I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás"

Átírás

1 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 12 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek 1 Monor Város Önkormányzata összesen I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 11 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

3 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 111 Önkormányzat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 11 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

4 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Termékek és szolg.adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása / Részletesen 3.2. melléklet/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.214.évi kompenzációja Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj Felhalm.bevétel összesen:

5 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Mezei őrszolgálat támogatása Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-9-2f Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz- Vesz Óvoda fejlesztése 4/214. (I. 31.) BM r.alapján Felhalmozási tám.összesen: Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek Petőfi Óvoda felújítás önerő Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei - 5 -

6 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési Maradvány ig.vétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

7 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.1. sz. melléklet Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Mezőőri járulék befiz. bevétele Közterület-foglalás Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Kamat bevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Műk.bevét.össz.:

8 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján b c - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Az e-útdíj ellentételezése Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg Nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás A 213.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ a) Működési támogatás b) Kiegészítő támogatás Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gondnok díja Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 6.cím szerint Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 214.évi kompenzációja cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.214.évi kompenzációja Összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

10 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

11 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások 111 Önkormányzat Épületek felújítása Lakásfelújítás /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása /214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása - - Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása - - Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

12 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata Immateriális javak összesen: Földterület vásárlása /214. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 934/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása Földterület összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épületek vásárlása, létesítése össz.: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció /214. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Egyéb építm.vásárlása, létesítése össz: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása Összesen: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: Járművek vásárlása Járművek vásárlása összesen: Intézményi beruh.kiadások összesen:

13 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

14 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.4. sz. melléklet Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

15 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Egyéb önk. fea. Védőnői

Egyéb önk. fea. Védőnői Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben