xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet"

Átírás

1 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Hernádkak Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 42. Város/Község: Hernádkak Postai irányítószám: 3563 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Iroda Címzett: Hajdu János Polgármester Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató xregionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése, árvízvédelmi létesítmények tervezése, és megépítése, KEOP-2.1.2/2F/ II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás Kivitelezés xtervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió

3 A teljesítés helye 3563 Hernádkak NUTS-kód HU311 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Építési (Vállalkozási )szerződés Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése tárgyú EU támogatással megvalósuló projekt ( KEOP-2.1.2/2F/ ) kiviteli tervdokumentációjának és árvízvédelmi tervének elkészítésére, és a kivitelezés teljes körű megvalósítására az ajánlati dokumentáció részeként kiadott engedélyezési terv, jogerős vízjogi létesítési engedély és árazatlan költségvetés alapján. A kivitelezést az ajánlatban rögzített heti bontású műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben, az ütemtervben rögzített részhatáridők megtartásával kell elvégezni. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

4 További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Építési (Vállalkozási ) szerződés Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése kiviteli tervdokumentációjának árvízvédelmi tervének elkészítésére, és a kivitelezés teljes körű megvalósítására az ajánlati dokumentáció részeként kiadott engedélyezési terv, jogerős vízjogi létesítési engedély és árazatlan költségvetés alapján. Főbb mennyiségi mutatók: Tételek megnevezése Mérték- egység Mennyiség BONTÁSI MUNKÁK Szanálandó épület, melléképítményei és közműcsatlakozások bontása db 1,00 Építmény nyomvonalában lévő inert hulladék és ideiglenes árvízcédelmi homokzsák töltés elbontása, elszállítása engedlyezett lerakóhelyre, lerakási díjjal m ,40 IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK Ideiglenes szállítási útvonal m2 900,00 ideiglenes vízellátás db 1,00 Szállítási útvonal helyreállítás aszfalt szőnyeggel m3 224,00 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Kaszálás, gaztalanítás sík felületen m ,00 Bozót, cserje irtás Ø 0-4 cm m2 500,00 Fakitermelés tuskóirtással Ø 10,1-20 cm m3 16,00 Fakitermelés tuskóirtással Ø 20,1-40 cm m3 350,00 Fa, tuskó szállítás 10 km-re m3 366,00 Zöldhulladék összegyűjtése m3 50,00 FÖLDMUNKÁK Humuszleszedés 50 m-en belül deponálva m ,70 Földkiterm.+száll.6-10 km-re+tölt.épités + Földbeszerzés. m ,1 Töltés alapozás szántással * tárcsázás m2 665,60 Tömörítés 95 %-ra m ,30 Földmű (korona és előtér) vizszintes felületrendezése m ,50 Rézsűképzés m ,20 Humusz visszaterítés dózerrel * füvesítés nélkül m ,70 BEFEJEZŐ MUNKÁK Füvesítés talajelőkészítéssel m ,00 Töltés tarozékok, hektométer kő db 5,00 Töltés tarozékok, kilométer kő db 1,00 Töltés tartozékok, sorompó db 2,00 Töltés tartozékok, közúti jelzőtáblák db 4,00

