Újra áll a KALOT-emlékmû

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újra áll a KALOT-emlékmû"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban IX. évfolyam LAP 18. szám szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak emléket az 1940 és 1946 között Érden mûködött KALOT népfõiskolának, de ezt barbár kezek lerombolták. Most a Városszépítõ és Honismereti Egyesület jóvoltából, az érdi önkormányzat és több önzetlen magánszemély támogatásával újraavatták Domonkos Béla szobrászmûvész és Szilasi László kõfaragó mester alkotását az egykori helyszínen, az ófalusi kastélydombon. Az ünnepségen részt vettek: Ugrin Emese (Ugrin József az egykori KALOT vezetõ lánya), dr. Molnár István a KALOT Nagykátai Népfõiskolai Egyesület elnöke, Czakó György a KALOT mozgalom elnökségi tagja, Németh Mária a KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület fõtitkára, Németh László a KALOT mozgalom elõzõ fõtitkára, Török Márk a KALOT irodalmi kör vezetõje, Segesdi János alpolgármester és az alkotók. Ünnepi beszédet mondott Kéri Mihály önkormányzati képviselõ, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke. Kéri Mihály személyes kötõdésével kezdte beszédét, ugyanis édesapja több ízben is részt vett a KALOT érdi tanfolyamain. Ezután a KALOT történetérõl és munkásságáról beszélt. A KALOT a myagyarság legkitaszítottabb, legalmaradottabb rétegeinek felemelését tûzte ki célul nyarán Kerkai Az érdi kultúra szolgálatában Érd város közgyûlése pályázatot hirdetett a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ vezetõi posztjára. A három beérkezett pályázat közül egyedül a jelenlegi vezetõ, Szedlacsek Emília pályázata volt érvényes. A szakmai bíráló szerint (aki az érvénytelenségekrõl természetesen nem tudott) az õ pályázatát kiemelkedõnek tartotta. A közgyûlés végül titkos szavazással egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kinevezte Szedlacsek Emíliát újabb öt évre. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk. Három különbözõ összetételû testület, három eltérõ politikai színû polgármester alatt lett újból vezetõje a mûvelõdési központnak. Mit tud, hogy ez sikerült? 1996-ban lettem a vezetõje a mûvelõdési háznak, és úgy gondolom, a testületek elsõsorban a szakmai munka alapján döntöttek. Számomra is mindig ez volt a legfontosabb, hogy a mûvelõdési ház szakmailag megfelelõen mûködjön. Ezért is vettünk részt pályázatokon, ezért dolgozunk minõségbiztosítási rendszerben, figyelünk arra, hogy a munkatársaink szakmailag magasan képzettek legyenek és arra, hogy a szakmai munka minél szélesebb kört öleljen fel és szolgálja a lakosság érdekeit, emelje életminõségüket. Az utóbbi idõben az ismert körülmények miatt egyre kevesebb pénz jut a kultúrára, a mûvelõdési központ költségvetése is leszûkült. Nem vezet-e ez a munka színvonalának a rovására? Ha a szakmai munka és a pénz viszonyát nézem, akkor azt látom, erre a tevékenységre mindig is kevés volt a pénz. Szerencsére olyan nagy ezen a területen a civil erõ, olyan sokan vesznek részt ebben a munkában anyagi ellenszolgáltatás nélkül is, hogy ha problémát is jelentett az, hogy kevesebb a pénzünk, a szakmai erõnk azért megmaradt. Tavaly olyan pályázati lehetõséget nyertünk el, ami az idei évre is kitartott, és segített a szakmai munka fejlesztésében. Jövõre egy másik terület finanszírozását Az újraavatott KALOT-emlékmû és a meghívott vendégek szeretnénk szintén pályázatból megoldani. Alapvetõen, ha azt nézzük, hogy a mûvelõdési háznak mi a feladata, akkor arra jutunk, hogy elsõdleges feladatunk a közösségi mûvelõdés támogatása. Ez is hatalmas terület, hiszen jelenti egyrészt a mûvészeti csoportjaink, klubjaink, szakköreink tevékenységét, másrészt jelenti azt, hogy olyan rendezvényeket tartunk, amelyek erõsítik a közösségeket. A munkánk a mûvészeti szféra felé is kitekint, a képzõmûvészet, népmûvészet, színjátszás területén olyan tevékenységeink vannak, amely az amatõr szinttõl kezdve egészen a professzionális mûvészet befogadásáig terjed. Jó példa ez utóbbira a most megnyílt Érdi Képtár. Programjában három fõ területet érintett. Mik ezek? Az egyik a közösségi mûvelõdés. A másik a tudás és információs közösségi lét, ezt tavaly indítottuk be. Egyrészt segít az informálódásban, az elhelyezkedésben, munkahelykeresésben, mód van az elõtérben lévõ ingyenes internethasználatra, és mûködtetünk egy helpdesk szolgáltatást, ahol egy kolléganõnk szoros kapcsolatot tud tartani a munkavállalókkal és a munkaügyi központokkal. Erre tavaly Jenõ jezsuita pap, teológus doktor segítõivel Szegeden életre hívta a népi Magyarország megteremtéséért küzdõ katolikus agrárifjúsági mozgalmat, a KALOT-ot Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Titkársága néven októberében vált önálló legényegyletté, ekkor az addigi Titkárság nevet Testületté változtatták. Ebben az évben 2 ezer helyi egyletben 150 ezer rendes tagja volt. Az ökumenizmus talaján szervezõdött: tagjai lehettek protestáns fiatalok is, sõt a Központ uta- (Folytatás a 3. oldalon) 12 millió forintot nyertünk egy TÁMOP pályázaton. Számítógépeket, projektort tudtunk venni, és indítottunk egy ingyenes tanfolyamot, amely elsõsorban gyesen lévõknek segített abban, hogy minél jobban vissza tudjanak térni a munka világába, el tudjanak készíteni különbözõ dokumentumokat, önéletrajzot, motívációs levelet, vagyis tájékozottak legyenek a munkaerõpiacon. Ezen kívül a vállalkozóknak is indítottunk egy tanfolyamot. Számomra a legfontosabb a harmadik... A harmadik az amatõr mozgalom. Itt lesz lehetõségünk újabb pályázatokon való részvételre, és azért is fontos, mert az egymásra épülést itt tudjuk a legjobban kimutatni. Akik szakköreinkben, mûvészeti csoportjainkban tevékenykednek, azok nem csak képezhetik magukat, hanem be is mutatkozhatnak kiállításokon, elõadásokon. Aki magasabb szintre is eljut, azok számára itt van a galéria, ahol sokan bemutatkoztak már azok közül, akik itt indultak annak idején. Ugyanezt a színjátszásra, néptáncra és más területekre is el lehet mondani. (Folytatás a 3. oldalon) BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket! Kultúrérd Természetesen nincs olyan szó, ami a címben szerepel, de nagy kár, hogy nincs. Egy város ugyanis nem csak kõbõl, téglából, közmûvekbõl és hasonló anyagi jellegû dolgokból áll, hanem szervesen hozzá tartozik a kultúra is. Szerencsések vagyunk az utóbbi idõben, hogy az országszerte tapasztalható megszorítások ellenére aminek természetesen városunkban is komolyan érezzük hatását jeles kulturális eseményekre került sor Érden. Az Érdi Napok meghatározó keretet nyújt a kultúra számára, de ez csak néhány hetet ölel fel az évbõl, és marad mintegy négy tucatnyi hét, amit mind meg kellene tölteni tartalommal. Ha felsorolnánk az utóbbi hetek jelentõsebb eseményeit és szereplõit, igencsak színvonalas csokrot állíthatnánk össze, de szerencsére nincsen erre elég hely ebben a rovatban, olyan számosan vannak. Hiszen ha csak az újonnan megnyílt galéria kiállítóit, vagy a Földrajzi Múzeum elõadássorozatának résztvevõit listáznánk, az is nagy terjedelmet foglalna el. Ha megszorítások következnek be akár egy háztartásban, akár egy városban vagy országban, a kiadások csökkentésénél szinte reflexszerûen elõször is a kultúrához szoktak nyúlni. Nem megyünk moziba, színházba, kevesebb könyvet vásárolunk, vagy nagyban nem támogatunk színházat, önfenntartóvá próbáljuk tenni a könyvkiadást vagy a kultúrházat, nem rendelünk köztéri szobrokat, nem adunk pénzt filmekre, új kiállításokra és még sorolhatnám. Számtalan olyan területe van a kultúrának, amely pénzbe kerül, és látszólag viszi, nem hozza a pénzt. Unalomig ismételt példa azonban Klébelsberg Kunó vagy a finn csoda, ahol és amikor a kultúra (oktatás és mûvelõdés) megerõsítése húzta ki az országot a bajból, csak éppen nem pillanatok, hanem évek alatt, de tartósan. Ezért is dicséretre méltó Érd városvezetésének az az igyekezete, hogy megtalálja a módját a kultúra eddigi szintjének fenntartására. Vallom, hogy odafigyeléssel kevesebb költségvetési ráfordítással is meg lehet tartani az eddigi szintet, sõt, még emelni is lehet rajta. Persze, ehhez némileg koncepciót is kell váltani, és esetleg a sok pénzbe kerülõ, nagyszabású rendezvények helyett jobban kellene támaszkodni a helyi erõkre. Az utcabál például jól megmutatta, hogy a sétány két végén felállított színpadokon fellépõ helyi együttesek és táncosok milyen sok nézõt vonzottak, és milyen magas szintre jutottak el a fellépõk. Nem kell feltétlenül országos ismertségû együtteseket felléptetni kétszer egy évben, lehet helyettük például tízszer annyi alkalommal helyi zenekarokat, amelyek így részint rutint, részint ismertséget is szerezhetnek. A fõtéren felállított pavilon jó helyszíne lehetne amatõr együttesek rendszeres fellépésének, akik jószerével gombokért, a szereplés lehetõségéért is szívesen szórakoztatnák hétvégéken az ott sétáló és kikapcsolódni kívánó érdi polgárokat. A világban sokfelé láni hasonló zenepavilonokat, ahol vagy rockzenekarok, vagy táncosok, esetleg kamarazenekarok, versmondók, amatõr színészek adnak délutánonként, esténként mûsort. Nem tartom lehetetlennek mivel a feltételek egy része már adott, hogy jövõ tavaszra nálunk is elérhetõ ez, és megteremthetõek az egyéb feltételek (hangosítás, áramszolgáltatás stb.). Akkor a kultúra és Érd végleg összetartozhatnak. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk október 6-án jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Ellen/zék/ség/fél Sokáig gondolkodtam azon, mi legyen a címe ennek az írásnak, mert három szó is felmerült: ellenzék, ellenség és ellenfél. Az ellenséget hamar félredobtam, hiszen nem háborúzunk, nem megsemmisíteni akarjuk a másik felet, hanem csak simán legyõzni. Az ellenfél már jobban megfelelt volna, több okból is. Az egyik etimológiai: ellen + fél a szóösszetétel. Az ellent nem kell magyarázni, az mindhárom szó töve. A fél viszont mintegy kiegészíti és magyarázza akár a mai helyzetben is ellenfelünket, ellenzékünket. Fél, mint szám, mert az érdi közgyûlésben felényire, sõt, még kevesebbre csökkent az ellenzék létszáma. Mondhatjuk, hogy a fele sem igaz (nem csak a létszámra, mondandójukra is). Aztán fél, mint ige. Sõt, retteg. Féltében viszont egyre hangosabb próbál lenni. Ismeretes a mondás: az kiabál, akinek a háza ég. Az érdi ellenzéknek egyre nagyobb lánggal ég, tartozzon bár az MSZP-hez, meggyesekhez, SZDSZ-hez (van még ilyen valahol?), Jobbikhoz stb. Mint a sarokba szorított rágcsálók, minden árnyékra rávetõdnek, mindenkit meg akarnak harapni, és azt vizionálják, hogy rengetegen vannak, holott csak nem látni a sötétben, és a visszhangot vélik tömegnek. Nem véletlen, hogy az általuk szervezett demonstrációkon alig lézengtek néhányan, és az internetes fórumokon emlegetett kapára-kaszára kapott érdi nép valójában nem létezik. Ha az érdi közgyûlés öt ellenzéki tagjának szerepléseit nézzük, világosan látni minden bújukat-bajukat-állapotukat. Az MSZP két bejutott tagja igazi ellen/fél abban az értelemben, hogy már õk is megfelezõdtek: egyik felük, Döcsakovszky Béla hónapok óta távollétével tünteti ki a közgyûlést, és remélem értik, mit akarok ezzel mondani. Más szavakkal nem nagyon sírunk utána, és valószínûleg az MSZP még dolgozó képviselõje, Bakai-Nagy Zita sem, aki pedig igyekszik a maga módján helytállni. Most azt tapasztalhatja, hogy egyedül nem megy. Mint ahogy a többi szervezet tagjainak se nagyon. Pulai Edinán látszik a tapasztalatlanság, idõ kell neki, amíg beletanul. Jakab Béla, megfosztván Döcsakovszky társaságától, magába roskadva szenvedi végig az üléseket, orcájáról világfájdalom és olyan savanyúság tükrözõdik, hogy bármely kecske elmekegné magát tõle. Csõzik László az egyedüli kivétel, ami nem csoda, hiszen sikerült komoly tapasztalatot szereznie az önkormányzati munkában, és személyisége alkalmas arra, hogy megszemélyítse a konstruktív ellenzéket. Az Érdi Lapot olvasók jól tudják, hogy az SZDSZ nem volt sohasem a szívem csücske. Csõzik László jó idõben kicsusszant a pártból, és egy civil szervezet élén sikerült bejutnia a közgyûlésbe. Ez a szervezet néhány lelkes, feltörekvõ, liberális gondolkodású fiatalt tömörít, és úgy látszik, az elmúlt egy év nem vette még el a kedvüket a politikától. Ne is vegye, mert kell a közgyûlésben olyan ellenzék, aki rámutat az uralkodó Fidesz frakció esetleges hibáira, és más szemszögbõl látva a dolgokat, hozzá is tud tenni elképzeléseikhez. Természetesen a többi ellenzéki képviselõ is lehetne konstruktív, de ezt talán egyedül a jobbikos Pulai Edináról tudom elképzelni a jövõben. Az MSZP erre képtelen, a meggyesek pedig Érden semmire sem képesek a feljelentgetéseken és gyalázkodáson kívül. Köszönjük az elismerést! Amai napig nem ültek el a tavalyi önkormányzati választás hullámai. Az amúgy is túlterhelt bíróságok most jutottak el odáig, hogy a bukott felek által akkor beadott feljelentések nyomán sorra kitûzik a tárgyalásokat. Az Érdi Lap keményen kiveszi ebbõl a részét, ugyanis a sok személyiségzavarral küzdõ vesztes kissé túlértékeli önmagát. Õk ugyanis kígyót-békát kiabáltak a Fidesz képviselõ-jelöltjeire és polgármester-jelöljére, ha azonban valaki rájuk ferde szemmel nézett, már írták is a feljelentést rágalmazásért, helyreigazításért, személyiségi jogok megsértéséért. Októberben a szerkesztõnek két ízben, novemberben eddigi tudásom szerint egy ízben kell bíróságra látogatnia. Nincs is ezzel semmi baj, lassan a portás is elõre köszön, meg hát érdekes és májhízlaló elnézni a kínos igyekezetet, ahogy becsületüket védik a huszadrangú, bukott, önjelölt politikusok. Most az egyik feljelentésben különös elismerést kaptunk. Azt írja ugyanis az egyik csúfosan leszerepelt induló, hogy az Érdi Lap hasábjain megjelent írások választási esélyeit teljes mértékben lerontották, mert olyan nagyszámú érdi olvasóhoz jutottak el, hogy az felmérhetetlenné teszi a neki okozott kárt. Kedves Kandúr Bandi! (Az illetõ nevét sajnos elfelejtettem, olyan jelentéktelen.) Ezt is akartuk! A kampány ha eddig nem tudta volna, most megtudhatja nem ötórai tea. A három majomként kiálló három képviselõ bojkottot hirdetett az érdi média ellen. Megkapták az ellenkezõjét. Köszönjük elismerõ szavait, mellyel megerõsítette, hogy kiválóan dolgoztunk, és ígérjük, legközelebb még jobban fogunk! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ ORLAI SÁNDOR Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Ha megpróbálunk tájékozódni a magyar médiában, meglepve tapasztaljuk, hogy bár a sajtószabadság eltiprásáról kiabálnak a balliberális oldal véleményével, írásaival van tele minden, nézzük akár az internetet vagy a kereskedelmi tévéket. Ezekbõl az a kép bontakozik ki, mintha a magyar nép már hónapokkal ezelõtt megelégelte volna az Orbán-féle vad diktatúrát, és pokolra kíván minden fideszest, legszívesebben felakasztaná a csuti fûrert, ahogy gyengébb pillanataikban becézik. Ha viszont idõközi választásokra vagy közvélemény-kutatásra kerül sor, meglepõ eredményeket olvashatunk, mint a Heti Válasz számára készítettbõl alant. Továbbra is õrzi kétharmados többségét a Fidesz, az MSZP viszont elvesztette biztos második helyét. A szocialisták helyzetét tovább nehezíti, hogy ismét belsõ konfliktusaikkal szerepelnek a médiában. Pártpreferencia: A hazai demokrácia elmúlt húsz évébõl aligha emlékezhetünk olyan parlamenti ciklusra, amikor a kormánytöbbség a negyedik országgyûlési ülésszakig meg tudta tartani elõnyét politikai ellenfeleivel szemben. Most vasárnap a Fidesz-KDNP a szavazatok 59 százalékával továbbra is õrzi több mint háromszoros elõnyét az ellenzéki pártokkal szemben, ami biztosítja kétharmados többségét a törvényhozásban. Az MSZP elvesztette biztos második helyét, hiszen az aktív szavazók potenciális pártpreferenciájában 15, a Jobbik pedig 18 Nincs alternatíva százalékon áll. A szocialisták legsúlyosabb problémája, hogy ismét belsõ konfliktusaikkal szerepelnek a politikai napirenden, hiszen Gyurcsány Ferenc mentelmi ügye miatt kötelezõ a volt miniszterelnök személyével foglalkozniuk. A Lehet Más a Politika támogatottsága messze elmarad lehetõségeitõl, a párt továbbra is a bejutási küszöb szélén táncol. Ennek háttere a szövetségesi stratégia bizonytalansága, a szervezet gyengesége és a frakciópárt korlátozott megjelenési lehetõsége a parlament nyári szünetében. Ez szolgálhat magyarázatként arra, hogy az LMP most vasárnap az aktív szavazók 5 százalékának támogatását élvezhetné. Miközben a kormánypártokat az összes megkérdezett 41 százaléka támogatja, az ellenzéki pártok a kormányzati kompetenciába vetett magas bizalom miatt nem tudták növelni beágyazottságukat. A Jobbikot a magyarok 10, az MSZP-t 9, az LMP-t pedig 3 százaléka támogatja. Gazdaságpolitikai bizalom: A Fidesz-KDNP magas támogatottságát magyarázhatja az is, hogy táborában nem csupán az ideológiai kötõdés erõs, de nincs a kormánypártokén kívüli alternatív gazdaságpolitika, amiben az emberek többsége bízhatna. Kommunikációjában a kormány is igyekszik tudatosítani a válság létét, aminek hatásait az emberek bõrükön is érezhetik mindennapjaikban. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is elsõsorban a kormánytól várják a megoldást a gazdasági problémákra. A magyarok 37 százaléka szerint Magyarország a világgazdasági válság ellenére is sikeres lehet. A gazdaság esélyeivel kapcsolatban leginkább a szocialista hívek nevezhetõk pesszimistának (71 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. Sajtótájékoztatón hallottuk... Segesdi János alpolgármester sajtótájékoztatóján elõször a csatornázással kapcsolatban rendezett lakossági fórumokra hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a nulladik ütem a napokban indul, és a kezdeti fórumok után rendszeresen tartanak újabbakat, ahol a lakosok minden kérdésükre, problémájukra választ kaphatnak. Ezen felül a társulatnak és a kivitelezõknek is vannak elérhetõségeik, valamint az érdi média is rendszeresen beszámol mindenrõl. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy egy ilyen volumenû munka zökkenõ- és problémamentesen nem fog lezajlani, szükség van türelemre és toleranciára minden fél részérõl. Ezután beszámolt az alpolgármester a Harkály utcai óvoda építésének mostani állásáról. Elmondta, hogy kezünkben vannak az engedélyezési tervek, és remélhetõleg napokon belül megkapjuk az építési engedélyt is, és akkor sor kerülhet az alapkõletételre. Március közepén az új óvodát mindenképpen át kell adni, ehhez pedig feszített munkatervet kell betartani. Szerencsére a Holló utca benne van a csatornaépítés nulladik ütemében, tehát mire átadjuk, rá lehet kötni a csatornahálózatra. Ez azért fontos, mert így nem kell külön zárt tározót építeni. Beszámolt Segesdi János arról is, hogy a fõtéren ezentúl az érdiek hozzájuthatnak egy ingyenes WiFi internetes kapcsolathoz. Azok a fiatalok vagy idõsebbek, akik igénylik ezt, pihenés közben használhatják az önkormányzat által biztosított korlátlan ingyenes hálózatot. A WiFi címe: Érd Fõtér. Végezetül a Kõrösi Csoma Általános Iskolában megrendezésre került Liszt Ferenc emlékversenyrõl szólt az alpolgármester, melynek elõdöntõjében kiválóan szerepelt az iskola csapata, és a legtöbb szerzett ponttal bejutott a szeptember 27-én, Budapesten megrendezésre kerülõ döntõbe. Bízunk benne, hogy a döntõben is kiválóan fognak szerepelni. százalék), ezzel szemben az LMP és a Jobbik táborának százaléka a gazdasági világválság ellenére is sikerre esélyesnek tartja az országot. Az államadósság-csökkentéssel párhuzamos növekedésorientált gazdaságpolitika meglepõen magas támogatást élvezhet. Abban a kérdésben, hogy az adók mérséklése vagy az államadósság csökkentése fontosabb, a magyarok 43 százaléka az államadósságot súlyosabb problémának tartja, mint az adóterheket. Az MSZP táborának fele a korábbi baloldali kormányok megszorító politikájával szemben ma inkább az adócsökkentést tartja fontosabbnak. A Jobbik-szavazók 54 százaléka áll szemben az ország gazdasági kitettségének csökkentésével, miközben az LMP-szimpatizánsok 45 százaléka és a Fidesz-hívek 52 százaléka hosszabb távon nem az adóterhek, hanem az államadósság csökkentését helyezi elõtérbe. Kormányzati prioritások: A kormányzati prioritások jórészt megegyeznek a társadalom igényeivel. Kiemelt figyelmet élvez a közmunkaprogramok beindítása, amit viszszaigazol, hogy a munkahelyteremtés továbbra is a legfontosabb terület (66 százalék említette a két legfontosabb kormányzati terület között). A széles rétegeket érintõ egészségügy megújítására tett kísérletek szintén élvezhetik a társadalom támogatását (63 százalék). A gazdasági kérdések elõtérbe kerülése miatt a rendvédelem csupán a negyedik legfontosabb terület a sorban (21 százalék). Bár a kabinet belefogott a kormányzati kommunikáció átalakításába, az emberek szerint ez csak a hetedik legfontosabb terület. (Forrás: Heti Válasz)

3 IX. évfolyam 18. szám szeptember Az érdi kultúra szolgálatában (Folytatás az 1. oldalról) Van-e oka bizakodni a jövõre nézve? Igen, egyértelmûen. A mûvelõdési ház bár jócskán lecsökkent a költségvetésünk jól felkészült a jövõre, hiszen például akkreditációt szereztünk felnõttképzésre, és ez fontos stratégiai elem lehet a jövõben, hiszen ezen a területen komoly pályázati lehetõségek vannak. Most azon kell gondolkodnunk, hogy a mûvészeti csoportok számára, amelyek nem bevételcentrikusak, újabb pályázatokon kell anyagi hátteret teremteni. Ezek a programok természetesen nem csak a pénzrõl szólnak, mindig új kapcsolati hálókat lehet teremteni. Szélesebb társadalmi kapcsolataink lettek ezáltal, és más programjainknak is részeseivé váltak például a gyesen lévõ kismamák. A mûvelõdési ház még akkor épült, amikor Érd nagyközség volt, 65 ezer ember számára már nem megfelelõ. A nagyra törõ tervek szerint új kulturális központot kellene építeni, egy nagyvárosi színvonalnak megfelelõt. Ön szerint tényleg van-e erre igény, meg tudna-e tölteni Érd lakossága egy sokkal nagyobb létesítményt? Magyarul: van-e igény még több kultúrára? Valóban, annak idején 30 ezer ember számára épült, és az is tény, hogy Budapest közelségében, ahol számos kulturális lehetõség és intézményrendszer van, tényleg elgondolkodtató, hogy az érdieknek van-e igényük arra, hogy ide jöjjenek. Ez az épület elavult, és nem is a legszerencsésebb szerkezetû, hiszen tulajdonképpen egy nagy színházterem kihasználhatatlan tetõtérrel és kevés kisebb helyiséggel. Nagy szükség lenne kisebb termekre, elõadótermekre. Érdemes lenne változtatni az adottságokon, akkor funkcionálisabban tudnánk mûködni. Az utóbbi években érezzük, hogy komoly igény van rendezvényekre. Ha színesebb lenne a paletta, ráadásul nem csak a központban, hanem az alközpontokban is jelen tudnánk lenni, Szedlacsek Emília a közgyûlés döntését várja mint abban az idõben, amikor Ófaluban, Parkvárosban, Érdligeten is volt telephelyünk, nagyobb részvételt tudnánk elérni. Mindenképpen az intézményhálózat bõvítésében kellene gondolkodnunk, és a központi épület funkcióján kellene változtatni. Olyan közösségi tereket kellene az alközpontokban kialakítani, ahol a civil szféra maga is tevékenyen részt tudna venni a munkában, szakkörökben, kulturális tevékenységben. A központban lehetnének a fontosabb események, és lehetnénk egy tudásbázis, információs központ. Azok a nagyvárosok, amelyek bekapcsolódtak az agóra projektbe, szintén ugyanebben gondolkodnak. A jövõ mindenképpen csak az lehet, hogy tudjunk az itt élõknek olyan mûvelõdési, kulturális, szórakoztató programokat adni, amelyek õket érdivé teszik, azaz olyan közös élményeket tudjunk nyújtani, amely a lokálpatriotizmust erõsíti. Ehhez meg kell találni mindenkit, bárhol is él városunkban. Ehhez ccak sok sikert tudok kívánni. Újra áll a KALOT-emlékmû (Folytatás az 1. oldalról) Kéri Mihály ORLAI SÁNDOR sítása szerint a legényegylet társadalmi és gazdasági kérdésekben együttmûködött protestáns egyesületekkel. Meghatározó szerepe volt nemcsak a falu népe lelki és kulturális életének fölemelésében, hanem a nincstelen parasztság embertelen szociális helyzetének megváltoztatásában is, elsõsorban a földreform követelésével, illetve a parasztság ennek gyakorlati megvalósítására való felkészítésében is. A Központ segített az Egyletnek, hogy igényüknek, mûveltségüknek megfelelõ irodalmi anyagot, verseket, színdarabokat kapjanak, melyet az egyleti összejövetelek tanulmányi részében megtanultak, megismertek. Az egyszerû falusi legényeknek meg kellett tanulniuk a hallgatóság elõtti fellépést, valamilyen téma közös megvitatását, verseket, népdalokat kellett megtanulniuk és elõadniuk, színdarabokat betanulni, magukat szakmai vonalon képezni. Szerves része volt a KALOT egyleti önképzésének a társadalmi illemszabályokba való bevezetés is. Az egyletekben elterjedtek a biliárd asztalok, megtanulták a szellemet is megmozgató kártyajátékot, a sakkozást, a népi kultúra játékait õszén Érden nyílt meg az elsõ KALOT népfõiskola (a KALOT bentlakásos tanfolyamai az egyházközségek által javasolt, önkéntes jelentkezõk számára), melyet 1943-ig további 18 követett. Pár év alatt a KALOT 20 népfõiskolát tudott alapítani a 3500 helyi egyletben mûködõ tagság képzésére és félmilliós létszámú mozgalommá tudott fejlõdni, mely szám magába foglalja a hetente gyûlést tartó egyletben dolgozó rendes tagokat és az ún. Pártoló tagokat, akik támogatták a KALOT munkáját, céljait tagdíj fizetésével, bizonyos rendezvényeken való részvétellel, a KALOT-ba jártak, de nem tartoztak a nyilvántartott egyleti tagok csoportjába. Rajk László belügyminiszter rendelete július 4-én a Magyar Cserkészszövetséggel együtt a KALOT-ot is föloszlatta.1949-ben Kerkai Jenõt letartóztatták, és zárt tárgyaláson 2 év fegyházra ítélték. Az ítéletet a fellebbviteli bíróság 1950 elején jóváhagyta ben antiszemitizmus vádjával további 4 évre ítélték egy 1944-ben írt cikke miatt ben szabadult véglegesen. A KALOT más fontosabb embereit is deportálták, bebörtönözték. A KALOT népfõiskolai vezetõk és nevelõk decemberében találkozót, majd március 17-én országos népfõiskolai baráti találkozót rendeztek Budapesten. Június 8- án megalakult a Népfõiskolások Baráti Köre a népfõiskolai dokumentumok összegyûjtésére, emlékkiállítások szervezésére, az újrakezdés elõkészítésére november 24-én a KALOT jogutódjaként megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfõiskolai Szövetség között emlékkiállításokat nyitottak és népfõiskolákat szerveztek ben névváltozással újra KALOT-nak hívhatta magát a szervezet ig 45 népfõiskola indult hétvégi folytatólagos, illetve egyhetes bentlakásos tanfolyamként. Központi témájuk a keresztény család, fölkészülés a családalapításra. Az emlékmûvet Boros Zoltán plébános szentelte fel. OS Hideget, meleget egy szájból Arra a kérdésre, szeretne-e jobban élni, nagy tételben lehet fogadni, elhanyagolhatóan kevesen válaszolnák, hogy nem. Természetes emberi törekvés, könnyebben és jobban élni, mint eddig. Misi mókus mesetörténetében a kis fõszereplõ pontosan ezért indult világgá, hogy megtalálja az örökké termõ fát. A világmegváltó eszmék is sorra azt tûzték a zászlajukra, tökéletessé teszik majd a világot. Egy viszonylag egyszerû receptet is kitaláltak hozzá. Akiknek nincs, azok vegyék el azoktól, akiknek van. Utána már csak szét kell osztani a szajrét és megy minden, mint a karikacsapás, mivel már ott is lesz a földi paradicsom. A lényeg, hogy gyorsan, alaposan kell mindezt csinálni. Ez a fajta tudatformálás aztán olyan jól sikerült ebben a keleteurópai régióban, hogy máig hat az emberek egy részének a gondolkodására. Afféle messiásvárás ez. Kell egy ember, rá kell bízni mindent, és pár nap alatt jóféle gyulai kolbászból lesz a kerítés, a fákról meg telt, puha, gömbölyû veknik potyognak az óvatlanul arra járókra. Aztán ahogy telnek, múlnak a napok, a rozsdás drótkerítés meg még hónapok múlva sem illatozik attól a finom kolbászszagtól, elkezdõdik a morgolódás, hogy asszongya, nem errül vót szó. Volt valaha a szocializmus építésének idõszakában egy érdekes kifejezés, a voluntarizmus. Leginkább Hofi Géza jelenítette ezt meg emlékezetes paródiájában, amikor a különbözõ kommunista pártfunkcionáriusok parancs szóval határozták meg, hogy hányat fialjon a disznó. Ami még csak hagyján, de aztán az általuk óhajtott számok alapján tervezték meg a további teendõket, anélkül, hogy a kocával errõl, hozzáértõ módon, behatóan tárgyaltak volna. Az emberek ugyan röhögtek az egész produkción, ugyanakkor mégis volt bennük egy kis várakozás, hogy hátha. Mivel mást nem tehettek, rajtuk semmi sem múlott, rábízták magukat a bölcs és tévedhetetlen nacsalnyikokra. Na ennek a nyomai nem törlõdtek még ki teljes egészében a közgondolkodásból. Napjaink embere átélve annyi rászedést, bájolgó hazugságot, léprecsalást, olyan elementáris erõvel vágyik egy kis könnyebbségre, egy cseppnyi fellélegzésre a létét elnyeléssel fenyegetõ mocsárban, hogy az üdvösségét is oda adná érte cserébe. Rengeteg bajában, szenvedésében, napról napra való rettegésében, hogy egyetlen valamire való vagyonát, a házát, vagy lakását el ne veszítse, megoldást szeretne. Gyorsat, azonnalit, végérvényeset. Az adósrabszolgaság igájában görnyedõk, akiknek még az unokáik sem biztos, hogy ki tudnak szabadulni a bankok vasabroncsként rájuk tekeredõ szorításából, fõleg nagyon szeretnének egy felsõbb segítséget. Aztán nem kevesebb érzelmet és indulatot váltott ki a napi robotban egyrõl a kettõre nem jutók körében a szemérmetlen, nyíltszíni lopások éveken át tartó folyamata. Amikor ilyen, olyan csókos cégek úgy nyertek el állami megrendeléseket, hogy a közösség - legyen az állam, vagy éppen önkormányzat- pénzes tarisznyájából törvényesen, talicskaszám hordták ki a pénzt. Tessék csak megnézni bármelyik, úgynevezett PPP beruházást. Van ennek Érden is egy monumentális emlékmûve. A volt kenyérgyár mellett porosodó sportcsarnok. A nagyobb bajtól sikerült ugyan megóvni a várost, nem tudta az építtetõ bank ránk sózni a portékáját, de az értékes belterület ma semmit sem ér. De az is sok embernél kiverte a biztosítékot, amikor különbözõ cégvezetõk számolatlanul kapták, tíz és százmillió forintos nagyságban a végkielégítéseket. Voltak olyan drága kebelbarát figurák, akiket csak azért vettek fel pár hónapra, hogy tizen-huszonmilliókkal a puttonyukban továbbállhassanak. Aztán az is párját ritkító skandalum volt, amikor a magyar titkosszolgálat vezetõi azért bíztak meg egy külsõ céget, hogy világítsa át a szervezetet. Tetszik ezt érteni? Az a szervezet, amelyiknek az a dolga, hogy titkos információkat gyûjtsön, nem bízik saját magában, kiadja legféltettebb titkát, a szervezeti felépítését egy külsõ, idegen, magáncégnek. Hogy világítaná át õtet. Más országokban ennek megakadályozására milliókat költenek. Magyarországon meg még pénzt is adnak érte. És a történetben a hab a tortán, hogy ennek az idegen magáncégnek az egyik tulajdonosa meg orosz állampolgár. Na ez az igazi abszurdisztán. Ugyanakkor meg egyre többször hallani különbözõ dühödt kirohanásokat, hogy vége a köztársaságnak, Magyarországon megszûnt a demokrácia, lábbal tiporják az emberi jogokat, diktatúra van, felszámolják az igazságszolgáltatást, megszûnt az alkotmány. Ugye ismerõs? Ugye a kedves olvasó, vagy pár ismerõse is gondolt már rá, felvetette ilyen, olyan beszélgetésekben? Jó, jó teljesen igaza van az Orbánnak, de azért ez már túlzás. Talán mégsem kellett volna úgy nekimenni a bankoknak, mert mit szólnak majd Brüsszelben. Bármelyik intézkedése a kormánynak, amelyik a pénzügyi rendszert érinti azonnal a magyar nemzeti valuta hosszabb-rövidebb idõre való leértékelõdését vonja maga után. Sokkal óvatosabbnak kéne lenni. Vannak, akiknek az a legkedvesebb elfoglaltságuk, hogy naphosszat fürkészik az internetet, a nemzetközi sajtót, és ha olyan hírt találnak, amelyik a magyar kormányt bírálja, elítéli, a kormányfõt pocskondiázza (ilyenekbõl aztán van bõséggel), evilági elhívott küldetésüknek tudva, kéjes gyönyörûséggel közzéteszik azokat. Na ugye, már megint bennünket gyaláznak. Sorra dugják rács mögé a pénzvilág apró hiénáit, a falusi uzsorásokat, de vajon mikor fognak pont az általuk kizsigerelt adósok morgolódni miatta, mert ezzel az utolsó pénzszerzési lehetõségtõl is megfosztják õket. A nagy hiénáknak azok a leszakadt régiók már rég nem célpiacuk. A jólétet, a biztonságot minden épeszû ember el szeretné érni. Van rá gyors esély is, az ötös találat. A másik megoldás, gyökeresen át kell alakítani szûkebb és tágabb környezetünket. Ha a jólét a mi mocsarunk felett mondjuk ötezer méter magasan van, oda bizony fel kell gyalogolni, hátunkon felhordani mindenünket. Kutyanehéz, izzasztó munkával. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Félõ, hogy a magyar kísérlet elbukik. Oly sok hatalmasság érdekét sérti, oly sok megszokást le kéne vetni, oly sok ember ragaszkodik az egyre hidegebb, de mégis csak megszokott kis pocsolyájához, hogy lassan lemorzsolódnak az úton és visszarendezõdik minden. KOPOR TIHAMÉR

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. EMLÉKEZTÜNK 2011. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER KOMMENTÁR NÉLKÜL 36-1996. IX. 4. AB HATÁROZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A LEGFELSİBB BÍRÓSÁG ÉS A LEGFİBB ÜGYÉSZNEK JOGSZABÁLY

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP SZ ALBERT ÉTTEREM Akció aug. 20-ig! Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva: H V

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában

A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra elõtt, Érd központjában ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XII. LAP évfolyam 1. szám 2014. január 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A sokezernyi elhurcoltra emlékeztünk Az idén is Domonkos Béla szobra

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben