I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás"

Átírás

1 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 12 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek 1 Monor Város Önkormányzata összesen I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 11 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

3 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 111 Önkormányzat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 11 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

4 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Termékek és szolg.adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása / Részletesen 3.2. melléklet/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.214.évi kompenzációja Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj Felhalm.bevétel összesen:

5 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Mezei őrszolgálat támogatása Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-9-2f Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz- Vesz Óvoda fejlesztése 4/214. (I. 31.) BM r.alapján Felhalmozási tám.összesen: Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek Petőfi Óvoda felújítás önerő Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei - 5 -

6 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési Maradvány ig.vétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

7 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.1. sz. melléklet Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Mezőőri járulék befiz. bevétele Közterület-foglalás Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Kamat bevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Műk.bevét.össz.:

8 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján b c - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Az e-útdíj ellentételezése Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg Nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás A 213.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ a) Működési támogatás b) Kiegészítő támogatás Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gondnok díja Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 6.cím szerint Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 214.évi kompenzációja cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.214.évi kompenzációja Összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

10 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

11 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások 111 Önkormányzat Épületek felújítása Lakásfelújítás /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása /214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása - - Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása - - Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

12 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata Immateriális javak összesen: Földterület vásárlása /214. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 934/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása Földterület összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épületek vásárlása, létesítése össz.: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció /214. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Egyéb építm.vásárlása, létesítése össz: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása Összesen: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: Járművek vásárlása Járművek vásárlása összesen: Intézményi beruh.kiadások összesen:

13 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

14 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.4. sz. melléklet Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

15 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

16 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési kiadásai I. I./5.1. sz. melléklet : 111 Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) Strázsa szerkesztés költségei Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Könyvvizsgálói díj Vízgazd.Társulás tagdíj Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.- nek/befizetési kötelezettség Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt Biztonsági rendszer szolgáltatás Városgazdálkodási szolgáltatás Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft Városüzemeltetési feladatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt - Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:

17 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./5.2. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai II. : 111 Önkormányzat Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás Babakötvény Ösztöndíjak MSE támogatása általános támogatása Polgárőrség támogatása Monori Borút Egyesület kamat támogatása Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám Uszoda Kft.működési támogatás szociális feladatok ellátása kátyúzás, padkarendezés építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) zöldterület kezelés uszoda üzemeltetés étkeztetés, konyhák működési támogatása köztemető fenntartás, működtetés Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Monori Roma Önkormányzat támogatása Főépítészi Társulás támogatása TÖKT - CsaSe normatíva átadása TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása TÖKT által ellátott feladatok támogatása TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása Környezetvédelmi Alap /214. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása /214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért" Alapítvány támogatása 1 1 Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:

18 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

19 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) Működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) Intézményi működési bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Felújítás Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) 612 Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) 4512 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) Intézményi működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) 4516 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Óvodai intézményi étkeztetés ( ) 961 Óvodai intézményi étkeztetés ( ) Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Iskolai intézményi étkeztetés ( ) 962 Iskolai intézményi étkeztetés ( ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) 833 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások:

20 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) 1335 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Zöldterület kezelés (813 ) 66 1 Zöldterület kezelés (813 ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közvilágítási feladatok (841 42) 641 Közvilágítási feladatok (841 42) Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Város-, községgazdálkodás (841 43) 66 2 Város-, községgazdálkodás (841 43) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatásértékű működési bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Működési c.pe.átvétel Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 39 615

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on

Részletesebben

I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061

I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061 2015. évi költségvetési rendelet eredeti Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Utolsó módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat. Eredeti előirányzat II./1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata költségvetési főe bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Alcím 100 Monor Város Önkormányzata módosított /telj. - u.m.ei./ U.m.ei./ I. B E V É T E

Részletesebben

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként II./1. sz. melléklet Cím 100 Monor Város Önkormányzata Index /%/ Alcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban.. évi Index /%/.. évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban.. évi Index /%/.. évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat ... évi költségvetés Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként I. B E V É T E L E K 100 Monor Város Önkormányzata 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben