A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG THE LOGISTIC CENTER, AS A NEW POTENTIALITY RÁCZ IMRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG THE LOGISTIC CENTER, AS A NEW POTENTIALITY RÁCZ IMRE"

Átírás

1 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG RÁCZ IMRE A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG THE LOGISTIC CENTER, AS A NEW POTENTIALITY Magyarország 2004 májusi Európai Uniós csatlakozásával a kedvező politikai és gazdasági változásokkal valamint a megnövekedett gazdasági potenciálokkal, a környező országokkal kialakított kapcsolatokkal,új lehetőségek nyíltak meg hazánkban létesítendő nagyberuházásokkal kapcsolatban. Országunk gazdasági struktúrájának változásai valamint a világméretű tendenciák mind azt mutatják, hogy a GDP egyre nagyobb hányadát adják a szolgáltató szektorok. In consequence of joining EU, and the beneficent changes of political and economical potentiality opened a new possibility to establish big projects in Hungary. Majority of GDP comes from the service industry. Ezen szolgáltatások új piaci igények hatására keletkeznek azonban egyes szolgáltatások megjelenése újabb igényeket vont maga után. A logisztikai feladatok-funkciók integrálásaként, az alapanyag beszerzéstől a végső fogyasztásig terjedően az az anyagáramlásban előforduló összes szállítási, rakodási, tárolási tevékenység szervezése, ellenőrzése, azzal a céllal, hogy az áramlásban levő anyag időben és a legkisebb ráfordítással jusson a megfelelő helyre-a komplex kiszolgálás érdekében kialakították a Logisztikai Szolgáltató Központ koncepcióját. A logisztikai folyamat magában foglalja az ellátási lánchoz tartozó összes tényezőt a beszerzéstől a termelés ellátásán, a raktározáson, áruelosztáson át egészen az értékesítésig. Az ellátási láncban egymástól eltérő áramlások, az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-, érték-, energia- és munka-erőáramlás történik. Ezek összhangja meghatározó jellegű. Újabban a logisztika szó helyett az ellátási lánc kifejezést is használják. 81

2 VÉDELEMGAZDASÁGTAN 82 A Logisztikai Központok magyarországi koncepciója A korábban hagyományos szocialista piacok összeomoltak,a privatizáció révén az ipar tulajdonosi, tevékenységi és szervezeti struktúrája gyökeresen átalakult-mindemellett jelentős létszámleépítések következtek be-megnőtt a munkanélküliség,a multinacionális cégek révén megkezdődött a nagy, globális gazdasági szervezetekbe való integrálódás,napirendre került az EU harmonizációs követelményeinek teljesítése. A logisztikai központok jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt évtizeded során, több generáció váltotta egymást a változó szükségletekhez igazodva. A logisztika rendkívüli fontosságát jelzi, hogy amikor a rendszerváltozás utáni első magyar közlekedéspolitikát 1996-ban az Országgyűlés jóváhagyta, abban már határozott célkitűzésként szerepelt a hazánkban kiépítendő logisztikai központok rendszere. Ezután 1998-ban a közlekedési tárca határozatban jelölte ki a magyarországi logisztikai központokat. Nagyon alapos feltáró tudományos kutatást végzett a Közlekedéstudományi Intézet, s ennek eredményeként 11 jelentős árutermelő és felhasználó regionális vonzáskörzetet találtak. Ugyancsak fontos szempontként vették figyelembe a már meglévő vagy tervezett közlekedési infrastruktúra-hálózatot is, hogy alkalmasak-e a logisztikai központokba irányuló és az onnan kiinduló áruszállításra. Így jelölték ki a 11 vonzáskörzetet, ezekben pedig összesen 13 logisztikai központot alakítottak ki. A logisztikai központok adta hálózat segítségével bekapcsolódhatunk az ugyanilyen tevékenységet folytató európai hálózatba. Az EU-ban persze sok helyen jó néhány ponton némileg előttünk járnak a logisztikai és a közlekedésszervezésben. Ezzel együtt a mi kialakuló logisztikai központhálózatunkkal integráns részei lehetünk az EU nagy rendszerének. Előnyünk e téren, hogy Magyarország nagyon fontos szerepet tölt be a nyugat-európai és a kelet-európai szállítási láncokban, s a mi logisztikai központjaink nagy jelentőségű közvetítő, átrakó, továbbító, értéknövelő szerepet játszanak. Ez nem mellesleg jelentős bevéte-

3 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG li forrást is jelent hazánknak. A logisztikai csomópontok általában a Magyarországon áthaladó nagy tranzitútvonalak, az úgynevezett EU-s vagy helsinki korridorok, folyók mentén helyezkednek el. Ezek magukba foglalják a közút mellett a vasutat és egyelőre kisebb mértékben a vízi utakat is. A logisztikai központok kijelölésénél, kialakításánál ugyanis meghatározó, hogy legalább két közlekedési ág csatlakozópontja legyen. Általánosságban ez közút és vasút, amit bővít, illetve kiegészít a vízi út. Kedvező esetben például a környezetet jobban terhelő kamion- és teherautó-forgalmat, áruszállítást a vasútra, néhány helyen pedig hajókra terelik át. Ezeket az,,átrakóállomásokat, létesítményeket multimodális csomópontoknak nevezzük. A logisztika segítségével tehát a lakosság és a környezet terhelését is mérsékelhetjük. Magyarország kedvező földrajzi fekvéséből, az országon áthaladó tranzitforgalomból rejlő lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Ilyen egyebek mellett az áruk vámolása, átrakása közútról vasútra, s még lehetne sorolni... Ez nem elhanyagolható pótlólagos bevételt jelent a magyar költségvetésnek. A jól működő logisztikai csomópont ugyanakkor vonzza a külföldi árukat, amelyek egy része Magyarországra, a többsége inkább Kelet-Európába irányul. a termelési szférában bevezetett korszerű technikai, technológiai módszerek ellátás elosztás folyamatára való kiterjesztésének igénye, illetve jelentősége; az ellátás-elosztás minimális készletekkel való megszervezésének igénye, lehetősége; a gyártási mélység csökkenéséből adódóan az elosztási kapcsolatok fokozódó jelentősége; a készletekre szóló termelés helyett a megrendeléses termelésre való áttérés igénye. Hazánkban régóta létezik a Magyarország, mint logisztikai központ elképzelés. Ennek alapját az ország kedvező földrajzi helyzete, az áthaladó nemzetközi közlekedési utak, az EU tagság, a viszonylagos gazdasági és politikai stabilitás, a multinacionális cégek jelenléte és a keleti kapcsolataink adják. Hazánkat összesen négy pán-európai, közlekedési korridor szeli át, négy EU-s, valamint három EU-n kívüli országhatárral rendelkezik. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Európában nincs még egy olyan ország, ahol az előbb említett folyosók ilyen koncentrációja 83

4 84 VÉDELEMGAZDASÁGTAN lenne jelen. Magyarország elsődleges feladatának azt tűzte ki, hogy minél előbb részese kíván lenni a komplex európai logisztikai hálózatnak. A logisztikai szolgáltató központok kialakításának kiválasztásánál főként a közlekedési csomópontokban való elhelyezkedésük, multimodális jellegük, forgalmi adataik és nem utolsó sorban az EU-s normáknak megfelelő infrastrukturális adottságaik játszották a szerepet. Magyarországot kedvező, centrális földrajzi elhelyezkedése arra determinálja, hogy Közép-Kelet-Európa áruelosztó raktározási és logisztikai központja legyen. A magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet a magas színvonalú logisztikai szolgáltatások nyújtása. A cél azonban az, hogy az áruk, a kamionok ne csak áthaladjanak az országon, hanem megálljanak, és itt vámkezeljenek, raktározzanak, illetve csomagolják át áruikat a fuvarozók, és ezzel növeljék a nemzeti bevételt. A kis- és középvállalkozások gazdálkodásában százaléknyi rejtett tőke van, amelyet a logisztikai szemlélet alkalmazásával a készletgazdálkodás és az áruelosztás racionalizálásával kiaknázhatnak. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint ahhoz, hogy Magyarország kihasználhassa a logisztikában rejlő gazdasági lehetőségeket, a gazdasági szereplők és a kormány öszszefogására van szükség, mivel a központi költségvetési források hozzárendelése nélkül nemcsak az EU-forrásoktól eshet el az ország, de a környező államok átvehetik a régiós logisztikai központ szerepét. A megvalósíthatóságot azonban hátráltatja a rossz állapotban lévő infrastruktúra, a kis belső piac,a gyenge idegen nyelvismeret,a kis és közepes vállalatok tőkehiánya,a környezetszennyezés helyzete,a versenyhátrányt okozó túlzott szabályozás / áfa,jövedéki adó stb. / és az hogy a logisztika igazából még nem kapta meg kormányzati szinten az őt megillető jelentőséget. Chikán Attila, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) társelnöke szerint, aki jelenleg Délkelet-Európából Nyugat- vagy Észak-Európába akar árut szállítani, annak Magyarországon keresztül kell haladnia, és ez egy ideig nem másolható versenyelőnyt jelent az országnak. Kiemelte, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal felkérte az MLBKT-t, hogy készítsen tanulmányt a magyar logisztikai központok fejlesztésének lehetőségeiről, annak foglalkoztatási és gazdasági versenyképességet növelő hatásairól. Véleménye szerint azzal, hogy Románia, Bulgária tagja az uniónak, tovább nő Magyarország

5 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG esélye arra, hogy a közép-kelet-európai térség logisztikai központja legyen. A megvalósíthatóságot azonban hátráltatja a rossz állapotban lévő infrastruktúra, a kis belső piac,a gyenge idegen nyelv ismeret,a kis és közepes vállalatok tőkehiánya,a környezetszennyezés helyzete,a versenyhátrányt okozó túlzott szabályozás / áfa,jövedéki adó stb. / és az hogy a logisztika igazából még nem kapta meg kormányzati szinten az őt megillető jelentőséget. Magyarországon kialakításra került logisztikai körzetek, ill. központok: 1. Budapesti körzet: Soroksár-Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) Nagytétény-Harbour Park Csepel- AHART Szabadkikötő 2. Nyugat-dunántúli körzet: Sopron GYESEV (Raaberlag) 3. Dél-dunántúli körzet: Nagykanizsa 4. Észak-dunántúli körzet: Győr 5. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (LOGISZTÁR Kft.) 6. Dél-magyarországi körzet: Baja (ÁTI DEPO Zrt.) 7. Közép-alföldi körzet: Szolnok (LOGISZOL Kft.) 8. Dél alföldi körzet: Szeged (PRAELOG Kft.) 9. Délkelet-alföldi körzet: Debrecen (DELOG ZRt.) 10. Észak-keleti körzet: Miskolc és Tiszaújváros (ÁTI DEPO ZRt.) 11. Észak-tiszántúli körzet: Záhony 85

6 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Közép-Európa legnagyobb logisztikai szolgáltató központja A BILK Közép-Kelet-Európa szívében helyezkedik el, Nyugat-Európát Kelet-Európával, valamint az északi és déli országokat összekötő közlekedési tengelyek metszéspontjában. Fontos, hogy a BII.K komplex szolgáltatást nyújtson, és a későbbiekben kapcsolódhasson hozzá a légi és vízi közlekedési ág is. Szolgáltatásaik bevonásával a BILK úgynevezett tetramodális rendszerré fejlődhet. A terület korszerű, villamosított vasútvonalon közelíthető meg, amelytől a Dunai Csepel Közforgalmú Kikötő 15 kilométer, a Ferihegyi repülőtér pedig 16 kilométer távolságra fekszik Magyarország központi kombi termináli szerepét betöltő BILK Kombiterminál feladata a konténerek és huckepack küldemények, Ro-La szerelvények vasúti-közúti kezelése, teljes körű kombi termináli szolgáltatás nyújtása. Uniós tendencia a kombinált fuvarozás részarányának növekedése, dotációja. Nemzetgazdasági érdek, hogy a magyarországi kombinált fuvarozás is egyre nagyobb teret nyerjen, és a környezetbarát 86

7 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG vasútra lehessen terelni a közúti forgalmat, ezáltal csökkenjen a településekre nagy terhet rovó áthaladó közúti forgalom. A BILK 11 milliárdos állami hozzájárulásból épült, európai versenyképessége azonban leginkább azon múlik, mennyire lesz hatékony a működése. A BII.K versenyképességét ezért a megfelelő törvényi háttér biztosításával lehet elérni, amelyen keresztül a Magyarországon fuvaroztatók számára az új logisztikai szolgáltató központ megkerülhetetlen tényezővé válhat. Németországban jövőre vezetik be, Ausztriában már jelenleg is rendkívül magas összegű autópálya-használati díj létezik, ezért a kíséretlen kombinált fuvarozási forma kedvezőbbé válik a magyar fuvaroztatók számára. A kombinált fuvarozás arányának növelését segíti elő az a tervezett kormányrendelet-módosítás is, amely szerint a nehéz-tehergépjárművek esetén a vasútra illetve vasútról érkező kombinált küldeményeket útadókedvezménnyel fuvarozhatnák a BILK 70 kilométeres körzetén belül. Ezáltal nőne a BILK forgalma, emelkednének a komoly állami befektetéssel megvalósult új létesítmény bevételei, ugyanakkor csökkenne a közúti hosszú távú fuvarozás. További fuvaroztatói ártámogatási rendszer kialakításával még magasabb arányt lehetne elérni. Az Európai Unióban üzemeltetési támogatással ösztönzik a vasúti kombinált fuvarozást, és ennek megfelelően már a magyar törvényi háttér is adott ahhoz, hogy Magyarországon is bevezessék ezt a támogatási formát. A Logisztikai Központ a raktározási módok és rendszerek széles körét kínálja. A BILK alkalmas lehet a főváros úgynevezett citylogisztikájának beindítására. A BILK projekt első ütemét a tulajdonosok európai uniós támogatásokból és hitelekből, állami forrásból és vállalkozói tőke bevonásával valósították meg. A logisztikai szolgáltató központok létesítésének legfőbb célja, hogy Magyarország a komplex európai logisztikai hálózatnak részese legyen, így nagyobb lehetőséget kapjon a nemzeti közlekedés, kereskedelem, ipar és mezőgazdaság. Ezen belül az európai logisztikai hálózat magyar központjai Kelet-Európa irányában elosztó-gyűjtő központi funkciókat látnak el. Az igen jelentős tranzit áruforgalom potenciális gazdasági értékének kihasználását a központokba nyújtott kedvező szolgáltatási ajánlatokkal történő árumegállítással tudják ezek a központok megoldani, amellyel egyben az adott térségek gazdasági fejlődését is elősegítik. 87

8 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Emellett a logisztikai központok fontos közlekedéspolitikai és környezetvédelmi cél elérését is szolgálják, nevezetesen a gyűjtő és terítő szerepük következtében a nagytávolságú közúti szállítás vasútra terelésével csökkenteni lehet a közutak zsúfoltságát, a közlekedés által okozott környezetszennyeződést. Ez utóbbi az Unió közös közlekedéspolitikájának, a Fehér Könyvnek is az egyik legjelentősebb célkitűzése. A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) szabályozási tervét 2002 szeptemberében fogadta el a soroksári önkormányzat, így a közel százhektáros területen 2002 októberében megkezdődött a lépcsőzetesen megvalósuló beruházás első üteme. A csaknem 25 milliárd forintos projektet európai uniós támogatásokból és hitelekből, állami forrásból és vállalkozói tőke bevonásával valósítják meg. A BILK beruházás sikere az állami- és a magántőke harmonikus együttműködésének kiváló példája. Azt bizonyítja, hogy a köz- és a versenyszféra forrásainak egyesítése történelmi esélyt ad a Magyarország geopolitikai helyzetéből fakadó előnyök kiaknázására az európai uniós csatlakozás előtt és után. A BILK megépítésével nagymértékben csökken majd a főváros belső területeinek kamionforgalma, és a zajos létesítmények a lakóterületektől távolra kerülnek. 88

9 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG A beruházáshoz az állam 11 milliárd, a BILK-et megvalósító két részvénytársaság 10 milliárd forinttal járult hozzá. A külső infrastruktúra kiépítéséhez 19 millió eurós vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió, és 10 millió euró a felvett EBRD-hitel összege, amelyet Soroksár terminál-pályaudvar építéséhez vettek fel. Az állam biztosította a teljes földterületet a terminál-pályaudvar megépítéséhez, valamint a központi létesítmények, a vasúti és közúti kapcsolat és a külső infrastruktúra kialakításához szükséges állami forrást. Szakmai háttér 1993-ban az illetékes szakminisztérium (KHVM) tíz logisztikai szolgáltató központ kialakítását tűzte ki célul ben több központ előkészítése kezdődött meg, de a logisztikai szolgáltató központokat érintő állami és MÁV célok megvalósításának szempontjait figyelembe véve a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő BII,K komplex program megvalósítása kapott prioritást. A BILK Közép-Kelet-Európa szívében helyezkedik el, Nyugat- Európát Kelet-Európával, valamint az északi és déli országokat összekötő közlekedési tengelyek metszéspontjában. Fontos, hogy a BII.K komplex szolgáltatást nyújtson, és a későbbiekben kapcsolódhasson hozzá a légi és vízi közlekedési ág is. Szolgáltatásaik bevonásával a BILK úgynevezett tetramodális rendszerré fejlődhet. A terület korszerű, villamosított vasútvonalon közelíthető meg, amelytől a Dunai Csepel Közforgalmú Kikötő 15 kilométer, a Ferihegyi repülőtér pedig 16 kilométer távolságra fekszik. Az állam vállalta, hogy a BILK kiszolgálására 2004-ig önálló csomópontot és lehajtót alakít ki az MO autópályán. A BILK a hazai kombinált áruszállítási rendszer és a logisztikai szolgáltató központok hálózatának egyik kiemelt fontosságú tagja, amely a nemzetközi kombinált árufuvarozási rendszer magyarországi központjaként Sopron és Záhony mellett fordítókorong szerepet lát el. A BILK egyúttal a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom korszerű műszaki háttérbázisának a szerepét is ellátja. A többi hazai logisztikai szolgáltató központ a tervek szerint antennavonati rendszerben kapcsolódik hozzá között a költségvetésből biztosított 3 milliárd forintból folyt a műszaki tervezés, a földterületek megvásárlása, a versenyezte, és elkezdődött a külső infrastruktúra kiépítése. 89

10 90 VÉDELEMGAZDASÁGTAN 2000-ben 4 millió eurós Phare-támogatásból elkészült a Budapest- Soroksár vasútállomást a BILK terminál-pályaudvarral összekötő villamosított vágány decemberében átadták a 15 millió eurós Phare- és 3,36 milliárd forintos költségvetési támogatásból a BILK-projekthez kapcsolódó teljesen átépített vasúti vonalszakaszt Budapest-Ferencváros és Soroksár állomás között, és aláírták a résztvevők a kombi-terminál és logisztikai terminál projektek megvalósítására létrehozott részvénytársaságok alapokmányait ban a költségvetési forrás kiegészítéseként a Magyar Állam által felvett 10 millió eurós EBRD-hitel biztosításával befejeződött a kiszolgáló terminál pályaudvar és a Ro-La terminál építésének első üteme ben még újabb két vágány épül a terminál-pályaudvaron es időszakban 4 milliárd forintos további állami támogatás felhasználásával a fentieken kívül novemberre befejeződött a külső infrastruktúra kialakítása, valamint 2004 végére elkészül a BILK-nek az M0-autópályához való közúti csatlakozás kiépítése. Befejeződik a 2,5 hektáros depó tárolóterület kialakítása, ezt követően ide települhet az üres konténertároló Kelenföldről. A BILK Kombiterminál Rt. a fejlesztés első ütemében négy hétszáz méter hosszú daruzott rakodóvágányt, továbbá a teljes kombi-termináli tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúrát valósítja meg. A BILK Logisztikai Rt és 2005 között négyzetméter raktárt és 6000 négyzetméter iroda és kiszolgáló létesítményt épít meg. Az ötéves Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) a tavalyi év végén dolgozta ki a logisztikai központok minősítésének új rendszerét, melyet a hat legnagyobb hazai logisztikai szervezeteket tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) hagyott jóvá. A piaci folyamatokhoz igazodó minősítéssel intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központ címeket lehet elnyerni 10, 8, 6, illetve 4 kritériumnak való megfeleléssel. A minősítési elvek a GKM Logisztikai Irányító Testületének (LIT) szakmai egyetértésével kerültek kialakításra. A GKM, mint a logisztikai fejlesztések kormányzati felelőse, fontosnak tartja és üdvözli a piaci szereplők önszabályozó, rugalmas, alulról jövő kezdeményezését, mellyel most 16, a térképen látható logisztikai központ nyert el címet (7 intermodális, 6 regionális, 3 helyi).

11 A LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT, MINT LEHETŐSÉG A címátadást megelőző szakmai programon Nagy János, a VPOP országos parancsnoka és Horváth Zsolt Csaba, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke tartott előadást, majd Gecse Gergely a SmartPort Hungary koncepciót ismertette. A GKM logisztikai szakértője a nemzetközi kitekintést követően kiemelte Magyarország helyzeti előnyeit (központi fekvés, áthaladó transzeurópai folyosók), gazdasági stabilitását, befektetőbarát üzleti környezetét, melyre alapozva a Kormány kiemelt területként kezeli a logisztikát. Ezt mutatják a Záhony, illetve a Logisztika zászlóshajó programok, a tervezett ÚMFT-s társfinanszírozási konstrukciók, illetve a készülő logisztika stratégia, amelynek céljai a következők: A magyar gazdaság versenyképességének javítása a tranzakciós költségek csökkentésével, a magasabb vevő-kiszolgálási színvonallal, és a gazdaság nagyobb belső rugalmasságával. A gazdasági növekedés elősegítése az áthaladó áruáramlatokhoz kapcsolódó beruházások idevonzásával, illetve a logisztikai szolgáltatások exportjával. A természeti, a gazdasági környezet, illetve a társadalom számára okozott negatív externáliák minőségi csökkentése. A fejlesztés egyik alapelve az, hogy a logisztikai szolgáltatások fejlesztése és működtetése alapvetően az üzleti szféra feladat. A jól működő és fenntartható logisztikai rendszer érdekében azonban a közszférának megfelelő keretfeltételeket kell biztosítania. 91

12 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Felhasznált irodalom 1. Bihari Tamás: Logisztika nélkül nem korszerű a gazdaság. Gazdasági Magazin, 2007/5. szám 2. Dr. Verbóczky János: A magyarországi kombinált árufuvarozásról. GKM, október 3. Gérnyi Gábor, a GKM főosztályvezető-helyettesének előadása. Budapest, június GKM: Magyar intermodális fejlesztési koncepció, január Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika-szolgáltatás, versenyképesség. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, Szegedi Zoltán: Logisztika menedzsereknek. Kossuth Kiadó,

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL 2006. március Tartalom Magyarország mint logisztikai központ Transz-Európai Közlekedési Hálózat Országos jelentőségű logisztikai központok BILK Csepeli Szabadkikötő Szegedi Logisztikai

Részletesebben

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 167-183. Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban SCHUBERT GÉZA 1 Zusammenfassung Die Lage und die Funktionsweise

Részletesebben

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Magyarország

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás.

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN

1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN Garai Zoltán A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ ALAKULÁS BEMUTATÁSA EGY MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 1 A világgazdaság napról napra gyorsuló fejlődése

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése Hartványi Tamás okl. közlekedésmérnök, okl. mérnök-tanár, szakmérnök Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése PhD értekezés Témavezető: Dr. Tóth Lajos PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki

Részletesebben

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Közlekedés az Európai Unióban

Közlekedés az Európai Unióban Közlekedés az Európai Unióban Bevezetés 2 Fehér Könyv az EU közlekedéspolitikájáról 4 A közlekedési alágazatok közösségi szabályozása 6 A közösségi infrastruktúra és fejlesztési programjai 12 A magyar

Részletesebben

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ Szászi Gábor mk. alezredes A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ A közlekedési rendszerrel szemben támasztott katonai-védelmi követelmények

Részletesebben

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon A tanulmány a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for Transportation & Development Policy, ITDP, New

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és fővárosa a víz felé fordul - VITAANYAG - 2012. szeptember NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIII. évfolyam, 9. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2005. május 11.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIII. évfolyam, 9. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2005. május 11. Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. Telefon: 430-8500 Telefax: 430-8599 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu MÁV Kombiterminál Kft. 1052 Budapest, Deák

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása Status quo tanulmány Infrastruktúra Tevékenység: Szerző: Dátum: Verziószám: Lajtár Attila 2011. december V.0.1 A projektet az Európai Bizottság

Részletesebben

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben