Magazin. Schneider. Tisztelt Vevôink, Partnereink! Tartalom. Industria Szakkiállítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magazin. Schneider. Tisztelt Vevôink, Partnereink! Tartalom. Industria Szakkiállítás"

Átírás

1 Schneider Magazin I. évf./1.szám május Tartalom Idôutazás 2 Vevôszolgálat 4 Szakértônk válaszol 5 Interjú 6 Industria 8 Kis- és középfeszültségû energiaelosztás Ipari folyamatirányítás Automatizálás Mozaik 16 e-mozaik 18 Szakmai képzések 19 Játék 20 Industria Szakkiállítás május között a Budapesti Vásárközpont területén lévô Európa Központban találkozhat új termékeinkkel, mûszaki megoldásainkkal, szoftvereinkkel. Tisztelt Vevôink, Partnereink! Örömmel mutatom be Önöknek új kiadványunkat, mellyel azoknak a szolgáltatásoknak a körét szeretnénk bôvíteni, amelyekben naprakész, részletes információkat juttatunk el Önökhöz. Napjainkban olyan piaci viszonyok váltak uralkodóvá és olyan gazdasági folyamatok indultak el, amelyek erôteljes fejlôdési ütemet diktálnak a piaci szereplôk számára. Ehhez a fejlôdéshez olyan eszközökre van szükség, melyek egyben elôsegítik és alkalmazkodnak is ehhez a sebességhez. Ennek megfelelôen a Schneider Electric nagy horderejû mûszaki és ügyfélorientált fejlesztésekbe kezdett. Kínálatunk megújítása mellett elektronikus kereskedelmi rendszert hoztunk létre partnereink számára, mellyel szeretnénk ôket abban segíteni, hogy gyorsabban és magasabb színvonalon szolgálhassák ki ügyfeleiket. Többek között modern internet-alapú kommunikációs technológiát felhasználó kínálatot fejlesztettünk ki Transparent Factory néven az ipari területre, PLC-ken történô ipari folyamatok vezérlésére. Vevôink elégedettségének növelése érdekében hoztuk létre a Schneider Magazint is, mint önálló médiát, hogy fejlesztéseinkrôl, termékeinkrôl és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatásainkról - a lehetô leggyorsabban - összegyûjtött, naprakész információkat tegyünk számukra elérhetôvé. Arra törekszünk, hogy a tárgyalt témák minél változatosabbak és színesebbek legyenek, és a villamos szakmához, újonnan megjelent és alkalmazott technológiákhoz is kapcsolódjanak. Biztos vagyok benne, Önök már tudják, hogy vállalatunk egyik legfontosabb célkitûzése az, hogy osztozzunk partnereink sikereiben termékeinkkel és szolgáltatásainkkal hozzájárulva saját tevékenységük sikeréhez. Akkor tudunk azonban legjobban segíteni Önöknek, ha jól ismerjük véleményüket. Ezúton kérem, hogy e lap olvasásakor is osszák meg velünk építô véleményüket, hogy minél közelebbrôl ismerhessük meg munkájukat és igényeiket. Reméljük kedvükre olvassák majd lapunkat. Jó olvasást kívánok! Angelo Fumagalli vezérigazgató

2 Idôutazás A Schneider Electric magyarországi vállalata idén ünnepli fennállásának 50. és 10. évfordulóját. Ebbôl az alkalomból szeretnénk Önt egy kis idôutazásra invitálni és az alábbi cikkben cégünk történetével megismertetni. További számainkban egy-egy korszak érdekes termékeit, megoldásait, emlékeit elevenítjük majd fel. A VERTESZ-t április 1-jével a Népgazdasági Tanács határozatával hozták létre a Ganz Villamossági Gyár tervezô-, eladásiés szerelési fôosztályaiból, valamint a Magyar Siemens Mûvek erôátviteli megrendeléseivel foglalkozó dolgozóiból és helyszíni szerelôibôl. A Ganz Gyár 1878-ban Bláthy Ottó vezetésével hozta létre az Elektrotechnikai Fôosztályát, amely a Ganz Trösztön belül késôbb önálló vállalattá nôtte ki magát. A Ganz Gyár mérnökei olyan találmányokat adtak a világnak, mint az elsô zártmagú transzformátor, az elsô áramszámláló (fogyasztásmérô), az elsô villamos vasút. A II. világháború után körvonalazódott a nagyerômûvek, alállomások és az ezeket összekötô országos villamosenergia-rendszer létrehozásának igénye. Az iparfejlesztési törekvések ugyanakkor egyes nagyvállalatok decentralizálásához vezettek. Így az addig a Ganz Villamossági Gyár által gyártott készülékek, gépek egy részének gyártását más vállalatokhoz csoportosították át. Nem volt azonban olyan szervezet, amely egy villamos létesítmény teljes, a tervezéstôl az üzembe helyezésig tartó kivitelezési folyamatának koordinálásával foglalkozott volna. Ennek a szükségszerûsége hozta létre a VERTESZ-t. A VERTESZ a Ganz Gyárhoz közel, a Margit körúti volt fegyház épületében kapott elhelyezést, míg elôre gyártó és raktározó tevékenységét Budapesten elszórva különbözô telephelyeken volt kénytelen elhelyezni. Az alapításkor a cégnek 1094 dolgozója volt. A VERTESZ az alapítást követô években elsôsorban a magyarországi országos és ipartelepi villamos erômûvek és alállomások kivitelezésével foglalkozott, de az 50-es évek második felétôl a teljes kapacitás 20%-át a bányák villamos berendezéseinek kivitelezése kötötte le. A 60-as évek elején jelentek meg a vegyipari létesítmények, illetve vasúti villamos berendezések. Az 50-es évek második felétôl már külföldi létesítmények kivitelezésén is dolgoztunk. A VERTESZ minél elôbb szeretett volna találni egy olyan telephelyet, ahol megfelelô körülmények között végezhette elôgyártási tevékenységét ben sikerült beköltözni a ma is használt központi telephelyre, ahol sikerült egyesíteni a szétszórt gyártási és raktározási tevékenységeket és megvalósítani egy korszerû elôgyártási tevékenységet. Sajnos ez a telephely igen gyorsan szûknek bizonyult és így került sor 1968-ban a Zalaegerszegi Gyár avatására. Idôközben a VERTESZ az 1963-ban létrejött Magyar Villamos Mûvek tagvállalata lett. Tevékenysége elválaszthatatlan volt a magyar villamosenergia-rendszer fejlôdésétôl. Az 1970-es évek végétôl vett részt a vállalat a magyar ipar legnagyobb létesítményének, a Paksi Atomerômûnek a megvalósításában. Ezidôben már fôt foglalkoztatott. A Paksi Atomerômû kivitelezése olyan terheket rótt a cégre, amelyeket már egyre nehezebb volt elviselni a korszerûtlen gyártási körülmények között. Ezért kaphatott zöld utat az új Zalaegerszegi Gyár építése, amelyet 1987-ben avattak fel. Ezekben az években évi 300 mezô középfeszültségû, 1000 mezô kisfeszültségû elosztó- 2

3 berendezést, 300 db reléállványt, 2000 db ESZI-ESZK elosztót, 6000 db kapocsszekrényt gyártottunk. A vállalat életében az 1980-as években jelentôs szerepet játszottak az export létesítmények, melyek közül a legnagyobbak a Líbiában épült misuratai acélmû és a tengizi olaj és földgáz kitermelô üzemek voltak. Mindkét helyen 100-nál több munkatársunk dolgozott egyidôben. A Paksi Atomerômû építésének befejezôdése után a kivitelezési munkák volumene csökkent, az országban elindultak a privatizációs törekvések. Az MVMT is 1989-tôl kezdôdôen kereste a VERTESZ vevôjét, mígnem a Merlin Gerinben találta meg. A Merlin Gerin akkor a Schneider csoport egyik vállalata volt. A Schneider csoport története 1836-ban kezdôdött. A csoport elsôsorban az acélgyártásban, a híd és vasút építésben jeleskedve a XIX. század második felében a francia ipari fejlôdés meghatározó vállalatává vált. Az 1970-es években váltott jelentôsen irányt. Ezekben az években az olajválságot követôen a villamosenergiaipar területén hajtott végre befektetéseket, miközben egyéb érdekeltségeit felszámolta. Az 1990-es évek közepére alakult ki a csoport mai szerkezete. A privatizáció utáni gazdasági átalakulás idején a vállalat megôrizte sok évtizedes szakértelmét és ezt ötvözte a nyugat-európai korszerû módszerek alkalmazásával. A Schneider Electricnél dolgozó munkatársak átlagéletkora jelentôsen csökkent, képzettségük nôtt. Több nyelven beszélô szakembereink nemcsak Magyarországon, hanem a más országokban mûködô Schneider vállalatoknál dolgozva is öregbítik a cég és a magyar ipar hírnevét. A Schneider magyarországi jelenléte új termékek megjelenését jelentette. A VERTESZ hagyományos termékei közül csak az ESZI-ESZK elosztószekrény család továbbfejlesztett változata maradt meg. A gyártás nagy részét ma már a csoport által kifejlesztett berendezések teszik ki. A vállalat gyártó részlegei egyre fokozottabb mértékben vesznek részt a nemzetközi Schneider Electricen belüli ipari kooperációban. A csoport Zalaegerszegen 1993-ban önálló gyárat létrehozva megkezdte a Multi 9-es kismegszakító család magyarországi gyártását, amely a korábbi VERTESZ tevékenységet végzô 450 alkalmazott mellett mára további 250 fô foglalkoztatását biztosítja. Ebben az üzemben ma évi 10 millió db kisautomata gyártása folyik. A cég profilja a korábbi kivitelezési tevékenység irányából eltolódott az értékesítési tevékenység felé. A vállalat vevôköre jelentôs változáson ment keresztül. Az 1990-es évek második felében megindult a fellendülés, amelynek eredményeképpen a vállalat megszilárdította és fejlesztette piaci pozícióit. A vállalat tevékenységének középpontjában a vevô minél magasabb szintû kiszolgálása áll. Ennek érdekében termelô, kivitelezô, logisztikai és szerviz tevékenységünk színvonalának folyamatos emelése mellett oktatóközpontunkban magas színvonalú vevôképzés folyik, vevôszolgálatot hoztunk létre, élen járunk az elektronikus kereskedelem bevezetésében. A vevô kiszolgálásának színvonalát 1995-tôl ISO 9001-es minôségbiztosítási, 1999-tôl ISO es környezetirányítási rendszer garantálja. 3

4 Vevôszolgálat január 1-tôl cégünk egy új szolgáltatást indított útjára, a Schneider Electric Válaszvonal-at. A Válaszvonal létrehozásával kívántunk megfelelni annak a partnereink részérôl felmerülô igénynek, hogy a cég termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiket feltehessék és rövid határidôvel választ is kaphassanak rájuk. Ennek a feladatnak a megoldására létrehoztunk egy kis csoportot, akik egy speciálisan erre a feladatra kifejlesztett program segítségével kezelték a telefonon, faxon, -en érkezett kérdéseket. Tekintettel arra, hogy a diszpécser hölgyek nem oldhatták meg az összes problémát egyedül, kialakítottunk egy belsô rendszert, melynek segítségével eljutott a kérdés a megfelelô kollégához, aki megadta a partnernek a választ. Mivel hasonló kezdeményezés még nem volt cégünknél, és vevôink megelégedettségét tekintjük az egyik legfontosabb szempontnak, ezért felmérést végeztünk partnereink körében a nyár folyamán arról, hogy mennyire elégedettek a Válaszvonal nyújtotta szolgáltatásokkal. A felmérés eredményeképpen felmerült néhány probléma, ami megoldásra várt: mûszaki kérdések nagy százalékára a diszpécser hölgyek nem tudtak azonnal válaszolni, sok esetben hosszadalmas volt a folyamat, amíg a vevô választ kapott a kérdésére. A problémákra a megoldást a Schneider Vevôszolgálat jelenti! Schneider Vevôszolgálat A Vevôszolgálat létrehozásának célja, hogy a beérkezô megkeresések 80-90%-át azonnal megválaszoljuk, valamint a Schneider Electric ügynökségeit, és mérnök-kereskedô kollégáit tehermentesítsük a rendelésekkel kapcsolatos kérdések terén. Ezt pedig úgy tudtuk elérni, hogy teljesen átstrukturáltuk az eddig mûködô Válaszvonal rendszert. Belsô átszervezésekkel a Schneidert és termékeit jól ismerô kollégákból alakítottuk ki az új csapat gerincét. Jelenleg 3 asszisztens és 3 mûszaki tanácsadó mérnök áll vevôink rendelkezésére. Annak érdekében, hogy valóban azonnal meg tudjuk válaszolni a hívások 80-90%-át, a budapesti Fehérvári úton lévô épületünkben egy külön irodarészt alakítottunk ki és szereltünk fel a legmodernebb technikával. Ebben az irodarészben egymás mellett dolgoznak az asszisztens hölgyek, akik területi megosztás szerint egy-egy országrésszel foglalkoznak, valamint a mûszaki tanácsadó kollégák. Így az információáramlás közel van a tökéleteshez. Annak érdekében, hogy új feladatkörének minden kollégánk meg tudjon felelni, nagy hangsúlyt fektettünk képzésükre. Kifejezetten vevôszolgálat mûködtetési képzésen vettek részt egy külsô cégnél, valamint házon belül termékmenedzserek, szerviz mérnökök és logisztikusok segítenek a folyamatos továbbképzésükben. A kérdések kb. 10%-a olyan jellegû, ami nem kifejezetten mûszaki kérdés. Ilyenek például a kereskedelmi, logisztikai kérdések. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre is a lehetô leggyorsabban megszülessenek a válaszok, egy komoly háttértámogató rendszert kell kiépítenünk. Vagyis az osztályok közötti információáramlást a szokásosnál is magasabb szintre kell emelni. Ennek az összehangolt munkának az eredményeként, a sikeres tesztidôszak után, azt várjuk a március 31-i indulástól, hogy gyorsan és hatékonyan ki tudjuk majd elégíteni vevôink igényeit, meg tudunk felelni az elvárásoknak! Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

5 Szakértônk válaszol Egy gépgyártó partnerünk fogalmazta meg a következô kérdést: A karbantartási költségek csökkentése, és a gyors rendelkezésre állás érdekében a legújabb géptípusunkat szeretnénk ellátni távfelügyeleti, illetve távprogramozási opcióval is. Milyen megoldási lehetôségek közül választhatunk? Legegyszerûbb megoldásként modemek alkalmazásával lehet a nagy távolságban telepített géphez csatlakozni. A rendszerben két modemet helyezünk el, ami megfelelôen paraméterezve kommunikáció szempontjából láthatatlanul áthidalja a távoli PLC és PC közötti távolságot. Legáltalánosabban kapcsolt vagy bérelt vonali telefonos, rádiós vagy az utóbbi idôben elterjedt GSM modemek alkalmazása kerülhet szóba. Egy ilyen rendszer kialakításához a két modemen kívül mindössze két alacsony költségû kábelre van szükség. Egyikre a PC modem kapcsolat kialakításához (PC-s modem kábel), a másikra a modem PLC összekapcsoláshoz. Gyakorlatilag az összes Schneider Electric által gyártott PLC típus távfelügyelete megoldható ezen a módon. Másik megoldásunk alkalmazása ott jöhet szóba, ahol megoldható a telepített gép internetre való csatlakoztatása. Ebben az esetben olyan PLC típust kell választanunk, amely rendelkezik ethernet TCP/IP kommunikációs porttal. A porton keresztül a PLC az internet hálózat aktív eszközeként a világ bármely részérôl online módon elérhetô, természetesen a megfelelô hozzáférést biztosító jelszavak ismeretében. Amennyiben az alkalmazott PLC csak normál RS-232 vagy RS-485 porttal rendelkezik, akkor az internetre kapcsoláshoz egy Modbus Ethernet bridge alkalmazására van szükség 1. Ez a készülék megoldja a két különbözô hálózati felület illesztését. A PLC-k és modemtípusok kiválasztásában és a paraméterek beállításában természetesen segítséget nyújtunk partnereink részére. Egy gabonafeldolgozással foglalkozó iparvállalat a következô problémájával fordult hozzánk: A folyamatos termelés biztosítása több dolgozónk koordinált tevékenységével biztosítható. A saját részfeladatok folyamatos elvégzése mellett azonban a mûszaki karbantartó kollégáknál igényként jelentkezett, hogy a gyártási folyamatnak nem csak a saját felügyeletük alá tartozó részét szeretnék látni, hanem az összes technológiai sor mûködését is, mert ez nagymértékben megkönnyítené és meggyorsítaná az üzemzavarok elhárítását. Új gyártósorunk kialakításánál mindenképpen szeretnénk ezt az igényt is kielégíteni. A technológiai folyamatok számítógépen történô megjelenítése napjainkban általános igény. A szokványos megjelenítô (SCADA) programok alkalmazása mellett, a Schneider Electric más megoldási lehetôséget is kínál a feladat költséghatékony megoldására. Ez az alternatív lehetôség a PLC-be integrált web-szerver kártyák alkalmazása. A TSX Quantum és TSX Premium PLC web-szerver kártyáiba az alkalmazást készítô programozó tetszôleges web-alkalmazást tölthet le, és az alkalmazást egy egyszerû böngészô programmal az arra jogosult felhasználó megjelenítheti. Jelen esetben az alkalmazás lehet maga a technológiai folyamat szimulációja, természetesen a pontos állapotjelek megjelenítésével kombinálva. A karbantartó felügyelô személyzet számára nem kell PC-n futó alkalmazást készíteni, a technológia követésének lehetôsége magába a technológiát vezérlô PLC-be lesz integrálva. Szénhidrogén feldolgozással foglalkozó ipari cég egyik technológiai egységénél merült fel az alábbi probléma: A technológiai fogyasztóink nagy része frekvenciaváltókon keresztül vezérelt motor. A technológusaink számára fontos lenne, hogy a motorok fordulatszám, áram és futásidô paramétereit egy felügyeleti rendszerben megjeleníthessük. A legelsô probléma az, hogy több gyártó frekvenciaváltóiból lett a rendszer kialakítva, ezért a paraméterek lekérdezéséhez szükségünk lenne egy több kommunikációs protokoll alkalmazására képes univerzális ipari kommunikációs készülékre. A Schneider Electric kínálatában régóta szerepel a BM85-ös, úgynevezett bridge multiplexer készülékcsalád. A készülékcsalád minden tagja 4 db szokványos soros típustól függôen RS-485 vagy RS-232 felületû portot és 1 db nagysebességû Modbus Plus portot 2 tartalmaz. A soros portok protokolljait C nyelven fejleszthetjük ki. A lekérdezett adatokat Modbus Plus hálózaton keresztül jutatthatjuk el a folyamatvezérlô PLC-be vagy számítógépbe. (Magyarországi referenciáink is bizonyítják, hogy a bridge multiplexerek hatékonyan alkalmazhatók a különbözô soros protokollokat használó készülékek jól mûködô rendszerbe integrálásánál.) Az Ön kérdéseire is válaszolunk ezeken a hasábokon, ha elküldi azokat postacímünkre vagy a Vevôszolgálat címére Szakértônk válaszol jeligével. Schneider Electric Rt. Budapest, Pf A készülék csak Modbus protokoll konvertálására alkalmas. Unitelway protokoll használata nem lehetséges. 2 A Modbus Plus port típustól függôen redundáns kivitelû lehet. 5

6 Interjú Elosztóhálózati telemechanika a BUDAPESTI ELEKTROMOS MÛVEKNÉL A Budapesti Elektromos Mûvek Rt március hóban nyílt közbeszerzési eljárás keretében ajánlati felhívást tett közzé 20kV-os elosztóhálózati telemechanika (ETM) rendszer szállítására, amely oszlopra szerelhetô szabadtéri kapcsolók, kapcsolóállomási és transzformátorállomási készülékek közös üzemirányítását (távmûködtetés, jelzés, mérés) foglalta magában. A projekt volumene és összetettsége gondos elôkészítést kívánt, ezért már az ajánlatadókat is elôminôsítési eljárás keretében választották ki. A hat, ajánlat benyújtására jogosult cég közül az alapos, minden részletre kiterjedô értékelés után a Schneider Electric Rt. került ki gyôztesen. Középtávon az ELMÛ Rt. a négy üzemirányító központja területén elhelyezkedô, összesen 328 konkrét objektum ETM rendszerbe történô kiépítését szándékozta elvégezni, mely 292 db oszlopkapcsolós és 36 db kapcsolóállomási, illetve transzformátorállomási létesítményt foglal magában. Arról, hogy milyen elôzmények után, és milyen elvárásokkal indult a projekt, Nemesházi Lászlót, az ELMÜ Elosztóhálózati Fôosztályának osztályvezetôjét kérdeztük: A gondolkodó és külföldre is tekintgetô mûszaki szakembereket a hagyományos középfeszültségû hibabehatárolási módszerek (próbakapcsolás), nem elégítették ki társaságunknál sem. Tudtuk, PM6 hogy vannak olyan PM6 készülékek, komplett rendszerek már üzemben, amelyekkel az üzemzavarok behatárolási idejét lényegesen le lehet csökkenteni, kielégítve ezzel az egyre fokozódó fogyasztói igényeket is. A 20 kv-os középfeszültségû szabadvezeték hálózaton az üzemzavarelhárítási és az egyéb okból bekövetkezô kapcsolások gyorsaságát kívántuk távmûködtetésû berendezések üzembe állításával növelni társaságunknál, ezért 1995-ben több szállítótól kértünk 10 db rádiótávvezérelt berendezés szállítására ajánlatot. A megkapott dokumentációkat áttanulmányozva úgy találtuk, hogy a Merlin Gerin gyártmányú PM6 típusú gázszigetelésû kapcsolókészülékre alapozott TELPAM 2000 típusú berendezéssel mûködtetett rendszer elégíti ki a legjobban az általunk elgondolt mûszaki feltételeket. A megrendelés után, 1995 ôszén már mûködött kísérleti jelleggel az a 10 db távvezérelt PM6 típusú terheléskapcsoló, amelyekkel azóta is meg vagyunk elégedve. A jó tapasztalatokon fellelkesedve mûszaki igazgatói döntés született a rendszer kiterjesztésére és a 20 kv-os területet lefedô rádiótechnikai rendszerterv elkészítésére. Az erre vonatkozó tendert 1997-ben több pályázó közül a Schneider Electric nyerte meg, így fôvállalkozási szerzôdés keretében ô szállította, telepítette és helyezte üzembe számunkra a megrendelt berendezéseket. PM6 PM6 PM6 Szabadvezetéki hálózat távezérelhetô PM6-okkal A projekt megvalósítása során leszállításra kerülô berendezések lényegében két nagy csoportra oszthatóak: a primer berendezések körébe tartozik a 20 kv-os oszlopkapcsoló (PM6 típusú, SF6 gáz oltóközegû zárt kapcsolókészülék) az áramérzékelô, feszültségváltó, túlfeszültség korlátozók és a kapcsoló hajtás. Ezek a készülékek kompakt egységként egy közös vasszerkezeten kerültek elhelyezésre, lehetôvé téve a mûhelykörülmények között történô elôszerelést, ezáltal 6

7 lényegesen lerövidítve a helyszínen történô, feszültség közelében végzendô munkát. A készülékek másik körét a szekunder berendezések alkotják, amely alatt alapvetôen a rádiókommunikációs telemechanika alközpontot (ETM RTU-k) értjük: ezek fontosabb elemei a vezérlôelektronika, digitális és analóg bemeneti egységek, rádió, antenna, helyi- és távmûködtetés, az akkumulátor és akkumulátortöltô. A Schneider Electric Rt. a kivitelezésbe több ismert, jó nevû alvállalkozót vont be. A primer berendezések elôszerelését és helyszíni technológiai szerelését a Fabricom PVV Kft. végzi, a rádiókommunikációs telemechanikai berendezéseket a VERTESZ Elektronika Kft. gyártja és helyezi üzembe. Milyen tapasztalatokat szereztek a projekt megvalósítása, és az eddigi mûködtetés során? A milliárdos nagyságrendû beruházást 4-5 év alatt terveztük megvalósítani. Jelenleg 153 db oszlopkapcsolót és 5 db kapcsolóállomást tudunk rendszerünkbôl távmûködtetni, amelyeket már integráltunk a Siemens Spectrum C számítógépes üzemirányító rendszerünkbe is. Gyakorlatilag a projekt kivitelezése a félidejéhez érkezett. A jövôben felszerelendô oszlopkapcsolók helyét és darabszámát a források rendelkezésre állásától függôen az üzemviteli és fogyasztói igények fogják meghatározni. A rendszer üzemeltetése során azt tapasztaltuk, hogy azokon a területeken, melyek ellátását biztosító 20kV-os hálózatába távmûködtetett kapcsolóberendezéseket építettünk be, a szolgáltatás színvonala ugrásszerûen javult. Ma már ezeken a területeken az üzemzavarok által érintett fogyasztók 70%-át 10 percen belül újra el tudjuk látni villamos energiával, valamint nem zavarjuk a fogyasztókat a hálózati kapcsolások miatt szükségessé váló alállomási vonali megszakítók mûködtetésével. A tervszerû kapcsolások végrehajtása kisebb létszámú személyzettel, rövidebb idô alatt, kevesebb út megtételével válik lehetôvé. A primer kapcsolókészülékek beváltották a hozzájuk fûzött reményeket. Az üzemeltetés során a kapcsolásokat jól bírták, probléma nem adódott velük. A Telpam rendszer vezérlôszekrényei feladatuknak megfelelôen mûködtek, meghibásodás, üzemzavar eddig nem volt, még akkumulátor lemerülés sem. Jól bírták a szélsôséges (nyári-téli) idôjárási viszonyokat. A rádiós rendszer mûködése egy problémát is hozott magával a távközlés rádiós jellegébôl fakadóan. Gondot jelentett ugyanis megszokni a vezetékeshez képest lassúbb kommunikációt, amit fokoztak még az ellátási területünkön lévô hegyekre jellemzô (Pilis, Budai, Visegrádi, Nagy-börzsöny), tagolt domborzati viszonyok. A rádiótechnikailag bonyolult és nehezen elérhetô völgyekben lévô oszlopkapcsolóknál jelentkezô kommunikációs hibákat azonban átjátszók beépítésével és az antennanyereség növelésével (második irányított antenna felszerelésével) sikerült a minimálisra csökkenteni. Összességében az ETM rendszer elônyeit a fogyasztóink élvezik legjobban, hiszen mind az üzemzavar elhárítás, mind az egyéb áramszünetekkel járó kapcsolások idejének csökkentését a fogyasztók érdekében tûztük ki célul. 7

8 8Industria Okken az új, nagy üzembiztonságú kapcsolóberendezés Az Okken elosztóberendezés a Schneider Electric kapcsolószekrénykínálatának újabb szereplôje, a motorvezérlés és a nagyteljesítményû energiaelosztás területén. Ezek a berendezések ergonomikus kialakításuk mellett még nagyobb rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, biztonságot nyújtanak. A berendezés nagy elônye, hogy egyetlen cellán belül találhatók meg a motoros és energiaelosztás jellegû leágazások, valamint az eltérô beépítést igénylô leágazások. A több mint 10-féle funkcionális egység lehetôvé teszi a felhasználásokhoz való alkalmazkodást, a szolgáltatás szintjének figyelembevételével, a mûködés, a karbantartás és a bôvítés fázisában egyaránt. dugaszolható Polyfast Poly fast meg ol dá sok és egyéb funk ci o ná lis egy sé gek eltávolítható Polyfast kiszakaszolható Polyfast kiszakaszolható készülék kocsiszerkezeten rögzített vagy dugaszolható készülékek szerelôlemezen Az Okken elosztóberendezések típusvizsgáltak, megfelelnek az MSZ EN szabvány elôírásainak, garantálják a biztonságos mûködést és a megbízhatóságot, sôt a szabvány elôírásain túl a berendezés még tovább fokozza a személyi védelmet. eltávolítható egységek

9 kiszakaszolható fiókok Masterpact: új fordulat a Nap alatt A Masterpact megszakítók a nagy teljesítményû megszakító referenciájaként lettek ismertek a világon. Követve az eddigi innovációs utat, a Schneider Electric kifejlesztette a legújabb Merlin Gerin Masterpact NT és NW megszakítókat. A készülékek hagyományos erôsségei -a kikocsizhatóság, szelektivitás és hosszú élettartam- kibôvülnek a kommunikációs és mérési funkciókkal, megtartva az eddigi optimális méretet. Az új megszakítók további elônye az egyszerû beépíthetôség, a környezetbarát kialakítás és az új Micrologic védelmi-vezérlôegységek integrált adatátviteli és mérési funkciókkal. új Masterpact NT: a világ legkisebb megszakítója új Masterpact NW: optimalizált méretek, egyszerûsített beépítés A Compact NS másodszor is mércét állít * Az új nagy teljesítményû Compact NS630b-1600 megszakító bevezetésével egy egységes szerkezeti, szerelési és tartozék-struktúrájú készülékcsalád áll partnereink és a végfelhasználók rendelkezésére, 16 A-tôl 1600 A-ig terjedô névleges áram-tartományban. Az új megszakítók felszerelhetôek az új Micrologic védelmivezérlôegységgel, a mérési és elemzési funkciók ellátására. Az új készülékek és kiegészítôik megtalálhatóak majd az idén megjelenô Elektronikus Katalógus CD-ROM 3. kiadásában is. A Masterpact NW és NT megszakítókkal már találkozhattak az Elektronikus Katalógus májusi * az új Compact NS > 630A megszakítók 2001 IV. negyedévében rendelhetôk. kiadásában, a Compact NS készülékek pedig most elôször szerepelnek az új CD-ROM-on. új Compact NS: kibôvült termékcsalád, egységes felépítés 9

10 TeSys haladás és hagyomány TeSys: mágneskapcsolók, hôkioldók és motorvédô kapcsolók új generációja, melyet a Telemecanique sok évtizedes fejlesztôi és gyártói tapasztalatát felhasználva, a jövô igényeinek alkotott. E klasszikus funkciójú - a leágazások védelmi és vezérlési feladatait ellátó - elektromechanikus eszközök szabada újdonságot tartalmaznak. Ezek közül is kiemelkedik két egyedülálló fejlesztés: a kisfogyasztású egyenáramú mágnesk a Quickfit technológia, mellyel mindenféle szerszám használata nélkül kompakt, nagy megbízhatóságú leágazás-blo A TeSys az egyedi készülékfejlesztést jóval meghaladva, az integrált irányítási rendszert hangsúlyozza, mely a motorindítás készülékein kívül PLC-ket, mérôés vezérlôreléket, tápegységeket, fordulatszámszabályozókat tartalmaz. Rugalmasan kialakítható, egyszerûen és gyorsan üzembe helyezhetô, kis helyigényû és alacsony fogyasztású összeállításokat kínál, melyeknél a legfontosabb szempont a megbízható és biztonságos üzem. GV motorvédôk és LR hôrelék c az IEC szerinti 1-es és 2-es koordinációnak megfelelô két- és háromkészülékes megoldások c komplett motorleágazások 0,06 kw-tól 250 kw-ig c azonos méretû hôrelék 18,5 kw-ig c gyors felszerelés c plombálható védôfedél segédkapcsolók c a vezérlôköri alkalmazások optimális készüléke c minden típus 5 segédérintkezôt tartalmaz c rugós és csavaros csatlakozás c AC, DC és kisfogyasztású DC vezérlôkörû típusok c a kiegészítôi megegyeznek a D-mágneskapcsolónál használtakkal Tego Power moduláris rendszer c 2, 4, 6, vagy 8 motorleágazás szigetszerû kiépítésére c motorvédôk, mágneskapcsolók gyors felszerelése, a vezérlô- és a teljesítménykör kábelezés nélküli, hibamentes, nagy megbízhatóságú kialakításával 10

11 lmakat és egy sor mûszaki apcsolók családja, valamint kkokat építhetünk ki. D modell c 9 A-tôl 150 A-ig c csavaros, rugós és Faston csatlakozás c a legmagasabb minôség, megbízhatóság és ergonómia c azonos méret 18,5 kw-ig (szélessége 45 mm) c azonos mûködtetô tekercs 9 A-tôl 38 A-ig c elkülönített vezérlô- és teljesítménykapcsok c plombálható védôfedél: érintés és por ellen c minden készülékben 3 pólus + 1 záró és 1 nyitó, mechanikusan csatolt, önkenô segédérintkezô c azonos kiegészítôk a teljes sorozathoz c segédkapcsolók 5 beépített érintkezôvel kisfogyasztású DC mágneskapcsolók c 2,4 W fogyasztás 18,5 kw (38 A)-ig c az AC típusokhoz hasonló kis méret c széles vezérlôfeszültség-tartomány (0,7-1,25 Uc) c beépített zavarszûrô, alacsony zajszint c kimagasló megbízhatósági tényezô (l=10-8 ) c nagy ütés- és vibrációtûrés c kábelezés és szerszámok nélküli szerelés a rugós csatlakozású készülékek használatával, max. 8 motorindító leágazás kiépítésére max. 30 kw-ig c áttekinthetô struktúra, mely kommunikációs lehetôségével egyszerûen integrálható a vezérlôrendszerekbe (TeSys Panoráma TE078/2001) technológia 11

12 12Industria Zelio Time idô- és Zelio Control mérôrelék A Zelio Time és a Zelio Control a Telemecanique két új elektronikus idô- és mérôrelé családja. Alkalmazásuk az ipari és épületautomatizálási rendszerekben számos mûszaki és gazdaságossági elônyt nyújt a magas teljesítôképességnek, a redukált méreteknek, az egyszerû üzembe helyezésnek, az esztétikus arculatnak és rugalmas alkalmazhatóságnak köszönhetôen. A Zelio Time elektronikus idôrelé család segítségével egyszerû automatizált ciklusokat valósíthatunk meg a huzalozott logikájú vezérlésekben, ugyanakkor a készülékek jó kiegészítôi lehetnek a bonyolultabb, PLC-vel felépített rendszereknek is. Transparent Az ipari folyamatirányításban és automatizálásban jártas mérnökök hihetetlen mértékû megújulást tapasztalhatnak a kommunikáció terén. A hagyományos terepi busz szabványok Modbus, Modbus Plus, Profibus, Interbus, DeviceNet, ControlNet, HART mellett számos új fejlesztés jelent meg, melyek nyitottságukkal, gyártó-függetlenségükkel hívják fel magukra a figyelmet. Az újgenerációs kommunikációs szabványok közül, CANopen, Fundation Fieldbus és Ethernet, talán ez utóbbi az egyik legmeglepôbb a szakemberek számára. Néhány évvel ezelôtt szinte kizárt volt, hogy az iparba is becsempéssze magát ez a rendkívüli rugalmasságot és támogatottságot biztosító rendszer. A fejlesztôk csak két-három éve merték az irodai szintrôl az ipari folyamat és a terepi jelek szintjére levinni ezt a lehetôséget. Számos gyártó mellett a Schneider Electric volt ez elsô, aki ezt a lépést megtette, és a Transparent Factory program keretében ennél sokkal merészebbet gondolt. Ma bátran kimondhatjuk, hogy a cég az Ethernet és web-technológia ipari alkalmazásában élenjáró. A Quantum és Premium PLC-k legújabb fejlesztésû kommunikációs kártyái már 100 MB sebességgel képesek dolgozni a saját ipari kivitelû hálózatépítô elemek (hub, switch, transce- A Zelio Control mérô- és vezérlôrelékkel megvédhetjük a motorleágazásokat és az automatizálási rendszereket a hálózati zavaroktól és az üzemeltetés során esetlegesen fellépô hibáktól, továbbá jól felhasználhatók egyszerû folyamatirányítási feladatokban is. A Zelio Time és Control relécsaládok mûszaki jellemzôi kiemelkedôek, rugalmasan megfelelnek számos alkalmazási terület igényeinek, ugyanakkor az üzembe helyezésük, beállításuk egyszerû. (Zelio Time és Control kiválasztási segédlet TE077/2001) Innovatív megoldások az ipari kommunikációban iver, bridge) segítségével. Önálló web-szerverrel rendelkeznek, melyek állandó élô kapcsolatot nyújtanak a nagyvilág felé, melyen keresztül a gyártás adatai böngészhetôek, esetleg módosíthatóak akár egy másik kontinensrôl is. Nagy segítséget nyújt a terepi jelek kezelésében az I/O Scanner funkció, mellyel programozás nélkül is folyamatosan lehet követni az I/O állapotok változását. Az eszközök ezenkívül még rengeteg hálózati menedzsment funkciót is képesek ellátni.

13 Talus 200 I középfeszültségû távfelügyeleti és vezérlô készülék Az energiaellátás minôségével szemben támasztott fogyasztói igények egyre szigorúbb követelményeket támasztanak az áramszolgáltatók számára. Megkövetelik a megbízható és szünetmentes energiaellátást. Többek között ezen követelmények igénylik, hogy a hálózat meghatározott pontjait távvezérelhetô kapcsolókészülékekkel szereljük fel, amelyek segítségével egy megfelelôen paraméterezett felügyeleti rendszer a hálózati kép gyors konfigurálására képes. A távvezérelhetô oszlopkapcsolók alkalmazása mellett a különbözô épített és elôre gyártott transzformátorállomásoknál is növekvô igény mutatkozik erre a funkcióra. A Talus 200 I rádiós és vezetékes kommunikációval, szabványos protokolokon keresztül biztosítja a különbözô középfeszültségû elosztó- és kapcsoló berendezések: c távvezérelhetôségét c távfelügyeletét c mérését c valamint átkapcsoló és egyéb automatizálását. Moduláris felépítésének köszönhetôen 16 funkciót képes vezérelni. Talus 200 I-vel felszerelt KÖF/KIF transzformátorállomásainkkal (Galaxi, Kozmosz) olyan komplett megoldást kínálunk, amely meghibásodás, üzemzavar esetén csökkenti az energiakimaradás idejét. A hiba gyors behatárolása után a távvezérelhetôséget kihasználva a hibás szakasz szinte azonnal leválasztható. Vajon mit takar a Sepam ÚJ 40-es sorozata? A Schneider Electric évrôl-évre erôsebb pozíciót foglal el a középfeszültségû védelem és irányítástechnika területén. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy mára a középfeszültségû energiaelosztás minden területén (kereskedelmi és ipari létesítmények, erômûvek, áramszolgáltatók) rendelkezünk önálló referenciákkal. A sikereket a jól szervezett mûszaki és kereskedelmi háttérnek, az Önök bizalmának és nem utolsó sorban a Sepam család dinamikus fejlôdésének köszönhetjük, amely néha megelôzi a piac által támasztott követelményeket. A tavaly bevezetett új Sepam készülék 20-as sorozata az újdonságainak köszönhetôen moduláris felépítés, kommunikáció, zavaríró funkció, jól áttekinthetô LCD kijelzô a vártnál nagyobb sikereket ért el. A fejlesztési munkák azonban tovább folytatódtak és 2001 augusztusában már elérhetô lesz a Sepam új 40-es sorozata, amely újabb meglepetéseket rejteget az Önök számára. Evolis Bôvülô retrofit alkalmazású KÖF megszakítókínálattal kívánjuk a jövôben az igények széles skáláját kielégíteni. 17,5 kv-os feszültségszintig az LF 1-3 és LFP (nagyáramú) SF6-os szigetelésû, valamint az új fejlesztésû EVOLIS vakuummegszakító családok alkotnak egységes, de ugyanakkor az alkalmazásoknak leginkább megfelelô alternatív kínálatot. (LF katalógus MG063/99 Evolis katalógus MG095/2000) 13

14 IndustriaCanalis bôvített megoldás a világításra bôvített megoldás a világításra A világítási termékeit folyamatosan fejlesztjük, optimalizáljuk a zete által adott és így nem szükséges egy felhasználók visszajelzései alapján. Ennek köszönhetôen új megoldásokat vezetünk be a világítási rendszerek területén. c ez az új megoldás a kábelezés rugalmassá- hordozó felszerelése, A KBA család új elemei gát ötvözi a decentralizált elrendezéssel, azaz c kifejlesztésénél (új betápláló elem és új leágazó elem) az elsôdleges az energia bármely ponton való gyors elérésével, szempont a gazdaságosság volt, c a magyar felhasználók számára c az új ajánlatadó szoftver megkönnyíti munkáját az ajánlatkészítésnél és termékkiválasz- kedvezôbb áron lesz elérhetô! Az igazi bôvített megoldást az új tásnál. (Canalis tervezési segédlet TE064/2001) KDP rendszer jelenti c a KDP megtartva az elôre gyártott koncepció elônyeit még több szabadságot biztosít mind a felhasználónak, mind pedig a kivitelezônek, c az új rendszer azokban az esetekben elônyös, amikor a világítótestek rögzítése az épület szerke- Prisma az elôre gyártott megoldás A Prisma P funkcionális rendszer ma már lehetôvé teszi a moduláris felépítés teljes szabadságát A Linergy gyûjtôsínek most kiegészültek a 630 A-es elemmel, így már 5-féle profil áll rendelkezésre: 630A-800A-1000A-1250A-1600A. A rendszer elônyei: c könnyen átlátható, megtervezhetô, c mindössze 3 gyûjtôsíntartóra van szükség Isc=60 ka-ig, c teljesen hozzáférhetôek az elosztószekrény homlokoldaláról, c egyszerûsíti a szerelést és az esetleges karbantartást, hogy a Linergy csavarok csúsztathatóak a hornyolt profilban és a kívánt helyen rögzíthetôk, c a Linergy sínnel kialakított megoldás ára most azonos a hagyományos lapos sínes kialakításéval! Az új Masterpact NT megjelenésével lehetôvé válik egy 1600 A-es elosztószekrény összeállítása kizárólag elôre gyártott elemekkel és mindezt 400 mm-es szekrényben! Itt a megszakító felsô csatlakoztatása Canalis KT elôre gyártott elemekkel is lehetséges. (Prisma G,Gx,Gk MG097/2001 Prisma P MG096/2001) További idôt, energiát és pénzt takaríthat meg a Prisma rendszer által kínált elosztóblokkokkal. Polypact elosztóblokk: c amelynek táplálása lehetséges a Linergy sínrôl is, c leegyszerûsíti a Compact NS ( A) táplálását: maximum 4 db 3-pólusú Compact NS csatlakoztatható egy Polypact-ra, c teljes biztonságot nyújt. Multiclip elosztóblokk: c a Multi 9 moduláris készülékek energiaellátását teszi egyszerûbbé. 14

15 Túlfeszültség-védelem Multi 9 készülékkel Bár olyan eszköz, amelyik megakadályozza a villámlás becsapódását, nem létezik, de van olyan, amelyik a berendezéseket védi a villámlás káros hatásaival szemben: ez a túlfeszültség-levezetô. A nemrég kibôvített Merlin Gerin Multi 9 túlfeszültség-levezetô család a villamos és elektronikus berendezések védelmének feladatát látja el az ipari, kereskedelmi és szolgáltatói szektorban. A megfelelô túlfeszültség-levezetô kiválasztása többféle tényezôtôl függ: az épület jellemzôitôl, az érintésvédelmi rendszertôl (TN, TT, IT), a védendô fogyasztók típusától Bizonyos esetekben szükség lehet több túlfeszültség-levezetô beépítésére, lépcsôs elrendezésben, és így még a legérzékenyebb fogyasztó védelmét is képes vagyunk ellátni. Mégis, nemcsak a túlfeszültség-levezetô kiválasztása igen fontos tényezô, hanem az üzembe helyezése is. Minden esetben figyelembe kell venni a beépítésre vonatkozó szabályokat. A Merlin Gerin túlfeszültség-levezetôk rendelhetôk fix vagy cserélhetô betétes, egy- vagy többpólusú változatban. A piacon a legszélesebb kínálatot nyújtja, a védelem szintjét pontosan az adott alkalmazás igé- nyeihez igazítva. A kínálatban megtalálhatóak a kommunikációs hálózatokhoz (telefon, kisáramú alkalmazások, ) kialakított túlfeszültség-levezetôk is. (Multi 9 katalógus MG099/2001, Multi 9 tervezési segédlet MG100/2001) Túlfeszültség-levezetô kiválasztási táblázat Segítség, hogy a kiválasztás könnyebben menjen! Mivel ezen a területen nincs helye a rögtönzésnek, ez a táblázat segít könnyen meghatározni a beépítendô túlfeszültség-levezetô(k) típusát az alkalmazástól függetlenül. A túlfeszültség-levezetô kiválasztási táblázatot letölthetô formában megtalálhatja honlapunkon is: Ecodial 3 a KIF hálózatméretezô szoftver A tervezômérnököket segítô Ecodial 3 Kisfeszültségû hálózatméretezô szoftverrel a Schneider Electric egy, a kisfeszültségû tervezési területet átfogó eszközt készített el. A szoftverrel könnyedén kiszámolható minden -méretezéshez nélkülözhetetlen- paraméter, melyeket számítási dokumentumokba gyûjtve csatolni lehet az elkészítendô valós projektekhez. Az exportált eredményeket, rajzokat más szoftverekkel (pl. MS Word és AutoCAD) is fel lehet használni. Általános információk Az elkészítendô munka általános hálózati villamos jellemzôit, projekt adatait kell megadni. Egyvonalas rajz készítése A teljes hálózat megrajzolása gyorsan és egyszerûen, a már kész hálózati elemeket tartalmazó szimbólumkönyvtárból történik. A szimbólumokat a rajzterületre lehet helyezni. A kihelyezett elemek villamos paramétereit egyenként meg kell határozni. Teljesítményösszegzés Miután a hálózati elemek teljesítmény vagy áramfelvételi paraméterei ismertek, a szoftver kiszámítja a betápláláshoz szükséges teljesítményt, és ennek megfelelôen meghatározza a kiválasztott transzformátor vagy generátor teljesítményét. A teljes hálózatra érvényes áramés teljesítménytényezôt összegzi. Lépésenkénti számítás A beparaméterezett hálózat lépcsôzetes fa-struktúra szerint lépésenként vagy egyszerre kiszámítható. Minden elem részletes paramétere megtekinthetô, megváltoztatható. Természetesen az Ecodial 3 lépésrôl lépésre ellenôrzi a megadott vagy módosított adatokat és a számítás szabvány szerinti helyességét. (IEC364 és a CENELEC R ). Eredmények megjelenítése, nyomtatása és exportálása Az Ecodial 3 részletesen összegzi a teljes projektben elvégzett számításokat. A rajzokat és dokumentációkat DXF illetve RTF formába rendezi. 15

16 mozaik Kommunikációs képességében tovább erôsödött az Altivar 58 frekvenciaváltó c Ethernet bôvítô kártyájával a fordulatszámszabályozó többek között a Transparent Factory rendszerbe is integrálható. c CANopen kommunikációs kártyájával régóta meglévô folyamatirányítói és gépgyártói igényeket elégít ki. c Az ATV58 számítógépes beállító és megjelenítô szoftverének (Power Suite) már HP Palmtop PC-n futó változata is létezik. A szoftver CD-n, a szükséges kellékek, sôt maga a Palmtop PC egy készletben rendelhetô. Szivattyúcsoport-vezérlô kártya A szivattyúcsoport-vezérlô kártya az ATV58 új kiegészítôje, mellyel egy komplett szivattyútelep nyomástartó irányítását oldhatjuk meg. A készülék az egyik, az üzemidô függvényében kiválasztott vagy általunk kijelölt szivattyút szabályozottan hajtja, míg a többit közvetlenül indítja. Észak-pesti szennyvíztisztító Budapest környezetvédelmi beruházásainak folytatásaként kerül sor az Észak-pesti Szennyvíztisztító telep korszerûsítésére és kapacitásának bõvítésére. A meghirdetett tenderen a fõvállalkozó, a víztisztítási technológiai sor komplett villamos munkáinak kivitelezésére kiírt pályázat nyertesének a Schneider Electric Hungária Villamossági Rt.-t nyilvánította. A szennyvíztisztító közép- és kisfeszültségû Merlin Gerin Multi 9 - TI áramváltók 6000 A-ig A kibôvült Multi 9 kínálatban már az új kábelvagy gyûjtôsín-csatlakozásra egyaránt alkalmas típusok is megtalálhatók, 5 A szekunder áramerôsséggel. Villamos jellemzôik: c az átmenô vezetékes TI primer áramtartománya A, c a csavaros csatlakozású TI áramváltók primer árama A, c a TI-k 35 mm-es DIN sínre, szerelôlemezre vagy gyûjtôsínre szerelhetôek. A kínálatban megtalálhatóak még a szélsôséges éghajlati viszonyoknak energiaellátásának szerelési munkálatai, a teljes villamos technológiai szerelés, valamint a szükséges készülékek és berendezések szállítása a Schneider Electric feladata lesz. (-25 C-tól +60 C-ig, 95 %-nál nagyobb páratartalom esetén) megfelelô készülékek is. WESLIN Új Ethernet Modbus TCP Test Center A Schneider Electric automatizálási üzletága bejelentette az új Ethernet Modbus TCP Test Center megnyitását a Michigani Egyetemen Az Ethernet Modbus TCP protokollt azért fejlesztette ki a Schneider Electric, hogy felhasználva az Ethernet és web-technológiák elônyeit a gyártási mûveleteket fejlessze, elôsegítse valósidejû adatok szolgáltatását a gyártási folyamatokról, hogy a világ bármely részérôl elérhetôek legyenek. A Schneider Electric automatizálási ága azért választotta a Michigani Egyetemet, mert széles körû tapasztalatot halmoztak fel a hálózatmegfelelôségi tesztelésben. A laboratórium számos szolgáltatást és segítséget nyújt a Modbus TCP specifikáció készlet ipari kialakításában is. A WESLIN HUNGARY AUTOIPARI RT. közel 25 milliárd Ft értékû beruházást hajt végre az idén Oroszlányban. A WESLIN profiljához kapcsolódó autóalkatrész-gyártás az üzem területén lévõ acélöntöde és megmunkálócsarnok feszített ütemû megvalósításának eredményeként az év végén indulhat. A Schneider Electric az elsõ szakasz komplett villamos munkáinak fõvállalkozójaként az öntöde, és megmunkálócsarnok komplexum, valamint az irodaépület közép- és 0,4kV-os energiaellátásának, világításának és a gyengeáramú hálózat kiépítésének tervezésére és kivitelezésére kapott megbízást. A magyar ipari létesítési gyakorlatban példa nélkül álló gyors kivitelezésre jellemzõ, hogy a tavaly év végi munkakezdést idén márciusban már a megmunkálócsarnok részleges átadása követte, helyet adva a technológiai szerelésnek. A közel 20MW teljesítményigényû objektum energiaellátása igen komoly feladatot jelent, amelynek megoldása során középfeszültségen 12 mezõ SM6 típusú tokozott berendezés, kisfeszültségen pedig 36 mezõ Prisma P elosztó, és több kilométernyi Canalis nagyáramú és világítási áramsín kerül beépítésre. 16

17 GALAXI A GALAXI típusú 630kVA-es elôre gyártott betonházas KÖF/KIF transzformátorállomás teljes körû típusvizsgálatai 2000-ben meg- történtek. Egyedi mûszaki megoldás kialakításával a belsô kezelôterû állomás íves zárlati határárama: 14,5 ka/0,5 sec. Ez évben kiterjesztettük a vizsgálatok körét. Sikeresen befejezôdött a VEIKI vizsgálóállomáson a GALAXI 1000kVA-es változatának certifikálása is, valamint a KOZMOSZ típusú 630kVA-es betonház vizsgálatai is eredményesen befejezôdtek. Reméljük, hogy a teljes körû termékmegfelelôséget igazoló tanusítványaink tovább növelik vevôink bizalmát transzformátorállomásainkban. Bakony Az SB készülékcsaládon belül az áram-védôkapcsoló kínálat új 2-pólusú, 100 ma érzékenységû típussal gazdagodott, míg a jelzési funkciókat az új 220 V-os csengô egészíti ki. Állószekrények OLN KIT rendszer Az OLN KIT rendszerben az OLMV tartóoszlopokon gyárilag megtalálhatóak az ajtók és oldallemezek rögzítésére szolgáló zsanérok és elemek. Ennek megfelelôen a kétajtós szekrényekhez a megfelelô tartóoszlopot OLMV...2P rendelési számmal lehet rendelni. Faliszekrények - CRN2001 A CRN szekrények ezentúl már három új mérettel kibôvülve állnak rendelkezésre, valamennyi 400 mm mélységû. A javított kidolgozásban kivitelezett, új kiegészítô elemekkel támogatott CRN2001 szekrények a csomagoláson elhelyezett digitalizált termékfotóról ismerhetôk fel. A Momentum M1E processzor nyerte a szerkesztôk díját A Control Engineering, a világ vezetô automatizálási magazinjának kiadói, a év legjobb automatizálási eszköze díjat adta a web-szerverrel rendelkezô Momentum M1E processzor adapternek. A szerkesztôk a díjra 40 különbözô gyártó készüléke közül választották ki a Momentumot az iparban kiválóan hasznosítható szolgáltatásai, mûszaki fejlesztések és az automatizálási piacra gyakorolt hatása miatt. Bôvebb információ: MÁV BILK A MÁV modernizálásának keretében a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ megvalósításához kapcsolódva kerül kialakításra az a belsõ középfeszültségû hálózat, amelynek helyszíni villamos munkálatait az Észak-Budai Tervezõ, Szerelõ és Szolgáltató Kft. végzi. A belsõ hálózat betápláló mezõit a Schneider Electric szállítja. A beruházás elsõ szakaszában telepítésre kerülõ 14 mezõ SM6 típusú középfeszültségû tokozott berendezés a Budapest XXIII. kerületében épülõ logisztikai bázis energiaellátásának kulcsfontosságú eleme lesz. A látható láthatatlan Osiris lumineszcens érzékelôk a Telemecanique kínálatában UV látható fény lumineszcens anyag infravörös A csomagolástechnika számos területén szükséges lehet a szemmel nem látható jelölések alkalmazása, például a kozmetikai termékek csomagolása esetében, ahol a magas esztétikai követelmények nem engedik látható pozícionáló jelek elhelyezését. Gyakran a termékhamisítás elleni védekezés egyik eszköze a szabad szemmel nem, csak speciális eszközökkel látható azonosító jelek alkalmazása, melyek hasonlóak a bankjegyek biztonsági jelöléseihez. A fenti típusú jelölésekhez ún. lumineszcens tulajdonsággal rendelkezô anyagokat használnak fel. A lumineszcencia az a jelenség, amikor egy anyag a ráesô (szabad szemmel nem látható) ultraibolya fényt az emberi szem számára látható tartományban veri vissza. Az ilyen, lumineszcens tulajdonságú jelölések érzékeléséhez fejlesztette ki a Telemecanique az új tárgyreflexiós érzékelôit, melyek adója ultraibolya fénnyel világítja meg a céltárgyat és a vevô a látható fény tartományában várja a visszavert jelet. Kétféle lumineszcens érzékelô került kifejlesztésre. A 18 mm átmérôjû tokozatban megvalósított XU5-M18U1D érzékelô egyedülálló a piacon. Érzékenységbeállító potméterével új lehetôségeket nyújthat a láthatatlan festék- és ragasztóanyagok detektálásához. A kompakt házas XUR-U1KSMM12 nagy mûködési sebességû érzékelô öntanuló, így nehéz üzemelési körülmények között is biztonságosan beállítható. A textiliparban elônyösen alkalmazható az érzékelô analóg kimenete, amellyel pontosan felügyelhetô a lumineszcens (kékítô) anyag koncentrációja is. A felszerelés rugalmasságát segíti a 3 irányban elfordítható csatlakozó. 17

18 e-mozaik Frissített Elektronikus Katalógus CD-ROM A májusi kiadás sikerére alapozva a harmadik negyedévben megjelentetjük a legújabban bevezetett termékcsaládokat (TeSys, új Compact NS ) is tartalmazó magyar nyelvû Elektronikus Katalógus CD-ROM-ot. A megszokott, könnyen kezelhetô multimédiás keresôfelülettel többfajta szempont szerint kereshet a kisfeszültségû energiaelosztás, valamint ipari folyamatirányítás és automatizálás magyarországi kínálatából. Termékeinkhez csatolva mûszaki leírásokat, termékfotókat, PDF formátumú katalógusoldalakat és AutoCAD rajzokat jeleníthet meg, illetve menthet le. A kiválasztott termékek listájába bekerült termékeinkrôl részletes mûszaki összefoglalót készíthet termékfotóval és a kiválasztás során megadott részletes villamos paraméterekkel, melyet RTF formátumban szintén lementhet. Mindezek mellett a kiválasztást segítô segédleteket, kisebb szoftvereket is használhat. Új Schneider Electric honlap Idén ismét megújítjuk honlapunkat, hogy az Ön igényeinek méginkább megfelelô információkat, szolgáltatásokat nyújthassunk. A színesebb, könnyebben kezelhetô megjelenés mellett friss, naprakész híreket, cikkeket olvashat majd. Letöltés oldalunk folyamatosan kibôvül, így kategorizálva, többféle keresési feltétellel, akár regisztrációs felhasználóként, többlet szolgáltatásokkal tölhet le vagy rendelhet meg szoftvereket, katalógusokat, mûszaki specifikációkat vagy technikai dokumentációkat. Emellett továbbra is jelentkezhet szakmai képzéseinkre, állásajánlatainkra, valamint elérheti az On-line Elektronikus Katalógust, és igénybe veheti a Schneider Vevôszolgálat szolgáltatásait is, amennyiben bármilyen mûszaki, kereskedelmi, szolgáltatási vagy egyéb információra lenne szüksége. SISpower 1.03 megújult kisfeszültségû berendezéstervezô és ajánlatkészítô szoftver Elkészült a közel 300 elégedett berendezésgyártó és tervezô felhasználó által is használt SISpower legfrissebb verziója. A SISpower 1.03 szoftverrel 3200 A-es teljesítményhatárig tervezhetôk Schneider készülékekbôl, komponensekbôl álló komplett berendezések. A szoftver tartalmazza továbbá mindazt a már ismert, egymással azonos forrásokat használó 7 modult, melyekkel könnyedén konfigurálhat Prisma, illetve Pragma kapcsolószekrényeket, készíthet egyvonalas rajzot, elölnézeti rajzot, feliratokat, árajánlatot és megrendelôlevelet. A SISpower 1.03 a legfrissebb, csatolt legújabb termékeinket is tartalmazó CD-ROM-os Elektronikus Katalógusból importálja a szükséges mûszaki adatokat. A SISpower funkcióinak teljes körû megismeréséhez az Oktató Központunk folyamatos képzést biztosít. Schneider adatbázisok WSCAD és EPLAN tervezôszoftverekhez Ez év elsô felében elérhetôvé tettük a WSCAD és EPLAN tervezôszoftverek felhasználóinak több mint referenciájából álló adatbázisát. Így egyvonalas és többvezetékes kapcsolási terveket, vezérlési rajzokat, szekrényelrendezési és installációs terveket lehet készíteni most már a meglévô Schneider adatbázisokból is. Az adatbázisok tartalmaznak Telemecanique mágneskapcsolókat, motorvédôket, hôkioldókat, fôbb nyomógombokat, jelzôlámpákat, érzékelôket és fôkapcsolókat; Merlin Gerin kapcsolószekrényeket, Multi 9 készülékeket, szakaszolókat és megszakítókat; Himel kapcsolószekrényeket. Minden termék adataihoz teljes grafikai megjelenítés is társul (WSCAD). Új on-line kereskedelmi funkció a Schneider PartnerNet-en Szerzôdött partnereink már több mint egy éve élvezhetik az on-line kereskedelmi szolgáltatásunk által nyújtott elônyöket. Számítógépes rendszereink internetes, közvetlen elérésével rendelhetnek, on-line módon kérhetnek le az árakkal, vállalt szállítási határidôvel, rendeléseikkel kapcsolatos információkat. Egyszerûbb használhatóság érdekében a fájlban megadott rendelési funkciót is elérhetôvé tettük, melynek segítségével többsoros rendelést is egyszerre be lehet tölteni a rendszerbe. A rendelési folyamatok ezáltal is jelentôsen lerövidülnek, így partnereink is rugalmasabban szolgálhatják ki vevôiket. Új on-line funkciók a honlapon: on-line Számítási Segédlet Az on-line Számítási Segédlet az elkészült, magyar nyelvû Ecodial 3 Kisfeszültségû hálózatméretezô szoftver alap számítási funkcióit tartalmazza. Bizonyos áramköri elemek villamos értékeinek megadásával könnyen kiszámíthatja a tervezésben fontos szerepet játszó villamos paramétereket (pl. vezetôk keresztmetszetét, feszültségesést stb.), az eredményeket tartalmazó táblázatokat pedig kinyomtathatja. (Elektronikus Katalógus link) 18

19 Szakmai képzések A vevôi, fogyasztói igények gyors növekedésének, az internetes technológiák térhódításának köszönhetôen a villamosipar területén dolgozóknak is szembe kell nézniük azzal a gyorsuló fejlôdéssel, technológiai váltással, amely iparáguk területén is zajlik. A Schneider Electric Oktatóközpontot 1997-ben hoztuk létre, hogy szolgáltatásaink körét olyan tevékenységgel bôvítsük, amely kielégíti a szakmai fejlôdés iránt megnövekedett keresletet. Célunk, hogy partnereink számára megkönnyítsük új ismeretek megszerzését, szakmai felkészültségük növelését a villamosipar minden területén. Félévente megújuló és folyamatosan bôvülô oktatási kínálattal állunk az érdeklôdôk rendelkezésére, amelynek köszönhetôen a növekvô résztvevôi létszám befogadására jelenleg bôvítjük Oktatóközpontunkat. A képzéseink felépítése modul rendszerû, melyek három fô alkalmazási területre épülnek: c kis- és középfeszültségû energiaelosztás c automatizálás c ipari folyamatirányítás. Szinte minden modul tartalmaz az elméleti rész mellett gyakorlati részt is, melyben mûködés közben is megismerhetik az egyes témákhoz kapcsolódó készülékeinket, berendezéseinket. A képzéseinken az elméleti anyagokon kívül termékismertetôket, írásos vagy elektronikus dokumentációt kapnak a résztvevôk, mely elôsegíti a tananyag hasznosítását a munkájuk során. Az oktatásra kerülô témaköreinket folyamatosan alakítjuk, fejlesztjük egyrészt a vevôi igények, másrészt a kínálatunkban megjelenô új termékek és mûszaki megoldások figyelembe vételével. A tanfolyamokat magas színvonalon képzett oktatóink, új és folytamatosan bôvülô oktató és bemutató termek segítik. Jelenleg 26 kidolgozott képzési modulból választhatnak az érdeklôdôk. A képzések szakmai szintje az elvárt alapképzettség alapján változó: c szakmai alapképzések egy szakterület átfogó bemutása alapszinten c szakmai továbbképzések egy szakterület, készülékcsoport, szoftver mélyebb, alaposabb elsajátítására alkalmas képzések. Oktatóközpontunk félévente megújuló képzési kínálattal várja Önt, amelyrôl bôvebb felvilágosítást kaphat: telefonon: Mórczné Kányai Gabriellánál -en: web-oldalunkon keresztül: 19

20 Lásson Ön is több dimenzióban! Ahhoz, hogy Ön is megláthassa a képen elbújtatott feladványt, nincs szüksége speciális szemüvegre vagy különleges képességre, csak egy kis szemlazításra. Az emberek optikai mélységérzékelô képességére több mint 30 éve figyeltek fel elôször. A számítástechnika fejlôdése révén új módszerek születtek, amiket ma már a szakembereken kívül orvosok és mûvészek is egyre gyakrabban alkalmaznak. Keresési útmutató: Jó megvilágítás mellett érintse meg a képet az orra hegyével és bámuljon elôre, mintha át akarna nézni a képen. Kis idô elteltével távolítsa fokozatosan a képet olvasótávolságig, továbbra is koncentrálva. Addig fókuszáljon a középsô két napraforgóra, amíg hármat nem lát belôlük. Ha sikerült a térben ábrázolt képet felismernie amely egy a Magazinban is megtalálható Schneider terméket ábrázol, küldje vissza a megfejtést a Schneider Electric címére (Schneider Electric Rt. Budapest Pf Több dimenzió jeligére). Az elsô 20 beküldô látcsövet, a következô 20 beküldô pólót, a további 100 megfejtô poháralátétet, és többdimenziós posztert kap ajándékba. A játékban a Schneider Electric Rt. dolgozói és hozzátartozói nem vehetnek részt. A nyeremények pénzre nem válthatóak. Schneider Electric Hungária Villamossági Rt Budapest, Fehérvári út Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Új kommunikációs modulokkal! TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerűen használható. TeSys U Motorindítók Az első intelligens intengrált motorindító,

Részletesebben

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Kisfeszültség Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Energiahatékonysági segédlet Compact NSX Compact NS 630A felett Masterpact Energiamérés és vezérlés Megnövelt energia rendelkezésre-állás Biztonság

Részletesebben

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis Teljes termékpaletta Elôre gyártott sínrendszer 20 5000 A-ig Canalis Canalis s z e m l é l e t Canalis KDP Világítási és kis teljesítményû v Canalis KBA Canalis KBB Canalis KBX illamosenergia-elosztás

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok,

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, Moduláris mágneskapcsolók 56 Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék Műszaki adatok 58 271 Kisfeszültségű mágneskapcsolók Az erő felügyeletet igényel

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO Elosztó szekrények Mérő táblák Univerzális táblaburkolatok Tartozékok Műszaki adatok 118 122 122 123 240 Elosztó szekrények Az erő felügyeletet igényel 117 Elosztó szekrények Elosztó szekrények -S lakossági

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben

Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben A Siemens támogatásával az előkelő hatodik helyet szerezték meg a Budapesti Műszaki Egyetem tanulói a m a d r i d i S o l a r D e c a

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Átkapcsoló automatika

Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Bemutatás 2 Funkciók és jellemzôk 7 Méretek 33 Villamos rajzok 55 Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Átkapcsoló automatika kialakítása Twido PLC-vel

Részletesebben

Frekvenciaváltó Altivar 31 A dinamikus hajtás!

Frekvenciaváltó Altivar 31 A dinamikus hajtás! Frekvenciaváltó Altivar 31 A dinamikus hajtás! 3-fázisú aszinkron motorokhoz 0.18kW-tól 15kW-ig Simply Smart * Találékony, intelligens és egyszerûen használható készülékek a Telemecanique új fejlesztési

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink!

Magazin. Schneider. Kedves Olvasóink! Schneider Magazin III. évf./7. szám 2003. május Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy megújult Magazinunkban elsôként köszöntsem Önöket, és bemutassam vállalatunk fôbb idei célkitûzéseit. Elôször is szeretnék

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára

ALBATROS2. Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez. Válaszok az infrastrukturára ALBATROS2 Innovatív szabályozástechnikai megoldások több hőtermelős fűtési rendszerekhez Válaszok az infrastrukturára Innovatív szabályozástechnikai megoldások alternatív és több hőtermelős fűtési rendszerek

Részletesebben

átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA

átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA átkapcsoló rendszer 125...3200 A ÁRAMERŐSSÉGRE KAPCSOLJON INNOVÁCIÓRA SOCOMEC : úttörő a szakaszolókapcsolós átkapcsolás területén Szakaszolás, kapcsolás, vezérlés... a SOCOMEC cég 1922 óta elismert szakvéleményekkel

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Prisma Plus Pack elosztószekrények 160 A Alkalmazási javaslat Kis és közepes tercier (szállodák, irodák üzletek ) épületeknél, 160 A-ig. Összeépítve a Compact NR, és Multi9 termékcsaládokkal költséghatékony

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004.

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004. Procontrol RSC-E2 Ethernet - soros adatkonverter Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 1.0 2004. 2004 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Installációs készülékek

Installációs készülékek www.moeller.hu Főkatalógus érvényes: 2008. januártól Installációs készülékek Új generációs installációs készülékek, amelyek világszerte gondoskodnak a biztonságos villamos szerelésről létrehozva a személyek

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH-13-16506-00

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH-13-16506-00 ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA Műszaki leírás Azonosító: FH-13-16506-00 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési utasítással

Részletesebben

Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő

Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27.

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27. Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél Hirth Ferenc 2014.05.27. 1982 6 fiatalember A kezdetek KONTAKT Villamosipari Gazdasági Munkaközösség Tevékenységek:

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív

Részletesebben

ES05 A NÉLKÜLÖZHETETLEN SZELEPSZIGET EGYSZERŰ, RUGALMAS ÉS HATÉKONY

ES05 A NÉLKÜLÖZHETETLEN SZELEPSZIGET EGYSZERŰ, RUGALMAS ÉS HATÉKONY Pneumatika Ez ilyen egyszerű ES05 A NÉLKÜLÖZHETETLEN SZELEPSZIGET EGYSZERŰ, RUGALMAS ÉS HATÉKONY 1 AVENTICS ES05 szelepsziget ES05 egyszerű megoldás az elemi pneumatikára Az ötlettől a megvalósításig:

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete

Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete Zelio, Twido and TSX ETG 1000 Gateway Application Note Kis rendszerek felügyelete Iparág Nem specifikus. Alkalmazás A bemutató tábla három különálló, komplett felügyeleti rendszert valósít meg. A felügyeleti

Részletesebben

Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció MEE Vándorgyűlés 2013 Mátraháza

Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció MEE Vándorgyűlés 2013 Mátraháza Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció MEE Vándorgyűlés 2013 Mátraháza Csiszár Csaba Energiamérési Osztály Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció I. Smart mérési koncepció,

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. 45 mm széles kapcsoló méretek (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90

Részletesebben

Programozható logikai vezérlő

Programozható logikai vezérlő PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER Programozható logikai vezérlő Vezérlés fejlődése Elektromechanikus (relés) vezérlések Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések Számítógépes, programozható vezérlők A programozható

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Gyôztes minden ipari rendszerben

Gyôztes minden ipari rendszerben Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Premium Gyôztes minden ipari rendszerben > Premium Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség, a modularitás,

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK KISMEGSZAKÍTÓK BMS6 6kA (0kA)... 2 SI-E KESKENY KIVITEL (+N) 6kA... 0 BMS0-DC EGYENÁRAMÚ KIVITEL 7,5kA... BMS0 0kA (5kA)... 2 BMS0-H VEZÉRLÕKÖRI KISMEGSZAKÍTÓ 0kA (5kA)... 22 BMS

Részletesebben

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának egy működő referenciája Az elmúlt időszakban a Kamstrup több mint 2 millió hőmennyiségmérőt telepített szerte a világban. A telepített mérők mérési adatainak

Részletesebben

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása Simon Krisztián ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. krisztian.simon@elmu.hu 1. OLDAL Smart Metering Multi Utility pilot projekt indításának

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Procontrol CDP-GDP Ethernet

Procontrol CDP-GDP Ethernet Procontrol CDP-GDP Ethernet Ethernet kijelzők Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 3.0 2005.04.05. 2005 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és

Részletesebben