Az áruszállítás menedzsmentje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az áruszállítás menedzsmentje"

Átírás

1 Az áruszállítás menedzsmentje

2 Az áruszállítási rendszerek feladatai Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtı lánc résztvevıi között ill. egy vállalat különbözı telephelyei között.

3 Az áruszállítási rendszerek Értékteremtı lánc: feladatai Kitermelés helye feldolgozás gyártás értékesítés végfelhasználó hulladék

4 Az áruszállítási rendszerek feladatai Gazdálkodó szervezetek szempontjából: a vállalat külsı anyagáramlási kapcsolatait valósítja meg beszállítók VÁLLALAT vevık

5 Az áruszállítási rendszerek feladatai Logisztikai szemléletmódban: az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információáramlás megvalósítása a logisztikai láncokban, vagyis az egyes mikrologisztikai rendszerek között.

6 Az áruszállítási feladatok fıbb jellemzıit meghatározó tényezık: MIT: a szállításra kerülı áruk ill. szállítandó egységek jellemzıi MENNYIT: az egyszerre szállítandó áru mennyisége a küldemény nagysága HONNAN, HOVÁ: a feladási és leadási helyek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése (szállítási távolság) MILYEN GYAKRAN: a szállítási feladatok rendszeressége, gyakorisága MIKOR: a szállítások idıpontjával ill. idıtartamával kapcsolatos korlátok, kötöttségek (idıablak: legkorábbi kezdési, befejezési, és legkésıbbi kezdési és befej. idıpont

7 A szállításra kerülı áruk fıbb csoportba sorolása Az áruk jellemzése árukezelési szempontból (RST foly. szempontjából) Fıbb árucsoportok: Darabáruk Ömlesztett tömegáruk Folyadékok, gázok tartályos jármőben v. csıvezetékben száll. Egyéb áruk, pl. élı állat

8 A szállításra kerülı áruk fıbb csoportba sorolása Darabáruk: szilárd vag szilárd burkolattal rendelkezı áruk, amelyek alakjukat az RST folyamatok során nem vagy csak igen kis mértékben változtatják meg. Egyedileg, vagy egységrakományokká összefogva továbbítható. Fıbb jellemzıi árukezelési szempontból: Tömeg Befoglaló méretek (nagy hosszmérető áruk) Alak: szabályos vagy szabálytalan(problémás lehet)

9 Darabáruk Kezelhetıség szempontjából: Kézzel kezelhetı (max kg) Géppel kezelhetı Alátámasztva, pl. emelıvillával (rakodólapos egységrakomány) Függesztve, pl. daruval kezelhetı áruk Egyéb sajátos tulajdonságok: Idıjárási viszonyokra való érzékenység Mechanikai hatásokra való érzékenység Higiéniai követelmények Gyúlékonyság, robbanékonyság, romlékonyság, mérgezı hatás

10 Ömlesztett tömegáruk Különbözı szemnagyságú részeket tartalmazó, de ált. egynemő anyagok, melyeket rendszerint egyszerre nagy tömegben rendezetlenül, csomagolatlanul szállítanak. Fıbb jellemzıi árukezelési szempontból: Szemcse nagyság, szemcse alak Szemösszetétel: mennyire azonosak a szemcseméretek szemeloszlási görbe Belsı súrlódási szög, kohézió ömleszthetıség, rézsőképzı tulajd. Természetes rézsőszög: kúppalást szöge Nedvességtartalom Súrlódási tényezı különbözı felületeken Idıjárási hatásokra való érzékenység: nyitott ill. fedett kocsis áruk Egyéb tulajdonságok: porképzı, koptató, mérgezı, ragadó, bőzös stb.

11 Veszélyes áruk: Tulajdonságaik révén veszélyeztetik az RST folyamatok során az emberek v. állatok életét, egészségét, és/vagy a környezetre károsan hatnak. Fıbb csoportjai:» Robbanóanyagok» Sőrített gázok» Gyúlékony folyadékok» Gyúlékony szilárd anyagok» Gyújtó hatású» Mérgezı» Radioaktív» Maró» Egyéb veszélyes anyagok

12 Veszélyes áruk: Vasút: COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) Convention concerning International Carriage by Rail Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény RID - Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail Veszélyes áruk vasúti fuvarozásáról szóló Nemzetközi Szabályzat Közút: ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás Légi: IATA (International Air Transport Association) szabályozás: DGR: Dangerous Goods Regulations ICAO (International Civil Aviation Organization) Vízi: IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)

13 Árujellemzık szállítási költség ill. díjszabási szempontból Mérıáru: a nemzetközi forgalomban az áru terjedelmességének mérésére használják, pl. 3 m3, 1 tonna 3 mérıáru Terjedelmes áru: 3 mérınél terjedelmesebbnél pótdíj fizetendı ha 1 mérınél kisebb áru pedig ún. súlydíjas áru Légiforgalomban: 6 dm3/kg felett terjedelmesnek számít pótdíj Értéksőrőség: az áru értékének a térfogatához (tömegéhez) viszonyított aránya

14 Csomagolás és az egységrakomány-képzés Csomagolás: a termékválaszték 98%-a eredeti állapotában nem szállítható, ezért csomagolás szükséges /egyik kiegészítı logisztikai folyamat/ csomagoló eszközök: karton-, fémdoboz, zsák, palack, láda csomagoló anyagok: üveg, papír, fa, fém, mőanyag, textil CSOMAGOLÁS árut védı burkolat csomagolási segédeszközök: kötözı, záró, párnázó anyag, címkék, matricák jejöléstechn. csomagolandó termék csomagolási folyamat fogyasztói csomag csomagolási egység győjtı/szállítói csomag

15 A csomagolás feladata: Védelem: Az áru védelme az RST igénybevételekkel szemben A környezetvédelem az áruval szemben Árukezelési, raktározási szempontból: Könnyő kezelhetıség, megfoghatóság Egymásba rakhatóság Egységes csomagméretek Gépesített ill. automatizált anyagmozgatási, raktározási rendszerek Áruazonosítási, információhordozó szerep Fajta, összetétel, mennyiség, ár Vonalkód, rádiófrekvenciás azonosító Értékesítési, marketing, reklám szerep A csomagolás néma eladó Felhasználói szerep

16 A csomagolás fajtája rendeltetés szerint Fogyasztói: amiben a termék a fogyasztóhoz kerül Győjtı: meghatározott mennyiségő termék v. fogyasztói csomagolás védıburkolata, aminek a célja a kereskedelmi és árukezelési tevékenységek támogatása (10-15 kg) Szállítói: elsısorban szállítási, raktározási funkció Csomagolási elıírások: EU, ISO, CEN, MSz

17 Egységrakományok az áruszállításban: ER: a kisebb mérető és tömegő árukból (csomagokból) összeállított nagyobb tömegő és mérető, géppel kezelhetı, rakodási-szállítási egységek ER képzés elınyei: Árukezelési, rakodási mőveletek számának csökkentése, gépesítése, automatizálása Áruátvételi, árukezelési idık csökkentése Fokozott áruvédelem az RST igénybevételekkel szemben Csomagolási költség megtakarítások Helytakarékos, gépesített tárolási technológiák Dézsmálás elleni fokozottabb védelem ER képzés hátrányai: ER képzı eszközök viszonylag magas beszerzési költsége Csökken az egy jármőben szállítható nettó árutérfogat Az üres ER képzı eszközöket vissza kell szállítani

18 Egységrakományok az áruszállításban: ER képzı eszközök csoportjai: Szállító, tároló ládák, rekeszek, raklap

19 Segédeszköz nélküli egységrakomány-képzés Lényege: áruk befogása egyszerő eszközökkel, pántolással, kötéllel, hevederrel Alkalmazási terület: Az árunak a méretei nem teszik lehetıvé az ER képzést (csövek, rudak) És vagy kis értéksőrőségő áruk, pl. cukorrépa, mezıgazd. termények esetén, mert szállítása a többi módszerrel nem gazdaságos Fıbb elınyei: Jóval olcsóbbak a befogás eszközei, kis beszerzési költség Kisebb a saját tömeg és térfogat, kevesebb a hasznos raktérveszteség Nem kell visszaszállítani ıket Nincsenek javítási, karbantartási költségek Fıbb hátrányai: Nem minden áru szállítható ezen a módon

20 Segédeszköz nélküli egységrakomány-képzés Módszerei: rögzítés nélküli kötésben való összerakás speciális, csak szabályos alakú árukból, pl. tégla 5 ágú spec. szorító villával mozgatható átkötés: sodrony vagy kenderkötél textil vagy mőanyag hevederrel pl. nagy hosszmérető, kör keresztmetszető áruk (gerendák, csövek) emelıdaruval mozgatható kötegelés, pántolás pl. lemezáruból, főrészáruból. Oldalemeléső targoncával, daruval mozg. hálós ER képzés, pl. burgonya, cukorrépa fémkarikák az emelési kötél rögzítésére, ürítés lenti nyitózsinórral rakodószınyeg, zsákos áruk. 4 sarkát függesztik fel

21 Áruk csoportosítása a vasúti árudíjszabás szempontjából Kocsirakományú áruk: a küldemény tömege >5t, ill. az áru továbbításához a szállító jármővet kizárólagos használatra igénybe vették, vagy a kizárólagos jármőhasználatot külön jogszabály írja elı, pl. élıállat Kisáru küldemények: a küldemény tömege <5t, ill. más áruval együtt, győjtıforgalomban ill. expresszáruként (személyvonatokban) továbbítanak

22 A rakományok sík rakodólapon való rögzítésének módjai: ER képzés közben: Kötésben való elhelyezés Csomagrétegek közti tapadóerı növelés Csúszásgátló szınyeg Érdesített felülető csomagolóeszköz (hpl) Speciális ragasztóanyagok (amik kristályosodás után nem hagynak nyomot) Élvédık ER képzés után: Támasztó keretek feltőzése Pántolás acél v. mőanyag szalaggal Karmos fémrögzítık csak hpl csomagolásnál Fóliás burkolások (PET) Nyújtható fólia Zsugorfólia (infravörös/forrólevegıs)

23 Rakodólapos rakományok rögzítése a szállítójármőben Hézag nélküli rakodás (többnyire nem használható) Hézagok kitöltése hosszirányban Párnázó anyagok, üres raklapok Felfújható légpárnák: a mindenkori hézaghoz igazodik Felfújható légpárnák + eltolható válaszfalak, pl. Daberkow rendszerő vasúti kocsik Keresztirányú rögzítı rudak és hevederek Kiékelés, kitámasztás

24 A személy és áruszállítás összehasonlítása: A szállítás tárgya A szállítást kieg. folyamatok Száll. igények idı/térbeni megoszlása Tevezhetıség, Kiszámíthatóság Személy homogén Nincs Decentralizált, diszperz, megoszló Kevésbé jó Áru Inhomogén, különbözıek Rakodási, tárolási feladatok Koncentrált, centralizált Viszonylag jó

25 Az áruszállítások fıbb csoportjai a feladatok megoldásában közremőködık szempontjából: KÖZFORGALMÚ (közhasznú szállítások): [logisztikai szolgáltatók] Fuvarozó (szállító) vállalatok saját jármővekkel Szállítmányozók (speditırök): közvetítıszerepet tölt be a fuvarozó és a fuvaroztató között saját nevükben a megbízójuk helyett kötnek fuvarozási szerzıdést Futár-expressz és csomagküldı, csomagszállító szolgálatok, cégek: Courier-Express-Parcel (CEP) szolgáltatók: jelentıségük nı az elektronikus kereskedelemben

26 Az áruszállítások fıbb csoportjai a feladatok megoldásában közremőködık szempontjából NEM KÖZFORGALMÚ (nem közhasznú) Saját jármővel végzik a szállítást. Okai: Súlyt helyeznek a közvetlen vevı kapcsolatra A gépkocsivezetınek egyéb feladatai is lehetnek, pl. rakodás Reklámhordozó szerepet is betölt a jármő, pl. felirat az autón csökken a részarányuk a szállítás területén

27 Az áruszállítási teljesítések és igények alakulása Közlekedési munkamegosztás (Modal Split) Általános tendencia: közút részarányának növekedése a vasút rovására A közút térnyerésének okai Áruszállítási igények változásai: egyre kisebb készletek miatt gyakrabban kisebb küldemények Küldemények értéke növekszik Nı a szállítási gyakoriság is A fuvaroztatók szempontjából a közút számos elınyt nyújt

28 Az áruszállítási igények növekedése EU prognózis szerint: Szállított termék: 30%-os növekedés Szállítási teljesítmény: 50%-os növekedés

29 Az áruszállítási igények növekedése EU prognózis szerint: Szállított termék: 30%-os növekedés Szállítási teljesítmény: 50%-os növekedés

30 Áruszállítási rendszerek fejlesztésének fı irányai Közlekedési infrastruktúra fejlesztése a páneurópai közlekedési fıfolyosó mentén (IV, V, VII(Duna), X) Kombinált (intermodális) áruszállítás fejlesztése Országos Logisztikai Szolgáltató Központok (OLSzK) hálózatának kiépítése, kialakítása (Mo.-n 11 régióban 13 kp.-ot terveznek) Bp.-en: BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) Soroksár Harbor park (Nagytétény) Csepeli Szabadkikötı Két részbıl állnak: kombi terminálból és logisztikai terminálból

31 Áruszállítási rendszerek fejlesztésének fı irányai I+K (Információs és Kombinációs) rendszerek fejlesztése Jármő és rakományazonosító rendszerek GPS jármő-helyzetmeghatározás Küldemény és jármőkövetés Flottamanagement

32 Az áruszállítási munkamegosztás Magyarországon 1995-ben (a), illetve 2005-ben (b)

33 Szállítási láncok Fogalma: egymással mőszaki és szevezési szempontból összehangolt RST folyamatok sorozata annak érdekében, hogy a feladó és a címzett közötti áruáramlás megvalósuljon Fajtái: Egyszerő (egytagú v. közvetlen) azonos szállítópályán azonos jármővel Összetett (többtagú v. közvetett) több szállítójármővel, különbözı pályákon hagyományos: az árukat rakják át Kombinált: szállítás közben az áru egy intermodális szállítási egységben marad, pl. nagykonténer, ROLA Kombinált szállítási lánc: egy fuvarozási szerzıdés keretében több közlekedési alágazat vesz részt, de az áru egy intermodális egységben marad, pl. konténerben.

34 Közvetlen, egytagú (a) és a közvetett, többtagú (b)

35 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (1)

36 Eas sorozatú magas oldalfalú, nyitott vasúti kocsi

37 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (2)

38 Általános célú (normál) tehergépkocsik (a) nyitott rakfelülettel, (b) vámzáras ponyvával

39 Összehasonlítás: Emissziók (g/tkm) CO 2 NO X CO C X H Y SO 2 KÖZÚT 0,22 3,18 1,58 0,81 0,77 VASÚT 0,05 0,16 0,07 0,05 0,12

40 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (3)

41 Konténerszállító hajó

42 A közlekedési alágazatok alkalmazási területei az áruszállításban, elınyei, hátrányai (4)

43 Személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas repülıgép 1. a fedélzet utasszállító tere, 2. a fedélzet raktere, 3. a fedélzet alatti rakodótér

44 Csıvezetékes áruszállítás: Fı alk. terület: energiahordozók (kıolaj, földgáz) nagy távolságú szállítására Egy egységet képez a szállító pálya és az áru Nagy távolságú szállítás

45 Csıvezetékes áruszállítás: Elınyei: Zárt környezet független az idıjárási, külsı környez. Hatásoktól Nagyfokú megbízhatóság Kisebb a fajlagos üzemeltetési költsége Minimális környezetkárosító hatás

46 Csıvezetékes áruszállítás: Hátrányai: A szállítható áruk köre igen korlátozott Nagy beruházási költség Kevésbé alkalmazkodó képes az igények változásaihoz

47 A kombinált áruszállítási rendszerek fıbb csoportjai

48 A szőken értelmezett huckepack közúti-vasúti szállítási rendszerek fıbb jellemzıi

49 1C típusú, 20 láb (6058mm) hosszú nagykonténer

50 Konténerszállító vasúti kocsi két 1C típusú konténerrel

51 Oldalrakodó berendezéssel felszerelt közúti szerelvény 20 láb hosszú konténerek szállításához és rakodásához

52 Nagykonténerek rakodása konténer - bakdaruval

53 Teleszkópgémes mobil rakodógép szpréderrel felszerelve

54 A közúti és a vasúti szállítójármő kapcsolata ACTS rendszerő konténerek rakodásakor

55 Pótkocsis és nyerges tehergépkocsi alacsony rakfelülető (Ro-La) vasúti kocsin

56 Csereszekrények vasúti kocsira rakodása (a) mobil rakodógéppel, (b) konténer-bakdaruval

57 Nyerges félpótkocsi rakodása bakdaruval, zsebes vasúti kocsiba

58 Nem daruzható nyerges félpótkocsik lengıhidas vasúti kocsikon

59 A vasúti szerelvény összeállítása bimodális rendszerő kombinált szállítás esetén

60 Tengeri Ro-Ro hajó

61 A kombinált áruszállítás termináljai Magyarországon

62 Rakodólapok (a) szabványos mérető, sík fa rakodólap, (b) keretes rakodólap, (c) rácsos konténer (gitterbox)

63 A sík rakodólapos rakományok rögzítése (a) hosszrányú pántolással, (b) hossz- és keresztirányú (vegyes) pántolással

64 Roli típusú kiskonténerek

65 Közepes konténer

66 Logistikbox 1. tetıszerkezet (két üres boksz egymásra helyezését teszi lehetıvé), 2. redınyös homlok- és hátsófal, 3. villazsebek a megfogáshoz, 4. profilok polcok behelyezésére

67 Egyutas (egyszer használatos) rakodólap fóliatekercs kezeléséhez 1. rakodólap, 2. pozdorja homloklemez, 3. fedılemez, 4. keresztmerevítı fenyıléc, 5. keresztmerevítı fenyıléc, 6. élvédı hullámlemez, 7. pántoló szalag

68 A csomagolás és az egységrakomány-képzés kapcsolatrendszere

69 A közúti áruszállítás fıbb szervezési modelljei (a) egyszerő járat, (b) egyszerő ingajárat, (c) bıvített ingajárat, (d) terítı körjárat, (e) győjtı körjárat, (f) vegyes körjárat

70 Integrált járat tervezı rendszer Alkalmazási területei: - logisztikai ellátó elosztó központokhoz kapcsolódó közúti fuvarozás szervezése, - áruforgalmi központok, konténerterminálok közúti fuvarozás szervezése, - üzletek, áruházak, gyógyszertárak áruellátás szervezése

71 Az EUTELTRACS-rendszer kiépítése Rendszer szolgáltatásai: -üzenetek közvetítése a jármő és szállítmányozó diszpécser közt, -jármő helyzetének (150m) továbbítása a diszpécser központba, Üzenetek továbbítása jármőcsoportoknak

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 4. Áruszállítási rendszerek I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens 4.

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S)

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S) 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T) SZÁLLÍTÁS (S) nagy horizontális

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

A globalizált termelés egy jellegzetes ellátási/elosztási láncának, hálózatának elemei

A globalizált termelés egy jellegzetes ellátási/elosztási láncának, hálózatának elemei A globalizált termelés egy jellegzetes ellátási/elosztási láncának, hálózatának elemei gyártóközpontok (GK): a márkanevet biztosító kiváló minőséget igényelő meghatározott elemeket, alkatrészeket gyártanak,

Részletesebben

Szállítási logisztika (BMEKOKUA622)

Szállítási logisztika (BMEKOKUA622) Szállítási logisztika (BMEKOKUA622) 1. Az áruszállítási rendszerek feladatai Általános megfogalmazás: anyagok, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc résztvevői, ill. egy vállalat különböző telephelyei

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA Anyagmozgató alrendszer OBJEKTUM GEOMETRIA, EGYSÉGRAKOMÁNYKÉPZÉS ELŐADÁS I. é. Szabó László tanársegéd BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ, ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T)

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

Gépjárművek üzeme II.

Gépjárművek üzeme II. Gépjárművek üzeme II. Veszélyes áru közúti szállítása tantárgy ismeretanyaga Az ADR alapokmánya 1957.szeptember 30-án született, de csak 1968 januárjában lépett hatályba. Magyarország 1979. július 19-én

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

A mozgatandó anyagok csoportosítása

A mozgatandó anyagok csoportosítása LOGISZTIKA A mozgatandó anyagok Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A mozgatandó anyagok csoportosítása Csoportosítási szempontok: Darabáruk jellemzői Anyag fajtája szerint Ömlesztett anyagok jellemzői (vizsgálatuk)

Részletesebben

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

CSOMAGOLÁSTECHNIKA. Lénárt Balázs tanársegéd. Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

CSOMAGOLÁSTECHNIKA. Lénárt Balázs tanársegéd. Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék CSOMAGOLÁSTECHNIKA Lénárt Balázs tanársegéd Ütemterv Előadás (Kovács Gábor) Gyakorlat (Lénárt Balázs) 2014.03.24 Tervezési feladat kiadása, rakodólapos egységrakomány képzés 2014.03.31 A csomagolás technológiája

Részletesebben

Csomagolás, egységrakomány-képzés. Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre).

Csomagolás, egységrakomány-képzés. Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre). 1 Csomagolás, egységrakomány-képzés Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre). - Főbb árucsoportok -- darabáruk -- ömlesztett tömegáruk

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE Az anyagot készítette: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége Jóváhagyta a Logisztikai Egyeztető

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála: 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség. 0., ELŐADÁS LOGISZTIAI ÖLTSÉGE A tevékenységek esetén is számolni kell ekkel. Ezek a ek különbözőképpen számolhatóak, attól függően, hogy milyen tényezőket vesznek számításba és hogy a tevékenységek hogyan

Részletesebben

Kombinált áruszállítási rendszerek

Kombinált áruszállítási rendszerek Kombinált áruszállítási rendszerek 1. Az áruszállítási rendszerek feladatai: a válalatok külső anyagáramlási kapcsolatait hozzák létre. 2. Szállítási láncok - közvetlen szálítás: a szálítás egy járművel

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE TARTALOM GYSEV CARGO Zrt. Rövid cégbemutatás, fő tevékenységek Konténerterminál, szolgáltatások, előző projekt tartalma Projekt bemutatása Célja, részletek

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI. útmutató HOGYAN CSOMAGOLJUNK RAKLAPOS KÜLDEMÉNYEKET?

CSOMAGOLÁSI. útmutató HOGYAN CSOMAGOLJUNK RAKLAPOS KÜLDEMÉNYEKET? CSOMAGOLÁSI útmutató HOGYAN CSOMAGOLJUNK RAKLAPOS KÜLDEMÉNYEKET? IV. HOGYAN CSOMAGOLJUNK RAKLAPOS KÜLDEMÉNYEKET? Általános raklapképzési technológiák Az egységrakomány a tárolás és szállítás alatt használt,

Részletesebben

Funkciói. Védelem Racionalizáló>Rögzítés,tárolás Kommunikációs Marketing

Funkciói. Védelem Racionalizáló>Rögzítés,tárolás Kommunikációs Marketing A csomagolás Fogalma A csomagolás hétköznapi értelemben kettős: Egyrészt jelenti azoknak a műveleteknek az összességét, amelyekkel kialakítják az áru burkolatát Másrészt jelentheti a burkolatot alkotó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP-SZÉLVÉDİMOSÓ FOLYADÉK -80 0 C (GHS/CLP)

BIZTONSÁGI ADATLAP-SZÉLVÉDİMOSÓ FOLYADÉK -80 0 C (GHS/CLP) AGROLABOR KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/3 hrsz. Tel.: 56/514-014, 56/514-012 SZÉLVÉDİMOSÓ FOLYADÉK -80 0 C Fax: 56/514-013 VESZÉLYES KÉSZÍTMÉNY V.5.2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

AutoLoadBaler 1 14.12.2012. www.strautmann-umwelt.com

AutoLoadBaler 1 14.12.2012. www.strautmann-umwelt.com AutoLoadBaler 1 14.12.2012 AutoLoadBaler szilárd szerkezet dupla acélcsövek Hosszú élettartam! Milyen lehetséges anyagokhoz használható? Nem elıtömörített kartondobozok (az automata betöltıhöz) Más anyagokhoz

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint

Biztonsági adatlap 44/2000 EÜM (XII. 27.) szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Konténer anyagmozgatás gépesítése

Konténer anyagmozgatás gépesítése Konténer anyagmozgatás gépesítése Tartalomjegyzék Konténeres anyagmozgatás: 1. Milyen műszaki jellemzőkkel bíró egységrakományokat mozgatunk? 2. Milyen jellemzőkkel bír a rendszer? 3. Milyen berendezéseket

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, sak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

2010.08.29. Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása. Kézi Gépesített Automatizált

2010.08.29. Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása. Kézi Gépesített Automatizált Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Forgácsolás technológia számítógépes BAGFS15NNC/NLC 11 - A szerelés automatizálása Dr.

Részletesebben

oldalszám: 1/6 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 27.10.2008 Felülvizsgálat 27.10.2008

oldalszám: 1/6 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 27.10.2008 Felülvizsgálat 27.10.2008 oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 000470 Anyag/készítmény használata Felületvédelem Gyártó/szállító: MOTIP DUPLI B.V.

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

A termék neve: Thermo Scientific NoLimits 2500 bp DNA fragments #SM1571

A termék neve: Thermo Scientific NoLimits 2500 bp DNA fragments #SM1571 A termék neve: Thermo Scientific NoLimits 2500 bp DNA fragments #SM1571 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék információk Felhasználási terület: Laboratóriumi vegyszer Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁS FOGALMA ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁS FOGALMA: Anyagmozgatáson a termelt vagy felhasznált anyagok továbbítását,helyváltoztatását értjük. BELSİ ANYAGMOZGATÁS: üzemen belüli KÜLSİ

Részletesebben

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK 14. ELŐADÁS EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK Logisztikai szolgáltató központok A Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK-k) közlekedési szempontból kedvező helyen telepített, a termelő

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Fogászati segédanyag Gyártó/szállító: GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 821097 CAS-szám: 50-81-7 EK-szám: 200-066-2 Megnevezés: Redukció-reagens Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: GC GRADIA Die ardner Anyag/készítmény használata Fogászati segédanyag

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 109705 Megnevezés: Kálium-klorid oldat 3 mol/l (AgCl-mentes) Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Fóliahegesztı Foltok Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1 áruk száll llítása Dr SÁROSI GYÖRGY áru szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA. 06. 15. www.hvesz.hu 1 Tartalom. 06. 15. www.hvesz.hu 2 Áru Szabályoz lyozás s bevezetése - HIVATALOS ÉRTESÍTÖ: : 2014.évi

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 300580 Megnevezés: Vezetőképesség kalibráló standard 5 µs/cm Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Osztályozási rendszer: Az osztályozás megfelel az aktuális EU-jegyzékeknek, azonban ki kell egészíteni szakirodalmi- és cégadatokkal.

Osztályozási rendszer: Az osztályozás megfelel az aktuális EU-jegyzékeknek, azonban ki kell egészíteni szakirodalmi- és cégadatokkal. 1/7 oldal Biztonsági adatlap a 1907/2006/EU irányelv 31. cikkely értelmében * Termékazonosító Kereskedelmi név:: pozitív előhívó Cikkszám: 72110 +72122 (Conrad Rendelési szám 528773+527882) CASszám: 1310732

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben