NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés február 9-én eft-ban határozta meg. Év közben elssorban üzemeléstgátló problémák, racionalizálási döntések, pályázatok kiírása, illetve a bevételi források kiesése miatt 8 alkalommal került módosításra a költségvetés. A eft módosított költségvetési fösszeg 92,9%-ban teljesült. A mködési mérleg eft többletet mutat, a felhalmozási mérleg pedig eft hiánnyal zárt, melynek oka, hogy a felhalmozási és tkejelleg bevételeknél jelents bevételi kiesés keletkezett. A Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatásra az önkormányzat évben eft elirányzatot tervezhetett, melynek teljesítése eft. A városban mköd 7 kisebbségi önkormányzat a évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, melyet beépítettük az önkormányzat beszámolójába. A gyermeklétszám csökkenése, valamint az oktatási törvény változása miatt létszám leépítésre is sor került. A évi engedélyezett létszám alakulását a 6. számú táblázat szemlélteti. Az engedélyezett létszám a Közgylés döntése alapján évközben 52,5 fvel csökkent. A túlórák számának csökkenése további 50 f csökkenésnek felel meg. A feladat ellátását évben f létszámmal oldotta meg az önkormányzat. Intézményi összevonásra nem került sor, azonban valamennyi ágazatra kiterjeden a személyi juttatásoknál éves szinten 1,17%-os elirányzat elvonás történt. Felhalmozási kiadásokra eft-ot fordítottunk, az összes kiadás 14,4%-át. Az önkormányzat az évközi likviditási problémák ellenére biztosítani tudta intézményei mködképességét. 2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE A Mködési bevételek pénzügyi teljesítése az éves módosított elirányzathoz viszonyítva 87,1 %-os Az intézményi bevételek Az intézmények tervezett mködési bevételeiket 98,9%-ban teljesítették. Mködésre eft, felhalmozási feladatok megvalósítására eft átvett pénzeszköz érkezett az intézményhálózatba.

2 A fel nem használt átvett pénzeszközök a kincstári finanszírozás miatt alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növel tényez. Az így képzdött pénzmaradvány kötelezettséggel (feladattal) terhelt, mivel az átvett pénzeszköz legyen az pályázatok útján nyert, illetve szakképzési hozzájárulás címén biztosított felhasználási kötöttséggel jár A Polgármesteri Hivatal bevételei A mködési bevételek teljesítése 72,0 %-os. A bevételi kiesés az ÁFÁnál jelentkezik, mivel a felhalmozási és tkejelleg bevételeknél a tervezetthez viszonyítva kevesebb bevételt realizáltunk. Természetesen az ÁFA vonzata a kiadási oldalon sem merült fel, mint befizetési kötelezettség. Az önkormányzat sajátos mködési bevételei tervszinten alakultak. Közel ötmilliárd a helyi adóból származó bevétel, mely az elz évi teljesített bevételt 8,1%-al haladja meg. A helyi adók pénzügyi teljesítése az éves módosított elirányzathoz viszonyítva 100,0 %-os, azonban a teljesítés az eredeti költségvetésben tervezett bevételt eft-al haladja meg. Iparzési adóból az elz évihez viszonyítva mintegy 161 millió Ft-al több bevétel realizálódott. Az eredetileg tervezett eft bevétellel szemben a teljesítés eft. Az elirányzatot meghaladó teljesítéshez nagymértékben hozzájárult a behajtási, ellenrzési munka, mely alapján több mint 200 millió Ft iparzési adó bevétel beszedésére került sor. Az építményadó pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. Az elz évhez képest több mint 227 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvez pénzügyi teljesítés oka egyrészt az adótárgyak számának tervezettet meghaladó növekedése, másrészt az Adóiroda következetes felderítési tevékenysége. Az építményadót érinten a teljesített bevételbl közel 50 millió Ft realizálódott a behajtási, felderítési munka eredményeként. Az átengedett központi adók 98,6%-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A személyi jövedelemadónál a teljesítés 98,4 %-os, a kötelezen elírt államháztartási tartalék jelentkezik a módosított elirányzat és a teljesítés közötti különbözetként. A gépjármadó elirányzata eft, a pénzügyi teljesítés 100,0 %- os. A jó pénzügyi teljesítéshez mintegy 156 millió Ft-al járult hozzá a behajtási, ellenrzési tevékenység, amely a teljesített gépjármadó bevétel mintegy 20,0 %-a. 2

3 A bírságoknál és az egyéb sajátos bevételeknél a pénzügyi teljesítés 83,1 %-os, éves szinten eft bevételi kiesés keletkezett. A talajterhelési díj módosított elirányzata eft, a teljesítés eft. A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján január 1-jétl bevezetésre került talajterhelési díj els bevallási és befizetési határideje március 31-e volt. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele, mely bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minségi védelmére lehet felhasználni. A felhalmozási és tkejelleg bevételeknél a pénzügyi teljesítés 38,6%- os, melynek okai az alábbiak: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése a Nyíregyháza, Zrínyi I. u szám alatti földszinti üzletek egy kivétellel eladásra kerültek. Eladásra került továbbá Nyíregyháza, Kossuth u. 1. szám és Hsök tere 8. szám alatti társasház földszintjén található két üzlet is. Az augusztusi közgylésen kijelölt üzletingatlanok Szarvas u (5 db), Huszár sor 1. (1 db), Szent István u. 4. szintén eladásra kerültek. Azonban a évi tervben szerepl néhány ingatlan érdekldés hiánya, vagy egyéb ok miatt nem került eladásra, ilyen nagyobb érték ingatlanok pl.: Ungvár sétányon lév (volt OTP érdekldés hiánya miatt), a Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. (a felújításra benyújtott pályázat miatt), a Nyíregyháza, Országzászló tér 1-2. (érdekldés hiánya miatt). Telekértékesítés évben 8 db házas ingatlant, 18 db építési telket, 19 db egyéb ingatlant és 5 db NLC helyiséget értékesítettünk. A tervezett bevételtl való eltérés oka egyrészt az, hogy az ingatlanpiac jelentsen visszaesett évben és az óta is stagnál. A keresleti oldal meggyengült, másrészt nem sikerült értékesíteni az elzetes érdekldések ellenére a Vay Ádám laktanya 10 hektáros területrészét. Gond az is, hogy az értékesíthet önkormányzati ingatlanok nem keresett, frekventált helyeken vannak, és a számuk sem jelents, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. A Csemete úti telkek értékesítését az út és közm (elektromos áram) beruházások elhúzódása miatt nem sikerült az elmúlt évben realizálni. A központi költségvetési támogatás teljesítése 99,1%. 3

4 A városfejlesztési kiadások megvalósítását az alábbi központi támogatások segítették: Összeg eft-ban! Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céltámogatás - Simai u. és térsége szennyvíz ,2% Címzett támogatás - Szivárvány Idsek Otthona ,7% Céljelleg decentralizált támogatás - Északi temet keritésének újjáépítése ,0% - Simai úti szennyvíz ,0% - Településrendezési terv III. ütem ,0% - Elefántház építése ,0% - Központi ügyelet ,0% Céljelleg decentralizált támogatás összesen ,0% Az átvett pénzeszközök pénzügyi teljesítése 79,1%-os. Legnagyobb mérték kiesés a Panel felújítási feladatokra tervezett pénzeszköz átvételeknél jelentkezett, melynek kihatása eft. A kölcsönök és ideiglenesen átadott pénzeszközök a tervezetthez képest 90,2%-ban térültek meg AZ INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS ÉS A KIEMELT ELIRÁNYZATOK INDOKOLÁSA A évi intézményi keretszámok kialakításakor, a személyi juttatások elirányzatából 1,85 %-os elvonásra került sor, melyet a tanévindítás tényleges létszám és túlóra szükséglete miatti zárolások végrehajtását követen 1,17 %-ra sikerült mérsékelni. A kerethiányt nem tudta minden intézmény kigazdálkodni, ezért ott a személyi juttatások tényleges kiadása néhány százalékponttal meghaladja az elirányzatot. A járulékok tervezésénél az egyensúlyi szempontok érvényesítése miatt tervezéskor nem biztosítottunk fedezetet a munkáltatót terhel táppénz kifizetésekre. A ténylegesen felmerült járulék és a tervezett elirányzat közötti különbözet a pénzmaradvány elszámolásakor megtérítésre került. A dologi elirányzat teljesítése 89,9 %-os, túllépés néhány intézmény esetében fordult el, ennek oka, hogy az elz évi kötelezettségekre a pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet, illetve pályázatok elfinanszírozását meg kellett oldani. Az intézmények évi gazdálkodásának jellemzit az alábbiakban foglaltuk össze: Sóstói Szivárvány Idsek Otthona mködését nagyban meghatározta az intézmény címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukciója. Az ellátottak gondozását a szokatlan és néha mostoha körülmények között, 4

5 de sikeresen oldották meg. Az egész évben folyó építkezés ellenére a kapacitás kihasználtság 96 %-os volt, a demens részleg pedig egész évben telt házzal mködött. Az intézmény a 2006-os gazdasági évben a 2005-ben elnyert pályázatokat valósította meg. Az intézményben nagy összeg bevételi kiesés keletkezett, ennek oka egyrészt, hogy a beruházás csúszása miatt a tervezett új ellátási formákat nem lehetett bevezetni, másrészt az ellátottak nem rendelkeznek olyan jövedelemmel, melybl az intézményi térítési díjat fizetni képesek. A dologi elirányzatok között a tisztítószer felhasználása különösen magas, mivel a beruházás miatt a szokásosnál nagyobb gondot kellett fordítani a takarításra, ferttlenítésre. A tervezett összeg több mint kétszerese került felhasználásra, de a többlet felhasználás indokolt, mivel az ids emberek szervezete fogékonyabb a fertzésre. Ez évben fzüst felújításra kapott pótelirányzatot az intézmény. Saját hatáskörben kicserélték egy nagyteljesítmény mosógép programkapcsolóját, mely 110 eft-os elirányzat túllépéshez vezetett. Egészségügyi, Szociális és Bölcsdei Igazgatóság a bölcsdei férhelyek száma 2006-ban 20 férhellyel bvült, melyhez 6 f alkalmazotti létszámbvítés párosult. Jelenleg 9 telephelyen 475 férhely mködik. A saját konyhákon naponta 400 f részére szociális étkezést is biztosítanak. Az Egészségbiztosítás által finanszírozott feladatok közül a fogorvosi ügyelet veszteséggel mködtethet, melyre más TB-s finanszírozási feladatról van lehetség a hiányzó pénzeszközök átcsoportosításra. A bölcsdék felújítására ez évben eft-ot fordított az önkormányzat. A Rozsnyai úti Szociális Otthon üzemeléstgátló problémájának elhárítása eft-ba került. Szociális Gondozási Központ a feladatmutatók kedveztlen alakulása miatt a szociális étkeztetés feladatnál eft, a házi segítségnyújtásnál eft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak. A házi segítségnyújtásnál a kedveztlen elszámolási mód, az étkeztetésnél pedig az elöregedés, halálozás és a kórházi napok kiesése okozta az elmaradást. Az intézményben új ellátási forma került bevezetésre december 1-tl, mely 4 f létszámfejlesztést igényelt. Gyermekjóléti Központ az intézmény jelentsen túllépte a dologi kiadásokra biztosított elirányzatát, melybl eft a pénzmaradvány elszámolásakor kompenzálásra került. A családok átmeneti otthonában bentlakásos intézmény lévén a karbantartási, javítási munkákra nem tudtunk igény szerint elirányzatot biztosítani. Mentálhigiénés Központ tevékenysége október 1-tl munka rehabilitációs foglalkoztatással bvült, mely két célcsoport értelmileg sérültek, valamint pszichiátriai betegségekkel küzdk számára nyújtott segítséget. A gondnoksághoz tartozó intézmények közül a Bölcsdei Igazgatóságnál, a Gyermekjóléti Központnál fedezet nélküli eszközbeszerzést hajtottak végre, mert a beruházásokra nem biztosítottak 5

6 saját hatáskörben elirányzatot, és a fenntartó felé sem fordultak pótelirányzati kérelemmel. A túllépés összege intézményenként: Bölcsdei Igazgatóság Gyermekjóléti Központ Mentálhigiénés Központ eft 170 eft eft. Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság az intézményekben évek óta problémát jelentett a betegszabadságra járó bér kifizetése. A költségvetésben zárolt személyi juttatás elirányzatát az Aranykörte Óvodában, a Búzaszem Óvodában nem sikerült kigazdálkodni. A mködési bevételek teljesítése valamennyi intézményben 95% felett van. Mködési célra közel 6 millió Ft bevételt realizáltak pályázatokból a gondnoksághoz tartozó intézmények. Kiemelkeden teljesített a Gyermekek Háza Óvoda, valamint a Búzaszem Óvoda, melyek bázisintézményi feladatot is ellátnak, az ehhez járó támogatás eft. Az Eszterlánc Óvodai Gondnokságon nagyon szigorú bérgazdálkodást folytatva sikerült kigazdálkodni a bérelvonás összegét. Az óvodavezetk folyamatosan keresték a bevételek növelésének lehetségét. Pályázatokból több mint 3 millió forint gylt össze évben. Önköltséges tanfolyamok szervezésével további 7 millió forint bevételt realizáltak, a munkaer-foglalkoztatáshoz 3 millió bértámogatást vettek igénybe. A Kincskeres Óvodai Gondnoksághoz tartozó intézmények közül a Tündérkert Óvoda, valamint a Bóbita Óvoda lépte túl minimális összeggel a személyi juttatás elirányzatát. Az 1,17 %-os bérelvonás kigazdálkodása terén igen felelsségteljes hozzáállást tanúsítottak az óvodák vezeti, mind a szerzdéses alkalmazásnál, mind a nyugdíjazás miatti új felvételnél. Mindhárom óvodai gondnokságnál problémát jelent, hogy az udvari játékeszközök nem felelnek meg az EU követelményeknek, a selejtezett eszközök pótlására viszont nem biztosított a fedezet. Benczúr Gyula Általános Iskolához tartozó Petfi Sándor Általános Iskolánál a 3 telephelyen való mködés nehézséget okoz. Az intézmény elször zárt teljes évet a gazdasági integrációt követen. A többletfeladatokat Szigliget, nyári napközi mind szakmai, mind személyi vonatkozásban zökkenmentesen megoldották, bár a feladatok szervezése jelents többletmunkát igényel a gazdasági szervezettl. A szabad kapacitás kihasználása szinte a tornaterem hasznosítására korlátozódik. A tervezetthez viszonyítva 25%-os többletbevétel realizálódott a Szigligeti gyermektábor, valamint a nyári napközi mködtetésébl. Pályázatokból 7,6 millió forintot realizált a két intézmény, melybl részarányát tekintve jelents összeg a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás. Ez utóbbinak is köszönhet, hogy szinte teljes egészében sikerült kigazdálkodni a bérelvonás összegét. Az intézményi 6

7 vagyon növekedését a Petfiben a Kállói úti tálalókonyha felújításnak összege a Benczúrban pedig többletfeladatokhoz átvett, illetve beszerzett jármvek értéke eredményezte. A gyermeklétszám csökkenése mindkét intézményben megfigyelhet. Az 1 tanulócsoportra jutó gyermekszám 20,9 f, mely alacsony létszám a kisteleki tagiskola kis létszámú osztályaival, valamint a Benczúr két kis létszámú FIMOTA osztályával is magyarázható. Mindkét intézményben évrl-évre növekszik a hátrányos tanulók száma, mellyel párhuzamosan n a térítési díjhátralék nagysága. Bem József Általános Iskolai Gondnokság a személyi juttatás elirányzatát a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 2,3 %-al, a Zelk Zoltán Általános Iskola 0,6 %-al lépte túl. A Kazinczy Ferenc Általános Iskolánál a HEFOP pályázat utólagos elszámolása szinte minden kiemelt elirányzatnál túllépést okozott, melynek fedezete a pályázat sikeres elszámolása után kerül megtérítésre. Az intézmény számítástechnikai eszközállománya eft-al gyarapodott a tárgyévben. A Bem József Általános Iskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, elirányzat túllépésre nem került sor. Gondnoksági szinten a Kazinczy Ferenc Általános Iskola pályázata miatt negatív pénzmaradvány keletkezett, mely évben rendezdik az elszámolást követen. Kodály Zoltán Általános Iskola és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények az intézményi sajátosságoknak köszönheten elegend bevételi forrással rendelkeztek a évi kiadások finanszírozásához. A Kodály a hangversenyterem hasznosításából, a Cantemus Kórus a szponzori bevételekbl, a Nevelési Tanácsadó a NYITÖT-tl kapott támogatásból profitálhatott. Természetesen a többletbevétel jelents többletteljesítményekkel párosuló országos és a Cantemus esetében világhír elismerések eredménye. A Kertvárosi Általános Iskolai Gondnokságnál évben túlfinanszírozás mutatható ki, melynek oka egyrészt a évi szintén túlfinanszírozás miatti befizetési kötelezettség teljesítése, másrészt az utólagosan megtérül Európai Uniós pályázat, harmadrészt pedig a fenntartó által eredetileg csökkentett elirányzat. A személyi juttatások 1,17 %-os csökkentését egyik intézménynek sem sikerült teljes mértékben kigazdálkodni, 109 illetve 249 eft-al túllépték az elirányzatot. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium Gondnoksághoz tartozó Szabó Lrinc Általános Iskola 358 eft-al, a Gárdonyi Géza Általános Iskola Ft-al lépte túl a személyi juttatások elirányzatát. Összességében pozitív a gondnokság pénzmaradványa, mivel eft alulfinanszírozással zárták a gazdálkodási évet. A Gárdonyi Géza Általános Iskola pénzmaradványa negatív, mivel a pénzmaradvány elszámolás keretében további eft elvonásra került sor. 7

8 A Vécsey Károly Általános Iskola és a hozzá tartozó Váci Mihály Általános Iskola betartotta valamennyi kiemelt elirányzatát. Gondnoksági szinten eft pénzmaradvány keletkezett, melybl eft kötelezettséggel terhelt. Az intézmény az oktató-nevel munka zökkenmentes biztosítására törekedett az elirányzatok ésszer és gazdaságos felhasználásával, melyet a gazdálkodását bemutató mutatók hen tükröznek. A gyermeklétszám csökkenése és az ezzel együtt járó létszámcsökkentés azonban rányomja bélyegét az intézmények mindennapos életére. A Móricz Zsigmond Általános Iskola a csökkentett személyi juttatás elirányzatát túllépte eft-al. A túllépéshez a GYES-rl visszatér dolgozó miatti kétszeres bérkifizetés is hozzájárult, melynek fedezetét az intézmény nem teljes mértékben kérte meg. A Herman Ottó Általános Iskolánál a csökken gyermeklétszám miatt 3 f létszámleépítésre került sor. A nyugdíjazás miatti létszámcserébl bérmegtakarítás realizálódott az intézménynél. A gondnokság eft pénzmaradvánnyal zárta az évet, mely takarékos, megfontolt gazdálkodást tükröz. A Szlskerti Általános Iskola és Diákotthon gondoksághoz tartozó Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola évben A munkaerpiac szempontjából hátrányos helyzet emberek munkaerpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése pályázaton eft támogatást nyert, melybl évben eft került felhasználásra. A projekt befejezésének idpontja hó. A pályázat keretében a pince felújításra kerül és Információs és Rehabilitációs Klub, valamint csoportszobák lesznek kialakítva. A Szlskerti Iskola mindennapjait a tornaterem építés, a sportudvar beruházás, a vezetváltással járó többletfeladatok határozták meg. Az intézmény pénzügyi helyzetét nagyban nehezíti, hogy sokat romlott a fizetési morál, és így nagyon nehezen tudják beszedni az egyébként kedvezményes étkezési térítési díjat. A Móra Ferenc Általános Iskola gazdálkodására jellemz, hogy a neveltestület folyamatosan készséget mutat arra, hogy pályázatokkal segítse el a nevel-oktató munkát, ezzel együtt a gazdálkodást. A tornaterem szabad kapacitásának hasznosításából sikerült a személyi juttatás elvonását kompenzálni. Erre a lakótelepen betöltött meghatározó szerepe miatt van lehetsége. (Esti órákban hobbi csoportok veszik igénybe a tornacsarnokot.) A Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola minden lehetséget igyekezett kihasználni, hogy mködésének dologi kiadásaira a fedezetet megteremtse szeptember 1-tl két kollégiumi csoport zárolásra került, ezzel egyidejleg a pedagógus álláshelyek száma 2-vel csökkent. A bérelvonás fedezetét az üres pedagógus álláshely biztosította. A dologi kiadások elirányzatát pályázatokból, saját bevételekbl, valamint szakképzési hozzájárulásból több mint 42 millió Ft-al sikerült megemelni 8

9 év közben. A faipari tanmhely felújítására biztosított önkormányzati pénzeszköz szakképzési hozzájárulásból Ft-al lett kiegészítve. Szintén szakképzési hozzájárulásból eft érték ruhaipari program került beszerzésre. Takarékossági szempontból értékesítésre került a TMK használatában lév Prégia tehergépkocsi eft pénzmaradványa keletkezett, melynek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola a szakképzési hozzájárulás, valamint pályázati források maximális kihasználásával sikeres évet zárt. Jelents összeg pénzmaradványa keletkezett, viszont az teljes mértékben kötelezettséggel terhelt az áthúzódó pályázatok, valamint a kifizetetlen szállítói számlák miatt. Az intézmény gazdálkodását nagyban befolyásolta a Térségi Integrált Szakképz Központ megjelenése. Ez követelte ki a kis tanmhely felújítását is, mely nélkül a gyakorlati oktatás veszélybe került volna. Nappali tagozaton 3,2 %-al, esti tagozaton 19%-al csökkent a beiskolázott létszám az elz évhez viszonyítva. A tanulószobai foglalkozáson résztvevk száma egy csoportra csökkent. A kollégium szabad kapacitásának kihasználásából származó bevételeknél visszaesés tapasztalható, de még így is több mint 4 millió forintot realizált az intézmény. A TISZK miatt feleslegessé vált eszközök értékesítésébl szintén több mint 4 millió forint folyt be az intézmény számlájára. Pályázatok szempontjából is sikeres évet zárt az intézmény, mert 16 beadott pályázatból 14-et megnyert. A szakképzési hozzájárulás és a pályázatokból realizált bevétel több mint 20 millió forintos lehetséget jelentett az oktató-nevel munka feltételeinek javítása terén. A Kölcsey Ferenc Gimnázium által végzett tevékenység fejlesztésében is jelents volt a pályázati pénzeszközök szerepe. Az intézmény elz évben negatív pénzmaradvánnyal zárta az évet, amit nem tudott kigazdálkodni. A tárgyévi elszámolás miatt további elvonásra került sor, mivel az étkeztetés igénybevételét lényegesen túltervezték. A dologi kiadásokat eft-tal lépték túl. A Vasvári Pál Gimnázium évben is elirányzaton belül gazdálkodott. Az intézmény eft pénzmaradvánnyal zárta az évet. Az étkeztetést tervszinten itt is túltervezte az intézmény és az energia elszámolása is kedveztlenül érintette a pénzmaradványt, de az egyéb tételeken jelentkez megtakarításainak köszönheten összességében maradvánnyal zárta a gazdálkodási évet. Krúdy Gyula Gimnázium Gondnoksága a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény takarékos gazdálkodását reprezentálja a gondnoksági szinten elért eft szabad pénzmaradvány. A gimnázium beszámolójából és a mellékelt szöveges értékelésbl megállapítható, hogy a költségvetésben a pályázati, alapítványi források hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény megrizze hatékonyságát és további növelje a szolgáltatásai iránti keresletet. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola infrastrukturális feltételei jelents mértékben javultak az évek óta tartó folyamatos fejlesztések következtében ban tovább folytatódott pályázati pénzeszközbl a tudatos eszközfejlesztés, infokommunikációs - és bútorberuházás annak érdekében, hogy emeljék az iskolahasználók komfortérzetét a meglév elégtelen, elhasználódott és rekonstrukcióra 9

10 szoruló épület és tanterem viszonyok javításával. A Vay Ádám laktanya oktatási célokra történ átalakításával megoldódnak az iskola évek óta húzódó elhelyezési problémái. Zrínyi Ilona Gimnázium az intézmény életében meghatározó szerepet tölt be a Hátrányos Helyzet Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program. A program keretében 5 tanulócsoportban kiegészít állami normatíva mellett magasabb szint ellátásban részesülhetnek a tanulók felzárkóztatásuk érdekében. Az intézmény sikeres pályázatainak köszönheten évben eft-al egészítette ki saját bevételeit. A takarékos gazdálkodást fémjelzi, hogy az intézménynek eft szabad pénzmaradványa keletkezett. A Bánki Donát Mszaki Középiskolának tárgyévben a szakképzési alap terhére átvett pénzeszközökbl, valamint pályázatokból több mint 33 millió forint bevétele keletkezett. A realizált bevételeit alulfinanszírozás miatt nem tudta elkölteni, így eft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa keletkezett. Az átvett pénzeszközök terhére megvalósított beruházások, valamint a fenntartó által biztosított felújítási pénzeszköz eredményeként jelents vagyongyarapodást könyvelhetett el az intézmény évben. Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Gondnokság a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény életében meghatározó szerepet töltenek be a szakképzési hozzájárulások, melyeket jól felhasználva fejldik az intézmények eszközellátása. Példaérték ez a fajta tevékenység a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola esetében, ahol az évek óta gyjtögetett szakképzési hozzájárulásból nagyszabású péküzem rekonstrukció kezddhetett el évben, majd pályázati pénzeszközbl korszer gépekkel történ felszerelése is megoldódott. Az intézmény kollégiumának megsznésével a feladatmutatók állománya drasztikusan csökkent, mely az étkeztetés igénybevételének visszaesésével is együtt járt. A Zay Anna intézményben a közétkeztetésben növekedés tapasztalható a beindult fogászati asszisztensképzés eredményeként. Mvészeti Szakközépiskola az intézmény specializációja miatt nem számolhatunk be jelentsebb pályázatról, mivel a tárgyévben csak két pályázatba tudott bekapcsolódni (763 eft; eft). A kollégium átköltözése, majd az épület átalakítása jelentette ez évben a legnagyobb horderej feladatot. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola az intézmény alaptevékenységébl származó bevételeit az Ózon Panzióban folytatott vállalkozási tevékenységbl, pályázatokból valamint szakképzési hozzájárulásból is kiegészítette. A fenntartó által biztosított felújítási és a küls forrásból származó források koncentrálása révén jelents vagyongyarapodásról 10

11 számolhatunk be. Számolva a jövben szabad kapacitásainak hatékony kihasználásával elérhet többletbevételeire évben újabb gépjárm lízingelését kezdte meg, javítva ezzel szakképzési tevékenysége tárgyi feltételeit. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola az intézmény életét nagyban meghatározta évben az újmajori tanüzem apagyi tanüzembe való költöztetése, majd a tanüzem fejlesztése. Az értékesítésbl származó bevétel egy új 19 személyes busz üzembe helyezésére is lehetséget biztosított. Az intézmény sajátosságaiból adódóan az áru- és készletértékesítésbl származó bevételbl, a hozzá tartozó Vásárhelyi Pál ÉVISZ (részben önálló intézmény) a szolgáltatásnyújtásból tud többletbevételt realizálni. Mindkét intézményben jelents a szakképzési hozzájárulás önkormányzati támogatás kímél szerepe, hiszen gondnoksági szinten az alulfinanszírozás összege eft. Az ÉVISZ a korábbi években már jóváhagyott tettér beépítési beruházásra tartalékolja évek óta a szakképzési hozzájárulásból származó pénzmaradványát. Lényeges vagyongyarapodásról tárgyévben a Lippai esetében számolhatunk be, mely összesen eft pénzeszköz befektetését jelentette. A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és a hozzátartozó Bessenyei György Középiskolai Kollégium szabad kapacitásainak maximális kihasználására törekedve igyekezett többletbevételre szert tenni, mellyel kiegészíthették a fenntartásra, rendelkezésre álló kereteiket. Önkormányzati forrásból megvalósulhatott a Széchenyi balesetveszélyessé vált aula állmennyezetének javítása, valamint a tetszerkezet egy részének felújítása. A Bessenyeiben a nyílászárók cseréjének I. üteme valósulhatott meg. Felhalmozási jelleg beszerzéseket a Széchenyiben szakképzési hozzájárulásból, a Bessenyeiben pedig pályázati támogatásból valósították meg. Az alulfinanszírozás miatt gondnoksági szinten kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány keletkezett. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban a rekonstrukció által létrejött minségi környezet, a meglév szolgáltatások beindításának eredményeként az olvasók száma a 45 ezres létszámhoz közelít. Az intelligens épület létrehozása révén 35 %-al ntt a helyben használat iránti érdekldés. Az állomány dokumentummal gyarapodott évben. Kialakult az új épület megváltozott funkciójának megfelel szervezeti struktúra. Létrehozásra került a média-informatikai osztály, valamint egyedülálló kezdeményezésként a Csiriptanya játéktár. Megtörtént 125 számítógép és közel félezer számítástechnikai eszköz üzembe helyezése. Pályázati forrás igénybevételével sikerült az épület információs és kommunikációs akadálymentesítése a vakok és gyengénlátók, a siketek és nagyothallók, valamint mozgáskorlátozottak számára. A könyvtár, mint nemzetközi szinten is trendet meghatározó intézmény mutatkozhatott be az Irányadó Könyvtárak Mhelye bécsi könyvtár-építészeti fórumon. 11

12 Váci Mihály Mveldési Központ és Gyermekcentrum évben a Váci Mihály Mveldési Központ eft-ból gazdálkodhatott, melybl 197 programot kínáltak a megye, a térség lakói számára. Ebbl 63 saját rendezvény, 28 kiállítás valamint 106 egyéb program fémjelzi az intézmény éves tevékenységét. A rendezvények kapcsán hangsúlyos szerephez jutott a 25 éves évfordulóját ünnepl épület. A szakmai tevékenység tovább bvült az új közmveldési színterek bekapcsolásával, mint a Sóstóhegyi közmveldési szintér, valamint Centrál Szalon. A hatékony PR munkával, eredményes marketinggel számos vállalkozást sikerült a programokhoz megnyerni, emellett közel 10 millió pályázati pénzeszközt realizáltak a tárgyévben. A szakmai munka ellátását hatékony gazdálkodás is segítette, mivel eft szabad pénzmaradvány realizálódott. A Városi Galéria 2006-ban 4 múzeumi kiállítást, a Pál Gyula teremben 11 tárlatot, küls helyszínen 5 kiállítást rendezett. Két nemzetközi mvésztelep lebonyolítására került sor látogatója volt a kiállításoknak, legjelentsebb a Benczúr Gyula kiállítás volt, melyhez eft támogatást kapott az intézmény. A Sóstói Mvésztelep fejlesztésére, valamint fotó mtárgy vásárlására további támogatást nyertek, így összesen eft-al sikerült növelni az intézmény pénzügyi lehetségeit, melynek azért is van kiemelt jelentsége, mivel 2006-ban lecsökkent a saját bevételek összege az elz évihez képest a mvész telepen (béröntésre nem került sor). A Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatósága igyekezett hatékonyan felhasználni pénzeszközeit. Az elz évi pénzmaradványból a Városmajori Mveldési Házban termeket alakítottak át, illetve bels felújítási munkákat hajtottak végre a Butykai Közösségi Házban is. Az Alvégesi Házban 803 eft-ot karbantartásra csoportosítottak át a pénzmaradványból. A pályázatokon nyert összegek, a saját bevételeink, és az elz évi pénzmaradványuk segítségével sikerült a mveldési házak kulturális alapszolgáltatását és szakmai tevékenységét bvíteni, színvonalát emelni. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság költségvetésének 86,6%-a állami normatívával fedezett. A központi normatíva megoszlása viszont aránytalanul tolódik el a személyi juttatás irányába. A dologi kiadásokra adott állami normatíva bár évrl-évre n még mindig kevés, csak az gépjármvek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. Az önkormányzat 2006-ban eft-ot biztosított gépjármfecskend felújításához, illetve eft-ot 1 f bértámogatásához. Az eredeti tervhez viszonyítva a szabad kapacitások magasabb kihasználása eredményeként eft többletbevételt realizált a szervezet. 12

13 3. 2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI A városüzemeltetési kiadások 65,5%-os teljesítést mutatnak, ennek ellenére a Városüzemeltetési Kht. a város lakossága, valamint a közintézmények felé a likviditási nehézségek ellenére megfelel színvonalon szolgáltatott. A feladatok közül legnagyobb volument a közlekedési tevékenység képviseli, melynek keretében megvalósult m 2 földút stabilizálása, járhatóvá tétele. Debreceni Kígyó u. csomópont átépítése. A mozgáskorlátozottak megsegítésére tíz helyen a közlekedés akadálymentesítésére került sor, három csomópontban jelzlámpa kihangosítása is megtörtént. Egy új autóbusz öböl épült a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt. 11 db fedett autóbuszváró lett kihelyezve. Járda felújítási program keretén belül felújításra került a Sóstói u., Korányi köz, Nyár u. Rákóczi u. Kossuth u., Sóstógyógyfürd járdáinak egy-egy szakasza, és járda épült a Szélsbokori úton. Lakosság részére 4000 m 2 járdaépítéshez anyagot biztosított a Kht. Forgalombiztonsági szempontból kihelyezésre került 600 db jelztábla. Üzletházak építése kapcsán csapadék csatorna átépítésekre, új csomópont építésre gyalogátkelhelyek kialakítására került sor (Interspar, Korzó). Útfelújítás járulékos munkájaként zárt csatorna épült az Akácfa utcán. Megoldódott a csapadékvíz problémája a Gólya u., Virág u. és a Zöldfa utcáknak részben zárt csatorna, részben felszíni folyóka építésével. Zöldfelület fenntartás keretében Parkfelújításra került sor Sóstófürdn, a pavilonsor eltti és a csónakázótó melletti sétányokon. Új játszóterek létesültek az alábbi helyeken: - Alma Bazsalikom út, orvosi rendel környéke, - Bujtos városligetben, - Kris út Fészek út mögötti részen, - Korányi közben a pavilonsor mögötti részen. - 8 db szabványnak nem megfelel játszótér került felszámolásra, - a város parkjaiban 226 db fa, db cserje, mintegy t egynyári virágpalánta került kiültetésre, ezen felül a városszépít akció keretében db fa, db cserje, valamint termföld és fmag lett biztosítva a lakosság részére. Köztisztasági feladatok a nyári forróság miatt különös figyelmet fordítottunk az utak nyári locsolására, a belváros tisztántartására, valamint az illegálisan lerakott szemét hulladéklerakóba történ elszállítására. Az állategészségügyi tevékenység keretében nagy hangsúlyt kapott az ebek veszettségelleni oltása és az ebek nyilvántartásával kapcsolatos 13

14 tevékenység. Jelents gondot okoz a tavaszi és nyári szúnyog invázió okozta lakossági panaszok megoldása. Ezért többször végeztünk repülgépes szúnyoglárva-irtást, szúnyogirtást, és füstöléssel lokális ritkítást is. Közterületeken rendszeresen kullancs és rágcsáló irtást végeztünk. Közhasznú programok évben környezetvédelmi, belvízrendezési, szociális, egészségügyi, oktatási feladatok megvalósítására szóltak. Összesen 15 programra kötöttünk szerzdést. 32 f pályakezd fiatal foglalkoztatása valósulhatott meg munkatapasztalat szerz támogatással. A közcélú foglalkoztatás 144 f aktív korú szociális segélyben részesült érintett. A közmunka program május 31-én fejezdött be, mely fleg hulladékválogatási munkaterületen 143 f részére biztosított munkalehetséget ban tovább folytatódott az intézmények villamos energia gazdálkodásának egységesítése. A megtakarításból megvalósulhatott a Krúdy Gyula Gimnázium bels világításának rekonstrukciója. A vagyoni kiadások pénzügyi teljesítése 82,4%-os. A kiadásokon belül a legnagyobb volument a Panelfelújítási program képviseli, az elirányzat 39,4%-át. Az áthúzódó pénzügyi teljesítéseket a évi költségvetésben a többéves kihatással járó feladatoknál figyelembe vettük. Területelkészítés címén eft került felhasználásra. A Csemete utca térségében az I. ütemben 28 építési telek elközmvesítése, útépítése elkészült. 6 telek értékesítésre került. A II. ütem exhumálása és a terület tereprendezése elkészült. A Nagykörút, Pazonyi u. Törzs u., valamint az Egyház u. Síp u. térségében részben egyezségi tárgyalások eredményeként, részben kisajátítási eljárások keretében több ingatlan megvásárlása megtörtént. Néhány ingatlan esetében újabb egyezségi tárgyalások, illetve a kisajátítási eljárások lefolytatása szükséges. A továbbszámlázott kiadások tételen mutatkozik jelents túlteljesítés, melynek fedezete a bevételi oldalon jelentkezik. A szociális kiadások pénzügyi teljesítése 93%-os. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett elirányzatnak megfelelen alakultak (90,3%). Minimális mérték túlteljesítés (104%) csak a munkanélküliek rendszeres szociális segélye elirányzaton keletkezett, melynek oka az ellátásban részesülknek a tervezettnél magasabb létszáma és ebbl adódóan a magasabb kifizetés. 14

15 Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az elirányzatoknak megfelelen idarányosan alakultak, a lakásfenntartási támogatás és a temetési segély tekintetében van magasabb teljesítés, illetve ennek oka, hogy az év utolsó részében növekedett az ellátást igénylk száma. Összességében mind a rendszeres, mint az eseti pénzbeli ellátások az elirányzatoknak megfelelen alakultak, a felhasználás 94,6%-os. A lakásvásárlási támogatás a jogszabályi háttér megváltoztatása miatt esett vissza. A vállalkozói szférában kiszervezett szociális feladatok teljesítésére 100%-os. Az oktatási, kulturális és sport feladatok teljesítése 87,7 %-os. A kulturális feladatnál a városi mecenaturára csak egy részszámla került kifizetésre, ezzel indokolható a 83,6 %-os pénzügyi teljesítés. Az oktatási célfeladatok alacsony teljesítését az indokolja, hogy a központosított támogatás terhére megvalósuló informatikai eszközök leszállítása év végén fejezdött be évi fizetési határidvel. A Külügyi és EU-s célfeladatok teljesítésére alig haladja meg a féléves teljesítés szintjét, mely annak tudható be, hogy a decemberben indított bérjelleg kifizetések nettó összege az átfutó kiadásokon jelennek meg, a járulékokkal növelt bruttó összeg pedig következ év januárjában kerül a megfelel feladatra. Az áthúzódó kifizetések a évi költségvetésben teljes összegben be lettek tervezve. Az igazgatási kiadások teljesítése a mködési kiadások tekintetében 93,8 %-os pénzügyi teljesítéssel az elvárható szinten alakult, a felhalmozási kiadásokat illeten lemaradás mutatkozik, mivel a lift átadása és a pénzügyi teljesítés évre húzódott át. A Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás részben önállóan gazdálkodó intézmény mködési kiadásainak alacsony teljesítése összefügg azzal, hogy a beruházások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásnál valósulnak meg. Az önkormányzati egyéb feladatok teljesítése összességében 79,8 %- os teljesítést mutat, mert az intézményvezetk részére december végén kifizetett jutalom terhelése január hónapban jelenik meg, illetve a Reál Expo szakkiállítás feladat is 2007-ben lett pénzügyileg teljesítve. A Megyei Fejlesztési Tanács támogatása megállapodás hiányában nem teljesült. 15

16 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI A Városfejlesztési kiadások pénzügyileg 78,7 %-ra teljesültek. A városfejlesztési elirányzatok mszaki megvalósítása a tervek szerint történt, pénzügyi teljesítése, hasonlóan az elmúlt évek átlagához, ettl elmaradt. Az Európai Uniós, a nemzeti, a regionális és a megyei decentralizált források támogatásával folyó projektek mszaki és pénzügyi megvalósítása a támogatási szerzdésben foglaltak szerint teljesült Elkészült és év júniusban átadásra került a Kiskörút Szegf utca Bujtos utca Bocskai utca közötti szakasza. Ehhez kapcsolódóan elkészült a Nagykörúton belüli közúthálózat forgalmi rend felülvizsgálati terve, a Kiskörút szakaszainak forgalom-szimulációs vizsgálati terve, a Kiskörúton belüli közlekedési rendszer ütemezett átalakítási terve, amelyek alapján az új forgalmi rend a konfliktushelyzetek minimalizálásával volt bevezethet A Repültér fejlesztés III. üteme az országos jelentség területfejlesztési programok célelirányzat támogatásával sikeresen befejezdött. Az Adóaktuál Kft. szállítása révén megvalósult az utasforgalmi épület bútorainak berendezéseinek beszerzése, valamint az ACIS Benzinkúttechnika Kft. kivitelezésében az új üzemanyag-tároló és - kút építése sszel egyszer illetve tárgyalásos közbeszerzési eljárások nyomán az FBM Security Kft. által megtörtént az utasforgalmat ellenrz biztonságtechnikai eszközök szállítása és beszerelése, továbbá a repültér felügyeleti rendszer telepítése, valamint az Airport Consulting Kft. elkészítette a repültér fejlesztés IV. üteme engedélyezési és kiviteli terveit. A beruházás lebonyolításában a Sóstó Gyógyfürdk Rt. valamint a NYÍRBER Kft. mködött közre Regionális Operatív Program pályázat nyerteseként az országban elsként Nyíregyházán került kidolgozásra a Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás, amely évtl fokozatosan kerül bevezetésre. A projekt célkitzése egy olyan rugalmas közlekedési rendszer létesítése, amely a rokkantak, mozgássérültek, fogyatékosok és idsek közlekedési igényeit alacsony többletköltséggel, jó hatékonysággal képes kielégíteni. Cél az is, hogy a ritkán lakott térségek tömegközlekedési ellátása ugyanezzel a jármparkkal történhessen. A megvalósításhoz közbeszerzési eljárást követen a megbízási szerzdések megkötésre kerültek Az útfelújítások évi programján belül az Önkormányzat két terület burkolat-felújításához nyert decentralizált támogatást, Belváros II. ütem felújításához eft, míg Belváros Érkert felújításához eft-ot. Belváros II. ütemben az alábbi utcák kerültek felújításra: Dózsa Gy. u., Nyár utca, Selyem utca, Pazonyi tér, Ószl u., (Dózsa Gy.u.- Sarkantyú u. között), Sarkantyú u., Epreskert u. Kossuth u, (Október 23-a tér - Dohány u. között), Dob utca. A mszaki átadás szeptember 15-16

17 én volt. Belváros Érkert területén az alábbi utcák kerültek felújításra: Eötvös utca, Kereszt utca, Debreceni u. (Kereszt u. - Kígyó u. között), Kígyó utca, Virág utca, Tompa M. utca, Gólya utca, Akácfa utca, Zöldfa utca, Vécsey u., Deák F. u., Árpád u., Szarvas u. (Kígyó utca - Vécsey u. között). A mszaki átadás határidre, november 6-ra megtörtént. Mindkét terület kivitelezését a TRT-2000 Kft. nyerte el A zöldfelületi felméréseken belül az Érkerti lakótelep közterületeinek rehabilitációja cím tervpályázathoz szükséges geodéziai felmérés készült el. Az Északi Temet fasorainak rendezését a hosszan elhúzódó sz miatt nem lehetett folytatni. A Hsök terén elvégzett burkolat-felújítás és emlékm felállítás után a térre új utcabútorok kihelyezésére a tér teljes rehabilitációját követen kerül sor. Jósaváros közterületeinek ROP támogatással tervezett rehabilitációja kiviteli tervei elkészültek. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás els fordulója eredménytelen lett, a második forduló eredményes lett. A munkaterület átadása februárban megtörtént, a várható befejezés ez év július 31. A fásítási akció keretében megtörtént a Fazekas J. tér, illetve a Sóstói út, Széchenyi utca fásítása túlkoros fákkal. A fasorok folyamatos fenntartása szerzdéses megállapodás alapján történik. A közterületi nyárfaritkítási programban a Szigligeten lév önkormányzati tulajdonú gyermeküdül területén csak minimális fakivágások és gallyazások történtek. Az intézményi játszóterek rekonstrukció programjában az óvodák udvari játszószerei közül a gazdaságosan javíthatóak a szabványnak megfelelvé átalakítása megtörtént, a többi pedig az intézményvezetk egyetértésével eltávolításra került. Az óvodák udvarán a közvetlen balesetveszély elhárítása mindenütt megtörtént. A Hsök terén felavatott 56-os emlékm megközelítéséhez szükséges burkolatépítés és a szobortalapzat határidre elkészült. Az Ipari Park fásítása és éves fenntartása tervezett ütem szerint történt. 3.2 A biomonitoring rendszer mködtetéséhez szükséges növénybiztosításra és laboratóriumi vizsgálatokra irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Elkészült a város légszennyezettségi térképe, illetve közterületeken újabb fás növényzet telepítése történt Nyíregyházán a borbányai volt hulladéklerakó jelenlegi állapota környezetvédelmi okokból szükségessé teszi a hulladék depónia állapotának, valamint a területen és környezetében a talaj és a talajvíz szennyezettségének, valamint annak változásának megvizsgálását. A felmérés eredményei alapján lehet meghatározni a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket. A Fels-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség június 30-ig kötelezte az Önkormányzatot a területre vonatkozó tényfeltárási terv, illetve június 30-ig a tényfeltárási záródokumentáció benyújtására. A tényfeltárási terv elkészült és határidre benyújtásra került. Megtörtént a szakért céggel a tényfeltárás 17

18 elvégzésére és záródokumentáció készítésére vonatkozó szerzdés aláírása A folyékony hulladékgyjtési kompenzáció évi kifizetése megtörtént. A tervezetthez képest a csatornahálózat folyamatos fejlesztése miatt kevesebb lakossági folyékony hulladék lett szippantva Nyíregyháza város családi házas lakóövezetében szelektív hulladékgyjtés bevezetésének támogatásához az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól eft vissza nem térítend támogatást nyert az Önkormányzat év elején. A támogatási szerzdés megkötését, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követen a hulladékgyjt zsákok szerzdés alapján ütemezett leszállítása megtörtént, a zsákok a lakosság körében folyamatosan kiosztásra kerülnek Az Önkormányzat az egészséges vízellátás biztosításának kötelezettségére tekintettel tanulmányt készíttetett a külterületi lakott helyek vízellátásának megoldására. Ennek keretében az elmúlt évben megvalósult Mandabokor és környékének vízellátása, míg a többi külterületi lakott hely vízellátását mind engedélyezvel, mind üzemeltetvel folyamatosan egyeztetni és esetenként módosítani kellett. Jelenleg Csernyikbokor, Mátyásbokor; Debrbokor, Felspázsit, Felssima (tanyai rész), Kismeztanya, Százkút tanya, Lászlócsere dl, Gerháttanya településrészek ivóvíz hálózat létesítéséhez állnak rendelkezésre vízjogi létesítési engedélyek. Alispántanya, Lászlótanya, Újsortanya, Istvánbokor; Mohosbokor településrészek ivóvízhálózat engedélyezésére új tervek készültek. Ilonatanya külterületi lakott helyen a tervezett vezeték magánterületet érint, amelyhez nem adták meg a vagyonkezeli hozzájárulást. Ivóvízhálózat fejlesztések évi támogatásáról a Városfejlesztési Bizottság döntése alapján az alábbi utcák vízellátásának megvalósítására került sor: Délibáb u., Sóstóhegy Vöröscsillag u., Nyírszls Szamos, Csabagyöngye utcák valamint Ciklámen köz, Oros Mezsgye u., Nyírszli út, Tokaji u., Tüzér u., Borbánya Margaretta u., Táncsics M. u., Kistelekiszl Bor u. Az összes beruházási költség közel 21 millió Ft Simai u. és térsége szennyvízcsatornázása központi cél- és megyei decentralizált támogatással évben befejezdött, a beüzemelésre is sor került évre a csatornaépítéssel érintett utak burkolat helyreállítási munkái maradtak, melyet a kivitelez április május hónapokban elvégzett. Mszaki átadás idpontja május 25-én volt Lászlócsere dl ivóvízhálózat bvítésére víziközm társulat szervezdött, az érdekeltek 78 %-a megkötötte az OTP Lakástakarékpénztári szerzdést és belépett a társulatba. A kivitelez a NYÍRSÉGVÍZ Rt. volt, a lebonyolítói feladatokat a NYÍR-HIRDOFIL Kft. látta el. Ezzel a beruházással 260 db ingatlan egészséges ivóvízzel történ ellátása valósult meg. 18

19 4.10. Alsóbadur, Lóczibokor, Mandabokor II., Kordovánbokor, Bálintbokor ivóvízhálózat építése kapcsán, néhány szakaszon, magánterületen haladt a vezeték. A geodéziai munkarészek elkészültek, a szolgalmi jog bejegyzéshez a megállapodások megkötése folyamatban van. 5.1 A Sóstói Szivárvány Idsek Otthona címzett támogatással megvalósuló bvítése, rekonstrukciója keretében a meglév épületek építészetileg és bels gépészetileg teljes korszersítésre kerülnek. A pavilonokra magas tet kerül, emeltszint ellátást biztosító egységek beépítésével. A nappali ellátás új épületben kerül elhelyezésre. Az épületeken kívül a küls közm, utak és parkolók is teljes rekonstrukcióra kerülnek. Az ART-VITAL Kft. által készített tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkát a NYÍRÉP Kft. végzi, az épület egységek részleges átadásával. A pótköltségvetés egyeztetése megtörtént. A berendezés-felszereléseket a Sandra-Form Euromobili Kft. készítette és szállította. A beruházás lebonyolítója a NYÍRBER KFT. Az európai színvonalú gondozást biztosító megújult és kibvült intézmény áprilistól teljes kapacitással áll a lakók rendelkezésére. 5.2 Esély Centrum Akció terület (Báthory Laktanya) tervezési munka elkészült, a lebonyolítást az ART-VITAL Kft. végzi folyamatosan az Esély Centrum projekt pénzügyi-mszaki lezárásáig. A Nyugdíjas Házhoz a közmvesítés azon része, amely az Esély Centrum területe alatt húzódik (gáz, víz, csatorna), a Lengyel és Fia Kft. kivitelezésében elkészült. 5.3 Esély Centrum megvalósításához az Önkormányzat 90%-os állami és PHARE támogatást nyert. A kivitelezési munka - mely a Civil Érdekvédelmi Központ, a Kollégiumi és Oktatási Központ, a Szabadids Rehabilitációs Fejleszt Központ, valamint a melegítkonyhás étterem kialakítását és közmveket foglalta magába - mszaki átadás-átvételi eljárása augusztus 25-én lezárásra került. A kivitelezési munkát a Lengyel és Fia Kft végezte, a bútorokat, felszereléseket a BAU-M ZRt. szállította. A létesítményt a START Rehabilitációs Vállalt és Intézményei mködtetik. Az Akció terület mely magába foglalja az Esély Centrumon és a Nyugdíjas Házon kívül a Kiállítási és Vásárcentrum, valamint a Kertvárosias lakóterület létrehozását beépítési tervét és a közmvek kiviteli tervét, mely része volt a támogatott tevékenységnek, a B-5 Építészstúdió Kft. elkészítette. A beépítési terv elzetes jóváhagyása, valamint a közm építések építési engedélyezése folyamatban van. A projekt zárójelentése a VÁTI Kht. - mint Szerzd Hatóság felé - részére szeptember 5-én leadásra került. A vállalkozók részére a kifizetések megtörténtek, a támogatás összege utalásra került. A projekt pénzügyi lezárása megtörtént Szlskerti Általános Iskola rekonstrukcióját és bvítését a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a NYÍRTERV Plusz Kft. tervei alapján, a nyertes NYÍR-KOMPLETT Kft szeptember 13-án - a 19

20 NYÍRBER Kft. lebonyolítása mellett kezdte meg. ROP támogatással augusztusára elkészült a meglev épületszárny rekonstrukciója, magastet ráépítése, aulával és tornateremmel történ bvítése, továbbá megtörtént az informatikai- és nyelvi labor eszközbeszerzése és - saját forrásból - az iskola új sportudvarának kialakítása és a lebontott régi tornatermi épületben volt oktatási és szociális helyiségek visszapótlása. A projekt pénzügyi-mszaki lezárása megtörtént Északi Temet Korányi F. úti kerítésének újjáépítése szeptember végén HÖF támogatással befejezdött. Az új kerítés összesen 616 m hosszon épült meg, amely során a sérült és balesetveszélyes paneles és bauxitbeton kerítés helyett új monolit vasbetonkerítés, valamint a Korányi Frigyes utcai bejáratnál rácsos acélkerítés létesült, kiegészülve rejtett díszvilágítással, valamint füvesítéssel. A kerítés kivitelezését az A Stúdió Kft. tervei alapján, a nyílt, majd tárgyalásos közbeszerzési eljárással kiválasztott Nyír-Flop Kft., a TOTAL- BAU Kft. lebonyolítása és mszaki ellenrzése mellett végezte Az új Központi Orvosi Ügyelet építése júliusában megkezddött, a kivitelezést a nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes NYÍRÉP Kft., a LAK-LAK Kft. tervei alapján, a TOTAL-BAU Kft. mszaki ellenrzése mellett végezte. A mszaki átadás december 18-án megkezddött, a hibajavítások és hiánypótlások januárjára áthúzódtak. A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges berendezések és felszerelések szállítására és elhelyezésére a nyílt közbeszerzési eljárás decemberben lezárult, és nyertese a SANDRA-FORM Euromobili Bútoripari Kft. lett. Az új intézmény beüzemelése, a berendezések és felszerelések februári szállítását és a szolgáltatás átköltöztetését követen áprilisában várható A Mentállomás építésének támogatása az OMSz, Szabolcs- Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között decemberében létrejött és szén az OMSz és a Város közötti egyeztetés nyomán módosításra szoruló együttmködési megállapodás alapján történik. A módosított megállapodás aláírásának elhúzódása miatt a kifizetés évben fog realizálódni Nyíregyházi Állatparkban elefántház és elefánt bemutató HÖF támogatással történ építése májusára megvalósult. A kivitelezési munkálatokat az A Stúdió Kft. tervei alapján a NYÍRÉP Kft. és a KARAKTER 95 Kft. végezte el a NYÍRBER Kft. mszaki ellenrzése mellett A volt Honvédségi Ntlen Tiszti Szálló önkormányzati bérlakásokká történ átalakítása befejezdött. A nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes Karakter 95 Kft. az eredetileg vállalt július 31-i határid helyett a kivitelezés közben észlelt statikai problémák miatti jelents 20

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről J E L E N T É S Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. (2) bekezdés f. pontja alapján az

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Céltartalék. Megnevezés

Céltartalék. Megnevezés Céltartalék 5/D.sz. melléklet EFt-ban EFt 1.) A i költségvetésrl szóló 2005. CLIII. Tv. 52. (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a 553.214.295 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- Ft

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez -

TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez - Ügyiratszám: 57.517/2007. XII. Ügyintéz: Patóné/GA TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról LÁSZLÓ GÉZA Az érintett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérl szóló 4/2008.(II.12.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Iktató

Részletesebben

Városfejlesztés Nyíregyházán

Városfejlesztés Nyíregyházán Városfejlesztés Nyíregyházán Dr. Kovács Ferenc Polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztések 1. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán Debreceni út - Kígyó utca fejlesztése

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról

K I M U T A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségek alakulásáról Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosí- Bels! átcso- Módosított köteportosítások Felhasználás Pályázati Támogatással Felhasználás szám (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok lezettségváll. 2009.

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben