Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1."

Átírás

1 Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Tóth Csaba polgármester Gutmajer Tiborné Intézményvezetők. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított évi XX. törvény a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki az éves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni, benyújtani az önkormányzat zárszámadását. A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 8.. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, közművelődési tevékenység, sport támogatása. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 984 fő ellátásáról gondoskodott évben. Kötelezően ellátandó közoktatási feladatait intézményi társulás keretében látja el: A közoktatási feladatok ellátásáról a évben 4 település összefogásával megalakított önálló intézmény, a Lesence Völgye Általános Iskola fenntartásával gondoskodott. A fenntartási költségekhez a társulásban részvevő önkormányzatok az állami támogatáson, illetve a Többcélú Kistérségi társulás támogatásán kívül évben is támogatást nyújtottak. 1

2 Az óvodai ellátást Uzsa Község önkormányzatával a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fenntartásával biztosította, mint a részben önálló intézmény székhely önkormányzata. Az óvodás gyermekek létszáma 38 fő. A hozzájárulás tanuló arányosan oszlik meg. A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot szintén Uzsa Község önkormányzattal közösen tartotta fenn. A háziorvosi szolgálat és a védőnői Szolgálat fenntartása a MEP támogatáson felül az önkormányzatokat terhelte évben. Az igazgatási feladatokat a január 1. nappal 4 település együttműködésével létrehozott Lesence Völgye Települések Körjegyzősége útján látja el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságarányosan járul hozzá. A feladatokat részben intézményi keretek között, intézmény fenntartó társulások működtetésével biztosította az önkormányzat február 01.-től új 8-as társulást alapított az Önkormányzat Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven.. A évi működés során az Önkormányzat intézményeinek, egyéb feladat ellátásainak folyamatos finanszírozása biztosított volt. Önkormányzatunk tagja a Tapolca és Környéke Kistérség többcélú társulásának. E társulás keretében gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról. A többcélú társulás keretein belül oldja meg a könyvtári ellátást mozgókönyvtár fenntartásával. A gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatot, a többcélú társuláson belül mikrorégióban 8 település tartja fenn, ennek keretében gondoskodunk a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, a családsegítésről, valamint a gyermekjóléti feladatokról. Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait. Ezek településenkénti elkészítése nemcsak szakmai szempontból terhelnék a kistelepüléseket, de egy-egy településre vonatkozóan nem tartalmazhatna átfogó fejlesztési célkitűzéseket. Végül nem elhanyagolható az sem, hogy a több településre készülő terv pénzügyi szempontból is gazdaságosabb. A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk. Az intézményi társulás mellett éltünk az eseti együttműködés nyújtotta lehetőség kihasználásával. Önkormányzatunk tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás jelentős Európai Uniós forrás igénybevételével oldja meg településünk hulladékkezelési gondjait. A társulás szakmai szempontból megoldja a következő 25 évre a térségünkben keletkező hulladék megfelelő, a vonatkozó szakmai és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő hulladékkezelést, a szolgáltatás díja jelentős mértékben emelkedni fog, ami nemcsak a lakosságnak, de az önkormányzatnak és intézményeinek is jelentős terhet jelent. Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a folyamatosan csökkenő normatív támogatás, a csökkenő gyermeklétszám, a csökkenő lakosságszám, a lakosságszámon belül 2

3 az inaktív korúak arányának növekedése, a növekvő munkanélküliség, a gazdasági válság összességében megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól. Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése eFt összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése összegben jelentkezik e Ft, e Ft, eFt 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzatunk bevételeinek egy részét a működési bevételek, más részét a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a további részét a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök adják Lesenceistvánd község vonatkozásában a legnagyobb bevételt a normatív állami hozzájárulások, az átengedett bevételek és az egyéb központi források jelentették évben. Központosított előirányzatként is több bevételhez jutott önkormányzatunk, mint az előző években. Pályáztunk közoktatási szakmai és informatikai eszközök beszerzésére, óvoda támogatására. A működési bevételek körében az előirányzathoz képest 102 %-os a tényleges teljesítés. Az alaptevékenységek esetében 110 %-os a teljesítés. Az intézményi ellátási díjak a tervezetthez képest e Ft összegben túlteljesültek. A bérleti díj bevételek a tervezett bevétel alatt teljesültek 89.- e Ft-tal. A helyi adók vonatkozásában közel 717.-e Ft a túlteljesítés a tervezett mértékhez képest. Növekedett a vállalkozók kommunális adó eft-tal szemben e Ft, az iparűzési adó e Ft-tal szemben e Ft összegben teljesült. EU-s forrásból származó bevételeink nem voltak. Mintegy e Ft forintos összeggel lett több a tényleges teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközöknél. Ebből az összegből e Ft-al nőtt az Önkormányzatok költségvetési támogatása, támogatásértékű működési bevétele e Ft-tal. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében e Ft a teljesítés. A lakosságtól e Ft folyt be a csatorna érdekeltségi hozzájárulásból. A közösen fenntartott intézmények kiadásaihoz a társult önkormányzatok e Ft-tal, a Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása e Ft. A háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat fenntartását az OEP finanszírozás e Ft mértékben támogatta.. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft. volt. Működés célú pénzeszköz átvétel, valamint működés célú támogatás jogcímen e Ft közhasznú támogatásban, e Ft, szüreti támogatásban, e Ft KIHOP-os támogatásban részesültünk. 3

4 305.- e Ft összeget kaptunk a évi szja elszámolásából. Felhalmozás célú támogatásként megkaptuk a évben megelőlegezett kultúr TÁRHÁZ után az elnyert támogatást központi támogatásból e Ft, átvett pénzeszközként e Ft-ot, valamint az óvoda homokozó vásárláshoz e Ft pályázati támogatást kapott. Óvoda közoktatási pályázaton e Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Összességében megállapítható, hogy a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. 3. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiadások közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és azok járulékai képezik. Ennek aránya a kiadások főösszegéhez viszonyítva 40 %. A e Ft-os költségvetésből e Ft forintot ezek a juttatások tesznek ki. A személyi juttatásokat mivel az önkormányzat és intézményeinek dolgozóinál szinte kizárólag közalkalmazottakról és köztisztviselőkről van szó - törvény szabályozza. A személyi juttatásokon belül gyakorlatilag csak úgy lehetne megtakarítást elérni, ha az önkormányzat csökkentené az alkalmazotti létszámát. Ennek azonban a reális feltételei hiányoznak, mivel minden intézményben csak azok a dolgozók vannak, akikre a zavartalan működés szempontjából feltétlenül szükség van. Nagy arányt képvisel még a dologi kiadások köre, mely többek között az alábbi tevékenységek elvégzésével kapcsolatos. Háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, művelődési házak tevékenysége, utak, vízelvezetők karbantartása, köztemető fenntartása, közvilágítás, óvoda, mint részben önálló intézmény, valamint az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat, mint részben önállóan működő intézmény, községgazdálkodás, teleház tevékenysége. Az intézmények telefon és egyéb kommunikációs költségei. Szintén az intézményekhez kapcsolódóan magas a közműköltségek összege, gázenergia, áramdíj, víz-, és csatornadíj. A karbantartási munkák közül évben jelentős volt a Kossuth utcai árok részbeni felújítása. A pénzeszköz átadások közül nagy arányt képvisel az igazgatási feladatok ellátására, a körjegyzőség finanszírozásához átadott pénzeszköz, valamint az önkormányzatok által folyósított ellátások összege évben több személyt alkalmaztunk közhasznú és közcélú dolgozóként. Társadalmi szervek támogatására is sor került évben, a legnagyobb támogatást a helyi sportegyesület kapta. Felhalmozási kiadások e Ft. összegben realizálódtak, mely az összkiadás 9,7 %-a évben a központosított előirányzatok között olyan forrást is kaptunk, melynek felhasználását június 30-ig kellett eszközölni. A lesenceistvándi Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására e Ft, valamint az óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatást e Ft mértékben. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén e Ft került kifizetésre. A lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt e Ft., valamint a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, ütemezett e Ft. összeget fizettük ki.. Önkormányzatunk társulási tagdíjakat is fizet a Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulása, a Lesencéktől a Balatonig Fejlesztési Társulásnak A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet működéséhez, valamint szakszolgálati feladatokhoz szintén hozzájárulást biztosítunk. Beruházások terén a Hegyalja útnál tervezési díjat kellett megfizetni e Ft értékben, az Óvodánál a szakmai informatikai pályázaton nyert e Ft-ból udvari homokozó lett vásárolva, az orvosi rendelőnél a tető csere lett megoldva e Ft értékben, az óvodánál az új épületrész e Ft összegben került kifizetésre. 4

5 Az önkormányzat megvásárolta magánszemélyektől a kialakítandó telkeket e Ft értékben. Gép beszerzések terén új telefonközpont lett vásárolva130.-e Ft értékben, valamint a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott pályázati pénzből még bútorok, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre e Ft értékben. Vásárolva lett egy bozótvágó gép is e Ft értékben. Függő, átfutó kiadásként -87 ezer Ft. összeg került kimutatásra. A zavartalan működéshez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosításához szükséges kiadásokon kívül önkormányzatunk ben is tudott a beruházásra összegeket biztosítani. Az Önkormányzat forráshiánnyal tervezte meg a évi költségvetését e Ft mértékben, majd e Ft-ra módosította a forráshiány előirányzatát. Önhibáján kívül működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen pályázatot nyújtott be és nyert az Önkormányzat e Ft-ot a működési hitel kiváltására. A közvilágítási beruházás során létrejött részvénytársaságban önkormányzatunk ben 550.-e.- Ft arányban tulajdonossá vált. Önkormányzatunk és intézményeink gazdálkodására 2009-ben is a takarékos gazdálkodás volt jellemző, hiszen igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy ne kelljen likviditási hitelt felvenni, vagy csak rövidtávra. 4. A pénzmaradványok változásának tartalma és tartalmának okai Az önkormányzat évi záró pénzkészlete e Ft. Ezt az összeget korrigálja az aktív és passzív pénzügyi elszámolások évi végi egyenlege, mely e Ft. A korrigált pénzmaradvány e Ft. Ezt az összeget e Ft. összeggel csökkenteni kell, mivel a normatív állami támogatások miatt e Ft. még kiutalásra kerülhetne a központi költségvetésből, azonban a évi ÖNHIKI elszámolása miatt e Ft., a kereset kiegészítés elszámolása miatt pedig 227.-e Ft. visszautalása válik szükségessé a központi költségvetésbe. A évi e Ft módosított pénzmaradvány kevesebb, mint a évi volt. Ennek oka a kisebb összegű záró pénzkészlet, mely a gazdálkodás megfontoltsága mellett a tartalékok felhasználására vezethető vissza. A tartalék felhasználásnak egyik fő oka a megszűnt vízi közmű társulattól átvett hitelállomány évre eső részletének megfizetése e Ft. összegben. Körjegyzőség működtetése A körjegyzőség létszáma - ebből : 11 fő. l fő körjegyző 5

6 8 fő főelőadó 2 fő ügykezelő adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Tényadat előirányzat Személyi juttatások: Munkáltatót terh. jutt Dologi kiadások: Átadott pe.hivatalseg Összesen: A körjegyzőség pénzmaradványa a évihez viszonyítva csökkent e Ft-ról e Ft-ra. A képviselő-testület a 2009.évi pénzmaradványról a Körjegyzőség zárszámadásának tárgyalása során dönt. Tényleges szabad pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradvány a körjegyző szülési szabadsága miatti 621.-e Ft bérmaradvány és járulékaiból, valamint 414.-e Ft dologi kiadások alulteljesítéséből származik 6. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Önkormányzatunk és minden intézményünk folyamatosan fizetőképes volt, év közben likviditási gondjaink nem voltak, (folyószámla hitelkeretünk alapján megoldható volt) tartós hitel felvételére nem kényszerült az Önkormányzat az év folyamán. Lehetőség nyílott sok év után arra, hogy önkormányzatunk megtakarításait betétbe helyezze. A vízi közmű társulat önkormányzatra eső hiteltartozása a felszámolt társulásnál településeként nem volt ismert. A törlesztés részleteit csak a felszámolás után tudtuk meg, azonban a évben esedékes hiteltörlesztést már az Önkormányzatok fizették vissza. A követelés évi Lesenceistvánd Önkormányzatra eső összege e Ft volt. 7. A vagyon alakulása Lesenceistvánd Önkormányzatának vagyona jelentős mértékben gyarapodott. A vagyongyarapodást az önkormányzat tulajdonában lévő épületek a beruházott, befektetett eszközök növekedése adják. A vagyonkataszter rendezése végett térítésmentes átvétel történt utak és árkok tekintetében e Ft, ültetvények esetében pedig e Ft mértékben. Önkormányzatunk év során stabil gazdálkodást folytatott, a takarékos működtetés mellett jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, mivel a felhalmozási célú bevételek és az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része, valamint a pályázaton elnyert pénzek összegei fedezetet biztosítottak ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához. 6

7 Összevont vagyon alakulása (adatok E Ft-ban év év Befektetett eszközök: - Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü-i eszközök Üzemeltetésre,kez.átad Forgóeszközök: - Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktiv pü.elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tőke - Induló tőke Tőke változás Tartalékok összesen Működ.célú hitel Kötelezettségek kv.-i passz FORRÁSOK ÖSSZESEN: At. kapcs. szellemi term.nettó ért. 0 0 Föld jell.ingatlan nett. értéke Ingatlanok, épületek n Egyéb építmény n. érték Gépek, berend.netto értéke Üzem.átad.(csatorna) nettó értéke Ültetvények Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor fizetésképtelenség nem következett be. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, március 24. T ó th Csaba polgármester 7

8 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet) (tervezet) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. és 82. -aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009. (II. 08.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése A Eredeti előirányzat B Módosított előirányzat C évi teljesítés D Teljesítés alakulása 1 Kiadások főösszege % 2 Bevételek főösszege % (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestület bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a évi működés célú kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: e Ft összegben, e Ft összegben, e Ft összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft összegben e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 8

9 d) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belül összegének da) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, db) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, dc) teljesítését: e Ft. összegben, e) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívüli összegének ea) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, eb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, ec) teljesítését: e Ft. összegben, f) önkormányzat által folyósított ellátások összegének fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: g) felhalmozási kiadások összegének ga) eredeti előirányzatát: gb) módosított előirányzatát: gc) teljesítését: h) felhalmozás célú pénzeszköz-átadás összegének ha) eredeti előirányzatát: hb) módosított előirányzatát: hc) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, (2) A Képviselőtestület az önkormányzat évi általános tartaléka összegének: a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: 0.- e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét a) eredeti létszámban: 32 főben, b) módosított létszámban: 35 főben, c) teljesített létszámban: 35 főben (4) a) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi kiadásait kiemelt jogcímenkénti a 2. számú melléklet, feladatonként a pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. b) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi felhalmozás célú kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselőtestület az önkormányzat évi gazdálkodását e Ft. helyesbített pénzmaradvánnyal (6) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének összevont törzsvagyona: e Ft. 9

10 2. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 3. (1) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: összegben, b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: összegben, d) egyéb folyó kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: e) támogatásértékű működési kiadások összegének: ea) eredeti előirányzatát: eb) módosított előirányzatát: ec) teljesítését: összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft e Ft. összegben, e Ft. összegben, 21.- e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. 10

11 f) felhalmozási kiadások összegének: fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: 0.-e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben (5) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti előirányzatban: 11 főben, b) módosított előirányzatban: 11 főben, c) teljesítését: 11 főben (6) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv módosított pénzmaradványát e Ft összegben állapítja meg a Képviselőtestület, melyből eFt szabad pénzmaradvány. 3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 4. (1) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) A Százholdas Pagony Közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 11

12 bc) teljesítését: e Ft. összegben, c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, cb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, cc) teljesítését: e Ft. összegben, d) felhalmozási kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: 0.- e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: 8 főben, b) módosított létszámban: 8 főben, c) teljesített létszámban: 8 főben 4. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 5. (1) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint állapítja meg a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 12

13 b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: d) Előző évi normatíva visszafizetés kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: fő teljes 8 fő részidős, b) módosított létszámban: fő teljes 8 fő részidős, c) teljesített létszámban: fő teljes 8 fő részidős foglalkoztatottban 6. (1) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont mérlegét a rendelet mellékletét képező 5. számú tájékoztató tartalmazza. (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a rendelet a 6. számú melléklete. 5. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és december 31. napjával hatályát veszti. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 08.) rendelete hatályát veszti. Tóth Csaba polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző A rendeletet a mai napon kihirdetem. Lesenceistvánd, április. Dr. Takács Nóra körjegyző 13

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015.április 29.-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015.április 29.-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester Napirend: 2 Ügyiratszám: 1/150-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015.április 29.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Az önkormányzat 2014.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. május 07. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. május 07. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester Napirend:2. Ügyiratszám: 2/162-18/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 07. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Az önkormányzat 2014.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző NAPIREND Ügyiratszám /2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. április -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben