NIVELCO Ipari Elektronika zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NIVELCO Ipari Elektronika zrt."

Átírás

1 MultiCONT Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: Fax:

2 prw11a1m0600p_02 2 / 64

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS MŰSZAKI ADATOK MŰKÖDÉS ELEKTROMOS FELÉPÍTÉS A MULTICONT PROGRAMOZÓ EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE RS485 INTERFÉSZEN KERESZTÜL HÁLÓZATÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSI PÉLDA ADATÁTVITEL ADATMEZŐ (DATA) TÍPUSAI HART PROTOKOLL LEÍRÁS PARANCS FELÉPÍTÉSE PARANCSOK MODBUS RTU PROTOKOLL BIT VÁLTOZÓK OLVASÁSA (FNC=01H) TÁBLÁZATOK, VÁLTOZÓK BEOLVASÁSA (FNC=03H) KÖTÉS ELLENŐRZÉSE (FNC=08H) TÁVADÓ TÁVPROGRAMOZÁSA (FNC=17H) HART OVER MODBUS prw11a1m0600p_02 3 / 64

4 1. BEVEZETÉS A felhasználói (USER) RS485 interfész soros adatátviteli lehetőséget biztosít a központi folyamatirányító számítógép ill. PLC felé. Ennek során lehetőség van a távadó azonosítóinak és paramétereinek módosítására a HART over MODBUS és HART over HART technikával. Ebben az esetben a MultiCONT a híd szerepét tölti be. Ezentúl lehetőség van a következők lekérdezésére: - távadók mérési eredményei - rendszer tulajdonságai (MultiCONT beállítások, relék, áramgenerátorok, bővítő modulok száma és ezek programja) - távadók hozzárendelése relékhez, áramgenerátorokhoz - hibalista 2. MŰSZAKI ADATOK Soros adat formátuma Bemeneti ellenállás (K1 nyitva) Beépített lezáró ellenállás Bemenő áram UIN=12V UIN= 7V Bemenet impulzus terheléses védelme Egyenáramú galvanikus leválasztás Kommunikációs protokoll (menüből választható) Bekötő kábel 9600 BAUD, 8bit adat, páratlan (ODD) paritás, 1 STOP bit 20 k 120 0,9 W max. 1 ma max. 0,8 ma Imax (8/20 s)=400 A Wmax=1,5 J (2 ms), 8kV ESD 500 VRMS HART 5 vagy MODBUS RTU Árnyékolt, sodrott érpár STP (Shilded Twisted Pair) prw11a1m0600p_02 4 / 64

5 3. MŰKÖDÉS 3.1. ELEKTROMOS FELÉPÍTÉS Az RS485 interfész a MultiCONT processzor TTL szintű, aszimmetrikus (unbalanced), teljes duplex, soros jeleit az RS485 szabványnak megfelelő, szimmetrikus (balanced) fél duplex jelekké alakítja. Az interfész A és B vonalainak lezárása 120 -os ellenállással a K1 kapcsolóval történik. MultiCONT processzor Rx Tx GND Galvanikus leválasztó RS485 átalakító Védőáramkör K A B COM MultiCONT 1. ábra: Az RS485 interfész blokkvázlata 120 Lezáró ellenállás Bekapcsolva Kikapcsolva K1 A K1 kapcsoló közvetlenül a sorkapocs mellett található. K1 A B COM A K1 A K1 2. ábra: Sorkapocs és K1 kapcsoló elhelyezkedése 120 B 120 B prw11a1m0600p_02 5 / 64

6 3.2. A MULTICONT PROGRAMOZÓ EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE RS485 INTERFÉSZEN KERESZTÜL Az RS485 interfészen keresztül több MultiCONT hálózatba köthető. Ezzel a megoldással egy nagyon egyszerű, olcsó, kéthuzalos, csavart érpáras (STP) hálózat alakítható ki. A hálózat kialakításakor az általános számítógépes hálózatépítési előírásokat kell betartani (3.3. pont) HÁLÓZATÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK A legfontosabb szabály, hogy az adatátviteli vonalat mindkét végén ellenállással le kell zárni, az egymástól legtávolabb eső pontokon és csak is ott. A lezáró ellenállás értéke az összekötésre használt vezeték hullámellenállásától függ. Az interfészben 120 -os lezáró ellenállás van, ezért ennek megfelelő impedanciájú kábelt használjon. MultiCONT K1 A B Központi folyamatirányító számítógép A B K1 MultiCONT A B K1 MultiCONT A B K1 MultiCONT 3. ábra: Példa a nem megfelelő hálózat kialakításra prw11a1m0600p_02 6 / 64

7 Lezárás 120 Lezárás 120 A B A B A B A B K1 MultiCONT K1 MultiCONT K1 MultiCONT Központi folyamatirányító számítógép MASTER Lezárás 120 Nincs lezárás!!! Lezárás 120 A B A B A B A B A B K1 MultiCONT K1 MultiCONT Központi folyamatirányító számítógép K1 MultiCONT K1 MultiCONT MASTER 4. ábra: Példák a helyes hálózat kiépítésre Hibás az a konfiguráció, amelyben kettőnél több lezáró ellenállás van, vagy azok nem az egymástól legtávolabbi pontokra vannak kötve (3. ábra). Ilyen esetben, különösen, ha az adatátviteli kábel túl hosszú, adatátviteli hibák keletkezhetnek. A MultiCONT-okat egymás után egy érpárra kell felfűzni (4. ábra). A csillag alakú topológia nem megengedett! prw11a1m0600p_02 7 / 64

8 A kábel hossza max m, de ebben az esetben árnyékolt csavart érpárt kell használni (STP, Shilded Twisted Pair) A kábel kapacitása legyen kisebb, mint 100 pf/m. Az árnyékolást csak egy ponton, a központi folyamatirányító számítógép földjéhez szabad leföldelni. Az árnyékolást a COM jelű csatlakozópontra kell kötni. A rendszerbe kötött MultiCONT-oknak egymástól különböző címet kell adni (1 31), lásd. HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS Főmenü / MultiCONT beállítások / HART / Rövid cím menüpont. A rendszerben csak egy master (folyamatirányító számítógép, PLC) lehet. Megjegyzés: Erős elektromágneses zavarokkal terhelt környezetben telepített rendszernél előfordulhat, hogy az interfész belső védelme a feszültség impulzus ellen nem elegendő. Az interfész A-B pontjain csak olyan típusú védelem (túlfeszültség, villám) alkalmazható, ami nem zavarja az adatátviteli folyamatot, azaz nem okoz változást az átviteli karakterisztikában a 7 +12V feszültség tartományban (a COM csatlakozó ponthoz képest). Ezért nagy távolságra történő adatátvitel esetén, árnyékolt csavar érpár (STP kábel) használatát javasoljuk ALKALMAZÁSI PÉLDA A hálózat a következő eszközökből áll: - Központi folyamatirányító számítógép - 3 db PR_-1_A vagy PR_-1_B típusú MultiCONT prw11a1m0600p_02 8 / 64

9 K1 ki MultiCONT 1. készülék A B COM K1 be MultiCONT 2. készülék A B COM MASTER Központi Folyamatirányító számítógép A B COMMON Nincs lezáró ellenállás!!! A MultiCONT-k címei különbözőek: Pl.: 1. készülék címe = készülék címe = készülék címe = 12 K1 be MultiCONT 3. készülék A B COM ábra: A példa szerinti rendszer összekapcsolása prw11a1m0600p_02 9 / 64

10 4. ADATÁTVITEL A MultiCONT programozó egységek és a központi folyamatirányító számítógép között az átviteli vonalon (hálózaton) keresztül történő adatátvitel az 6. és 7. fejezetben ismertetett protokoll szerint történik. Az adatátvitelt mindig a MASTER kezdeményezi (csak egy MASTER lehet). Mindegyik MultiCONT saját címmel rendelkezik (1..31), lásd. HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS Főmenü / MultiCONT beállítás / HART / Rövid cím menüpont. A folyamatirányító számítógép (MASTER), ezeket a címeket használja a MultiCONT-okkal történő kommunikáció kezdeményezésekor. A soros átvitel tulajdonságai: Adatátviteli sebesség (BAUDRATE) 9600 Adat hossza 8 bit Paritás nincs, páros (EVEN), páratlan (ODD) Stop bitek száma 1 vagy 2 A központi folyamatirányító számítógép küld egy parancsot a MultiCONT egységhez és fogadja annak válaszát. A válasz hossza változó, tartalmának leírása a 6. (HART) és 7. (MODBUS) fejezetben található. Az átvitel megbízhatósága végett minden parancs és válasz CRC kóddal (MODBUS) vagy FCS ellenőrző összeggel (HART) van ellátva, amely lehetővé teszi a hibák detektálását. Ha nem jön válasz a MultiCONT felől, ennek a következő okai lehetnek: - megszakadt a kábel (kikapcsolt rendszer esetén az A-B pontok között Ohm-mérővel kb. 60 -t lehet mérni bármelyik készülék sorkapcsain) - az A és B jelű pontok fel vannak cserélve (kárt nem okoz a készülékben) - megváltozott a készülék címe - az adatátviteli vonalon lévő zavar miatt a MultiCONT nem tudja értelmezni a rá vonatkozó parancsot, és nem válaszol, vagy a központi folyamatirányító számítógép nem tudja értelmezni a választ. Ilyen esetekben meg kell ismételni a parancsot. Célszerű ellenőrizni a kábel árnyékolásának földelését, mert a nem, vagy több ponton földelt kábel is okozhatja a zavart! - a lezárások hiányoznak, vagy rossz helyen vannak - több MASTER van a rendszerben, s egymást zavarják a kommunikáció során prw11a1m0600p_02 10 / 64

11 Segít a hiba felderítésében az, hogy ha a MultiCONT értelmez egy rá vonatkozó parancsot, akkor azt jelzi a kijelzőn egy * felvillantásával: 600 ms-os felvillanás, ha a MultiCONT vette és értelmezte a parancsot 1:SE LEV M m 5. ADATMEZŐ (DATA) TÍPUSAI Válaszban a következő adattípusok fordulhatnak elő String ASCII karakterek sorozata a végén 00h-val lezárva Pl.: a string = ABa123 byte-sorozat: 41h 42h 61h 31h 32h 33h 00h 5.2. Packed: Tömörített string (HART protokollnál) A string típusú változókban a 8 bites ASCII karakterek 6 bitbe vannak tömörítve (így 4db 8 bites karakter fér 3 byte-ba) az alábbi táblázat szerint: prw11a1m0600p_02 11 / 64

12 prw11a1m0600p_02 12 / 64 Tömörített ASCII karakterkészlet A B C D E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ SP! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? Pl.: P-58 tömörítve: Byte N Byte N+1 Byte N P HEX formátumban: 42h ddh f8h 5.3. Float: Lebegőpontos szám (floating-point) IEEE 754 szabvány szerinti egyszeres pontosságú, lebegőpontos szám, hossza 4 byte Byte N Byte N+1 Byte N+2 Byte N+3 S E (8 bites exponens) M (23 bites mantissza) S= a mantissza előjele 0=pozitív, 1=negatív Átszámítás: (-1) S *2 (E-127) *1.M 5.4. Unsigned: Előjel nélküli egész Egy decimális egész szám bináris leírása. Lehet: - unsigned 8: 1 byte-os egész (0 255) Pl.: 151 (unsigned 8) = (97h) - unsigned 16: 2 byte-os egész ( ) Pl.:5751 (unsigned 16)= (1677h) a két byte H L sorrendben - unsigned 24: 3 byte-os egész ( ) - unsigned 32: 4 byte-os egész

13 5.5. Bit: egybites információk kódolása byte-ok ban 1= igaz (TRUE) 0= hamis (FALSE) - Bit 16: 16 egybites információ kódolása 2 byte-ban - Bit 32: 32 egybites információ kódolása 4 byte-ban 5.6. Date: Dátum kódolva 3 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 nap hónap Év =1900+y d d d d d m m m m y y y y y y y y 5.7. Time: Idő kódolva 3 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 óra perc secundum h h h h h 0 0 m m m m m m 0 0 s s s s s s 5.8. LongAddr: hosszúcím 5 byte-ban Byte N Byte N+1 Byte N+2 Byte N+3 Byte N+4 Gyártó ID (MID) Típus ID (TID) Eszköz ID (DID) NIVELCO gyártmányú készülékeknél: Gyártó ID= 151 (97h) prw11a1m0600p_02 13 / 64

14 6. HART PROTOKOLL LEÍRÁS Beállítás: Főmenü/MultiCONT beáll./user RS484/HART prot. A kommunikáció HART 5 szabványnak megfelelő parancsokkal történik. Ezek a parancsok lehetnek: - univerzális: COMMAND 0, 12, 13 és 16 - eszköz specifikus: COMMAND 241, 242 Időzítés: Byte-ok közötti idő legyen kisebb, mint 4 ms Byte 1 Byte 2 Byte n MASTER PARANCS n byte MultiCONT VÁLASZ N byte Tipikusan 5ms (max.0,5 s) 6. ábra: Időzítés COMMAND 242 esetén 1 5 sec!! prw11a1m0600p_02 14 / 64

15 6.1. PARANCS FELÉPÍTÉSE A parancs felépítése kétféle, attól függően, hogy MASTER MultiCONT, vagy MultiCONT MASTER irányú, hosszuk változó. Adatmező S(0) S(1) D(0) D(n) PA SD AD CD BC Status DATA FCS FCS számítása PA: SD: AD: Előtag (preamble): hossza 6 byte: 6-szor (ffh) bitsorozat Start byte: ez mutatja meg a kommunikáció irányát és a címzés módját MASTER MultiCONT Rövid cím: (02h) Hosszú cím: (82h) MultiCONT MASTER Rövid cím: (06h) Hosszú cím: (86h) Címmező: lehet rövid (1 byte) és hosszú (5 byte). Rövid cím: 100x xxxx (80h+ xxh), ahol x (0..31) a MultiCONT rövid címe (lásd Főmenü / MultiCONT beáll. / HART / Rövid cím ) Pl. ha a rövid cím (Polling address)=13, akkor AD= (8dh) Hosszú cím: 5 byte 1 MID= Gyártó ID (Manufacturer ID) NIVELCO gyártmányoknál: 151 (97h) 2 TID = Eszköz Típus ID (Device type ID) MultiCONT 40 (28h) 3..5 DID = Eszköz ID (Device ID) minden MultiCONT-nál más prw11a1m0600p_02 15 / 64

16 Kommunikáció iránya Rövid cím Hosszú cím SD AD SD AD (5 byte) MASTER MultiCONT 02h 80h+xxh 82h MID-TID-DID MultiCONT MASTER 06h 80h+xxh 86h MID-TID-DID CD: HART parancs kódja: 1 byte BC: A Status és DATA mezőben található byte-ok száma. Hossza: 1 byte Status: MASTER MultiCONT átvitelkor nincs MultiCONT MASTER átvitel esetén mindig van. Hossza 2 byte S(0) és S(1) Lásd.: fejezet DATA: Adatmező, a byte-ok jelölése D(0) D(n), n=bc-1 FCS: Ellenőrző összeg (Frame Check Sequence), hossza 1 byte, a byte-ok KIZÁRÓ-VAGY (XOR) kapcsolata Pl. MASTER a COMMAND 0 univerzális paranccsal lekérdezi a MultiCONT azonosítóit (Read unique identifer). A MultiCONT rövid címe = 0 (00h). A byte-ok hexadecimálisan kódolva. MASTER MultiCONT: ffh ffh ffh ffh ffh ffh 02h 80h 00h 00h 82h A MultiCONT egy lehetséges válasza: ffh ffh ffh ffh ffh ffh 06h 80h 00h 0eh 00h 00h feh 97h 28h 05h 05h 01h 00h 01h 00h 34h 56h 78h d3h - Gyártó ID (Manufacturer ID): 151 (97h) - Eszköz típus ID (Device type ID): 40 (28h) - Előtag minimális hossza (Number of preamble req.): 5 - Univerzális parancs kódja (HART version): 5 (HART 5) - Megvalósított MultiCONT parancskészlet (device specific command version):1 - Hardware verzió (HW version): 1 - Software verzió (SW version): 0 - MultiCONT flag (Device function flag): 0 - MultiCONT ID (Device ID): h A válaszból összeállítható a MultiCONT hosszú címe: 97h 28h 34h 56h 78h prw11a1m0600p_02 16 / 64

17 Status byte-ok A MultiCONT válasza mindig tartalmazza az S(0) és S(1) status byte-ot. S(0) a parancs feldolgozásának eredménye. S(1) tartalma mindig 0. Status S(0) S(0) értéke A hiba leírása 00 Nincs hiba 02 COMMAND 241: alparancs kód (CSD) hibás (lásd.: 6.2. fejezet) vagy COMMAND 241: az Index értéke hibás 05 A parancsban kevés az adat 64 Ezt a parancsot a MultiCONT nem ismeri Hiba esetén, S(0) 0, s a válasz nem tartalmaz DATA mezőt, csak a két status byte-ot:. S(0) 0 S(1)=0 PA SD AD CD BC=2 Status FCS prw11a1m0600p_02 17 / 64

18 6.2. PARANCSOK A MultiCONT-al a következő parancsokkal lehet kommunikálni: HART parancs Alparancs (CD) (CSD) Megnevezés 0 - MultiCONT azonosító olvasása (Read MultiCONT unique ID) 12 - MultiCONT Üzenet olvasása (Read MultiCONT message) 13 - MultiCONT Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read MultiCONT TAG, descriptor, date) 16 - MultiCONT Eszköz ID olvasása (Read final assembly number) 0 Távadó PV (idővel),% és áram olvasás (Read Transmitter PV(with time), percent, current) 1 Távadó PV, SV, TV, QV olvasása idővel (Read transmitter PV, SV, TV, QV (all with time) 2 NIVELCO távadó adatainak olvasása (Read Transmitter NIVELCO data) 3 Távadó azonosító olvasás (Read some Transmitter Command 0 data) 4 Távadó Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read Transmitter TAG, descriptor, date) 5 Távadó Üzenet olvasás (Read Transmitter Message) 200 MultiCONT regisztereinek olvasása (Read MultiCONT Registers) Egy hibabejegyzés olvasása (Read Error block) 210 Relé azonosító (ID, TAG) olvasása 211 Relé beállítás, állapot olvasása 212 Relé üzemóra, kapcsolási szám olvasása 215 Áramgenerátor azonosító (ID, TAG) olvasása 216 Áramgenerátor beállítás, állapot olvasása 220 Bővítő modul azonosító (ID, TAG) olvasása 225 Egy kötés olvasása Távadók távprogramozása (HART over HART) prw11a1m0600p_02 18 / 64

19 COMMAND 0 MultiCONT azonosító olvasás (Read MultiCONT Unique ID) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=0 BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=0 BC=14 (0eh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(11) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés (feh) Unsigned 8 Nem változik 1 MultiCONT Gyártó ID (Manufacturer ID) Unsigned 8 Ez mindig 151 (97h) 2 Készülék típus ID (Device type ID) Unsigned 8 Ez mindig 40 (28h) 3 Előtag minimális hossza (Number of preamble requests) Unsigned 8 Lásd 6.1. Parancs felépítése 4 HART szabvány kódja (HART version) Unsigned 8 5 = HART 5-ös szabvány 5 A megvalósított parancskészlet (Device specific command version) Unsigned 8 6 SW verzió (SW version) Unsigned 8 7 HW verzió (HW version) Unsigned 8 Jelenleg a SW típusa 8 MultiCONT funkció flag (Device function flags) Unsigned 8 Jelenleg MultiCONT eszköz ID (Device ID) Unsigned 24 H..L sorrendben prw11a1m0600p_02 19 / 64

20 COMMAND 12 MultiCONT üzenet olvasása (Read MultiCONT message) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 5.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=12 (0ch) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=12 (0ch) BC=26 (1ah) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(23) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: a 32 karakteres MultiCONT üzenet 24 byte-ba tömörítve Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 23 MultiCONT Üzenet Packed Alapban: MultiCONT PROCESS CONTROLLER COMMAND 13 MultiCONT TAG, Leíró, Dátum olvasása (Read MultiCONT TAG, Descriptor, Date) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=13 (0dh) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=13 (0dh) BC=23 (17h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(20) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: 8 karakteres MultiCONT TAG 6 byte-ba tömörítve 16 karakteres MultiCONT leíró 12 byte-ba tömörítve Dátum 3 byte-ban kódolva prw11a1m0600p_02 20 / 64

21 Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 5 MultiCONT TAG Packed Alapban: P MultiCONT leíró Packed Alapban: MultiCONT P Dátum Date COMMAND 16 MultiCONT Eszköz ID olvasása (Read final assembly number) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése PA SD AD CD=16 (10h) BC=0 FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=16 (10h) BC=5 (05h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(2) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: MultiCONT Eszköz ID 3 byte-ban Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 2 MultiCONT Eszköz ID Unsigned 24 Minden MultiCONT-nál más COMMAND 241 A COMMAND 241 egy parancs csoport. Az Alparancs kódját (CSD) a DATA mezőben kell megadni. A válasz mindig tartalmazza a MultiCONT 4 byte hosszú státuszát. prw11a1m0600p_02 21 / 64

22 CSD 0 (Alparancs 0) Távadó PV (idővel),% és áram olvasás (Read Transmitter PV (with time), percent, current) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Az Alparancs kódja (CSD) a DATA mező első byte-jában van megadva. A DATA mező második byte-jában (Index) a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=0 (00h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=36 (24h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(33) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=0 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet ) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusz Bit32 Bit31 16 hibabitek Lásd. Távadók műszerkönyve Bit15 0 állapot bitek szerviz célra 15 Távadó elsődleges mennyiség (PV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd: Táblázat Távadó elsődleges mennyisége (PV) Float Az a dátum, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Time A tartály telítettsége %-ban ( Sensor range ) Float A távadó kimenő árama Float prw11a1m0600p_02 22 / 64

23 Táblázat 1. Dimenzió kódok: Kód Dimenzió Kód Dimenzió Kód Dimenzió Kód Dimenzió 0-40 gal 80 lb/s 133 bbl/min 1 F 41 L 81 lb/min 134 bbl/h 2 C 42 Impgal 82 lb/d 135 bbl/d 3 F 43 m 3 83 lb/d 136 gal/h 4 F 44 ft 84 STon/min 137 Impgal/s 5 C 45 m 85 STon/h 138 L/h 6 psi 46 bbl 86 STon/d 139 ppm 7 bar 47 in 87 LTon/h mbar 48 cm 88 LTon/d 141 HJ/h 9 g/cm 2 49 mm kg/cm 2 50 min deg 11 Pa 51 s 91 g/cm rad 12 kpa 52 h 92 kg/cm F 13 torr 53 d 93 lb/gal atm lb/ft Ft g/ml min 56 us 96 kg/l 149 Vol 17 L/min 57 % 97 g/l Impgal/min 58 V 98 lb/in M 3 /h 59 ph 99 STon/yd ft 3 /lb 20 ft/s 60 g 100 yd pf 21 m/s 61 kg 111 ft ml/l 22 gal/s 62 MetTon 112 in ul/l 23 Mgal/d 63 lb 113 in/s 163 kohm 24 L/s 64 STon 114 in/s 164 MJ 25 ML/d 65 LTon 115 in/min 235 gal/d prw11a1m0600p_02 23 / 64

24 26 ft 3 /s 66 ms/cm 116 ft/min 237 Mpa 27 ft 3 /d 67 us/cm 117 deg/s 238 inh20&4 C 28 m 3 /s 68 N 118 rev/s 239 C 29 m 3 /d rev/m 240 L/d 30 Impgal/h 70 g/s 120 m/h 241 kg/dm 3 31 Impgal/d 71 g/min 124 bbl liq 242 Ms 32 C 72 g/h 125 ounce 243 ft/h 33 F 73 kg/s DB 34 R 74 kg/min 127 kw 35 Kelvin 75 kg/h 128 kwh 36 mv 76 kg/d 129 hp 37 ohm 77 MetTon/min 130 ft 3 /h 38 Hz 78 MetTon/h 131 m 3 /min 39 ma 79 MetTon/d 132 bbl/s CSD 1 (Alparancs 1) Távadó PV, SV, TV, QV olvasása idővel (Read transmitter PV, SV, TV, QV (all with time)) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=1 (01h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=61 (3dh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(58) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. prw11a1m0600p_02 24 / 64

25 Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=1 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 Távadó elsődleges mennyiség (PV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó elsődleges mennyisége (PV) Float Az a dátum, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó elsődleges mennyisége frissítve lett Time 26 Távadó másodlagos mennyiség (SV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó másodlagos mennyisége (SV) Float Az a dátum, amikor a távadó másodlagos mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó másodlagos mennyisége frissítve lett Time 37 Távadó harmadlagos mennyiség (TV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó harmadlagos mennyisége (TV) Float Az a dátum, amikor a távadó harmadlagos mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó harmadlagos mennyisége frissítve lett Time 48 Távadó negyedleges mennyiség (QV) dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd.: Táblázat Távadó negyedleges mennyisége (QV) Float Az a dátum, amikor a távadó negyedleges mennyisége frissítve lett Date Az az időpont, amikor a távadó negyedleges mennyisége frissítve lett Time prw11a1m0600p_02 25 / 64

26 CSD 2 (Alparancs 2) NIVELCO távadó adatainak olvasása (Read Transmitter NIVELCO data) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=2 (02h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=35 (23h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(32) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=2 5 Index : a távadó listabeli sorszáma Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 6 10 Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 Távadó LEVEL dimenziójának kódja Unsigned 8 Lásd: Táblázat LEVEL értéke Float LEVEL% ( Sensor range ) Float 24 TOT dimenziója Unsigned 8 Lásd: Táblázat TOT1 értéke Unsigned TOT2 értéke Unsigned 32 prw11a1m0600p_02 26 / 64

27 CSD 3 (Alparancs 3) Távadó azonosító olvasás (Read some Transmitter Command 0 data) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=3 CSD=3 (03h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=21 (15h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(18) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=3 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit32 15 HART szabvány kódja Unsigned 8 16 Távadó HART parancskészlet kódja Unsigned 8 17 Távadó SW verzió Unsigned 8 18 Távadó HW verzió Unsigned 8 Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) 5 = HART 5-ös szabvány prw11a1m0600p_02 27 / 64

28 CSD 4 (Alparancs 4) Távadó Rövid TAG, leíró, dátum olvasás (Read Transmitter TAG, descriptor, date) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=4 (04h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=38 (15h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(35) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=4 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit Távadó Rövid TAG Packed Távadó specific command version Packed Távadó dátum Packed Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) prw11a1m0600p_02 28 / 64

29 CSD 5 (Alparancs 5) Távadó Üzenet olvasás (Read Transmitter Message) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=5 (05h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=41 (29h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(38) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=5 5 Index: a távadó listabeli sorszáma Unsigned Távadó hosszú címe LongAddr Távadó státusza Bit Távadó Üzenet Packed Index=0 Dn-1 (lásd fejezet) prw11a1m0600p_02 29 / 64

30 CSD 200 (Alparancs 200) MultiCONT regisztereinek olvasása (Read MultiCONT Registers) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a távadó listabeli sorszáma. PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=200 (c8h) Index=0 FCS Index 0 esetén Index hibát küld vissza a válaszban!!! MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=14 (0fh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(12) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=200 5 Index Unsigned 8 mindig 0 6 Kötések száma Unsigned 8 Kn 7 Külső és belső relék összege Unsigned 8 Rn 8 Külső és belső áramgenerátorok összege Unsigned 8 Cn 9 Bemenetek száma Unsigned 8 10 Bővítő modulok száma Unsigned 8 Bn 11 Távadók száma Unsigned 8 Dn 12 Hiba táblázat hossza Unsigned 8 En prw11a1m0600p_02 30 / 64

31 CSD 201 (Alparancs 201) Egy hibabejegyzés olvasása (Read Error block) MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a hiba listabeli sorszáma (0..En-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=201 (c9h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=14 (0eh) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(11) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=201 5 Index: a hiba sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 En-1 (lásd fejezet ) 6 10 Annak az eszköznek a hosszúcíme, amellyel kapcsolatban a hiba fennáll LongAddr 11 A hiba típusának kódja Unsigned 8 Lásd.: MultiCONT használati és programozási utasítás prw11a1m0600p_02 31 / 64

32 CSD 210 (Alparancs 210) Relé azonosító (ID, TAG) olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=210 (d2h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=25 (19h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(22) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=210 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned 8 Lásd: Relé állapot reg. bit kiosztás 7 11 Relé hosszú címe LongAddr Relé szülő hosszúcíme LongAddr Relé Rövid TAG Packed prw11a1m0600p_02 32 / 64 8 karakter tömörítve 6 byte-ba Relé állapot regiszter bit kiosztás B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Relé állapota: 0=KI 1=BE 0=Teszt BE 1=Teszt KI 0=kimenet RP1, RP2 és RP3 1=kimenet teszt (B6 szerint) 0=inaktív (KI) 1=aktív 0=Invertál KI 1=Invertál BE 0 0 0

33 CSD 211 (Alparancs 211) Relé beállítás, állapot olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=211 (d3h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=24 (18h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(21) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=211 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned 8 7 Relé működési mód Unsigned 8 0= Hiszt 1= Riaszt 2= Riaszt késleltetéssel 3= Ablak 4= Ablak késleltetéssel 5= Hiba 6= Impulzus F 7= TOT1 8= Alt. S (lásd: Használati és programozási utasítás: Főmenü / Relék / Programozás / Funkció ) prw11a1m0600p_02 33 / 64

34 8 11 RP1 relé paraméter Float RP2 relé paraméter Float RP3 relé paraméter Unsigned Relé forrásérték Float Amiből a relé állapota számítva lett CSD 212 (Alparancs 212) Relé üzemóra, kapcsolási szám olvasása MASTER MultiCONT: PA, SD és AD mezők tartalma: lásd 6.1. fejezet Parancs felépítése Index: a relé listabeli sorszáma (0..Rn-1) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=2 CSD=212 (d4h) Index FCS MultiCONT MASTER (válasz) PA SD AD CD=241 (f1h) BC=23 (17h) Status S(0) és S(1) DATA D(0)..D(20) FCS A status byte-ok tartalmát lásd fejezet. Az adatmező (DATA) tartalma: Byte sorsz. Megnevezés Adat típusa Megjegyzés 0 3 MultiCONT státusz Bit32 4 CSD: alparancs kódja Unsigned 8 CSD=212 5 Index: a relé sorszáma a listában Unsigned 8 Index=0 Rn-1 (lásd fejezet) 6 Relé állapot regiszter Unsigned Relé üzemóra Unsigned ms-es felbontásban Relé kapcsolási szám Unsigned 32 A relé állapotváltásainak száma Relé TOT2 Unsigned Relé TOT2 PULZUS Unsigned 16 prw11a1m0600p_02 34 / 64

MultiCONT. prw11a1m0600p_03 1 / 64

MultiCONT. prw11a1m0600p_03 1 / 64 MultiCONT Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 E-mail: marketing @nivelco.com www.nivelco.com prw11a1m0600p_03 1 / 64 prw11a1m0600p_03 2

Részletesebben

MultiCONT TÖBBCSATORNÁS FOLYAMATVEZÉRLŐ

MultiCONT TÖBBCSATORNÁS FOLYAMATVEZÉRLŐ MultiCONT TÖBBCSATORNÁS FOLYAMATVEZÉRLŐ M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N K I E G É S Z Í T Ô K M I N D I G A F E JELLEMZŐK Univerzális folyamatjelzőként rugalmas megoldást nyújt bármilyen HART kommunikációval

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

NIVELCO Ipari Elektronika zrt.

NIVELCO Ipari Elektronika zrt. MultiCONT Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1) 889-0100 Fax: (36-1) 889-0200 E-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com BKI 11 ATEX 0017 prw2101m0600p_01.doc

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI ÉS PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS 2. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. 1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: 369-7575 Fax: 369-8585 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com BKI ATEX prw1101m0600p_02.doc

Részletesebben

SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító. Magyar nyelvű használati utasítás

SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító. Magyar nyelvű használati utasítás SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító Magyar nyelvű használati utasítás 1 Tartalomjegyzék Paraméterek...3 Csatlakozási pontok...4 Csatlakozási példák...5 Konfigurációs program...6 Gyors áttekintő...6 Menüpontok...7

Részletesebben

RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK

RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK M I N D I G A F E L UNICONT PKK MULTIFUNKCIÓS HATÁRÉRTÉK KAPCSOLÓK JELLEMZÔK 4 20 ma bemenet Relé kimenet DIN sínre szerelhető kivitel Részben gyújtószikramentes

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő WDS 4510 adatátviteli adó-vevő A WDS-4510 készülék pont-pont és pont-több pont adatátviteli alkalmazásokra kifejlesztett digitális rádió adó-vevő. DSP technológiai bázison kifejlesztett, igen gyors adás-vétel

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Whead 3.0. Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó. Előzetes

Whead 3.0. Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó. Előzetes Whead 3.0 Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó Előzetes UNITEK 2006-2013 Whead Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó 2 Unitek Whead Szélsebesség és széliránymérő távadó Általános leírás

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01 DFÁVA-EP Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika Műszaki leírás Azonosító: BU 13 11586-01 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja.

Részletesebben

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API The modular mitmót system DPY kijelző kártya C API Dokumentációkód: -D 01.0.0.0 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Beágyazott Információs Rendszerek

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV

FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV FLOW TRANSMITTER GÉPKÖNYV FLOW TRANSMITTER FT-1 RELAY ENTER 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Típusok... 3 4 Elektronikus adatok... 4 5 Mechanikus adatok... 5 5.1 Panel kivágás...

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

SEIK 109 PP SMPTE PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232<>RS-422 HASZNÁLATI UTASÍTÁS. ! RS-422 (4-vezetékes)

SEIK 109 PP SMPTE PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232<>RS-422 HASZNÁLATI UTASÍTÁS. ! RS-422 (4-vezetékes) PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-422 HASZNÁLATI UTASÍTÁS! RS-422 (4-vezetékes)! Nincs szükség külön tápegységre! Adatátvitel távolsága: max. 1,2 km! Direkt csatlakoztatható egy 9 pólusú

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. MID-8C Felhasználói leírás Verzió 1.3. SWARCO First in Traffic Solution.

SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. MID-8C Felhasználói leírás Verzió 1.3. SWARCO First in Traffic Solution. SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. MID-C Felhasználói leírás Verzió. SWARCO First in Traffic Solution. Tartalomjegyzék. Bevezetés.... Szándék.... Célok.... Általános ismertetés.... Működési

Részletesebben

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes)

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes) PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS! RS-485 (2/4-vezetékes)! Nincs szükség külön tápegységre! Adatátvitel távolsága: max. 1,2 km! Direkt csatlakoztatható egy 9 pólusú

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató A BioEntry Smart/Pass Kezdő Csomag tartalmazza: BioEntry Smart/Pass készülék Műanyag BioEntry állvány BioEntry interfész panel Stereo aljzat a DB-9-es kábelnek DB-9-es bővítő kábel Csavar szett CD, amely

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben AKAMAZÁSI TERÜET A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5-90 mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

THERMOPOINT. TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó

THERMOPOINT. TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó THERMOPOINT TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 E-mail: marketing @nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

TRP-C24 Felhasználói Kézikönyv

TRP-C24 Felhasználói Kézikönyv TRP-C24 Felhasználói - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Tulajdonságok...3 3. Specifikációk...3 4. Kommunikációs csatlakozók...4 5. Csatlakozók lábkiosztása...5 6. Funkciók...5 7. Kapcsolódó termékek...6

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 4. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer Interfész konfigurációja IP címzés: címosztályok, alhálózatok, szuperhálózatok,

Részletesebben

Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II

Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II Dátum Beüzemelést végző szakember Név Cégnév Cím Város Ország Felhasználó adatai Cégnév Cím Város Ország Szerviz telefonszáma Beépítés helye Megnevezés Cím

Részletesebben

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató xx xx xx (PS) Folyamatindikátor Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése...4 1.2. Célcsoport...4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok...4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1.

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

THERMOPOINT TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó

THERMOPOINT TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó THERMOPOINT TM / J-500 / 600 Többpontos hõmérséklettávadó Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 E-mail: marketing @nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11.

Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11. Üzemeltetési utasítás 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás: 1999.11. 0918 7561 Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 2.1 Tudnivalók a MOVIMOT 3D kategóriában

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

M-Bus Master MultiPort 250D/L

M-Bus Master MultiPort 250D/L MultiPort 250D/L Távoli kiolvasás M-Bus rendszerrel Akár 250 mérő csatlakoztatható egy hez, de a kaszkádosítással 1250 mérőből álló hálózat építhető ki Támogatja az elsődleges/másodlagos/kiterjesztett

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

DigiRail-VA használati utasítás

DigiRail-VA használati utasítás DigiRail-VA használati utasítás Tartalomjegyzék Bevezető...2 Műszaki adatok...2 Távadó méretei...3 Üzembe helyezés...4 Státuszjelző LED-ek...12 USB meghajtóprogram telepítése...12 Konfigurációs program,

Részletesebben

SEIK 110 AUTO OPI OPTIKAILAG SZIGETELT AUTOMATA INTERFÉSZ KONVERTER RS-232<>RS-422/485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SEIK 110 AUTO OPI OPTIKAILAG SZIGETELT AUTOMATA INTERFÉSZ KONVERTER RS-232<>RS-422/485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS OPTIKAILAG SZIGETELT AUTOMATA INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-422/485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS R S 4 8 5 A U T O M A T I C D A T A D I R E C T I O N C O N T R O L L! RS-422 (4-vezetékes! RS-485 (2/4 vezetékes)!

Részletesebben

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó 1. oldal Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó Patrol II Felhasználói Leírás Roger S.C. 2. oldal Általános jellemzés A Patrol II egy kézben hordozható proximity kártya olvasó készülék. Olvas minden 125 khz

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

GSM távkapcsoló működési leírás

GSM távkapcsoló működési leírás Univerzális távkapcsoló bemenetekkel Üzembe helyezés GSM távkapcsoló működési leírás Sorkapcsok: 1 - tápfeszültség + 12V ( kiegészítő akku esetén 13,6-14V ) 2 - tápfeszültség 0V ( test) 3 - Nem használt

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE

INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE SP 7403 és SP 7405 INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE 1/11 Tartalomjegyzék Általános ismertetés...3 Funkció...3 WAN interfész...3 LAN interfész...3 Felügyelet...3 Tápfeszültség...3

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

CM6800 Mátrix Mikroprocesszor alapú videó mátrix, 32 x 6

CM6800 Mátrix Mikroprocesszor alapú videó mátrix, 32 x 6 CM6800 Mátrix Mikroprocesszor alapú videó mátrix, 32 x 6 Termék leírás: 32 Videó bemenet, 6 Videó kimenet Kameraképek kapcsolása, multiplexer, dome kamera (Spectra, Esprit), PTZ vezérlés, riasztási bementek

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia

Részletesebben

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0 Verzió: 2.0 Tartalomjegyzék WiLARM-MICRO... 1... 1 A GSM modul működése, főbb funkciói... 3 A modul részei... 3 Mini USB csatlakozó... 3 Sorkapcsok... 3 Tápellátás... 3 Bemenetek... 3 LEDek... 4 LEDek

Részletesebben

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. USB I/O kártya 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. Műszaki adatok: - Tápfeszültség: 12V DC - Áramfelvétel:

Részletesebben

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOCONT KONDUKTÍV M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N ÁLTALÁNOS ISMERTETÔ A konduktív elven mûködô szintkapcsoló mûszerek vezetôképes folyadékoknál alkalmazhatók. A mérés feltétele, hogy a folyadék

Részletesebben

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás ALPHA műszaki leírás: Általános jellemzők Alpha sorozat Környezeti hőmérséklet 0 55ºC Működési hőmérséklet 0 55ºC Tárolási hőmérséklet -30 70ºC Védelmi típus IP20 Zavarvédettség

Részletesebben

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok MICONT Intelligens ház automatika Rendszermodulok 1/10 oldal NO COM NC Irányítástechnikai és Szoftverfejlesztő Kft. Kapcsolómodul (MCT-1001-8-16) Az MCT-1001-8-16 kapcsolómodul egy 12 relé-kimenettel rendelkező

Részletesebben

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter EMM-D4h EMM-D4h-p-485 Használati útmutató v0.5 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak azzal

Részletesebben

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő beépített rádiómodullal, hideg- és melegvíz felhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig.

Részletesebben

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08 RUPERT MÉRNÖKI IRODA MODEM V.23 v3.1 RS232 Termék ismertető 2006.10.08 Műszaki paraméterek: A MODEM V.23 v3.1 típusú készülék moduláris kiépítésű, speciálisan PLC készülékek adatátviteli kommunikációjának

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök Univerzális mérmszerek Adat gyjt rendszer Medd teljesítmény kompenzáló rendszer Univerzális mérmszerek UMG 96L 96 96mm-es táblamszer mérhet paraméterek: V, A,

Részletesebben

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

KINCO PLC és HMI árlista

KINCO PLC és HMI árlista K5 PLC család MT univerzális kijelző Viszonteladói árlista Érvényes: 2015. II. negyedév KINCO PLC és HMI árlista : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Keszkenő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal PolyGard DGC05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal LEIRÁS Mérő, jelző és vezérlő sorozat toxikus és robbanásveszélyes gázok és gőzök és freon felügyeletére. A DGC05 digitális gázvezérlő sorozat az RS 485

Részletesebben

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Kisfeszültség Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Energiahatékonysági segédlet Compact NSX Compact NS 630A felett Masterpact Energiamérés és vezérlés Megnövelt energia rendelkezésre-állás Biztonság

Részletesebben

MULTI-PROTOKOLL INTERFÉSZ RCQ449W00

MULTI-PROTOKOLL INTERFÉSZ RCQ449W00 MULTI-PROTOKOLL INTERFÉSZ RCQ449W00 Leírás Az RCQ449W00 egy olyan egység, mely egy Cardin S449 távirányítótól vagy Cardin DKS250 kábeles billentyűzettől érkező rádiójelet dekódol. A kikódolás után a jelet

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben 0. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben Az IB IL AI /HART modulnál két elektromosan szigetelt analóg bemenet rendelkezik HART kommunikációval és FDT támogatással, amely terepibusz egységekhez

Részletesebben

DT930 N Adagolásvezérlő

DT930 N Adagolásvezérlő DOC. N :. DT930 N-62 DT930 N Adagolásvezérlő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép. Tel.: 460-1000, Fax.: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...4...

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Tervezői segédlet. Vezérlő egység

Tervezői segédlet. Vezérlő egység Tervezői segédlet Vezérlő egység Vezérlő egység (CPIC-01) tervezői segédlet A segédlet célja, ismertetni a vezérlő egység (CPIC-01) BiiOS rendszerben való alkalmazásának funkcionális és műszaki követelményeit,

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben