XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció"

Átírás

1 Tartalomjegyzék XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció 1. Általánosságok 1 2. Felállítás, szerelés 2 3. Villamos bekötés 2 4. Csatlakozások 2 5. Elılap 2 6. GYORS INDÍTÁS 3 7. Üzemi ciklus kiválasztása 7 8. Paraméterek 8 9. Üzemi ciklus végrehajtása Beszerelés XB07PR nyomtató (opció) Villamos bekötés TTL soros illesztı "HOT KEY" Programozó használata Hibaüzenetek Mőszaki adatok Üzemi ciklusok alap-értékei Paraméterek alap-értékei Általánosságok Az XB sorozat készülékeit áruk gyors hőtésére és fagyasztására fejlesztettük ki, a nemzetközi élelmiszerbiztonsági normák figyelembe vételével. Az üzemi ciklusok négy fajtáját különböztetjük meg: A Cy1, Cy2, Cy3 és Cy4 ciklusokat az élelmiszer-biztonsági alkalmazások leggyakrabban használt üzemi ciklusainak megfelelıen alakítottuk ki. A felhasználó ezek között szabadon választhat, és a kiválasztott ciklust igénye szerint módosíthatja. Üzem közben bármelyik ciklus kézi vezérléssel megszakítható (leállítható). Bármely ciklusban használhatók a beszúrt hımérı szondák (legfeljebb 3 db.), amelyek a termék belsı hımérsékletét mérik. A folyamatban lévı ciklus közben jégmentesítés nincs, a ventilátorok folyamatosan üzemelnek, minden fagyasztó ciklus elıtt jégmentesítı ciklus végezhetı. Minden ciklus legfeljebb három fázisra osztható, ezeket a felhasználó igénye szerint konfigurálhatja. Minden készülék tartalmaz egy XR REP távkijelzıhöz csatlakoztatható kimenetet, amelyen megjeleníthetı a hőtött kamrák, ill. az áruk hıfoka. Az XB570L vezérlés része egy valós idıt mérı belsı óra, amely az XB07PR nyomtatóhoz csatlakoztatható. Ennek segítségével olyan jelentés nyomtatható, amely tartalmazza a ciklus minden jelentıs eseményét: kezdet és vég idıpontja, idıtartam, a kamrák és az áru hıfokának alakulása. XB570L.doc 1

2 2. Felállítás, szerelés Az XB570L vezérlés panelbe illeszthetı, mm mérető kivágásba, és ott csavarokkal rögzíthetı. A vezérlés 0 60 C környezeti hıfokon üzemeltethetı. Kerülendı környezeti feltételek: erıs vibráció, korróziót okozó gázok, erıs légszennyezettség. Biztosítsa a készülék megfelelı szellızését. 3. Villamos bekötés A készülék villamos csatlakozó termináljaiba legfeljebb 2,5 mm 2 keresztmetszető kábelek rögzíthetık, csavarral, a mérı mőszerek és a digitális bemenet számára. Az áramellátás és terhelés számára 6,3 mm es, késél-csatlakozós, hıálló huzal szükséges Mielıtt a vezetékeket bekötné, ellenırizze a megtáplálás megfelelését a készülék követelményeinek. A bemenı csatlakozó vezetékeket különítse el a megtápláló vezetékektıl, a kimeneti vezetékektıl és az erısáramú csatlakozásoktól. Ne lépje túl az egyes relék megengedett áramerısségét. Erısebb terhelés esetén alkalmazzon erısáramú külsı relét Mérıszondák bekötése A folyadék esetleges beszivárgásának megelızésére, a mérıszondákat a gömbbel felfelé szerelje fel. A kamra hımérsékletének korrekt mérése érdekében a termosztát szondáját huzat ellen védett helyen szerelje fel. A jégtelenítés idı elıtti leállását megelızendı, a jégmentesítı érzékelıjét a párologtató bordái között, a leghidegebb helyen állítsa fel, ahol a legtöbb jég képzıdik, minden hıforrástól, a jégmentesítés során legmelegebb helytıl is, a lehetı legmesszebb. 4. Csatlakozások 16A 250V~ Alarm oa2 8A 250V~ Fan 8A 250V~ 5 Def 8A 250V~ oa1 16A 250V~ Light Comp MAX 20A N Line Supply 115V~ Door Common Conf. Inp. Remote Display oa3 20A 250V 16FLA(96LRA) Def R oom Insert Insert 3 Ins ert 2 RS 485 PRINTER HOT KEY 5. Elılap XB570L.doc 2

3 6. GYORS INDÍTÁS 6.1. Kijelzı A kijelzı felsı sorában a kamra hımérıje által érzékelt hıfok látható. A kijelzı alsó sorában láthatók a beszúrt érzékelı mőszerek által mért hıfokok, ill. a kapcsoló-óra állása. Az érzékelık között "nyíl lefelé" - gombbal válthat. A kijelzı elemei hıfokot, kapcsoló-óra állását jelentı számadatok, ill. állapotjelzı és riasztó ikonok. Ha egy ikon, ill. LED kijelzı világít, a megfelelı funkció megengedett. Ha egy ikon, ill. LED kijelzı villog, a megfelelı funkció késleltetett. Fan ventilátor; Defrost jégmentesítés; Compressor kompresszor; Measurement unit mértékegység; Running cycle aktuális ciklus; Alarm riasztás; Auxiliary relay segéd-relé; Room probe temperature kamra hıfok kijelzése; Timer kapcsolóóra; Printer nyomtató; Insert probes beszúrt hımérık; 6.2. Billentyőzet készenléti stand-by állapotban 1. LE / - kézi jégmentesítés; 2. Ciklus START/STOP; 3. ciklusválasztás; 4. világítás; 5. FEL/- kapcsolóóra; 6. SET beállítások; 7. PRINTER nyomtató; 8. AUX segéd-relé; XB570L.doc 3

4 CIKLUSVÁLASZTÁS: Addig nyomogassa a (3) gombot, amíg a kívánt ciklust kiválasztotta. CIKLUS INDÍTÁSA: Nyomja meg, és engedje el a START/STOP gombot (2) A gomb fölé beépített sárga fénydióda (LED) világít. FOLYAMATBAN LÉVİ CIKLUS IDİLEGES LEÁLLÍTÁSA: 1. Nyomja meg, és engedje el a START/STOP gombot (2) 2. A kompresszor és a ventilátor a PAU paraméter idıtartamára leáll. A kijelzın "Stb" üzenet villog. 3. A ciklus újraindításához nyomja meg és engedje el a START/STOP gombot (2) A ciklus a megszakítás pontjától folytatódik. 4. A PAU paraméterben tárolt idıtartam leteltét követıen, a ciklus automatikusan folytatódik. FOLYAMATBAN LÉVİ CIKLUS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg, és addig tartsa lenyomva a START/STOP gombot (2), amíg a gomb fölé beépített LED kialszik. IDİTARTAMOK (RTC) BEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg, és addig tartsa lenyomva a DOWN (5) gombot, amíg a kijelzı alsó sorában Min üzenetet kap. az UP gombbal az alábbi menü pontjait görgetheti: Min percek; Hou órák; day nap; Mon hónap; YEA év; tim USA / európai idı; A paraméterek közötti választás számára használja az UP / DOWN gombokat. Paraméter értékének módosításához: nyomja meg a SET (6) gombot, majd az UP / DOWN gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Választása tárolásához ismét nyomja meg a SET (6) gombot. Kilépés az RTC menübıl: egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy várjon 5 másodpercig. 1. A szabályozó (HOLDING) fázis beállítási pontjának kijelzése / módosítása: példa: 1. ciklus szabályozó beállítási pontjának módosítása; Kijelzés: nyomja meg, és tartsa lenyomva a SET (6) gombot. A kijelzın 5 másodpercre megjelenik a kiválasztott ciklus megtartó beállítási pontja. Módosítás: a kijelzési idıtartam alatt addig tartsa lenyomva a SET (6) gombot, amíg a kijelzı alsó sorában HdS üzenetet kap. Az UP / DOWN gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Tárolás: választása tárolásához és kilépéshez ismét nyomja meg a SET (6) gombot. Value érték; H szabályozó (holding) ciklus; holding temperature - SetH beállított megtartandó hıfok; példa: szabályozó ciklus beállítási pontjának módosítása CIKLUS MÓDOSÍTÁSA: 1. Tartsa lenyomva a (3) gombot, amíg a kijelzın megjelenik az elsı paraméter (CyS). 2. A paraméterek görgetéséhez használja az UP / DOWN gombokat. 3. Paraméter értékének módosításához nyomja meg a SET gombot, majd használja a nyíl (1 / 5) gombokat. XB570L.doc 4

5 4. A beállított érték tárolásához ismét nyomja meg a SET (6) gombot. 5. Az újonnan beállított érték akkor is tárolódik, ha a programozásból kilépett (time-out) Billentyőzet használata a ciklusok (1., 3.,3., 4) aktív állapotában HİFOKOK KIJELZÉSE: A kijelzı felsı sorában olvasható a termosztát szonda által mért hıfok, az alsó sorban a beszúrt mérı hıfok-értéke (ha engedélyezett), ill. a kapcsolóóra állása. A DOWN gomb mőködtetésével válthat az ip1, ip2 és ip3 mérıszondák, ill. a kapcsolóóra állásának kijelzése között. FÁZIS KIJELZÉSE: A ciklus aktuális fázisának kijelzését az UP gomb megnyomásával aktiválhatja. PH1 1. fázis; PH2 2. fázis; PH3 3. fázis; BEÁLLÍTOTT SZABÁLYOZÁSI PONTOK KIJELZÉSE: A SET gomb megnyomását követıen, az alábbi információ (adatok) hívható be: rsi kamra-hıfok beállított értéke; isi STOP fázis beállított értéke, beszúrt mérıszondánként; - visszatérés a kamra hıfok kijelzéséhez BEÁLLÍTOTT SZABÁLYOZÁSI PONTOK ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA: Az rsi vagy isi érték kijelzett állapotában addig tartsa lenyomva a SET gombot, amíg az rsi vagy isi érték villogni nem kezd, és a gomb feletti LED nem világít. A fent leírt módon használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN) a kijelzett érték módosítására, majd tároláshoz nyomja meg a SET gombot Billentyőzet használata a szabályozási (holding) ciklus aktív állapotában SZABÁLYOZÁSI (HOLDING) PONT KIJELZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA: A szabályozási (holding) ciklus futamideje alatt (a H ikon világít), nyomja meg a SET gombot. A kijelzı felsı sorában megjelenik az aktuális beállítási pont, az alsó sorban a SetH üzenet. Ebben az állapotban addig tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a SetH üzenet villogni nem kezd. A fent leírt módon használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN) a kijelzett érték módosítására, majd tároláshoz és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. XB570L.doc 5

6 6.5. További gombok 4. világítás; 7. PRINTER nyomtató; 8. AUX segéd-relé; LIGHT (4): Ezzel a gombbal kapcsolhatja a világítást KI / BE. A világítás aktuális állapotát a gomb feletti sárga LED jelzi. AUX (8): Ezzel a gombbal kapcsolhatja a segéd-relét KI / BE. A relé aktuális állapotát a gomb feletti sárga LED jelzi. PRINTER (7): A billentyőzet bekapcsolt állapotában ezzel a gombbal engedélyezheti, vagy letilthatja a csatolt nyomtatót. NYOMTATÓT KONFIGURÁLÓ MENÜ: A konfiguráló menübe belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a PRINTER (7) gombot. A kijelzı alsó sorában megjelenik az itp üzenet. A paraméterek görgetéséhez használja a nyílgombokat (UP / DOWN). Módosításhoz nyomja meg a SET gombot, és használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN). Kilépéshez: egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy várjon 5 másodpercig (ne nyomjon egyetlen gombot sem). UP nyíl-gomb: menü görgetése: itp nyomtatási idıköz; PbP nyomtatandó dátum; PAr paraméter-térkép nyomtatása engedélyezve; Cyc ciklus-paraméterek nyomtatása engedélyezve; PtH nyomtatás engedélyezve szabályzó ciklusban; PrS Pr1 vagy Pr2 szint (váltás); Pnu nyomtatás azonosító száma; DOWN nyíl-gomb: vissza az elızı menüponthoz: 6.6. Jégmentesítés indítása kézi üzemben Ellenırizze, hogy nincs aktuális ciklus, ill. a szabályzó (holding) ciklus aktív. 1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva az UP gombot. Megjegyzés: A jégmentesítés nem indítható, ha a párologtatóban mért hıfok magasabb, mint az EdF paraméter (jégmentesítés leállítása) beállított értéke. XB570L.doc 6

7 6.7. További gombok Billentyőzet reteszelése / reteszelés oldása (Pon / PoF) A vezérlés készenléti (stand-by) állapotából belépés programozó üzemmódba. Visszalépés az elızı menübe Fénydiódák (LED) üzenetei A készülék elılapján elhelyezett fénydiódák a készülék által vezérelt villamos terhelések állapotának figyelését szolgálják, az alábbi táblázat szerint: LED állapot funkció ON (bekapcsolt) - kompresszor üzeme engedélyezve villog - programozó fázis ( villog); - bekapcsolást késleltetı (anti-short ) ciklus engedélyezve; ON - ventilátor üzeme engedélyezve; villog - programozó fázis ( villog); - aktiválás késleltetése aktív; ON - jégmentesítés aktív; villog - lecsepegtetési idı aktív; ON - fagyasztó ciklus (1, 2, 3, 4) vagy szabályzó (holding) ciklus aktív; H villog - ideiglenes leállítás (üzemszünet); H ON - riasztás aktív; AUX AUX2 ON - segéd-relék engedélyezve; 7. ÜZEMI CIKLUS KIVÁLASZTÁSA 1. A fagyasztó (Cy1, Cy2, Cy3, Cy4) ciklusok és a szabályzó ciklus között a gombbal választhat. A kiválasztott ciklus ikonja világít. Megjegyzés: A készülék stand-by állapotában a gombbal bármikor ciklust válthat. Szabályzó ciklus: kiválasztott állapotában a kijelzın a H ikon világít. A gyárilag beállított üzemi ciklusok leírása: 1. Cy1 élelmiszerek gyors hőtése és konzerválása (gyors + lassú hőtés); 2. Cy2 élelmiszerek hőtése és gyorsfagyasztása (gyors + lassú hőtés + fagyasztás); 3. Cy3 közvetlen gyorsfagyasztás (csak gyors fagyasztó ciklus); 4. Cy4 gyorsfagyasztás jégkéreg képzése nélkül (gyors hőtés + fagyasztó ciklus); 5. HLd hıfokszabályzó üzemmód; 6. def jégmentesítés indítása kézi üzemmódban. 2. A készülék a kiválasztott ciklust az operatív memóriába behívja. A behívott ciklus aktiválható. XB570L.doc 7

8 7.1. Üzemi ciklus paramétereinek módosítása 1. Ellenırizze, hogy nincs aktív állapotú üzemi ciklus. Az esetleg aktív üzemi ciklust a gomb 3 másodpercig lenyomva tartásával állítsa le. 2. A gombbal válasszon a fagyasztó (Cy1, Cy2, Cy3, Cy4) ciklusok és a szabályzó ciklus között. A kiválasztott ciklus ikonja a kijelzın világít. 3. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzın megjelenik a kiválasztott üzemi ciklus elsı paramétere (cys) és annak értéke. 4. A paramétereket a nyíl-gombokkal (UP / DOWN) görgetheti. 5. A kiválasztott paraméter módosításához nyomja meg a SET gombot, majd használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN). 6. Az új érték tárolásához nyomja meg a SET gombot. 7. Az új érték akkor is tárolódik, ha a programozó üzemmódból kilépett. Kilépés: Egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy 30 másodpercig ne nyomjon gombot. 8. PARAMÉTEREK Hy - Beállítási pont differenciál (Intervention differential): (0,1 + 12,0 / 0,1 C / 1 F): Értéke mindig pozitív. A kompresszor ezen a ponton kapcsol BE, és a beállított hıfok elérésekor kapcsol KI. AC - Bekapcsolást késleltetı (anti-short ) ciklus: A kompresszor kikapcsolása és következı bekapcsolása közötti minimális szünetidı. Értéke 0 30 perc között állítható. PAU - Készenléti (stand-by) állapot idıtartama: A beállított idıtartam leteltét követıen a készülék automatikusan újra (tovább) indítja a leállított aktuális üzemi ciklust. Értéke 0 60 perc között állítható. PFt - Áramszünet leghosszabb megengedett idıtartama: A beállított értéknél rövidebb ideig tartó áramszünet esetén, a vezérlés az üzemi ciklust a megszakítási ponttól folytatja. A beállított idıtartam túllépése esetén, a vezérlés az üzemi ciklust az aktuális fázis kezdetétıl indítja. Értéke perc között állítható. Con - Kompresszor megengedett üzemideje meghibásodott hımérı esetén,: A termosztát meghibásodása esetén, a kompresszor a beállított idıtartamig tovább mőködik. Értéke perc között állítható. A paraméter nulla értéke mellett a kompresszor nem indítható! COF - Kompresszor megengedett állásideje meghibásodott hımérı esetén: A termosztát meghibásodása esetén, a kompresszor a beállított idıtartamig nem mőködik. Értéke perc között állítható. A paraméter nulla értéke mellett a kompresszor folyamatosan mőködik! HİFOKMÉRİ SZONDÁK rpo Termosztát hımérı kalibrálása (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F) EPP Párologtató hımérıje (no / YES - van / nincs); no nincs hımérı, a jégmentesítés idıtartamra szabályozott; YES - van hımérı, a jégmentesítés hıfokra szabályozott; Figyelem: az XB350C típusú vezérléshez a párologtató hımérıje nincs beépítve. i1p 1. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i1o - 1. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); i2p 2. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i2o - 2. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); XB570L.doc 8

9 i3p 3. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i3o - 3. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); rem ciklus végét meghatározó hımérı kiválasztása: (ipt, rpt); választható a termosztát hımérıje (rpt), ill., valamelyik beszúrt hımérı (ipt). Megjegyzés: ha az rem = rpt opciót és a hıfoktól függı ciklusvezérlést választotta, a készülék a ciklust az rsi értékektıl függıen állítja le. KIJELZÉS, MÉRTÉKEGYSÉGEK CF hıfok: C Celsius; F Fahrenheit; res felbontás (csak C esetében): in egész; de tizedes; Lod felsı sorban kijelzett paraméter: a kijelzésre kiválasztott hımérı: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; red távoli kijelzı (X-REP); opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; DIGITÁLIS BEMENETEK d1p ajtó kapcsoló bemeneti polaritása (25-26): a digitális bemenet aktiválása az érintkezı nyitásával vagy zárásával; opciók: OP - nyitás; CL - zárás; odc - a kompresszor és a ventilátor állapota az ajtó nyitott állapotában: no normál; Fan ventilátor kikapcsolva; CPr kompresszor kikapcsolva; F_C ventilátor és kompresszor kikapcsolva; doa riasztás késleltetése nyitott ajtó mellett: Késleltetés az ajtó nyitott állapotának észlelése és a vonatkozó riasztás között; opciók: perc. ill. nu); riasztás idején a kijelzın da üzenet villog; nu érték beállítása esetén nincs riasztás; dlc aktuális ciklusidı visszaszámlálásának leállítása az ajtó nyitott állapota idején; opciók: y az ajtó nyitott állapotában a visszaszámlálás szünetel; n - a visszaszámlálás az ajtó nyitott állapotában is folytatódik; rrd szabályozás újraindítása nyitott ajtó riasztás után; opciók: y a visszaszámlálás és szabályozás a riasztás után újra indul; n - a riasztás után a kompresszor és a ventilátor az odc paraméter aktuális értékének megfelelı állapotot veszi fel; d2f (EAL, bal) második digitális bemenet konfigurálása (26 27): EAL külsı riasztás; bal súlyos üzemzavar, szabályozás leállítása; d2p konfigurálható digitális bemenet polaritása (26 27): a digitális bemenet aktiválása az érintkezı nyitásával vagy zárásával; opciók: OP - nyitás; CL - zárás; did digitális bemenet riasztásának késleltetése: a d2f paraméter (külsı riasztás) EAL vagy bal értéke mellett, a did paraméter tartalmazza az észlelés és a riasztás között megengedett késleltetés idejét; SEGÉD-RELÉ KONFIGURÁLÁSA oa1 elsı segéd-relé konfigurálása (7 8): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; oa2 elsı segéd-relé konfigurálása (1 2): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; XB570L.doc 9

10 oa3 elsı segéd-relé konfigurálása (9 10): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; MÁSODIK RELÉ KEZELÉSE 2CH kompresszorok beállítása a szabályozó fázisban (csak oai = C2 opció esetén); a hőtı fázisok idején a második kompresszor mindig üzemel, szabályozó fázis idején, a 2CH paraméter értékétıl függıen üzemel; ez a paraméter határozza meg, melyik kompresszor üzemeljen a szabályozó fázis idején; A második kompresszor SET + OAS beállítás szerint üzemel. Beállítás az aktuális ciklus szabályozó fázisában. A második kompresszor az elsı kompresszor indítását követıen, az oat paraméter értékétıl függı késleltetéssel indul. Az üzemelés szabályozását az alábbi táblázat mutatja: szabályozó fázis 2CH = C1 C1 (elsı kompresszor üzemel); 2CH = C2 C2 (második kompresszor üzemel); 2CH = 1C2 C2 (mindkét kompresszor üzemel); oat második kompresszor bekapcsolásának késleltetése; Értéke perc között állítható. OAS - második kompresszor beállított kapcsolási hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F); hozzáadandó az elsı kompresszor kapcsolási hıfokához. OAS = 0; mindkét kompresszor kapcsolási hıfoka azonos; OAS = 5; a második kompresszor az elsıhöz képest +5 C / F különbséggel kapcsol; OAS = -5; a második kompresszor az elsıhöz képest -5 C / F különbséggel kapcsol; OAH - második kompresszor beállított differenciál-értéke ( ; 0,1 C / 1 F); második kompresszor SETH + OAS + OAH hıfoknál kapcsol BE és SETH + OAS hıfoknál kapcsol KI. OAi vezérlı hımérı választása a második kompresszor számára; Opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; SEGÉD-RELÉ KEZELÉSE OSt segéd-relé (AUX) kimenet bekapcsolt állapotának idızítése; ez a paraméter akkor használatos, ha oa1, oa2 vagy oa3 értéke tmr szerinti; oat = 0 érték mellett, a segéd-relé csak kézzel vezérelhetı (KI / BE). OSt értéke perc között állítható. OSS - segéd-relé (AUX) kimenet beállítási pontja oa1, oa2 vagy oa3 = AUS beállítás mellett; (-50 50; 1 C / 1 F); OSH - segéd-relé (AUX) kimenet beállított differenciál-értéke ( ; 0,1 C / 1 F, minden esetben nem nulla); a segéd-relé OAH < 0 értéknél főtésre, OAH > 0 értéknél hőtésre kapcsol BE; Hőtés, OSH > 0: a segéd-relé kimenete OSS + OAH értéknél kapcsol BE, a második kompresszor SETH + OAH értéknél kapcsol KI. Főtés, OSH < 0: a második kompresszor OSS - OAH értéknél kapcsol BE, OSS értéknél kapcsol, KI. OSi vezérlı hımérı választása a második kompresszor számára; Opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; XB570L.doc 10

11 JÉGMENTESÍTÉS tdf jégmentesítés típusa: opciók: re villamos főtés; in forró gáz; XB350C típusnál nincs opció; IdF jégtelenítı ciklusok kezdeti idıpontja közötti szünetidı: értéke 0,1 24,0 perc között, ill. 10 percre állítható. 0,0 érték beállítása a jégmentesítést letiltja. dte jégtelenítés végsı hıfoka: (-50 50; C / F); a párologtató hıfoka a jégmentesítés végén; csak EPP = YES opció esetén használható; MdF jégtelenítés maximális idıtartama: értéke perc között állítható. EPP = no opció esetén a jégtelenítés idıtartamát határozza meg, EPP = YES opció esetén a jégtelenítést az idıtartam leteltekor hıfoktól függetlenül leállítja; dfd jégtelenítés ideje alatt kijelzett hıfok-érték: opciók: rt aktuális hıfok; it jégmentesítés kezdetén mért hıfok; SEt beállítási pont; def "def" üzenet megjelenítése; Fdt csepegtetési idı: értéke 0 60 perc között állítható. A jégmentesítés beállított végsı hıfokának elérésétıl a vezérlés normál mőködésének visszaállításáig beállított szünetidı. Ezen idıtartam alatt a párologtatóról lepereghetnek a vízcseppek. dad jégmentesítés hıfok-kijelzésének vége: a jégmentesítés végétıl a kamra hıfokának kijelzéséig engedélyezett idıtartam; értéke perc között állítható. VENTILÁTOROK FnC ventilátorok üzemmódja a szabályozó fázis idején; opciók: o-n folyamatos üzem; kivéve jégmentesítés idején, mikor a ventilátorok nem mőködnek; C1n az 1. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; C2n a 2. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; Cn a kompresszorokkal párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; o-y folyamatos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; C1y az 1. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; C2y a 2. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; Cy a kompresszorokkal párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; FSt ventilátor leállítási hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): csak EPP = YES opció mellett aktív; a ventilátorok leállnak, ha a párologtató mért hıfoka az FSt értéket meghaladta; rendeltetése megakadályozni meleg levegı befújását a kamrába; AFH leállítási hıfok és riasztás differenciál-értéke (0,1 25 C, ill. 0,1 C / 1 F): az FSt AFH hıfok elérése után a ventilátorok tovább mőködnek, ha a hıfok a beállított riasztási értékhez képest AFH értékkel csökken, a hıfok-riasztás megszőnik; Fnd ventilátor bekapcsolás késleltetése jégmentesítés után: értéke perc között állítható; HİFOK-RIASZTÁSOK ALU felsı hıfokhatár miatti riasztás (csak szabályozási fázisban aktív): értéke 1 50 C / F között állítható; a SET + ALU hıfok elérésekor riasztás engedélyezett; késleltetés lehetséges az ALd paraméter beállított értéke szerint; ALL alsó hıfokhatár miatti riasztás (csak szabályozási fázisban aktív): értéke 1 50 C / F között állítható; a SET + ALL hıfok elérésekor riasztás engedélyezett; késleltetés lehetséges az ALd paraméter beállított értéke szerint; ALd hıfok-riasztás késleltetése (csak szabályozási fázisban aktív): értéke perc között állítható; a riasztási feltétel érzékelése és a riasztás engedélyezése közötti idıtartam; XB570L.doc 11

12 EdA - hıfok-riasztás késleltetése jégmentesítést követıen (csak szabályozási fázisban aktív): értéke perc között állítható; jégmentesítés után, a riasztási feltétel érzékelése és a riasztás engedélyezése közötti idıtartam; tba riasztó relé nyugtázása: opciók: Yes berregı és relé kikapcsolása; no csak berregı kikapcsolása; CIKLUS-ADATOK Csak olvasható adatok: tcy legutóbbi ciklus idıtartama; tp1, tp2, tp3 - legutóbbi ciklus 1., fázisának idıtartama; EGYÉB Adr RS485 címe: értéke között állítható; but berregı aktiválása ciklus végén: állítható idıtartam: 1 60 mp; nulla érték beállítása esetén a berregı leállításához a készülék elılapján meg kell nyomni valamelyik gombot; tpb hımérı típusa: opciók ntc = NTC; vagy ptc = PTC; rel engedélyezési kód (csak olvasható); Ptb paraméter kódja (csak olvasható)i; 9. ÜZEMI CIKLUSOK VÉGREHAJTÁSA 1. Minden programozható ciklus (Cy1, Cy2, Cy3 és Cy4) legfeljebb három fázisra bontható: gyors hőtés, lassú hőtés, fagyasztás. 2. Fázisonként az alábbi paraméterek értéke állítható be: is1 (is2, is3) a fázisok leállítására kiválasztott beszúrt hımérık beállítási hıfoka; rs1 (rs2, rs3) a fázisok leállítására beállított kamra-hıfokok; Pd1 (Pd2, Pd3) a fázisok idıtartamának felsı határa; Hds a szabályozó fázis beállított hıfok-értéke a teljes ciklus végén. További állítható paraméterek: CyS - idı- vagy hıfok-alapú ciklus-vezérlés; dbc - jégmentesítés üzemi ciklus elıtt; dbh jégmentesítés a szabályozó fázis elıtt (üzemi ciklus végén); 9.1. Üzemi ciklusok konfigurálható paraméterei CyS ciklus beállítása; opciók: tep hıfok alapján, az rem paraméter szerint; tim idı alapján, Pd1, Pd2, Pd3 szerint; dbc - jégmentesítés üzemi ciklus elıtt; opciók: yes (igen), ill. no (nem); is1 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): az elsı fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs1 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): az elsı fázis beállított vég-hıfoka; a gyors hőtési fázisban megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd1 elsı fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); is2 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a második fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs2 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a második fázis beállított vég-hıfoka; a hőtési fázisban megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd2 második fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); XB570L.doc 12

13 is3 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a harmadik fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs3 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a harmadik fázis beállított vég-hıfoka; megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd3 harmadik fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); dbh - jégmentesítés szabályozó ciklus elıtt; opciók: yes (igen), ill. no (nem); HdS - a szabályozó fázis beállított hıfok-értéke a teljes ciklus végén (-50 50; OFF, 1 C / 1 F); OFF érték választása esetén szabályozó fázis letiltva. Megjegyzés: OFF érték beállításával bármelyik fázis letiltható; pl.: Pd3 = OFF esetén a ciklusnak harmadik fázisa nincs (inaktív) Beszúrt hımérık használata A beszúrt hımérık rendeltetése a hőtött áru belsı hıfokának mérése. A mérés eredménye a ciklus egyes fázisainak vezérlésére használható. A vezérlés érzékeli a beszúrt hımérık használaton kívüli állapotát, ebben az esetben a ciklust idı-alapon vezérli Sokkoló hőtési ciklus példája Temper. C is is2 rs2 0 rs1-5 FIRST PHASE: HARD CHILL 2 PHASE SOFT CHILL 3 PHASE FREEZING CYCLE Time FIRST PHASE HARD CHILL elsı fázis: gyors hőtés; SECOND PHASE SOFT CHILL második fázis: lassú hőtés; THIRD PHASE FREEZING CYCLE harmadik fázis: fagyasztó ciklus; temperature hıfok; time idıtartam; is rs3-30 insert probe beszúrt hımérı; room probe kamra hımérıje; Insert probe Room Probe Elsı fázis: gyors hőtés Normál esetben meleg élelmiszerek gyors hőtésére használjuk, pl. 80 C-tól 20 C-ig. Gyors hőtés idején a ventilátor és a kompresszor folyamatosan üzemel, az rs1 paraméter beállított értékének eléréséig. Elérést követıen a kompresszor váltó üzemre kapcsol, a kamra hıfokát az rs1 paraméternek megfelelı értéken tartja. A fázis akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is1 paraméter beállított értékét Második fázis: lassú hőtés A lassú hőtés a gyors hőtés végén indul. Rendeltetése felületi jégképzıdés megelızése. A fázis akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is2 paraméter beállított értékét (rendszerint C). A lassú hőtés fázisában a kamra hıfokát a megfelelı hımérı szabályozza rs2 értékre (általában 0 +1 C). Elérést követıen a kompresszor váltó üzemre kapcsol, a kamra hıfokát az rs2 paraméternek megfelelı értéken tartja. XB570L.doc 13

14 Fagyasztó ciklus A lassú hőtés végén indul, rendeltetése az áru gyorsfagyasztása. Gyorsfagyasztás idején a ventilátor és a kompresszor folyamatosan üzemel, az rs3 paraméter beállított értékének eléréséig. Elérést követıen a kompresszor és a ventilátorok váltó üzemre kapcsolnak, a kamra hıfokát az rs3 paraméternek megfelelı értéken tartják. Az rs3 paraméter beállított értéke általában az is3 paraméter beállított értékénél néhány fokkal alacsonyabb. A ciklus akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is3 paraméter beállított értékét (rendszerint -18 C). A Pd1 + Pd2 + Pd3 idıtartam túllépésekor a ciklus mindenképpen véget ér Sokkoló hőtı ciklus vége, szabályozó ciklus kezdete Amikor a három beszúrt hımérı egyike által mért érték elérte az is3 paraméter beállított értékét, a kijelzın megjelenik az End üzenet, valamint ezt követıen az i1p, i2p vagy i3p értéke. A ciklus akkor ér véget, ha mindhárom beszúrt hımérı mért értéke elérte az is3 paraméter beállított értékét. Bekapcsol a riasztó relé és a berregı, a kijelzın End üzenet jelenik meg, a kamra hıfokával váltakozva. A but idıtartam beállított értékének leteltével a riasztás automatikusan kiold. Azonnali kioldás érhetı el, ha a kezelı a vezérlés elılapján bármelyik gombot megnyomta. A ciklus végén a vezérlés indíthatja a szabályozó üzemmódot, amely a kamra hıfokát a HdS paraméter beállított értékén tartja. Ha a HdS paraméter számára OFF opciót állított be, a ciklus végén a hőtıgép leáll. 1. Megjegyzés: Ha a dbh paraméter számára YES opciót állított be, a ciklus végén, szabályozó üzemmódra váltás elıtt, a vezérlés jégmentesítést hajt végre. 2 Megjegyzés: Ha a Pd1 + Pd2 + Pd3 idıtartam túllépésekor mindhárom beszúrt hımérı mért értéke nem érte el az is3 paraméter beállított értékét, hőtıgép tovább üzemel, de OCF riasztást ad. 10. BESZERELÉS Az XB570L vezérlés függıleges panelbe illeszthetı, mm mérető kivágásba, és ott két csavarral rögzíthetı. IP65 szintő védelem eléréséhez használja a panel gumi tömítését (RG-L modell). A vezérlés 0 60 C környezeti hıfokon üzemeltethetı. Kerülendı környezeti feltételek: erıs vibráció, korróziót okozó gázok, erıs légszennyezettség. Ugyanezen feltételek vonatkoznak a hımérıkre is. Biztosítsa a készülék megfelelı szellızését, a szellıztetı nyílásokat hagyja szabadon Kivágás Beillesztés Ø3 x RG-LX gascke (optional) RG-LX típusú tömítés XB570L.doc 14

Dixell Kezelési utasítás 1592019000 XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK

Dixell Kezelési utasítás 1592019000 XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK XEV12D KI/BEKAPCSOLÓ ELEKTRONIKUS ADAGOLÓSZELEP VEZÉRLŐK 1. Általános figyelmeztetés 2 2. Általános leírás 2 3. Szabályozás 3 4. Előlap 5 5. Felhasználói interfész 6 6. Paraméterek 7 7. Digitális inputok

Részletesebben

ELIWELL ID 961 / ID 961 LX htésvezérl

ELIWELL ID 961 / ID 961 LX htésvezérl ELIWELL ID 961 / ID 961 LX htésvezérl Használati utasítás A FELHASZNÁLÓI BILLENTYZET (INTERFÉSZ) A felhasználónak egy kijelz és négy nyomógomb áll rendelkezésére a készülék ellenrzéséhez és programozásához.

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

Van RTC, engedélyezve van (ten=1) és legalább egy időzóna be van állítva. 3-as gombbal együtt nyomva kapcsolása. elindítja/leállítja a folyamatos

Van RTC, engedélyezve van (ten=1) és legalább egy időzóna be van állítva. 3-as gombbal együtt nyomva kapcsolása. elindítja/leállítja a folyamatos PJEZ Easy szabályzók Elektromos bekötés Kijelzett értékek, gombok funkciói # jelentése állapot Indításkor BE KI Villog 1 Kompresszor Bekapcsolva Kikapcsolva Beléptetésre vár BE 2 Ventilátor Bekapcsolva

Részletesebben

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu Méretek Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely

Részletesebben

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás 1.0 kiadás 2008.09. Tartalom 1. fejezet. A központ rövid bemutatása... 5 2. fejezet. Műszaki specifikáció... 6 2.1 Üzemi feszültség...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

PI szabályozással mőködı alkalmazás

PI szabályozással mőködı alkalmazás 4-1 (par. 0. 1 = 5) Tartalom 4.. 4-1 4.1 Általános bevezetı 4-2 4.2 Vezérlı I/O.... 4-2 4.3 Vezérlıjel-logika.. 4-3 4.4 1. paramétercsoport 4-4 4.4.1 Paramétertáblázat. 4-4 4.4.2 Az 1. csoport paramétereinek

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv

GST100 intelligens tűzjelző központ Telepítési és felhasználói kézikönyv GST100 intelligens tűzjelző központ 2.02 kiadás, 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A központ rövid bemutatása... 6 2. fejezet Műszaki specifikáció... 7 2.1 Üzemi feszültség...7 2.2 Akkumulátorok...7

Részletesebben

Szerviz oktatás - 2010. Üdvözöljük Tisztelt Partnereinket!

Szerviz oktatás - 2010. Üdvözöljük Tisztelt Partnereinket! Szerviz oktatás - 2010 Üdvözöljük Tisztelt Partnereinket! NIKE / EOLO Mini kw Új Mini család EOLO Mini 24kW és 28kW átfolyós kombi EOLO Mini 24 kw X csak fűtő NIKE Mini 24 kw átfolyós kombi NIKE Mini 24

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

Használati utasítás, MultimatEasy

Használati utasítás, MultimatEasy Használati utasítás, MultimatEasy A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási

Részletesebben

8 csatornás / 16 csatornás DVR Kezelési utasítás

8 csatornás / 16 csatornás DVR Kezelési utasítás SRD-830/830D/1610/1610D/1630/1630D SRD-850/850D/1650/1650D SRD-870/870D/1670/1670D 8 csatornás / 16 csatornás DVR Kezelési utasítás Képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

H.264 HÁLOZATI DVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

H.264 HÁLOZATI DVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 HÁLOZATI DVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet. A modell aktuális külső megjelenése eltérhet a képen látható modelltől.

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben