Újra áll a KALOT-emlékmû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újra áll a KALOT-emlékmû"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban IX. évfolyam LAP 18. szám szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak emléket az 1940 és 1946 között Érden mûködött KALOT népfõiskolának, de ezt barbár kezek lerombolták. Most a Városszépítõ és Honismereti Egyesület jóvoltából, az érdi önkormányzat és több önzetlen magánszemély támogatásával újraavatták Domonkos Béla szobrászmûvész és Szilasi László kõfaragó mester alkotását az egykori helyszínen, az ófalusi kastélydombon. Az ünnepségen részt vettek: Ugrin Emese (Ugrin József az egykori KALOT vezetõ lánya), dr. Molnár István a KALOT Nagykátai Népfõiskolai Egyesület elnöke, Czakó György a KALOT mozgalom elnökségi tagja, Németh Mária a KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület fõtitkára, Németh László a KALOT mozgalom elõzõ fõtitkára, Török Márk a KALOT irodalmi kör vezetõje, Segesdi János alpolgármester és az alkotók. Ünnepi beszédet mondott Kéri Mihály önkormányzati képviselõ, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke. Kéri Mihály személyes kötõdésével kezdte beszédét, ugyanis édesapja több ízben is részt vett a KALOT érdi tanfolyamain. Ezután a KALOT történetérõl és munkásságáról beszélt. A KALOT a myagyarság legkitaszítottabb, legalmaradottabb rétegeinek felemelését tûzte ki célul nyarán Kerkai Az érdi kultúra szolgálatában Érd város közgyûlése pályázatot hirdetett a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ vezetõi posztjára. A három beérkezett pályázat közül egyedül a jelenlegi vezetõ, Szedlacsek Emília pályázata volt érvényes. A szakmai bíráló szerint (aki az érvénytelenségekrõl természetesen nem tudott) az õ pályázatát kiemelkedõnek tartotta. A közgyûlés végül titkos szavazással egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kinevezte Szedlacsek Emíliát újabb öt évre. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk. Három különbözõ összetételû testület, három eltérõ politikai színû polgármester alatt lett újból vezetõje a mûvelõdési központnak. Mit tud, hogy ez sikerült? 1996-ban lettem a vezetõje a mûvelõdési háznak, és úgy gondolom, a testületek elsõsorban a szakmai munka alapján döntöttek. Számomra is mindig ez volt a legfontosabb, hogy a mûvelõdési ház szakmailag megfelelõen mûködjön. Ezért is vettünk részt pályázatokon, ezért dolgozunk minõségbiztosítási rendszerben, figyelünk arra, hogy a munkatársaink szakmailag magasan képzettek legyenek és arra, hogy a szakmai munka minél szélesebb kört öleljen fel és szolgálja a lakosság érdekeit, emelje életminõségüket. Az utóbbi idõben az ismert körülmények miatt egyre kevesebb pénz jut a kultúrára, a mûvelõdési központ költségvetése is leszûkült. Nem vezet-e ez a munka színvonalának a rovására? Ha a szakmai munka és a pénz viszonyát nézem, akkor azt látom, erre a tevékenységre mindig is kevés volt a pénz. Szerencsére olyan nagy ezen a területen a civil erõ, olyan sokan vesznek részt ebben a munkában anyagi ellenszolgáltatás nélkül is, hogy ha problémát is jelentett az, hogy kevesebb a pénzünk, a szakmai erõnk azért megmaradt. Tavaly olyan pályázati lehetõséget nyertünk el, ami az idei évre is kitartott, és segített a szakmai munka fejlesztésében. Jövõre egy másik terület finanszírozását Az újraavatott KALOT-emlékmû és a meghívott vendégek szeretnénk szintén pályázatból megoldani. Alapvetõen, ha azt nézzük, hogy a mûvelõdési háznak mi a feladata, akkor arra jutunk, hogy elsõdleges feladatunk a közösségi mûvelõdés támogatása. Ez is hatalmas terület, hiszen jelenti egyrészt a mûvészeti csoportjaink, klubjaink, szakköreink tevékenységét, másrészt jelenti azt, hogy olyan rendezvényeket tartunk, amelyek erõsítik a közösségeket. A munkánk a mûvészeti szféra felé is kitekint, a képzõmûvészet, népmûvészet, színjátszás területén olyan tevékenységeink vannak, amely az amatõr szinttõl kezdve egészen a professzionális mûvészet befogadásáig terjed. Jó példa ez utóbbira a most megnyílt Érdi Képtár. Programjában három fõ területet érintett. Mik ezek? Az egyik a közösségi mûvelõdés. A másik a tudás és információs közösségi lét, ezt tavaly indítottuk be. Egyrészt segít az informálódásban, az elhelyezkedésben, munkahelykeresésben, mód van az elõtérben lévõ ingyenes internethasználatra, és mûködtetünk egy helpdesk szolgáltatást, ahol egy kolléganõnk szoros kapcsolatot tud tartani a munkavállalókkal és a munkaügyi központokkal. Erre tavaly Jenõ jezsuita pap, teológus doktor segítõivel Szegeden életre hívta a népi Magyarország megteremtéséért küzdõ katolikus agrárifjúsági mozgalmat, a KALOT-ot Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Titkársága néven októberében vált önálló legényegyletté, ekkor az addigi Titkárság nevet Testületté változtatták. Ebben az évben 2 ezer helyi egyletben 150 ezer rendes tagja volt. Az ökumenizmus talaján szervezõdött: tagjai lehettek protestáns fiatalok is, sõt a Központ uta- (Folytatás a 3. oldalon) 12 millió forintot nyertünk egy TÁMOP pályázaton. Számítógépeket, projektort tudtunk venni, és indítottunk egy ingyenes tanfolyamot, amely elsõsorban gyesen lévõknek segített abban, hogy minél jobban vissza tudjanak térni a munka világába, el tudjanak készíteni különbözõ dokumentumokat, önéletrajzot, motívációs levelet, vagyis tájékozottak legyenek a munkaerõpiacon. Ezen kívül a vállalkozóknak is indítottunk egy tanfolyamot. Számomra a legfontosabb a harmadik... A harmadik az amatõr mozgalom. Itt lesz lehetõségünk újabb pályázatokon való részvételre, és azért is fontos, mert az egymásra épülést itt tudjuk a legjobban kimutatni. Akik szakköreinkben, mûvészeti csoportjainkban tevékenykednek, azok nem csak képezhetik magukat, hanem be is mutatkozhatnak kiállításokon, elõadásokon. Aki magasabb szintre is eljut, azok számára itt van a galéria, ahol sokan bemutatkoztak már azok közül, akik itt indultak annak idején. Ugyanezt a színjátszásra, néptáncra és más területekre is el lehet mondani. (Folytatás a 3. oldalon) BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket! Kultúrérd Természetesen nincs olyan szó, ami a címben szerepel, de nagy kár, hogy nincs. Egy város ugyanis nem csak kõbõl, téglából, közmûvekbõl és hasonló anyagi jellegû dolgokból áll, hanem szervesen hozzá tartozik a kultúra is. Szerencsések vagyunk az utóbbi idõben, hogy az országszerte tapasztalható megszorítások ellenére aminek természetesen városunkban is komolyan érezzük hatását jeles kulturális eseményekre került sor Érden. Az Érdi Napok meghatározó keretet nyújt a kultúra számára, de ez csak néhány hetet ölel fel az évbõl, és marad mintegy négy tucatnyi hét, amit mind meg kellene tölteni tartalommal. Ha felsorolnánk az utóbbi hetek jelentõsebb eseményeit és szereplõit, igencsak színvonalas csokrot állíthatnánk össze, de szerencsére nincsen erre elég hely ebben a rovatban, olyan számosan vannak. Hiszen ha csak az újonnan megnyílt galéria kiállítóit, vagy a Földrajzi Múzeum elõadássorozatának résztvevõit listáznánk, az is nagy terjedelmet foglalna el. Ha megszorítások következnek be akár egy háztartásban, akár egy városban vagy országban, a kiadások csökkentésénél szinte reflexszerûen elõször is a kultúrához szoktak nyúlni. Nem megyünk moziba, színházba, kevesebb könyvet vásárolunk, vagy nagyban nem támogatunk színházat, önfenntartóvá próbáljuk tenni a könyvkiadást vagy a kultúrházat, nem rendelünk köztéri szobrokat, nem adunk pénzt filmekre, új kiállításokra és még sorolhatnám. Számtalan olyan területe van a kultúrának, amely pénzbe kerül, és látszólag viszi, nem hozza a pénzt. Unalomig ismételt példa azonban Klébelsberg Kunó vagy a finn csoda, ahol és amikor a kultúra (oktatás és mûvelõdés) megerõsítése húzta ki az országot a bajból, csak éppen nem pillanatok, hanem évek alatt, de tartósan. Ezért is dicséretre méltó Érd városvezetésének az az igyekezete, hogy megtalálja a módját a kultúra eddigi szintjének fenntartására. Vallom, hogy odafigyeléssel kevesebb költségvetési ráfordítással is meg lehet tartani az eddigi szintet, sõt, még emelni is lehet rajta. Persze, ehhez némileg koncepciót is kell váltani, és esetleg a sok pénzbe kerülõ, nagyszabású rendezvények helyett jobban kellene támaszkodni a helyi erõkre. Az utcabál például jól megmutatta, hogy a sétány két végén felállított színpadokon fellépõ helyi együttesek és táncosok milyen sok nézõt vonzottak, és milyen magas szintre jutottak el a fellépõk. Nem kell feltétlenül országos ismertségû együtteseket felléptetni kétszer egy évben, lehet helyettük például tízszer annyi alkalommal helyi zenekarokat, amelyek így részint rutint, részint ismertséget is szerezhetnek. A fõtéren felállított pavilon jó helyszíne lehetne amatõr együttesek rendszeres fellépésének, akik jószerével gombokért, a szereplés lehetõségéért is szívesen szórakoztatnák hétvégéken az ott sétáló és kikapcsolódni kívánó érdi polgárokat. A világban sokfelé láni hasonló zenepavilonokat, ahol vagy rockzenekarok, vagy táncosok, esetleg kamarazenekarok, versmondók, amatõr színészek adnak délutánonként, esténként mûsort. Nem tartom lehetetlennek mivel a feltételek egy része már adott, hogy jövõ tavaszra nálunk is elérhetõ ez, és megteremthetõek az egyéb feltételek (hangosítás, áramszolgáltatás stb.). Akkor a kultúra és Érd végleg összetartozhatnak. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk október 6-án jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Ellen/zék/ség/fél Sokáig gondolkodtam azon, mi legyen a címe ennek az írásnak, mert három szó is felmerült: ellenzék, ellenség és ellenfél. Az ellenséget hamar félredobtam, hiszen nem háborúzunk, nem megsemmisíteni akarjuk a másik felet, hanem csak simán legyõzni. Az ellenfél már jobban megfelelt volna, több okból is. Az egyik etimológiai: ellen + fél a szóösszetétel. Az ellent nem kell magyarázni, az mindhárom szó töve. A fél viszont mintegy kiegészíti és magyarázza akár a mai helyzetben is ellenfelünket, ellenzékünket. Fél, mint szám, mert az érdi közgyûlésben felényire, sõt, még kevesebbre csökkent az ellenzék létszáma. Mondhatjuk, hogy a fele sem igaz (nem csak a létszámra, mondandójukra is). Aztán fél, mint ige. Sõt, retteg. Féltében viszont egyre hangosabb próbál lenni. Ismeretes a mondás: az kiabál, akinek a háza ég. Az érdi ellenzéknek egyre nagyobb lánggal ég, tartozzon bár az MSZP-hez, meggyesekhez, SZDSZ-hez (van még ilyen valahol?), Jobbikhoz stb. Mint a sarokba szorított rágcsálók, minden árnyékra rávetõdnek, mindenkit meg akarnak harapni, és azt vizionálják, hogy rengetegen vannak, holott csak nem látni a sötétben, és a visszhangot vélik tömegnek. Nem véletlen, hogy az általuk szervezett demonstrációkon alig lézengtek néhányan, és az internetes fórumokon emlegetett kapára-kaszára kapott érdi nép valójában nem létezik. Ha az érdi közgyûlés öt ellenzéki tagjának szerepléseit nézzük, világosan látni minden bújukat-bajukat-állapotukat. Az MSZP két bejutott tagja igazi ellen/fél abban az értelemben, hogy már õk is megfelezõdtek: egyik felük, Döcsakovszky Béla hónapok óta távollétével tünteti ki a közgyûlést, és remélem értik, mit akarok ezzel mondani. Más szavakkal nem nagyon sírunk utána, és valószínûleg az MSZP még dolgozó képviselõje, Bakai-Nagy Zita sem, aki pedig igyekszik a maga módján helytállni. Most azt tapasztalhatja, hogy egyedül nem megy. Mint ahogy a többi szervezet tagjainak se nagyon. Pulai Edinán látszik a tapasztalatlanság, idõ kell neki, amíg beletanul. Jakab Béla, megfosztván Döcsakovszky társaságától, magába roskadva szenvedi végig az üléseket, orcájáról világfájdalom és olyan savanyúság tükrözõdik, hogy bármely kecske elmekegné magát tõle. Csõzik László az egyedüli kivétel, ami nem csoda, hiszen sikerült komoly tapasztalatot szereznie az önkormányzati munkában, és személyisége alkalmas arra, hogy megszemélyítse a konstruktív ellenzéket. Az Érdi Lapot olvasók jól tudják, hogy az SZDSZ nem volt sohasem a szívem csücske. Csõzik László jó idõben kicsusszant a pártból, és egy civil szervezet élén sikerült bejutnia a közgyûlésbe. Ez a szervezet néhány lelkes, feltörekvõ, liberális gondolkodású fiatalt tömörít, és úgy látszik, az elmúlt egy év nem vette még el a kedvüket a politikától. Ne is vegye, mert kell a közgyûlésben olyan ellenzék, aki rámutat az uralkodó Fidesz frakció esetleges hibáira, és más szemszögbõl látva a dolgokat, hozzá is tud tenni elképzeléseikhez. Természetesen a többi ellenzéki képviselõ is lehetne konstruktív, de ezt talán egyedül a jobbikos Pulai Edináról tudom elképzelni a jövõben. Az MSZP erre képtelen, a meggyesek pedig Érden semmire sem képesek a feljelentgetéseken és gyalázkodáson kívül. Köszönjük az elismerést! Amai napig nem ültek el a tavalyi önkormányzati választás hullámai. Az amúgy is túlterhelt bíróságok most jutottak el odáig, hogy a bukott felek által akkor beadott feljelentések nyomán sorra kitûzik a tárgyalásokat. Az Érdi Lap keményen kiveszi ebbõl a részét, ugyanis a sok személyiségzavarral küzdõ vesztes kissé túlértékeli önmagát. Õk ugyanis kígyót-békát kiabáltak a Fidesz képviselõ-jelöltjeire és polgármester-jelöljére, ha azonban valaki rájuk ferde szemmel nézett, már írták is a feljelentést rágalmazásért, helyreigazításért, személyiségi jogok megsértéséért. Októberben a szerkesztõnek két ízben, novemberben eddigi tudásom szerint egy ízben kell bíróságra látogatnia. Nincs is ezzel semmi baj, lassan a portás is elõre köszön, meg hát érdekes és májhízlaló elnézni a kínos igyekezetet, ahogy becsületüket védik a huszadrangú, bukott, önjelölt politikusok. Most az egyik feljelentésben különös elismerést kaptunk. Azt írja ugyanis az egyik csúfosan leszerepelt induló, hogy az Érdi Lap hasábjain megjelent írások választási esélyeit teljes mértékben lerontották, mert olyan nagyszámú érdi olvasóhoz jutottak el, hogy az felmérhetetlenné teszi a neki okozott kárt. Kedves Kandúr Bandi! (Az illetõ nevét sajnos elfelejtettem, olyan jelentéktelen.) Ezt is akartuk! A kampány ha eddig nem tudta volna, most megtudhatja nem ötórai tea. A három majomként kiálló három képviselõ bojkottot hirdetett az érdi média ellen. Megkapták az ellenkezõjét. Köszönjük elismerõ szavait, mellyel megerõsítette, hogy kiválóan dolgoztunk, és ígérjük, legközelebb még jobban fogunk! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ ORLAI SÁNDOR Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Ha megpróbálunk tájékozódni a magyar médiában, meglepve tapasztaljuk, hogy bár a sajtószabadság eltiprásáról kiabálnak a balliberális oldal véleményével, írásaival van tele minden, nézzük akár az internetet vagy a kereskedelmi tévéket. Ezekbõl az a kép bontakozik ki, mintha a magyar nép már hónapokkal ezelõtt megelégelte volna az Orbán-féle vad diktatúrát, és pokolra kíván minden fideszest, legszívesebben felakasztaná a csuti fûrert, ahogy gyengébb pillanataikban becézik. Ha viszont idõközi választásokra vagy közvélemény-kutatásra kerül sor, meglepõ eredményeket olvashatunk, mint a Heti Válasz számára készítettbõl alant. Továbbra is õrzi kétharmados többségét a Fidesz, az MSZP viszont elvesztette biztos második helyét. A szocialisták helyzetét tovább nehezíti, hogy ismét belsõ konfliktusaikkal szerepelnek a médiában. Pártpreferencia: A hazai demokrácia elmúlt húsz évébõl aligha emlékezhetünk olyan parlamenti ciklusra, amikor a kormánytöbbség a negyedik országgyûlési ülésszakig meg tudta tartani elõnyét politikai ellenfeleivel szemben. Most vasárnap a Fidesz-KDNP a szavazatok 59 százalékával továbbra is õrzi több mint háromszoros elõnyét az ellenzéki pártokkal szemben, ami biztosítja kétharmados többségét a törvényhozásban. Az MSZP elvesztette biztos második helyét, hiszen az aktív szavazók potenciális pártpreferenciájában 15, a Jobbik pedig 18 Nincs alternatíva százalékon áll. A szocialisták legsúlyosabb problémája, hogy ismét belsõ konfliktusaikkal szerepelnek a politikai napirenden, hiszen Gyurcsány Ferenc mentelmi ügye miatt kötelezõ a volt miniszterelnök személyével foglalkozniuk. A Lehet Más a Politika támogatottsága messze elmarad lehetõségeitõl, a párt továbbra is a bejutási küszöb szélén táncol. Ennek háttere a szövetségesi stratégia bizonytalansága, a szervezet gyengesége és a frakciópárt korlátozott megjelenési lehetõsége a parlament nyári szünetében. Ez szolgálhat magyarázatként arra, hogy az LMP most vasárnap az aktív szavazók 5 százalékának támogatását élvezhetné. Miközben a kormánypártokat az összes megkérdezett 41 százaléka támogatja, az ellenzéki pártok a kormányzati kompetenciába vetett magas bizalom miatt nem tudták növelni beágyazottságukat. A Jobbikot a magyarok 10, az MSZP-t 9, az LMP-t pedig 3 százaléka támogatja. Gazdaságpolitikai bizalom: A Fidesz-KDNP magas támogatottságát magyarázhatja az is, hogy táborában nem csupán az ideológiai kötõdés erõs, de nincs a kormánypártokén kívüli alternatív gazdaságpolitika, amiben az emberek többsége bízhatna. Kommunikációjában a kormány is igyekszik tudatosítani a válság létét, aminek hatásait az emberek bõrükön is érezhetik mindennapjaikban. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is elsõsorban a kormánytól várják a megoldást a gazdasági problémákra. A magyarok 37 százaléka szerint Magyarország a világgazdasági válság ellenére is sikeres lehet. A gazdaság esélyeivel kapcsolatban leginkább a szocialista hívek nevezhetõk pesszimistának (71 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. Sajtótájékoztatón hallottuk... Segesdi János alpolgármester sajtótájékoztatóján elõször a csatornázással kapcsolatban rendezett lakossági fórumokra hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a nulladik ütem a napokban indul, és a kezdeti fórumok után rendszeresen tartanak újabbakat, ahol a lakosok minden kérdésükre, problémájukra választ kaphatnak. Ezen felül a társulatnak és a kivitelezõknek is vannak elérhetõségeik, valamint az érdi média is rendszeresen beszámol mindenrõl. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy egy ilyen volumenû munka zökkenõ- és problémamentesen nem fog lezajlani, szükség van türelemre és toleranciára minden fél részérõl. Ezután beszámolt az alpolgármester a Harkály utcai óvoda építésének mostani állásáról. Elmondta, hogy kezünkben vannak az engedélyezési tervek, és remélhetõleg napokon belül megkapjuk az építési engedélyt is, és akkor sor kerülhet az alapkõletételre. Március közepén az új óvodát mindenképpen át kell adni, ehhez pedig feszített munkatervet kell betartani. Szerencsére a Holló utca benne van a csatornaépítés nulladik ütemében, tehát mire átadjuk, rá lehet kötni a csatornahálózatra. Ez azért fontos, mert így nem kell külön zárt tározót építeni. Beszámolt Segesdi János arról is, hogy a fõtéren ezentúl az érdiek hozzájuthatnak egy ingyenes WiFi internetes kapcsolathoz. Azok a fiatalok vagy idõsebbek, akik igénylik ezt, pihenés közben használhatják az önkormányzat által biztosított korlátlan ingyenes hálózatot. A WiFi címe: Érd Fõtér. Végezetül a Kõrösi Csoma Általános Iskolában megrendezésre került Liszt Ferenc emlékversenyrõl szólt az alpolgármester, melynek elõdöntõjében kiválóan szerepelt az iskola csapata, és a legtöbb szerzett ponttal bejutott a szeptember 27-én, Budapesten megrendezésre kerülõ döntõbe. Bízunk benne, hogy a döntõben is kiválóan fognak szerepelni. százalék), ezzel szemben az LMP és a Jobbik táborának százaléka a gazdasági világválság ellenére is sikerre esélyesnek tartja az országot. Az államadósság-csökkentéssel párhuzamos növekedésorientált gazdaságpolitika meglepõen magas támogatást élvezhet. Abban a kérdésben, hogy az adók mérséklése vagy az államadósság csökkentése fontosabb, a magyarok 43 százaléka az államadósságot súlyosabb problémának tartja, mint az adóterheket. Az MSZP táborának fele a korábbi baloldali kormányok megszorító politikájával szemben ma inkább az adócsökkentést tartja fontosabbnak. A Jobbik-szavazók 54 százaléka áll szemben az ország gazdasági kitettségének csökkentésével, miközben az LMP-szimpatizánsok 45 százaléka és a Fidesz-hívek 52 százaléka hosszabb távon nem az adóterhek, hanem az államadósság csökkentését helyezi elõtérbe. Kormányzati prioritások: A kormányzati prioritások jórészt megegyeznek a társadalom igényeivel. Kiemelt figyelmet élvez a közmunkaprogramok beindítása, amit viszszaigazol, hogy a munkahelyteremtés továbbra is a legfontosabb terület (66 százalék említette a két legfontosabb kormányzati terület között). A széles rétegeket érintõ egészségügy megújítására tett kísérletek szintén élvezhetik a társadalom támogatását (63 százalék). A gazdasági kérdések elõtérbe kerülése miatt a rendvédelem csupán a negyedik legfontosabb terület a sorban (21 százalék). Bár a kabinet belefogott a kormányzati kommunikáció átalakításába, az emberek szerint ez csak a hetedik legfontosabb terület. (Forrás: Heti Válasz)

3 IX. évfolyam 18. szám szeptember Az érdi kultúra szolgálatában (Folytatás az 1. oldalról) Van-e oka bizakodni a jövõre nézve? Igen, egyértelmûen. A mûvelõdési ház bár jócskán lecsökkent a költségvetésünk jól felkészült a jövõre, hiszen például akkreditációt szereztünk felnõttképzésre, és ez fontos stratégiai elem lehet a jövõben, hiszen ezen a területen komoly pályázati lehetõségek vannak. Most azon kell gondolkodnunk, hogy a mûvészeti csoportok számára, amelyek nem bevételcentrikusak, újabb pályázatokon kell anyagi hátteret teremteni. Ezek a programok természetesen nem csak a pénzrõl szólnak, mindig új kapcsolati hálókat lehet teremteni. Szélesebb társadalmi kapcsolataink lettek ezáltal, és más programjainknak is részeseivé váltak például a gyesen lévõ kismamák. A mûvelõdési ház még akkor épült, amikor Érd nagyközség volt, 65 ezer ember számára már nem megfelelõ. A nagyra törõ tervek szerint új kulturális központot kellene építeni, egy nagyvárosi színvonalnak megfelelõt. Ön szerint tényleg van-e erre igény, meg tudna-e tölteni Érd lakossága egy sokkal nagyobb létesítményt? Magyarul: van-e igény még több kultúrára? Valóban, annak idején 30 ezer ember számára épült, és az is tény, hogy Budapest közelségében, ahol számos kulturális lehetõség és intézményrendszer van, tényleg elgondolkodtató, hogy az érdieknek van-e igényük arra, hogy ide jöjjenek. Ez az épület elavult, és nem is a legszerencsésebb szerkezetû, hiszen tulajdonképpen egy nagy színházterem kihasználhatatlan tetõtérrel és kevés kisebb helyiséggel. Nagy szükség lenne kisebb termekre, elõadótermekre. Érdemes lenne változtatni az adottságokon, akkor funkcionálisabban tudnánk mûködni. Az utóbbi években érezzük, hogy komoly igény van rendezvényekre. Ha színesebb lenne a paletta, ráadásul nem csak a központban, hanem az alközpontokban is jelen tudnánk lenni, Szedlacsek Emília a közgyûlés döntését várja mint abban az idõben, amikor Ófaluban, Parkvárosban, Érdligeten is volt telephelyünk, nagyobb részvételt tudnánk elérni. Mindenképpen az intézményhálózat bõvítésében kellene gondolkodnunk, és a központi épület funkcióján kellene változtatni. Olyan közösségi tereket kellene az alközpontokban kialakítani, ahol a civil szféra maga is tevékenyen részt tudna venni a munkában, szakkörökben, kulturális tevékenységben. A központban lehetnének a fontosabb események, és lehetnénk egy tudásbázis, információs központ. Azok a nagyvárosok, amelyek bekapcsolódtak az agóra projektbe, szintén ugyanebben gondolkodnak. A jövõ mindenképpen csak az lehet, hogy tudjunk az itt élõknek olyan mûvelõdési, kulturális, szórakoztató programokat adni, amelyek õket érdivé teszik, azaz olyan közös élményeket tudjunk nyújtani, amely a lokálpatriotizmust erõsíti. Ehhez meg kell találni mindenkit, bárhol is él városunkban. Ehhez ccak sok sikert tudok kívánni. Újra áll a KALOT-emlékmû (Folytatás az 1. oldalról) Kéri Mihály ORLAI SÁNDOR sítása szerint a legényegylet társadalmi és gazdasági kérdésekben együttmûködött protestáns egyesületekkel. Meghatározó szerepe volt nemcsak a falu népe lelki és kulturális életének fölemelésében, hanem a nincstelen parasztság embertelen szociális helyzetének megváltoztatásában is, elsõsorban a földreform követelésével, illetve a parasztság ennek gyakorlati megvalósítására való felkészítésében is. A Központ segített az Egyletnek, hogy igényüknek, mûveltségüknek megfelelõ irodalmi anyagot, verseket, színdarabokat kapjanak, melyet az egyleti összejövetelek tanulmányi részében megtanultak, megismertek. Az egyszerû falusi legényeknek meg kellett tanulniuk a hallgatóság elõtti fellépést, valamilyen téma közös megvitatását, verseket, népdalokat kellett megtanulniuk és elõadniuk, színdarabokat betanulni, magukat szakmai vonalon képezni. Szerves része volt a KALOT egyleti önképzésének a társadalmi illemszabályokba való bevezetés is. Az egyletekben elterjedtek a biliárd asztalok, megtanulták a szellemet is megmozgató kártyajátékot, a sakkozást, a népi kultúra játékait õszén Érden nyílt meg az elsõ KALOT népfõiskola (a KALOT bentlakásos tanfolyamai az egyházközségek által javasolt, önkéntes jelentkezõk számára), melyet 1943-ig további 18 követett. Pár év alatt a KALOT 20 népfõiskolát tudott alapítani a 3500 helyi egyletben mûködõ tagság képzésére és félmilliós létszámú mozgalommá tudott fejlõdni, mely szám magába foglalja a hetente gyûlést tartó egyletben dolgozó rendes tagokat és az ún. Pártoló tagokat, akik támogatták a KALOT munkáját, céljait tagdíj fizetésével, bizonyos rendezvényeken való részvétellel, a KALOT-ba jártak, de nem tartoztak a nyilvántartott egyleti tagok csoportjába. Rajk László belügyminiszter rendelete július 4-én a Magyar Cserkészszövetséggel együtt a KALOT-ot is föloszlatta.1949-ben Kerkai Jenõt letartóztatták, és zárt tárgyaláson 2 év fegyházra ítélték. Az ítéletet a fellebbviteli bíróság 1950 elején jóváhagyta ben antiszemitizmus vádjával további 4 évre ítélték egy 1944-ben írt cikke miatt ben szabadult véglegesen. A KALOT más fontosabb embereit is deportálták, bebörtönözték. A KALOT népfõiskolai vezetõk és nevelõk decemberében találkozót, majd március 17-én országos népfõiskolai baráti találkozót rendeztek Budapesten. Június 8- án megalakult a Népfõiskolások Baráti Köre a népfõiskolai dokumentumok összegyûjtésére, emlékkiállítások szervezésére, az újrakezdés elõkészítésére november 24-én a KALOT jogutódjaként megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfõiskolai Szövetség között emlékkiállításokat nyitottak és népfõiskolákat szerveztek ben névváltozással újra KALOT-nak hívhatta magát a szervezet ig 45 népfõiskola indult hétvégi folytatólagos, illetve egyhetes bentlakásos tanfolyamként. Központi témájuk a keresztény család, fölkészülés a családalapításra. Az emlékmûvet Boros Zoltán plébános szentelte fel. OS Hideget, meleget egy szájból Arra a kérdésre, szeretne-e jobban élni, nagy tételben lehet fogadni, elhanyagolhatóan kevesen válaszolnák, hogy nem. Természetes emberi törekvés, könnyebben és jobban élni, mint eddig. Misi mókus mesetörténetében a kis fõszereplõ pontosan ezért indult világgá, hogy megtalálja az örökké termõ fát. A világmegváltó eszmék is sorra azt tûzték a zászlajukra, tökéletessé teszik majd a világot. Egy viszonylag egyszerû receptet is kitaláltak hozzá. Akiknek nincs, azok vegyék el azoktól, akiknek van. Utána már csak szét kell osztani a szajrét és megy minden, mint a karikacsapás, mivel már ott is lesz a földi paradicsom. A lényeg, hogy gyorsan, alaposan kell mindezt csinálni. Ez a fajta tudatformálás aztán olyan jól sikerült ebben a keleteurópai régióban, hogy máig hat az emberek egy részének a gondolkodására. Afféle messiásvárás ez. Kell egy ember, rá kell bízni mindent, és pár nap alatt jóféle gyulai kolbászból lesz a kerítés, a fákról meg telt, puha, gömbölyû veknik potyognak az óvatlanul arra járókra. Aztán ahogy telnek, múlnak a napok, a rozsdás drótkerítés meg még hónapok múlva sem illatozik attól a finom kolbászszagtól, elkezdõdik a morgolódás, hogy asszongya, nem errül vót szó. Volt valaha a szocializmus építésének idõszakában egy érdekes kifejezés, a voluntarizmus. Leginkább Hofi Géza jelenítette ezt meg emlékezetes paródiájában, amikor a különbözõ kommunista pártfunkcionáriusok parancs szóval határozták meg, hogy hányat fialjon a disznó. Ami még csak hagyján, de aztán az általuk óhajtott számok alapján tervezték meg a további teendõket, anélkül, hogy a kocával errõl, hozzáértõ módon, behatóan tárgyaltak volna. Az emberek ugyan röhögtek az egész produkción, ugyanakkor mégis volt bennük egy kis várakozás, hogy hátha. Mivel mást nem tehettek, rajtuk semmi sem múlott, rábízták magukat a bölcs és tévedhetetlen nacsalnyikokra. Na ennek a nyomai nem törlõdtek még ki teljes egészében a közgondolkodásból. Napjaink embere átélve annyi rászedést, bájolgó hazugságot, léprecsalást, olyan elementáris erõvel vágyik egy kis könnyebbségre, egy cseppnyi fellélegzésre a létét elnyeléssel fenyegetõ mocsárban, hogy az üdvösségét is oda adná érte cserébe. Rengeteg bajában, szenvedésében, napról napra való rettegésében, hogy egyetlen valamire való vagyonát, a házát, vagy lakását el ne veszítse, megoldást szeretne. Gyorsat, azonnalit, végérvényeset. Az adósrabszolgaság igájában görnyedõk, akiknek még az unokáik sem biztos, hogy ki tudnak szabadulni a bankok vasabroncsként rájuk tekeredõ szorításából, fõleg nagyon szeretnének egy felsõbb segítséget. Aztán nem kevesebb érzelmet és indulatot váltott ki a napi robotban egyrõl a kettõre nem jutók körében a szemérmetlen, nyíltszíni lopások éveken át tartó folyamata. Amikor ilyen, olyan csókos cégek úgy nyertek el állami megrendeléseket, hogy a közösség - legyen az állam, vagy éppen önkormányzat- pénzes tarisznyájából törvényesen, talicskaszám hordták ki a pénzt. Tessék csak megnézni bármelyik, úgynevezett PPP beruházást. Van ennek Érden is egy monumentális emlékmûve. A volt kenyérgyár mellett porosodó sportcsarnok. A nagyobb bajtól sikerült ugyan megóvni a várost, nem tudta az építtetõ bank ránk sózni a portékáját, de az értékes belterület ma semmit sem ér. De az is sok embernél kiverte a biztosítékot, amikor különbözõ cégvezetõk számolatlanul kapták, tíz és százmillió forintos nagyságban a végkielégítéseket. Voltak olyan drága kebelbarát figurák, akiket csak azért vettek fel pár hónapra, hogy tizen-huszonmilliókkal a puttonyukban továbbállhassanak. Aztán az is párját ritkító skandalum volt, amikor a magyar titkosszolgálat vezetõi azért bíztak meg egy külsõ céget, hogy világítsa át a szervezetet. Tetszik ezt érteni? Az a szervezet, amelyiknek az a dolga, hogy titkos információkat gyûjtsön, nem bízik saját magában, kiadja legféltettebb titkát, a szervezeti felépítését egy külsõ, idegen, magáncégnek. Hogy világítaná át õtet. Más országokban ennek megakadályozására milliókat költenek. Magyarországon meg még pénzt is adnak érte. És a történetben a hab a tortán, hogy ennek az idegen magáncégnek az egyik tulajdonosa meg orosz állampolgár. Na ez az igazi abszurdisztán. Ugyanakkor meg egyre többször hallani különbözõ dühödt kirohanásokat, hogy vége a köztársaságnak, Magyarországon megszûnt a demokrácia, lábbal tiporják az emberi jogokat, diktatúra van, felszámolják az igazságszolgáltatást, megszûnt az alkotmány. Ugye ismerõs? Ugye a kedves olvasó, vagy pár ismerõse is gondolt már rá, felvetette ilyen, olyan beszélgetésekben? Jó, jó teljesen igaza van az Orbánnak, de azért ez már túlzás. Talán mégsem kellett volna úgy nekimenni a bankoknak, mert mit szólnak majd Brüsszelben. Bármelyik intézkedése a kormánynak, amelyik a pénzügyi rendszert érinti azonnal a magyar nemzeti valuta hosszabb-rövidebb idõre való leértékelõdését vonja maga után. Sokkal óvatosabbnak kéne lenni. Vannak, akiknek az a legkedvesebb elfoglaltságuk, hogy naphosszat fürkészik az internetet, a nemzetközi sajtót, és ha olyan hírt találnak, amelyik a magyar kormányt bírálja, elítéli, a kormányfõt pocskondiázza (ilyenekbõl aztán van bõséggel), evilági elhívott küldetésüknek tudva, kéjes gyönyörûséggel közzéteszik azokat. Na ugye, már megint bennünket gyaláznak. Sorra dugják rács mögé a pénzvilág apró hiénáit, a falusi uzsorásokat, de vajon mikor fognak pont az általuk kizsigerelt adósok morgolódni miatta, mert ezzel az utolsó pénzszerzési lehetõségtõl is megfosztják õket. A nagy hiénáknak azok a leszakadt régiók már rég nem célpiacuk. A jólétet, a biztonságot minden épeszû ember el szeretné érni. Van rá gyors esély is, az ötös találat. A másik megoldás, gyökeresen át kell alakítani szûkebb és tágabb környezetünket. Ha a jólét a mi mocsarunk felett mondjuk ötezer méter magasan van, oda bizony fel kell gyalogolni, hátunkon felhordani mindenünket. Kutyanehéz, izzasztó munkával. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Félõ, hogy a magyar kísérlet elbukik. Oly sok hatalmasság érdekét sérti, oly sok megszokást le kéne vetni, oly sok ember ragaszkodik az egyre hidegebb, de mégis csak megszokott kis pocsolyájához, hogy lassan lemorzsolódnak az úton és visszarendezõdik minden. KOPOR TIHAMÉR

4 4 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. Új kommunista kiáltvány Aközelmúltban egy szórólapot és egy kampány-füzetet dobott a postaládákba a Magyar Kommunista Munkáspárt. A kampány füzetben A Munkáspárt új programja Irányelvek címszó alatt a történelem, a valóság elképesztõ átértelmezése, a tényeknek ellentmondó, hazug állítások tömege olvasható. Az összeállítás finoman szólva több sebbõl vérzik. Egyáltalán érdemes ezzel a fércmunkával foglalkozni? Sajnos igen. Tapasztalom, hogy aki egyik napról a másikra él, vergõdik, az vevõ erre is. Ez az írás voltaképpen nekik szól. A program bevezetõjében Thürmer Gyula aláírásával az áll, hogy kíváncsiak, mit gondolunk. Az alábbiakban az olvasható, amit én gondolok: most lopakodik vissza a hazugságos agymosás, a mézes madzag, a gyomrában él a nemzet ideológiája. Szerintem a Magyar Kommunista Munkáspárt szavazóbázisa tulajdonképpen az MSzP segédcsapata. Emberek vigyázzatok! Elsõ kérdésem, hogy mit keres egy címlapon a szabadságharcosok Dózsa György, Petõfi Sándor és Kossuth Lajos fényképe, a kommunista Lenin, Marx, Engels, Kádár mellett? Milyen alapon veszi a Magyar Kommunista Munkáspárt egy kalap alá a hazánkért, a magyarságért életüket áldozó igaz magyarokat a kommunista, diktatórikus rendszer eszmei képviselõivel és gyakorlati megvalósítóival? Az arcátlanság netovábbja, hogy a Magyar Kommunista Munkáspárt Dózsa, Petõfi, Táncsics és Kossuth hagyományaira hivatkozik az eszmeiség tekintetében. A szerzõ/k nem ismerik a magyar történelmet? Bizonytalanok? Ezt egyébként nem csodálnám, hiszen a szocializmus-kommunizmus erõi hatalmuk több évtizede alatt meghamisították a valóságot, ahogy korábban remek közremûködésükkel átrajzolták Magyarország határait is. Egy olyan párttól, melynek nevében a kommunista szó szerepel nem tudok semmi jót várni, viszont annál több rosszat feltételezek. A kommunista kifejezés némileg sarkítva nekem (és szerintem sokaknak) a következõt jelenti: a magántulajdon szûnjön meg, ne legyen senkinek semmije, minden legyen közös, mindenki egyformán részesüljön a megtermelt javakból aki nem dolgozik, az is gátlástalanul élvezze más munkájának gyümölcsét mindez természetesen az egyenlõség és igazságosság nevében. A kommunista kétarcúság tetten érhetõ: akik annak idején a tulajdon ellen beszéltek, mert minden a dolgozó népé, és a nép nevében elvették házainkat, földjeinket, iparunkat, most a magántulajdon szentsége mellett teszik le voksukat. Jól értik, ugyanazok, akik korábban ellene voltak, most kiállnak mellette: persze, hiszen a gyengére sikeredett rendszerváltás után az elsõk között tudtak tulajdont szerezni. A rendszerváltásról ezt írják: Az osztályharc jelenlétét tagadták az MSzMP vezetõi is ben, akik ellenfélnek, sõt partnernek tekintették a hatalom megszerzésére szervezkedõ polgári ellenzéket. Most ellenfélnek vagy partnernek? Szerintük a nemzetközi polgári ellenzék tettei: A kapitalizmus ellen küzdõ erõket igyekeznek a jog, a média, a pénz eszközével elfojtani, de nem riadnak vissza a börtönök, a kivégzések, az államcsínyek, a terror, az erõszak alkalmazásától sem. Mirõl beszélnek? Nyilván magukról, csak amnézia és képzavar lelhetõ fel. Kijelentik, hogy között Kelet-Európában köztük Magyarországon gyõzött a szocialista forradalom. a nemzetközi imperializmus és a magyarországi tõkés erõk tesznek kísérletet 1956-ban a szocializmus megdöntésére. Ezek az állítások bizonyíthatóan hazugságok. Szerintük a szocializmus munkát, életet, kiszámítható jövõt biztosított Magyarországon. De emberek! Mikor is kezdõdött Magyarország eladósítása, és miért? A Kádárrendszer alatt, mert az ún. szocialista gazdaság teljes csõdöt mondott. Hogy is volt? Munkát biztosított: pontosítok, sokszor a munka látszatát; volt egy hely, ahová be kellett járni, kávézás közben kitárgyalni az élet dolgait, közben építették a szocializmust, vagyis a nagy semmit. Az üzemi négyszögben pedig a párttitkár a marxista egyetemével vitába szállhatott pl. a fõmérnökkel. Életet biztosított: milyet? Nem lehetett nyugatra menni, mert ott kapitalizus van, tõke van, nagyon gazdag és szegény van, fúj; ha mehettünk volna és nem csak nézünk, hanem látunk is, még kiderül, hogy jobban élnek, semmi egyenlõség aki dolgozik, elõre jut, viszi valamire, aki lusta az helyben jár, nem viszi semmire, óh, milyen igazságtalan! Kiszámítható jövõt: igen, ha hajlott a gerinc, jó volt a gyomor és elég nagy a nyelv, hogy a párt-akárkiket ellása ; ha finnyás voltál, általában maradtál a gödörben. A kampány füzet szerint: A szegény ember gyereke tanulhatott, a tehetség számított, nem a vagyon. A felsõoktatásban eltöltött több évtized alapján hozom a példát: valóban kiszámíthatta a jövõt, biztosan bekerült az intézménybe, ha a) Munkás Paraszt Hatalomért Emlékérme volt valamely családtagnak pl. nagypapinak; b) Szocialista Hazáért Érdemérem; c) F jelölés (fizikai dolgozó szülõ) volt a személyi iratgyûjtõn ami a szóbeli felvételi vizsgára a bizottság elé lett téve. Ha nagy volt a gáz, akkor ment a fellebbezés a minisztériumba, ahol méltányossági alapon felvettek 7 ponttal is, hiába a 12-es ponthatár, hiszen nagypapi, apuci stb. sokat tett a hazáért, meg kell adni a lehetõséget az unokának, gyereknek. Ime a tehetség, az igazságosság, egyenlõség gyõzelme. Mondjam még? Egy pedagógusképzõ intézménybe bekerülve nem ám templomi kórusban énekelni, mert besúg a csoporttárs, kizárnak mert aki hívõ, abból nem lesz jó pedagógus, hogy fogja a vallás tagadására, a kommunista szemléletre nevelni a gyerekeket? Hogy tudta volna súlykolni az óvodában, hogy nincs Mikulás, Télapó van. Hogy kérdezte volna megrökönyödve tõlem (konkrétan tõlem!), hogy Kati, nálatok tényleg a Jézuska hozza az ajándékot? Nem, majd a Lenin elvtárs rázza a csengõt és berepül az ablakon az ajándékokkal. Ha hívõ lett volna a pedagógus, hogy tévesztette volna meg a sok gyermeki agyat, hogy énekelték volna késõbb, 2009-ben az Országházban a szoc-libek az Internacionálét? Hogy énekelték volna, ha mást gondolnak szemrebbenés nélkül, arcátlanul, szegény, éhezõ milliomosproletárok, a valóságot változatlanul elhallgatva, átírva és rezzenéstelen arckifejezéssel? Írja a füzet: A szocializmus megvalósította a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás régi munkásmozgalmi követelését. Akkor csak azt nem tudom, hogy sok ismerõs és magam is, miért vállaltunk még munkát a 8 órás munkaidõ után? Eszembe jutott ez volt a szórakozás. A szocializmus viszonylag hosszú, békés idõszakokat biztosított, korlátok közé szorította a kapitalizmus agresszivitását. A hatalom a nép kezében volt. Ezek szerint a nép: Kádár, Biszku, Marosán, az ÁVH-sok és társaik. Mit is akart a magyar nép 1956-ban? Szabadságot! A kampány füzet szerint ban a szocializmus erõi Magyarországon és Kelet-Európában megvédték a munkás-paraszt hatalmat. Nem kellett volna! Mit is tettek Kádár, Biszku és a többi szörnyeteg szovjet segítséggel néptársaikért? A forradalmárokat elfogatták, bezáratták, megkínozták, vérbíróságok elé állították, kivégeztették. Mit lehet a kommunistákról felsorolni 1956 elõtt és után? Megmondom: a Gulágot, az akasztásokat, a Recski haláltábort, a sortüzeket, a lelki és fizikai terrort, az agymosást, a történelem meghamisítását, a megfigyelést, a besúgást, a hazaárulást, hazánk kifosztását, a hit, a remény, a szabadság utáni vágy kiölését. A 2004-es gyalázatos népszavazást és magyar testvéreink megtagadását, a 2006-os októberi bebörtönzéseket, megkínzásokat, szemkilövést (mindez Heller Ágnes szerint fikció, nem történt semmi ) és esetenként bizonyíthatatlan szankciókat. A kommunisták õreink és gyilkosaink voltak errõl a még élõ '56-osok, és Wittner Mária 1956-os halálra ítélt is tanúskodhatnak azok alapján, amit a börtönévek alatt és a kirekesztés során megtapasztaltak. A Magyar Kommunista Munkáspárt kampány-füzete szerint: ban a népi elégedetlenség tõkés ellenforradalommá nõtte ki magát. Ma pedig az USA és a legtöbb EUország rendõrállammá vált. Ehhez nem is tudok mit hozzáfûzni, elakadt az agyam. Magyarok, vigyázzatok! Jön vissza az ötvenes évek kánaánja. A Magyar Kommunista Munkáspárt hozza. Csak tudnám, hogy a tömeges disszidálás sok fiatal nem is tudja, mit jelent ez a szó miért történt? Miért nem Keletre szöktek az emberek Nyugatról? Miért épült az NDKban a berlini fal? Emberek, vigyázzatok! Átírják a történelmet! Most falazzák be a józan eszeteket! K. PATAKFALVY Szepes Gyula szobra a Mûvelõdési Központba került Kéri Mihály, Domonkos Béla és Szedlacsek Emília a szoboravatón Szennyvízcsatorna építés kedvezményes áron! Telken belüli kiépítés, felkészítés az utcai bekötésre, útátfúrással is. Tel.:

5 IX. évfolyam 18. szám szeptember Az alpolgármester naplójából A hecc... Tisztesség és kötelesség alkotja a jó alapot életutunkhoz. Az elmúlt fél évszázad nevelési hiányossága, hogy nem tudatosult ez immár három nemzedékben ban, amikor a leányanyák megsegítésére Érden megkezdte mûködését a LEA alapítvány, osztatlan volt az örömünk, hiszen a megszületendõ és megszületett gyermekek védelme közös érdekünk. Az pedig nyilvánvaló, hogy ha erre módunk van, a rászoruló leányanyákon és gyermekeiken segíteni kötelességünk. Idézek az alapító okiratból. A LEA alapítvány célja: szociális tevékenység szervezése elsõsorban fiatal, válsághelyzetben lévõ várandósok és anyák megsegítésére, hogy a gyermekek megszülethessenek, életüket biztonságban kezdhessék el, és ne szakadjanak el anyjuktól, családjuktól szociális okból. A halmozottan hátrányos fiatal nõk pedig a társadalomba beilleszkedhessenek. Tevékenysége magában foglalja a családsegítést, gyermek- és ifjúságvédelmet, nevelés-oktatást, hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségének elõsegítését, gyermekjogvédelmet, etnikai kisebbségek elfogadtatását, és az ezekkel a témákkal kapcsolatos társadalmi tudatformálás feladatát is. Nemes kötelezettségek ezek, az ilyen alapítvány alapvetõ társadalmi szükséglet. Ma azonban ott tartunk, hogy számtalan vita zajlik az alapítvány-, illetve az épülõ új otthon körül. Mindez akkor, amikor sikerült túljutni az alapítvány súlyos anyagi nehézségein, és a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás alapján az otthon egyházi intézményként mûködik tovább. Elgondolkodtató a tiltakozók magatartása. Hová lett a részvét, a megértés, a közös problémák közös megoldására való törekvés? Néhány hangadó polgártársunk minden jó törekvésben a rosszat keresi, és a legjobb cél érdekében sem hajlandó elviselni a legkisebb kellemetlenséget sem. Hová lett a tisztesség? Minden építkezés bizonyos kellemetlenséggel jár, és ezt tudomásul kell vennünk. Az pedig, hogy az új otthon elfogadhatatlan lakókörnyezetet fog teremteni, légbõl kapott feltételezés. Az egyházi intézmények esetében ugyanis a korábbi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy azokban a szükséges rend és fegyelem megvalósul. Ám a részvétlenség, a tisztesség hiánya nem csupán a rászoruló embertársainkkal szemben mutatkozik meg. Döbbenetes a házasságok számának és a gyermekvállalásnak a csökkenése. Egymást szeretõ férfi és nõ nem vállalja fel a másikat házastársának. Hogyan lehetséges ez? Nem tudunk igazán szeretni? Nem merünk egymásban bízni? Sajnos, tömeges ez a magatartás, már-már társadalmi betegségként kell kezelni. Gondoljuk meg! Ha egy férfi és egy nõ szereti egymást, de valamelyikük tartózkodása folytán nem kerül sor a házasságra, az óhatatlanul a kapcsolat romlásához vezet. Bizalmatlanságban nem lehet kiegyensúlyozott életet élni. Ez olyan pszichológiai alaptétel, amit nem tudomásul venni ostobaság. Az önzõ magatartásukat igazolni akarók egyházak elleni támadó magatartása sem véletlen. Az egyházak ugyanis a családok és az élet védelmével-, a gyermekek nevelésével-, nem utolsó sorban karitatív tevékenységükkel folyamatosan felülírják az önzõ emberi magatartást. Azt pedig nem nehéz megérteni, hogy úgyszólván lehetetlen olyan környezetben élni az önzõ embereknek, ahol ezt a magatartást elítélik. Mi hát az önzõ emberek számára a megoldás? El kell tiporni a szeretetet, önzetlenséget hirdetõ és tanító-, életet és családokat védelmezõ egyházakat! Ezt akarjuk? Ha a legkisebb kényelmetlenséggel jár, akkor eltaszíthatjuk az elesett honfitársainkat segítõ egyház kezét? Nem és nem! Nem fogadhatjuk el ezt a tisztességtelen magatartást! Tisztességes ember nem hagyja az út szélén elesett honfitársait. Ha módunkban áll, segíteni kötelességünk! Azt pedig nem lehet elvitatni az egyházi intézményektõl, hogy tapasztalataik birtokában a lehetõ leghatékonyabban, rendezett körülmények között végzik karitatív tevékenységüket. TÓTH TAMÁS Megjegyzés: E szerény dolgozat írója az írás befejezése után olvasta egyik országos napi lapunkban: A szeged-csanád megyei egyházmegye 30 millió Ft-ot fizetett be az Összefogás az államadóság elleni alapba, így eddig összesen csaknem 130 millió Ft gyûlt össze Szüreti mulatság volt Ófaluban Fotó: Fajkusz József Gyûjts szelektíven gyermekeiddel, gyermekeidért Az ÖTHÉT Egyesület szelektív hulladékgyûjtõ akciója Érden is! Az ÖTHÉT egyesület (Makai Ferenc elnök) több önkormányzattal, céggel, és társadalmi szervezettel közösen szeretné elindítani a Gyûjts szelektíven gyermekeiddel, gyermekeidért elnevezésû akciót. Akét hónapos akció csak egy bevezetõ a folyamatos szelektív gyûjtés hagyományának, és kultúrájának már gyermekkorban történõ megszerettetésére, és megtanulására. Hármas céljuk a következõ: A szelektív hulladékkezelés fontosságának, és annak pozitív környezeti hatásainak megismertetése minél fiatalabb korban, aminek következménye lehet, hogy minket, szülõket is fognak gyermekeink nevelni az elsajátított szelektív hulladékkezelésre. Másodjára, ha az oktatási intézményeknél meghonosodik a szelektív hulladékgyûjtés, annak egyenes következménye a kevesebb hulladék és a ritkább szemétszállítás, ez költség megtakarítással is jár. Harmadik cél, hogy az oktatási intézmények az összegyûjtött szemétbõl anyagi forráshoz jussanak, ami lehetõvé teszi számukra, hogy ezen összeg visszaforgatásával kedvezõbbé tegyék intézményük megítélését. Az akciót még szeptemberben megelõzi a kampány kabalafigurájának névadási pályázata. A kabala figura a pingvin lesz. A névadás nyertese az-az intézmény lesz, akitõl a legtöbb szavazat érkezik a gyõztes elnevezésre. A nyertes intézmény delegálhat egy 15-fõs csapatot, akik egy ingyenes állatkerti séta keretében a szervezõkkel közösen örökbe fogadnak egy pingvint. Az akcióban a mûanyag petpalackok, fém üdítõitalos dobozok, tetra pack (tejes, üdítõs dobozok) csomagolások (kiöblítve) és papírhulladék gyûjtése fog részt venni. Az akció tervezett idõpontja két hónap: október elejétõl, december elejéig fog tartani. A szelektív hulladék elszállítását és annak ellenértékének kifizetését egy cég fogja végezni, akikkel a megállapodás megtörtént. Elszámolástechnikai könnyítésként célszerû minden oktatási intézménynek alapítványi számlával rendelkeznie. Az akció kezdetétõl minden intézmény számára biztosítanak kedvezményes áron egy darab palackprést, ami alkalmas a fém, ill. tettra dobozok összenyomására. A palackprés költségét két forrásból biztosítanánk, az egyik egy nyitási jótékonysági esemény keretein belül történne, melynek bevételét az önkormányzat juttatná vissza az intézményeknek. A másik részét a hulladékból befolyt egy havi bevétel fedezné. A gyûjtõzsákokat a begyûjtõ cég biztosítja. A nyitó jótékonysági eseménynek az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola ad majd otthont szeptember 28-án 16 órakor. Köszöntõt mond: T. Mészáros András polgármester. Megnyitja: Makai Ferenc az ÖTHÉT Egyesület elnöke. Fellépõk: Zalatnay Sarolta, Bach Szilvia, Pyrgos Együttes és Pyrgos Néptánccsoport. Lesz még görög táncház és játékos pillepalack verseny. Az akció ideje alatt minden intézménybe ellátogat a pingvin és egy narrátor, akik játékos formában segítik a szelektív hulladék gyûjtésének szabályait megismertetetni a szülõkkel, tanárokkal, és a gyerekekkel. Minden intézmény számára az egyesület biztosít ismeretterjesztõ anyagokat. December elején lenne az eredményhirdetés, és díjkiosztó ünnepség, melynek helyszínére az önkormányzatoktól várnak javaslatokat. A díjakra való szponzorkeresés folyamatban van. A gyõztes intézmény az lesz, amely a legtöbb hulladékot gyûjtötte, és kéthetente jelezte az címen. Jelentkezni a honlapon továbbra is lehet, valamint itt követhetik figyelemmel az aktualitásokat az akció teljes ideje alatt. Elõzetes ismeretek szerint eddig 2 iskola, és 9 óvoda csatlakozott az akcióhoz városunkban. TATÁR PÉTER felugossy kiállítása a Képtárban FE LUGOSSY László képzõmûvész, performer (Kecskemét, június 25.-) Kezdetben fényképészetet tanult. A képzõmûvészet mellett filmmel, irodalommal és zenével is foglalkozik. Alapítója a szentendrei " Vajda Lajos Stúdiónak, ig az A.E. Bizottság zenekar tagja. Létrehozza az Inkaszámtan alkalmi társulatot (1983), barátaival megalakítja az Új Modern Akrobatika music-performance ( ) és a Batu Kármen zenekart. A képzõmûvészettel 17 éves kora óta foglalkozik. A 60-as évek közepén ef Zámbó Istvánnal Kecskeméten egy klubot hoztak létre, ahol kiállításokat, irodalmi esteket, beatkoncerteket szerveztek és azokban közremûködõként fel is léptek. Ekkor született meg a 1968-tól 1977-ig rendezett szentendrei szabadtéri kiállítások ötlete is. A 70-es évek elejétõl állít ki rendszeresen. A modern mûvészetrõl alkotott elképzeléseit ösztönös mûvészeti kifejezésekkel való kísérletezéssel tágította. A kollázstech-nika felhasználásával rajzol, fest, fotót applikál, videófilmet készít, emellett költõi szövegeket is ír. Munkásságában szorosan összefonódik a képzõmûvészi kifejezés a költészettel, zenével és mindenféle kreatív tevékenységgel. Kezdeti, kísérleti idõszakában vált mûvészetalkotó tevékenységének leg-meghatározóbb vonásává a szabad, természetes és spontán megnyilvánulás. Képi fantáziában, ötletekben oly gazdag, hogy munkásságát nem lehet egymástól elkülöníthetõ korszakokra osztani, legfeljebb technikai szempontból beszélhetünk bizonyos képciklusokról (Finom c. sorozat, Azonos lények, különféle szenvedések c. sorozat). A kelet-európai underground avantgarde tipikus képviselõje, aki felfogásban, minõségben és megjelenési formában egyaránt új mûtárgytípus megteremtésére törekszik. Gyakran leegyszerûsített, neoprimitivista stílusban dolgozik, de a hagyományos mûfaji kereteket átszakító mûvészeti kísérletein belül hangköltemények, nyers-hús-kompozíciók, happeningek, performance-ok, ready made-k, objektek, environment-ek is jelzik sokrétûségét. Stílusában a pop art direkt tárgykultusza gyakran keveredik a grafittik szókimondó szexuális jelképrendszerével is. A magyar mûvészetben egyedülálló õszinteséggel tálalja fel - mindenféle illúziótól és szemérmességtõl mentesen - a legnyilvánvalóbb dolgokat.

6 6 Bereményi Géza mesedélutánja Elsõáldozás az Újvárosi Templomban Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították õket. Jézus azonban így szólt: Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg õket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa! Azzal rájuk tette kezét, s elment onnét." Mt19,13 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. A megérdemeltnél kevesebben látogattak el péntek délután a Mûvelõdési Központba, ahol Bereményi Gézát hallhatták, aki életérõl és munkáiról beszélt a jelenlévõknek filmvetítés és felolvasás segítségével. Bereményi Géza több mûfajban is alkotott és ma is alkot: író, dalszövegíró (Cseh Tamás dalainak szövegeit írta), forgatókönyvíró, filmrendezõ, színdarabíró. Életének több részletét feldolgozta az Eldorádó címû filmben, amelyben Eperjes Károly alakította nagyapját, ebbõl a filmbõl egy részletet le is vetített, amely arról szól, hogyan vette meg õt nagyapja egy kiló aranyért. Felolvasta egy novelláját is, amelyben a diftériából megmenekülésének történetét meséli el, és nagyanyjának állít emléket. Szeptember 17-én délután 15 órakor kezdõdõ szentmisén 46 negyedik osztályos mariánumos tanuló járult elsõ szent áldozáshoz az Érd- Újvárosi Jézus Szíve Templomban. A korábbi években Dornbach Katalin, hittan tanárnõ készítette fel a gyermekeket a megfelelõ ismeretekre, melyek szükségesek a szentség vételére. A délelõtt folyamán Bohn István törökbálinti esperes atya segédkezett a gyóntatásban, közben Szalma István, az iskola diakónus igazgatója két gyermeket megkeresztelt, akik a délután folyamán a többi gyermekkel együtt már áldozhattak. A misét Ferenc atya celebrálta, de segédkezett Mihály atya is. A templom teljesen megtelt a gyermekek családtagjaival, rokonaival, ismerõseivel valamint meghittséggel és ünnepélyességgel. Az elsõáldozás az Oltáriszentség elsõ alkalommal történõ vétele 7-9 évét betöltött gyermekek esetén, amikor megfelelõ oktatás után a gyermek már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra. Az Oltáriszentség (Eucharisztia) Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy õ ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elõvételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta. Az elsõáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét elõször veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlõdés, a keresztény élet folyamatos segítõje. (MUNKATÁRSUNK)

7 IX. évfolyam 18. szám szeptember Mobilitás Hét szeptember 16. és 22. között több száz európai város és település vesz részt a tizedik alkalommal megrendezésre kerülõ Európai Mobilitási Hét eseménysorozaton, amelynek keretében a fenntartható mobilitás köré épülõ programok széles választéka várja a polgárokat.az idei év témája az alternatív mobilitási lehetõségek a városi közlekedésben továbbra is domináns magángépjármûvek erõforrás-hatékony alternatíváit hivatott ösztönözni. Magyarországon 102 település csatlakozott a mozgalomhoz, köztünk városunk is. Érden az Önkormányzat az érdi Környezetvédõ Egyesületet kérte fel a nyitórendezvény lebonyolítására. Szeptember 16-án az érdi Városi Galériában Segesdi János köszöntötte a Bolyai János Általános iskola mintegy nyolcvan tanulóját és a jelen lévõ tanárokat, majd Kürti István, az érdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának vezetõje tartott elõadást a mindennapok közlekedésérõl. Szerényi Gábor zoológus Érd ritka állatfajairól, Németh Antal a komposztálás fortélyairól, Czabai Balázs pedig a Czabai-kert szépségeirõl mesélt a gyerekeknek. Erdõhegy és Érd Szeptember van, ülök az ezüsthársak alatt, hallgattam a szellõ susmogását, a falevelek zizegését, melyek tündérregéket motyogtak fülembe. Annak idején Csanádi János, és Fazekas József zerindi tanáraimtól hallottam szülõföldem múltjáról, történelmérõl, az igaz értékekrõl és láttam nap mint nap tesznek valami hasznosat falujukért. Csanádi János tanárom nyugdíjas éveit Erdõhegyen éli, ír, gyûjt, válogat, programot szervez, rendez. Legutóbb egy ünnepi mûsort szervezett meg, Olosz Lajos költõ születésének 120. évfordulójára, de ez csupán egy a sok közül. Most mégsem csak ez a legnagyobb öröm számomra, hanem az, hogy Madarász Katalin aki népdalok, cigánydalok, Petõfi-versek megzenésített elõadójaként valamint saját zenei szerzeményeivel vívta ki az ország dalszeretõ közönségének elismerését és a határon túliak szeretetét is, Erdõhegyen énekelt. Az Érden élõ Madarász Katalin mûvésznõ, aki megkapta Jákó Vera Díj a Magyar Kultúráért, Köztársaság aranykoszorús díszpolgára, Túrkeve-életmûdíj, Magyar Rádió Nívódíj, SzOT díj, Csemadok díj, Üzbegisztán tiszteletbeli üzbégje, Nemzetközi Folklórfesztivál Bratislava 1. díj és még sorolhatnám érdemeit, díjait, de mindennél közönsége számára a legfontosabb, hogy hangjával megdobogtatja a szíveket, erõt add és hitet. Részt vett az erdõhegyi napokon, melyet másodszorra rendeztek meg és dalaival megjelenésével õ is emlékezetessé tette. Balta János cikkébõl idézek: Az est csattanójaként Madarász Katalin, Sülyi Károly és Oláh István magyar nótákkal, népdalokkal örvendeztették meg a hazamenni nem óhajtó közönséget. Majd a továbbiakban így ír Balta János újságíró: az est végén a fõdíjat, a gyulai fürdõbe 2 belépõt Madarász Katalin húzta ki. Nézem az ezüsthársak fölött poroszkáló bárányfelhõket és szülõföldemen botorkálok gyermekként, nagyanyám a Kossuth rádión keresztül hallgatja Madarász Katalin és Kovács Apollónia dalolását. Néha együtt dúdolt velük, és kék szemeivel a távolba nézett, a messze távolba, aztán föl az égre, a felhõkre, akik útlevél nélkül jártak-keltek, nem értettem akkor még semmit. Kátai Lajos a zerindi ezermester nemcsak citerákat készített, de csodálatosan dalolt is, és nagytisztelõje a mai napig Madarász Katalinnak. Zerinden, Erdõhegyen, Ágyán nemcsak hallgatták, nemcsak együtt dúdoltak az elõadóval, de úgy szerették, mint akik közülük való lenne és értené örömüket, fájdalmukat. Kodály Zoltán gondolata alapigazság:a magyar ember búját és örömét egyaránt végigkíséri a muzsika. Az biztos Madarász Katalin aki jelenleg Érden él, értette és érti az emberek érzéseit az általa írt következõ sorok is ezt igazolják: Bárhová is vigyen utad, a föld más sarkába,/ne feledd, hogy honnan jöttél, gondolj a hazádra./figyeld meg és hallgasd meg mások dalolását,/de szeressed, ne feledjed anyáink nótáját. A tettek embere is Madarász Katalin, aki elment Erdõhegyre, erõsítette a hitet az ott lévõkben. Balta János írja is, soha annyi magyar, mint ezen az összejövetelen. Talán értik, talán nem, de számomra sokat jelent, hogy az Érden élõ Madarász Katalin ott volt szülõföldemen, és most, hogy itt élek évtizedek óta Érden egy vékony szálal kapcsolat teremtõdött Érd és Erdõhegy között, és ennek örülök. A másik ilyen vékony szál a Magyar utazók lexikona, melyet Balázs Dénes szerkesztett, aki Érden élt, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítója és õ írja, hogy Balogh Ernõ geológus Erdély karsztjainak és barlangjainak kutatója 1882-ben Erdõhegyen született. Dr. Balogh Ernõ születésének 125. évfordulóján Magyar Gábor ny. geológus és Csanádi János ny. tanár beszéltek az életútjáról. Az erdõhegyi református templom falán emléktáblát helyeztek el dr. Balogh Ernõnek. Az emléktábla kivitelezõi Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász és Kátai Lajos zerindi kõfaragó volt. Így már nemcsak a Magyar utazók lexikona õrzi emlékét a geológusnak, hanem egy emléktábla is. Erdõhegy és Érd habár vékonyka szálakkal is, de kötõdnek egymáshoz. FEKETEGYARMATI SÁNDOR Ezúton kér elnézést az Érd Centrum vezetése azokért a valós vagy vélt sérelmekért, melyeket esetleg munkatársaink akaratukon kívül okoztak Önöknek. Bocsánat. Célunk továbbra is az, hogy optimális áron maximális ügyfélkezelés mellett, garanciákkal kezelje szerzõdött partnereinek pénzét és a feladat elvégzését, mellyel megtisztelték cégünket. Sajnos, nem állíthatom, hogy munkánk során nem lesznek vélt vagy valós problémák, ezt kizárni nem lehet. Azt viszont teljesíteni kívánjuk, hogy ezeket az észrevételeket gyorsan és hatékonyan kezeljük, melyhez az infrastruktúrát megteremtettük. Az Érd Centrum Kft. az alábbi információkat kívánja megosztani a kedves olvasóval. Az Érd Centrum Kft. ügyfélkapcsolati munkatársakat foglalkoztat annak érdekében, hogy tervezett piaci tevékenységét közvetlen marketing útján is érvényesíteni tudja. A munkatársai fényképes kitûzõvel és hivatalos megbízó levéllel rendelkeznek. Csak és kizárólag az Érd Centrum Kft. megbízását élvezik. A tevékenységünket két fõ csoportba lehet sorolni. A jelenlegi érdi csatorna projektben a házi bekötésekre építettük fel cégünk rendszerét. A munkafolyamat a következõ: Az általunk kialakított felmérési dokumentáció alapján Ük munkatársaink segítségével személyesen meglátogatjuk az ingatlan-tulajdonosokat. Ahol nincsenek otthon, azoknak egy megcímzett borítékban eljuttatjuk a tájékoztatónkat. Ahol lehetõség van a felmérésre, ott elkészítünk egy elõzetes nyomvonal tervet a mellékelt kérdésekre adott válaszokkal együtt. Az így elkészített felmérést munkatársunk digitalizálja, melyet a mûszaki kollégáink aktualizálnak, és ez alapján elkészül egy részletes és tételes ajánlat szerzõdés tervezettel. Ezen ajánlatok az építõiparban elfogadott normagyûjtemény (TERC) alapján készülnek. Idõegyeztetés után a felmérést végzõ munkatársunk felkeresi az ingatlan tulajdonost és megbeszélik az átadott, konkrét adatokat tartalmazó anyag alapján a további lépéseket. Közlemény Amennyiben megtisztelt bizalmával az ingatlan tulajdonos, megkötjük a szükséges megállapodást a kívánt munkák mûszaki tartalmának elvégzésére. Az Érd Centrum Kft. egy védett letéti számlára kéri a befizetéseket, melyre részletfizetési lehetõséget is biztosít. Errõl a számláról csak az adott ingatlantulajdonos és az Érd Centrum meghatalmazottjának írásos jóváhagyása alapján lehet leemelni a közösen jóváhagyott összegeket. A munkák megkezdésének egyik követelménye, hogy a tervezett pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A szerzõdés életbe lépésével egy idõben megkezdõdik a tervezés, mely figyelembe veszi az érvényes jogerõs szabványokat. A tervszállításkor az elsõ részlet leemelése a tulajdonos részérõl kiadott teljesítés igazolásával válik esedékessé. Mivel a kivitelezésnek alkalmazkodni kell a gerincépítés üteméhez, ezért az Érd Centrum vezetése, figyelemmel kíséri a várható kezdések idõpontjait. Amennyiben van lehetõség a rákötésre, akkor egy értesítést küld az Érd Centrum Kft. Ük munkatársa az aktuális szerzõdött partnerének idõpont egyeztetés végett. A megbeszélt idõpontban az Érd Centrum Kft. kivitelezõ munkatársai felvonulnak a munkaterületre, melyet dokumentálnak, és elkezdik a munkát. Miután a csõhálózat elkészült /betemetés elõtti állapot/, megtörténik a nyíltárkos felmérés és a csõhálózat átadása, melyen a tulajdonos is részt vesz. Ezután történik meg a betemetés és a szükséges helyreállítás. A nyíltárkos átvétel után és a teljesítés igazolás alapján történik meg a további részlet kifizetése a tulajdonos és az Érd Centrum meghatalmazottjának jóváhagyó aláírásával. A végleges elszámolás a ténylegesen elvégzett munkák felmérése alapján és az üzemeltetõnek történõ átadás után történhet meg, hasonló jóváhagyások mellett. Amennyiben a zárolt számlán ezután többlet mutatkozik, ezen összeg visszautalásra kerül a tulajdonos részére. A részletfizetés által összegyûlt összeg kamata a banki kezelési költség levonása után jóváírásra kerül a tulajdonos javára. Az Érd Centrum Kft. felhívja a figyelmet, hogy természetesen vannak más kivitelezõk is a területen, és mivel nincsen kizárólagos joga ezen tevékenységre, a tisztelt ingatlan-tulajdonosnak módjában áll széleskörûen tájékozódni ezen idõszakban más kivitelezõi ajánlatok bekérésével. Az Érd Centrum Kft. nyitott minden olyan vállalkozó felé az együttmûködésre, aki hajlandó magára nézve kötelezõen betartani azokat az elvárásokat, melyek garanciát adnak a leendõ megrendelõ felé becsületes, korrekt munkavégzésre, pénzkezelésre és átlátható üzleti magatartásra. Tulajdonosi szerkezetváltozás: Az Érd Centrum Kft. tulajdonosi szerkezetében augusztusában lényeges változás történt. Az Érdi Városfejlesztési Kft. 52% tulajdonrészét kivásárolta egy magánszemély, így az Érd MJV önkormányzatával az Érd Centrum Kft. hivatalos, közvetett kapcsolata megszûnt. A fentiek alapján az Érd Centrum Kft. munkatársai várják az érdeklõdõk jelentkezését. Érd, ZSOLNAI PÉTER Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek.

8 8 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. GYÛJTS SZELEKTÍVEN GYERMEKEIDDEL - GYERMEKEIDÉRT szeptember 28-án 16-18,30 óráig a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban (a Pingvinakció keretében) jótékonysági rendezvényt tartunk Köszöntõt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS POLGÁRMESTER Megnyitja: Makai Ferenc az ÖTHÉT Egyesület elnöke Fellépõk: Zalatnay Sarolta, Bach Szilvia, Pyrgos Együttes és Pyrgos Néptánccsoport Lesz még görög táncház és játékos pillepalack verseny. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Belépõ: 500 Ft, adományokat szívesen fogadunk. (a teljes bevételt oktatási intézmények szelektív hulladékgyûjtésének biztosítására fordítjuk) TISZTELT SZÜLÕK! Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szeretettel meghív minden érdeklõdõ szülõt és diákot az általános iskolák tanulói számára tartandó 2012/2013. tanévet megelõzõ BEISKOLÁZÁSI TÁ- JÉKOZTATÓJÁRA, amelynek az intézményben folyó képzés bemutatása a célja. A program keretében tájékoztatjuk az érdeklõdõket a beiskolázási lehetõségekrõl, az emelt szintû oktatásról, a képzés eddigi eredményeirõl, elõkészítõ tanfolyamainkról. Lehetõséget biztosítunk az iskolai élet megismerésére is. Minden érdeklõdõ tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel várunk! Idõpontja: nyolcosztályos gimnázium (negyedik osztályosok) 2011.szeptember 26. hétfõ 17h négyosztályos gimnázium (nyolcadik osztályosok) szeptember 27. kedd 17h Az értekezletek helyszíne: Vörösmarty Mihály Gimnázium Díszterem Érd, Széchenyi tér. 1. Felvételi eljárásunk rendjérõl további információ a weblapon olvasható. ISKOLAVEZETÉS DUMASZÍNHÁZ Ez nem csak duma, ismét Dumaszínház a Finta Rendezvényteremben szeptember 22-én! Kapunyitás: 19 órakor, kezdés: órakor. Fellépõk: HADHÁZI LÁSZLÓ és FELMÉRI PÉTER Belépõ ára: 2400 Ft. Kaphatók a helyszínen és a jegyirodákban. Tel.: , vagy A CERAGEM megmentette a lábam! Kaposvári János (64 éves) nyugdíjas, Veszprém Minden reggel elindulok a veszprémi Ceragem Központba, pedig ma már én is Ceragem gyógy-masszázskészülék tulajdonosként, otthonomban javíthatom az állapotomat. Miért? 1976-ban sikeres koponya mûtétet hajtottak végre, egy ököl nagyságú cisztát távolítottak el a kisagy mellõl. Alvás zavarokkal, vérnyomás ingadozással, hátfájással, merev nyakkal, váladékos, olykor száraz reggeli köhögési roham problémákkal éltem napjaimat. Mindkét lábam térdtõl a lábfejig érszûkületes volt. Úgy nézett ki, mindkét lábam, mintha térdig érõ padlizsán lila, majdnem fekete csizma lenne rajta. Ezért kerestem fel a veszprémi Ceragem központot. A kitartásnak, a rendszerességnek köszönhetõen ezek a problémáim mára mind megszûntek! A nagyobb, jelentõs és látványos javulások a Ceragem 100%-os infravörös hõmatracának kiegészítõ használatával, valamint az ún. "fordított fekvésnek" köszönhetõen történtek. A Ceragem megmentette a lábam! A gyógyuláshoz kitartás, sok-sok türelem és erõs akarat kell, ami idõvel hozza az eredményeket. Büszke vagyok, hogy egy ilyen nagyszerû családhoz tartozhatok! Szeretettel várjuk az érdi Ceragem Köpontban! Nyitva: Cím: 2030 Érd, Riminyáki út Tel: 23/

9 IX. évfolyam 18. szám szeptember Kézilabda: Vállalható vereség a Ferencvárostól Szeptember 3-án elkezdõdött a 2011/12-es elsõ osztályú szezonjára komoly célokat kitûzõ érdi csapat számára is az idény. Az elõzetes igazolások, és a nyáron elvégzett munka után a vezetõség az elsõ öt hely valamelyikét tûzte ki. ASport Klub által közvetített találkozóra már napokkal elõbb elkapkodták a jegyeket a szurkolók, így a helyi ticketárusító pont már meg sem nyitott a mérkõzést megelõzõ órában. Hatalmas érdeklõdés övezte tehát a forduló rangadóját, az ÉTV-Érdi VSE és az FTC Rail Cargo Hungaria csatáját. Különösen fontos volt a két pont megszerzése mindkét csapat számára, a Fradira, mint tudjuk megsemmisítõ csapást mért a Gyõr, nekünk meg talán most volt a legnagyobb sanszunk elkapni a még magához sem térõ zöld-fehéreket (ráadásul Zácsik Szandrát nélkülözve készültek a találkozóra). Igazi rangadóként kezdõdött a mérkõzés, sok-sok hibára kényszerítéssel mindkét oldalon, és kevés góllal. Elõször a 3. percben zörrent meg a háló, amikor Szamoránsky Piroska juttatta a labdát Ogu kapujába. Egészen az ötödik percig kellett várni az elsõ érdi találatra, amit gyorsan követett a második is Bognár, majd Vincze indulását követõen. Tamás Krisztina szélrõl szerzett két gólja, és Oguntoye hetes védése után a Fradi edzõje Elek Gábor már ideje korán kikérte idejét, megpróbálva rendet tenni csapata játékosainak a fejében. Ezt követõen két elrontott támadásunkat kihasználva 8-7-re felkapaszkodott az ellenfél, és hiába Ogu remeklése (ziccer-majd újabb hetes védése) Szabó Edina is idõt kért hazai oldalon a félidõ felénél. A vezetést csak a 23. percben tudták újból átvenni a fõvárosi zöld-fehérek Kovacsicz labdaszerzését követõen (13-14). Rossz jel volt továbbá, hogy a Fradi ászai kezdtek magukra találni, Tomori, Jivkovic is elkapta a fonalat, Szamoránskyval pedig valljuk be az egész mérkõzés folyamán nem tudtunk mit kezdeni, amikor befordult a kapunkra többnyire gólt is szerzett, vagy büntetõt harcolt ki. Fordulatos, nagyon szoros es vendég vezetésnél folytatódott a térfélcsere után a meccs. Tóth Tímea is kezdett magára találni, lövései a kapufáról is inkább be, mint ki pattantak, de eközben az ellenfél sem tétlenkedett, így megint csak mi futhattunk az eredmény után. Közben megtörtént a tengelytörés is a meccsen, a gödör, ha így jobban tetszik, amibe újra belehajtott a hazai csapat szekere. Elek Gábor behozta a szélre Szarka Adriennt, aki mindent legyûrõ harcias játékkal sorozatban négy gólt jegyzett, így a 22. percre re duzzadt a vendég elõny. Sajnos már mit sem ért a hazai idõkérés, a kapuscsere, a versenyfutást az idõvel megint elvesztettük. A vendégek remek beállós játékuknak köszönhetõen (Szamoránsky 9 - Kisfaludy+Vukcevic 1) megnyerték az összecsapást (32-36), és talán rajtunk keresztül kilábaltak a saját gödrükbõl. Legfrissebb eredményünk sem olyan szívmelengetõ, mint a nekifutásunk a találkozónak. Kemény, de hozható mérkõzésen Veszprémbe látogatott csapatunk, ahol egy jól öszszerakott, a nyáron szintén megerõsödött játékoskerettel felálló csapattal vívta meg negyedik bajnokiját az Érd. A kezdetben kevés gólt hozó, de annál keményebb meccsen repkedtek a kiállítások mindkét oldalon, ahogy az elõny is hol itt-hol ott volt. Nem alakult ki komoly ellépés egyik oldalon sem. A 13. percben Vukcevic, és Vincze góljaival egyenlítettünk (7-7), majd a félidõ hajrájában egyszer sikerült is átvenni a vezetést a házigazdáktól (11-12). Ez azonban röpke idõszak volt csupán a mérkõzés kronológiájában, mivel elõbb Juhász, majd Farkas volt eredményes, így lett félidõre A folytatásban is hosszú perceket követõen esett csak az elsõ találat Bognár révén, majd a 36. percben (ekkor még mindig nem talált be a Veszprém) Vincze a vezetést is megszerezte nekünk, de ami ezután következett az maga volt a sokk. Egymást követõ 5 hazai találat válaszlövés nélkül elég volt egy ös biztonságosabb vezetés kialakításához. Kiss Éva remek védései, és Bulath Anita - aki végül 9 találatával a mezõny legeredményesebb játékosa lett - klasszisa sem segítette felzárkózásunkat az eredményt tekintve, csupán szépíteni tudtunk az eredményen, ami végül három gólos, as vereséget hozott e veszprémi kirándulásunk. Legközelebb októberben találkozhatunk a pályán a lányokkal, akik elõbb Siófokra látogatnak elsején, majd rá két hétre a Szekszárdot fogadják itthon, a hónapot lezárva pedig Dunaújvárosba látogatnak 28-án. TATÁR PÉTER Házias ételek nagy választékban ingyenes házhoz szállítással! Változatos napi menü 870,- Ft -tól! Egyfogásos ételek 810,- Ft -tól! Étkezési utalványt is elfogadunk! Cím: 2030 Érd, Aszú u. 7. Tel.: Internet: Elsõ alkalommal Grappling verseny Érden Szeptember 24-én szombaton, 10 órakor T. MÉSZÁROS ANDRÁS POLGÁRMESTER megnyitója után a Kamion Fényezõ Kupa keretében Érden elsõ alkalommal kerül megrendezésre Grappling verseny mind a négy szakágban (GI, NO GI, Pankráció és Combat Grappling). A Grapplingot a birkózás, judo, Jiu Jitsu, boksz és még jó néhány küzdõsport összegyúrva alkotja. A tét nem kisebb, mint az utolsó válogatási lehetõség kadet, junior és veterán korcsoportban, a novemberben Magyarországon megrendezésre kerülõ Világbajnokságra, valamint a felnõtt válogatott szeptember végi belgrádi VB utolsó felkészülési lehetõsége. Szeptember 25-én vasárnap 10 órakor szintén a Kamion Fényezõ Kupa keretén belül a Sumo Utánpótlás Olimpia, valamint Sumo Junior Országos Bajnokság küzdelmei lesznek az Érdi Spartacus, a Batthyány Sportiskola rendezésében a Kamion Fényezõ Kft. és a segítõ szülõk támogatásával. Mindkét verseny helyszíne: Batthyány Általános Iskola 2030 Érd, Fácán köz. Belépés ingyenes. Lakáscsere Ha megnövekedett a lakáshitele, elcserélném Bp. VII. kerületi önkormányzati lakásomat érdi lakótelepi kisméretû lakásra 2. emeletig, melyért max. 4 millió forintot tudok fizetni. A Bp-i lakás elsõ emeleti, 58 m 2 -es, 2 + fél szobás és a nagy belmagassága miatt lehetõség van galéria kialakítására. Fix havi bérleti díja ,- Ft + alacsony rezsi (új konvektorok + cserépkályha is van). Érdeklõdni lehet a as telefonszámon. HAJPROBLÉMÁK? Ha Ön is szenved - hajhullástól - korpásodástól - zsírosodástól mielõtt bármilyen kezelésbe kezdene, kérje INGYENES fejbõrápolási tanácsadásunkat IDÕPONT EGYEZTETÉS: (23) LIGETI GYÓGYSZERTÁR 2030 Érd, Balatoni út 56. DIGITÁLIS BABAMÉRLEG KÖLCSÖNZÉS UGYANITT!!! Rezsi számlák jelentõs csökkentési alternatívái Házi csatornabekötési lehetõségek Fórum minden csütörtökön 19 órakor Sudoku, kakuro, sikaku játékosokat várunk szombatonként ig, 65 év felett. Kurusa József Telefon: 06-30/ A megfejtéseket az alábbi címre küldjék. Kurusa József, 2030 Érd, Emma u. 5/a, fsz. 1. Csak névvel és címmel ellátott megfejtéseket fogadunk el!

10 10 Sertés comb lapocka tarja karaj dagadó oldalas sertés húsos csont csülök karajfilé Malachús Marhalábszár Marhacomb Pacal Tanyasi csirke egész IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. Akció Érden a Lakótelepi Húsboltban Érd, Béke tér 7/A-B. Nyitva tartás: H-P: 7-19, Sz: ,- /kg 989,-/kg 998,-/kg 1049,-/kg 969,-/kg 969,-/kg 299,-/kg 869,-/kg 1398,-/kg 799,-/kg 1498,-/kg 1798,-/kg 899,-/kg 659,-/kg comb mell mell filé szárny farhát Pulyka mellfilé szárny felsõ comb nyak farhát apróhús Füstölt csülök tarja oldalszél kolozsvári szalonna 699,-/kg 948,-/kg 1298,-/kg 599,-/kg 179,-/kg 1498,-/kg 449,-/kg 899,-/kg 599,-/kg 99,-/kg 799,-/kg 899,-/kg 1498,-/kg 998,-/kg 1298,-/kg házi füstölésû csülök 998,-/kg házi füstölésû kolozsvári 1398,-/kg házi füstölésû sonka 1648,-/kg fõtt füstölt tarja 1348,-/kg fõtt császár szalonna 1198,-/kg erdélyi szalonna 1498,-/kg parasztkolbász 998,-/kg házi hurka 899,-/kg sütõkolbász 1198,-/kg lecsókolbász 585,-/kg baromfipárizsi 440,-/kg aro löncs 810,-/kg házi disznósajt 1490,-/kg debreceni 1198,-/kg juhbeles virsli 1198,-/kg + felvágottak széles választéka Étkezési utalványt elfogadunk! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

11 IX. évfolyam 18. szám szeptember HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: , Nagy Gábor: , Tel./Fax: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Régi központi gyógyszertár épületében) SZOLGÁLTATÁS Fakivágást, gallyazást, fûnyírást, fûkaszálást, telektisztítást, sövénynyírást, kertépítést, kertészeti munkákat, öntözõrendszer telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok igényesen, precízen, referenciákkal, saját gépekkel. Hulladékot, nyesedéket elszállítom / Családi házak tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, tetõterek belsõ szigetelését, lambériázást, gipszkartonozást, szobafestést, burkoló munkát vállalok. Tel.: Kerítésdrótok, kiegészítõk közvetlenül a gyártótól drótfonat, vadháló, pontheg. háló, csibeháló, díszkerítések, huzalok, feszítõk, tüskés huzal nádszövet, árnyékolóháló, táblás kerítéselem. Folyamatos akciók, kedvezményes kiszállítás, kivitelezés. Tel.: Érdi mérlegképes könyvelõ vállalja környékbeli kis- és középvállalkozások teljeskörû könyvelését és bérszámfejtését. Tel.: , Garden Gold Service. Gépi fûkaszálás, favágás, gallyazás, sövényvágás, hulladékelszállítás, tüzelõaprítás, hóeltakarítás, teljeskörû tereprendezés. Árajánlatért hívjon: (hétvégén is hívható). Lakatos, kapu, kerítés, biztonsági rács. Tel.: Házhoz járó fodrász és pedikûrös. Az Ön otthonában Duguláselhárítás éjjel-nappal. Hétvégén is. Nyugdíjas kedvezmény Beépített szekrények, konyhabútorok, kiegészítõk beépítése, javítása. Hétvégén is! Tel.: Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, permetezést, metszést, öntözõberendezés telepítését vállalom közületeknek is. Izsold Gyõzõ. Tel.: Dryvit és kõzetgyapot hõszigetelés, ablakszigetelés és csere, teljeskörû lakásfelújítás kedvezõ áron! , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Költöztetés, teherfuvarozás, bútorszállítás. Tel.: Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javítása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Bakos István, SZIPPANTÁS! TO-NO Bt. várja megrendelésüket! Megbízható, udvarias személyzet, pontos munkavégzés! Tel.: 06/ vagy 06/ féle laminált padló Duguláselhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Kamerás hibamegállapítás. Belsõ és külsõ lefolyórendszerek tisztítása minden nap. Nyugdíjas kedvezmények. Tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel.: Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , ÁLLÁS év közötti ambiciózus munkatársakat keresek extra kereseti lehetõséggel. Ha többet akarsz tudni, hívj fel H-P-ig: között. Villanyszerelõt felveszek alkalmankénti munkára (lehet betanított is). Tel.: , e- mail: Ingyenes regisztrációval keres az Avon Érden és környékén katalógusból történõ termékek forgalmazásához tanácsadónõket. Info akár SMS-ben is: Érdi irodába üzletkötõi munkára jó megjelenésû, minimum érettségivel rendelkezõ 3 fõ munkatársat keresünk. Fényképes önéletrajzokat várjuk az alábbi címre: Kozmetikus mellé napi nyolc órában megbízható, fiatal, érettségizett kisegítõt keresek - nem kozmetikust. Érdeklõdni: Bali Gabriella, Bp., XI. ker. Tel.: Tüzeléstechnikai munkatársat keresünk, aki betanított munkásként érdi területen az égéstermék-elvezetõk ellenõrzését, szükség esetén tisztítását végzi. Önálló, viszonylag kötetlen munkavégzés. Fizetés: havi fix + teljesítmény szerinti jutalék. T.: Érdi varroda mûhelymunkára varrónõt keres. Tel.: " MUNKÁT VÁLLAL Takarítás. Nyugdíjas, de fiatalos hölgy takarítást vállal. Pörgõs, precíz, gyors munkavégzés! Megbízhatóság és pontosság! Érdeklõdni a es számon lehet. INGATLANT KÍNÁL, KERES Érden, a központban eladó panel lakás, vagy cserélhetõ. 52 m 2 -es, 2 szobás, étkezõs, új nyílászárós, felújított, tehermentes. Tel.: Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: Érd-Parkvárosban, Platánfa utcában eladó 45 m 2 -es cirkós, külsõ hõszigetelt, alápincézett ház 1360 m 2 -es, vállalkozásra, 2 családi ház építésére alkalmas telekkel. Ár: 18 millió. Érdeklõdni: es telefonon. KIADÓ INGATLAN - kínál, keres Érden kiadó összkomfortos lakás, külön mérõórákkal, gépkocsi beállóval bútorozva vagy anélkül. Tel.: , Garázsok kiadók Érd központjában a Korallházban. Érdeklõdni a számon. Érdligeten kis családi ház kiadó max. 2 fõ részére kocsibeállási lehetõséggel Ft/hó. Kaució szükséges. Tel.: Érden kiadó 40 m 2 -es 1 szoba összkomfortos kis ház pároknak jó helyen. Külön kiadó egyedülállónak 1 szoba fürdõhasználattal Megvételre kínálom üzlet bérleti jogát, mely forgalmas helyen, Diósdon a Balatoni út 14. sz. alatt található a Krapaj Csárda mellett. Az üzlet jelenleg faiskolai áruda, virágbolt és zöldségüzletként üzemel. Az üzlet berendezéssel, kialakult vevõkörrel átadó Ft-ért. Telefon: Érden albérlet kiadó. 1 szoba összkomfortos lakás, 40 m 2 -es, Ft-ért (rezsivel) kiadó. Bútorozott. 7-es iskola, óvoda, bölcsõde, buszmegálló 3 utcára. Tel.: Érdligeti kertes házban, különbejáratú 2 szoba összkomfortos bútorozott lakás kiadó. Tel.: esti órákban. Érdi Kapu II. üzletházban 24 m 2 üzlethelyiség kiadó. A bérleti díjban egyezzünk meg! Tel.: Érdligeten, közel a 7-es úthoz 2 szoba összkomfortos, berendezett lakás külön bejárattal kiadó a Lótusz utcában Ft + 2 havi kaució + rezsi. Érdeklõdni: , Közvetítõk kíméljenek! Érd központjában, 60 m 2 -es, 2 szobás, erkélyes lakótelepi lakás 60 eft/hó + rezsiért, 1 havi kaucióval kiadó Albérlet kiadó! Különbejáratú szoba egy személynek kiadó. Jó közlekedési lehetõség. Érd.: , Diósdon kis lakás kiadó hosszútávra! Bútorozva vagy anélkül ezer Ft-ért + rezsi. Egy havi kaució szükséges. Gyerek, kutya nem akadály. tel: , , OKTATÁS, TANFOLYAM Érettségizzen tandíjmentesen munka mellett a budapesti Széchenyi István Gimnázium esti vagy levelezõ tagozatán a Kelenföldi pályaudvar mellett Bp., Rimaszombati út 2-4. Tel.: Kézmûves fejlesztõ foglalkozások kisiskolásoknak hétvégeken. Ajándéktárgyak készítése, papírhajtogatás, stb. kézmûves szakember és pszichológus vezetésével. Ugyanitt német nyelvû társalgási délutánok, és szintén német nyelvû kézmûves foglalkozások. Érd: Svédpadló jellegû laminált padlók % kedvezménnyel nagy választékban Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia. Az akció augusztus 1-jétõl szeptember 30-ig illetve a készlet erejéig tart Érd, Budafoki út 14. Tel.: Nyitva: H-P Szo Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/ Nyitva: H-P Szo Tenisz télen-nyáron egész évben. Várom oktatás és bérlés - órát ad az Illés. Tel.: , A Hárompillangó Családi Napközi felvesz bölcsödés és óvodás korú gyermekeket! Teljes ellátás Ft/hó. Tel.: Cím: 2030 Érd, Vereckei u Gyermekeknek német nyelvoktatás, kisiskolásoknak sulikezdési problémák leküzdése, tanulási gondok enyhítése, dislexiásoknak olvasási és szövegértési gyakorlatok. Nyelvtanár és pszichológus várja a tanulni vágyó iskolásokat. Érd: Angol nyelvtanítás Parkvárosban kezdõtõl a nyelvvizsgáig. Tel.: Diplomás pedagógus általános iskolások korrepetálását vállalja Érden magyar nyelv és irodalomból, német nyelvbõl. Ugyanitt gitároktatás kezdõknek és középhaladóknak. Tel.: Német nyelvi társalgási délutánok, minden második szombaton általános iskolásoknak. Max. 4 fõs csoportokban. Beszédcentrikus foglalkozások. Délután 2-6 között. Érd.: TÁRSKERESÉS Társkeresõ Iroda Érd. Hogy az álom valóra váljon! Hatékony, személyre szabott segítség komoly kapcsolatot keresõknek. B. Erzsébet: , EGYÉB Használt dunyhákat, párnákat, régi tollat veszek. Tel.: Eladó: új Hajdu centrifuga Ft, fali tájkép Ft, 2x11 fokos létra 8000 Ft, kétágú 7 fokos létra 8000 Ft, német villany írógép 5000 Ft, nagy kézi kocsi 7000 Ft, satu asztallal 7000 Ft, kerti szerszámok, kis képernyõs színes TV Ft (3 hónapos használat) és még sok minden. Tel.: Szedd magad tárolható körtébõl október 1- jétõl! Érd, Bagoly u. 87. Tel.: Suzuki Address robogó japán - elcserélném lakókocsira - ráfizetek vagy eladom. Tel.: Home Somogyi Mobilklima, AEG hûtõ, szobakerékpár, kondigépek eladók Bontást vállalok! Vas- és fémhulladék megvétele. Házhoz is megyek. Végkiárusításból, akcióból megmaradt árukészletet is megvásárolok. Tel.: Nyugdíj kiegészítés! Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs, egyedülálló személlyel ingatlanért, élethosszig tartó haszonélvezeti jog bejegyzése mellett, ottlakás nélkül. Tel.: ELADÓ: öltözõ konténer (fekete-fehér öltözõ, zuhanyzó, WC) Ára: Ft. Tel.: 0630/ KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/

12 12 IX. évfolyam 18. szám szeptember 22. KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda KISGERGELY CSILLA, Tel.: as korosztály OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály HAVRIL KÁROLY, Tel.: Ft Ft kamrás 80 mm-es rendszer akcióban! úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás Értesítjük a Tisztelt Szülõket és Gyermekeket, hogy az ÉRDI TANUSZODÁBAN (Érd, Gárdonyi G. út 1/B.) szeptember 5-tõl újra indul az ÚSZÁSOKTATÁS. Várunk minden kedves érdeklõdõt. Úszásszervezõ: Fülöp Henrietta, tel.: Elsõ Érdi Úszóegylet úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás úszásoktatás TELEPHELY KIADÓ, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Telefon: 06-30/ Nálunk olcsóbb! Dekorok 540 Ft-tól Sötétítõk 650 Ft-tól KÖZINTÉZMÉNYEKNEK KEDVEZMÉNYEK! KIFUTÓ KOLLEKCIÓK FÉLÁRON! ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 79. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 9 órától - 18 óráig szombaton: 9 órától - 12 óráig Telefon: Web: LÁJKOLJON RÁNK A FACEBOOK-ON IS! Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig A Tárnoki Tüzépen fabrikett akció! Szén és tûzifa ugyanitt rendelhetõ Elérhetõség: 2030 Érd, Felsõ u. 7. Telefon: ,

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben