Az áruszállítás menedzsmentje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az áruszállítás menedzsmentje"

Átírás

1 Az áruszállítás menedzsmentje

2 Az áruszállítási rendszerek feladatai Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtı lánc résztvevıi között ill. egy vállalat különbözı telephelyei között.

3 Az áruszállítási rendszerek Értékteremtı lánc: feladatai Kitermelés helye feldolgozás gyártás értékesítés végfelhasználó hulladék

4 Az áruszállítási rendszerek feladatai Gazdálkodó szervezetek szempontjából: a vállalat külsı anyagáramlási kapcsolatait valósítja meg beszállítók VÁLLALAT vevık

5 Az áruszállítási rendszerek feladatai Logisztikai szemléletmódban: az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információáramlás megvalósítása a logisztikai láncokban, vagyis az egyes mikrologisztikai rendszerek között.

6 Az áruszállítási feladatok fıbb jellemzıit meghatározó tényezık: MIT: a szállításra kerülı áruk ill. szállítandó egységek jellemzıi MENNYIT: az egyszerre szállítandó áru mennyisége a küldemény nagysága HONNAN, HOVÁ: a feladási és leadási helyek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése (szállítási távolság) MILYEN GYAKRAN: a szállítási feladatok rendszeressége, gyakorisága MIKOR: a szállítások idıpontjával ill. idıtartamával kapcsolatos korlátok, kötöttségek (idıablak: legkorábbi kezdési, befejezési, és legkésıbbi kezdési és befej. idıpont

7 A szállításra kerülı áruk fıbb csoportba sorolása Az áruk jellemzése árukezelési szempontból (RST foly. szempontjából) Fıbb árucsoportok: Darabáruk Ömlesztett tömegáruk Folyadékok, gázok tartályos jármőben v. csıvezetékben száll. Egyéb áruk, pl. élı állat

8 A szállításra kerülı áruk fıbb csoportba sorolása Darabáruk: szilárd vag szilárd burkolattal rendelkezı áruk, amelyek alakjukat az RST folyamatok során nem vagy csak igen kis mértékben változtatják meg. Egyedileg, vagy egységrakományokká összefogva továbbítható. Fıbb jellemzıi árukezelési szempontból: Tömeg Befoglaló méretek (nagy hosszmérető áruk) Alak: szabályos vagy szabálytalan(problémás lehet)

9 Darabáruk Kezelhetıség szempontjából: Kézzel kezelhetı (max kg) Géppel kezelhetı Alátámasztva, pl. emelıvillával (rakodólapos egységrakomány) Függesztve, pl. daruval kezelhetı áruk Egyéb sajátos tulajdonságok: Idıjárási viszonyokra való érzékenység Mechanikai hatásokra való érzékenység Higiéniai követelmények Gyúlékonyság, robbanékonyság, romlékonyság, mérgezı hatás

10 Ömlesztett tömegáruk Különbözı szemnagyságú részeket tartalmazó, de ált. egynemő anyagok, melyeket rendszerint egyszerre nagy tömegben rendezetlenül, csomagolatlanul szállítanak. Fıbb jellemzıi árukezelési szempontból: Szemcse nagyság, szemcse alak Szemösszetétel: mennyire azonosak a szemcseméretek szemeloszlási görbe Belsı súrlódási szög, kohézió ömleszthetıség, rézsőképzı tulajd. Természetes rézsőszög: kúppalást szöge Nedvességtartalom Súrlódási tényezı különbözı felületeken Idıjárási hatásokra való érzékenység: nyitott ill. fedett kocsis áruk Egyéb tulajdonságok: porképzı, koptató, mérgezı, ragadó, bőzös stb.

11 Veszélyes áruk: Tulajdonságaik révén veszélyeztetik az RST folyamatok során az emberek v. állatok életét, egészségét, és/vagy a környezetre károsan hatnak. Fıbb csoportjai:» Robbanóanyagok» Sőrített gázok» Gyúlékony folyadékok» Gyúlékony szilárd anyagok» Gyújtó hatású» Mérgezı» Radioaktív» Maró» Egyéb veszélyes anyagok

12 Veszélyes áruk: Vasút: COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) Convention concerning International Carriage by Rail Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény RID - Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail Veszélyes áruk vasúti fuvarozásáról szóló Nemzetközi Szabályzat Közút: ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás Légi: IATA (International Air Transport Association) szabályozás: DGR: Dangerous Goods Regulations ICAO (International Civil Aviation Organization) Vízi: IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)

13 Árujellemzık szállítási költség ill. díjszabási szempontból Mérıáru: a nemzetközi forgalomban az áru terjedelmességének mérésére használják, pl. 3 m3, 1 tonna 3 mérıáru Terjedelmes áru: 3 mérınél terjedelmesebbnél pótdíj fizetendı ha 1 mérınél kisebb áru pedig ún. súlydíjas áru Légiforgalomban: 6 dm3/kg felett terjedelmesnek számít pótdíj Értéksőrőség: az áru értékének a térfogatához (tömegéhez) viszonyított aránya

14 Csomagolás és az egységrakomány-képzés Csomagolás: a termékválaszték 98%-a eredeti állapotában nem szállítható, ezért csomagolás szükséges /egyik kiegészítı logisztikai folyamat/ csomagoló eszközök: karton-, fémdoboz, zsák, palack, láda csomagoló anyagok: üveg, papír, fa, fém, mőanyag, textil CSOMAGOLÁS árut védı burkolat csomagolási segédeszközök: kötözı, záró, párnázó anyag, címkék, matricák jejöléstechn. csomagolandó termék csomagolási folyamat fogyasztói csomag csomagolási egység győjtı/szállítói csomag

15 A csomagolás feladata: Védelem: Az áru védelme az RST igénybevételekkel szemben A környezetvédelem az áruval szemben Árukezelési, raktározási szempontból: Könnyő kezelhetıség, megfoghatóság Egymásba rakhatóság Egységes csomagméretek Gépesített ill. automatizált anyagmozgatási, raktározási rendszerek Áruazonosítási, információhordozó szerep Fajta, összetétel, mennyiség, ár Vonalkód, rádiófrekvenciás azonosító Értékesítési, marketing, reklám szerep A csomagolás néma eladó Felhasználói szerep

16 A csomagolás fajtája rendeltetés szerint Fogyasztói: amiben a termék a fogyasztóhoz kerül Győjtı: meghatározott mennyiségő termék v. fogyasztói csomagolás védıburkolata, aminek a célja a kereskedelmi és árukezelési tevékenységek támogatása (10-15 kg) Szállítói: elsısorban szállítási, raktározási funkció Csomagolási elıírások: EU, ISO, CEN, MSz

17 Egységrakományok az áruszállításban: ER: a kisebb mérető és tömegő árukból (csomagokból) összeállított nagyobb tömegő és mérető, géppel kezelhetı, rakodási-szállítási egységek ER képzés elınyei: Árukezelési, rakodási mőveletek számának csökkentése, gépesítése, automatizálása Áruátvételi, árukezelési idık csökkentése Fokozott áruvédelem az RST igénybevételekkel szemben Csomagolási költség megtakarítások Helytakarékos, gépesített tárolási technológiák Dézsmálás elleni fokozottabb védelem ER képzés hátrányai: ER képzı eszközök viszonylag magas beszerzési költsége Csökken az egy jármőben szállítható nettó árutérfogat Az üres ER képzı eszközöket vissza kell szállítani

18 Egységrakományok az áruszállításban: ER képzı eszközök csoportjai: Szállító, tároló ládák, rekeszek, raklap

19 Segédeszköz nélküli egységrakomány-képzés Lényege: áruk befogása egyszerő eszközökkel, pántolással, kötéllel, hevederrel Alkalmazási terület: Az árunak a méretei nem teszik lehetıvé az ER képzést (csövek, rudak) És vagy kis értéksőrőségő áruk, pl. cukorrépa, mezıgazd. termények esetén, mert szállítása a többi módszerrel nem gazdaságos Fıbb elınyei: Jóval olcsóbbak a befogás eszközei, kis beszerzési költség Kisebb a saját tömeg és térfogat, kevesebb a hasznos raktérveszteség Nem kell visszaszállítani ıket Nincsenek javítási, karbantartási költségek Fıbb hátrányai: Nem minden áru szállítható ezen a módon

20 Segédeszköz nélküli egységrakomány-képzés Módszerei: rögzítés nélküli kötésben való összerakás speciális, csak szabályos alakú árukból, pl. tégla 5 ágú spec. szorító villával mozgatható átkötés: sodrony vagy kenderkötél textil vagy mőanyag hevederrel pl. nagy hosszmérető, kör keresztmetszető áruk (gerendák, csövek) emelıdaruval mozgatható kötegelés, pántolás pl. lemezáruból, főrészáruból. Oldalemeléső targoncával, daruval mozg. hálós ER képzés, pl. burgonya, cukorrépa fémkarikák az emelési kötél rögzítésére, ürítés lenti nyitózsinórral rakodószınyeg, zsákos áruk. 4 sarkát függesztik fel

21 Áruk csoportosítása a vasúti árudíjszabás szempontjából Kocsirakományú áruk: a küldemény tömege >5t, ill. az áru továbbításához a szállító jármővet kizárólagos használatra igénybe vették, vagy a kizárólagos jármőhasználatot külön jogszabály írja elı, pl. élıállat Kisáru küldemények: a küldemény tömege <5t, ill. más áruval együtt, győjtıforgalomban ill. expresszáruként (személyvonatokban) továbbítanak

22 A rakományok sík rakodólapon való rögzítésének módjai: ER képzés közben: Kötésben való elhelyezés Csomagrétegek közti tapadóerı növelés Csúszásgátló szınyeg Érdesített felülető csomagolóeszköz (hpl) Speciális ragasztóanyagok (amik kristályosodás után nem hagynak nyomot) Élvédık ER képzés után: Támasztó keretek feltőzése Pántolás acél v. mőanyag szalaggal Karmos fémrögzítık csak hpl csomagolásnál Fóliás burkolások (PET) Nyújtható fólia Zsugorfólia (infravörös/forrólevegıs)

23 Rakodólapos rakományok rögzítése a szállítójármőben Hézag nélküli rakodás (többnyire nem használható) Hézagok kitöltése hosszirányban Párnázó anyagok, üres raklapok Felfújható légpárnák: a mindenkori hézaghoz igazodik Felfújható légpárnák + eltolható válaszfalak, pl. Daberkow rendszerő vasúti kocsik Keresztirányú rögzítı rudak és hevederek Kiékelés, kitámasztás

24 A személy és áruszállítás összehasonlítása: A szállítás tárgya A szállítást kieg. folyamatok Száll. igények idı/térbeni megoszlása Tevezhetıség, Kiszámíthatóság Személy homogén Nincs Decentralizált, diszperz, megoszló Kevésbé jó Áru Inhomogén, különbözıek Rakodási, tárolási feladatok Koncentrált, centralizált Viszonylag jó

25 Az áruszállítások fıbb csoportjai a feladatok megoldásában közremőködık szempontjából: KÖZFORGALMÚ (közhasznú szállítások): [logisztikai szolgáltatók] Fuvarozó (szállító) vállalatok saját jármővekkel Szállítmányozók (speditırök): közvetítıszerepet tölt be a fuvarozó és a fuvaroztató között saját nevükben a megbízójuk helyett kötnek fuvarozási szerzıdést Futár-expressz és csomagküldı, csomagszállító szolgálatok, cégek: Courier-Express-Parcel (CEP) szolgáltatók: jelentıségük nı az elektronikus kereskedelemben

26 Az áruszállítások fıbb csoportjai a feladatok megoldásában közremőködık szempontjából NEM KÖZFORGALMÚ (nem közhasznú) Saját jármővel végzik a szállítást. Okai: Súlyt helyeznek a közvetlen vevı kapcsolatra A gépkocsivezetınek egyéb feladatai is lehetnek, pl. rakodás Reklámhordozó szerepet is betölt a jármő, pl. felirat az autón csökken a részarányuk a szállítás területén

27 Az áruszállítási teljesítések és igények alakulása Közlekedési munkamegosztás (Modal Split) Általános tendencia: közút részarányának növekedése a vasút rovására A közút térnyerésének okai Áruszállítási igények változásai: egyre kisebb készletek miatt gyakrabban kisebb küldemények Küldemények értéke növekszik Nı a szállítási gyakoriság is A fuvaroztatók szempontjából a közút számos elınyt nyújt

28 Az áruszállítási igények növekedése EU prognózis szerint: Szállított termék: 30%-os növekedés Szállítási teljesítmény: 50%-os növekedés

29 Az áruszállítási igények növekedése EU prognózis szerint: Szállított termék: 30%-os növekedés Szállítási teljesítmény: 50%-os növekedés

30 Áruszállítási rendszerek fejlesztésének fı irányai Közlekedési infrastruktúra fejlesztése a páneurópai közlekedési fıfolyosó mentén (IV, V, VII(Duna), X) Kombinált (intermodális) áruszállítás fejlesztése Országos Logisztikai Szolgáltató Központok (OLSzK) hálózatának kiépítése, kialakítása (Mo.-n 11 régióban 13 kp.-ot terveznek) Bp.-en: BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) Soroksár Harbor park (Nagytétény) Csepeli Szabadkikötı Két részbıl állnak: kombi terminálból és logisztikai terminálból

31 Áruszállítási rendszerek fejlesztésének fı irányai I+K (Információs és Kombinációs) rendszerek fejlesztése Jármő és rakományazonosító rendszerek GPS jármő-helyzetmeghatározás Küldemény és jármőkövetés Flottamanagement

32 Az áruszállítási munkamegosztás Magyarországon 1995-ben (a), illetve 2005-ben (b)

33 Szállítási láncok Fogalma: egymással mőszaki és szevezési szempontból összehangolt RST folyamatok sorozata annak érdekében, hogy a feladó és a címzett közötti áruáramlás megvalósuljon Fajtái: Egyszerő (egytagú v. közvetlen) azonos szállítópályán azonos jármővel Összetett (többtagú v. közvetett) több szállítójármővel, különbözı pályákon hagyományos: az árukat rakják át Kombinált: szállítás közben az áru egy intermodális szállítási egységben marad, pl. nagykonténer, ROLA Kombinált szállítási lánc: egy fuvarozási szerzıdés keretében több közlekedési alágazat vesz részt, de az áru egy intermodális egységben marad, pl. konténerben.

34 Közvetlen, egytagú (a) és a közvetett, többtagú (b)

35 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (1)

36 Eas sorozatú magas oldalfalú, nyitott vasúti kocsi

37 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (2)

38 Általános célú (normál) tehergépkocsik (a) nyitott rakfelülettel, (b) vámzáras ponyvával

39 Összehasonlítás: Emissziók (g/tkm) CO 2 NO X CO C X H Y SO 2 KÖZÚT 0,22 3,18 1,58 0,81 0,77 VASÚT 0,05 0,16 0,07 0,05 0,12

40 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (3)

41 Konténerszállító hajó

42 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (4)

43 Személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas repülıgép 1. a fedélzet utasszállító tere, 2. a fedélzet raktere, 3. a fedélzet alatti rakodótér

44 Csıvezetékes áruszállítás: Fı alk. terület: energiahordozók (kıolaj, földgáz) nagy távolságú szállítására Egy egységet képez a szállító pálya és az áru Nagy távolságú szállítás

45 Csıvezetékes áruszállítás: Elınyei: Zárt környezet független az idıjárási, külsı környez. Hatásoktól Nagyfokú megbízhatóság Kisebb a fajlagos üzemeltetési költsége Minimális környezetkárosító hatás

46 Csıvezetékes áruszállítás: Hátrányai: A szállítható áruk köre igen korlátozott Nagy beruházási költség Kevésbé alkalmazkodó képes az igények változásaihoz

47 A kombinált áruszállítási rendszerek fıbb csoportjai

48 A szőken értelmezett huckepack közúti-vasúti szállítási rendszerek fıbb jellemzıi

49 1C típusú, 20 láb (6058mm) hosszú nagykonténer

50 Konténerszállító vasúti kocsi két 1C típusú konténerrel

51 Oldalrakodó berendezéssel felszerelt közúti szerelvény 20 láb hosszú konténerek szállításához és rakodásához

52 Nagykonténerek rakodása konténer - bakdaruval

53 Teleszkópgémes mobil rakodógép szpréderrel felszerelve

54 A közúti és a vasúti szállítójármő kapcsolata ACTS rendszerő konténerek rakodásakor

55 Pótkocsis és nyerges tehergépkocsi alacsony rakfelülető (Ro-La) vasúti kocsin

56 Csereszekrények vasúti kocsira rakodása (a) mobil rakodógéppel, (b) konténer-bakdaruval

57 Nyerges félpótkocsi rakodása bakdaruval, zsebes vasúti kocsiba

58 Nem daruzható nyerges félpótkocsik lengıhidas vasúti kocsikon

59 A vasúti szerelvény összeállítása bimodális rendszerő kombinált szállítás esetén

60 Tengeri Ro-Ro hajó

61 A kombinált áruszállítás termináljai Magyarországon

62 Rakodólapok (a) szabványos mérető, sík fa rakodólap, (b) keretes rakodólap, (c) rácsos konténer (gitterbox)

63 A sík rakodólapos rakományok rögzítése (a) hosszrányú pántolással, (b) hossz- és keresztirányú (vegyes) pántolással

64 Roli típusú kiskonténerek

65 Közepes konténer

66 Logistikbox 1. tetıszerkezet (két üres boksz egymásra helyezését teszi lehetıvé), 2. redınyös homlok- és hátsófal, 3. villazsebek a megfogáshoz, 4. profilok polcok behelyezésére

67 Egyutas (egyszer használatos) rakodólap fóliatekercs kezeléséhez 1. rakodólap, 2. pozdorja homloklemez, 3. fedılemez, 4. keresztmerevítı fenyıléc, 5. keresztmerevítı fenyıléc, 6. élvédı hullámlemez, 7. pántoló szalag

68 A csomagolás és az egységrakomány-képzés kapcsolatrendszere

69 A közúti áruszállítás fıbb szervezési modelljei (a) egyszerő járat, (b) egyszerő ingajárat, (c) bıvített ingajárat, (d) terítı körjárat, (e) győjtı körjárat, (f) vegyes körjárat

70 Integrált járat tervezı rendszer Alkalmazási területei: - logisztikai ellátó elosztó központokhoz kapcsolódó közúti fuvarozás szervezése, - áruforgalmi központok, konténerterminálok közúti fuvarozás szervezése, - üzletek, áruházak, gyógyszertárak áruellátás szervezése

71 Az EUTELTRACS-rendszer kiépítése Rendszer szolgáltatásai: -üzenetek közvetítése a jármő és szállítmányozó diszpécser közt, -jármő helyzetének (150m) továbbítása a diszpécser központba, Üzenetek továbbítása jármőcsoportoknak

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek

Részletesebben

A közúti szállítmányozás

A közúti szállítmányozás A közúti szállítmányozás A közúti árufuvarozás A nagymennyiségő rendszeres közúti árufuvarozásnak alapfeltétele volt a motorizációs fejlıdés és az úthálózat kiépítése. Nyugat-Európában az 1950-es években

Részletesebben

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1. A dolgozat célja... 1.2. Források... 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 3. Fuvarozási ágazatok az Európai

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-003/2008/363. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörően

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és

Részletesebben

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Raktározás 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN...4 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI...12 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA...18 3.1. ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA...18

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Lázár Gábor PhD Veszélyes anyagok szállítása Egyetemi jegyzet - 2010 - 2 Tartalomjegyzék 0.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK ÚD LEVELEZŐ TAGOZAT LOGISZTIKA SZAKIRÁNY DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPEST, 2007 GYÖRFI ANDREA Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

Edutus Főiskola. TDK Dolgozat

Edutus Főiskola. TDK Dolgozat Edutus Főiskola TDK Dolgozat Készítették: Konzulens: Bottyán László Főiskolai mestertanár Kurucz Beáta Európai Uniós Üzleti Szakügyintéző Farnadi Brigitta Éva Kereskedelmi Szakmenedzser 2012 A raktározás

Részletesebben