Az egyházi iskolák oktató - nevelő munkája a veszprémi Padányi Schola Catholica példája alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyházi iskolák oktató - nevelő munkája a veszprémi Padányi Schola Catholica példája alapján"

Átírás

1 VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA NAPPALI/LEVELEZŐ TAGOZAT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR Az egyházi iskolák oktató - nevelő munkája a veszprémi Padányi Schola Catholica példája alapján KÉSZÍTETTE: KIRÁLY LILI KONZULENS: MAURER PÉTER Veszprém 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS EGYHÁZI ISKOLÁK A KATOLIKUS ISKOLÁKRA VONATKOZÓ RENDELETEK A II. Vatikáni Zsinat Gravissium Educationis kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről A Veszprémi Zsinati Törvénykönyv A KATOLIKUS ISKOLA SAJÁTOS JELLEGE A KATOLIKUS ISKOLA LÉNYEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A PIARISTA REND A REND ALAPÍTÁSA A REND MAGYARORSZÁGI TERJESZKEDÉSE PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ INTÉZMÉNY NÉVADÓJA AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE A veszprémi iskolaalapítás Az irgalmas rendi iskola története A középiskola története AZ ISKOLA SZERVEZETE, SZERVEZETI MŰKÖDÉSE ÉS TERVSZERŰ FEJLESZTÉSE A SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ AZ ISKOLA FELADATA, AZ ISKOLA OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI CÉLJAI A DIÁKOK VÉLEMÉNYE Egy hazai felmérés a keresztény iskolákkal kapcsolatban A célcsoport A kérdőív A kérdőív értékelése A kérdőív összegzése...15 FELHASZNÁLT IRODALOM...16 MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET. PADÁNYI BIRÓ MÁRTON, AZ ISKOLA CÍMERE ÉS PADÁNYI BIRÓ MÁRTON JELMONDATA SZ. MELLÉKLET. AZ ISKOLA ÉPÜLETE ÉS KÁPOLNÁJA, AZ ANNA-KÁPOLNA SZ. MELLÉKLET. LINEÁRIS SZERVEZETI FORMA SZ. MELLÉKLET. KÉRDŐÍV

3 Bevezetés Valamennyi civilizáció, kultúra jellemezhető a vallásával. Nincs olyan nép, amelynek ne lett volna vallása, istene, istenei. Ahogy Végh László Természettudomány és vallás című művében is olvashatjuk, hogy Mind az egyén, mind a közösség rendjében élő ember tisztel, imád egy számára felfoghatatlan, a földi lét felett álló világot. Ezért joggal mondható, hogy a vallásosság elválaszthatatlan az embertől, hozzátartozik az emberi közösségek létezéséhez. 1 Az Egyház és az egyházi oktatás ezért nagyon fontos társadalmi téma. Az Egyház szerves közösséget alkot, oktatásának középpontjában pedig az ember áll, mint (kulturális) közösség, család tagja. Az Egyház önállóan és felelősen gondolkodó embert művel, érzékeny a közösségi értékekre és más emberekre is. Szakdolgozatom célja, hogy megvizsgáljam A témaválasztásomban meghatározó volt... 1 Végh László: Természettudomány és vallás. Budapest: Kálvin, p

4 1. Egyházi iskolák Az egyházi iskolának szerep jut a Magyar Köztársaság életébe, hiszen már csak azzal is, hogy ez a fajta oktatás létezik. A demokráciához az is hozzátartozik, hogy működhetnek egyházi iskolák. Az, hogy a feltételrendszerek egyáltalán nem demokratikus jelleget mutatnak, az más kérdés. Szerintem a katolikus iskolák igazi feladata az, hogy ne csupán tanítsanak, hanem neveljenek is. Nem az, hogy az órák számát növeljék, letanítom az órát és kimegyek a teremből felfogásban, hanem az, hogy az órákon egy egy gondolat erejéig el elbeszélgessen a diákjaival, s ezzel is nevelje a fiatalokat a szünetben, iskolán kívül, rendezvényeken. Ez az oktatás nevelés együttes formája, és mindenképpen figyelni kell arra, hogy katolikus szellemiségben, eszmerendszerben tegye meg. Az egyházak és az iskola ügye szorosan összefügg: az európai kultúra és az egyházak elválaszthatatlanul egybekapcsolódnak. Az oktatásügy legfontosabb kérdései manapság az, hogy: mit, miből, mikor és hol tanítsanak. Egyetlen kérdés azonban homályban marad, az, hogy kit tanítanak? A közvélemény számára a sikeres ember az eszmény. És a többség szerint, hibásan ugyan, de csak az az ember sikeres, aki eredményeket képes elérni. 2 A kereszténység emberképe szerint azonban az ember akkor is értékes, ha nem sikeres, és akkor is fontos, ha nem gazdag. Az ember méltósága önmagában rejlik, s ezt nem teheti kérdésessé semmilyen társadalmi vagy politikai rendszer. Az egyházi iskolák birtokában kell lennie olyan emberképnek, amely a személy méltóságát mindenütt tiszteletben tartja, és ezzel az értékrenddel is összefüggésben van. És ezt az értékrendet az egyházi iskola tudatosan vállalja és közvetíti. Ezért is van az, hogy az egyházi iskola nem tanít másként, mint a többi magyarországi oktatási intézmény, de amit tanít, azt másként, más alappal, más háttérrel, más világlátással, világnézettel tanítja. A Vigília című folyóirat egyik számában olvashatjuk, KORZENSZKY RICHÁRD sorait, amelyben kifejti azt, hogy a katolikus oktatásügy tudatosan törekszik az emberi minőség gondozására: eljuttatni mindenkit a számára lehetséges legmagasabb szintre, s 2 Korzenszky Richárd: Egyház és iskola. In.: Vigília,1997. évi 6. sz. p

5 ugyanakkor kialakítani azt a világképet, emberképet, értékrendet, amely nélkül igazi katolikus iskola nem létezhet. 3 Az egész magyar oktatásügy válságban van, ami többrétegű: személyi, tartalmi és anyagi természetű. A személyi válság kettős: egyrészt nehezen találja a helyét a pedagógusréteg, másrészt pedig az emberformálás, művelés, és nevelés olyan tevékenység, amelynek eredménye nem érzékelhető a befektetés után következő néhány évben. A pedagógus társadalom másik rétege várja, hogy kiszolgálják: hogy ellássák tantervvel, tankönyvekkel. Közvetve az is hozzátartozik, hogy a pedagógus és a gyermek egymást feltételezik. 4 Ma már inkább az a jellemző, hogy zárják be az iskolákat és ezért már senki sem akar tanárnak menni, mert nem tud hol elhelyezkedni, nem tud továbbjutni. Egyre kevesebbek éreznek magukban tanári elhivatottságot. A gyerekek száma is csökken, s ezzel a pedagógus réteg megélhetési lehetőségei. Arra pedig még kevesebben vállalkoznak, hogy hitre, erkölcsre buzdítsák a fiatalokat. Az Egyház az egyetlen olyan intézmény, amely átörökíti ezeket az értékeket és át is akarja adni. Ezért a katolikus iskolának az a célja, hogy az egész emberi személyiség kimunkálásán munkálkodjon. A katolikus iskola egy olyan iskola, amelyet az illetékes egyházi hatóság vagy egy hivatalos egyházi jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el. 5 Az ilyen iskolákban az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel. 3 Korzenszky (1997). p U.o. p Padányi Biró Márton Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának Pedagógiai programja június 21. p. 7. 5

6 1.1 A katolikus iskolákra vonatkozó rendeletek A katolikus iskoláknak tehát a feladata a diákok oktatása, erkölcsi és etikai nevelése, valamint a keresztény szemlélet átadása. A világi iskoláktól való megkülönböztető jegye a szeretet, a törődés, az egymásra figyelés, s ez a legtöbb iskolából hiányzik. A katolikus iskolák meghatározott feladatokkal, célokkal jönnek létre. Az egyház az iskola alapítását és fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. Ezt különböző dokumentumokban ki is fejti, és az Egyházi Törvénykönyvekben szabályozza A II. Vatikáni Zsinat Gravissium Educationis kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről A Veszprémi Zsinati Törvénykönyv 1.2 A katolikus iskola sajátos jellege 1.3 A katolikus iskola lényegének meghatározása 6

7 2. A piarista rend Magyarországon az egyik legjobban működő oktató nevelő szerzetes közösség, amely megtanítja a diákjaikat a való világban, keresztény módon élni. A piaristák története (1597-ben) azzal kezdődött, hogy egy spanyol származású pap (Kalazanci Szent József) Scholae Piae kegyes iskola néven iskolát nyitott Róma szegénynegyedében, a Szent Dorottya templom sekrestyéjében A rend alapítása Szent Kalazancius, a rend alapítója, A rend magyarországi terjeszkedése A piarista iskolákat a kezdetektől (és még ma is jellemzi), hogy növendékeit társadalmi felelősségtudatra nevelik. A piarista spiritualitását jellegzetesen kifejezi a rend címere, amelyben Mária monogramja van: Mariam étér theon = Mária, Isten anyja. A katolikus iskolák államosítását az évi XXXIII.tc. mondta ki június 16- án A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk. Sebő József. Veszprém: Padányi Biró Márton Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, (Veszprém: EKMK Ny.). p

8 3. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Veszprém egyik legnagyobb közoktatási intézménye, kb tanuló és több mint 100 tanár van az intézményben. A mai Padányi Iskola jelenlegi iskolakomplexuma két intézmény összevonásából jött létre az 1990-es évek végén. Az egyik ősintézmény az 1991-ben alapított Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola, vagy ahogy később emlegették, a kis Padányi. A másik a nagy Padányi, azaz a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola, melyet 1995-ben alapítottak. E két elődintézmény épülete egymással szomszédos volt. 7 Egy olyan intézmény jött létre, amely egy új gondolkodásmódot, munkamódszert, ügymeneti rendszert kívánt meg. 3.1 Az intézmény névadója Padányi Biró Márton tájékozott, olvasott ember, aki a bajba jutottakon szívesen, sokat segített. Szegények ügyeiben sokszor kiállt. Munkája kiterjedt az iskoláztatásra, a templomok, a plébániák felújítására és a papnevelésre. 7 Padányi Scola Catholica: A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola jubileumi évkönyve, 2000/2001. Szerk:: Hordós Csaba. Veszprém: A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudomány Gyakorlóiskolája, p

9 3.2 Az intézmény rövid története A veszprémi iskolaalapítás Az irgalmas rendi iskola története A középiskola története 3.3 Az iskola szervezete, szervezeti működése és tervszerű fejlesztése 3.4 A szervezeti kommunikáció Egy szervezet életében merülhetnek fel különböző problémák, konfliktusok, és ez egyfajta próbát is jelent az intézmény számára, hiszen meg kell tudnia birkóznia ezekkel. Ha rosszul kezelik a gondokat, romboló hatással vannak az oktatási folyamatra. Ha jól, akkor a hatékony változás pozitív erővé válik. A szervezeti élet velejárója a kommunikáció. Összehangolt cselekvésre, koordinációra csak akkor van lehetőség, ha a szervezet tagjai meg tudják érteni egymást. Tehát a kommunikáció a szervezet koordinációjának eszköze. A kommunikáció egy olyan folyamat, amelynek során két vagy több ember bizonyos szimbólumok segítségével információk, gondolatok közös értelmezésére törekszik. 8 A kommunikáció minden lépésében megvan a lehetősége a torzításnak. A zavaró tényezők megszakíthatják a folyamatot. Zavaró tényező lehet, ha a felek nem egy nyelven beszélnek, az egymás iránti érzelmek, attitűdök befolyásolják a közlés tartalmát és formáját is. Lehet a zavar oka az is, hogy az üzenet küldője nem fogalmaz elég világosan és egyértelműen, vagy éppen az, hogy a fogadó fél az üzenet érzékelése és értelmezése során számos hibát követett el. 9 8 Padányi Scola Catholica:(2001) p U.o. p

10 3.5 Az iskola feladata, az iskola oktatási és nevelési céljai 3.6 A diákok véleménye A Szakközépiskola tanulóival töltettem ki a kérdőívet (4. melléklet). Érdekelt, hogy a diákok, miként vélekednek az iskoláról, a tanáraikról, hogyan állnak a lelki gyakorlatra szánt alkalmakhoz, illetve, hogy miért választottak egyházi iskolát. Érdekelt, hogy mi fontos számukra a pedagógiai tulajdonságok közül, mennyire fontos, hogy vallásos illetve szerzetes tanár tanítsa őket Egy hazai felmérés a keresztény iskolákkal kapcsolatban Ahogy már a fentiekben említettem az iskola egy olyan hely, amely által kiformálódik a teljes ember, éppen ezért nevelő jellegűnek kell lennie, olyan fokon, hogy tudjon erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiséget nevelni. A katolikus iskola nevelési tervének Krisztus az alapja. Ő az eszmény és a példakép. 10 KRAFCSIK H. OLGA által 1990-es években készített kérdőívben (aminek a célja az volt, hogy feltárja, miben látják a keresztény iskolák küldetésüket, hogyan valósítják ezt meg a gyakorlatban) választ lehet találni arra, hogy ezen célok megvalósításához melyek a legfontosabb közvetítendő értékek a megkérdezett interjú alanyok szerint. Az első tíz a következő volt: szeretet, egymás iránti megértés, kötelességtudat, becsületesség, együttérzés, hazaszeretet, tudás, lelkiismeret, felelősségtudat, istenhit. egyedül a hitéletet említik. Megdöbbentő volt olvasni, hogy az önismeret és az ima kevés szavazatot kapott, hiszen szerintem a pedagógus önismerete az eredményes katolikus neveléshez hozzátartozik. E felmérés fényében döntöttem úgy, hogy megvizsgálom a másik oldalt, a diákok véleményét, miszerint mennyire fontos nekik a pedagógus vallásos személye, a közösségi élet illetve tevékenység. 10 Krafcsik H. Olga: Keresztény iskolák a 90-es évek végén. In.: Vigília sz. p

11 3.6.2 A célcsoport Fontosnak tartom, hogy néhány informatív adatot közöljek a célcsoporttól. A kérdőívet tizenkettedik osztályos évfolyamokban töltettem ki, ahol majdnem egyenlő arányban voltak a fiúk és a lányok. Azért gondoltam arra, hogy a végzős hallgatókkal töltetem ki a tesztet, mert nekik talán már kiforrottabb véleményük van, mint a náluk fiatalabbaknak. A gimnáziumban összesen 130 negyedéves, végzős hallgató tanul, ami öt évfolyamot jelent, az osztályok létszáma fő között voltak. Ezen osztályok különböző tagozatúak: humán, reál és sportorientációjúak, valamint nyolc évfolyamos gimnázium és egészségügyi osztály. Összesen 120 kérdőívet töltettem ki, amiből 100-at értékeltem ki, s így ők képviselik az intézményt. Tehát a vizsgált korosztály a 12. évfolyam volt. Életkor éves 100 fő Nem Nő 58 fő Férfi 42 fő Lakhely Város 51 fő Falu 45 fő Egyéb 4 fő Vallás Római Katolikus 89 fő Református 9 fő Evangélikus 1 fő Egyéb 1 fő 1. táblázat. Demográfiai adatok A kérdőív A kérdőív összeállításánál alapul szolgált NAGY BEÁTA által készített kérdőív, amelyet A katolikus iskolák törekvése a posztmodern világban, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium bemutatásával című szakdolgozatában elemzett. Ő is egy egyházi iskola tanulóinak keretében végezte el a felmérést. 11

12 3.6.4 A kérdőív értékelése Nem vallásos pedagógus Keresztény pedagógus Szerzetes tanár Gondoskodó Megértő Mélyérzésű Segítőkész Szigorú Több időt fordít ránk Türelmes táblázat. Pedagógustípusok közötti különbség Pedagógustípusok közötti különbség Válaszok száma Nem vallásos pedagógus Keresztény pedagógus Értékek és pedagógustípusok Szerzetes tanár Gondoskodó Megértő Mélyérzésű Segítőkész Szigorú Több időt fordít ránk Türelmes 1. grafikon. Pedagógustípusok közötti különbség 3. táblázat. A legfontosabb értékek 12

13 Az értékek fontossága fő érték Szeretet, egymás iránti megértés Becsületesség Lelkiismeret Istenhit Kötelességtudat Tudás Felelősségtudat 2. grafikon. A legfontosabb értékek A fenti táblázatban megtalálható értékeket... Vélemények a lelkigyakorlatról 3% 0% 37% 48% 12% sok a két alkalom nyáron is szívesen mennék jó lenne, ha nem lenne negyedévente is lehetne tartani pont elég 3. grafikon. Vélemények a lelkigyakorlatokról 13

14 3.6.5 A kérdőív összegzése A kérdőív adatainak összesítése alapján elmondható, hogy... 14

15 Felhasznált irodalom év: a Ranolder Intézettől a Padányi Iskoláig: a Padányi Schola Catholica 150 éves jubileumi évkönyve. Szerk. GAÁL RICHÁRD. Veszprém: Padányi Biró Márton Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája, évi IV. számú törvény: A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 3. BARTHA ISTVÁN: A Biblia helye a Nemzeti Alaptantervben. In: (Letöltés: június 18.) 4. A Budapesti Piarista Gimnázium jubileumi évkönyve. Szerk.: BORIÁN TIBOR. Budapest: Budapesti Piarista gimnázium, HUTVÁGNER ERIKA, a Padányi Gyakorlóiskola hittanárának elmondása alapján 6. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szerk.: CSERHÁTI JÓZSEF. Budapest: Szent István társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója, ILLYÉS SÁNDOR: A tanuló neveléstudomány. In.: Neveléstudomány az ezredfordulón. Szerk.: Csapó Benő és Vidákovich Tibor. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, KORZENSZKY RICHÁRD: Egyház és iskola. In.: Vigília, évi 6. sz. 9. KRAFCSIK H. OLGA: Keresztény iskolák a 90-es évek végén. In.: Vigília sz. 10. MIKSA LAJOS: Istennek, hazának, tudománynak: az újjászervezett magyar egyházi iskoláztatás első tíz éve In: Köznevelés, sz. 11. A nevelőmunka lehetőségei az iskolarendszerű felnőttoktatásban. Szerk. CSILLAY GYULÁNÉ. Budapest: Tankvk.,

16 12. NEWMARK, GERARD: A sikeres nevelés titkai: Mit tehet a szülő a gyermek érzelmi egyensúlyáért. Pécs: Alexandra, Padányi Biró Márton Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának Pedagógiai programja június Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk. SEBŐ JÓZSEF. Veszprém: Padányi Biró Márton Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Padányi Scola Catholica: A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola jubileumi évkönyve, 2000/2001. Szerk:: HORDÓS CSABA. Veszprém: A Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudomány Gyakorlóiskolája, p TAYLOR, FREDERICK WINSLOW: Üzemvezetés; A tudományos vezetés alapjai. Budapest: KJK., p VÉGH LÁSZLÓ: Természettudomány és vallás. Budapest: Kálvin, p A Veszprémi Főegyházmegye Zsinati könyve: június Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Hatóság, Zsinat. In.: (Letöltés: február 19.) 16

17 MELLÉKLETEK

18 1. sz. melléklet. Padányi Biró Márton, az iskola címere és Padányi Biró Márton jelmondata 1. kép. Padányi Biró Márton 2. kép Az iskola címere 3. kép. Padányi Biró Márton jelmondata 18

19 2. sz. melléklet. Az iskola épülete és kápolnája, az Annakápolna 4. kép. Az iskola épülete és kápolnája, az Anna-kápolna 19

20 3. sz. melléklet. Lineáris szervezeti forma k 1. ábra. Lineáris szervezet 20

21 4. sz. melléklet. Kérdőív 21

22 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) , Fax: (88) O M A Z O N O S Í T Ó : F I S Z A K D O L G O Z A T I K O N Z U L T Á C I Ó K A hallgató neve: NEPTUN-kód: szak/szakirány: tagozat: Nappali Levelező tanulmányok kezdetének éve: _ A szakdolgozat címe: KONZULENS: Dátum Tárgyalt téma Feladatok a következő konzultációra Konzulens aláírása A szakdolgozat - a konzulens szerint - védésre ALKALMAS 12 NEM ALKALMAS 11 Szoc.Munka szakon a Szakdolgozati módszertan tárgy aláírásának feltétele az első konzultációs alkalom kitöltése. 12 A szakdolgozat elfogadásához minimum három konzultációs alkalom igazolása szükséges!

23 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) , Fax: (88) N Y I L A T K O Z A T a szakdolgozat eredetiségéről O M A Z O N O S Í T Ó : F I Alulírott név (családi és utónév):... születési hely, idő:... lakcím:... személyi igazolvány szám (külföldieknél útlevél):... a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szakos hallgatója ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a... című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi szabályainak megfelelően készült. Tudomásul veszem, hogy a szakdolgozatban plágiumnak számít: szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott szakdolgozat sérti a szerzői jogokat, úgy a dolgozat minősítése elégtelen (1), továbbá velem szemben a szakfelelős fegyelmi eljárást kezdeményez a rektornál a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 37. (2) alapján. A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy plágium esetén a záróvizsga eredménye eltörlésre kerül. A kinyomtatva és beköttetve leadott, valamint az elektronikusan benyújtott szakdolgozat tartalmában és formájában is megegyezik. DÁTUM:...

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE SZEGED 2010 Megtaláltam Rómában Krisztus szolgálatának számomra

Részletesebben

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM.szám: 201573 Kocsis Erzsébet igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...

Részletesebben

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON óvodák általános iskolák gimnáziumok szakiskolák szakközépiskolák alapfokú művészeti oktatási intézmények kollégiumok Katolikus

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) OM száma: 030697 Pedagógiai Programja 2009. LEGITIMÁCIÓS LAP 1. A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szülői

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ I. Bevezető I. 1. Köszöntő Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ Sok év telt el amióta e szavak elhangzottak. Felszólítás KüldésHivatás. Örök érvényű

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 6 1.1. A katolikus intézmények küldetésnyilatkozata... 6 1.2. Intézményünk küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825 SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 027825 PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ...7 1.1 Intézményünk küldetésnyilatkozata...7 1.2 Iskolánk története...

Részletesebben

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN.

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. Kecskemét, 2010. Papp Zsolt igazgató Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) 2 3 TÖRVÉNYI

Részletesebben

A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pedagógiai programja

A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pedagógiai programja A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Gyula 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény önmeghatározása, küldetésnyilatkozata... 6 A pedagógiai program törvényi háttere... 8 I.

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Elõfizetési ár: 700 Ft Bolti ár: 820 Ft 2006. január Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 9. szám KÖZNEVELÉS 2006 UTÁN Napjainkban szívósan

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia...

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 1. Iskolatörténet... 11 2. Az iskola vallási, társadalmi környezete... 12 3. Iskolánk arculata, képzési rendje... 13 4. Intézményünk elvárásai katolikus iskolaként...

Részletesebben

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8.

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8. 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programja OM: 031585 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8. LEGFONTOSABB ADATAINK Az intézmény hivatalos elnevezése:

Részletesebben

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT)

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) PEDAGÓGIAI PROGRAM Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) Szombathely TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 6 I.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata 6 I.1.1.

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben