XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció"

Átírás

1 Tartalomjegyzék XB570L sokkoló hőtı gyors hőtı és hidegen tartó funkció 1. Általánosságok 1 2. Felállítás, szerelés 2 3. Villamos bekötés 2 4. Csatlakozások 2 5. Elılap 2 6. GYORS INDÍTÁS 3 7. Üzemi ciklus kiválasztása 7 8. Paraméterek 8 9. Üzemi ciklus végrehajtása Beszerelés XB07PR nyomtató (opció) Villamos bekötés TTL soros illesztı "HOT KEY" Programozó használata Hibaüzenetek Mőszaki adatok Üzemi ciklusok alap-értékei Paraméterek alap-értékei Általánosságok Az XB sorozat készülékeit áruk gyors hőtésére és fagyasztására fejlesztettük ki, a nemzetközi élelmiszerbiztonsági normák figyelembe vételével. Az üzemi ciklusok négy fajtáját különböztetjük meg: A Cy1, Cy2, Cy3 és Cy4 ciklusokat az élelmiszer-biztonsági alkalmazások leggyakrabban használt üzemi ciklusainak megfelelıen alakítottuk ki. A felhasználó ezek között szabadon választhat, és a kiválasztott ciklust igénye szerint módosíthatja. Üzem közben bármelyik ciklus kézi vezérléssel megszakítható (leállítható). Bármely ciklusban használhatók a beszúrt hımérı szondák (legfeljebb 3 db.), amelyek a termék belsı hımérsékletét mérik. A folyamatban lévı ciklus közben jégmentesítés nincs, a ventilátorok folyamatosan üzemelnek, minden fagyasztó ciklus elıtt jégmentesítı ciklus végezhetı. Minden ciklus legfeljebb három fázisra osztható, ezeket a felhasználó igénye szerint konfigurálhatja. Minden készülék tartalmaz egy XR REP távkijelzıhöz csatlakoztatható kimenetet, amelyen megjeleníthetı a hőtött kamrák, ill. az áruk hıfoka. Az XB570L vezérlés része egy valós idıt mérı belsı óra, amely az XB07PR nyomtatóhoz csatlakoztatható. Ennek segítségével olyan jelentés nyomtatható, amely tartalmazza a ciklus minden jelentıs eseményét: kezdet és vég idıpontja, idıtartam, a kamrák és az áru hıfokának alakulása. XB570L.doc 1

2 2. Felállítás, szerelés Az XB570L vezérlés panelbe illeszthetı, mm mérető kivágásba, és ott csavarokkal rögzíthetı. A vezérlés 0 60 C környezeti hıfokon üzemeltethetı. Kerülendı környezeti feltételek: erıs vibráció, korróziót okozó gázok, erıs légszennyezettség. Biztosítsa a készülék megfelelı szellızését. 3. Villamos bekötés A készülék villamos csatlakozó termináljaiba legfeljebb 2,5 mm 2 keresztmetszető kábelek rögzíthetık, csavarral, a mérı mőszerek és a digitális bemenet számára. Az áramellátás és terhelés számára 6,3 mm es, késél-csatlakozós, hıálló huzal szükséges Mielıtt a vezetékeket bekötné, ellenırizze a megtáplálás megfelelését a készülék követelményeinek. A bemenı csatlakozó vezetékeket különítse el a megtápláló vezetékektıl, a kimeneti vezetékektıl és az erısáramú csatlakozásoktól. Ne lépje túl az egyes relék megengedett áramerısségét. Erısebb terhelés esetén alkalmazzon erısáramú külsı relét Mérıszondák bekötése A folyadék esetleges beszivárgásának megelızésére, a mérıszondákat a gömbbel felfelé szerelje fel. A kamra hımérsékletének korrekt mérése érdekében a termosztát szondáját huzat ellen védett helyen szerelje fel. A jégtelenítés idı elıtti leállását megelızendı, a jégmentesítı érzékelıjét a párologtató bordái között, a leghidegebb helyen állítsa fel, ahol a legtöbb jég képzıdik, minden hıforrástól, a jégmentesítés során legmelegebb helytıl is, a lehetı legmesszebb. 4. Csatlakozások 16A 250V~ Alarm oa2 8A 250V~ Fan 8A 250V~ 5 Def 8A 250V~ oa1 16A 250V~ Light Comp MAX 20A N Line Supply 115V~ Door Common Conf. Inp. Remote Display oa3 20A 250V 16FLA(96LRA) Def R oom Insert Insert 3 Ins ert 2 RS 485 PRINTER HOT KEY 5. Elılap XB570L.doc 2

3 6. GYORS INDÍTÁS 6.1. Kijelzı A kijelzı felsı sorában a kamra hımérıje által érzékelt hıfok látható. A kijelzı alsó sorában láthatók a beszúrt érzékelı mőszerek által mért hıfokok, ill. a kapcsoló-óra állása. Az érzékelık között "nyíl lefelé" - gombbal válthat. A kijelzı elemei hıfokot, kapcsoló-óra állását jelentı számadatok, ill. állapotjelzı és riasztó ikonok. Ha egy ikon, ill. LED kijelzı világít, a megfelelı funkció megengedett. Ha egy ikon, ill. LED kijelzı villog, a megfelelı funkció késleltetett. Fan ventilátor; Defrost jégmentesítés; Compressor kompresszor; Measurement unit mértékegység; Running cycle aktuális ciklus; Alarm riasztás; Auxiliary relay segéd-relé; Room probe temperature kamra hıfok kijelzése; Timer kapcsolóóra; Printer nyomtató; Insert probes beszúrt hımérık; 6.2. Billentyőzet készenléti stand-by állapotban 1. LE / - kézi jégmentesítés; 2. Ciklus START/STOP; 3. ciklusválasztás; 4. világítás; 5. FEL/- kapcsolóóra; 6. SET beállítások; 7. PRINTER nyomtató; 8. AUX segéd-relé; XB570L.doc 3

4 CIKLUSVÁLASZTÁS: Addig nyomogassa a (3) gombot, amíg a kívánt ciklust kiválasztotta. CIKLUS INDÍTÁSA: Nyomja meg, és engedje el a START/STOP gombot (2) A gomb fölé beépített sárga fénydióda (LED) világít. FOLYAMATBAN LÉVİ CIKLUS IDİLEGES LEÁLLÍTÁSA: 1. Nyomja meg, és engedje el a START/STOP gombot (2) 2. A kompresszor és a ventilátor a PAU paraméter idıtartamára leáll. A kijelzın "Stb" üzenet villog. 3. A ciklus újraindításához nyomja meg és engedje el a START/STOP gombot (2) A ciklus a megszakítás pontjától folytatódik. 4. A PAU paraméterben tárolt idıtartam leteltét követıen, a ciklus automatikusan folytatódik. FOLYAMATBAN LÉVİ CIKLUS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg, és addig tartsa lenyomva a START/STOP gombot (2), amíg a gomb fölé beépített LED kialszik. IDİTARTAMOK (RTC) BEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg, és addig tartsa lenyomva a DOWN (5) gombot, amíg a kijelzı alsó sorában Min üzenetet kap. az UP gombbal az alábbi menü pontjait görgetheti: Min percek; Hou órák; day nap; Mon hónap; YEA év; tim USA / európai idı; A paraméterek közötti választás számára használja az UP / DOWN gombokat. Paraméter értékének módosításához: nyomja meg a SET (6) gombot, majd az UP / DOWN gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Választása tárolásához ismét nyomja meg a SET (6) gombot. Kilépés az RTC menübıl: egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy várjon 5 másodpercig. 1. A szabályozó (HOLDING) fázis beállítási pontjának kijelzése / módosítása: példa: 1. ciklus szabályozó beállítási pontjának módosítása; Kijelzés: nyomja meg, és tartsa lenyomva a SET (6) gombot. A kijelzın 5 másodpercre megjelenik a kiválasztott ciklus megtartó beállítási pontja. Módosítás: a kijelzési idıtartam alatt addig tartsa lenyomva a SET (6) gombot, amíg a kijelzı alsó sorában HdS üzenetet kap. Az UP / DOWN gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Tárolás: választása tárolásához és kilépéshez ismét nyomja meg a SET (6) gombot. Value érték; H szabályozó (holding) ciklus; holding temperature - SetH beállított megtartandó hıfok; példa: szabályozó ciklus beállítási pontjának módosítása CIKLUS MÓDOSÍTÁSA: 1. Tartsa lenyomva a (3) gombot, amíg a kijelzın megjelenik az elsı paraméter (CyS). 2. A paraméterek görgetéséhez használja az UP / DOWN gombokat. 3. Paraméter értékének módosításához nyomja meg a SET gombot, majd használja a nyíl (1 / 5) gombokat. XB570L.doc 4

5 4. A beállított érték tárolásához ismét nyomja meg a SET (6) gombot. 5. Az újonnan beállított érték akkor is tárolódik, ha a programozásból kilépett (time-out) Billentyőzet használata a ciklusok (1., 3.,3., 4) aktív állapotában HİFOKOK KIJELZÉSE: A kijelzı felsı sorában olvasható a termosztát szonda által mért hıfok, az alsó sorban a beszúrt mérı hıfok-értéke (ha engedélyezett), ill. a kapcsolóóra állása. A DOWN gomb mőködtetésével válthat az ip1, ip2 és ip3 mérıszondák, ill. a kapcsolóóra állásának kijelzése között. FÁZIS KIJELZÉSE: A ciklus aktuális fázisának kijelzését az UP gomb megnyomásával aktiválhatja. PH1 1. fázis; PH2 2. fázis; PH3 3. fázis; BEÁLLÍTOTT SZABÁLYOZÁSI PONTOK KIJELZÉSE: A SET gomb megnyomását követıen, az alábbi információ (adatok) hívható be: rsi kamra-hıfok beállított értéke; isi STOP fázis beállított értéke, beszúrt mérıszondánként; - visszatérés a kamra hıfok kijelzéséhez BEÁLLÍTOTT SZABÁLYOZÁSI PONTOK ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA: Az rsi vagy isi érték kijelzett állapotában addig tartsa lenyomva a SET gombot, amíg az rsi vagy isi érték villogni nem kezd, és a gomb feletti LED nem világít. A fent leírt módon használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN) a kijelzett érték módosítására, majd tároláshoz nyomja meg a SET gombot Billentyőzet használata a szabályozási (holding) ciklus aktív állapotában SZABÁLYOZÁSI (HOLDING) PONT KIJELZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA: A szabályozási (holding) ciklus futamideje alatt (a H ikon világít), nyomja meg a SET gombot. A kijelzı felsı sorában megjelenik az aktuális beállítási pont, az alsó sorban a SetH üzenet. Ebben az állapotban addig tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a SetH üzenet villogni nem kezd. A fent leírt módon használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN) a kijelzett érték módosítására, majd tároláshoz és kilépéshez nyomja meg a SET gombot. XB570L.doc 5

6 6.5. További gombok 4. világítás; 7. PRINTER nyomtató; 8. AUX segéd-relé; LIGHT (4): Ezzel a gombbal kapcsolhatja a világítást KI / BE. A világítás aktuális állapotát a gomb feletti sárga LED jelzi. AUX (8): Ezzel a gombbal kapcsolhatja a segéd-relét KI / BE. A relé aktuális állapotát a gomb feletti sárga LED jelzi. PRINTER (7): A billentyőzet bekapcsolt állapotában ezzel a gombbal engedélyezheti, vagy letilthatja a csatolt nyomtatót. NYOMTATÓT KONFIGURÁLÓ MENÜ: A konfiguráló menübe belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a PRINTER (7) gombot. A kijelzı alsó sorában megjelenik az itp üzenet. A paraméterek görgetéséhez használja a nyílgombokat (UP / DOWN). Módosításhoz nyomja meg a SET gombot, és használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN). Kilépéshez: egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy várjon 5 másodpercig (ne nyomjon egyetlen gombot sem). UP nyíl-gomb: menü görgetése: itp nyomtatási idıköz; PbP nyomtatandó dátum; PAr paraméter-térkép nyomtatása engedélyezve; Cyc ciklus-paraméterek nyomtatása engedélyezve; PtH nyomtatás engedélyezve szabályzó ciklusban; PrS Pr1 vagy Pr2 szint (váltás); Pnu nyomtatás azonosító száma; DOWN nyíl-gomb: vissza az elızı menüponthoz: 6.6. Jégmentesítés indítása kézi üzemben Ellenırizze, hogy nincs aktuális ciklus, ill. a szabályzó (holding) ciklus aktív. 1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva az UP gombot. Megjegyzés: A jégmentesítés nem indítható, ha a párologtatóban mért hıfok magasabb, mint az EdF paraméter (jégmentesítés leállítása) beállított értéke. XB570L.doc 6

7 6.7. További gombok Billentyőzet reteszelése / reteszelés oldása (Pon / PoF) A vezérlés készenléti (stand-by) állapotából belépés programozó üzemmódba. Visszalépés az elızı menübe Fénydiódák (LED) üzenetei A készülék elılapján elhelyezett fénydiódák a készülék által vezérelt villamos terhelések állapotának figyelését szolgálják, az alábbi táblázat szerint: LED állapot funkció ON (bekapcsolt) - kompresszor üzeme engedélyezve villog - programozó fázis ( villog); - bekapcsolást késleltetı (anti-short ) ciklus engedélyezve; ON - ventilátor üzeme engedélyezve; villog - programozó fázis ( villog); - aktiválás késleltetése aktív; ON - jégmentesítés aktív; villog - lecsepegtetési idı aktív; ON - fagyasztó ciklus (1, 2, 3, 4) vagy szabályzó (holding) ciklus aktív; H villog - ideiglenes leállítás (üzemszünet); H ON - riasztás aktív; AUX AUX2 ON - segéd-relék engedélyezve; 7. ÜZEMI CIKLUS KIVÁLASZTÁSA 1. A fagyasztó (Cy1, Cy2, Cy3, Cy4) ciklusok és a szabályzó ciklus között a gombbal választhat. A kiválasztott ciklus ikonja világít. Megjegyzés: A készülék stand-by állapotában a gombbal bármikor ciklust válthat. Szabályzó ciklus: kiválasztott állapotában a kijelzın a H ikon világít. A gyárilag beállított üzemi ciklusok leírása: 1. Cy1 élelmiszerek gyors hőtése és konzerválása (gyors + lassú hőtés); 2. Cy2 élelmiszerek hőtése és gyorsfagyasztása (gyors + lassú hőtés + fagyasztás); 3. Cy3 közvetlen gyorsfagyasztás (csak gyors fagyasztó ciklus); 4. Cy4 gyorsfagyasztás jégkéreg képzése nélkül (gyors hőtés + fagyasztó ciklus); 5. HLd hıfokszabályzó üzemmód; 6. def jégmentesítés indítása kézi üzemmódban. 2. A készülék a kiválasztott ciklust az operatív memóriába behívja. A behívott ciklus aktiválható. XB570L.doc 7

8 7.1. Üzemi ciklus paramétereinek módosítása 1. Ellenırizze, hogy nincs aktív állapotú üzemi ciklus. Az esetleg aktív üzemi ciklust a gomb 3 másodpercig lenyomva tartásával állítsa le. 2. A gombbal válasszon a fagyasztó (Cy1, Cy2, Cy3, Cy4) ciklusok és a szabályzó ciklus között. A kiválasztott ciklus ikonja a kijelzın világít. 3. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzın megjelenik a kiválasztott üzemi ciklus elsı paramétere (cys) és annak értéke. 4. A paramétereket a nyíl-gombokkal (UP / DOWN) görgetheti. 5. A kiválasztott paraméter módosításához nyomja meg a SET gombot, majd használja a nyíl-gombokat (UP / DOWN). 6. Az új érték tárolásához nyomja meg a SET gombot. 7. Az új érték akkor is tárolódik, ha a programozó üzemmódból kilépett. Kilépés: Egyszerre nyomja meg a SET + UP gombokat, vagy 30 másodpercig ne nyomjon gombot. 8. PARAMÉTEREK Hy - Beállítási pont differenciál (Intervention differential): (0,1 + 12,0 / 0,1 C / 1 F): Értéke mindig pozitív. A kompresszor ezen a ponton kapcsol BE, és a beállított hıfok elérésekor kapcsol KI. AC - Bekapcsolást késleltetı (anti-short ) ciklus: A kompresszor kikapcsolása és következı bekapcsolása közötti minimális szünetidı. Értéke 0 30 perc között állítható. PAU - Készenléti (stand-by) állapot idıtartama: A beállított idıtartam leteltét követıen a készülék automatikusan újra (tovább) indítja a leállított aktuális üzemi ciklust. Értéke 0 60 perc között állítható. PFt - Áramszünet leghosszabb megengedett idıtartama: A beállított értéknél rövidebb ideig tartó áramszünet esetén, a vezérlés az üzemi ciklust a megszakítási ponttól folytatja. A beállított idıtartam túllépése esetén, a vezérlés az üzemi ciklust az aktuális fázis kezdetétıl indítja. Értéke perc között állítható. Con - Kompresszor megengedett üzemideje meghibásodott hımérı esetén,: A termosztát meghibásodása esetén, a kompresszor a beállított idıtartamig tovább mőködik. Értéke perc között állítható. A paraméter nulla értéke mellett a kompresszor nem indítható! COF - Kompresszor megengedett állásideje meghibásodott hımérı esetén: A termosztát meghibásodása esetén, a kompresszor a beállított idıtartamig nem mőködik. Értéke perc között állítható. A paraméter nulla értéke mellett a kompresszor folyamatosan mőködik! HİFOKMÉRİ SZONDÁK rpo Termosztát hımérı kalibrálása (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F) EPP Párologtató hımérıje (no / YES - van / nincs); no nincs hımérı, a jégmentesítés idıtartamra szabályozott; YES - van hımérı, a jégmentesítés hıfokra szabályozott; Figyelem: az XB350C típusú vezérléshez a párologtató hımérıje nincs beépítve. i1p 1. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i1o - 1. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); i2p 2. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i2o - 2. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); XB570L.doc 8

9 i3p 3. beszúrt hımérı (no / YES - van / nincs); i3o - 3. beszúrt hımérı kalibrálás (-12,0 + 12,0; ill. 0,1 C / 1 F); rem ciklus végét meghatározó hımérı kiválasztása: (ipt, rpt); választható a termosztát hımérıje (rpt), ill., valamelyik beszúrt hımérı (ipt). Megjegyzés: ha az rem = rpt opciót és a hıfoktól függı ciklusvezérlést választotta, a készülék a ciklust az rsi értékektıl függıen állítja le. KIJELZÉS, MÉRTÉKEGYSÉGEK CF hıfok: C Celsius; F Fahrenheit; res felbontás (csak C esetében): in egész; de tizedes; Lod felsı sorban kijelzett paraméter: a kijelzésre kiválasztott hımérı: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; red távoli kijelzı (X-REP); opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; DIGITÁLIS BEMENETEK d1p ajtó kapcsoló bemeneti polaritása (25-26): a digitális bemenet aktiválása az érintkezı nyitásával vagy zárásával; opciók: OP - nyitás; CL - zárás; odc - a kompresszor és a ventilátor állapota az ajtó nyitott állapotában: no normál; Fan ventilátor kikapcsolva; CPr kompresszor kikapcsolva; F_C ventilátor és kompresszor kikapcsolva; doa riasztás késleltetése nyitott ajtó mellett: Késleltetés az ajtó nyitott állapotának észlelése és a vonatkozó riasztás között; opciók: perc. ill. nu); riasztás idején a kijelzın da üzenet villog; nu érték beállítása esetén nincs riasztás; dlc aktuális ciklusidı visszaszámlálásának leállítása az ajtó nyitott állapota idején; opciók: y az ajtó nyitott állapotában a visszaszámlálás szünetel; n - a visszaszámlálás az ajtó nyitott állapotában is folytatódik; rrd szabályozás újraindítása nyitott ajtó riasztás után; opciók: y a visszaszámlálás és szabályozás a riasztás után újra indul; n - a riasztás után a kompresszor és a ventilátor az odc paraméter aktuális értékének megfelelı állapotot veszi fel; d2f (EAL, bal) második digitális bemenet konfigurálása (26 27): EAL külsı riasztás; bal súlyos üzemzavar, szabályozás leállítása; d2p konfigurálható digitális bemenet polaritása (26 27): a digitális bemenet aktiválása az érintkezı nyitásával vagy zárásával; opciók: OP - nyitás; CL - zárás; did digitális bemenet riasztásának késleltetése: a d2f paraméter (külsı riasztás) EAL vagy bal értéke mellett, a did paraméter tartalmazza az észlelés és a riasztás között megengedett késleltetés idejét; SEGÉD-RELÉ KONFIGURÁLÁSA oa1 elsı segéd-relé konfigurálása (7 8): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; oa2 elsı segéd-relé konfigurálása (1 2): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; XB570L.doc 9

10 oa3 elsı segéd-relé konfigurálása (9 10): opciók: ALL riasztás; Lig világítás; AuS második termosztát; tmr billentyőzetrıl engedélyezett segéd-relé; C2 második kompresszor; üzemi ciklusok futása idején mindig bekapcsolt; szabályzó ciklus idején a 2CH paraméter értékétıl függıen bekapcsolt; MÁSODIK RELÉ KEZELÉSE 2CH kompresszorok beállítása a szabályozó fázisban (csak oai = C2 opció esetén); a hőtı fázisok idején a második kompresszor mindig üzemel, szabályozó fázis idején, a 2CH paraméter értékétıl függıen üzemel; ez a paraméter határozza meg, melyik kompresszor üzemeljen a szabályozó fázis idején; A második kompresszor SET + OAS beállítás szerint üzemel. Beállítás az aktuális ciklus szabályozó fázisában. A második kompresszor az elsı kompresszor indítását követıen, az oat paraméter értékétıl függı késleltetéssel indul. Az üzemelés szabályozását az alábbi táblázat mutatja: szabályozó fázis 2CH = C1 C1 (elsı kompresszor üzemel); 2CH = C2 C2 (második kompresszor üzemel); 2CH = 1C2 C2 (mindkét kompresszor üzemel); oat második kompresszor bekapcsolásának késleltetése; Értéke perc között állítható. OAS - második kompresszor beállított kapcsolási hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F); hozzáadandó az elsı kompresszor kapcsolási hıfokához. OAS = 0; mindkét kompresszor kapcsolási hıfoka azonos; OAS = 5; a második kompresszor az elsıhöz képest +5 C / F különbséggel kapcsol; OAS = -5; a második kompresszor az elsıhöz képest -5 C / F különbséggel kapcsol; OAH - második kompresszor beállított differenciál-értéke ( ; 0,1 C / 1 F); második kompresszor SETH + OAS + OAH hıfoknál kapcsol BE és SETH + OAS hıfoknál kapcsol KI. OAi vezérlı hımérı választása a második kompresszor számára; Opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; SEGÉD-RELÉ KEZELÉSE OSt segéd-relé (AUX) kimenet bekapcsolt állapotának idızítése; ez a paraméter akkor használatos, ha oa1, oa2 vagy oa3 értéke tmr szerinti; oat = 0 érték mellett, a segéd-relé csak kézzel vezérelhetı (KI / BE). OSt értéke perc között állítható. OSS - segéd-relé (AUX) kimenet beállítási pontja oa1, oa2 vagy oa3 = AUS beállítás mellett; (-50 50; 1 C / 1 F); OSH - segéd-relé (AUX) kimenet beállított differenciál-értéke ( ; 0,1 C / 1 F, minden esetben nem nulla); a segéd-relé OAH < 0 értéknél főtésre, OAH > 0 értéknél hőtésre kapcsol BE; Hőtés, OSH > 0: a segéd-relé kimenete OSS + OAH értéknél kapcsol BE, a második kompresszor SETH + OAH értéknél kapcsol KI. Főtés, OSH < 0: a második kompresszor OSS - OAH értéknél kapcsol BE, OSS értéknél kapcsol, KI. OSi vezérlı hımérı választása a második kompresszor számára; Opciók: rp termosztát szonda hımérıje; EP párologtató hımérıje; tim hátralévı ciklusidı; i1p 1. beszúrt hımérı; i2p 2. beszúrt hımérı; i3p 3. beszúrt hımérı; XB570L.doc 10

11 JÉGMENTESÍTÉS tdf jégmentesítés típusa: opciók: re villamos főtés; in forró gáz; XB350C típusnál nincs opció; IdF jégtelenítı ciklusok kezdeti idıpontja közötti szünetidı: értéke 0,1 24,0 perc között, ill. 10 percre állítható. 0,0 érték beállítása a jégmentesítést letiltja. dte jégtelenítés végsı hıfoka: (-50 50; C / F); a párologtató hıfoka a jégmentesítés végén; csak EPP = YES opció esetén használható; MdF jégtelenítés maximális idıtartama: értéke perc között állítható. EPP = no opció esetén a jégtelenítés idıtartamát határozza meg, EPP = YES opció esetén a jégtelenítést az idıtartam leteltekor hıfoktól függetlenül leállítja; dfd jégtelenítés ideje alatt kijelzett hıfok-érték: opciók: rt aktuális hıfok; it jégmentesítés kezdetén mért hıfok; SEt beállítási pont; def "def" üzenet megjelenítése; Fdt csepegtetési idı: értéke 0 60 perc között állítható. A jégmentesítés beállított végsı hıfokának elérésétıl a vezérlés normál mőködésének visszaállításáig beállított szünetidı. Ezen idıtartam alatt a párologtatóról lepereghetnek a vízcseppek. dad jégmentesítés hıfok-kijelzésének vége: a jégmentesítés végétıl a kamra hıfokának kijelzéséig engedélyezett idıtartam; értéke perc között állítható. VENTILÁTOROK FnC ventilátorok üzemmódja a szabályozó fázis idején; opciók: o-n folyamatos üzem; kivéve jégmentesítés idején, mikor a ventilátorok nem mőködnek; C1n az 1. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; C2n a 2. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; Cn a kompresszorokkal párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok nem mőködnek; o-y folyamatos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; C1y az 1. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; C2y a 2. kompresszorral párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; Cy a kompresszorokkal párhuzamos üzem; jégmentesítés idején a ventilátorok mőködnek; FSt ventilátor leállítási hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): csak EPP = YES opció mellett aktív; a ventilátorok leállnak, ha a párologtató mért hıfoka az FSt értéket meghaladta; rendeltetése megakadályozni meleg levegı befújását a kamrába; AFH leállítási hıfok és riasztás differenciál-értéke (0,1 25 C, ill. 0,1 C / 1 F): az FSt AFH hıfok elérése után a ventilátorok tovább mőködnek, ha a hıfok a beállított riasztási értékhez képest AFH értékkel csökken, a hıfok-riasztás megszőnik; Fnd ventilátor bekapcsolás késleltetése jégmentesítés után: értéke perc között állítható; HİFOK-RIASZTÁSOK ALU felsı hıfokhatár miatti riasztás (csak szabályozási fázisban aktív): értéke 1 50 C / F között állítható; a SET + ALU hıfok elérésekor riasztás engedélyezett; késleltetés lehetséges az ALd paraméter beállított értéke szerint; ALL alsó hıfokhatár miatti riasztás (csak szabályozási fázisban aktív): értéke 1 50 C / F között állítható; a SET + ALL hıfok elérésekor riasztás engedélyezett; késleltetés lehetséges az ALd paraméter beállított értéke szerint; ALd hıfok-riasztás késleltetése (csak szabályozási fázisban aktív): értéke perc között állítható; a riasztási feltétel érzékelése és a riasztás engedélyezése közötti idıtartam; XB570L.doc 11

12 EdA - hıfok-riasztás késleltetése jégmentesítést követıen (csak szabályozási fázisban aktív): értéke perc között állítható; jégmentesítés után, a riasztási feltétel érzékelése és a riasztás engedélyezése közötti idıtartam; tba riasztó relé nyugtázása: opciók: Yes berregı és relé kikapcsolása; no csak berregı kikapcsolása; CIKLUS-ADATOK Csak olvasható adatok: tcy legutóbbi ciklus idıtartama; tp1, tp2, tp3 - legutóbbi ciklus 1., fázisának idıtartama; EGYÉB Adr RS485 címe: értéke között állítható; but berregı aktiválása ciklus végén: állítható idıtartam: 1 60 mp; nulla érték beállítása esetén a berregı leállításához a készülék elılapján meg kell nyomni valamelyik gombot; tpb hımérı típusa: opciók ntc = NTC; vagy ptc = PTC; rel engedélyezési kód (csak olvasható); Ptb paraméter kódja (csak olvasható)i; 9. ÜZEMI CIKLUSOK VÉGREHAJTÁSA 1. Minden programozható ciklus (Cy1, Cy2, Cy3 és Cy4) legfeljebb három fázisra bontható: gyors hőtés, lassú hőtés, fagyasztás. 2. Fázisonként az alábbi paraméterek értéke állítható be: is1 (is2, is3) a fázisok leállítására kiválasztott beszúrt hımérık beállítási hıfoka; rs1 (rs2, rs3) a fázisok leállítására beállított kamra-hıfokok; Pd1 (Pd2, Pd3) a fázisok idıtartamának felsı határa; Hds a szabályozó fázis beállított hıfok-értéke a teljes ciklus végén. További állítható paraméterek: CyS - idı- vagy hıfok-alapú ciklus-vezérlés; dbc - jégmentesítés üzemi ciklus elıtt; dbh jégmentesítés a szabályozó fázis elıtt (üzemi ciklus végén); 9.1. Üzemi ciklusok konfigurálható paraméterei CyS ciklus beállítása; opciók: tep hıfok alapján, az rem paraméter szerint; tim idı alapján, Pd1, Pd2, Pd3 szerint; dbc - jégmentesítés üzemi ciklus elıtt; opciók: yes (igen), ill. no (nem); is1 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): az elsı fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs1 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): az elsı fázis beállított vég-hıfoka; a gyors hőtési fázisban megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd1 elsı fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); is2 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a második fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs2 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a második fázis beállított vég-hıfoka; a hőtési fázisban megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd2 második fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); XB570L.doc 12

13 is3 beszúrt hımérık beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a harmadik fázis véget ér, amikor a három beszúrt hımérı kijelzett hıfoka ezt a beállított értéket eléri; rs3 kamra hımérı beállított hıfoka (-50 50; 1 C / 1 F): a harmadik fázis beállított vég-hıfoka; megakadályozza a túlzott hıfok-csökkenést; Pd3 harmadik fázis maximális idıtartama; opciók: OFF 4 óra; 10 perc); dbh - jégmentesítés szabályozó ciklus elıtt; opciók: yes (igen), ill. no (nem); HdS - a szabályozó fázis beállított hıfok-értéke a teljes ciklus végén (-50 50; OFF, 1 C / 1 F); OFF érték választása esetén szabályozó fázis letiltva. Megjegyzés: OFF érték beállításával bármelyik fázis letiltható; pl.: Pd3 = OFF esetén a ciklusnak harmadik fázisa nincs (inaktív) Beszúrt hımérık használata A beszúrt hımérık rendeltetése a hőtött áru belsı hıfokának mérése. A mérés eredménye a ciklus egyes fázisainak vezérlésére használható. A vezérlés érzékeli a beszúrt hımérık használaton kívüli állapotát, ebben az esetben a ciklust idı-alapon vezérli Sokkoló hőtési ciklus példája Temper. C is is2 rs2 0 rs1-5 FIRST PHASE: HARD CHILL 2 PHASE SOFT CHILL 3 PHASE FREEZING CYCLE Time FIRST PHASE HARD CHILL elsı fázis: gyors hőtés; SECOND PHASE SOFT CHILL második fázis: lassú hőtés; THIRD PHASE FREEZING CYCLE harmadik fázis: fagyasztó ciklus; temperature hıfok; time idıtartam; is rs3-30 insert probe beszúrt hımérı; room probe kamra hımérıje; Insert probe Room Probe Elsı fázis: gyors hőtés Normál esetben meleg élelmiszerek gyors hőtésére használjuk, pl. 80 C-tól 20 C-ig. Gyors hőtés idején a ventilátor és a kompresszor folyamatosan üzemel, az rs1 paraméter beállított értékének eléréséig. Elérést követıen a kompresszor váltó üzemre kapcsol, a kamra hıfokát az rs1 paraméternek megfelelı értéken tartja. A fázis akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is1 paraméter beállított értékét Második fázis: lassú hőtés A lassú hőtés a gyors hőtés végén indul. Rendeltetése felületi jégképzıdés megelızése. A fázis akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is2 paraméter beállított értékét (rendszerint C). A lassú hőtés fázisában a kamra hıfokát a megfelelı hımérı szabályozza rs2 értékre (általában 0 +1 C). Elérést követıen a kompresszor váltó üzemre kapcsol, a kamra hıfokát az rs2 paraméternek megfelelı értéken tartja. XB570L.doc 13

14 Fagyasztó ciklus A lassú hőtés végén indul, rendeltetése az áru gyorsfagyasztása. Gyorsfagyasztás idején a ventilátor és a kompresszor folyamatosan üzemel, az rs3 paraméter beállított értékének eléréséig. Elérést követıen a kompresszor és a ventilátorok váltó üzemre kapcsolnak, a kamra hıfokát az rs3 paraméternek megfelelı értéken tartják. Az rs3 paraméter beállított értéke általában az is3 paraméter beállított értékénél néhány fokkal alacsonyabb. A ciklus akkor ér véget, amikor a három beszúrt hımérı által mért hıfokok elérték az is3 paraméter beállított értékét (rendszerint -18 C). A Pd1 + Pd2 + Pd3 idıtartam túllépésekor a ciklus mindenképpen véget ér Sokkoló hőtı ciklus vége, szabályozó ciklus kezdete Amikor a három beszúrt hımérı egyike által mért érték elérte az is3 paraméter beállított értékét, a kijelzın megjelenik az End üzenet, valamint ezt követıen az i1p, i2p vagy i3p értéke. A ciklus akkor ér véget, ha mindhárom beszúrt hımérı mért értéke elérte az is3 paraméter beállított értékét. Bekapcsol a riasztó relé és a berregı, a kijelzın End üzenet jelenik meg, a kamra hıfokával váltakozva. A but idıtartam beállított értékének leteltével a riasztás automatikusan kiold. Azonnali kioldás érhetı el, ha a kezelı a vezérlés elılapján bármelyik gombot megnyomta. A ciklus végén a vezérlés indíthatja a szabályozó üzemmódot, amely a kamra hıfokát a HdS paraméter beállított értékén tartja. Ha a HdS paraméter számára OFF opciót állított be, a ciklus végén a hőtıgép leáll. 1. Megjegyzés: Ha a dbh paraméter számára YES opciót állított be, a ciklus végén, szabályozó üzemmódra váltás elıtt, a vezérlés jégmentesítést hajt végre. 2 Megjegyzés: Ha a Pd1 + Pd2 + Pd3 idıtartam túllépésekor mindhárom beszúrt hımérı mért értéke nem érte el az is3 paraméter beállított értékét, hőtıgép tovább üzemel, de OCF riasztást ad. 10. BESZERELÉS Az XB570L vezérlés függıleges panelbe illeszthetı, mm mérető kivágásba, és ott két csavarral rögzíthetı. IP65 szintő védelem eléréséhez használja a panel gumi tömítését (RG-L modell). A vezérlés 0 60 C környezeti hıfokon üzemeltethetı. Kerülendı környezeti feltételek: erıs vibráció, korróziót okozó gázok, erıs légszennyezettség. Ugyanezen feltételek vonatkoznak a hımérıkre is. Biztosítsa a készülék megfelelı szellızését, a szellıztetı nyílásokat hagyja szabadon Kivágás Beillesztés Ø3 x RG-LX gascke (optional) RG-LX típusú tömítés XB570L.doc 14

A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása:

A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása: A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása: A kezelőpanel gombjai ON/OFF gomb: Kamraás gomb: SET gomb: Fel gomb: Le gomb A vezérlő ki/be kapcsolására szolgál. Ne feledje,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló h t 4400010 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Sokkoló h t 4400010 használati útmutató. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót. . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Sokkoló h t 4400010 használati útmutató Sokkoló h t Miel tt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el, és a készülék közelében rizze

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

SOÓS ÉS TÁRSA RT A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1

SOÓS ÉS TÁRSA RT A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1 A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1 1. ÁLTALÁNOS JELLEGÛ KÖZLEMÉNYEK. 2 A KÉSZÜLÉKCSALÁD ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA. 3. BESZABÁLYOZÁS. 4. HOMLOKLAP. 5. PARAMÉTERLISTA. 6. TELEPÍTÉS, SZERELÉS.

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó

ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó 1 O l d a l ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó Főbb jellemzők: Az ETC-3000 digitális hőmérsékletszabályozó három csatornás, mellyel ventillátort, kompresszort és fűtőbetétet kapcsol. Kétszenzoros, az egyik

Részletesebben

DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL

DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL 1. ÁLTALÁNOS JELLEGÛ KÖZLEMÉNYEK... 2 A MÛSZERCSALÁD ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA... 3. BESZABÁLYOZÁS... 4.

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

1592002250 XT151D XT160D

1592002250 XT151D XT160D XT151D XT160D Három- és négyfokozatú digitális szabályzó több érzékelõs bemenettel 1. FIGYELMEZTETÉS 1.1 HASZNÁLAT ELÕTT OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI UTMUTATÓT Jelen útmutató a készülék elválaszthatatlan

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. XR160C-XR170C hűtésvezérlő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. XR160C-XR170C hűtésvezérlő HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez.

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez. 1/15 1. Általános ismertetés A CHILLBASE egy vagy kétkompresszoros folyadékhőtı berendezés szabályozására alkalmas mikroprocesszoros szabályozó. Kétkompresszoros folyadékhőtı esetében az ALLBASE hibakezelı

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

Környezet: megengedett rel.nedvesség: 90% alatt, porterhelés: normál. A beépített készülék védettsége IP65 a kezelıfelület irányából.

Környezet: megengedett rel.nedvesség: 90% alatt, porterhelés: normál. A beépített készülék védettsége IP65 a kezelıfelület irányából. IR32 Univerzális szabályozó IR32 UNIV a CAREL IR32 család univerzális felhasználású ága (hımérséklet, nyomás, relatívnedvesség szabályozás, hőtési, főtési, légkondicionálási feladatokhoz). A szabályozó

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

FCM szabályzók. Tanúsítvány A termék ISO 9001 minısítéssel rendelkezik

FCM szabályzók. Tanúsítvány A termék ISO 9001 minısítéssel rendelkezik FCM szabályzók 1.0 Bevezetı Az FCM szabályzók a fı fizikai jellemzık (hımérséklet, nyomás, légnedvesség) alapján történı szabályozásra szolgálnak (légkondicionálás, hőtés, főtés). 1.1 Általános jellemzık

Részletesebben

3.2 LEOLVASZTÁS 4. HOMLOKLAP. + Billentyűzet lebénítása vagy felszabadítása. + Belépés a programozó üzemmódba. + Visszatérés a teremhőfok kijelzéshez.

3.2 LEOLVASZTÁS 4. HOMLOKLAP. + Billentyűzet lebénítása vagy felszabadítása. + Belépés a programozó üzemmódba. + Visszatérés a teremhőfok kijelzéshez. Digitális hűtésvezérlő kompresszorleállásos leolvasztással XR20CX Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS 1 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1 3. TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSA 1 4. HOMLOKLAP 1 5. MAX & MIN HŐFOK RÖGZÍTÉSE

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

XR60CX. dixel Installing and Operating Instructions 1592020062. Digitális hűtésvezérlő leolvasztással és ventilátor vezérléssel

XR60CX. dixel Installing and Operating Instructions 1592020062. Digitális hűtésvezérlő leolvasztással és ventilátor vezérléssel Digitális hűtésvezérlő leolvasztással és ventilátor vezérléssel XR60CX Tartalom 1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS 1 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1 3. TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSA 1 4. HOMLOKLAP 1 5. MAX & MIN HŐFOK RÖGZÍTÉSE

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu Méretek Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11

2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11 H 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5 3. Kezelőelemek 6 4. Kijelző 6 5. Gyári beállítás 7 6 Beállítások változtatása 8 6.1 Pontos idő, a hét napjai 8 6.2

Részletesebben

CAREL IR32CE típusú leolvasztás vezérlős digitális termosztát ventillátoros normál és mélyhűtő egységekhez.

CAREL IR32CE típusú leolvasztás vezérlős digitális termosztát ventillátoros normál és mélyhűtő egységekhez. CAREL IR32CE típusú leolvasztás vezérlős digitális termosztát ventillátoros normál és mélyhűtő egységekhez. Az IR32 CE ideális megoldás a mélyhőmérsékletű ventillációs hűtőberendezések vezérléséhez. Három

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1.-2. Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ UTH-200 hőmérséklet szabályozó termosztát Használati utasítás Kijelzők & Funkciók 1. LCD kijelző (1) Sávkijelző:

Részletesebben

Soós és Társa Rt. XH240L XH240V. Dixell Használati útmutató 1592002701 HÕMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÓ 4. PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

Soós és Társa Rt. XH240L XH240V. Dixell Használati útmutató 1592002701 HÕMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÓ 4. PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS XH240L XH240V HÕMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÓ 1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS 4. PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS A páratartalom szabályozása egy semleges zónán keresztül történik, párásítási és páramentesítési

Részletesebben

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ

AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ AC 1-27 DIGITÁLIS PID SZABÁLYZÓ HÛTÉS-FÛTÉSTECHNIKAI ÉS EGYÉB IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ Méréshatár: ld. táblázat Méret: 72 x 94 x 47mm Bemenet: választható Üzemi hõmérséklet: -10-50 C Kimenet: jelfogó: 230V/4A

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5

Részletesebben

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT Q - EX EURO 510 pénztári kassza Kezelési útmutató 1 Használati utasítás 1 Tel: 06-20 345 413, T/F: (26) 367 495, (36) 240-77-97 Pilisszentiván, Klapka u 11.

Részletesebben

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető Sebury BC-2000 Önálló RF kártyás és kódos beléptető A BC-2000 önálló RF kártyás és kódos beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia segítségével képes zárak, kapuk vezérlésére. A programozás a

Részletesebben

1601-12. = "fel" = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = "le" = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A

1601-12. = fel = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = le = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A 1601-12 = KI / BE = Hőmérséklet = Kezdési idő = Szaunázási idő = Szaunavilágítás = Szellőzés OK 1 2 3 4 = "fel" = OK = "le" = programgombok 314 SYRA 3 A RAMOZÁS ELŐVÁLASZTÁS KI/BE KAPCS.BENYOMNI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Részletesebben

Van RTC, engedélyezve van (ten=1) és legalább egy időzóna be van állítva. 3-as gombbal együtt nyomva kapcsolása. elindítja/leállítja a folyamatos

Van RTC, engedélyezve van (ten=1) és legalább egy időzóna be van állítva. 3-as gombbal együtt nyomva kapcsolása. elindítja/leállítja a folyamatos PJEZ Easy szabályzók Elektromos bekötés Kijelzett értékek, gombok funkciói # jelentése állapot Indításkor BE KI Villog 1 Kompresszor Bekapcsolva Kikapcsolva Beléptetésre vár BE 2 Ventilátor Bekapcsolva

Részletesebben

Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor

Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor 1 Beninca KEN 600 N garázskapu mozgató motor Telepítési kézikönyv 2 Technikai adatok Tápfeszültség 230Vac Motor feszültség 24Vdc Teljesítmény 180W Húzósebesség 6.5/5.2m/1 Húzó/tólóerő 800N Védelem IPXO

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

INTIEL Elktronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.3 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elktronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.3 Beüzemelési útmutató INTIEL Elktronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.3 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20/373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 7. Vezérlőelemek figyelése Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 7. Vezérlőelemek figyelése Asian Plastic 7.1 Programsorok szerkesztése Menü 36 Ez a menü akkor használatos, ha a számítógép program figyelése vagy karbantartása szükségessé válik. Csakis képzett szakember változtathat a programon. Nem szakszerű

Részletesebben

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket?

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket? 1/7 Kezelési utasítás ORBIT kerti csapra csatlakoztatható 4-gombos digitális automatikához Hogyan programozzuk be készülékünket? 2/7 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ... 3 1.1 KIJELZİ ÉS KEZELİSZERV ISMERTETİ...

Részletesebben

Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés

Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. BEVEZETÉS 7 1 1.1. Fő jellemzők 7 3 1.2. Típusok és jellemzőik 7-1.3. Alkatrészek és tartozékok 7-1.4. pco 3 kis vezérlő tábla leírása

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv Műszaki jellemzők - Egyszerre 4/8 kamera csatlakoztatható Állítható fényerő, kontraszt, telítettség, színárnyalat és élesség - Magas felbontás

Részletesebben

DIGITÁLIS BILLENTYUZET 10 ÉV GARANCIÁVAL MAXIMUM

DIGITÁLIS BILLENTYUZET 10 ÉV GARANCIÁVAL MAXIMUM MAXKEY1 1. oldal, összesen: 1 Üzemeltetési és üzembe helyezési útmutató DIGITÁLIS BILLENTYUZET 10 ÉV GARANCIÁVAL MAXIMUM A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

DropsA Bravo Elektromos kenőszivattyú Telepített és mobil alkalmazásokhoz

DropsA Bravo Elektromos kenőszivattyú Telepített és mobil alkalmazásokhoz DropsA Bravo Elektromos kenőszivattyú Telepített és mobil alkalmazásokhoz Kezelési és karbantartási utasítás BRAVO ZSÍRSZIVATTYÚ Keverőlapát nyomólemezzel Moduláris tartály Garancia-levonó Szivattyúelem

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 1 CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 2 Bemenet/Kimenet funkciók Kapocs Funkció Leírás L-N Táp Bement 230 Vac 50 Hz (L-fázis/N-semleges) 3-4-5 Motor 1 Csatlakozás

Részletesebben

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER FLYPPER Elektronikus vízmérı Beépítési - kezelési útmutató Szerelési útmutató 1. MEGJEGYZÉS Ezt a szerelési útmutatót képzett személyzetnek szánták és ezért nem tartalmazza az alap munkalépéseket! FIGYELEM!!!

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Standalone Kódzár Beléptető rendszer Felhasználói kézikönyv S, K és N1 szériához Kérem olvassa el figyelmesen telepítés előtt 1. Csomaglista Név Mennyiség Kódzár 1 Felhasználói kézikönyv 1 Szerszám 1 Tipli

Részletesebben