0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról"

Átírás

1 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése 2. A programok Phare eljárási rendben való végrehajtása 3. Pénzügyi, számviteli előírások érvényesülése Mellékletek A Magyarországnak juttatott Phare támogatások kezelését, felhasználását az Állami Számvevőszék 1992 óta rendszeresen ellenőrzi. A programok átfogó ellenőrzésére - e vizsgálatot megelőzően ben került sor. A Phare támogatások volumene és a felhasználás szabályainak időközi változásai indokolták a támogatási rendszer egészére vonatkozó átfogó ellenőrzés elvégzését. E vizsgálatra elnöki döntés alapján az Állami Számvevőszék évi jóváhagyott ellenőrzési terve szerint, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. paragrafusa alapján került sor. A programok vizsgálatakor értékeltük az EU előírások és a magyar jogszabályok betartását, valamint a programok végrehajtását. Az átfogó ellenőrzést pénzügyi, szabályszerűségi szempontok figyelembevételével hajtottuk végre. Az ellenőrzés célja a magyar Phare végrehajtó rendszer működésének vizsgálata, valamint a Phare és a magyar eljárási és pénzügyi előírások teljesítésének ellenőrzése volt. Az átfogó ellenőrzés alapját egyrészt az évi programokra vonatkozó teljes körű adatbekérés képezte, másrészt a kiválasztott projektek részletes szabályossági ellenőrzését végeztük el. A vizsgálat két fázisban valósult meg, beleértve az országprogramok és a sokországos programok során elnyert támogatásokat is. Az első fázisban programszintű ellenőrzéseket végeztünk. A második fázisban kockázatelemzéssel választottuk ki - az első fázisban tapasztaltak alapján - a részletesen vizsgálandó projektek körét. Tehát az átfogó

2 ellenőrzés nem jelentette valamennyi program és projekt teljes körű, részletes szabályossági vizsgálatát. A tárcák Phare programirányító és döntés-előkészítő szervezeti egységeinél és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységnél (KPSZE) végeztük projektszinten, a mintavétellel kiválasztott tranzakciók és események vizsgálatát. A tételesen vizsgált projektek kiválasztásakor figyelembe vettük: a projekt volumenét, a projekt gazdasági, szakmai jelentőségét, készültségi fokát, ütemezését és egyéb erőforrásigényét. Arra törekedtünk, hogy valamennyi eljárástípus szerepeljen a vizsgálatban, továbbá, hogy bevonjuk mind a befejezett, mind a folyamatban lévő projekteket. Vizsgáltuk a PHARE támogatás adminisztrációs rendszerét az eljárási rendre vonatkozóan az előkészítéstől a program jóváhagyáson, az időszakos beszámolók elfogadásán keresztül a közbenső jóváhagyási eljárás lépésein át a pénzügyi zárásig. A vizsgálat kiterjedt a PHARE források hasznosításának három területére: az eszközbeszerzésekre és beruházásokra, az emberi erőforrás fejlesztésre, valamint a külföldi szakértők díjazására is. Az ellenőrzés során a megállapításokat a tanúsítványok formájában kért adatszolgáltatásra, valamint az írásos dokumentumok elemzésére és értékelésére, esetleg helyszíni vizsgálatára alapoztuk. A vizsgált dokumentumok a PHARE eljárási rendje szerint elkészített anyagok voltak. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Phare vizsgálatára, a munkatársakkal konzultációs egyeztetést tartottunk. Az ellenőrzés kiterjedt a Belügyminisztériumra, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra, a Gazdasági Minisztériumra, az Igazságügyi Minisztériumra, a Környezetvédelmi Minisztériumra, a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumra, a Külügyminisztériumra, az Oktatási Minisztériumra, a Pénzügyminisztériumra, a Szociális és Családügyi Minisztériumra, a Miniszterelnöki Hivatalra, a MeH Segélykoordinációs Titkárságára, a Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egységre, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalra és kiemelt hatáskörű intézményekre (PM Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Központi Statisztikai Hivatal, Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.). A részletes megállapítások fejezetben a vizsgált szervezeteknél tapasztaltakat jellemző hiányosságok alapján csoportosítva mutatjuk be, hivatkozva az egyes kedvezményezetteknél feltárt konkrét példákra. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

3 Az Európai Unió közötti Phare programok keretében 527,6 millió EURO, azaz mintegy 137 milliárd forint értékben elnyert támogatási összeggel járult hozzá Magyarország EUcsatlakozáshoz történő felkészüléséhez. A támogatások közvetlen célja az EU joganyag átvétele, az agrárgazdaság felkészítése, a külső határok megerősítése, az infrastruktúra, a környezetvédelem, az energiagazdálkodás, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint az oktatási, képzési rendszer támogatása. A Phare programokban meghatározott célok alapját az évi időszakra Magyarországra kidolgozott "indikatív program" jelentette. Az ebben meghatározott prioritásokat tovább finomította egyrészt a tárcák bevonásával elkészült és folyamatosan aktualizált "EU Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Program"- ja, másrészt az Európai Bizottság új irányelve, amely értelmében csak olyan programokat lehet támogatni, amelyek elősegítik a közösségi vívmányok átvételét, illetve megteremtik működtetésük feltételeit. A Phare támogatások felhasználásának magyar intézményi és szabályozási rendszerében nem álltak rendelkezésre teljes körűen mindazok a feltételek, amelyek a támogatási programok sikeres végrehajtását eredményezhették volna. Ugyanakkor akadályozó tényezők merültek fel az Európai Bizottság és az EU Delegáció elbírálási folyamatában is. Az évi Phare programok előkészítésében a magyar intézményrendszer felkészültsége elmaradt az EU kívánalmaktól annak ellenére, hogy az intézményrendszer kiépített struktúrája megfelelt az Európai Bizottság által előírt szabályozásnak. Fejlesztés alatt áll, de még nem épült ki az országos monitoring rendszer (lásd az ÁSZ júliusi 0018 számú jelentése "A nemzetközi segélyek monitoring rendszerének ellenőrzéséről"). A monitoring rendszer teljes körű kiépítése lehetőséget teremtett magyar intézményi rendszer továbbfejlesztéséhez, mivel részét képezi egy olyan vezetői információs rendszer, amelynek működése segítheti egyrészt a programfelelősöket a szükséges intézkedések meghozatalában, másrészt az Európai Bizottság által nem szabályozott, de a projektek gördülékeny végrehajtásához szükséges minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységek követését. A MeH Segélykoordinációs Titkárság a programok teljesülésének helyzetét a szerződéskötések figyelemmel kisérése alapján ítélte meg, nem vette figyelembe a szerződéskötések utáni teljesítéseket, a tényleges kifizetéseket. Ennek következtében a szerződéses teljesítések késedelmét, vagy meghiúsulását, illetve a kifizetések nem határidőben történő teljesítéséből származó veszteségeket nem mutatták ki teljes körűen. A végrehajtásban késedelmet okozott az ütemtervek és kockázatelemzések hiánya, illetve az ütemtervek és kockázati

4 elemzések folyamatos aktualizálása a végrehajtási lépések követésére. A szerződéskötési és kifizetési folyamatban tapasztalt időbeni késedelem kiélezett helyzetet, az elfogadhatónál nagyobb megvalósíthatósági kockázatot jelentett a magyar közigazgatásban és a vállalkozási szférában egyaránt. Ezen hiányosságok oka a Phare eljárási szabályokat és a magyar szakma-specifikus előírásokat egyaránt ismerő és megfelelő angol nyelvtudással bíró szakemberek hiánya. A Phare támogatások felhasználásának időszakában az Európai Bizottság oldaláról a támogatási programok - a kedvezményezett országra vonatkozóan - a tervezéstől a végrehajtásig szabályozottak voltak, azonban az EU szervezetei számára nem tartalmaztak határidőket az egyes eljárási lépések lefolytatására. Az évi Phare programok végrehajtása során az Európai Unió Bizottsága által előírt eljárási szabályokban és a magyar Phare végrehajtó struktúrában folyamatos változások következtek be. Sajnálatos módon az egyes Phare dokumentumok többszöri átdolgozását, a program végrehajtásának csúszását eredményezte, hogy az előírások kiadását megelőzően vezettek be új eljárásokat (twinning, "grant scheme"). Az Európai Bizottság részéről a változtatások célja az eljárások végrehajtásának gyorsítása, illetve az EU Budapesti Delegációja és az Európai Bizottság közötti feladatmegosztás további decentralizálása volt. Ennek eredményeként nőtt az EU Delegáció - a pályázatokra és szerződésekre vonatkozó, azok értékhatárától függő - jóváhagyási hatásköre. A magyar végrehajtó struktúrában bekövetkezett változást először decemberében a Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkárságának létrehozása jelentette a nemzetközi segélyek felhasználásának koordinálására. A Magyar Államkincstár szervezeti keretein belül januárjában megalakult a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) és a Nemzeti Alap. A KPSZE feladata az adminisztratív kapcsolattartás az EU Delegációval, míg a Nemzeti Alap elsődleges feladata az Európai Unióval kötött megállapodás alapján az EU-segélyforrások minisztériumok és intézmények részére történő eljuttatása. A programok szakmai irányítása a KPSZE létrejötte után is a kedvezményezetteknél történt. A létrehozott szervezetek munkamegosztásának, kapcsolatainak és hatáskörének szabályozása összhangban van az EU előírásokkal. Az EU és a magyar szabályozásban bekövetkezett változások eredményeként között javult és gördülékenyebbé vált a Phare támogatások felhasználása a magyar fél szervezetei részéről. Tendenciájában csökkent az egyes programok engedélyezési és megvalósítási időszükséglete. A szabályváltozások és a szakmai tapasztalatok felhalmozódása eredményeként ütemezettebbé vált a programok végrehajtása, valamint minőségi javulás következett be a dokumentumok Phare előírásoknak megfelelő elkészítésében.

5 A felsorolt intézményi és szabályozási változások hatása abban megnyilvánult, hogy az éves programoknál fokozatosan csökkent a fel nem használt keret részaránya. Magyarország az évi Phare programok keretében összesen 527,6 millió EURO, mintegy 137 milliárd forint támogatásban részesült, amelyek közül jelen ellenőrzés keretében kiválasztott programok 430 millió EURO, azaz 112 milliárd forint értéket tesznek ki. Így az ellenőrzés során a hazánk számára megítélt támogatási keret 81,5 %-át vizsgáltuk program, illetve projekt szinten egyaránt. Az ellenőrzött 430 millió EURO összegű támogatásból szeptember 30-ig 303 millió EURO, azaz 79 milliárd forint összegben történtek szerződéskötések. A fel nem használt keret 38 millió EURO, azaz 10 milliárd forint, amely véglegesen elveszett Magyarország számára. A további 89 millió EURO, azaz 23 milliárd forint az évi programokra használható fel, amelyek végrehajtása csak elején kezdődött meg. Így ez utóbbi esetben még adott a lehetőség a rendelkezésre álló keret lekötésére. Az és évi programoknál a beruházási/építési szerződések, míg az évi programoknál a szolgáltatási szerződések adták a szerződéses értékek több, mint felét. A beruházási projektek a magyar vállalkozási szféra bevonásával valósultak meg, míg a szolgáltatási szerződések esetében a magyar szerződő felek részaránya csak 40 %-os értéket jelentett, meghatározó mértékben külföldi partnerekkel kötöttek szerződést. A magyar kedvezményezettek jellemzően betartották a Phare és hazai előírásokat, de tapasztaltunk olyan eljárásbeli hiányosságokat, valamint pénzügyi szabálytalanságokat, amelyek a támogatási keretek részleges felhasználásán túlmenően, az EU-nak történő visszafizetési kötelezettség veszélyével járhatnak együtt. Ezek részben a külső és belső ellenőrzések eredményeinek felhasználásával, részben rendszeres önellenőrzéssel javíthatók, így az EU ellenőrzések esetleges visszafizetési kötelezettségei a jövőben elkerülhetők. A Phare keretében beszerzett és az állam tulajdonát képező eszközök, beruházások nem, vagy csak több éves késedelemmel jelentek meg az állam vagyonában. A vállalkozások által használt Phare eszközök tulajdonjoga tisztázatlan, illetve nem történt meg a kincstári és a vállalkozói vagyon szerinti megosztás (MÁV Rt.). A Phare keretében beszerzett eszközök, megvalósított beruházások nyilvántartásba vétele, a vagyoni értékben való kimutatása nem felelt meg a Phare és a hazai jogszabályi előírásoknak. A gyakorlat intézményenként, gazdálkodó szervezetenként eltérő képet mutatott. A beszerzett eszközöket, megvalósított beruházásokat nem vették nyilvántartásba (FVM, KöM), vagy késedelmesen aktiváltak (GM, VPOP, KüM).

6 A MÁV Rt. a Phare támogatással beszerzett eszközök és a megvalósított beruházások aktiválását végrehajtotta, nyilvántartásba vette és megkülönböztette a kincstári és a vállalkozói vagyont. Az eszközök a mérlegben szerepelnek, ugyanakkor a mérleg forrás oldala nem rendezett. A Számviteli törvény alapján a kincstári vagyon nem a társasági saját tőke része, hanem ezen vagyonelemeket a hosszú lejárati kötelezettségekkel szemben kell kimutatni. A MÁV Rt. kezelésében lévő kizárólagos állami tulajdonú vagyonra, illetve kincstári vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés hiányát jogszabály ugyan áthidalja, de az aktiválást érdemben befolyásolja a társasági és a kincstári vagyon teljes körű megosztásának hiánya. A MÁV Rt. a Phare támogatásokból megvalósult, aktivált beruházásokra értékcsökkenést számolt el, amely a társaság adózás előtti eredményét csökkenti, veszteségét növeli. Az elszámolás jelenleg alkalmazott módja érdemben befolyásolja a hitelfelvevő képességet, a társaság gazdálkodásáról kialakított megbízható, valós képet. Mindezek szükségessé teszik a megfelelő tárcaközi konszenzus kialakítását követően a vagyon megosztását és ennek megfelelően az Államháztartási törvényben előírt vagyonkezelői szerződés megkötését, illetve a tulajdonviszonyok ezzel összhangban történő rendezését. Az ÁFA kifizetésének és visszaigénylésének gyakorlata megfelelt az általános forgalmi adóról szóló törvény és a Phare előírásainak. A Phare támogatásból ÁFÁ-t nem finanszíroztak még időlegesen sem. Az APEH utólagos ÁFA visszatérítése miatt azonban a Phare program végrehajtásáért felelős szervezeteknek megoldást kellett találniuk arra, hogy a szállítók javára hogyan rendezzék a számlázott összeg ÁFA tartalmát. Ez a probléma különösen a beruházásoknál volt jelentős az ÁFA nagy összege miatt. Megoldásként két eltérő gyakorlat alakult ki, ezek egységesítésére végleges megoldást az ÁFA törvény január 1-től hatályos módosítása jelenthet, amely a Phare forrásból végzett beszerzéseket 0 %-os kategóriába sorolja. Eltérő képet mutatott a számlázások során - még egy projekten belül is - a jóteljesítési garanciához tartozó ÁFA felszámításának gyakorlata (pl.: MÁV Rt. "Magyar-szlovén vasút" program). Az ebben a témában kiadott PM és APEH állásfoglalások egymással esetenként ellentmondó ajánlásokat fogalmaztak meg. A Phare támogatások és felhasználásuk, valamint a magyar társfinanszírozási hozzájárulás mértéke a kedvezményezetteknél csak részlegesen kimutatott. Az ország egészére nézve összevont és teljes körű - a költségvetés, az önkormányzatok, a vállalkozások és az alapítványok hozzájárulását is tartalmazó - kimutatások, gazdasági elemzések nem készültek. Ennek következtében nem lehet a rendelkezésre bocsátott és felhasznált pénzeszközöket teljes körűen, forrásonkénti megoszlásban a valós helyzetnek megfelelően bemutatni. A Phare és hazai forrást is kimutató, illetve azok felhasználását magába foglaló adatszolgáltatási, információs rendszer nem alakult ki, az erre vonatkozó szabályozás hiányos,

7 továbbá az ezeket részben pótló - már említett - monitoring rendszer fejlesztése folyamatban van. A hazai források teljes körű és pontos számbavételében nem segített az sem, hogy a Phare támogatások január 1-től a programfinanszírozás körébe vont, fejezeti kezelésű előirányzatként bekerülhettek a központi költségvetésbe. A Költségvetési törvényben szereplő Phare és hazai forrás adatai mindezek következtében nem teljes körűek, és így a társfinanszírozás pénzügyi adatai sem azok. A belső ellenőrzési rendszer - azon belül a folyamatba épített ellenőrzés - nem működött kielégítően. Ebből adódóan előfordultak szabálytalan, lényeges aláírások nélküli (programfelelős, számla ellenőr, ellenjegyző), vagy a szerződés utólagos módosítását igénylő kifizetések. Szabálytalanságokat jelentett, hogy a KöM-nél a szerződés, a szállító teljesítése és a pénzügyi kifizetés több hónapon keresztül nem volt összhangban. Így a Phare előírások szerinti - kötelezően vezetett - nyilvántartás nem a valós állapotot tükrözte. Ugyancsak kifogásolható, hogy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál hiányosan kiállított számla alapján, annak ellenőrzése nélkül került sor kifizetésre. Ez utóbbi esetben további lényeges hiányosság volt, hogy a Phare dokumentumok nyilvántartása és irattározása nem felelt meg a Phare előírásoknak, amely az ellenőrzést is megnehezítette. A kockázati alapon történő mintavétellel kiválasztott projektek esetében a megvalósításban közreműködők - az eljárásbeli szabályossági kritériumok szempontjából - általában megfelelő gondossággal jártak el, kivéve az évi programok előkészítését. A kedvezményezettek nem készítettek az Európai Bizottság elvárásainál részletesebb ütemtervet a kockázati tényezők elemezésével. Az ütemtervek elkészítését nehezítette, hogy az EU Delegáció és Európai Bizottság jóváhagyási időszükséglete nem szabályozott, így az nem kalkulálható. Az EU Budapesti Képviseleténél és az Európai Bizottságnál az egyes dokumentumok elbírálása rendszeresen több hónapot vett igénybe, amelynek egyik oka, hogy nem történt meg az EU Delegációnál a feladatok bővülésével arányos kapacitásfejlesztés, továbbá a kedvezményezettek által benyújtott dokumentumokat nem a Phare előírások szerint készítették el. Az és évi programok előkészítettsége javult, ami jelentős részben a programok végrehajtása során szerzett tapasztalatoknak köszönhető. Fontos kényszerítő tényező volt, hogy a programok végrehajtására rendelkezésre álló időt az Európai Bizottság az évi programoktól kezdődően 3 évről 2 évre csökkentette. Az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a dokumentumok alaki és formai kidolgozottságát, kiegészítéseket és a hiányosságok pótlását kérte a kedvezményezettektől. Ennek következtében a programok végrehajtására szükséges idő megnövekedett, egy-egy jóváhagyási folyamat a tervezetthez képest hosszabb időt vett igénybe.

8 A kedvezményezettek nem végeztek kapacitásszámításokat a programok sikeres és időbeni teljesítéséhez szükséges létszám, illetve szakmai feltételek biztosítása érdekében. Ennek következményeként a dokumentumok nem készültek el időre, az előírások szerinti minőségben és formában. A Phare eljárások gyakorlati ismeretének hiánya azoknál a programoknál jelentkezett élésen, ahol a végső kedvezményezettek nem a minisztériumok voltak. Ezen esetek többségében a szakértelem a minisztériumi szakértőktől a végső kedvezményezettekig fokozatosan csökkent. A kedvezményezettek számára a pályáztatáskor hátrányt jelentett, hogy az Európai Bizottság előírásai értelmében a kedvezményezett háttérintézménye - az esélyegyenlőség biztosítása címén - pályázati javaslatot nem nyújthatott be. Ez a szabályozás olyan intézmények kizárását jelentette a pályázási lehetőségekből, amelyeknél a teljesítéshez a szükséges szakmai és helyi ismeret rendelkezésre állt. Ilyen esetek fordultak elő a MÁV Rt., az Oktatási Minisztérium Phare programjainál. Javaslatok a Kormánynak: Gyorsítsa fel a - nemzetközi támogatási források felhasználására vonatkozó - monitoring rendszer kialakításának és működtetésének kormányrendeletben történő szabályozását. a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek: 1. Intézkedjen arról, hogy a KöViM, a GM, az FVM, a KÜM és a KöM a Phare programok keretében beszerzett - általuk kezelt - eszközök, beruházások aktiválását, az állam kincstári vagyonába történő számbavételét a hatályos Phare előírások és az Államháztartási törvény rendelkezései alapján végezze el. 2. Dolgozza ki az érintett minisztériumok és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság bevonásával a MÁV Rt. vagyonának megosztására vonatkozó elveket és végrehajtási szabályokat. Ezeket úgy állapítsa meg, hogy - az Államháztartási törvényben szabályozott vagyonkezelési szerződés megkötését követően - a tulajdonosi szerkezetnek megfelelő, valós képet mutasson a vagyonmegosztás a társasági vagyon és a MÁV Rt. vagyonkezelésébe tartozó állami tulajdonú vagyon összetételére nézve. a Phare programokat felügyelő tárca nélküli miniszternek: 1. Egészítse ki a Phare programokat végrehajtó szervezetek adatszolgáltatásán alapuló havi kötelező jelentéstétel rendszerét, hogy az alkalmas legyen a szerződéskötés utáni állapot nyomon követésére (időbeli, pénzfelhasználási ütemtervek teljesülése).

9 2. Értékelje ki a Phare külső vizsgálatok (EU, KEHI, ÁSZ) tapasztalatait és az EU delegáció által az elmúlt 5 évben tett észrevételeket. Ennek figyelembevétel kezdeményezze szerződéstípusok szerint (beruházás/építés, beszerzés, szolgáltatás) minőségbiztosítási kézikönyvek kiadását és bevezetését. 3. Tegyen további lépéseket a Phare ügyintézésben résztvevők szakismereteinek továbbfejlesztése érdekében a Phare módszertani segédletek és útmutatók kiadására, bemutatva az EU szabályozást és a vonatkozó hazai jogszabályi előírásokat, valamint azok kapcsolódásait. 4. Alakítsa ki és ajánlja a Phare végrehajtó szervezeteknek a PHARE folyamatok és események idő-, kapacitás- és kockázattervezésére alkalmas projekt menedzsment technikák feltételrendszerének irányelveit az egységes időtervezés és koordináció megvalósítása céljából. 5. Alakítsa ki és ajánlja a Phare végrehajtó szervezeteknek a Phare programokra felhasznált pénzügyi források és hazai társfinanszírozási összegek analitikus nyilvántartását - a Phare és a magyar pénzügyi előírásoknak megfelelően -, a megvalósítás naprakész követhetősége és ellenőrzése érdekében. 6. Dolgozzon ki javaslatokat a minisztériumok számára, hogy azok: ˇ alakítsák ki, illetve fejlesszék tovább a Phare projektekre vonatkozó projekt menedzsment minőségbiztosítási rendszerüket. ˇ teremtsék meg a PHARE folyamatok és események idő-, kapacitás- és kockázattervezési irányelveinek kidolgozását követően a projekt menedzsment technikák alkalmazásának személyi és technikai feltételeit. ˇ tegyenek intézkedéseket az emberi erőforrások olyan mértékű fejlesztésére, amely lehetővé teszi a programok hatékony, pénzügyi veszteségek minimalizálására törekvő végrehajtását. ˇ gondoskodjanak megfelelő gyakorisággal a projekt terv-javaslatokban szereplő kockázati tényezők aktualizálásáról. a környezetvédelmi miniszternek Pótolja a Phare támogatásokról vezetett pénzügyi analitikus, és Phare előírások szerinti pénzügyi nyilvántartások hiányosságait annak érdekében, hogy azok megbízható és valós képet mutassanak. a pénzügyminiszternek Vizsgálja meg a jóteljesítési garanciához tartozó ÁFA elszámolásokra vonatkozó APEH iránymutatást és gondoskodjon az egységes eljárás

10 kialakításáról, az érvényben lévő törvényi szintű szabályozással összhangban. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak: 1. Intézkedjenek a Phare dokumentáció irattározási, nyilvántartási rendszerének átláthatóbb - Phare előírásoknak megfelelő - kialakításáról. 2. Készítsék el a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatot, intézkedjenek annak életbeléptetése érdekében, hogy - a Phare előírásai szerint - a kifizetések jogosságát, megfelelőségét valamennyi abban kompetens személy igazolja. A szabályzatot úgy alakítsák ki, hogy annak betartásával a szerződéskötéseket, a bevételek fogadását és a kifizetések teljesítését az arra jogosult személyek lássák el. 3. Gondoskodjanak a teljesített bevételek és a kifizetések megalapozottságát igazoló dokumentálásról, a bevételek és kiadások teljesítését igazoló kincstári értesítés alátámasztásáról. II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése A magyarországi évi Phare programok célkitűzéseit az indikatív programban meghatározott célokkal összhangban határozták meg. Az indikatív program fő célja, hogy egy előre meghatározott stratégia és prioritási rend szerint segítse Magyarország felkészülését az Európai Uniós (továbbiakban: EU) tagságra. A programok főbb célkitűzései az évek során egyre inkább az EU integráció felkészítését segítették. Ennek egyik oka, hogy az EU Közösségi Vívmányai Átvételének Nemzeti Programja a tárcák bevonásával elkészült és folyamatosan karbantartják. Másik oka, hogy az Európai Bizottság új irányelve értelmében csak olyan programokat lehet támogatni, amelyek elősegítik a közösségi vívmányok átvételét, illetve megteremtik működtetésük feltételeit. Az évi Phare programokban megfogalmazott átfogó célkitűzésektől eltérés a megvalósítás során nem volt. A Phare programok között külön helyet foglalnak el az un. CBC (Cross-Border Co-operation - Határon átnyúló együttműködés) programok. Valamennyi Phare CBC program komplex területfejlesztési program, amely főbb prioritásai megegyeznek az EU

11 belső programjának, az Interreg programnak a prioritásaival. Ezek a területfejlesztés koncepcionális megalapozásán túl a gazdaságfejlesztés, az infrastruktúra-fejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a környezetés természetvédelem adott régió számára fontos prioritásai mentén határozhatók meg. A projektek többsége ennek megfelelően a régiók infrastruktúrájának, illetőleg gazdaságának fejlesztését célozta. A projektek megvalósítása során fejlesztették az ipari parkok alapinfrastruktúráját, innovációs és technológiai központokat, kikötőket, kereskedelmi központokat, határátkelőhelyeket, korszerűsítették az úthálózatot, a regionális repülést. A magyar kormányzati és az EU által jóváhagyott célokkal összhangban a környezet- és természetvédelem terén a CBC programok keretében regionális hulladéklerakók, szennyvíztisztítók, natúrparkok, a határfolyók vízminőségét figyelő rendszerek és az esetleges árvizek előrejelző rendszerei épültek ki, illetve létesültek. A humán erőforrások fejlesztése során hangsúlyt kapott a munkaerő-gazdálkodási feladatok, oktatási rendszerek fejlesztésének, esetenként EU információs központok, biotechnológiai központok létesítésének támogatása. Az EU Strukturális Alapjainak működtetésére való felkészülést támogató Phare program (SPP - Special Preparatory Programme) kialakításánál figyelembe vették a Magyarországgal kötött Csatlakozási Partnerségi Megállapodásban lefektetett prioritásokat, valamint a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programját. Célja különböző területfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó országos és regionális szintű szervezetek felkészítése arra, hogy Magyarország EUcsatlakozásának folyamatában képesek legyenek az előcsatlakozási pénzügyi eszközök, majd a jövőbeni EU Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatási források felhasználásának koordinálására A szerződéses lekötések és a teljesítések helyzete Magyarország az évi Phare programok keretében összesen 527,6 millió EURO támogatásban részesült (lásd 3. sz. melléklet). Vizsgálatunk a vizsgált szervezetek számára megítélt és az általuk végrehajtott programokat ölelte fel, amelyek összértéke 430 millió EURO. Ez az arány a hazánk számára megítélt támogatás 81,5 %-át jelenti. A vizsgált programok összértéke nem tartalmazza egyrészt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) évi agrárprogramjának adatait - azokat a helyszíni vizsgálat és a jelentés elkészítése során nem tudták rendelkezésünkre bocsátani megfelelő kimutatások hiányában -, másrészt azokat a támogatásokat, amelyeknél a pályáztatási és szerződéskötési eljárásokat az Európai Bizottság hajtotta végre A keretek, a lekötöttségek és a teljesítések alakulása A Phare támogatások felhasználásának alapját a Pénzügyi Memorandum jelenti, amely nemzetközi szerződésnek minősül. Az Európai Bizottság ebben az okmányban határozza meg a támogatásként megítélt keret szerződéskötési határidejét. A kifizetéseket a lekötési határidőt követő egy éven belül kell a szerződések alapján teljesíteni. A

12 kedvezményezett, így Magyarország számára is elveszett az a Phare támogatás, amelyet a kedvezményezett a szerződéskötési határidőig szerződésekkel nem kötött le, illetve a kifizetéseket a rendelkezésre álló további egy éven belül nem teljesítette. Hazánk az években átlagosan évi 100 millió EURO Phare támogatásban részesült. Ez a támogatási összeg 1999-ben 22 %-kal növekedett, ami 122 millió EURO-t jelentett. Az évi vizsgált Phare programok esetében a rendelkezésre álló keret 73,46 %-át használták fel, ugyanakkor a szerződéseket majdnem teljes mértékben teljesítették. A szerződésállomány teljes körű kifizetése nem történt meg, ezért a fel nem használt keret 18,8 millió EURO, ami 28,4 %-ot jelent. Mivel a kifizetési határidő lejárt, ez az összeg elveszett Magyarország számára. Az évi vizsgált Phare programok esetében a rendelkezésre álló 100,8 millió EURO-ból 11 millió EURO összegben nem sikerült szerződést kötni a szerződéskötési határidő lejártáig. A kifizetések augusztus 31-ig csak 58 %-ban teljesültek. A fennmaradó kifizetések határideje szeptember 30. volt. A területfejlesztési programok esetében ez a kifizetési határidő március 31., tehát még van lehetőség további kifizetésekre. Az évi vizsgált Phare programok esetében a 94 millió EURO támogatási keretet 91 %-ban sikerült szerződésekkel lekötni. A fel nem használt keret értéke 8,3 millió EURO. A kifizetések a augusztus 31-ig 41 %-ban teljesültek. A kifizetési határidő június 30., tehát még van lehetőség további kifizetésekre. Az évi vizsgált Phare programoknál 76,9 millió EURO támogatási keretből augusztus 31-én a lekötöttségi arány 53 %-os volt. Ez nagyon alacsony arány, ha figyelembe vesszük, hogy szerződéskötések határideje - a területfejlesztési és CBC programok kivételével szeptember 30. volt. A MeH Segélykoordinációs Hivatal tájékoztatása szerint a lekötöttségek összértéke szeptember 30-án 72 millió EURO volt. Ennek értelmében az évi programok esetében a fel nem használt keret 4,9 millió EURO, ami 5,23 %-os fel nem használást jelent, és a CBC részek kivételével ez az összeg elveszettnek tekinthető a határidő lejárta miatt. Az évi Phare programok végrehajtása elején kezdődhetett meg, ennek következtében a lekötöttségek aránya augusztus 31- ig 7,7 %-os volt. A szerződéskötési határidő szeptember A lekötöttségek szerződéstípusonkénti alakulása A Phare eljárások körében három szerződéstípust lehet megkülönböztetni: ˇ beruházási / építési szerződések

13 ˇ beszerzési szerződések ˇ szolgáltatási szerződések Az évi programokra vonatkozóan az egyes típusonkénti megoszlás az alábbiak szerint alakult: Az és évi programoknál a beruházási/építési szerződések tették ki a szerződések több mint felét. Az évi program esetében a szolgáltatási szerződések jelentették a túlsúlyt. Ez a változás az EU által meghatározott támogatási prioritások változásának a következménye volt. A magyar és az EU tagállambeli szerződő felek közötti megoszlás csak az évi programok esetében elemezhető, mivel ezek a programok zárultak le a szerződéskötések szempontjából (részletezését lásd 4. számú melléklet). Az és évi programok esetében a magyar partnerekkel kötött szerződéses érték 80 % feletti, a súlypontot a beruházási/építési szerződések jelentették. A beruházási projekteknél jellemző a szerződések magyar partnerekkel való megkötése. A szolgáltatási szerződések esetében a magyar szerződő felek részaránya megközelítőleg 40%-os A támogatási keretek felhasználása A rendelkezésre álló Phare támogatási keretet egyik évben sem sikerült teljes mértékben felhasználni, ami az egyes minisztériumoknál és kiemelt szervezeteknél az alábbiakra vezethetők vissza: ˇ A programok előkészítettsége nem tette lehetővé azok időbeni - a Pénzügyi Memorandum aláírása utáni - kezdetét (részletes elemzése a 2. pontban található). ˇ A dokumentumokat a kedvezményezett közvetlenül a szerződéskötési határidő lejárta előtt nyújtotta be jóváhagyásra az EU Delegáció felé, emiatt az Európai Bizottság a jóváhagyási eljárást nem fejezte be határidőre. Ilyen eljárási késedelem miatt a VPOP esetében 5,3 millió EURO támogatási keret veszett el.

14 A PM Vám- és Pénzügyőrség (továbbiakban: VPOP) az évi Phare program keretében a "Vámlaboratórium modernizációja" (500 ezer EURO) és a "Veszélyes anyagok felderítése" (500 ezer EURO) projektek, valamint az évi Tranzit Forgalmat Elősegítő (Sokországos) program (4,3 millió EURO) esetében december elején küldte meg az EU Delegációja számára az értékelési jegyzőkönyveket és a szerződéseket jóváhagyásra. A szerződéskötési határidő december 31. volt. Az Európai Bizottság a dokumentumokat ezen rövid idő alatt nem tudta jóváhagyni. Emiatt az összesen 5,3 millió EURO támogatási keret elveszett. ˇ A projekt végrehajtásától a szerződő fél elállt, mert a szerződéses tárgyalások során eredetileg megállapított szállítási határidőket nem látta betarthatónak. Ennek következtében két minisztériumnál 2,4 millió EURO támogatás veszett el. A Szociális és Családügyi Minisztérium (továbbiakban: SzCsM) az évi 2 millió EURO-s programkeretből - amely eredetileg a Népjóléti Minisztérium Phare programjai között szerepelt EURO-t nem használt fel. Ebből az összegből EURO-t a Nyugdíjreform projekt meghiúsulása miatt nem vettek igénybe. A Nyugdíjreform projekt szerződéskötés előtt hiúsult meg. A fél évet meghaladó brüsszeli jóváhagyás a szerződésben eredetileg rögzített megvalósítási határidőt kevesebb, mint fél évre csökkentette, a szerződő fél így részben ezért, részben szakmapolitikai okokból elállt a szerződéskötési szándékától. A Külügyminisztérium (továbbiakban: KüM) évi programnál a fel nem használt támogatás mértéke programszinten 62,29 %. Ennek oka, hogy a Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MEH) Segélykoordinációs Titkársága által tervezett EURO értékű széles körű integrációs képzést a rendelkezésre álló rövid idő alatt az oktatásra felkért fél nem vállalta. ˇ Sokországos program esetében - a támogatást jóváhagyó Egyetértési Memorandum késedelmes aláírása miatt - a szerződéskötési határidőig nem állt rendelkezésre elegendő idő a program végrehajtására. Ennek következtében a VPOP évi sokországos programjára rendelkezésre álló 1,8 millió EURO teljes mértékben elveszett. A VPOP évi Tranzit Forgalmat Elősegítő Sokországos Programjával kapcsolatos Egyetértési Memorandum november 27-én került aláírásra. A záhonyi és tornyiszentmiklósi útkorszerűsítési munkák menedzseléséért és az alprojekt megvalósításáért a

15 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KHVM) volt a felelős. A program lebonyolítására vonatkozó, év első félévi teljesítésével kapcsolatos munkaprogramot az Európai Bizottság december 21-én jóváhagyta, azonban a szerződések EU általi aláírása nem történt meg december 31-ig. Az november 27-étől december 31-ig terjedő időszak túl kevésnek bizonyult a program végrehajtására. ˇ A projektek közötti átcsoportosítási kérelmet az Európai Bizottság - indokolás nélkül - a szerződéskötési határidő előtt nem hagyta jóvá, emiatt a VPOP évi támogatási keretéből 1 millió EURO támogatás felhasználása nem történt meg. A VPOP évi programjában szerepelt Beregsurány határátkelőhely nemzetközi teherforgalom fogadására történő kialakítása. A projektet nem sikerült végrehajtani, mert Beregsurány határátkelőhely esetében az ukrán fél elzárkózott attól, hogy a saját oldalán lévő határátkelőhelyet nemzetközi teherforgalom fogadására átminősítse. Emiatt a VPOP a Beregsurányra igényelt 1 millió EURO összeg átcsoportosítását kérte április 24-én a gyulai határátkelőhely további fejlesztésére, amelyet december 10-én hagytak jóvá. A fennmaradó 21 nap a szerződéskötési határidő lejártáig már nem volt elegendő a tenderezési eljárás lefolytatására, így a rendelkezésre álló 1 millió EURO keretet nem sikerült felhasználni. ˇ A számítástechnikai eszközök árának jelentős változása miatt a BM évi programjának vesztesége 1,9 millió EURO. A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) évi programjánál a fel nem használt keret 24 %-os, ami az adatfeldolgozási rendszer számára történő beszerzésből ered. A BM előzetes kalkulációt végzett a beszerzendő eszközök várható összértékére, amelynek elkészítésekor a rendelkezésre álló katalógus árakat 20 %-kal csökkentette. A rendelkezésre álló keret és a kalkulált ár összehasonlítása után az eredetileg tervezett beszerzési mennyiségeket megnövelték. Ennek következtében további egy határszakasz felszerelését tervezték megoldani. A beérkező ajánlatok a BM által kalkulált értéktől átlag 30 %-kal olcsóbb árakat tartalmaztak. A megtakarított összeg átcsoportosítására - a szerződéskötési határidőig- nem állt rendelkezésre elegendő idő, ezért ez az összeg Magyarország számára elveszett A végrehajtó szervezetek változásai A vizsgált időszak elején a Phare programok lebonyolítását a minisztériumoknál, illetve a kiemelt hatáskörű szervezeteknél kialakított Program Irányítási Egységek (továbbiakban PMU - Programme Management Unit) hajtották végre. A Phare programok

16 kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével összefüggő egyes feladatokról az 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat rendelkezik. A Korm. határozat értelmében decemberével a nemzetközi segélyek felhasználásának koordinálására megalakult a MeH-ben a Segélykoordinációs Titkárság. A Segélykoordinációs Titkárság félévente összesítést készít a Kormány számára a Phare programok helyzetéről. Ezen összesítő jelentés csak a szerződéskötéseket veszi figyelembe, mint teljesítést, de nem követik nyomon a szerződések megvalósítását és a kifizetések alakulását. Ennek következtében a szerződések nem időbeni teljesítéséből, illetve a nem határidőn belüli kifizetésekből származó veszteségeket ezen összesítés nem tartalmazza. A rendszer továbbfejlesztése érdekében az 1014/1999. (II. 10.) Korm. határozat rendelkezése értelmében az EU-val kötött megállapodás alapján a Phare intézményfejlesztési programok, valamint az EU-val egyeztetett egyéb programok tendereztetési, szerződéskötési, számviteli és pénzügyi adminisztrációs feladatainak ellátására év elején megalakult a Magyar Államkincstárban a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (továbbiakban: KPSZE). (A hatályos végrehajtási kapcsolati rendszert a 6. számú melléklet tartalmazza.) A KPSZE megalakulásával a tárcáknál folyamatban lévő programok végrehajtása a KPSZE hatáskörébe került, ugyanakkor a szakmai irányítás változatlanul a minisztériumoknál maradt. A szervezeti átalakulásból az Európai Bizottsággal történt megállapodás alapján kimaradtak a CBC és Területfejlesztési programok, a Közlekedési és Vízgazdálkodási Minisztérium (továbbiakban: KöViM) Phare programjai. Ezekben az esetekben a Phare programok lebonyolítását a minisztérium önálló hatáskörben végezte. A rendszer továbbfejlesztésének újabb lépését jelentette, hogy az 1014/1999. (II. 10.) Korm. határozat rendelkezése értelmében év elején megalakult a Magyar Államkincstárban a Nemzeti Alap. A Nemzeti Alap feladata az Európai Unióval kötött megállapodás alapján az EU-segélyforrások minisztériumok és intézmények részére történő eljuttatása, a segélyprogramokkal kapcsolatos pénzügyi és statisztikai adatszolgáltatás biztosítása, valamint az EU-segélyprogramok lebonyolítása során az Európai Unió által előírt közbeszerzési és pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzése. A MEH és az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: OM) saját Phare végrehajtási szervezetét továbbfejlesztette annak érdekében, hogy a projektek kiválasztásában az abban érintettek részt vegyenek. Egyúttal biztosította, hogy a kedvezményezettek képviselői folyamatosan részt vettek a projekt végrehajtásában. Ez a körülmény elsősorban az OM évi programjának előkészítésekor és indításakor jelentett előnyt, mivel a program végrehajtása a Pénzügyi Memorandum aláírása után azonnal megkezdődött.

17 A MEH az évi program végrehajtásával a PROMEI Kht.-ét bízta meg, amelyet a Kormány modernizációs programjának végrehajtására márciusában hozott létre. Az évi Phare programon belül megvalósításra kerülő projektek kiválasztására bíráló bizottság alakult, amelynek tagjai a Miniszterelnöki Hivatal, az EU Képviselet és a Magyar Fejlesztési Bank (mint a PROMEI Kht. többségi tulajdonosa) képviselői voltak. A PMU vezetője előterjesztőként szavazati jog nélkül vett részt a bíráló bizottság munkájában. A bizottság hat alkalommal ülésezett, s program számára rendelkezésre álló támogatási összeg szerződéssel történő lekötésével szeptember 30-ával befejezte munkáját. Az egyes projektek ellenőrzését a PROMEI Kht. projekt illetékes projekt menedzsere végezte. Az OM évi programja stratégiai céljainak meghatározásához a minisztérium Felügyelő Bizottságot hozott létre a közigazgatási helyettes államtitkár vezetésével, amely munkájába bevonták a hivatalos cigányszervezeteket, az illetékes szakmai szervezeteket és intézményeket, valamint a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatalt. A Pénzügyi Memorandum aláírása után a minisztérium fórumokon tájékoztatta a program célkitűzései szerint megcélzott intézményeket. A kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére, újabbak létrehozására szolgáló Phare támogatások felhasználását egy vállalkozásfejlesztési intézményhálózat - a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: MVA), továbbá 20 független - alapítványi formában működő - Helyi Vállalkozói Központ (továbbiakban: HVK) és alirodáik - segítik. Az így kialakított HVK-hálózaton keresztül egységes szolgáltatásokkal (oktatás, tanácsadás, informatikai szolgáltatások, stb.) és kisvállalkozói hitelkonstrukciókkal (Start hitelek, Mikrohitelek, Phare hitelek, stb.) segítették a kis- és középvállalkozásokat. Az EU Strukturális Alapjainak működtetésére való felkészülést támogató (SPP) Phare program végrehajtásáért az FVM felelős. Az FVM a szükséges intézkedéseket egy ad hoc SPP Tárcaközi Koordinációs Bizottsággal egyeztetve hozta meg. A bizottság tagjai a programban részt vevő minisztériumok. Az FVM Területfejlesztési Phare Programirányító Irodája (továbbiakban: TPPI) látta el a bizottság titkársági feladatait. A program megvalósításának módját és ütemét az SPP Monitoring Bizottsága kísérte nyomon. Állandó tagjai a Tárcaközi Koordinációs Bizottság tagjai, kiegészülve az Európai Bizottság 5 Igazgatóságának képviselőjével. Ez a szervezeti forma hozzájárult a három előcsatlakozási alap (Phare, ISPA és SAPARD) összehangolt felhasználását biztosító felkészüléshez.

18 Az Európai Bizottság 1998-tól új program előterjesztési és előkészítési technikát vezetett be. Az új programozási technika lényege, hogy a stratégiai terv és a munkaprogramok helyett projekt fiche-t, azaz projekt formulát kell kitölteni. A projekt fiche-t már a javaslattételi időszakban el kell készíteni, s az Országprogram szerves részét képezi. Az új egyszerűsített eljárás bevezetésével pontosabbá kívánták tenni a programok előkészítését, illetve gördülékenyebbé azok végrehajtását. Ezt a célt tükrözte, hogy a korábbi három, majd két éves szerződéskötési időszak helyett az évi programoknál már csak 21 hónap állt rendelkezésre a szerződések megkötésére. Az új eljárás eredményeként az évi programoknál a szerződéskötésekre rendelkezésre álló 21 hónap alatt 95 %-os lekötöttséget sikerült elérni. 2. A programok Phare eljárási rendben való végrehajtása A vizsgálat során az évi programok végrehajtását ellenőriztük, külön elemezve azok időbeni és hatékony teljesítését befolyásoló tényezőket, valamint az egyes projektek végrehajtásának szabályosságát. Kiemelten vizsgáltuk a területfejlesztési programok megvalósítását késleltető és a kockázatokat növelő tényezőket, valamint a Magyar Államvasutak Rt. (továbbiakban: MÁV Rt.) programjai végrehajtásának szabályosságát A programok végrehajtását befolyásoló tényezők Ütemtervek és azok végrehajtása A végrehajtások ütemezésének elemzéséhez két csoportra bontottuk a programokat. Az első csoportba soroltuk az évi programokat, amelyek esetében az ütemterveket a stratégiai terv és a félévente készített munkaprogramok tartalmazták. A második csoportba tartoznak az évi programok, amelyek esetében a javaslattételkor készített projekt fiche-ek tartalmazták a végrehajtási ütemterveket. A projekt fiche alkalmazásával a kedvezményezetteknek nem kellett a program indításakor stratégiai tervet és félévente munkaprogramot készíteniük. Ez a Phare adminisztrációs munka csökkenését és a programok gördülékenyebb végrehajtását jelentette. Előnye, hogy az eljárások megkezdése és a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása a projekt fiche-ben a tervezett ütemezéstől és nem a munkaprogramok jóváhagyásától függ. A pénzügyi fedezet Európai Bizottságtól történő lekéréséről - országos szinten - a Nemzeti Alap gondoskodik. Az első csoportba tartozó programok esetében a szerződéskötéseket a kedvezményezettek az és évi programoknál jelentős részben az első 3 félévre tervezték. Ettől lényegesen eltér az év, amikor a szerződéseket elsősorban a 2. és 4. félévre tervezték. A

19 szerződések több, mint felét a program végrehajtására rendelkezésre álló idő 2. és 3. évében kötötték meg (lásd. 5. számú melléklet). Különösen egyértelmű ez a tendencia az évi programok végrehajtásánál, amikor a szerződéskötések 43 %-a az 5. félévben történt. Az adatokból kitűnik, hogy az ütemtervhez képest mindegyik programnál a végrehajtás késedelmet szenved, s a szerződéskötések nem egyenletesen oszlottak meg, hanem a program második felére összpontosulnak. A második csoportba tartozó évi programok esetében a Pénzügyi Memorandum aláírásától számított 21 hónap állt rendelkezésre a szerződéskötések teljesítéséhez. A szerződéskötések 40 %-a a szerződéskötési határidő lejártát megelőző hónapra esett. Az évi programok adatai még nem elemezhetők, azok végrehajtása 2000-ben kezdődhetett meg, amelynek következtében augusztus 31-ig szerződéskötések csak a támogatás 7,67 %-ára történtek. A végrehajtások ütemezése az előző évi programok során szerzett tapasztalatok alapján történt. A programok tervezésénél a kedvezményezettek nem készítettek részletes végrehajtási ütemtervet, amelyben meghatározták volna az egyes projektek végrehajtási lépéseihez szükséges időszükségletet. Az ütemezések elkészítésekor ugyancsak nem végeztek kockázatelemzést a Decentralizált Végrehajtási Rendszer (továbbiakban: DIS - Decentralised Implementaion System) által előírt logframe matrixban feltüntetett általános kockázatok meghatározásán felül. A KüM esetében a részletes ütemtervek elkészítését nehezítette, hogy a tényleges kedvezményezettek a különböző minisztériumok, illetve költségvetési intézmények voltak. A KüM nem helyezett hangsúlyt arra, hogy a végső kedvezményezettek részletes ütemtervet készítsenek, ami miatt a KüM a tervezési feladatát nem tudta ellátni. A Környezetvédelmi Minisztérium (továbbiakban: KöM) évi programjánál az eredeti ütemtervek és a tényleges végrehajtás között eltérés alakult ki. A megvalósítás első időszakára tervezett szerződéskötések a szerződéskötési véghatáridőt közvetlenül megelőző időig húzódtak el. A szerződéskötési határidő utolsó két napjára még 4 önkormányzati projekt szerződéskötése maradt, de további két beruházás szerződéskötésének jóváhagyása is a véghatáridőt megelőző hónapra esik. A 6 szerződés összértéke 5 millió EURO, ami a 10,2 millió lekötött érték 50 %-át jelenti. A késedelmek okai összetettek voltak. Döntően a projekt kiválasztási folyamat elhúzódására, az EU Delegációnak megküldött dokumentumok időigényes jóváhagyási

20 menetére és bizonyos mértékig a kedvezményezettek által elkészített tenderdokumentáció minőségi hiányosságaira vezethetők vissza. Ilyen körülmények között különösen hiányzott, hogy a végrehajtási ütemtervek elkészítésekor nem végeztek kapacitás számítást és nem alkalmaztak kockázatelemzést (például az EU jóváhagyási időket és a tenderelkészítés időigényét, valamint a tenderdokumentációk minőségbiztosítási időszükségletét illetően). Az évek során szerzett Phare eljárási tapasztalat elősegítette a programok végrehajtási ütemtervének elkészítését. A gyakorlattal rendelkező kedvezményezettek a lejárati idő figyelembevételével, visszaszámlálással készítették el az ütemtervet, figyelembe véve a Phare eljárási szakaszok számára szükséges reális időszükségletet. Az évi program ütemtervének meghatározásához az OM az évi Phare programok során szerzett tapasztalatokból indult ki a végleges határidőtől történő visszaszámlálással. A stratégiai célok meghatározásába, és a program előkészítésébe bevonták a társadalmilag érintett szervezeteket, kockázatelemzést a program végrehajtását befolyásoló tényezőkre, környezeti hatásokra nem végeztek. A BM az évi "Bel- és Igazságügyi" program indulásakor a szerződéskötési határidőtől történő visszaszámolással részletes ütemtervet készített, amelyet a KPSZE-vel egyeztetett. Ennek eredménye, hogy az eredeti ütemtervhez képest az általában tapasztalt késeseknél kevesebb, 1-2 havi csúszás jelentkezett. Ennek legfőbb oka, hogy a külföldi szakértők számára nem állt rendelkezésre további szakértői nap. A twinning szerződés módosításáig a szakértőkkel történő egyeztetések álltak Kapacitások tervezése A végrehajtások ütemezésekor a Phare kedvezményezettek nem végeztek humánerőforrás kapacitásszámítást. Ez alól kivétel az OM, ahol az évi program végrehajtásához kapacitástervezést végeztek, amelynek hatására az eredetileg 4 fős Phare Iroda létszáma 3 fő projekt menedzserrel bővült. Az Iroda működtetéséhez szükséges létszám és környezeti feltételeket a minisztérium biztosította. Valamennyi kedvezményezett számára gondot jelentett a Phare eljárásokat gyakorlatban ismerő, megfelelő angol nyelvtudással rendelkező munkatársak alkalmazása, illetve megtartása. Gyakori a szakismeretekkel és nyelvtudással rendelkező munkatársak cserélődése. Ennek oka, hogy a vállalkozási szférában magasabb jövedelmet és jobb

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET 1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAIBÓL ÉS KOHÉZIÓS ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS INTÉZMÉNYEKRŐL I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére 9509-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Belső ellenőrzési szabályzat

Belső ellenőrzési szabályzat ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Stratégiai terv 2014. 2018. június Ellenőrzési jelentések nyilvántartása 2012. - 2015. év Ellenőrzési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2015-2019. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15.

A belső kontrollrendszer és s a. gyakorlatban október 15. A belső kontrollrendszer és s a belső ellenőrz rzés kapcsolódási si pontjai a gyakorlatban Görgényi GáborG A belső ellenőrz rzés s helye a belső kontrollrendszerben 2 A belső ellenőrz rzés s feladatai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben