NIVELCO Ipari Elektronika zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NIVELCO Ipari Elektronika zrt."

Átírás

1 MultiCONT Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: Fax:

2 prw11a1m0600p_02 2 / 64

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS MŰSZAKI ADATOK MŰKÖDÉS ELEKTROMOS FELÉPÍTÉS A MULTICONT PROGRAMOZÓ EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE RS485 INTERFÉSZEN KERESZTÜL HÁLÓZATÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSI PÉLDA ADATÁTVITEL ADATMEZŐ (DATA) TÍPUSAI HART PROTOKOLL LEÍRÁS PARANCS FELÉPÍTÉSE PARANCSOK MODBUS RTU PROTOKOLL BIT VÁLTOZÓK OLVASÁSA (FNC=01H) TÁBLÁZATOK, VÁLTOZÓK BEOLVASÁSA (FNC=03H) KÖTÉS ELLENŐRZÉSE (FNC=08H) TÁVADÓ TÁVPROGRAMOZÁSA (FNC=17H) HART OVER MODBUS prw11a1m0600p_02 3 / 64

4 1. BEVEZETÉS A felhasználói (USER) RS485 interfész soros adatátviteli lehetőséget biztosít a központi folyamatirányító számítógép ill. PLC felé. Ennek során lehetőség van a távadó azonosítóinak és paramétereinek módosítására a HART over MODBUS és HART over HART technikával. Ebben az esetben a MultiCONT a híd szerepét tölti be. Ezentúl lehetőség van a következők lekérdezésére: - távadók mérési eredményei - rendszer tulajdonságai (MultiCONT beállítások, relék, áramgenerátorok, bővítő modulok száma és ezek programja) - távadók hozzárendelése relékhez, áramgenerátorokhoz - hibalista 2. MŰSZAKI ADATOK Soros adat formátuma Bemeneti ellenállás (K1 nyitva) Beépített lezáró ellenállás Bemenő áram UIN=12V UIN= 7V Bemenet impulzus terheléses védelme Egyenáramú galvanikus leválasztás Kommunikációs protokoll (menüből választható) Bekötő kábel 9600 BAUD, 8bit adat, páratlan (ODD) paritás, 1 STOP bit 20 k 120 0,9 W max. 1 ma max. 0,8 ma Imax (8/20 s)=400 A Wmax=1,5 J (2 ms), 8kV ESD 500 VRMS HART 5 vagy MODBUS RTU Árnyékolt, sodrott érpár STP (Shilded Twisted Pair) prw11a1m0600p_02 4 / 64

5 3. MŰKÖDÉS 3.1. ELEKTROMOS FELÉPÍTÉS Az RS485 interfész a MultiCONT processzor TTL szintű, aszimmetrikus (unbalanced), teljes duplex, soros jeleit az RS485 szabványnak megfelelő, szimmetrikus (balanced) fél duplex jelekké alakítja. Az interfész A és B vonalainak lezárása 120 -os ellenállással a K1 kapcsolóval történik. MultiCONT processzor Rx Tx GND Galvanikus leválasztó RS485 átalakító Védőáramkör K A B COM MultiCONT 1. ábra: Az RS485 interfész blokkvázlata 120 Lezáró ellenállás Bekapcsolva Kikapcsolva K1 A K1 kapcsoló közvetlenül a sorkapocs mellett található. K1 A B COM A K1 A K1 2. ábra: Sorkapocs és K1 kapcsoló elhelyezkedése 120 B 120 B prw11a1m0600p_02 5 / 64

6 3.2. A MULTICONT PROGRAMOZÓ EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE RS485 INTERFÉSZEN KERESZTÜL Az RS485 interfészen keresztül több MultiCONT hálózatba köthető. Ezzel a megoldással egy nagyon egyszerű, olcsó, kéthuzalos, csavart érpáras (STP) hálózat alakítható ki. A hálózat kialakításakor az általános számítógépes hálózatépítési előírásokat kell betartani (3.3. pont) HÁLÓZATÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK A legfontosabb szabály, hogy az adatátviteli vonalat mindkét végén ellenállással le kell zárni, az egymástól legtávolabb eső pontokon és csak is ott. A lezáró ellenállás értéke az összekötésre használt vezeték hullámellenállásától függ. Az interfészben 120 -os lezáró ellenállás van, ezért ennek megfelelő impedanciájú kábelt használjon. MultiCONT K1 A B Központi folyamatirányító számítógép A B K1 MultiCONT A B K1 MultiCONT A B K1 MultiCONT 3. ábra: Példa a nem megfelelő hálózat kialakításra prw11a1m0600p_02 6 / 64

7 Lezárás 120 Lezárás 120 A B A B A B A B K1 MultiCONT K1 MultiCONT K1 MultiCONT Központi folyamatirányító számítógép MASTER Lezárás 120 Nincs lezárás!!! Lezárás 120 A B A B A B A B A B K1 MultiCONT K1 MultiCONT Központi folyamatirányító számítógép K1 MultiCONT K1 MultiCONT MASTER 4. ábra: Példák a helyes hálózat kiépítésre Hibás az a konfiguráció, amelyben kettőnél több lezáró ellenállás van, vagy azok nem az egymástól legtávolabbi pontokra vannak kötve (3. ábra). Ilyen esetben, különösen, ha az adatátviteli kábel túl hosszú, adatátviteli hibák keletkezhetnek. A MultiCONT-okat egymás után egy érpárra kell felfűzni (4. ábra). A csillag alakú topológia nem megengedett! prw11a1m0600p_02 7 / 64

8 A kábel hossza max m, de ebben az esetben árnyékolt csavart érpárt kell használni (STP, Shilded Twisted Pair) A kábel kapacitása legyen kisebb, mint 100 pf/m. Az árnyékolást csak egy ponton, a központi folyamatirányító számítógép földjéhez szabad leföldelni. Az árnyékolást a COM jelű csatlakozópontra kell kötni. A rendszerbe kötött MultiCONT-oknak egymástól különböző címet kell adni (1 31), lásd. HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS Főmenü / MultiCONT beállítások / HART / Rövid cím menüpont. A rendszerben csak egy master (folyamatirányító számítógép, PLC) lehet. Megjegyzés: Erős elektromágneses zavarokkal terhelt környezetben telepített rendszernél előfordulhat, hogy az interfész belső védelme a feszültség impulzus ellen nem elegendő. Az interfész A-B pontjain csak olyan típusú védelem (túlfeszültség, villám) alkalmazható, ami nem zavarja az adatátviteli folyamatot, azaz nem okoz változást az átviteli karakterisztikában a 7 +12V feszültség tartományban (a COM csatlakozó ponthoz képest). Ezért nagy távolságra történő adatátvitel esetén, árnyékolt csavar érpár (STP kábel) használatát javasoljuk ALKALMAZÁSI PÉLDA A hálózat a következő eszközökből áll: - Központi folyamatirányító számítógép - 3 db PR_-1_A vagy PR_-1_B típusú MultiCONT prw11a1m0600p_02 8 / 64

9 K1 ki MultiCONT 1. készülék A B COM K1 be MultiCONT 2. készülék A B COM MASTER Központi Folyamatirányító számítógép A B COMMON Nincs lezáró ellenállás!!! A MultiCONT-k címei különbözőek: Pl.: 1. készülék címe = készülék címe = készülék címe = 12 K1 be MultiCONT 3. készülék A B COM ábra: A példa szerinti rendszer összekapcsolása prw11a1m0600p_02 9 / 64

10 4. ADATÁTVITEL A MultiCONT programozó egységek és a központi folyamatirányító számítógép között az átviteli vonalon (hálózaton) keresztül történő adatátvitel az 6. és 7. fejezetben ismertetett protokoll szerint történik. Az adatátvitelt mindig a MASTER kezdeményezi (csak egy MASTER lehet). Mindegyik MultiCONT saját címmel rendelkezik (1..31), lásd. HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS Főmenü / MultiCONT beállítás / HART / Rövid cím menüpont. A folyamatirányító számítógép (MASTER), ezeket a címeket használja a MultiCONT-okkal történő kommunikáció kezdeményezésekor. A soros átvitel tulajdonságai: Adatátviteli sebesség (BAUDRATE) 9600 Adat hossza 8 bit Paritás nincs, páros (EVEN), páratlan (ODD) Stop bitek száma 1 vagy 2 A központi folyamatirányító számítógép küld egy parancsot a MultiCONT egységhez és fogadja annak válaszát. A válasz hossza változó, tartalmának leírása a 6. (HART) és 7. (MODBUS) fejezetben található. Az átvitel megbízhatósága végett minden parancs és válasz CRC kóddal (MODBUS) vagy FCS ellenőrző összeggel (HART) van ellátva, amely lehetővé teszi a hibák detektálását. Ha nem jön válasz a MultiCONT felől, ennek a következő okai lehetnek: - megszakadt a kábel (kikapcsolt rendszer esetén az A-B pontok között Ohm-mérővel kb. 60 -t lehet mérni bármelyik készülék sorkapcsain) - az A és B jelű pontok fel vannak cserélve (kárt nem okoz a készülékben) - megváltozott a készülék címe - az adatátviteli vonalon lévő zavar miatt a MultiCONT nem tudja értelmezni a rá vonatkozó parancsot, és nem válaszol, vagy a központi folyamatirányító számítógép nem tudja értelmezni a választ. Ilyen esetekben meg kell ismételni a parancsot. Célszerű ellenőrizni a kábel árnyékolásának földelését, mert a nem, vagy több ponton földelt kábel is okozhatja a zavart! - a lezárások hiányoznak, vagy rossz helyen vannak - több MASTER van a rendszerben, s egymást zavarják a kommunikáció során prw11a1m0600p_02 10 / 64

11 Segít a hiba felderítésében az, hogy ha a MultiCONT értelmez egy rá vonatkozó parancsot, akkor azt jelzi a kijelzőn egy * felvillantásával: 600 ms-os felvillanás, ha a MultiCONT vette és értelmezte a parancsot 1:SE LEV M m 5. ADATMEZŐ (DATA) TÍPUSAI Válaszban a következő adattípusok fordulhatnak elő String ASCII karakterek sorozata a végén 00h-val lezárva Pl.: a string = ABa123 byte-sorozat: 41h 42h 61h 31h 32h 33h 00h 5.2. Packed: Tömörített string (HART protokollnál) A string típusú változókban a 8 bites ASCII karakterek 6 bitbe vannak tömörítve (így 4db 8 bites karakter fér 3 byte-ba) az alábbi táblázat szerint: prw11a1m0600p_02 11 / 64

12 prw11a1m0600p_02 12 / 64 Tömörített ASCII karakterkészlet A B C D E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ SP! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? Pl.: P-58 tömörítve: Byte N Byte N+1 Byte N P HEX formátumban: 42h ddh f8h 5.3. Float: Lebegőpontos szám (floating-point) IEEE 754 szabvány szerinti egyszeres pontosságú, lebegőpontos szám, hossza 4 byte Byte N Byte N+1 Byte N+2 Byte N+3 S E (8 bites exponens) M (23 bites mantissza) S= a mantissza előjele 0=pozitív, 1=negatív Átszámítás: (-1) S *2 (E-127) *1.M 5.4. Unsigned: Előjel nélküli egész Egy decimális egész szám bináris leírása. Lehet: - unsigned 8: 1 byte-os egész (0 255) Pl.: 151 (unsigned 8) = (97h) - unsigned 16: 2 byte-os egész ( ) Pl.:5751 (unsigned 16)= (1677h) a két byte H L sorrendben - unsigned 24: 3 byte-os egész ( ) - unsigned 32: 4 byte-os egész

13 5.5. Bit: egybites információk kódolása byte-ok ban 1= igaz (TRUE) 0= hamis (FALSE) - Bit 16: 16 egybites információ kódolása 2 byte-ban - Bit 32: 32 egybites információ kódolása 4 byte-ban 5.6. Date: Dátum kódolva 3 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 nap hónap Év =1900+y d d d d d m m m m y y y y y y y y 5.7. Time: Idő kódolva 3 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 óra perc secundum h h h h h 0 0 m m m m m m 0 0 s s s s s s 5.8. LongAddr: hosszúcím 5 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 Byte N+3 Byte N+4 Gyártó ID (MID) Típus ID (TID) Eszköz ID (DID) NIVELCO gyártmányú készülékeknél: Gyártó ID= 151 (97h) prw11a1m0600p_02 13 / 64

14 6. HART PROTOKOLL LEÍRÁS Beállítás: Főmenü/MultiCONT beáll./user RS484/HART prot. A kommunikáció HART 5 szabványnak megfelelő parancsokkal történik. Ezek a parancsok lehetnek: - univerzális: COMMAND 0, 12, 13 és 16 - eszköz specifikus: COMMAND 241, 242 Időzítés: Byte-ok közötti idő legyen kisebb, mint 4 ms Byte 1 Byte 2 Byte n MASTER PARANCS n byte MultiCONT VÁLASZ N byte Tipikusan 5ms (max.0,5 s) 6. ábra: Időzítés COMMAND 242 esetén 1 5 sec!! prw11a1m0600p_02 14 / 64

15 6.1. PARANCS FELÉPÍTÉSE A parancs felépítése kétféle, attól függően, hogy MASTER MultiCONT, vagy MultiCONT MASTER irányú, hosszuk változó. Adatmező S(0) S(1) D(0) D(n) PA SD AD CD BC Status DATA FCS FCS számítása PA: SD: AD: Előtag (preamble): hossza 6 byte: 6-szor (ffh) bitsorozat Start byte: ez mutatja meg a kommunikáció irányát és a címzés módját MASTER MultiCONT Rövid cím: (02h) Hosszú cím: (82h) MultiCONT MASTER Rövid cím: (06h) Hosszú cím: (86h) Címmező: lehet rövid (1 byte) és hosszú (5 byte). Rövid cím: 100x xxxx (80h+ xxh), ahol x (0..31) a MultiCONT rövid címe (lásd Főmenü / MultiCONT beáll. / HART / Rövid cím ) Pl. ha a rövid cím (Polling address)=13, akkor AD= (8dh) Hosszú cím: 5 byte 1 MID= Gyártó ID (Manufacturer ID) NIVELCO gyártmányoknál: 151 (97h) 2 TID = Eszköz Típus ID (Device type ID) MultiCONT 40 (28h) 3..5 DID = Eszköz ID (Device ID) minden MultiCONT-nál más prw11a1m0600p_02 15 / 64

16 Kommunikáció iránya Rövid cím Hosszú cím SD AD SD AD (5 byte) MASTER MultiCONT 02h 80h+xxh 82h MID-TID-DID MultiCONT MASTER 06h 80h+xxh 86h MID-TID-DID CD: HART parancs kódja: 1 byte BC: A Status és DATA mezőben található byte-ok száma. Hossza: 1 byte Status: MASTER MultiCONT átvitelkor nincs MultiCONT MASTER átvitel esetén mindig van. Hossza 2 byte S(0) és S(1) Lásd.: fejezet DATA: Adatmező, a byte-ok jelölése D(0) D(n), n=bc-1 FCS: Ellenőrző összeg (Frame Check Sequence), hossza 1 byte, a byte-ok KIZÁRÓ-VAGY (XOR) kapcsolata Pl. MASTER a COMMAND 0 univerzális paranccsal lekérdezi a MultiCONT azonosítóit (Read unique identifer). A MultiCONT rövid címe = 0 (00h). A byte-ok hexadecimálisan kódolva. MASTER MultiCONT: ffh ffh ffh ffh ffh ffh 02h 80h 00h 00h 82h A MultiCONT egy lehetséges válasza: ffh ffh ffh ffh ffh ffh 06h 80h 00h 0eh 00h 00h feh 97h 28h 05h 05h 01h 00h 01h 00h 34h 56h 78h d3h - Gyártó ID (Manufacturer ID): 151 (97h) - Eszköz típus ID (Device type ID): 40 (28h) - Előtag minimális hossza (Number of preamble req.): 5 - Univerzális parancs kódja (HART version): 5 (HART 5) - Megvalósított MultiCONT parancskészlet (device specific command version):1 - Hardware verzió (HW version): 1 - Software verzió (SW version): 0 - MultiCONT flag (Device function flag): 0 - MultiCONT ID (Device ID): h A válaszból összeállítható a MultiCONT hosszú címe: 97h 28h 34h 56h 78h prw11a1m0600p_02 16 / 64

17 Status byte-ok A MultiCONT válasza mindig tartalmazza az S(0) és S(1) status byte-ot. S(0) a parancs feldolgozásának eredménye. S(1) tartalma mindig 0. Status S(0) S(0) értéke A hiba leírása 00 Nincs hiba 02 COMMAND 241: alparancs kód (CSD) hibás (lásd.: 6.2. fejezet) vagy COMMAND 241: az Index értéke hibás 05 A parancsban kevés az adat 64 Ezt a parancsot a MultiCONT nem ismeri Hiba esetén, S(0) 0, s a válasz nem tartalmaz DATA mezőt, csak a két status byte-ot:. S(0) 0 S(1)=0 PA SD AD CD BC=2 Status FCS prw11a1m0600p_02 17 / 64

18 6.2. PARANCSOK A MultiCONT-al a következő parancsokkal lehet kommunikálni: HART parancs Alparancs (CD) (CSD) Megnevezés 0 - MultiCONT azonosító olvasása (Read MultiCONT unique ID) 12 - MultiCONT Üzenet olvasása (Read MultiCONT message) 13 - MultiCONT Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read MultiCONT TAG, descriptor, date) 16 - MultiCONT Eszköz ID olvasása (Read final assembly number) 0 Távadó PV (idővel),% és áram olvasás (Read Transmitter PV(with time), percent, current) 1 Távadó PV, SV, TV, QV olvasása idővel (Read transmitter PV, SV, TV, QV (all with time) 2 NIVELCO távadó adatainak olvasása (Read Transmitter NIVELCO data) 3 Távadó azonosító olvasás (Read some Transmitter Command 0 data) 4 Távadó Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read Transmitter TAG, descriptor, date) 5 Távadó Üzenet olvasás (Read Transmitter Message) 200 MultiCONT regisztereinek olvasása (Read MultiCONT Registers) Egy hibabejegyzés olvasása (Read Error block) 210 Relé azonosító (ID, TAG) olvasása 211 Relé beállítás, állapot olvasása 212 Relé üzemóra, kapcsolási szám olvasása 215 Áramgenerátor azonosító (ID, TAG) olvasása 216 Áramgenerátor beállítás, állapot olvasása 220 Bővítő modul azonosító (ID, TAG) olvasása 225 Egy kötés olvasása Távadók távprogramozása (HART over HART) prw11a1m0600p_02 18 / 64

19 COMMAND 0 MultiCONT azonosító olvasás (Read MultiCONT Unique ID) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=0 BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=0 BC=14 (0eh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(11) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés (feh) Unsigned 8 Nem változik 1 MultiCONT Gyártó ID (Manufacturer ID) Unsigned 8 Ez mindig 151 (97h) 2 Készülék típus ID (Device type ID) Unsigned 8 Ez mindig 40 (28h) 3 Előtag minimális hossza (Number of preamble requests) Unsigned 8 Lásd 6.1. Parancs felépítése 4 HART szabvány kódja (HART version) Unsigned 8 5 = HART 5-ös szabvány 5 A megvalósított parancskészlet (Device specific command version) Unsigned 8 6 SW verzió (SW version) Unsigned 8 7 HW verzió (HW version) Unsigned 8 Jelenleg a SW típusa 8 MultiCONT funkció flag (Device function flags) Unsigned 8 Jelenleg MultiCONT eszköz ID (Device ID) Unsigned 24 H..L sorrendben prw11a1m0600p_02 19 / 64

20 COMMAND 12 MultiCONT üzenet olvasása (Read MultiCONT message) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 5.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=12 (0ch) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=12 (0ch) BC=26 (1ah) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(23) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: a 32 karakteres MultiCONT üzenet 24 byte-ba tömörítve Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 23 MultiCONT Üzenet Packed Alapban: MultiCONT PROCESS CONTROLLER COMMAND 13 MultiCONT TAG, Leíró, Dátum olvasása (Read MultiCONT TAG, Descriptor, Date) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=13 (0dh) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=13 (0dh) BC=23 (17h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(20) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: 8 karakteres MultiCONT TAG 6 byte-ba tömörítve 16 karakteres MultiCONT leíró 12 byte-ba tömörítve Dátum 3 byte-ban kódolva prw11a1m0600p_02 20 / 64

21 Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 5 MultiCONT TAG Packed Alapban: P MultiCONT leíró Packed Alapban: MultiCONT P Dátum Date COMMAND 16 MultiCONT Eszköz ID olvasása (Read final assembly number) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=16 (10h) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=16 (10h) BC=5 (05h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(2) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: MultiCONT Eszköz ID 3 byte-ban Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 2 MultiCONT Eszköz ID Unsigned 24 Minden MultiCONT-nál más COMMAND 241 A COMMAND 241 egy parancs csoport. Az Alparancs kódját (CSD) a DATA mezőben kell megadni. A válasz mindig tartalmazza a MultiCONT 4 byte hosszú státuszát. prw11a1m0600p_02 21 / 64

22 CSD 0 (Alparancs 0) Távadó PV (idővel),% és áram olvasás (Read Transmitter PV (with time), percent, current) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Az Alparancs kódja (CSD) a DATA mező első byte-jában van megadva. A DATA mező második byte-jában (Index) a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=0 (00h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=36 (24h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(33) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=0 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet ) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusz Bit32 Bit31 16 hibabitek Lásd. Távadók műszerkönyve Bit15 0 állapot bitek szerviz célra 15 Távadó elsődleges mennyiség (PV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd: Táblázat Távadó elsődleges mennyisége (PV) Float Az a dátum, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Time A tartály telítettsége %-ban ( Sensor range ) Float A távadó kimenő árama Float prw11a1m0600p_02 22 / 64

23 Táblázat 1. Dimenzió kódok: Kód Dimenzió Kód Dimenzió Kód Dimenzió Kód Dimenzió 0-40 gal 80 lb/s 133 bbl/min 1 F 41 L 81 lb/min 134 bbl/h 2 C 42 Impgal 82 lb/d 135 bbl/d 3 F 43 m 3 83 lb/d 136 gal/h 4 F 44 ft 84 STon/min 137 Impgal/s 5 C 45 m 85 STon/h 138 L/h 6 psi 46 bbl 86 STon/d 139 ppm 7 bar 47 in 87 LTon/h mbar 48 cm 88 LTon/d 141 HJ/h 9 g/cm 2 49 mm kg/cm 2 50 min deg 11 Pa 51 s 91 g/cm rad 12 kpa 52 h 92 kg/cm F 13 torr 53 d 93 lb/gal atm lb/ft Ft g/ml min 56 us 96 kg/l 149 Vol 17 L/min 57 % 97 g/l Impgal/min 58 V 98 lb/in M 3 /h 59 ph 99 STon/yd ft 3 /lb 20 ft/s 60 g 100 yd pf 21 m/s 61 kg 111 ft ml/l 22 gal/s 62 MetTon 112 in ul/l 23 Mgal/d 63 lb 113 in/s 163 kohm 24 L/s 64 STon 114 in/s 164 MJ 25 ML/d 65 LTon 115 in/min 235 gal/d prw11a1m0600p_02 23 / 64

24 26 ft 3 /s 66 ms/cm 116 ft/min 237 Mpa 27 ft 3 /d 67 us/cm 117 deg/s 238 inh20&4 C 28 m 3 /s 68 N 118 rev/s 239 C 29 m 3 /d rev/m 240 L/d 30 Impgal/h 70 g/s 120 m/h 241 kg/dm 3 31 Impgal/d 71 g/min 124 bbl liq 242 Ms 32 C 72 g/h 125 ounce 243 ft/h 33 F 73 kg/s DB 34 R 74 kg/min 127 kw 35 Kelvin 75 kg/h 128 kwh 36 mv 76 kg/d 129 hp 37 ohm 77 MetTon/min 130 ft 3 /h 38 Hz 78 MetTon/h 131 m 3 /min 39 ma 79 MetTon/d 132 bbl/s CSD 1 (Alparancs 1) Távadó PV, SV, TV, QV olvasása idővel (Read transmitter PV, SV, TV, QV (all with time)) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=1 (01h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=61 (3dh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(58) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. prw11a1m0600p_02 24 / 64

25 Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=1 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 Távadó elsődleges mennyiség (PV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó elsődleges mennyisége (PV) Float Az a dátum, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Time 26 Távadó másodlagos mennyiség (SV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó másodlagos mennyisége (SV) Float Az a dátum, amikor a távadó másodlagos mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó másodlagos mennyisége frissítve lett Time 37 Távadó harmadlagos mennyiség (TV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó harmadlagos mennyisége (TV) Float Az a dátum, amikor a távadó harmadlagos mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó harmadlagos mennyisége frissítve lett Time 48 Távadó negyedleges mennyiség (QV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó negyedleges mennyisége (QV) Float Az a dátum, amikor a távadó negyedleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó negyedleges mennyisége frissítve lett Time prw11a1m0600p_02 25 / 64

26 CSD 2 (Alparancs 2) NIVELCO távadó adatainak olvasása (Read Transmitter NIVELCO data) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=2 (02h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=35 (23h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(32) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=2 5 Index : a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 Távadó LEVEL dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd: Táblázat LEVEL értéke Float LEVEL% ( Sensor range ) Float 24 TOT dimenziója Unsigned 8 Lásd: Táblázat TOT1 értéke Unsigned TOT2 értéke Unsigned 32 prw11a1m0600p_02 26 / 64

27 CSD 3 (Alparancs 3) Távadó azonosító olvasás (Read some Transmitter Command 0 data) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=3 CSD=3 (03h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=21 (15h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(18) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=3 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 HART szabvány kódja Unsigned 8 16 Távadó HART parancskészlet kódja Unsigned 8 17 Távadó SW verzió Unsigned 8 18 Távadó HW verzió Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 5 = HART 5-ös szabvány prw11a1m0600p_02 27 / 64

28 CSD 4 (Alparancs 4) Távadó Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read Transmitter TAG, descriptor, date) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=4 (04h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=38 (15h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(35) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=4 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit Távadó Rövid TAG Packed Távadó specific command version Packed Távadó dátum Packed Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) prw11a1m0600p_02 28 / 64

29 CSD 5 (Alparancs 5) Távadó Üzenet olvasás (Read Transmitter Message) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=5 (05h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=41 (29h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(38) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=5 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit Távadó Üzenet Packed Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) prw11a1m0600p_02 29 / 64

30 CSD 200 (Alparancs 200) MultiCONT regisztereinek olvasása (Read MultiCONT Registers) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=200 (c8h) Index=0 FCS Index 0 esetén Index hibát küld vissza a válaszban!!! MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=14 (0fh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(12) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=200 5 Index Unsigned 8 mindig 0 6 Kötések száma Unsigned 8 Kn 7 Külső és belső relék összege Unsigned 8 Rn 8 Külső és belső áramgenerátorok összege Unsigned 8 Cn 9 Bemenetek száma Unsigned 8 10 Bővítő modulok száma Unsigned 8 Bn 11 Távadók száma Unsigned 8 Dn 12 Hiba táblázat hossza Unsigned 8 En prw11a1m0600p_02 30 / 64

31 CSD 201 (Alparancs 201) Egy hibabejegyzés olvasása (Read Error block) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a hiba listabeli sorszáma (0..En-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=201 (c9h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=14 (0eh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(11) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=201 5 Index: a hiba sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 En-1 (lásd fejezet ) 6 10 Annak az eszköznek a hosszúcíme, amellyel kapcsolatban a hiba fennáll LongAddr 11 A hiba típusának kódja Unsigned 8 Lásd.: MultiCONT használati és programozási utasítás prw11a1m0600p_02 31 / 64

32 CSD 210 (Alparancs 210) Relé azonosító (ID, TAG) olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=210 (d2h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=25 (19h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(22) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=210 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned 8 Lásd: Relé állapot reg. bit kiosztás 7 11 Relé hosszú címe LongAddr Relé szülő hosszúcíme LongAddr Relé Rövid TAG Packed prw11a1m0600p_02 32 / 64 8 karakter tömörítve 6 byte-ba Relé állapot regiszter bit kiosztás B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Relé állapota: 0=KI 1=BE 0=Teszt BE 1=Teszt KI 0=kimenet RP1, RP2 és RP3 1=kimenet teszt (B6 szerint) 0=inaktív (KI) 1=aktív 0=Invertál KI 1=Invertál BE 0 0 0

33 CSD 211 (Alparancs 211) Relé beállítás, állapot olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=211 (d3h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=24 (18h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(21) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=211 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned 8 7 Relé működési mód Unsigned 8 0= Hiszt 1= Riaszt 2= Riaszt késleltetéssel 3= Ablak 4= Ablak késleltetéssel 5= Hiba 6= Impulzus F 7= TOT1 8= Alt. S (lásd: Használati és programozási utasítás: Főmenü / Relék / Programozás / Funkció ) prw11a1m0600p_02 33 / 64

34 8 11 RP1 relé paraméter Float RP2 relé paraméter Float RP3 relé paraméter Unsigned Relé forrásérték Float Amiből a relé állapota számítva lett CSD 212 (Alparancs 212) Relé üzemóra, kapcsolási szám olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=212 (d4h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=23 (17h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(20) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=212 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned Relé üzemóra Unsigned ms-es felbontásban Relé kapcsolási szám Unsigned 32 A relé állapotváltásainak száma Relé TOT2 Unsigned Relé TOT2 PULZUS Unsigned 16 prw11a1m0600p_02 34 / 64

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

Készítette: Dr. Füvesi Viktor 2015. 3.

Készítette: Dr. Füvesi Viktor 2015. 3. Készítette: Dr. Füvesi Viktor 2015. 3. o ZH eredmények o Buszrendszerek o ISO-OSI hétrétegű modell o Számítógép hálózatok o Soros kommunikáció o Párhuzamos kommunikáció o HART o Terepi buszok o Szenzor

Részletesebben

UNIFLOW-200. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Műszerkönyv

UNIFLOW-200. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Műszerkönyv UNI200_1_12m_r3_muszerkonyv UNIFLOW200 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló anyagok mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control

Részletesebben

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Zalotay Péter Programozható irányítások I. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. R É S Z...6 Az irányítástechnika rendszertechnikai összefoglalása....6

Részletesebben

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI AM2000 2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 1116 BUDAPEST Hauszmann A. u. 9-11. Honlap. www.promatt.hu Tel. : Fa : Drót : (36-1)-205-2385, 205-2386, 205-3151

Részletesebben

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról Tartalom Bevezetés Biztonsági elõírások... 2 Véletlen indítások elkerülése... 2 A VLT 6000 elõnyei HVAC alkalmazásokban... 3 Vezérlési elv... 4 Automatikus Energia Optimalizálás... 4 Ventilátor fordulatszám

Részletesebben

Rendszerkézikönyv. PFF-HM31A decentralizált biztonsági vezérlés MOVIPRO -hoz

Rendszerkézikönyv. PFF-HM31A decentralizált biztonsági vezérlés MOVIPRO -hoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Rendszerkézikönyv PFF-HM31A decentralizált biztonsági vezérlés MOVIPRO -hoz Kiadás: 2012. 05. 19419767/HU SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

Fronius Datamanager. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Kezelési útmutató. Berendezésfelügyelet

Fronius Datamanager. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Kezelési útmutató. Berendezésfelügyelet / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Datamanager HU Kezelési útmutató Berendezésfelügyelet 42,0426,0169,HU 001-29052013 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés Köszönjük

Részletesebben

Rosemount 8800D örvényes (Vortex) áramlásmérő

Rosemount 8800D örvényes (Vortex) áramlásmérő Felhasználói kézikönyv Rosemount 8800D örvényes (Vortex) áramlásmérő www.emersonprocess.com/rosemount Felhasználói kézikönyv Rosemount 8800D Rosemount 8800D intelligens örvényes (Smart Vortex) áramlásmérő

Részletesebben

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS

KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS KATALÓGUS SIKERES AUTOMATIZÁLÁS 2015, Hietzinger Kai 85 Bécs, Ausztria Tel.: +43/1/895 93 63 0 Fax: +43/1/895 93 63 50 email: TarTalomjegyzék: VIPa-VEZÉRLÉSTECHNIKA OLDAL VIPA SPEED 7 központi Übersicht

Részletesebben

MAXSYS. PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2

MAXSYS. PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2 PC4020 v3.3 Üzembe Helyezői Kézikönyv DLS-3 v1.2 FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia

Részletesebben

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítógépes hálózatok elmélete modul 1. fejezet Hálózati alapfogalmak 1 A mai ember a számítógépeket már nem csak önmagában használja,

Részletesebben

AUTOMATION. Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 150 GSM/GPRS. Cikkszám: Az ILC 150 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése

AUTOMATION. Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 150 GSM/GPRS. Cikkszám: Az ILC 150 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése AUTOMATION Felhasználói kézikönyv UM HU ILC 50 GSM/GPRS Cikkszám: Az ILC 50 GSM/GPRS típusú Inline vezérlő telepítése és üzemeltetése AUTOMATION Felhasználói kézikönyv Az ILC 50 GSM/GPRS típusú Inline

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

8, 18, 60, 128, 500, 504 és 512. Telepítői kézikönyv. Cikkszám: IE1-0027

8, 18, 60, 128, 500, 504 és 512. Telepítői kézikönyv. Cikkszám: IE1-0027 8, 18, 60, 128, 500, 504 és 512 Telepítői kézikönyv Cikkszám: IE1-0027 Galaxy Telepítői kézikönyv 2 Tartalom 1. rész: Gyors beállítás 2. rész: a rendszer kialakítása A Galaxy 8 központ panel rajza A Galaxy

Részletesebben

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft.

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. H-2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. Telefon: 06 26 540 575 Fax: 06 26 343 502 E-mail: automatik@weszta-t.hu, www.weszta-t.hu GYÁRTMÁNYKATALÓGUS 2015 Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: 2004. 11. FA361530 11284579 / HU

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: 2004. 11. FA361530 11284579 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez Kiadás: 2004. 11. 11284579 / HU FA361530 Kézikönyv

Részletesebben

BEVEZETŐ 2. Ai2.5, Ai5 Ai8, Ai15 Ai28, Ai50, Ai70

BEVEZETŐ 2. Ai2.5, Ai5 Ai8, Ai15 Ai28, Ai50, Ai70 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ 2 EtherCAT HOST EGYSÉG DPU1901, DPU1501, EHU01, ESIS 4 EtherCAT SLAVES MK19, MK15, MK15V, MK15OP, HWM, ihdw 8 EtherCAT IO MODULOK EPU I16, I16S, I32, I32S, I32C O16, O32S, O32C,

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata című méréshez Tartalom 1. Elméleti összefoglaló... 3 Protokollok... 3 IP protokoll... 3 ARP... 4 ICMP... 5 UDP...

Részletesebben

Készítette: Bujdosó Julianna és Zákány Ildikó

Készítette: Bujdosó Julianna és Zákány Ildikó Készítette: Bujdosó Julianna és Zákány Ildikó Alapfogalmak 1.óra Gépesítés: emberi izomzat helyettesítése Automatizálás: az emberi agytevékenység helyettesítése, a gépek bizonyos szinten döntéseket hoznak

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

DVR Felhasználói Kézikönyv

DVR Felhasználói Kézikönyv DVR Felhasználói Kézikönyv Üdvözöljük Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta! A kézikönyv szemléletesen mutatja be a készülék telepítésének lépéseit, és használatát. Megismerheti a készülék adatait,

Részletesebben