Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa"

Átírás

1 Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa A TARTALOMBÓL: ÚJDONSÁGOK A HARVÍZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A HARVÍZ Rt. legfontosabb rövidtávú célkitűzése a regionális víz- és szennyvízszolgáltatói jogosítvány megszerzése MIT ÉS HOGYAN? ÜGYINTÉZÉS A VÁROS ÉS TERÜLETRENDEZÉSI OSZTÁLYON (3. oldal) ÚJ TELEPHELYÉNEK HIVATALOS ÁTADÁSÁVAL ÜNNEPELTE TIZEDIK SZÜLETÉSNAPJÁT A WABERER`S ROMÁNIA (4-6. oldal) CSÍKSZEREDAI ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA (5-6. oldal) XII. KARÁCSONYFA-DÍSZÍTŐ VERSENY (7. oldal) BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK A TAPLOCA-ÖVEZET NAGY FONTOSSÁGÚ FEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSA (8. oldal) 1 Csíkszeredában a Városházán ülésezett november 25-én a Hargita Víz Fejlesztési Egyesület közgyűlése, melynek tagjai a regionális vízszolgáltató létrehozása érdekében társult önkormányzatok. Ráduly Róbert Kálmán, a Hargita Víz Fejlesztési Egyesület elnökét kértük, összegezze a közgyűlésen elhangzottakat. Nagy volt az érdeklődés. A közgyűlésen négy polgármester kivételével minden teljes jogú közgyűlési tag jelen volt. A szentegyházi és a kászoni önkormányzattól az alpolgármesterek vettek részt megfigyelőként, hiszen szavazati joga csak a tagoknak, azaz a polgármestereknek van. Két település, Tusnádfalu és Balánbánya nem képviseltette magát. Itt volt a megyei önkormányzat elnöke is, illetve a várost képviselő 9 közgyűlési tag (Szőke Domokos, Antal Attila, Xantus Attila, Sárosi Béla, Csucsi Róbert, Péter Szilárd, Magyari Zoltán, Komsa Sándor és jómagam). A közgyűlés elején az egyesület elnökeként beszámoltam az eddigi folyamatról, a jogi bejegyzésről és a HARVÍZ Rt. alakuló regionális szolgáltató helyzetéről, hiszen a jogi bejegyzés megtörtént, megalakult az igazgatótanács, és a cég két hete el is kezdte a munkát a regionális szolgáltatói státus elérése érdekében. Ezt követően Borboly Csaba a megyei önkormányzat elnöke tájékoztatta a jelenlevőket, hogy 90 millió eurón felüli pályázati keret van előirányozva Hargita megyének a regionális fejlesztési alapból, ami lehívható a társulás által. Arról is szólt, hogy néhány kisebb település, a felcsíki községek egy másik pályázati kiírással is próbálkoznak közös derítőállomás és szennyvízcsatorna megépítésére, illetve a Csicsó, Rákos és Madéfalva községek is külön pályáznak egy másik kiírásnál a szennyvízcsatorna kiépítése érdekében. Kassay János, a HARVÍZ Rt. igazgatótanácsának elnöke pedig vázolta a regionális víz- és csatornabővítéssel kapcsolatos pályázati kiírás helyzetét. A következő lépés és egyben a HARVÍZ részvénytársaság legfontosabb rövid távú célkitűzése a regionális szolgáltató jogosítvány megszerzése. Ön szerint ez mikor valósulhat meg? Regionális szolgáltatói jogosítvány megszerzése esetében nehéz választ adni a határidő-kérdésre, hiszen több tényezőnek és több elvárásnak is meg kell felelnünk ahhoz, hogy ezt a státust megkapjuk. Mindenekelőtt az egyesület és a nemrég létrehozott cég közötti jogviszonyt megalapítani, egyfajta megbízási szerződést létrehozni. Ennek a munkának el is indult a folyamata, hiszen a közgyűlés olyan határozatot hozott, miszerint három hét áll az önkormányzatok és a HARVÍZ Rt. igazgatótanácsának rendelkezésre, hogy áttekintsék a feltételeket arra vonatkozóan, hogy a települések vízszolgáltatóinak vagyona, az aktívumok, a vezetés és a személyzet hogyan kerülhet át a részvénytársaság kezelésébe. Mindezen kérdéseken túl, van még jó néhány törvényes előírás, elvárás, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy regionális szolgáltatóvá váljunk, a szolgáltató-számtól kezdődően a technikai felszereltségig, amelyeket teljesíteni kell. Ez több hónapos tevékenység, minimum 5-6 hónapos előkészületre lesz szükségünk ahhoz, hogy a regionális szolgáltatói minőségre joggal pályázhassunk. Végül még egyszer hangsúlyozom, milyen fontos a regionális szolgáltató megléte, ugyanis e nélkül nem lehet pályázni az Európai Unió kohéziós és strukturális alapjaiból lehívható, meg nem térítendő támogatásokra. folytatás a 2. oldalon

2 KÖZÉRDEKŰ 11. szám, folytatás az 1. oldalról A téma alaposabb tárgyalása érdekében Kassay János ügyvezető elnököt kérdeztük a HARVÍZ Rt. létrehozásáról, az egyesület működési feltételeiről és feladatköréről, a csatlakozó települések sorának bővíthetőségéről, és ennek a bővíthetőségnek a feltételeiről. A félreértések eloszlatására pontosítanám, hogy kettős szintű rendszerről van szó, tehát létezik egy Hargita Víz Egyesület és egy HARVÍZ Rt. A Hargita Víz Egyesület tulajdonképpen az önkormányzatok, önkéntes, szabad döntésen alapuló társulása, a HARVÍZ Rt. pedig maga a szolgáltató. Az egyesület ellenőrzi, monitorizálja a részvénytársaság tevékenységét. A Hargita Víz Egyesület egy civil szervezet, közhasznú társaság, amely a továbbiakban a víz áráról, a fejlesztési politikáról, a szennyvíz- és vízszolgáltatásról fog dönteni. A részvénytársaság egy regionális szolgáltató vállalat szerepét tölti be, és tevékenysége erős önkormányzati kontroll alatt áll. Jelenlegi felépítésében a HARVÍZ Rt. Csíkszereda Megyei Jogú Város, illetve Hargita Megye Önkormányzata tulajdonában van. A tulajdonmegoszlás százalék-arányos, lévén, hogy a városnak volt olyan, nagyobb tőkeképző képessége, ami ezt az arányt indokolja. Nyilván, hogy ez nem zárt jellegű tulajdonforma, társulni lehet, törzstőke-emeléssel lehet szereplőket bevonni, de hangsúlyozom, csak közpénzből származó tőke használatáról lehet szó. Így ez a részvénytáraság nem egy kizárólagosan profit-termelő szervezet, hiszen mindaz, ami nettó jövedelmet jelent, visszafordítjuk a tevékenység fejlesztésére. A Hargita Víz Egyesületbe beléphet bárki, aki kifizeti a tagdíjat, egyetért az egyesület céljaival. Két lényeges pillére van ennek a felépítménynek: egyik, hogy jóval gazdaságosabban tud szolgáltatni a térségben, mintha minden község létrehozná a saját kis szolgáltató cégét, a másik az, hogy az EU-pályázatok által nyújtott finanszírozási lehetőségeket hatékonyabban ki lehet használni. A regionális szolgáltató ügyfélköre kötelezően lakos fölött kell legyen, ahhoz, hogy számottevő pályázási lehetőségekre jogosuljon. A HARVÍZ Rt. már elkezdte munkáját, bár még szükség van további egyeztetésekre, úgy gondolom, pár hónapon belül készen fog állni arra, hogy átvegye a Közüzemek Rt. ilyen jellegű vagyonát, megvásárolja, illetve átvegye a városi közvagyonba tartozó víz- és szennyvízhálózatot, szolgáltatás-nyújtás céljából. Hangsúlyozom, hogy nem csak a város ellátásáról van szó, hanem az egész Csíki-medencéről, sőt már a Gyergyói-medence néhány községéről is. Tölgyes és Borszék már beléptek az egyesületbe, Csíkszentkirály is érdeklődését fejezte ki a társulás iránt. Máris pontosítanék, hogy míg a már létező szolgáltatók magánvagyonát megvásárlással szeretné a HARVÍZ Rt. átvenni, addig a közvagyonba tartozó hálózatok, laborok és egyéb más infrastrukturális összetevők nem kerülhetnek át az Rt. tulajdonába, ezeket koncessziós szerződéssel fogja használatba kapni. Nyilván, haszonbérleti díjat is kell fizetni, és ennek nem mindegy, hogy mekkora az értéke. A lakosság szempontjából semmiképpen, ezért nekünk az a célunk, hogy minél kisebb működtetési költséget kelljen felszámolnunk, és a víz ára a lehető legalacsonyabb maradjon. Nagyon fontos a Közüzemek Rt.-vel való jó együttműködés, a város további közszolgáltatásainak fenntartása érdekében, ezért én úgy látom, nem egy versenyhelyzetről van szó a két szolgáltató között, hanem inkább egy hatékonyságnövelő intézkedésről. A víz- és szennyvízszolgáltatás különválasztásának okai közül az egyik legfontosabb az, hogy a víz egy stratégiai erőforrás, és a vízzel való ellátottság kérdéskörét mindenképpen külön kell kezelni. Minél több forrásból kell táplálnunk a rendszereket, hisz ha véletlenül vízkrízis lépne fel, akkor az ellátottságunk több pilléren kell nyugodjon (itt példaképpen utalnék az idei barcelonai vízhiány esetére). A csatlakozó települések közül kiemelném Szentegyházát, vagy a fentebb már említett településeket, ugyanakkor szándékunkban van a Gyimeseket is bevonni ebben a rendszerbe. Tusnádfürdő viszont már magántőke bevonásával oldotta meg ezt a problémát. Összegzésképpen hangsúlyozom, hogy a hatékonyság nem a szolgáltatás-kör bővítésével, hanem az ügyfelek körének bővítésével érhető el, reményeink szerint így a lakossági vízárat is alacsonyan tarthatjuk. December 16-án kedden ismét közgyűlést tartott a Hargita Víz Egyesület. Napirenden szerepelt Csíkszentkirály és Csíkszépvíz csatlakozási kérelmének elbírálása, amelyet a jelenlevők egyöntetűen elfogadtak, valamint a jelenlevők aláírták a megye számára 90,2 millió eurós végösszegű beruházási terv ún. master-planja szerinti bontást, amelynek értelmében kilenc települési csomópontban kerülne sor a beruházásokra. A január második felére tervezett következő közgyűlésen vitatják meg a Gyergyó-medence településeinek tagfelvételi kérelmét. 2

3 11. szám, KÖZÉRDEKŰ 3 MIT ÉS HOGYAN? Ügyintézés a Város- és területrendezési osztályon Előző lapszámunkban közöltünk két felhívást, amelyek közül az egyik a tömbházak hőszigetelésével volt kapcsolatos, a másik pedig a tömbházak lakrészeinek belső módosításaira vonatkozott. Mindkét közlemény kibocsátója Csíkszereda Önkormányzatának Város- és területrendezési osztálya volt. Az alábbiakban a közlemények tárgyát képező témákkal kapcsolatos szükséges eljárásokat ismertetjük. A tömbházak hőszigetelésére vonatkozó közlemény a tömbházlakók tudomására hozza, hogy a többemeletes lakások hőszigetelésének minimális technikai és urbanisztikai feltételeinek elfogadását rögzítő 201/2007-es önkormányzati határozat értelmében a tömbházak hőszigetelése egyénileg vagy lakószövetségi szinten csak építkezési engedély kiváltásával történhet. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy az engedély nélkül megvalósított munkálatokat az 50/1991-es, módosított és kiegészített, építkezéseket szabályozó törvény kihágásnak minősíti és büntetés alkalmazható. A közlemény felszólítást tartalmaz az érdekeltek felé, hogy a munkálatok megkezdése előtt keressék fel a polgármesteri hivatal Város- és területrendezési osztályát, és kérvényezzék az urbanisztikai bizonylatot, illetve az építkezési engedélyt. Az urbanisztikai osztály képviselője megerősítette, hogy a tömbházak hőszigetelésének a tulajdonképpeni beindításához feltétlenül szükség van az érintett lakástulajdonosi társulás egyhangú döntésére. A tömbházak hőszigetelését lehet az országos hőrehabilitációs programon belül kérvényezni, vagy vállalkozhat rá az illető lakástulajdonosi társulás magánúton is. Az engedélyeztetési folyamat kétlépcsős. Az első szakasz az urbanisztikai bizonylat kiváltására vonatkozik, amelyre a lakástulajdonosi társulás megbízottja kérést tesz le a Város- és területrendezési osztályon. Az urbanisztikai bizonylat a szükséges jogi, gazdasági, műszaki szabályzókról ad tájékoztatást, és a település érvényes rendezési tervét tartja tiszteletben. Bizonylatot bármilyen építkezési engedélyhez kötelező kiváltani. Az engedélyeztetési folyamat második szakasza az urbanisztikai bizonylatban meghatározott jogi, gazdasági, műszaki előírások, szakhatósági jóváhagyások alapján készített tervcsomag engedélyeztetése, vagyis az építkezési engedély kibocsátása. A kérvényezőnek szüksége van egy energetikai tanúsításra is, amely tájékoztatást ad a lakás energetikai tulajdonságairól, ugyanakkor javaslatot tehet az energiamegtakarítás módozataira is (esetünkben a tömbház hőszigetelésénél). Amennyiben a lakástulajdonosi társulás magánúton szándékozik végrehajtani a hőszigetelést, az energetikai tanúsítás kiváltásának költsége a kérvényezőre hárul. Az országos hőrehabilitációs programba foglalt lakótömbök esetében az energetikai audit költségei az államra hárulnak. (Az országos hőrehabilitációs programban részt vevő tömbházak hőszigetelése és arculati rehabilitációja magában foglalja a falak hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, a pince és a tetőtér hőszigetelését, valamint az épülettömb homlokzati felújítását. Szerk. megj.) A tömbházak lakrészeinek belső módosításaival kapcsolatos közlemény a tömbházlakók tudomására hozta, hogy lakásaikban, belső építkezési átalakításokra falkivétel, konyha- és fürdőszoba-nagyobbítások, előszoba összekötése a konyhával vagy a nappalival, erkély egybeépítése a szobákkal csak építkezési engedély kiváltása után kerülhet sor. A közlemény ugyanakkor figyelmeztet, hogy az engedély nélkül megvalósított munkálatokat az 50/1991-es, módosított és kiegészített, építkezéseket szabályozó törvény kihágásnak minősíti és büntetés alkalmazható. A Város- és területrendezési osztály kéri a tömbházlakókat, hogy a munkálatok megkezdése előtt, időben keressék fel a polgármesteri hivatal urbanisztikai szakosztályát, és kérvényezzék az urbanisztikai bizonylatot, illetve az építkezési engedélyt. A szakosztály képviselője elmondta, hogy a belső módosítások esetében is szükséges az urbanisztikai bizonylat és építkezési engedély kiváltása. A bizonylat kiváltására egy típuskérést kell kitölteni, amelyben a kérvényező pontosítja a végrehajtandó módosítást. Az urbanisztikai osztály válasza alapján, a kérvényezőnek saját költségen kell egy statikus mérnökkel a módosításokról tervet készíttetnie, majd az elkészült és benyújtott terv alapján, az építkezési engedély birtokában, végrehajthatja az eltervezett belső módosításokat. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZATAIBÓL Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete november 28-án soros ülést tartott. 178-as Határozat a 2008-es évi költségvetést jóváhagyó 2008/1-es számú határozat módosításának és kiegészítésének jóváhagyására 179-es Határozat a város önrésze biztosításának A városi hőenergiaellátási rendszer teljes rehabilitációja megnevezésű beruházás II. szakasza megvalósításának érdekében 180-as Határozat a társadalmi kirekesztés ellen hozott intézkedéseket jóváhagyó 2004/51-es számú határozat módosításának 181-es Határozat 2009-es évi adókat, illetékeket, valamint különleges illetékeket jóváhagyó, 2008/80-as számú határozat kiegészítésének és módosításának jóváhagyására 182-es Határozat az alintézmények, valamint a polgármester szakapparátusa organigrammája módosításának november 1., illetve december 15-i kezdettel 183-as Határozat a Lakóhazak hőrehabilitációja program keretében a Fűzfa utca 7 A, B tömbház megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó 2007/159-es számú határozat módosításának 184-es Határozat a Lakóhazak hőrehabilitációja program keretében a Fűzfa utca 11 A, B tömbház megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó 2007/160-as számú határozat módosításának 185-ös Határozat a Lakóhazak hőrehabilitációja program keretében a Fűzfa utca 9 A, B tömbház megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó 2007/161-es számú határozat módosításának 186-os Határozat a Lakóhazak hőrehabilitációja program keretében a Fűzfa utca 1 A, B tömbház megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó 2007/162-es számú határozat módosításának folytatás a 4. oldalon

4 KÖZÉRDEKŰ 11. szám, folytatás a 3. oldalról 187-es Határozat A Márton Áron és Segítő Mária Gimnáziumok korszerűsítése és felszerelése megnevezésű projekt megvalósítási költségeinek 188-as Határozat A Nagy István Művészeti Szakközépiskola sportterme külső munkálatai megnevezésű beruházás jóváhagyására 189-es Határozat Csíkszereda városnak az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társuláshoz alapító tagként történő csatlakozásának, valamint a társulás alapító okirat- és alapszabályzat-tervezete jóváhagyására 190-es Határozat egy terület biztosításának egy elosztóállomás létrehozása, valamint a nagyméretű hulladékok gyűjtésének biztosítása érdekében a Hargita és Kovászna megyék integrált hulladékkezelési programja keretén belül. 191-es Határozat a taxi rendszerű tevékenységek szervezési szabályzatára vonatkozó 2008/65-ös számú határozat III. fejezete módosításának 192-es Határozat a motoros szánokkal a hargitafürdői közutakon történő közlekedést megtiltó 2006/192-es számú határozat 1. és 3. szakaszai módosításának 193-as Határozat az utólag módosított és kiegészített, az önkormányzati képviselőknek a város közigazgatási területéhez tartozó tanügyi egységek vezetőtanácsába való részvételét jóváhagyó 2005/18-as számú határozat mellékletének módosítására 194-es Határozat a városi parkolók használati szabályzatának a jóváhagyására 195-ös Határozat a tilosban parkoló járművek lezárására, elszállítására, tárolására és kiváltására vonatkozó szabályzat jóváhagyására 196-os Határozat a Kopacz Nándor és Kopacz Ildikó által a városnak felkínált adomány elfogadásának a jóváhagyására 197-es Határozat a város magánterületén található Decemberi Forradalom sz.n. cím alatti terület nyílt árverés során történő haszonbérbe adásának a jóváhagyására 198-as Határozat a Márton Áron Gimnázium épülete, valamint a hozzá tartozó tanulmányi ház és területnek az 1. sz. Római Katolikus Plébániától történő bérlése jóváhagyására. 199-es Határozat a Márton Áron utca 80 sz. alatti Márton Áron Elméleti Gimnáziumhoz tartozó udvar rendeltetésű terület haszonbérbe vevésének jóváhagyására az 1. sz. Római Katolikus Plébániától 200-as Határozat a Hargita Bányavállalattól átvett bizonyos ingatlanoknak az állam közvagyonából a város közvagyonába és a helyi önkormányzat ügykezelésébe való áthelyezésének. 201-es számú Határozat a város lakosságának referendum keretében történő megkérdezésének a Székelyföld Autonómiája kezdeményezés értelmében történő megyehatár-módosítással kapcsolatban ÚJ TELEPHELYÉNEK HIVATALOS ÁTADÁSÁVAL ÜNNEPELTE TIZEDIK SZÜLETÉSNAPJÁT A WABERER S ROMÁNIA Wáberer György, Európa harmadik legnagyobb szállítási vállalatának, a Waberers Holding Zrt.-nek tulajdonosa jelenlétében adták át hivatalosan december 12-én a Waberer s Csoport Románia új, csíkszeredai telephelyét. Az idei év legnagyobb beruházását a Hargita utcában, az eddigi ideiglenes parkoló helyén valósították meg. Köszöntőbeszédében Wáberer György rekordteljesítményként értékelte, hogy sikerült európai szintű telephelyet létesíteniük Csíkszeredában. Elmondta, 2007-ben fogalmazódott meg a létesítmény gondolata, hisz tíz év alatt a cégcsoport romániai részlege jelentős fejlődésen ment át, 410 kamionnal és több mint 3,5 millió eurós beruházással gyarapodott. Köszönetet mondott a helyi önkormányzatnak, a beruházást kivitelező cégeknek, munkatársainak pedig azt kívánta, érezzék jól magukat az új székhelyen. Városunk polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán megköszönte a tulajdonos döntését, hogy Csíkszeredát választotta a beruházás helyszínéül, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Waberer s Románia a város egyik legjelentősebb cége, mind foglalkoztatás, mind az üzleti forgalom szempontjából. Ez pedig komparatív előnyt jelent a csíkszeredaiak számára, de azon befektetők számára is, akik a jövőben itt szeretnének megtelepedni, ugyanis ez a szállítmányozó cég a legjobb helyen és a legjobb díjszabásokkal segítheti majd munkájukat. Mindannyian büszkék lehetünk erre a beruházásra fogalmazott az elöljáró. Tánczos Barna szállításügyi államtitkár azokról a jövőbeli beruházásokról beszélt, melyek segítségével a Waberer s és a hozzá hasonló cégek valóban európai szintű körülmények között tudják a munkájukat végezni. Szólt a Brassót Szászrégennel összekötő út modernizációjáról, mely 2009 márciusában kezdődik, illetve reményét fejezte ki, hogy sikerül egy hálónak is nevezhető beruházást elindítani, amely a Székelyföldet köti össze az Európai Unió autópálya-hálózatával. Ha a hosszú távú tervekben szereplő feladatokat teljesíteni tudjuk, azok a befektetők, akik Székelyföldet választják, élvezhetik majd az európai színvonalú infrastruktúra előnyeit jegyezte meg az államtitkár. Kristály Péter, a csíkszeredai Waberer s Csoport igazgatója miután megköszönte a tulajdonos bizalmát, az önkormányzat segítségét és a munkatársak támogatását, felkérte Marján Miklóst, a BILK Logisztikai Rt. vezérigazgatóját a szalagvágásra. A hivatalos átadás után a házigazdák körbevezették a meghívottakat a mintegy három hektáros területen kialakított egységeken. A jelenlevők megtekinthették a garázst, a karbantartó műhelyt, az autómosót, majd az irodaházba érkeztek vissza, ahol állófogadással folytatódott e jelentős esemény. Wáberer György lapunk kérdésére felidézte a tíz évvel ezelőtti indulás pillanatát, amikor a Somitco nevű cég két kamionnal megkezdte tevékenységét, és amely 2000-től már a Waberer s Holding Zrt. leányvállalataként működött. A romániai cégcsoporttal való tízéves együttműködés ideje alatt kialakult szakmai hátterek, emberi kapcsolatok, illetve az ezekkel kapcsolatos kedvező tapasztalatok alapozták meg ezt a beruházást. Az 5 milliárd forint, azaz közel 18 millió euró nagyságrendű befektetés is bizonyítja, hogy megbízunk kollégáinkban, akik hatékonyan tudják a rájuk bízott feladatokat teljesíteni fogalmazott a tulajdonos. A várossal való együttműködés terén is elégedetten nyilatkozott Wáberer folytatás a 6. oldalon 4

5 11. szám, KRÓNIKA November 15. Mesevetélkedő * Csíkszeredaiak mellett a madarasi és csíkszentdomokosi általános iskolák II-IV. osztályos kisdiákjai népesítették be a megyeszékhelyen a Nagy Imre Általános Iskola tornatermét, ahol a nagyváradi kezdeményezésre évente sorra kerülő mesevetélkedő körzeti szakasza zajlott. Négy Lázár Ervin-mese rövid részleteit, szövegének pontos ismeretét és alapos megértését, lényeglátást, és nem utolsósorban együttdolgozást, csapatszellemet igényeltek azok a feladatok, amelyeket az egyenként négyfős csapatoknak meg kellett oldaniuk - mondta Nagy Annamária, a körzeti vetélkedőt megszervező csíkszeredai tanítónő. Harmincöt csapat versenyzett szombaton Csíkszeredában, közülük 24 jutott tovább az újabb körzeti szakaszra. November 19. Megbeszélés az amerikai követségi képviselővel * Csíkszeredába látogatott Stephen Ruken, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége politikai osztályának képviselője. Az amerikai diplomatát fogadta a városházán Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke, valamint Magyari Zoltán, a helyi önkormányzati testület költségvetési bizottságának elnöke. A vendéglátók tájékoztatták a küldöttet Székelyföld sajátos gazdasági helyzetéről, a gazdasági válság lehetséges hatásairól, valamint az etnikai viszonyokról. A küldött nagy érdeklődéssel fogadta a beszámolót, elmondta, önkéntelenül is összehasonlítja a két ország gazdasági és etnikai helyzetét. November Kulturális programon * Műtermeket és nyomdát keresett fel csíkszeredai látogatása során Bajtai Erzsébet, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetének, Füzes Oszkárnak a felesége. A november közötti csíkszeredai látogatása során felkereste Márton Árpád, Botár László és Részegh Botond képzőművészek műtermeit, valamint megtekintette Botár László csíkszentkirályi állandó kiállítását. Továbbá elbeszélgetett a Pallas-Akadémia Könyvkiadó munkaközösségével, találkozott Szász Istvánnal és Máriával, a borospataki skanzen tulajdonosaival, és megtekintette a csíkszeredai új Gutenberg Nyomda üzemét. 5 MI TÖRTÉNT NOVEMBER-DECEMBERÉBEN A VÁROSBAN? CSÍKSZEREDAI ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA November 22. Elköltözött a művészeti népiskola * Folyamatosan költöznek a Hargita Megyei Művészeti Népiskola csíkszeredai szakosztályai az eddig számukra helyet adó, az örökösök által visszaigényelt Petőfi utcai ingatlanból a Gál Sándor utcában vásárolt új épületbe. Péter Csaba, az intézmény igazgatója szerint régóta kering a városban a hír, hogy ki kell költözzünk a Petőfi utcai ingatlanból, mivel a volt tulajdonos örökösei visszaigényelték az épületet. Ezért aztán a megyei tanács a Gál Sándor utcában még az év elején megvásárolt egy irodaházat, melyet adminisztrálásukra bízott. Így végre van, ahová áttelepíteni a szakosztályokat, még mielőtt bérszerződésre kényszerítenék őket az eddig általuk használt épület örökösei. Az iskola már hetekkel korábban megkezdte a hurcolkodást, folyamatosan költözik, anélkül, hogy az oktatás menetét megzavarná az áttelepedés. Decemberre a népiskola valamennyi szakágazata az új épületben folytathatja tevékenységét. November 23. Pusztinaiak voltak a VIII. Csángó Nap díszvendégei * Nyolcadik alkalommal látta vendégül a VIII. Csángó Nap Csíkszeredában elnevezésű rendezvénysorozat a moldvai magyarságot szerető érdeklődőket a Szakszervezetek Művelődési Házának márványtermében. A Hargita Megyei Kulturális Központ társszervezők és támogatók segítségével úgy állította össze a Csángó Nap programját, hogy a pusztinaiak kerültek előtérbe. A megnyitót követően megtekinthettük a kulturális központ szervezésében megtartott pusztinai fotótábor anyagát, amelyet a Látjuk a csángó valóságot, vagy csak nézzük? Iancu Laurától kölcsönzött idézettel hirdetett meg. Előadás hangzott el a csángómagyar történelem dokumentumait közreadó könyvsorozat szerkesztőjével, felléptek a Csíkszeredában tanuló csángó diákok és a Borsika gyermek-néptáncegyüttes. Végül A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája címmel hallhatunk különleges előadást a pusztinai Nyisztor Tinka néprajzkutatótól. November 25. Elkezdődött a síszezon * A korai havazás következtében Hargita megye sípályáin mozgalmassá vált az élet. Mind Hargitafürdőn, mind a Madarasi Hargitán található pályák üzemeltetői felkészülten várták a sízni vágyókat. A síelés költségei a tavalyi árakhoz képest egyelőre nem sokat változtak. Mindkét üdülőhelyen egy teljes sífelszerelés (síléc, bakancs, síbot) egynapos kölcsönzése 25 lejbe kerül. Hargitafürdőn a hóréteg cm, a Csipikepályán a napijegy (9-17 óra között) 30 lejbe, a felvonó egyszeri használata 2 lejbe kerül. A Kossuth-pályán a napijegy 50 lej, körönként pedig 4 lejt kell fizetni. A Miklós-pálya napidíja (10-16 óra között) 25 lej, a felvonó 1,5 lej. Hargitafürdőn idéntől az újonnan kiépített biatlonpálya is használható. Az üdülőhelyre Csíkszeredából hétfőn, szerdán és pénteken indulnak járatok. November 26. Ünnepi díszbe öltözött Csíkszereda * A megyeszékhely központjában, a Majláth Gusztáv Károly téren megkezdték az adventi koszorú felállítását. Antal Attila alpolgármester elmondta, advent első vasárnapján, ünnepélyes keretek között kívánják meggyújtani az első gyertyát a koszorún, erre az alkalomra meghívták az egyházak képviselőit is. Idén 25 ezer lejt költ a polgármesteri hivatal a város ünnepi díszítésére, ebből a pénzből megjavítják a tavalyi díszeket, és újakat is vásárolnak. A Majláth Gusztáv Károly téren áll a város karácsonyfája is, amelyet minden évben valamelyik csíkszeredai közbirtokosság ajánl fel a város számára. Idén a zsögödi közbirtokosság ajándéka díszíti a városközpontot. November XI. Erdélyi Prímások Találkozója * A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes szervezésében megtartották a XI. Erdélyi Prímások kétnapos találkozóját a csíkszeredai Városi Művelődési Házban. A rendezvénysorozat első napja az In memoriam Zerkula János című, Ádám Gyula fotókiállításával kezdődött, utána a Zerkula-emlékműsoron gyimesi zenészek és énekesek léptek fel, valamint a Liszt Ferenc Zeneakadémia népzene tanszékének növendéke, Török Tilla, ezt hajnalig tartó táncház követte. Másnap este gálaműsor és újabb hajnalig tartó táncház várta a népzene- és néptánckedvelőket, amely pontot tett a prímástalálkozó végére. December 5. Nem tankönyvízű fizika * A Magyar Nukleáris Társaság egy éve pályázatot hirdetett Teller Ede születése 100. évfordulójának megünneplésére. Céljuk Teller Ede tudományos és közéleti munkásságának, ellentmondásos személyiségének megismertetése volt, valamint az, hogy a folytatás a 6. oldalon

6 KRÓNIKA KÖZÉRDEKŰ 11. szám, folytatás az 5. oldalról fiatalok a fizikában ne kötelezően előírt, megtanulandó, unalmas képlethalmazt lássanak, hanem ismerjék fel a fizika hasznát és szükségességét a mindennapi életben. Összesen 22 iskola jelentkezett a pályázatra, a Márton Áron Gimnáziumon kívül csak az aradi Csíki Gergely Szakközépiskola volt határon kívüli. A pályamunkát októberben küldték el, de a rendezvényekről idejében értesítették a zsűrit (a pályázat előírásainak megfelelően). A fotókat, filmfelvételeket tartalmazó pályázatot a zsűri harmadik díjra érdemesnek ítélte. Ezenkívül a Márton Áron Gimnázium pályázata elnyerte a SIF Alapítvány különdíját is. Mindkét díj száz-százezer forint jutalommal jár, amelyet az iskolában a fizika oktatásának fejlesztésére fordíthatnak. A díjakat a Magyar Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlésén adták át Budapesten. A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumot az ünnepségen Halász Gyöngyi fizikatanárnő, programkoordinátor, valamint Varga László igazgató képviselte. Zeneszóra jött a Mikulás * Első alkalommal rendezett zenés Mikulás-járást Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. A rendezvénynek sikere volt, sok gyerek tapsolt a Role együttesnek, és örvendett a Mikulás által osztogatott szaloncukornak. Antal Attila alpolgármester elmondta, hogy a karácsonyváró hangulatot szeretnék fokozni karácsonyi vásárral, amelyet szintén első alkalommal tartanak a városban. Az árusok bódéit a Tulipán Áruházzal szemben, a volt mozi elé építik fel. December 8. Mérget a rágcsálóknak! * A megyeszékhely minden szegletét érinteni fogja az indítványozó polgármesteri hivatal elképzelése szerint az a kezdeményezés, ami a rágcsálók irtására rajtolt. Pál Tamás, a polgármesteri hivatal illetékes szakfelügyelője elmondta, főpróbának szánják a 14 ezer lejes irtást. Akkor lesz sikeres a kezdeményezésünk, ha a lakószövetségek, a cégek és a magánházak tulajdonosai is bekapcsolódnak érvelt Pál, aki úgy tudja, a városban eddig nem volt közterületekre kiterjedő akció, csupán egyes lakószövetségek kérésére szerveztek patkányirtást. A városban leginkább a Jégpálya negyed környékén, a Gyermek sétányon és a központi zónában szaporodtak el a rágcsálók, melyek a tél közeledtével melegebb lyukakat keresnek vélik a hozzáértők. A mérget negyvenöt szeméttárolóba, illetve a tömbházak közelében lévő kukák mellé helyezik ki. (az összeállítás a Csíki Hírlap és a Hargita Népe napilapok nyomán készült) RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS December hatodikán, szombaton hunyt el Sinka Tibor, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes személyzeti felelőse. Sinka Tibor a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes által létrehozott örök népzenei értékeink megmentését, generációs átmentését szolgáló Prímástalálkozók szervezésének egyik nehezen pótolható alapembere volt. A Hargita Megyei Roma Szövetség alelnökeként szívvellélekkel és sikerrel képviselte a közösség, valamint a roma gyermekek nevelésének, továbbtanulási lehetőségeinek ügyét. Korai halála mindannyiunkat megfosztott attól a biztonságérzettől, amelyet munkájából, szakmai tapasztalatából, példaértékű emberségéből meríthettünk. A család és a szakma gyászában osztozik Csíkszereda Megyei Jogú Város vezetősége és munkaközössége. folytatás a 4. oldalról György: Az építkezés alatt is azt éreztük, hogy mindent megkaptunk ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban tudjuk megvalósítani terveinket. A kölcsönösség jegyében pedig közel 700 munkahelyet teremtettünk, ezért gondoljuk, hogy a város és a környező falvak számára is sokat jelent, hogy itt vagyunk. A jövőre vonatkozó kérdésünk kapcsán a szállítmányozó cég vezetője kifejtette: Románia dinamikusan fejlődik, a GDP növekedés messze meghaladja az Európai Uniós átlagot, ugyanis a volt szocialista országokban a gazdasági növekedés üteme még mindig nagyobb lesz, mint Európa más országaiban. Természetesen számolnak a várható gazdasági recesszióval is tudtuk meg a tulajdonostól. A szállítmányozást nagyon érzékenyen érinti a válság, hiszen 1%-os GDP csökkenés 2%-os logisztikai bevételkiesést jelent. Éppen ezért pesszimistábban látjuk a világot, óvatosabbak vagyunk, sokkal több intézkedést teszünk arra vonatkozóan, hogy átvészeljük az előttünk álló válságot fogalmazott Wáberer. MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK A CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATALNÁL MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK Lóránth László Sümegi György Nagy István című monográfiája 65 lej. Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története 120 lej (10 példány fölött pedig 100 lej). Sövér Elek (emlékkiadvány) 30 lej. A Nagy István Emlékülés keretében elhangzott előadások anyaga a Pallas-Akadémia gondozásában jelent meg ára: 10 lej. A mi Nagy Imrénk Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 25 lej. Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Ára: 65 lej. Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története Ára: 20 lej. Kristó Tibor: A riporter megtér. Ára: 20 lej. Barabási Albert-László: Behálózva. Ára: 35 lej Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 131-es iroda Telefon: , fax: , 6

7 CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA 11. szám, VÁROSHÁZA KÖZÉRDEKŰ SZÜLETÉSEK Domokos Csongor Tankó Nóra Karácson Bernadett Dascălu Bianca Vass Eszter Gábor Előd Biró Szabolcs Gothárd Eszter Bátonyi Bendegúz Török Éva Gál Szidónia Paliştan Raul-Andrei Csoti Júlia Pál Dániel Balog Tihamér-Balázs Ábrahám Ákos Maxim Bianca-Maria Csordás-Lőrincz Benedek Szentes Eduard Gál Apor ANYAKÖNYV NOVEMBER ELHALÁLOZÁSOK Császár Ferenc-János Bors Andrei Karda Rozalia Szőcs Magdolna Tyukodi Eva-Ildicou Tanko Emeric Burlacu Ioan Nyika Iuliu Fülöp István Patay Mária Tatar Mária Varga Ştefan Kovács Gizella Csáka Ludovic Szakács Zoltán Borcsa Vinţenţiu Fülöp Árpád Horváth Mária Puşcaş Maria Kevély Árpád-Grigorie Mester Lia Papp Carol-Petru Kászoni Elisabeta Tamas Jolanda Gál Iuliana Tankó Carol HÁZASSÁGKÖTÉSEK Váncsa László-Lóránt Mag Adél- Kinga Császár István Petres Tünde-Márta Benes Szilárd Elekes Julia Iordache Adrian Corduneanu Oana Lukács László Müller-Kacsó Márta Szőcs Albert Tamás Ibolya Salamon Zsolt Tankó Beáta Lajos Kálmán Ladó Anna Borbély Róbert Veres Katalin AZ ELSŐ GYERTYA MEGGYÚJTÁSA AZ ADVENTI KOSZORÚN Csíkszereda Polgármesteri Hivatala idén is felállíttatta a Majláth Gusztáv Károly téren, a Tulipán Áruház előtt a város adventi koszorúját, valamint karácsonyfáját. Advent első vasárnapján, november 30-án került sor az első gyertya ünnepélyes meggyújtására az adventi koszorún, ugyanekkor gyúltak ki először a város karácsonyfájának fényei is. Az óriási adventi koszorút a városi kertészet munkatársai készítették el idén is, a város karácsonyfáját a Csíkzsögödi Közbirtokosság adományozta. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Csíkzsögödi Közbirtokosságnak az adományért. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezzel az eseménnyel hagyományt kíván teremteni, mely szerint a város központjában is megjelenítjük az advent kezdetének szimbólumát. SEBO EGYÜTTES Lemezbemutató LÁZÁR ERVIN Erdei dalnokverseny A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL január 23., péntek / óra / Csíki Játékszín nagyterme Belépőjegy ára: 5,00 lej SEBő FERENC ének, tekerőlant, gitár BARVICH IVÁN tárogató, bolgár kaval, pánsíp, dvojnica, csellótambura, brácstambura PERGER LÁSZLÓ prímtambura, bolgár tambura, gitár Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj KÖNYVBEMUTATÓ január 22. / csütörtök / óra Csíkszeredai Városháza gyűlésterme SZERVEZő XII. KARÁCSONYFA-DÍSZÍTŐ VERSENY Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala december 12-én szervezte meg az immár tradicionális Karácsonyfa-díszítő versenyt. A rendezvényre a Tulipán Áruház előtt került sor, a Majláth Gusztáv Károly téren. A hagyományos vetélkedőre idén városunk 11 általános iskolájának fős csapata nevezett be. A résztvevőknek a rendelkezésükre bocsátott fenyőfát saját készítésű díszekkel kellett ékíteniük. Alapkövetelmény volt a kreativitás és a felszabadult játékszellem. Az 5 tagból álló zsűrinek ebben az évben is nehéz dolga volt a legszebb fa kiválasztásában. A Hargita Népe és Csíki Hírlap szerkesztőségének két különdíjazottja is volt. A Csíki Hírlap a Xantus János Általános Iskolát Erdőalja, a Hargita Népe pedig a József Attila Általános Iskolát (Testvériség sugárúti) díjazta. Bár a vetélkedő jellege szerint a versenyszellem megnyilvánulása volt, a rendezők az ünnepi hangulat kiemelésére igyekeztek minden egyes résztvevő számára emlékezetessé tenni az eseményt. Ily módon, az idén is minden csapattag ajándékcsomagban részesült a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltsége és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala jóvoltából. A csomagok játékokat, könyveket és édességeket tartalmaztak. A rendezvény támogatói: a Csíkzsögödi Közbirtokosság, a Merkúr és a Tulipán áruházak voltak. A zsűri eredményhirdetése után a díjazás következett: I. helyezett a Petőfi Sándor Általános Iskola II. helyezett a József Attila Általános Iskola III. helyezett pedig a Nagy István művészeti szakközépiskola csapata volt. A rendezvény után az ünnepi díszbe öltözött fák a szociális központba, illetve a Városházára kerültek. 7

8 BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK A TAPLOCA- ÖVEZET NAGY FONTOSSÁGÚ FEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSA A megyeszékhely északi városrészének csatornázási munkálatai befejezéséhez szükséges berendezések hivatalos átvételére került sor december 2-án. Az átvételező bizottság Szőke Domokos alpolgármester, Bíró József önkormányzati képviselő, Páll Árpád, a Közüzemek technikai igazgatója, valamint Orbán Rozália, a beruházási és közbeszerzési osztály vezetője ellenőrizte a már villamos hálózathoz csatlakoztatott két, a Rét utcai és a Lukoil benzinkút melletti átemelő berendezés működését, melyek segítségével ezen városrész házainak szennyvize is a városi hálózatba kerül. Ravasz Sándor, a kivitelező cég igazgatója elmondta, hogy a taplocai borvízforrás közelében lévő kisebb átemelő, a Rét és a Patak utcák alsó részeit szolgálja ki. A töltőállomás mellett pedig dupla, kétkamrás átemelőt alakítottak ki. A szerkezet egyik részében három szivattyút helyeztek el, amelyek biztosítják a szennyvíz átjuttatását a városi hálózatba. A másik kamra átmeneti tárolóként használható abban az esetben, ha áramkiesés miatt leállnak a szivattyúk. Mint ismeretes, az elmúlt hónapokban a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése során két gerincvezetéket fektettek le, az egyik a Taploca utcán halad végig, a másik pedig a Rét utcát köti össze a Nagyrét utcával. Ez utóbbi vezetéket az út alatti átvezetéssel sikerült összekötni a városi hálózattal. Megtörtént továbbá a mellékutcák bekötése az új hálózatba, a kivitelező mindenhol a telekhatárokig vitte a csatornázást. Ezt követően már a Közüzemek végzi el a szerződéskötés után a lakóházak rendszerre való csatlakoztatását. A taplocai szennyvíz-hálózat hossza a bekötésekkel együtt megközelíti 20 km-t, a beruházás összértéke közel egy millió euró. A jövő év elejére tervezett munkálatok a Tanorok, a Jókai Mór és a Lázár utcák bekötése elvégzésével teljesednek ki az északi városrész csatornázási munkálatai. JULIANUS DÍJÁTADÁS A csíkszeredai református templomban került sor december 6-án a Julianus Alapítvány díjátadási ünnepségre. Az idén a Julianus Alapítvány Kuratóriuma a magyarság és a magyar nyelv megőrzése szolgálatában kiemelkedő eredményeket elért személyiségeket tüntette ki. A díjátadás előtt Boros Károly római katolikus főesperes és Szatmári Szilád református lelkész szólt az egybegyűltekhez, majd Beder Tibor, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Az elismerést elsőként Lohisznky Loránd marosvásárhelyi színművész vehette át. Továbbá kitüntették: Páter Jáki Sándor Teodóz győri bencés atyát, a csángó magyarság fennmaradási harcának fő képviselőjét és dr. Raffay Ernő budapesti történészt, valamint Koltay Gábor filmrendezőt. További díjazottak: Muzsnay Árpád az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, valamint Vekerdi József Széchenyi-díjas nyelvész, az Országos Széchényi Könyvtár Bibliothecarius Emeritus címmel kitüntetettje. BEMUTATKOZOTT A BOOKART KIADÓ Újabb kulturális esemény helyszíne volt a csíkszeredai Városháza. December 11-én a csíkszeredai Bookart Könyvkiadó bemutatkozására került sor a Városháza dísztermében. Jelen volt a kiadó igazgatója, Hajdú Áron, valamint a meghívott szerzők: Tánczos Vilmos, Bakó Rozi, Kovács András FEJLÉC 11. szám, KÖZÉRDEKŰ Ferenc, Láng Zsolt. Bemutatásra került: Tánczos Vilmos Elejtett szavak, Dieter Schlesak Capesius, az auschwitzi patikus, Kövi Sára Balettka című könyve, valamint az Erdélyi létlap című kötet. A Bookart Kiadót Hajdú Áron alapította 2004-ben, azzal a céllal, hogy a könyvkiadás legnemesebb hagyományait követve, de nem riadva vissza a merész kísérletezéstől sem: izgalmas, friss illatú könyveket adjon ki szakítva az általános és kényelmes gyakorlattal, nem közalapítványok támogatásával, hanem magánvállalkozásban. A Kiadó jelszava: minőség, minden áron! Elsősorban erdélyi szerzők műveit szeretné emlékezetes könyvtárgyként az olvasók kezébe adni, erdélyi írók, költők, művészek alkotásait, és nem csupán magyar szerzőkét, hanem németekét, románokét is, átgondolt, nagy műgonddal készült magyar fordításban. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A MANÓ TANODÁBAN December kilencedikén Antal Attila alpolgármester és Péterfi Attila Csongor önkormányzati képviselő szülői értekezleten vett részt a Xantus János iskolához tartozó Manó Tanodában. Az intézményben fogyatékos gyerekeket, fiatalokat oktatnak szakképzett pszichopedagógusok. A Manó Tanodában 11 gyerekkel működik óvodáscsoport és 12 gyermekkel iskoláscsoport. Elsősorban Down-kóros, de más fogyatékkal élők is foglalkoztatásban, illetve oktatásban részesülnek ebben az iskolában. A bővített szülői értekezletre azért került sor, mert a szülők, illetve a munkaközösség szeretett volna beszámolni az önkormányzatnak és a tanfelügyelőségnek az eddigi munkáról, illetve az egyre bővülő intézmény jövőbeli finanszírozásáról is szó esett. A megbeszélésen jelen lévő Bondor István főtanfelügyelő ígéretet tett, hogy az idén még sor kerül iskolabútor-támogatásra, és a gyermekek szállítására is a megoldást kívánnak találni. Minden kedves olvasónknak, városunk minden lakójának áldott karácsonyt és boldog új évet kíván a Csíkszereda! Cs í k s z e r e d a, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Kiadja Csíkszereda Megyei Jogú Város Vár tér 1. szám, Telefon: Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Fekete-Kászoni Rita, Ferenczy Krisztina, Sándor Elemér; Korrektúra: Prigye Kinga; Nyomdai munkálatok: Al u t u s Rt. 8

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács 2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Kezdődik a próbaérettségi 2 Csatószegen ülésezett a megyei tanács 3 A disznóvisítástól 10 a bőségasztalig

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. ragadozók martaléka jelentősen csökkenhetnek a Miskolci állatkert és kultúrpark takarmányozási. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. ragadozók martaléka jelentősen csökkenhetnek a Miskolci állatkert és kultúrpark takarmányozási. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban marad a sátor a selyemréti strandfürdő március 18-tól tervezett sátorbontását csak április 2-án kezdik meg. krónika

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek

Részletesebben

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Védelem alatt a Duna-parti fasor ingyenes kiadvány A város önkormányzatának havilapja X. évfolyam 1. szám 2009. január Védelem alatt a Duna-parti fasor Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti

Részletesebben

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa Dolgozzunk együtt! K ezdjem a legnagyobb hírrel: örömmel közölhetem, elkészült a Bányai János Műszaki Kollégium udvarán

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. KésZenlét a tél előtt. bevetésre készek az ave Miskolc. a város 4. oldal

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. KésZenlét a tél előtt. bevetésre készek az ave Miskolc. a város 4. oldal A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban sikeres Kútfúrás befejeződött a tervezett geotermikus rendszer első kistokaji visszasajtoló kútjának a fúrása. a

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám Átveszi a város a színházakat Megegyezés született Eger és a Heves Megyei Önkormányzat között, ezt a szándékot

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 Krónika ÜNNEPÉLYES BIZONYÍTVÁNY ÁTADÁS A hagyományoknak megfelelõen, ünnepélyes keretek között vették

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. december 23. I. évfolyam 19. szám KÖVETKEZÕ SZÁMUNK 2006. JANUÁR 6-ÁN, PÉNTEKEN JELENIK MEG. Tisztelt Makói és Térségi olvasók! ASzenteste elõtti napokban

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben