Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék"

Átírás

1 Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék Szakdolgozati téma: Egy vállalkozás külpiacra lépésének marketing tervezése Szakdolgozat munkacíme: A Mogyi Kft. külpiaci terjeszkedését megalapozó marketingtevékenység elemző értékelése Konzulens: Dr. Mile Csilla Készítette: Szemlits-Kovács Anna Gazdálkodási és menedzsment alapszak Budapest, 2014.

2 1 BEVEZETÉS A Mogyi Kft. termékei a hazai piacon szinte mindenki számára ismertek. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ma Magyarországon a földimogyoró neve egyenlő a Mogyi Kft. piacvezető termékével. Nincs olyan családi, baráti összejövetel vagy ünnep ahol nem jelenne meg a termékpaletta valamelyik szereplője. A sütési alapanyagok, az aszalványok és az édesipari termékek szinte minden család éléskamrájában megtalálhatók. Az 1990-óta működő, és azóta is folyamatosan növekvő, fejlődő cég a mai napig 100%-ban magyar tulajdonban van. Az egykoron családi vállalkozásnak induló cég ma már 450 főt alkalmazó élelmiszeripari termelő vállalattá nőtte ki magát. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően napjainkra már komoly külpiaccal rendelkezik. Jelenleg 20 országba exportálja 55 féle termékét 76 kiszerelésben. De vajon minek köszönheti kiemelkedő piaci sikerét? A válasz egyszerű: kiváló minőségnek, a folyamatosan bővülő termékpalettának és a kedvező árnak. A cég számos termékét elsőként ismertette meg a hazai fogyasztókkal így könnyen vált közkedvelt márkává. A vezetés fontosnak tartja, hogy a gyártás minden fázisában a maximális minőséget érje el. Ennek érdekében a legmodernebb technológiát alkalmazza és a legszigorúbb minőségi követelményeket betartva megfelelő minőségbiztosítási rendszert épített ki. Számomra a szagdolgozatom témája kézenfekvő és szinte magától érthető volt. Édesanyám a Mogyi Kft. délszláv piacának kiépítésében vett részt és ma is azt felügyeli, így magam is tanúja voltam a vállalat folyamatos sikerének. Úgy vélem a cég története sok magyar vállalkozás számára példaértékű ezért is szeretném közelebbről megvizsgálni a cég marketing tevékenységét. Fejezet: BEVEZETÉS 1

3 1.1 Problémafelvetés Az egykoron családi vállalkozásból induló cég mára már vezető élelmiszeripari vállalattá vált. A dinamikus fejlődés eredménye az exporttevékenység elindulása lett. Manapság nincs olyan vállalat, amely tudatos marketing nélkül hosszútávon versenyképes tud maradni. Még a nagy nemzetközi vállalatok számára is sokszor kérdés, hogy egy-egy promóció, reklámkampány milyen hatással lesz az eltérő nemzetiségű fogyasztókra. Nem könnyű az olyan egységes kampány kidolgozása, mely minden földrajzi területen ugyanazt a hatás eredményezi. Felmerül hát a kérdés, hogy szükségese az egységes megjelenés vagy a siker elérése érdekében az egyediség a célravezető. Kutatásom során megvizsgálom a Mogyi Kft. külpiacain alkalmazott marketingstratégiáit és eredményeit, választ remélve arra a feltevésemre, miszerint egy ekkora vállalat esetében a helyi szintű stratégia eredményesebb. Szakdolgozatom során megvizsgálom, hogy az egyes piacokon milyen marketigstratégiákat alkalmazott a vezetés és milyen eredmények születtek ezek hatására. Ezen kérdések pontos felvázolásához az alábbi három hipotézist fogalmazom meg: H1: Az exportkapcsolatok menedzselése annál sikeresebb, minél jobban alkalmazkodik a cég az adott ország kulturális és történelmi hátteréhez. H2: Az egyes nemzetközi piacokon sikeres stratégiák nem feltétlenül, vagy nem ugyanolyan hatékonysággal alkalmazhatók más piacon. H3: A vizsgált vállalat esetében az itthonról kezelt külpiaci tevékenység helyett hatékonyabb eredmény érhető el leányvállalat(ok) létrehozásával. Fejezet: BEVEZETÉS 2

4 1.2 A szakdolgozat célkitűzése A fent megfogalmazott hipotézisek bizonyítása érdekében a cég kereskedelmi és marketing vezetőjével mélyinterjúk során fogok pontos képet kapni a cég kereskedelmi és marketing stratégiájáról. Ezek mellett feltétlenül szükséges a kereskedelmi adatok, forgalmak számszerű eredményeit tartalmazó adatbázis áttekintése. Ezek együttes ismeretével kapok pontos választ kérdéseimre. Egy konkrét kampány vizsgálata során az alábbi lépések alapján építem fel dolgozatomat: A kereskedelmi és marketing vezetőkkel való egyeztetés, mélyinterjú; A cég adatbázisának áttekintése; Az adatok feldolgozása, számszerűsítése, grafikonos ábrázolása; A várt eredmények és a valós eredmények összehasonlítása; Sikertelen eredmény esetén a hiba kielemzése; Végső eredmény ismertetése; A jövőbeli lehetőségek, teendők felvázolása. 1.3 Kutatási módszerek Szakdolgozatom kutatási munkájának első lépéseként áttekintettem a szakirodalmat. Ezekre az ismeretekre támaszkodva kezdtem el a cég által biztosított információk feldolgozást. Elsőként egy primer, kvalitatív kutatás során a cég kereskedelmi és marketing vezetőjével készítek mélyinterjút. A családi kapcsolatot kihasználva édesanyámmal, a délszláv piac felelősével áttekintjük az elmúlt 15 évet, a piac kialakulásától napjainkig. Ezek során összefoglaló képet próbálok alkotni a cég marketigstratégiájáról és kereskedelmi eredményeiről, céljairól. Egy szekunder kutatás eredményével tudom alátámasztani a vezetők által elmondott eredményeket. Mivel a cég folyamatosan végez piackutatást és munkája során az Excel adatkezelőt használja, ezek áttekintésével számszerű adatokhoz jutok. A számomra fontos adatok kiszűrése után a Fejezet: BEVEZETÉS 3

5 diagramok és táblázatok jól látható segítséget nyújtanak további munkámhoz. A munka végeztével a SWOT analízist alkalmazva egy átfogó képet kapok. Fejezet: BEVEZETÉS 4

6 2 KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Munkám megkezdése előtt feltétlenül szükséges volt a szakirodalom áttekintése. Az általam választott témához tartozó szakirodalom igen nagy, így elsősorban azokra az irodalmakra fektettem nagyobb hangsúlyt, melyek a sikeres külpiacra való lépés befolyásoló tényezőit vizsgálják. Egy új országba való belépés egyben egy új brand építést is megköveteli. A kezdeti felmerülő nehézségek (helyi kulturális szokások, nyelvismeret, jogi hátterek) még specifikusabb vizsgálatot követel. Ezeknek eleget téve állítottam össze az a szakirodalmi listát, melyek támpontot és segítséget nyújtanak szakdolgozatom megírásához. 1) Philip Kotler Kotler a marketingről Jönni, látni, győzni a piacon [Könyv]. - Budapest : Park Könyvkiadó, II. kiadás. - ISBN: Tanulmányaim során többször találkoztam Kotler nevével és munkáival. Ez a kötet azonban mégis számomra a legkedvesebb. Számomra azok a könyvek az igazán használhatók, melyek konkrét példával illusztrálják a felvázolt szituációt! Kotler éppen ezt tette ebben a könyvben. A szigorú elméleti levezetések helyett a mindennapi gyakorlatot helyezte előtérbe. Több nagy külföldi nagy cég tanácsadójaként megszerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. A 7. fejezetben a vevők megszerzése és megtartása kerül előtérbe és kihangsúlyozza a meglévő vevők megtartásának fontosságát. Az itt olvasottakat dolgozatom 2.3. fejezetében szeretném felhasználni. 2) Hermann Simon Rejtett bajnokok a 21. században [Könyv]. - Fertőhomok : Leadership, ISBN: Ahogy Dr. Csath Magdolna is megfogalmazza az előszóban a kis- és közepes vállalkozások, azaz a rejtett bajnokok olyan tartalékokkal rendelkeznek, mellyel manapság a piac nem igazán számol. A szerző olyan dogmákat dönt meg melyek a Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 5

7 kereskedelmi vezető nagy részének fejébe beleívódott. Simon kutatásaiból kiderül, hogy ezek hosszútávon nem a legmegfelelőbb stratégiák. 3) Darrell Rigby Örvénykontroll [Könyv]. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A könyv formája és stílusa olyan mint egy kis regény. Nyelvezete jól érthető, szinte szórakoztató hangnemű. Fő erénye, hogy gyakorlati példák, nagy cégek által mutatja be a piaci túlélés lehetőségeit. Nem akar általánosítani, hanem megtörtént döntések bemutatása által tanítani. A túlélés lehetőségei című fejezetben a könyvben olvasott hasznos praktikákat veszem sorra, mint például a stratégia pontos tisztázása, a vásárlói hűség növelése, általános és adminisztratív költségek átszervezése. 4) Matthew Healey Mi az a branding? [Könyv]. Budapest: Scolar Kiadó, ISBN: Ez a könyv saját könyvtáram egyik darabja. Korábbi főiskolai tanulmányaim alatt segített megérteni a branding jelentését. A Mogyi Kft. számára egy új országban való megjelenés egy új márkaépítést is jelent, mely egyben egy újabb erőpróbát jelent a cég és a termékek számára is. Siker esetén a márkanév erősödése a végeredmény. A siker azonban nagymértékben függ a termék küllemétől. A könyv pontról pontra veszi azokat a külső jegyeket (logó, szín, betűtípus) melyek a termék elfogadásában játszik szerepet. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 5) Thomas H. Davenport Laurence Prusak Az ötlettől a sikerig [Könyv]. Budapest: Alinea Kiadó, ISBN: A könyv sok hasznos információt tartalmaz az ötletekről, azonban én a harmadik fejezetet szeretném kiemelni, mely részletesen tárgyalja az üzleti ötletek életciklusát. Ezek alapján fogom megvizsgálni a Mogyi Kft. egyik új ötletének, termékének bevezetését. A hat pontból álló görbe (forrás, kísérleti program, projekt, program, távlati stratégia, beolvadás) jól összefoglalja azokat a lépéseket, melyek elvezetnek a jó ötlethez. 6

8 6) David Jobber Európai Marketing - KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Munkám során a 4. és a 7. fejezetet szeretném felhasználni, mely a marketingkörnyezettel és a termékmenedzseléssel foglakozik. A marketingkörnyezet, azaz a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi, a fizikai környezet és a technológiai hatások lépésről lépésre való vizsgálata elkerülhetetlen a külpiacra lépés során. A termékmenedzselést pedig a már sikeres piacai jelenlét során fontos szem előtt tartani. 7) Philip Kotler és John A. Caslione Kaotika [Könyv]. - Budapest : Manager Könyvkiadó, ISBN: A globalizáció azt jelenti, hogy az egyes országok termelői egyre nagyobb mértékben importálnak erőforrásokat más országból, és egyre inkább exportálják outputjukat más országokba. A globalizáció az elkerülhetetlen jó/rossz, mely a jelenlegi válságot eredményezte. A helyzet egyre kaotikusabb, és ha a vállalatvezetők nem gondoskodnak válságmenedzsmentről a baj elkerülhetetlen. A könyv a CMS megértésében és létrehozásában nyújt segítséget. A negyedik fejezetben található Kaotika stratégia magatartás megvalósítási terve lépésről lépésre mutatja be a szükséges lépéseket. 8) Peter Cheverton A sikeres menedzsment kulcsa a márkaimázs felépítése nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez [Könyv]. Pécs: Alexandra Kiadó, ISBN: A márkaépítés nem csak a cég indulásakor van jelen. A márkaépítés a cég élete során folyamatosan jelen van és formálódik. Peter Cheverton a márkamedezsment lépéseit veszi sorra gyakorlati szemlélettel. A könyv második része a Márkamenedzsmet - a stratégia márka és a stratégi a szoros kapcsolatát mutaja be. A 2.4. fejezetben a márkaépítéssel szertnék részletesen foglakozni. A kockázat felismerésére az Ansoff mátrisx pontjait fogom megvizsgálni. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 7

9 9) Dr. Heidrich Balázs A szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment [Könyv]. Budapest: Human Telex Consulting Kft., ISBN: Manapság egyre nagyobb figyelmet szentelnek a szervezeti kultúrára. Ez azonban nem mindig volt így. Dr. Heidrich Balázs könyve olyan átfogó, jól illusztrált segítség a kor vezetői számára, melyek alapjai lehetnek a jól felépített szervezeti kultúrának. Kihangsúlyozza a szervezeti kultúrák változásainak szükségességét és támpontot ad hozzá. A változás lehet önkéntes és szükségszerű is, de egy biztos, hogy egyre inkább elkerülhetetlen. A változás hatással lesz vetetésre és dolgozóra egyaránt és sikere nagy mértékben függ az előkészítéstől. A Mogyi Kft. esetében az egy új országban létrehozott leányvállalat során a kultúraváltás alakulhat kis (előnyökkel és hátrányokkal egyaránt). A kultúrák közötti menedzsment bekezdés első részekén a kultúra meghatározására találunk átfogó definíciót. 10) Dr. Józsa László Marketing [Könyv]. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, ISBN: Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Főiskolai tanulmányaim harmadik félévében találkoztam ezzel a könyvel. A jól összefoglalt elméleti és gyakorlati példák tára, mely minden marketinget tanuló hallgató számára nagy segítséget nyújt a tantárgy elsajátításához. Fogalmazhatnék úgy is, hogy az alapok gyűjteménye. A 11. fejezet a Marketingkommunikáció elemeivel (reklám, értékesítésösztönzés, személyes eladás, stb.) a 2.3 fejezetben térek ki. 11) Bauer András és Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Korunk egyik legjellemzőbb marketingeszköze a személyes értékesítés. Bauer András és Mitev Ariel Zoltán tanár úr könyve olyan jól összefoglalt mű, mely nagy segítséget nyújthat vállalat és üzletkötő számára is. A könyvet olvasva saját ismeretségi körömben látott példák jutottak eszembe és igazolták a leírtakat. Hasznos olvasmány 8

10 mindazok számára, akik valaha ilyen területen fognak dolgozni vagy már dolgoznak. Az 11. fejezetben az eladásban résztevő személy szerepvállalási fajtáit mutatja be. 12) Hofmeister-Tóth Ágnes Fogyasztói magatartás [Könyv]. - Budapest: Aula Kiadó, ISBN: Az a tény, hogy mindenki fogyasztó és fogyasztói társadalomban élünk köztudott, azonban működése már nem mindenki számára ismert. Aki eladással foglalkozik feltétlen szükséges, hogy értse a miérteket és a hogyanokat. A könyv olvasója egyben önismeretben is részesül amellett, hogy az egyszerűnek tűnő kérdésekre bonyolult összefüggések lesznek a válaszok. A vásárlói döntések típusainak négy magyarázata segítséget nyújthat a stratégia a megtervezésében. 13) Farkas Ferenc A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A változás ma már mindenki számára kikerülhetetlen tény. A gazdasági szervezete folyamatos változásokon mennek keresztül, és ha ezt nem teszik időben bekövetkezhet a baj. Farkas professzor úr könyve aktuális problémákat dolgoz fel és esettanulmányok segítségével érteti meg az olvasóval változás definícióját. 14) Rekettye Gábor dr. [Online] // Marketingstratégiák a gazdasági recesszió időszakában, GwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.gti.ktk.pte.hu%2Ffiles%2Ftiny_mce%2 FFile%2FLetolthetoPublikaciok%2FRekettyeG%2FRekettye-marketingrecesszi%25C3%25B3.docx&ei=z8IgU4CbK6TOygPZ4IHADA&usg=AFQjCN FyQyhgkBSEhIhw2Ehd8G9D0M7uBw&bvm=bv ,d.bGQ&cad=rja. Igen érdekes volt olvasni 5 év távlatából. Rekettye tanár úr olyan problémára vázolt fel melyek többé-kevésbé várhatóak voltak és be is következtek a haza piacon is. A Mogyi Kft-nek is szembe kellett nézni ezekkel a problémákkal és az idő azt mutatja, hogy a cég sikeresen vette ezeket az akadályokat. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 9

11 15) Rácz Georgina Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra DOKTORI ÉRTEKEZÉS [Online] // https://szie.hu//file/tti/archivum/racz_georgina_tezis.pdf. A Mogyi Kft. termékei nem tartoznak az alapvető élelmiszerek kategóriájába. Nem véletlen, hogy a válságot követően az őket választó fogyasztók tábora is csökkent. A válság új fogyasztási szokást eredményezett, melyről bővebben ebben a tanulmányban ismerkedtettem meg. 16) Józsa László Marketingstratégia [Könyv]. - Budapest: Műszaki Könyvkiadó, ISBN: A marketingstratégia jól összefoglalt, azonban nem általános leírása. A jó stratégia megírásához nem elegendő a lépések ismerte, hanem elengedhetetlen e hatások, módszerek ismerte is. A gyakorlati példák ismertetésével várható eredmények is jól láthatók. Dolgozatom 2.1. fejezetében vizsgált külső és belső környezet vizsgálatához ad segítséget például a STEEP analízis pontjainak összefoglalásával. 17) Alexander Kautny és Reuss Ágnes Iránytű a nemzetközi marketinghez [Online] // Business Provider Group. (n.a.) - Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK Tömören, röviden foglalja össze az export megkezdése előtt felmerülő kérdéseket. Dolgozatom során én a már meglévő piacokat fogom megvizsgálni ezek a pontok alapján, hogy hol milyen döntés született. 18) Dr. Poór József és Dr. Farkas Ferenc Nemzetközi menedzsment [Könyv] / szerk. Dr. Borgulya Istvánné. - Budapest : KJK-KRESZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: A könyv második fejezetét a Kultúra és kommunikáció nemzetközi környezetben szeretném kiemelni. Jól érthető példák segítségével magyaráz el alapvető fogalmakat. Ezek segítségével megérthetjük a nemzetközi kommunikáció alapelveit. A 2.2. fejezet A 10

12 kulturális tényezők befolyásolása alfejezetében a kultúrák közötti különbségek és a kulturális ütközést kiváltó tényezőket fogom részeltessen megvizsgálni. 19) Hofmeister-Tóth Ágnes és Mitev Ariel Zoltán Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: A jó tárgyalásai képesség a siker kulcsa is egyben. Ez az a képesség, ami tanulható fejleszthető. Ez a könyv ebben nyújt segítséget. Ahogy édesanyám példáján keresztül is láttam a jó üzleti kapcsolat sokszor baráti kapcsolattá is alakulhat. Ennek egyik kulcseleme pl. az ország anyanyelvének ismerte. A 13. fejezet a Tárgyalási stílusok különböző kultúrákban olyan segített adott, mely nélkülözhetetlen a külföldi sikerekhez. 20) Törőcsik Márta Fogyasztói magatartás, trendek [Könyv]. - Budapest: KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: A könyv ötödik fejezetét emelném ki, mely a vásárlók nemével foglakozik. A férfiak és a nők eltérő vásárlási szokásai által más-más termék válik közkedvelté. A könyv többi fejezet is segítséget nyújt a fogyasztói magatartás megértésében, mely nélkülözhetetlen a termékpaletta pontos célcsoportjának meghatározásához. Fejezet: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 11

13 3 A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 1. BEVEZETÉS 1.1.Problémafelvetés 1.2.A szakdolgozat célkitűzése 1.3.Kutatási módszerek Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 2. A VIZSGÁLAT ELMÉLETI HÁTTERE 2.1. A marketingstratégia kialakításának lépései Stratégiai elemzés Külső környezet Belső környezet Stratégia kialakítása, különböző politikák meghatározása A kereskedelemben használt marketingstartégiák 2.2.A fogyasztó megismerése Trendek változása a válság hatására Célcsoportok meghatározása, fogyasztási szokásuk jellemzői A kulturális tényezők befolyásolása 2.3.Értékesítési politika Az eladási módok ismertetése Az ügyfélkapcsolat kialakítása, személyes értékesítés Ügyfélgondozás 2.4.A márka kiépítése Meglévő márka új helyszínen Márkaépítést befolyásoló tényezők Az új márka befogadása, sikere 2.5.Nemzetközi piac 12

14 A válság hatása a nemzetközi piacra A túlélés lehetőségei Eredmények 3. A KUTATÁS ÉS EREDMÉNYEI 3.1. A cég bemutatása Termékkategóriák bemutatása Üzemek bemutatása A vezetőség felépítése Import bemutatása Export bemutatása 3.2. Mélyinterjúk A kereskedelmi vezetővel készített mélyinterjú eredményei A marketingvezetővel készített mélyinterjú eredményei 3.3. Szekunder kutatás a cég adatbázisaira alapozva 3.4. Eredmények értékelése 3.5. SWOT-analízis 4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 4.1.Külpiaci sikerek ismertetése, sikeres kampány ismertetése 4.2. Jövőbeli lehetőségek 5. ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT TARTALOMJEGYZÉKE 13

15 4 A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE Alexander Kautny és Reuss Ágnes Iránytű a nemzetközi marketinghez [Online] // Business Provider Group. (n.a.) - Bauer András és Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Darrell Rigby Örvénykontroll [Könyv]. Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: David Jobber Európai Marketing - KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Dr. Heidrich Balázs A szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment [Könyv]. Budapest: Human Telex Consulting Kft., ISBN: Dr. Józsa László Marketing [Könyv]. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, ISBN: Dr. Poór József és Dr. Farkas Ferenc Nemzetközi menedzsment [Könyv] / szerk. Dr. Borgulya Istvánné. - Budapest : KJK-KRESZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Farkas Ferenc A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Hermann Simon Rejtett bajnokok a 21. században [Könyv]. - Fertőhomok : Leadership, ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes és Mitev Ariel Zoltán Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika [Könyv]. - Budapest: Akadémia Kiadó, ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Fogyasztói magatartás [Könyv]. - Budapest: Aula Kiadó, ISBN: Józsa László Marketingstratégia [Könyv]. - Budapest: Műszaki Könyvkiadó, ISBN: Matthew Healey Mi az a branding? [Könyv]. Budapest: Scolar Kiadó, ISBN: Peter Cheverton A sikeres menedzsment kulcsa a márkaimázs felépítése nélkülözhetetlen útmutató a pénzügyi menedzsmenthez [Könyv]. Pécs: Alexandra Kiadó, ISBN: Philip Kotler és John A. Caslione Kaotika [Könyv]. - Budapest : Manager Könyvkiadó, ISBN: Philip Kotler Kotler a marketingről Jönni, látni, győzni a piacon [Könyv]. - Budapest : Park Könyvkiadó, II. kiadás. - ISBN: Rácz Georgina Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra DOKTORI ÉRTEKEZÉS [Online] // https://szie.hu//file/tti/archivum/racz_georgina_tezis.pdf. Rekettye Gábor dr. [Online] // Marketingstratégiák a gazdasági recesszió időszakában,

16 AG&url=http%3A%2F%2Fwww.gti.ktk.pte.hu%2Ffiles%2Ftiny_mce%2FFile%2FLeto lthetopublikaciok%2frekettyeg%2frekettye-marketingrecesszi%25c3%25b3.docx&ei=z8igu4cbk6toygpz4ihada&usg=afqjcnfyqyh gkbsehihw2ehd8g9d0m7ubw&bvm=bv ,d.bgq&cad=rja. Thomas H. Davenport Laurence Prusak Az ötlettől a sikerig [Könyv]. Budapest: Alinea Kiadó, ISBN: Törőcsik Márta Fogyasztói magatartás, trendek [Könyv]. - Budapest: KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, ISBN: Fejezet: A SZAKDOLGOZAT TERVEZETT FORRÁSJEGYZÉKE 15

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7

BRÁK JEGYZÉKE...3 I. BEVEZETÉS...7 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁK JEGYZÉKE... 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 I. BEVEZETÉS... 7 I.1. ELŐSZÓ... 7 I.2. A KUTATÁS CÉLJA... 7 I.3. A KUTATÁS KÉRDÉSEI... 9 I.4. A KUTATÁS JELLEMZŐI... 10 II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2009. november 12. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány A MARKETING ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS KAPCSOLATA A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.-BEN

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Keleti Károly Gazdasági Kar

Keleti Károly Gazdasági Kar Keleti Károly Gazdasági Kar MULTI LEVEL MARKETING RENDSZEREK ÉS A RENDSZEREN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK Vidra Dóra és Bánhegyi Krisztián Gazdálkodási menedzsment szak III. évf. BA Konzulens: Szikora Péter

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése: Bernáth Julianna Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma A követelménymodul megnevezése: Vállalkozások menedzselése A követelménymodul száma: 2658-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VEZETÉSI TANÁCSADÁS KISVÁLLALKOZÁSOKNAK Készítette: Kis Dorottya

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI III. MODUL Marketing és kereskedelmi ismeretek Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék A marketing alapfogalmai... 41 A piac szegmentálása, célpiaci marketing...

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. KEREKES SÁNDOR EGYETEMI TANÁR AZ MTA DOKTORA Ásványi Katalin 2 BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2011. november 14. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Készítette:

Részletesebben

A TANÁCSADÁS MARKETING RENDSZERE

A TANÁCSADÁS MARKETING RENDSZERE DR. NÁDOR ÉVA A TANÁCSADÁS MARKETING RENDSZERE A PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK VEZETÉSI ÉS MARKETING KÉRDÉSEI Ph. D ÉRTEKEZÉS 2005. Budapest TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...7 1. 1. ELŐZMÉNYEK, TÉMAVÁLASZTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. május 9. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Dr. Takácsné

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

Szakdolgozat. Bártfai Zsófia Gazdálkodási és menedzsment szak. Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet

Szakdolgozat. Bártfai Zsófia Gazdálkodási és menedzsment szak. Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet Szakdolgozat Bártfai Zsófia Gazdálkodási és menedzsment szak Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet Baja 2010 Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy példáján. Karcsúsítás az óbudai Szent Margit Rendelőintézetben

A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy példáján. Karcsúsítás az óbudai Szent Margit Rendelőintézetben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék A szervezeti kultúra jelentősége a lean menedzsment bevezetésekor az egészségügy

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA

Részletesebben