: Amennyiben a Inputs menüben található 099:zIn bemenet választó értéke zctrl, akkor a ZIN bemenetre adott impulzusjel hatására is elindul a nullázási funkció. A bemeneti optocsatolóra adott jel lefutó éle indítja a folyamatot. A nullázást le lehet állítani a ZIN bemenetre adott újabb jel segítségével, amennyiben a nullázás mintaszáma kisebb mint znm. Az znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. Fontos! Ha a 099:zIn adat állapota ClrTotal akkor a ZIN bemeneti jel hatására a nullázható számlálók nullázása történik! Nullázás indítása soros vonalon keresztül: A nullázás indítását és állítását soros vonalon keresztül is el lehet indítani, vagy meg lehet állítani. Erre a célra a 100:zMo adat szolgál. Az adat három állapotban lehet: 0 = NoZero nincs nullázás, 1 = StartZ nullázás indítás, 2 = ZeroCAL a nullázás tart. A nullázás indításához a StartZ állapotot kell beállítani. A nullázást a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani a NoZero állapotot beállítva. A znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 101:zdt dt, ha nincs áramlás s mpw 102:zN Zéro kal. minták száma [-] nem lehet 103:zNM Zéro kal. max. mintaszám [-] mpw 104:zdM dt zéró elfogadási határ s mpw 105:dt "A"-"B" jel időkülönbség s nem lehet Az adatok jelentése: zdt dt értéke áramlás nélküli esetben. Mértékegysége s. zn Zéró kalibrálás során mért minták száma. Azt jelzi, hogy a nullázás során hányadik mintánál tart a készülék. znm Zéró kalibrálás max mintaszám. A nullázás során ennyi mintából állapítja meg a készülék a zdt értékét. zdm Amennyiben a 105:dt adat értéke nagyobb a zdm értékénél, akkor a nullázás nem indítható el. Ha a nullázás eredménye nagyobb mint ez az érték, akkor az előző zdt marad érvényben. dt A és B jel időkülönbsége (s). A Fourier analízis eredményeként számított érték.

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

UNIFLOW-200. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Műszerkönyv

UNIFLOW-200. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Műszerkönyv UNI200_1_12m_r3_muszerkonyv UNIFLOW200 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló anyagok mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU. Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU. Felhasználói Kézikönyv Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést tilos vegyes

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv 1 DATECS Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Zalotay Péter Programozható irányítások I. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. R É S Z...6 Az irányítástechnika rendszertechnikai összefoglalása....6

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

Univerzális szabályozó. Kezelési leírás

Univerzális szabályozó. Kezelési leírás Univerzális szabályozó Kezelési leírás Olvassa el a kezelési utasítást mielõtt a mûszert üzembe helyezné, tartsa a egy mindenki számára elérhetõ helyen. Kérjük segítsen nekünk ezt e kezelési utasítást

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft.

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. H-2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. Telefon: 06 26 540 575 Fax: 06 26 343 502 E-mail: automatik@weszta-t.hu, www.weszta-t.hu GYÁRTMÁNYKATALÓGUS 2015 Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer CASSA NEW Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer BUDAPEST 2002. Xix Software Kft. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY A CASSA PROGRAMCSOMAGRA... 3 BEVEZETÉS... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K e z e l ő i l e í r á s

K e z e l ő i l e í r á s Kezelői leírás Kezelői leírás 2010 május 10 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2010 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: (96) 506-930

Részletesebben

HOROMETER HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Korszerű Óra Mérő Technológia. Verziószám: 1.43

HOROMETER HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Korszerű Óra Mérő Technológia. Verziószám: 1.43 Korszerű Óra Mérő Technológia Verziószám: 1.43 HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK A Horometer 3 A Horometer kezelése 4 A főmenü 4 A gombok használata beállít menüben 5 A beállít menü paraméterei

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA: 2014.07. 21.

VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA: 2014.07. 21. VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA: 2014.07. 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ORIGO POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER HARDVER KONFIGURÁCIÓJA... 3 2. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 IXP 100-AS SOROZAT Gyártó: EGY AJTÓS BELÉPTETŐ RENDSZER 101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 R (031) 700-1087 (031) 700-1511 (e-mail) impro@impro.net

Részletesebben

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató IP-Bridge v1.11 Telepítői és kezelői útmutató Tartalomjegyzék 1. Műszaki információ 2. A készülék feladata, felhasználási területei 3. A modul bekötése 3.1. A bemenetek bekötése 3.2. A kimenetek bekötése

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ abax Kétirányú vezeték nélküli rendszer VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ ACU-100 1.04-es Program verzió Felhasználói kézikönyv 1471! 2 FONTOS A vezérlő az elektrosztatikus hatásokra érzékeny elektronikus

Részletesebben

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék I. A TC-PRO482 univerzális számláló, időzítő, tachométer 1. Jellemző paraméterek 3. oldal 2. Típushatározó 3. oldal

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 Tartalomjegyzék 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 1.1. Hardver konfiguráció leírása...1 1.2. Szoftver konfiguráció leírása...1 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások...1

Részletesebben

Redakcja 1.2 Verzió szám: 1.2. Előszó 3. 1 Általános leírás 5

Redakcja 1.2 Verzió szám: 1.2. Előszó 3. 1 Általános leírás 5 Verzió szám:.2 TARTALOM Előszó 3 Általános leírás 5. Pénztárgép részei 5.2 Billentyűzet 5.3 A pénztárgép feszültség ellátása 7.4 Papír szalag csere 7 2 Menü elérése 9 3 Menük tartalma 9 3. Jelentések elérése

Részletesebben