Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék"

Átírás

1 Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék Szakdolgozati téma: Egy vállalkozás külpiacra lépésének marketing tervezése Szakdolgozat munkacíme: A Mogyi Kft. külpiaci terjeszkedését megalapozó marketingtevékenység elemző értékelése Konzulens: Dr. Mile Csilla Készítette: Szemlits-Kovács Anna Gazdálkodási és menedzsment alapszak Budapest, 2014.

2 1 BEVEZETÉS A Mogyi Kft. termékei a hazai piacon szinte mindenki számára ismertek. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ma Magyarországon a földimogyoró neve egyenlő a Mogyi Kft. piacvezető termékével. Nincs olyan családi, baráti összejövetel vagy ünnep ahol nem jelenne meg a termékpaletta valamelyik szereplője. A sütési alapanyagok, az aszalványok és az édesipari termékek szinte minden család éléskamrájában megtalálhatók. Az 1990-óta működő, és azóta is folyamatosan növekvő, fejlődő cég a mai napig 100%-ban magyar tulajdonban van. Az egykoron családi vállalkozásnak induló cég ma már 450 főt alkalmazó élelmiszeripari termelő vállalattá nőtte ki magát. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően napjainkra már komoly külpiaccal rendelkezik. Jelenleg 20 országba exportálja 55 féle termékét 76 kiszerelésben. De vajon minek köszönheti kiemelkedő piaci sikerét? A válasz egyszerű: kiváló minőségnek, a folyamatosan bővülő termékpalettának és a kedvező árnak. A cég számos termékét elsőként ismertette meg a hazai fogyasztókkal így könnyen vált közkedvelt márkává. A vezetés fontosnak tartja, hogy a gyártás minden fázisában a maximális minőséget érje el. Ennek érdekében a legmodernebb technológiát alkalmazza és a legszigorúbb minőségi követelményeket betartva megfelelő minőségbiztosítási rendszert épített ki. Számomra a szagdolgozatom témája kézenfekvő és szinte magától érthető volt. Édesanyám a Mogyi Kft. délszláv piacának kiépítésében vett részt és ma is azt felügyeli, így magam is tanúja voltam a vállalat folyamatos sikerének. Úgy vélem a cég története sok magyar vállalkozás számára példaértékű ezért is szeretném közelebbről megvizsgálni a cég marketing tevékenységét. Fejezet: BEVEZETÉS 1

3 1.1 Problémafelvetés Az egykoron családi vállalkozásból induló cég mára már vezető élelmiszeripari vállalattá vált. A dinamikus fejlődés eredménye az exporttevékenység elindulása lett. Manapság nincs olyan vállalat, amely tudatos marketing nélkül hosszútávon versenyképes tud maradni. Még a nagy nemzetközi vállalatok számára is sokszor kérdés, hogy egy-egy promóció, reklámkampány milyen hatással lesz az eltérő nemzetiségű fogyasztókra. Nem könnyű az olyan egységes kampány kidolgozása, mely minden földrajzi területen ugyanazt a hatás eredményezi. Felmerül hát a kérdés, hogy szükségese az egységes megjelenés vagy a siker elérése érdekében az egyediség a célravezető. Kutatásom során megvizsgálom a Mogyi Kft. külpiacain alkalmazott marketingstratégiáit és eredményeit, választ remélve arra a feltevésemre, miszerint egy ekkora vállalat esetében a helyi szintű stratégia eredményesebb. Szakdolgozatom során megvizsgálom, hogy az egyes piacokon milyen marketigstratégiákat alkalmazott a vezetés és milyen eredmények születtek ezek hatására. Ezen kérdések pontos felvázolásához az alábbi három hipotézist fogalmazom meg: H1: Az exportkapcsolatok menedzselése annál sikeresebb, minél jobban alkalmazkodik a cég az adott ország kulturális és történelmi hátteréhez. H2: Az egyes nemzetközi piacokon sikeres stratégiák nem feltétlenül, vagy nem ugyanolyan hatékonysággal alkalmazhatók más piacon. H3: A vizsgált vállalat esetében az itthonról kezelt külpiaci tevékenység helyett hatékonyabb eredmény érhető el leányvállalat(ok) létrehozásával. Fejezet: BEVEZETÉS 2

4 1.2 A szakdolgozat célkitűzése A fent megfogalmazott hipotézisek bizonyítása érdekében a cég kereskedelmi és marketing vezetőjével mélyinterjúk során fogok pontos képet kapni a cég kereskedelmi és marketing stratégiájáról. Ezek mellett feltétlenül szükséges a kereskedelmi adatok, forgalmak számszerű eredményeit tartalmazó adatbázis áttekintése. Ezek együttes ismeretével kapok pontos választ kérdéseimre. Egy konkrét kampány vizsgálata során az alábbi lépések alapján építem fel dolgozatomat: A kereskedelmi és marketing vezetőkkel való egyeztetés, mélyinterjú; A cég adatbázisának áttekintése; Az adatok feldolgozása, számszerűsítése, grafikonos ábrázolása; A várt eredmények és a valós eredmények összehasonlítása; Sikertelen eredmény esetén a hiba kielemzése; Végső eredmény ismertetése; A jövőbeli lehetőségek, teendők felvázolása. 1.3 Kutatási módszerek Szakdolgozatom kutatási munkájának első lépéseként áttekintettem a szakirodalmat. Ezekre az ismeretekre támaszkodva kezdtem el a cég által biztosított információk feldolgozást. Elsőként egy primer, kvalitatív kutatás során a cég kereskedelmi és marketing vezetőjével készítek mélyinterjút. A családi kapcsolatot kihasználva édesanyámmal, a délszláv piac felelősével áttekintjük az elmúlt 15 évet, a piac kialakulásától napjainkig. Ezek során összefoglaló képet próbálok alkotni a cég marketigstratégiájáról és kereskedelmi eredményeiről, céljairól. Egy szekunder kutatás eredményével tudom alátámasztani a vezetők által elmondott eredményeket. Mivel a cég folyamatosan végez piackutatást és munkája során az Excel adatkezelőt használja, ezek áttekintésével számszerű adatokhoz jutok. A számomra fontos adatok kiszűrése után a Fejezet: BEVEZETÉS 3

5 diagramok és táblázatok jól látható segítséget nyújtanak további munkámhoz. A munka végeztével a SWOT analízist alkalmazva egy átfogó képet kapok. Fejezet: BEVEZETÉS 4

6 2 KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Munkám megkezdése előtt feltétlenül szükséges volt a szakirodalom áttekintése. Az általam választott témához tartozó szakirodalom igen nagy, így elsősorban azokra az irodalmakra fektettem nagyobb hangsúlyt, melyek a sikeres külpiacra való lépés befolyásoló tényezőit vizsgálják. Egy új országba való belépés egyben egy új brand építést is megköveteli. A kezdeti felmerülő nehézségek (helyi kulturális szokások, nyelvismeret, jogi hátterek) még specifikusabb vizsgálatot követel. Ezeknek eleget téve állítottam össze az a szakirodalmi listát, melyek támpontot és segítséget nyújtanak szakdolgozatom megírásához. 1) Philip Kotler Kotler a marketingről Jönni, látni, győzni a piacon [Könyv]. - Budapest : Park Könyvkiadó, II. kiadás. - ISBN: Tanulmányaim során többször találkoztam Kotler nevével és munkáival. Ez a kötet azonban mégis számomra a legkedvesebb. Számomra azok a könyvek az igazán használhatók, melyek konkrét példával illusztrálják a felvázolt szituációt! Kotler éppen ezt tette ebben a könyvben. A szigorú elméleti levezetések helyett a mindennapi gyakorlatot helyezte előtérbe. Több nagy külföldi nagy cég tanácsadójaként megszerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. A 7. fejezetben a vevők megszerzése és megtartása kerül előtérbe és kihangsúlyozza a meglévő vevők megtartásának fontosságát. Az itt olvasottakat dolgozatom 2.3. fejezetében szeretném felhasználni. 2) Hermann Simon Rejtett bajnokok a 21. században [Könyv]. - Fertőhomok : Leadership, ISBN: Ahogy Dr. Csath Magdolna is megfogalmazza az előszóban a kis- és közepes vállalkozások, azaz a rejtett bajnokok olyan tartalékokkal rendelkeznek, mellyel manapság a piac nem igazán számol. A szerző olyan dogmákat dönt meg melyek a Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 5

7 kereskedelmi vezető nagy részének fejébe beleívódott. Simon kutatásaiból kiderül, hogy ezek hosszútávon nem a legmegfelelőbb stratégiák. 3) Darrell Rigby Örvénykontroll [Könyv]. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A könyv formája és stílusa olyan mint egy kis regény. Nyelvezete jól érthető, szinte szórakoztató hangnemű. Fő erénye, hogy gyakorlati példák, nagy cégek által mutatja be a piaci túlélés lehetőségeit. Nem akar általánosítani, hanem megtörtént döntések bemutatása által tanítani. A túlélés lehetőségei című fejezetben a könyvben olvasott hasznos praktikákat veszem sorra, mint például a stratégia pontos tisztázása, a vásárlói hűség növelése, általános és adminisztratív költségek átszervezése. 4) Matthew Healey Mi az a branding? [Könyv]. Budapest: Scolar Kiadó, ISBN: Ez a könyv saját könyvtáram egyik darabja. Korábbi főiskolai tanulmányaim alatt segített megérteni a branding jelentését. A Mogyi Kft. számára egy új országban való megjelenés egy új márkaépítést is jelent, mely egyben egy újabb erőpróbát jelent a cég és a termékek számára is. Siker esetén a márkanév erősödése a végeredmény. A siker azonban nagymértékben függ a termék küllemétől. A könyv pontról pontra veszi azokat a külső jegyeket (logó, szín, betűtípus) melyek a termék elfogadásában játszik szerepet. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 5) Thomas H. Davenport Laurence Prusak Az ötlettől a sikerig [Könyv]. Budapest: Alinea Kiadó, ISBN: A könyv sok hasznos információt tartalmaz az ötletekről, azonban én a harmadik fejezetet szeretném kiemelni, mely részletesen tárgyalja az üzleti ötletek életciklusát. Ezek alapján fogom megvizsgálni a Mogyi Kft. egyik új ötletének, termékének bevezetését. A hat pontból álló görbe (forrás, kísérleti program, projekt, program, távlati stratégia, beolvadás) jól összefoglalja azokat a lépéseket, melyek elvezetnek a jó ötlethez. 6

8 6) David Jobber Európai Marketing - KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Munkám során a 4. és a 7. fejezetet szeretném felhasználni, mely a marketingkörnyezettel és a termékmenedzseléssel foglakozik. A marketingkörnyezet, azaz a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi, a fizikai környezet és a technológiai hatások lépésről lépésre való vizsgálata elkerülhetetlen a külpiacra lépés során. A termékmenedzselést pedig a már sikeres piacai jelenlét során fontos szem előtt tartani. 7) Philip Kotler és John A. Caslione Kaotika [Könyv]. - Budapest : Manager Könyvkiadó, ISBN: A globalizáció azt jelenti, hogy az egyes országok termelői egyre nagyobb mértékben importálnak erőforrásokat más országból, és egyre inkább exportálják outputjukat más országokba. A globalizáció az elkerülhetetlen jó/rossz, mely a jelenlegi válságot eredményezte. A helyzet egyre kaotikusabb, és ha a vállalatvezetők nem gondoskodnak válságmenedzsmentről a baj elkerülhetetlen. A könyv a CMS megértésében és létrehozásában nyújt segítséget. A negyedik fejezetben található Kaotika stratégia magatartás megvalósítási terve lépésről lépésre mutatja be a szükséges lépéseket. 8) Peter Cheverton A sikeres menedzsment kulcsa a márkaimázs felépítése nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez [Könyv]. Pécs: Alexandra Kiadó, ISBN: A márkaépítés nem csak a cég indulásakor van jelen. A márkaépítés a cég élete során folyamatosan jelen van és formálódik. Peter Cheverton a márkamedezsment lépéseit veszi sorra gyakorlati szemlélettel. A könyv második része a Márkamenedzsmet - a stratégia márka és a stratégi a szoros kapcsolatát mutaja be. A 2.4. fejezetben a márkaépítéssel szertnék részletesen foglakozni. A kockázat felismerésére az Ansoff mátrisx pontjait fogom megvizsgálni. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 7

9 9) Dr. Heidrich Balázs A szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment [Könyv]. Budapest: Human Telex Consulting Kft., ISBN: Manapság egyre nagyobb figyelmet szentelnek a szervezeti kultúrára. Ez azonban nem mindig volt így. Dr. Heidrich Balázs könyve olyan átfogó, jól illusztrált segítség a kor vezetői számára, melyek alapjai lehetnek a jól felépített szervezeti kultúrának. Kihangsúlyozza a szervezeti kultúrák változásainak szükségességét és támpontot ad hozzá. A változás lehet önkéntes és szükségszerű is, de egy biztos, hogy egyre inkább elkerülhetetlen. A változás hatással lesz vetetésre és dolgozóra egyaránt és sikere nagy mértékben függ az előkészítéstől. A Mogyi Kft. esetében az egy új országban létrehozott leányvállalat során a kultúraváltás alakulhat kis (előnyökkel és hátrányokkal egyaránt). A kultúrák közötti menedzsment bekezdés első részekén a kultúra meghatározására találunk átfogó definíciót. 10) Dr. Józsa László Marketing [Könyv]. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, ISBN: Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Főiskolai tanulmányaim harmadik félévében találkoztam ezzel a könyvel. A jól összefoglalt elméleti és gyakorlati példák tára, mely minden marketinget tanuló hallgató számára nagy segítséget nyújt a tantárgy elsajátításához. Fogalmazhatnék úgy is, hogy az alapok gyűjteménye. A 11. fejezet a Marketingkommunikáció elemeivel (reklám, értékesítésösztönzés, személyes eladás, stb.) a 2.3 fejezetben térek ki. 11) Bauer András és Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Korunk egyik legjellemzőbb marketingeszköze a személyes értékesítés. Bauer András és Mitev Ariel Zoltán tanár úr könyve olyan jól összefoglalt mű, mely nagy segítséget nyújthat vállalat és üzletkötő számára is. A könyvet olvasva saját ismeretségi körömben látott példák jutottak eszembe és igazolták a leírtakat. Hasznos olvasmány 8

10 mindazok számára, akik valaha ilyen területen fognak dolgozni vagy már dolgoznak. Az 11. fejezetben az eladásban résztevő személy szerepvállalási fajtáit mutatja be. 12) Hofmeister-Tóth Ágnes Fogyasztói magatartás [Könyv]. - Budapest: Aula Kiadó, ISBN: Az a tény, hogy mindenki fogyasztó és fogyasztói társadalomban élünk köztudott, azonban működése már nem mindenki számára ismert. Aki eladással foglalkozik feltétlen szükséges, hogy értse a miérteket és a hogyanokat. A könyv olvasója egyben önismeretben is részesül amellett, hogy az egyszerűnek tűnő kérdésekre bonyolult összefüggések lesznek a válaszok. A vásárlói döntések típusainak négy magyarázata segítséget nyújthat a stratégia a megtervezésében. 13) Farkas Ferenc A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A változás ma már mindenki számára kikerülhetetlen tény. A gazdasági szervezete folyamatos változásokon mennek keresztül, és ha ezt nem teszik időben bekövetkezhet a baj. Farkas professzor úr könyve aktuális problémákat dolgoz fel és esettanulmányok segítségével érteti meg az olvasóval változás definícióját. 14) Rekettye Gábor dr. [Online] // Marketingstratégiák a gazdasági recesszió időszakában, GwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.gti.ktk.pte.hu%2Ffiles%2Ftiny_mce%2 FFile%2FLetolthetoPublikaciok%2FRekettyeG%2FRekettye-marketingrecesszi%25C3%25B3.docx&ei=z8IgU4CbK6TOygPZ4IHADA&usg=AFQjCN FyQyhgkBSEhIhw2Ehd8G9D0M7uBw&bvm=bv ,d.bGQ&cad=rja. Igen érdekes volt olvasni 5 év távlatából. Rekettye tanár úr olyan problémára vázolt fel melyek többé-kevésbé várhatóak voltak és be is következtek a haza piacon is. A Mogyi Kft-nek is szembe kellett nézni ezekkel a problémákkal és az idő azt mutatja, hogy a cég sikeresen vette ezeket az akadályokat. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 9

11 15) Rácz Georgina Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra DOKTORI ÉRTEKEZÉS [Online] // https://szie.hu//file/tti/archivum/racz_georgina_tezis.pdf. A Mogyi Kft. termékei nem tartoznak az alapvető élelmiszerek kategóriájába. Nem véletlen, hogy a válságot követően az őket választó fogyasztók tábora is csökkent. A válság új fogyasztási szokást eredményezett, melyről bővebben ebben a tanulmányban ismerkedtettem meg. 16) Józsa László Marketingstratégia [Könyv]. - Budapest: Műszaki Könyvkiadó, ISBN: A marketingstratégia jól összefoglalt, azonban nem általános leírása. A jó stratégia megírásához nem elegendő a lépések ismerte, hanem elengedhetetlen e hatások, módszerek ismerte is. A gyakorlati példák ismertetésével várható eredmények is jól láthatók. Dolgozatom 2.1. fejezetében vizsgált külső és belső környezet vizsgálatához ad segítséget például a STEEP analízis pontjainak összefoglalásával. 17) Alexander Kautny és Reuss Ágnes Iránytű a nemzetközi marketinghez [Online] // Business Provider Group. (n.a.) - Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Tömören, röviden foglalja össze az export megkezdése előtt felmerülő kérdéseket. Dolgozatom során én a már meglévő piacokat fogom megvizsgálni ezek a pontok alapján, hogy hol milyen döntés született. 18) Dr. Poór József és Dr. Farkas Ferenc Nemzetközi menedzsment [Könyv] / szerk. Dr. Borgulya Istvánné. - Budapest : KJK-KRESZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: A könyv második fejezetét a Kultúra és kommunikáció nemzetközi környezetben szeretném kiemelni. Jól érthető példák segítségével magyaráz el alapvető fogalmakat. Ezek segítségével megérthetjük a nemzetközi kommunikáció alapelveit. A 2.2. fejezet A 10

12 kulturális tényezők befolyásolása alfejezetében a kultúrák közötti különbségek és a kulturális ütközést kiváltó tényezőket fogom részeltessen megvizsgálni. 19) Hofmeister-Tóth Ágnes és Mitev Ariel Zoltán Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A jó tárgyalásai képesség a siker kulcsa is egyben. Ez az a képesség, ami tanulható fejleszthető. Ez a könyv ebben nyújt segítséget. Ahogy édesanyám példáján keresztül is láttam a jó üzleti kapcsolat sokszor baráti kapcsolattá is alakulhat. Ennek egyik kulcseleme pl. az ország anyanyelvének ismerte. A 13. fejezet a Tárgyalási stílusok különböző kultúrákban olyan segített adott, mely nélkülözhetetlen a külföldi sikerekhez. 20) Törőcsik Márta Fogyasztói magatartás, trendek [Könyv]. - Budapest: KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: A könyv ötödik fejezetét emelném ki, mely a vásárlók nemével foglakozik. A férfiak és a nők eltérő vásárlási szokásai által más-más termék válik közkedvelté. A könyv többi fejezet is segítséget nyújt a fogyasztói magatartás megértésében, mely nélkülözhetetlen a termékpaletta pontos célcsoportjának meghatározásához. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 11

13 3 A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 1. BEVEZETÉS 1.1.Problémafelvetés 1.2.A szakdolgozat célkitűzése 1.3.Kutatási módszerek Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 2. A VIZSGÁLAT ELMÉLETI HÁTTERE 2.1. A marketingstratégia kialakításának lépései Stratégiai elemzés Külső környezet Belső környezet Stratégia kialakítása, különböző politikák meghatározása A kereskedelemben használt marketingstartégiák 2.2.A fogyasztó megismerése Trendek változása a válság hatására Célcsoportok meghatározása, fogyasztási szokásuk jellemzői A kulturális tényezők befolyásolása 2.3.Értékesítési politika Az eladási módok ismertetése Az ügyfélkapcsolat kialakítása, személyes értékesítés Ügyfélgondozás 2.4.A márka kiépítése Meglévő márka új helyszínen Márkaépítést befolyásoló tényezők Az új márka befogadása, sikere 2.5.Nemzetközi piac 12

14 A válság hatása a nemzetközi piacra A túlélés lehetőségei Eredmények 3. A KUTATÁS ÉS EREDMÉNYEI 3.1. A cég bemutatása Termékkategóriák bemutatása Üzemek bemutatása A vezetőség felépítése Import bemutatása Export bemutatása 3.2. Mélyinterjúk A kereskedelmi vezetővel készített mélyinterjú eredményei A marketingvezetővel készített mélyinterjú eredményei 3.3. Szekunder kutatás a cég adatbázisaira alapozva 3.4. Eredmények értékelése 3.5. SWOT-analízis 4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 4.1.Külpiaci sikerek ismertetése, sikeres kampány ismertetése 4.2. Jövőbeli lehetőségek 5. ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 13

15 4 A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE Alexander Kautny és Reuss Ágnes Iránytű a nemzetközi marketinghez [Online] // Business Provider Group. (n.a.) - Bauer András és Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Darrell Rigby Örvénykontroll [Könyv]. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: David Jobber Európai Marketing - KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Dr. Heidrich Balázs A szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment [Könyv]. Budapest: Human Telex Consulting Kft., ISBN: Dr. Józsa László Marketing [Könyv]. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, ISBN: Dr. Poór József és Dr. Farkas Ferenc Nemzetközi menedzsment [Könyv] / szerk. Dr. Borgulya Istvánné. - Budapest : KJK-KRESZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Farkas Ferenc A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Hermann Simon Rejtett bajnokok a 21. században [Könyv]. - Fertőhomok : Leadership, ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes és Mitev Ariel Zoltán Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Fogyasztói magatartás [Könyv]. - Budapest: Aula Kiadó, ISBN: Józsa László Marketingstratégia [Könyv]. - Budapest: Műszaki Könyvkiadó, ISBN: Matthew Healey Mi az a branding? [Könyv]. Budapest: Scolar Kiadó, ISBN: Peter Cheverton A sikeres menedzsment kulcsa a márkaimázs felépítése nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez [Könyv]. Pécs: Alexandra Kiadó, ISBN: Philip Kotler és John A. Caslione Kaotika [Könyv]. - Budapest : Manager Könyvkiadó, ISBN: Philip Kotler Kotler a marketingről Jönni, látni, győzni a piacon [Könyv]. - Budapest : Park Könyvkiadó, II. kiadás. - ISBN: Rácz Georgina Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra DOKTORI ÉRTEKEZÉS [Online] // https://szie.hu//file/tti/archivum/racz_georgina_tezis.pdf. Rekettye Gábor dr. [Online] // Marketingstratégiák a gazdasági recesszió időszakában,

16 AG&url=http%3A%2F%2Fwww.gti.ktk.pte.hu%2Ffiles%2Ftiny_mce%2FFile%2FLeto lthetopublikaciok%2frekettyeg%2frekettye-marketingrecesszi%25c3%25b3.docx&ei=z8igu4cbk6toygpz4ihada&usg=afqjcnfyqyh gkbsehihw2ehd8g9d0m7ubw&bvm=bv ,d.bgq&cad=rja. Thomas H. Davenport Laurence Prusak Az ötlettől a sikerig [Könyv]. Budapest: Alinea Kiadó, ISBN: Törőcsik Márta Fogyasztói magatartás, trendek [Könyv]. - Budapest: KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE 15

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Vállalkozzon sikeresen Ausztriában! 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége

Vállalkozzon sikeresen Ausztriában! 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége Dr. Klara Kotai-Szarka Management Consulting tevékenysége: - Kis- és középvállalatok Ausztriában történö vállalkozásával, határon átnyúló szolgáltatásával,

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 2. Fejezet: A személyes eladás helye a többutas értékesítési rendszerben 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. Az értékesítési rendszer 2. Többcsatornás értékesítési

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan I. Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben