1.0/ I. sz. melléklet Erősségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.0/ I. sz. melléklet Erősségek"

Átírás

1 1.0/ I. sz. melléklet Erősségek Információs rendszerek, kapcsolatok 42 fejlődő információ áramlás (web, mail, blog) fogadókész képviselő testület széleskörű kapcsolatok a polgármester országgyűlési képviselő kultúratámogató településvezetés Nevezetességek 4 épített örökségi helyszínek 6 gyógyvíz-turizmus, munkalehetőség, erődrendszer történelmi múlt, történelmi tradíció 2 országosan ismert keserűvíz helyi értékek és azok bemutatása elkezdődött ereklyék, régiségek szerepe, műemlék jellegű épületek védelme lovas és csacsi hagyományok Értékek, adottságok 26 római kor jelenléte 5 szerteágazó adottságok (víz, ló, stb.) kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet a település földrajzi fekvése (Duna, Horgász-tó) az autópálya közelsége ipari park közelsége kedvező infrastruktúra közel a határ nemzetközi kapcsolatok kiépítésének lehetősége (kistérségi szinten) sokkal könnyebb testvértelepülési kapcsolatok sok a nagyvállalat meg lehetne környékezni a kis település - könnyű az információ átadás (Csém) stabil intézményi háttér természeti értékek (horgász tavak, vadászati területek), natúra 2000 honlap, helyi újság, kábel tv. Megléte Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, lótenyésztés, civil szervezetek működése Rendezvények 21 amatőr művészeti együttesek a kistérségben 12 minden hónapban egy országos program - mint irányelv (megvalósulása: csipke ünnepe, Sonka fesztivál, öreg motorosok találkozója, Kamion fesztivál, Kukorica fesztivál, stb.) 6 az eddigi rendezvények, rendezvénysorozatok sikere (falunap, nyugdíjas nap) kistérségi fórum jól szervezett, magas színvonalú műsorok, programok Pénzügyi források 21 sikeres pályázatok 9

2 a vállalkozók támogatása a bábolnai nagyvállalatok anyagilag, stabil, erős település (Almásfüzitő) Intézményrendszer 20 jól kiépített, kulturális intézményi háttér 5 működő kistérségi közkincs kerekasztal 4 utak (a települések megközelíthetősége) 2 az intézmények összehangolt tevékenysége az intézmények adottak (sportlétesítmények, művelődési házak, könyvtárak) Mocsaiak Mocsáért Egyesület készülő gyógyfürdő és gyógyszálló projekt tárgyi eszközök egy részének a megléte sok és jól működő önszerverődő kör és civil szervezet Humán erőforrás 17 a meglévő, jól működő szervezetek munkája 9 a települések vezetésének kulturális orientáltsága 5 magas szakmai tapasztalat jól képzett, kultúrában jártas szakemberek, magas szakmai tapasztalat civilek összefogása részönkormányzat támogató ereje jó intézményi ellátottság Almásfüzitőn csoportok működése Almásfüzitőn hagyományos rendezvények Almásfüzitőn Bábolnán a lakosság különböző szintű kulturális igénye, ehhez a polgármesteri hivatal biztosít lehetőségeket, nyitott és befogadó, támogató szervezők hozzáállása Ács-Bábolna fúvószenekar Csémen széleskörű mozgósítóerő nemcsak a kultúra, de az élet egész területén Almásfüzitőn megalakult a Petőfi Sándor szabadidőközpont, szakember irányítja, összefogja a teleház sportház, horgásztanya, könyvtár, vízi sport munkáját Gyengeségek Emberi hozzáállás, érdektelenség 7 kulturális események összehangolásának hiánya 10 fiatalok érdektelensége 6 az emberek lustasága 4 a középső korosztály bevonása a kultúrába szinte megoldhatatlan, a programokon való részvétel gerincét a nyugdíjasok adják a lakosság érdektelensége a éves korosztály érdeklődésének felkeltése minden rendezvényt szinte ugyanazok látogatják nehéz megmozdítani a lakosságot a község pedagógusainak, lámpásainak aktivizálása egy-egy jó ötlet megvalósításának végig vitele a meglévő dolgokat nem becsülik meg

3 Információhiány 19 információs hálózat hiánya 7 a települések közti kapcsolat nem megfelelő szintű, nem rendszeres 4 ötletigény el nem ismert jelentősége helyi tv és újság hiánya ismertség (országos) hiánya közös arculat hiánya a településen az információ áramlás -> internethasználat gyenge marketingmunka, honlap, szálláshelyek hiánya a rendezvények időpontjai ütik egymást a kistérségen belül, több tájékoztatás az időpontokról kevésbé hatékony reklám lakosság értesítése kevés a lakosok száma Civil szervezetek hiánya 15 kevés tevékeny civil 1 kevés bejegyzett civil 6 civil szervezetek gyengesége Települések helyzete 4 gyenge kistérségi identitás 12 képviselő testület túl gazdasági szemlétélete 6 helyi vállalkozók támogatásának hiánya forráshiány kevés a pénz a kultúrára hiányzó helyi önkormányzati kultúrafejlesztési koncepció összefogás hiánya anyagi fedezet korlátozó hatása pénz hiánya, a lakosság inaktivitása sok az ingázó a település összetétele (sem falu, sem város) a múlt örökségei -> két nagy cég rendezte a településéletét, a szokások még ennek megfelelőek Közművelődési intézmények helyzete 0 kevés helyi munkahely kevés helyi szakember a Bábolna Rt. szétesésének negatív következményei a volt bemutató mozi megszűnése színház működtetése, önálló művház hiánya kevés anyagi forrás, kultúrház, könyvtár épületének elhasználtsága, rossz állapota, közösségi tér hiánya kisközösségek hiánya leromlott kulturális intézmények, kis kultúrház és mozi, kis könyvtár, zsúfolt belváros nincs központosított kulturális centrum, felújításra, bővítésre váró kulturális közintézmények (Csokonai, mozi, könyvtár) Lehetőségek

4 Több forrás biztosítása 50 A pályázati lehetőségek kihasználása 18 Testvérvárosokkal közös pályázatok EU-s pályázati partnerségben való részvétel Eu-s pályázatokban való önálló részvétel Vállalkozók anyagi támogatását kiaknázni Társadalmi munka hatékonyabb bevonása A pályázatok folyamatos figyelése Rendezvények szervezése 29 Meghonosítani a római kori rendezvényeket 15 A kulturális rendezvényeket vándoroltatni a kistérség települései között 8 Az igmándi keserű vízhez kapcsolódó rendezvényeket szervezni 6 Tematikus utakat tervezni 6 A lovasturizmust fellendíteni 6 Kevesebb, de jobb minőségű nagy rendezvényt szervezni Jobban kiterjeszteni a rendezvényeket, együtt dolgozni Országos szintre emelni a csipke ünnepe rendezvényt Kiállításokat szervezni a díszpolgárokról Minél több programot szervezni, Szakmai és intézményi háttér biztosítása 19 Kisigmándon művelődési házat építeni A koordináció erősítése a települések között Nagyigmándon tájházat építeni A polgármesteri hivatalok, önkormányzatok nyitottságának növelése az új kezdeményezések iránt. Lehetőséget teremteni a kezdeményezések megvalósulásának (sport, kultúra, egyéb, főleg mezőgazdasági rendezvények) A kohéziós képesség fejlesztése A kistérségi szakmai háttérszervezet erősítése Az intézményeket segítő hátteret egy kézben összefogni Több helyi fejlesztési ötlet feltárása a kultúra, falufejlesztés területén Kistérségen belüli való együttműködés erősítése Széleskörű információcsere biztosítása Erősíteni és bővíteni a kistérség kulturális életét Közösségi élet fejlesztése 18 Önképző köröket, klubokat alakítani 9 A kistérségi összefogást fejleszteni, a tapasztaltabb települések nyújtsanak segítséget 6 Megtalálni a kistérség településeinek közös céljait és érdekeit A civil szervezeteket fejleszteni, erősíteni Kézműves iskolákat létrehozni, erősíteni a kistérségben Társadalmi munka hatékonyabb bevonása Együttműködni és megismerni egymást Erősíteni a települések közötti kapcsolatrendszert, Informatívabb, naprakészebb honlapot, használhatóbb fórumfelületet létrehozni A kultúra iránti igény fellendítése

5 Erősíteni a lokálpatriotizmust Felkutatni a helyi hírességeket, Menedzselni az elszármazottakat Infrastruktúra fejlesztése 12 Létrehozni a Kistérségi Információs Rendszert 1 Kerékpárutat tervezni, építeni 10 Autópályalehajtót építeni Kihasználni a helyi adottságokat Fejleszteni a meglévő információs hálózatot Kiadványokat, cd-k-et, műsorfüzeteket terjeszteni kistérségi szinten Folyamatosan javítani az infrastruktúrát, Fejleszteni az ipari parkokat a településeken Munkahelyet teremteni A volt timföldgyár területén beruházók megjelenésének elősegítése Egységes települési arculatot kialakítani Fejleszteni az intézményi ellátottságot a kistérségben(művelődési ház, könyvtár, sport, teleház) Ökokultúrális központot alakítani Természeti adottságok (földrajzi) kihasználása 2 A természeti értékekre épülő turizmust (Duna, Dunapart, ácsi erdő) fellendíteni14 Igmándi keserűvíz hagyományaira épülő turisztikai program létrehozása 9 Duna melletti vidék adottságainak jobb kihasználása 5 A Bábolnai termálvízre épülő gyógyturizmust fellendítése 5 Határ mentiség -schengeni övezet - által adott lehetősége kihasználása Gyógyvízre épülő fejlesztés Bábolnán A komáromi Gyógyfürdő további fejlesztése határtalan kapcsolat nyitni É-Komárom irányába, Fejleszteni a két Komárom közötti együttműködést Fellendíteni a Sport turizmust Fenyves tábor bevonása a természeti turizmusba Óvni, gondozni a természeti értékeket Veszélyek Forráshiány 50 az anyagi források csökkenése 11 anyagi javak hiánya rendezvények finanszírozásának hiánya bizonytalan holnapután anyagi háttér lehetőségeinek szűkülése Társadalmi 2 passzivitás 21 politika befolyása 9 elszigeteltség 5 elöregedés széthúzás nehezen kiszámítható lakossági igények

6 igénytelenség érdeklődés hiánya nincsenek civil szervezetek, akiket be lehetne vonni összehangoltság hiánya kockázatvállalás, be nem váltott remények ha fogy a lakosság, kinek a kultúra? település nagyságából adódó hátrányok ha csökken az összefogási kedv kistérségi társulás támogatásának csökkenése, elmaradása helyi közéleti ellentétek romboló hatása az irányító hatóság nem ismeri fel a bennünk ( kis térségi közkincs kerekasztal) rejlő lehetőségeket elszigetelődnek, eltávolodnak egymástól a települések a település elöregszik, ha nem épül lakás, veszélyben lesznek a gyermekintézmények,a jövőbe vetett hit fiatalok elvándorlása, iskolai létszám csökkenése szociális kiadások növekedése gond a fejekben, igénytelenség a kultúra irányában érdeklődés elvesztése Szakmai 2 kulturális programok egymást fedik 8 megfelelő humán erő infrastruktúra nélkül ellehetetlenül a kistérségi feladatellátás 2 sok rendezvény nehezen újítható, ezért veszhet az érdeklődés országos programok résztvevőinek negatív hozadéka

7

8 Témák témacsoportok súlyozása ERŐSSÉGEK Erősségek témacsoportjainak súlyozása Erősségek témáinak súlyozása 1. Információs rendszerek, kapcsolatok amatőr művészeti együttesek a kistérségben Nevezetességek 4 2. sikeres pályázatok 9. Értékek, adottságok 26. a meglévő, jól működő szervezetek munkája 9 4. Pénzügyi források épített örökségi helyszínek 6 5. Rendezvények minden hónapban egy országos program - mint 6 6. Intézményrendszer 7. Humán erőforrás irányelv (megvalósulása: csipke ünnepe, Sonka fesztivál, öreg motorosok találkozója, Kamion fesztivál, Kukorica fesztivál, stb.) 6. a települések vezetésének kulturális orientáltsága 5 7. jól kiépített, kulturális intézményi háttér 5 8. római kor jelenléte 5 9. működő kistérségi közkincs kerekasztal gyógyvíz-turizmus, munkalehetőség, erődrendszer 11. történelmi múlt, történelmi tradíció utak (a települések megközelíthetősége) 2 GYENGESÉGEK Gyengeségek témacsoportjainak súlyozása Gyengeségek témáinak súlyozása 1. Emberi hozzáállás, érdektelenség 7 1. gyenge kistérségi identitás Információhiány kevés tevékeny civil 11. Civil szervezetek hiánya 15. kulturális események összehangolásának hiánya Települések anyagi helyzete 4 4. információs hálózat hiánya 7 5. képviselő testület túl gazdasági szemlélete 6 6. kevés bejegyzett civil 6 7. fiatalok érdektelensége 6 8. a települések közti kapcsolat nem megfelelő szintű, 4 nem rendszeres 9. az emberek lustasága helyi vállalkozók támogatásának hiánya 11. forráshiány

9 Lehetőségek témacsoportjainak súlyozása 1. Több forrás biztosítása 2. Rendezvények szervezése. Szakmai és intézményi háttér biztosítása 4. Közösségi élet fejlesztése 5. Infrastruktúra fejlesztése 6. Természeti adottságok (földrajzi) kihasználása LEHETŐSÉGEK Lehetőségek témáinak súlyozása 1. A pályázati lehetőségek kihasználása 2. Meghonosítani a római kori rendezvényeket. A természeti értékekre épülő turizmust (Duna, Dunapart, ácsi erdő) fellendíteni 4. Létrehozni a Kistérségi Információs Rendszert 5. Kerékpárutat tervezni, építeni 6. Igmándi keserűvíz hagyományaira épülő turisztikai program létrehozása 7. Önképző köröket, klubokat alakítani 8. A kulturális rendezvényeket vándoroltatni a kistérség települései között 9. Az igmándi keserű vízhez kapcsolódó rendezvényeket szervezni 10. Tematikus utakat tervezni 11. A lovasturizmust fellendíteni 12. A kistérségi összefogást fejleszteni, a tapasztaltabb települések nyújtsanak segítséget 1. Duna melletti vidék adottságainak jobb kihasználása 14. A Bábolnai termálvízre épülő gyógyturizmus fellendítése 15. Kevesebb, de jobb minőségű nagy rendezvényt szervezni 16. Kisigmándon művelődési házat építeni 17. A koordináció erősítése a települések között 18. Megtalálni a kistérség településeinek közös céljait és érdekeit 19. A civil szervezeteket fejleszteni, erősíteni

10 VESZÉLYEK Lehetőségek témacsoportjainak súlyozása Anyagi Társadalmi Szakmai Lehetőségek témáinak súlyozása 1. Passzivitás 2. az anyagi források csökkenése. politika befolyása 4. kulturális programok egymást fedik 5. elszigeteltség 6. elöregedés 7. széthúzás 8. nehezen kiszámítható lakossági igények 9. megfelelő humán erő infrastruktúra nélkül ellehetetlenül a kistérségi feladatellátás

11

12 A SWOT elemzés rövid szöveges összefoglalója: Komárom kistérség különösen történelmi emlékhelyekben gazdag, de természeti értékekben is bővelkedő kistérség. Korábban főleg mezőgazdasága volt erős, az utóbbi években elsősorban jó logisztikai helyzete miatt erősödőben van az ipar betelepülése. Közművelődési intézményhálózata az országos átlaghoz képest jó. A fejlesztésből sajnos pont a kb. 20 ezres lakosságú Komárom maradt ki, illetve a legkisebb településen Kisigmándon tervezik új művelődési ház építését. Legjobb anyagi helyzetben Komárom városa van, ez tükröződik az intézmények támogatásában, illetve a civil szférának pályázat útján biztosítható forrásokban is, a többi településre a stagnálás vagy lassú forrásnövekedés jellemző. A 2005 óta zajló kulturális együttműködés olyan erőssége a kistérségnek, amelyre már lehet építeni a fejlesztő folyamatot, amelynek fő iránya a közös kistérségi rendezvények mellett a kistérség egyéni arculatépítése és arra épülő új nagyrendezvény kialakítása, országos szintű reklámja. A kistérségi turisztikai utak kialakítása kulturális helyszínek kialakítása, a meglévő helyszínek adottságainak kihasználása, az események szervezése és csokorba kötése kiajánlása és lebonyolítása a kistérség egyik fejlődési lehetősége. Építeni lehet a már meglévő közösségekre, de igényként merült fel közösségfejlesztési vagy egyéb módszerekkel a helyi közösségi élet élénkítése, majd a közösségek egymással való kapcsolattartása, együttműködése. A rendezvények időpontjának, tartalmának egyeztetésével már évek óta foglalkozunk, és közös kistérségi kiadványt jelentetünk meg, ennek ellenére az ütközések elkerülése továbbra is fontos feladat, a közös kistérségi eszközpark vándoroltatása miatt is. Kistérségi honlapot üzemeltet Komárom városa ennek tartalomfejlesztésével Közös Kistérségi Információs rendszer kiépítését tervezzük és ezen kívül is számos projektötlet alakult ki arra, hogy a kistérségen belül jobban megismerjük egymást, és kistérségünket megismertessük a külvilággal. A KIR az értékleltár és szolgáltatás jegyzék frissítését is szolgálja majd. A kistérségben együttműködő kultúrával foglalkozók és nem csak a szakemberek rendszeres képzését és továbbképzését tervezzük saját képzéseken, találkozóink alkalmával, illetve részt szeretnénk venni konferenciákon, tapasztalatcseréken más kerekasztalokkal.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben 2011.május

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv Dunaújváros Városmarketing Terve Operatív terv Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Gazdaság fejezet... 6 Potenciális befektetők megkeresése... 7 A város logisztikai funkciójának erősítése... 8 Befektetői és

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Összefogással a Tiszazugért Készítette: Tiszazugi Leader Helyi Akciócsoport Átadás átvételre került 2012. március 5.-én a Tiszazugi LEADER Egyesület részére Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Söjtör Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Söjtör Község Önkormányzatának Gazdasági programja Csak egyetlen módja van a hibák elkerülésének: az, hogy ne cselekedj semmit, vagy legalább ne kísérelj meg semmi újat cselekedni. Ez azonban, úgy lehet, maga a legnagyobb hiba minden hibák között. Söjtör

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg..

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg.. 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe: A Felső-Tisza Völgye térsége versenyképes, értékeire épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik, megfelelő mennyiségű munkahelyet

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mely készült a 3-as KÉZFOGÁS NKft. Helyi Akciócsoport tervezési területén, az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség igényeire, lehetőségeire alapozva Tartalom Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei

ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Bármilyen gyönyörű a stratégia, nem árt, ha olykor az eredményére is vetünk egy pillantást. (Sir Winston Churchill) Felülvizsgálva:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

SZAKMAI TERV. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás. Bodrogközi Információs Pontok (BIP) c. pályázatához

SZAKMAI TERV. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás. Bodrogközi Információs Pontok (BIP) c. pályázatához SZAKMAI TERV A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Bodrogközi Információs Pontok (BIP) c. pályázatához Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A 1

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta 2009. május 1/49 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk!

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk! Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Természetesen fejlődünk! Felülvizsgálva: 2013.05.29. Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4 I.1. A jövőképe... 4 I.2. Főbb célkitűzések:... 4 I.3. A felülvizsgálatának célja...

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben