Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Jegyző A jelentés a március 8-tól április 9-ig terjedő időszakot öleli fel. A feladatok közül a választás előkészítése adta a legtöbb feladatot a beszámolási időszakban. Emellett, a testületi és bizottsági ülések előkészítése, az ÁROP pályázat egyeztetéseinek megbeszélései valamint a közrendi és közbiztonsági kérdések. Március 8-án részt vett a vezetői értekezleten. 9-én jegyzői értekezleten vett részt délelőtt, délután az OEVB tagjaival egyeztetett. 10-én személyi kérdéseket vitatott meg a jogi iroda és a társadalmi kapcsolatok irodájának vezetőjével. 11-én délelőtt jubileumi jutalmakat adott át, majd koordinálta a köztisztasági, közrendi bejárás feladatait. 12-én a HVI tagjaival egyeztetett, majd ÁROP megbeszélést tartott. 15-én részt vett a Templom téri Református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, majd a Kossuth téri koszorúzáson. 16-án délelőtt a jkv. vezetők részére tartott felkészítést, majd a választási bizottság tagjaival egyeztetett, míg délután a testületi ülésen vett részt. 17-én a pestszentlőrinci jegyzővel egyeztetett aktuális feladatokról. 18-án a HVI tagjaival találkozott, majd intézményvezetői értekezleten ismertette a választási feladatokat, délután a városházi tárlat kiállításának megnyitójára ment el. 19-én pénteken a pénzügyi és gazdasági igazgatóval, az adóügyi csoport feladatait tekintette át. 20-án részt vett a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány jótékonysági estjén. 22-én találkozott a kerületi főállatorvossal, részt vett a vezetői értekezleten, egyeztetett a HVB vezetőjével konkrét feladatokról, majd este a Média Testület megbeszélésen is részt vett. 23-án a hivatal apparátusi értekezletén adott tájékoztatót, majd jegyzőkönyvvezetők felkészítését tartotta meg. 24-én az illetékes kollégáival egyetemben a jogi iroda pályázatára jelentkezők meghallgatását vezette a délelőtti órákban. 25-én jegyzői értekezleten vett részt, majd Kormány Tamással a Controll Holding Zrt vezérigazgatójával találkozott. 26-án a választási bizottság aktuális ülésén látta el az irodavezetői feladatokat, egyeztetett a VAMÜSZ vezetőjével a választás egyes konkrét kérdéseiről. 27-én a CBA Remíz 10. születésnapi gálájára kapott meghívót fogadta el. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 én az SZSZB választott tagjainak felkészítését tartotta illetékes munkatársával a délutáni órákban. Ezen kívül 29-én részt vett a vezetői értekezleten. 30-án az illetékes munkatársakkal, illetve a rendőrség és a közterület-felügyelet vezetőivel az áprilisi köztisztasági, közbiztonsági bejárás feladatait egyeztette, majd irodavezetői értekezletet tartott. Késő délután koordinálta a márciusi bejárás aktuális feladatait. 31-én a GESZ belső ellenőrzési realizáló értekezletét vezette le, részt vett a Szegfű utcai Puskás emléktábla koszorúzásán, valamint a Puskás Ferenc Általános Iskola 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen. Április 1-jén délelőtt a választással kapcsolatos átvevői feladatok felkészítését végezte, délután a választási iroda tagjai részére tartott megbeszélést. Találkozott a kapitányság vezetőivel, akikkel választási feladatokat egyeztetett. 2-án és 6-án szabadságon volt. 7-én és 8-án a pártok által delegált SZSZB tagok részére tartott felkészítőt. A fentieken kívül 8-án Eördögh Gábor alpolgármester úrral és illetékes munkatársaival rendeletekkel kapcsolatos feladatokat egyeztetett, részt vett az OEVB ülésén, valamint jubileumi jutalmat adott át. 9-én koordinálta az aznapi bejárással kapcsolatos feladatokat, záró értekezletet tartott a HVI tagjai és a jegyzőkönyvvezetők részére. A beszámolás időszakában 53 főszámos és 98 alszámos iktatás történt a jegyző részére. Jegyzői intézkedés: A helyi adóztatás vizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentésben foglaltak végrehajtásáról. A jegyzői hatáskörbe tartozó ügyiratok kiadmányozásáról szóló többször módosított /2007. sz. jegyzői intézkedés módosításáról. Bizottsági titkárok jutalmának számfejtéséről. A TAKARNET program alkalmazásáról. A várakozó anyagok kezeléséről a SCRIPTOR ügyviteli rendszerben. Polgármesteri-jegyzői közös intézkedés: A polgármesteri hivatalban történő jutalom kifizetéséről. Egyéni juttatásról. Aljegyző - Március 16-án részt vett az OEVB ülésén, ezt követően a testület rendes ülésén. - Március 17-én a pályázatra jelentkezett közbeszerzési referens-jelöltek személyi anyagát tekintette át. - Március 18-án a reggeli órákban részt vett a 28. sz. OEVB ülésén. - Március 23-án a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalban részt vett az aktuális az országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatos jegyzői értekezleten. - Folyamatosan részt vett a különböző közbeszerzési ügyekkel összefüggő bírálóbizottsági üléseken, véleményezte a hozzá megküldött ajánlati, illetve ajánlattételi felhívásokat, előkészíttette a különböző eljárásokhoz kapcsolódó szerződéseket. - Március 29-én 10 ügyfelet fogadott, majd elkészítette az ügyfélfogadáshoz kapcsolódó leveleket az érintettek, illetve az eljárásra hatáskörrel rendelkező hivatali irodák, illetve egyéb szervezetek részére. - Március 31-én részt vett a Honvéd pályával kapcsolatos szerződések előkészítésében, aláírásában. - Részt vett az OEVB ülésein. - Elkészítette a polgármesteri hivatal igazgatóinak, illetve irodavezetőinek évi teljesítménycéljait, melyet az érintettekkel megbeszélt. - Véleményezte, illetőleg törvényességi szempontból ellenőrizte a Tulajdonosi Bizottság április 6-ai ülésére beterjesztett írásos anyagokat. - Véleményezte, illetve segített összeállítani a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elé a április 6-ai ülésre előkészített ajánlati felhívásokat és egyéb iratokat. - Április 6-án részt vett a évi országgyűlési képviselő választások igazgatási és jogi főpróbáján. - Részt vett a Tulajdonosi, illetőleg ezt követően a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság ülésén. - Április 7-én több közbeszerzési ajánlat bontásán vett részt, illetve egy alkalommal eredményhirdetésen is.

3 3 - Április 8-án részt vett az OEVB aktuális ülésén, ezt követően a Kispest Kft ügyvezetőjével, műszaki ellenőrével, illetve az általuk felkért közbeszerzési tanácsadóval tekintette át a Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. európai uniós projekt egyes közbeszerzési elemeit. - Április 9-én részt vett az OEVI ülésén, ezt követően a bírálóbizottság ülésén, melyen az április 7-én beadott különböző közbeszerzési ajánlatok hiánypótlás tekintetében történő vizsgálata volt a napirend. - Véleményezte és ellenjegyezte a hozzá megküldött szerződéseket. - Törvényességi szempontból ellenőrizte a képviselő-testület áprilisi, rendes ülése elé kerülő előterjesztéseket. Belső ellenőrzési csoport A április havi testületi ülés napirendjeit érintően az önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal évi belső ellenőrzési jelentések az érintett vezetők által elfogadásra kerültek. A napirendekkel kapcsolatban a testület és az érintett bizottságok részére az előterjesztések elkészültek. A GESZ évi költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenőrzéséről készített végleges jelentést az érintettek részére továbbította. Az intézmény a jelentésben megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervét benyújtotta. A vizsgálat lezárására a realizáló értekezlet megtartásra került. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv elkészítése folyamatban van. Jegyző úr részére tájékoztatók - PH FEUVE, 5 évenkénti külső értékelések a belső ellenőrzést érintően, önállóan működő és gazdálkodó intézmények évi belső ellenőrzési tervek rendelkezésre állása - készítése évi ellenőrzési terven felüli megbízás (PH Adóügyi csoport célellenőrzés) teljesítése. Az ellenőrzésről készített jelentés az érintettek részére átadásra került. A évről áthúzódó VAMÜSZ, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézkedési tervében vállalt feladatok teljesítésének nyomon követése. Belső audit lefolytatásával kapcsolatos közreműködés. A április havi választással kapcsolatos feladatok. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 69 db Építési engedélyek száma: 7 db Használatbavételi engedélyek száma: 7 db Közterület foglalási engedélyek száma: 33 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A Stefánia-ház gödrének betemetése megkezdődött. Az APEH az okmánybélyegekkel kapcsolatos vizsgálatot megtartotta, és mindent rendben talált Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A KVSZ 10. számú mellékletének módosítására az Étv 9. (2) bekezdése szerinti eljárási folyamatot elindítottuk, a tájékoztató leveleket kiküldtük, közben részt veszünk a beruházó és a tervező által rendezett közösségi tájékoztatókon. Április 13-án lakossági fórumot tartunk. Megkaptuk a Puskás Ferenc Ált. Iskola telekalakításra a jogerős határozatát. A telekalakítási térrajzokat átadtuk a jogi irodának, a földhivatali eljárás lebonyolítására. A tornaterem tervezésére nyílt pályázatot írtunk ki. A VAM döntését március10 én átadtuk a Jogi Irodának a tervezési szerződés megkötésére. A évi Wekerletelepi ablakpályázatot a képviselő-testület elfogadta, áprilisban jelenik meg a médiákban a pályázati kiírás. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat.

4 4 Önkormányzati tulajdonú, eladásra szánt telkek iránti érdeklődőket tájékoztatjuk az ingatlanok paramétereiről, beépítési lehetőségeiről. A várospolitikai és fejlesztési bizottság működésével kapcsolatos technikai és titkári feladatokat ellátjuk. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Március 2. Nagyenyed u. 45. * Vas gereben u * Török u.7. * Vas Gereben u * Zrínyi u.152. * Vas Gereben u.126. * Jókai u. 65. * Pozsony u.99. * Kós Tér Parkrekonstrukció Dobó Katica u.84/a. * Március 16. Bercsényi u.34.1/4. * Margit u.1.1/4. * Kolozsvár u.13. * Zoltán u.18.fsz.2. * Fő u.68. * Nagyenyed u.45. * Március 30. Vas Gereben u.126. * Csaba Köz 5 sz. * Tas u.4. * Baross u. 23. * Kós Tér Parkrekonstrukció (Kandelláber) nem javasolja engedélyre Gyámhivatal március 9. és 10. napokon az IRM által szervezett, az új polgári törvénykönyv bemutatásáról szóló konferencián vettünk részt Bánfalviné Bartos Évával március 11-én a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának újonnan kinevezett vezetője Burkáné dr. Nagy Beáta által megtartott régiós gyámhivatal vezetői értekezleten vettem részt március 16-án a Budapest VII. Kerület Gyámhivatalában gyámhivatal vezetői konzultáción vettem részt. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala folytatja vizsgálatát a 9 év alatti átmeneti nevelt kiskorúak ügyében. A hivatal által kért határozatok másolatát megküldtük március 25-én Bánfalviné Bartos Éva kolléganő részt vett a MILTON Kft által szervezett, a polgári törvénykönyv változásairól tartott előadáson, melyen kiemelten a gyermekvédelmet érintő jogszabályok ismertetése történt március 30-án részt vettem az éves jelzőrendszeri gyermekvédelmi konferencián. Az elmúlt hónapban 14 bírósági tárgyaláson vettünk részt. A beadványok, keresetlevelek beadása folyamatos volt. A gyámhivatal a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján látja el feladatait.

5 5 Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 16 Bejelentés és működési eng. köteles tev:. 2 Működési engedély köteles tevékenység: - Megszűnés: 20 Módosítás: 10 Kijelölés: 4 Kereskedelmi szálláshely eng. 1 Telepengedélyezés: Nyilvántartásba vétel: 3 Folyamatban: 1 Megszűnés: 3 Módosítás: 2 Egyéb: 4 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 21 Méhészek bejelentése: 1 Ebnyilvántartás: 3 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 41 Telepeng. ellenőrzés: 2 Hagyatéki helyszín: 12 Ebtartás ellenőrzés: 11 Lakossági panasz vizsgálat: 2 A hatósági ellenőrök március 11-én és 30-án részt vettek a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzéseken. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 105 Tulajdoni lap igény: 19 Kompenzációs beadvány: 219 Hatósági bizonyítvány: Özvegyi: 3 Hagyaték: Leltár: 128 Alszámra érkezett irat: 428 Humánszolgáltatási iroda A 2009-es év normatíva felhasználásának elszámolása megkezdődött. A beérkezett adatok alapján a tételes elszámolás összeállítása folyamatosan történik. Tovább folytatódik a 2009-es év normatíva igénylésének intézményi ellenőrzése Kós Károly Általános Iskolában és a Bóbita óvodában. Irodánk elvégezte az oktatási minisztérium által kiadandó rendeletekben megpályázható támogatások előkészítését. (pedagógus továbbképzés, Zeneiskola támogatása, érettségi támogatása, gyógypedagógiaiés osztályfőnöki pótlék kiegészítésének támogatása). A 2010/2011-es tanév előkészítése folytatódott, a tanköteles korú gyermekek listáját körzetek szerinti bontásban az iskoláknak irodánk megküldte. A fővárostól kapott óvodai valamint iskolai beiratkozási hirdetményeit a kerületi közintézmények között irodánk szétosztotta. A KOSIE Bizottság, döntést hozott a év során a képzési és információs keretből támogatott pedagógus továbbképzésekről. Módosításra került az Ady Endre Általános Iskola, valamint az Eötvös József Általános Iskola alapító okirata.

6 6 Irodánk előkészítette és részt is vett a Tarka-barka Óvoda Szülői Közössége által kezdeményezett értekezleten, melynek témája a gyermekétkeztetés minőségének javítása. Az egyeztetésre meghívást kapott az ELAMEN Rt. vezetősége. Az ételek minőségének ellenőrzésére irodánk felkérte az ÁNTSZ-t. Részt vett irodánk az óvodai helyi nevelési programok módosítását segítő - az OH által szervezett - országos konferencián. Az óvodai nevelési programok elkészítéséhez segítséget nyújtott az iroda az óvodavezetői munkaközösségi foglalkozás keretében. Elkészíttette irodánk a évi költségvetés számszaki tábláit, valamint a évi beszámoló tábláit. Leosztásra került a évi kerületi szociális étkezési támogatás, erről az intézmények írásban értesültek. Testületi előterjesztést készített Irodánk a gyermekétkeztetési díj módosításához, valamint módosításra került a szociális rendelet. Az alapellátási szolgálatok évi munkájáról a beszámolókat a KOSIE bizottság elé terjesztette Irodánk, melyet a bizottság elfogadott. A Kispesti Egészségügyi Intézet jelentését is megtárgyalta a bizottság a KT elé a zárszámadással együtt kerül. Az éves statisztikákat illetve lakosságszám igazolást elkészítette Irodánk az Egészségügyi Minisztérium és REP felé. A Heim Pál Gyermekkórház gyermekek ügyeleti ellátásával kapcsolatos támogatási kérelmét szakmailag elbírálta az iroda, az ezzel kapcsolatos szerződés/szerződésmódosításra vonatkozó levél nem érkezett a Heim Pál Gy. Kh. főigazgatójától. Egyeztető megbeszéléseken vesz részt a 10 Dél-Pesti kerülettel, akiknek szintén a Heim Pál látja el a gyermekorvosi ügyeletét. Az egyeztetéseken előbbre léptünk: a Kórház által eredetileg kért 401,7 eft helyett mostani állás szerint 142,2 eft-ot kellene havonta fizetni a Heim Pálnak. Ez az eredeti összeg 35,4%-a fogászati szűrővizsgálat meghosszabbításra került március hónapra is, a hivatal dolgozói részére. Az iskola orvosi rendelők hiányosságai felmérésre kerültek (telefon, egyes kézi műszerek, kötszerek stb.) A KOSIE bizottság döntésének megfelelően kiírásra került a évi közművelődési tevékenységet támogató önkormányzati pályázat, valamint a nyári tábori pályázat. A KIFŐ képviselői és a bizottsági tagjai a vetélkedő II. fordulójára beküldött alkotásokat értékelték. Részt vett a KIFŐ a március 15-ei koszorúzáson. A diákolimpiai versenysorozatban a sakk csapatbajnokság mérkőzései kerültek megrendezésre. Az Ady iskolában megrendezett versenyen 6 iskola 14 csapata mérkőzött meg egymással. A kispályás labdarúgó bajnokságban három korcsoportban szervezte meg Irodánk a tavaszi fordulókat. Lebonyolította Irodánk a középiskolás úszóversenyünket, melyet az V. kerületi Sportcsoport munkatársaival közösen szervezett meg az Iroda. Iskolai váltóban a Károlyi Gimnázium csapata 2. helyezést ért el. Elkezdődött a Tavasz Kupa asztalitenisz versenysorozat előkészítése. Téli túrát szervezett Irodánk a Hármashatár-hegyre, melyen az Ady iskolából vettek részt gyerekek. Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens: Március 15-i kerületi ünnepségekről kért tájékoztató megküldése a BFVB részére. A évi CV. Tv. alapján folyamatos a gazdálkodó szervektől ingatlanokról, gazdasági, anyagi szolgáltatásairól szóló jelentések további gyűjtése. Humánszolgáltatási csoport Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 3 fő átsorolását, 8 fő helyettesítését és 1 fő jubileumi jutalmazásához az intézkedést. Projekt menedzser munkakörbe a Társadalmi Kapcsolatok Irodához felvettünk 1 főt december 31. napig, a pályázati ügyintéző álláshelyre a Bíráló Bizottság döntése alapján 1 fő nyert felvételt. A Társadalmi Kapcsolatok Irodán 1 fő ügyintéző közszolgálati jogviszonya megszűnt. A közbeszerzési referens álláshelyre kiírt pályázatra történő jelentkezők egyike sem felelt meg a pályázati feltételeknek. A továbbképzési terv keretében építésügyi vizsgára kötelezett, 1 főt az Építéshatósági Iroda munkatársát május hónapra beiskoláztuk. A május havi közigazgatási alapvizsgára 2 fő, közigazgatási szakvizsgára 1 fő jelentkezését intéztük el.

7 7 ISO Minőségügyi referens tájékoztatója A tavalyi auditok utóellenőrzése lezárult, az éves belső auditálás folyamatban van. A CAF (Common Assessment Framework - Közös Értékelési Keretrendszer) kutatás értékelését a konszenzusteremtő megbeszélést követően a Controll Zrt. elkészítette. Az ügyfélelégedettség meghatározásához készült Felmérő adatlap című nyomtatványból idáig 82 db érkezett. A beszállítói team az elmúlt időszakban 1 ülést tartott, melyen 4 cég minősítése történt meg. Jogi iroda A március 03. napja óta eltelt időben a következő bírósági tárgyalásokra került sor. A Berta József és társa felpereseknek a Földhitel és Jelzálogbank és társai (az Önkormányzat III. r. rendű alperes) ellen kártérítés (gyámhivatali eljáráshoz kapcsolódó) megállapítása iránti perében a felperesek ismételten nem pontosították a keresetüket, immár pártfogó ügyvéd képviseletével; gyakorlatilag nincs tárgyalható kereset előterjesztve, a bíróság ennek ellenére szakértői bizonyítást rendelt el. Az Önkormányzat felperesnek a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal alperes - akinek pernyertessége érdekében Kompó Zoltán, Kompó Judit és Kompó Zsolt beavatkozott ellen folyó per megszüntetésre került; a jogerős közigazgatási határozatban foglalt marasztalási összeg már korábban kiegyenlítésre került (településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási eljárás). A Borlói Mátyás és társa felperesnek a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal I. rendű és az Önkormányzat II. rendű alperes elleni, kisajátítási kártalanítás iránti ügyben közbenső ítéletében a Fővárosi Bíróság az I. rendű alperes döntését részben megsemmisítette, új eljárásra utasította a kisajátítás egyék célját (városrendezés) ismételten vizsgálandóan. A döntés ellen felülvizsgálati kérelem benyújtása indokolt a Legfelsőbb Bíróság felé. Az Önkormányzat felperesnek az Ezüst-Ötvös Bt. alperessel szembeni perében - mely a /2 hrsz. alatti, természetben Budapest XIX. Pozsony utca 67. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati díj megfizetése iránt folyt (ún. Karton utcai játszótér) a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság ítélete ellen benyújtott fellebbezésünket a Fővárosi Bíróság a Fővárosi Önkormányzat perben tett korábbi nyilatkozataira alapozva elutasította. A Fővárosi Önkormányzat lényegében úgy nyilatkozott, hogy nem jogosított fel minket az ingatlan hasznai szedésére mindaddig, amíg a perbeli ingatlan vételárat teljes egészben meg nem fizettük számára, és tulajdonjogunk bejegyzésre nem kerül. Írásos ítélet még nem áll rendelkezésünkre. A LAKÉV Kft. felperesnek az Önkormányzat alperes ellen vállalkozói díj (közcsatorna építése) megfizetése iránt folyó perében a Fővárosi Bíróság által meghozott ítélet elleni fellebbezésünket az Ítélőtábla elutasította, az elsőfokú ítéletet helyben hagyva kötelezett minket ,- Ft és kamatai valamint perköltség megfizetésére a felperes javára. Írásos ítélet még nem áll rendelkezésünkre. Az iroda továbbra is közreműködik a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által előkészített bérleti és egyéb szerződések véglegesítésében és megkötésében, valamint az iroda egyéb jogi ügyintézést igénylő ügyeinek ellátásában; a beszámolási időszakban például lakásingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére, bérleti szerződés módosításokra; valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre került sor. Az iroda közreműködik továbbá az egyéb társirodák által kötött szerződések elkészítésében; a beszámolási időszakban például a húsvéti vásárhoz kapcsolódó szerződés, kommunikációs és rendezvényekhez kapcsolódó szerződések, támogatási szerződések, a Puskás Iskola telekalakításához szükséges nyilatkozat, stb. tekintetében. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos; a beszámolási időszakban egy hagyatéki tárgyalásra került sor. A birtokvédelmi ügyek ellátása szintén folyamatos; a beszámolási időszakban 1 tárgyalás megtartására került sor; 3 db helyt adó határozat, 1 db elutasító határozat, 1 db érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés és 1 db eljárást megszüntető végzés született. Az iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján az általa végzett tevékenységekről a következő tájékoztatást adom.

8 8 Lezárult eljárások: Külső tanácsadó bonyolításában a Vállalkozási szerződés, tárgya: A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat III. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. Ady u. 110.) akadálymentesítési munkálatainak tervezése és kivitelezése tárgyú közösségi rezsimben indult eljárás eredménytelen, mivel az ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel nem tett megfelelő ajánlatot. - Külső tanácsadó bonyolításában a Vállalkozási szerződés, tárgya: A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat V. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. József Attila u. 77.) akadálymentesítési munkálatainak tervezése és kivitelezése tárgyú közösségi rezsimben indult eljárás eredménytelen, mivel az ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel nem tett megfelelő ajánlatot. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: A külső közbeszerzési tanácsadó által a Vállalkozási szerződés keretében a TÁMOP /1 program keretében kompetencia alapú oktatás bevezetése Kispesten megvalósítása során pedagógus továbbképzési szolgáltatások, valamint szaktanácsadói szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás; Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Kispesti Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Bp., XIX. ker. Klapka u Csokonai utca 9. szám közötti sportpálya átépítési és felújítási munkái tárgyú közbeszerzési eljárás; Vállalkozási Szerződés keretében a Bp., XIX.. Ker. Kossuth u Zrínyi u. 27. sz. közötti játszótér rekonstrukciós kiviteli munkái tárgyú közbeszerzési eljárás; Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Kispesti Önkormányzat tulajdonában és a VAMŰSZ kezelésében lévő Budapest, XIX. ker. Csokonai utca 9. szám alatti Általános Iskola udvarán 22x42 méter alapterületű korszerű műfüves sportpálya építése és az iskola udvarán a meglévő játszóudvar felújítása, valamint a Bolyai Általános Iskola udvarán 21x42 méter alapterületű futballra alkalmas műfüves sportpálya és hangtompított kerítés építése tárgyú közbeszerzési eljárás; Bérleti Szerződés keretében a Közterületi-térfigyelő rendszer, illetve azok tartozékainak bérlésére vonatkozó Bérleti szerződés megkötése tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás; Külső tanácsadó által készített Vállalkozási szerződés keretében a Budapest XIX. Ker. Nagysándor József utcai központi játszótér II. ütemének park, kamaszok játszótere, fitnesz pálya rekonstrukciós és építési kiviteli munkái - tárgyú közbeszerzési eljárás; Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. ker. Irányi Dániel u. Móricz Zsigmond u. sarkán görpark építés I. ütem - tárgyú közbeszerzési eljárás; Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat III. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. Ady u. 110.) akadálymentesítési kiviteli tervkészítési munkák elvégzése, kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkáinak megvalósítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás; Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat V. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. József Attila u. 77.) akadálymentesítési kiviteli tervkészítési munkák elvégzése, kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkáinak megvalósítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás; Folyamatban a szerződés módosításáráról szóló tájékoztató KÉ-ben történő megjelentetése: A évben a Közterületi-térfigyelő rendszer, illetve azok tartozékainak bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásaképpen megkötött Bérleti Szerződés módosítása; Szerződés részteljesítéséről szóló tájékoztatók feladása a KÉ-ben történő közzétételre megtörtént: Az 1 db PACS és foszforlemezes rendszer telepítése általános radiológiai és mammográfiás alkalmazással a meglévő intézményi informatikai rendszeréhez történő integrációval, a szükséges eszközökkel és szoftverekkel tárgyban megkötött szerződés részteljesítéséről tájékoztató; A szilárd burkolatú utak vagy/és járdák és parkolók karbantartási, javítási munkáinak elvégzése tárgyában megkötött szerződés részteljesítéséről szóló tájékoztató. Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató feladása a KÉ-ben történő közzétételre megtörtént: A Kispesti Egészségügyi Intézet földszinti főbejárati előterének felújítási munkainak elvégzése; a megkötött szerződés felbontásra került Vállalkozó és megrendelő közötti közös megegyezéssel.

9 9 Okmányiroda Március 19-én ügyeletet tartottunk óráig a évi országgyűlési képviselőválasztás külképviseleti névjegyzékbe vételéhez és ajánlószelvény egyeztetéshez. Folyamatosan történik az IVSZR rendszerben elektronikus úton a névjegyzék továbbvezetése, az igazolások kiadása a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz. Március 1-jétől új felületű és szerkezetű kormányzati portálon intézhetik az állampolgárok elektronikus úton az ügyeiket. Az átállás nem volt zökkenőmentes. Az átalakítás célja, hogy az oldal egyszerűbb, áttekinthetőbb formában biztosítsa az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az egyik legfontosabb újítás, hogy az Ügyfélkapu belépési pont helyett valóban kapuvá vált, a belépett felhasználó a saját, személyes ügyfélkapujába érkezik, melynek felépítése és működése egy személyes postafiókhoz hasonlít. Március hónapban az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága irodánkon ellenőrzést folytatott az úti okmányok kiadásával kapcsolatos, a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyvkiadásával kapcsolatos eljárási illetékekkel kapcsolatban. A munkafolyamatot rendben találták, az eljárásban szabálytalanságot nem tapasztaltak. A vizsgálatról jegyzőkönyv készült, a jelentést későbbiekben küldik meg jegyző úr részére. Az ISO-nak megfelelően irodai megbeszélést tartottam, ahol értékeltem a év I. negyedében végzett munkát. Átadtuk a évi teljesítményértékelési szempontok kitűzését az iroda munkatársai részére. Március hónapban az ALBA COMP munkatársai elvégezték az irodai gépek és nyomtatók karbantartását március közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 386 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 8 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 8 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 477 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 93 db útlevél adatfelvételezés: 212 db törzskönyvkiadás: 529 db forgalmi engedély kiadás: 716 db lakcímkártya kiadás: 693 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 42 db ügyfélkapu 99 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon ill. pénztáron keresztül, valamint 751 db számla került kiállításra. Elkészítettük a 2009.évi zárszámadásról szóló rendelet tervezetet. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft. Folyószámla állomány: 20 M Ft Átadásra kerültek a 2009.évi beszámoló leltárai, analitikái a könyvvizsgáló részére. Beküldtük a MÁK részére a Polgármesteri Hivatalra elkészített, valamint az intézményekkel összesített 2009.évi beszámolót és a Mérlegjelentést. Elkészítettük a Magyar Államkincstár részére beküldésre kerülő Polgármesteri Hivatalra, valamint az intézményekkel összesített 2010.évi költségvetést. A Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen

10 Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 9 % 10 Polgármesteri kabinet iroda Március 9-én megkezdődött a nyugdíjasok részére szervezett ingyenes számítógép-kezelő tanfolyam. A Fővárosi Közgyűlés március 11-i döntésének köszönhetően a Nagykőrösi út teljes kispesti szakaszán megépülhet a zajvédőfal. Március 15-én a Kossuth téren került megrendezésre az es szabadságharc emlékére szervezett önkormányzati ünnepség. Március 17-én a Kispesti Kaszinóban került sor a kispesti Civil Fórum összejövetelére. Március 18-án nyílt meg Molnár Krisztina képzőművész kiállítása a Városháza aulájában. Március 22-én fogadta a polgármester Isztambul Pendik nevű kerületének küldöttségét, s egyeztetett a testvérvárosi kapcsolat lehetőségéről. A Mondj Nemet! drogmegelőzési program keretében, Alternatív módszerek a prevencióban címmel rendeztek konferenciát március 22-én a KMO-ban. Március 17-én a Kispesti Uszodában rendezték meg a hagyományos Tavaszi Úszó Kupát. Március 27-én, immáron ötödik alkalommal került sor az elektromos hulladékok ingyenes lakossági begyűjtését célzó kerületi akcióra. Március 30-án került sor a központi játszótér I. ütemében elkészült részének átadására. A Puskás Ferenc emlékére szervezett ünnepségek keretében koszorút helyeztek el a Szegfű utcai Iskola falán elhelyezett domborműnél és a Bozsik Stadion bejáratánál lévő emléktáblánál. A Puskás Ferenc díj átadására is a stadionban került sor. Megkezdődött a jelzőrendszeres segítségnyújtást lehetővé tévő, új, korszerű készülékek kiadása, illetve cseréje, melyek elsősorban az idős, illetve mozgásában korlátozott kispestiek részére nyújtanak segítséget, ha bajba kerülnének. Folyamatosan ellátjuk a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (közel 500 fő felkészítése, közlemények, OEVB ülések előkészítése, dokumentumok megjelentetése, a szavazóköri és választókerületi eredmények ellenőrzése, rögzítése, megállapítása, stb.) Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben március 03. és április 06. között 241 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből az új feljelentések száma 110 darab. Március hónapban a tulajdon elleni cselekmények elkövetői ellen 39 db feljelentés érkezett be a szabálysértési irodára, melyből 16 esetben az elkövető személye ismeretlen volt. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a Zöldprogram Iroda, és a társhatóságok, a vizsgált időszakban, 40 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Március hónapban két alkalommal került sor a rendőrség és a közterület-felügyelet közreműködésével, akció nap megszervezésére. Az iroda folyamatosan tett eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 32 esetben érkezett megkeresés irodánkra. Március hónapban került sor a hivatal belső auditálására, melyben az iroda három auditora is aktívan részt vett. Az iroda munkatársainak egyéni teljesítmény követelményei szintén ebben az időszakban kerültek meghatározásra, a képviselő-testület által még január 20.-án elfogadott, a közigazgatási szerv kiemelt céljai -nak figyelembe vétele mellett.

11 11 Szociális és gyermekvédelmi iroda A Szociális és Lakásügyi Bizottság az előző beszámoló elkészítését (2010. március 2.) követően március 11-én rendkívüli-, majd március 25-én rendes ülést tartott és az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1. Rendelet-tervezet a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről 2. Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 17/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről 3. Szociális és költségelvű bérlakáspályázat kiírása 4. Összefoglaló beszámoló azon hajléktalan személyek ellátását biztosító szociális szolgáltató/intézmény ellenőrzéséről, melyek működését a Kispesti Önkormányzat jegyzője engedélyezte 5. Tájékoztatók és beszámolók a hajléktalanok évi ellátásáról a) A Vöröskereszt pénzügyi és szakmai beszámolója a Nappali Melegedő évi működéséről és a évben végzett utcai szociális munkáról (benne: tájékoztatás a Vöröskereszt Szolgáltatóház működtetésének évi tapasztalatairól) b) A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház beszámolója a évben végzett utcai szociális munka tapasztalatairól c) A Misszió Alapítvány tájékoztatója a hajléktalanok évi utcai szociális gondozásáról 6. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos egyedi ügyben javaslattétel 7. Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A szociális és lakásügyi bizottság 97 fellebbezést terjesztett előzetes véleményezést és javaslattételt követően a képviselő-testület elé másodfokú döntésre. A bizottság következő ülése április 29-én lesz. A Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól 2009 című statisztikai adatlap a KSH Miskolci Igazgatósága részére határidőben március 31-éig megküldésre került. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelmi Intézmények Felügyeleti Osztálya részére megküldésre került a évi bűnmegelőzési jelentés összeállításához szükséges statisztikai adatlap. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek minden évben január 1-jétől április 30-áig nyújthatják be gépkocsiszerzési-, gépkocsiátalakítási-, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. Ezen ellátásra 49 fő szerzett jogosultságot. Április 30-át követően támogatást kizárólag az ezen időpontot követően kialakult állapot kapcsán lehet megállapítani, időarányos összegben. Gépkocsiszerzési támogatásra való jogosultság 4 személy esetében került megállapításra. Szociális rászorultsági alapon ez évben már 103 fő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg, és állítottuk ki részükre az erről szóló hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé. A rászorultságot a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni helyzete alapozza meg. Átmeneti segély, hátralék-kiegyenlítő támogatás, temetési segély, valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügykörökben az elmúlt három hónapban összesen 854 esetben került sor jogosultságot megállapító döntés meghozatalára. Az említett ellátások iránt egyre fokozottabb igény mutatkozik. Folytatódik ez évben is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának növekedése: míg december 31-én 594 család (1011 gyermek) volt jogosult ezen természetbeni ellátásra, március 31-én már 625 család (1067 gyermek). Közgyógyellátásra 351 személy jogosultságát (177 méltányossági, 174 alanyi) állapítottuk meg és 380 kérelmező esetében (218 méltányossági és 162 alanyi) kezdeményeztük az egyéni gyógyszerkeret meghatározásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadását. A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére Ft térítési díjat utaltunk át a méltányossági jogosultak után, mely adatok alapján a térítési díj egy jogosultra jutó átlagos összege Ft. A lakásfenntartási támogatásra jogosultak jelentős hányada minden év első negyedévében nyújtja be igényét jogosultságának újabb egy évre történő megállapítása iránt. Ezzel indokolható a támogatásra jogosultak létszámában az év első két hónapjában tapasztalható átmeneti csökkenés. E támogatásban december 31-én 957-, január 31-én 930-, március 31-én azonban már 951

12 12 személy/háztartás részesült. A kedvezményezettek 69%-a számára a megállapított támogatást havonta a szolgáltatóhoz történő átutalással, azaz természetben biztosítjuk. Ez évben az adósságkezelési szolgáltatás keretében megállapított és a felsorolás szerinti hitelezőkhöz átutalt adósságcsökkentési támogatás biztosításával 64 család hátralékát sikerült teljes mértékben rendezni. Társasházak 24 fő Díjhátralékkezelő Pénzügyi Zrt. 14 fő Lakásszövetkezet 12 fő Fővárosi Gázművek Zrt. 7 fő VAMÜSZ 7 fő Jelenleg 87 személy rendelkezik adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságának megállapításáról szóló határozattal, az alábbi hitelezők szerinti bontásban: Fővárosi Gázművek Zrt. 26 fő Társasházak 25 fő Díjhátralékkezelő Pénzügyi Zrt. 11 fő Lakásszövetkezet 8 fő VAMÜSZ 15 fő FŐTÁV Zrt. 2 fő A szociális előirányzatok március 31-i teljesítési adatai szerint sajnos már hat szakfeladaton léptük túl az időarányos (24,99%) teljesítés mértékét: - lakásfenntartási támogatás (25,94%) - rendszeres szociális segély (30,42%) - ápolási díj (25,72%) - időskorúak járadéka (26,14%) - anyasági támogatás (26,79%) - adósságkezelési szolgáltatás (38,12%) Krízistámogatás iránti kérelmet április 30-áig fogadhatunk a módosított 36/2009.(VI.24.) Kormányrendelet alapján. Ez évben a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz 40 beadványt továbbítottunk a jegyzői igazolással kiegészítve. Elutasító döntés meghozatalára 1 kérelmező esetében került sor. A jogos kérelmek különös méltánylást érdemlő okok szerinti megoszlása a következő: - munkahely elvesztése 34 fő - törlesztő-részlet növekedése 2 fő - jövedelemcsökkenés 4 fő A hivatkozott jogszabály legutóbbi, március 24-étől hatályos új rendelkezése lehetőséget ad a szociálés nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek arra, hogy az előirányzat terhére a szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program megvalósítására, az előirányzat javára február 12-éig teljesített befizetések legfeljebb 6%-a erejéig külön támogatási keretösszeget különítsen el. A házi segítségnyújtást igénylő személyek gondozási szükségletének vizsgálata céljából létrehozott Szakértői Bizottság ez évben három alkalommal tartott ülést és az előadó szakértő által készített értékelés alapján együttesen 13 személy napi gondozási szükségletének időtartamáról adott ki szakvéleményt. Elkészült a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet-tervezet. Kidolgozásában a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ is közreműködött. Aljegyző asszony a törvényességi vizsgálatot elvégezte. A rendelet-tervezetet a szociális és lakásügyi bizottság a március 25-én tartandó ülésén megvitatta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. A rendeletet a képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja. A rendelkezésre álló határidő április 15. előtt végrehajtották munkatársaim a december 31-i állapot szerinti teljes közgyógyellátotti jogosulti lista tételes egyeztetését. Az összeállított javító lapot a Középmagyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére március 22-én megküldtem.

13 13 Társadalmi kapcsolatok irodája Az elmúlt testületi ülés óta (2010. március 16.) az irodát érintően az alábbi fontosabb események történtek: Az önkormányzati intézményeket és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A Kispesti Pszichocentrum (Forrásház) című pályázathoz a kiviteli tervek tervellenőrzése megtörtént. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan a Puskás Iskolára és a Napraforgó Óvodára vonatkozóan a támogatási szerződés megkötése megtörtént a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A Puskás Iskola eszközbeszerzése lezajlott. A TÁMOP / azonosítószámú Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja c. pályázatunk tekintetében folyamatos az előrehaladás. A 2. sz. PEJ-t és a 2. sz. kifizetési igénylést benyújtottuk a közreműködő szervezethez. A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat támogatási szerződése hatályba lépett, mivel a Fővárosi Önkormányzattól megkaptuk az aláírt tulajdonosi hozzájárulást. A Zahora Kft. leszállította a kiviteli terveket, jelenleg zajlik a tervellenőrzés. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság a április 6-i ülésén tárgyalja. A TÁMOP Lépésről lépésre pályázat lebonyolítása a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjólét Központ szakmai vezetésével és a KIJE közreműködésével folyamatosan zajlik. Benyújtottuk az első projekt előrehaladási jelentést és az első kifizetési kérelmet a közreműködő szervezethez. A TÁMOP kódszámú uniós kompetenciafejlesztés pályázathoz kapcsolódóan márciusban is helyszíni ellenőrzést tartott a közreműködő szervezet. Áprilisban zárul a közbeszerzéshez kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő kiválasztása (egy ajánlat érkezett be). A KMOP EU-s akadálymentesítési pályázatok (III., V. Gondozási Központ) kapcsán a kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelezés megvalósítására irányuló közbeszerzési felhívás bontása február 18-án megtörtént, azonban eredménytelenül zárult az eljárás. A Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján az önkormányzat új eljárást indított, mely jelenleg folyamatban van. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázatot a ROP Irányító Hatóság 40 millió Ft-tal támogatja, az illetékes irodákkal megkezdjük a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítését. A kisebbségi ügyeket az erre a feladatra kijelölt kollégánk folyamatosan intézi. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága üléseinek előkészítését munkatársunk folyamatosan végzi. Megszervezte a 102. és 95. életévét betöltő kispesti lakosok köszöntését. Egyik munkatársunk részt vesz az országgyűlési választásokat előkészítő választási iroda munkájában. Irodánk részt vett a Kispesti Rászorultak Alapítvány március 20-i báljának szervezésében. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: A Kossuth tér számú ingatlan értékesítésére január 29-én ismételten pályázatot írtunk ki, a lakásokat és a beépíthető tetőteret egyenkénti licitálásra hirdettük meg. A jelentkezési határidő március 22-én lejárt, az érdeklődések ellenére jelentkezés nem volt. 9 db lakást március 1-től licitálásos, versenytárgyalás keretében történő eladásra hirdettünk meg, a pályázatok benyújtásának határideje március 29, jelentkező nem volt. A Bp. XIX. Táncsics M. u. 1. sz. alatti üres, korlátozottan forgalomképes nem lakás célú helyiséget licitálásos, versenytárgyalás keretében történő bérbeadásra meghirdettük, jelentkezési határidő 2010.április 7. 4 db ingatlant ( Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésére meghirdettünk, a jelentkezési határidő: május 26. A főváros és a kerület a tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos tárgyalásokat, egyeztetéseket folyamatosan végezzük.

14 14 Az Ady E.u sz és az Űllői út Báthory u Kisfaludy u alatti ingatlanokat licitálásos pályázaton meghirdettük, a jelentkezési határidő június 7. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt négy ingatlan megvételére a Képviselő-testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78. és 79. sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. Az éves ingatlankataszterről szóló statisztika készítése folyamatban van, határideje március 20. A lakás és nem lakás célú helyiségek éves statisztikáját elkészítettük és továbbítottuk. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik A panel pályázatok szerződései a jogi Iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a három hónapot elérő hátralékosok részére a felszólítást kiadjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. A februári felszólítások alapján márciusban 2 szerződés került felmondásra, márciusban további 5 bérlő felszólítása volt szükséges. 2 ügyben a jogerős bírósági ítélet alapján megindítottuk a végrehajtási eljárást. A képviselő-testület döntése értelmében az Esztergom, Árok u. 44.sz.alatti ingatlan 55 M Ft-ért történő értékesítése céljából megkerestük Esztergom Város Önkormányzatát, válaszuk december 10-én érkezett, az ingatlant részletfizetéssel 2 év alatt fizetnék meg Az ajánlattal kapcsolatban az áprilisi testületi ülésre előterjesztést készítünk. Az ingatlan őrzésével kapcsolatban megállapodást kötöttünk a szomszédos ingatlan tulajdonosával, a Neuzer Kft.-vel. A lakóközösségi pályázathoz az előterjesztést elkészítettük, a Tulajdonosi Bizottság a márciusi ülésen döntött a kiírásról, március 2-től április 30-ig. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Az elmúlt időben 4 db felszólítást adtuk ki. Két ügyben részletfizetési megállapodást kötöttünk a hátralék megfizetésére, egy megállapodás megkötése folyamatban, egy ügyben az elbíráláshoz megkerestük a.szociális irodát A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ értesítései alapján a Földhivataltól 13 esetben kértük a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 2 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatban polgármesteri hatáskörben 7 db ügyben született döntés (3 db szerződéshosszabbítás, 2 db szerződés módosítás, 1 szerződés közös megegyezéssel megszüntetése) Lakbértartozások, peres ügyek: a folyamatban lévő lakáskiürítési perekben új ítélet nem született. Egy jogerős ítélettel lezárt ügyben a végrehajtási eljárás indítása folyamatban van. A végrehajtási eljárás alatt álló ügyekben december 1-jétől március 1-jéig tartó moratórium lejárt. Két ügyben kitűzte a végrehajtó a kilakoltatást márciusra, ezek elhalasztását kértük a fűtési szezon végét követő időre. A halasztási kérelmünk alapján a végrehajtó április 19-re és május 4-re tűzte ki az új időpontokat. Távhőtartozás esetén az önkormányzat mint tulajdonos készfizető kezesként felel a bérlőért. Eddig 4 bérlővel a már megfizetett adósság önkormányzatunk felé történő kifizetésére részletfizetési megállapodást kötöttünk, márciusban további egy megállapodást kötöttünk, egy megállapodás előkészítése még folyamatban van. A 6 bérlő összes távhőtartozása 2,3 millió Ft. Lejárt bérleti szerződés esetén 3 ügyben indítottunk lakáskiürítési pert, mivel a szerződés hosszabbítására tartozás miatt nem volt jogszabályi lehetőség. A Szociális és Lakásügyi Bizottság március 16-tól április 2-ig lakáspályázatot hirdet, a pályázatokat ügyfélfogadási időben folyamatosan fogadjuk.

15 15 Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 5 db volt, egyéb jelzáloggal kapcsolatos ügy 2 db volt. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg már csak 12 életjáradéki szerződéssel működik, a program a képviselő-testület döntése alapján március óta megszűnt, új szerződést nem kötünk. Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban 5 döntés született, 2 esetben igazolást adtunk ki utóbb megszületett gyermek esetén a kedvezmény igénybevételéhez. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda az utolsó vezetői értekezlet óta eltelt időszakban (2010. március április 6.) az alábbi feladatokat végezte el: Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk: 17 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 9 db járdahibával összefüggésben 10 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 1 db közvilágítási problémára vonatkozóan 7 db üzemképtelen gépjárműre vonatkozóan 8 db egyéb városüzemeltetési témakörökben A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. Vonatkozó időszakban irodánkhoz kb. 6 írásos megkeresés érkezett, a bejelentések nagyobb hányada telefonon történik (bejelentés, általános tájékoztatáskérés, továbbá a Zöldprogram Iroda hatáskörét érintő bejelentések, stb.). Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járdakarbantartás: 98 helyszínen, kb. 750 m 2 útfelületet érintően rendeltünk meg a balesetveszély-elhárítás érdekében kisebb-nagyobb mértékű útjavítási munkálatokat a vonatkozó időszakban, április 2-i határidővel. A javítások készre jelentése megtörtént. 4 helyszínen, kb. 30 m 2 -t érintően rendeltünk meg útjavítási munkálatokat útsüllyedés okozta problémák javítása érdekében. 25 helyszínen, kb. 350 m 2 felületen rendeltünk meg és ütemeztünk be járdajavítási munkálatokat, április 30-i határidővel. Írásban kértük a Fővárostól a Szabó Ervin utca Teleki utca sarkán a járda javítását garancia keretében. Útüzemeltetés: 1 alkalommal továbbítottunk a BDK Kft.-nek közvilágítási hibát. Kezdeményeztük a Fővárosi Vízművek Zrt. felé a Zalaegerszeg utca Thököly utcai kereszteződésnél található tűzcsap átépítését vagy megszüntetését. 1 esetben járdaburkolat sürgős helyreállítását kértük a Vilati Kft.-től. 3 esetben jeleztünk sérült, balesetveszélyes fedlapot és 1 esetben ismeretlenek által megrongált oszlopokat a T-Com Zrt. felé, és kértük intézkedésüket.. 2 esetben víznyelő- illetve csatornatisztítást kértünk a Fővárosi Csatornázási Művektől. 4 esetben kértük sérült KRESZ-tábla javítását, 8 helyszínen jeleztünk sérült oszlopot illetve korlátot az FKF Zrt. felé. 16 db üzemzavar bejelentés érkezett február hónapban a közművektől, ezen belül 10 db a Fővárosi Vízművek Zrt., 4 db a Fővárosi Gázművek Zrt., 2 db az FCSM Zrt. részéről. Írásban kértük a Pozsony utcai szikkasztóárok tisztítását az FKF Zrt.-től. Forgalomtechnika: Szakmailag előkészítettük a forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére vonatkozó pályázatot. A pályázatok benyújtási határideje március 26-a volt. A beérkezett pályázatok értékelése megtörtént.

16 16 Szintén megtörtént a forgalomcsillapító küszöbök építésére vonatkozó pályázat szakmai előkészítése. A pályázatok benyújtási határideje ez esetben is március 26-a volt. A pályázatok értékelését és a II. fordulóra történő meghívási javaslatot előkészítettük a VAM részére. Megrendeltük a hiányzó illetve sérült parkolásgátló oszlopok cseréjét, kihelyezését a József Attila utca Fő utcai, a József Attila utca Dobó Katica utcai, illetve a Temesvár utca Kassa utcai kereszteződéseknél. A Dobó K. u. 7. sz. előtt szintén parkolásgátló oszlop-pótlást rendeltük meg. A vonatkozó időszakban 66 db tehergépjármű behajtási kérelmét véleményeztük a Parking Kft. kérésére. Kezdeményeztük a Nádasdy utca Kossuth Lajos utcai csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálatát és március 09-én részt vettünk a helyszíni szemlén. A forgalomtechnikai üzemeltető FKF Zrt. üzemeltetői véleményében tájékoztatta irodánkat, hogy a Kossuth Lajos utcában lassító harántcsíkok felfestését kezdeményezte a BFFH Közlekedési Ügyosztálya felé a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. A Földváry utca fogalmi rendjének felülvizsgálatára kértük fel a forgalomtechnikai üzemeltető FKF Zrt.-t a szabálytalanul parkoló járművek miatt. A FKF Zrt. felé mozgáskorlátozott parkoló kialakítási kérelmet továbbítottunk (Csokonai utca 22.) Fejlesztési-felújítási feladatok Térfigyelő rendszer: A április 1-től március 31-ig terjedő időszakra szólóan a kamerák bérlésére a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, új eljárás van folyamatban. Jelen időszakban megtörtént a 25. kamera felszerelése, az ELMÜ-vel való egyeztetés folyamatban van. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan az I. negyedévi rendőrségi tájékoztatót az 4. sz. melléklet tartalmazza. Kerékpárút hálózat fejlesztés A kiviteli tervek készítésével kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk a tervezővel és az érintett társirodákkal, társszervekkel, a teljesítési határidő: március 31. volt. Az Uniós pályázathoz szükséges ún. tervellenőri feladatvégzésre árajánlatkérést bonyolítottunk le és szerződést készítettünk elő. A közbeszerzési eljáráshoz a szakmai anyagot készítjük elő. Parkolóépítés Árajánlatkérést küldtünk a XIX. kerületi Rendőrség melletti parkoló kialakítás tervezésére. Az ajánlatok beadási határideje április 14., tervleszállítási határidő: május 26. Skate-pálya A Skate-pálya közbeszerzési eljárásához a bizottság március 2-án elfogadta az ajánlati felhívást, a 4műszaki dokumentáció átadásra került. Megrendeltük a tervellenőrzést április 13-i határidővel. Árajánlatot kértünk a Közpark Kft.-től a görpark környezetrendezési munkáira (burkolatbontás, növényültetés, kerítésépítés), melyet április 7-én a helyszínen fogunk egyeztetni. Nagykőrös úti zajvédőfal Egyeztetésen vettünk részt a beruházó Fővárosi Önkormányzatnál, melyen a beruházó, a lebonyolító és a kivitelezők is részt vettek. A munkaterület átadás-átvétel április 15-én lesz. Sebességkijelző Pályázatot készítettünk elő a évi műszaki tervben szereplő sebességmérő és -kijelző készülékek kihelyezésére vonatkozóan a szakbizottság által jóváhagyott alábbi helyszínekre: Pannónia úti iskola 2 db, Nagykőrösi út bevezető szakasz 1 db (50 km/h-s sebességkorlátozásnál), Hungária úti iskolánál 1 db (Ady Endre út irányába). A pályázatok benyújtási határideje: április 2. Közvilágítás, díszvilágítás 4 helyszínre vonatkozóan továbbítottunk a BDK Kft-hez közvilágítás-fejlesztésre vonatkozó igényt és kértük visszajelzésüket.

17 17 Közművek Levélben kerestük meg a Fővárosi Önkormányzat (mint beruházó) megbízottját a kerületünket is érintő pesterzsébeti gyűjtőcsatorna kivitelezésével kapcsolatban és tájékoztatást kértünk. Kerületünk területén évben fog a befejező szakasz megépülni. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 4 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás: Üllői út 214/ csatornabekötéshez Gutenberg krt. 6. sz. alatti iskolából transzformátor állomás közterületi kihelyezéséhez Sibrik Miklós utcai felüljárónál közvilágítási oszlopok cseréjéhez Hofherr A. u /103, 105 hrsz.-ú ingatlanokon csapadékcsatorna kiváltás közterületet érintő részéhez, Az Ady Endre út Tálas utca Vas Gereben utca közötti kisnyomású gázvezeték kiváltáshoz adott hozzájárulás határidejét augusztus 31-re módosítottuk. 2 db közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez 7 db közútkezelői hozzájárulás egyéni bekötéshez illetve nyomvonalas bontáshoz: Léva utca gázbekötéshez Csillag utca gázbekötéshez Jáhn F. utca gázbekötéshez Kassa u. - Kolozsvár u. - Hárs u. - elektromos vezeték korszerűsítéshez Vak Bottyán utca (400 fm) gázvezeték-rekonstrukcióhoz (április végi befejezési határidővel) Vak Bottyán utca (1100 fm) távközléstechnikai munkálatokhoz (április végi határidővel) 39 helyszínre Vízművek részére tolózárcserére vonatkozóan 4 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást az Építéshatóság Iroda részére közterület--foglalással kapcsolatban 4 esetben közútkezelői állásfoglalást adtunk a Jogi Irodának kártérítési ügyekkel kapcsolatban. Levélben fordultunk a kerületi Rendőrséghez annak érdekében, hogy már a káresemények rendőrségi szemléje során kapjanak az érintettek tájékoztatást, a bejelentési lehetőségeikről és annak feltételeiről. Egyéb feladatok: Az IRM pályázat keretében foglalkoztatott 2 fő településőr az előírásoknak megfelelően, folyamatosan végzi feladatait, az észlelteket dokumentálja és továbbítja az illetékes szervek felé. Az Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda belső audit keretében történő ellenőrzése lezajlott. Az iroda két munkatársa vett részt a társirodák auditálásában és utóellenőrzésében, az erről készült jelentések leadása megtörtént. Zöldprogram iroda A Zöldprogram Iroda március 03.-április 05. közötti időszakban végzett tevékenységei: I./ Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket/bejárásokat/visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által február és március hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, március és április hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok darálása. II./ Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: - A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket/ észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 21 db; Kivizsgált: 21 db; Hivatalból indított: 9 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 41 db. Tájékoztatás: 11 db; Felszólítás 7 db; Lezárt akta: 3 db; Intézkedés kérése: Vöröskereszttől: 2 db; Hatósági Irodától: 2 db; Építéshatósági Irodától: 4 db; Vagyongazdálkodási Irodától: 1 db; Fővárosi Közterület-felügyelettől: 1 db; Adatkérés Okmányirodától: 12 db. Feljelentés szabálysértésre: 13 db. - Akciónapi bejárások 2 db ( , ). - 1 db fakivágást engedélyező határozatot adtunk ki, előírt pótlási kötelezettség: 60 db. - 3 db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. - 1 db tulajdonosi és zöldterület-kezelői hozzájárulást készítettünk elő.

18 18 III/ Fasorfenntartási feladatok: - Közterületi fákkal kapcsolatban 66 helyszínről, mintegy 240 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek) - Teljesültek a i teljesítési határidejű fasorfenntartási ápolási munkák (23 helyszínen, mintegy 90 db fa). - 8 esetben (pl.: letört ágak, kiszáradt fák kivágatása miatt) adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül azonnali teljesítésre balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt. - Megrendeltük részben korábbi igények alapján, április teljesítésre 32 munkahelyszínen kb. 120 db fa ápolási munkáit. - Elvégeztettük 54 helyszínen 374 db platán-, ill vadgesztenyefa növényvédelmi-, un. kora tavaszi lemosó permetezési munkáit. - Más szervhez továbbítottunk 12 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com.stb.) - Teljesültek a Kós K téren a tényleges park rekonstrukciós munkákat megelőzően a parkfa ápolási munkák (289 db fa), köztük a szükséges, elkerülhetetlen fakivágások is (103 db), és visszavágások. A kivágásokkal kapcsolatosan érkeztek lakossági kritikák, melyek mindegyikét megválaszoltuk, megindokoltuk szakmai alapon. - Teljesültek teljes mértékben a Hungária úton (Kós K. tér Határ úti szakasz) a fasor rekonstrukciós munkák előtti faápolási-, kivágási munkák. - Ugyanitt (Hungária út) szintén teljesültek a facsemete telepítési 240 db - munkák is minőségi, előnevelt facsemetékkel. A munkákból az út menti cserjeállományok ápolási munkái-, és a szakmailag teljesíthető egyéni lakossági kérések teljesítése vannak hátra a április 20-ai teljesítési határidőig. IV. Parkfenntartási feladatok Növényápolási feladatok: - A pázsittakarítási munkák a lakótelepeken március közepére befejeződtek. - Cserjemetszési munkákat végeztünk a Jáhn - Kisfaludy lakótelepen, cserjealj takarítások a kiemelt parkterületeken március végéig befejeződtek. - Az egynyári virágágyások kiültetésének terveit elkészítettük, és továbbítottuk a Vállalkozó felé. Új virágágyak létesítésére alkalmas helyszínek felmérését megkezdtük, az arra alkalmas helyszíneken az új virágágyak tervezése folyamatban van. - Árajánlatot kértünk be kiemelt közcélú zöldterületeink, parkjaink, játszótereink őrzésére. Az árajánlatok benyújtási határideje: április 2-a volt. Az árajánlatok értékelése folyamatban van. Fogadj örökbe egy közterületet program: március közepéig 3 megállapodás aláírásra került, három további megállapodás készítése/aláírása folyamatban van. - Megrendeltük a Közpark Kft. től a parki locsolóhálózatok tavaszi rányitási munkáit. Első ütemben kiemelt parkjainkban, és ahol van: az egynyári virágok kiültetési helyszínein történnek meg a rányitások. - Padjavítási munkákat készítünk elő a Közpark Kft.- vel az Élmunkás lakótelepen. Összességében db pad javítását tervezzük elvégeztetni a lakótelep ebből a szempontból elhanyagoltabb park területein. V./ Tervezés: A Zalaegerszeg-Thököly u. kereszteződésénél lévő térről a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése március utolsó hetében megtörtént, ezzel párhuzamosan a terület rendezésére a kiviteli tervek elkészültek. A tervezési koncepciót a WTE-vel egyeztettük. A kivitelezési munkák megrendelése folyamatban van. VI./ Parkfelújítás, fasor és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: - A Nagysándor J. utcai központi játszótér II. ütemének rekonstrukciós munkáira vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívásunk megjelent, az ajánlatok beadási határideje: április A Klapka u.-szigligeti u. közötti sportpálya átépítésére, illetve a Kossuth u.- Zrínyi u. közötti játszótér rekonstrukciós munkáira vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívásunk megjelent, az ajánlatok beadási határideje: április 7. - A központi játszótéren létesítendő nyilvános WC kiviteli terveinek elkészítése folyamatban van. Tervezési határidő: április 30. Az építési engedélyezési eljárás lefolytatására a XXI. kerületi Önkormányzat jegyzőjét jelölte ki az Államigazgatási Hivatal.

19 19 - Határidőre megtörtént a Klapka u.- Irányi u. közötti játszótérre stilizált hajó játszószer beszerzése és telepítése. - Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kós Károly tér parkrekonstrukció kiviteli munkáit. VII./ Főbb szakmai egyeztetések: - Folyamatosan részt veszünk a Wekerle, ahol értéket őriz az idő pályázati program végrehajtására szervezett koordinációs egyeztetéseken. VIII. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság március 23-án tartott rendes bizottsági ülésén napirendi pontok voltak: 1.) tájékoztató a Fővárosi kezelésű és fenntartású fasorokról (meghívott előadó Főkert Nonprofit Zrt.), 2.) a évi Zöld Kispestért díjra beérkezett jelölések véleményezése. A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata elkészült, az illetékes szakirodáknak a felülvizsgált program tervezetét megküldtük, visszajelzés még nem mindegyik irodáról érkezett. A program átdolgozását a visszajelzések alapján megkezdtük. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a wekerlei társasházak igényfelmérése megtörtént. A közszolgáltatóval történő egyeztetések, a program összeállítása folyamatban van. A komposztálási program idei folytatásával kapcsolatban megkezdtük az egyeztetéseket a program szakmai hátterét biztosító SZIKE Környezetvédelmi Egyesülettel. Március 27-re elektromos hulladék begyűjtési akciót szerveztünk az Ökomat Kft. közreműködésével. A begyűjtött elektromos hulladék mennyisége összesen 7070 kg lett. VIII./ Egyéb: -Irodánk részéről 1 fő részt vett az építőipari beruházások közbeszerzési eljárásainál kötelezően használandó elektronikus tervezői költségvetések készítéséről szóló ingyenes konzultáción. - Feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, április 13. Gajda Péter

20 20 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2009. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 26/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete ának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének átadásával kapcsolatban Előterjesztést készítette:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben