H-1131 Budapest, Rokolya u Telefon/Fax: (36-1) / Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow."

Átírás

1 MMG FLOW MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u Telefon/Fax: (36-1) / Honlap: FK 8500 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C - M A S S Intelligens jelfeldolgozó tömegáram mérésére Típusszám: A B C - D Gyártási szám: Gyártás kelte: július A műszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak kell lenni!

2 MMG FLOW FK 8500 Tartalomjegyzék 1. BEKAPCSOLÁS Bekapcsolás előtti teendők A készülék bekapcsolása A KIJELZŐ ÉS A KEZELŐSZERVEK Kijelző Kezelői nyomógombok A MENÜK RÉSZLETES LEÍRÁSA Initialization cmass v6.98x főmenü Diagnostic almenü Batch (adagolásvezérlés) almenü TOTAL (nullázható összegzők) almenü Measurement menü Calibration almenü (Nullázás) Normalize almenü Ásványolaj származékok normál sűrűségének és normál térfogatának számítása Kétkomponensű közegek összetételének számítása Inputs menü Driver (meghajtás) almenü Outputs menü Cu#1 output almenü Cu#2 output almenü Freq. output almenü PID control almenü System setup menü A készülék hidegindítása (Cold Reset) A program újraindítása (Software Reset) Constants menü A KIJELZÉS ÉS A MENÜK MÓDOSÍTÁSA AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSA, ADATVÉDELEM Numerikus adatok módosítása Karaktersor jellegű adatok változtatása Választható adatok módosítása Adatvédelem ÜZEMBE HELYEZÉS SOROS VONALI KOMMUNIKÁCIÓ A soros vonal beállítása A soros vonali protokoll C-FLOW karakteres protokoll (C-ASC) C-FLOW kommunikációs protokoll (C-BIN) A C-MASS felé adott parancs felépítése A C-MASS által kiadott válaszüzenet felépítése... 45

3 MMG FLOW FK A MODBUS üzenet felépítése MODBUS karakteres formátum (M-ASC) MODBUS bináris formátum (M-RTU) Hibajelzés válaszok Regiszterek olvasása funkció ( 03 Read Holding Registers ) Regiszterek módosítása funkció ( 16 Preset Multiple Registers ) Készülék azonosítása ( 17 Report Slave ID ) Regiszter cím kiolvasása Adat (item) definíció olvasása IEEE lebegőpontos szám leírása A C-MASS KÉSZÜLÉKBEN TÁROLT ADATOK LISTÁJA Ábrajegyzék 1. ábra A menürendszer felépítése ábra Adagolás vezérlés idődiagramja ábra Nullázható összegzők bemeneteinek vezérlése ábra Az áramkimenet vezérlése ábra A frekvencia kimenet vezérlése ábra. PID szabályozó blokkvázlata... 32

4 MMG FLOW FK BEKAPCSOLÁS 1.1. Bekapcsolás előtti teendők Mielőtt a jelfeldolgozó egységet mérés céljára fel kívánja használni, a következőket célszerű elvégezni: - Gondosan tanulmányozza át a Felhasználói Kézikönyvet. - A műszerkönyvben (MK 8500) leírtak maradéktalan elvégzése után kapcsolja a készüléket a hálózatra, és a gyakorlatban is ismerkedjen meg a kezelőszervek és a kijelző használatával, működésével. - Ellenőrizze a készülék memóriájában tárolt adatokat. Ha a készülék még nem volt üzembehelyezve, a memóriában a gyárilag beírt inicializálási (bekapcsolási) értékek szerepelnek. Ez esetben a memóriát az Üzembe helyezés c. fejezet szerint fel kell tölteni a megfelelő adatokkal A készülék bekapcsolása Jelen Felhasználói Kézikönyv feltételezi, hogy a készülék ki-bemeneti csatlakozói az előírásoknak megfelelően be vannak kötve, a hálózati táplálás biztosított. A következő fejezetek a készülék minden tagjára érvényes leírást tartalmazzák, azonban a kijelzésre vonatkozó leírások csak a B0-C típusú készülékekre érvényesek. A B0-C típusszámú készülékek távadóként üzemelnek, kijelzőt nem tartalmaznak, a készülék adatait csak soros vonalon keresztül lehet kiolvasni. Ebben az esetben a megfelelő paraméterek mellett található adat (item) sorszámok tartalmazzák a paraméter azonosító adatát. A készülék bekapcsolása után a kijelző felső sorában az Initialization szó jelenik meg. Ez a felirat csak bekapcsolás után látható, így az esetleges hálózatkimaradás jelzésére is szolgál. A jelfeldolgozó egyébként bekapcsolás után azonnal működik, a benne tárolt program szerint méri illetve értelmezi a bemeneteire érkező jeleket, számítja a számítandó értékeket, kimenetein szolgáltatja a megfelelő kimenő jeleket. Amennyiben a készülék bekapcsolás után a Cold start szöveget jelzi ki, akkor a tárolt adatok, konstansok értéke közül valamelyik megváltozott. Ezt az adatot jelzi ki az ErY adatban levő y karakter nagybetűre Y változása is. Ebben az esetben a fejezetben leírtak szerint kell a készüléket újraindítani. A hálózati feszültség ki- bekapcsolása nem szűnteti meg a hibajelzést.

5 MMG FLOW FK A KIJELZŐ ÉS A KEZELŐSZERVEK 2.1. Kijelző 1. sor: A készülék kijelzője ( B0-C típus esetén) kétsoros, 2x16 karakteres alfanumerikus LCD kijelző, amelynek egyes karakterei az alábbi jelentéssel bírnak: Az 1. karakter olyan általános információk kijelzésére van fenntartva, amelyeket a felhasználónak minden esetben célszerű tudnia, bármilyen adatot is jelez ki a készülék. Ezen a helyen a következő jelzések jelenhetnek meg: inverz E A hibajelzések (Error) valamelyike aktív. inverz! A figyelmeztető jelzések (Warning) valamelyike aktív. inverz b Adagolás tart jelzése. inverz z Nullázási folyamat jelzése. 2. sor: Ha egyidejűleg aktív több felsorolt jelzés, akkor az inverz karakterek felváltva jelennek meg. Ha egyik jelzés sem aktív, akkor ez a karakter üres. A karakter helyeken megjelenő információk a következők lehetnek: a. Bekapcsolás után az 1. sorban az Initialization szót írja ki, ami jelzi, hogy a készülék hálózatkimaradás után újraindult. A 2. sorban a kikapcsolás előtt kiválasztott adat vagy információ jelenik meg újra. b. Valamelyik adatcsoport (továbbiakban menü) neve. A név utal az adatok csoportosításának szempontjára. A menürendszer részletes leírását ld. a következő fejezetben. c. Valamely mért, számított vagy tárolt adat. Ebben az esetben a 2. karaktertől kezdődően max. 3 karakter az adat azonosító jele, majd üres karakter, utána az adat értéke (értéktől függő számjeggyel és formában kijelezve), a sor végén pedig az adat mértékegysége, ha van ilyen. A numerikus adatok maximum 6 jeggyel jelezhetők ki, a nem kijelzett tizedes jegyek kerekítve vannak. Ha az érték 6-nál több egész jegyből áll, vagy nél kisebb, a kijelzés normál alakra vált. (pl. 1.2E-7). d. A felhasználó által kiadható kezelői parancs. Az az adat látható a kijelzőn, amelyiket a kezelő a nyomógombok segítségével kiválaszt (ld. 5. fejezet).

6 MMG FLOW FK Kezelői nyomógombok A készülék előlapján 8 db nyomógomb helyezkedik el. Ezek a következők: (jobbra) illetve (balra) nyomógombok a kijelző "lapozására" szolgálnak, tehát pl. ha egy menü neve, vagy adat van a kijelzőn, akkor ezekkel a nyomógombokkal lehet a sorrendben előző illetve következő menüt, vagy adatot a kijelzőre kérni. A kijelezni kívánt értékes jegyek száma csökkenthető, illetve visszaállítható, ha a MOD nyomógomb állandó nyomva tartása mellett a illetve gombot megnyomjuk. A csökkenti, a növeli a kijelzett tizedes jegyek számát. (fel) illetve (le) nyomógomboknak egyrészt adatmódosításkor van szerepe, a számértéket lehet növelni vagy csökkenteni, másrészt olyan adatok kijelzésekor, amelyeknek többféle mértékegysége lehetséges, a mértékegység váltására szolgálnak. DSP (DISPLAY) adatkijelzés kérés nyomógomb. Ha a kijelzőn valamelyik menü neve van, a nyomógomb megnyomására a menüben levő első adat kerül a kijelzőre. Ha adat van a kijelzőn, akkor ez a nyomógomb hatástalan. ESC (ESCAPE) visszalépés a menükijelzés szintjére. Ha a kijelzőn valamilyen adat van kijelezve, akkor a nyomógomb megnyomása után annak a menünek a neve jelenik meg, amelyikben az adat szerepel. Ismételten megnyomva a nyomógombot a menüsor elejére kerülünk, tehát a legelső menü neve kerül a kijelzőre. Adatmódosítás üzemmódban a módosítás érvénytelenítésére szolgál. ENT (ENTER) nyomógomb egyrészt az adatmódosítás üzemmódba való belépésre, másrészt a módosított adat érvényesítésére (bevitelére) szolgál. Kezelői parancs üzemmódban ezzel a nyomógombbal lehet a parancsot érvényesíteni. MOD (MODIFY) nyomógombbal lehet a Kezelői parancs üzemmódba lépni, vagy más nyomógomb hatását módosítani. A nyomógombok használatát a következő fejezetekben részletesen ismertetjük.

7 MMG FLOW FK A MENÜK RÉSZLETES LEÍRÁSA A készülék kezelése és kijelzései a B0-C típusszámú készülékekben ún. menürendszerben vannak kialakítva. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók elvégzéséhez, kijelzéséhez szükséges adatok csoportosítva vannak. Ezeknek a főbb csoportoknak a neve a menü. A menürendszer szerkezetét az 1. ábra szemlélteti. Vastag vonallal bekeretezve a főmenü és menük, vékonnyal az almenük láthatók. TOTAL Batch Calibration PID control cmass v6.97x (főmenü) Measurement Inputs Outputs System setup Constants Diagnostic Normalize Fraction Driver Cu#1 output Cu#2 output Freq. output 1. ábra A menürendszer felépítése A,,, nyomógombokkal lehet a menüket "lapozni". A megfelelő nyomógombbal az ábrán feltüntetett irányban lehet a menük között lépkedni. Pl. az Inputs menüből a gombbal az Outputs, a gombbal a Measurement menüre léphetünk. Ez a menüszerkezet biztosítja, hogy bármelyik menüből egyszerűen és gyorsan áttérhetünk bármelyik másik menübe. A menükön belül elérhető adatokat, információkat és egyéb kezelői lehetőségeket a következő fejezetben ismertetjük. A menükben szereplő adatok kijelzését a DSP nyomógomb megnyomásával lehet kezdeményezni. Az adatokat "lapozni" a vagy gombokkal lehet. Azoknál az adatoknál, ahol több mértékegység lehetséges, ezek váltása a vagy gombokkal történik. Az ESC nyomógomb megnyomására a kijelzőre visszatér a menü neve.

8 MMG FLOW FK Initialization Az Initialization kijelzés csak a bekapcsolás, illetve Software Reset után jelenik meg a kijelző felső sorában. Az esetleges hálózatkimaradás jelzésére szolgál. Ha bármelyik nyomógombot megnyomjuk, az az adat kerül a kijelzőre, amelyik a hálózat megszűnte előtt volt rajta. Hidegindítás után az Initialization jelzés helyett Cold Start jelenik meg. Hidegindításnak nevezzük azt az állapotot, amikor a RAM-ban tárolt ellenőrző byte-ok értéke megváltozik. (Ld fejezet!) 3.2. cmass v6.98x főmenü A menü neve tartalmazza a készülék nevét, valamint a működtető program verziószámát. Esetünkben a menü neve cmass v6.98x. Ebben a menüben találhatók az összegzett mérési eredmények. A menübe lépve a ΣM adat jelenik meg. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 030:ΣM Összegzett tömeg kg nem lehet 031:ΣM1 Frakció 1 összegzett tömeg kg nem lehet 032:ΣV Összegzett üzemi térfogat m3 nem lehet 033:ΣVn Összegzett normál térfogat m3 nem lehet 085:ΣM2 Frakció 2 összegzett tömeg kg nem lehet Az adatok jelentése: ΣM A tömegáramlásmérő által mért összegzett tömeg. Mértékegysége g, kg, t. ΣM1 Az 1. frakció összegzett tömege. Mértékegysége g, kg, t. ΣV A tömegáramlásmérő által mért összegzett térfogat. Mértékegysége l, m 3. ΣVn Az 1. frakció összegzett normál térfogata. Mértékegysége l, m 3, hlf. ΣM2 A 2. frakció összegzett tömege. Mértékegysége g, kg, t.

9 MMG FLOW FK Diagnostic almenü A Diagnostic almenü tartalmazza a mérőkörrel kapcsolatos hibajelzéseket, határérték túllépések és a számításokhoz szükséges állandók hibás megadásának jelzését. A menübe lépve a Err adat jelenik meg. A C-MASS jelfeldolgozó egység kétszintű hibavizsgálattal rendelkezik. Az első szinten (ErP, ErF, ErD, ErT) az érzékelők jeleinek hihetőségvizsgálata történik. A második szint (WaD, WaT, WaM, WaO) a felhasználó által beállított határértékek túllépéséről ad figyelmeztetést. Az első szinten hibajelzést, a másodikon figyelmeztető jelzést ad a készülék. Bármelyik hibajelzés hatására az Err adat jelez, amelyből megtudhatjuk milyen típusú hibáról van szó. Bármelyik határérték túllépését a War adat jelzi. A készülék ALARM kimenete mind hibajelzés, mind határérték túllépés esetén jelez. A LIMIT kimenet akkor ad jelzést, ha a kijelölt paraméter mért értéke kívül esik a beállított határértékeken. Hibamentes esetben mindkét kimenet rövidre zárt állapotban van. Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 000:Err Általános hibajelzések nem lehet 001:ErP P88 kommunikáció hibák nem lehet 002:ErF Fourier mérés hibabitek nem lehet 003:ErD Sűrűség számítás hibabitek nem lehet 004:ErT Hibajelzések a hőmérőről nem lehet 005:War Figyelmeztető jelzések nem lehet 006:WaD Sűrűség határérték túllépés nem lehet 007:WaT Hőmérséklet határérték túllépés nem lehet 008:WaM Tömegáram határérték túllépés nem lehet 009:WaO Figyelmeztető jelzés a kimenetekről nem lehet 012:ErY Rendszer hibák bitjei nem lehet Az adatok jelentése: Err Általános hibajelzések 1. Az ErP -ben hibajelzés van p vagy P 2. Az ErF -ben hibajelzés van f vagy F 3. Nem használt bit. 4. Az ErD -ben hibajelzés van d vagy D 5. Az ErT -ben hibajelzés van t vagy T 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Az ErY -ban hibajelzés van y vagy Y A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErP P88 kommunikáció hibák 1. Nem értelmezett parancs c vagy C 2. Illegális sorszám i vagy I 3. Az adat típus nem egyezik t vagy T 4. Az adattömb hossza nem megfelelő l vagy L 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

10 MMG FLOW FK 8500 ErF Fourier analízis hibabitek 1. PLL szinkron hiba, vagy nincs bemenő jel f vagy F 2. Az A jel amplitúdója kicsi a vagy A 3. Nem használt bit. 4. Az A jelet követő A/D alulcsordult (000H) l vagy L 5. Az A jelet követő A/D túlcsordult (0FFFH) h vagy H 6. Nem használt bit. 7. A B-A jelet követő A/D alulcsordult (000H) l vagy L 8. A B-A jelet követő A/D túlcsordult (0FFFH) h vagy H A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErD Sűrűség számítás hibabitek 1. A sűrűség értéke kisebb mint 0 g/l l vagy L 2. A sűrűség értéke nagyobb mint 2500 g/l h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErT Hőmérsékletmérés hibabitek 1. Ellenálláshőmérő zárlat l vagy L 2. Ellenálláshőmérő szakadás h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. War Figyelmeztető jelzések 1. Az WaD -ben hibajelzés van d vagy D 2. Az WaT -ben hibajelzés van t vagy T 3. Az WaM -ben hibajelzés van m vagy M 4. Az WaO -ben hibajelzés van o vagy O 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaD Sűrűség határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Normalize/Frakció számítás hiba c vagy C 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

11 MMG FLOW FK 8500 WaT Hőmérséklet határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaM Tömegáram határérték túllépés jelzése 1. Alsó határérték túllépés l vagy L 2. Felső határérték túllépés h vagy H 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. WaO Figyelmeztető jelzés a kimenetekről 1. Soros vonal kommunikáció hiba s vagy S 2. PID szabályozó integrátor határolás p vagy P 3. Cu#1 áramkimenet nem állítható be c vagy C 4. (információs bit) mindig 1 5. Cu#2 áramkimenet nem állítható be c vagy C 6. (információs bit) mindig 2 7. Frekvencia kimenet nem állítható be f vagy F 8. Távszámláló kimenet hiba r vagy R A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot. ErY Rendszerhiba bitek 1. XRAM hidegindítás jelzése x vagy X 2. Nem használt bit. 3. Nem használt bit. 4. Nem használt bit. 5. Nem használt bit. 6. Nem használt bit. 7. Nem használt bit. 8. Nem használt bit. A karakter helyén hiba esetén nagybetű jelenik meg, kisbetű jelzi a hibamentes állapotot.

12 MMG FLOW FK Batch (adagolásvezérlés) almenü A készülékkel adagvezérlési funkciót is meg lehet valósítani. Az adagolás történhet az összegzett tömeg, vagy az összegzett térfogat alapján. Az adagolás típusa kétféle lehet. Az első esetben a készülék az egyszerű adagolás vezérlést valósítja meg. Az adagolás vezérlésére a BOUT relé szolgál. A BOUT relé érintkezői bezárnak és zárva maradnak az egész adagolás alatt azaz amíg a mérőn átáramlik a beállított XbM tömeg. A BOUT kimenetet lassú adagolás kimenetnek nevezhetjük. A másik esetben a BOUT kimenet mellett a ZOUT kimenet is vezérlő jelet ad, így megvalósítható az ún. lassú és gyors adagolásvezérlés. A BOUT relé úgy működik mint az előző esetben. A ZOUT relé érintkezői zárnak ha Xb>XbL, majd kinyitnak ha Xb>(XbM-XbL). A ZOUT kimenetet gyors adagolás kimenetnek nevezhetjük. (Ld. 2. ábra) Mindkét relé mágnesszelepet vagy szivattyút vezérelhet. A vezérlésnél figyelembe kell venni a kimeneti relék terhelhetőségét, szükség esetén illesztő egységeket kell alkalmazni. Ha mindkét relé zárva van (mindkét szivattyú működik, illetve mindkét mágnesszelep nyitva van) nagy az áramlási sebesség, gyors az adagolás. Ha csak az egyik relé (BOUT) van nyitva, akkor a vele működtetett szivattyú (mágnesszelep) biztosítja az áramlást, így kicsi az áramlási sebesség, lassú az adagolás, viszont az adagolás pontossága megnő. Az adagolás vezérlés módja a Outputs menüben található 098:zOu adatban választható. Amennyiben a 098:zOu adat usexbl állapotú, akkor az adagolást két relével lehet vezérelni. Amennyiben XbL>XbM/2 akkor a ZOUT relé nem működik az adagolás alatt. m [kg] XbM 091 XbM - XbL Xb 092 Az adag aktuális értéke XbL 095 ZOUT relé zárva t [s] HA 098: zou = usexbl BOUT relé zárva 2. ábra Adagolás vezérlés idődiagramja

13 MMG FLOW FK 8500 A Batch menübe lépve a Xb adat jelenik meg. Az adagolás indítása három féle módon történhet. Az adagolást lehet indítani a nyomógombokról, a BIN bemenetről vagy a soros vonalon keresztül. Adagvezérlés indítása nyomógombokról: Hívja a kijelzőre a Batch menüt. A MOD gomb megnyomása után a kijelzőn Batch START? felirat jelenik meg. Az ENT nyomógomb megnyomása után az adagolás elindul és a kijelzőn ismét a Batch menü felirat jelenik meg. Az adagvezérlést a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani. A MOD gomb megnyomásával a kijelzőn Batch STOP? felirat jelenik meg, az ENT nyomógomb megnyomásával az adagvezérlés leállítható. Az XbM értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le az adagolást. Adagvezérlés indítása BIN bemenetről: Az adagolást a BIN bemenetre adott külső jel segítségével is el lehet indítani. A bemeneti optocsatoló jelalakját a 094:bIn adatban kell kiválasztani. Az adagolás indításának és leállításának különböző módjait a 094:bIn adat részletes ismertetése tartalmazza. Adagvezérlés indítása soros vonalon keresztül: Az adagolás indítását és állítását soros vonalon keresztül is el lehet indítani, vagy meg lehet állítani. Erre a célra a 090:bMo adat szolgál. Az adat három állapotban lehet: 0 = NoBatch nincs adagolás, 1 = StartB adagolás indítás, 2 = BATCH adagolás tart. Az adagvezérlés indításához a StartB állapotot kell beállítani. Az adagvezérlést a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani a NoBatch állapotot beállítva. Az XbM értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le az adagolást. Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 092:Xb Az adag aktuális értéke [-] nem lehet 093:XbI Az adagolás növekmény választó > ΣM upw 094:bIn A BIN optobemeneti jel típusa upw 095:XbL Adag alacsony áramlással [-] upw 091:XbM Az adag maximális értéke [-] upw Az adatok jelentése: Xb Az adag aktuális értéke. Az adagolás alatt átfolyt mennyiséget jelzi. Mértékegysége g, kg, t vagy l, m 3 a beállított adagvezérléstől függően. XbI Az adagolás vezérlésének forrásadata. 030:ΣM adagvezérlés az összegzett tömegről 032:ΣV adagvezérlés az összegzett térfogatról bin Az adagolásvezérlő BIN optocsatoló jelének típusa ^ ^ Az adagolás indítása pozitív impulzussal történik (a LED világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor újabb felfutó impulzussal ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 0. A vezérlő impulzus minimális ideje 100ms.

14 MMG FLOW FK 8500 XbL XbM v v Az adagolás indítása negatív impulzussal történik (a LED kialszik). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor újabb lefutó impulzussal ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 1. A vezérlő impulzus minimális ideje 100ms. Gate=1 Az adagolás indítása logikai 1 szinttel történik (a LED világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor a BIN bemenet vezérlő szintjének 0-ra állításával ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 2. Gate=0 Az adagolás indítása logikai 0 szinttel történik (a LED nem világít). Amennyiben az adag maximum elérése előtt le akarja állítani az adagolást, akkor a BIN bemenet vezérlő szintjének 1-re állításával ezt meg lehet tenni. Soros vonalon keresztül történő beállítás esetén ennek a beállításnak a kódja = 3. A gyors adagolás előtti és utáni adagmennyiség, azaz az alacsony áramlással töltendő mennyiség értéke. (ld. 2. ábra!) Az adag maximális értéke. Az adagvezérlés tömeg-, vagy térfogategységenként történhet. Mértékegysége g, kg, t vagy l, m 3 a beállított adagvezérléstől függően. Figyelem! Az adagolás indítása, vagy leállítása után 1 s ideig a vezérlő bemenet érzéketlen a változásokra, hogy a kontaktus esetleges pergése ne okozzon zavart az adagolásban.

15 MMG FLOW FK TOTAL (nullázható összegzők) almenü Ebben a menüben három független nullázható összegző számláló található. A három számláló külön-külön programozható a 3. ábrának megfelelő módon. A felhasználó választhatja ki a szükséges forrásadatot, és az összegzés módját. A számlálók alkalmazásával lehetővé válik pl. kétirányú áramlásmérésnél a pozitív és negatív irányú áramlás külön-külön összegzése, vagy adagolásvezérlés esetén a kiadott adagok összegzése. A nullázható számlálók nullázása három féle módon, a nyomógombokról, a ZIN bemenetről vagy a soros vonalon keresztül történhet. Σ1X 041 Σ2X 042 Σ3X Normal 1 - PosInc 2 - NegInc 3 - AbsInc Növekmény típus választó Σ1s 047 Σ2s 048 Σ3s 049 Forrásadat választó Σ1I 044 Σ2I 045 Σ3I 046 ΣM 030 ΣV 032 ΣM1 031 ΣM2 085 ΣVn 033 ΣXb ábra Nullázható összegzők bemeneteinek vezérlése Az almenüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 041:Σ1X 1. nullázható összegző kg nem lehet 042:Σ2X 2. nullázható összegző kg nem lehet 043:Σ3X 3. nullázható összegző kg nem lehet 044:Σ1I 1. nullázható összegző forrása > ΣM upw 045:Σ2I 2. nullázható összegző forrása > ΣM upw 046:Σ3I 3. nullázható összegző forrása > ΣM upw 047:Σ1s 1. összegző növekményének típusa Normal upw 048:Σ2s 2. összegző növekményének típusa Normal upw 049:Σ3s 3. összegző növekményének típusa Normal upw 038:Σ0F Számláló nullázás funkció upw 039:Σ0P Számláló nullázás védelem upw

16 MMG FLOW FK 8500 Az adatok jelentése: Σ1X Σ2X Σ3X Σ1I Σ2I Σ3I Σ1s Σ2s Σ3s Σ0F 1. nullázható összegző 2. nullázható összegző 3. nullázható összegző Az összegzés módja a 047:Σ1s, 048:Σ2s, 049:Σ3s adatok segítségével választható. 1. nullázható összegző forrása 2. nullázható összegző forrása 3. nullázható összegző forrása Mindhárom számláló külön-külön programozható. A számláló forrásadatát a következő összegzett értékekből lehet kiválasztani: 030:ΣM, összegzett tömeg, 032:ΣV, összegzett térfogat, 031:ΣM1, frakció 1 összegzett tömeg, 085:ΣM2, frakció 2 összegzett tömeg, 033:ΣVn, összegzett normál térfogat, 092:ΣXb, adagolás vezérlés esetén az összegzett adag. 1. összegző növekményének típusa 2. összegző növekményének típusa 3. összegző növekményének típusa A számlálók növekménye külön-külön programozható. 0 - Normal a választott összegzett érték növekményét mindig előjel helyesen adja hozzá a számláló értékéhez. 1 - PosInc a választott összegzett érték pozitív növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. 2 - NegInc a választott összegzett érték negatív növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. 3 - AbsInc a választott összegzett érték abszolút növekményét adja hozzá a számláló értékéhez. Számláló nullázás funkció elindításával törlődő számlálók felsorolása A 038:Σ0F adat lehetséges értékei: 0 = NoClear Nincs nullázás. 1 = Clr(1) 1. számláló nullázódik 2 = Clr(2) 2. számláló nullázódik 3 = Clr(12) 1. és 2. számláló nullázódik 4 = Clr(3) 3. számláló nullázódik 5 = Clr(13) 1. és 3. számláló nullázódik 6 = Clr(23) 2. és 3. számláló nullázódik 7 = Clr(123) 1., 2. és 3. számláló nullázódik Számlálók nullázása a kezelői nyomógombokról: A menünév (TOTAL) kijelzésekor megnyomva a MOD nyomógombot megjelennek a Clear szó után a Σ0F-ben kiválasztott Clr() argumentumaiként megadott számlálók azonosító jelei. Az ENT nyomógomb megnyomásakor nullázódik a megnevezett számláló(k) tartalma. Ha a nullázás tiltott, akkor a MOD nyomógomb megnyomásakor megjelenik a kijelzőn az WRONG upw felirat, ami tájékoztatja a kezelőt, hogy a jelszót be kell állítani.

17 MMG FLOW FK 8500 Számlálók nullázása az ZIN bemenetről: Amennyiben az Inputs menüben található 099:zIn ZIN bemenet választó értéke ClrTotal, akkor a ZIN bemenetre adott impulzusjel hatására is megtörténik a 038:Σ0F adattal kijelölt számlálók nullázása. Fontos! Ha a 099:zIn adat állapota zctrl akkor a ZIN bemeneti jel hatására a mérőcső nullázási funkciója indul el! Számlálók nullázása soros vonalon keresztül: A számlálók nullázásának harmadik (soros vonalon keresztül történő) módja a 040:Σ00 adat beállítása. Ezen választó adatot bármely 0-tól különböző értékre átírva az adott számláló(k) törlése azonnal megtörténik, majd az adat visszaáll a NoClear állapotba. A 040:Σ00 adat lehetséges értékei: 0 = NoClear 1 = Clear Σ1X 2 = Clear Σ2X 3 = Clear Σ3X 4 = CLEAR ALL A gyári jelszó (141:mPw) aktív állapotában (145:Pws = um.s...) a CLEAR ALL állapot beállításakor az összes számláló, passzív állapotában (145:Pws = um.s...) csak a nullázható számlálók törlődnek. Az összes számláló nullázásakor megváltozik az OMH szám. Σ0P Számláló nullázás védelem. Amennyiben a Σ0P választó értéke NoPsw, akkor a nullázás bármikor elvégezhető. Ha a Σ0P választó értéke upsw, akkor a nullázás csak a felhasználói jelszó 142:uPw aktív (a 145:Pws adatban nagy U karakter) állapotában lehetséges.

18 MMG FLOW FK Measurement menü A Measurement menü tartalmazza a tömegáram, térfogatáram, hőmérséklet, sűrűség pillanatértékeit. Ebben a menüben lehet beállítani néhány mért paraméter határértékét. A menübe lépve az Mf adat jelenik meg. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 020:Mf Tömegáram kg/s nem lehet 023:MLo Tömegáram alsó határérték kg/s upw 024:MHi Tömegáram felső határérték kg/s upw 025:Vf Üzemi térfogatáram m3/s nem lehet 026:Vnf Normál térfogatáram m3/s nem lehet 027:%Mf Tömegáram százalékban % *Itm29 nem lehet 051:De Számított sűrűség g/l nem lehet 052:DLo Sűrűség alsó határérték g/l upw 053:DHi Sűrűség felső határérték g/l upw 130:T Mért hőmérséklet C nem lehet 131:TLo Hőmérséklet alsó határérték C upw 132:THi Hőmérséklet felső határérték C upw Az adatok jelentése: Mf A mérendő közeg tömegárama. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. MLo Tömegáram alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. MHi Tömegáram felső határérték. Beállítható. Mértékegysége g/s, kg/s, kg/m, kg/h, t/h. A határértékek vizsgálat a 014:MLi adat állapotától függ. A 014:MLi adat lehetséges értékei: 0 = Normal 1 = MfAbs Amennyiben az adat értéke MfAbs akkor a határérték vizsgálat a tömegáram abszolút értékével történik. Vf A mérendő közeg térfogatárama. Mértékegysége l/s, l/m, m 3 /s, m 3 /h. Vnf Az 1. frakció normál térfogatárama. Mértékegysége l/s, l/m, m 3 /s, m 3 /h. %Mf A mérendő közeg tömegáramának %-os értéke. De A mérendő közeg számított sűrűsége. Mértékegysége kg/l, g/l. DLo Sűrűség alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége kg/l, g/l. DHi Sűrűség felső határérték. Beállítható. Mértékegysége kg/l, g/l. T A mérendő közeg hőmérséklete. Mértékegysége C. TLo Hőmérséklet alsó határérték. Beállítható. Mértékegysége C. THi Hőmérséklet felső határérték. Beállítható. Mértékegysége C.

19 MMG FLOW FK Calibration almenü (Nullázás) Ebben a menüben találhatók az áramlás nélküli esetben mért adatok, amelyek az érzékelő ún. Zero időeltolásának megállapításához szükségesek. A nullázási funkciót elindítani csak a cső mérőközeggel feltöltött, de lezárt állapotában szabad. A nullázási funkció indítása három féle módon történhet: Nullázás indítása nyomógombokról: Hívja a kijelzőre a Calibration menüt. A MOD gombot megnyomva a kijelzőn Zero START? felirat jelenik meg. Az ENT nyomógomb megnyomása után a nullázás elindul és a kijelzőn ismét a Calibration menü felirat jelenik meg. A nullázási folyamatot a beállított maximális érték (znm) elérése előtt is le lehet állítani. A MOD gomb megnyomásával a kijelzőn Zero STOP? felirat jelenik meg, az ENT nyomógomb megnyomásával a nullázás leállítható. Az znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. Nullázás indítása ZIN bemenetről: Amennyiben a Inputs menüben található 099:zIn bemenet választó értéke zctrl, akkor a ZIN bemenetre adott impulzusjel hatására is elindul a nullázási funkció. A bemeneti optocsatolóra adott jel lefutó éle indítja a folyamatot. A nullázást le lehet állítani a ZIN bemenetre adott újabb jel segítségével, amennyiben a nullázás mintaszáma kisebb mint znm. Az znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. Fontos! Ha a 099:zIn adat állapota ClrTotal akkor a ZIN bemeneti jel hatására a nullázható számlálók nullázása történik! Nullázás indítása soros vonalon keresztül: A nullázás indítását és állítását soros vonalon keresztül is el lehet indítani, vagy meg lehet állítani. Erre a célra a 100:zMo adat szolgál. Az adat három állapotban lehet: 0 = NoZero nincs nullázás, 1 = StartZ nullázás indítás, 2 = ZeroCAL a nullázás tart. A nullázás indításához a StartZ állapotot kell beállítani. A nullázást a beállított maximális érték elérése előtt is le lehet állítani a NoZero állapotot beállítva. A znm értékénél a jelfeldolgozó egység automatikusan állítja le a nullázást. A menüben szereplő adatok: No:Név Meghatározás Egység Módosítás 101:zdt dt, ha nincs áramlás s mpw 102:zN Zéro kal. minták száma [-] nem lehet 103:zNM Zéro kal. max. mintaszám [-] mpw 104:zdM dt zéró elfogadási határ s mpw 105:dt "A"-"B" jel időkülönbség s nem lehet Az adatok jelentése: zdt dt értéke áramlás nélküli esetben. Mértékegysége s. zn Zéró kalibrálás során mért minták száma. Azt jelzi, hogy a nullázás során hányadik mintánál tart a készülék. znm Zéró kalibrálás max mintaszám. A nullázás során ennyi mintából állapítja meg a készülék a zdt értékét. zdm Amennyiben a 105:dt adat értéke nagyobb a zdm értékénél, akkor a nullázás nem indítható el. Ha a nullázás eredménye nagyobb mint ez az érték, akkor az előző zdt marad érvényben. dt A és B jel időkülönbsége (s). A Fourier analízis eredményeként számított érték.

C-MASS-021 C-MASS-021-D FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

C-MASS-021 C-MASS-021-D FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C-MASS-021 C-MASS-021-D JELFELDOLGOZÓK CORIOLIS TÖMEGÁRAM MÉRŐKHÖZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2011 május Műszerkönyv / C-MASS-021 1/42 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés --------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

C-MASS-021 Coriolis tömegáram mérő jelfeldolgozó 3693-0-100-0

C-MASS-021 Coriolis tömegáram mérő jelfeldolgozó 3693-0-100-0 MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu C-MASS-021 Coriolis tömegáram mérő jelfeldolgozó 3693-0-100-0

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C-MASS-021 C-MASS-021-D

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C-MASS-021 C-MASS-021-D MMG FLOW Méréstechnikai Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail: mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu JELFELDOLGOZÓK CORIOLIS TÖMEGÁRAM MÉRŐKHÖZ FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Tartalom 1. A vezérlés bemutatása 2. Egységek megnevezése, jellemzői 3. Vezetékelési vonalrajz 4. Vezérlő egység menüjének leírása 1. A vezérlés bemutatása Elsősorban

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

BCSD. Kezelési útmutató. Botond u. 10.

BCSD. Kezelési útmutató. Botond u. 10. BCSD Kezelési útmutató 6800, Hódmezővásárhely Botond u. 10. Tel.:+36/705398342 Web:www.iparimerlegek.hu E-mail: iparimerlegek@iparimerlegek.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 1.1 Műszaki paraméterek...

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I 0 2 1 / 1 Áramlásmérő jelfeldolgozó 2010. augusztus

M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I 0 2 1 / 1 Áramlásmérő jelfeldolgozó 2010. augusztus M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I 0 / Áramlásmérő jelfeldolgozó 00. augusztus Tartalomjegyzék. RENDELTETÉS, FELHASZNÁLÁSI TERÜLET.... MŰSZAKI ADATOK..... Bemenetek (. ábra)..... Kimenetek..... Kijelzések.....

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.

MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow. MMG FLOW MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu MK 8501 MŰSZERKÖNYV C - M A S S Intelligens jelfeldolgozó

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/

MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/ MERLE 3.2 mérleg elektronika /differenciál trafóhoz/ DIGIMATIC KFT 3141 Salgótarján Ötvözetgyár út 21/A Tel.: (32) 438-661; Mobil: (20) 3944-169; (20) 8005-291; E-mail: digimatic.kft@chello.hu Műszaki

Részletesebben

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer Felhasználói kézikönyv Ring Elektronika Kft. www.ringel.hu Tulajdonságok Az RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer medencék vizének ph és klór szintjének optimalizálására

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család DDC rendszerelemek, DIALOG-II család KIVITEL ALKALMAZÁS BEKÖTÉS A SYS-100 L típusú készülék egyszerű légkezelő szabályzására kifejlesztet integráló szabályzó. Egy kalorifert tartalmazó légtechnikákhoz

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

UNIFLOW-200 ADAGMÉRÉS Kegészítés az UNIFLOW-200 műszerkönyvhöz

UNIFLOW-200 ADAGMÉRÉS Kegészítés az UNIFLOW-200 műszerkönyvhöz UNIFLOW-200 ADAGMÉRÉS Kegészítés az UNIFLOW-200 műszerkönyvhöz Jelen iromány csak az UNIFLOW-200 műszerkönyv ismeretében értelmezhető. A számítóművet adagmérésre a szokásos módon kell felparaméterezni,

Részletesebben

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K F T

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K F T METRISoft M é r l e g g y á r t ó K F T 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30. Telefon: 62/246-657, Fax: 62/249-765 E - mail: m e r l e g @ m e t r i s o f t. h u Honlap: w w w. m e t r i s o f t. h u Mentés:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. V8.77.11 szoftververziótól. Alapítva: 1984

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. V8.77.11 szoftververziótól. Alapítva: 1984 H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv V8.77.11 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 5 FONTOS TUDNIVALÓK... 5 FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 5 Soros vonali

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS. (Tempero - Ring.) 1. oldal

PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS. (Tempero - Ring.) 1. oldal PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS (Tempero - Ring.) 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Felépítés, fő funkciók 3. Oldal 1.1. Mérés, kalibrálás 3. oldal 1.2. Kimeneti és bemeneti funkciók 3. oldal 2. Mérés,

Részletesebben

Használati útmutató. Livingadget Termosztát T8

Használati útmutató. Livingadget Termosztát T8 Használati útmutató Livingadget Termosztát T8 Használati Útmutató Livingadget T8 Termosztáthoz 1. Energiagazdálkodás Az energiagazdálkodás egyik lényeges eleme a fűtés hatékonyságának növelése, amelynek

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

CAS XE precíziós mérleg. 300/600/1500/3000/6000g

CAS XE precíziós mérleg. 300/600/1500/3000/6000g CAS XE precíziós mérleg 300/600/1500/3000/6000g Óvintézkedések: NE SZEDJE SZÉT A MÉRLEGET! NE TERHELJE TÚL A MÉRLEGET! A MÉRLEG NÉGY LÁBA ÁLLÍTHATÓ, MELLYEL BESZINTEZHETJÜK A MÉRLEGET A LIBELLA SEGÍTSÉGÉVEL.

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv SA-1389A Hálózati IP Kamera Felhasználói Kézikönyv 1. LED Jelzések 1. Hálózat jelző LED 2. Riasztás LED 3. Felvételt jelző LED 4. Riasztó élesítés LED 5. Infravörös vevő LED LED jelzés funkciók és jelentések:

Részletesebben

FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV

FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV FLOW TRANSMITTER FT-1 RELAY ENTER 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Típusok... 3 4 Elektronikus adatok... 4 5 Mechanikus adatok... 5 5.1 Panel kivágás...

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 2 A panel gombjainak használata értékek kijelzésére és paraméterek beállítására...4 3 Kiolvasható paraméterlista a hozzá tartozó értékekkel:...5

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 ASC Kezelési útmutató 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l e g e

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Rodint Kft Budapest, Mohai út 18. Az alábbi mérőeszköz. átfolyásmérő számítómű (ásványolajtermékhez, LPG-hez)

H A T Á R O Z A T. Rodint Kft Budapest, Mohai út 18. Az alábbi mérőeszköz. átfolyásmérő számítómű (ásványolajtermékhez, LPG-hez) ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL Engedélyezési és Informatikai főosztály BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39. 1535 Budapest Pf.:919. Telefon: 4585-800 Telefax: 4585-887 Ügyiratszám: Th-6045/9/2005 Hivatkozási

Részletesebben

MERLE 3.1 mérleg elektronika /mérőcellához/

MERLE 3.1 mérleg elektronika /mérőcellához/ MERLE 3.1 mérleg elektronika /mérőcellához/ DIGIMATIC KFT 3141 Salgótarján Ötvözetgyár út 21/A Tel.: (32) 438-661; Mobil: (20) 3944-169; (20) 8005-291; E-mail: digimatic.kft@chello.hu Műszaki adatok: Tápfeszültség:

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ UTH-200 hőmérséklet szabályozó termosztát Használati utasítás Kijelzők & Funkciók 1. LCD kijelző (1) Sávkijelző:

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. - Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

ph-1 V2.0 Kémhatás-mérő és szabályozó műszer 10.00pH Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364

ph-1 V2.0 Kémhatás-mérő és szabályozó műszer 10.00pH Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 ph-1 V2.0 Kémhatás-mérő és szabályozó műszer 10.00pH Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰKÖDÉSI ELV... 1 2. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ...

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63B Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I / 1 Áramlásmérő jelfeldolgozó január

M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I / 1 Áramlásmérő jelfeldolgozó január MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H Budapest, Rokolya u. - Tel.:(6-) 6 0765 Fax:(6-) 6 0766 E-mail: mmgflow@mmgflow.hu M Ű S Z E R K Ö N Y T Q I 0 / Áramlásmérő jelfeldolgozó 06. január Tartalomjegyzék. RENDELTETÉS,

Részletesebben

eco1 egymotoros vezérlés

eco1 egymotoros vezérlés ECO-1 Egymotoros vezerle s oldal: 1 osszes: 4 - MŰSZAKI UTMUTATO - 1. Felépítés eco1 egymotoros vezérlés 1: Tap csatlakozo 2: Villogo csatlakozo 3: Motor csatlakozo 4: Indito bemenetek csatlakozoi 5: Biztonsagi

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1034 Budapest, III.ker. Dévai Bíró Mátyás tér 25. T: 06-1/367-6892, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Strobe controller. Tartalom

TARTALOM JEGYZÉK. Strobe controller. Tartalom Strobe controller TARTALOM JEGYZÉK Tartalom.............................................................................3 Általános tudnivalók.....................................................................4

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

DFWL. Kezelési útmutató V , H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u T e l. : /

DFWL. Kezelési útmutató V , H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u T e l. : / DFWL Kezelési útmutató V1.0 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l

Részletesebben

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ HÛTÉS-FÛTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ Méréshatár: ld. táblázat Méret: 72 x 94 x 47mm Bemenet: választható Üzemi hõmérséklet: -10-50 C Kimenet: jelfogó: 230V/4A

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség

KÜLÖNLEGES SZENZOROK. Típus F10-C20/C30/C50 F10-C25/C35/C55. NPN nyitott kollektoros kimenetek (2 db) max. 50 ma terhelhetõség F10 KÜLÖNLEGES SZENZOROK OMRON F10 Kép (minta) azonosító rendszer ipari felhasználásra Kamerával egybeépített megvilágítás Automata beállítási és programozási lehetõség Automata szinkronizáció Több hagyományos

Részletesebben