5 Vízmérce-öntöttvas-felszerelése kész alapra fm 4,00 VO kő db 1,00 TÖLTÉSKORONA BURKOLATOK Szór útalap cm vtg. 4 cm hézagkit. zúzott kő (Rámpa burkolat) m3 80,00 Tételek megnevezése Mérték- egység Mennyiség FÖLDMUNKÁK Árok földkiemelés m ,20 Földvisszatöltés szemcsés talajjal m3 932,50 Földszállítás 1 km-re m ,70 Földkiterm.+száll.6 km-re+tölt.épités + Földbeszerzés. m3 707,30 Tömörítés 90 %-ra m ,80 Tükör készítése m2 760,00 Földmű vizszintes felületrendezése m ,80 Rézsűképzés m2 317,70 PARTFALAK Szögtámfal fm 382,00 KŐMŰVEK Kőszórás mederrézsűn m3 307,40 TÖLTÉSKORONA BURKOLATOK Szór útalap cm vtg. 4 cm hézagkit. zúzott kő m3 91,20 Tételek megnevezése Mérték- egység Mennyiség CSŐZSILIP FÖLDMUNKÁK Munkagödör földkiemelés gk.-ra felrakással m3 712,00 Földvisszatöltés m3 620,00 Tömörítés kis felületen m2 620,00 Tereprendezés jellegű földmunka 60 cm vastagágban m3 950,00 MŰTÁRGYMUNKÁK Acél szádlemez G-41 (8 m) m 6,00 Acél csatlakozó idom kg 650,00 Szerelőbeton C8/10 m3 33,40 Műtárgybeton C30/37 m3 36,40 Ø 120 tokos betoncső áteresz m 29,90 NA 1200 csavarorsós elzárószerkezet db 2,00 Tölgy betétpalló m2 24,00 Korlát szerkezet, díj 415 Ft/kg kg 650,00 BURKOLATOK Terfil szűrős tükör készítése tömörítéssel m2 25,00 Ágyazat homokos kavicsból burkolat alá m3 3,00 Rézsűburkolat lapburkolatból m2 43,00 Monolit betonburkolat m2 10,00 Lezárófog C30/37 m3 4,00 Lábazati kőszórás kézi felületrendezéssel m3 2,00 Tükörkészítése sík felületen m2 110,00 Hordozható szivattyú 30 li/sec db 1,00 Tételek megnevezése Mérték- egység Mennyiség IVÓVÍZ VEZETÉK KERESZTEZÉSEK BONTÁSI MUNKÁK

6 Vasbeton akna bontása m3 29,50 KPE csővezeték bontása m 16,00 Acél csővezeték bontása m 32,00 Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre m3 29,50 FÖLDMUNKÁK Munkagödör földkiemelés gk.-ra felrakással m3 180,00 Földvisszatöltés m3 537,00 Tömörítés kis felületen m2 537,00 Tereprendezés jellegű földmunka 60 cm vastagágban m3 479,00 MŰTÁRGYMUNKÁK Szerelőbeton C8/10 m3 2,70 Műtárgybeton C30/37 m3 45,10 Öntöttvas aknafedlap db 4,00 KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK NA 273 acél nyomócső, idomokkal, karimákkal, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel fm 41,00 NA 350 mm védőcső idomokkal, karimákkal fm 30,00 NA 200 KPE nyomócső, idomokkal, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel fm 16,00 NA 30 mm KPE védőcső idomokkal, karimákkal fm 6,00 NA 200 tolózár db 2,00 NA 250 tolózár db 3,00 BURKOLATOK Tükörkészítése sík felületen m2 44,00 Tételek megnevezése Mérték- egység Mennyiség FÖLDMUNKÁK Munkagödör földkiem. m3 10,00 Munkaárok, földkiemelése m3 190,00 Földvisszatöltés m3 120,00 Tömörítés kis felületen m2 120,00 Tereprendezés jellegű földmunka 60 cm vastagágban m3 380,00 Tükörkészítése sík felületen m2 190,00 VÍZELVEZETŐK Földmedrű vízelvezető építése 1-6 m2 szelvényterülettel fm 623,90 Mederburkolat FO-1 folyókaelem fm 144,00 Mederburkolat TB 60/100/80 elem fm 250,00 AKNÁK ÉS KÖZMŰCSATORNÁK Áteresz építés Ø 80 körsz. talpas betoncsőből m 12,00 Szerelőbeton C8/10 m3 0,40 Műtárgybeton C30/37 m3 18,60 Öntöttvas aknafedlap db 1,00 Öntöttvas víznyelőrács m2 2,00 A fenti főbb mennyiségi mutatók az elvégzendő munkák főbb, jellemző becsült mennyiségeit tartalmazzák. A mennyiségi adatok az Ajánlattevők részére tájékoztatásául szolgálnak az elvégzendő munka nagyságrendjére vonatkozóan, de nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák tételes mennyiségi kimutatásának..

7 A szerződésszerű teljesítéshez elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/05/18 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem esetén a késedelem időtartamára napi ,- Ft összegű, legfeljebb a teljes nettó vállalási ár 15%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A teljesítés biztosítására teljesítési biztosíték a nettó vállalási ár teljes összegére vetítve, a vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegben. A jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására vállalt jólteljesítési biztosíték a nettó vállalási ár teljes összegére vetítve, a vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegben. A nyertes ajánlattevő minimum a jótállási idő első 24 hónapjára érvényes jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles. A jólteljesítési biztosíték nyújtásának teljes időtartama értékelési szempont. Amennyiben 60 hónapot vagy annál hosszabb jólteljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó időtartamot jelöl meg ajánlattevő ajánlatában, abban az esetben ajánlata érvényes, de az értékelés során Ajánlatkérő 60 hónapot (értékelési korlát) vesz figyelembe. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. (3) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátja. A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Nyertes ajánlattevő min. 24 hónap jótállás vállalására köteles. A teljes jótállás időtartama értékelési részszempont. Amennyiben 120 hónapot vagy annál hosszabb teljes jótállási időtartamot jelöl meg ajánlattevő ajánlatában, abban az esetben

8 ajánlata érvényes, de az értékelés során Ajánlatkérő 120 hónapot (értékelési korlát) vesz figyelembe. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. A munka elszámolása egyösszegű fix átalányáron történik A vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódóan 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az ajánlatban meghatározott pénzügyi és műszaki ütemterv szerint, a kivitelezés készültségi foka szerinti ütemben. A vállalkozó a részszámlákban összesen legfeljebb a teljes vállalkozási díj 70 %-ának érvényesítésére jogosult, azaz a végszámlában a teljes vállalkozási díj legalább 30 %-a számlázandó az ajánlatában foglaltak szerint. Részszámla a teljes vállalkozási díj legalább 10%-ára nyújtható be. A számlák ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdésének megfelelően az igazolt teljesítéstől számított 45 napos átutalással teljesíti a hatályos jogszabályi rendelkezések; (4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Ajánlatkérő a műszaki teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása után fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított és részszámláit. A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel. A projekt megvalósítására az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján a beszerzés tárgyát képező építési kivitelezési munkák tekintetében részben fordított Áfa fizetési kötelezettség áll fenn. (2007. évi CXXVII törvény 142. ) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt (3) bekezdés g) pontja szerinti kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg, de az ajánlatban a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre és szerződéskötésre feljogosított ajánlattevőt. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjának hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll, illetve nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrás nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.

9 Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, valamint erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt.60. (1) bekezdésének a)-i), valamint a Kbt.61. (1) bekezdésének a)-d) pontjának hatálya alá. - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: G.1) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó saját vagy jogelődje a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az előző három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről. G.2) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 66 (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 évi (2008, 2009, 2010) teljes nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (elsőrendű árvízvédelmi műtárgy vagy nagytömegű földmunka és műtárgy építési kivitelezési munkáinak elvégzése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: G.1.1.) az elmúlt három lezárt üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye - illetőleg amennyiben jogelődje beszámolóját nyújtja be, a jogelőd mérleg szerinti eredménye - negatív. G.1.2.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának vagy jogelődjeiknek vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatásában a likviditási mutató II. ((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyikben kevesebb, mint 0,95

10 G.1.3.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának vagy jogelődjeiknek vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatásában a saját tőke nem éri el a jegyzett tőkét a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyikben G.2.). ha az előző 3 évi (2008, 2009, 2010) nettó árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a Ft-ot, melyből a közbeszerzés tárgyának (elsőrendű árvízvédelmi műtárgy vagy nagytömegű földmunka és műtárgy építési kivitelezési munkáinak elvégzése) nettó árbevétele ugyanezen években összesen nem éri el az Ft-ot. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a G.1 pont alatti alkalmassági követelményeknek önállóan, külön-külön kell megfeleljen, a G.2. pont alatti alkalmassági követelménynek pedig együttesen kötelesek megfelelni. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű árvízvédelmi műtárgy vagy nagytömegű földmunka és műtárgy építési kivitelezési munkáinak elvégzése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ez esetben megállapítja ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából (elsőrendű árvízvédelmi műtárgy kiviteli tervének elkészítése és építési kivitelezési munkáinak elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja: a) ajánlattevő esetén a nettó ,- Ft-ot b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a nettó ,- Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a következőket az ajánlatban: M1) az ajánlattételi határidő napját megelőző 5 év építési kivitelezési munkáinak bemutatását, megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, a Kbt. 68. (2) bekezdésében előírtak szerint igazolva. M/2. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 67 (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását. M3) a Kbt. 67 (2) bekezdésének e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért

11 felelősek (az alkalmassági feltételeknek megfelelő körben). A megadott adatok alátámasztására csatolni kell a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumokat, a megjelölt személy(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának egyszerű másolatát, valamint a felelős műszaki vezetők esetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a tervezők esetében a névjegyzéket vezető területi kamara igazolását egyszerű másolatban a névjegyzékben szereplés tényéről. M4) A környzetirányítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával az MSZ EN ISO 14001: 2005 és a KIR 9001 előírásai szerint vagy a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása a Kbt. 68. (5) bekezdésnek megfelelően. (Kbt. 67. (2) bekezdés f) pont). A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen M1) nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 5 évből származó, összesen legalább 1 db sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással befejezett, elsőrendű árvízvédelmi műtárgy vagy nagytömegű földmunka és műtárgy építési kivitelezési munkáinak elvégzésére együttesen vonatkozó, legalább nettó 210 millió Ft ellenszolgáltatási összegű referenciával. M/2. nem rendelkeznek a szerződésszerű teljesítéshez legalább az alábbi munkagépekkel, eszközökkel: - 3 db tolólappal felszerelt erőgép, min. 3,0 m-es tolólapszélességűek - 1 db lánctalpas hidraulikus forgó kotró, 1 m3-es kanállal, min. 20 tonnás - 2 db vibrációs juhláb henger - 1 db gumis henger - 8 db billenős tehergépkocsi 15 tonnás M3) nem rendelkeznek az alábbi szakemberek mindegyikével: - legalább 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és MV-VZ/A kategóriába tartozó névjegyzékbe felvett, 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel. - legalább 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és a 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet szerinti Tervezői Névjegyzékben szereplő VZ-T jogosultsággal és 3 éves tervezői gyakorlattal rendelkező tervezővel. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. M4) nem rendelkeznek a Kbt. 68. (5) bekezdése szerinti független szervezet által kiállított az MSZ EN ISO 14001:2005 és a KIR 9001 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványsorozatban elő írt követelményeknek megfelelő környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló leírással. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a fenti (M1., M2., M3, M4) alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen. III.2.4) Fenntartott szerződések

12 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos x IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó Ft). 75 Teljes körű jótállási időtartam, hónapokban megadva. Legalább 24 hónap, legfeljebb 120 hónap. A jólteljesítési biztosíték nyújtásának időtartama hónapokban megadva. Legalább 24 hónap, legfeljebb 60 hónap. Teljesítési határidő (előteljesítés naptári 5 napokban). IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KEOP-2.1.2/2F/ IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 10 10

13 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/06/15 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke ,- Ft+ÁFA, azaz ,- Ft, amelyet az ajánlatkérő RaiffeisenBank Zrt-nél vezetett számú számlája javára kell teljesíteni átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás megnevezését. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/06/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/06/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Hernádkak Község Önkormányzata, 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42. Polgármesteri Iroda. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP-2.1.2/2F/ V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlatokról a Kbt. 93. (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít, amelyet legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított hatvan napon belül megküld az ajánlattevőknek. A Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem kell tartani, eredményhirdetésnek az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni.

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben