Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág"

Átírás

1 FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2010 M Á RCI US Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág Nap kergeti a telet. Hancúroznak friss szelek. Nyelvecskéjével a fű tavaszt kóstol: Jóízű! Bimbót bont a barka már. A hóvirág? Ő sem vár. Hosszú volt a tél nagyon. Jót nyújtózik a napon. Minden kedves cserkúti polgárnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket, a lányoknak és asszonyoknak sok locsolkodót kívánunk

2 2 OLDAL FA LU - K ÉP Tisztelt Fogyasztónk! FELHÍVÁS Ahogyan azt korábban már jeleztük, kétszer voltunk jelen kihelyezett ügyfélszolgálattal Cserkúton a Polgármesteri Hivatalban. Első alkalommal november decemberi átlagszámlákkal, majd pedig a fél éves elszámoló számláikkal. A számlakézbesítések alkalmával olyan megértést és türelmet tapasztaltunk a bennünket felkereső fogyasztók részéről, amit szeretnénk külön megköszönni. Köszönjük együttműködésüket és bizalmukat! Akik nem tudták átvenni számláikat, azokat kérjük, forduljanak Szabó Józsefhez. Cserkút, Alkotmány utca 22. Telefon: vagy Pécsi Vízmű ügyfélszolgálat: Pécs, Nagy Lajos Kir. u. 2/1. Nyitva: hétfő , csütörtök , tel.: (72) Hibabejelentés, műszaki ügyintézés - Szurcsik József Tel.: Levelezési cím: Pécsi Vízmű Zrt Pécs, Pf.: 165 A leggyorsabban honlapunkról kaphat hiteles információkat a Pécsi Vízmű Zrt.-vel kapcsolatban. Az Önök szolgáltatója továbbra is a Pécsi Vízmű Zrt.! Pécsi Vízmű Zrt. A minőségi vízszolgáltatásért Majális! A tavalyi jól sikerült bográcsozás örömére, idén is hasonló eszem-iszom várhat ránk, ha úgy gondolják a múlt év séfjei, de csatlakozhat bárki, ki örömét leli a közös főzésben. A megfelelő mennyiségű főzőhely kialakítása érdekében kérem, hogy a résztvevők, jelentkezzenek a kultúrosnál! Németh István kultúros

3 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A 3 OLDAL Cserkút Község Polgármesterétől Cserkút, Alkotmány u. 8. ': 72 / , 7: 72 / Hirdetmény Értesítem a község lakosságát, hogy április 7 én ( szerda ) 16 órakor eb oltás lesz a kultúrház előtt. Az oltás ára: 3.000,-Ft ( Aki a fenti időpontban nem tudja kutyáját beoltatni az április 16 - én / péntek / 16 órakor, illetve április 17 én / szombat / 9 órakor Kővágószőlősön a kultúrház udvarán megteheti ). Cserkút, március 26. sk. polgármester

4 4 OLDAL FA LU - K ÉP Jegyzőkönyv Készült: Cserkút Község Képviselőtestületének 2010.február 15-én órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Jelen vannak: a csatolt jelenléti iv szerint + 2 fő helyi lakos. Levezető elnök : polgármester 1.számu napirendi pont Elmondja,hogy a legutolsó nyilvános testületi ülésről lejárt határidejű határozat nem volt, a zárt ülésen 5 fő eft átmeneti segély 1 fő pedig Ft/hó rendszeres átmenti segély juttatásban részesült. A képviselőtestület ezt jóváhagyólag tudomásul vette. 2.számu napirendi pont Ismerteti a 2009.évi költségvetési rendelet módosítási javaslatát. Kisebb megbeszélést követően a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a szükséges rendeletet. 3.számu napirendi pont Ismerteti az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének tervezetét az előzetesen kiadott számadatok figyelembe vételével. Ezután a testület tételesen áttekintette a költségvetést. Ismerteti a 2010.évi főbb beruházási elképzeléseket, amelyeket szeretnénk megvalósítani, ennek egy része attól függ,hogy sikeresen tudunk-e pályázni. A képviselőtestület a 2010.évre az alábbi beruházási programot fogadja el azzal, hogy a megvalósítás az esetleges sikeres pályázatok eredményétől is függ -esélyegyenlőségi pályázat utáni akadálymentesítési beruházás megvalósítása ( várhatóan 26 mft körüli összeggel) a kész arculatterv ismertetése, képviselőtestület általi elfogadása, majd döntés szerinti munkák elvégzése, gémeskút,mosóház átadás - átvétel ( Faluszépítő Egyesület kivitelezésében ) földutak rendbetétele,pollenmentesítés,hó és síkosság mentesítés, újabb szelektív hulladéktároló elhelyezése- pályázat alapján annak előkészítése, benevezés a Virágos Magyarországért és a Virágos Baranyáért környezetszépítő mozgalomba Határidő: 2010.évben az anyagi és pályázati lehetőségektől függően. 4.számu napirendi pont Ismerteti a Mecsek- Nyugat Falusi Vendéglátóinak Egyesületének kérelmét az Idegenforgalmi adó hatályon kívül helyezéséről. A lényeg,hogy felére csökkent az állami támogatás ( 1 Ft befizetésre 1 Ft támogatás jár az eddigi 2 Ft helyett), így az önkormányzattal korábban kötött megállapodásban foglaltak ( az állami támogatás kifizetése az egyesületnek ) gyakorlatilag így oka fogyottá váltak. Ezután a képviselőtestület kisebb megbeszélést követően egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet : Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2010./II.17./ rendelete az Idegenforgalmi adóról szóló 5/2004./I.30./ számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. Elmondja,hogy vissza kell vonnunk a múltkori szociális rendeletünk módosítását, mert olyan észrevétel jött,hogy nem lehet jövedelmi feltételt szabni a szociális étkeztetés feltételeként. A végleges szövegrész még egyeztetést igényel. Elmondja,hogy múltkor elfogadtuk a Pasa-Bt folyékony hulladék elszállításának tarifáit - határozattal. Újabb értelmezés szerint ezt a helyi rendeletben is konkrétan meg kell ismételni - lakosság és közület esetén 1168 Ft/m3

5 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A +Áfa -. Ezután a képviselőtestület áttekintette a 2010.évi közfoglalkoztatási tervet azt jóváhagyta és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatot:hozott és elfogadta az önkormányzat 2010.évi közfoglalkoztatási tervét. Ismerteti a testülettel a Családsegítő Szolgálatnak a 2009.évi tevékenységükről a beszámolójukat. A képviselőtestület ezt jóváhagyólag tudomásul vette. Elmondja,hogy korábban már szó volt róla,hogy megjött a döntés az akadálymentesítési pályázatunkról. Az eredeti kérelmünkhöz képest csökkentett összegű támogatást állapítottak meg, ez 22.1 mft. Úgy gondolja,hogy így is mindenképpen érdemes ezt a beruházást elvégezni. Az önerő várhatóan 3.9 mft körül lesz. A képviselőtestület egyetértett a pályázati támogatás igénybevételével és a beruházás lebonyolításával. Ismertet támogatási kérelmeket. A képviselőtestület az alábbi támogatásokat állapította meg: Pécsi Tudományegyetem Életmentő Gyermekintenzív Alapítvány Ft Medicopter Alapítvány Ft, SINOSZ Bm-i szervezete Ft Határidő: átutalás 2010.február 25-ig. Ismerteti Axt Éva levelét a szennyvíz átemelővel valamint a fekvőrendőrrel kapcsolatban. A panaszt a Pécsi Vizmű kivizsgálta, a válaszról bejelentőt értesítették. A fekvőrendőrön pedig nem kíván változtatni a képviselőtestület ( megbeszélés után). Térfigyelő kamera - 3 árajánlatot kérünk. NyMTIT - pályázat a Duna Mecsek Alapítványhoz egységes falukép kialakításra - buszmegállók fából - mi is részt fogunk venni. Az idei évi támogatási szerződést is aláírtuk 5 OLDAL eft-ot fogunk kapni, ebből 300 eft-ot visszaadunk közös költségekre. Soóky Barna háziorvos szerződése Ft/hó. Szakács Gyuláné Javasolja,hogy a buszmegálló kialakítást egyeztessük majd az arculattervezőkkel. Kérdezi,hogy a kut,mosóház végleges átadása mikorra van tervezve. Szakács Gyuláné Elmondja,hogy várhatóan tavaszra. Egy - szerinte- illegális magaslesre hívja fel a figyelmet. Ismerteti a pályázat segítségével megvalósuló 2009.évi beruházásokat, több mint 15 mft a vége. Elmondja,hogy a közvilágítást illetően kedvezőbb tarifa miatt szolgáltatót változtattunk ( MÁSZ ). A magaslest illetően utána fogunk nézni. Pál József Észrevételezi a József A. utcai autóparkolási problémákat. Véleménye szerint az arculattervvel összekapcsolva lehet majd a parkolási problémákkal is foglalkozni. Szabóné Szileczki Mónika Viziközmű kéri,hogy legyen meg majd az egyeztetés a lakossággal a fizetési határidő lejárta előtt. Út javítások! Somogyváriné Koncz Margit A Petőfi u. végén ahol véget ér az aszfalt,ott is van 3 nagy lyuk. Ezután a levezető elnök bezárta a nyilvános ülést, a képviselőtestület zárt ülés tartására tért át. polgármester kmf. körjegyző

6 6 OLDAL FA LU - K ÉP Egyházközségi rovat 1.) A Kővágószőlősi Egyházközség lelkipásztori programja (IV. rész ) A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle (Mt.13.33) A Váljunk Kovásszá elnevezésű Lelkipásztori Év egyházközségi feladatai közül most a március végi, áprilisi programtervet ismerhetik meg: a.) Egyházközségi képviselő testületi ülés (Jn.11,45-57) március 27-én, szombaton órakor Kővágószőlősön, a Plébánián. b.) Nagyheti és húsvéti szertartások, liturgiák Kővágószőlősön: Március 28-án 8.00 órakor Virágvasárnap, ünnepi szentmise (Lk 22,14-23,56) a kővágószőlősi templomban Április 1 Nagycsütörtök: 17 óra Esti mise az Utolsó Vacsora emlékére (Jn 13,1-15) Április 2 Nagypéntek 17 óra Az Úr Szenvedésének Ünneplése Szigorú böjt! Április 3 Nagyszombat 9 órakor- Sötét Zsolozsma az Úr sírjánál (Lk 24,1-12) Cserkúton: 20 órakor Húsvéti Vigília (húsvéti ételszentelés) (Lk 24,1-12) Április 5: Húsvéthétfő 9.30-kor szentmise (Mt 28,8-15) Április 11: Fehérvasárnap 9.00-tól ig Szentségimádás (templomi kisbúcsú ). (A cserkúti további liturgikus események külön, lentebb) c.) A Keresztény Kaszinó elnevezésű keresztény szellemiségű, nyitott társasköri összejövetelek folytatódnak. Áprilisban is egy ilyen foglalkozás lesz, a kővágószőlősi kultúrházban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk: április 14-én, szerdán tól Húsvét üzenete Hamzau Relu római katolikus plébános előadása (Miért ünnepeljük Krisztus feltámadását? Útmutató laikusok részére) Húsvét hagyományai különböző országokban (tojásszentelés, húsvéti reggeli, locsolás, stb.) Magyarország Magyar cigányság Erdély - Csiszár Júlia Moldva - Hamzau Relu római katolikus plébános Lengyelország - Nagyné Szalek Ewa

7 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A 7 OLDAL 2.) Szentmisék, igeliturgiák, bibliaórák Cserkúton április hónapban Április 5-én Húsvéthétfő 9.30 órakor szentmise a templomban Április 9-én, pénteken órakor bibliaóra a könyvtárban Április 10-én, szombaton órakor igeliturgia a templomban Április 17-én szombaton órakor szentmise a templomban Április 23-án, pénteken órakor bibliaóra a kultúrházban Április 24-én, szombaton órakor igeliturgia a templomban Szentmise minden vasárnap Kővágószőlősön reggel 8.00 órakor. A Cserkúti Polgárőr Egyesület hírei Hamzau Relu plébános Végre itt a tavasz! Ez számunkra azt jelenti, hogy újult erővel esünk neki a munkának. Sajnos a korábbi cikkemben említett Körzeti Megbízotti erősítés még várat magára egy kicsit, hiszen amint megtudtam fiatal rendőrök érkeznek az Uránvárosi Rendőrőrsre, és az öreg rutinos járőröknek a feladata betanítani őket. Mi sem tétlenkedünk, hiszen a vezetőség megkezdte az éves közgyűlés előkészítését, amely egyben egy tisztújító választás is lesz. Ezúton is kérek minden polgárőrt a meghívóban jelzett időpontba, próbálja magát szabaddá tenni, hiszen fontos választások előtt állunk. Most már biztossá vált, hogy a kővágótöttösi tagcsoportunk nem folytatja tovább munkáját, így egyesületünk csak a cserkúti vitézekből áll. Mivel ígéretet kaptunk arra, hogy az önkormányzat továbbra is támogat bennünket, mi is ígéretet tettünk, hogy a rendezvények biztosítását továbbra is vállaljuk, és a járőrőröző gépkocsi ezután is útba ejti a községet. Tisztelt olvasók! A minap láttam, hogy a község dolgozói szépen elkezdték az utakról letakarítani a szórt síkosság mentesítésre használt apró kavicsot. Ezzel is megakadályozva a csúszásveszélyt. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy máshol fokozottan figyeljünk az ilyen apró kavicsos részekre, mert a minap hallottam, hogy a hetvehelyi úton egy autó egy ilyen szakaszon megcsúszott, és sajnos személyi sérülés mellett, az autó is totálkáros lett. Ugyancsak veszélyes, a tavaszi munkák megkezdésével az utakra felhordott sár, amely szintén az autók kormányozhatatlanságát eredményezheti. Természetesen a KRESZ rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy milyen tisztítást kell elvégezni a közútra hajtás előtt, de ez nem mindig valósul meg. Szlogenünk: Védd a másét, hogy a sajátod is biztonságban legyen FALU-KÉP Felelős kiadó:cserkút Község Képviselő Testülete Főszerkesztő: Müller István Szerkesztő: Németh István CzA polgárőr.

8 Az RHK Kft márciusi hírleveléből

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok!

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok! FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2009 N EV EM B ER - D EC EM B ER Tisztelt Cserkúti Polgárok! Cserkút Község Képviselőtestülete nevében Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendők

Részletesebben

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény?

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2008 N OV EM B ER-D EC EM B ER Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. február 14-én 17.00 órakor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről. 2014. február 10-i képviselő-testületi ülés

Beszámolók képviselő-testületi ülésekről. 2014. február 10-i képviselő-testületi ülés KESZÜI H Í R E K XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. I. negyedév A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA Beszámolók képviselő-testületi ülésekről Keszü Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 testületi ülést

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. augusztus 14 én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2010. március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Locsolóbál. Figyelem, forgalomkorlátozás! HÚSVÉTI VÁSÁR

Locsolóbál. Figyelem, forgalomkorlátozás! HÚSVÉTI VÁSÁR Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 4. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. ÁPRILIS Figyelem, forgalomkorlátozás! A somfalvi önkormányzat kérésének eleget téve a Mattersburgi Járási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben