Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013."

Átírás

1 Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota ) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik. Rendeleteink betartatása segíti az önkormányzat munkáját a tisztaság, a fegyelem, a rend fenntartásában. Az állandó, folyamatos ellenőrzésben nagy szerepe van az önkormányzatnak, a Közterület-felügyeletnek, a Polgárőrségnek, de nagy szerep hárul a lakosságra is. A szemetelőket, rendbontókat meggyőzni nagyon nehéz. A rongálók kedvencei autóbuszvárók, kihelyezett hulladékgyűjtők, játszótéri eszközök, virágágyások. A fém akna fedlapokat gyakran ellopják. 2.) Épített környezet védelme 2/1.) Felszíni vízelvezetés A belterületi árkok karbantartását (medertisztítás, kaszálás, hulladékmentesítés) a Pétkomm Kft folyamatosan elvégzi. A Pét patak karbantartása a tulajdonos Nitrogénművek Zrt feladata. A Malom árok és a Pét patak kaszálásába a KDT Vízig Veszprémi szakaszmérnökségének munkatársai is besegítenek. A Malom árok kiskerteket körülvevő kb. 1,3 km-es szakaszán gépi mederkotrást végeztetett el az önkormányzat. Elkészült az Ifjúság útja vízelvezetésének terve. A Magyar Állam újjáépíti a Pét patak 8-as főút- Berhidai úti víztározó közötti szakaszát. A tervezés, az ingatlanok megvásárlása megtörtént. Az önkormányzat a Bakonyalja Vízrendezési Vizitársulat tagjaként, a társulat alapszabálya szerint a 3 ha terület nagyságot meghaladó ingatlanjai után fizet működési hozzájárulási díjat (2013-ban 200,-Ft/ha/év). A tagdíjakból a Vizitársulat a közgyűléseken meghatározott munkálatokat végezteti el. A Vizitársulat településünkön az önkormányzat tulajdonát képező 0242 hrsz-ú Csákány árkot tartja karban. 2/2.) Útépítések, közlekedés Idén elkészült a Berhidai út és a Liszt Ferenc ltp járdafelújítása. Új térkőburkolat épült a Berhidai út 56. mellett, a Liszt F. u mögött, a Polyák ABC mögött, valamint a Berhidai út 100. mellett. Felújításra kerültek autóbusz váróink. Felújították az Ady E. utca déli végét és a PMTE-hez vezető útszakaszt. Elkészültek a tervek az Ifjúság útja- Temető utca közötti utcaszakasz és a Berhidai út 2. szám környékének felújítására. A MÁV korszerűsítette a vasúti átjárót. A Képviselő-testület döntése értelmében 2 db fekvőrendőr került telepítésre az óvoda elé. Sebességkorlátra figyelmeztető napelemes berendezés került kihelyezésre a Berhidai u elé és a Berhidai u. 45. szám elé. 2/3.) Energiagazdálkodás 2012 év végén az E.ON kicserélte a családi házas övezet nagyobb részén /Ösküi u. Újmandulás u. Ifjúság u. Akácfa u. Berhidai u. által határolt területen/ a szigeteletlen légvezetékeket szigeteltre. Ezáltal valamelyest javult közvilágításunk. A közvilágítási oszlopok egy része azonban elhasználódott, több oszlop cserére szorulna. (pl Hősök tere) Kiépült a közvilágítás a Micsurin zártkert teljes utcaszakaszán. A Sugár út teljes szakaszán kiépült a napelemes közvilágítás, összesen 35 db kandeláberrel. Kisebb közvilágítás fejlesztés történt a Szőlőskert utcában, az Ady E. utca 52. szám mögött, a Berhidai út 54. szám (Iskola) előtt és az Állomás utca 22. szám előtt. Beüzemelésre került a Berhidai út 70. szám melletti köztéri idő- és hőmérsékletkijelző.

2 A Hunyadi utca, Ady Endre utca, Diófa utca, Fazekas Mihály utca, Bocskai utca eleje és ezen utcák környezetében az energiaellátással kapcsolatos problémák továbbra is fennállnak. 2/4.) Egyéb beruházások - Ifjúsági tó és környékének rendbetétele A tó rehabilitációja és a tó körüli terület kialakítása folyamatos. A tó köré 1800 m-i felületen térkő burkolatot kapott a sétány. Döntés született a szalonnasütő körüli terület térkő burkolattal való ellátásáról. A régebbi 6 parkfitnesz eszköz mellé decemberben 4 újabb eszköz került telepítésre. Döntés született az eszközök köré ütéscsillapító gumi altalaj lehelyezéséről is. - játszótereink Lakossági bejelentés, majd hatósági kötelezés után elkészítettük a régebbi játszóeszközeink műszaki felülvizsgálatát. A feltárt hibákat kijavítottuk. A felülvizsgálatra és a javításokra, pótlásokra ,- Ft-ot költöttünk. Az Ifjúság útjai játszótérre szaletli került kihelyezésre, viszont elbontásra került a balesetveszélyes gerenda eszköz és az egyik lánchinta. - Liszt Ferenc lakótelep A járdafelújítással együtt megújul a lakótelep. Kisméretű, bekerített focipálya létesült a Liszt F. u mögött. BMX pályákat építtet ki az önkormányzat a Liszt F. u és a 2-4. számok mögötti zöldfelületeken. Kutyafuttató hely kerül kijelölésre a Liszt F. u. 2. melletti gázfogadó környékén. A lakótelep új padokat, sakkasztalokat, biciklitárolókat, 2 szaletlit, 2 pergolát kapott, valamint új szemetes edényeket, kutyaürülék gyűjtő edényzeteket fog kapni. 2/5.) Forrásfoglalás A Képviselő-testület döntése alapján a leendő strand megvalósítása érdekében már 2011-ben elkészült a felhasználandó helyi víz forrásfoglalásának vízjogi létesítési engedélyezési terve. Az engedélyezési eljárás megindult, de a 2011-ben érvényes vízbázisvédelmi védőövezetek kijelölése az engedély kiadását gátolta. Az eljárás meghiúsulásának megakadályozására többször kértünk határidő halasztást ban sikerült elérnünk, hogy több előzetes szakmai egyeztetésünk után a Bakonykarszt a saját költségére új vizsgálat elkészíttetését vállalta fel a célból, hogy az Ifjúsági tó építése során beszerzett és ténylegesen bizonyított vízhozammérési adatokat is felhasználva új védőövezet kijelölésére tegyen javaslatot. A vizsgálat eredménye a szakhatóságokhoz benyújtásra került. Ennek alapján az engedélyek kiadása már az új védőövezeti kijelölés alapján történik. Az első fokú engedélyező végzés kiadása érdekében a beszámoló időpontjáig a 2011-től történt változásokra vonatkozó adatszolgáltatásokat megadtuk. A forrásfoglalás vízjogi létesítési engedélyének megadása feltétele a beadott strand létesítése elvi vízjogi engedélyének kiadásának. 3.) Természetvédelem 3/1.) Zöldterületek, zöldfelületek A Pétkomm Kft. kb m 2 önkormányzati tulajdonú zöldterületet, parkot gondoz. A parkokban rendszeresen nyírják a füvet, gondozzák a fákat, virágokat. Közterületen a kivágásra váró beteg, kiszáradt fák felmérése a Pétkomm Kft. munkatársával együtt történik. Közterületen összesen 23 db kiszáradt vagy balesetveszélyes fa került kivágásra, míg beruházási munkálatok miatt 13 db. A Liszt F. lakótelepre idén 241 db fa került kiültetésre, a cserjeültetés 2014-ben valósul meg. Az Ifjúsági tó környékére db cserje került elültetésre. 2

3 A Településvédő és Szépítő Egyesület lebonyolításával, a lakók faültetésével és az önkormányzat anyagi támogatásával ( ,- Ft) tavasszal 89 db fa és 210 db cserje került kiültetésre a településre. A Liszt F. lakótelep- Gyári bekötőút- Malom árok közötti mintegy 1,4 ha-os területen erdősítés kezdődött, melynek terveit a Veszprém megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága án hagyta jóvá. A munkálatok elvégzésére az OPAL Tartálypark Zrt. alvállalkozót bízott meg. Az erdősítés a területen korábban meglevő fák kivágásával járt együtt. Az erdősítés első üteme befejeződött, melynek tényét az alvállalkozó Székely-Erdő Kft én bejelentette az Igazgatóságnak. A Képviselő Testület által megfogalmazott kérdéseket az önkormányzat án megküldte az Igazgatóságnak, melyre válasz még nem érkezett. A temetőkert folyamatosan gondozott. Az Önkormányzat nem érvényesítette a temetőrendeletben meghatározott nyitva- és zárva tartást. A nyár folyamán a temetőbe a 7 régi pad helyére 20 új padot helyeztettünk ki. Elbontásra került a temetőben az első bejáratnál található régi kolombárium. Az olajos házakhoz vezető út melletti terület tulajdonosa a Magyar Állam, használója a MÁV Zrt. Minden évben irtják a gyomokat, valamint vegyszeres gyomirtást is végeznek a vasúti sínek mellett. 3/2.) Termőföld védelme A Gyár alatti kiskertekben történt talajkitermelések ügye még 2010-ben kezdődött. A Földhivatal mint a rekultiváció ügyében eljáró hatóság- a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Igazgatóság), valamint a helyi Polgármesteri Hivatal ügyintézője én közös helyszíni szemlét tartott a kiskertek egyes ingatlanainál. 6 ingatlannál a Földhivatal nem állapított meg engedély nélküli más célú hasznosítást, így eljárás sem indult. Másik 6 ingatlannál megindult az eljárás, (0303/82 hrsz., 0303/97 hrsz., 0303/99 hrsz., 0303/93 hrsz., 0303/156 hrsz., 0303/168 hrsz.) engedély nélküli más célú hasznosítás ügyében. Fenti 6 ingatlan esetében a Földhivatal a én jogerőssé vált végzésében a saját eljárását a Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozati eljárásának lefolytatásáig felfüggesztette. 0303/82 hrsz-ú ingatlan: az ingatlanról a termőföldet kb. 70 cm vastagságban letermelték és elszállították. Helyszíni szemle után a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Igazgatóság) talajvédelmi bírság és földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte a tulajdonost. Az Igazgatóság én kelt végzésében az ingatlan eredeti állapotába történő helyreállítása ügyében megkereste a Földhivatalt. Rekultivációs kötelezést előíró határozatot a Földhivatal még nem hozott. A 0303/55 hrsz-ú ingatlan ügyében környezetkárosítás miatt bírósági tárgyalásra került sor 2012 januárjában és szeptemberében, valamint idén szeptemberben is. Az ügyben bírósági ítélet még nincs, bár az elkövetés még 2009-ben történt. A tulajdonos az ingatlan egyik feléből kitermelte a feketeföldet, majd a keletkezett gödröt az ingatlan másik felében felhalmozott gazos, agyagos földdel feltöltötte. 0303/99 hrsz-ú ingatlan: A Veszprémi Városi Bíróság i ítéletében lopás és környezetkárosítás miatt marasztalt el személyeket április elején az ingatlan gödrébe ismeretlen személy nagymennyiségű vegyes összetételű- hulladékot helyezett el. A Várpalotai Rendőrkapitányság az eljárása során az elkövető kilétét nem tudta bizonyítani, így az eljárását július 2-án felfüggesztette. Fenti ingatlanok egyike sem képezi az önkormányzat tulajdonát. 3

4 4.) Hulladékgazdálkodás Jelentős feladat az illegális hulladéklerakás megakadályozása, az illegális hulladéklerakók felszámoltatása vagy felszámolása. Az illegálisan lerakott hulladékok elkövetőivel szemben többször indult hatósági eljárás. A bizonyítás nehézkes, a tanúk a legtöbb esetben nem vállalják a tanúskodást. Hulladékgazdálkodási eljárás az alábbi ingatlanok esetében van folyamatban: A kiskertekben levő 0303/204 hrsz-ú ingatlanra 2012 augusztusában zsákokban nagymennyiségű pala hulladékot raktak le. Az ügyben a Rendőrségi eljárás lezárulta után a Veszprémi Járási Ügyészség vádirata alapján a bírósági tárgyalás én megkezdődött. A hulladék elhelyezésével 6 főt gyanúsítanak, melyek között nem szerepel az ingatlan tulajdonosa. Eljárás van folyamatban a kiskertekben található 0303/3 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett hulladék ügyében is. A tulajdonos és lakó- aki egyben a hulladék tulajdonosa- kötelezve lett a hulladékmentesítésre, valamint ,-Ft hulladékgazdálkodási bírság kiszabására is sor került. Kötelezett a megadott határideig nem teljesített, a kötelezett költségére történő végrehajtási eljárás folyamatban van. A Gondozási Központ közbenjárásával került hulladékmentesítésre a kiskertekben található 0303/232 hrsz-ú ingatlan. A tulajdonos maga végezte el a mentesítést. A 0321 hrsz-ú ingatlan esetében án indult meg az eljárás. Az ingatlan tulajdonosa kötelezve lett a hulladékmentesítésre, valamint 5.000,-Ft hulladékgazdálkodási bírság kiszabására is sor került. A megadott határideig teljesítés nem történt, ezért újabb kötelező határozat mellett ,-Ft hulladékgazdálkodási bírság kiszabására került sor. Az újabb határidőre a kötelezett a hulladékmentesítést elvégezte. A 020 és 021 hrsz-ú ingatlanok esetében a Jegyzői eljárás a Rendőrkapitányság eljárásának lefolytatásáig felfüggesztésre került. Az 1640/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett nagymennyiségű hulladék esetében Pétfürdő nagyközség Jegyzője én kelt határozatában kötelezte az ingatlan tulajdonost a hulladékmentesítésre, valamint ,-Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabott ki. A bírság megfizetésre került, a területet a tulajdonosa folyamatosan hulladékmentesíti. A hulladék elszállítását igazoló dokumentumokat a kötelezett folyamatosan benyújtja az önkormányzat ügyintézőjének. A Wimmer telephely melletti önkormányzati tulajdonú- ingatlanon (1551/3 hrsz.) elhelyezett hulladék ügyében, egy helyi lakos bejelentése alapján hatósági eljárást folytatott le a Környezetvédelmi Felügyelőség. A Felügyelőség a én kelt határozatában a területen a hulladékgazdálkodási tevékenységet azonnali hatállyal megtiltotta. Fontos feladat a települési zöldhulladék elhelyezésének, kezelésének megoldása. Az akkor még funkcionáló Temető utcai településszéli konténerekbe júliusában veszélyes hulladékot (pala) helyeztek el. A veszélyes hulladék Marcaliba került elszállításra. A Polgármester 2013 január közepén felszólította az elkövetőket az önkormányzatot ért kár megtérítésére. Az elkövetők az önkormányzatot ért kárt részletfizetéssel törlesztik. 4

5 A településszéli konténerek án megszüntetésre kerültek. A temető végénél található temetői konténer a képviselő-testület döntése alapján- szeptember végén áthelyezésre került a másik temetői konténer mellé, a temető első bejárati kapujához. A konténerekben kizárólag a temetőből származó hulladék helyezhető el. A lakossági hulladék begyűjtés-elszállítás megoldott, a Közüzemi Kft menetrendszerűen üríti a hulladékgyűjtőket. A településünkön összesen 22 szelektív hulladékgyűjtő sziget található, melyekből 6 az Észak- Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer működésének kezdetekor került beüzemelésre. Az önkormányzat, a Polgárőrség és a Közüzemi Kft. együttműködésében én zökkenőmentesen lezajlott az elektronikai hulladékgyűjtési akció. A 11 helyszínre lerakott 4 m 3 -es konténerekbe illetve az autóra összesen kg hulladék került. (tavaly: kg) A polgárőröknek köszönhetően a guberálók nem nyúlhattak a konténerekhez. Az eddigiektől eltérő módon, de zökkenőmentesen zajlott le a hagyományos lomtalanítás, melyet a szolgáltató két részben (családi házak, társasházak) bonyolított le. A lakók az ingatlanuk előtti közterületre helyezhették ki a lomjaikat. Az elszállított lom mennyisége kg volt. A közcsatornára nem kötött ingatlanok tulajdonosainak adó formájában talajterhelési díjat kell befizetniük az önkormányzatnak, melynek mértéke 3.600,- Ft/m 3. Jogszabályok szerint a talajterhelési díj 100%-át kell megfizetni a kötelezetteknek. Településünkön 5 ingatlan után kell talajterhelési díjat fizetni a tulajdonosoknak az önkormányzat számlájára. A befizetendő összeg az ingatlanon elhasznált vízmennyiségnek a függvénye. A fogyasztás mennyiségét a Bakonykarszt Zrt. közli velünk. 5.) Zaj- és rezgésvédelem A Berhidai út mellett lakókat évek óta- terheli a nagy zaj. A Magyar Állam tulajdonában és a Közút Kht. kezelésében lévő úton nagy a gépjármű forgalom. A Kht. által kihelyezett sebességcsökkentő táblákat a gépjárművezetők sokszor figyelmen kívül hagyják. Az újonnan telepített napelemes sebességkijelző berendezések felhívják a gépjárművezetők figyelmét a sebességkorlátozásra. 6.) A lakosság egészségi állapota lakosságszám 4863 fő nő 2555 fő férfi 2308 fő 0-3 év nő 105 fő férfi 106 fő 4-6 év nő 73 fő férfi 72 fő 7-14 év nő 188 fő férfi 190 fő lakosságszám 4878 fő nő 2569 fő férfi 2309 fő 0-3 év nő 98 fő férfi 96 fő 4-6 év nő 80 fő férfi 80 fő 7-14 év nő 193 fő férfi 187 fő 5

6 15-18 év nő 121 fő férfi 111 fő év nő 180 fő férfi 199 fő év nő 1367 fő férfi 1278 fő év nő 107 fő férfi 84 fő 66 év felett nő 414 fő férfi 268 fő év nő 121 fő férfi 106 fő év nő 189 fő férfi 204 fő év nő 1357 fő férfi 1268 fő év nő 112 fő férfi 90 fő 66 év felett nő 419 fő férfi 278 fő 2012 péti lakosok születések száma fő halálozási adat fő ig Településünk orvosai lelkiismeretes gyógyító munkát végeznek, jó az orvos- beteg kapcsolat. A háziorvosok rendelésein megjelenő betegek száma az elmúlt évekhez képest jelentősen nem változott. A lakosság körében az országos adatokhoz hasonlóan- leggyakoribbak a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség valamint a tüdőbetegség. Az allergén gyomnövények elleni mentesítésre sok gondot fordítunk. Önkormányzati területen a parlagfű nagy koncentrációban (30%-os telítettség) nem volt megtalálható. 6

7 A köztisztasági rendeletünk lehetőséget ad az elhanyagolt ingatlanok használóinak és/vagy tulajdonosainak felszólítására a kaszálás elvégzésére. Belterületi ingatlanok vagy az ingatlan előtti zöldsáv kaszálására 12 ingatlan esetében küldtünk felszólítást a tulajdonosoknak és/vagy használóknak. Az ingatlanok kaszálását a használók a felszólítás hatására elvégezték. Külterületi ingatlanok esetében az illetékes eljáró hatóság a Földhivatal tartott augusztusban bejárást a településünkön. A bejárásról negatív visszajelzés nem érkezett. A gyár alatti kiskertekben levő önkormányzati utak (20 db) és telkek (30 db) kaszálását a Pétkomm Kft. július hónapban elvégezte. 7.) Ipari üzemek okozta környezetterhelések Településünk környezeti állapotát jelentősen befolyásolják az itt működő vegyipari tevékenységet folytató üzemek által kibocsátott anyagok, melléktermékek. Levegőminőség szempontjából -a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján- Pétfürdő a 4. légszennyezettségi zónába tartozik. (1. és 2. számú mellékletek) 7/1.) Nitrogénművek Zrt. A Zrt. a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 85227/2013. iktatószámú határozatával október 31-ig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Felügyelőség évente egy alkalommal ellenőrzi az engedélyben foglalt előírások teljesítését, illetve betartását. A évi ellenőrzést december 14-én végezte a Hatóság. Az ellenőrzés során a Felügyelőség az engedélyben foglaltakon kívül másra nem kötelezte a Társaságot. Légszennyező anyag kibocsátás A Zrt. az alábbi légszennyező anyagokat bocsátja ki: szilárd anyag (műtrágya és dolomitpor) ammónia, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szén-monoxid, határértékkel nem szabályozott légszennyező anyagok (üvegházhatású gázok): szén-dioxid, dinitrogén-oxid Az egységes környezethasználati engedély üzemekre lebontva ismerteti a pontforrások jellemzőit és a kibocsátási határértékeket. Előírja, hogy milyen gyakorisággal kell mérni az egyes kürtők kibocsátását. A mérést csak akkreditált laboratórium végezheti. A Zrt Környezetvédelmi laboratóriuma ammónia és szilárd anyag mérésére jogosult. A többi légszennyező anyagot külső akkreditált laboratóriummal méretik ki. A földgáztüzelésű Kazánüzem és az új Salétromsav üzem folyamatos mérőműszerekkel van felszerelve. A mérési adatok alapján minden évben adatszolgáltatást kell benyújtani a kürtőkön kibocsátott szennyező anyagok mennyiségéről. A évi összes légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázat mutatja: szennyező anyag (t/év) szilárd anyag 486 ammónia 346 NO x (NO 2 -ben) 306 CO 209 SO 2 1,1 7

8 Vízminőség-védelem Felszíni vizek A Zrt. vízbázisát az Öskü-Bántapuszta környéki gravitációs források, valamint a Papréti árok vize adja. A vízhozamuk nem befolyásolható. A gyár csatornahálózata elválasztott rendszerű. Az üzemekből, tisztítóberendezésekből kilépő vizek, valamint a csapadék az ún. csapadékcsatorna rendszeren keresztül jutnak a Pét patakba. Megállapodás alapján befogadják a Huntsman Zrt. szennyvizét is. A fürdők, kommunális létesítmények és Pétfürdő nagyközség vize a kommunális csatornahálózaton át biológiai tisztítóba jut, majd onnan szintén a Pét patakba. A Pét patak befogadója a Nádor csatorna Nádasdladánynál. A betorkollás előtt a víz átfolyik egy felhagyott tőzegbánya területén kialakított biológiai tisztítón. Ez egy 52 hektáros vízfelületű tórendszer. A benne kialakuló kedvező biológiai folyamatok révén, megfelelő tartózkodási idő mellett a víz ammóniaammónium-ion tartalma lecsökken. A Nádor csatorna a Sió csatornán át a Dunába folyik. A határértékeket az egységes vízjogi üzemeltetési engedély szabályozza. A kibocsátott szennyező anyagok minőségét az alábbi táblázat mutatja: Szennyező anyag megnevezése határérték mg/l Átlag koncentráció ph 6-9,5 8,2 8,2 Összes só technológiai eredetű Dikromátos oxigénfogyasztás KOI k ,8 36 Biokémiai oxigénigény BOI 5 50 <10 <10 Ammónia-ammónium-N 20 1,3 1,2 Összes nitrogén 55 13,4 19,5 Összes szervetlen nitrogén 10 9,5 16,8 Összes foszfor 10 0,2 0,1 Szerves oldószer extrakt 200 2,7 <2 Összes lebegő anyag 6-9,5 13,9 13,0 A szennyvízkibocsátás ellenőrzésének rendje A mintavétel és a szennyezőanyagok elemzése a Felügyelőségnek benyújtott önellenőrzési terv alapján történik. A terv többek között tartalmazza a mintavételek pontos időpontját, a vizsgálandó komponensek körét, a mérési módszereket. A mintavételeket és a szennyezőanyagok elemzését a vizsgálandó komponensekre akkreditációval rendelkező Környezetvédelmi laboratórium végzi. Belső üzemi önkontroll keretében folyamatosan mérik a II-es gyárat elhagyó víz mennyiségét és minőségét. A gyárat elhagyó összes víz mennyiségének mérése szintén folyamatosan történik. A minőség napi átlagmintából kerül ellenőrzésre. 8

9 Az egységes környezethasználati engedélyben előírták, hogy a két mérőállomás mérési eredményeit minden év március 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőségnek. A évi beszámolót a hatóság elfogadta. Felszín alatti vizek Önkontroll keretében 28 db talajvíz figyelőkútban ellenőrzik a talajvíz minőségét és szintjét. A vizsgálandó komponenseket a Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben írta elő. A talajvíz megfigyelő kutakban az ammónium és a nitrát koncentráció az ún. szennyezettségi határértéket meghaladja, amelynek fő oka a vállalat több évtizedes múltú tevékenysége, azon belül is pl. a logisztikai műveletek során kiszóródott műtrágya, valamint a szórótornyok kibocsátása. Ezek hatását az utóbbi években /évtizedben a vállalat jelentősen mérsékelte. A felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezésének kizárása érdekében a tevékenység során felhasznált szennyező anyagok tárolására szolgáló tartályok kármentőit az utóbbi években felújították, műszaki állapotukat évente felülvizsgálják és az erre vonatkozó dokumentációt a Felügyelőségre benyújtják. Környezetterhelési díj A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény alapján a Zrt levegőterhelési díj és vízterhelési díj fizetésére kötelezett. A díjat a törvényben meghatározott szennyezőanyagok összes mennyisége után kell fizetni. A évi kibocsátás alapján évben fizetendő környezetterhelési díj levegőterhelési díj: 50,33 M Ft/év vízterhelési díj: 35,37 M Ft/év Zajkibocsátás A Felügyelőség az egységes környezethasználati engedély 4. sz. mellékleteként írta elő a zajkibocsátási határértékeket. A Zrt. környezeti zajkibocsátása főként éjjel bizonyos mérési pontokon meghaladja az ott megkövetelt határértéket. A Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben, ill. annak módosításában kötelezte a Zrt.-t a zajvédelmi hatásterület lehatárolására és zajcsökkentési intézkedési terv benyújtására ben benyújtották a Zrt. környezeti zajhatásának vizsgálatáról, a hatásterület lehatárolásáról készült dokumentumot, a zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló kérelmet, valamint a Zrt. környezeti zajcsökkentésre vonatkozó intézkedési tervét. A Felügyelőség részére benyújtott dokumentumok alapján a hatóság módosította az egységes környezethasználati engedélyt, amely módosítás mellékleteként megállapította az új zajkibocsátási határértékeket. A zajkibocsátási határértékek, valamint a zajcsökkentési intézkedések elvégzése tekintetében előírt kötelezettség teljesítési határidejét december 31-ben határozták meg évben az Ammónia üzemi CO 2 lefúvató kürtő által elsugárzott zaj csökkentésére hangtompítót építettek be. Hulladékgazdálkodás A Zrt keletkező hulladékokról nyilvántartást vezet és a hulladékokra vonatkozó évről szóló adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítette. A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén szelektíven gyűjtik. A gyűjtés a hulladékok tulajdonságainak megfelelő tárolóedényzetben történik, környezetszennyezést kizáró módon. Veszélyes hulladékok szállítását és hasznosítását/ártalmatlanítását csak engedéllyel rendelkező szállító végezheti, szerződés alapján. 9

10 A kommunális hulladékok hasznosítható részét (műanyag csomagolási hulladék, papírhulladék, fémhulladék) szelektíven gyűjtik ben 62,48 tonna műanyag csomagolási hulladék, 9,39 tonna papírhulladék és 113,94 tonna fémhulladék, szeptember 20-ig pedig 38,68 tonna műanyag csomagolási hulladék, 7,70 tonna papírhulladék és 22,32 tonna fémhulladék került átadásra hasznosító szervezeteknek. Az egyéb kommunális és inert hulladékokat a Várpalotai Közüzemi Kft. szerződés alapján elszállítja ártalmatlanításra. Hatósági kötelezések A Felügyelőség a 27329/2007. ügyszámú határozatában a Zrt.-t a tulajdonában lévő korábbi bezárt hulladéklerakó (ún. Salaktér) rekultivációjára kötelezte. A rekultivációs engedélyben előírásokat tettek a hulladéklerakó felületének műszaki rekultivációra történő előkészítésére, valamint a lerakó felső zárórétegének kialakítására vonatkozóan. A rekultiváció befejezésének határideje december 31. 7/2.) Hunstmann Zrt. A Zrt. telephelyén az 1930-as évek végétől végeztek ipari tevékenységet. A Zrt Pétfürdőn a 2387/7 hrsz.-ú telephelyén a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 24185/2010. ügy- és 47593/2011. iktatószámú alaphatározatában (egységes környezethasználati engedély) foglaltaknak megfelelően szerves vegyipari technológiákat üzemeltet. Az engedély követelményeinek teljesítését a hatóság éves gyakorisággal ellenőrzi. Eddigi ellenőrzéseik során a Társaság részéről jogkövető magatartást állapítottak meg. A telephelyen végzett fejlesztések sorában a ZRt évben egy világszínvonalú reaktortechnikát tervez telepíteni és működtetni. Ennek megvalósítása érdekében júliusában benyújtotta kérelmét a környezetvédelmi hatósághoz egységes környezethasználati engedélyének módosítására. A tervezett létesítmény üzembe helyezése után a telephelyen jelenleg végzett tevékenység nem változik, az új rendszerben is szerves vegyi alapanyaggyártást végeznek. A reaktor üzemmenete lehetővé teszi az igényekhez rugalmasabban igazodó termelést, kiváló tömegátadást és energiahatékonyságot biztosít. A telepítendő technológia zárt rendszerű, számítógéppel vezérelt és vészleállító rendszerrel felszerelt. Világszerte hasonló rendszerek százai üzemelnek és az elérhető legjobb technikát képviselik. V í z g a z d á l k o d á s Vízellátás, vízhasználat A gyártástechnológiák üzemeltetése közvetlen vízfelhasználással nem jár. Az ipari vizet hűtőkörök pótvizeként és kazántápvízként használják fel. E lágyított vizek előállítása automatikus, fordított ozmózis (RO) rendszerű vízelőkészítő üzemben történik. Az RO vízkezelőt a telephelyen található, mélyfúrású kút látja el nyersvízzel. A telephelyen létesített kút, ill. esetenként a Bakonykarszt Zrt. biztosítja a szociális célú vizet, melyet kommunális igények kielégítésén kívül parkgondozásra, valamint a laboratóriumokban vesznek igénybe. Szennyvízkibocsátás, szennyvízkezelés A tevékenység során képződő használt vizeket, csapadékáramokat egyesített csatornahálózaton keresztül vezetik a Nitrogénművek ZRt. szennyvízelvezető rendszeréhez kapcsolódó átadási pontig, ahonnét Nitrogénművek ZRt. szennyvizével elegyedve kerül a befogadó élővízbe. Kommunális szennyvizet leválasztották az egyesített csatornahálózatról, de a tisztítást követően azokat visszacsatlakoztatják az egyesített rendszerbe. 10

11 A gyártási folyamatokban az ipari vizet zárt felületi hűtésre használják. Emiatt ipari szennyvizek üzemszerűen csak a segédüzemekben - RO vízkezelő, hűtőrendszerek, gőzelőállítás, kondenzvíz-rendszer - képződnek (leiszapolás). A szennyvíz részáramokat is rendszeresen ellenőrzik, s a kialakított kezelési lehetőségek (kiszakaszolás, kármentőbe irányítás) alkalmazásával biztosítják, hogy a befogadóba folyamatosan megfelelő minőségű szennyvíz jusson. A tárgyidőszakban kibocsátott szennyvíz mennyisége: m 3 volt. Felszín alatt vizek A telephely felszín alatti vízminőségének folyamatos ellenőrzésére hét darab figyelőkútból álló monitoring rendszer létesült. A monitoring rendszer elemeit képező kutak a telephely határán, a talajvíz áramlásának irányát figyelembe véve kerültek telepítésre. A műtárgyak vizét az egységes környezethasználati engedélyben előírtak szerint negyedévente vizsgáltatják. Az analitikai adatok azt igazolják, hogy megelőző környezetvédelmi beavatkozás eredményeként, a jelenlegi működés a felszín alatti vizet nem szennyezi, minőségét nem veszélyezteti. A telephelyen végzett létesítési munkákhoz kapcsolódó környezetvédelmi vizsgálatok során olyan szénhidrogén és halogénezett alifás szénhidrogén (VOCl) szennyezettség került feltárásra, amely ZRt. jelenlegi tevékenységével nem kapcsolható össze. Az valószínűsíthetően a háborús bombázások alatt bekövetkezett környezetkárosítás maradványa. Ebben az időszakban a telephelyen kőolaj-feldolgozás, kőolajipari termékek tárolása valósult meg. A szennyezettség részletes tényfeltárását követően, a Környezetvédelmi Felügyelőség meghatározta a (D) kármentesítési célállapot határértéket, s elrendelte a beavatkozást. Jelenleg a kármentesítéssel megbízott cég a kármentesítő létesítmények engedélyezési dokumentációját készíti elő. Az aktív beavatkozásra 2014-től kerül sor. Hulladékgazdálkodás A hulladékok döntő részét a technológiák mellékterméke, ill. a szennyvízkibocsátás, szennyvízkezelés fejezetben ismertetett módon keletkező folyékony halogénmentes szerves oldószer tartalmú desztillációs maradék, alifás aminos hulladék (EWC070708*), illetve a halogénmentes szerves oldószer tartalmú vizes mosófolyadék (EWC070701*) teszi ki. Ezeket a hulladékokat zárt rendszeren tároló tartályba juttatják, ahonnan szintén zárt csővezetéken keresztül, a folyamatos üzemű FIKETA égető berendezésbe kerül, ahol azt ártalmatlanítják. A képződő füstgáz hőtartalmát gyártási folyamataikban energetikailag hasznosítják. A jogszabályi követelmények betartása érdekében a telephelyen kapacitáshiány miatt nem hasznosítható folyékony hulladékokat külső kezelőnek adjuk át (SARPI Dorog Kft.). Az esetenként képződő veszélyes hulladékokat (szennyezett csomagolóeszközök, felitató anyagok, tartálytisztítási maradék) munkahelyi gyűjtőhelyeken megfelelő biztonsággal tárolják, s időszakosan arra feljogosított kezelőhöz szállítják. A települési hulladékkal együtt kezelhető hulladékok átvételére szerződés van a Várpalotai Közüzemi Kft.-vel. A kartonpapír, az egyéb papírhulladék, a műanyag hulladék elkülönített gyűjtése az e célra kihelyezett konténerekbe történik. Levegőtisztaság-védelem Az év jelentős részében Nitrogénművek Zrt. a kiépített gőzrendszeren keresztül gőzt ad át Huntsman ZRt.-nek. Emiatt a gőzkazánjuk csak akkor üzemel, ha a gőzvásárlás akadályozott. A hulladékégető berendezések (FIKETA üzem) pontforrásaihoz folyamatos mérőműszerek csatlakoznak, az égetők működésekor kibocsátott légszennyező anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogének) és tüzeléstechnikai jellemzők (füstgáz oxigéntartalma, nyomása, hőmérséklete, mennyisége, tűztér hőmérséklete) regisztrálására. 11

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010.

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010. Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság Sok a tennivaló, hogy a lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezzen. A szemetelőket, rendbontókat

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége A nyák napjához közeledve elgondolkod- tam, hogy észre sem véve, mi mindent tanulunk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével BESZÁMOLÓ HELYI GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével A dokumentáció terjedelme: 69 oldal Mellékletek száma:

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.. (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre Hangmérnök Tervező és Szolgáltató Kft. 1112 Budapest, Igmándi u. 17. Tel.: 3103282 Fax.: 3103302 Mob.: 20 9806776 Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból 1. BEVEZETÉS 1998. óta minden évben az előző év legfontosabb környezet-és természetvédelmi feladatairól, eseményeiről beszámoló készül, illetve a város környezeti állapotával kapcsolatos főbb információk

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

térségről összegző információt tud biztosítani.

térségről összegző információt tud biztosítani. A Debreceni Zöldhatóság nyolcadik éve készíti el az illetékességi területe környezeti állapotát bemutató kiadványát. Az elmúlt években a kiadvány formája és tartalma is fejlődött, szemléletesebben továbbítja

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben