NÔGYÓGYÁSZATI RÁKBETEGSÉG. Bevezetés. Kulcsszavak: onkoginekológia, progresszív betegellátás, FIGO-protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÔGYÓGYÁSZATI RÁKBETEGSÉG. Bevezetés. Kulcsszavak: onkoginekológia, progresszív betegellátás, FIGO-protokoll"

Átírás

1 NÔGYÓGYÁSZATI RÁKBETEGSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, (2006) A nôgyógyászati rákbetegek korszerû mûtéti kezelésének szabályai a évi FIGO-protokoll és a évi lillafüredi Nôgyógyász Onkológus Kongresszus legfontosabb megállapításai alapján (referátum) BERKÔ PÉTER DR. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (igazgató: Csiba Gábor dr.) Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály (osztályvezetô: Berkô Péter dr.) közleménye Összefoglalás: A szerzô ismerteti a FIGO legújabb, évi protokollját, és a nôgyógyászati rákbetegségek korszerû ellátásával kapcsolatban a legutóbbi, lillafüredi Magyar Nôgyógyász Onkológus Kongresszuson elhangzott legfontosabb megállapításokat. Úgy véli, a hazai onkoginekológiai betegellátás legaktuálisabb feladata annak megszervezése, hogy mindazon betegek centralizált onkoginekológiai ellátásban részesüljenek, akiknél megfelelô szakmai javallat alapján Wertheim-hysterectomiát, kismedencei és paraaorticus lymphadenectomiát, optimális cytoredukciót vagy inguinofemoralis lymphadenectomiával kiegészített vulvectomiát, esetleg exenteratiót szükséges végezni. Kulcsszavak: onkoginekológia, progresszív betegellátás, FIGO-protokoll Bevezetés Két ízben végeztem kérdôíves felmérést a hazai szülész-nôgyógyász tanszék- és osztályvezetôk körében ban a szombathelyi nôgyógyász kongresszus elôtt a rákbetegek mûtéti és progresszív ellátásának helyzete felôl [1], 2005-ben, a lillafüredi kongresszus elôtt az egyes osztályokon végzett radikális mûtétek száma felôl érdeklôdtem. Közben megismertem a FIGO évi protokollját [2], a évi larnacai [3] és a évi isztambuli [4] nôgyógyász-onkológus, valamint a évi párizsi rákkongresszus legfôbb referátumait novemberében a társaság vezetôségétôl kapott megtisztelô felkérés alapján én szerveztem meg Lillafüreden a Magyar Nôgyógyász Onkológus Társaság kongresszusát, ahol ugyancsak kitûnô referátumok hangzottak el. Ha egy mondatban kellene összegeznem a hazai alaptankönyvekbôl tanultakra [5 7] és az említett szakmai fórumokon szerzett információkra és az osztályvezetôk körében végzett felmérésekre alapozott véleményemet, akkor azt mondanám: sokat kell még Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5)

2 tennünk azért, hogy minden rákbeteg a napjainkban elvárható legkorszerûbb, legeredményesebb mûtéti, illetve komplex onkoginekológiai terápiában részesüljön. Igen, ez igaz, de mit jelent az, hogy legkorszerûbb és legeredményesebb terápia? Mindenki tudja, hogy a világban, de a saját országunkon belül is számos kérdésben eltérô álláspontok alakultak ki a vezetô intézetekben, ennek következtében sok megyei, fôvárosi és városi kórházban is eltér egymástól a mindennapi gyakorlat. Ritkán jelennek meg orientáló közlemények, kollégiumi állásfoglalások. Ebben a helyzetben talán hasznos lehet a FIGO (International Federation of Obstetrics and Gynecology) legutóbbi ajánlásainak átekintése. Szeretném elkerülni a szerénytelenség látszatát. Hangsúlyozottan nem arra vállalkoztam, hogy a még forrongó terápiás kérdésekben állást foglaljak és szakmai vitákat döntsek el. A jobb tájékozódás érdekében csupán arra teszek kísérletet, hogy röviden és tárgyilagosan referáljam a FIGO évi protokollját. A FIGO egyes rákbetegségekre vonatkozó terápiás javaslatai után említést teszek a lillafüredi Nôgyógyász Onkológus Kongresszuson referátumokat tartó, autentikus hazai szakértô kollégák közreadott fontos gondolatairól, javaslatairól. FIGO-protokoll Szeméremtestrák I. stádium (<2 cm, nyirokcsomó nem tapintható). Terápia: kimetszés bármely intézetben, 1cm-nyire az épben, mélységben az urogenitalis diaphragma alsó fascialemezéig. Szövettani vizsgálat: I.a. stádium (mélység: < 1mm) további teendô nincs I.b. stádium (mélység: > 1 mm) a radikális vulvectomiákra szakosodott kevés intézet egyikében radikális kimetszés + unilateralis inguinofemoralis blockdissectio (lymphadenectomia, továbbiakban LA). Ha a tumor a középvonalban van vagy a kisajkat is érinti, akkor radikális vulvectomia + kétoldali inguinofemoralis LA végzendô. Az I.b. stádiumú tumor mûtéte után kétoldali medencei és lágyéki irradiáció következik, de csak akkor, ha 10 mm-nél nagyobb macrometastasis, vagy 1- nél több micrometastasis van, továbbá ha a daganat a nyirokcsomókból extracapsularisan terjed. II. stádium (> 2 cm, de nyirokcsomó nem tapintható). Lágyéki régió- és kismedencei CT, valamint mellkas rtg. vizsgálat szükséges. A terápia az I.b. stádiumnál elmondottakéval megegyezik. Elôrehaladottabb vulvae ca. (egyoldali [III. stad.] vagy kétoldali [IV. stad.] lágyéki nyirokcsomó tapintható és/vagy a tumor a húgycsôre, hüvelyre, anusra terjed). Az érintett szervek resecálása vagy akár exenteratio is szükségessé válhat. Ha nagyobb inguinalis nyirokcsomót tapintunk, CT-vizsgálat szükséges, majd a megnagyobbodott, metastasisra gyanús nyirokcsomókat el kell távolítani, és fagyasztásos szövettani vizsgálatot kell kérni. Ha a histológiai eredmény negatív, akkor inguinofemoralis blockdissectio szükséges. Ha 2 vagy több pozitív nyirokcsomót találnak, vagy a tumor extracapsularisan terjed, akkor pelvicus és lágyéki irradiáció szükséges. Ha a fagyasztásos vizsgálat carcinomát igazolt, akkor inguinofemoralis LA nem jön ugyan szóba, de minden makroszkópos vagy CT-vel észlelt lágyéki és kismedencei nyirokcsomót el kell távolítani. Ezt követôen medencei és lágyéki irradiáció válik szükségessé. Egyazon betegnél az inguinofemoralis blockdissectiót és a postop. irradiációt a gyakori súlyos szövôdmények (lymphoedema) miatt lehetôség szerint el kell kerülni. IV. stádiumban, amikor a tumor a hüvelyre, hólyagra, végbélre terjed, akkor vagy primer sugárkezelés, vagy exenteratió jöhet szóba. Kifekélyesedett vagy fixált lágyéki nyirokcsomók esetén primer sugárkezelés szükséges, majd megkísérelhetô a nagyobb nyirokcsomók eltávolítása. Inoperabilis esetekben kemoterápiával kiegészített irradiáció végezhetô. *** Úgy tûnik, a vulvacarcinomák ellátása egyre inkább a radikalitás irányába tolódik el. Invazív carcinomák esetén miként az urológiában a hólyagtumorok esetében az egész vulva hámját betegnek tekintik, ezért a lokális kimetszés csak egyedi esetekben, csak fiatal betegeken és egyre inkább csak az 1 cm-nél kisebb kiterjedésû tumorok esetén javasolják. Lillafüreden a vulvaés a hüvelyrák kérdéseivel részletesen nem foglalkoztunk, de Bódis József professzor úr felhívta a figyelmet a sentinel nyirokcsomó vizsgálatának egyre nyilvánvalóbb jelentôségére. 464 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5) 2006.

3 Hüvelycarcinoma I. stádium (csak a hüvelyfal érintett). Terápia: hátsó, felsô harmadbeli hüvelyfali tumor esetén radikális, transabdominalis hysterectomia (TAH) + kismedencei LA + a hüvely felsô harmadának eltávolítása végzendô, majd postop. irradiáció. Ha a tumor a hüvely hátsó falának középsô vagy alsó harmadában vagy a mellsô falban van, továbbá II. stádiumban (a tumor túllép a hüvelyfalon, de nem éri el a medence falát) és III. stádiumban (a tumor eléri a medence falát) csak localis + percutan irradiáció végzendô. I-II. stádiumban szóba jöhet a primer, csak localis irradiáció is. IVa stádiumban, ha a carcinoma betör a hólyagba, rectumba, meghaladja a kismedencét, akkor kismedencei exenteratio + pelvicus LA végzendô. Fiatal, még szülni kívánó nôk esetében, I stádiumban szóba jöhet csupán az irradiáció, de ilyenkor elôzetesen az ováriumok transzpozíciója (felfüggesztése) és a megnagyobbodott nyirokcsomók eltávolítása érdekében laparotomiára is szükség van. A hüvely alsó harmadában jelentkezô carcinoma esetén sebészi megoldás választásakor mérlegelni kell a vulvae egyidejû részleges eltávolítását, sôt az inguinofemoralis dissectio esetleges elvégzését is. A tumor kiterjedésének megállapításához kismedencei CT-re, továbbá hasi és nôgyógyászati UH-vizsgálatra van szükség. Hüvelycarcinoma ellátása csupán az erre is szakosodott II. vagy III. szintû intézetekben jöhet szóba. Méhnyakrák Ha a conisatio vagy reconisatio Ia.1. stádiumot igazolt (stroma invasio mélysége 3 mm, horizontálisan max. 7 mm), amely Grade I-II. és érbetörés nincs, akkor bármely intézetben TAH (transabdominális hyterectomia)végzendô. Ha a beteg még szülni szeretne, akkor 4, majd 10 hónap múlva, késôbb 1 év elteltével rákszûrés. Ia.1. stádium felett kismedencei CT és/vagy MRI nôgyógyászati és hasi UH-vizsgálat, Ib. stádiumtól indulóan cystoscopia és recto-sigmoidoscopia elvégzése is szükséges. Ia.1. stádium, de Grade III., vagy érbetörés esetén, miként Ia.2. stádium (stroma invasio 3 5 mm, horinzontálisan nem több 7 mm-nél) esetén is Piver 2 (8 9.) típusú (Wertheim) TAH és kismedencei LA a megoldás (ilyenkor a hüvely felsô harmada és a lig. cardinale + a lig. sacrout. fele is eltávolítandó). A FIGO-protokoll preop. sugárkezelést nem ír elô, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott szakmai protokoll [10] viszont igen. Ha a beteg még szülni szeretne, akkor radikális trachelectomia (esetleg collum amputatio) végezhetô + kismedencei LA, ezt követôen pedig 4, majd 10 hónap, illetve 1 év elteltével rákszûrés. Ib (Ia.2. meghaladó cervicalis tumor) és IIa stádium esetén (a tumor invasiója a hüvely felsô 1-2 harmadát érinti) Wertheim hysterectomia (Piver 3 esetén eltávolítjuk a hüvely felsô felét, a teljes ligamentum cardinalét és a lig. sacrout. egészét, Piver 4 esetén a Piver 3-nál leírtakon túl a húgyvezeték körüli szövetet, a lig. umbilicale lateralét és a hüvely háromnegyed részét is) + bilateralis salpingo-oophorectomia (BSO) + kismedencei LA a teendô. Fiatal beteg esetén az ovariumok maradhatnak, de tervezett postoperatív sugárkezelés esetén az oldalsó hasfali peritoneumhoz fel kell függeszteni ôket. Preoperatív sugárkezelés szükségességét a FIGO-protokoll még csak nem is említi. Ib.1. stádium (a tumor < 4 cm) és II.a. stádium esetén a mûtéti és a sugárkezelést közel azonos értékûnek tekinti, a késôbbi szövôdmények csökkentése érdekében azonban kerülni kell a primer mûtéti és sugárkezelés egyidejû alkalmazását. A radikális mûtétet követôen az adjuvans sugárkezelést akkor javasolják, ha a szövettani vizsgálat nyirokcsomó-metastasist vagy a parametrium beszûrtségét igazolja, ha a tumor mélyre hatol a strómába, vagy kiterjedt érbetörés látható, illetve ha a kimetszés nem tumormentes széllel történt. Lehetségesnek tartják, hogy az adjuvans kombinált kemo-irradiáció még tovább javítja a túlélés esélyeit. Ib.2. (a tumor > 4 cm) és IIa stádium: A javasolt lehetséges terápia: 1. primer kemo-irradiáció; 2. primer radikális hysterectomia + kismedencei LA, majd adjuváns sugárkezelés; 3. neoadjuváns kemoterápia, majd radikális hysterectomia + kismedencei LA és ezt követôen esetleg sugár- vagy kemoterápia. IIb., III., IV. stádium Primer komplex sugárkezelés szükséges kemoterápiával kiegészítve. IVa stádium esetén, ha a tumor nem éri el a medencefalat, de különösen ha vesicovaginalis vagy rectovaginalis fistula ismerhetô fel, primer Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5)

4 pelvicus exenteratio jöhet szóba. IVb stádiumban csupán tüneti th. indokolt. *** A Nôgyógyász Onkológus Kongresszuson Papp Zoltán professzor több mint 500 Wertheim-mûtét tapasztalatai alapján ismertette a Nôi Klinika protokollját. Ennek része a posztoperatív kemoterápia is, amely akkor jön szóba, ha az LA során eltávolított nyirokcsomók onkológiai szempontból pozitívnak bizonyultak. Az I. sz. Nôi Klinikán Wertheim mûtétek után az ötéves túlélés Ia.2. stádium esetén 94,4%, Ib.1. esetén 90,7%, Ib.2. esetén 84,1%, IIa esetén 71,1%, IIb esetén pedig 55,4%. Felvetette: lehetséges, hogy IIb esetén a primer irradiáció jobb túlélést eredményezne. G. Del Priore professzor állatkísérletek eredményeire hivatkozva felvillantotta a beteg és ezért eltávolított méh pótlásának, az uterus transzplantációjának lehetséges perspektíváját. Ungár László fôorvos a már napjainkban is elvégezhetô radikális abdominalis trachelectomiával szerzett tapasztalatokat ismertette Lillafüreden. Ez ideig 68 ilyen mûtétet végeztek. E mûtétek során megóvják a méh vérellátását biztosító lig.infundibulopelvicumokat és adnexumokat. A méhnyak, a teljes parametrium és a hüvely felsô harmada kerül eltávolításra. A corpus uterit és az átvágott megmaradó hüvelycsonkot varratokkal egyesítik. Ilyen mûtét Ia.1., Ia.2. és Ib.1. stádiumokban végezhetô. Endometriumcarcinoma Az endometriumcarcinomás betegek kivizsgálása megkívánja a hasi és a parametrikus régió, az uterus MR-vizsgálatát, a nôgyógyászati és hasi UH elvégzését. A III-IV. stádium gyanúja esetén cystoscopia és recto-sigmoidoscopia is szükséges. Tudni kell azonban, hogy az endometrium carcinoma stádiumbesorolása napjainkban már intraoperatív sebészi feladat. Az úgynevezett staging során a következôkre van szükség: peritoneális mosófolyadékból tumorcytológiai vizsgálat; a cseplesz, máj, peritoneum, adnexumok megtekintése és áttapintása; a kismedencei és paraaortikus nyirokcsomók megtapintása. Ia stádium (csak az endometrium érintett) és Grade I-II. Az ilyenkor szükséges TAH + BSO bármely intézetben elvégezhetô. A preoperatív sugárkezelés kérdésében a FIGO nem foglalt határozottan állást. Ib stádium (a myometrium infiltráltsága < 50%) és Grade I-II. II. vagy III. szintû intézetben TAH + BSO végzendô. Ha metastasisra gyanús nyirokcsomó tapinható a kismedencében, akkor azt el kell távolítani (sampling) és fagyasztásos szövettani vizsgálatra kell küldeni. Ha ez pozitív eredményt hoz, és a mûtét a beteg általános állapotát, alkatát és a feltárási viszonyokat tekintve biztonsággal elvégezhetô, akkor teljes kismedencei LA végzendô. A mûtétet pozitív nyirokcsomók esetén sugárkezelés követi. Ia vagy Ib stádium, de Grade III., valamint Ic stádium esetén (a myometrium infiltráltsága: >50%) hysterectomia + BSO + kismedencei LA szükséges, majd postop. irradiatio. Az Egészségügyi Minisztréium által kiadott protokoll ilyen esetekben [10] a preoperatív sugárkezelést is elôírja. Posztoperatív irradiáció (lokális és percutan) csak az eltávolított nyirokcsomók tumorpozitivitása esetén szükséges. II. stádium (a cervix is érintett) esetén a helyzet egyértelmû: Wertheim-hysterectomia + BSO + kismedencei LA és szelektív paraaortikus LA szükséges. A mûtétet localis + percutan irradiáció követi. A kismedencei és paraaorticus LA szükségességének megítélése napjainkban még ellentmondásos. Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb endometriumcarcinomás beteg idôs, kövér és gyakran súlyos belgyógyászati betegségekkel is terhelt. Elvileg helyes, ha a myometriumot mélyen infiltráló carcinoma és CT-vel látott gyanúsan megnagyobbodott nyirokcsomók esetén eltávolítunk minden nagyobb, gyanús nyirokcsomót. Ha fagyasztásos szövettani vizsgálattal ezek a nyirokcsomók pozitívnak bizonyulnak, és ha a mûtéti kockázat nem túl magas, akkor helyes a teljes kismedencei LA elvégzése. A paraaorticus szelektív LA (sampling) javallatai: metast. susp. megnagyobbodott paraaorticus, vagy art. iliaca communis mentén észlelt nyirokcsomók; metast. susp. adnexumok, Grade III., Ic stádium, világossejtes papillomatosus serosus ca., vagy carcinosarcoma. Az eltávolított uterus és a nagyobb nyirokcsomók felmetszését, valamint a látottak pontos leírását is javasolják. IIIa stádium (mosófolyadék pozitív, illetve peritoneális vagy adnex-metastasis észlelhetô), 466 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5) 2006.

5 valamint IIIb (hüvelyi áttét) és IIIc (pelvicus vagy paraaorticus nyirokcsomó metastasis) esetén lehetôség szerint optimális tumorredukcióra van szükség (1 cm-nél nagyobb tumor vagy metastatikus göb nem maradhat vissza!), melynek keretében a hysterectomia + BSO + LA is elvégzendô. Extrapelvicus metastasis esetén komplex sugárkezelés és mellette kemoterápia (esetleg hormonterápia is) kívánatos. IV. stádiumban kemoterápia vagy hormonterápia jöhet szóba, de jó hatású lehet a sugárterápia is (az Egészségügyi Minisztérium protokolljában definitív sugárkezelés szerepel). A hormonterápia haszna endometrium ca. esetén napjainkban már erôsen megkérdôjelezhetô. Inoperábilis esetekben, illetve ha a mûtéti megoldásnak ellenjavallata van, akkor definitív sugárkezelés szükséges. *** Vitatott kérdés, hogy endometriumcarcinoma esetén kell-e, s ha igen, mikor kell paraaorticus LA-t végezni. A FIGO-protokoll szerint a paraaorticus LA kedvezô terápiás hatása még nem bizonyított, a nyirokcsomó-pozitivitás kimutatása azonban (szelektív lymphadenectomia elvégzése révén) hasznos lehet a sugárkezelés javallatának és típusának eldöntéséhez. Az Országos Onkológiai intézet álláspontját Lillafüreden ismertetô Pete Imre fôorvos irodalmi adatokra hivatkozva errôl azt mondta: a paraaorticus LA-t célszerû elvégezni minden esetben, ha a kismedencei nyirokcsomók és/vagy az adnexumok makroszkóposan vagy fagyasztott vizsgálatot követôen mikroszkóppal metastasist mutatnak, ill. ha a CA 125 emelkedett. Ilyen esetekben ui % a valószínûsége annak, hogy az aortamelléki nyirokcsomókban már metastasis van. A cervix- és corpuscarcinomák preoperatív sugárkezelésének kérdése heves viták tárgya a szakirodalomban. Poller Imre fôorvos a 2005 októberében Párizsban rendezett European Cancer Congress megállapításaira hivatkozva mondta el: Észak-Amerikában már kb. 10 éve elhagyták a preoperatív sugárkezelést. Európában cervix ca. esetén Ia.2, Ib és IIa stádiumokban, endometrium ca. esetén pedig I. és II. stádiumokban az intézetek többségében még ma is alkalmazzák ezt. Thurzó László professzor az elôbb említett esetekben, a Nôgyógyász és Onkológiai Szakmai Kollégium együttes ajánlására hivatkozva, ugyancsak szükségesnek tartja a preoperatív sugárkezelést. Ezzel a véleménnyel Papp Zoltán professzor ajánlása is egybecseng: tény, hogy a preop. irradiáció elônyösnek tûnik, s ez elégséges etikai felhatalmazást jelent az alkalmazásához. Ovariumcarcinoma Ovariumcarcinoma csak olyan intézetekben operálható, ahol minden feltétel adott a maximális cytoredukcióhoz és a szóba jövô kismedencei és paraaorticus LA-hoz is. A korrekt kivizsgáláshoz szükség van hasi CT, hasi és nôgyógyászati UH, cystoscopia és recto-sigmoidoscopia, valamint Ca 125 vizsgálat elvégzésére. A stádiumot csak intraoperatíve lehet megállapítani. Ehhez ascitesbôl vagy mosófolyadékból tumorcytológiai vizsgálat és a hasi státus (minden szerv és nyirokcsomók) pontos rögzítése szükséges. Konzervatív mûtét csak akkor jöhet szóba, ha a beteg még gyermeket szeretne, Ia stádiumról van szó (a tumor egyoldali, a tok ép, az ascitesben vagy mosófolyadékban ráksejt nem található) és a Grade nem több I-nél (esetleg Grade II.). Ilyenkor egyoldali adnexectomia és az ellenoldali ovariumból excisio végzendô. Minden más stádiumban (Ib IV. stádiumok): TAH + BSO + omentectomia és a lehetséges maximális (optimális) cytoredukció végzendô. El kell távolítani a legkevesebb 1 cm-nél nagyobb kismedencei és paraaorticus nyirokcsomókat (ideálisan: minden látható vagy tapintható tumorgöböt), szükség esetén resecálni kell [11 12] a szomszédos hasi szerveket (hólyag, belek). Csak ekkor marad reális terápiás esélye a mûtétet szükségszerûen követô kemoterápiának. Ha az ovariumcarcinoma csak véletlenül, valamilyen benignus betegség miatt eltávolított ovarium szövettani vizsgálata során derült ki, akkor az értelemszerûen elindított kemoterápiát 3 kezelés után megszakítva intervallum laparotomiát kell végezni, és ekkor kell a fentiekben leírt optimális cytoredukciót elvégezni. Ezt a kemoterápia folytatása követi. *** A lillafüredi Nôgyógyász Onkológus Kongresszuson e sorok szerzôje ismertette az ovariumcarcinomák primer mûtéti terápiájával kap- Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5)

6 csolatos irodalom összegzését. Kiemeltem, hogy: a borderline tumorokra is kellô figyelmet kell fordítani! C. Poncelet, (Franciao., 4) azt találta, hogy a borderline tumorok konzervatív mûtéte után BSO-t követôen csak 1,7%, de USO-t követôen 11,0%, rupturalt cysták eltávolítása után már 30,3% gyakorisággal fordult elô recidiva. Konzervatív mûtét kizárólag Ia stádiumban jöhet szóba. Késôbb, ha a mosófolyadék tumorcitológiai vizsgálati eredménye pozitívnak bizonyult vagy Grade III. tumorról van szó, illetve, ha az ellenoldali ovariumból végzett excisio szövettani eredménye pozitív, akkor újabb laparotomia válik szükségessé. Ilyenkor TAH, ellenoldali salpingo-oophorectomia, majd kemoterápia végzendô (P. Morice, Franciao., 4). Felmerülhet a kérdés: szabad-e kemoterápiát alkalmazni, nincs-e ennek valamilyen káros utóhatása a remélt késôbbi terhességre. U. J. Devi (India) 65 ilyen esetet feldolgozva azt találta, hogy 12 terhesség következett be, 9 érett szülés történt (1 missed ab., 2 spontán ab.), de fejlôdési rendellenesség vagy intrauterin retardáció nem fordult elô [4]. Több rangos szerzô tapasztalataira hivatkozva rámutattam, hogy az optimális cytoredukció mindenképpen, de a kismedencei és paraaortikus LA (ha ez utóbbi nem is szignifikáns mértékben) is javítja a túlélési arányokat. A szerzôk sokaságának véleményét tolmácsoltam: a túlélés lényegesen jobb, ha az ovariumcarcinomás betegeket nem általános nôgyógyász, hanem centrumban dolgozó, radikális mûtétekben jártas nôgyógyász-onkológus operálja. Az isztambuli Európa Kongresszuson szó esett a megelôzés lehetôségeirôl is. Kiderült: bár a profilaktikus BSO kb. 95%-kal csökkenti az ovariumcarcinoma kockázatát, de ezt követôen hormonpótló kezelés mindenképpen ajánlott, mert enélkül romlik az életminôség, és számos idôskori betegségnek nô meg a kockázata (A. Dorum, Norvégia, E. Land, Israel, 4). A nôgyógyászati ráksebészet egyik kardinális kérdése, hogy milyen esetekben van szükség lymphadenectomiára. Az eddig leírtakon túl, úgy vélem, érdemes kitérni arra, amit ezzel kapcsolatban Pálfalvi László fôorvos mondott Lillafüreden: vulvacarcinoma esetén, ha az invasio meghaladja az 1 mm mélységet, LA szükséges. Endometriumcarcinoma esetén az LA egyértelmûen javítja a túlélést. Cervixcarcinoma esetén, ha a kismedencei nyirokcsomók fagyasztásos vizsgálattal pozitívnak bizonyulnak, el kell végezni a paraaortikus LA-t is. Ha nem hagyunk vissza 1 cm-nél nagyobb nyirokcsomót, akkor javul a sugárterápia effektivitása (véleménye endometrium ca. és cervix ca. vonatkozásában is eltér a FIGO-protokoll ajánlásaitól). Ovariumcarcinoma esetén nem dôlt még el, hogy elégséges-e csupán a paraaorticus sampling, vagy inkább teljes paraaorticus lymphadenectomiára van szükség. Recidívák kérdése Endometrium- és cervixcarcinoma centrális recidívája esetén csak az exenteratio elvégzése és folyamatos stoma felhelyezése lehet a megoldás [12]. Lateralis medencefali recidíva esetén mûtét nem javasolt, ilyenkor sugárkezelésre van szükség. Ovariumcarcinoma recidívája esetén újabb mûtét csak akkor jöhet szóba, ha a beteg 80 év alatti, általános állapota jó, távoli metastasisra (agy, tüdô, máj, vese, lép, mellékvese) nincs gyanú, nincs ascites és peritoneális érintettség, nincs alsó végtagi kompresszióra utaló tünet, ill. ha a primer mûtétet követô kemoterápia hatására a beteg tartós remisszióban volt. Következtetések 2005-ben az osztályvezetôk II. Baráti Találkozóját megelôzôen a Szakmai Kollégium titkáraként kérdôívet küldtem az ország szülész-nôgyógyász osztályvezetôi számára. Néhány kivételével, összesen 88 osztályvezetô válaszolt, köztük mindegyik tanszékvezetô és megyei kórházi osztályvezetô. A radikális mûtétek végzésére vállalkozó osztályok és az elvégzett mûtétek számát az I. táblázatban mutatom be. Több osztályvezetô hagyta megválaszolatlanul a táblázat címében feltett kérdést. Vajon miért? A számok azonban így is önmagukért beszélnek (I. táblázat). A nôgyógyászati rákbetegségek a mi szakterületünk legsúlyosabb, legnagyobb mortalitással járó betegségei. Úgy vélem, a hazai onkoginekológiai betegellátás színvonalának további javítása érdekében elôször is mernünk kell szembenézni a jelenlegi helyezettel, aztán meg kell kísérelnünk legyôzni néhány nem kívánatos jelenséget. Csupán a feladatokra koncentrálva: 1. El kellene érni azt, hogy a rákos beteget csak ott és csak addig a stádiumhatárig operálja- 468 Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5) 2006.

7 I. táblázat A lymphadenectomiával kiegészített radikális mûtéteket végzô egyetemi tanszékek és kórházi osztályok száma 2004-ben Magyarországon Carcinoma A beteget További E kérdésre típusa transmittálták mûtét mûtét mûtét esetszámok nem 1-1 osztályon válaszolt Cervix ca , 34, Endom. ca , 23, 31, 41, Ovarium ca , 21, 50, Vulva ca Megjegyzés: Az osztályvezetôk címére megküldött kérdôívre 88 osztályvezetô, köztük mindegyik tanszékvezetô és mindegyik megyei kórházi osztályvezetô válaszolt. A táblázat címében szereplô kérdésre ennél kevesebben válaszoltak. nak, ameddig azt a pre- és intraoperatív diagnosztika, az intraoperatív konzíliumok lehetôsége, az évi kellô esetszám, a szükséges mûtéti tudás és tapasztalat megengedi! 2. Tudatosítani kellene, hogy a progresszív betegellátás rendszerében az ésszerûség és a szakmai tisztesség által megszabott határokon belül minden osztálynak megvan a maga helye és szerepe, de egyúttal kötelezettsége is. Biztosítani kellene azt, hogy a FIGO-protokollban is tisztázott stádiumhatárokat átlépô esetek, ill. betegek mindegyike eljusson olyan intézetbe, ahol ôt megfelelô feltételrendszer birtokában, a kor követelményeinek megfelelô színvonalon fogják ellátni. 3. Nagyon jó lenne az is, ha az onkoginekológiai ellátás területén legelismertebb szakmai vezetôk és intézetek az eddiginél több erôfeszítést tennének az esetenként egymástól még távol álló nézetek és gyakorlati megoldások közelítésére, konszenzus teremtésére. Részben azért, hogy megkönnyítsék az osztályvezetôk számára az igazodást, másrészt azért, mert legjobb megoldásból valószínûleg csak egy (vagy maximum kettô) létezik. A FIGO-protokoll is megerôsíti: a nôgyógyászati rákbetegek többsége csak a radikális mûtétek elvégzésére szakosodott, kellô esetszámot felvonultatni képes, optimális diagnosztikai, konziliáriusi és terápiás feltételekkel bíró intézetekben operálható [13]. Azokban az intézetekben, ahol ezek a feltételek nem adottak, csupán az alább felsorolt betegségek és stádiumok esetében szabad mûtét végzésére vállalkozni: vulva ca. hüvely ca. cervix ca. endometrium ca. ovarium ca. I. stádium (kimetszés 1 cm-nyire az épben!) célszerû mindenkit kiemelt intézetbe transzmittálni Ia1., ha Grade I-II. és érbetörés nincs (TAH végzendô) Ia stádium, ha Grade I-II-rôl van szó (TAH + BSO) szükséges mindenkit ráksebészeti centrumba transzmittálni, ha az elvégzett vizsgálatok alapján (UH, CA 125, ascites) malignus tumor valószínûsíthetô Ma már természetes, hogy a koraszülô nôknek koraszülésre kijelölt NIC-közeli osztályokon kell szülniük. Remélhetôleg eljön az az idô, amikor az onkoginekológiai betegek ellátásában is maradéktalanul érvényesülnek majd a korszerû és progresszív betegellátás írott és íratlan szabályai. Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozom mindazon kollégáknak, akik felkérésemre a Magyar Nôgyógyász Onkológus Társaság lillafüredi V. Kongresszusán elnöki feladatokat láttak el (Dr. Szabó István, Dr. Papp Zoltán, Dr. Paulin Ferenc, Dr. Hernádi Zoltán, Dr. Gardó Sándor, Dr. László Ádám és Dr. Török Miklós Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5)

8 professzor urak, Dr. Ungár László, Dr. Szánthó András, Dr. Póka Róbert tanár urak és Dr. Hagymásy László, Dr. Kneffel Pál, Dr. Kis Csitári István és Dr. Pap Károly fôorvos urak), illetve felkészültek és az általuk megtartott nagyszerû referátumok révén gyarapították a résztvevôk tudását, ismereteit (Giuseppe De Priore, Dr. Kásler Miklós, Dr. Papp Zoltán, Dr. Thurzó László, Dr. Hernádi Zoltán, Dr. Bódis József professzor urak, Dr. Szánthó András, Dr. Ungar László, Dr. Póka Róbert, Dr. Bacskó György tanár urak és Dr. Pete Imre, Dr. Poller Imre, Dr. Pálfalvi László, Dr. Pap Károly és Dr. Adorján Gusztáv fôorvos urak). Irodalom [1] Berkô P. Adatok és gondolatok a nôgyógyászati rákbetegek mûtéti és progresszív ellátásáról hazánkban, 2003-ban. Nôgyógyászati Onkológia 2004; 2: [2] Benedet JL, Hacker NF, Ngan HYS. (edits.) Staging classifications and clinical practice guidelines of gynaecologic cancers by FIGO Committee on Gynecologic Oncology and IGCS Guidelines Committee. Elsevier Vancouver [3] European Academy of Gynaecological Cancer. 2nd International Congress on Gynaecological Malignancies. Abstract Book Larnaca Nov [4] ESGO 14th Biennial Meeting Istambul Sept International Journal of Gynecological Cancer 2005; 15. [5] Papp Z. (szerk.) A szülészet-nôgyógyászat tankönyve Semmelweis Kiadó, Budapest [6] Hernádi Z. Nôgyógyászati onkológia. Therapia Kiadó, [7] Lampé L. Szülészeti-nôgyógyászati mûtéttan. Medicina, Budapest [8] Piver MS, Rutledge FN, Smith JP. Five classes of extended hysterectomy for women with cervical cancer. Obstet Gynecol 1974; 44: [9] Bôsze P. Kiterjesztett méheltávolítás. Nôgyógyászati Onkológia 1996; 1: [10] ESZCSM Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (szeméremtestrák, hüvelyrák, méhnyakrák, méhtestrák) Egészségügyi Közlöny 2005; 12: [11] Pálfalvi L, Ungár L, Pete I, Bôsze P. Petefészekrák kezelésében alkalmazott nem nôgyógyászati mûtéttechnikák. Magy Nôorv L 1995; 58: [12] Ungár L, Pálfalvi L, Bôsze P. Kismedencei exenteráció mûtéttel szerzett tapasztalataink Magy Nôorv L 1995; 58: [13] ESZCSM 60/2003. (X.20.) rendelete: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrôl. Egészségügyi Közlöny 2003; 23: Berkô P. Rules of up-to-date surgical therapy for gynaecological malignant diseases according to the FIGO protocol (2003) and the main lectures from the Congress of Hungarian Gynaecological Oncologists The author presents the latest FIGO protocol (2003) of surgical therapy for gynaecological cancers and the most memorable lectures from the latest congress of Hungarian gynaecological oncologists, in Lillafüred. He is deeply convinced that the most important current task is to organize the centralized care for patients requiring Wertheim s hysterectomy, pelvic and paraaortic lymphadenectomy, optimal cytoreduction and radical vulvectomy with inguinofemoral lymphadenectomy. Keywords: surgery of gynaecological cancers, progressive health care, FIGO protocol Levelezési cím: BERKÔ PÉTER DR Miskolc, Bocskai u Magyar Nôorvosok Lapja 69 (5) 2006.

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam A tanfolyam akkreditálásra került

A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam A tanfolyam akkreditálásra került Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00259 választható A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Nőgyógyászati daganatok A nőgyógyászati daganatok, különösen korai stádiumban,

Részletesebben

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK KÉPI DIAGNOSZTIKA FŐISKOLAI ASSZISZTENS KÉPZÉS 2013

NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK KÉPI DIAGNOSZTIKA FŐISKOLAI ASSZISZTENS KÉPZÉS 2013 NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK KÉPI DIAGNOSZTIKA FŐISKOLAI ASSZISZTENS KÉPZÉS 2013 CERVIX CARCINOMA CERVIX CARCINOMA * Életkor epidemiológia a csúcs a 47. életévben a betegek közel fele 35 év alatti * Gazdasági-szociális

Részletesebben

KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika

KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika 1 Méhnyakrák A 3. leggyakoribb nőgyógyászati daganat, Magyarországon relatíve gyakori és előrehaladott stádiumú Medianéletkor: 47 év Etiológiaitényezők: HPV (leggyakrabban

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Oktatási Kapcsolattartó Titkárság Dr. Pete Imre PhD, OOI Nőgyógyászati Osztály személy

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Oktatási Kapcsolattartó Titkárság Dr. Pete Imre PhD, OOI Nőgyógyászati Osztály személy Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- TK/2014.I./00200 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Szabadon választható A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és

Részletesebben

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc III./9.6. Vulva daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezet célja a szeméremtest daganatai közül a rosszindulatú daganatok ismertetetése. Egy beteg bemutatásán keresztül körüljárjuk,

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága VIII. Kongresszusa. 2011. November 11-12. Debrecen PROGRAM

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága VIII. Kongresszusa. 2011. November 11-12. Debrecen PROGRAM Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága VIII. Kongresszusa 2011. November 11-12. Debrecen PROGRAM Szeretettel üdvözöljük a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága VIII. Kongresszusán Prof. Dr. Póka Róbert

Részletesebben

Tudományos program. 2015. március 27. Péntek. 9:00 Megnyitó. 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv

Tudományos program. 2015. március 27. Péntek. 9:00 Megnyitó. 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv Tudományos program 2015. március 27. Péntek 9:00 Megnyitó 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv Az észak-kelet magyarországi régió 2014-ik évi helyzete

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhtestrák

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhtestrák Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhtestrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégiummal egyeztetve I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A petefészek hormontermelő daganatainak etiológiája, tünetei, diagnosztikája és terápiája

A petefészek hormontermelő daganatainak etiológiája, tünetei, diagnosztikája és terápiája A petefészek hormontermelő daganatainak etiológiája, tünetei, diagnosztikája és terápiája Dr. Demeter Attila I Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Petefészekdaganatok osztályozása

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Primer retroperitonealis daganatok sebészi kezelése Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Sebészi anatómia Felül: rekeszkupola felső áthajlása Alul: diaphragma

Részletesebben

Speciális radikális műtétek a méhnyakrák sebészetében. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Speciális radikális műtétek a méhnyakrák sebészetében. Doktori (PhD) értekezés tézisei Speciális radikális műtétek a méhnyakrák sebészetében Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Németh Miklós Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola 2011. Vezető: Prof. Dr. Bódis József, MTA

Részletesebben

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák Szánthó András Ebben a fejezetben a cél az epithelialis eredetű petefészekrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és a kezelési lehetőségeinek

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./9.4. Méhnyak daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Jelen fejezetünk során a méhnyak daganatai közül a méhnyak rosszindulatú daganatai kerülnek tárgyalásra. Az esetbemutatás kapcsán

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti onkológia Sebészeti onkológia Dr. Kupcsulik Péter A daganatsebészet úttörői Sebész Billroth Halsted Kocher Miles Whipple Graham Torek Wertheim Daganat gyomor emlő pajzsmirigy végbél pancreas tüdő nyelőcső méh TNM

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 44

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 44 Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- TK/2015.I./00177 Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Speciális radikális műtétek a méhnyakrák sebészetében Doktori (PhD) értekezés Dr. Németh Miklós Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola 2011. Vezető: Dr. Bódis József egyetemi tanár Programvezető:

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA X. KONGRESSZUSA

MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA X. KONGRESSZUSA MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA X. KONGRESSZUSA HARKÁNY 2015. NOVEMBER 6-7. HOTEL DRÁVA PROGRAMFÜZET TISZTELT KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Nőgyógyász Onkológusok

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A méhnyak daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A méhnyak daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A méhnyak daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Nucleáris Medicina, Radiológiai, Szülészeti

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék 1 EPIDEMIOLÓGIA -SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása az utóbbi években

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Szinkron jelentkező három malignus és egy benignus nőgyógyászati daganat esetismertetése

Szinkron jelentkező három malignus és egy benignus nőgyógyászati daganat esetismertetése Esetismertetés 55 Szinkron jelentkező három malignus és egy benignus nőgyógyászati daganat esetismertetése Dudnyikova Anna¹, Vereczkey Ildikó², Pete Imre¹ Országos Onkológiai Intézet, ¹Nőgyógyászati Osztály,

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa PROGRAMFÜZET Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember 20-21. A Magyar

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban

A prostata sebészete. A prostata sebészeti jelentőségű. középkorú, ill. idős kanokban Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia --cysta -- tályog --daganat

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

A petefészek rosszindulatú daganatai

A petefészek rosszindulatú daganatai BETEGSÉGEKRŐL RÖVIDEN BETEGSÉGEKRŐ L RÖVIDEN A petefészek rosszindulatú daganatai Langmár Zoltán dr. 1, 2 Csömör Sándor dr. 1 Németh Miklós dr. 2 Tomcsik Zoltán dr. 3 Joó József Gábor dr. 4 1 Semmelweis

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Eredeti közlemény. Országos Onkológiai Intézet, 1 Sugárterápiás Központ, 2 Nőgyógyászati Osztály, 3 Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, 4

Eredeti közlemény. Országos Onkológiai Intézet, 1 Sugárterápiás Központ, 2 Nőgyógyászati Osztály, 3 Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, 4 Eredeti közlemény 171 Patológiai komplett remisszió preoperatív, nagy dózisteljesítményű brachyterápiát követően operábilis méhnyakdaganatos betegeknél: egy prospektív, randomizált vizsgálat előzetes eredményei

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. PROGRAM január (csütörtök-szombat)

Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. PROGRAM január (csütörtök-szombat) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív eljárások az urológiában VIII. Orvosoknak akkreditált képzés, 36 pont Szakképesítések,

Részletesebben

Klinikopathológia Sopron 2008. Granulosa sejtes ovarium tumor

Klinikopathológia Sopron 2008. Granulosa sejtes ovarium tumor Klinikopathológia Sopron 2008 Granulosa sejtes ovarium tumor Histopathologia Epitel ovarium carcinoma csoportosítása Serosus tumor 60-70% Mucinosus tumor 10% Endometrioid tumor 6-8 % Világossejtes tumor

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D.

FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. FEJ-, NYAKI TUMOROK (handout!) Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE ÁOK Onkológiai Intézet 2016. 1 EPIDEMIOLÓGIA SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A penis daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A penis daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A penis daganatok ellátásáról Készítette: a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Urológiai, Radiológia és Nukleáris Medicina

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

A méhnyakrák. Pulay Tamás Országos Onkológiai Intézet MAGYAR ORVOS I 35

A méhnyakrák. Pulay Tamás Országos Onkológiai Intézet MAGYAR ORVOS I 35 A méhnyakrák Szexuális úton közvetített infekciók alatt a fertõzõ betegségek egy meghatározott csoportját értjük. Jellemzõjük, hogy a szexuális aktivitás során terjednek emberrõl emberre, igen különbözõ

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Urológiai daganatok korai diagnosztikája és a szűrés lehetőségei

Urológiai daganatok korai diagnosztikája és a szűrés lehetőségei Urológiai daganatok korai diagnosztikája és a szűrés lehetőségei Kovács András dr. Szent János kórház és Észak-budai Egyesített kórházak Urológiai osztály Sajnos a férfiak ma még nagyon szemérmesek (nehezen

Részletesebben

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika Gégerákok TNM beosztása Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika TNM History Pierre Denoix 1953 Publication of the "Uniform Technique for a Clinical

Részletesebben

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok Riesz Péter Ebben a tanulási egységben a vesemedence- és a vesevezeték-daganat epidemiológiájának, tüneteinek és diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma Molnár Viktória, Szabó Balázs A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tonsilla carcinoma epidemiológiáját, tüneteit, a betegséggel kapcsolatos diagnosztikus

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhnyakrák

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhnyakrák Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Méhnyakrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégiummal egyeztetve I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A retroperitoneum sebészete

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A retroperitoneum sebészete Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A retroperitoneum sebészete Dr. Harsányi László A RETROPERITONEUM HATÁRAI rekeszkupola a peritoneum-zsák dorsalis lemeze hasűri

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hüvely daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

A szülés szövődményei. Dr. Timmermann Gábor

A szülés szövődményei. Dr. Timmermann Gábor A szülés szövődményei Dr. Timmermann Gábor Korai anyai szövődmények Cervix-,, hüvely-, gátruptura vérzés Haematoma (gátseb!) Anyai kiserek elpattanása: Arcon petechiák Sclera bevérz rzés Retina bevérz

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben