EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate"

Átírás

1 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/6 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u tel/fax: EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 94/9/EK Direktíva / On the test and certification of equipment or protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres Directive 94/9/EC. (3) BKI 04 ATEX 142 (4) A berendezés, vagy védelmi rendszer / Equipment or protective system: Fordulatszám szabályozó rendszer egységei / Units of reciprocating engine governor system Típusa / Type: GOV10..- vagy / or GOV50..- (5) Gyártó / Manufacturer: Altronic Inc. (6) Cím / Address: 712 Trumbull Ave. Girard, OH USA (7) A berendezés, vagy védelmi rendszer és annak változatai a jelen tanúsítvány vonatkozó pontjában vannak feltüntetve. / This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to. (8) A BKI ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása, 1418 sz. kijelölt testület, az március 23-i 94/9/EK Európa Tanácsi Direktíva 9. Cikkelye szerint tanúsítja, hogy a fent megnevezett berendezés, vagy védelmi rendszer tervezése és gyártása megfelel a Direktíva 2. számú Mellékletében meghatározottt alapvető egészségügyi és biztonsági, valamint a berendezés alkalmazási csoportjára és kategóriájára megadott kiegészítő követelményeknek / BKI ExVÁ Testing Station for Explosion Proof Equipment Company Limited, notified body number 1418 in accordance with Article 9 of the European Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that the design and construction of this equipment or protective system has been found to comply with the essential health and safety requirements set out in Annex 2 of this Directive and the supplementary requirements set out for the relevant group and category. Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel. / This certificate may be reproduced only in its entirety and without changes.

2 Lapszám / Page: 2/6 A vizsgálat eredményeit az alábbi nyilvántartási számú bizalmas vizsgálati dokumentáció tartalmazza / The examination and test results are recorded in confidential report number: R ( M ) (9) Az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelést a következő harmonizált európai szabványoknak való megfelelőség biztosítja / Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with harmonised european standards: MSZ EN 50014: 2001, MSZ EN 50018: 2001, MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50019: 2000, (10) A tanúsítvány száma után álló X jel azt mutatja, hogy a berendezés, vagy védelmi rendszer speciális feltételek megtartása mellett felel meg a jelen tanúsítvány vonatkozó pontjában feltüntetett biztonságos alkalmazás feltételeinek. / If the sign X is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate. (11) Jelen EK-TÍPUS VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY csak a megjelölt berendezés vagy védelmi rendszer tervezésére és kivitelezésére vonatkozik. Ha ez alkalmazható, a jelen Direktíva további követelményei érvényesek a berendezés vagy védelmi rendszer gyártására és szállítására. / This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified equipment or protective system. If applicable, further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this equipment or protective system. (12) A berendezés, vagy védelmi rendszer jele a következő / The marking of the equipment or protective system shall include the following: II 2 G EEx de [ib] IIA T4 T környezeti/ambient : -40ºC +85ºC Budapest, november 16. Hankó János Igazgató / Director Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel. / This certificate may be reproduced only in its entirety and without changes.

3 Lapszám / Page: 3/6 (13) TARTALOM / SCHEDULE (14) EK-TÍPUS VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY / EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N BKI 04 ATEX 142 (15) A berendezés, vagy védelmi rendszer leírása / Description of Equipment or protective system 15.1 Típusjelölés / Marking Szabályozó lőerős motorokhoz / Governor for engines 850 to 3500 hp: GOV10EP-10A 4 csavaros SAE karimával / with 4-bolt SAE flange -11A 4 csavaros SAE karimával és üzemanyagáramlás a motor lóerejének függvényében opcióval / with 4-bolt SAE flange with fuel flow-hp option -20A 8 csavaros ANSI karimával / with 8-bolt ANSI flange -21A 8 csavaros ANSI karimával és üzemanyagáramlás a motor lóerejének függvényében opcióval / with 8-bolt ANSI flange with fuel flow-hp option Szabályozó lőerős motorokhoz / Governor for engines 3500 to hp: GOV50EP-10A 4 csavaros SAE karimával / with 4-bolt SAE flange -11A 4 csavaros SAE karimával és üzemanyagáramlás a motor lóerejének függvényében opcióval / with 4-bolt SAE flange with fuel flow-hp option 15.2 Rövid leírás / Short description A GOV10/50 típusjelölésű sorozat egyszerre üzemanyagszelep ill. elektronikus szabályozó egyetlen egységbe integrálva. A GOV10 típusú modellt megközelítőleg 3500 lóerős motorokig használják, míg GOV50 alkalmazhatósága 3500 lóerőtől lóerőig terjed. / The GOV10/50 series is both a fuel valve and electronic governor integrated into a single unit. The GOV10 model is used on engines up to approximately 3500 hp, whereas the GOV50 applies to engines from 3500 to hp. A GOV10/50 egységek motorindító ill. fordulatszám-szabályozó algoritmusa lehetővé teszi a berendezés PLC-vel összekapcsolt ill. mint önálló egység használatát. A vezérlő paraméterek, az időzítők és az alapértékek a GOV Kijelző modulon keresztül elérhetők. / A sophisticated engine start-up and governing algorithm is resident in the GOV10/50 units allowing theire use in conjunction with a PLC or simply as a stand-alone replacement governor. All configuration of control parameters, timers and setpoints is accomplished through the GOV Display Module. A teljes szabályozó rendszer tartalmazza GOV10 vagy GOV50 egységet, egy sebességérzékelő mágneses érzékelőt és a kijelző modult, ami kis méretű számítógép alapú felhasználói berendezés, mely kijelzőként ill. konfigurációs eszközként működik. / The complete governor system consists of the GOV10 or GOV50 unit, a speed-sensing magnetic pick-up, and the Display Module, a small computer based terminal that serves as a display and configuration device.

4 Lapszám / Page: 4/6 A GOV Kijelző Modul a GOV szabályozóegységgel az ember-gép kapcsolatra használt kis méretű, mikroprocesszor alapú egység. A modul folyamatosan kommunikál a GOV egységgel. A modul külső, távolabbi helyszínre szerelhető ugyanúgy, mint a motorvezérlő panel. Az előlap 2*16 karakteres LCD kijelzőt és nyolc billentyűt tartalmaz. A GOV kijelző egységnek három üzemmódja van, melyek a következők: NORMAL, SET-UP és PROGRAM üzemmód. A fordulatszám beszabályozása a kijelző egységen keresztül történhet. / The GOV Display Module is a small, microprocessor based display used for man-machine interface with the GOV governor. It communicates serially with the GOV unit and can be mounted in a remote location, such as in the engine control panel. The front panel consists of a 2*16 character LCD display and eight function keys. The GOV Display Module has three operating modes: NORMAL, SET-UP and PROGRAM. Adjustment of the speed setpoint is accomplished through the Display Module as well. NORMAL üzemmódban a paraméterek fordulatszám, szűkítés előtti gáznyomás, leáramlási nyomás, éghető gáz hőmérséklete stb. csak olvasható formátumban megjeleníthetőek a kijelzőn. / In the NORMAL mode, parameters RPM, upstream supply gas pressure, downstream pressure, fuel gas temperature etc. - may be displayed in a read-only format. SET-UP üzemódban a kezelőnek hozzáférése van, hogy az összes alapvető GOV beállítási paramétert fordulatszám, átöblítési idő, and fordulatszám-korlátozási beállítás stb. beszabályozza a GOV Kijelző Modul billentyűzetét használva. / The SET-UP mode gives the operator access to all essential GOV setup parameters - RPM, purge time, and overspeed setpoint etc. - which can be adjusted utilizing the keys on the GOV Display Module. PROGRAM üzemmódban szakképzett személy megadhatja a szabályozó egység működéséhez szükséges kritikus értékeket. / In the PROGRAM mode a qualified individual is able to edit values critical to the operation of the governor Configuration of the reciprocating engine governor / A fordulatszámszabályozó rendszer konfigurációja GOV 10**-*** ill. GOV50**-*** típusú fordulatszámszabályozó / Reciprocating engine governor value Model GOV10**-*** or GOV50**-*** *típusú Kijelző Modul / Display Module type * * típusú mágneses pickup / Magnetic pic up type * típusú MS csatlakozó illesztőegység / MS connector adaptor type ( 48 ), ( 84 ), ( 96 ), ( 144 ) típusú kábelkorbács ( MS csatlakozási lehetőség ) / Harness assembly type ( 48 ), ( 84 ), ( 96 ), ( 144 ) ( MS connector option ) A típusmegjelölés * betűjele kisebb mechanikai opciókat jelez és / vagy törpefeszültségű szekunder áramkörök lehetőségét, melyek nem érintik a termék biztonságosságát. / The * in the model designation may be alphanumeric suffixes to denote minor mechanical options and or extra low voltage secondary circuits options that do not affect product safety..

5 Lapszám / Page: 5/ Műszaki adatok / Technical data Bemenő jelek / Input signals Mágneses pickup / Magnetic pickup ( * típusú mágneses pickup / Magnetic pick up type * ) Vezérlő bemenetek ( 24 Vdc ) / Control inputs ( 24 Vdc ) Vezérlő bemenetk ( 4-20 ma ) / Control Inputs ( 4-20 ma ) Helyi / Táv / Local / Remote Átöblítő levegő / Scavenge air RPM Vezérlő bemenetek / RPM Control inputs Kézi / Manual Kijelző egység billentyűzet / Display module keypad Analóg / Analog Digitális / Digital Vezérlő kimenet / Control output szilárd test sebességkapcsoló / solid state speed switch 4-20 ma vezérlőjel / 4-20 ma control signal RS-485 soros adatok / RS-485 serial data Analog kimenet/ Analóg Output Kimenet1 / Output1 ( alapértelmezett áramlás visszacsatolás ) / ( default Flow Feedback ) Kimenet 2 / Output2 ( default RPM feedback ) ( alapértelmezett RPM visszacsatolás ) Távközlés / Communications RS-485 soros ( duplex ); ModBus protocol ( ASCII ) RS-485 serial ( dual ); ModBus protocol ( ASCII ) Tápfeszültség / Power Hőmérséklet / Temperature 24 Vdc, 1 A -40ºC +85ºC Maximális névleges nyomás / Maximum rated pressure: 500 psi ( font per négyzethüvelyk ) (16) Vizsgálati dokumentáció / Descriptive documents számú CSA Megfelelőségi Tanúsítvány 3 oldal / CSA Certificate of Compliance 3 pages Műszaki ismertető leírás ( GOV10/50 ) 4 oldal / Technical representating description ( GOV10/50 ) 4 pages Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat 2 oldal / Declaration of Conformity 2 pages

6 Lapszám / Page: 6/6 (17) Biztonságos üzemeltetés feltételei / Special conditions for safe use 17.1 A dugaszoló aljzatokat a telepítéskor a helyszínen a szerelés során rögzíteni kell. / The appliance plugs has to be fixed during the installation at the location of working Fordulatszám szabályozó rendszer egységeinek szerelését a telepítéskor ellenőrizni kell. Ennek eredményét különönálló Vizsgálati Jegyzőkönyvben kell összefoglalni. / The assembling and setting-up of the units of reciprocating engine governor system has to be checked up after the installation. The requirements of this checking must be summarized in a Test Report A Kezelési Utasításban ismertetett villamos adatokat, terhelési paramétereket, hőmérsékleti jellemzőket a telepítésnél figyelembe kell venni. / The electrical data, load and temperature parameters shall be taken at installation from User s Manual. (18) Alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények / Essential health and safety requirements A (9) pontban felsorolt szabványok szerint teljesül. / Covered by the standards listed at point (9). Ez az EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány a 15/2004. (V.21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szerint Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány is / This is Certificate of Comformity on Fire protection according to Decree 15/2004. (V.21.) BM covering the rules concerning the obtaining of the certificate of comformity on fire protection. Ha a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra szánt berendezésekre, vagy védelmi rendszerekre több direktíva vonatkozik és a 94/9 EK Direktíva ellentmondásban van bármely másik direktívával, a 94/9 EK Direktíva előírásai az irányadók / If more directives apply to the equipment or protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres and the 94/9 EC Directive is in contradiction with any of them, the provisions of the 94/9 EC Directive will prevail. Hankó János Igazgató / Director Müllner János Tanúsító Szervezet vezetője / Head of the Certification Body ME

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz Verzió 1.00 2009. január Revízió A Trimble Navigation

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual D 402 Felhasználói kézikönyv Users Manual English... 3 Magyar... 38 Slovenský... 55 České... 83 Polskie... 110 2 1 Introduction 5 2 Safety & Notice..5 3 Start to use.7 3.1 Touch & type.. 7 3.2 Assemble

Részletesebben

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 Kezelési utasítás HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 INSTRUCTION MANUAL To obtain the best performance and ensure device function correctly, please read this instruction manual carefully

Részletesebben

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM Directive 76/464: Discharges into the aquatic environment Kibocsátás a vízi környezetbe irányelv - 76/464 IGEN NEM 1. Does the company do discharges into the waters referred in the Directive? 1. A bocsát

Részletesebben

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda Berényi Vilmos GMP Akadémia Berendezések és rendszerek GMPkvalifikálása vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált min ségügyi rendszermenedzser regisztrált vezet felülvizsgáló E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 305/2011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje

Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje English

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

203V5. www.philips.com/welcome. HU Felhasználói kézikönyv 1 Ügyfélszolgálat és jótállás 25 Hibaelhárítás és GYIK 31

203V5. www.philips.com/welcome. HU Felhasználói kézikönyv 1 Ügyfélszolgálat és jótállás 25 Hibaelhárítás és GYIK 31 203V5 www.philips.com/welcome HU Felhasználói kézikönyv 1 Ügyfélszolgálat és jótállás 25 Hibaelhárítás és GYIK 31 Tartalomjegyzék 1. Fontos... 1 1.1 Biztonság óvintézkedések és karbantartás... 1 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

IBM E400 PROJECTOR. User s Guide

IBM E400 PROJECTOR. User s Guide IBM E400 PROJECTOR User s Guide IBM E400 PROJECTOR User s Guide Megjegyzés: Before using this information and the product it supports, read the information in D. függelék, Serice and Support, oldalszám:

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Tartalom 1 A készülék részei A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2

Részletesebben

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató 5.0 24.03.06-os verzió Készítette és fordította: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006, Xerox Corporation.

Részletesebben

INSTRUCTION MANUAL. Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK. Wine Cooler. (Photo: DX-28.88K)

INSTRUCTION MANUAL. Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK. Wine Cooler. (Photo: DX-28.88K) INSTRUCTION MANUAL Model Number: DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Wine Cooler (Photo: DX-28.88K) CAUTION! BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS. INSTRUCTION

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.:2710 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 3/11 03 NOV 2011

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router Felhasználói kézikönyv RT-N14U Vezeték nélküli N300 router HUG7879 Első kiadás November 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos

Részletesebben

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató T9220 Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató Ez a kézikönyv csak információs célokat szolgál. Az összes ebben a kézikönyvben fellelhetõ információ elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Tally nem vonható

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben